AKTUALITĀTES 2012              Mājas lapas ARHĪVS no 2002.08.01.08.2002. - 05.06.2012.

 Mūsu WWW  IZGLĪTĪBA PREIĻU , AGLONAS UN VĀRKAVAS NOVADĀ regulāri tiek ievietota AKTUĀLA INFORMĀCIJA

Datums
Labākai mājas lapas apskatei 15"un17" monitora izšķirtspēja 1024x768 (text size-medium)
 Jūniija AKTUALITĀTES 2012
 Preiļu novada Izglītības pārvalde (PNIP)
05.06.2012. PREIĻU NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (PNIP)
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Izglītības iestāžu informatizācijas (III) projektā pabeigts pēdējais
piegādes posms Preiļu novada izglītības iestādēm
un Aglonas novada Aglonas internātvidusskolai
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Preiļu 1.pamatskola
datortīkls, stacionārie datori - 41, portatīvie datori - 4, tāfele un dokumentu kamera - 1, sensoru komplekts - 1
Pelēču pamatskola
datortīkls, stacionārie datori - 5 , portatīvie datori - 2, tāfele un dokumentu kamera - 1, sensoru komplekts - 1
Preiļu novada Vakara (maiņu) un neklātienes vidusskola
datortīkls, stacionārie datori - 10, portatīvie datori - 2, tāfele un dokumentu kamera - 1, sensoru komplekts - 1
Priekuļu pamatskola
datortīkls, stacionārie datori - 4, portatīvie datori - 2, tāfele un dokumentu kamera - 1, sensoru komplekts - 1
Salas pamatskola
portatīvie datori - 2, tāfele un dokumentu kamera - 1, sensoru komplekts - 1
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Aglonas internātvidusskola
portatīvie datori - 2, tāfele un dokumentu kamera - 1, sensoru komplekts - 1
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    

            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
     
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   PROJEKTĀ IEGŪTO IT APSKATE . . .
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
01.06.2012. PREIĻU NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (PNIP)
METODISKĀ DARBA CIKLOGRAMMA (05.-06.2012.)
  IZDRUKĀT   Izmaiņas 28.05.2012.
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Datums
Labākai mājas lapas apskatei 15"un17" monitora izšķirtspēja 1024x768 (text size-medium)
 Maija AKTUALITĀTES 2012
 Preiļu novada Izglītības pārvalde (PNIP)
31.05.2012. PREIĻU NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (PNIP)
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Valsts un novada olimpiāžu uzvarētāju apbalvošana
Vieta: Preiļu novada KC
Laiks: 31.05.2012. plkst.13.00.
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  

            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PASĀKUMA FOTOGALERIJA . . .
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
28.05.2012. PREIĻU NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (PNIP)
METODISKĀ DARBA CIKLOGRAMMA (05.-06.2012.)
  IZDRUKĀT   Izmaiņas 28.05.2012.
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
21.05.2012.


 
REIĻU NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (PNIP)
Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmās optimizācijas apstākļos”
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmās optimizācijas apstākļos” noslēguma konference
Vieta:
Preiļu Valsts ģimnāzija
Laiks: 21.05.2012. plkst.13.00.
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PASĀKUMA FOTOGALERIJA . . .
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
09.05.2012. PREIĻU NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (PNIP)
Aktuāla informācija pirms valsts pārbaudes darbiem
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VISC
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Valodu eksāmenu mutvārdu daļas ieraksta programma 2012 (EXE)
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lietotāja rokasgrāmata 2012 (PDF)
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2011./2012. mācību gada valsts pārbaudījumu grafiks

            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
08.05.2012. PREIĻU NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (PNIP)

ESF logo

Turpinās pieteikšanās tālākizglītības kursiem ...
Tiek piedāvāti bezmaksas kursi ...

Te tikai jāuzklikšķina ...
TĀLĀKIZGLĪTĪBA
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
07.05.2012. PREIĻU NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (PNIP)
Preiļu Valsts ģimnāzija

Tā kā izglītības iestādēs ir piegādātas interaktīvās tāfeles un vairākās skolās tās jau iegādātas iepriekš, atkārtoti aicinām uz VISC organizētajiem bezmaksas kursiem interaktīvās tāfeles mācību materiālu izmantošanas un to izstrādes apguvei. Šobrīd tiek organizēta grupa lietotājiem ar datora standartprogrammu lietošanas priekšzināšanām (Windows, Office, e-pasts, internets). Protams, kursiem var pieteikties tikai tad, ja nav izmantota piešķirtā kursu stundu kvota (48 stundas).

Kursiem var pieteikties jebkurš skolotājs, t.sk. vairāki no vienas skolas.

Kursi tiek plānoti Preiļos, Preiļu Valsts ģimnāzijā
Kursu ilgums 24 stundas.
Uz 2012. gada 07. maiju kursiem ir pieteikušies 8 dalībnieki (uz 7.maiju vēl ir vakantas 4-6 vietas). Ja pieteiksies vairāk gribētāju, tad organizēsim vēl vienu grupu.

Pieteikties kursiem varat VISC vietnē:
https://talakizglitiba.visc.gov.lv/visp/login/index.php
(lai pieteiktos ir jāpiereģistrējas, ļoti vēlams reģistrējoties norādīt savu personīgo e-pastu)

Kursu nosaukums:
02.modulis. Interaktīvās tāfeles rīku izmantošana mācību procesā un
materiālu veidošanā. Pedagogiem AR priekšzināšanām - (24 māc.st.) /5. variants

Kursu norises datumi (4 dienas pa 6 stundām) tiks noteikti pēc kursantu grupas nokomplektēšanas (ja grupa tiks sakomplektēta salīdzinoši ātri, tad kursi varētu notikt jūnijā vai augustā).

Kursa apraksts:
Programmas otrajā modulī paredzēts turpināt padziļinātākā līmenī iepazīties ar interaktīvo tāfeli, ar kuras palīdzību mācību procesu īstenot atbilstoši aktuālajām izglītības tendencēm Latvijā un ārvalstīs. Kursu uzsākot paredzēta ievadnodarbība, kurā tiks aktualizētas zināšanas un prasmes par darbu ar interaktīvās tāfeles programmatūras ActivInspire Professional pamatrīkiem. Lielākā nodarbību daļa tiks veltīta interaktīvo metožu apguvei un skaidrojumam par to pielietojumu digitālos mācību materiālos. Papildus tiks sniegta informācija un praktiskie uzdevumi par mācību materiālu vizuālā noformējuma nozīmi, kā arī tiks dots ieskats par skolēnu sasniegumu vērtēšanas iespējām, izmantojot interaktīvo tāfeli un jautājumu un atbilžu reģistrēšanas sistēmu (JAS). Kursa ietvaros paredzēts laiks praktiskā darba veikšanai (mācību materiāla izveidei) un tā prezentēšanai pie interaktīvās tāfeles, tādējādi īstenot savu radošo potenciālu, radīt jaunas pieejas moderno tehnoloģiju pielietojumam mācību procesā, dalīties savās idejās ar kolēģiem.

 Informācija: Juris Erts, 29419475, juris@pvg.edu.lv

            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
02.05.2012. PREIĻU NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (PNIP)
METODISKĀ DARBA CIKLOGRAMMA (05.2012.)
  IZDRUKĀT   Izmaiņas 07.05.2012.
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Datums
Labākai mājas lapas apskatei 15"un17" monitora izšķirtspēja 1024x768 (text size-medium)
 Aprīļa AKTUALITĀTES 2012
 Preiļu novada Izglītības pārvalde (PNIP)
12.04.2012. PREIĻU NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (PNIP)
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
IZM - Saņemtie viedokļi par mācību gada pagarināšanu !
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
12.04.2012. PREIĻU NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (PNIP)
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Preiļu, Aglonas un Vārkavas novadu
izglītības iestāžu vadītāju semināra dienas kārtība
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VIETA - PVĢ - metodiskais kabinets
LAIKS - 12.04.2012. - plkst. 9.30.
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1. Aktualitātes izglītības jomā- Andrejs Zagorskis
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2. Par valsts pārbaudes darbiem - Dzintra Šmukste
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3. Olimpiāžu rezultātu analīze - Valentīna Karpušenko
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4. Par projekta datoru saņemšanu - Valdis Lociks
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5.Aktuāla informācija - Anita Džeriņa
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6.Dažādi jautājumi
---
SAITE uz Daphne III projektu “Europe’s Anti-Bullying Campaign” - APTAUJA!

            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7.Starpnovadu sākumskolas skolēnu koncerts - Preiļu 1.psk.

            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10.04.2012. PREIĻU NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (PNIP)
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ielu vingrošana Preiļos - PARKOUR - var skatīties!
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LTV-1     Treniņi     Ultimate Jump Video 2011    
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Uzstāšanās Daugavpils  Olimpiskajā centrā
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LATVIJAS ZELTA TALANTI - 2012 PUSFINĀLS - ULTIMATE JUMP

            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(Materiāli izmantoti no raidījumiem
LATVIJAS ZELTA TALANTI, LTV-1 un Preiļu 2.vidusskolas jauniešu videoarhīviem)
02.04.2012. PREIĻU NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (PNIP)
METODISKĀ DARBA CIKLOGRAMMA (04.2012.)
  IZDRUKĀT  
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Datums
Labākai mājas lapas apskatei 15"un17" monitora izšķirtspēja 1024x768 (text size-medium)
 Marta AKTUALITĀTES 2012
 Preiļu novada Izglītības pārvalde (PNIP)
02.03.2012. PREIĻU NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (PNIP)
METODISKĀ DARBA CIKLOGRAMMA (03.2012.)
  IZDRUKĀT  ---Izmaiņas 20.03.2012.
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Datums
Labākai mājas lapas apskatei 15"un17" monitora izšķirtspēja 1024x768 (text size-medium)
 Februvāra AKTUALITĀTES 2012
 Preiļu novada Izglītības pārvalde (PNIP)
29.02.2012.

PREIĻU NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (PNIP)
Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmās optimizācijas apstākļos”
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Seminārs par tēmu
„Pašvērtējums, pedagogu darba analīze, portfolio un pašvērtējumu veidošana” skolu komisijām un projekta 3.aktivitātes pretendentiem
Vieta:
Preiļu Valsts ģimnāzija
Laiks:
29.02.2012.
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
INFORMĀCIJA TIKS NOSŪTĪTA uz Preiļu novada IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU E-PASTIEM!
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Papildus informācija - mob. 29297976 - IP vadītājs A.Zagorskis.
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
01.02.2012. PREIĻU NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (PNIP)
METODISKĀ DARBA CIKLOGRAMMA (02.2012.)
  IZDRUKĀT  ---Izmaiņas 13.02.2012.
                    ---Izmaiņas 15.02.2012.
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Datums
Labākai mājas lapas apskatei 15"un17" monitora izšķirtspēja 1024x768 (text size-medium)
 Janvāra AKTUALITĀTES 2012
 Preiļu novada Izglītības pārvalde (PNIP)
30.01.2012. PREIĻU NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (PNIP)
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU VADĪTĀJIEM UN VECĀKIEM PAR AUKSTO LAIKU!
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ministru kabineta noteikumi Nr.610 (izraksts)
Rīgā 2002.gada 27.decembrī (prot. Nr.60 67.§)
Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm
Izdoti saskaņā ar Epidemioloģiskās drošības likuma 38.1 pantu
...
6. Iestādi neapmeklē izglītojamie:
6.1. vecumā līdz 12 gadiem, ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 20 °C;
6.2. vecumā no 13 gadiem, ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 25 °C.

            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
05.01.2012. PREIĻU NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (PNIP)
METODISKĀ DARBA CIKLOGRAMMA (01.2012.)
  IZDRUKĀT  
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
01.01.2012.

PREIĻU NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (PNIP)
ATGĀDINĀJUMS

Preiļu novada Izglītības pārvalde izsludina līdz 04.01.2012. pedagogu pieteikšanos uz Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitātes „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmās optimizācijas apstākļos” 
Preiļu, Vārkavas un Riebiņu novadā uz 3.aktivitāti (nolikuma 9.punkts).
Ar pedagogu atlases nolikumu un iesniedzamajiem dokumentiem var iepazīties savās izglītības iestādēs.
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pieteikumus līdz noteiktajam termiņam var iesniegt Preiļu novada Izglītības pārvaldē
(Raiņa bulvāris 23. un 22.kabinetā)

Papildus informācija - mob. 29297976 - IP vadītājs A.Zagorskis.
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
INFORMĀCIJA TIKS NOSŪTĪTA uz Preiļu novada IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU E-PASTIEM!
IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU VADĪTĀJIEM jāiepazīstina savas iestādes darbiniekus ar šo INFORMĀCIJU!
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Datums
Labākai mājas lapas apskatei 15"un17" monitora izšķirtspēja 1024x768 (text size-medium)
 Decembra AKTUALITĀTES 2011
 Preiļu novada Izglītības pārvalde (PNIP)
2011.12.24. PREIĻU NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (PNIP)
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2011.12.21.

PREIĻU NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (PNIP)
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Preiļu novada Izglītības pārvalde izsludina līdz 04.01.2012. pedagogu pieteikšanos uz Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitātes „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmās optimizācijas apstākļos” 
Preiļu, Vārkavas un Riebiņu novadā uz 3.aktivitāti (nolikuma 9.punkts).
Ar pedagogu atlases nolikumu un iesniedzamajiem dokumentiem var iepazīties savās izglītības iestādēs.
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pieteikumus līdz noteiktajam termiņam var iesniegt Preiļu novada Izglītības pārvaldē
(Raiņa bulvāris 23. un 22.kabinetā)

Papildus informācija - mob. 29297976 - IP vadītājs A.Zagorskis.
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
INFORMĀCIJA TIKS NOSŪTĪTA uz Preiļu novada IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU E-PASTIEM!
IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU VADĪTĀJIEM jāiepazīstina savas iestādes darbiniekus ar šo INFORMĀCIJU!
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2011.12.11. PREIĻU NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (PNIP)
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Eiropas Sociālā fonda projekts
„Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei”
(vienošanās Nr. 2010/0328/1DP/1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/002)

            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2011.12.01. PREIĻU NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (PNIP)
METODISKĀ DARBA CIKLOGRAMMA (2011.12.)
  IZDRUKĀT  
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Datums
Labākai mājas lapas apskatei 15"un17" monitora izšķirtspēja 1024x768 (text size-medium)
 NOVEMBRA AKTUALITĀTES 2011
 Preiļu novada Izglītības pārvalde (PNIP)
2011.11.22. PREIĻU NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (PNIP)
METODISKĀ DARBA CIKLOGRAMMA (2011.11.)
  IZDRUKĀT  
IZMAIŅAS 22.11.2011.
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2011.11.18. PREIĻU NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (PNIP)
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2011.11.06. PREIĻU NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (PNIP)
METODISKĀ DARBA CIKLOGRAMMA (2011.11.)
  IZDRUKĀT  
IZMAIŅAS 22.11.2011.
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Datums
Labākai mājas lapas apskatei 15"un17" monitora izšķirtspēja 1024x768 (text size-medium)
 OKTOBRA AKTUALITĀTES 2011
 Preiļu novada Izglītības pārvalde (PNIP)
2011.10.12.


