PVG

Top.LV

LV     LV

Jaunumi

Arhīvs

Izglītība

Absolventi

Serviss

Atsauksmes

--> --> -->
  Par PVĢ
  Uzņemšana
    Virtuālā PVĢ
    E-klase
    Uzdevumi.lv
    StartIT.lv
    Pasākumu plāns
    PVĢ bibliotēka
    PVĢ panākumi
    Tradīcijas
    Parlaments
    Skolas projekti
    Skolēnu projekti
    PVĢ avīze
    Bildes
    Stundu saraksts
    Mācību materiāli
    Labā prakse
  Datorlapa
  Preiļu bibliotēka
  Preili.lv
  Dažādas vietnes
  Latvija un ES
    Ģimnaziādes
    Atklātā olimpiāde
  Konkurss Krauklīts
Saules aktivitāte PVĢ Solis
Projekts SOLIS
  0 W/m2

  Meklēt
  Sūtīt SMS
LMT   TELE2   Bite
 
  Apmeklētāji
  
 
Web lapun konkursa rezultāti 2004

Preiļu rajona skolēnu 2004. gada Web lapu konkursa rezultāti


Šogad pirmo reizi notika Web lapu veidošanas konkurss Preiļu rajona skolēniem. Darbu vērtēšana notika 2 grupās - 5.-9. klašu skolēniem un 10. - 12. klašu skolēniem. Priekš pirmās reizes arī dalībnieku skaits bija samērā kupls. Jaunākajā grupā - 5 skolas ar 9 darbiem, kuru izstrādē dalību ņēmuši 12 skolēni un vecākajā grupā - 4 skolas ar 7 darbiem, kuru izstrādē dalību ņēmuši 8 skolēni.

Veidojamās Web lapas tēma varēja būt patvaļīga, bet tanī pašā laikā tēmai vajadzēja būt ar praktisku pielietojumu, kas saturētu izglītojošu informāciju. Šogad pēc konkursa nolikuma netika definētas pielietojamās tehnoloģijas, jo pirmajā gadā ir jāuzkrāj pieredze šādu konkursu organizēšanā. Tādēļ arī darbu vērtēšana bija ļoti sarežģīta. Darbu vērtēšanu sarežģīja arī tādā tehniska nianse kā burtu reģistru nesakritība datņu vārdos un saitēs pēc datņu pārkopēšanas uz PVĢ Linux serveri un PHP skriptu drošības jautājumi (pagāja samērā ilgs laiks, kamēr tas tika sakārtots). Iepriekšminētie faktori arī bija par iemeslu konkursa rezultātu novēlotai nākšanai gaismā.

Šogad darbu vērtēšanā tika ņemti vērā sekojoši kritēriji:
1) darba tēmas izvēle (idejas oriģinalitāte, atbilstība konkursa tematikai),
2) tehniskais izpildījums (kādas tehnoloģijas tika izmantotas lapas veidošanai, kā šīs tehnoloģijas tika izmantotas - gatavi Java appleti, pašrocīgi realizēts darbs ar datu bāzi, php u.tmldz.),
3) dizains (cik ērta ir navigācija, cik ātri var sameklēt vajadzīgo informāciju, lappušu fona un teksta krāsu izvēle, fonti, grafisko objektu pielietojums u.tmldz.),
4) saturs (cik daudz informācijas, kādā veidā tā tika iegūta (nokopēta no Interneta vai arī veikti pētījumi u.tmldz., cik tā ir lietderīga, interesanta, valodu izvēle).

Konkursa darbu vērtēšanas komisija:
Preiļu rajona informātikas MA vadītājs Juris Erts,
un neatkarīgie eksperti:
Interneta projektu programmētājs-analītiķis Aleksejs Tarasovs,
Web dizaina un izstrādes firmas "AlfaNet" direktore Līga Leonova,
SIA "Axel" direktors Aldis Buks.

Un tātad -

Preiļu rajona skolēnu 2004. gada Web lapu konkursa rezultāti ir:
-------------------------------------


5.-9.klasē
1. vieta tika piešķirta Uģim Vilcānam (8.D, Preiļu 1. pamatskola) par "Alternatīvo lapu ģitāristiem"
2. vieta - Jānim Ancānam (7.kl.), Kārlim Švirkstam (9.kl.) (Jaunsilavas pamatskola) par "Laboratorijām" un "Pasaules ūdeņu TOP 10"
3. vieta - Oskaram Pakeram (7.kl., Sutru pamatskola) par mūzikas lapu
Atzinība - Ievai Pakerei (7.kl., Sutru pamatskola) par lapu "Par kāmīšiem"

10.-12.klasē
1. vieta tika piešķirta Jānim Anspakam (12.kl, Preiļu Valsts ģimnāzija) par "PVĢ šaha lapu 2004"
2. vieta - Mārtiņam Zālītim un Inesei Ruļukai (Līvānu 1. vidusskola) par "Līvānu Svētā Miķeļa erceņģeļa baznīcas draudzes mājas lapu"
3. vieta - Elīnai Ivanovai (12.kl., Preiļu Valsts ģimnāzija) par "Preiļu baznīcas draudzes muzikālajām tradīcijām un to kopēju darbību"
Atzinība - Ivaram Sudnikam (11.kl., Preiļu Valsts ģimnāzija) par "Preiļu muzeju"

-------------------------------------


Tas nenozīmē, ka pārējie būtu pelnījuši mazāk saņemt balvas un atzinības, taču konkurss ir konkurss :( no visiem labajiem ir jāizvēlas labākie. Vēlētos atzīmēt, ka jaunāko klašu grupā interesantu darbu - "Joku lapu" bija izstrādājis Jaunsilavas pamatskolas skolēns Jānis Broņka (7.kl.), izmantojot Flash tehnoloģijas, Lāsmu Vulāni un Eviju Vasiļevsku (5.a.kl.) no Riebiņu vidusskolas kā konkursa jaunākās dalībnieces par darbu "Mājdzīvnieku mīļotājiem". Tāpat daudz darba ir ieguldījusi Sintija Vasiļevska (7.a, Preiļu 1. pamatskola) veidojot "Krāsu pasauli" un Diāna Sondore (9.), Jānis Čaunāns (9.), Jānis Liepiņš (7.) veidojot Sīļukalna pamatskolas mājas lapu.
Vecākajā grupā interesantus darbus bija izstrādājuši - Toms Tumovs (12.kl.) no Aglonas vidusskolas veidojot web lapu par NLO, Viktors Lipskis (11.kl.) no Preiļu 2. vidusskolas veidojot lapu "No Limit", kā arī Aigars Putāns (12.kl.) no Preiļu Valsts ģimnāzijas veidojot lapu par "Mobilajiem telefoniem".
Balvas tiek piešķirtas 1.-3. vietu ieguvējiem, pārējiem - atzinības un pateicības raksti! Balvas var saņemt godalgotie skolēni vai viņu skolotāji Preiļu Valsts ģimnāzijā.

Datorkonkursus tradicionāli sponsorē SIA "Salang-Preiļi" un SIA "Axel". Paldies šo firmu vadītājiem attiecīgi Gunāram Svilānam un Aldim Bukam.

Protams, ka konkurss nevarētu notikt bez skolotāju palīdzības - paldies visiem informātikas un droši vien ne tikai informātikas skolotājiem par palīdzību darbu tapšanā un gatavosimies nākamajam gadam ar vel lielāku azartu!

  Bilžu galerija
Bilžu galerija
  Vārda dienas
Agate, Selga, Silga, Sinilga
© Alex
Rakstīt PVG         Lietot kā sākumlapu         Saglabāt saiti
Webmaster