PVG

Top.LV

LV     LV

Jaunumi

Arhīvs

Izglītība

Absolventi

Serviss

Atsauksmes

--> --> -->
  Par PVĢ
  Uzņemšana
    Virtuālā PVĢ
    E-klase
    Uzdevumi.lv
    StartIT.lv
    Pasākumu plāns
    PVĢ bibliotēka
    PVĢ panākumi
    Tradīcijas
    Parlaments
    Skolas projekti
    Skolēnu projekti
    PVĢ avīze
    Bildes
    Stundu saraksts
    Mācību materiāli
    Labā prakse
  Datorlapa
  Preiļu bibliotēka
  Preili.lv
  Dažādas vietnes
  Latvija un ES
    Ģimnaziādes
    Atklātā olimpiāde
  Konkurss Krauklīts
Saules aktivitāte PVĢ Solis
Projekts SOLIS
  0 W/m2

  Meklēt
  Sūtīt SMS
LMT   TELE2   Bite
 
  Apmeklētāji
  
 
Notikumi PVĢ

2015. / 2016. mācību gads

17.08.2016.
PVĢ skolēnu papildus uzņemšanas iestājpārbaudījumi 25. augustā
Preiļu Valsts ģimnāzijā iestājpārbaudījumi skolēnu uzņemšanai 7., 8. un 10. klasē š.g. 25. augustā plkst. 10.00
Dokumentu iesniegšana līdz 25. augustam no plkst. 9.00–15.00
Bez iestājpārbaudījumiem uzņemsim skolēnus, kuriem ir godalgotas vietas olimpiādēs vai vidējā atzīme 6., 7. klašu liecībā ir vismaz 6 balles. 10. klasē - apliecībā par pamatizglītību ir vismaz 7 balles.
Papildus informācija pa tālr.65321663
PVĢ administrācija
01.07.2016.
Informācija 2016. gada absolventiem
Atestātus par vispārējo vidējo izglītību un sertifikātus no 1. jūlija var saņemt PVĢ kancelejā darbdienās no plkst. 9.00 - 15.00
PVĢ administrācija
30.06.2016.
2015./2016. mācību gada centralizēto eksāmenu rezultāti!
Centralizēto eksāmenu latviešu valodā kārtoja 60 ģimnāzisti. Kopvērtējumā 80% un vairāk ir ieguvuši 18 (30%) audzēkņi – Santa Fedotova (92%); Kristīne Timofejeva (90%); Laila Givoina (89%); Laura Repele (89%); Guntis Mauriņš (89%); Krista Šķēpa (89%); Diāna Skuķe (89%); Jacinta Vilcāne (89%); Andis S. (88%); Ričards Kraupša (87%); Airita Erte (86%); Laima Givoina (86%); Santa Trūpa (86%); Aija Juhneviča (84%); Elīza Kabakova (84%); Rūta Vucāne (83%); Linda Broka (80%); Zane Elste (80%).
Centralizēto eksāmenu matemātikā kārtoja 60 ģimnāzisti. Kopvērtējumā 80% un vairāk ir ieguvuši 7 (12%) audzēkņi – Krista Šķēpa (98%); Ričards Kraupša (91%); Guntis Mauriņš (86%); Kārlis Sondors (85%); Andis S. (84%); Laura Repele (82%); Laima Givoina (80%).
Centralizēto eksāmenu angļu valodā kārtoja 40 ģimnāzists. Labākos vērtējumus ir ieguvuši Gatis Saulišs (91%); Krista Šķēpa (90%); Ričards Kraupša (90%); Jacinta Vilcānas (87%); Kārlis Sondors (83 %).
Centralizēto eksāmenu krievu valodā kārtoja 24 ģimnāzisti. Labāko vērtējumu ir ieguvusi Laila Givoina (94%); Kristīne Timofejeva (93%); Laima Givoina (90%); Diāna Skuķe (89%); Anna Malahova (87%).
Centralizēto eksāmenu bioloģijā kārtoja 6 ģimnāzisti. Labākos vērtējumus ir ieguvuši Laila Givoina (86%); Laima Givoina (84%).
Centralizēto eksāmenu fizikā kārtoja 4 ģimnāzisti. Labāko vērtējumu ir ieguvis Ričards Kraupša (92%).
Centralizēto eksāmenu ķīmijā kārtoja 4 ģimnāzisti. Labākos vērtējumus ir ieguvuši Krista Šķēpa (95%); Laura Repele (92%).
Centralizēto eksāmenu vēsturē kārtoja viens ģimnāzists – Andis S. (84%).
Centralizēto eksāmenu vācu valodā kārtoja 2 ģimnāzisti. Labākais vērtējums ir Laurai Repelei (84%).
Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā
15.06.2016.
20. izlaidums Preiļu Valsts ģimnāzijā
10. jūnijā plkst.18.00 Preiļu Kultūras namā notika 20. Preiļu Valsts ģimnāzijas izlaidums. Šogad ģimnāziju absolvēja 60 jaunieši. Šajā svētku dienā viņus uzrunāja direktore Ligita Pauniņa, Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda, Izglītības pārvaldes vadītājs Andrejs Zagorskis. Atvadu sveicienus un sirsnīgus ceļa vārdus absolventiem veltīja viņu audzinātājas Elita Grigale (3.A), Silvija Kivko (3.B), Aina Leikuce (3.D). Triju gadu laikā, mācoties ģimnāzijā, tika paveikts ļoti daudz – gūti panākumi novada un valsts olimpiādēs, sporta sacensībās, konkursos, skatēs, jaunieši aktīvi piedalījās skolas, novada sabiedriskajā dzīvē, atklājot savus visdažādākos talantus.
Izlaidumā Ministru prezidenta Atzinības raksti tika pasniegti Kristai Šķēpai (3.D), Laurai Repelei (3.D) un Ričardam Kraupšam (3.D), Latgales plānošanas reģiona Atzinības rakstu saņēma Renāts Konovalovs (3.B).
Paldies absolventu vecākiem par sirsnīgajiem vārdiem, laba vēlējumiem un jauko priekšnesumu! Izskanot Preiļu Valsts ģimnāzijas himnai, absolventi devās gājienā uz Preiļu Valsts ģimnāziju. Lielu paldies jāsaka VP Latgales reģiona pārvaldes Preiļu iecirkņa darbiniekiem, kuri rūpējās par drošību gājiena laikā.
Novēlam mūsu absolventiem, lai piepildās viņu ieceres, sapņi kļūst par īstenību un iecerētie mērķi tiek realizēti! Lai izdodas!
Ingūna Patmalniece, direktores vietniece audzināšanas darbā
6.06.2016.
PVĢ komanda uzvar `Euroscola` konkursā
1990. gadā Eiropas Parlaments uzsāka `Euroscola` projektu, kura mērķis - dot iespēju skolēniem līdzdarboties, iesaistīties un izteikt savu viedokli par lēmumiem ES līmenī. Katru gadu šajā programmā iesaistās apmēram 10 000 skolēnu (vecumā no 16 līdz 18 gadiem) no 28 Eiropas Savienības dalībvalstīm. Latvija šajā projektā ir iesaistījusies kopš iestāšanās Eiropas Savienībā - 2004. gada, konkursu organizē EP Informācijas birojs.
Konkursa balva ir ceļojums 24 skolēniem un 2 pieaugušajiem uz Eiropas Parlamentu Strasbūrā, lai iepazītu EP darbu klātienē un, tiekoties ar jauniešiem no citām ES dalībvalstīm, diskutētu par visdažādākajiem ES jautājumiem.
Mūsu ģimnāzijas komandas uzvarēja 2011. un 2013. gada konkursos (pēc konkursa nolikuma katra organizācija var pretendēt uz braucienu reizi divos gados) un piedalījāmies debatēs EP.
Ar katru gadu kļūst arvien grūtāk uzvarēt šajā konkursā, jo pēdējos gados konkursā piedalās ne tikai vidusskolu komandas, bet arī Jauniešu centri un Jauniešu nevalstiskās organizācijas.
Esam īpaši priecīgi un gandarīti, ka, neskatoties uz lielo konkurenci, esam uzvarējuši arī šī gada konkursā, un 8. decembrī mums atkal būs iespēja apmeklēt EP Louise Weiss ēku Strasbūrā, piedalīties debatēs, iepazīties ar citu ES dalībvalstu jauniešiem, piedalīties balsošanā, rezolūciju pieņemšanā par dažādiem ES jautājumiem, pilnveidot savas svešvalodu zināšanas un gūt nenovērtējamu pieredzi.
Paldies komandas dalībniecēm par ieguldīto darbu!
Jauku vasaru!
Anna Verza, angļu valodas skolotāja
30.05.2016.
Preiļu robotikas komandai sekmīgs sezonas noslēgums `Latvijas Robotikas Čempionātā 2016`!
2016. gada 28. maijā Rīgā, Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) notika `Latvijas Robotikas Čempionāts 2016` un Preiļus pārstāvēja kupla komanda - Armands Upenieks (PVĢ, RTU), Linards Šmeiksts (PVĢ, RTU), Matīss Dambītis (PVĢ, 2.D), Linda Madalāne (PVĢ, 2.B), Lauris Matisāns (PVĢ, 1.DK), Ilja Isajevs (PVĢ, 1.DK), Ilgmārs Rubīns (PVĢ, 1.DK), Matīss Buks (Preiļu 1. pamatskola, 9. klase), Toms Vilcāns (Preiļu 1. pamatskola, 9. klase), Aldis Buks (amatieris), fotoreportiere Ginta Meikulāne un komandas vadītājs Juris Erts!
Latvijas Robotikas čempionātā piedalās robotu būves entuziasti no visām Baltijas valstīm. Pasākuma mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu interesi par inženierzinātnēm un robotiku, kas ir viena no visstraujāk augošajām nozarēm pasaulē. Latvijas robotikas entuziasti ir piedalījušies un guvuši uzvaras tādās prestižās robotikas sacensībās kā Robotex Igaunijā, RobotChallenge Austrijā, RoboGames ASV un Internatiol Robot Sumo Tournament Japānā, apliecinot konkurētspēju pasaules līmenī.
Sacensībās no Latvijas kopā visās disciplīnās šogad sacentās vairāk kā 200 roboti un sīvā konkurencē mūsu komandas pārstāvjiem izdevās izcīnīt vairākas godalgotas vietas!
`Mini Sumo` disciplīnā - Linda Madelāne izcīnīja 1. vietu uzvarot pilnīgi visās cīņās(!), Iļja Isajevs izcīnīja 3. vietu, bet Matīss Buks ierindojās 4. vietā, savukārt Lauris Matisāns 5. vietā!
Armands Upenieks `Mini Sumo` PRO disciplīnā izcīnīja 3. vietu piekāpjoties tikai `RobotChallenge Austrijas` 2016 gada čempionam! (p.s. jāatzīmē, ka čempions startēja ar 2 robotiem, kuri izcīnīja 1. un 2. vietu)!
`Folkrace` disciplīnā Matīsam Bukam šoreiz 4. vieta!

Paldies visiem dalībniekiem par gatavošanos sacensībām, paldies vecākiem par atbalstu, paldies Armandam un Linardam par ieguldīto darbu komandas sagatavošanā!
Veiksmi nākamajās sacensībās!
Juris Erts, robotikas kluba darba organizators
26.05.2016.
Erlends Zagorskis ir ieguvis finālista statusu American Councils FLEX apmaiņas programmā vidusskolēniem
Preiļu Valsts ģimnāzijas 1.DK kursa audzēknis Erlends Zagorskis ir ieguvis finālista statusu American Councils FLEX apmaiņas programmā vidusskolēniem. FLEX apmaiņas programmu pilnībā finansē ASV valdība, un Latvijā to pārvalda American Councils for International Education ar Izglītības un Zinātnes ministrijas atbalstu. Šīs programmas ietvaros, Erlends dzīvos un studēs ASV 2016–2017 akadēmiskajā gadā. Programma ilgst no 2016. gada 15. jūlija līdz 2017. gada 15. jūlijam.
Vēlam veiksmīgas un patīkamas studijas!
24.05.2016.
Sveicam Latvijas 43. atklātās matemātikas olimpiādes laureāti!
3. vieta - Lauma Tumašova (1.D)
Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā
23.05.2016.
Sveicam Latvijas 41. atklātās fizikas olimpiādes laureātu!
3. vieta - Ričards Kraupša (3.D)
Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā
13.05.2016.
Pēdējais zvans Preiļu Valsts ģimnāzijā
13. maija rīts ģimnāzijā sākās ar īpašu rosību, jo notika Pēdējā zvana pasākums trešajiem kursiem. Gaisā virmoja pozitīvisms, nelielas skumjas, bet pāri visam - labs noskaņojums un svētku izjūtas. Trešo kursu audzēkņus uzrunāja ģimnāzijas direktore Ligita Pauniņa. Ģimnāzisti par labām un teicamām sekmēm mācībās, labiem rezultātiem olimpiādēs, sabiedrisko aktivitāti, darbošanos Ģimnāzistu parlamentā, kā arī sasniegumiem sportā saņēma skolas piemiņas veltes. Lai pārbaudītu treškursnieku zināšanas latviešu valodā un matemātikā, katra kursa pārstāvjiem bija jāveic atjautības uzdevumi, ar kuriem veiksmīgi tika galā. Sirsnīgus apsveikumus trešo kursu audzēkņiem bija sagatavojuši pirmie kursi, savukārt visus saviļņoja trešo kursu priekšnesums. Noslēgumā tika aicinātas audzinātājas Elita Grigale (3.A), Silvija Kivko (3.B) un Aina Leikuce(3.D) iezvanīt pēdējo klases stundu. Viņām tika pasniegti balti sapņu baloni, kurus kopā ar saviem kursiem pēc pasākuma palaida debesīs.
Novēlam veiksmi, izdošanos, labus rezultātus eksāmenos!
Ingūna Patmalniece, direktores vietniece audzināšanas darbā
10.05.2016.
Izglītības projekta `Samsung Skola nākotnei` PVĢ piedāvājums atzīts par labāko valstī un saņem 10 000 eiro!
Mēs to paveicām!
11. maijā plkst.15.10 aicinām visus skolotājus, tehniskos darbiniekus, vecākus un 3.D audzēkņus, kā arī citus interesentus uz PVĢ jauno konferenču zāli, kur projekta komanda iepazīstinās ar projektu un dalīsies iespaidos! Visi aicināti uz Samsung skolas dāvinātā ozola stādīšanu!

