SOLIS
  0 W/m2
"Vizuālā Intervāla atlase"
SOLIS v2 - Intervāla izvēle No:
Gads: Mēnesis: Diena: Stunda: Minūte:

Līdz:
Gads: Mēnesis: Diena: Stunda: Minūte:

* Sākums
* Pēdējo 24h informācija
* Laika Atlase
* 2 Laika Atlašu salīdzināšana
* Intervāla atlase
* Vizuālā Intervāla atlase
* 2 Intervālu salīdzināšana
* 2 Vizuālo Intervālu salīdzināšana

* Par Projektu
* īsa pamācība


© uGGa & voldemarz
 Informācija no: 2006-06-27 12:42:02 - 2011-01-19 18:43:58 , datubāzē 2007430 ieraksti.