N.p.k. Kods Klase Read 1
(6)
Read 2
(14)
Read 3
(7)
Read 4
(12)
List 1 (10) List 2 (10) Lang 1 (8) Lang 2 (6) Lang 3 (10) Lang 4 (15) Lang 5 (2) Kopā (100) Vieta Nominācija Skola
1 212-24 10 6 14 7 12 10 10 6 6 7 13 1 92 1 1. vieta Rēzeknes Katoļu vidusskola
2 20-04 11 5 10 7 12 10 10 6 5 7 15 1 88 2 1. vieta Daugavpils Valsts ģimnāzija
3 5-19 12 5 11 7 12 10 9 6 5 6 15 2 88 2 1. vieta Daugavpils Krievu vidusskola-licejs
4 103-12 11 4 10 7 12 10 10 5 6 8 13 2 87 4 1. vieta Rēzeknes 5. vidusskola
5 20-10 12 4 11 7 12 10 10 7 5 6 12 2 86 5 1. vieta Krāslavas Valsts gimnāzija
6 103-02 12 5 12 7 12 9 9 3 4 8 14 1 84 6 2. vieta Rēzeknes Valsts ģimnāzija
7 5-10 10 5 11 7 12 10 9 4 4 6 13 2 83 7 2. vieta Preiļu Valsts ģimnāzija
8 103-01 11 5 10 5 12 9 10 5 5 6 14 1 82 8 2. vieta Līvānu 1. vidusskola
9 20-15 11 5 9 7 12 9 10 5 5 7 12 1 82 8 2. vieta Daugavpils 3. vidusskola
10 22-23 12 5 9 5 12 10 10 6 6 5 13 1 82 8 2. vieta Rēzeknes 1. vidusskola
11 212-05 12 5 8 5 12 8 10 6 5 6 14 1 80 11 2. vieta Daugavpils Krievu vidusskola-licejs
12 22-16 12 3 8 7 12 9 9 6 5 8 12 1 80 11 2. vieta Ilūkstes 1. vidusskola
13 20-17 11 3 11 7 11 10 7 5 4 7 13 1 79 13 2. vieta Preiļu Valsts ģimnāzija
14 5-17 12 5 10 7 12 9 8 7 3 4 13 1 79 13 2. vieta Krāslavas Valsts gimnāzija
15 103-21 11 5 10 4 12 9 9 5 7 3 14 0 78 15 3. vieta Rēzeknes 1. vidusskola
16 20-06 12 5 10 3 12 9 9 5 6 5 13 1 78 15 3. vieta Daugavpils 12. vidusskola
17 212-04 12 4 10 4 12 9 9 4 5 7 14 0 78 15 3. vieta Līvānu 1. vidusskola
18 22-02 10 5 9 7 12 10 9 4 3 5 12 2 78 15 3. vieta Rēzeknes Valsts ģimnāzija
19 5-06 12 4 12 4 12 10 9 4 6 2 13 2 78 15 3. vieta J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskola
20 212-10 11 2 12 5 12 10 9 4 5 5 13 0 77 20 3. vieta Preiļu Valsts ģimnāzija
21 22-03 12 4 9 1 12 9 8 4 5 9 15 1 77 20 3. vieta Daugavpils Valsts ģimnāzija
22 20-01 11 5 9 3 12 9 7 5 6 6 12 2 76 22 3. vieta Jēkabpils Valsts ģimnāzija
23 22-14 12 4 10 4 12 9 8 6 6 4 12 1 76 22 3. vieta Jēkabpils Valsts ģimnāzija
24 103-10 11 4 8 7 12 10 8 5 4 3 13 1 75 24 3. vieta Daugavpils Valsts ģimnāzija
25 103-17 11 5 9 5 12 10 8 5 5 4 11 1 75 24 3. vieta Preiļu Valsts ģimnāzija
26 20-12 11 5 10 7 12 8 8 3 3 4 14 1 75 24 3. vieta Balvu Valsts ģimnāzija
27 212-09 10 5 8 7 12 8 8 6 4 2 13 2 75 24 3. vieta Aglonas vidusskola
28 212-15 11 4 9 5 12 10 9 2 3 6 13 2 75 24 3. vieta Daugavpils Valsts ģimnāzija
29 212-17 12 4 7 4 12 8 9 6 5 5 15 0 75 24 3. vieta Jēkabpils Valsts ģimnāzija
30 22-05 12 5 10 2 12 9 8 4 5 6 13 1 75 24 3. vieta Daugavpils 9. vidusskola
31 5-09 10 3 10 2 12 10 9 6 4 6 13 0 75 24 3. vieta Ilūkstes 1. vidusskola
32 5-22 11 3 5 7 12 10 9 4 5 5 14 1 75 24 3. vieta Ilūkstes Sadraudzības vidusskola
