PVG

Top.LV

LV     LV

Jaunumi

Arhīvs

Izglītība

Absolventi

Serviss

Atsauksmes

--> --> -->
  Par PVĢ
  Uzņemšana
    Virtuālā PVĢ
    E-klase
    Uzdevumi.lv
    StartIT.lv
    Pasākumu plāns
    PVĢ bibliotēka
    PVĢ panākumi
    Tradīcijas
    Parlaments
    Skolas projekti
    Skolēnu projekti
    PVĢ avīze
    Bildes
    Stundu saraksts
    Mācību materiāli
    Labā prakse
  Datorlapa
  Preiļu bibliotēka
  Preili.lv
  Dažādas vietnes
  Latvija un ES
    Ģimnaziādes
    Atklātā olimpiāde
  Konkurss Krauklīts
Saules aktivitāte PVĢ Solis
Projekts SOLIS
  0 W/m2

  Meklēt
  Sūtīt SMS
LMT   TELE2   Bite
 
  Apmeklētāji
  
 
Preiļu Valsts ģimnāzijas darbinieki

Preiļu Valsts ģimnāzijas vadība

Amats Vārds, Uzvārds Tālrunis e-mail
Direktore Ligita Pauniņa 53 21745,
53 21663
ligita@pvg.edu.lv
Direktora vietniece mācību darbā Anna Svile 53 21745,
53 21663
annas@pvg.edu.lv
Direktora vietniece mācību darbā Ineta Ivanova 53 21745,
53 21663
ineta@pvg.edu.lv
Direktora vietnieks informātikas jautājumos Juris Erts 53 21748,
9419475
juris@pvg.edu.lv
Metodiķe Valentīna Pastare 53 21663 valentina@pvg.edu.lv
Direktora vietniece ārpusstundu darbā Ingūna Patmalniece 53 21663 inguna@pvg.edu.lv
Direktora vietniece saimnieciskajā darbā Zenta Didriksone 53 21663 zenta@pvg.edu.lv

Preiļu Valsts ģimnāzijas skolotāji

Vārds, Uzvārds

Priekšmets

e-mail

Anna Svile Angļu valoda, kultūras vēsture  annas@pvg.edu.lv
Ligita Pauniņa Matemātika  ligita@pvg.edu.lv
Juris Erts Informātika, programmēšana  juris@pvg.edu.lv
Eleonora Bleive Fizika  nora@pvg.edu.lv
Žanna Bogdanova Krievu valoda  
Liena Fedotova Skolas psihologs  liene@pvg.edu.lv
Ineta Ivanova Matemātika  ineta@pvg.edu.lv
Elita Jermolajeva Biznesa ekonomiskie pamati, grāmatvedība, lietvedība, tirgzinības  elita@pvg.edu.lv
Silvija Kivko Latviešu valoda  silvijak@pvg.edu.lv 
Anita Lazdāne Vācu valoda   anita@pvg.edu.lv
Aina Leikuce Sports   aina@pvg.edu.lv
Francis Livmanis Bioloģija, ķīmija   francis@pvg.edu.lv
Anna Ļeonova Matemātika   annal@pvg.edu.lv
Edgars Mukāns Sports   edgars@pvg.edu.lv
Marcijana Opule Latviešu valoda   
Ivars Pakers Informātika, tehniskā grafika, datorgrafika   ivars@pvg.edu.lv
Regīna Pastare Latviešu valoda, latīņu valoda   regina@pvg.edu.lv
Valentīna Pastare Dabaszinības, ķīmija   valentina@pvg.edu.lv
Anitra Poplavska Angļu valoda   anitra@pvg.edu.lv
Natālija Pīzele Politika un tiesības, vēsture   nata@pvg.edu.lv
Vija Pīzele Angļu valoda, vācu valoda   vija@pvg.edu.lv
Anna Verza Angļu valoda   annav@pvg.edu.lv
Broņislava Vetoškina Internāta skolotāja   
Ilze Rožinska Mūzika   ilze@pvg.edu.lv
Marianna Abricka Vizuālā māksla   
Ilze Broka Pulciņu skolotājs (dejas)   
Vija Caune Ģeogrāfija   
Ilga Gāga Bioloģija, dabaszinības ilgag@pvg.edu.lv
Lilija Livmane Krievu valoda, krievu literatūra   
Nadežda Tihomirova Angļu valoda, franču valoda   
Inese Ābola Angļu valoda   
Mārīte Lisova Fizika

marite@pvg.edu.lv

Silvija Livmane Internāta skolotāja

silva@pvg.edu.lv

Aija Vagale Psiholoģija   
Zenta Didriksone Biznesa ekonomiskie pamati

zenta@pvg.edu.lv

     

  Bilžu galerija
Bilžu galerija
  Vārda dienas
Rodrigo, Rauls
© Alex
Rakstīt PVG         Lietot kā sākumlapu         Saglabāt saiti
Webmaster