Preiļu novada Izglītības pārvalde (PNIP)

metodiskā darba ciklogramma

 NOVEMBRIS(2012)

Izmaiņas 05.11.2012.

 

 

Datums

Laiks

Pasākums

Vieta

Organizators

01.

 

Izglītības iestādes iesniedz informāciju par interešu izglītības programmām 2012./2013.mācību gadā.

Preiļu novada BJC

Preiļu nov. BJC

01.

10.00

Seminārs vēstures un sociālo zinību skolotājiem

Preiļu 1.psk.

PNIP

01.

10.30

Seminārs sporta skolotāju MA vadītājiem un sporta skolotājiem. Piedalās F.Pušņakovs (PVĢ)

Jelgavā, Sporta hallē

VISC

01.-02.

12.30

Seminārs krievu valodas (svešvalodas) skolotāju MA vadītājiem. Piedalās L.Arestova (Preiļu 2. vsk.)

Valmieras

Valsts ģimn.

VISC

01.-02.

 

Pedagogu profesionālās pilnveides kursi „Izglītības iestāžu pūtēju orķestru darbības attīstības iespējas, izmantojot jaunākās metodes pūšamo instrumentu mācīšanā un darbā ar pūtēju orķestri”.

Rīga

VISC

01.-02.

10.00

Latste pasākumi. Izbraukšana 8.00. Pieteikšanās J.Ertam.

Pļaviņās

VISC

01.11.-07.12.

10.00

Eseju konkurss „Mūsu novada lepnums 2012.”

 

Preiļu 1.psk.

PNIP

PNIP

02.

10.00

Arodbiedrības priekšsēdētāju sanāksme

Preiļu novada domes zālē

 

03.

12.00

Jauno kristīgo vokālistu konkurss „Dziesmu spārni 2012”

Rēzeknē

 

05.

9.30

Preiļu, Aglonas, Līvānu Riebiņu un Vārkavas novadu komandu sacensības 64 lauciņu dambretē

Preiļu 1.psk.

Preiļu BJC un BJSS

05.

 

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogu profesionālās pilnveides praktiskās darbības seminārs „Etnogrāfija kā iedvesmas avots vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas nodarbībās” Rīgā

VISC

VISC

06.

10.00

Fizikas skolotāju metodisko apvienību vadītāju seminārs . Piedalās M.Lisova (PVĢ).

VISC

VISC

06.

 

Tautas deju pedagogu repertuāra apguves seminārs Rīgā

VISC

VISC

Laiku precizēs

 

Seminārs Preiļu, Riebiņu un Aglonas novadu izglītības iestāžu tautas deju kolektīvu vadītājiem

Preiļu 1.psk spoguļzālē

Preiļu novada BJC

07.

10.00

Konkurss 9.kl. skolēniem „Rudens krievu kultūrā”

Preiļu novada

Domes zālē

PNIP

07.

10.00

Skolu audzēkņu sacensības volejbolā 1994.-1996.g.dz.

Aglonas vsk.

Preiļu BJSS

10.

 

Folkloras skolotāju profesionālās pilnveides kursi Rīgā

VISC

VISC

11.

 

 

Novada jauniešu dalība Tehniskās jaunrades dienā Rēzeknē

Rēzeknes augstskola

Preiļu novada BJC

11.

17.00

LĀPU GĀJIENS. Maršruts: no Preiļu Romas katoļu baznīcas pa Raiņa bulvāri līdz ugunskura vietai Paulāna ielā 4. Aizlūgums Preiļu Romas katoļu baznīcā Latvijas Republikas kritušo karavīru atcerei Preiļu novada domes priekšsēdētāja Alda Adamoviča uzruna Preiļu Romas katoļu baznīcā. Tikšanās un sarunas ar Preiļu zemessardzes komandieri Ilmāru Sparānu un Preiļu policijas pārstāvjiem pie ugunskura un tējas. Lāpas, lāpnešus un svecītes nodrošina skolas.

Pulcēšanās pie Preiļu Romas katoļu baznīcas plkst. 17:00.

