Preiļu novada Izglītības pārvalde (PNIP)
metodiskā darba ciklogramma JANVĀRIS(2012)

 

 

Datums

Laiks

Pasākums

Vieta

Organizators

Līdz 06.

 

Izglītojamo Ziemassvētku brīvdienas

 

 

***

 

Seminārs skolēnu pašpārvalžu līderiem (prezidentiem)

Preiļu novada dome

Preiļu novada BJC

02.-15.

 

Pieteikšanās tautas deju pedagogu 36 stundu tālākizglītības kursiem „Jaunākās metodes bērnu deju mācību programmu veidošanā”. Kursi notiks 12.-16.III Rīgā.

Rīga

VISC

03.-06.

 

Kursi skolas muzeju pedagogiem

Rīga

Skolu muzeju biedrība

04.

10.00

Izbraukuma seminārs – praktikums par novadpētniecības darba metodiku, avotpētniecību sadarbībā ar Daugavpils universitāti, DU Mutvārdu vēstures centru un Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Vēstures skolotāju MA . Pieteikšanās līdz  28.12.2011.

 

Daugavpilī

 

PNIP

04.

10.00

Seminārs sākumskolas skolotājiem

Preiļu 1.psk.

PNIP

04.

10.00

Seminārs vizuālās mākslas skolotājiem

Preiļu 1.psk.

PNIP

Līdz 04.

17.00

Pieteikšanās ESF projekta "Pedagogu konkurētspējas

veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” 6.posmam

PNIP 22.vai 23.kab.

ESF, PNIP

05.

10.00-

LVA kursu nodarbība„Interaktīvo tehnoloģiju risinājumu un elektronisko mācību līdzekļu materiālu komplektu efektīva izmantošana latviešu valodā un literatūrā 7.,8. un 9.klasē”

Preiļu 1.psk.

PNIP

09.-03.02.

 

Ceļojošā izstāde – grāmata „Tikai šeit – Preiļu novadā” novada izglītības iestādēs – Preiļu 2.vidusskolā (09.-16.), Pelēču pamatskolā (16.-20.), Priekuļu pamatskolā (23.-27.), Salas pamatskolā (30.-3.II).

Novada izglītības iestādes

Preiļu novada BJC

11.

10.00-17.00

Seminārs-kursi „21.gadsimta skolotāja tēls” (A, 12 stundas)

Preiļu novada BJC

Preiļu novada BJC

13.

10.00

Izglītības iestāžu vadītāju profesionālās kompetences pilnveides kursu 1. nodarbība

Preiļu Valsts ģimn.

PNIP, ESF

Līdz 16.

 

Vides projektu olimpiādes darbu iesniegšana

PNIP

VISC

16.

 

Seminārs direktora vietniekiem audzināšanas darbā un ārpusstundu darba organizatoriem

Preiļu novada BJC

Preiļu novada BJC

 

17.01.

 

Novada skolu sacensības volejbolā (1996.-97.g.)

Galēnu psk.

Preiļu BJSS

18.

10.00

Seminārs skolēnu pašpārvalžu protokolistiem.

Preiļu novada BJC

Preiļu novada BJC

18.

10.00

Vēstures olimpiāde 12.kl.

Preiļu 1.psk.

PNIP

19.

10.00

Mūzikas olimpiāde 6.-9.; 10.-12.kl.. Pieteikuma anketas iesūtīt līdz 15. janvārim vanilze@inbox.lv

Līvānu novada Vakara vsk.

Līvānu un Preiļu novadu IP

19.01.

 

Novadu skolu sacensības telpu futbolā (vecākā gr.)

Aglonas vsk.

Preiļu BJSS

20.

9.45

Olimpiāde fizikā 9.-12.kl.

PVĢ

VISC, PNIP

Līdz 23.

 

Novada izglītības iestādes iesniedz darbus 40.starptautiskās bērnu mākslas izstādes „LIDICE 2012” 1.kārtai

Preiļu novada BJC

Preiļu novada BJC

Līdz 25.

 

Vidusskolu un jauniešu tautas deju kolektīvu dalībnieki iesniedz pieteikuma anketu dalībai deju meistarības pilnveides praktiskajos semināros februārī un maijā.

Rīga

VISC

25.

14.00

Tehnisko zināšanu un dekoratīvi lietišķās mākslas pamatu konkurss „DEGLIS”. Piedalās 5.-8.klašu skolēni.

Vieta tiks precizēta

Preiļu novada BJC

25.

 

Olimpiāde krievu valodā (svešvalodā) 10.-12.kl.

Preiļu 2. vsk.

VISC, PNIP

25.

 

Novadu skolu sacensības telpu futbolā (vidējā gr.)

Preiļu 1.psk.

Preiļu BJSS

Preiļu BJSS

25.-31.

 

40.starptautiskās bērnu mākslas izstāde „LIDICE 2012”.

Preiļu novada BJC

Preiļu novada BJC

26.

 

Latgales reģiona volejbola sacensības (1996.-97.g.)

Preiļu BJSS

Preiļu 1.psk.

Preiļu BJSS

26.

 

Preiļu novada BJSS „Mazā balva” vieglatlētikā 2.kārta

Preiļu 2.vsk.

Preiļu BJSS

 

26.-28.

 

Valsts olimpiāde bioloģijā 9., 11.-12. kl.

Rīgā

VISC

27.

9.30

Izglītības iestāžu vadītāju profesionālās kompetences pilnveides kursu 2. nodarbība

Preiļu Valsts ģimn.

PNIP, ESF

30.

 

Olimpiāde latviešu valodā un literatūrā 8.-9.kl.

Preiļu 1.psk.

 

Līdz 31.I

 

Pieteikuma anketu iesniegšana Latgales novada latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensībām „Lakstīgala 10”, kas notiks 7.februārī Preiļos

PVĢ

Preiļu novada BJC

31.

 

Seminārs logopēdiem Daugavpils iekļaujošās izglītības atbalsta centrā

D-pilī

Abavas iela 1

PNIP

03.02.

 

Olimpiāde matemātikā 9.-12. kl.

PVĢ

 

 

27.12.2011.   IP skolu metodiskā darba speciālists V.Karpušenko
Tālr.6-53-22332; Mob.26377833; E-pasts: preiluipmc@pvg..edu.lv
PNIP mājas lapa
: http://www.pvg.edu.lv/izglitiba/index.html