PVĢ pārmaiņu projekta komanda
9.05.2016.
Eiropas diena Preiļu Valsts ģimnāzijā
9. maiju kā Eiropas dienu atzīmē, balstoties uz 1950. gadā šajā dienā izteikto Francijas ārlietu ministra Robēra Šūmana uzrunu, kurā viņš aicināja Franciju, Vāciju un citas Eiropas valstis veidot kopēju politiku ogļu un tērauda rūpniecības nozarē, kas ir klasiskās bruņojuma rūpniecības pamatā. Sešas valstis – Beļģija, Francija, Itālija, Luksemburga, Nīderlande un Vācija – 1951. gadā Parīzē parakstīja līgumu un izveidoja `Eiropas Ogļu un tērauda kopienu`, lai nodrošinātu mieru un atjaunotu Eiropu. Gadu gaitā arvien vairāk valstu pievienojās Eiropas Ekonomikas kopienai un sadarbības jomu kļuva arvien vairāk. Paplašinoties sadarbībai, 1992. gadā saskaņā ar Māstrihtas līgumu mainījās arī kopienas nosaukums uz Eiropas Savienību. Latvija par Eiropas Savienības dalībvalsti kļuva 2004. gada 1. maijā, bet 2014. gada 1. janvārī pievienojās eirovalūtai.
Lai atzīmētu Eiropas dienu un paplašinātu savas zināšanas par ES, 5. maijā ģimnāzijā norisinājās Erudītu konkurss par tēmu Latvija un Eiropas Savienība. Konkursā piedalījās visu kursu erudītu komandas. Dalībniekiem bija jāiezīmē visas 28 dalībvalstis kartē, jāatpazīst Latvijas deputāti Eiroparlamentā un citas ES amatpersonas un svarīgāko ES institūciju ēkas. Vēl konkursa dalībniekiem bija jāatbild uz jautājumiem par dažādiem dalībvalstu kultūrvēsturiskiem faktiem. 1. vietu konkursā ieguva 2.D kursa erudīti, 2. vietu – 1.V kurss, bet 3. vietu - 2.AH kurss. Atzinību izpelnījās 2.B kursa komanda. Konkursus vadīja skolotājas Ināra Krusta un Natālija Pīzele. Konkursa dalībniekiem piemiņas balvas sarūpēja ģimnāzija.
Natālija Pīzele, politikas un tiesību skolotāja
8.05.2016.
9. maijā `Eiropas eksāmens`
Tradicionāli Eiropas dienā, 9. maijā no 8:00 līdz 21:00, ikviens Latvijas iedzīvotājs tiek aicināts piedalīties `Eiropas eksāmenā`. Eksāmens notiek tiešsaistē www.esmaja.lv
Pēc eksāmena - katrs saņems gan apliecinājumu un informāciju par iegūto punktu skaitu, gan, uzrādot labākos rezultātus, tiks arī pie vērtīgām balvām. Eksāmenā ir 30 jautājumi par mums pašiem un dzīvi Eiropas Savienībā, mūsu tiesībām, pienākumiem, ieguvumiem un iespējām. Balvās ir arī lidojumi ar gaisa balonu, lidojumi vēja tunelī un nobraucieni ar vasaras bobu Siguldā.
Eksāmenu iespējams kārtot pie datora vai uz internetam pieslēgtas viedierīces.
Lai sagatavotos dalībai `Eiropas eksāmenā`, vai vienkārši uzzinātu par dzīvi Eiropā ko jaunu, iespējams izmantot sagatavotos mācību materiālus vietnē www.esmaja.lv.
Īpašas balvas saņems arī 3 aktīvākās Latvijas pilsētas, tāpēc piedalies un aicini arī citus piedalīties!
Liene Valdmane, Eiropas Kustība Latvijā
08.05.2016.
`Euroscola` konkurss
Preiļu Valsts ģimnāzijas 1. un 2. kursu audzēkņi piedalās Eiropas Parlamenta konkursā `EUROSCOLA`. Lai cīnītos par galveno balvu - apmaksātu braucienu uz Eiropas Parlamenta galveno ēku Strasbūrā -, tika izveidota 24 aktīvu un radošu jauniešu komanda, kurai ir jāizpilda viens no konkursa uzdevumiem: `Detektīvs` - izpētīt konkrētu Eiropas Parlamentā pieņemta likuma tapšanu no idejas līdz apstiprināšanai Eiropas Parlamentā un reālai ieviešanai Latvijā vai `Eiropas Parlamenta elektroniskā-pastkarte`, tēma - Eiropas Parlamenta darbs. Konkursa komandas dalībnieki nolēma veidot elektronisko pastkarti. Pastkartes mērķis ir aicināt cilvēkus aizdomāties par apkārtējās vides tīrību, kā arī aicināt aktīvi piedalīties tās sakopšanā. Vēlamies arī pievērst lielāku sabiedrības uzmanību herbicīdu lietošanas apjomu un to ietekmes uz vidi mazināšanai. Kā zināms, šī gada aprīlī Eiropas Parlamenta deputāti pieņemtajā rezolūcijā aicina Eiropas Komisiju atjaunot herbicīda glifosāta pārdošanas atļauju tikai uz septiņiem, nevis 15 gadiem, un atļaut tā lietošanu tikai speciālistiem, jo glifosātam piemīt kancerogēnas īpašības, un tam ir graujoša ietekme uz hormonālo sistēmu. Šo herbicīdu plaši izmanto zemnieku saimniecībās un dārzos. Ceram, ka Eiropa kļūs par zaļāko un veselībai drošāko pasaules daļu. Visi kopā mēs varam to paveikt!
Pastkartes dizaina autore ir Kristiāna Jaudzema 2.B.
Paldies visiem konkursa dalībniekiem par atsaucību un ieguldīto darbu!
Lauma Tumašova 1D, Ilva Valdone 1D - projekta dalībnieces
7.05.2016.
Sveicam Latvijas Vācu valodas skolotāju asociācijas organizētā konkursa `Ceļojumi fotogrāfijās un dzejoļos` uzvarētāju!
2. pakāpes diploms - Laura Repele (3.D)
Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā
7.05.2016.
Sveicam Skatuves runas konkursa fināla uzvarētājus!
Atzinība - Eduards Lipiniks (1.V), Elizabete Stalidzāne (3.D, Preiļu novada Bērnu un jauniešu centrs)
Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā
6.05.2016.
Sveicam 10.Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes Jauno ķīmiķu konkursa uzvarētāju!
1. vieta - Lauma Tumašova (1.D)
Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā
3.05.2016.
PVĢ audzēkņi piedalās RTU elektronikas un telekomunikāciju fakultātes rīkotās `Skolēnu elektronikas olimpiādes 2016` klā
2016. gada 29. aprīlī notika RTU elektronikas un telekomunikāciju fakultātes rīkotās `Skolēnu elektronikas olimpiādes 2016` klātienes kārta. Lai nokļūtu uz šo kārtu bija jāpiedalās neklātienes kārtā, kura notika 14. aprīlī tiešsaistē, tajā piedalījās Andris Puduls 3D, Ričards Kraupša 3D, Kārlis Sondors 3D un Guntis Mauriņš 3D. Visi tika uzaicināti startēt tālāk , bet dažādu iemeslu dēļ divi no mums tur nenokļuva. Klātienes kārtā piedalījās Kārlis Sondors 3D, iegūstot 7. vietu, un Guntis Mauriņš 3D - 11. vietu.
Olimpiādes organizatori, papildus uzdevumu sagatavošanai, nodrošināja ekskursiju uz uzņēmumu `HanzaMatrix`, kurā nodarbojas ar elektronikas sistēmu ražošanu. Balvas un ekskursiju sponsorēja uzņēmumi: `HanzaMatrix`, `Brain Games`, `MikroTik`, `LETERA` un `Iļģuciema Kvass`.
Aicinu nākamgad piedalīties jauniešus, kuri vēlas parādīt savas fizikas kursā gūtās zināšanas!
Paldies fizikas skolotājai Mārītei Lisovai, kura palīdzēja sagatavoties šai olimpiādei.
Plašāka informācija
Kārlis Sondors, 3.D
2.05.2016.
PVĢ audzēkņu panākumi krosa stafetēs Rīgā
29. aprīlī PVĢ skrējēji piedalījās Latvijas Skolēnu 69. spartakiādes finālsacensībās vieglatlētikas pavasara krosa stafetēs `LATVIJAS AVĪZES KAUSS 2016` Rīgā un izcīnija godpilno 3. vietu kopvērtējumā, ģimnāziju grupā. Apsveicam meiteņu komandu - Ingu Kodori, Inetu Pastari un Amandu Anusāni ar izcīnīto 2. vietu 3 x 800m stafetē, zēnu komandu - Rihardu Gribustu, Raivi Puduli un Gunti Pastoru ar 2. vietu 3 x 1000m stafetē un 2. vieta arī jauktajai 4 x 1000m stafetei, kurā startēja Linda Broka, Ilva Valdone, Vladislavs Rečs un Aldis Džeriņš.
Malači ģimnāzisti un vēlreiz sveicam!
Aina Leikuce, Feoktists Pušņakovs, sporta skolotāji
27.04.2016.
28. aprīlī Cēsīs notiks Valsts ģimnāziju 20. gadadienas svēku koncerts!
28. aprīlī Cēsīs, Vidzemes koncertzālē, notiks Latvijas Republikas Valsts ģimnāziju pastāvēšanas 20. gadadienas svētku koncerts. Koncertā piedalīsies visu 27 Valsts ģimnāziju mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi: kori, ansambļi, pūtēju orķestri, deju kolektīvi.
Dalībai šajā koncertā sākumā pieteicās vairāk nekā 2.5 tūkstoši dalībnieku un, ņemot vērā koncertzāles ietilpību, organizatoriem nācās ierobežot dalībnieku skaitu - katru Valsts ģimnāziju pārstāvēs viens vai divi kolektīvi. Koncerta apmeklētājus, kas šoreiz būs ģimnāziju skolotāji, pašvaldību pārstāvji un valsts ģimnāziju sadarbības partneri, priecēs arī Preiļu Valsts ģimnāzijas deju kopu `Gaida` un `Dancari` dejotāji.
Ligita Pauniņa, PVĢ direktore
24.04.2016.
No 24. līdz 29. aprīlim ģimnāzijā tiek organizēta KRĀSU NEDĒĻA!
PVĢ Ģimnāzistu parlaments aicina visus ģimnāzistus, skolotājus un tehniskos darbiniekus piedalīties!
Pirmdiena – dzeltenās krāsas diena
Otrdiena – zilās krāsas diena
Trešdiena - melnbaltās krāsas diena
Ceturtdiena – zaļās krāsas diena
Piektdiena - sarkanās krāsas diena
Uz kopbildi aicinām pēc TREŠĀS stundas skolas AKTU ZĀLĒ!
Sagaidīsim pavasari krāsaini un skaisti visi kopā!
Ļoti ceram uz Jūsu atsaucību!
PVĢ Ģimnāzistu parlaments
23.04.2016.
Turpinās skolēnu uzņemšana PROĢIMNĀZIJAS 7. un 8. klasē!
PVĢ administrācija
16.04.2016.
Tikšanās ar žurnālistu Imantu Liepiņu
15. aprīlī Preiļu Valsts ģimnāzijā notika tikšanās ar žurnālistu, rakstnieku un sabiedrisko aktīvistu Imantu Liepiņu, kurš uzrakstījis divas grāmatas – `Nāvējošie gaisa dārzi` un `Ukraina. Dzīvība, nāve un iekšējā revolūcija`. Autors pastāstīja par dokumentālā žanra īpatnībām literatūrā, masu mediju lomu cilvēku informēšanā, jauniešu spēju atrast sev piemērotu profesiju. Ļoti interesants, saistošs, kā arī emocionāli smags bija stāstījums un foto reportāža par notiekošo Ukrainā. Paldies apgādam `Jumava` par šīs tikšanās organizēšanu!
Ingūna Patmalniece, direktores vietniece audzināšanas darbā
15.04.2016.
PVĢ audzēkņi piedalās `Eksakto zinātņu dienas 2016` pasākumā
Sestdien, 2016. gada 9. aprīlī, Rīgā notika `Eksakto zinātņu diena 2016` pasākums, kurā piedalījās 1.DK kursa skolēni: Lauma Tumašova, Liena Gasiņa, Arianda Čapule, Lauris Matisāns, Ilva Valdone. Lai varētu nokļūt finālā Rīgā, kur klātienē vajadzēja veikt uzdevumus, kas saistīti ar matemātiku, dabaszinātnēm un datoriku, bija nepieciešams izveidot radošu mājasdarbu, kurā tika parādīta mūsu komandas izpratne un radošums par šī gada konkursa tēmu “Piecas zinātnes zem viena jumta”, kā arī bija jāatbild uz vairākiem āķīgiem jautājumiem. “Eksakto zinātņu dienas” laikā mums bija iespēja iepazīties ar LU fakultātēm, bija 5 stacijas, kuras katra ietvēra 3 uzdevumus, veicamie uzdevumi nenotika vienā ēkā, dienas vidū bija patīkama, svaiga gaisa pilna pastaiga līdz Fizikas un matemātikas fakultātes ēkai. Lai šis ceļš neieilgtu un nenomaldītos no pareizā kursa, mums palīgā nāca līdzi divi pavadoņi, studenti, kas visas dienas garumā mums nodrošināja labu omu, viņi padalījās ar savu pieredz par apgūstamajām zināšanām un studijām LU. Pirmie uzdevumi sākās ar ķīmijas testa jautājumiem un tālāk nonācām ķīmijas laboratorijā, kur uzmanīgi vērojām interesantos studentu sagatavotos eksperimentus, vajadzēja izskaidrot un atbildētu uz studentu jautājumiem par šiem eksperimentiem, lai arī negāja tik viegli kā bijām cerējuši, bet bijām pārsteigti par vieglajiem skaidrojumiem. Pats interesantākais un negaidītākais uzdevums mums šoreiz bija zivs preparēšana, kurā vajadzēja atķidāt zivi un norādīt tās orgānus ar piespraudēm un noteikt tās dzimumu, bet vislabāk mums veicās fizikas un matemātikas stacijā, kur veidojām kastīšu diagrammu dotajiem datiem un mērījām fokusa attālumu dažādām lēcām, un vienojām dažādus vadiņus Arduino platei. Protams, katra uzdevuma laiks bija īss, kas radīja papildus spriedzi, bet komandas vienotība palīdzēja pārvarēt visus sarežģījumus. Bioloģija un ģeogrāfija nesagādāja lielas grūtības, atšifrējām putnu ceļošanas ceļu, kā arī noteicām augu augšanas ekosistēmu un vai šis augs ir aizsargājams. Paldies skolotājai Valentīnai Pastarei, kas mūs atbalstīja klātienē.
Lauris Matisāns, 1.DK
14.04.2016.
14. aprīlī PVĢ atvērto durvju diena!13.04.2016.
14. aprīlī PVĢ aktu zālē DE CANTARE koncerts

12.04.2016.
Sveicam Austrumlatvijas Atklātās ķīmijas olimpiādes uzvarētājus!
1. vieta - Laura Repele (3.D), Laura Buka (2.D), Lauma Tumašova (1.D)
2. vieta - Krista Šķēpa (3.D), Liena Gasiņa (1.D)
3. vieta - Kristiāna Skutele (2.D)
Atzinība - Lāsma Strupā (2.D), Lauris Matisāns (1.D)

Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā
11.04.2016.
Ģimnāzisti apmeklē lekciju `Es izvēlos būt slavens?`
5. aprīlī Preiļos `PAKAC` telpās norisinājās diskusiju cikls vidusskolēniem `Es izvēlos būt slavens?`, kuru vadīja Evita Štāla un Kate Mikāne.
Diskusiju ciklu uzsākām ar neparastu sasveicināšanos, un mēs varējām izkustēties pirms vairāku stundu ilgās sarunas. Ģimnāzistiem lekcijas laikā bija iespēja diskutēt ar harizmātiskiem savas jomas speciālistiem, un šoreiz ciemos ar savu stāstu ieradās Kristīne Jansone, kura dalījās savā pieredzē tiesu izpildītājas darba gaitā, bet Dagnija Asare pastāstīja par žurnālistikas jomu, kā arī dalījās ar ieteikumiem nedrošības pārvarēšanai.
Diskusiju mērķis bija rosināt pārdomas par dzīves kvalitātes uzlabošanu ar pašizglītošanos un vīziju, likt izvērtēt ikvienam, ko es dzīvē vēlos darīt kā profesionālis. Ne vienmēr nākotnes profesijas izvēle apmierina, tādēļ nav jābaidās atstāt to pagātnē un uzsākt ko jaunu, jo, lai dzīve būtu veiksmīga, ir jāmīl savs darbs, un uz to ir jādodas ar prieku. Abas vieslektores dalījās iedvesmojošās atziņās. Kristīne teica: `Patīk uzvaras garša, kad esi uzveicis sarežģītu darbu, un ir jāatļaujas būt pašiem, lai sapņotu lielus sapņus!` Savukārt Dagnija piebilda: `Ja gribi būt veiksmīgs, ir jābūt patiesam!`
Šis 3 stundu garais diskusiju cikls šķita ļoti iedvesmojošs, lika aizdomāties par nākotni, un tas bija interesanti pavadīts laiks kopā ar cilvēkiem, kuriem ir savs viedoklis, un to uzdrošinās paust plašākai sabiedrībai. Manuprāt, šāda veida diskusijas ir ļoti noderīgas un saistošas tieši vidusskolēniem, kuri ir vistuvāk skolas beigšanai un ir soļa attālumā no patstāvīgās dzīves uzsākšanas.
Laila Meirule, 3.B kurss
9.04.2016.
Ar labiem rezultātiem noslēgušās 2016. gada Datorātrrakstīšanas sacensības!
2016. gada 8. aprīlī Preiļu Valsts ģimnāzijā norisinājās 15. atklātais `Preiļu novada skolu Datorātrrakstīšanas konkurss` un 9. atklātais `Latgales reģiona skolu Datorātrrakstīšanas konkurss`.
Datorātrrakstīšanas sacensībās skolēni raksta neskatoties uz klaviatūru! Sacensību mērķis ir pēc iespējas vairāk un pareizāk pārrakstīt doto tekstu!
Šogad konkursā piedalījās skolēni no 12 skolām – Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas, Dravnieku pamatskolas, Galēnu pamatskolas, Krāslavas pamatskolas, Krāslavas Valsts ģimnāzijas, Krāslavas varavīksnes vidusskolas, Preiļu 1. pamatskolas, Preiļu 2.vidusskolas, Preiļu Valsts ģimnāzijas, Priekulu pamatskolas, Riebiņu vidusskolas, Viļānu vidusskolas.

2016. gada Preiļu novada sacensību uzvarētāji:
5. - 9. klašu grupā: 1. vieta - Jānis Šaraks (Preiļu 1. pamatskola) 196 simb/min, 2. vieta - Kristaps Kokins (Galēnu pamatskola) 90 simb/min, 3. vieta - Rinalds Tumāns (Galēnu pamatskola) 84,6 simb/min, atzinība - Solvita Ragauša (Priekuļu pamatskola) 80,2 simb/min.
10. - 12. klašu grupā: 1. vieta - Matīss Dambītis (PVĢ) 285,4 simb/min, 2. vieta - Rūta Daniela Pastare (PVĢ) 278 simb/min, 3. vieta - Vitālijs Višņakovs (Preiļu 2. vidusskola) 225,2 simb/min, atzinība - Andrejs Holopovs (Riebiņu vidusskola) 221,6 simb/min.
2016. gada Latgales reģiona sacensību uzvarētāji:
5. - 9. klašu grupā: 1. vieta - Pauls Nartišs (Krāslavas pamatskola) 295 simb/min, 2. vieta - Raivis Driksnis (Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskola) 238,8 simb/min, 3. vieta - Jānis Šaraks (Preiļu 1. pamatskola) 233,6 simb/min, atzinība - Diāna Liepiņa (Krāslavas pamatskola) 179,8 simb/min.
10. - 12. klašu grupā: 1. vieta - Matīss Dambītis (PVĢ) 324.0 simb/min, 2. vieta - Rūta Daniela Pastare (PVĢ) 288.0 simb/min, 3. vieta - Armands Prauliņš (Viļānu vidusskola) 272.0 simb/min, atzinība - Vitālijs Višņakovs (Preiļu 2.vidusskola) 241,2 simb/min.
Ar rezultātu 324 simboli munūtē Matīss Dambītis gandrīz sasniedza 15 gadu sacensību labāko rezultātu - kas ir 327.8 simb./min! Matīsam ir uz ko tiekties nākamajā gadā!
Īpašu paldies par atsaucību un atbalstu konkursu organizēšanā to organizatori saka SIA AXEL (personīgi Aldim Bukam) par sarūpētajām balvām labākajiem datorātrrakstītājiem!
Tāpat konkursa organizatori saka lielu paldies arī visiem konkursu dalībniekiem un skolotājiem par ieguldīto darbu, gatavojoties konkursam!
Uz tikšanos nākošgad!
Detalizēti rezultāti
Fotogalerija

Juris Erts, informātikas MA vadītājs
7.04.2016.
Preiļu robotikas entuziastu komandai labi rezultāti TSI robotikas sacensībās!
2016. gada 2. aprīlī Rīgā, Transporta un sakaru institūtā (TSI) norisināsies pavasara robotikas turnīrs un Preiļus pārstāvēja kupla komanda - Armands Upenieks (PVĢ, RTU), Linards Šmeiksts (PVĢ, RTU), Matīss Buks (Preiļu 1. pamatskola, 9. klase), Matīss Dambītis (PVĢ, 2.D), Alens Šņepsts (Preiļu 1. pamatskola, 9. klase), Linda Madalāne (PVĢ, 2.B), Lauris Matisāns (PVĢ, 1.DK), Ilja Isajevs (PVĢ, 1.DK), Erlends Zagorskis (PVĢ, 1.DK), Eduards Lipiniks (PVĢ, 1.DK), Ilgmārs Rubīns (PVĢ, 1.DK), Aldis Buks (amatieris)!
Sacensībās no Latvijas kopā visās disciplīnās sacentās vairāk kā 160 roboti un sīvā konkurencē mūsu komandas pārstāvjiem izdevās izcīnīt vairākas godalgotas vietas! Armands Upenieks izcīnīja 1. vietu `Mini Sumo` disciplīnā uzvarot pilnīgi visās cīņās(!), Matīsam Bukam izdevās iegūt godalgotas vietas pat vairākās disciplīnās(!) - 2. vietu `Folkrace` disciplīnā, 3. vietu `Mini Sumo` disciplīnā un nosacīti (konkurences trūkuma dēļ) 1. vietu `Labirinta` disciplīnā!
Jāpiebilst, ka Mini Sumo disciplīnā uz finālu kvalificējās 6 dalībnieki, no kuriem 5 bija mūsu komandas pārstāvji! Par 3. vietu cīņa izvērtās starp Matīsu Buku un Iļju Isajevu! Veiksmīgāk cīnījās Matīsa robots, līdz ar to Iļja ierindojās 4. vietā!
Paldies visiem dalībniekiem par gatavošanos sacensībām, paldies vecākiem par atbalstu, paldies Armandam un Linardam par ieguldīto darbu komandas sagatavošanā!
Turnīrs noritēja sekojošās disciplīnās:
`Mini Sumo` - cīņa notiek starp diviem robotiem. Dalībnieku uzdevums – sagatavot autonomu robotu, kurš būtu spējīgs izstumt pretinieka robotu ārpus ringa baltās līnijas;
`Sekošana līnijai` – robotam maksimāli īsā laikā, sekojot melnajai līnijai, ir jāveic attālums no starta līdz finišam;
`Labirints` – robotam bez maldīšanās iespējami īsā laikā ir jāatrod izeja no labirinta un jāapstājas finišā;
`Šķirošana` – robotam noteiktā laikā jāsašķiro pēc krāsām 15 dažādu krāsu bumbiņas, kas izmētātas pa spēles laukumu;
`Folkrace - robotu rallijs - robotam noteiktā laikā un pareizā virzienā jānobrauc trasē pēc iespējas vairāk apļi. Trasē vienlaicīgi var piedalīties līdz pat 4 robotiem. Robotam distance jāveic patstāvīgi, bez attālinātas kontroles.
Veiksmi nākamajās sacensībās!
Juris Erts, robotikas kluba darba organizators
6.04.2016.
Noslēdzies PVĢ florbola turnīrs
6. aprīlī Preiļu Valsts ģimnāzijā norisinājās starpkursu florbola turnīrs. Visi dalībnieki bija ļoti organizēti, azartiski un ar pilnu atdevi piedalījās sacensībās.
3. vietu izcīnīja 2.B kurss, 2. vietu 3.D kurss un 1. vietu 1.V kurss.
Liels paldies Guntim Pastoram, 3.B kursa audzēknim, par spēļu tiesāšanu, kā arī Ainai Leikucei un Feoktistam Pušņakovam, sporta skolotājiem, par atbalstu turnīra rīkošanā.
Īpašs paldies par gardajām balvām, kuras sponsorēja Z/S `Sudrabiņi`
.
Turnīra organizatori: Andris Puduls, Airita Erte, Mārtiņš Mičuls, Guntis Mauriņš (3.D)
31.03.2016.
Panākumi konkursā `Dziedu dziesmu kāda bija`
31. martā Līvānos notika Dienvidlatgales tradicionālās mūzikas konkurss skolu folkloras kopām. Folkloras kopas `Rūtoj` dalībnieces Agnese Lukjanova, Santa Jukša un Kristiāna Skutele ieguva 2. pakāpes diplomus konkursā `Dziedu dziesmu kāda bija`, bet `Rūtoj` kapela, kuras sastāvā muzicēja Krista, Andris, Agnese, Baiba, Renāts, Lelde, Lauma, Mareks, ieguva 1. pakāpes diplomu konkursā `Klaberjakte`.
Ilze Rožinska, folkloras kopas vadītāja
30.03.2016.
PVĢ aizvdītas miniorientēšanās sacensības Lieldienu garā
29. martā Preiļu Valsts ģimnāzijā un tās teritorijā norisinājās miniorientēšanās sacensības starp audzēkņu un skolotāju komandām. Katrai komandai bija jāizvēlas karte, kurā atlikts viens kontrolpunkts, un jāatrod tajā noslēptā aploksne. Tajā atradās 5 priekšmetu attēli, kas jāatpazīst un jāsameklē tajos paslēptās šokolādes olas. Godpilno 1. vietu izcīnīja 3.B kurss, 2. vieta pienācās 2.B kursam. Spēcīgāko trijnieku noslēdza 2.D kurss, izcīnot 3. vietu.
Paldies visiem par piedalīšanos un vēlreiz apsveicam uzvarētājus! Pateicamies balvu sponsoriem SIA `Arka Preili`, SIA `Kancelejas preces` un A/S `Preiļu Siers`.
Orientēšanās organizari: Sintija Lakovska un Ilva Valdone
29.03.2016.
29. martā PVĢ notiks miniorientēšanās sacensības!
29. martā aicinām ģimnāzistus un skolotājus piedalīties miniorientēšanās sacensībās Lieldienu garā. Padarīsim pēcsvētku pēcpusdienu aizraujošāku un interesantāku! Būsim aktīvi!
p.s. tikšanās vieta jaunajā vestibilā plkst. 15.10.
Pasākumu organizē Sintija Lakovska un Ilva Valdone (1.DK)
29.03.2016.
Sveicam Latvijas Lingvistikas olimpiādes laureāti!
Atzinība - Lauma Tumašova (1.D)
Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā
28.03.2016.
Sveicam Valsts Atklātās ķīmijas olimpiādes laureātes!
3. vieta - Lauma Tumašova (1.D)
Atzinība - Krista Šķēpa (3.D)

Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā
27.03.2016.
Sveicam Valsts ķīmijas olimpiādes laureātes!
2. vieta - Lauma Tumašova (1.D)
Atzinība - Laura Buka (2.D)

Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā
21.03.2016.
PVĢ audzēkņi viesojas Nīderlandē
Sestdien 12. martā ar koferiem pie PVĢ agri no rīta sāka pulcēties 16 ģimnāzisti un 2 skolotāji, kuri pavasara brīvlaika nedēļu pavadīja Nīderlandē.
Gan ceļš, gan lidojums paskrēja nemanot un jau pievakarē, nedaudz satraukušies, devāmies katrs pie savas viesģimenes. Pirmajos mirkļos un nākošās dienas rītā visi piedzīvojām dažus neveiklus brīžus, bet ģimenes bija ļoti saprotošas, tāpēc ātri vien iejutāmies ikdienas ritmā. Svētdien mūsu apmaiņas partneri bija sarūpējuši visiem kopīgu atpūtu Nijmēgenas pilsētā, kur devāmies ar vilcienu, lai sacenstos boulinga spēlē un kopīgi baudītu picu.
Katru rītu kopā ar saviem apmaiņas skolēniem ieturējām brokastis - maizītes ar dažādiem garnējumiem un sagatavojām sev pusdienu kastītes. Pārtikas maiņa ietekmēja ne vienu vien latvieša vēderu.
Nedēļas grafiks bija blīvi aizpildīts. Tā ietvaros kopā ar visiem apmaiņas projekta dalībniekiem no citām valstīm kopīgi piedalījāmies un sacentāmies sporta aktivitātēs, kultūras festivālā lepni pārstāvējām Latviju ar tautas dejām un tautasdziesmu, mācījāmies flāmu valodu un apguvām Aikido. Trešdien devāmies ekskursijā uz Amsterdamu. Apskatījām pilsētu tūrē pa kanāliem, devāmies pastaigā pa vecpilsētu, Valsts muzeju un paspējām arī iepirkties. Savukārt, ceturtdien mācījām Nīderlandes skolniekiem kā dejot latviešu tautu dejas, muzicēt latgaļu valodā, veidot vilnas diegu lellītes un mezglot rokassprādzes.
Ikdienas gaitās kā transportlīdzekli izmantojām velosipēdu, tāpēc pirmajās dienās mājās pārradāmies sāpošiem muskuļiem un nedaudz nosaluši, jo vējš vienmēr `veiksmīgi` iegriezās tieši sejā.
Tā nedēļa paskrēja vēja spārniem. Piektdien, kad jau bijām iejutušies jaunajā dzīves ritmā, ar suvenīru piepildītiem koferiem devāmies uz Merletkoledžu, lai atvadītos no draugiem un teiktu `paldies` viesmīlīgajām ģimenēm.
Par daudzajiem piedzīvojumiem, jauniem iespaidiem un pozitīvām emocijām paldies sakām mūsu skolotājiem Ilzei Rožinskai un Jurim Ertam, kuri palīdzēja ātrāk orientēties ikdienas dzīvē, un projekta koordinatorei skolotājai Annai Verzai.
Ausma Dzerkale, 2.d kurss, projekta dalībniece
20.03.2016.
Armands Upenieks pārstāv Latviju RobotChallenge sacensībās Vīnē!
Preiļu robotikas kluba konsultants un PVĢ absolvents Armands Upenieks kopā ar vēl 17 robotu būvētājiem 12. – 13. martā, pārstāvot Latviju un komandu `Robotu skola`, devās uz Eiropā lielākajām robotikas sacensībām RobotChallenge Vīnē (Austrijā), kur piedalījās vairāk kā 800 dalībnieki no 39 pasaules valstīm (Meksikas, Turcijas, Rumānijas un no dažādām citām Eiropas valstīm).
Latvijas komandā 9 dalībnieki piedalījās Mini Sumo sacensībās un 6 no viņiem veiksmīgi pievarēja cīņas apakšgrupās, iekļūstot nākamajā kārtā. Armands Upenieks sacensībās piedalījās ar Mini Sumo robotu `Sumoboy` un veiksmīgi iekļuva astotdaļfinālā. Savukārt komandas biedrs Aleksandrs ar robotu `PoweRiga` izcīnīja Eiropas čempiona titulu Mini Sumo, pierādot, ka robotikā ir viens no stiprākajiem pasaulē.
Latviešu komanda ar diviem robotiem startēja arī 3KG Sumo, tostarp PVĢ absolvents Māris Bečs, kurš ar robotu `Joker` ieguva otro vietu, bet Einārs Deksnis ar robotu `Blitz` ierindojās 4. vietā. Varam pamatoti lepoties ar latviešu sasniegumiem robotikā, jo pēdējos 4 gadus latvieši ikreiz ir kāpuši uz goda pjedestāla Mega Sumo disciplīnā, šogad – sudraba godalga, iepriekšējos 3 gados – zelta.
Robotu skolas komanda piedalījās arī Freestyle kategorijā un ieguva 2. vietu, kur demonstrēja savus robotikas sasniegumus, piedāvājot organizatoriem iepazīt daudzus iRobot Sumo un cenšoties ar prezentāciju pārliecināt, ka nākotnē RobotChallenge čempionātā jāiekļauj arī sacensības iRobot Sumo kategorijā (līdz šim tādas kategorijas nebija, ja nākamgad būs, tad tas noteikti būs latviešu nopelns).
Juris Erts, citējot Armandu Upenieku
19.03.2016.
Sveicam Latgales reģiona 10. klašu skolēnu Latviešu valodas un literatūras olimpiādes uzvarētājas!
1. vieta - Lauma Tumašova (1.D)
Atzinība - Agnese Pūga (1.V)

Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā
18.03.2016.
Informācija 6. un 7. klašu skolēniem

17.03.2016.
Sveicam Austrumlatvijas skolēnu 12. fizikas olimpiādes uzvarētājus!
1. vieta - Lauma Tumašova (1.D)
3. vieta - Lauris Matisāns (1.D), Mārtiņš Sondors (1.D)

Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā
15.03.2016.
Sveicam Valsts matemātikas olimpiādes laureātes!
Atzinība - Krista Šķēpa (3.D), Lauma Tumašova (1.D)
Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā
10.03.2016.
18. martā PVĢ aicina 6. - 7. klašu skolēnus un viņu vecākus uz ATVĒRTO DURVJU DIENU
PREIĻU VALSTS ĢIMNĀZIJA AICINA 6. - 7. klašu skolēnus un viņu vecākus uz ATVĒRTO DURVJU DIENU 2016. gada 18. martā plkst. 11.00, Kooperatīva ielā 6, Preiļos.
Tālr. uzziņām 65321663
9.03.2016.
PVĢ 1. un 2. kursu audzēkņi piedalās EP konkursā ‘EUROSCOLA’
Preiļu Valsts ģimnāzijas 1. un 2. kursu audzēkņi piedalās Eiropas Parlamenta konkursā ‘EUROSCOLA’. Lai cīnītos par galveno balvu - apmaksātu braucienu uz Eiropas Parlamenta galveno ēku Strasbūrā -, tika izveidota 24 aktīvu un radošu jauniešu komanda, kurai ir jāizpilda viens no konkursa uzdevumiem: "Detektīvs" - izpētīt konkrētu Eiropas Parlamentā pieņemta likuma tapšanu no idejas līdz apstiprināšanai Eiropas Parlamentā un reālai ieviešanai Latvijā vai "Eiropas Parlamenta elektroniskā-pastkarte", tēma - Eiropas Parlamenta darbs. Konkursa komandas dalībnieki nolēma veidot elektronisko-pastkarti. Jaunieši, aktīvi diskutējot, izvēlējās divas, viņuprāt, aktuālus jautājumus jauniešu vidū: mazkustīgs dzīvesveids un jauniešu migrācija Eiropas Savienībā.
Ar pirmo pastkarti jaunieši tiek aicināti vairāk pievērsties sportiskām aktivitātēm, jo mazkustīgs dzīvesveids var atstāt neatgriezeniskas sekas uz veselību. Kā zināms, fiziskās aktivitātes nepieciešamas kaulu, muskuļu, sirds un citu orgānu normālai funkcionēšanai. Mazkustīgs dzīvesveids ir arī cēlonis daudzām sirds un asinsvadu, otrā tipa diabēta u.c. slimībām, tāpēc ir svarīgi, lai jaunieši savā piepildītajā ikdienā atrastu laiku arī fiziskām aktivitātēm. Šīs pastkartes dizaina autore ir Ilze Egle 2.D.
Otrā pastkarte parāda, ka mūsdienās daudzi jaunieši izvēlas studēt vai strādāt ārzemēs. Pastkartes mērķis ir aicināt jauniešus, kuri dzīvo ārpus savas dzimtenes, nebaidīties, spēt iejusties vidē, iepazīt un respektēt citu tautu kultūru, kā arī izmantot iespēju pilnveidot savas valodu prasmes, paplašināt savu redzesloku un attīstīt komunikācijas prasmes. Pastkartes dizaina autore ir Kristiāna Jaudzema 2.B.
Paldies visiem konkursa dalībniekiem par ieguldīto darbu!
Lauma Tumašova, projekta dalībniece
8.03.2016.
Sveicam novadu apvienības ģeogrāfijas olimpiādes uzvarētājus!
2. vieta - Matīss Dambītis (2.D)
3. vieta - Laura Neiceniece (2.D), Ilze Egle (2.D)

Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā
7.03.2016.
No 7. - 11. martam Latvijā un Preiļos norisināsies e-prasmju nedēļa
Ar e-prasmju nedēļas aktualitētēm, saitēm uz tiešraidēm, tiešsaites testiem u.c. informāciju skatīt preili.lv publikācijā.
Neaizmirstam reģistrēties e-prasmju nedēļas skaitītājā!

Juris Erts, direktores vietnieks informātikas jautājumos
3.03.2016.
Panākumi robotikas sacensībās `Siguldas Robotu kauss 2016`
Sestdien, 2016. gada 27. februārī Siguldā notika `Siguldas Robotu kauss 2016`, kurā piedalījās arī Preiļu robotikas pulciņa/kluba dalībnieki. Sacensības Siguldā ir vienas no lielākajām Latvijas robotikas sacensībām, kas notiek Latvijā un tās notiek sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru (VISC). No Preiļiem sacensībās piedalījās 14 dalībnieki (viena no kuplāk pārstāvētajām komandām) dažādās disciplīnās, t.sk. Mini Sumo, līnijsekošanas, folkrace, Lego Sumo, Lego Folkrace sacensībās un elektronikas darbu izstādē. Ko nozīmē katra no šīm disciplīnām? – Ar to var iepazīties sacensību nolikumā (PDF). Jāatzīmē, ka līnijsekotāji un folkrace roboti ir 100% pašu dalībnieku projektēti un būvēti, t.sk. lielākā daļa no detaļām modelētas 3D programmās un drukātas ar 3D printeri. Savukārt Mini Sumo sacensībās tika izmantoti no RTU robotikas kluba iegādātie SumoBoy roboti, kuri šobrīd kā reiz ir arī pieteikti Kickstarter konkursam lai pretendētu uz ievērojamu finansējumu – projektu var atbalstīt ikviens pasaulē.
Apsveicam Matīsu Buku (Preiļu 1. pamatskola, 9. klase) ar 1. vietu folkrace sacensībās, Matīsu Dambīti (Preiļu Valsts ģimnāzija, 2.D) ar 3. vietu līnijsekotāju sacensībās, Linardu Šmeikstu (RTU, 2. kursa students) ar 2. vietu elektronikas darbu izstādē. Saņēmām organizatoru speciālo balvu kā labi organizētai komandai!
Konkurene bija pietiekami liela, jo kopā sacensībās piedalījās 179 dalībnieki un 187 Roboti, t.sk. 21 elektronikas darbs! Bez sacensību dalībniekiem bija arī vairāk kā 70 skatītāji.
Paldies parējiem sacensību dalībniekiem (Alenam Šņepstam un Tomam Vilcānam no Preiļu 1. pamatskolas, Laurim Matisānam, Erlendam Zagorskim, Eduardam Lipinikam, Iļjam Isajevam, Ilgmāram Rubīnam no PVĢ) par centīgu gatavošanos sacensībām un samērā veiksmīgo startu (dažiem pietrūka nedaudz veiksmes līdz godalgotai vietai) un novēlam veiksmi nākamajās sacensībās! Piedaloties šajās sacensībās guvām pieredzi turpmākajai darbībai, kā arī godam pārstāvējām Preiļus!
Preiļu Robotikas pulciņa/kluba nodarbības tiek organizētas Preiļu Valsts ģimnāzijā, sadarbībā ar Preiļu novada IT centru un Bērnu un jauniešu centru, un apvieno dalībniekus no dažādām skolām - Preiļu Valsts ģimnāzijas, Preiļu 1. pamatskolas un Preiļu 2. vidusskolas. PVĢ absolventi, tagad RTU studenti Armands Upenieks un Linards Šmeiksts veic apmācības un konsultācijas! Aktīvi iesaistās robotikas klubā arī skolēnu vecāki (īpaši jāatzīmē Matīsa Buka tētis un Iļjas Isajeva tētis).
Paldies Preiļu 1. pamatskolas mājturības skolotājam Uldim Čerpakovskim par atbalstu folkrace trases izveidē, kas bija ļoti svarīgi, lai varētu būvēt un testēt folkrace robotus (folkrace trases izbūve bija komandas darbs, kurā dažādos veidos iesaistījās kluba dalībnieki). Paldies Gintai Meikulānei un Lindai Madelānei par sacensību notikumu fotografēšanu.
`Siguldas Robotu kauss 2016` bija kā robotikas entuziastu svētki! Paldies organizatoriem par ieguldīto darbu pasākuma organizēšanā!


Linda Madelāne pulciņa dalībniece,
Juris Erts, robotikas pulciņa/kluba darba organizators

2.03.2016.
PVĢ robotikas pulciņa komanda piedalās FLL sacensībās Cēsīs
2016. gada 20. februārī Preiļu Valsts ģimnāzijas robotikas pulciņa komanda – PVĢ-FLL piedalījās First Lego League sacensībās, kuras notika Cēsīs. Tā bija lieliska iespēja komandas dalībniekiem labāk iepazīt vienam otru kā arī gūt pieredzi nākamo gadu sacensībām. Katrs komandas dalībnieks ieguva medaļu un, protams, lielisku garastāvokli atlikušajai nedēļas nogalei. Komandu gatavošanās procesā atbalstīja skolotāji Elita Grigale un Juris Erts, un uz sacensībām nogādāja un tur atbalstīja skolotājs Ivars Pakers.
First LEGO League ir jautrs un interesants veids kā apgūt zinātni un tehnoloģiju. FLL programma paredzēta skolēniem vecumā no 9 līdz 16 gadu vecumam. Tās mērķis ir popularizēt zinātni un tehnoloģiju jauniešu vidū un attīstīt nepieciešamās zināšanas un iemaņas.
Lai piedalītos FLL sacensībās ir jābūt komandai (max 10 skolēnu) ar vienu pieaugušo. Komandai nav obligāti jāpārstāv skola, tā var pārstāvēt jau eskistējošu oganizāciju, pulciņu, vai vienkārši draugi, kuri vēlas kopā darīt aizraujošas lietas. Tieši tādēļ FLL programmu var izmantot kā interešu izglītības pulciņu skolā.
Komandas pieaugušajiem jeb treneriem nav nepieciešamas pastiprinātas zināšanas tehnoloģijā. Skolēni ir tie, kuri veic lielāko galveno darbu. Vadoties pēc FLL pamatvērtībām, komandas piedalās ikgadējās sacensības. Trīs elementi – robotu sacensības, projekts un FLL pamatvērtības – veido gada `izaicinājumu`. Robotu sacensībās komandai jāuzbūvē un jāprogrammē autonoms LEGO Minstorm robots. Šajā sacensību sadaļā mērķis ir atrisināt dažādus uzdevumus un 2,5 minūtēs iegūt pēc iespējas vairāk punktu. Vēl viens uzdevums FLL sacensībās ir prezentēt savu projektu. Katru gadu tiek noteikta jauna tēma jeb problēma. Komandām šī problēma ir jāizpēta un jānoskaidro, kā mūsdienās zinātnieki un inženieri to cenšas atrisināt. Pēc tam ir jāatrod inovatīvs risinājums, kas var arī būt pamatojoties uz eksistējošu risinājumu. Ļoti būtiski ir, lai dažādas komandas komunicētu viena ar otru un dalītos ar savu pieredzi.


Linda Madelāne, sacensību dalībniece
1.03.2016.
Erudīcijas konkursa `Krauklīts` 4. kārtas rezultāti
Paldies visiem, kuri piedalījās Preiļu Valsts ģimnāzijas rīkotajā erudīcijas konkursa `Krauklītis` ceturtajā kārtā `Dabaszinības`. Šīs kārtas uzvarētāji 6. - 7. klašu grupā ir Santa Vojevodska (Priekuļu psk. 7.klase), Solvita Ragauša (Priekuļu psk. 7.klase) Valdis Mihailovs (Priekuļu psk. 7.klase), Kaspars Stolipins (Salas psk. 7.klase), Agnese Skabe (Salas psk. 7.klase), Agris Pastars (Salas psk., 7.klase), Rinalds Tumāns (Galēnu psk.7.klase).
Savukārt 8. – 9. klašu grupā veiksmīgāki bija Egons Rebainis (Preiļu 1.psk. 8.klase), Anna Marija Rudzīte (Aglonas Katoļu ģimnāzijas 9.klase), Nadežda Barkovska (Aglonas Katoļu ģimnāzijas 9.klase), Anete Haritonova (Preiļu 1.psk. 9.klase), Ivanda Stolipina (Salas psk. 9.klase), Agnese Stolipina (Salas psk. 8.klase), Matīss Sondars (Galēnu psk. 8.klase), Ilvars Pudulis (Galēnu psk.8.klase), Patriks Atis Stikāns (Galēnu psk.8.klase) .
Preiļu Valsts ģimnāzijas administrācija
29.02.2016.
Erudīcijas konkursa `Krauklīts` 5. kārtas uzdevumi
Nolikums, konkursa uzdevumi, paskaidojums par izpildes kārtību
5. kārtas uzdevumu atbildes var iesniegt no 2016. gada 18. - 29. februārim

