Preiļu novada Izglītības pārvalde (PNIP)
metodiskā darba ciklogramma
AUGUSTS (2011)

(Izmaiņas 20110822)

 

 

Datums

Laiks

Pasākums

Vieta

Organizators

19.

10.00-14.00

Seminārs pirmsskolas skolotājām

Preiļu novada

domes zālē

PNIP

22.

9.30

Izglītības iestāžu vadītāju seminārs ”Aktualitātes izglītībā”

PVĢ

PNIP

22.

11.30- 15.00

Seminārs ESF projekta „Inovatīvi risinājumi sociālās atstumtības mazināšanai sociālā riska grupas jauniešiem” ietvaros skolu pārstāvjiem, kuras īsteno vai plāno pedagoģiskās un sociālās korekcijas izglītības programmu apguvi.

PVĢ

PNIP

23.

10.00

Atvērto durvju diena ”Domā citādāk, eksaktāk” (ESF dabaszinātņu un matemātikas nedēļas ietvaros) par jauninājumiem, spēlēm fizikas un matemātikas jomā

(visu 5 novadu skolām). Piedalās skolu direktori, vietnieki izglītības jomā, priekšmetu skolotāji.

Preiļu Valsts ģimnāzijā

PVĢ, PNIP

23.

10.00

Atvērto durvju diena par ESF projekta „Dabaszinātnes un matemātika” jaunumiem , mācību spēles bioloģijā un ķīmijā 7. – 9. klasēm (visu 5 novadu skolām). Lūgums pieteikt dalību līdz 22.augustam, zvanot uz t.65307204.

Transports no Preiļu novada domes 9.15

Līvānu 1. vsk.

Līvānu 1.vsk.

24.

6.30

Pieredzes apmaiņas izbraukuma seminārs ģeogrāfijas, bioloģijas un vēstures skolotājiem uz Lietuvu.

Pieteikties līdz 18.08.

Aukštaitijas novads

PNIP

25.-26.

 

Kursi „Mentoru profesionālā pilnveide”

PVĢ

PNIP

25.-27.

26.

 

6.00

Izglītības izstāde „Daba un zinātne skolā. Aizraujoši.” Transports no Preiļu novada domes 6.00; pieteikties transportam līdz 24.augustam IP .

Rīgā, Dailes teātrī

VISC

26.

10.00

Arodbiedrības priekšsēdētāju sanāksme (visu 5 novadu skolām).

Preiļu novada domes zālē

LIZDA

26.

11.00

Konference „Interešu izglītība kā nepārtraukta mozaīkas likšana” Preiļu novada izglītības iestāžu interešu izglītības skolotājiem.

Preiļu nov. BJC

Preiļu BJC

29.

8.30

Pedagoģiski medicīniskā komisija

PNIP

PNIP

29.

9.00

Iepazīšanās ar Preiļu novada izglītības iestāžu gatavību jaunajam mācību gadam

 

PNIP

29.

9.00

Iepazīšanās ar Vārkavas novada skolu gatavību jaunajam mācību gadam

 

PNIP

30.

10.00

Sākumskolas skolotāju seminārs

Preiļu 1.psk.

 

30.

10.00

Seminārs direktoru vietniekiem izglītības jomā

Preiļu 2.vsk.

 

30.

10.00

Matemātikas skolotāju seminārs

PVĢ

PNIP

30.

10.00

Ķīmijas un bioloģijas skolotāju seminārs

PVĢ

PNIP

30.

10.00

Mājturības skolotāju seminārs

Preiļu 1.psk.

PNIP

30.

10.00

Latviešu valodas un literatūras skolotāju seminārs

PVĢ

PNIP

30.

12.00

Aglonas, Preiļu, Vārkavas novadu skolotāju konference

Piedalās IZM Valsts sekretārs Mareks Gruškevičs,

 projekta „Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība” vadītāja Karīna Brikmane.

Preiļu nov.KC

PNIP

31.

9.00

Iepazīšanās ar Aglonas novada skolu gatavību jaunajam mācību gadam

 

PNIP

22.08.2011.

 Ar dzeltenu izceltas izmaiņas!      IP skolu metodiskā darba speciālists V.Karpušenko
Tālr.6-53-22332; Mob.26377833; E-pasts: preiluipmc@pvg.edu.lv
PNIP mājas lapa
: http://www.pvg.edu.lv/izglitiba/index.html


Jaunumi mācību priekšmetu olimpiādēs 2011./2012.mācību gadā

 

2011./2012.mācību gadā mācību priekšmetu olimpiādēs ir ieviesti jaunumi:

01.08.2011. LU Preses centrs.