Preiļu novada Izglītības pārvalde (PNIP)
metodiskā darba ciklogramma

MAIJS-JŪNIJS(2012)

IZMAIŅAS 28.05.

 

 

Datums

Laiks

Pasākums

Vieta

Organizators

02.05.

10.00

Seminārs skolēnu pašpārvalžu līderiem (prezidentiem)

Preiļu nov. BJC

Preiļu nov. BJC

Līdz 02.05.

 

Projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos" atskaišu iesniegšana

PNIP 23.kab.

 

PNIP

04.05.

 

Informātikas olimpiāde

Ventspils

VISC, PNIP

04.05.

19.30

Dalība Mūsdienu deju lielkoncertā „DURVIS VAĻĀ!” dejo Preiļu novada bērnu un jauniešu centra deju grupa „ELĪZE”, Preiļu 2.vidusskolas mūsdienu deju grupas „ŅEPOSEDI”, „RAINBOW” un „ASORTI”

Rīgā, Izstāžu centrā Ķīpsala

 

VISC, Rīgas, Madonas pašvaldības

 No 07.05.

 

Sākas uzņemšana Preiļu novada bērnu un jauniešu centra interešu izglītības programmās 2012./2013.mācību gadam

Preiļu nov. BJC

Preiļu nov. BJC

08.05.

 

Valsts pārbaudes darbs valsts valodā 6.kl.

Skolās

VISC

09.05.

 

Direktoru pieredzes apmaiņas brauciens                  

       BRAUCIENS NENOTIKS        

Gulbene

PNIP

09.05.

 

Piedalīšanās pedagogu metodisko izstrādņu skates noslēguma pasākumā

Rīgā

VISC,

Preiļu nov. BJC

09.05.

9.30

Mūzikas skolotāju seminārs „Praktiskā muzicēšana”

PVĢ

PNIP

10.05.

 

Valsts pārbaudes darbs valsts valodā 3.kl.

Skolās

VISC

10.05.

 

Valsts pārbaudes darbs mācībvalodā 6.klasēm

Skolās

VISC

10.05.

 

Piedalīšanās novadu un pilsētu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas koordinatoru seminārā

Rīgā

Preiļu nov. BJC

10.-11.05.

 

Piedalīšanās interešu izglītības iestāžu direktoru pieredzes apmaiņas seminārā

Ventspilī

Preiļu nov. BJC

11.05.

9.15

Krievu valodas skolotāju pieredzes apmaiņas seminārs. Dalību pieteikt līdz 07.05.

Aglonas vidusskola,

Aglonas internātvidussk.

PNIP

12.05.

10.30

1.Latvijas Vecāku forums

Rīgā

PNIP

14.05.

10.30

Jāņa Pauniņa piemiņas turnīrs dambretē.

Preiļu novada BJC;  PVĢ

Preiļu novada BJC

14.05.-10.06.

 

Piedalīšanās IV Latvijas bērnu un jauniešu mākslas un mūzikas festivāla „Toņi un pustoņi” izstādē

Rīgas Kongresu namā

 

15.05.

 

Valsts pārbaudes darbs matemātikā 6.kl.

Skolās

VISC

16.05.

 

Angļu valodas uzvedumu festivāls „Together”

Aglonas bērnu brīvā laika centrā

K.Kivriņa

16.-17.05.

10.00

Ieskaite 3.kl.

Skolās

VISC

17.05.

 

Valsts pārbaudes darbs dabaszinībās 6.kl.

Skolās

VISC

18.05.

 

Pēdējais zvans skolās

Skolās

 

18.05.

10.30-14.30

Latgales novadu diskusija par izglītības jautājumiem

Ludzā

VISC, PNIP

19.05.

 

Jaukto koru salidojums

Saldus

 

21.05.

13.00

Izglītības iestāžu vadītāju profesionālās kompetences pilnveides noslēguma konference

PVĢ

PNIP, ESF

21.05.