Veiksmi uzdevumu risināšanā!
28.02.2016.
Sveicam Valsts vēstures olimpiādes laureāti!
3. vieta - Krista Šķēpa (3.D)
Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā
27.02.2016.
27. februārī PVĢ notiks atklātā ķīmijas olimpiāde 8. - 12. klašu skolēniem arī PVĢ
Latvijas Ķīmijas skolotāju asociācija (LĶSA) rīko Atklāto ķīmijas olimpiādi.
Olimpiāde notiks 2016. gada 27. februārī vienlaicīgi Rīgā, Daugavpilī, Preiļos, Jēkabpilī, Liepājā, Siguldā, Ventspilī, Rēzeknē, Dobelē un Cēsīs.
Lai piedalītos olimpiādē, līdz 24. februārim (ieskaitot) reģistrējies, aizpildot anketu! Olimpiādes sākums 10.00.
Valentīna Pastare, ķīmijas skolotāja
23.02.2016.
Divas zinātnieces viesosies pie skolēniem Preiļu Valsts ģimnāzijā
Preiļu Valsts ģimnāzijas absolvente, jaunā fiziķe Jeļena Miķelsone 2014. gadā saņēma prestižo L`ORÉAL Latvijas stipendiju `Sievietēm zinātnē` ar UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas un Latvijas Zinātņu akadēmijas atbalstu. Pirmdien, 2016. gada 29. februārī plkst. 12.40 Jeļena kopā ar kolēģi Mariju Dunci viesosies Preiļu Valsts ģimnāzijā, lai skolēniem pastāstītu par zinātnieku darbu un savu ceļu uz zinātni – kā šo profesiju izvēlējušās, kas jādara, lai tajā nonāktu, kāda ir zinātnieku ikdiena un kas zinātnē ir tik aizraujošs, ka ik gadu daudzi gudri un talantīgi jaunieši izvēlas tieši šo karjeru.
Jaunā, daudzsološā dabaszinātņu maģistre Jeļena Miķelsone (skolas gados – Aleksejeva) darbojas pētniecības jomā, kurā tradicionāli dominē vīrieši – cietvielu fizikā. Viņa pēta hologrāfiju, precīzāk – trīsdimensiju attēlu iegūšana ar lāzera stara palīdzību. `Interese par dabaszinātnēm man radās jau agrā bērnībā, kad vēl nezināju vārdus `fizika` un `ķīmija`. Pamatskolā nevarēju vien sagaidīt 8. klasi, kad varēšu mācīties šos priekšmetus. Vidusskolā mācījos fizikas profilkursā, un jau 10. klasē zināju, ka tieši šo zinātnes nozari gribu studēt,` par pirmajiem soļiem savā ceļā uz zinātni stāsta Jeļena. Jau bakalaura studiju 2. kursā viņa sāka strādāt Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūtā, Optiskā ieraksta laboratorijā, un strādā tur joprojām. Šajā laboratorijā tapa viņas bakalaura un vēlāk arī maģistra darbs, bet drīzumā Jeļena gatavojas pabeigt disertāciju, lai iegūtu zinātņu doktora grādu.
Jeļenas Miķelsones pētījumi pārsvarā saistīti ar jaunu organisku materiālu meklēšanu tiešajam hologrāfiskajam ierakstam. Tā laikā materiāls, uz kura tiek veikts ieraksts, tiek apgaismots ar lāzera staru, izraisot periodiskas virsmas struktūras izmaiņas. `Tas līdzinās sasaldētiem vilnīšiem ūdenī,` vienkāršiem vārdiem sarežģīto parādību skaidro pati zinātniece. `Mans darbs apvieno ne tikai fizikas un ķīmijas nozari, bet arī mākslu, līdz ar to man strādāt nekad nav garlaicīgi,` piebilst Jeļena.
LU Cietvielu fizikas institūtā jau vairāk nekā 10 gadus strādā arī Jeļenas kolēģe, fizikas zinātņu doktore Marija Dunce, kas L`ORÉAL Latvijas stipendiju `Sievietēm zinātnē` saņēma 2011. gadā. Marija ir rīdziniece. `Man patika mācīties, un skolā biju teicamniece. Taču ne visi priekšmeti man padevās vienkārši, un fizika laikam bija viens no tiem, ar ko klājās visgrūtāk,` skolas gaitas atceras jaunā zinātniece. `Kad mācījos 10.-12. klasē, mums fiziku sāka pasniegt ļoti stingra skolotāja. Atceros, kā raudāju pirms katra kontroldarba fizikā, jo šķita, ka neko nespēju saprast... Taču tad nāca palīgā mans tētis, kas spēja man ne tikai paskaidrot katru no tēmām, bet arī parādīt, ka fizika ir ļoti interesanta. Iemācījos arī pati saprast to, ko stāstīja skolotāja un ko lasīju mācību grāmatā. Tā arī sanāca, ka, pateicoties skolotājas uzstādītajām stingrajām prasībām un tēta palīdzībai un dāvātajai iedvesmai, arī fizikā kļuvu par teicamnieci.`
`Skolu beidzot, pasaule šķita tik plaša un bagāta ar iespējām... Izvēlējos studēt fiziku - sapratu, ka man tas ir liels izaicinājums. Un tas laikam arī motivēja mani visvairāk – jau uz to brīdi man patika uzstādīt grūtus mērķus, jo sapratu, ka, tos sasniedzot, pilnveidoju sevi visvairāk un gūstu lielāko gandarījumu,` secina zinātniece. Viens no Marijas un viņas kolēģu pētījumu uzdevumiem ir iegūt jaunus, cilvēkam un videi draudzīgus materiālus – viņi meklē aizstājējus mūsdienās plaši pielietotajiem segnetoelektriķiem un pjezoelektriķiem, kuru ražošanas procesā veidojas toksiski savienojumi.
Izvēloties savu nākotnes profesiju, skolu jauniešiem ir daudz iespēju iegūt informāciju par to, kā dzīvo un strādā aktieri, dziedātāji, politiķi, biznesmeņi... Uzņēmums L`Oreal Baltic un UNESCO LNK kopā ar Latvijas stipendijas `Sievietēm zinātnē` laureātēm piedāvā paplašināt skolēnu iepazīto profesiju klāstu, pievienojot tam zinātnieka profesiju. Tā dod iespēju atklāt vēl neatklāto, paplašināt cilvēces zināšanas un iespējas, uzlabot mūsu dzīves kvalitāti un padarīt pasauli drošāku, ērtāku un interesantāku. Pagājušajā mācību gadā zinātnieces viesojās skolās 10 Latvijas pilsētās un ciemos – Daugavpilī un Valmierā, Siguldā, Alūksnē, Talsos un Jelgavā, Suntažos, Jēkabpilī, Kauguros un Pļaviņās. Programmas otrais mācību gads tika atklāts Zemgalē – Bauskā un Īslīces pagasta Bērzos.

22.02.2016.
PVĢ absolventam Artūram Znotiņam LU pasniegta Čarlza Bebidža balva!
2016. gada 19. februārī Latvijas Programmētāju dienas konferencē Latvijas universitātē PVĢ absolventam Artūram Znotiņam pasniegta Čarlza Bebidža balva!
Apsveicam Artūru ar saņemto apbalvojumu!

Čarlza Bebidža balva LU DF datorzinātnes maģistra studiju programmas 2. kursa studentam Artūram Znotiņam pasniegta par aktīvu un produktīvu darbu datorzinātnē.
Artūrs Znotiņš no 2013. gada nodarbojas ar latviešu valodas dabīgās valodas apstrādes un runas atpazīšanas pētīšanu LU MII Mākslīgā intelekta laboratorijā, padziļināti ir pētījis un attīstījis nosaukto entītiju atpazīšanu, koreferenču noteikšanu un entītiju pieminēju daudznozīmību risināšanu latviešu valodas tekstos, kā arī audio segmentēšanu un klasificēšanu, runas atpazinēja akustisko un valodas modeļu uzlabošanu. Viņš ir līdzautors 5 zinātniskām publikācijām (trim galvenais autors), kuras ir prezentējis starptautiski atzītās konferencēs.
Latvijas Programmētāju diena jau kopš 1986. gada tiek atzīmēta katru gadu, tajā pasniedzot pasaulē pirmās programmētājas lēdijas Adas Lavleisas (1815-1852) vārdā nosaukto balvu matemātikā, datorzinātnē un to pielietojumos, kuru saņem studente – sieviete. Stipendija paredzēta, lai studentes aktīvāk iesaistītos zinātniskajā darbā un tā popularizēšanā. Pasaulē pirmās programmu rēķinmašīnas konstruktora Čārlza Bebidža vārdā pasniegto balvu kopš 1991. gada saņem students – vīrietis par aktīvu un produktīvu darbu datorzinātnēs un to popularizēšanā.
Informācija apkopota no LU un E-klase publikācijām.
Juris Erts, informātikas skolotājs
21.02.2016.
Sveicam novadu apvienības ķīmijas olimpiādes uzvarētājus!
1. vieta - Krista Šķēpa (3.D), Laura Buka (2.D), Lauma Tumašova (1.D)
2. vieta - Gatis Saulišs (3.D), Aija Stabulniece (2.D)
3. vieta - Ričards Kraupša (3.D), Kristiāna Skutele (2.D), Lauris Matisāns (1.D)
Atzinība - Andris Puduls (3.D), Laila Givoina (3.D), Ausma Dzerkale (2.D), Sintija Lakovska (1.D), Liena Gasiņa (1.D)
Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā
20.02.2016.
Projektu diena Preiļu Valsts ģimnāzijā
18. februāris ģimnāzijā bija projekta darbu un zinātniski pētniecisko darbu prezentēšanas diena. Lielākā daļa ģimnāzistu bija izstrādājuši savus darbus un sniedza klātesošajiem priekšstatu par savu veikumu. Uz Latgales reģiona skolēnu zinātnisko konferenci tika izvirzīti tādi darbi: “Nepilngadīgo likumpārkāpēju psiholoģiskais raksturojums” (autores Kristīne Kasicka un Brigita Lazdāne no 2.AH kursa, darba vadītāja Ilze Čamane) psiholoģijas sekcijā, “Vācu un latviešu brīnumpasaku salīdzinājums” (autores Ilze Egle, Laura Neiceniece no 2. D kursa, darba vadītāja Anita Lazdāne) kulturoloģijas sekcijā, “Preiļu, Marinzejas un Varakļānu Borhu leģendu salīdzinājums” (autore Laura Voitiņa no 2.D kursa,  darba vadītāja Ināra Krusta) vēstures sekcijā.
Anita Lazdāne, direktores vietniece metodiskajā darbā
19.02.2016.
Metodiskā diena Preiļu Valsts ģimnāzijā
18. februārī Preiļu Valsts ģimnāzijas skolotāji pulcējās uz metodisko pēcpusdienu, kur uzklausīja savu kolēģu tālākizglītības pasākumos gūtās atziņas. Anita Lazdāne stāstīja par humānās pedagoģijas ideju aktualitāti, Ingūna Patmalniece – par skolas organizācijas kultūru un vērtībām, Ilze Čamane - par X, Y un Z  paaudžu psiholoģisko raksturojumu un atšķirībām, Silvija Kivko – par zināšanām, to apjomu un prasmi tās izmantot, Ineta Ivanova – par zināšanu vērtēšanu un tās nozīmi, Juris Erts – par optimistisko un pesimistisko pedagogu un mūsdienu mainīgo pasauli.
Tika arī izspēlēts arī komandas veidošanas praktiskais uzdevums, pēc kura katrs skolotājs stāstīja par savu lomu un izjūtām. Skolotāji guva atbalstu un iedvesmu šajā pasākumā sava ne tik vieglā, bet ļoti atbildīgā darba veikšanai.
Anita Lazdāne, direktores vietniece metodiskajā darbā
17.02.2016.
PVĢ 2016. gada galda tenisa turnīra rezultāti
Paldies visiem, kuri piedalījās Preiļu Valsts ģimnāzijas rīkotajā galda tenisa turnīrā, starp PVĢ skolēniem un PVĢ skolas darbiniekiem, kas notika 2016. gadā 8. februārī. Kopā piedalijās 11 dalībnieki.
Šī turnīra uzvarētaji zēnu grupā ir Valters Reinis (1.V) - 1. vieta, Armands Rusiņš (1.V) - 2. vieta, Juris Erts (skolotājs) - 3. vieta, kā arī meiteņu grupā Liena Gasiņa (1.DK) - 1. vieta, Lauma Tumašova (1.DK) - 2. vieta, Laura Maļina (1.DK) - 3. vieta.
Iļja Isajevs, tenisa turnīra organizators
16.02.2016.
Preiļu Valsts ģimnāzija iesaistās projektā `Samsung Skola nākotnei`
Kopš 2013. gada Samsung Electronics Baltics īsteno digitālās izglītības iniciatīvu `Samsung Skola nākotnei`. Programmas mērķis ir, izglītojot skolotājus, veicināt mūsdienīgas un radošas skolas attīstību, kas, ikdienas darbā integrējot jaunākās tehnoloģijas, dos iespēju iesaistīt skolēnus mācību plānošanā, attīstīs audzēkņu kritisko un analītisko domāšanu, patstāvīgumu, atbildību.
Šajā mācību gadā pārmaiņu projektam bija pieteikušās 73 Latvijas skolas. Izturot sīvu konkurenci, demonstrējot ideju kreativitāti un parādot komandas saliedētību, Preiļu Valsts ģimnāzija iekļuva finālā un būs to 15 skolu vidū, kuras piedalīsies “Samsung Skola nākotnei. Jaunais skolēns” apmācību programmā.
Pārmaiņu ieviešanas projektā ģimnāzijas komandu vada direktore Ligita Pauniņa. Turpmākos četrus mēnešus piecos mācību moduļos informātikas skolotājs Juris Erts, matemātikas skolotāja Ineta Ivanova, latviešu valodas skolotāja Silvija Kivko mācīsies pie nozares labākajiem speciālistiem un iedvesmojošām personībām: iepazīsimies ar aktualitātēm izglītības jomā, digitālajām tehnoloģijām un to jēgpilnu izmantošanu, uzzināsim, kā komunicēt ar mūsdienu skolēnu un kā iesaistīt viņu mācību procesā. Tas būs saspringts, radošs darbs pārmaiņu projekta mentora, uzņēmēja, kompānijas Agile55 Limited vadītāja Alekseja Čiževska vadībā. Kopā meklēsim ceļu uz nākotnes skolu, lai mācības kļūtu aizraujošas un mūsdienīgas. Galvenais- esam apņēmības pilni cīnīties par galveno balvu- 10 000 eiro Samsung tehnoloģiju iegādei!
Ceram, ka šī programma būs atspēriena punkts, kas ļaus mācību procesu pārvērst par aizraujošu ceļojumu, kurā ieguvēji būs gan skolēni, gan paši skolotāji.
Lai mums visiem kopā veicas!
15.02.2016.
Erudīcijas konkursa `Krauklīts` 4. kārtas uzdevumi
Nolikums, konkursa uzdevumi, paskaidojums par izpildes kārtību
4. kārtas uzdevumu atbildes var iesniegt no 2016. gada 4. - 15. februārim

Veiksmi uzdevumu risināšanā!
14.02.2016.
Sveicam novadu apvienības matemātikas olimpiādes uzvarētājus!
1.vieta - Krista Šķēpa (3.D), Lauma Tumašova (1.D)
2.vieta - Aija Juhneviča (3.D), Ričards Kraupša (3.D), Anastasija Isajeva (2.D), Laura Neiceniece (2.D), Lauris Matisāns (1.D)
3.vieta - Airita Erte (3.D), Laima Givoina (3.D), Kristiāna Skutele (2.D)
Atzinība - Arianda Čapule (1.D)

Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā
13.02.2016.
Sveicam novadu apvienības ekonomikas olimpiādes uzvarētājus!
2. vieta - Amanda Škapare (3.B), Zane Ondzule (3.A), Zaiga Rubene (3.B)
3. vieta - Meldra Trūpa (3.B)

Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā
12.02.2016.
Sveicam novadu apvienības mūzikas olimpiādes uzvarētājus!
1. vieta - Lauma Tumašova (1.D)
2. vieta - Agnese Lukjanova (2.D)

Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā
11.02.2016.
Erudīcijas konkursa `Krauklīts` 3. kārtas rezultāti
Paldies visiem, kuri piedalījās Preiļu Valsts ģimnāzijas rīkotajā erudīcijas konkursa `Krauklītis` trešajā kārtā `Matemātika un informātika`. Šīs kārtas uzvarētāji 6. - 7. klašu grupā ir Kaspars Stolipins (Salas psk. 7.klase), Solvita Ragauša (Priekuļu psk. 7.klase) , Valdis Mihailovs (Priekuļu psk. 7.klase), Santa Vojevodska (Priekuļu psk. 7.klase), Agris Pastars (Salas psk. 7.klase), Alvis Lemps (Galēnu psk. 7.klase), Marita Laizāne (Galēnu psk. 7.klase), Agnese Skabe (Salas psk. 7.klase) .
Savukārt 8. – 9. klašu grupā veiksmīgāki bija Agnese Stolipina (Salas psk. 8.klase), Ivanda Stolipina (Salas psk. 9.klase), Nadežda Barkovska (Aglonas Katoļu ģimnāzijas 9.klase), Mārtiņš Kudrjaševs (Galēnu psk. 8.klase), Anna Marija Rudzīte (Aglonas Katoļu ģimnāzijas 9.klase), Anete Haritonova (Preiļu 1.psk. 9.klase), Matīss Sondars (Galēnu psk. 8.klase), Egons Rebainis (Preiļu 1.psk. 8.klase), Simona Tretjakova (Galēnu psk. 8.klase) .
Veiksmi ceturtajā kārtā no 4. februāra – 15. februārim, kuras tēma ir `Dabaszinības`! Lai visiem veicas nākamajās kārtās!
Preiļu Valsts ģimnāzijas administrācija
9.02.2016.
Preiļu Valsts ģimnāzijas kolektīvs saņem Latvijas Universitātes balvu
Latvijas Universitātes Lielajā aulā piektdien, 5. februārī, notika LU darbinieku sapulce, kurā ar ziņojumu uzstājās LU rektors profesors Indriķis Muižnieks un tika pasniegtas LU Gada balvas – LU balva par sasniegumiem zinātnē, LU zinātnes komunikācijas balva, Gada skola un LU Gada darbinieks.
Latvijas Universitāte Skolu balvu piešķir, lai izceltu un atbalstītu tās Latvijas skolas, kuras devuši ievērojamu ieguldījumu skolēnu sagatavošanā studijām LU.
Arī mūsu Preiļu Valsts ģimnāzija kolektīvs saņēma Latvijas Universitātes atzinības rakstu par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā studijām Latvijas Universitātē un 2015. gada Skolu balvu.
Ligita Pauniņa, PVĢ direktore
8.02.2016.
Sveicam novadu apvienības fizikas olimpiādes uzvarētājus!
1. vieta - Andris Puduls (3.D),
2. vieta - Ričards Kraupša (3.D), Kārlis Sondors (3.D), Ausma Dzerkale (2.D), Lauma Tumašova (1.D)
3. vieta - Laura Buka (2.D), Mārtiņš Sondors (1.D)
Atzinība - Guntis Mauriņš (3.D), Matīss Dambītis (2.D), Amanda Anusāne (1.V), Ilva Valdone (1.D), Liena Gasiņa (1.D)

Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā
7.02.2016.
Panākumi atklātajā Rīgas Čempionātā telpās vieglatlētikā
Apsveicam mūsu ģimnāzistus Kārli Sondoru un Rūdolfu Vucānu ar izcīnītajām godalgotajām vietām atklātajā Rīgas Čempionātā telpās vieglatlētikā. Rūdolfam 2. vieta kārtslēkšanā - 4.15, Kārlim divas trešās vietas: 60m/b - 8.53- personīgais rekords un t/l - 6.12. Guntis Pastors palika ceturtajā vietā 1500m, izpildot otro sporta klasi.
Lai veiksmīgi starti arī turpmākajās sacensībās!
Aina Leikuce un Feoktists Pušņakovs, sporta skolotāji
3.02.2016.
Kristiāna Skutele izcīna vietu `Gudrs vēl gudrāks` finālā!
2016. gada 2. februārī mēs, 2. dabas kursa meitenes, kopā ar audzinātāju Feoktistu Pušņakovu devāmies uz Rīgu, lai konkursā `Gudrs vēl gudrāks` atbalstītu savu kursa biedreni Kristiānu Skuteli. Kad nonācām studijā, novēlējām Kristiānai veiksmi. Viņa kopā ar skolotāju sākumā nonāca grimētavā, bet vēlāk, sākoties filmēšanai, lielā Latvijas kontūrā atzīmēja mūsu mazo, bet spēcīgo Preiļu novadu. Pavisam konkursā piedalījās 12 dalībnieki no dažādiem Latvijas novadiem.
1. kārta bija spraiga, tomēr Kristiānai paveicās, un viņa tika nākamajā kārtā. 2. kārtā Kristiānai izvērsās ļoti veiksmīga, jo gandrīz uz visiem jautājumiem viņa atbildēja pareizi. 3. kārtā Kristiānai arī gāja viegli, pateicoties savām zināšanām, viņa nonāca 4. kārtā, kas jau garantēja iekļūšanu finālā.
4. kārtā sīvā cīņā ar 1 punkta pārsvaru uzvarēja Kristiāna, saņemot vērtīgas un skaistas dāvanas. Visi dalībnieki tika apbalvoti ar Atzinības rakstiem, žurnāliem un citām vērtīgām balvām. Konkursa beigās Miks Dukurs priecēja visus dalībniekus ar skanīgu dziesmu `Paradise`.
Mēs ļoti lepojamies ar Kristiānu. Turēsim īkšķus par Kristiānu finālā 4. martā!
Lāsma Strupā, 2.D kurss
1.02.2016.
Erudīcijas konkursa `Krauklīts` 3. kārtas uzdevumi
PVĢ erudīcijas konkursa `Krauklīts` 3. kārta - `Matemātika un informātika`
Atbildes var iesniegt no 2016. gada 21. janvārā līdz 1. februārim

