PVG

Top.LV

LV     LV

Jaunumi

Arhīvs

Izglītība

Absolventi

Serviss

Atsauksmes

--> --> -->
  Par PVĢ
  Uzņemšana
    Virtuālā PVĢ
    E-klase
    Uzdevumi.lv
    StartIT.lv
    Pasākumu plāns
    PVĢ bibliotēka
    PVĢ panākumi
    Tradīcijas
    Parlaments
    Skolas projekti
    Skolēnu projekti
    PVĢ avīze
    Bildes
    Stundu saraksts
    Mācību materiāli
    Labā prakse
  Datorlapa
  Preiļu bibliotēka
  Preili.lv
  Dažādas vietnes
  Latvija un ES
    Ģimnaziādes
    Atklātā olimpiāde
  Konkurss Krauklīts
Saules aktivitāte PVĢ Solis
Projekts SOLIS
  0 W/m2

  Meklēt
  Sūtīt SMS
LMT   TELE2   Bite
 
  Apmeklētāji
  
 
Uzņemšanas noteikumi

Uzņemšanas noteikumi PVĢ 7. klasē un 8. klasē 2016. gadā

1. Pamatizglītības 2. posma (7. - 9. klase) izglītības programmā
- 7. klasē konkursa kārtībā uzņem izglītojamos, kuru 6. klases liecībā mācību sasniegumi ir novērtēti ar 4 ballēm un augstāk,
- 8. klasē konkursa kārtībā uzņem izglītojamos, kuru 7. klases liecībā mācību sasniegumi ir novērtēti ar 4 ballēm un augstāk.

2. Bez iestājpārbaudījumiem tiek uzņemti skolēni:
- kuri pēdējos divos gados ir ieguvuši godalgotas vietas dažāda mēroga olimpiādēs, konkursos, skatēs, sacensībās,
- pirmā semestra vai gada vidējā atzīme nav zemāka par 6 ballēm.

3.Pārējie skolēni kārto iestājpārbaudījumu - kombinēto testu (testa programma PVĢ mājas lapā no 01.04.2016.).

Iesniedzamie dokumenti:
1.Direktoram adresēts vecāku iesniegums (iesnieguma veidlapas PVĢ mājas lapā un kancelejā).
2.Liecības kopija, uzrādot oriģinālu.
3.Olimpiāžu un konkursu sasniegumus apliecinoši dokumenti.
4.Iesniegums par dzīvošanu internātā (ja nepieciešams, veidlapu izsniegs kancelejā).
Līdz 2016. gada 29. augustam jāiesniedz:
5.Dzimšanas apliecības kopija.
6.Foto kartiņas (2 gab. 3 x 4 cm).
7.Bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr.026/u)

Dokumentus pieņems: līdz 03.06.2016.

Iestājpārbaudījumi notiks 03. jūnijā plkst. 10.00

Iesnieguma forma (DOC) – var aizpildīt elektroniski un atsūtīt parakstītu ar e-parakstu uz adresi preiluvalstsgim@pvg.edu.lv, - var izdrukāt un aizpildīt ar roku un parakstīt, - var aizpildīt elektroniski un izdrukāt un parakstīt ar roku (izdrukātos iesniegumus iesniegt PVĢ kancelejā)

Stundu plāns (PDF)

Iestājpārbaudījumu kombinētā testa programma 7. un 8. klasē

Pamatizglītības programmas licence (PDF)


Uzņemšanas noteikumi PVĢ 10. klasē 2016./2017. mācību gadā

1. PVĢ uzņem skolēnus ar pamatskolas izglītību, kuriem Apliecībā par pamatizglītību (atzīmju lapā) atzīmes nav zemākas par 4 ballēm.

2. Skolēni var iesniegt dokumentus uz jebkuru programmu. Ieskaitīšana programmā notiek, pamatojoties uz divu iestājpārbaudījumu (matemātikā rakstos un latviešu valodā rakstos) rezultātiem. Ieskaitīti tiek skolēni, kuri abos pārbaudījumos ir uzrādījuši pietiekamas zināšanas.

3. Humanitārajā programmā, pirmkārt, ņem vērā latviešu valodas testa rezultātus, komerciālajā, matemātikas un dabaszinību, programmā, pirmkārt ņem vērā matemātikas darba rezultātus, vispārīgajā programmā - abu iestājpārbaudījumu rezultātus.

4. Skolēni, kuri abos pārbaudījumos uzrādījuši pietiekamas zināšanas, bet konkursa dēļ nav uzņemti kādā programmā, var pieteikties uz citu programmu, ja ir brīvas vietas.

5. Bez iestājpārbaudījumiem tiek uzņemti skolēni:
• kuriem vidējā atzīme Apliecībā par pamatizglītību (atzīmju lapā) ir vismaz 7;
• kuri pēdējā pamatskolas gadā ieguvuši 1. - 3. vietu vai atzinību novada, valsts vai atklātajās olimpiādēs;

Iesniedzamie dokumenti:
1.Direktoram adresēts iesniegums, kurā norādīta vēlamā programma (iesnieguma veidlapas izsniegs kancelejā).
2.Apliecība par pamatizglītību.
3.Dzimšanas apliecības kopija.
4.Foto kartiņas (2 gab. 3 x 4 cm).
5.Bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr.026/u).
6.Olimpiāžu sasniegumus apliecinoši dokumenti.
7.Iesniegums par dzīvošanu internātā (ja nepieciešams, veidlapu izsniegs kancelejā).


Dokumentus pieņems:
13. jūnijā 9.00 - 16.00
14. jūnijā 8.00 - 9.30

Iestājpārbaudījumi notiks 14. jūnijā
10.00 - latviešu valoda
11.30 - matemātika

Informācija pa tālruni - 65321663


  Bilžu galerija
Bilžu galerija
  Vārda dienas
Tālis, Tālavs, Marts
© Alex
Rakstīt PVG         Lietot kā sākumlapu         Saglabāt saiti
Webmaster