33 103-07 12 5 9 7 12 10 7 2 4 3 14 1 74 33 atzinība Daugavpils 12. vidusskola
34 22-24 12 1 10 5 12 10 9 8 3 4 11 1 74 33 atzinība Preiļu Valsts ģimnāzija
35 5-12 12 4 8 4 12 9 10 4 3 6 13 1 74 33 atzinība Aglonas internātvidusskola
36 5-16 11 5 4 4 12 10 8 6 5 6 14 0 74 33 atzinība Rēzeknes 1. vidusskola
37 103-20 12 5 9 7 12 7 8 3 5 5 12 0 73 37 atzinība Daugavpils 9. vidusskola
38 103-24 12 4 6 4 12 10 9 4 6 2 15 1 73 37 atzinība Daugavpils Krievu vidusskola-licejs
39 22-10 12 5 7 5 12 10 9 3 3 3 15 1 73 37 atzinība Rēzeknes 5. vidusskola
40 22-12 11 5 9 7 12 9 8 3 5 3 11 1 73 37 atzinība Maltas 1. vidusskola
41 5-26 12 5 12 4 8 9 9 4 3 5 13 1 73 37 atzinība Līvānu 2. vidusskola
42 103-14 11 5 10 4 11 10 8 4 5 3 11 1 72 42   Rēzeknes mākslas un dizaina vidusskola
43 103-22 11 3 10 5 12 10 8 1 5 5 12 1 72 42   Daugavpils 16. vidusskola
44 20-02 12 5 5 7 12 9 8 4 2 6 13 1 72 42   Daugavpils Krievu vidusskola-licejs
45 103-06 12 5 7 5 12 8 8 5 3 4 13 1 71 45   Balvu Valsts ģimnāzija
46 103-09 12 5 7 7 10 9 9 5 3 3 12 1 71 45   Vārkavas vidusskola
47 20-14 12 5 11 4 12 8 8 5 4 2 11 1 71 45   Ilūkstes 1. vidusskola
48 20-23 12 3 11 5 12 8 9 5 5 1 11 1 71 45   Preiļu Valsts ģimnāzija
49 5-11 12 4 6 5 12 9 6 3 5 7 13 1 71 45   Rēzeknes mākslas un dizaina vidusskola
50 5-21 12 3 6 3 12 9 7 5 4 7 13 2 71 45   Daugavpils Centra vidusskola
51 212-18 11 4 5 7 12 9 7 3 5 4 13 1 70 51   Rēzeknes 5. vidusskola
52 212-23 11 5 8 2 10 10 9 2 3 5 14 2 70 51   Daugavpils 9. vidusskola
53 22-13 11 6 5 5 12 8 8 6 4 3 11 2 70 51   Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija
54 22-20 12 3 7 5 12 8 9 4 4 4 13 1 70 51   Līvānu 1. vidusskola
55 22-04 12 4 8 4 10 8 8 6 4 6 11 0 69 55   Balvu Valsts ģimnāzija
56 22-18 11 5 8 5 12 9 8 3 3 3 13 0 69 55   Zilupes vidusskola
57 22-19 12 5 5 7 12 9 7 3 4 4 12 1 69 55   Rēzeknes 2. vidusskola
58 5-03 11 4 6 5 12 10 8 3 4 3 13 1 69 55   Daugavpils Valsts ģimnāzija
59 20-11 12 5 9 4 11 8 7 4 4 3 12 1 68 59   Riebiņu vidusskola
60 22-21 10 6 5 5 9 10 8 6 5 4 10 0 68 59   Rēzeknes Katoļu vidusskola
61 5-07 11 5 8 4 12 10 8 3 5 0 12 1 68 59   Daugavpils 12. vidusskola
62 20-13 10 3 4 5 12 9 8 3 3 5 14 1 67 62   Maltas 1. vidusskola
63 212-26 12 5 6 3 12 10 6 3 4 5 12 1 67 62   Dricānu vidusskola
64 22-26 12 3 5 5 12 10 7 3 4 4 12 2 67 62   Nautrēnu vidusskola
65 5-02 10 5 6 7 12 9 7 4 4 3 10 0 67 62   Preiļu 2. vidusskola
66 5-08 10 4 7 5 12 9 8 5 1 3 12 1 67 62   Rēzeknes Valsts ģimnāzija
67 103-19 12 5 9 0 10 10 7 5 5 3 12 0 66 67   Špoģu vidusskola
68 212-21 12 2 6 5 12 9 9 5 4 3 11 0 66 67   Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija
69 212-22 10 4 7 4 11 8 9 5 3 3 12 0 66 67   Preiļu Valsts ģimnāzija
70 5-04 11 4 9 2 12 8 8 3 3 4 12 1 66 67   Daugavpils 9. vidusskola
