Preiļu novada IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE  
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV5301, mob.: 29297976
(izmaiņas no 2016.01.01.)

DARBA LAIKS: Pirmdien 8.00-18.00,  Otrdien-Trešdien-Ceturtdien 8.00-17.00, Piektdien 8.00-16.00

PUSDIENAS: 12.00-13.00

E-pasts: preiluip@pvg.edu.lv    Mājas lapa:  http://www.pvg.edu.lv/izglitiba/index.html

Kab.nr. Amata nosaukums Vārds, uzvārds Pieņemšanas laiks
Brīvdiena
Tālruņi, e-pasts 

25

Izglītības pārvaldes vadītājs

Andrejs Zagorskis

Otrdien 9.00-11.00
Ceturtdien 10.00-12.00
Tālr.mob.29297976
preiluipvad@pvg.edu.lv

Tālr.6-53-22332
24

BĒRNU TIESĪBU UN PIRMSSKOLAS SPECIĀLISTS

Anita Džeriņa

Pirmdien 9.00-12.00
                13.00-16.00
Tālr.mob.26571178,25928800
preiluipbties@pvg.edu.lv

Tālr.6-53-22920
22

VISPĀRIZGLĪTOJOŠO SKOLU UN METODISKĀ DARBA SPECIĀLISTS

Skaidrīte Ūzuliņa

Trešdien 9.00-12.00
                13.00-16.00
Tālr.mob. 29298546,28672957
preiluipmc@pvg.edu.lv

Tālr.6-53-22332
22

MĀCĪBU DOKUMENTĀCIJAS SPECIĀLISTS

Marija Ivbule

Pirmdien - Ceturtdien
9.00-12.00
13.00-16.00
Piektdien
Tālr.mob.29298546,26910102
  preiluiplietv@pvg.edu.lv

Tālr.6-53-22332
19

SKOLU INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU
UN PROJEKTU SPECIĀLISTS

Valdis Lociks

Otrdien 9.00-12.00
Trešdien
Tālr.mob.26124687
 
preiluip@pvg.edu.lv

  = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  = = = =  = =
Preiļu novada mājas lapas informācija

Datums Nosaukums      
2014./2015.m.g. PNIP Atzinības rakstu nolikums      
2016./2017.m.g. PND izglītojamo un pedagogu apbalvošanas kārtība