 
Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitātes „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmās optimizācijas apstākļos” seminārs Preiļu, Aglonas, Vārkavas un Riebiņu novadu skolu administrācijām, skolu komisijām un pretendentiem.
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SEMINĀRA VIETA: Preiļu Valsts ģimnāzija
12.10.2010.
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ŠEIT var apskatīt semināra informāciju:

            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pedagogu, administrācijas un novērtēšanas komisijas darbība
pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanā

           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PEDAGOGA DARBA PAŠVĒRTĒJUMS
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2011.10.01. PREIĻU NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (PNIP)
METODISKĀ DARBA CIKLOGRAMMA (2011.10.)
  IZDRUKĀT  
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2011.10.01. PREIĻU NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (PNIP)
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PNIP apsveikums Pasaules skolotāju dienā!
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LIZDA

2011

Skolotāju diena Latvijā
Latvijā Skolotāju dienu svin oktobra pirmajā svētdienā, šogad – 2.oktobrī. Tāpat šie svētki tiek svinēti Baltkrievijā, Kazahstānā, Moldovā un Ukrainā. Bet citviet pasaulē skolēni pateicību par sniegtajām zināšanām saviem skolotājiem izsaka 5.oktobrī.
Skolotājiem šī diena ir iespēja apzināties savu nozīmīgo lomu pārmaiņu procesos. Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība un Education International aicina atzīmēt skolotāju dienu, uzsverot skolotāju nozīmīgo lomu kvalitatīvas izglītības nodrošināšanā un novērtējot skolotāju ieguldījumu katras personības attīstībā! Ievadot Skolotāju dienu LIZDA oktobrī rīko akciju "Skolas diena", kurā aicina piedalīties ikvienu deputātu un skolotāju.

LIZDA apsveikums Skolotāju dienā
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Datums
Labākai mājas lapas apskatei 15"un17" monitora izšķirtspēja 1024x768 (text size-medium)
 SEPTEMBRA AKTUALITĀTES 2011
 Preiļu novada Izglītības pārvalde (PNIP)
2011.09.09. PREIĻU NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (PNIP)
METODISKĀ DARBA CIKLOGRAMMA (2011.09.)
  IZDRUKĀT  
Izmaiņas 2011.09.20.
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2011.09.01. PREIĻU NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (PNIP)
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sveic skolēnus un viņu vecākus, skolotājus, izglītības iestāžu darbiniekus un vadītājus AR JAUNĀ MĀCĪBU GADA SĀKUMU!
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Datums
Labākai mājas lapas apskatei 15"un17" monitora izšķirtspēja 1024x768 (text size-medium)
 AUGUSTA AKTUALITĀTES 2011
 Preiļu novada Izglītības pārvalde (PNIP)
2011.08.31.


PREIĻU NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (PNIP)
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekts (STIP111)
„Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”
(Vienošanās Nr.2008/0001/1DP/1.2.1.2.2./08/IPIA/VIAA/002)
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Preiļu, Līvānu, Aglonas, Riebiņu un Vārkavas novadi

           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekts
„Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”
(Vienošanās Nr.2008/0001/1DP/1.2.1.2.2./08/IPIA/VIAA/002)
ir noslēdzies 31.08.2011.
Projekta dalībiestādēm jānodrošina pedagogu mapju glabāšanu savas iestādes arhīvā līdz 31.12.2021.gadam.
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
INFORMĀCIJA tika aizsūtīta uz atbilstošo skolu e-pastiem!
-----
Projekta mājas lapa:
MĀJAS LAPA (STIP111) - 
www.sf.gov.lv
Projekta koordinators A.Zagorskis,
mob.29297976

           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2011.08.31. PREIĻU NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (PNIP)
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
31.08.2011. PNIP un Aglonas novada pārstāvis iepazinās ar Aglonas novada izglītības iestāžu gatavību 2010./2011.m.g.

   - - - - - - - -
FOTOGALERIJA . . .
   - - - - - - - -
2011.08.30.

PREIĻU NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (PNIP)
    - - - - - - - -
Preiļu, Aglonas un Vārkavas pedagogu konferences darba kārtība
2011.gada 30.augustā, Preiļu KN

   - - - - - - - -

12.00 – 12.10

Atklāšana

Skolotāju koris

12.10 – 12.25

Novadu vadītāju uzrunas

 

12.25 – 12.45

Aktualitātes izglītībā

A.Zagorskis
Preiļu novada IP vadītājs

12.45 – 13.15

IZM Valsts sekretāra uzruna

Mareks Gruškevičs
IZM Valsts sekretārs

13.15 – 13.35

Aktualitātes vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītībā

Karīna Brikmane
ESF projekta „Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība” vadītāja

13.35 – 13.50

Atbildes uz jautājumiem

 

13.50 – 14.20

Svētku koncerts

Vārkavas vidusskolas folkloras kopa,
Preiļu 1.pamatskolas pedagogu muzikāls sveiciens, PVĢ VIA

- - - - - - - -

- - - - - - - -
FOTOGALERIJA . . .
- - - - - - - -

2011.08.26. PREIĻU NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (PNIP)
    - - - - - - - -

     
   Līdz 2011.gada 1.oktobrim pretendenti aicināti iesniegt pieteikumus „Izglītības inovācijas balvai 2011”.
    - - - - - - - -
      Balva iedibināta ar mērķi apzināt un popularizēt inovācijas izglītībā un pedagoģijā un veicināt jaunu ideju ieviešanu izglītības un mācību procesā, kā rezultātā tiktu sekmēta izglītības kvalitātes paaugstināšana.
      Šodien, 2011.gada 26.augustā, notikušajā „Izglītības inovācijas balvas 2011” pieteikuma pasākumā izglītības un zinātnes ministrs Rolands Broks teica: „Katra diena ir jaunu iespēju dienu, bet šī diena ir izglītības jomai īpaša, jo ......tieši šodien visai Latvijas sabiedrībai paziņojam par jaunu iniciatīvu – Izglītības inovācijas balvu, kas cildinās tos pedagogus, kuri spēj un grib domāt radoši un sasniegt izcilus rezultātus.”
      „Izglītības inovācijas balva 2011” – Atzinības raksts un naudas balva 1000 latu apmērā pirms nodokļu nomaksas – tiks piešķirta 3 pretendentiem 2011.gada 15.oktobrī. Turklāt plānots piešķirt arī izglītības inovāciju atbalstītāju veicināšanas balvas.
       Pieteikumu balvai var iesniegt pedagogs vai pedagogu grupa, pedagogu profesionālās asociācijas, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība, Latvijas Izglītības vadītāju asociācija, izglītības iestādes, Izglītības un zinātnes ministrija un tās padotības iestādes un nevalstiskās organizācijas, kas darbojas izglītības jomā.
      Inovatīvos risinājums var iesniegt 4 kategorijās: 1)mācību priekšmetu apguve, 2)skolas vide, 3)resursi (cilvēkresursi, finanšu un materiāltehniskie resursi) un 4)izglītības sistēmas pilnveide.
      Vairāk informācijas par balvu: www.pedagogiem.gov.lv/lv/aktualitates/izglitibas-inovacijas-balva-2011/
Iniciatīva „Izglītības inovācijas balva 2011” tiek uzsākta Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” ietvaros.
      Papildu informācija projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” vadītāja Evija Papule 29340097.
   - - - - - - - -
2011.08.22. PREIĻU NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (PNIP)
    - - - - - - - -
Preiļu, Aglonas un Vārkavas novadu izglītības iestāžu vadītāju semināra informācija (2011.08.22.)
(Semināra vieta: Preiļu Valsts ģimnāzija)
    - - - - - - - -
Prezentācija IKVD
    - - - - - - - -
Prezentācija IZM
    - - - - - - - -
Prezentācija VISC
    - - - - - - - -
Prezentācija VIIS

    - - - - - - - -
Papildus informācija - mob. 29297976 - IP vadītājs A.Zagorskis.

    - - - - - - - -
2011.08.19. Preiļu novada Izglītības pārvalde izsludina līdz 02.09.2011. pedagogu pieteikšanos uz Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitātes „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmās optimizācijas apstākļos” 
Preiļu, Vārkavas un Riebiņu novadā uz 3.aktivitāti (nolikuma 9.punkts).
Ar pedagogu atlases nolikumu un iesniedzamajiem dokumentiem var iepazīties savās izglītības iestādēs.
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pieteikumus līdz noteiktajam termiņam var iesniegt Preiļu novada Izglītības pārvaldē
(Raiņa bulvāris 23. un 22.kabinetā)

Papildus informācija - mob. 29297976 - IP vadītājs A.Zagorskis.
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
INFORMĀCIJA TIKS NOSŪTĪTA uz Preiļu novada IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU E-PASTIEM!
IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU VADĪTĀJIEM jāiepazīstina savas iestādes darbiniekus ar šo INFORMĀCIJU!
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2011.08.01. PREIĻU NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (PNIP)
METODISKĀ DARBA CIKLOGRAMMA (2011.08.)
  IZDRUKĀT  
Izmaiņas 2011.08.22.
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Datums
Labākai mājas lapas apskatei 15"un17" monitora izšķirtspēja 1024x768 (text size-medium)
 JŪLIJA AKTUALITĀTES 2011
 Preiļu novada Izglītības pārvalde (PNIP)
2011.07.07. PREIĻU NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (PNIP)
VISC E-mācību vidē izglītības iestāžu pedagogiem iespējams pieteikties bezmaksas 36 stundu tālākizglītības kursiem.
- - -

Vietne, kur redzami visi kursi:
http://visc.gov.lv/talakizglitiba/vispizgl/esf_projekts_programmas.shtml
- - -
Pieteikšanās kursiem un reģistrācija:
http://talakizglitiba.visc.gov.lv/visp/login/index.php
- - -
Piesakoties tālākizglītības kursiem, vispirms - lūdzu, iepazīstieties ar piedāvājumu un pārliecinieties – kuru variantu no programmas Jūs vēlētos apgūt. To var izdarīt noklikšķinot uz programmas un apskatoties katra varianta piedāvāto saturu
- - -
UZMANĪBU! Projekta ietvaros Jums ir iespējams reģistrēties tikai 1 kursam. Ja vēlaties mainīt sākotnējo izvēli, to var tikai līdz brīdim, kamēr grupa nav nokomplektēta.
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU NO VISC MĀJAS LAPAS
- - -

- - -
ESF projekts "Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība"
- - -
Par pieteikšanos tālākizglītības kursiem
Darbību uzsākusi elektroniskā kursu dalībnieku un lietotāju reģistrācijas uzskaites un e-mācību vides nodrošināšanas sistēma. Sistēma darbosies visu projekta īstenošanas laiku – līdz 2013.gada novembrim. Lai neradītu sistēmas traucējumus, vēršam Jūsu uzmanību, ka pieteikšanos kursiem Jūs varat veikt jebkurā sev izdevīgā laikā.
Aicinām izpētīt programmu piedāvājumu un veikt izvēli atbilstoši savām profesionālajām vajadzībām! Kursu norise plānota pēc reģionālā principa un visu projekta īstenošanas laiku, tāpēc satraukumam, ka grupas būs nokomplektētas un nebūs vietu, nav pamata. Tālākizglītības programmu piedāvājums regulāri tiks aktualizēts.
Uz jautājumiem atbildes sniegs projekta asistente Dace Poriete
e-pasts: dace.poriete@visc.gov.lv
tālr.: 67350965.

- - -
Informācija par kursiem bioloģijas, fizikas, ķīmijas un matemātikas skolotājiem, kā arī iespēja pieteikties šiem kursiem pieejama projekta "Dabaszinātnes un matemātika" interneta vietnē
Jautājumus par dabaszinātņu un matemātikas kursu organizāciju
variet noskaidrot, zvanot pa tālruni: 67846535 (Marta Dombrovska).
- - -
11.03.2011. K.Brikmane.

Prezentācija par projektu
- - -
2011.gada 10.martā organizētā semināra republikas novadu/pilsētu izglītības speciālistiem- tālākizglītības koordinatoriem „Pedagogu tālākizglītības organizācijas kvalitātes jautājumi” prezentācija par ESF projektu „Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība”.
>> Prezentācija
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2011.07.01. PREIĻU NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (PNIP)
METODISKĀ DARBA CIKLOGRAMMA (2011.08.)
  IZDRUKĀT  
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Datums
Labākai mājas lapas apskatei 15"un17" monitora izšķirtspēja 1024x768 (text size-medium)
 JŪNIJA AKTUALITĀTES 2011
 Preiļu novada Izglītības pārvalde (PNIP)
2011.06.29. PREIĻU NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (PNIP)
VISC E-mācību vidē izglītības iestāžu pedagogiem iespējams pieteikties bezmaksas 36 stundu tālākizglītības kursiem.
- - -

Vietne, kur redzami visi kursi:
http://visc.gov.lv/talakizglitiba/vispizgl/esf_projekts_programmas.shtml
- - -
Pieteikšanās kursiem un reģistrācija:
http://talakizglitiba.visc.gov.lv/visp/login/index.php
- - -
Piesakoties tālākizglītības kursiem, vispirms - lūdzu, iepazīstieties ar piedāvājumu un pārliecinieties – kuru variantu no programmas Jūs vēlētos apgūt. To var izdarīt noklikšķinot uz programmas un apskatoties katra varianta piedāvāto saturu
- - -
UZMANĪBU! Projekta ietvaros Jums ir iespējams reģistrēties tikai 1 kursam. Ja vēlaties mainīt sākotnējo izvēli, to var tikai līdz brīdim, kamēr grupa nav nokomplektēta.
2011.06.22.

