PVG

Top.LV

LV     LV

Jaunumi

Arhīvs

Izglītība

Absolventi

Serviss

Atsauksmes

--> --> -->
  Par PVĢ
  Uzņemšana
    Virtuālā PVĢ
    E-klase
    Uzdevumi.lv
    StartIT.lv
    Pasākumu plāns
    PVĢ bibliotēka
    PVĢ panākumi
    Tradīcijas
    Parlaments
    Skolas projekti
    Skolēnu projekti
    PVĢ avīze
    Bildes
    Stundu saraksts
    Mācību materiāli
    Labā prakse
  Datorlapa
  Preiļu bibliotēka
  Preili.lv
  Dažādas vietnes
  Latvija un ES
    Ģimnaziādes
    Atklātā olimpiāde
  Konkurss Krauklīts
Saules aktivitāte PVĢ Solis
Projekts SOLIS
  0 W/m2

  Meklēt
  Sūtīt SMS
LMT   TELE2   Bite
 
  Apmeklētāji
  
 
Panākumi mācību priekšmetu olimpiādēs
Preiļu Valsts ģimnāzija 2005./2006.m.g.

RAJONA OLIMPIĀDES

RAJONA VĀCU VALODAS OLIMPIĀDE
1.vieta
Stella Stičinska (3.H) (skolotāja Vija Pīzele)
2.vieta
Jeļena Sokolova (3.H) (skolotāja Vija Pīzele)
3.vieta
Rita Cibule (1.D) (skolotāja Anita Lazdāne)
Ilva Dolģe (3.H) (skolotāja Anita Lazdāne)
Atzinība
Tatjana Parfjonova (3.B) (skolotāja Vija Pīzele)
Atis Šņepsts (3D) (skolotāja Anita Lazdāne)

RAJONA ANGĻU VALODAS OLIMPIĀDE
1.vieta
Stella Stičinska (3.H) (skolotāja Anna Verza)
2.vieta
Guna Logina (2. H) (skolotāja Dace Zarāne)
3.vieta
Jeļena Sokolova (3.H) (skolotāja Dace Zarāne)
Atzinība
Deniss Osetrovs (2.D) (skolotāja Anna Svile)
Andris Gribuška (2A) (skolotāja Anna Verza)

RAJONA KRIEVU VALODAS OLIMPIĀDE
Līmenis A
1.vieta
Mārīte Bižāne (1A) (skolotāja Žanna Bogdanova)
3.vieta
Vineta Vilcāne (1B) (skolotāja Lilija Livmane)
Atzinība
Ilze Bebriša (3H) (skolotāja Žanna Bogdanova)

Līmenis B
1.vieta
Jevgēnijs Zinovjevs (2K/D) (skolotāja Lilija Livmane)
2.vieta
Artjoms Akentjevs (1D) (skolotāja Lilija Livmane))
3.vieta
Anatolijs Gvozdevs (2K) (skolotāja Lilija Livmane)
Oļegs Kabakovs (3K/D) (skolotāja Žanna Bogdanova)
Atzinība
Jeļena Solovjova (2D) (skolotāja Žanna Bogdanova)
Alīna Baranova (1B) (skolotāja Lilija Livmane)

RAJONA ĢEOGRĀFIJAS OLIMPIĀDE
2.vieta
Guna Logina (2H) (skolotāja Vija Caune)
3.vieta
Jevgēnijs Zinovjevs (2K/D) (skolotāja Vija Caune)
Deniss Osetrovs (2D) (skolotāja Vija Caune)

RAJONA BIOLOĢIJAS OLIMPIĀDE
1.vieta
Jeļena Solovjova (2D) (skolotājs Francis Livmanis)
2.vieta
Aija Spūle (2D) (skolotājs Francis Livmanis)
3.vieta
Santa Valaine (2D) (skolotāja Ilga Gāga)
Marina Timošenko (2D) (skolotāja Ilga Gāga)
Elga Ivdre (2D) (skolotāja Ilga Gāga)
Madara Mediņa (3D) (skolotājs Francis Livmanis)
Inta Rubane (3D) (skolotājs Francis Livmanis)

RAJONA ĶĪMIJAS OLIMPIĀDE
1.vieta
Mārtiņš Petrāns (1D) (skolotāja Valentīna Pastare)
Aija Spūle (2D) (skolotāja Valentīna Pastare)
Andrejs Sabanskis (3D) (skolotājs Francis Livmanis)
2.vieta
Kaspars Biezaitis (1D) (skolotāja Valentīna Pastare)
Elga Ivdre (2D) (skolotājs Francis Livmanis)
3.vieta
Ingūna Anspoka (1A) (skolotāja Valentīna Pastare)
Marina Timošenko (2D) (skolotājs Francis Livmanis)
Atzinība
Laura Mazure (1D) (skolotāja Valentīna Pastare)
Jānis Jubels (2D) (skolotāja Valentīna Pastare)

