Preiļu novada Izglītības pārvalde (PNIP)
metodiskā darba ciklogramma DECEMBRIS(2011)

 

 

Datums

Laiks

Pasākums

Vieta

Organizators

01.

10.00-15.00

Reģionālā konference "No pirmsskolas uz sākumskolu – rotaļas, mācības un dzīve"

Preiļu novada KC

VISC

01.

 

Basketbols „Oranžā bumba” 1996.-97.g.

Līvāni

Preiļu novada BJJS-Ž.Kufina

01.

 

Dalība konkursa „Superpuika 2012” 2.kārtā. Piedalās Pelēču pamatskolas 6.klases skolēns Ronalds Kivriņš.

Rīga

TJN

„Annas 2”

01.

12.00

Ģeogrāfijas skolotāju seminārs

Preiļu 1.psk.

PNIP

01.

13.00-15.30

Ģeogrāfijas un ekonomikas skolotāju tikšanās ar Valsts izglītības satura centra Izglītības satura nodrošinājuma nodaļas vecāko referenti Natāliju Buili

Preiļu 1.psk.

PNIP

VISC

01.

9.30

Starpnovadu olimpiāde bioloģijā 9.,11.-12.kl.

Preiļu 1.psk.

PNIP

Līdz1.

 

Vēstures olimpiādes 1.posma atbilžu iesūtīšana

info@vsb.lv.

VISC

04.

 

Dalība TEHNISKĀS JAUNRADES DIENĀS Rēzeknē.

Rēzekne

RTU

05.

9.00

Latviešu valodas un literatūras skolotāju tikšanās ar vieslektoru DU profesori Maiju Burinu. Lekciju tēmas „Modernisms” un Jaunākā latviešu literatūra”

P VĢ

PNIP

05.-16.

 

Ceļojošā izstāde-grāmata „Tikai šeit – Preiļu novadā” novada izglītības iestādēs– Preiļu Valsts ģimnāzija

 (5.-9.XII), Preiļu 1.pamatskola (12.-16.XII)

Preiļu novada BJC

Preiļu novada BJC

06.

10.00

Novadu volejbola sacensības 1993.-95.dz.g.

Preiļi

Preiļu novada BJJS-A.Isajevs

06.

10.00

Seminārs skolēnu pašpārvalžu līderiem (prezidentiem)

Preiļu novada BJC

Preiļu novada BJC

07.

14.00

Seminārs bērnu un jauniešu nometņu vadītājiem un organizatoriem.

Preiļu novada BJC

Preiļu novada BJC

07.

9.30

Starpnovadu olimpiāde vācu valodā 10.-12.kl.

PVĢ

PNIP

08.

13.00

Jaukto koru modelēšanas koncerts” Mēs lidosim”

Rīgā, RLB

VISC

09.

9.30

Latgales reģiona 2. atklātā angļu valodas olimpiāde

10.-12.kl.

PVĢ

PNIP

14.

10.00

„Tautas bumba” (2000.dz.g. un jaun.)

Preiļi

Preiļu novada BJJS-Ž.Kufina

20.

10.00

Pedagoģiski medicīniskā komisija

IP

PNIP

Datumu precizēs

 

Izglītības iestāžu direktoru seminārs

Preiļu PII un skolas

PNIP

27.-06.01.2012.

Izglītojamo Ziemassvētku brīvdienas

 

 

27.

9.30

Pieredzes apmaiņas seminārs krievu valodas (kā svešvalodas) un literatūras skolotājiem

Preiļu 2.vsk 27. kab.

PNIP

28.

9.30

Seminārs bioloģijas skolotājiem

PVĢ

PNIP

28.

11.00

Seminārs ķīmijas skolotājiem

PVĢ

PNIP

28.

10.00

Seminārs matemātikas skolotājiem

PVĢ

PNIP

03.vai 04.

 

Izbraukuma seminārs – praktikums par novadpētniecības darba metodiku, avotpētniecību sadarbībā ar Daugavpils universitāti, DU Mutvārdu vēstures centru un Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Vēstures skolotāju MA

Daugavpilī

PNIP

04.01.

10.00

Seminārs sākumskolas skolotājiem

Preiļu 1.psk.

PNIP

04.01.

10.00

Seminārs vizuālās mākslas skolotājiem

Preiļu 1.psk.

PNIP

 

25.11.2011.   IP skolu metodiskā darba speciālists V.Karpušenko
Tālr.6-53-22332; Mob.26377833; E-pasts: preiluipmc@pvg..edu.lv
PNIP mājas lapa
: http://www.pvg.edu.lv/izglitiba/index.html