LĪGO

PREIĻI
22. jūnijā t/c OGA - Limuzīns Jāņu nakts krāsā! /22.06.2011.
-----

-----
2011.06.15.


PREIĻU NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (PNIP)
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekts (STIP111)
„Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”
(Vienošanās Nr.2008/0001/1DP/1.2.1.2.2./08/IPIA/VIAA/002)
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Preiļu, Līvānu, Aglonas, Riebiņu un Vārkavas novadi

           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PAR PROJEKTA 2010./2011.m.g. NOSLĒGUMU
-----
"Pārskats par līgumā noteikto uzdevumu izpildi 2010./2011.m.g." - pārbaude, pieņemšana
un
"Mērķstipendijas saņēmēja paveikto uzdevumu un to apliecinošo dokumentu novērtējums"
notiks
28.06.2011. no.9.00.-17.00.
Preiļu novada Izglītības pārvaldē 25 kabinetā


STIPENDIĀTAM LĪDZI JĀŅEM:
1) mape par 2010./2011.m.g. ar veikto uzdevumu apliecinošiem dokumentiem
2)"Pārskats par līgumā noteikto uzdevumu izpildi 2010./2011.m.g. (3.eksempāri) ar parakstiem un zīmogiem (skola,
stipendiāts un vieta PNIP parakstam un zīmogam - datums ne agrāk kā 16.06.2011. un līdz 28.06.2011.)
3)sagatavots "Mērķstipendijas saņēmēja paveikto uzdevumu un to apliecinošo dokumentu novērtējums" dokuments uz vienas lapas (1.eksemplārs);
(skat. skolas e-pasta pielikumā paraugu un aprakstu, kas tika izsūtīts iepriekš)
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
INFORMĀCIJA 14.06.2011. tika aizsūtīta uz atbilstošo skolu e-pastiem!
-----
Projekta mājas lapa:
MĀJAS LAPA (STIP111) - 
www.sf.gov.lv
Projekta koordinators A.Zagorskis,
mob.29297976

           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2011.06.09.


PREIĻU NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (PNIP)
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekts (STIP111)
„Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”
(Vienošanās Nr.2008/0001/1DP/1.2.1.2.2./08/IPIA/VIAA/002)
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Preiļu, Līvānu, Aglonas, Riebiņu un Vārkavas novadi

           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
No 10.06.2011. skolās tiks veiktas mapju par 2008./2009.m.g. un 2009./2010.m.g.ar veikto uzdevumu apliecinošiem dokumentiem pārbaude un
"Mērķstipendijas saņēmēja paveikto uzdevumu un to apliecinošo dokumentu novērtējums"-apstiprināšana.
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
INFORMĀCIJA 09.06.2011. tika aizsūtīta uz atbilstošo skolu e-pastiem!
-----
Projekta mājas lapa:
MĀJAS LAPA (STIP111) - 
www.sf.gov.lv
Projekta koordinators A.Zagorskis,
mob.29297976

           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Datums
Labākai mājas lapas apskatei 15"un17" monitora izšķirtspēja 1024x768 (text size-medium)
 MAIJA AKTUALITĀTES 2011
 Preiļu novada Izglītības pārvalde (PNIP)
2011.05.31.


 
PREIĻU NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (PNIP)
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekts „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitātes „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmās optimizācijas apstākļos” 
Preiļu, Vārkavas un Riebiņu novadi
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Preiļu novada Izglītības pārvalde projektā iesaistītajām skolām
līdz 04.06.2011. lūdz atsūtīt elektroniski skolotāju darba LABĀS PRAKSES PIEMĒRUS.
(informācija ir aizsūtīta arī uz skolu e-pastiem)
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Informācija par LABĀS PRAKSES PIEMĒRIEM
PROJEKTA MĀJAS LAPĀ
- www.esf-pedagogiem.gov.lv
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PNIP vadītājs A.Zagorskis -
mob. 29297976
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2011.05.30. PREIĻU NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (PNIP)
Olimpiāžu un konkursu uzvarētāju apbalvošanai veltīts pasākums.
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Preiļos 2010./2011. mācību gadā tika organizētas 18 olimpiādes, tajās piedalījās 354 Preiļu novada skolu audzēkņi.
Valsts olimpiāžu 3. kārtā piedalījās 29 Preiļu skolēni.
Valsts posmā iegūtas 9 godalgotas vietas.
Labākais rezultāts: Preiļu Valsts ģimnāzijas 11.kl. audzēkņa Kristapa Znotiņa sasniegumi valsts posmā: 1.v. matemātikas, 1.v.fizikas, 3.v. bioloģijas, atzinība informātikas olimpiādēs!
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SKATĪT FOTOGALERIJU . . .
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
     
 
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2011.05.06. PREIĻU NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (PNIP)
   - - - - - - - -
Preiļu novada Izglītības pārvaldes
organizētais seminārs UNESCO starptautiskā nedēļas „Izglītība visiem” ietvaros
   - - - - - - - -
UNESCO relīze
   - - - - - - - -
SEMINĀRA fotogalerija ...
    - - - - - - - -
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2011.05.03. PREIĻU NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (PNIP)
    - - - - - - - -
Preiļu, Aglonas un Vārkavas novadu izglītības iestāžu vadītāju semināra informācija (2011.05.03.)
(Semināra vieta: Aglonas vidusskola)
    - - - - - - - -
1.eTwinning projekta informācija
    - - - - - - - -
Fotogalerija ...
    - - - - - - - -
1.PREZENTĀCIJA             2.PREZENTĀCIJA
     - - - - - - - -
2.Preiļu novada Izglītības pārvaldes informācija
    - - - - - - - -
1.Prezentācija                      2.Prezentācija

    - - - - - - - -
3.
Dabaszinību projekts
    - - - - - - - -
www.dzm.lv
    - - - - - - - -

DIREKTORU SEMINĀRA INFORMĀCIJA (cita) 2011.05.03. NOSŪTĪTA ARĪ
uz Preiļu, Aglonas, Vārkavas novadu
IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU E-PASTIEM!
IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU VADĪTĀJIEM jāiepazīstina
savas iestādes darbiniekus ar šo INFORMĀCIJU!
    - - - - - - - -
Papildus informācija - mob. 29297976 - IP vadītājs A.Zagorskis.

    - - - - - - - -
2011.05.01. PREIĻU NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (PNIP)
METODISKĀ DARBA CIKLOGRAMMA (2011.05.)
  IZDRUKĀT  
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Datums
Labākai mājas lapas apskatei 15"un17" monitora izšķirtspēja 1024x768 (text size-medium)
 APRĪĻA AKTUALITĀTES 2011
 Preiļu novada Izglītības pārvalde (PNIP)
2011.04.05. PREIĻU NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (PNIP)
METODISKĀ DARBA CIKLOGRAMMA (2011.04.)
PAPILDINĀTA 2011.04.05.
---  IZDRUKĀT  
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2011.04.01.


 
PREIĻU NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (PNIP)
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Eiropas Sociālā fonda projekts
„Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei”
(Vienošanās Nr.2010/0328/1DP/1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/002)

            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PROJEKTA INFORMĀCIJA ...
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 
Datums
Labākai mājas lapas apskatei 15"un17" monitora izšķirtspēja 1024x768 (text size-medium)
 MARTA AKTUALITĀTES 2011
 Preiļu novada Izglītības pārvalde (PNIP)
2011.03.31.


PREIĻU NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (PNIP)
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekts (STIP111)
„Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”
(Vienošanās Nr.2008/0001/1DP/1.2.1.2.2./08/IPIA/VIAA/002)
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Preiļu, Līvānu, Aglonas, Riebiņu un Vārkavas novadi

           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Informējam, ka tiek vākta informācija par  pedagogu dokumentu uzglabāšanu skolās un izglītības iestādes izveidoto nomenklatūru, kurā ir iekļauts atsevišķs kods projekta materiāliem.
Pēc iesniegtās informācijas apkopošanas tiks veiktas (aprīlis un maijs) pārbaudes par  pedagogu dokumentu uzglabāšanu skolās (uz vietas).
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Visa informācija tika izsūtīta uz skolu e-pastiem!
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Projekta mājas lapa:
MĀJAS LAPA (STIP111) - 
www.sf.gov.lv
Projekta koordinators A.Zagorskis,
mob.29297976

           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2011.03.17.


 
PREIĻU NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (PNIP)
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekts „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitātes „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmās optimizācijas apstākļos” 
Preiļu, Vārkavas un Riebiņu novadi
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Preiļu novada Izglītības pārvalde ar Daugavpils Universitāti
16.03.2011. noslēgusi līgumu par apmācību kursos
"Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmās optimizācijas apstākļos"
par kopējo summu Ls 5800,00

            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PNIP vadītājs A.Zagorskis -
mob. 29297976
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2011.03.01. PREIĻU NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (PNIP)
METODISKĀ DARBA CIKLOGRAMMA (2011.03.) ---  IZDRUKĀT  
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Datums
Labākai mājas lapas apskatei 15"un17" monitora izšķirtspēja 1024x768 (text size-medium)
 FEBRUĀRA AKTUALITĀTES 2011
 Preiļu novada Izglītības pārvalde (PNIP)
2011.02.17.


 
PREIĻU NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (PNIP)
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PROJEKTI, kas tiks realizēti 2011.gadā.
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Eiropas Sociālā fonda projekts
 „Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide"

            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2011.02.14. PREIĻU NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (PNIP)
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU VADĪTĀJIEM UN VECĀKIEM PAR AUKSTO LAIKU!
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ministru kabineta noteikumi Nr.610 (izraksts)
Rīgā 2002.gada 27.decembrī (prot. Nr.60 67.§)
Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm
Izdoti saskaņā ar Epidemioloģiskās drošības likuma 38.1 pantu
...
6. Iestādi neapmeklē izglītojamie:
6.1. vecumā līdz 12 gadiem, ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 20 °C;
6.2. vecumā no 13 gadiem, ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 25 °C.

            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2011.02.04. PREIĻU NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (PNIP)
METODISKĀ DARBA CIKLOGRAMMA (2011.02.) ---  IZDRUKĀT  
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Datums
Labākai mājas lapas apskatei 15"un17" monitora izšķirtspēja 1024x768 (text size-medium)
 JANVĀRA AKTUALITĀTES 2011
 Preiļu novada Izglītības pārvalde (PNIP)
2011.01.17.


 

PREIĻU NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (PNIP)
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekts „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitātes „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmās optimizācijas apstākļos” 
Preiļu, Vārkavas un Riebiņu novadu izglītības iestāžu pedagogiem, kuri atbalstīti 4.posmā un izglītības iestāžu komisijām
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.Darbam nepieciešamā informācija (dokumentu paraugi-formas) pedagogiem
un komisijām ir
PROJEKTA MĀJAS LAPĀ
- www.esf-pedagogiem.gov.lv
SADAĻĀ - AKTIVITĀTES (1.aktivāte;2.aktivāte;3.aktivāte
).
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2.Skaidrojums par pedagoga līguma punktiem 2.4.1. un 2.4.2. (3.aktivāte) ir
PROJEKTA MĀJAS LAPĀ
- www.esf-pedagogiem.gov.lv
SADAĻĀ - LABĀS PRAKSES PIEMĒRI.

           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
3.Informācija par PAK protokolu numuriem un datumiem tiks izsūtīta uz attiecīgās izglītības iestādes e-pastu.
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
INFORMĀCIJA IR NOSŪTĪTA uz IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU E-PASTIEM!
(informācija nosūta uz pedagogu-stipendiātu e-pastiem)
IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU VADĪTĀJIEM jāiepazīstina savas iestādes pedagogus ar šo INFORMĀCIJU!
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PNIP vadītājs A.Zagorskis -
mob. 29297976
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2011.01.03. PREIĻU NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (PNIP)
METODISKĀ DARBA CIKLOGRAMMA (2011.01.) ---  IZDRUKĀT  
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2011.01.01. PREIĻU NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (PNIP)
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Datums
Labākai mājas lapas apskatei 15"un17" monitora izšķirtspēja 1024x768 (text size-medium)
 DECEMBRA AKTUALITĀTES 2010
 Preiļu novada Izglītības pārvalde (PNIP)
2010.12.23. PREIĻU NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (PNIP)
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2010.12.13.


 

PREIĻU NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (PNIP)
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Preiļu novada izglītības pārvalde izsludina līdz 06.01.2011. pedagogu pieteikšanos uz Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitātes „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmās optimizācijas apstākļos” 
Preiļu, Vārkavas un Riebiņu novadu
izglītības iestāžu pedagogiem uz
1.aktivitāti (nolikuma 7.punkts),
2.aktivitāti (nolikuma 8.punkts),
3.aktivitāti (nolikuma 9.punkts).

Ar pedagogu atlases nolikumu un iesniedzamajiem dokumentiem var iepazīties savās izglītības iestādēs.
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pieteikumus līdz noteiktajam termiņam var iesniegt Preiļu novada Izglītības pārvaldē
(Raiņa bulvāris 23. un 22.kabinetā)
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Papildus informācija
PROJEKTA MĀJAS LAPĀ
- www.esf-pedagogiem.gov.lv
 un Preiļu novada Izglītības pārvaldē (IP vadītājs A.Zagorskis - mob. 29297976)
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

INFORMĀCIJA IR NOSŪTĪTA uz IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU E-PASTIEM!
IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU VADĪTĀJIEM jāiepazīstina savas iestādes darbiniekus ar šo INFORMĀCIJU!
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2010.12.10.