RAJONA BIZNESA EKONOMISKO PAMATU OLIMPIĀDE
1.vieta
Andrejs Sabanskis (3D) (skolotāja Inga Kotāne)
2.vieta
Madara Mediņa (3D) (skolotāja Inga Kotāne)
Jānis Raubiško (1K) (skolotāja Zenta Didriksone)
3.vieta
Marina Timošenko (2D) (skolotāja Zenta Didriksone)
Atzinība
Māris Bečs (3D) (skolotāja Inga Kotāne)
Deniss Osetrovs (2D) (skolotāja Zenta Didriksone)

RAJONA FIZIKAS OLIMPIĀDE
1.vieta
Andrejs Sabanskis (3d) (skolotāja Eleonora Bleive)
Marina Timošenko (2d) (skolotāja Mārīte Lisova)
2.vieta
Aleksandrs Kaļinovs (2d) (skolotāja Eleonora Bleive)
3.vieta
Aigars Indrikovs (1d) (skolotāja Eleonora Bleive)
Meldra Romanovska (1d) (skolotāja Eleonora Bleive)
Deniss Osetrovs (2d) (skolotāja Eleonora Bleive)
Atzinība
Aleksandrs Starovoitovs (3d) (skolotāja Eleonora Bleive)
Maira Pastare (2d) (skolotāja Mārīte Lisova)
Mārtiņš Petrāns (1d) (skolotāja Eleonora Bleive)
Inguna Anspoka (1a) (skolotāja Mārīte Lisova)

RAJONA POLITIKAS ZINĪBU OLIMPIĀDE
3.vieta
Inese Kundziņa (3H) (skolotāja Natālija Pīzele)
Tatjana Parfjonova (3B) (skolotāja Natālija Pīzele)

RAJONA VĒSTURES OLIMPIĀDE
2. vieta
Tatjana Parfjonova (3B) (skolotāja Natālija Pīzele)
Inese Kundziņa (3H) (skolotāja Natālija Pīzele)
3. vieta
Atis Šņepsts (3D) (skolotāja Natālija Pīzele)
Atzinība
Ilze Bebriša (3H) (skolotāja Natālija Pīzele)

RAJONA MATEMĀTIKAS OLIMPIĀDE
1. vieta
Andrejs Sabanskis (3D) (skolotāja Anna Ļeonova)
Marina Timošenko (2D) (skolotāja Anna Ļeonova)
3. vieta
Māris Bečs (3D) (skolotāja Anna Ļeonova)
Aigars Caics (2D) (skolotāja Anna Ļeonova)
Elga Ivdre (2D) (skolotāja Anna Ļeonova)
Jānis Raubiško (1K) (skolotāja Ligita Pauniņa)
Iļja Svetlovs (1D) (skolotāja Anna Ļeonova)
Atzinība
Deniss Osetrovs (2D) (skolotāja Anna Ļeonova)
Sanita Anspoka (1D) (skolotāja Anna Ļeonova)

RAJONA INFORMĀTIKAS OLIMPIĀDE
3. vieta
Andrejs Sabanskis (3D) (skolotājs Ivars Pakers)
Atzinība
Jevģēnijs Zinovjevs (2Kdat) (skolotājs Juris Erts)

RAJONA LATVIEŠU VALODAS UN LITERATŪRA
1. vieta
Līga Upeniece (3H) (skolotāja Marcijana Opule)
2. vieta
Kristīne Fedotova (3H) (skolotāja Marcijana Opule)
3. vieta
Inta Rubane (3D) (skolotāja Marcijana Opule)
Kristīne Strode (3H) (skolotāja Marcijana Opule)

RAJONA VIZUĀLĀS MĀKSLAS OLIMPIĀDES
1. vieta
Maija Krasnais (1B) (skolotāja Marianna Abricka)
Aigars Ondzulis (3D) (skolotāja Marianna Abricka)
Madara Mediņa (3D) (skolotāja Marianna Abricka)
2. vieta
Anita Pumpure (1D) (skolotāja Marianna Abricka)
Laila Dambīte (1A) (skolotāja Marianna Abricka)
Kristīne Samsi (2B) (skolotāja Marianna Abricka)

