Preiļu novada Izglītības pārvalde (PNIP)
metodiskā darba ciklogramma FEBRUĀRIS (2012)

Izmaiņas 13.02.2012.
Izmaiņas 15.02.2012.

 

 

Datums

Laiks

Pasākums

Vieta

Organizators

01.

9.30

Izglītības iestāžu vadītāju profesionālās kompetences pilnveides kursu 3. nodarbība

PVĢ

PNIP, ESF

01.

 

Skolu sacensības telpu futbolā (6.-7.kl.)

Preiļu 1.psk. BJSS

BJSS I.Babris

03.

9.30

Olimpiāde matemātikā 9.-12. kl.

PVĢ

PNIP

04.

9.30

Valsts olimpiāde vācu valodā 10.-12.kl.

Rīgā

PNIP

06.

9.30

Olimpiāde latviešu valodā un literatūrā 11.-12.kl

PVĢ

PNIP

06.

10.00

Konsultācija latviešu valodas un literatūras skolotājiem par CE

2. daļas vērtēšanu12.kl.

PVĢ

PNIP

06.

 

Skolu sacensības telpu futbolā (4.-5.kl.)

Preiļu 1.psk, BJSS

BJSS I.Babris

07.

 

Novada skolu sacensības volejbolā (1998.-99.g.)

Galēnu psk..

BJSS Ž.Kufina

07.

10.00

Latgales novada latviešu tautas dziesmu dziedāšanas konkurss „Lakstīgala 10”

PVĢ

Preiļu novada BJC

08.

9.30

Izglītības iestāžu vadītāju profesionālās kompetences pilnveides kursu 4. nodarbība

PVĢ

PNIP, ESF

08.

10.00

Preiļu, Riebiņu un Aglonas novadu izglītības iestāžu tautas deju kolektīvu vadītāju seminārs

Preiļu 1.psk. spoguļu zāle

Preiļu novada BJC

09.

9.30

Olimpiāde ķīmijā 9.-12. kl.

PVĢ

PNIP

10.

10.00

Sporta skolotāju seminārs

PVĢ

PNIP

Līdz 10.

 

SkZPD iesniegšana

DU

Skolas

11.

18.00

Mūsdienu deju lielkoncerts „DURVIS VAĻĀ!”.

Koncertā dejo Preiļu novada bērnu un jauniešu centra ritma deju grupa „ELĪZE”, Preiļu 2.vidusskolas mūsdienu deju grupas „ŅEPOSEDI”, „RAINBOW” un „ASORTI”.

Madona

 

11.

 

Dalība Latvijas Jaunatnes čempionāta 64 lauciņu dambretē U-10 (cerības) grupas + ātrspēle finālā

Sigulda

LVDambretes savienība

13.

9.30

Publiskās runas konkurss. Dalībniekus pieteikt līdz 08.02.

PVĢ

PNIP

14.

9.30

Olimpiāde informātikā (programmēšanā) 8.-12.kl.

PVĢ

PNIP

14.

 

Skolu sacensības telpu futbolā (2.-3.kl.)

Preiļu 1.psk., BJSS

BJSS I.Babris

14. -05.03.

 

40.starptautiskās bērnu mākslas konkursa „LIDICE 2012” 1.kārtas laureātu darbu izstāde

Rīgas dome

VISC

15.-18.

13.00

1.-4.klašu skolotāju profesionālo kompetenču pilnveides kursi (3.var.)

PVĢ

PNIP, ESF

17.

10.00

Izglītības iestāžu vadītāju profesionālās kompetences pilnveides kursu 5. nodarbība

PVĢ

PNIP, ESF

17.-19.

 

Dalība Latvijas Jaunatnes čempionāta 64 lauciņu dambretē U-13 (minikadeti) grupas finālā.

Rīga

Latvijas Dambretes savienība

17.

9.30

Olimpiāde matemātikā 5.-8. kl.

Preiļu 1.psk.

PNIP

18.

10.00

Izglītības iestāžu vadītāju profesionālās kompetences pilnveides kursu 6. nodarbība

Pārcelti uz 25.februāri

PVĢ

PNIP, ESF

21.

9.30

Olimpiāde ģeogrāfijā 10.-12.kl.

PVĢ

PNIP

24.

9.30

Izglītības iestāžu vadītāju profesionālās kompetences pilnveides kursu 7. nodarbība

PVĢ

PNIP, ESF

24.

9.30

Olimpiāde ekonomikā 10.-12. kl.

PVĢ

PNIP

24.

 

„Lāse 2012” volejbolā (1992.-1995.g.)

BJSS

BJSS Ž.Kufina

26.

 

Atklātais pasākums „Meteņi”

Preiļu 2. vsk.

PNIP

28.

10.00

Valsts olimpiāde vēsturē 9., 12.kl.

Rīga

PNIP

29.

 

„Lāse 2012” volejbolā (1996.-1999.g.)

BJSS

BJSS Ž.Kufina

29.

9.30

Olimpiāde vācu valodā 8.kl.

PVĢ

PNIP

29.

10.00

Jauno vides pētnieku konkurss „Skolēni eksperimentē” 1.kārta.

Dalību konkursā pieteikt līdz 24.februārim.

Preiļu novada BJC

Preiļu novada BJC

29.

11.00

Seminārs Eiropas Sociālā fonda projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” ietvaros skolu administrācijām, skolu komisijām un pretendentiem

PVĢ

PNIP,

Projekta vadības grupa (IZM)

Līdz 01.03.

 

Ģeogrāfijas skolotāji iesūta uzdevumus 8.kl. olimpiādei

IP 22.kab.

 

02.-03.03.

 

1.-4.klašu skolotāju profesionālo kompetenču pilnveides kursi (3.var.)

PVĢ

PNIP, ESF

 

31.01.2012.   IP skolu metodiskā darba speciālists V.Karpušenko
Tālr.65322332; Mob.26377833; E-pasts: preiluipmc@pvg..edu.lv
PNIP mājas lapa
: http://www.pvg.edu.lv/izglitiba/index.html