`

PREIĻU NOVADA IZGLĪTĪBAS IESTĀDES
Izmaiņas 01.09.2023.

Nr. Izglītības iestādes nosaukums E-MAIL
(oficiālā Preiļu E-skola)
Internets Adrese Tālruņi, fakss Izglītības iestādes vadītājs
Vispārējās izglītības iestādes - Vispārizglītojošās vidusskolas
1 Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija

preiluvalstsgim@preili.lv

ON-LINE

Kooperatīvā 6, Preiļi,
Preiļu nov., LV5301
Sk.kods181310
Izg.iest.reģ.4219900382

vad.28672957
kanc.27837790
6-53-21663
dežur./sargs.27833067

Skaidrīte Ūzuliņa

2 Preiļu 2.vidusskola preilu2vsk@preili.lv ON-LINE A.Paulāna 2, Preiļi,
Preiļu nov., LV5301
Sk.kods181304
Izg.iest.reģ.4213900386

vad.29567099
kanc.6-53-22184

Nadežda Hļebņikova

3 Aglonas vidusskola aglonasvsk@preili.lv ON-LINE Daugavpils 6, Aglona,
Aglonas pag.,
Preiļu nov., LV5304
Sk.kods 181305,
Izg.iest.reģ. 4213900381

vad.27830505
lietv.20274860

Lidija Šatilova

4 Riebiņu vidusskola riebinuvsk@preili.lv ON-LINE

Liepu 21, Riebiņi,
Riebiņu pag.,
Preiļu nov., LV5326 Sk.kods181306 Izg.iest.reģ.4213900379

vad.28669397
kanc.62603690

Ineta Anspoka

Vispārējās izglītības iestādes - Vispārizglītojošās pamatskolas
1 Preiļu 1.pamatskola preilu1psk@preili.lv ON-LINE

Daugavpils 34, Preiļi,
Preiļu nov., LV5301
Sk.kods181220
Izg.iest.reģ.4212900356

vad.6-53-22749
vad.28618471
vietn.29153464
kanc.65322084
Nora Šņepste
2 Pelēču pamatskola pelecupsk@preili.lv ON-LINE

Skolas 4, Pelēči,
Pelēču pag.,
Preiļu nov., LV5320
Sk.kods181208
Izg.iest.reģ.4212900367

vad.6-53-26155
vad.26477083
Guntars Ratenieks
3 Galēnu pamatskola galenupsk@preili.lv ON-LINE

Skolas 11, Galēni,
Galēnu pag.,
Preiļu nov., LV5311
Sk.kods181206 Izg.iest.reģ.4212900364

vad.26357781
vietn.29893198
Gunita Strode
4 Aglonas vidusskolas mācību vieta Rušona rusonaspsk@preili.lv ON-LINE

Liepu 5a, Kastīre,
Rušonas pag.,
Preiļu nov., LV5329
Sk.kods181218 Izg.iest.reģ.1812900373

metod.6-53-26451
metod.22844373
 
Janīna Šeļegoviča
5 Vārkavas pamatskola varkavaspsk@preili.lv ON-LINE

Skolas 4, Vecvārkava,
Upmalas pag.,
Preiļu nov., LV5335
Sk.kods  Koda nebūs
Izg.iest.reģ.
4212903530

vad.62601482
 vad.26633979 
 

Inga Dambīte-Lazdāne

6 Preiļu novada Salas sākumskola salaspsk@preili.lv ON-LINE

Smelteri,
Saunas pag.,
Preiļu nov., LV5326
Sk.kods181212
Izg.iest.reģ.4212900370

vad.6-53-26400
vad.29193839
 
Anita Vjakse
Pirmsskolas izglītības iestādes
1 Preiļu pirmsskolas izglītības iestāde "Pasaciņa"


 

preilupirmsk@preili.lv
 

ON-LINE

Celtnieku 10a, Preiļi,
Preiļu nov., LV5301
Sk.kods180201
Izg.iest.reģ.4201900530
OTRĀ ADRESE:
Mehanizatoru 4, Preiļi,
Preiļu nov., LV5301
TREŠĀ ADRESE:
A.Paulāna 2, Preiļi,
Preiļu nov., LV5301

vad.6-53-21503
vad.26003650

vad.26622712
 
Dace Verbicka
2 Aglonas pirmsskolas izglītības iestāde

aglonaspii@preili.lv

DSL

Jaudzemu iela 7A, Aglona,
Aglonas pag.,
Preiļu nov., LV5304
Sk.kods180304
Izg.iest.reģ.4201900395

vad.6-53-22451
vad.26108212
Valentīna Mihailova
3 Riebiņu pirmsskolas izglītības iestāde "Sprīdītis"

riebinupii@preili.lv

DSL

Dārzu 2a, Riebiņi,
Riebiņu pag.,
Preiļu nov., LV5325 Sk.kods180306
Izg.iest.reģ. 4201900529

vad.6-53-24530
vad.29241200
Jeļena Harlamova
4 Vārkavas pamatskolas pirmsskolas programmas īstenošanas vieta Rimicāni rimicanupii@preili.lv ON-LINE

