Preiļu novada IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE  
Rēzeknes 26, Preiļi, LV5301, mob.: 29297976

(izmaiņas no .17.01.2022.)
Juridiskā adrese: Rēzeknes 26, Preiļi, LV5301, mob.: 29297976

DARBA LAIKS: Pirmdien 8.00-18.00,  Otrdien-Trešdien-Ceturtdien 8.00-17.00, Piektdien 8.00-16.00

Pārtraukums: 12.00-13.00

E-pasts: preiluip@preili.lv    Mājas lapa:  http://www.pvg.edu.lv/izglitiba/index.html

 

Datums
 
Labākai mājas lapas apskatei 15"un17" monitora izšķirtspēja 1024x768 (text size-medium)
JANVĀRA AKTUALITĀTES 2022
Preiļu novada Izglītības pārvalde (PNIP)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
FINANŠU DARBĪBAS NODROŠINĀJUMA NODAĻA
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
PNIP REKVIZĪTI
Preiļu novada Izglītības pārvalde

Juridiskā adrese: Rēzeknes iela 26, Preiļi, LV5301
Tālrunis: 6 53 22332, E-pasts: preiluip@preili.lv
Reģistrācijas Nr. 40900025196
Norēķina konta Nr. LV90UNLA0055002871813
Konta valūta: EUR
21.01.2022.

Grāmatvežu pienākumi

PREIĻU NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (PNIP)
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

FINANŠU DARBĪBAS NODROŠINĀJUMA NODAĻA
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Grāmatvežu pienākumi (01.01.2022.)
 

Kab.nr. Amata nosaukums

Pienākumi (no 01.01.2022.)

Vārds, uzvārds

Tālruņi, e-pasts (un VIETĒJĀ CENTRĀLE 166)
2.stāvs - 216.kab

GALVENAIS GRĀMATVEDIS

Dažādi jautājumi

Vēsma Želve

Tālr.mob.26417270
vesma.zelve@preili.lv
Tālr.6-53-22481 (177)
2.stāvs - 216.kab

GRĀMATVEDIS

Algas

Dzintra Valaine

Tālr.mob.26138359
Tālr.6-53-22481 (177)
dzintra.valaine@preili.lv 
2.stāvs - 201.kab

GRĀMATVEDIS

 

Maksas pakalpojumi Debitori (ēdināšanas maksas, vecāku maksas, interešu izglītības maksas u.tmldz), pavadzīmes

Maruta Brice

Tālr.mob.66956461 (176)
maruta.brice@preili.lv
2.stāvs - 201.kab

GRĀMATVEDIS

 

Algas, ēdināšana (produktu uzskaite)

Ināra Sparāne

Tālr.mob.66956461 (176)
inara.sparane@preili.lv 
2.stāvs - 201.kab

GRĀMATVEDIS

 

Krājumu (izņemot ēdināšanu), inventāra, pamatlīdzekļu pavadzīmes un norakstīšanas akti,
avansi,
komandējumi,
veselība,
transports

Laine Dombrovska

Tālr.mob.66956461 (176)
laine.dombrovska@preili.lv


             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

01.01.2022.

____

PREIĻU NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (PNIP)
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
FINANŠU DARBĪBAS NODROŠINĀJUMA NODAĻA
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -