IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE

IZGLĪTĪBAS VAKANCES

Datums

IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE - KARJERAS IZGLĪTĪBAS VAKANCES - 2016

10.08.2017. Priekuļu sākumsskola
         

Priekuļu sākumskolai
2017./2018. mācību gadam nepieciešams SĀKUMSKOLAS SKOLOTĀJS (slodze 18 stundas).
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tālruņi saziņai : 65329886 un 26300573
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

. . .
. . .
. . .
. . .
. .
. .
.

.