Saules 16, Rimicāni,
Rožkalnu pag.,
Preiļu nov., LV5325 Sk.kods181210 Izg.iest.reģ.4201902774
-------
OTRĀ ADRESE:
Kovaļevsku iela 6,
Vārkava, Vārkavas pagasts,
Preiļu novads,
LV-5337

metod.28898322
Skaidrīte Trafimova
Profesionālās ievirzes izglītības iestādes
1 Aglonas bazilikas Kora skola

aglonasbks@preili.lv

ON-LINE 

Ciriša 8, Aglona,
Aglonas pag.,
Preiļu nov.,LV5304
Sk.kods187404 Izg.iest.reģ.4276902470

Direktora p.i.
26762426

Gunta Gulbe-Kalvāne
2 Preiļu Mūzikas un mākslas skola preilumuzsk@preili.lv
 
ON-LINE

Raiņa bulvāris 26, Preiļi,
Preiļu nov., LV5301
Sk.kods187401,
Izg.iest.reģ.
4274902389

vad.26466778
vietn. mākslas nod.
6-53-20336
vietn. mūzikas nod.
6-53-20335
Lietvede
6-53-22542
Edgars Znutiņš
Profesionālās ievirzes izglītības iestādes
1 Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skola
 
preilubjss@preili.lv
 
DSL

Aglonas 24, Preiļi,
Preiļu nov., LV5301
Sk.kods187101
Izg.iest.reģ.4271902192

vad.26549536
lietv.6-53-22649
vietn.izgl.jomā
29919366
sporta metod.
20262511, 27880178
pieaug.sp.pasāk.org.
26567991
Edgars Vaivods
Interešu izglītības iestādes
1 Preiļu novada bērnu un jauniešu centrs

preilubjc@preili.lv

ON-LINE

Kooperatīvā 6, Preiļi,
Preiļu nov., LV5301
Sk.kods187002
Izg.iest.reģ.4251900393

vad. 29221574
vad.vietn. 6-53-81397
lietv. 6-53-81397
Aija Caune
Profesionālas izglītības iestādes
1 Valsts SIA „Rīgas Tūrisma un radošās
industrijas tehnikums”


struktūrvienība Preiļi
 rtrit@rtrit.lv

struktūrvienība Preiļi

preili@rtrit.lv
ON-LINE

Nīcgales iela 26, Rīga, LV-1035: Reģ.Nr.40003480798

struktūrvienība Preiļi

Sporta iela 1, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301

Rīgā tālr.67575580

struktūrvienībā Preiļi
vad.65381293
26041291
izgl.met.65381291
27752465

Ilze Ločmane

struktūrvienība Preiļi
 Biruta Podskočija

 

Citas iestādes - PRIVĀTĀS
1 Pamatskola "Preiļu Brīvā skola" preilubrivaskola@gmail.com G4

Aglonas iela 22, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
Skolas kods: 181280
Izg.iest.reģ. 4212803090

vad.26058217

Daiga Kolisničenko
Vispārējās izglītības iestādes - Vispārizglītojošās vidusskolas - PRIVĀTĀS
1 Aglonas Katoļu ģimnāzija

aglonaskatgim@pvg.edu.lv

ON-LINE Broka Aloīza 6, Aglona,
Aglonas pag.,
Preiļu nov.,LV5304
Sk.kods181381
Izg.iest.reģ.4213800388

vad.29377165
 

Anita Placinska

PASTA ADRESE UZ KURU JĀSŪTA IZMAIŅAS     preiluip@preili.lv

ARHĪVS

Skolu SARAKSTS (01.09.2019)  2019./2020.m.g.-(Excel)

BUKLETS KARTE 2016./2017.m.g. - (PowerPoint)

PREZENTĀCIJA - PN izglītības iestādes 05.09.2017. - (PowerPoint)

PREZENTĀCIJA - PN izglītības iestādes 20.12.2018. - (PowerPoint)

PREZENTĀCIJA - PN izglītības iestādes 14.11.2019. - (PowerPoint)