Preiļu novada IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE  
Rēzeknes 26, Preiļi, LV5301, mob.: 29297976

(izmaiņas no .17.01.2022.)
Juridiskā adrese: Rēzeknes 26, Preiļi, LV5301, mob.: 29297976

DARBA LAIKS: Pirmdien 8.00-18.00,  Otrdien-Trešdien-Ceturtdien 8.00-17.00, Piektdien 8.00-16.00

Pārtraukums: 12.00-13.00

E-pasts: preiluip@preili.lv    Mājas lapa:  http://www.pvg.edu.lv/izglitiba/index.html

PNIP REKVIZĪTI
Preiļu novada Izglītības pārvalde

Juridiskā adrese: Rēzeknes iela 26, Preiļi, LV5301
Tālrunis: 6 53 22332
E-pasts: preiluip@preili.lv
Reģistrācijas Nr. 40900025196
Norēķina konta Nr. LV90UNLA0055002871813
Konta valūta: EUR