Preiļu novada Izglītības pārvalde (PNIP)
metodiskā darba ciklogramma
AUGUSTS, SEPTEMBRIS
(2012)

 

 

Datums

Laiks

Pasākums

Vieta

Organizators

21.

10.00

Seminārs sākumskolas skolotāju MA vadītājiem . Piedalās O.Anspoka(Preiļu 1. psk.)

Rīgā

VISC

22.

5.00-23.30

Pieredzes apmaiņas izbraukuma seminārs ģeogrāfijas, bioloģijas un vēstures skolotājiem uz Igauniju

Pieteikties līdz 14.08. (Sk.programmu 01.08. vēstulē)

Tartu;

Munameģes kalns

PNIP

24.,29.

Tiks precizēts

Iepazīšanās ar skolu gatavību jaunajam mācību gadam

 

 

27.

10.00

Izglītības iestāžu vadītāju seminārs

 ”Aktualitātes izglītībā”

PVĢ

PNIP

27.

10.00

Sākumskolas skolotāju seminārs

Preiļu 1.psk.

PNIP

27.

12.30

Skolotāju augusta konference

Preiļu

novada KC

PNIP

27.-30.

 

Starptautiska konference vides izglītībā

Valmierā

VISC

29.

 

Seminārs mājturības skolotāju MA vadītājiem .

Piedalās U.Čerpakovskis (Preiļu1.psk.)

Rīgā; Jelgavā

Ozolnieku vsk.

VISC

29.

10.00-17.00

Metodiski praktiskā dabaszinātņu un matemātikas skolotāju konference „Dabaszinātnes un matemātika skolā – efektīvi un radoši”. Fizikas, ķīmijas, bioloģijas, matemātikas un ģeogrāfijas skolotāji sākot no 13. augusta piesakās www.dzm.lu.lv

Rīgā, LU

VISC

30.

 

Izglītības pārvalžu vadītāju un vispārizglītojošo un profesionālo izglītības iestāžu vadītāju seminārs

(pēc IZM ielūgumiem).

Rīgā

IZM

30.

10.00

Pieredzes apmaiņas seminārs fizikas skolotājiem

Aglonas vsk.

PNIP

11. 09.

9.00

Seminārs deju kolektīvu virsvadītājiem .

Piedalās G.Ivanova (Preiļu1.psk.)

Rīgā

VISC

13.09.

 

Seminārs mūzikas skolotāju MA vadītājiem .

Piedalās I.Rožinska(PVĢ.)

Rīgā

VISC

17.09.

 

Seminārs sociālo zinību skolotāju MA vadītājiem . Piedalās N.Šņepste (Preiļu1.psk.)

Rīgā

VISC

26.09.

 

Seminārs vācu valodas skolotāju MA vadītājiem . Piedalās A.Lazdāne(PVĢ)

Rīgā

VISC

27.09.

 

Seminārs ģeogrāfijas skolotāju MA vadītājiem . Piedalās V.Caune (Preiļu1.psk.)

Rīgā

VISC

28.09.

 

Seminārs angļu valodas skolotāju MA vadītājiem . Piedalās N.Hļebņikova (PVĢ)

Rīgā

VISC

28.09.

 

Seminārs informātikas skolotāju MA vadītājiem . Piedalās J.Erts (PVĢ)

Rīgā

VISC

 

Sekmīgu, veiksmīgu, radošu jauno 2012./2013. mācību gadu!

14.08.2012.

IP skolu metodiskā darba speciālists V.Karpušenko
Tālr.6-53-22332; Mob.26377833; E-pasts: preiluipmc@pvg..edu.lv
PNIP mājas lapa
: http://www.pvg.edu.lv/izglitiba/index.html