PREIĻU NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (PNIP)
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekts (STIP111)
„Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”
(Vienošanās Nr.2008/0001/1DP/1.2.1.2.2./08/IPIA/VIAA/002)
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Preiļu, Līvānu, Aglonas, Riebiņu un Vārkavas novadi

           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Informējam, ka pārskats par pirmo pusgadu 2010./2011.m.g. stipendiātiem
jāiesniedz PNIP 25.kabinetā 04.01.2011.,
uzrādot pārbaudei vienlaicīgi arī mapi ar uzdevumu izpildi apliecinošiem dokumentiem.
Pārskata veidošanā un dokumentu noformēšanā lūdzam ievērot SZA norādījumus.
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pedagogu_materiālu_noformēšana ...
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Skolotāju darba apliecinājumi_VIAA ...
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Visa informācija 10.12.2010. tika izsūtīta uz skolu un stipendiātu e-pastiem!
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Projekta mājas lapa:
MĀJAS LAPA (STIP111) - 
www.sf.gov.lv
Projekta koordinators A.Zagorskis,
mob.29297976

           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2010.12.02. PREIĻU NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (PNIP)
METODISKĀ DARBA CIKLOGRAMMA (2010.12.) ---  IZDRUKĀT  
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Datums
Labākai mājas lapas apskatei 15"un17" monitora izšķirtspēja 1024x768 (text size-medium)
 NOVEMBRA AKTUALITĀTES 2010
 Preiļu novada Izglītības pārvalde (PNIP)
2010.11.22. PREIĻU NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (PNIP)
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MA INFORMĀTIKA
          - - - -
SEMINĀRA MATERIĀLI
(2010.11.12.)
http://www.pvg.edu.lv/ma/20101112_informaatikas_MA_materiaali.zip
          - - -
Iepriekšējo gadu informātikas apvienības rīkoto konkursu rezultāti:
http://www.pvg.edu.lv/index.php?src=datori/datori.htm

            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2010.11.18. PREIĻU NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (PNIP)
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2010.11.03. www.izm.gov.lv - Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapa (IZM)
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
IZM INFORMATĪVAIS BIĻETENS Nr.36.(PDF) ---  ARHĪVS-visi biļeteni
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2010.11.02. PREIĻU NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (PNIP)
METODISKĀ DARBA CIKLOGRAMMA (2010.11.) ---  IZDRUKĀT  
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2010.11.01. PREIĻU NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (PNIP)
Mācību priekšmetu MA 2010./2011.
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mācību priekšmetu metodisko apvienību (MA) vadītāju saraksts 2010./2011.m.g.

            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Datums
Labākai mājas lapas apskatei 15"un17" monitora izšķirtspēja 1024x768 (text size-medium)
 OKTOBRA AKTUALITĀTES 2010
 Preiļu novada Izglītības pārvalde (PNIP)
2010.10.22. www.izm.gov.lv - Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapa (IZM)
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
IZM INFORMATĪVAIS BIĻETENS Nr.35.(PDF) ---  ARHĪVS-visi biļeteni
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
SPECIĀLIZLAIDUMS!
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības
sistēmas optimizācijas apstākļos

            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2010.10.21. PREIĻU NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (PNIP)
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pedagogu konference „Par aktualitātēm izglītībā”
Datums: 25.10.2010.

Norises laiks: 12.00.
Norises vieta: Preiļu Valsts ģimnāzijas zāle.
Dalībnieki: Preiļu, Aglonas un Vārkavas novadu izglītības iestāžu pedagogi.
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pasākuma fotogalerija ...
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
   

 

           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DARBA KĀRTĪBA
11.45-12.00
Reģistrācija. Kafija.
12.00-12.10
Konferences atklāšana.
Andrejs Zagorskis
Preiļu novada Izglītības pārvaldes (PNIP) vadītājs,
Aldis Adamovičs
Preiļu novada domes priekšsēdētājs.
12.10-12.40
Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Valsts sekretāra Mareka Gruškeviča uzruna.
Prezentācijas materiāli ...
12.40-13.10
Aktualitātes vispārējā izglītībā.
Inita Juhņēviča
Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM)
Profesionālās izglītības un vispārējās izglītības departamenta (PIVID) direktora vietniece.
Prezentācijas materiāli ...
13.10-13.30
Izmaiņas un jaunumi valsts pārbaudes darbu norisē un vērtēšanā.
Dzintra Šmukste
Preiļu novada Izglītības pārvaldes (PNIP) speciālists.
IZM prezentāciju materiāli no VISC semināra 14.10.2010.
----------------------
1.prezentācija
----------------------
2.prezentācija
----------------------
3.prezentācija
----------------------
4.prezentācija
----------------------
13.30-14.00
Izglītības process un sadarbība tā īstenošanā.
Andrejs Zagorskis
Prezentācijas materiāli VIIS ...
Preiļu novada Izglītības pārvaldes (PNIP) vadītājs.
Prezentācijas materiāli DABASZINĪBAS ...
14.00-14.30
Metodiskā darba aktualitātes novados.
Mācību priekšmetu metodisko apvienību (MA) vadītāji.
14.30-14.45
Informācija. Atbildes uz jautājumiem. Diskusijas.

            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2010.10.19. PREIĻU NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (PNIP)
METODISKĀ DARBA CIKLOGRAMMA (2010.10.) ---  IZDRUKĀT  
izmaiņas 2010.10.19.
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2010.10.04. PREIĻU NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (PNIP)
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PNIP apsveikums Pasaules skolotāju dienā!
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2010.10.03. PREIĻU NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (PNIP)
METODISKĀ DARBA CIKLOGRAMMA (2010.10.) ---  IZDRUKĀT  
izmaiņas 2010.10.03.

            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2010.10.03. www.izm.gov.lv - Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapa (IZM)
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
IZM INFORMATĪVAIS BIĻETENS Nr.34.(PDF) ---  ARHĪVS-visi biļeteni
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Datums
Labākai mājas lapas apskatei 15"un17" monitora izšķirtspēja 1024x768 (text size-medium)
 SEPTEMBRA AKTUALITĀTES 2010
 Preiļu novada Izglītības pārvalde (PNIP)
2010.09.30.


PREIĻU NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (PNIP)
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekts (STIP111)
„Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”
(Vienošanās Nr.2008/0001/1DP/1.2.1.2.2./08/IPIA/VIAA/002)
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2010./2011.m.g. informācija par projekta rezultātiem
Preiļu, Līvānu, Aglonas, Riebiņu un Vārkavas novados

           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Atbilstoši 2010./2011.m.g. novadu KVOTĀM mērķstipendijas ir ieguvuši: 

Aglonas novads - 3 stipendiāti no 9 pretendentiem;
Līvānu novads - 5 stipendiāti no 27 pretendentiem;
Preiļu novads - 6 stipendiāti no 22 pretendentiem;
Riebiņu novads - 3 stipendiāti no 7 pretendentiem;
Vārkavas novads - 2 stipendiāti no 2 pretendentiem.
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pēc līgumu noslēgšanas mērķstipendiātiem jāsāk veikt plānotos pētniecības vai radošā darba uzdevumus
.
Informācija projekta mājas lapā:

MĀJAS LAPA (STIP111) - 
www.sf.gov.lv
Projekta koordinators A.Zagorskis,
mob.29297976
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2010.09.13. PREIĻU NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (PNIP)
METODISKĀ DARBA CIKLOGRAMMA (2010.09.) ---  IZDRUKĀT 
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2010.09.01. www.izm.gov.lv - Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapa (IZM)
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
IZM INFORMATĪVAIS BIĻETENS Nr.33.(PDF) ---  ARHĪVS-visi biļeteni
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Datums
Labākai mājas lapas apskatei 15"un17" monitora izšķirtspēja 1024x768 (text size-medium)
 AUGUSTA-JŪLIJA AKTUALITĀTES 2010
 Preiļu novada Izglītības pārvalde (PNIP)
2010.08.24. PREIĻU NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (PNIP)
METODISKĀ DARBA CIKLOGRAMMA (2010.08.) ---  IZDRUKĀT 
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2010.08.19.


 
Preiļu novada izglītības pārvalde izsludina līdz 03.09.2010. pedagogu pieteikšanos uz Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitātes „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmās optimizācijas apstākļos” 
Preiļu novadā uz 3.aktivitāti (nolikuma 9.punkts).
Ar pedagogu atlases nolikumu un iesniedzamajiem dokumentiem var iepazīties savās izglītības iestādēs.
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pieteikumus līdz noteiktajam termiņam var iesniegt Preiļu novada Izglītības pārvaldē
(Raiņa bulvāris 23. un 22.kabinetā)

Papildus informācija - mob. 29297976 - IP vadītājs A.Zagorskis.
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
INFORMĀCIJA TIKS NOSŪTĪTA uz Preiļu novada IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU E-PASTIEM!
IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU VADĪTĀJIEM jāiepazīstina savas iestādes darbiniekus ar šo INFORMĀCIJU!
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2010.08.18. www.izm.gov.lv - Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapa (IZM)
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VALSTS IZGLĪTĪBAS SATURA CENTRS (VISC)
INFORMATĪVAIS BIĻETENS
18.08.2010. Nr.19 (010)
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Aktuālais 2010./2011.mācību gadā
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2010.08.16.


PREIĻU NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (PNIP)
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Preiļu novada Izglītības pārvalde līdz 30.08.2010. izsludina pieteikšanos
PREIĻU, LĪVĀNU, RIEBIŅU, VĀRKAVAS, AGLONAS NOVADU izglītības iestāžu pedagogiem uz Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”
(Vienošanās Nr.2008/0001/1DP/1.2.1.2.2./08/IPIA/VIAA/002) mērķstipendijām.
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pieteikumus līdz noteiktajam termiņam var iesniegt Preiļu novada Izglītības pārvaldē
(Raiņa bulvāris 25. un 24.kabinetā)

Papildus informācija - mob. 29297976 - Projekta koordinators A.Zagorskis.
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pieteikuma formas ir STUDIJU FONDA mājas lapā www.sf.gov.lv , sadaļā "Mērķstipendijas pedagogiem / Dokumentu paraugi / Pedagogu atlases dokumentu veidlapas:"
Jāiesniedz  1., 2. un 3. dokuments, norādot plānoto stundu skaitu, kurš tiks precizēts pēc tarifikācijas iesniegšanas septembrī.
---------------------------------
1. Pedagoga iesniegums
---------------------------------
2. Izvērsts darba plāns
---------------------------------
3. Izglītības iestādes izziņa

---------------------------------

ŠĪ INFORMĀCIJA 2010.08.16. NOSŪTĪTA ARĪ
uz Preiļu, Līvānu, Aglonas, Vārkavas un Riebiņu novadu
IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU E-PASTIEM!
IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU VADĪTĀJIEM jāiepazīstina
savas iestādes darbiniekus ar šo INFORMĀCIJU!

---------------------------------
2010.08.01. www.izm.gov.lv - Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapa (IZM)
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
IZM INFORMATĪVAIS BIĻETENS Nr.32.(PDF) ---  ARHĪVS-visi biļeteni
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2010.07.01. www.izm.gov.lv - Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapa (IZM)
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
IZM INFORMATĪVAIS BIĻETENS Nr.31.(PDF) ---  ARHĪVS-visi biļeteni
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Datums
Labākai mājas lapas apskatei 15"un17" monitora izšķirtspēja 1024x768 (text size-medium)
 JŪNIJA AKTUALITĀTES 2010
 Preiļu novada Izglītības pārvalde (PNIP)
2010.06.22.


PREIĻU NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (PNIP)
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekts (STIP111)
„Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”
(Vienošanās Nr.2008/0001/1DP/1.2.1.2.2./08/IPIA/VIAA/002)
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PROJEKTA AKTUALITĀTES:
1.Pedagogu pārskatu un darba apliecinājumu noformēšana.
2.Materiālu uzglabāšana līdz 2021.gada beigām izglītības iestādē.
          - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Prezentācijas materiāli no IZM semināra
(PDF) . . .
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MĀJAS LAPA (STIP111) - 
www.sf.gov.lv
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Papildus informācija - mob. 29297976 - IP vadītājs A.Zagorskis

           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2010.06.18. www.izm.gov.lv - Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapa (IZM)
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Izglītības un zinātnes ministres Tatjanas Koķes apsveikums skolu izlaidumos
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2010.06.11. PREIĻU NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (PNIP)
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SARAKSTS-20100125-NOVADU-IZGL.IEST 2009./2010.m.g.(ADRESES)
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SARAKSTS-20100125-NOVADU-IZGL.IEST 2009./2010.m.g.(VEIDLAPA)
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SKOLU INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU UN PROJEKTU SPECIĀLISTS
Valdis Lociks
preiluip@pvg.edu.lv
Tālr.mob.26124687
Tālr.6-53-22920 (savieno pēc 5.signāla)

           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2010.06.08.


PREIĻU NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (PNIP)
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekts (STIP111)
„Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”
(Vienošanās Nr.2008/0001/1DP/1.2.1.2.2./08/IPIA/VIAA/002)
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2009./2010.m.g. informācija
Preiļu, Līvānu, Aglonas, Riebiņu un Vārkavas novadu izglītības iestādēm.
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MĀJAS LAPA (STIP111) - 
www.sf.gov.lv
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Papildus informācija - mob. 29297976 - IP vadītājs A.Zagorskis

           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2010.06.08.


 
PREIĻU NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (PNIP)
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekts (STIP222)
„Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitātes „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmās optimizācijas apstākļos” 
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MĀJAS LAPA (STIP222) -
www.esf-pedagogiem.gov.lv
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2009./2010.m.g. informācija
Preiļu, Riebiņu un Vārkavas novadu izglītības iestādēm
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Papildus informācija - mob. 29297976 - IP vadītājs A.Zagorskis

           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2010.06.01. www.izm.gov.lv - Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapa (IZM)
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
IZM INFORMATĪVAIS BIĻETENS Nr.30.(PDF) ---  ARHĪVS-visi biļeteni
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Datums
Labākai mājas lapas apskatei 15"un17" monitora izšķirtspēja 1024x768 (text size-medium)
 MAIJA AKTUALITĀTES 2010
 Preiļu novada Izglītības pārvalde (PNIP)
2010.05.28. www.izm.gov.lv - Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapa (IZM)
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
IZM INFORMATĪVAIS BIĻETENS Nr.29.(PDF) ---  ARHĪVS-visi biļeteni
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2010.05.27. PREIĻU NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (PNIP)
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1.Preiļu, Aglonas un Vārkavas novadu izglītības iestāžu vadītāju semināra informācija (2010.05.27.)
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Informācija no IZM izglītības pārvalžu vadītāju semināra
           - - - - - - - - - - - - - -
Eiropas Komisijas Programmas Skolas piens un Skolas auglis izmaiņas, aktualitātes

Šeit var apskatīt prezentāciju...
           - - - - - - - - - - - - - -
GROZĪJUMI IZGLĪTĪBAS LIKUMĀ
Šeit var apskatīt prezentāciju...
           - - - - - - - - - - - - - -
VALSTS IZGLĪTĪBAS SATURA CENTRS (VISC)
Šeit var apskatīt prezentāciju...
           - - - - - - - - - - - - - -
Aktualitātes darbā ar VIIS sistēmu
Šeit var apskatīt prezentāciju...
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2.INFORMĀCIJA PAR PROJEKTA NORISI
(2010.05.27.)
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ESF projekta „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”
(Vienošanās Nr.2008/0001/1DP/1.2.1.2.2./08/IPIA/VIAA/002)
MARTA un APRĪĻA mēnesī
notika pedagogu mērķstipendiju saņēmēju pārbaudes
darba vietās par trīspušu līgumos noteikto uzdevumu izpildi par 2009./2010.m.g.
Skolotāju aktivitātes apliecinošie dokumenti sakārtoti atbilstoši prasībām.

