SATURS

Ievads
Iebūvētās funkcijas
Sazarošanās operators
DOS modulis
Varianta operators

Cikla operatori ar
skaitītāju
beigu nosacījumiem
sākuma nosacījumiem

Funkcijas
Procedūras
Rekursija

Masīvi:
viendimensionāli
divdimensionāli

Kopas
Ieraksti
Faili