Preiļu novada Izglītības pārvalde (PNIP)

metodiskā darba ciklogramma

 SEPTEMBRIS (2012)

 

 

Datums

Laiks

Pasākums

Vieta

Organizators

03.

 

Zinību diena

Skolās

 

04.

13.00-15.00

Preiļu novada bērnu un jauniešu centra svētku pasākums „TE KAUT KAS NOTIEK!”.

Preiļu novada BJC

Preiļu novada BJC

06.

 

Iepazīšanās ar Vārkavas novada izglītības iestāžu gatavību jaunajam mācību gadam

Vārkavas novadā

PNIP

Līdz 10.

 

Turpinās AUDZĒKŅU UZŅEMŠANA un grupu komplektācija Preiļu novada BJC 2012./2013.mācību gada interešu izglītības programmās.

Plašāka informācija – www.pbjc.edu.lv

Preiļu novada BJC

Preiļu novada BJC

11.

9.00

Seminārs deju kolektīvu virsvadītājiem .

Piedalās G.Ivanova (Preiļu1.psk.)

Rīgā

VISC

13.

 

Seminārs mūzikas skolotāju MA vadītājiem .

Piedalās I.Rožinska(PVĢ.)

Rīgā

VISC

17.

 

Seminārs sociālo zinību skolotāju MA vadītājiem . Piedalās N.Šņepste (Preiļu1.psk.)

Rīgā

VISC

22.

9.30

Kursu „Garīgās veselības traucējumu psiholoģiskie un pedagoģiskie aspekti” nodarbība psihologiem un PRMK speciālistiem. Pieteikties A.Džeriņai 25928800

Daugavpilī

VISC

24.

13.30

Seminārs izglītības iestāžu direktora vietniekiem audzināšanas darbā un ārpusstundu darba organizatoriem, klašu audzinātāju MK vadītājiem.

Preiļu novada vakara (maiņu) un neklātienes vidusskola

Preiļu novada BJC

24.-28.

 

Drošības nedēļa 1.-12. kl. skolēniem

Skolās

VISC

25.

 

Diskusijas vidusskolēniem par filozofijas jautājumiem

Rīgā , Vēstures un filoz. f-tē

LU

25.

10.00

Rudens krosa stafetes (visām vecuma gr.)

Riebiņos

 

26.

 

Seminārs vācu valodas skolotāju MA vadītājiem . Piedalās A.Lazdāne(PVĢ)

Rīgā

VISC

26.

10.30

Seminārs skolēnu pašpārvalžu līderiem

Preiļu BJC

Preiļu BJC

27.

 

Seminārs ģeogrāfijas skolotāju MA vadītājiem . Piedalās V.Caune (Preiļu1.psk.)

Rīgā

VISC

27.

10.00

Futbols visjaunākajai gr. (4.-5.kl.)zēniem un meitenēm

Mākslīgajā lauk.pie PVĢ

Preiļu BJSS

28.

 

Seminārs angļu valodas skolotāju MA vadītājiem . Piedalās N.Hļebņikova (PVĢ)

Rīgā

VISC

28.

 

Seminārs informātikas skolotāju MA vadītājiem . Piedalās J.Erts (PVĢ)

Rīgā

VISC

28.

 

Seminārs vides izglītības koordinatoriem

Rīgā

VISC

28.

 

Atvērto durvju diena Saeimā

Rīgā

 

29.

 

Konference „Izglītības iestāžu muzeji – neatņemama Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma sastāvdaļa” Latvijas Kara muzejā Rīgā. Dalību pieteikt līdz 10.septembrim pa e-pastu: skolumuzejs@inbox.lv

Rīgā

Z.Soboļeva SMB valdes pr-ja

28.-30.

 

Pieredzes apmaiņas seminārs bērnu nometņu vadītājiem.

Salacgrīvas novadā

I.Kraskeviča VISC

Laiku precizēs

 

Tehniskās jaunrades konkurss „Spice 2012”

(piedalās 2000.-2001.gadā dzimušie).

PBJC

PBJC

Septembris

 

Izglītības iestādes piedalās sociālajā projektā „DĀVINI SAVAI LATVIJAI!”.

Izglītības iestāde

VISC

Likteņdārzs

07.09.2012. IP skolu metodiskā darba speciālists V.Karpušenko
Tālr.6-53-22332; Mob.26377833; E-pasts: preiluipmc@pvg..edu.lv
PNIP mājas lapa
: http://www.pvg.edu.lv/izglitiba/index.html