           - - - - - - - - - - - - - -
Līdz 2010.06.15.
mērķstipendiju saņēmējiem jānodod atskaites par 2009./2010.m.g.
           - - - - - - - - - - - - - -
ŠEIT var apskatīt atskaites paraugu par veiktajiem uzdevumiem
atbilstoši projekta prasībām par visu gadu.

            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3.INFORMĀCIJA PAR PROJEKTA AKTUALITĀTEM (2010.05.27.)
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Eiropas sociālā fonda (ESF) darbības programma
„Cilvēkresursi un nodarbinātība“ papildinājuma 1.2.2.1.5.apakšaktivitātes
„Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos“

           - - - - - - - - - - - - - - -
ŠEIT var apskatīt prezentāciju . . .
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DIREKTORU SEMINĀRA INFORMĀCIJA 2010.06.01. NOSŪTĪTA ARĪ
uz Preiļu, Līvānu, Aglonas, Vārkavas un Riebiņu novadu
IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU E-PASTIEM!
IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU VADĪTĀJIEM jāiepazīstina
savas iestādes darbiniekus ar šo INFORMĀCIJU!
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Papildus informācija - mob. 29297976 - IP vadītājs A.Zagorskis.

           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2010.05.05. www.izm.gov.lv - Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapa (IZM)
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
IZM INFORMATĪVAIS BIĻETENS Nr.28.(PDF) ---  ARHĪVS-visi biļeteni
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2010.05.01. PREIĻU NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (PNIP)
METODISKĀ DARBA CIKLOGRAMMA (2010.05.-2010.06.) ---  IZDRUKĀT 
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Datums
Labākai mājas lapas apskatei 15"un17" monitora izšķirtspēja 1024x768 (text size-medium)
 APRĪĻA AKTUALITĀTES 2010
 Preiļu novada Izglītības pārvalde (PNIP)
2010.04.29. www.izm.gov.lv - Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapa (IZM)
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
IZM INFORMATĪVAIS BIĻETENS Nr.27.(PDF) ---  ARHĪVS-visi biļeteni
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2010.04.12. PREIĻU NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (PNIP)
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Preiļu Valsts ģimnāzija - informācija
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
12. aprīlī plkst. 14.00 Preiļu Valsts ģimnāzijas 108.kab. notiks datorātrrakstītāju sacensības.
(saskaņā ar nolikumu - rakstot neskatoties uz klaviatūru)

            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Turpinās sagatavošanās zīmējumu un web lapu konkursiem, skat. nolikumus:
http://www.pvg.edu.lv/index.php?src=datori/datori.htm
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Preiļu Valsts ģimnāzijas d.v.inf.jaut. J.Erts., mob.29419475
          - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2010.04.01.


1.aprīlis

 PREIĻU NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (PNIP)
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    Ziemai lēnām atkāpjoties, garās, tumšās naktis kļūst īsākas, līdz beidzot diena ir pastiepusies tik pat gara kā nakts. Tad klāt ir Lieldienu laiks. Interesanti, ka pats nosaukums - Lieldienas, Liela diena - norāda uz būtisko šajā notikumā.
     Agrāk Lieldienas svinētas trīs, garajā gadā pat visas četras dienas. Ļaudis savu prieku par atnākošo pavasari, gaismas un dzīvības uzvaru pār tumsu un nāvi, izteica un apliecināja Lieldienu norisēs.
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
     Preiļu novada IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE vēl visai lielajai pedagogu saimei izbaudīt Lieldienas ar visiem tās labumiem!
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
LIELDIENU TICĒJUMI:   
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
IZMĒĢINI LIELDIENU SPĒLI: LIELDIENU SPĒLE JĀSPĒLĒ ĻOTI ĀTRI
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2010.04.01. www.izm.gov.lv - Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapa (IZM)
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
IZM INFORMATĪVAIS BIĻETENS Nr.26.(PDF) ---  ARHĪVS-visi biļeteni
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2010.04.01. PREIĻU NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (PNIP)
METODISKĀ DARBA CIKLOGRAMMA (2010.04.) ---  IZDRUKĀT 
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Datums
Labākai mājas lapas apskatei 15"un17" monitora izšķirtspēja 1024x768 (text size-medium)
 MARTA AKTUALITĀTES 2010
 Preiļu novada Izglītības pārvalde (PNIP)
2010.03.19. PREIĻU NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (PNIP)
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Preiļu novada IT - informācija
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
19.martā, plkst. 14.00 Preiļu novada IT centrā, 108.kab. bija tikšanās ar Latvijā populārāko/izplatītāko skolu "e-žurnālu" pārstāvjiem.
Seminārā piedalījās "myKoob" (http://www.mykoob.lv)
un "e-klase" (http://www.e-klase.lv) pārstāvji.
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tikšanās laikā pārstāvji pastāstīja katrs par savu pārstāvēto sistēmu, to iespējām, nākotnes iecerēm u.tml.
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MYKOOB - šeit var apskatīt prezentācijas ... prezentācija-1 --- prezentācija-2

           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
E-KLASE --- šeit var pieslēgties un izmēģināt ...
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Preiļu novada IT centra vad. J.Erts., mob.29419475
          - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2010.03.16.


PREIĻU NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (PNIP)
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ESF projekta „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”
(Vienošanās Nr.2008/0001/1DP/1.2.1.2.2./08/IPIA/VIAA/002)
ietvaros 2010.gada MARTA un APRĪĻA mēnesī notiks pedagogu mērķstipendiju saņēmēju pārbaudes
darba vietās par trīspušu līgumos noteikto uzdevumu izpildi par 2009./2010.m.g.
Skolotājiem jāsagatavo aktivitātes apliecinošie dokumenti sakārtoti atbilstoši projekta prasībām.

           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ŠEIT var apskatīt atskaites paraugu par 1.pusgadu. atbilstoši projekta prasībām . . .
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2010.03.15.


 
PAR atbalstītajiem pedagogiem Preiļu novadā un Riebiņu novadā Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektā „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitātes „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmās optimizācijas apstākļos” 
Preiļu un Riebiņu novados uz 3.aktivitāti (nolikuma 9.punkts).
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Projektā atbilstoši iedalītajam finansējumam atbalstīti
31 Preiļu novada
(Aizkalnes pamatskola-1, Pelēču pamatskola-1, Preiļu 1.pamatskola-6,
Preiļu 2.vidusskola-8, Preiļu mūzikas un mākslas skola-2,
Preiļu novada vakara (maiņu) un neklātienes vidusskola-5,
Preiļu Valsts ģimnāzija-3, Priekuļu pamatskola-3, Salas pamatskola-2)
un 9 Riebiņu novada
(Galēnu pamatskola-3, Riebiņu vidusskola-4, Silajāņu pamatskola-1,
Sīļukalna pamatskola-1) pedagogi.
SARAKSTI ar atbalstītajiem pedagogiem ir nosūtīti uz katras skolas e-pastu.

            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VISI sarakstā esošie atbalstītie pedagogi 2010.03.19. (piektdien) no plkst.11.30. līdz 17.00. tiek aicināti uz līguma parakstīšanu
Preiļu novada Izglītības pārvaldē (līdzi jābūt pasei un BANKAS konta numuram, lai vēlreiz varētu pārbaudīt līguma datus).
Preiļu novada Izglītības pārvaldes adrese: Raiņa bulvāris 19-25, Preiļi

            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Papildus informācija - mob. 29297976 - IP vadītājs A.Zagorskis.

           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2010.03.07. PREIĻU NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (PNIP)
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
07.03.2010. Tautas deju kolektīvu skate Preiļu novada KN.
Pasākumu organizēja Preiļu novada Izglītības pārvalde
un Preiļu novada bērnu un jauniešu centrs.
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Šeit var apskatīt pasākuma bildes ...
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 

           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2010.03.05. www.izm.gov.lv - Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapa (IZM)
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
IZM INFORMATĪVAIS BIĻETENS Nr.25.(PDF) ---  ARHĪVS-visi biļeteni
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
ANOTĀCIJA IZM INFORMATĪVAJAM BIĻETENAM Nr.25. - SPECIĀLIZLAIDUMS!.
Kā solījām Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) 26.februāra informatīvajā izdevumā, šodien, 5.martā, pie lasītājiem dodas izdevuma speciālizlaidums, kurš tapis sadarbībā ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” vadības grupu.
Izdevums stāsta par to, kā salīdzinoši īsā laikā IZM kopā ar sadarbības partneriem no idejas līdz praktiskai darbībai uzsākusi īstenot Latvijas pedagogiem un izglītībai kopumā tik nozīmīgo ESF aktivitāti. Lasiet nozares speciālistu, projekta koordinatoru, skolu direktoru un pedagogu pārdomas un viedokļus, kā arī atbildes uz jautājumiem, kuri šobrīd aktuāli daudziem Latvijas skolotājiem.
Priecāsimies saņemt Jūsu atsauksmes, ierosinājumus un pieredzes stāstus, jo par projekta aktualitātēm, iesaistītajiem pedagogiem un viņu sasniegtajiem rezultātiem stāstīsim arī citos izdevumos!
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
IZDEVUMĀ IR Preiļu novada Izglītības pārvaldes vadītāja A.Zagorska intervija
par Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” norisi Preiļu, Riebiņu un Vārkavas novadā.
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2010.03.01. PREIĻU NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (PNIP)
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Preiļu novada IT - informācija
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
„E-prasmju nedēļa” Preiļu novadā no 2.marta līdz 5.martam!
Informācija par pasākumiem www.preili.lv
„E-prasmju nedēļas” pasākumi Preiļu novadā! /01.03.2010./
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
E-prasmju nedēļas ceļvedis (PDF)
E-prasmju nedēļas materiālu saraksts www.likta.lv mājaslapā
E-prasmju nedēļas pasākumu plāns Preiļu novadā
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Preiļu novada IT centra vad. J.Erts., mob.29419475
          - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2010.03.01. www.izm.gov.lv - Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapa (IZM)
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
IZM INFORMATĪVAIS BIĻETENS Nr.24.(PDF) ---  ARHĪVS-visi biļeteni
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2010.03.01. PREIĻU NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (PNIP)
METODISKĀ DARBA CIKLOGRAMMA (2010.03.) ---  IZDRUKĀT 
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Datums
Labākai mājas lapas apskatei 15"un17" monitora izšķirtspēja 1024x768 (text size-medium)
 FEBRUĀRA AKTUALITĀTES 2010
 Preiļu novada Izglītības pārvalde (PNIP)
2010.02.15.


 
Preiļu novada izglītības pārvalde izsludina līdz 02.03.2010. pedagogu pieteikšanos uz Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitātes „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmās optimizācijas apstākļos” 
Preiļu un Riebiņu novados uz 3.aktivitāti (nolikuma 9.punkts).
Ar pedagogu atlases nolikumu un iesniedzamajiem dokumentiem var iepazīties savās izglītības iestādēs.
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pieteikumus līdz noteiktajam termiņam var iesniegt Preiļu novada Izglītības pārvaldē
(Raiņa bulvāris 19, 23. vai 22.kabinetā)

            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
INFORMĀCIJA NOSŪTĪTA uz Preiļu un Riebiņu novadu IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU E-PASTIEM!
IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU VADĪTĀJIEM jāiepazīstina savas iestādes darbiniekus ar šo INFORMĀCIJU!
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Papildus informācija - mob. 29297976 - IP vadītājs A.Zagorskis.

           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2010.02.01. www.izm.gov.lv - Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapa (IZM)
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
IZM INFORMATĪVAIS BIĻETENS Nr.23.(PDF) ---  ARHĪVS-visi biļeteni
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2010.02.01. PREIĻU NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (PNIP)
METODISKĀ DARBA CIKLOGRAMMA (2010.02.) ---  IZDRUKĀT 
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Datums
Labākai mājas lapas apskatei 15"un17" monitora izšķirtspēja 1024x768 (text size-medium)
 JANVĀRA AKTUALITĀTES 2010
 Preiļu novada Izglītības pārvalde (PNIP)
2010.01.25.


 
PREIĻU NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (PNIP)
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2010.01.25. no 11.00-13.00 Preiļu Valsts ģimnāzijā notika
Eiropas sociālā fonda (ESF) darbības programmas
„Cilvēkresursi un nodarbinātība“ papildinājuma 1.2.2.1.5.apakšaktivitātes
„Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos“
seminārs – „Pasākumi pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas sistēmas ieviešanā un un tālākā attīstībā“.
Semināru noklausījās
Preiļu, Līvānu, Riebiņu, Aglonas un Vārkavas NOVADU
skolu pedagogu profesionālās vērtēšanas komisiju pārstāvji.
Semināru organizēja Projekta vadības grupa sadarbībā ar Preiļu novada Izglītības pārvaldi.
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ŠEIT var apskatīt semināra prezentāciju . . .
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Papildus informācija - mob. 29297976 - IP vadītājs A.Zagorskis.
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2010.01.22. PREIĻU NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (PNIP)
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU VADĪTĀJIEM UN VECĀKIEM PAR AUKSTO LAIKU!
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ministru kabineta noteikumi Nr.610 (izraksts)
Rīgā 2002.gada 27.decembrī (prot. Nr.60 67.§)
Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm
Izdoti saskaņā ar Epidemioloģiskās drošības likuma 38.1 pantu
...
6. Iestādi neapmeklē izglītojamie:
6.1. vecumā līdz 12 gadiem, ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 20 °C;
6.2. vecumā no 13 gadiem, ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 25 °C.