71 5-25 11 5 6 7 8 9 8 4 3 4 12 0 66 67   Daugavpils 10. vidusskola
72 103-03 11 3 5 4 12 8 9 4 2 3 14 0 64 72   Rēzeknes Katoļu vidusskola
73 22-01 12 5 3 5 10 10 8 5 3 1 12 1 63 73   Rēzeknes 6. vidusskola
74 5-13 12 4 9 2 10 9 8 3 3 4 10 1 63 73   Bebrenes vidusskola
75 5-15 10 4 8 2 12 9 8 2 2 1 13 1 62 75   Aglonas vidusskola
76 20-03 11 4 6 5 12 9 6 4 3 1 11 0 61 76   Rēzeknes 2. visusskola
77 22-11 12 4 4 5 12 8 6 5 3 3 11 0 61 76   Kārsavas vidusskola
78 212-13 12 3 4 4 12 7 10 5 3 0 11 1 60 78   Špoģu vidusskola
79 22-17 12 5 6 4 8 9 7 2 4 3 10 2 60 78   Bebrenes vidusskola
80 22-22 12 3 9 3 10 8 6 1 4 3 13 0 60 78   Līvānu 2. vidusskola
81 103-15 11 2 8 5 10 7 6 4 3 2 10 1 58 81   Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija
82 20-21 12 4 3 7 10 9 7 6 2 2 8 0 58 81   Kārsavas vidusskola
83 22-25 12 5 4 5 9 9 7 3 3 1 11 0 57 83   Ezernieku vidusskola
84 5-05 11 3 7 5 7 8 7 3 3 1 11 2 57 83   Zilupes vidusskola
85 212-11 11 1 5 5 11 8 5 6 4 4 7 0 56 85   Līvānu 2. vidusskola
86 5-20 12 5 3 4 9 6 4 5 5 2 12 1 56 85   Špoģu vidusskola
87 103-11 12 5 5 0 8 9 6 6 3 2 10 0 54 87   Kārsavas vidusskola
88 20-09 11 5 5 4 5 6 8 4 4 2 11 0 54 87   Dricānu vidusskola
89 212-06 12 4 7 2 9 7 7 3 3 0 11 1 54 87   Dagdas vidusskola
90 5-14 11 4 8 2 7 8 8 1 4 1 10 1 54 87   Dagdas vidusskola
91 103-08 12 2 4 3 12 9 4 3 4 3 9 0 53 91   Maltas 1. vidusskola
92 22-15 11 3 6 2 6 7 8 4 2 2 12 1 53 91   Krāslavas Valsts gimnāzija
93 212-01 10 3 4 4 12 6 8 0 3 2 9 1 52 93   Aglonas internātvidusskola
94 212-03 12 4 5 2 10 6 6 3 3 2 11 0 52 93   Riebiņu vidusskola
95 212-08 10 5 6 7 8 6 6 2 2 0 10 0 52 93   Ilūkstes Sadraudzības vidusskola
96 212-14 12 3 5 1 12 6 4 2 3 3 12 1 52 93   Ezernieku vidusskola
97 103-23 12 4 5 5 8 4 10 5 3 0 7 0 51 97   Riebiņu vidusskola
98 20-18 10 1 7 3 9 4 6 5 4 1 10 0 50 98   Preiļu 2. vidusskola
99 5-23 12 3 6 1 9 9 7 3 2 0 9 1 50 98   Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskola
100 5-24 10 3 4 5 6 5 7 2 3 4 10 0 49 100   Dricānu vidusskola
101 103-13 12 3 4 0 10 8 7 2 3 0 9 2 48 101   Rēzeknes 3. vidusskola
102 103-16 12 1 3 4 10 6 5 4 3 1 10 1 48 101   Zilupes vidusskola
103 103-18 11 5 3 7 6 8 2 4 4 0 8 1 48 101   Rēzeknes vakara vidusskola
104 212-16 11 5 2 4 9 6 5 1 3 0 11 1 47 104   Rēzeknes 3. vidusskola
105 22-07 11 2 4 2 7 7 8 2 5 0 9 0 46 105   Vārkavas vidusskola
106 212-02 10 1 3 3 12 6 4 3 2 1 8 0 43 106   Rēzeknes 2. vidusskola
107 20-05 11 4 5 4 3 8 5 1 2 0 6 2 40 107   Ezernieku vidusskola
108 20-08 12 3 3 3 8 7 4 1 3 1 7 0 40 107   Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskola
109 20-24 10 6 0 3 4 2 4 2 3 0 3 1 28 109   Dagdas vidusskola
110 212-20 10 2 2 3 3 5 4 3 3 0 3 0 28 109   Vārkavas vidusskola