Preiļu novada dome,

PVLMM,

Preiļu kultūras centrs

11.-18.

 

TĒVZEMES NEDĒĻA novada izglītības iestādēs

Izglītības iestādēs

 

13.

 

Profesionālās pilnveides seminārs skolēnu skatuves runas pedagogiem un skolu teātru režisoriem.

VISC

VISC

13.

10.00

Basketbola sacensības „Oranžā bumba”

Līvānos

 

14.-17.

 

Deju pedagogu profesionālās pilnveides kursi „Aktualitātes mūsdienu deju interešu izglītības programmu veidošanā”

VISC

VISC

14.

10.00

Latgales novadu komandu sacensības 64 lauciņu dambretē

Maltā

 

15.

13.30.

Seminārs informātikas skolotājiem

PVĢ 108.kab.

PNIP

16.

10.00

Ģeogrāfijas skolotāju metodisko apvienību vadītāju seminārs. Piedalās V.Caune (Preiļu 1.psk.)

LU

VISC

16.

10.00

Seminārs sporta skolotājiem

PVĢ sporta zālē

PNIP

22.

11.00

SEMINĀRS skolēnu pašpārvalžu līderiem

Preiļu nov. BJC

Preiļu nov. BJC

22.

10.00

Seminārs mūzikas skolotāju MA vadītājiem .

Piedalās I.Rožinska (PVĢ)

Rīgā

VISC

22.

 

Starpnovadu olimpiāde angļu valodā 10.-12.kl.

Preiļu 2. vsk.

PNIP

23.

 

Sagatavošanās olimpiāde matemātikā 5.-12.kl.

Skolās

 

23.-24.

 

Dalība Latgales reģionālajā forumā – „Jaunieši kā resurss reģionu attīstībā” . Tēma – „Aktīva līdzdalība.”

Rēzeknē

JSPA

26.

13.30

SEMINĀRS direktoru vietniekiem audzināšanas darbā, ārpusstundu darba organizatoriem un klašu audzinātāju MK vadītājiem

Preiļu novada BJC

Preiļu novada BJC

26.

 

Tiek publicēti uzdevumi 9. kl. vēstures olimpiādei

VISC mājaslapā

VISC

27.

11.00

Latvijas un pasaules vēstures metodisko apvienību vadītāju un izglītības koordinatoru seminārs.

Piedalās N.Šņepste (Preiļu 1.psk.)

LN Vēstures muzejā

VISC

28.

10.00

Seminārs direktoru vietniekiem izglītības jomā un skolu MK vadītājiem „Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība skolās”. Lektore Inese Muižniece. Dalību pieteikt līdz 21.11.

Preiļu 2. vsk.

PNIP

28.

10.00

 Vieglatlētikas sacensības „Mazā balva” 1.posms

Preiļu 2. vsk. manēžā

Preiļu BJSS

29.

9.30

Starpnovadu olimpiāde bioloģijā 9.,11.-12.kl.

Preiļu 1.psk.

VISC;PNIP

29.

10.00

Seminārs –praktikums mūzikas skolotājiem  „Nošu redaktora Sibelius apguve”

PVĢ

PNIP

29.

 

Dalība konkursa „SUPERPUIKA 2013” 2.kārtā Rīgā

TJN „Annas 2”  Rīga

TJN „Annas 2”  Rīga

30.

10.00-14.00

Pieredzes apmaiņas seminārs krievu valodas (svešvalodas) skolotājiem. Izbraukšana no Preiļu IP 9.30. Pieteikšanās līdz 23.11. tel.65222332

Vārkavas psk.

PNIP

30.

10.00

Skolu audzēkņu sacensības volejbolā 1997.-1998.g.dz.

Aglonas vsk.

Preiļu BJSS

 

26.10.2012. IP skolu metodiskā darba speciālists V.Karpušenko
Tālr.6-53-22332; Mob.26377833; E-pasts: preiluipmc@pvg..edu.lv
PNIP mājas lapa
: http://www.pvg.edu.lv/izglitiba/index.html