PVG

Top.LV

LV     LV

Jaunumi

Arhīvs

Izglītība

Absolventi

Serviss

Atsauksmes

--> --> -->
  Par PVĢ
  Uzņemšana
    Virtuālā PVĢ
    E-klase
    Uzdevumi.lv
    StartIT.lv
    Pasākumu plāns
    PVĢ bibliotēka
    PVĢ panākumi
    Tradīcijas
    Parlaments
    Skolas projekti
    Skolēnu projekti
    PVĢ avīze
    Bildes
    Stundu saraksts
    Mācību materiāli
    Labā prakse
  Datorlapa
  Preiļu bibliotēka
  Preili.lv
  Dažādas vietnes
  Latvija un ES
    Ģimnaziādes
    Atklātā olimpiāde
  Konkurss Krauklīts
Saules aktivitāte PVĢ Solis
Projekts SOLIS
  0 W/m2

  Meklēt
  Sūtīt SMS
LMT   TELE2   Bite
 
  Apmeklētāji
  
 
Par Preiļu Valsts ģimnāziju

Preiļu Valsts ģimnāzija

ADRESE:
PREIĻU VALSTS ĢIMNĀZIJA
Kooperatīva iela 6, Preiļi, LV-5301
Tālr.: 653 21663,
Fakss: 653 21745,
E-pasts: preiluvalstsgim@pvg.edu.lv
www: http://www.pvg.edu.lv

Rekvizīti rēķiniem:
Pakalpojumu un preču saņēmējs:
Preiļu Valsts ģimnāzija
Kooperatīva 6, Preiļi, Preiļu novads, LV5301
Maksātājs:
Preiļu novada dome
Reģ.nr.90000065720
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV5301
Konts: LV71UNLA0026000130660
AS SEB banka, kods UNLALV2X

1996. gada 26. martā Ministru kabinets Preiļu 1. vidusskolai piešķir Valsts ģimnāzijas statusu. Preiļu Valsts ģimnāzija oficiāli darbu uzsāk 1996. gada 2. septembrī.
No 1996. gada līdz 2003. gada 25. jūnijam skolas direktors ir Jānis Eglītis. Sakarā ar Jāņa Eglīša ievēlēšanu par Preiļu novada domes priekšsēdētāju saskaņā ar 2003. gada 25. jūnija novada domes sēdes lēmumu par Preiļu Valsts ģimnāzijas direktora vietas izpildītāju no 2003. gada 01. jūlija strādāja Ligita Pauniņa.
Kopš 2005. gada 11. maija IZM saskaņojumu un 2005. gada 17. maija Preiļu novada domes lēmumu Preiļu Valsts ģimnāzijas direktore ir Ligita Pauniņa.

2014. gada pavasarī PVĢ tika akreditēta līdz 2020. gada 25. maijam.

Izglītības programmas akreditētas līdz 2020. gada 25. maijam.

2014./2015. m.g. ģimnāzijā mācās 188 audzēkņi un strādā 33 skolotāji.


PVĢ nolikums (2010.01.28., PDF)


Izglītības programmu licences:
Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (PDF)
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma (PDF)
Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programma (PDF)


Pašnovērtējuma ziņojums (2014.02.13, PDF)


Preiļu Valsts ģimnāzijas vadība un skolotāji, t.sk. kontaktinformācija
PVĢ piedāvā 4 vispārējās vidējās izglītības programmas
Uzņemšanas noteikumi PVĢ
PVĢ struktūrshēma
Audzēkņu skaita izmaiņu statistika

Preiļu Valsts ģimnāzijas simbolika:
Karogs | Ģerbonis | Himnas vārdi | PVĢ himna MP3 formātā

Preiļu Valsts ģimnāzija gadalaikos
Preiļu Valsts ģimnāzija rudenī Atceries dzidros rudens rītus, kad jau salna apzieda pļavas ar sniegu. Debesis tad austrumos bij dzeltenas kā vasks, un rietumos kvēloja plata varavīksne. Rubeņiem sajuka visi jēdzieni par gada laikiem, un tie sāka rubināt kā pavasarī. /J.Jaunsudrabiņš/
Preiļu Valsts ģimnāzija ziemā   Atceries tad Latviju ziemas baltajā mierā. Kupenas tur sniedzās pāri visaugstākajiem žogiem, dažkārt savienodamās ar zemāku ēku jumtiem. Pārsala upes un ezeri tā, ka varēja iet un braukt, kur padomājis, ar vissmagākiem vezumiem. /J.Jaunsudrabiņš/
Preiļu Valsts ģimnāzija pavasarī

Atceries tikai! Kur tu citur atradīsi tādu pavasari, kur tik rožainā gaismā kvēlo bērzi, veselas jauno bērzu birzis, kamēr tie vēl pumpuroti, un nekur tie tā nesmaržo, kad saplaukst! /J.Jaunsudrabiņš/

Preiļu Valsts ģimnāzija vasarā “... piemini Latvijas vasaru!
Viņa sākās ar liepu ziedēšanu un meža zemeņu sārtumu, un izskanēja ar viršu mēļumu. Ar bišu dziesmu tā nāca un aizgāja, pati silta un zeltaina, kā medus piesūkusies.”

  Bilžu galerija
Bilžu galerija
  Vārda dienas
Sabīne, Sarma, Klaudijs
© Alex
Rakstīt PVG         Lietot kā sākumlapu         Saglabāt saiti
Webmaster