Preiļu novada Izglītības pārvalde (PNIP)
metodiskā darba ciklogramma
OKTOBRIS
(2011)

 

 

Datums

Laiks

Pasākums

Vieta

Organizators

02.

 

Skolotāju diena.

 

 

03.

 

Seminārs sociālo zinību skolotāju MA vadītājiem . Piedalās N.Šņepste (Preiļu1.psk.)

Rīgā

VISC

04.

 

Seminārs vēstures skolotāju MA vadītājiem . Piedalās N.Šņepste (Preiļu1.psk.)

Rīgā

VISC

05.

12.00

Seminārs vācu valodas skolotājiem

PVĢ

PNIP

06.

 

Seminārs ķīmijas skolotāju MA vadītājiem . Piedalās V.Pastare(PVĢ)

Rīgā

VISC

06.

10.00

Latgales skolu kauss (10.-12.kl. un 8-9.kl.)

Preiļi

BJSS

06.-08.

 

Kursi „Attīstības izglītības saturs un metodika vispārējā izglītībā” (24 st.)

Daugavpilī

IAC

07.

12.00

Seminārs angļu valodas skolotājiem

PVĢ

PNIP

Līdz 10.

 

Pieteikšanās konkursam „Trešās Atmodas pieredze manā novadā (1986-1991) – Latvijas paaudžu mantojums”.

Anketas – http://www.gramata21.lv/skolas-index.html (individuālie dalībnieki piesakās līdz 20.X)

 

VISC

10.

 

Vēstures skolotājiem un citiem interesentiem: priekšlasījumi un diskusija par pilskalnu izpēti.

Sīkāka informācija www.preili.lv

Preiļu novada KC

 

13.

13.00

Seminārs vizuālās un lietišķās mākslas pulciņu skolotājiem

Preiļu novada BJC

Preiļu novada BJC

10. -14.

 

UNESCO nedēļa Latvijā. Informatīvi izglītojoši pasākumi „UNESCO pieskārieni Latvijai”.

Izglītības iestādēs

UNESCO

LNK

12.

 

Seminārs fizikas skolotāju MA vadītājiem . Piedalās M.Lisova(PVĢ)

Rīgā

VISC

12.

11.00

Seminārs Eiropas Sociālā fonda projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” ietvaros skolu administrācijām, skolu komisijām un pretendentiem

PVĢ

PNIP

 Līdz14.

 

Vēstures olimpiādes 9.kl. 1.kārta

Skolās

VISC

14.

 

Pieredzes apmaiņas seminārs–ar BJC darbu iepazīstas Madonas bērnu un jauniešu centra pedagogi.

Preiļu novada BJC

Preiļu novada BJC

17.

 

Seminārs latviešu valodas un literatūras skolotāju MA vadītājiem . Piedalās S.Kivko (PVĢ)

Rīgā

VISC

19.

 

Seminārs kultluroloģijas skolotāju MA vadītājiem . Piedalās A.Svile (PVĢ)

Rīgā

VISC

25.

 

Seminārs krievu skolotāju MA vadītājiem . Piedalās L.Arestova (Preiļu 2.vsk.)

Rīgā

VISC

25.

 

Seminārs sporta skolotāju MA vadītājiem . Piedalās F.Pušņakovs (PVĢ)

Rīgā

VISC

24.-28.

Izglītojamo rudens brīvdienas

 

 

24.

10.00

Seminārs latviešu valodas un literatūras skolotājiem

PVĢ

PNIP

24.-28.

 

Kursi tautas deju skolotājiem

Rīgā

VISC

25.-28.

 

36 st. kursi ģeogrāfijas skolotājiem

Daugavpilī

ESF

25.

10.00

Seminārs fizikas skolotājiem

PVĢ

PNIP

26.

10.00

Seminārs vēstures skolotājiem „Vēstures un sociālo zinību mācību priekšmetu aktualitātes 2011./2012.m.g.”. Diskusija par latvisko identitāti ar mūsu novadnieku, kinorežisoru Jāni Streiču.

Preiļu 1.psk.

PNIP; Preiļu nov. vēstures un lietišķās mākslas muzejs

26.

 

Pieredzes apmaiņas seminārs klašu audzinātāju MK vadītājiem.

Aglonas vsk.

PNIP

26.

10.00

Seminārs mājturības un tehnoloģiju skolotājiem

Preiļu 1.psk.

PNIP

27.-29.,

04.11.

10.00

36 st. kursi atbalsta komandu speciālistiem „ Bērnu attīstība un diagnostikas iespējas agrīnajā vecumā”

Preiļu novada BJC

PNIP

27.

11.00

Konference krievu valodas (kā dzimtās un svešvalodas) un literatūras skolotājiem „Jaunās idejas”. Pieteikšanās līdz 17.10.

Daugavpilī

Daugavpils

IP MC

28.

 

Izbraukuma seminārs vācu un angļu valodas skolotājiem

Rīgā

PNIP

28.

 

Seminārs sporta treneriem

Līvānos

BJSS

***

 

Konkurss „Tikai šeit – Preiļu novadā”

Preiļu novada BJC

Preiļu novada BJC

***

 

Profesionālās pilnveides iespēja – meistarklase pedagogiem

Preiļu novada BJC

Preiļu novada BJC

***

 

Dalība Rīgas atklātajās sacensībās lidmodelismā brīvlidojošajiem lidmodeļiem.

„Spilves” aerodroms

VISC

31.-03.11.

 

Kursi mūsdienu deju skolotājiem

Rīgā

VISC

 

29.09.2011. IP skolu metodiskā darba speciālists V.Karpušenko
Tālr.6-53-22332; Mob.26377833; E-pasts: preiluipmc@pvg..edu.lv
PNIP mājas lapa: http://www.pvg.edu.lv/izglitiba/index.html