Veiksmi uzdevumu risināšanā!
1.02.2016.
Panākumi Latvijas Čempionātā vieglatlētikā
Apsveicam Rūdolfu Vucānu ar izcīnīto 2. vietu Latvijas Čempionātā vieglatlētikā - septiņcīņā telpās.
Sacensības norisinājās Rīgas sporta manēžā 30.-31. janvārī. Rūdolfs startēja U-18 jauniešu grupā un septiņās vieglatlētikas disciplīnās saniedza personīgo rekordu - 4512 punkti. Jāpiebilst, ka visās daudzcīņas disciplīnās tika sasniegti personīgie rekordi un izpildīta Meistarkandidātu kvalifikācijas sporta klase. Rūdolfa rezultāti pa disciplīnām ir sekojoši: 60m - 7,43; 60m barjerskrējiens - 8,85; t/l - 6,08; a/l - 1,80; k/l- 4,30; lodes gr. - 11,61; 1000m - 3:20,7.
Novēlam Rūdolfam panākumus arī turpmākajās sacensībās, kurās viņš startēs savā pamatdisciplīnā - kārtslēkšanā.
Aina Leikuce un Feoktists Pušņakovs, sporta skolotāji
29.01.2016.
PVĢ reģionālā metodiskā un pedagogu tālākizglītības centra aktivitātes pedagogu profesionālās darbības pilnveidē 2015. g
2015. gada 16.janvārī Preiļu Valsts ģimnāzijā tika organizēts seminārs Preiļu, Aglonas, Vārkavas un Riebiņu novadu svešvalodu skolotājiem un bibliotekāriem. Anita Reitere, Līvānu 1. vidusskolas angļu valodas skolotāja, iepazīstina klātesošos ar tēmu `Zinātniski pētnieciskā darba izstrāde cittautu valodniecībā un literatūrzinātnē`, bet Dace Miška, Oxford University Press ELT konsultante, stāstīja par OUP jaunākajiem un populārākajiem mācību līdzekļiem un kultūras lomu angļu valodas apguves procesā. Semināru, kura organizatores bija PVĢ pedagoģes Anna Verza un Anita Lazdāne, apmeklēja 16 dalībnieki.
2015. gada 22.maijā IT centra vadītājs un PVĢ pedagogs Juris Erts organizēja lekciju par drošību tehnoloģiju laikmetā – `Virtuālā realitēte`. To vadīja Cert.lv lektors, piedalījās 47 interesenti.
2015. gada 21. augustā Preiļu Valsts ģimnāzijas un citu Preiļu, Aglonas un Vārkavas novada skolu pedagogi tika aicināti piedalīties seminārā `Savstarpējā mijiedarbība skolā`, kurā uzstājās DU pētniece Dr.paed. Mārīte Kravale –Pauliņa ar tēmu `Skolotāja profesionālā darbība un veselība. Drošumspēja mācību procesā.` Sintija Buhanovska, Zvaigzne ABC, Interaktīvo mācību materiālu izstrādes grupas vadītāja ar tēmu `Digitālais cunami izglītības sistēmā – kurp ejam?` sniedza paaudžu raksturojumu, iepazīstināja ar mūsdienu skolēnu kognitīvajām īpatnībām un lasīšanas paradumu izmaiņām digitālajā laikmetā, deva ieteikumus sociālo tīklu izmantošanā mācību procesā. Seminārā piedalījās 30 dalībnieki.
Preiļu, Aglonas, Vārkavas, Riebiņu novadu skolu latviešu valodas un literatūras pedagogiem tika izstrādāta profesionālās darbības pilnveides programma 12 stundu apjomā `Leksikoloģijas un frazeoloģijas jautājumu apguve pamatskolā un vidusskolā`. Programmas vadītāja PVĢ skolotāja Mg paed. Silvija Kivko, lektore Dr.philol. Velga Laugale no Liepājas Universitātes. 2015. gada 6. un 7. novembrī šo programmu apguva 24 dalībnieki.
2015. gada 11. decembrī Latgales reģiona 6. atklātās angļu valodas olimpiādes laikā 40 angļu valodas skolotāji noklausījās Steven Vickers - skolotāja asistenta no ASV - stāstījumu `Izglītības sistēma Amerikas Savienotajās Valstīs`.
Gada nogalē, 22. decembrī, ģimnāzija organizēja Preiļu, Aglonas un Vārkavas novadu skolu pedagogiem un atbalsta personālam tālākizglītības kursus `Pedagoģiskais process vispārizglītojošās izglītības programmās noteiktā izglītojamo vecumposmā`. Šo pedagogu profesionālās darbības pilnveides A programmu 6 stundu apjomā apguva 42 dalībnieki, tās vadītāja PVĢ skolotāja Mg.paed. Anita Lazdāne, lektors Mg.psych. Andrejs Zagorskis, Daugavpils Universitātes pasniedzējs.
Anita Lazdāne, direktores vietniece metodiskajā darbā
28.01.2016.
Jaunā gada pasākums ģimnāzijā
Jaunais 2016. gads bija atnācis ar pamatīgi noturīgu ziemas spalgoni, un tieši aukstākajās dienās ir vislabākais bļitkošanas laiks. 14. janvārī izrādījās visīstākā brīnumu ķeršanas reize, jo šajā vakarā ģimnāzijas Jaunā gada pasākumā `Dzīve kā pasakā` izdevās noķert zelta zivtiņu, kura piepildīja sešas sava zvejnieka vēlēšanās. Kādēļ sešas? Tieši tik kursi gatavoja savus priekšnesumus, kuros izskanēja motīvi no pasakām `Aladins un burvju lampa`, `Skaistule un briesmonis`, `Runcis zābakos`, `Sniegbaltīte un septiņi rūķīši`, kā arī bija iespēja satikties atkal ar Grinču un Alisi no Brīnumzemes. Zelta zivtiņas lomā iejutās Žaklīna Kivleniece, bet zemledus makšķernieks bija Rūdolfs Vucāns. Par skatuves noformējumu rūpējās 1.V kurss. Pasākumā valdīja pozitīva atmosfēra, humors un atjautība. Lai tieši tāds visiem ir arī nākamais 2016.gads!
Žaklīna Kivleniece, 1.DK kurss
27.01.2016.
FLL projekta ietvaros PVĢ audzēkņi apmeklē Latvijas lielākos atkritumu poligonus
Preiļu Valsts ģimnāzijas robotikas pulciņa dalībnieki FIRST LEGO League (FLL) projekta ietvaros apmeklēja Demenes atkritumu poligonu (atrodas netālu no Daugavpils) un lielāko atkritumu poligonu Latvijā un arī Baltijā SIA `Getliņi EKO`. Skolēniem bija iespēja salīdzināt divus dažāda apjoma atkritumu poligonus. Demenē mums bija iespēja pavisam tuvu aplūkot atkritumu kalnu, redzēt, kā notiek atkritumu šķirošana galvenokārt ar rokām, savukārt Getliņos atkritumu šķirošana notiek automatizēti (līnija atklāta nesen - 2015. gada oktobrī). Atkritumu automatizēto šķirošanu mums bija iespēja vērot vienīgi videomateriālā, jo apmeklētājus drošības apsvērumu dēļ tur klāt nelaiž. Arī specifisko aromātu mēs tur nesajutām, toties redzējām kā no atkritumiem var gūt labumu tautsaimniecībā. Ar atkritumu sadalīšanās procesā radušos gāzi Getliņos, izmantojot koģenerāciju, tiek ražota elektroenerģija (vidēji 30GWh gadā), bet ar elektromotoru izdalīto siltumu tiek apsildīta liela siltumnīca (aptuveni 1ha), kurā audzē tomātus. Turpmāk, redzot veikalā Getliņu tomātus, mēs vairs nedomāsim, kā atkritumu kalnā varēja izaugt tomāti.
Šis mums visiem bija ļoti informatīvi bagāts pasākums, kurā mēs pārliecinājāmies par to, ka šī biznesa pamatā ir matemātika, ķīmija, fizika, bioloģija un programmēšana.
Linda Madelāne (2.B), PVĢ FLL projekta komandas dalībniece
26.01.2016.
Erudīcijas konkursa `Krauklīts` 2. kārtas rezultāti
Paldies visiem, kuri piedalījās Preiļu Valsts ģimnāzijas rīkotajā erudīcijas konkursa `Krauklītis` otrajā kārtā `Latviešu valoda un literatūra`. Šīs kārtas uzvarētāji 6. - 7. klašu grupā ir Agate Stafecka (Galēnu psk. 6.klase), Santa Vojevodska (Priekuļu psk. 7.klase), Solvita Ragauša (Priekuļu psk. 7.klase) Valdis Mihailovs (Priekuļu psk. 7.klase), Kristaps Kokins (Galēnu psk. 7.klase), Ralfs Iesalnieks (Galēnu psk. 7.klase), Madara Zalāne (Galēnu psk. 6.klase), Kaspars Stolipins (Salas psk. 7.klase).
Savukārt 8. – 9. klašu grupā veiksmīgāki bija Anete Haritonova (Preiļu 1.psk. 9.klase), Nadežda Barkovska (Aglonas Katoļu ģimnāzijas 9.klase), Ivanda Stolipina (Salas psk. 9.klase), Agnese Stolipina (Salas psk. 8.klase), Egons Rebainis (Preiļu 1.psk. 8.klase) .
Veiksmi trešajā kārtā no 21. janvāra – 1. februārim, kuras tēma ir `Matemātika un informātika`! Lai visiem veicas!
Preiļu Valsts ģimnāzijas administrācija
25.01.2016.
Panākumi dambretes turnīrā
Apsveicam ģimnāzijas dambretistus - Laumu Tumašovu, Lauru Neicenieci, Gati Saulišu un Jāni Brūveru ar izcīnīto 3. vietu komandu vērtējumā Latvijas 69. Skolēnu sporta spēlēs 64 lauciņu dambretē (Latvijas Jaunatnes čempionātu pusfināli). Sacensības notika 2016. gada 23. janvārī Liepupes vidusskolā, Salacgrīvas novadā. Lai jauniešiem arī turpmāk veicas!
Aina Leikuce un Feoktists Pušņakovs, sporta skolotāji
21.01.2016.
Sveicam novadu apvienības informātikas olimpiādes uzvarētāju!
2. vieta - Matīss Dambītis (2.D)
Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā
20.01.2016.
Sveicam novadu apvienības vēstures olimpiādes uzvarētājus!
1. vieta - Krista Šķēpa (3.D)
2. vieta - Andis S. (3.D)

Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā
19.01.2016.
Sveicam novadu apvienības latviešu valodas un literatūras olimpiādes uzvarētājus!
1. vieta - Krista Šķēpa (3.D), Santa Jukša (2.H)
2. vieta - Kristīne Timofejeva (3.B), Linda Vucāne (2.B)
3. vieta - Ausma Dzerkale (2.D)

Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā
18.01.2016.
Barikāžu 25. gadadienas atceres pasākumu apmeklēšana Rīgā
Šī gada 16. janvārī mēs, Preiļu Valsts ģimnāzijas audzēkņi, kopā ar citu skolu skolēniem piedalījāmies Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja organizētajā braucienā uz Barikāžu 25. gadadienas atceres pasākumiem Rīgā. Apmeklējām Doma laukumā barikāžu instalāciju, pēc tam devāmies uz Barikāžu muzeju, ko vada bijušais barikāžu dalībnieks Renārs Zaļais. Muzejā iepazināmies ar tā laika plakātiem un saukļiem. Skatījām skaisti izgatavotos Rīgas objektu maketus, kuros bija attēlotas tā laika barikādes ar ugunskuriem un daudz tehnikas. Datoros varējām skatīt un lasīt informāciju par 1991. gada notikumiem un klausīties dalībnieku un aculiecinieku atmiņas. Pēdējā telpā uz griestiem bija Latvijas karte sadalīta pa novadiem. No Preiļiem barikādēs piedalījās 67 cilvēki, kuriem mēs esam pateicīgi par to, ka viņi spēja nosargāt mums savu valsti. Pēcpusdienā apmeklējām Ķīpsalas izstāžu halli, kur notika Barikāžu atceres dienas galvenais pasākums. Šeit mēs baudījām skaistu koncertu un mielojāmies ar siltu zupu, barikāžu putru un tēju. No šī brauciena atmiņā palika Rūtas Muktupāveles skaistie vārdi: `Mēs bruņoto briesmoņu priekšā nezaudējām dūšu. Mēs visi esam barikāžu bērni.`
Sakām paldies Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejam, kas rīkoja šādu pasākumu un deva iespēju labāk izzināt šo Latvijas tautas drosmīgo vēstures lappusi, kā arī īpaša pateicība ir Zigurdam Vidiņam, filmas `Tēvu barikādes` autoram, kurš savu darbu uzdāvināja ģimnāzijai, dodot iespēju ģimnāzistiem to noskatīties.
Ināra Krusta, vēstures skolotāja un Lāsma Strupā, 2.D
14.01.2016.
Apsveicam ģimnāzijas skolotāju Katrīnu Tarasovu!
Swedbank Finanšu centrs `Daugavpils` sadarbībā ar Preiļu novada Izglītības pārvaldi organizēja konkursu `Jaunais skolotājs Preiļu, Vārkavas un Aglonas novadā 2015`. Konkursa mērķis bija noskaidrot izcilus jaunos vispārizglītojošo skolu, pirmsskolas izglītības iestāžu, interešu un profesionālās ievirzes iestāžu skolotājus, kuru darba stāžs izglītības iestādē ir no viena līdz desmit gadiem.
No Preiļu Valsts ģimnāzijas tika izvirzīta matemātikas skolotāja, klases audzinātāja Katrīna Tarasova, kura arī kļuva par konkursa laureāti, jo savu darbu veic nevis pienākuma dēļ, bet gan ar lielu atbildības sajūtu, ieinteresētību un mīlestību. Laureāta titulu šajā konkursā saņēma arī Salas pamatskolas skolotāja Irita Vaivode. Apsveicam!
Ingūna Patmalniece, direktores vietniece audzināšanas darbā
12.01.2016.
Skolas ķīmijas olimpiādes rezultāti
11. janvārī notika skolas ķīmijas olimpiāde, kurā piedalījās 24 ģimnāzisti.
Labākie rezultāti katrā klašu grupā
10. klašu grupā : Lauma Tumašova (1D), Liena Gasiņa (1D), Jānis Brūvers (1D) .
11. klašu grupā : Laura Buka (2D), Ausma Dzerkale (2D), Aija Stabulniece (2D). Lāsma Strupā (2D) .
12. klašu grupā : Krista Šķēpa (3D), Laura Repele (3D), Gatis Saulišs (3D), Laila Givoina (3D) .
Paldies visiem, kas projektu dienā cītīgi trīs stundas risināja uzdevumus. Vēlu veiksmi treniņuzdevumu risināšanā, lai 9. februārī pirmoreiz tiešsaitē varētu risināt novadu olimpiādes uzdevumus. Lai veicas gan ikdienā, gan novada olimpiādē!
Valentīna Pastare, ķīmijas skolotāja
6.01.2016.
Erudīcijas konkursa `Krauklīts` 1. kārtas rezultāti
Paldies visiem, kuri piedalījās Preiļu Valsts ģimnāzijas rīkotajā erudīcijas konkursa `Krauklītis` pirmajā kārtā `Preiļi` Šīs kārtas uzvarētāji 6. - 7. klašu grupā ir Agris Pastars (Salas psk. 7.klase), Raimonda Rubine (Salas psk. 7.klase), Agnese Skabe (Salas psk. 7.klase), Santa Vojevodska (Priekuļu psk. 7.klase), Solvita Ragauša (Priekuļu psk. 7.klase), Valdis Mihailovs (Priekuļu psk. 7.klase) .
Savukārt 8. – 9. klašu grupā veiksmīgāki bija Anete Haritonova (Preiļu 1.psk. 9.klase), Anna Marija Rudzīte (Aglonas Katoļu ģimnāzijas 9.klase), Ilga Kivleniece (Preiļu 1.psk. 8.klase), Egons Rebainis (Preiļu 1.psk. 8.klase), Maija Anspoka (Priekuļu psk. 8.klase) .
Veiksmi otrajā kārtā no 7. - 18. janvārim, kuras tēma ir `Latviešu valoda un literatūra`!
Preiļu Valsts ģimnāzijas administrācija
24.12.2015.
Sākusies balsošana par StartIT Ziemassvētku eglītēm!
PVĢ audzēkņi - Andis S. 3.D, Anda Erte 2.D, Aija Stabulniece 2.D, Matīss Dambītis 2.D, Lāsma Strupā 2.D, Iļja Isajevs 1.D, Jānis Brūvers 1.D, Ilgmārs Rubīns 1.D, Lauma Tumašova 1.D labi pacentušies un šo audzēkņu eglītes StartIT žūrijas komisija ir izvirzījusi finālam!
Aicinu visus aktīvi piedalīties balsošanā un palīdzēt kādam no mūsu audzēkņiem tikt pie balvas - `iPad mini4`!
Balsošana notiek Facebook.com un Draugiem.lv lapās līdz 3.janvārim!
Būsim aktīvi un atbalstīsim savējos!
Juris Erts, programmēšanas skolotājs
19.12.2015.
Pirmā mācību semestra noslēgums un Ziemassvētku noskaņas Preiļu Valsts ģimnāzijā
18. decembrī ģimnāzijas skolotāji un audzēkņi pulcējās 1. mācību semestra noslēguma pasākumā un Ziemassvētku koncertā. Īpašu noskaņu ar saviem priekšnesumiem radīja ģimnāzijas vokālais ansamblis, jauktais koris, vokāli instrumentālais ansamblis, folkloras kopa `Rūtoj`, kā arī BJC vokālais ansamblis `Lāsītes`, deju kolektīvi `Gaida` un `Dancari`. Ģimnāzistu parlamenta dalībnieki bija iestudējuši nelielu skeču kā sveicienu visiem šajos svētkos. Lielu darbu ieguldīja floristikas pulciņa audzēknes skolotājas Elitas Grigales vadībā, radot Ziemassvētku noskaņu ģimnāzijas vestibilu noformējumā.
Visus klātesošos koncertā sveica PVĢ direktore Ligita Pauniņa, izsakot īpašu atzinību ģimnāzistiem, kuri pirmo mācību semestri pabeidza tikai ar labiem un teicamiem vērtējumiem. Tradicionāli naudas balvas saņēma visčaklākie audzēkņi, kuri bija ieguvuši augstāko vidējo vērtējumu 1.semestrī, - Lauma Tumašova (1.DK), Ausma Dzerkale (2.D), un Krista Šķēpa (3.D) . Pēc koncerta notika klases stundas.
Jaukas brīvdienas un skaistus visiem svētkus, laimīgu, ražīgu, pozitīviem notikumiem piepildītu Jauno 2016. gadu!
Ingūna Patmalniece, direktores vietniece audzināšanas darbā
18.12.2015.
Sveicam Latgales reģiona 6. atklātās angļu valodas olimpiādes uzvarētājus!
3. vieta - Matīss Dambītis (2.D)
Atzinība - Krista Šķēpa (3.D)

Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā
17.12.2015.
17. decembrī PVĢ zālē dziedošo un muzicējošo kolektīvu koncerts

17.12.2015.
Gatavojoties Latvijas skolēnu 66. valsts fizikas olimpiādei
I semestra noslēguma nedēļā, caur lielajām rūpēm un satraukumu, daudzi audzēkņi (pēc kopējā skaita 23) atrada laiku un gribasspēku vēl pārbaudīt savas zināšanas un prasmes situāciju uzdevumos, piedaloties skolas fizikas olimpiādē.
Vislabāk veicās
10. klašu grupā Laumai Tumašovai (1.D), Laurim Matisānam (1.D) un Mārtiņam Sondoram (1.D),
11. klašu grupā Ausmai Dzerkalei (2.D), Laurai Bukai (2.D) un Matīsam Dambītim (2.D),
12.klašu grupā Ričardam Kraupšam (3.D), Kārlim Sondoram (3.D) un Guntim Mauriņam (3.D).

Lai nezūd ikvienam dalībniekam cīņasspars un izdoma, gatavojoties un piedaloties starpnovadu posmā tiešsaistes režīmā 28.01.2016.
Fizikas skolotāja Mārīte Lisova
16.12.2015.
PVĢ izsludina erudīcijas konkursu 6.-9. klašu skolēniem
Nolikums, konkursa uzdevumi, paskaidojums par izpildes kārtību
1. kārtas uzdevumu iesniegšanas termiņš - līdz 28. decembrim!