RAJONA KULTŪRAS VĒSTURES OLIMPIĀDE
1.vieta
Inese Kundziņa (3h) (skolotāja Anna Svile)
2.vieta
Ilze Bebriša (3h) (skolotāja Anna Svile)
3.vieta
Tatjana Parfjonova (3b) (skolotāja Anna Svile)
Atzinība
Atis Šņepsts (3d) (skolotāja Anna Svile)

ZINĀTNISKI PĒTNIECISKIE DARBI
2.vieta
Inese Kundziņa (3H) (skolotāja Anna Svile)
Edīte Šņepste (2H) (skolotājs Juris Erts)
Kaspars Grebežs (3K) (skolotāja Mārīte Lisova)
Tatjana Parfjonova (3B) (skolotāja Zenta Didriksone)
Guna Logina (2H) (skolotājas Dace Zarāne, Anitra Poplavska)
Atzinība
Santa Skaba (2A) (skolotāja Silvija Kivko)
Irita Skurule (2A) (skolotāja Ilze Rožinska)
Artūrs Mičulis (2K) (skolotājs Juris Erts)
Jānis Vingris (2K) (skolotājs Juris Erts)

 

VALSTS UN NOVADA OLIMPIĀŽU LAUREĀTI!

MATEMĀTIKA
ATZINĪBA
Marina Timošenko (2D) (skolotāja Anna Ļeonova)

FIZIKA
2.VIETA
Andrejs Sabanskis (3.D) (skolotāja Eleonora Bleive)

KULTŪRAS VĒSTURE
2. vieta
Inese Kundziņa (3.H) (skolotāja Anna Svile)

VIZUĀLĀ MĀKSLA
ATZINĪBA
Madara Mediņa (3D)

VALSTS SZPD KONFERENCE
II pakāpes diploms
Guna Logina (2H) (skolotājas Dace Zarāne, Anitra Poplavska)
Tatjana Parfjonova (3B) (skolotāja Zenta Didriksone)

ATKLĀTĀ FIZIKAS OLIMPIĀDE
1. vieta
Andrejs Sabanskis (3.D) (skolotāja Eleonora Bleive)

ATKLĀTĀ MATEMĀTIKAS OLIMPIĀDE
2.VIETA
Kristīne Brice (2K) (skolotāja Ligita Pauniņa)
ATZINĪBA
Elga Ivdre (2D) (skolotāja Anna Ļeonova)

VALSTS SKOLĒNU PUBLISKĀS RUNAS KONKURSS“ES SVEIKŠU ŠO DIENU AR MĪLESTĪBU SIRDĪ”
3. vieta.
AIJA SPŪLE (2.d)

VALSTS DEBAŠU TURNĪRS
Atzinība
Baiba Luriņa (2D) (skolotāja Valentīna Pastare)

LATGALES REĢIONA ATKLĀTĀ VĀCU VALODAS OLIMPIĀDE
1. vieta
Ilva Dolģe (3H) (skolotāja Anita Lazdāne)
2.vieta
Kristīne Klibais (3H) (skolotāja Anita Lazdāne)
Atzinība.
Atis Šņepsts (3D) (skolotāja Anita Lazdāne)

LATGALES NOVADA OLIMPIĀDE LIETIŠĶAJĀ INFORMĀTIKĀ
3.vieta
Viktors Solovjovs (3.Kdat), (skolotājs Juris Erts)
Azinība
Raivis Bruzguls (3.Kdat) -(skolotājs Juris Erts)

 

KONKURSI

Jānim Zāberam veltītajā zēnu vokālistu RAJONA konkursā “Aiviekstes lakstīgalas –2006”
1.pakāpes diploms – Māris Skutelis(1.D) (skolotāja Ilze Rožinska
2.pakāpes diploms – Jānis Raubiško (1K) (skolotāja Ilze Rožinska

Jānim Zāberam veltītajā zēnu vokālistu konkursā “Aiviekstes lakstīgalas –2006”
atzinība
Mārim Skutelim (skolotāja Ilze Rožinska)

Publiskās runas konkursa “Es sveikšu šo dienu ar mīlestību sirdī”
Rajona posms
1.vieta
Aija Spūle (2D) (skolotāja Silvija Kivko)
Aija Ancāne (2H) (skolotāja Marcijana Opule)
2.vieta
Santa Lakševica (3D) (skolotāja Marcijana Opule)

Konkurss “Pazīsti savu organismu”
Atzinība
Aija Spūle (2.d) (skolotājs Francis LIvmanis)

... ar to mēs viņus arī apsveicam! Viņi sen jau to bija pelnījuši


  Bilžu galerija
Bilžu galerija
  Vārda dienas
Elza, Ilizana
© Alex
Rakstīt PVG         Lietot kā sākumlapu         Saglabāt saiti
Webmaster