...
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2010.01.13. PREIĻU NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (PNIP)
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Preiļu novada IT - informācija
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2010.01.12. Preiļu novada IT notika seminārs par iespēju
NOVADU izglītības iestādēm iegādāties
MS WINDOWS un MS OFFICE licences ar atlaidēm!
Seminārā piedalījās SIA "Datorprogrammu apgāds"
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Šeit var apskatīt semināra PREZENTĀCIJU!
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2010.01.07. PREIĻU NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (PNIP)
IZMAIŅAS Preiļu novada Izglītības pārvaldē 2010.gadā.
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TELEFONI UN KABINETI - IZDRUKĀT
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2010.01.07. PREIĻU NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (PNIP)
METODISKĀ DARBA CIKLOGRAMMA (2010.01.) ---  IZDRUKĀT 
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2010.01.01. www.izm.gov.lv - Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapa (IZM)
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
IZM INFORMATĪVAIS BIĻETENS Nr.22.(PDF) ---  ARHĪVS-visi biļeteni
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Datums
Labākai mājas lapas apskatei 15"un17" monitora izšķirtspēja 1024x768 (text size-medium)
DECEMBRA AKTUALITĀTES 2009
Preiļu novada Izglītības pārvalde (PNIP)
2009.12.23. PREIĻU NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (PNIP)
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Preiļu novada Izglītības pārvaldes kolektīvs, 2009.12.23.
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2009.12.05. www.izm.gov.lv  - Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapa (IZM)
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
IZM INFORMATĪVAIS BIĻETENS Nr.21.(PDF) ---  ARHĪVS-visi biļeteni
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2009.12.01. PREIĻU NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (PNIP)
METODISKAIS CENTRS (MC)  -  DECEMBRA CIKLOGRAMMA  ---  IZDRUKĀT 
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Datums
Labākai mājas lapas apskatei 15"un17" monitora izšķirtspēja 1024x768 (text size-medium)
NOVEMBRA AKTUALITĀTES 2009
Preiļu novada Izglītības pārvalde (PNIP)
2009.11.17. PREIĻU NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (PNIP)
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ja mēs gribam, lai mūsu Latvija būtu stipra,
Tad mums pašiem jābūt tādiem-
Jābūt stipriem , jābūt spēka pilniem!


Sveicam izglītības darbiniekus Latvijas valsts 91.dzimšanas dienā!
Lai cerīgas domas, ticība saviem spēkiem un mūsu valstij!

            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Preiļu novada Izglītības pārvaldes kolektīvs, 2009.11.17.
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2009.11.17.


PREIĻU NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (PNIP)
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekts „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”
(Vienošanās Nr.2008/0001/1DP/1.2.1.2.2./08/IPIA/VIAA/002)
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2009./2010.m.g. projektā tika atbalstīti 67 Preiļu, Līvānu, Riebiņu, Aglonas un Vārkavas NOVADU pedagogi.
Pedagogi gatavo pārskatus par paveikto 1.pusgadā un apkopo aktivitātes pierādošos materiālus.
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ŠEIT var apskatīt atskaites paraugu par 1.pusgadu. atbilstoši projekta prasībām . . .
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2009.11.02. www.izm.gov.lv  - Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapa (IZM)
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
IZM INFORMATĪVAIS BIĻETENS Nr.20.(PDF) ---  ARHĪVS-visi biļeteni
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2009.11.01. PREIĻU NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (PNIP)
METODISKAIS CENTRS (MC)  -  NOVEMBRA CIKLOGRAMMA  ---  IZDRUKĀT 
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Datums
Labākai mājas lapas apskatei 15"un17" monitora izšķirtspēja 1024x768 (text size-medium)
OKTOBRA AKTUALITĀTES 2009
Preiļu novada Izglītības pārvalde (PNIP)
2009.10.16.


 
PREIĻU NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (PNIP)
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Preiļu novada izglītības pārvalde izsludina līdz 02.11.2009 pedagogu pieteikšanos uz Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitātes „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmās optimizācijas apstākļos” Preiļu, Riebiņu un Vārkavas novados.
Ar pedagogu atlases nolikumu un iesniedzamajiem dokumentiem var iepazīties savās izglītības iestādēs.
INFORMĀCIJA IZSŪTĪTA UZ
 Preiļu, Riebiņu un Vārkavas novadu  IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU E-PASTIEM!
Papildus informācija - mob. 29297976 - IP vadītājs A.Zagorskis.
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2009.10.16.PREIĻU NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (PNIP)
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Preiļu rajona Izglītības pārvalde sakarā ar finansējumu palielinājumu projektam 2009./2010.m.g. no 01.11.2009., izsludina līdz 30.10.2009. PAPILDUS pieteikšanos PREIĻU, LĪVĀNU, RIEBIŅU, VĀRKAVAS, AGLONAS NOVADU izglītības iestāžu pedagogiem  uz Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”
(Vienošanās Nr.2008/0001/1DP/1.2.1.2.2./08/IPIA/VIAA/002) mērķstipendijām.
Papildus informācija - mob. 29297976 - Projekta koordinators A.Zagorskis.
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pieteikuma formas ir STUDIJU FONDA mājas lapā www.sf.gov.lv , sadaļā "Mērķstipendijas pedagogiem / Dokumentu paraugi / Pedagogu atlases dokumentu veidlapas:"
Jāiesniedz  1., 2. un 3. dokuments.
---------------------------------
1. Pedagoga iesniegums
---------------------------------
2. Izvērsts darba plāns
---------------------------------
3. Izglītības iestādes izziņa

---------------------------------
2009.10.16.PREIĻU NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (PNIP)
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Preiļu rajona Izglītības pārvalde sakarā ar palielinātu finansējumu 2009./2010.m.g. no 01.11.2009., lūdz PREIĻU, LĪVĀNU, RIEBIŅU UN VĀRKAVAS NOVADA  izglītības iestāžu vadītājiem līdz 23.10.2009.  precizēt informāciju par kontaktstundu skaitu  ( Izglītības iestādes izziņa ) pedagogiem, kuriem nepietiekama finansējuma dēļ tika atteikta stipendija uz Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” (Vienošanās Nr.2008/0001/1DP/1.2.1.2.2./08/IPIA/VIAA/002) mērķstipendijām.
PRETENDENTU SARAKSTS IR IZSŪTĪTS UZ PREIĻU, LĪVĀNU, RIEBIŅU UN VĀRKAVAS NOVADU  IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU E-PASTIEM!
Papildus informācija - mob. 29297976 - Projekta koordinators A.Zagorskis.
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2009.10.08. PREIĻU NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (PNIP)
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Muzikāla Daugavpils teātra  izrāde „Mana Latvija“
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Izglītības pārvalde skolotāju dienas atskaņās  ielūdz visus pedagogus
uz Daugavpils teātra izrādi "Mana Latvija"
Preiļu KN 8.oktobrī plkst 18.00.
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Izglītības iestādes pārstāvis vārēs saņemt pieteiktos ielūgumus
Preiļu novada Izglītības pārvaldē sākot no 2009.10.07. plkst.9.00.
līdz 2009.10.08. plkst.17.50. (Raiņa bulv. 19-25).
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
IP vad. A.Zagorskis, mob.29297976

             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2009.10.05.


PREIĻU NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (PNIP)
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Izglītības pārvalde 2009.10.07.(trešdien) no plkst.9.00. līdz 17.00. aicina uz līgumu parakstīšanu Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”
(Vienošanās Nr.2008/0001/1DP/1.2.1.2.2./08/IPIA/VIAA/002) mērķstipendiju ieguvējus.
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2009./2010.m.g. mērķstipendiju ieguvēju saraksti 2009.10.05 ir aizsūtīti pa e-pastu  uz Preiļu, Līvānu, Aglonas, Riebiņu un Vārkavas novadu vispārizglītojošām izglītības iestādēm un arodvidusskolām.
2009.10.05. pa e-pastu ir aizsūtīts a
icinājums katram mērķstipendijas
ieguvējam
ierasties uz līgumu parakstīšanu.
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Atbilstoši 2009./2010.m.g. novadu KVOTĀM mērķstipendijas ir ieguvuši: 

Aglonas novads - 9 stipendiāti no 9 pretendentiem;
Līvānu novads - 13 stipendiāti no 28 pretendentiem;
Preiļu novads - 17 stipendiāti no 29 pretendentiem;
Riebiņu novads - 4 stipendiāti no 9 pretendentiem;
Vārkavas novads - 2 stipendiāti no 6 pretendentiem.

           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mob.29297976 - Projekta koordinators A.Zagorskis

           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2009.10.03. www.izm.gov.lv  - Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapa (IZM)
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
IZM INFORMATĪVAIS BIĻETENS Nr.19.(PDF) ---  ARHĪVS-visi biļeteni
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2009.10.02. www.izm.gov.lv  - Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapa (IZM)
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Apskatīt apsveikumu Skolotāju dienā!
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2009.10.02. PREIĻU NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (PNIP)
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dzīve ir viltīga.
          Kad man rokās ir visas kārtis,
                           tā pēkšņi sāk spēlēt šahu...
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Apskatīt apsveikumu Skolotāju dienā!
Preiļu novada Izglītības pārvaldes kolektīvs, 02.10.2009.
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2009.10.01. PREIĻU NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (PNIP)
METODISKAIS CENTRS (MC)  -  OKTOBRA CIKLOGRAMMA  ---  IZDRUKĀT 
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2009.10.01. PREIĻU NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (PNIP)
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Informācija visām Preiļu, Līvānu, Aglonas, Riebiņu un Vārkavas novadu izglītības iestādēm!
Muzikāla Daugavpils teātra  izrāde „Mana Latvija“
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Izglītības pārvalde skolotāju dienas atskaņās  ielūdz visus pedagogus
uz Daugavpils teātra izrādi "Mana Latvija"
Preiļu KN 8.oktobrī plkst 18.00.

Izglītības iestāžu vadītājiem
lūgums pieteikties elektroniski līdz 2009.10.05. plkst10.00.
uz Preiļu novada Izglītības pārvaldes e-pasta adresi
preiluip@pvg.edu.lv
norādot vēlamo ielūgumu skaitu iestādei.
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Informācija par izrādi atrodama Daugavpils teātra mājas lapā.
IP vad. A.Zagorskis, mob.29297976

             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2009.10.01.
SKOLU INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU CENTRS (SITC)
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
www.viis.lv - Valsts izglītības informatizācijas sistēma (VIIS)
Sistēmā no 2009.09.01. tiek veikta izglītības iestāžu reģistra datu ievade
(iestādes, audzēkņi, darbinieki, tarifikācijas, statistiskie pārskati - VS)
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PREIĻU novada, LĪVĀNU novada, AGLONAS novada, RIEBIŅU novada,
VĀRKAVAS novada izglītības iestādēm
līdz 2009.10.10.
VIIS SISTĒMĀ IR JĀSAKĀRTO SKOLVADĪBAS DATI

(pēc 2009.10.10. visa informācija par 2009./2010.m.g. sākumu tiks apkopota SITC):
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
1.AUDZĒKŅU reģistrs - dati nav jāsūta dati uz SITC,
jāsakārto savas iestādes dati VIIS.
2.DARBINIEKU reģistrs - dati nav jāsūta dati uz SITC,
jāsakārto savas iestādes dati VIIS.
3.TARIFIKĀCIJA - dati nav jāsūta dati uz SITC,
jāsakārto savas iestādes dati VIIS.
4.Statistiskie pārskati VS - LĪDZ 2009.10.10. JĀATSŪTA elektroniski
uz e-pastu
preiluip@pvg.edu.lv
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Skolu informācijas tehnoloģiju centra (SITC)
vad. V.Lociks, mob.26124687, preiluip@pvg.edu.lv
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2009.10.01.
PREIĻU NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (PNIP)
SKOLU INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU CENTRS (SITC)
PIEDĀVĀ JAUNU INFORMĀCIJU
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
www.izm.gov.lv  - Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapa (IZM)
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
www.isec.gov.lv - Izglītības satura un eksaminācijas centra (ISEC)
līdzšinējos darbības virzienus īsteno Valsts izglītības satura centrs (VISC)
VISC (ISEC), kurš tagad:
---organizē pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības satura izstrādi, aprobāciju un korekciju;
---izstrādā pamatizglītības un vidējās izglītības mācību priekšmetu standartu un mācību priekšmetu programmu paraugus;
---organizē mācību grāmatu izvērtēšanu un apstiprināšanu;
---konsultē un informē pedagogu profesionālās apvienības un asociācijas, -izglītības iestāžu administrācijas, mācību priekšmetu metodisko apvienību vadītājus par izglītības satura jautājumiem;
---izstrādā valsts pārbaudes darbu materiālus un vienotu valsts pārbaudījumu kārtību;
---organizē talantīgo skolēnu apzināšanu un piedalīšanos valsts un starptautiskajās olimpiādēs;
---organizē un koordinē lietišķo pētījumu programmas izglītības satura un eksaminācijas jautājumos;
---organizē un kontrolē valsts valodas prasmes pārbaudi;
---analizē, vērtē, organizē, metodiski un informatīvi atbalsta vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītības sistēmas darbību un attīstību.
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2009.10.01.
PREIĻU NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (PNIP)
SKOLU INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU CENTRS (SITC)
PIEDĀVĀ JAUNU INFORMĀCIJU
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
www.vjic.gov.lv  - Valsts jaunatnes iniciatīvu centra (VJIC)
līdzšinējos darbības virzienus īsteno Valsts izglītības satura centrs (VISC)
VISC (VJIC), kura darbības jomas ir:
---Interešu izglītības koordinēšana
---Audzināšanas darba sistēmas koordinēšana
---Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku sagatavošana un norises nodrošināšana
---Valsts mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšana
---Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu un pedagogu profesionālās meistarības konkursu organizēšana
---Skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības koordinēšana
---Pedagogu profesionālās pilnveides koordinēšana
---Dalība starptautiskajās programmās un projektos
---Bērnu nometņu vadītāju sagatavošana
---Sadarbība ar valsts, pašvaldību iestādēm, izglītības iestādēm, sociālajiem un sadarbības partneriem departamenta darbības jomās
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
www.skolas.lv - Latvijas skolu portāls
Portālā tiek ievietota aktuāla informācija skolotājiem, skolēniem un vecākiem
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
www.viis.lv - Valsts izglītības informatizācijas sistēma (VIIS)
Sistēmā no 2009.09.01. tiek veikta izglītības iestāžu reģistra datu ievade
(iestādes, audzēkņi, darbinieki, tarifikācijas, statistiskie pārskati - VS)
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Datums
Labākai mājas lapas apskatei 15"un17" monitora izšķirtspēja 1024x768 (text size-medium)
SEPTEMBRA AKTUALITĀTES 2009
Preiļu novada Izglītības pārvalde (PNIP)
2009.09.01. PREIĻU NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (PNIP)
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
sveic skolēnus un viņu vecākus, skolotājus, izglītības iestāžu darbiniekus un vadītājus AR JAUNĀ MĀCĪBU GADA SĀKUMU!
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Tavas zināšanas ir tikai tās, kas Tev pieder te un tagad.
Tas ir pastāvīgu meklējumu guvums.
Jo ik diena ir jauna dzīve, no kuras Tu mācies,
Un Tavas zināšanas aug diendienā, ja esi gatavs tās pieņemt.
/J.Kiršners/

             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2009.09.01. www.izm.gov.lv  - Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapa (IZM)
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
IZM INFORMATĪVAIS BIĻETENS Nr.18.(PDF) ---  ARHĪVS-visi biļeteni
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Datums
Labākai mājas lapas apskatei 15"un17" monitora izšķirtspēja 1024x768 (text size-medium)
IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES AUGUSTA AKTUALITĀTES 2009
2009.08.20.
 
