Preiļu novada Izglītības pārvalde (PNIP)
metodiskā darba ciklogramma NOVEMBRIS (2011)
IZMAIŅAS 22.11.2011.

 

 

Datums

Laiks

Pasākums

Vieta

Organizators

01.

9.30

Latviešu valodas (mazākumtautību skolām) starpnovadu olimpiāde 7.-8.kl.

Preiļu 2. vsk.

PNIP

03.

9.30

Preiļu, Aglonas, Vārkavas, Līvānu un Riebiņu novadu skolu komandu sacensības 64 lauciņu dambretē

Preiļu 1.psk.

Preiļu BJC;

Preiļu BJSS

03.,04.

10.00

36 st. kursi atbalsta komandu speciālistiem „ Bērnu attīstība un diagnostikas iespējas agrīnajā vecumā”

Preiļu

novada BJC

PNIP

04.

12.00

Seminārs krievu valodas (kā svešvalodas) un literatūras skolotājiem

Preiļu 2.vsk 27. kab.

PNIP

04.

8.30

Pedagoģiski medicīniskā komisija

IP

PNIP

08.

10.00

Dalība tautas deju kolektīvu vadītāju repertuāra apguves seminārā. Piedalās Preiļu 1.psk. skolotāja G.Ivanova.

Rīgā

VISC

09.

10.00

Seminārs skolēnu pašpārvalžu līderiem (prezidentiem)

Preiļu novada BJC

Preiļu novada BJC

10.

10.30

Dalība matemātikas skolotāju MA vadītāju seminārā. Piedalās Preiļu VĢ skolotāja I.Ivanova.

Rīgā

VISC

10.

 

Darbu iesniegšana konkursam„Tikai šeit – Preiļu novadā”

Preiļu novada BJC

Preiļu novada BJC

11.

10.00

Latgales reģiona skolēnu sporta spēles dambretē

Preiļu 1.psk.

Preiļu BJC;

Preiļu BJSS

11.-18.

 

TĒVZEMES NEDĒĻA

 

Izgl. iestādes

15.

10.30

Konkurss Preiļu, Aglonas, Vārkavas un Riebiņu novadu vispārizglītojošo skolu 9.kl.skolēnu komandu konkurss „Vai  tu pazīsti Latviju?”

Preiļu 1.psk.

Preiļu 1.psk. CDS MK

14.-25.

 

Konkursam „Tikai šeit– Preiļu novadā” iesniegto darbu izstāde

Preiļu novada BJC

Preiļu novada BJC

21.

13.30.

Seminārs Preiļu novada izglītības iestāžu direktora vietniekiem audzināšanas darbā, ārpusstundu darba organizatoriem

Preiļu novada BJC

Preiļu novada BJC

23.

 

Preiļu novada vieglatlētikas sacensības „Mazā balva” 1.k.

Preiļu 2.vsk.

Preiļu BJSS

24.

10.00

Seminārs Preiļu, Aglonas, Vārkavas, Riebiņu un Līvānu novadu mūzikas skolotājiem „Gatavošanās mūzikas olimpiādei”

PVĢ

 

PNIP

24.

9.30

Seminārs Aglonas, Preiļu un Riebiņu novadu izglītības iestāžu tautas deju kolektīvu vadītājiem

Preiļu 1.psk.

Preiļu novada BJC

24.

10.00

Novadu skolu sacensības basketbolā „Oranžā bumba”

Līvānos

Preiļu BJSS

25.

 

Sagatavošanās olimpiāde matemātikā 5.-12.kl.

Skolās

 

25.

10.00

Seminārs sporta skolotājiem .

PVĢ

PNIP

26.

 

Vēstures skolotāju radošā darbnīca- diskusija par latvisko identitāti „ Mūsu nacionālais raksturs” ar mūsu novadnieku, kinorežisoru Jāni Streiču.

ATCELTS

ATCELTS

29.

10.00

Novadu skolu sacensības basketbolā „Vidusskolu kauss”

Līvānos

Preiļu BJSS

29.

11.00-13.00

Seminārs speciālajā izglītībā par atbalsta pasākumiem un individuālo programmu izstrādi. Dalībniekus pieteikt A. Džeriņai līdz 20.11. tel. 25928800

Preiļu novada domes zālē

PNIP

01.12.

10.00-15.00

Reģionālā konference "No pirmsskolas uz sākumskolu – rotaļas, mācības un dzīve"

Preiļu novada KC

VISC

01.12.

12.00

Ģeogrāfijas skolotāju seminārs, tikšanās ar VISC speciālisti N.Buili.

Preiļu 1.psk.

PNIP

01.12.

9.30

Starpnovadu olimpiāde bioloģijā 9.,11.-12.kl.

Preiļu 1.psk.

PNIP

28.10.2011.   IP skolu metodiskā darba speciālists V.Karpušenko
Tālr.6-53-22332; Mob.26377833; E-pasts: preiluipmc@pvg.edu.lv
PNIP mājas lapa
: http://www.pvg.edu.lv/izglitiba/index.html