Preiļu novada Izglītības pārvalde (PNIP)

metodiskā darba ciklogramma

 OKTOBRIS (2012)

Papildinājumi

 

 

Datums

Laiks

Pasākums

Vieta

Organizators

Oktobris

 

Izglītības iestādes piedalās sociālajā projektā „DĀVINI SAVAI LATVIJAI!”.

Izglītības iestāde

VISC

Likteņdārzs

02.

11.00

Tehniskās jaunrades konkurss „Spice 2012”

(piedalās 2000.-2001.gadā dzimušie zēni).

Preiļu novada BJC

Preiļu novada BJC

02.

10.00

Futbols jaunākajai skolēnu grupai ( 6.-7.kl.) zēniem un meitenēm.

Mākslīgajā laukumā pie PVĢ

Preiļu BJSS

03.

11.00

Lecēju diena

Preiļu 2.vsk. manēžā, BJSS

Preiļu BJSS

03.

10.00

Mūzikas skolotāju seminārs.

PVĢ

PNIP

03.

12.00

Vācu valodas skolotāju seminārs

PVĢ

PNIP

04.

10.00

Seminārs vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas jomas pašvaldību koordinatoriem.

Piedalās A.Kolosova (Preiļu nov.BJC).

Rīga

VISC

05.

 

Pasaules Skolotāju diena

 

 

06.

15.00

Izstādes „Zilākalna Marta-mīti un īstenība”” un Janīnas Kursītes grāmatas „Virtuves vārdene” prezentācija un tikšanās ar autori. Aicināti vēstures, sociālo zinību skolotāji un citi interesenti.

Preiļu novada KC

 

09.

9.00

Pedagoģiski medicīniskā komisija.

IP

PNIP

10.

10.00

Futbols vidējai skolēnu grupai ( 8.-9.kl.) zēniem

Mākslīgajā laukumā pie PVĢ

Preiļu BJSS

10.-11.

 

Kursi „Scenārijs-sarīkojuma literārais un dramaturģijas pamats” teātra un skatuves runas interešu izglītības pulciņu pedagogiem.

Zaļenieku arodskolā Jelgavas nov.

Evija Pelša VISC, 67350813

11.

10.00

Seminārs vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu skolotājiem

Preiļu novada BJC

Preiļu novada BJC

11.

10.00

Seminārs ķīmijas skolotāju MA vadītājiem .

Piedalās V.Pastare(PVĢ)

Rīgā

VISC

12.

10.00

Futbols vecākajai skolēnu grupai ( 10.-12.kl.) zēniem

Mākslīgajā laukumā pie PVĢ

Preiļu BJSS

15.

10.00

Seminārs angļu valodas skolotāju metodisko apvienību vadītājiem. Piedalās N.Hļebņikova (Preiļu 2. vsk.)

Rīgā

VISC

15.

9.30

Pieredzes apmaiņas seminārs latviešu valodas un literatūras skolotājiem

Preiļu 1. psk.

PNIP

16.

10.00

Seminārs bioloģijas skolotāju MA vadītājiem .

Piedalās L.Šatilova( Aglonas  vsk.)

Rīgā

VISC

16.

10.00

Seminārs skolēnu pašpārvalžu līderiem

Preiļu novada BJC

Preiļu novada BJC

17.

10.00

Izglītības iestāžu vadītāju un direktoru vietnieku izglītības jomā pieredzes apmaiņas seminārs.

Pieteikties Dzintrai 65322481 līdz 12.10., izbraukšana no IP 9.30.

Pelēču psk.

PNIP

19.

 

Seminārs mūsdienu deju kolektīvu pedagogiem

Preiļu novada BJC

Preiļu novada BJC

22.

10.00

Seminārs latviešu valodas un literatūras skolotāju MA vadītājiem . Piedalās S.Kivko (PVĢ)

Rīgā

VISC

23.

 

Seminārs pašvaldību audzināšanas darba speciālistiem Piedalās D.Prodniece (Preiļu 1.psk.)

Rīgā

VISC

24.

10.00

Seminārs pirmsskolas darba speciālistiem.

Piedalās A.Džeriņa(Preiļu IP)

Rīgā

VISC

25.

10.00

Kulturoloģijas un filozofijas skolotāju metodisko apvienību vadītāju seminārs. Piedalās A.Svile (PVĢ)

Rīgā

VISC

26.

9.30

Olimpiāde latviešu valodā (mazākumtautību izglītības programmu) 7.-8. kl .

Preiļu 2. vsk.

VISC; PNIP

29.10.-02.11.

Izglītojamo rudens brīvdienas

 

 

29.

10.30

Seminārs krievu valodas (dzimtās)un literatūras  skolotāju MA vadītājiem .

Piedalās L.Arestova (Preiļu 2.vsk.)

Rīgā

VISC

29.

11.00

Seminārs matemātikas skolotāju metodisko apvienību vadītājiem. Piedalās I.Ivanova (PVĢ)

Rīgā

VISC

29.-02.11.

 

Tautas deju pedagogu profesionālās pilnveides kursi „Jaunākās metodes bērnu deju mācību programmu veidošanā, tradicionālās kultūras mantojuma saglabāšanā”

Deju studija „Dzirnas”

VISC

29.

10.00

Seminārs angļu val. skolotājiem

Preiļu 2.vsk.

PNIP

Laiku precizēs

 

Seminārs Preiļu, Riebiņu un Aglonas novadu izglītības iestāžu tautas deju kolektīvu vadītājiem.

Preiļu 1.psk. spoguļzālē

Preiļu novada BJC

30.

10.00

Konference angļu val skolotājiem „Inovācijas”

DaugavpilsVĢ

D-pils IP

31.

10.00

Seminārs vizuālās mākslas skolotāju MA vadītājiem . Piedalās M.Abricka

Rīgā

VISC

31.

11.00

Ģeogrāfijas skolotāju darba grupas sanāksme „Mācību satura pilnveide Latvijas ģeogrāfijas kursā”

Rīgā VISC

VISC

31.

10.00

Seminārs krievu valodas un literatūras skolotājiem

Preiļu 2. vsk.

PNIP

31.

10.00

Seminārs ķīmijas skolotājiem

PVĢ

PNIP

31.

10.00

Seminārs mājturības un tehnoloģiju skolotājiem (m; z)

Preiļu 1.psk

PNIP

31.

11.00

Konference krievu val skolotājiem „Jaunās idejas”

Daugavpilī

D-pils IP

01.11.

10.00

Seminārs vēstures un sociālo zinību skolotājiem

Preiļu 1.psk.

PNIP

01.11.

10.30

Seminārs sporta skolotāju MA vadītājiem un sporta skolotājiem. Piedalās F.Pušņakovs (PVĢ)

Jelgavā, Sporta hallē

VISC

01.-02.11.

12.30

Seminārs krievu valodas (svešvalodas) skolotāju MA vadītājiem. Piedalās L.Arestova (Preiļu 2. vsk.)

Valmieras

Valsts ģimn.

VISC

 

16.10.2012. IP skolu metodiskā darba speciālists V.Karpušenko
Tālr.6-53-22332; Mob.26377833; E-pasts: preiluipmc@pvg..edu.lv
PNIP mājas lapa
: http://www.pvg.edu.lv/izglitiba/index.html