PREIĻU RAJONA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (IP)
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Preiļu rajona Izglītības pārvalde 2009. gada 24. augustā plkst.10.00.
Preiļu Valsts ģimnāzijas aktu zālē organizē apmācības semināru par datu ievadi VIIS.


VIIS semināra darba kārtība PVĢ 24. augustā plkst.10.00:
1. Preiļu rajona Izglītības pārvaldes vadītāja A.Zagorska informācija.
2. Iepazīšanās ar VIIS sistēmu.
3. Darbības, kas jāveic datu sakārtošanai VIIS sistēmā uz 2009.gada 31.maiju.
4. Darbības, kas jāveic izglītības iestādes datu sakārtošanai, pedagoģisko darbinieku reģistrācijai, skolēnu pārcelšanai un datu ievadīšanai par jaunajiem skolēniem.
5. Informācija par jauno tarifikāciju veidošanu.
6. Izglītības iestādes atbildība par datu sakārtošanu, ievadi un uzturēšanu.
VIIS semināra dalībnieki PVĢ:
1. Izglītības iestādes vadītājs.
2. Atbildīgais par VIIS datu sakārtošanu, ievadi un uzturēšanu iestādē.
VIIS semināram PVĢ nepieciešamā dokumentācija:
1. Iestādes rīkojuma kopija – „Atbildīgais par VIIS datu sakārtošanu, ievadi un uzturēšanu izglītības iestādē” (to būs jānodod PRIP).
2. Izglītības iestādes vadītāja norīkotā darbinieka paraksts par fizisko personu datu neizpaušanu 2 eks.
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” (Vienošanās Nr.2008/0001/1DP/1.2.1.2.2./08/IPIA/VIAA/002) mērķstipendijām.
Projekta koordinators A.Zagorskis izglītības iestāžu vadītājiem un vietniekiem seminārā
prezentēja projekta pieredzes materiālus.
Šeit var apskatīt iepriekšējā gada projekta stipendiāta atskaites mapes paraugu ...
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2009.08.03. IZM - IZM INFORMATĪVAIS BIĻETENS Nr.17.(PDF) ---  ARHĪVS-visi biļeteni
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Datums
Labākai mājas lapas apskatei 15"un17" monitora izšķirtspēja 1024x768 (text size-medium)
IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES JŪLIJA AKTUALITĀTES 2009
2009.07.16.

 
PREIĻU RAJONA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (IP)
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
16.07.2009. Preiļu rajona padomes zālē notika tikšanās ar
Izglītības un zinātnes ministri Tatjanu Koķi un Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvjiem.
Uz tikšanos Preiļos tika aicināti bijušā Preiļu rajona teritorijā esošo jauno novadu (Aglonas, Līvānu, Preiļu, Riebiņu, Vārkavas) domju priekšsēdētāji, ar izglītību saistītie pašvaldību pārstāvji (piemēram, novadu Izglītības komiteju vadītāji) un skolu direktori.

           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
IZM prezentācijas materiāli:       1.PREZENTĀCIJA             2.PREZENTĀCIJA
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
.        
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BILDES NO TIKŠANĀS PASĀKUMA ......
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2009.07.02. ISEC - Izdots INFORMATĪVAIS BIĻETENS 2009-25 (400)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
2009.07.01. IZM - IZM INFORMATĪVAIS BIĻETENS Nr.16.(PDF) ---  ARHĪVS-visi biļeteni
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Datums
Labākai mājas lapas apskatei 15"un17" monitora izšķirtspēja 1024x768 (text size-medium)
IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES JŪNIJA AKTUALITĀTES 2009
2009.06.27.


PREIĻU RAJONA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (IP)
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Preiļu rajona Izglītības pārvalde līdz 20.08.2009. izsludina pieteikšanos uz Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”
(Vienošanās Nr.2008/0001/1DP/1.2.1.2.2./08/IPIA/VIAA/002) mērķstipendijām.
Papildus informācija - mob. 29297976 - Projekta koordinators A.Zagorskis.
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pieteikuma formas ir STUDIJU FONDA mājas lapā www.sf.gov.lv , sadaļā "Mērķstipendijas pedagogiem / Dokumentu paraugi / Pedagogu atlases dokumentu veidlapas:"
Jāiesniedz  1., 2. un 3. dokuments, norādot plānoto stundu skaitu, kurš tiks precizēts septembrī.
---------------------------------
1. Pedagoga iesniegums
---------------------------------
2. Izvērsts darba plāns
---------------------------------
3. Izglītības iestādes izziņa

---------------------------------
2009.06.18. ISEC - Izdots INFORMATĪVAIS BIĻETENS 2009-24 (399)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
2009.05.18. VSIC (Valsts speciālās izglītības centrs) - INFORMATĪVAIS BIĻETENS 2009-9 (21)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2009.06.15.


PREIĻU RAJONA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (IP)
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ESF projekts „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”
(Vienošanās Nr.2008/0001/1DP/1.2.1.2.2./08/IPIA/VIAA/002)
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ESF projekta „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”
(Vienošanās Nr.2008/0001/1DP/1.2.1.2.2./08/IPIA/VIAA/002)
ietvaros notika pedagogu mērķstipendiju saņēmēju pārbaudes
darba vietās par trīspušu līgumos noteikto uzdevumu izpildi par 2008./2009.m.g.
Skolotāju aktivitātes apliecinošie dokumenti sakārtoti atbilstoši prasībām.
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ŠEIT var apskatīt atskaites paraugu par veiktajiem uzdevumiem
atbilstoši projekta prasībām par visu gadu.

           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2009.06.11. ISEC - Izdots INFORMATĪVAIS BIĻETENS 2009-23 (398)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
2009.06.03. ISEC - Izdots INFORMATĪVAIS BIĻETENS 2009-22 (397)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
2009.06.01. IZM - IZM INFORMATĪVAIS BIĻETENS Nr.15.(PDF) ---  ARHĪVS-visi biļeteni
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Datums
Labākai mājas lapas apskatei 15"un17" monitora izšķirtspēja 1024x768 (text size-medium)
IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES MAIJA AKTUALITĀTES 2009
2009.05.27. ISEC - Izdots INFORMATĪVAIS BIĻETENS 2009-21 (396)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
2009.05.22. VSIC (Valsts speciālās izglītības centrs) - INFORMATĪVAIS BIĻETENS 2009-8 (20)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2009.05.21. ISEC - Izdots INFORMATĪVAIS BIĻETENS 2009-20 (395)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
2009.05.19.

 
PREIĻU RAJONA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (IP)
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
19.05.2009. Preiļu rajona padomes zālē notika
Valsts un novada olimpiāžu uzvarētāju apbalvošanai veltīts pasākums.
Pasākumu organizēja Preiļu rajona Izglītības pārvalde.

           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BILDES NO APBALVOŠANAS PASĀKUMA ......
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
.         
2009.05.13. Preiļu rajona IPMC MAIJA ciklogramma  ---  IZDRUKĀT 
Papildināts 2009.05.12.
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2009.05.13. ISEC - Izdots INFORMATĪVAIS BIĻETENS 2009-19 (394)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
2009.05.13. VSIC (Valsts speciālās izglītības centrs) - INFORMATĪVAIS BIĻETENS 2009-7 (19)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2009.05.13. ISEC - Izdots INFORMATĪVAIS BIĻETENS 2009-18 (393)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
2009.05.05. IZM - IZM INFORMATĪVAIS BIĻETENS Nr.14.(PDF) ---  ARHĪVS-visi biļeteni
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Datums
Labākai mājas lapas apskatei 15"un17" monitora izšķirtspēja 1024x768 (text size-medium)
IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES APRĪĻA AKTUALITĀTES 2009
2009.04.30. ISEC - Izdots INFORMATĪVAIS BIĻETENS 2009-17 (392)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
2009.04.24. ISEC - Izdots INFORMATĪVAIS BIĻETENS 2009-16 (391)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
2009.04.18. ISEC - Izdots INFORMATĪVAIS BIĻETENS 2009-15 (390)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
2009.04.17. VSIC (Valsts speciālās izglītības centrs) - INFORMATĪVAIS BIĻETENS 2009-6 (18)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2009.04.09.

TICĒJUMI
 

     Ziemai lēnām atkāpjoties, garās, tumšās naktis kļūst īsākas, līdz beidzot diena ir pastiepusies tik pat gara kā nakts. Tad klāt ir Lieldienu laiks. Interesanti, ka pats nosaukums - Lieldienas, Liela diena - norāda uz būtisko šajā notikumā.
     Agrāk Lieldienas svinētas trīs, garajā gadā pat visas četras dienas. Ļaudis savu prieku par atnākošo pavasari, gaismas un dzīvības uzvaru pār tumsu un nāvi, izteica un apliecināja Lieldienu norisēs.
 Preiļu rajona IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE vēl visai lielajai pedagogu saimei izbaudīt Lieldienas ar visiem tās labumiem!

             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2009.04.09. ISEC - Izdots INFORMATĪVAIS BIĻETENS 2009-14 (389)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
2009.04.03. ISEC - Izdots INFORMATĪVAIS BIĻETENS 2009-13 (388)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
2009.04.03. IZM - IZM INFORMATĪVAIS BIĻETENS Nr.13.(PDF) ---  ARHĪVS-visi biļeteni
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2009.04.01. Preiļu rajona IPMC APRĪĻA ciklogramma  ---  IZDRUKĀT 
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Datums
Labākai mājas lapas apskatei 15"un17" monitora izšķirtspēja 1024x768 (text size-medium)
IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES MARTA AKTUALITĀTES 2009
2009.03.27. ISEC - Izdots INFORMATĪVAIS BIĻETENS 2009-12 (387)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
2009.03.23. VSIC (Valsts speciālās izglītības centrs) - INFORMATĪVAIS BIĻETENS 2009-5 (17)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2009.03.20.


PREIĻU RAJONA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (IP)
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ESF projekts „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”
(Vienošanās Nr.2008/0001/1DP/1.2.1.2.2./08/IPIA/VIAA/002)
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2009 gada februārī Preiļu rajonā Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”
(Vienošanās Nr.2008/0001/1DP/1.2.1.2.2./08/IPIA/VIAA/002) ietvaros notika pedagogu mērķstipendiju saņēmēju pārbaudes darba vietās par trīspušu līgumos noteikto uzdevumu izpildi.
Pamatā skolotāju aktivitātes apliecinošie dokumenti sakārtoti atbilstoši prasībām un ir pārskatāmi. Atkārtotas pārbaudes tiek plānotas aprīlī un maijā.
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ŠEIT VAR SKATĪT VISU INFORMĀCIJU
par nepieciešamajām atskaitēm par paveikto 2.pusgadā.
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2009.03.19. ISEC - Izdots INFORMATĪVAIS BIĻETENS 2009-11 (386)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
2009.03.12. VSIC (Valsts speciālās izglītības centrs) - INFORMATĪVAIS BIĻETENS 2009-4 (16)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2009.03.12. ISEC - Izdots INFORMATĪVAIS BIĻETENS 2009-10 (385)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
2009.03.05. IZM - IZM INFORMATĪVAIS BIĻETENS Nr.12.(PDF) ---  ARHĪVS-visi biļeteni
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2009.03.05. ISEC - Izdots INFORMATĪVAIS BIĻETENS 2009-09 (384)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
2009.03.01. Preiļu rajona IPMC MARTA ciklogramma  ---  IZDRUKĀT 
Papildināts 2009.03.10.
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Datums
Labākai mājas lapas apskatei 15"un17" monitora izšķirtspēja 1024x768 (text size-medium)
IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES FEBRUĀRA AKTUALITĀTES 2009
2009.02.27. ISEC - Izdots INFORMATĪVAIS BIĻETENS 2009-8 (383)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
2009.02.20. ISEC - Izdots INFORMATĪVAIS BIĻETENS 2009-7 (382)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
2009.02.16. VSIC (Valsts speciālās izglītības centrs) - INFORMATĪVAIS BIĻETENS 2009-3 (15)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2009.02.12. ISEC - Izdots INFORMATĪVAIS BIĻETENS 2009-6 (381)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
2009.02.06. ISEC - Izdots INFORMATĪVAIS BIĻETENS 2009-5 (380)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
2009.02.06.

