Preiļu novada Izglītības pārvalde (PNIP)
metodiskā darba ciklogramma
SEPTEMBRIS
(2011)
IZMAIŅAS 20.09.2011.

 

 

Datums

Laiks

Pasākums

Vieta

Organizators

01.

 

Zinību diena

Skolās

 

Līdz 2.

17.00

Pedagogu pieteikumu dalībai ESF projektā „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” iesniegšana IP

Preiļu novada IP

ESF

05.

18.00

Latvijas jaunatnes čempionāts futbolā (U-16)

Preiļu novada BJSS

Preiļu novada BJSS

08.

 

Seminārs vizuālās mākslas skolotāju MA vadītājiem . Piedalās M.Abricka (Preiļu1.psk.)

Rīgā

VISC

09.

15.30

Latvijas jaunatnes čempionāts futbolā (U-16)

Preiļu novada BJSS

Preiļu novada BJSS

Līdz 9.

 

Iepazīšanās ar Preiļu novada BJC pulciņiem un radošajām darbnīcām „Ko darīt tad, kad nav ko darīt”.

Preiļu novada BJC

Preiļu novada BJC

9.-11.

 

Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopu vadītāju „Vasaras skola 2011” seminārs (2011./2012.m.g. folkloras programmas apguve)

Jelgavā

VISC

10.

10.00

Atklātais čempionāts vieglatlētikā

Vārkavas vsk.

Preiļu novada BJSS

14.

 

Seminārs mājturības skolotāju MA vadītājiem Piedalās U.Čerpakovskis (Preiļu 1.psk.)

Rīgā

VISC

15.

10.00

Seminārs pirmsskolas skolotājām

PVĢ

PNIP

16.

14.00

Latvijas jaunatnes čempionāts futbolā (U-14)

Preiļu novada BJSS

Preiļu novada BJSS

19.-23.

 

SMVA veselības pārbaude

Preiļu novada BJSS

Preiļu novada BJSS

20.

10.00

Novadu skolu kauss futbolā (2000.-2001.g.dz.)

Dravnieku psk.

Preiļu novada BJSS

20.

15.00

Tehniskās jaunrades konkurss „Spice” 1999. un 2000.g. dzimušajiem pusaudžiem.

Dalību pieteikt līdz 16. septembrim

Preiļos, Aglonas ielā 24

Preiļu novada BJC

21.

 

Seminārs vācu valodas skolotāju MA vadītājiem Piedalās A.Lazdāne (PVĢ)

Rīgā

VISC

23.

11.00

Seminārs angļu valodas skolotāju MA vadītājiem . Piedalās N. Hļebņikova (Preiļu 2.vsk.)

Rīgā

VISC

23.

10.00

Novadu skolu kauss futbolā (8.-9.kl.)

Dravnieku psk.

Preiļu novada BJSS

26.

13.00

Seminārs Preiļu novada izglītības iestāžu direktoru vietniekiem audzināšanas darbā un ārpusstundu darba organizatoriem, klašu audzinātāju MK vadītājiem

Preiļu novada BJC

Preiļu novada BJC

27.

10.00

Novadu skolu kauss futbolā (10.-12.kl.)

Aglonas vsk.

Preiļu novada BJSS

28.

 

Seminārs mūzikas skolotāju MA vadītājiem . Piedalās I.Rožinska (PVĢ)

Rīgā

VISC

29.

10.00

Novadu skolu kauss futbolā (1998.-1999.g.dz.)

Dravnieku psk.

Preiļu novada BJSS

29.

13.00

Mūzikas skolotāju seminārs

PVĢ

PNIP

30.

10.00

Skolu bibliotekāru seminārs

Preiļu Galv.bibliotēka

Preiļu Galv.bibliotēka

07.09.2011.    IP skolu metodiskā darba speciālists V.Karpušenko
Tālr.6-53-22332; Mob.26377833; E-pasts: preiluipmc@pvg.edu.lv
PNIP mājas lapa
: http://www.pvg.edu.lv/izglitiba/index.html