PVG

Top.LV

LV     LV

Jaunumi

Arhīvs

Izglītība

Absolventi

Serviss

Atsauksmes

--> --> -->
  Par PVĢ
  Uzņemšana
    Virtuālā PVĢ
    E-klase
    Uzdevumi.lv
    StartIT.lv
    Pasākumu plāns
    PVĢ bibliotēka
    PVĢ panākumi
    Tradīcijas
    Parlaments
    Skolas projekti
    Skolēnu projekti
    PVĢ avīze
    Bildes
    Stundu saraksts
    Mācību materiāli
    Labā prakse
  Datorlapa
  Preiļu bibliotēka
  Preili.lv
  Dažādas vietnes
  Latvija un ES
    Ģimnaziādes
    Atklātā olimpiāde
  Konkurss Krauklīts
Saules aktivitāte PVĢ Solis
Projekts SOLIS
  0 W/m2

  Meklēt
  Sūtīt SMS
LMT   TELE2   Bite
 
  Apmeklētāji
  
 
Vispārīgā programma

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmas stundu plāns

Mācību priekšmets

10.klase

11.klase

12.klase

Kopā

Latviešu valoda un literatūra

5

5

5

15

Vēsture

2

2

2

6

Matemātika

4

4

4

12

1. svešvaloda (angļu v.)

4

5

5

14

2. svešvaloda
(vācu v. vai krievu v. )

3

3

3

9

Sports

3

3

3

9

Informātika

2

1

1

4

Fizika

3

3

3

9

Bioloģija

2

2

2

6

Ķīmija

3

2

2

7

Mūzika vai vizuālā māksla
(izvēlās vienu)

2

2

-

4

Ekonomika

-

1

2

3

Ģeogrāfija

2

1

-

3

Politika un tiesības

1

1

-

2

Kulturoloģija

-

1

2

3

Tehniskā grafika

-

-

2

2

KOPĀ

36

36

36

108

 


  Bilžu galerija
Bilžu galerija
  Vārda dienas
Amālija
© Alex
Rakstīt PVG         Lietot kā sākumlapu         Saglabāt saiti
Webmaster