Veiksmi uzdevumu risināšanā!
16.12.2015.
Latgales reģiona 6. atklātā angļu valodas olimpiāde
11. decembrī Preiļu Valsts ģimnāzija (PVĢ) organizēja Latgales reģiona 6. atklāto angļu valodas olimpiādi, kurā šogad piedalījās 115 dažādu skolu 10-12. klašu skolēni. Uzdevumus, kurus sagatavoja ģimnāzijas skolotājas Anna Svile, Anna Verza, Antra Gertmane un Preiļu, Aglonas un Vārkavas novadu apvienības angļu valodas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja Nadežda Hļebņikova, laboja 41 pedagogs. No Preiļu novada vislabāko rezultātu olimpiādē sasniedza PVĢ 2.D kursa audzēknis Matīss Dambītis, iegūstot 3.vietu, bet 3.D kursa ģimnāziste Krista Šķēpa un Preiļu 2.vidusskolas 11.klases skolniece Santa Prikule ieguva atzinību. Pavisam godalgotas vietas un balvas, ko sarūpēja PVĢ, saņēma 40 olimpiādes dalībnieki. Liels paldies visiem, kuri iesaistījās, nodrošinot olimpiādes sekmīgu norisi!
Anita Lazdāne, olimpiādes rīcības komisijas priekšsēdētāja
15.12.2015.
Aicinām atbalstīt PVĢ absolventes iespēju nosvinēt kāzas Gaisa balonā!
Aicinām atbalstīt PVĢ absolventes Dagnijas Určas iespēju nosvinēt kāzas Gaisa balonā 14. februārī un nobalsot www.skaties.lv - sievietei - precos - apliecini savu mīlestību Gaisa balonā. Citu pāru attēlu vidū Dagnija ir 42. attēlā, nospiežot uz attēla, lejā parādās `rociņa`, uz kuras uzspiežot Jūs nodosiet savu balsi par šo pāri.
p.s. latviešu vēlmi precēties lidojumā gaisa balonā Pasaules Ginesa rekordu centrālais birojs Londonā ir piešķīris rekorda statusu, devis oficiālu nosaukumu, izstrādājis speciālu nolikumu un paudis gatavību sūtīt uz Latviju tiesnešus, kas rekordu fiksēs!
Lai viņiem izdodas!
14.12.2015.
Ir sācies Ziemassvētku eglīšu konkurss!
Ziemassvētkus gaidot, izrotā savu svētku eglīti!
Start(IT) aicina Tevi piedalīties programmēšanas konkursā - izrotāt svētku eglīti un iepriecināt sevi ar super-vērtīgām balvām, kur pašam lieliskākajam rotātājam tiks iPad mini4. Līdz 21. decembrim izpildi kodu, radot savu unikālo eglīti:
http://startit.lv/christmas_game/
Start(IT) komanda noteiks 20 interesantākās eglītes, kuras nodos jūsu balsojumā mūsu facebook un draugiem.lv.lapās. Iespējams tieši tu jauno gadu sāksi ar iPad mini4 kabatā, jo jau 4.janvārī paziņosim laimīgo uzvarētāju!
Konkursā var piedalīties ikviens, kam svētku prieks sirdī, tomēr ņem vērā, ka vērtīgākās balvas iegūt varēs skolēni līdz 19 gadu vecumam.
Vairāk par StartIT aktivitātēm Facebook lapā
p.s. pateicoties StartIT konkursam un ģimnāzistu aktivitātei PVĢ 2015. gada janvārī ieguva pirmo Lego robotu un sākās aktivitātes ap robotiku
Juris Erts, programmēšanas skolotājs
11.12.2015.
Sveicam novadu apvienības bioloģijas olimpiādes uzvarētājus!
1. vieta - Kristīne Timofejeva (3.B), Laura Neiceniece (2.D), Lauma Tumašova (1.D)
2. vieta - Laila Givoina (3.D), Aija Juhneviča (3.D), Alise Lutinska (2.D), Lauma Reliņa (1.D)
3. vieta - Ilva Valdone (1.D)

Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā
10.12.2015.
Sveicam Junior Achievement Latvija `Biznesa simulācijas spēles TITAN reģionālajā čempionātā 2015` uzvarētājus!
2. vieta - komandai `PVĢ–E` Elgars Stupāns (1.K), Erlends Zagorskis (1.K)
Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā
Biznesa simulācijas spēlē JA TITAN spēlētāji iejūtas vadītāju lomā – katrai komandai ir savs uzņēmums online vidē, kuru iespējams attīstīt pēc pašu vēlmes, tirgojot nākotnes personalizētos portatīvos datorus. Pieņemot veiksmīgus biznesa attīstības lēmumus, spēlētāji attīsta uzņēmumu un sacenšas ar citiem, veiksmīgi nesot peļņu uzņēmuma dalībniekiem.
JA Latvija dalībskolu skolēni, veido komandas 2-4 cilvēku sastāvā. Spēle ir sadalīta pa ceturkšņiem, un katrā no tiem skolēni veic informācijas analīzi un pieņem lēmumus par ražojamās produkcijas apjomu, produkta cenu, mārketinga aktivitātēm, attīstību un modernizāciju, kā arī investīcijām. Veiksmīgākais uzņēmums TITAN spēlē skolas, reģionālajā čempionātā un valsts līmeņa pusfinālā tiek noteikts pēc panākuma indeksa („Performance Index”).
Mūsu komandas no 1K kursa startēja JA TITAN reģionālajā čempionātā, kurš notika 4. decembrī Madonā:
1. komanda „PVĢ-E” - Erlends Zagorskis, Elgars Stupāns
2. komanda „PVĢ ekonomisti” - Elīna Vanaga, Laura Pastore
3. komanda „EZIK”- Zane Barkovite, Elīna Renāte Klešnika, Karīne Kasicka, Iļja Daņilovs
Pavisam reģionālajā čempionātā piedalījās 20 komandas no Preiļu Valsts ģimnāzijas, Madonas pilsētas 1. vidusskolas, Madonas Valsts ģimnāzijas, Aizkraukles novada ģimnāzijas, Gulbenes novada Valsts ģimnāzijas, Gulbenes 2. vidusskolas un Varakļānu vidusskolas.
Spēle bija veiksmīga. Erlends Zagorskis un Elgars Stupāns saņēma diplomus par iegūto 2. vietu Junior Achievement Latvija „Biznesa simulācijas spēles TITAN reģionālajā čempionātā 2015”. Komanda tika izvirzīta uz Latvijas JA TITAN čempionāta pusfināla spēli, kurā piedalās reģiona uzvarētāju 1.-3. vietu ieguvēji ar augstāko panākumu indeksu savā grupā. Novēlam veiksmi arī nākamajā spēles posmā!
Zenta Juranča, ekonomikas skolotāja
9.12.2015.
Gatavošanās `Euroscola` konkursam
Preiļu Valsts ģimnāzijas audzēkņi vecumā no 16-18 gadiem gatavojas piedalīties Eiropas Parlamenta konkursā `EUROSCOLA`. Lai piedalītos konkursā un cīnītos par galveno balvu – braucienu uz Eiropas Parlamenta galveno ēku Strasbūrā – jauniešiem ir jāizveido 24 cilvēku komanda un jāizpilda konkursa nolikuma nosacījumi.
Nolikumā ir piedāvāti divi uzdevumi: `Detektīvs` - izpētīt konkrētu Eiropas Parlamentā pieņemta likuma tapšanu no idejas līdz apstiprināšanai EP un reālai ieviešanai Latvijā vai arī `Eiropas Parlamenta elektroniskā-pastkarte` (Tēma `Eiropas Parlamenta darbs`). Skolēni paši izvēlas uzdevumu un Eiropas jauniešiem aktuālu tēmu. Mēs izvēlējās uzdevumu `Eiropas Parlamenta elektroniskā-pastkarte`. Pirms darba uzsākšanas rūpīgi iepazināmies ar Eiropas Parlamenta aktualitātēm un darba kārtību. Pēc tam, strādājot vairākās ideju ģenerēšanas darba grupās, vienojāmies veidot e-pastkarti par šobrīd visai Eiropai īpaši nozīmīgu tēmu – jauniešu migrācija un integrācija jaunās mītnes zemēs. Šī tēma ir sevišķi aktuāla mūsdienu Eiropas bēgļu krīzes risinājuma un migrācijas – integrācijas politikas izstrādes kontekstā. Mēs izstrādājām aptaujas anketu un intervējām bijušos PVĢ skolēnus, draugus, radus, kas pēc vidusskolas ir devušies studēt vai strādāt ārzemēs. Aptaujas mērķis – noskaidrot, ar kādām integrācijas problēmām jaunieši saskārās jaunajās mītnes zemēs, kāds bija attiecīgās valsts valdības sniegtais atbalsts, kā tika atrisinātas radušās integrācijas problēmas utt. Balstoties uz iegūtajiem datiem un jauniešu praktisko pieredzi, noskaidrojām viņu viedokli un izvirzījām priekšlikumus integrācijas veicināšanai Eiropas Savienības valstīs. Spriežot pēc aptaujas anketas datiem, vispopulārākās valstis, kurās studē vai strādā mūsu ģimnāzijas absolventi un paziņas, ir `vecās` Eiropas Savienības dalībvalstis: Lielbritānija, Īrija, Vācija, Dānija un Nīderlande, tāpēc arī šīs valstis īpaši akcentējām mūsu e-pastkartes dizainā.
Ar pastkartes palīdzību vēlamies aicināt Eiropas jauniešus, kuri studē vai strādā ārpus savas dzimtās valsts, aktīvi integrēties jaunās mītnes zemes sabiedrībā, būt atvērtiem, nebaidīties no jaunā un nepazīstamā, taču vienlaicīgi neaizmirst arī par to, ka ir jāciena un jārespektē ne tikai attiecīgās valsts iedzīvotāji un likumi, bet arī ar sapratni jāpieņem jaunās tradīcijas, kultūra, vēsture un paražas. Studijas un darbs ārzemēs ir lielisks veids, kā uzlabot savas valodas prasmes, paplašināt redzesloku, iepazīt ļoti daudzus jaunus un iedvesmojošus cilvēkus, attīstīt sociālās prasmes, iegūt neaizmirstamas atmiņas, kā arī gūt vienreizēju pieredzi, kas noteikti noderēs augstāku mērķu sasniegšanai.
Īpašs paldies Ilzei Eglei 2.D par ieguldīto darbu e-pastkartes dizaina veidošanā.

Krista Šķēpa 3.D, Ričards Kraupša 3.D, `Euroscola` komandas dalībnieki
8.12.2015.
Robotikas pulciņa komanda veiksmīgi piedalās lielākajās ziemeļeiropas robotikas sacensībās Robotex 2015
Agrā 4. decembra rītā, kad citi vēl nebija devušies gulēt, Aiga Rumpe (2.B), Ausma Dzerkale (2.D), Matīss Dambītis (2.D), Matīss Buks (Preiļu 1. pamatskola) un skolotājs Juris Erts devās uz Rīgu, lai tur pievienotos citiem Latvijas robotikas aktīvistiem un kopā dotos uz Igaunijas galvaspilsētu Tallinu. Komandas konsultanti Armands Upenieks un Linards Šmeiksts mūs jau sagaidīja Rīgā.
Tallinā no 4. - 6. decembrim norisinājās robotikas sacensības `Robotex 2015`. Sacensību misija ir paaugstināt bērnu un jauniešu interesi par zinātni un iedrošināt viņus studēt inženierzinātnes, kā arī attīstīt robotikas tehnoloģijas, veidot sadarbību starp cilvēkiem un kopānijām, kuras šajā sadarbībā ir ieinteresētas.
Kopumā sacensībās piedalījās 1418 dalībnieki ar 650 robotiem no dažādām Eiropas valstīm, startējot 17 dažādās sacensību disciplīnās. Tieši sumo robotu sacensības notika 5 dažādās disciplīnās: iRobot sumo, LEGO sumo, Micro sumo (5x5cm), Mini sumo (500g, 10x10cm) un Mega sumo (3kg, 20x20cm).
Mūsu novada komanda sacensībās piedalījās Mini sumo disciplīnā, kur savus spēkus pārbaudīja Matīss Dambītis (2.D), absolventi Linards Šmeiksts un Armands Upenieks (RTU studenti, robotikas pulciņa konsultanti). Visi trīs mūsu komandas dalībnieki šāda mēroga debijas sacensībās startēja pietiekami veiksmīgi, pie tam Armands izcīnīja vietu pusfinālā, garantējot vismaz 12. vietu vairāk kā 70 pieteikto dalībnieku konkurencē (precīzais dalībnieku skaits un rezultāti iespējams būs publicēti vēlāk). Arī Matīsa un Linarda rezultāts bija labs, jo tikai nedaudz pietrūka lai izvirzītos uz finālsacensībām.
Paralēli sacensībām hallē varēja aplūkot dažādas jaunākās tehnoloģijas, no kurām dažas pieejamas arī mūsu skolā (piem. 3D printeris). Plaši bija pārstāvēta Tallinas Tehniskā universitāte un Tartu Universitāte, kur visiem interesentiem demonstrēja fizikas un ķīmijas eksperimentus un arī skolēnu projektu maketus. 2 stendos varēja aplūkot dronus - lidojošus robotus, kādus izmanto arī Holivudā un kuru cena pārsniedz 100 tūkstošus eiro. Kompāniju stendos sevi varēja aplūkot siltumkamerā un uzzināt vairāk par IT tehnoloģijām un to attīstību Igaunijā.
Kad mini sumo disciplīnā balvas bija sadalītas un uztraukums pagaisis mēs jutām līdzi citu Latvijas komandu dalībniekiem, t.sk. no Ventspils, Valmieras, RTU robotikas kluba, Rīgas Robotu skolas, Ogres tehnikuma, u.c.
Liels bija pārsteigums sacensībās satikt PVĢ 2006. gada absolventu Māri Beču, kurš sacensībās piedalījās ar 3kg Mega sumo robotu un dubults prieks bija par to, ka Māra robots uzvarēja šajā disciplīnā izcīnot 1. vietu!!! Arī mēs sajutāmies lepni par mūsu absolventa panākumu! Sarunā ar Māri plānojām kādu dienu organizēt tikšanos ģimnāzijā ar mūsu jaunajiem robotu konstruktoriem un programmētājiem, lai viņš padalītos ar savu pieredzi, kuras Mārim netrūkst - sarunā bija jaušamas pamatīgas zināšanas šajā jomā. 2015. gada aprīlī Māris izcīnīja arī Mega sumo čempiona titulu sacensībās `Robot chalenge` Austrijā.

Brauciena laikā ieguvām ne tikai lielu pieredzi, bet arī daudz draugus no citiem robotikas pulciņiem un pēc divām piesātinātām dienām devāmies mājās iespaidu un emociju pilni.
Paldies par tehnisko atbalstu un palīdzību RTU Robotikas klubam, īpaši Kārlim Berkoldam un Eināram Deksnim, biedrībai Letera par nodrošināto transportu no Rīgas uz Tallinu un finansiālo atbalstu mūsu robotikas pulciņa darbam dāvinot 2 sumo robotus, Venstpils jaunrades nama radioelektronikas laboratorijas skolotājam Viktoram Bagienskim par brauciena organizēšanu un protams Preiļu novada domei par finansiālo atbalstu pulciņa darba nodrošināšanai.
Preiļu Robotikas pulciņš darbojas Preiļu Valsts ģimnāzijā no 2015. gada februāra, sadarbībā ar Preiļu bērnu un jauniešu centru un novada domes IT centru.
Saistoši raksti par šo tēmu:
Latviešu robotikas entuziasti (starp labākajiem arī Māris) izcīna ceļazīmi uz sacensībām Japānā - intervija ar Māri 15.04.2015.
RTU Robotikas klubs žurnālā `Ilustrētā zinātne`.
Raksts par 2014. gada Latvijas dalībnieku uzvaru pasaules Sumo Robotu čempionātā Japānā.
Latvijas radio 5 (pieci.lv) radioieraksts par robotiku un robotiem - intervija ar Eināru Deksni un Vitoldu Bīriņu no Robotu skolas
Ausma Dzerkale (2.D), sacensību dalībniece, Juris Erts, programmēšanas skolotājs
7.12.2015.
Sveicam komandu olimpiādes matemātikā `Atvērtā kopa 2015` uzvarētājus!
3. vieta (10. klašu grupā) - Lauma Tumašova (1.D), Lauris Matisāns (1.D), Sintija Lakovska (1.D), Ilva Valdone (1.D), Iļja Isajevs (1.D), Mārtiņš Sondors (1.D), Arianda Čapule (1.D)
Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā
3.12.2015.
Sveicam novadu apvienības vācu valodas olimpiādes uzvarētājus!
1. vieta - Airita Erte (3.D)
2. vieta - Laura Repele (3.D)

Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā
2.12.2015.
Sveicam novadu apvienības angļu valodas olimpiādes uzvarētājus!
1. vieta - Matīss Dambītis (2.D)
2. vieta - Krista Šķēpa (3.D), Ričards Kraupša (3.D), Gatis saulišs (3.D)

Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā
1.12.2015.
Strītbola sacensības `3 pret 3 uz vienu grozu`
2015. gada 1. decembrī Preiļu Valsts ģimnāzijā norisinājās vienas dienas strītbola sacensības. Turnīrā piedalījās 6 komandas un tika izspēlētas 15 spēles .
Turnīram ritot, sīvā cīņā tika noskaidrotas kursu sportiskākās komandas: 3. vietu ieguva 3.D kursa 2. komanda , 2. vietu izcīnīja 1.V kurss, bet par šī gada čempioniem pārliecinoši kļuva 2. B kurss.
Pateicos visiem par atbalstu projektā un par sportiskā gaisotnē pavadītu otrdienas vakaru!
Liels paldies PVĢ absolventam Daniēlam Pūdžam par spēļu tiesāšanu.
Sacensību organizators Guntis Pastors
30.11.2015.
Kontaktseminārs Portugālē
No 18. līdz 21. novembrim Portugāles Erasmus + Nacionālā aģentūra sadarbībā ar programmu `Jaunatne darbībā` un Mafras pašvaldību organizēja Eiropas kontaktsemināru `FLIC - From Local to International Cooperation`, kurš notika Ericeirā, Portugālē.
Semināra mērķis - veicināt starpsektoru sadarbību un partnerību veidošanu Erasmus+ projektu īstenošanai stratēģisko partnerību ietvaros, sniedzot iespēju dalībniekiem dalīties pieredzē, attīstīt idejas, atrast sadarbības partnerus pieteikumu sagatavošanai Erasmus+ 2016. gada projektu konkursam. Semināra dalībnieki pārstāvēja dažādas vietējās un reģionālās organizācijas, skolas, pašvaldības, skolu valdes, mācību centrus, pieaugušo izglītības iestādes, jauniešu, kultūras u.c. asociācijas, kuras aktīvi darbojas izglītības un apmācību jomā. Kopā seminārā piedalījās 83 dalībnieki no 18 valstīm. No Latvijas seminārā piedalījāmies 3 dalībnieces.
Semināra programma bija ļoti rūpīgi pārdomāta un plānota. Semināru sākām ar klusuma brīdi,pieminot Parīzes teroraktā nogalinātos. Semināra atklāšanā piedalījās Portugāles NA Erasmus+ E&T direktore, Portugāles NA Erasmus+ Jaunatnes un Sporta programmas pārstāvji, Mafras pilsētas mērs un vairāku citu Portugāles iestāžu pārstāvji.Semināra laikā bija organizētas gan teorētiskās lekcijas par `Erasmus+` programmu un tās piedāvātajām iespējām, gan arī tikšanās ar jau esošiem projektu īstenotājiem jaunajā programmā, kura darbojas no 2014. gada līdz 2020. gadam.
Pēc tam semināra dalībniekiem, strādājot daudznacionālās darba grupās, bija iespēja izmantot gūtās zināšanas un praktiski sagatavot projekta pieteikuma uzmetumu.
Garās darba dienas beigās visi semināra dalībnieki devāmies kopīgās vakariņās, kurās bija iespēja nogaršot eksotiskas jūras veltes un citus portugāļu nacionālos ēdienus. Visa semināra laikā darbojās `Project Marketplace` (Projekta tirgus laukums), tā bija izdevība iepazīties un atrast potenciālos projektu partnerus no dažādām valstīm. `European Fair` (Eiropas gadatirgus) deva iespēju iepazīties ar semināra dalībnieku profilu, gūt informāciju par pārstāvēto organizāciju un nogaršot dažādu valstu ēdienus un dzērienus. Mums šis bija arī īpašs mirklis, jo semināra atklāšana notika 18. novembrī.
Esmu atradusi daudzus jaunus potenciālos projektu partnerus un guvusi jaunas projektu idejas, lai mūsu tik ierastos `Comenius` daudzpusējos skolu partnerību projektus turpmāk varētu aizstāt jauni KA2 Stratēģisko partnerību projekti.Anna Verza, PVĢ FLIC semināra dalībniece
29.11.2015.
Sveicam Rēzeknes Augstskolas organizētā konkursa `Muna sāta, škola, pogosts/piļsāta 1917. - 2015. godi` uzvarētāju!
1. vieta un aicinājums apmeklēt Eiropas Parlamentu Briselē 2016. gadā - Ilgmārs Rubīns (1.D)
Pateicība par dalību konkursā - Brigita Lazdāne (2.H), Santa Jukša (2.H)

Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā

2015. gada 27. novembrī Rēzeknes Augstskolā noslēdzās Rēzeknes Latgaliešu kultūras biedrības sadarbībā ar biedrībām: `Kukuži`, `Jaunieši Baltinavai`, Latgales valodas, literatūras, kultūrvēstures skolotāju asociāciju, Rēzeknes Augstskolu, sagaidot Latgales apvienošanās kongresa, Latvijas valsts dibināšanas simtgadi, izsludinātais konkurss `Muna sāta, škola, pogosts/ piļsāta 1917.–2015. godi`, kura mērķis bija apzināt Latgales reģiona dzimtu, skolu, pagastu vēstures spilgtākos notikumus, personības, vēsturiskās liecības atmiņu stāstījumos, fotogrāfijās, jauniešu kolāžās un citās mūsdienu jauniešiem pieejamajās radošajās tehnoloģijās. Konkursā no Preiļu Valsts ģimnāzijas piedalījās Santa Jukša un Brigita Lazdāne (2.AH kurss) sagatavojot avīzi `Vārkavas Novada Gaisma` par ko saņēma pateicību un piemiņas veltes. Savukārt Ilgmāra Rubīna (1.Dk kurss) veidotā avīze `Peļieču Gaisma` ieguva 1. vietu un balvā iespēju apmeklēt Eiropas Savienības parlamentu Briselē. Ināra Krusta, vēstures skolotāja
26.11.2015.
Panākumi robotikas čempionātā!
2015. gada 21. novembrī PVĢ robotikas pulciņa komanda piedalījās TSI organizētajās robotikas sacensībās. Šoreiz sacensībās mūsu komandu pārstāvēja Matīss Dambītis (2.D) un PVĢ absolventi Armands Upenieks un Linards Šmeiksts (šobrīd studē RTU un konsultē Preiļu robotikas pulciņa dalībniekus).
Mini sumo robotu sacensībās no mūsējiem visveiksmīgāk startēja Matīss un izcīnīja godpilno 2. vietu, savukārt Linards ierindojās 3. vietā un Armands 4. vietā. Apsveicam uzvarētājus!
PVĢ komanda robotikas sacensībās piedalījās pirmo reizi. Līdz šim PVĢ audzēkņi ar robotiku saistītās sacensībās ir piedalījušies Tehniskās jaunrades dienu pasākumos, ko organizē RTU, kuros sasniegti arī ļoti labi rezultāti.
Novēlam labus panākumus mūsu komandas dalībniekiem starptautiskajās sacensībās Robotex 2015, kas notiks šī gada decembrī Tallinā.
Jāsaka paldies komandas treneriem Armandam un Linardam par ieguldīto darbu un atbalstu skolēnu radošajā izaugsmē!
Robotikas pulciņš Preiļu Valsts ģimnāzijā darbojas no 2015. gada februāra sadarbojoties ar Preiļu bērnu un jauniešu centru un Preiļu novada domes IT centru.
Juris Erts, direktores vietnieks informātikas jautājumos
20.11.2015.
Tikšanās ar Rīgas Stradiņa universitātes studentēm
19. novembrī ģimnāzisti tika aicināti uz tikšanos ar Rīgas Stradiņa universitātes studentēm Darju Troškovu un Alīnu Gončarovu. Meitenes mācās Medicīnas un Zobārstniecības fakultātē, taču savā stāstījumā informēja par plašajām studiju iespējām šajā augstskolā. Viņas pastāstīja arī par jauno Fotogrāfijas studiju programmu, kura tika atvērta pagājušajā mācību gadā un ir ļoti populāra un pieprasīta. Noslēgumā ģimnāzistiem tika piedāvāta viktorīna, kur zinošākie saņēma piemiņas balvas.
Ingūna Patmalniece, direktores vietniece audzināšanas darbā
19.11.2015.
Tēvzemes nedēļa Preiļu Valsts ģimnāzijā
No 10. – 19. novembrim Preiļu Valsts ģimnāzijas audzēkņi iesaistījās Tēvzemes nedēļas organizētajās aktivitātēs gan savā skolā, gan novadā, arī reģionā. Gatavojoties svētkiem, ģimnāzisti veidoja kursa plakātu no pašu uzņemtām fotogrāfijām `Latvija mūsu acīm`, kārtējo reizi apliecinot mūsu dzimtenes skaistumu un vienreizīgumu. Savu plakātu izveidoja arī ģimnāzijas skolotāji, parādot, cik mūsu Latvija ir brīnumaina pašu uzņemtās fotogrāfijās.
Savukārt 11. novembrī sadarbībā ar Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeju ģimnāzistiem bija iespēja apmeklēt Latvijas cīnītāja Ignata Beča piemiņas vietu un Piemiņas istabu Zemessardzes 35. Nodrošinājuma bataljonā Preiļos, bet vakarā piedalījāmies pilsētas Lāpu gājienā. Šajā laikā 2.AH kursa audzēknes Santa Jukša un Brigita Lazdāne un 1.V kursa audzēknis Ilgmārs Rubins (skolotāja Ināra Krusta) piedalījās Rēzeknes Latgaliešu kultūras biedrības organizētajā konkursā `Muna sāta, škola, pogosts/piļsāta 1917. – 2015. godi`, kura noslēgums notiks 27. novembrī Rēzeknē. 16. novembrī ģimnāzija vienojās nu jau tradicionālajā koncertā `Mana dziesma Latvijai`, kurā katrs kurss veltīja vienu dziesmu dzimtenei. Svinīgu un patriotisku noskaņu koncerta sākumā radīja PVĢ jauktais koris un folkloras kopa `Rūtoj` (vadītāja Ilze Rožinska). Ģimnāzijas muzeja vadītāja Natālija Pīzele svētku nedēļā aktualizēja arī ģimnāzijas vēsturi, organizējot vēstures stundas `Lepojies ar savu skolu!` ģimnāzijas muzejā. Protams, arī 18. novembrī iesaistījāmies pilsētas organizētajās aktivitātēs. Paldies jauniešiem, kuri atrada laiku un iespēju piedalīties rakstu zīmes izlikšanā pie Preiļu novada domes.
Šis ir īpašs laiks, kad katrs no mums varam izvērtēt, kas tad mums ir Latvija un ko mēs varam dot no sevis, lai visi kopā dzīvotu labāk, saticīgāk un būtu laimīgi savā zemē.
Ingūna Patmalniece, direktores vietniece audzināšanas darbā
17.11.2015.
Apsveicam Gunti Pastoru ar iekļūšanu Latvijas izlasē!
Apsveicam Gunti Pastoru ar iekļūšanu Latvijas izlasē sacensībās krosā startam Eiropas čempionātā U-20 vecuma grupā. Sacensības notiks laika periodā no 2015. gada 11. - 14. decembrim Hyekes pilsētā Francijā.
Novēlam Guntim veiksmīgus un pieredzes bagātus startus!
Sporta skolotāji.
16.11.2015.
PVĢ dambretes turnīrs
No 19. oktobra PVĢ telpās norisinājās dambretes turnīrs, kuru organizēja 1. DK kursa audzēknes: Elīna Vanaga, Laura Pastore un Lauma Tumašova. Pieteikties varēja jebkurš ģimnāzijas skolēns, to izdarīja 14 meitenes un 9 zēni. Meitenes spēlēja divās apakšgrupās, no katras grupas fināla spēlēm kvalificējās 3 meitenes. Finālā piedalījās Laura Neiceniece, Agnese Pūga, Zane Ondzule, Lauma Reliņa, Diāna Kotāne un Terēze Paura. Meiteņu finālā norisinājās sīvas cīņas par 2. – 4. vietu, vajadzēja izspēlēt papildus spēles, lai noskaidrotu godpilno vietu ieguvējas. 3. vietu ieguva Zane Ondzule (3.B), 2. vietu - Agnese Pūga (1.V), 1. vietu, nezaudējot nevienu spēli, izcīnīja Laura Neiceniece (2.D). Zēniem sīvā konkurencē 3. vietu izcīnīja Gatis Saulišs (3.D), 2. vietu – Jānis Brūvers (1. DK), 1. vietu - Valters Reinis (1.V) Apbalvojumus palīdzēja sagādāt veikals `Salang`.
4. novembrī starpnovadu turnīrā piedalījās divas PVĢ komandas. Lai gan konkurence nebija liela, PVĢ komandas spēja pierādīt savus spēkus. 1. vietu pārliecinoši izcīnīja PVĢ 1. komanda, kuras sastāvā spēlēja Valters Reinis, Jānis Brūvers, Lauma Tumašova un Laura Neiceniece, viņi ieguva arī tiesības piedalīties Latgales reģiona sacensībās, savukārt PVĢ 2. komanda, kuras sastāvā spēlēja Gatis Saulišs, Armands Rusiņš, Agnese Pūga un Zane Ondzule izcīnīja godpilno 2. vietu.
9. novembrī Tiskādu vidusskolā notika Latgales reģiona skolēnu dambretes sacensības. U-19 grupā piedalījās PVĢ 1. komanda, kura pārliecinoši izcīnīja 1. vietu. Komandā spēlēja Valters Reinis, Jānis Brūvers, Lauma Tumašova un Laura Neiceniece. Komanda ieguva arī tiesības piedalīties Latvijas komandu sacensībās dambretē, kas notiks nākamā gada janvārī vai februārī. Lielisks sniegums arī individuālajā vērtējumā. Jānis Brūvers sīvā cīņā izcīnīja zēnu grupā 2. vietu, bet meiteņu grupā 2. vietu izcīnīja Laura Neiceniece, bet 1. vietu – Lauma Tumašova.
Novēlam, lai nezūd interese par dambreti un lai lieliski panākumi arī turpmāk.
PVĢ dambretes turnīra organizatore Lauma Tumašova
13.11.2015.
Preiļu Valsts ģimnāzijā viesojas skolēni un skolotāji no Nīderlandes
Starptautiskā skolēnu apmaiņas projekta ietvaros ar Merlet koledžu Nīderlandē, mēs, Preiļu Valsts ģimnāzijas audzēkņi un mūsu vecāki, mīļi un sirsnīgi uzņēmām 16 jautrus, labsirdīgus skolēnus no šīs valsts. Visi kopā centāmies šo nedēļu padarīt neaizmirstamu un jautru. Ciemiņus 17. oktobra vakarā mēs sagaidījām Rīgas lidostā un kopā devāmies uz Preiļiem. Svētdiena tika pavadīta viesģimenēs, kuras piedāvāja ciemiņiem visdažādākās brīvā laika aktivitātes - iepazīšanos ar Daugavpili, ekskursiju pa Latgales skaistākajām vietām, atpūtu laukos, boulinga spēlēšanu, kopīgu pikniku, iešanu pirtī.
Pirmdien visi pulcējāmies ģimnāzijā. Svinīgajā projekta atklāšanā dalībniekus uzrunāja skolas direktore Ligita Pauniņa, novēlot visiem veiksmi un izdošanos. Atklāšanas pasākumu kuplināja tautas deju kopas `Gaida` un `Dancari`, kā arī folkloras kopa `Rūtoj`. Projekta abu dalībvalstu skolēni iepazīstināja ar savas skolas un valsts prezentācijām. Atlikušajā dienas daļā holandiešiem tika piedāvāta ekskursija pa ģimnāziju, ieskats Latvijas vēsturē un kultūrā, kā arī aktivitātes sporta spēlēs. Projekta galvenais uzdevums bija grupu darba organizēšana. Darba grupās mēs kopīgi mācījāmies latviešu tautas dejas, muzicējām un divās rokdarbu grupās veidojām dzijas lelles un draudzības rokassprādzes. Darba grupās apgūto mācīsim jaunākiem skolēniem, kad viesosimies marta brīvdienās Nīderlandē. Otrdien notika latviešu valodas stunda, kuru vadīja skolotāja Ingūna Patmalniece. Nīderlandes skolēni un skolotājas apguva latviešu valodas pamatus, savukārt aktu zālē notika nodarbība par Latgales vēsturi un kultūru, kuru vadīja Kroma kolna brolistes dalībnieki. Vēlāk tika organizēta orientēšanās spēle, iepazīstot Preiļu pilsētu rudens krāšņumā. Pēc tam visi pulcējāmies kopīgā piknikā skolas pagalmā. Trešdien viesi devās ekskursijā uz Rīgu, kur apmeklēja Kara muzeju un apskatīja mūsu galvaspilsētas vecpilsētu. Projekta laikā tuvāk iepazinām cits citu kopīgās, jautrās aktivitātes vakaros, kad pulcējāmies, lai uzspēlētu dažādas latviešu spēles, jautri padejotu. Holandiešiem ļoti patika dejot `Ģenovevu`. Laiks ritēja ļoti ātri, un klāt bija mūsu pēdējā projekta diena, kurā diskutējām par jauniešu dzīvesveidu Latvijā un Nīderlandē. Noslēguma pasākumā parādījām vecākiem, ko esam paveikuši, iemācījušies nedēļas laikā, noslēdzām lielisko nedēļu ar latviešu tautas dejām kopā ar 'Rūtoj'. Piektdienas rītā holandiešiem bija jādodas mājās, visi bija priecīgi par kopā skaisti pavadīto laiku, neiztika, protams, bez apskāvieniem, asarām.
Tā bija neaizmirstama nedēļa, lieliska pieredze, iespēja iegūt jaunus draugus, pilnveidot angļu valodas zināšanas, uzzināt citas tautas tradīcijas. Liels paldies mūsu skolotājām Annai Verzai un Ilzei Rožinskai par iespēju piedalīties projektā, kā arī milzīgs paldies vecākiem par atbalstu visas nedēļas garumā. Ar lielu nepacietību gaidām martu, kad atkal būs iespēja satikt Nīderlandes draugus un labi pavadīt laiku.
Rihards Gribusts un Laura Buka 2.D, projekta dalībnieki
5.11.2015.
RTU rektora Atzinības raksts PVģ pedagogu kolektīvam
Preiļu Valsts ģimnāzijas pedagogu kolektīvs ir saņēmis Rīgas Tehniskās universitātes rektora Akadēmiķa Leonīda Ribicka Atzinības rakstu par kvalitatīvu un nesavtīgu darbu, sagatavojot skolēnus studijām RTU. 2015./16.m.g. 25 PVĢ absolventi veiksmīgi studē šajā augstskolā. Esam pateicīgi un gandarīti par tik augstu mūsu kopīgā darba novērtējumu.
Ingūna Patmalniece, direktores vietniece audzināšanas darbā
2.11.2015.
Informācijas tehnoloģiju konkurss ‘Bebrs 2015’ PVĢ notiks 3. un 4. novembrī!
Kas ir BEBR@S?
Konkursa norises laiks:
Seniori - 2. un 3. kurss (11., 12. klase) 3. novembrī, no plkst.12:00 līdz 18:00 - Pieslēgties uzdevumu vietnei te!
Juniori - 1. kurss (10. klase) 4. novembrī, no plkst.12:00 līdz 18:00

Svarīgi norādījumi:
1) skolēniem drīkst būt tikai papīrs un rakstāmpiederumi;
2) citu lietotņu atvēršanas gadījumā dalībnieks tiek atslēgts no testēšanas vides;
4) konkursa pildīšanas laiks ir 45 minūtes (skaitītājs ekrānā rādīs atlikušo laiku);
5) vienu uzdevumu drīkst pildīt vairākkārt atvēlētajā laikā, sistēma saglabās pēdējo izvēli;
6) nepareizas atbildes gadījumā tiks atņemta 1/4 no atbilstošā uzdevuma punktu skaita;
7) ja rodas īslaicīgs interneta pieslēguma pārrāvums, ik pēc brīža jānospiež taustiņš F5;
8) pārliecinieties, ka pareizi aizpildīta informācija par sevi!
Vairāk informācijas konkursa mājaslapā www.bebrs.edu.lv!
Pirms sacensībām ļoti ieteicams ir rūpīgi iepazīties ar sacensību nolikumu un patrenēties uzdevumu risināšanā treniņversijā!
Skolotāji Juris Erts un Ivars Pakers
21.10.2015.
Tikšanās ar režisoru Normundu Puci
21. oktobrī Preiļu Valsts ģimnāzijas audzēkņiem un pedagogiem ģimnāzijā bija iespēja noskatīties dokumentālo spēlfilmu ‘’Segvārds Vientulis’’ un tikties ar tās režisoru Normundu Puci. Filma ir balstīta patiesos notikumos, kuri norisinājās pēckara Latgalē, Līvānu apkārtnē pēc padomju okupācijas atgriešanās 1944. gadā. Vanagu katoļu draudzes priesteris Antons Juhņevičs baznīcas saimniecības telpās slēpa vietējos vīriešus no mobilizācijas vācu un sarkanajā armijā. Savas pārliecības dēļ nonākot konfliktā ar varu, viņš bija spiests izšķirties par radikālu soli. Filma ir dokumentāls stāsts par nacionālo partizānu organizācijas LTS(p)A izveidi Latgalē un tās vadītāja katoļu priestera Antonu Juhņeviča likteni. Filmas uzņemšana arī notika tepat Latgalē, Vanagos. Šī bija vienreizīga un ļoti nozīmīga iespēja atkal atšķirt mūsu valsts sarežģītās vēstures lapaspuses, kurās atklājās līdzcilvēku pārdzīvojumi, sāpes, nodevība. Paldies režisoram Normundam Pucim par šo tik nozīmīgo veikumu!
Ingūna Patmalniece, direktores vietniece audzināšanas darbā
20.10.2015.
PVĢ skolēnu apmaiņas projekts
Jau 5. gadu mūsu ģimnāzijā darbojas Skolēnu apmaiņas projekts ar Merlet College (Nīderlande). Šajā mācību gadā Skolēnu apmaiņas projektā piedalās 8 skolas: no Basku zemes un Spānijas, Serbijas, Bosnijas, Itālijas, Dānijas, Nīderlandes un Latvijas (PVĢ).
Šonedēļ ģimnāzijā viesojas 16 projekta dalībnieki un 2 skolotājas no Nīderlandes. Marta brīvdienās (12. - 18. marts) mūsu ģimnāzijas projekta dalībnieki dosies vizītē uz Nīderlandi.
Projekta koordinatore A. Verza
20.10.2015.
Apsveicam Gunti Pastoru ar izcīnīto 3. vietu!
Apsveicam Gunti Pastoru ar izcīnīto 3. vietu Latvijas atlases čempionātā rudens krosā, kurš notika 2015. gada 17. oktobrī Carnikavā.
Guntis ieguva tiesības šī gada decembra mēnesī startēt Latvijas izlases sastāvā U-20 grupā Eiropas čempionātā Francijā.
Novēlam Guntim labi sagatavoties šim lielajam pārbaudījumam un veiksmīgu startu Eiropas čempionātā!
Sporta skolotāji
19.10.2015.
Panākumi futbola sacensībās!
2015. gada 13. oktobrī Preiļu BJSS mākslīgajā stadionā notika Aglonas, Līvānu, Riebiņu, Vārkavas un Preiļu novadu kausa izcīņa futbolā vidusskolām.
Kausa izcīņai bija pieteikti: Līvānu I , Aglonas, Preiļu II un Preiļu Valsts ģimnāzijas komandas.
Apsveicam PVĢ komandu ar izcīnīto 1. vietu! Komandā spēleēja: Rūdis Skutelis, Aldis Džeriņš, Vladislavs Rečs, Aivis Dančauska, Armands Višņevskis, Mārtiņš Sondors, Iļja Danilovs, Raimonds Rubins un Dairis Litavnieks. Malači zēni! Novēlam komandai cītīgi trenēties un veiksmīgi startēt telpu futbolā arī ziemas periodā!
Sporta skolotāji
18.10.2015.
Karjeras izglītības nedēļa Preiļu Valsts ģimnāzijā
Preiļu Valsts ģimnāzijā visa gada garumā jauniešiem ir iespēja papildināt savas zināšanas karjeras izglītībā. Taču šogad īpaša uzmanība šim jautājumam tika pievērsta laikā no 12.līdz 16. oktobrim, jo visā valstī tika organizēta Karjeras nedēļa, kuras moto ir ‘’Atver profesiju durvis’’. Šis laiks bija interesants un saspringts gan skolotājiem, gan skolēniem. Visas nedēļas garumā ģimnāzistiem bija iespēja tikties ar visdažādāko profesiju pārstāvjiem: a/s “Preiļu Siers’’ vadītāju, virsprokuroru, ārsti, bibliotēkas vadītāju, policistu, muzeja speciālistiem. Gribam teikt lielu paldies par atsaucību, interesanto un aizraujošo stāstījumu Jāzepam Šņepstam, kurš tikās ar trešo dabas kursu Preiļu Siera rūpnīcā, Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeja darbiniekiem, kā arī VID vadītājai Nellijai Grigai un vietniecei Mārītei Jokstei. Savukārt ģimnāzijā viesojās virsprokurors Andris Paura, Preiļu galvenās bibliotēkas vadītāja Sigita Trūpa, ārste Aina Kravale, Valsts policijas pārstāvis Vilis Patmalnieks, Latvijas Lauksaimniecības universitātes 3.kursa studente, ģimnāzijas absolvente Regīna Lavrenova, ar savu stāstījumu un pieredzi atverot durvis ne tikai konkrētajā profesijā, bet arī sniedzot dzīvei ļoti nozīmīgus ieteikumus.
Šīs nedēļas ietvaros arī mācību priekšmeta skolotāji bija veltījuši uzmanību karjeras izglītības iespējām tieši savā mācību priekšmetā, izmantojot visdažādākās darba metodes, mudināja jauniešus precizēt un noskaidrot, kādas tad prasmes un iemaņas konkrētajai profesijai iegūst, apgūstot vidusskolas mācību priekšmetus.
Ļoti aktīvi Karjeras nedēļas laikā darbojās arī ģimnāzijas informātikas, robotikas un programmēšanas pulciņu pedagogi Juris Erts un Ivars Pakers un jaunieši, popularizējot sarežģītās, bet interesantās IT tehnoloģijas gan pamatskolēniem, gan ģimnāzistiem. Ar aizraujošiem paraugdemonstrējumiem un interesantu stāstījumu tika plaši atvērtas durvis informātikas, programmēšanas pasaulē.
Lielu interesi radīja arī 15. oktobrī jauniešu organizētais pasākums ‘’Ģimnāzisti – nākotnes profesionāļi’’, kurā ar humora krietnu piedevu varēja iepazīt visdažādākās profesijas no jauniešu skatupunkta. Pēc pasākuma bija arī diskotēka.
Karjeras nedēļa beigsies, taču aktivitātes šajā jomā ģimnāzijā ir paredzētas visa mācību gada garumā gan klases stundās, gan organizējot dažādas tikšanās un pasākumus, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties nākamo profesiju un izglītības ceļu atbilstoši savām spējām, interesēm un iespējām.
Ingūna Patmalniece, direktores vietniece audzināšanas darbā
7.10.2015.
Apsveicam Gunti Pastoru ar čempiona titulu!
Apsveicam Gunti Pastoru ar izcīnīto čempiona titulu Latvijas skolēnu 69. spartakiādes finalsacensībās vieglatlētikā rudens krosā 2 km distancē, kas notika 2. oktobrī Rīgā, Anniņmuižā. Pateicoties Gunta rezultātam Preiļu Valsts ģimnāzija kopvērtējumā ierindojās 3. vietā starp ģimnāziju komandām.
Novēlam veiksmi atlases sacensībās startiem Eiropā!
Sporta skolotāji
2.10.2015.
Skolotāju diena 2015!
Sveicam visus skolotājus profesionālajos svētkos - Skolotāju dienā! Lai veiksmīgs, veselīgs, radošiem panākumiem bagāts mācību gads!
Paldies ģimnāzistiem par labi organizētiem un skaisti pavadītiem svētkiem!

