Neklātienes programmētāju skola

Esi sveicināts, uzsākot mācības Neklātienes programmētāju skolā!

Nodarbības šajā skolā notiek neklātienes formā. Tas nozīmē, ka savu mācīšanās laiku un vietu varēsi noteikt pats un mācīsies patstāvīgi. Šajā mājas lapā Tu atradīsi mācību materiālu par algoritmu veidošanu un programmēšanu valodā Pascal.
Lai varētu sekmīgi apgūt šīs skolas mācību vielu, Tev nepieciešams:
a) dators, ar kura palīdzību varēsi izlasīt kārtējas tēmas aprakstu un izpildīt uzdotos patstāvīgos darbus;
b) pacietība un laiks šo uzdevumu izpildei.

Par nodarbību tēmu vari saņemt rakstiskas konsultācijas, sūtot vēstules uz e-pasta adresi:

nps@tvnet.lv

Neklātienes programmētāju skolā paredzētas desmit nodarbības. Mācību materiāli katrai nodarbībai veidoti pēc šāda plāna:
a) izklāsts par jauno algoritma vai datu struktūru un atbilstošajiem programmēšanas valodas Pascal operatoriem;
b) programmu un algoritmu piemēri, to skaidrojumi un analīze;
c) demonstrējumu programmas;
d) paškontroles uzdevumi un testi;
e) uzdevumi patstāvīgam darbam.

Pēc patstāvīgo darbu izpildes atrisinājumi jānosūta NPS skolotājam, kurš tos novērtēs un nepieciešamības gadījumā sniegs pieļauto kļūdu skaidrojumu.

Pēc sekmīgi pabeigta nodarbību kursa saņemsi skolas apliecību.

Veiksmi mācībās !
Nodarbību saturs


Pēdējās izmaiņas: 02.03.2002.
Autori: Dz.Tomsons, I.Znotiņa