PVG

Top.LV

LV     LV

Jaunumi

Arhīvs

Izglītība

Absolventi

Serviss

Atsauksmes

--> --> -->
  Par PVĢ
  Uzņemšana
    Virtuālā PVĢ
    E-klase
    Uzdevumi.lv
    StartIT.lv
    Pasākumu plāns
    PVĢ bibliotēka
    PVĢ panākumi
    Tradīcijas
    Parlaments
    Skolas projekti
    Skolēnu projekti
    PVĢ avīze
    Bildes
    Stundu saraksts
    Mācību materiāli
    Labā prakse
  Datorlapa
  Preiļu bibliotēka
  Preili.lv
  Dažādas vietnes
  Latvija un ES
    Ģimnaziādes
    Atklātā olimpiāde
  Konkurss Krauklīts
Saules aktivitāte PVĢ Solis
Projekts SOLIS
  0 W/m2

  Meklēt
  Sūtīt SMS
LMT   TELE2   Bite
 
  Apmeklētāji
  
 
Pasākumu plāns 2002./2003.m.g. 1.pusgadam.

Pasākumu plāns 2004./2005.m.g.

* pasākumu plānā iespējamas izmiņas un būs arī papildinājumi.

MĒN.

DAT.

PASĀKUMS PVĢ

ORGANIZ.

PASĀKUMS RAJONĀ, VALSTĪ

SEPT.

01.

Zinību diena

Inga

24.

Parlamenta vēlēšanas

Inga

30.

30.

Veselības skrējiens

Franču kamermūzikas koncerts

Aina

Kult. centrs

OKT.

 

 

 

01.

Pašpārvaldes diena

3. kursi

06.

Seminārs pašpārvalžu līderiem

13.

Seminārs skolu avīžu redaktoriem

21.

VAKARS “IEPAZĪSIMIES” (+disk.)

2. kursi

NOV.

11.-18.

Tēvzemes nedēļa

 

 

 

 

13.

ĢIMNĀZIJAS SVĒTKI (+balle)

Inga

***

Konkurss “Erudīts”

Ligita + parl.

25.

Parlamenta pasākums (+diskotēka) spēles?

Parlaments

29.

Sem. raj. dir. vietn. audzin. darbā

DEC.

08.

Konkurss “Erudīts” raj. 10.-12. kl. skoln.

***

Foto izstāde & filmu vakari

Proj. darbi

***

Šaha turnīrs

17.

ZIEMASSVĒTKU UZVEDUMS (Skalbes pasakas)

Inga

JAN.

05.

Seminārs pašpārvalžu līderiem

06.

JAUNĀ GADA SARĪKOJUMS (+diskotēka)

1. kursi

***

Konkurss “Zvirbulis”

latv.val.skol.

20.

Karaoke (+diskotēka)

Parlaments

28.

Datoru diena

Aivars Golubevs & Co/ Parlaments

31.

Sem. raj. dir. vietn. audzin. d. un klašu audzin. MK vad.

FEBR.

03.

Popiela (diskotēka)

Parlaments

04.

04.

Mūsdienu deju svētki novadā.

Konkurss “Zvirbulis”

09.

Seminārs skolu avīžu redaktoriem

14.

MĪLESTĪBAS SVĒTKI (+”Green Novice” balle)

Proj. Darbs

17.

Reģiona konkurss “Zvirbulis” Krāslavā

28.

Pieredzes apmaiņas brauciens raj. dir. vietn. audzin. darbā

MARTS

03.

Talantu konkurss / siev. diena

Parlaments

04.

Raj. sk. tautas deju kol. skate

10.

Mazo mūz. kol. skate “Do-re-mi”

11.

Žetonu vakars

3. kursi

14.

Metodisko izstrādņu izstādes apmeklējums raj. dir. vietn. audzin. d. un klašu audzin. MK vad.

29.

Lieldienas

Proj. darbs

APR.

01.

01.

Joku diena jeb Universālo Priekšmetu diena (+disk.)

Juris Vucāns, Mārtiņš Vilcāns

Preiļu raj. skolu jaun. deju kol. skate

07.

Rajona skolu teātru festivāls

19.

Pieredzes apmaiņas seminārs pašpārvalžu līderiem

27.

NOSLĒGUMA PASĀKUMS “KURSS-05” (+disk.)

Ligita (un parlaments)

 

MAIJS

05.-11.

Raj. skol. laikr. un žurn. konkurss

16.

Pier. apm. sem. raj. dir. vietn. audzin. darbā kādā no raj. skol.

***

Pēdējais zvans

Inga

***

GADA NOSLĒGUMA PASĀKUMS

Inga + Parl.

JŪN.

***

   

Nometne “Raibās dienas” raj. bērniem un jauniešiem

***

IZLAIDUMS

   

27.-03.

   

IX Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki

JŪL.

***

   

Raj. skolēnu, skolotāju un vecāku ekskursija uz Horvātiju

AUG.

16.-19.

   

Pašpārvalžu līderu izglītojoša nometne “Aplis- 2004”

Par plāna izpildi kopumā atbild - direktora vietn. Inga Surgunte (ingas@pvg.edu.lv), direktora v.i. Ligita Pauniņa (ligita@pvg.edu.lv) un PVĢ ģimnāzistu parlaments


  Bilžu galerija
Bilžu galerija
  Vārda dienas
Vanda, Veneranda, Venija
© Alex
Rakstīt PVG         Lietot kā sākumlapu         Saglabāt saiti
Webmaster