1.10.2015.
Panākumi futbola sacensībās Ogrē!
01.10.2015. Ogres Valsts ģimnāzijā notika Valsts ģimnāziju zibensturnīrs futbolā. Zibensturnirā piedalījās: Ogres, Valmieras, Dobeles, Balvu, Rīgas, Liepājas un Preiļu Valsts ģimnāzijas. PVĢ sīvā cīņā izcīnīja III vietu, piekāpjoties tikai Liepājai un Valmierai. Mūsu komandā spēlēja: Rūdis Skutelis, Vladislavs Rečs, Aldis Džeriņš, Aivis Dančauska, Miks Babris, Mārtiņš Sondors, Raimonds Rubins, Artis Žukovs, Iļja Danilovs un Armands Višņevskis. Rūdis tika atzīts kā labākais vārtsargs turnīrā un apbalvots ar kausu. Vēlos lielo paldies pateikt Mikam Babrim, ka, neskatoties uz saspringto treniņu grafiku Latvijas izlasē, viņš palīdzēja mūsu komandai tikt pie uzvarām, uzņemoties saspēles vadītāja un uzbrucēja lomu rādot augtas klases meistarību.
Komandas sasniegums ir arī kā dāvana PVĢ skolotājiem Skolotāju dienā!
Jūs esat malači!!! Novēlam mūsu futbola komandai veiksmīgus startus Novadu un Latgales futbola turnīros!
Sporta skolotāji: Aina Leikuce un Feoktists Pušņakovs
28.09.2015.
Ikkgadējā konference par zinātniski pētnieciskā darba (ZPD) izstrādi
22. septembrī ģimnāzijā norisinājās konference `Veiksmīga skolēnu zinātniski pētnieciskā darbība`. Pedagogiem un audzēkņiem bija iespēja noklausīties Daugavpils Universitātes zinātņu prorektores Dr. biol. Ineses Kokinas uzstāšanos par tēmu `Kā izstrādāt veiksmīgu zinātniski pētniecisko darbu`, kā arī bijušo ģimnāzistu, skolēnu zinātnisko konferenču laureātu, šobrīd studentu Aijas Skuteles un Kārļa Sīļa pieredzes stāstus. Turpinājumā 3.A kursa audzēkne Zane Elste iepazīstināja ģimnāzistus ar savu darbu, ar kuru viņa piedalījās Latvijas 39.skolēnu zinātniskajā konferencē, skolotājas Silvija Kivko informēja jauniešus par ZPD valodu, Anita Lazdāne par ZPD struktūru, tā izstrādi un vērtēšanu. Otrajā daļā ģimnāzisti gūto informāciju centās izmantot, darba grupās nosakot ZPD mērķi, uzdevumus, hipotēzi, pētīšanas metodes.
Noslēgumā tika apbalvoti aktīvākie ģimnāzisti un pedagogi, tika izteikti secinājumi par ZPD izstrādi un konferenci kopumā: pasākums ļoti lietderīgs, darbs grupās palīdz nostiprināt konferencē gūtās zināšanas, darbam ir ļoti jākoncentrējas, zinātniski noformulēt savu domu nav nemaz tik viegli, ZDP var veidot dažādās zinātnēs, katrs darbs var būt interesants, tikai vajag patiesi iedziļināties savā pētījumā.
Prieks, ka lielākā daļa ģimnāzistu apzinās šī pasākuma nozīmīgumu savā zinātniski pētnieciskajā darbībā, ieklausās vērtīgos ieteikumos, vēlas apgūt prasmes, kas nepieciešamas šajā darbā.
Anita Lazdāne, direktores vietniece metodiskajā darbā
25.09.2015.
Aizritējusi Olimpiskā diena PVĢ
Ar miglā tītu rītu un mūzikai skanot, sākās mūsu ikgadējā Olimpiskā diena. Kursi pulcējās stadionā, lai kārtīgi iesildītos sportiskajām aktivitātēm. Pēc iesildīšānās sekoja pretstafešu skrējiens, kurā pārlieinoši uzvarēja pirmo kursu zēnu un meiteņu izlase, otrie palika trešie kursi un trešajā vietā otrie kursi. Šogad stafetes kociņa vietā izmantojām basketbola bumba,jo šī gada Olimpiskā diena veltīta basketbolam.
Plkst. 10.00 vienojāmies kopīgā vingrošanā ar visu Latviju. Dienas devīze - NEBRĪNIES. PIEDALIES! Tālāk sekoja mūsu tradicionālais minifutbola `Zibensturnīrs`, kurā piedalijās atsevišķas zēnu un meiteņu komandas. Cīņas noritēja aizrautīgā un saspringtā gaisotnē. Starp meitenēm 3.vietu izcīnija 2.B kurss, 2. vieta 3.B kursam un 1. vieta 2.AH meitenēm. Savukārt zēniem - 3. vietu ar meiteņu palīdzību izcīnija 3.BD kurss, 2. vieta 1.V kursam un 1. vieta 2.B puišiem. Paralēli futbolam skolā notika erudīta konkurss un basketbola soda metienu konkurss. Soda metienos no meitenēm precīzākā 3.A kursa audzēkne Katrīna Samoviča. Puišu konkurencē labākais 1.DK kursa audzēknis Iļja Daņilovs.
Erudīta konkursu vadīja skolotāja Ingūna Patmalniece, kura atzina, ka ģimnāzijas audzēkņi bija gatavojušies šim konkursam un uzrādīja labas zināšanas par Latvijas olimpiešiem. Viserudītākais kurss izrādijās 2.AH, kuri cīnijās ar 2.D par pirmo vietu, 3. vietu ieguva 3.D kurss un atzinība 3.B kursam.
Mēs kā projekta organizatori, uzskatām, ka pasākums bija izdevies. Paldies par fona mūziku Ilzei un Raimondam un ģimnāzistiem par atsaucību un aktīvitāti. NEBRĪNIETIES un PIEDALIETIES arī citos ģimnāzijas pasākumos!
Olimpiskās dienas organizatori: Baiba, Inga, Valters, Dairis
24.09.2015.
Rudens krosa stafetes
24. septembrī četras PVĢ skrējēju komandas devas uz Vārkavu, lai piedalītos rudens krosa stafetēs. Veikties mums jau sāka pa ceļam, kad saplīsa priekšējā autobusa riepa. Paldies autobusa šoferim par stūres savaldīšanu! Ar cita autobusa palīdzību veiksmīgi nokļuvām galapunktā.
Bet tagad par pašām sacensībām. Astoņu komandu konkurencē, no kurām četras PVĢ, izcīnījām 1. un 3. vietas. Ļoti saspringta cīņa izvērtēs ar Līvānu 1. vidusskolu par pirmo vietu stafetes skrējienā. Uzvarētāju komandā startēja Linda Broka, Ilva Valdone, Inga Kodore, Guntis Mauriņš, Guntis Pastors un Andris Puduls. Trešo vietu izcīnīja Alise Lutinska, Beāte Pastare, Lana Panteļejeva, Raivis Puduls, Rihards Gribusts, Vladislavs Rečs. Arī pārējās divas ģimnāzijas komandas cīnījās godam. Kopvērtējumā starp skolām izcīnījām 3. vietu, jo startēt varējām tikai vienā vecuma grupā.
Paldies ģimāzistiem par savstarpējo sadarbību un cīņas sparu!
Sporta skolotāji
23.09.2015.
Olimpiskā diena PVĢ
Šī gada 25. septembrī notiks ikgadējā Olimpiskā diena. Ģimnāzistu sportiskās aktivitātes sāksies jau 9:00 futbola laukumā, ar katra kursa individuālo iesildīšanos, kuru vērtēs organizatori. Tālāk sekos pretstafetes starp kursiem (10 zēni, 10 meitenes). 10:00 - Vingrosim kopā ar visu Latviju. Pēc kārtīgas vingrošanas sekos minifutbola turnīrs, ar atsevišķām zēnu un meiteņu komandām. Paralēli futbolam skolā notiks erudīts par Latviešu sportistu sasniegumiem Olimpiskajās spēles un soda metienu konkurss sporta zālē. Esam aktīvi! Nebrīnies, piedalies!
Projekta vadītāji: Baiba, Inga, Valters, Dairis
21.09.2015.
Ģimnāzistu parlamenta prezidenta vēlēšanas
Septembris kādam asociējas ar gladiolu, asteru krāšņajiem pušķiem un Zinību dienu, citam ar kilometru garām kartupeļu vagām, bet nedrīkst aizmirst par Ģimnāzistu parlamenta prezidenta vēlēšanām, kur kā jau katru gadu aktīvākie skolēni sanāk vienuviet, lai izlemtu, kas vislabāk spēs pārstāvēt skolēnus ģimnāzijā.
16. septembrī notika Ģimnāzistu parlamenta sēde, kurā vajadzēja ievēlēt prezidentu, vietnieku, protokolistu un sabiedrisko attiecību speciālistu. Ģimnāzistu parlamenta prezidenta amatam tika izvirzīti četri kandidāti: Renāts Konovalovs (3.B), Aiga Rumpe (2.AH), Santa Fedotova (3.D) un Ilze Egle (2.D). Kandidātiem vajadzēja pastāstīt par sevi, par redzējumu, kā darbosies Ģimnāzistu parlaments. Tālāk sekoja balsojums, kura rezultātā ar pārliecinošu balsu skaitu par Ģimnāzistu parlamenta prezidentu tika atkārtoti ievēlēts Renāts Konovalovs (3.B). Sīva cīņa notika par vietnieka titulu, kur Santai Fedotovai (3.D)ar pāris balsīm piekāpās Aiga Rumpe (2.AH), kas sevi varēs pierādīt nākošgad. Lai gan Elīza Kabakova nebija uz vietas, visi bija vienisprāt, ka viņas ašie pirksti ir kā radīti protokolu rakstīšanai. Taču arī fukši netika atstāti novārtā. Lauma Tumašova (1.DK), vēl nepiedzīvojusi iesvētības, solījās godam un ar smaidu uz lūpām pildīt protokolista vietnieka pienākumus, savukārt par sabiedrisko attiecību speciālisti parlamentā tika ievēlēta Ilva Valdone (1.DK).Tādi nu lūk ir pašpārvaldes galveno amatu izpildītāji turpmākajam gadam.
Ja kāds, lasot šīs rindas, saprata, ka vēlas ietekmēt skolas dzīvi un dalīties ar savām idejām ar radošiem vienaudžiem, ir droši gaidīti Ģimnāzistu parlamentā.
Ilva Valdone, ĢP sabiedrisko attiecību speciāliste
17.09.2015.
Kompozīciju izstāde PVĢ

16.09.2015.
3.D izmanto iegūto ceļazīmi
Kamēr vēl nav uzsācies ģimnāzijai raksturīgais straujais mācibu virpulis, mēs, 3.d kurss, nolēmām izmantot pagājušajā pavasarī konkursā “Kurss 2015” iegūto ceļazīmi un 10. septembrī doties ekskursijā.
Jau iepriekš rūpīgi un pārdomāti visi kopā izplānojām sev tīkamu un interesantu maršrutu, lai ikvienam kursabiedram būtu interese un vēlme doties kopīgajā piedzīvojumā. Diena iesākās ar aizraujošu pastaigu un veselības rituālu Baltijā pirmajā baskāju takā Ķemeru nacionālajā parkā ( “Valguma pasaule” ). Pēc 2600 m garas pastaigas ar basām kājām pa dubļiem, māliem, čiekuriem, laukakmeņiem, pulētiem stikliem, ikviens pēdās juta patīkamu siltumu un kņudēšanu, kas saglabājās visas atlikušās dienas garumā. Ekskursija turpinājās ar kādreizējās Ķemeru sanatorijas apskati, kas pārsteidza ar savu greznību un skaisto, sakopto apkārtni. Tālāk mūsu maršruts veda uz Dzintaru skatu torni Jūrmalā, kas kopumā sasniedz 36 metru augstumu. Pēc straujā kāpiena ikviens bija nedaudz aizelsies, tomēŗ tas noteikti bija tā vēŗts, jo no lielās skatu platformas 33,5 metru augstumā pavērās skats uz Jūrmalas pilsētu, Baltijas jūras piekrasti un Latvijas galvaspilsētu Rīgu. Pa ceļam aplūkojām arī Aspazijas mājas Jūrmalā, noklausījāmies Ingūnas Patmalnieces stāstus par Aspazijas dzīves ritumu, un arī paši padalījāmies ar savām zināšanām. Ekskursijas noslēgumā devāmies uz tirdzniecības centru “Spice”, kur katrs pats varēja izvēlēties, kā aizpildīt brīvo laiku – garšīgi paēdot, iepērkoties vai vienkāršī labi pavadot laiku draugu sabiedrībā.
Mājās devāmies pozitīvu emociju piepildīti, apspriežot dienas interesantākos atgadījumus un smejoties par kopīgi uzņemtajām bildēm. Šis brauciens viennozīmīgi mūs saliedēja kā kursu, ļāva vienam otru ieraudzīt citā, pavisam nepiespiestā gaisotnē, un paliks atmiņā kā smiekliem, jauniem iespaidiem un emocijām piepildīts piedzīvojums.
Paldies mūsu kursa audzinātājai Ainai Leikucei, kas ar savu nerimstošo atbalstu visa gada garumā palīdzēja mums izcīnīt uzvaru konkursā un nopelnīt ceļazīmi, un arī skolotājai Ingūnai Patmalniecei, kas labprāt šo dienu izvēlējās pavadīt kopā ar mums.
Novēlām arī citiem kursiem visa gada garumā cītīgi strādāt, piedalīties visdažādākajās aktivitātēs, olimpiādēs, konkursos, lai gada beigās sev sagādātu patīkamus mirkļus, dodoties kopīgā ekskursijā.
3.D kurss
7.09.2015.
Vācu valoda arī vasarā!
Turpinot jau pērn uzsākto vasaras skolu projektu par vācbaltiešiem Daugavpilī, arī šogad piedalījos vācu valodas un kultūras vasaras skolā jauniešiem „Deutsche Erinnerungsorte in Daugavpils” („Vācu piemiņas vietas Daugavpilī”), kas ilga no 6. jūlija līdz 10.jūlijam.
Manuprāt, šogad dienas bija vēl aizpildītākas: darbs grupās, dažādas lekcijas, ekskursijas, valodas stundas un vakaros sadraudzības pasākumi.
Nometnes darba mērķi tika orientēti uz vācu kultūras atstāto mantojumu izpēti un piemiņas vietu apzināšanu. Turpinot pētījumus, apmeklējām Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeju, Latgales Centrālo bibliotēku, Daugavpils Mārtiņa Lutera evaņģēliski luterisko baznīcu, J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolu, kurā notika vēsturiska stunda, Raiņa dzīves pārskats. Universitātes telpās klausījāmies prof. A.Ivanova lekciju par vācbaltiešiem Latvijā. Piedalījāmies arī citās izzinošās lekcijās, kuras pasniedza Naemi Bremecker, Julia Ostertag par Eduardu fon Keizerlingu (Eduard von Keyserling) un vārda „dzimtene” filozofisko izpratni mūsdienās.
Sadraudzības vakaros veidojām laternas, spēlējām spēles, piemēram, „Werwölfe”, gatavojām Vācijā populārus ēdienus - kliņģerīšus, kartupeļu salātus, skatījāmies filmu vācu valodā un noslēdzošajā vakarā devāmies kopīgi uzspēlēt boulingu.
Patstāvīgi izzinot pilsētu, apmeklējām cietoksni, Marka Rotko centru. Muzejā pa spirālveida gaiteni nokļuvām M.Rotko gleznas priekšā, kuras būtību raksturo autora vēstījums: „Klusums ir tik precīzs.” Mūsu skaļo kompāniju pārņēma neaprakstāmas sajūtas. Gleznas maģija mūs apklusināja un pilnīgā klusumā baudījām krāsu un gaismas spēli.
Vasaras skolā pavadītais laiks bija lieliska iespēja uzlabot vācu valodas zināšanas, iepazīt vēsturiskas personības un paplašināt redzesloku, kā arī iegūt jaunus draugus.
Lielu paldies vēlos pateikt Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes Svešvalodu katedrai un Reģionālajai vācu valodas un Vācijas valstmācības tālākizglītības centram sadarbībā ar Vācijas Akadēmiskās apmaiņas dienestu (DAAD) un Gētes institūtu Rīgā par vasaras skolas organizēšanu un skolotājai Anitai Lazdānei par pamudinājumu tajā piedalīties.
Ceru arī uz turpmāku sadarbību!


Laura Repele, 3.D kursa audzēkne
4.09.2015.
Mācību gada sākums ģimnāzijā
1. septembrī arī Preiļu Valsts ģimnāzijā tika uzsākts jaunais mācību gads. Plkst.9.00 audzinātāji savus ģimnāzistus gaidīja klases stundā, bet plkst. 9.50 visi pulcējās svinīgajā līnijā, kur pedagogus un audzēkņus uzrunāja Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda, Izglītības pārvaldes vadītājs Andrejs Zagorskis un PVĢ direktore Ligita Pauniņa. Līniju vadīja Kristīne Timofejeva (3.B) un Renāts Konovalovs (3.B).
Saulainu un jauku noskaņu pasākumā radīja folkloras kopas `Rūtoj` (vad.lze Rožinska) un vokālā ansambļa ‘’Lāsītes’’ (vad. Daina Erte) priekšnesumi.
Kopā būšanas prieks kaut nedaudz mazināja skumjas par aizgājušo vasaru, dodot jaunas cerības un apņemšanās, kuras varēs piepildīt jaunajā mācību gadā.
Ingūna Patmalniece, direktores vietniece audzināšanas darbā
31.08.2015.
1. septembra norise Preiļu Valsts ģimnāzijā
  Bilžu galerija
Bilžu galerija
  Vārda dienas
Māris, Mārica, Maigurs
© Alex
Rakstīt PVG         Lietot kā sākumlapu         Saglabāt saiti
Webmaster