IZGLĪTĪBA PREIĻU NOVADĀ  
     (līdz 30.06.2021. Preiļu, Aglonas, Vārkavas un Riebiņu novadi)