14.00

Mācību gada noslēguma seminārs izglītības iestāžu direktora vietniekiem audzināšanas darbā

Preiļu nov. BJC

Preiļu nov. BJC

21.05.

13.00

Starpnovadu tautas deju kolektīvu skate

Preiļu KN

 

21.05.

 

Deju kolektīvu kopmēģinājums festivālam „Latvju bērni danci veda” (pēc skates)

Preiļu parka estrādē

Preiļu nov. BJC

22.05.

 

Piedalīšanās Skatuves runas konkursa noslēguma pasākumā

Rīgā, Nacionālajā teātrī

Preiļu nov. BJC

22.-24.05.

 

Centralizētais eksāmens angļu valodā (r/m) 12.kl.

Skolās

VISC

23.-25.05.

 

Valsts pārbaudes darbs mācībvalodā (latviešu) 9.kl.(r/m)

Skolās

VISC

23.-25.05.

 

Valsts pārbaudes darbs valsts valodā 9.kl. (r/m)

Skolās

VISC

24.-25.05.

 

Eksāmens informātikā 12.kl.(r/pr.)

Skolās

VISC

28.05.

 

Slāvu folkloras koncerts

Preiļu KC

 

28.05.

 

Centralizētais eksāmens latviešu valodā 12.kl.

Skolās

VISC

29.05.

 

Eksāmens ģeogrāfijā 12.kl.

Skolās

VISC

29.-30.05.

 

Eksāmens svešvalodā 9.kl. (r/m)

Skolās

VISC

30.05.

 

Centralizētais eksāmens 12.kl. matemātikā

Skolās

VISC

31.05.

13.00

Valsts un novada olimpiāžu uzvarētāju apbalvošana.

Novada KC, Novada dome

PNIP

18.-31.05.

 

Bērnu un jauniešu centra vizuālās, vizuāli plastiskās mākslas un tehniskās jaunrades pulciņu audzēkņu darbu noslēguma izstāde „Rokas darba nebijās”

Preiļu nov. BJC

Preiļu nov. BJC

01.06.

 

Centralizētais eksāmens vēsturē 12.kl.

Skolās

VISC

02.06.

 

Piedalīšanās bērnu tautas deju festivālā „Latvju bērni danci veda”

Gulbenē

Preiļu nov. BJC

04.06.

 

Eksāmens mācībvalodā (krievu)12.kl.

Skolās

VISC

04.-05.06.

 

Centralizētais eksāmens krievu valodā 12.kl. ( r/m)

Skolās

VISC

05.06.

 

Eksāmens matemātikā 9.kl.

Skolās

VISC

06.06.

 

Eksāmens ekonomikā 12.kl.

Skolās

VISC

06.06.

9.30

Pieredzes apmaiņas izbraukuma seminārs sākumskolas skolotājiem

Pelēču psk., Vārkavas vsk.

PNIP

07.06.

 

Eksāmens vēsturē 9.kl.

Skolās

VISC

07.-10.06.

 

Piedalīšanās IV Latvijas bērnu un jauniešu mākslas un mūzikas festivālā "Toņi un pustoņi"

Mazsalacā

Preiļu nov. BJC

08.06.

 

Centralizētais eksāmens bioloģijā 12.kl.

Skolās

VISC

11.-12.06.

 

Centralizētais eksāmens vācu valodā 12.kl. (r/m)

Skolās

VISC

12.-13.06.

 

Eksāmens mācībvalodā (krievu)9.kl. (r/m)

Skolās

VISC

14.06.

 

Centralizētais eksāmens fizikā 12.kl.

Skolās

VISC

18.06.

 

Centralizētais eksāmens ķīmijā 12.kl.

Skolās

VISC

 

28.04.2012.   IP skolu metodiskā darba speciālists V.Karpušenko
Tālr.65322332; Mob.26377833; E-pasts: preiluipmc@pvg..edu.lv
PNIP mājas lapa
: http://www.pvg.edu.lv/izglitiba/index.html