Preiļu novada IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE  

Rēzeknes 26, Preiļi, LV5301, mob.: 29297976

(izmaiņas no 01.01.2022.)
Juridiskā adrese:
Rēzeknes 26, Preiļi, LV5301, mob.: 29297976

DARBA LAIKS: Pirmdien 8.00-18.00,  Otrdien-Trešdien-Ceturtdien 8.00-17.00, Piektdien 8.00-16.00

Pārtraukums: 12.00-13.00

E-pasts: preiluip@preili.lv    Mājas lapa:  http://www.pvg.edu.lv/izglitiba/index.html

Kab.nr.
 
Amata nosaukums Vārds, uzvārds Pieņemšanas laiks
Brīvdiena
Tālruņi, e-pasts (un VIETĒJĀ CENTRĀLE 166)
 

2.stāvs - 215.kab

Izglītības pārvaldes vadītājs

Andrejs Zagorskis

Otrdien 9.00-11.00
Ceturtdien 10.00-12.00
Tālr.mob.29297976
preiluipvad@preili.lv

- - -
andrejs.zagorskis@preili.lv
Tālr.6-53-22332 (175)
2.stāvs - 204.kab

BĒRNU TIESĪBU UN PIRMSSKOLAS SPECIĀLISTS

Anita Džeriņa

Pirmdien 9.00-12.00
                16.00-18.00
Tālr.mob.
preiluipbties@preili.lv

- - -
anita.dzerina@preili.lv
Tālr.6-53-22920 (170)
2.stāvs -207.kab

Izglītības darba speciālists - pieaugušo, karjeras un neformālās izglītības speciālists

Solvita Ķibere


Pirmdien 9.00-12.00
                16.00-18.00
               
Tālr.mob.26162423
Tālr.
solvita.kibere@preili.lv
2.stāvs -206.kab

VISPĀRIZGLĪTOJOŠO SKOLU UN METODISKĀ DARBA SPECIĀLISTS

 


               
Tālr.mob._________

Tālr.
2.stāvs -206.kab

IZGLĪTĪBAS DARBA SPECIĀLISTS

Evelīna Visocka

Trešdien 9.00-12.00
                13.00-16.00
Tālr.mob.26373488
preiluipmc@preili.lv

- - -
evelina.visocka@preili.lv
Tālr. (171)
2.stāvs - 205.kab

MĀCĪBU DOKUMENTĀCIJAS SPECIĀLISTS

Marija Ivbule

Pirmdien - Ceturtdien
9.00-12.00
13.00-16.00
Tālr.mob.26910102
preiluiplietv@preili.lv
- - -
marija.ivbule@preili.lv
Tālr.6-53-22332 (172)
2.stāvs - 213.kab

IZGLĪTĪBAS DARBA SPECIĀLISTS - VADĪTĀJA VIETNIEKS

Valdis Lociks

Otrdien 9.00-12.00 Tālr.mob.26124687  (174)
preiluip@preili.lv

- - -
valdis.lociks@preili.lv
2.stāvs - 213.kab

DATORSISTĒMU UN DATORTĪKLU ADMINISTRATORS

Rihards Burmeisters

  Tālr.mob.26662939
- - -
rihards.burmeisters@preili.lv

 

 

 

FINANŠU DARBĪBAS NODROŠINĀJUMA NODAĻA

Kab.nr.
 
Amata nosaukums Vārds, uzvārds Pieņemšanas laiks Tālruņi, e-pasts (un VIETĒJĀ CENTRĀLE 166)
 
2.stāvs - 216.kab

GALVENAIS GRĀMATVEDIS

Vēsma Želve

Pirmdien 9.00-12.00 Tālr.mob.26417270
vesma.zelve@preili.lv
Tālr.6-53-22481 (177)
2.stāvs - 218.kab


FINANŠU ANALĪTIĶIS
 

Jolanta Gžibovska

Pirmdien 9.00-12.00 Tālr.mob.27353388
jolanta.gzibovska@preili.lv
2.stāvs - 216.kab

GRĀMATVEDIS

Dzintra Valaine

Pirmdien 9.00-12.00 Tālr.mob.26138359
Tālr.6-53-22481 (177)
dzintra.valaine@preili.lv
2.stāvs - 201.kab

GRĀMATVEDIS

Maruta Brice

Pirmdien 9.00-12.00 Tālr.mob.66956461 (176)
maruta.brice@preili.lv
2.stāvs - 201.kab

GRĀMATVEDIS

Ināra Sparāne

Pirmdien 9.00-12.00 Tālr.mob.66956461 (176)
inara.sparane@preili.lv 
2.stāvs - 201.kab

GRĀMATVEDIS

Laine Dombrovska

Pirmdien 9.00-12.00 Tālr.mob.66956461 (176)
laine.dombrovska@preili.lv

PNIP REKVIZĪTI
Preiļu novada Izglītības pārvalde

Juridiskā adrese: Rēzeknes iela 26, Preiļi, LV5301
Tālrunis: 6 53 22332
E-pasts: preiluip@preili.lv
Reģistrācijas Nr. 40900025196
Norēķina konta Nr. LV90UNLA0055002871813
Konta valūta: EUR

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
PNIP NOLIKUMS (apst.) (PDF)
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  = = = =  = =
Preiļu novada mājas lapas informācija

Datums Nosaukums      
08.06.2022. NOLIKUMS - Par Izglītības pārvaldes Atzinības rakstu - 08.06.2022.      
2016./2017.m.g.
----------
29.03.2019.

----------
30.03.2023.
PND izglītojamo un pedagogu apbalvošanas kārtība
-------
Раr grozījumiem nolikumā (Рrеiļu novada izglītības iеstāžu izglītojamo uп pedagogu
apbalvošanas kārtība"

-------
Izglītojamo un pedagogu apbalvošanas kārtība - 30.03.2023.