PVG

Top.LV

LV     LV

Jaunumi

Arhīvs

Izglītība

Absolventi

Serviss

Atsauksmes

--> --> -->
  Par PVĢ
  Uzņemšana
    Virtuālā PVĢ
    E-klase
    Uzdevumi.lv
    StartIT.lv
    Pasākumu plāns
    PVĢ bibliotēka
    PVĢ panākumi
    Tradīcijas
    Parlaments
    Skolas projekti
    Skolēnu projekti
    PVĢ avīze
    Bildes
    Stundu saraksts
    Mācību materiāli
    Labā prakse
  Datorlapa
  Preiļu bibliotēka
  Preili.lv
  Dažādas vietnes
  Latvija un ES
    Ģimnaziādes
    Atklātā olimpiāde
  Konkurss Krauklīts
Saules aktivitāte PVĢ Solis
Projekts SOLIS
  0 W/m2

  Meklēt
  Sūtīt SMS
LMT   TELE2   Bite
 
  Apmeklētāji
  
 
Skola iesaistījusies sekojošos projektos

PROJEKTI

22. Comenius daudzpusējās skolu partnerības projekts `The Four Elements of Nature and Their Effect on Our Lives` (The 4ENs) (koordinatore - Anna Verza) (projekta īstenošanas laiks no 2013. gada 1.augusta līdz 2015. gada 31.jūlijam)

21. Vasaras nometne Slovākijā. (koordinatore - Anna Verza)

20. Euroscola 2011" Eiropas Parlamentā Strasbūrā - (koordinatore - Anna Verza) (2011. gada 13. maijā)

19. Skolēnu apmaiņas projekts ar Merlet koledžu (Nīderlandē) - (projekta koordinatore - Anna Verza) (2010. gada oktobris - )

18. Comenius daudzpusējās skolu partnerības projekts „Mūsu senču reģionālais kultūrvēsturiskais mantojums” (Our Forefathers’ Regional Cultural and Historical Heritage) (projekta koordinatore - Anna Verza) (2010. gada 1. augusts - 2012. gada 31.jūlijs)

17. Comenius daudzpusējās skolu partnerības projekts "Eiropas jauniešu forums"(European Youth Forum) (projekta vadītāja Anna Verza) (2008. - 2010. gads)

16. Projekts `Latvijai 90. Andrejs Eglītis`. 2008.02.04. PVĢ viesojās romāna `Vidusskola` autors Māris Druva.

15. Starptautiskais projekts “Eiropas ielas” (2005. gada 4. - 17. aprīlī Budapeštā tikās jaunieši no Latvijas (arī no PVĢ), Turcijas un Ungārijas, lai kopā diskutētu par dažādām tēmām, meklētu atbildes, kultūru un tradīciju ietvaros paplašinātu savu redzesloku).

14. “Global Teenager Project” (Starptautisks projekts, kura ietvaros skolēni no visas pasaules, izmantojot internetu, iepazīstina ar savu valsti. Mūsu ģimnāzisti projektā piedalījās no 2001. līdz 2003. gadam, saņēma gada grāmatu ar visu valstu un visu tēmu vēstulēm, kā arī piedalījās dalībnieku salidojumā Krāslavas ģimnāzijā)

13. Piedalīšanās Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) „Valsts pārbaudījumu informācijas sistēma” akceptestēšanā (2008. gada martā)

12. Nacionālās programmas projekts “Mācību kvalitātes uzlabošana dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos vidējā izglītībā” (PVĢ piedalās kā 1 no 12 pilotskolām)

11. Piedalīšanās ERAF Nacionālās programmas „Elektroniskās pārvaldes bāzes infrastruktūras attīstība un pilnveidošana” projekta „Latvijas vispārizglītojošo skolu informatizācija”Mācību procesa sadarbības vietnes" (MPSV) pilotprojektā, www.izm.gov.lv

10. Nacionālās programmas projekta „Elektroniskās pārvaldes infrastruktūras bāzes attīstība un pilnveidošana” Preiļu novada domes apakš projekts „IT infrastruktūras un cilvēkresursu prasmju pilnveidošana Preiļu novada un rajona attīstībai". Realizējot projektu tika labiekārtots un modernizēts IT centrs, t.sk. iegādāti serveri, datori, un biroja tehnika, izveidota IT laboratorija. Projekta realizācijas rezultātā IT centrs var piedāvāt plašas iespējas informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) jomā. (no 2005.11.24.)

9. Latvijas - Dānijas skolotāju apmaiņas projekts, sadarbības partneris - Vordingborgas skolotāju institūts

8. Metodiskās un pedagoģiskās informācijas centra “Grifs” izveide sadarbībā ar Sorosa Fondu Latvija

7. Reģionālā datorcentra izveide LIISprojekta ietvaros

6. Bērnu vides skolas projekts sadarbībā ar Lielbritāniju “Skolu tīkls ilgtspējīgai attīstībai”

5. Latvijas - Norvēģijas Saules pētīšanas projekts “Solis”, sadarbības skola Norvēģijā - Rissa Upper Secondary School

4. Latvijas - Somijas Saules pētīšanas projekts "Solis", sadarbības skola Somijā Laukaa Senior Secondary School

3. Ziemeļvalstu - Baltijas projekts "Interneta izmantošana vēstures un ģeogrāfijas stundās"

2. Norvēģijas - Latvijas projekts RILANO

1. Latvijas - Somijas projekts LASUEURO. Laukaa vidusskolas (Somija) mājas lapa

 


  Bilžu galerija
Bilžu galerija
  Vārda dienas
Sabīne, Sarma, Klaudijs
© Alex
Rakstīt PVG         Lietot kā sākumlapu         Saglabāt saiti
Webmaster