PVG

Top.LV

LV     LV

Jaunumi

Arhīvs

Izglītība

Absolventi

Serviss

Atsauksmes

--> --> -->
  Par PVĢ
  Uzņemšana
    Virtuālā PVĢ
    E-klase
    Uzdevumi.lv
    StartIT.lv
    Pasākumu plāns
    PVĢ bibliotēka
    PVĢ panākumi
    Tradīcijas
    Parlaments
    Skolas projekti
    Skolēnu projekti
    PVĢ avīze
    Bildes
    Stundu saraksts
    Mācību materiāli
    Labā prakse
  Datorlapa
  Preiļu bibliotēka
  Preili.lv
  Dažādas vietnes
  Latvija un ES
    Ģimnaziādes
    Atklātā olimpiāde
  Konkurss Krauklīts
Saules aktivitāte PVĢ Solis
Projekts SOLIS
  0 W/m2

  Meklēt
  Sūtīt SMS
LMT   TELE2   Bite
 
  Apmeklētāji
  
 
sagatave

PREIĻU VALSTS ĢIMNĀZIJA PIEDĀVĀ

PAMATIZGLĪTĪBAS PROGRAMMA

MATEMĀTIKAS, DABASZINĪBU UN TEHNIKAS VIRZIENA programma (kods 31013111)
Dabaszinību programmā tiek piedāvāti padziļinātai apguvei eksaktie mācību priekšmeti: matemātika, bioloģija, fizika, ķīmija.

VISPĀRĒJĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS

HUMANITĀRO ZINĪBU programma (kods 3101 20 11)
Humanitārajā programmā padziļinātai apguvei tiek piedāvāta latviešu valoda un literatūra, pirmā svešvaloda, kā arī vēl divas svešvalodas. Programma ieteicama ģimnāzistiem, kurus interesē humanitārā cikla priekšmeti un kuri vēlas sagatavoties tālākām valodu, vēstures vai jurisprudences studijām, vai arī apgūt kādu no specialitātēm Kultūras akadēmijā un citās augstskolu humanitāro un sociālo zinātņu programmās.

KOMERCZINĪBU programma (kods 3101 40 11)
Programma izveidota 1995. gadā, iesaistoties Dānijas -Latvijas komercizglītības projektā. Programmā padziļinātai apguvei tiek piedāvāta matemātika, biznesa ekonomiskie pamati un lietišķā informātika, kā arī ievads speciālo priekšmetu - tirgzinību, grāmatvedības, lietvedības apgūšanā. Pēc šīs programmas apguves absolventiem ir iespējas sekmīgi turpināt izglītību augstskolu ekonomikas, biznesa vadības un sociālo zinātņu programmās vai uzsākt uzņēmējdarbību.

MATEMĀTIKAS, DABASZINĪBU UN TEHNIKAS VIRZIENA programma (kods 3101 30 11)
Dabaszinību programmā tiek piedāvāti padziļinātai apguvei eksaktie mācību priekšmeti: matemātika, bioloģija, fizika, ķīmija. Pēc šīs programmas apguves absolventiem ir iespējas sekmīgi turpināt izglītību lielākajā daļā augstskolu. 

VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ VIRZIENA programma (kods 3101 10 11)
Vispārīgā programma paredz vispārizglītojošās vidusskolas programmas apguvi ar profilkursu lietišķajā informātikā un biznesa ekonomikas pamatos. Pēc šīs programmas apguves absolventiem ir iespējas sekmīgi turpināt izglītību gandrīz visās valsts augstskolās.


  Bilžu galerija
Bilžu galerija
  Vārda dienas
Tālis, Tālavs, Marts
© Alex
Rakstīt PVG         Lietot kā sākumlapu         Saglabāt saiti
Webmaster