Preiļu novada Izglītības pārvalde (PNIP)
metodiskā darba ciklogramma MARTS(2012)

 

 

Datums

Laiks

Pasākums

Vieta

Organizators

01.-05.

 

40.starptautiskās bērnu mākslas konkursa „LIDICE 2012” Latvijas kārtas laureātu darbu izstāde

Rīgas dome

VISC

01.-04.

 

Izstāde „Skola 2012”

Rīgā, Ķīpsalā

IZM

02.-03.

13.00

1.-4.klašu skolotāju profesionālo kompetenču pilnveides kursu (3.var.) turpinājums

PVĢ

VISC, PNIP

05.

 

Dalība 40.starptautiskās bērnu mākslas konkursa „LIDICE 2012” Latvijas kārtas laureātu apbalvošanas pasākumā

Rīgas Latviešu biedrības namā

VISC

06.

9.30

Olimpiāde ģeogrāfijā 8.kl.

Preiļu 1.psk.

PNIP

06.

9.30

Kombinētā olimpiāde 4.kl.

Preiļu 1.psk.

PNIP

07.

9.30

Olimpiāde vizuālajā mākslā 1.-12.kl.

Preiļu 1.psk.

PNIP

07.

11.00

Vokālās mūzikas konkurss- koncerts „Balsis” (starpnovadu kārta). Pieteikuma anketas iesniegt līdz 05.03.

PVĢ

Preiļu novada BJC; PNIP

07.

11.00

Mūzikas skolotāju seminārs

PVĢ

PNIP

07.

 

Latgales skolu kauss futbolā 4.-5.kl. zēni un meitenes

BJSS

Preiļu 1.psk.

BJSS

07.

 

Skolu sporta sacensības „Drošie un veiklie”

Līvāni

BJSS

08.-09.

 

Valsts olimpiāde matemātikā 9.-12.kl.

Rīgā

VISC, PNIP

08.

 

Valsts olimpiāde mūzikā

Rīgā

VISC, PNIP

09.

10.00

Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas konkursa „Lakstīgala 10” noslēguma sarīkojums. Piedalās PVĢ folkloras kopa „Rūtoj”.

Rīgā

VISC

09.

 

Latgales skolu kauss futbolā 2.-3.kl.

Preiļu 1.psk.

BJSS

10.

11.00

Atklātā olimpiāde ķīmijā 9.-12.kl.

PVĢ

VISC, PNIP

12.-16.

Izglītojamo brīvdienas

 

 

12.-16.

 

Skolu bibliotekāru kursi

Rīgā

 

12.-16.

 

Skolu teātru režisoru profesionālās pilnveides kursi Rīgā

VISC

VISC

12.-19.

 

Pedagogu metodisko izstrādņu skates 1.kārtas darbu izstāde. Darbus iesniegt līdz 9.martam.

Preiļu novada BJC

Preiļu novada BJC

12.

10.00

Latviešu valodas un literatūras skolotāju seminārs

PVĢ

PNIP

12.

 

Publiskās runas konkurss

Rīgā

VISC, PNIP

13.

10.00

Seminārs angļu valodas skolotājiem

PVĢ

PNIP

13.-14.

11.00

Valsts olimpiāde informātikā (programmēšanā) 8.-12.kl.

Jelgavā

VISC, PNIP

14.

9.30

AUSTRUMLATVIJAS 8.-11. kl. atklātā fizikas olimpiāde. Pieteikšanās līdz 03.03.

Rēzeknes VĢ

 

14.

12.00

Seminārs „Vācu valodas 42. olimpiādes 3.posms –reģionālās olimpiādes 8.klašu izglītojamajiem organizēšana un citas aktualitātes”.

PVĢ

PNIP

15.

10.00

Mājturības un vizuālās mākslas skolotāju izbraukuma pieredzes seminārs. Izbraukšana no IP 8.45. Pieteikšanās līdz 12.03. 22.kab.

Daugavpilī un novadā

PNIP

15.

9.30

Seminārs vēstures skolotājiem, tikšanās ar Rēzeknes novada vēstures skolotājiem.

Preiļu 1.psk.

PNIP

15.

10.00

Vides izziņas spēļu konkurss „IEPAZĪSTI VIDI!. Dalību konkursā pieteikt līdz 2012.gada 12.martam

Preiļu novada BJC

Preiļu novada BJC

16.

 

Valsts olimpiāde ģeogrāfijā 10.-12.kl.

Rīgā

VISC, PNIP

17.

13.00

Mazo vokālistu konkurss „Cālis” (līdz 6 g vec.) Pieteikuma anketas iesniegt līdz 12.03.

Preiļu KC

Preiļu novada BJC

17.

 

Valsts olimpiāde krievu valodā (svešvalodā) 10.-12. kl.

Rīgā

VISC, PNIP

19.

13.30.

Seminārs izglītības iestāžu direktora vietniekiem audzināšanas darbā un ārpusstundu darba organizatoriem.

Preiļu novada BJC

Preiļu novada BJC

20.

10.00

Preiļu, Riebiņu un Aglonas novadu izglītības iestāžu tautas deju kolektīvu vadītāju seminārs

Preiļu 1.psk. spoguļu zāle

Preiļu novada BJC

26.

9.30

Starpnovadu olimpiāde angļu valodā 7.-9.kl.

Preiļu 2. vsk.

PNIP

23.

 

Valsts olimpiāde ekonomikā 10.-12.kl.

Rīgā

VISC, PNIP

22.

 

Dalība Mūsdienu deju kolektīvu Latgales vēsturiskā novada radošajā konkursā

Rēzekne

VISC

Līdz 23.

 

12.kl. audzēkņu pieteikšanās LU fonda sociālajai stipendijai „Ceļamaize”

 

 

24.

11.00

Vokālās mūzikas konkurss „Balsis” ( Latgales kārta)

Līvānos

VISC

26.

10.00

Seminārs skolēnu pašpārvalžu līderiem (prezidentiem)

Preiļu novada BJC

Preiļu novada BJC

27.

 

Piedalīšanās seminārā pašvaldību koordinatoriem, gatavojoties Latvijas Republikas proklamēšanas 95.gadadienai.

VISC

VISC

 

28.

 

Izglītības iestādes piesaka dalību (iesūta pieteikuma anketas) Skatuves runas konkursā, kas notiks 4.aprīlī.

Preiļu novada BJC

Preiļu novada BJC

28.

10.30-15.30.

 Vācu valodas 42. olimpiādes 3.posms –

 reģionālā olimpiāde 8.klašu izglītojamajiem.

PVĢ

VISC, PNIP

28.

 

Dalība Rīgas Skolēnu pašpārvalžu atvērto durvju dienā.

Rīgas izglītības un informatīvi metodiskais centrs

Rīgas Skolēnu dome

28.-29.

 

Valsts olimpiāde ķīmijā 9.-12.kl.

Rīgā

VISC, PNIP

30.

 

Valsts olimpiāde latviešu valodā un literatūrā 8.- 9.;11.-12.kl.

Rīgā

VISC, PNIP

30.

10.00

Jaunāko klašu skolēnu tehniskās modelēšanas konkurss „LIGZDA”. Dalību konkursā pieteikt līdz 26.martam.

Preiļu novada BJC

Preiļu novada BJC

 

29.02.2012.   IP skolu metodiskā darba speciālists V.Karpušenko
Tālr.65322332; Mob.26377833; E-pasts: preiluipmc@pvg..edu.lv
PNIP mājas lapa
: http://www.pvg.edu.lv/izglitiba/index.html