Preiļu novada Izglītības pārvalde (PNIP)
metodiskā darba ciklogramma APRĪLIS (2012)

 

 

Datums

Laiks

Pasākums

Vieta

Organizators

   03.

10.00

Seminārs skolēnu pašpārvalžu līderiem (prezidentiem)

Preiļu novada BJC

Preiļu novada BJC

04.

 

Novada skolēnu koru un zēnu vokālistu konkurss- festivāls „Aiviekstes lakstīgalas”

PVĢ

PNIP

04.

10.00

 Skatuves runas konkurss 1.kārta

Preiļu novada BJC

Preiļu novada BJC

03.-12.

 

4. Mākslas un mūzikas festivāla „Toņi un pustoņi” vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa darbu izstāde

Preiļu novada BJC

Preiļu novada BJC

10.

 

Jaukto koru skate

Jēkabpilī

PNIP

11.

11.00

RADOŠA diena vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu audzēķņiem

Preiļu novada BJC

Preiļu novada BJC

11.

10.00

Gulbenes novada izglītības iestāžu direktoru pieredzes apmaiņas seminārs Preiļu novadā

Salas psk., PVĢ, Preiļu 1. psk.; PII „Pasaciņa”

PNIP

12.-13.

10.00

Valsts olimpiāde fizikā 9.-12.kl.

Rīgā

VISC; PNIP

 

12.

9.30

Aglonas, Preiļu un Vārkavas novadu izglītības iestāžu vadītāju seminārs

PVĢ

 

PNIP

12.

12.00

Starpnovadu sākumskolas skolēnu koncerts

Preiļu 1.psk. sarīkojumu zālē

PNIP

14.

10.30

Latvijas skolēnu 65. spartakiādes finālsacensības dambretē

Bauskā

PNIP, Preiļu nov. BJC

17.

10.00

Pedagoģiski- medicīniskā komisija. Pieteikties līdz 13.04.

PNIP

Preiļu novada IP

18.

6.30

Dabaszinātņu (ķīmijas, bioloģijas, fizikas un matemātikas)skolotāju pieredzes apmaiņas izbraukuma seminārs. Dalību pieteikt līdz 12.04.

 10.00

Vecumnieku vidusskolā

PNIP

19.

9.30

Starpnovadu fizikas olimpiāde 8.kl.

PVĢ

PNIP

19.

10.00

Skolu sacensības pavasara krosā

Aglonas vsk.

Preiļu BJSS

Līdz 20.

 

Plakātu konkurss „Kūlas dedzināšanai- nē”

Skolās

 

PNIP

20.

 

Dalība 4. Mākslas un mūzikas festivāla „Toņi un pustoņi” vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa 2. kārtā

Ilūkstes BJC

 

 VISC

21.

10.00

Latgales novada 4.kl. skolēnu atklātā matemātikas olimpiāde

Daugavpils pilsētas Centra ģimnāzijā

Daugavpils pilsētas IP

21.

10.00

Seminārs (treneriem) „Tiesnešu apmācība volejbolā”

Līvānos

Preiļu BJSS

22.

 

Atklātā matemātikas olimpiāde 5.-12.kl.

Rīgā

 

24.

10.00

Pirmsskolas skolotāju seminārs

 (aicinām 1 dalībnieku no katras skolas vai PII).

Preiļu novada domes zālē

PNIP

24.-25.

10.00

Skolu sacensības vieglatlētikā

Vārkavas vsk.

BJSS

25.-27.

 

Bērnu nometņu vadītāju (ar pieredzi) profesionālās pilnveides kursi

Preiļu novada BJC

VISC

26.

9.30

Pieredzes apmaiņas seminārs bioloģijas skolotājiem „Idejas manā grozā”. Katrs skolotājs ierodas ar savu pieredzes materiālu.

Preiļu 1.psk.

 

PNIP

27.

17.00

Mūsdienu deju kolektīvu festivāls „Kad galvā pavasaris”

Preiļu KN

Preiļu novada BJC

27.

10.00

Līvānu novada 3.atklātā olimpiāde fizikā 8.kl.

Līvānu 2. vidusskolā

Rudzātu vsk., Līvānu ND

27.

11.00-16.00

A. Valtnera Latvijas skolēnu konkurss

PAZĪSTI SAVU ORGANISMU”

DU, Parādes ielā 1

 

28.

 

J.Zāberam veltītā zēnu vokālistu konkurss

 „Aiviekstes lakstīgalas 2012”

Meirānu psk.

PNIP

 

29.03.2012.   IP skolu metodiskā darba speciālists V.Karpušenko

 
Tālr.65322332; Mob.26377833; E-pasts: preiluipmc@pvg..edu.lv    PNIP mājas lapa: http://www.pvg.edu.lv/izglitiba/index.html