 
PREIĻU RAJONA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (IP)
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Preiļu rajona Izglītības pārvalde
(reģistrācijas Nr. 90000068873; Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV5301; tālr.:65322332, mob.:29297976, fakss:65323923)
paziņo, ka tiek veikts MAZAIS IEPIRKUMS
"Dīzeļdegvielas piegāde Preiļu rajona Izglītības pārvaldes vajadzībām 2009.gadam"
.
Piedāvājumus var iesniegt līdz 2009.gada 16.februāra plkst.12.00 personiski, uz faksu 65323923 vai e-pastu: preiluip@pvg.edu.lv
Informāciju var saņemt pa tālruni – 29297976
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Iepirkums noslēdzies. Noslēgts līgums 02.03.2009. ar "INGRID A".
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2009.02.02. IZM - IZM INFORMATĪVAIS BIĻETENS Nr.11.(PDF) ---  ARHĪVS-visi biļeteni
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2009.02.02. Preiļu rajona IPMC FEBRUĀRA ciklogramma  ---  IZDRUKĀT 
Papildināts 2009.02.05.

             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Datums
Labākai mājas lapas apskatei 15"un17" monitora izšķirtspēja 1024x768 (text size-medium)
IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES JANVĀRA AKTUALITĀTES 2009
2009.01.28. ISEC - Izdots INFORMATĪVAIS BIĻETENS 2009-4 (379)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
2009.01.26. VSIC (Valsts speciālās izglītības centrs) - INFORMATĪVAIS BIĻETENS 2009-2 (14)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2009.01.23. ISEC - Izdots INFORMATĪVAIS BIĻETENS 2009-3 (378)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
2009.01.15. ISEC - Izdots INFORMATĪVAIS BIĻETENS 2009-2 (377)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
2009.01.08. ISEC - Izdots INFORMATĪVAIS BIĻETENS 2009-1 (376)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
2009.01.08. VSIC (Valsts speciālās izglītības centrs) - INFORMATĪVAIS BIĻETENS 2009-1 (13)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2009.01.05. Preiļu rajona IPMC JANVĀRA ciklogramma  ---  IZDRUKĀT 
Papildināts 2009.01.25.

             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2009.01.05. IZM - IZM INFORMATĪVAIS BIĻETENS Nr.10.(PDF) ---  ARHĪVS-visi biļeteni
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Datums
Labākai mājas lapas apskatei 15"un17" monitora izšķirtspēja 1024x768 (text size-medium)
IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES DECEMBRA AKTUALITĀTES 2008
2008.12.29. Preiļu rajona IPMC JANVĀRA ciklogramma  ---  IZDRUKĀT 
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2008.12.24.

 
PREIĻU RAJONA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (IP) - INFORMĀCIJA
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Preiļu rajona Izglītības pārvaldes apsveikums svētkos!

Šeit var apskatīt apsveikumu, tikai neaizmirstiet ieslēgt skaņu!

            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2008.12.18. ISEC - Izdots INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 85 (375)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
2008.12.12. ISEC - Izdots INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 84 (374)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
2008.12.08. PĀRDODU  garāžu Liepu ielas rajonā.
Elektrība, bedre, pacēlājs, metāla durvis..
mob.29413773
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2008.12.08. PĀRDODU  garāžu Liepu ielas rajonā.
Elektrība, bedre, pacēlājs, metāla durvis..
mob.29413773
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2008.12.08. VSIC (Valsts speciālās izglītības centrs) - INFORMATĪVAIS BIĻETENS - 12
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2008.12.05.
TVNET
Šodienas jaunākā, pat ļoti  aktuāla, ZIŅA no  TVNET  PORTĀLA !!!
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2008.12.05.
DELFI
Šodienas jaunākā, pat ļoti  aktuāla, ZIŅA no  DELFI  PORTĀLA !!!
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2008.12.05.
Kas notiek LATVIJĀ ?
Visi pēdējie Jāņa Dombura raidījumi " KAS NOTIEK LATVIJĀ ? "
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2008.12.05.

Preiļu rajona IP reģionālais datorcentrs (PRIPRD) - DATORKURSI 2008
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Preiļu Valsts ģimnāzijas reģionālais datorcentrs LIKTA 2008 „E-apmācīts uzņēmējs” projekta ietvaros piedāvā 20 stundu DATORKURSUS.
50% no kursu samaksas „E-apmācīts uzņēmējs” projekta ietvaros finansē SWEDBANK (Hansabanka),
tāpēc samaksa par kursiem vienam kursantam ir tikai Ls 22,75. Izmantojiet šo labo iespēju!
    ŠEIT VAR IZDRUKĀT VISU INFORMĀCIJU . . .
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
PIETEIKŠANĀS KURSIEM PIE:
Valda Locika, mob.26124687, e-pasts: preiluip@pvg.edu.lv

DATORKURSU CENA:
tikai Ls 22,75 par 20 stundu apmācību modernā datorklasē
KURSU VIETA:
Preiļu Valsts ģimnāzija (Kooperatīva 6, Preiļi)
KURSU SĀKUMS:

7.grupa-09.12.2008. plkst.18.00.
KURSU AUDITORIJA:
mazie uzņēmēji, zemnieku saimniecības, ģimenes ārsti, pašnodarbinātās personas, pašvaldības uzņēmumi, SIA, individuālie uzņēmēji (tiek pieņemti arī kolektīvie iesniegumi)
KURSU MĀCĪBU PROGRAMMA:
E-pasts - 4st,
Internet banka - 4st,
Tekstapstrāde vai Izklājlapas - 4st,
Prezentācijas - 4st,
Informācijas saglabāšana, nosūtīšana - 4st

• Katram kursantam kursu laikā tiek izsniegta mācību grāmata par kursu saturu (bezmaksas).
• Grupas komplekts - 10 kursanti.
• Pēc kursu noslēguma tiek izsniegts L@P sertifikātu.
• Kursu laikā tiek nodrošinātas kafijas pauzes (bezmaksas).
• Kursus vada sertificēti pasniedzēji ar vismaz 15 gadu pedagoģiskās darbības un datorkursu vadīšanas pieredzi.
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2008.12.04. VSIC (Valsts speciālās izglītības centrs) - INFORMATĪVAIS BIĻETENS - 11
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2008.12.04. ISEC - Izdots INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 83 (373)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Datums
Labākai mājas lapas apskatei 15"un17" monitora izšķirtspēja 1024x768 (text size-medium)
IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES NOVEMBRA AKTUALITĀTES 2008
2008.11.28. IZM - IZM INFORMATĪVAIS BIĻETENS Nr.9.(PDF) ---  ARHĪVS-visi biļeteni
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2008.11.27. Preiļu rajona IPMC DECEMBRA ciklogramma  ---  IZDRUKĀT 
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2008.11.27. ISEC - Izdots INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 82 (372)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
2008.11.25. PĀRDODU divdzīvokļu māju Preiļos, divām ģimenēm.
Ar visām  ērtībām, skaista vieta.
mob.26411294
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2008.11.24. PĀRDODU
MAINU vienistabas dzīvokli Jelgavā ar visām ērtībām
pret vienistabas dzīvokli Rīgā, Jūrmalā vai Kauguros (var būt arī ar daļējām ērtībām).
mob.29494804, e-pasts: valentina@axel.lv
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2008.11.20. ISEC - Izdots INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 81 (371)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
2008.11.13.

PREIĻU RAJONA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (IP) - INFORMĀCIJA
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Izglītības un zinātnes ministre Tatjana Koķe
Sveiciens Latvijas 90 gadu jubilejā!
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Apskatīt visu apsveikuma tekstu . . .

            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2008.11.13. ISEC - Izdots INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 80 (370)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
2008.11.06. ISEC - Izdots INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 79 (369)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
2008.11.04. Preiļu rajona IPMC NOVEMBRA ciklogramma  ---  IZDRUKĀT 
Izmaiņas 04.11.2008.
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2008.11.01. IZM - IZM INFORMATĪVAIS BIĻETENS Nr.8.(PDF) ---  ARHĪVS-visi biļeteni
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Datums
Labākai mājas lapas apskatei 15"un17" monitora izšķirtspēja 1024x768 (text size-medium)
IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES OKTOBRA AKTUALITĀTES 2008
2008.10.30. ISEC - Izdots INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 78 (368)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
2008.10.29.

 
PREIĻU RAJONA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (IP) - INFORMĀCIJA
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Izglītības un zinātnes ministre Tatjana Koķe
Informācija medijiem 29.10.2008.
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dienaskārtībā ir skolotāju atalgojums . . .

Apskatīt visu tekstu . . .

            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2008.10.23. VSIC (Valsts speciālās izglītības centrs) - INFORMATĪVAIS BIĻETENS-10
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2008.10.23. ISEC - Izdots INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 77 (367)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
2008.10.19. PĀRDODU MOTOCIKLU Kawasaki ZXR 400L (supersport)
1993gads, jauda:48kw 75hp, max:250km/h, 0-100km/h 2,5sec, zaļš-melns.
Sporta izplūde un parastā komplektā! Bez tehniskās apskates! Ļoti maz lietots!
Cena Ls1100 (var tirgoties!)
mob.26037862(no17.00.līdz22.00.), e-pasts: jocker6@inbox.lv
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2008.10.16. ISEC - Izdots INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 76 (366)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
2008.10.07. ISEC - Izdots INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 75 (365)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
2008.10.04.
 
PREIĻU RAJONA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (IP)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Katra diena slēpj sevī iespējas un pārsteigumus...
Lai izdodas atklāt un izmantot tos!
Lai domu spārni, smalki kā zīds,
Nes vienmēr uz varavīksni!
Lai allaž uz pleca saules pilns rīts
Vērš nedienu zeltainā drīksnā!

            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Preiļu rajona Izglītības pārvaldes kolektīvs sveic visus skolotājus
profesionālajos svētkos!
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2008.10.03. ISEC - Izdots INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 74 (364)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
2008.10.02.
 

Preiļu rajona IP reģionālais datorcentrs (PRIPRD) - SKOLVADĪBA 2008
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
VISĀM PREIĻU RAJONA IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM JĀPRECIZĒ (JĀPĀRBAUDA)
LIIS LOTUS NOTES BĀZES (audzēkņu, darbinieku un VS reģistrs)
savos SKOLVADĪBAS datoros, lai pēc to nodošanas IZM 10.10.2008.,
varētu pāriet uz jauno VIIS (Valsts izglītības informācijas sistēmu).

             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
(Visām Preiļu rajona izglītības iestādēm informācija tika aizsūtīta uz iestādes oficiālo
e-pastu, kas ir mūsu mājas lapas sadaļā IZGL.IESTĀDES)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Juris Erts mob.29419475, 6-53-21748, juris@pvg.edu.lv (atbild uz jautājumiem par sistēmas darbību saistībā ar LOTUS NOTES serveri)
Valdis Lociks mob.26124687, preiluip@pvg.edu.lv (atbild uz jautājumiem par audzēkņu datu aizpildi un datora sistēmprogrammatūru)
Andris Kurlovičs mob.6-53-22238 (palūgt savienot ar AK), andrisk@pvg.edu.lv (atbild uz jautājumiem par darbiniekiem, tarifikāciju un VS)
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
IESTĀŽU SARAKSTU UN SKOLVADĪBAS DATU (REĢISTRU) NODOŠANAS TERMIŅUS VAR APSKATĪT ŠEIT . . .
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

2008.10.01. IZM - IZM INFORMATĪVAIS BIĻETENS Nr.7.(PDF) ---  ARHĪVS-visi biļeteni
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2008.10.01. Preiļu rajona IPMC OKTOBRA ciklogramma  ---  IZDRUKĀT 
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Datums
Labākai mājas lapas apskatei 15"un17" monitora izšķirtspēja 1024x768 (text size-medium)
IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES SEPTEMBRA AKTUALITĀTES 2008
2008.09.25. VSIC (Valsts speciālās izglītības centrs) - INFORMATĪVAIS BIĻETENS - 9
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2008.09.25. ISEC - Izdots INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 73 (363)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
2008.09.17. ISEC - Izdots INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 72 (362)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
2008.09.13. ISEC - Izdots INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 71 (361)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2008.09.09.

 
PREIĻU RAJONA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (IP) - INFORMĀCIJA
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 www.jaunierigassargi.lv
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
JAUNO RĪGAS SARGU REKRUTĒŠANA TURPINĀS LATVIJAS SKOLU JAUNIEŠUS AICINA PIETEIKTIES SPĒLEI „JAUNIE RĪGAS SARGI”
„Arī TU vari būt jaunais Rīgas sargs un izdzīvot Latvijas vēsturiskos notikumus un Brīvības cīņu dalībnieku varoņdarbus reālos lauka apstākļos! Uzaicini 5 draugus, izveido komandu, piedalies piedzīvojumā un pārstāvi savu skolu, pilsētu, rajonu Latvijas mēroga izaicinājuma sacensībās „Jaunie Rīgas sargi”!” aicina spēles vadītājs, grupas „Gainfast” solists Kaspars Zlidnis.
Septembrī Jaunsardze un Nacionālie Bruņotie spēki aicina Latvijas skolu jauniešus veidot un pieteikt savas komandas piedzīvojumu un izaicinājuma spēlei „Jaunie Rīgas sargi”.
Lai piedalītos spēlē „Jaunie Rīgas sargi”, līdz 29. septembrim mājas lapā www.jaunierigassargi.lv  jāpiesaka komandas, kuru sastāvā ir seši jaunieši – trīs puiši, trīs meitenes vecumā no 15 līdz 18 gadiem. Komandu var veidot jaunieši no skolas, klases, sporta komandas vai vienkārši labi draugi.
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2008.09.12.

Preiļu rajona IP reģionālais datorcentrs (PRIPRD) - DATORKURSI 2008
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Preiļu Valsts ģimnāzijas reģionālais datorcentrs - DATORKURSI 2008
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontaktpersonas Preiļu rajonā: Valdis Lociks
Pieteikšanās kursiem: tālr.26124687, e-pasts: preiluip@pvg.edu.lv

Kursu laiks: 2008.09.-2008.12.
Kursu vieta: Preiļu Valsts ģimnāzijas reģionālais datorcentrs
1.Kursa nosaukums:
  (informācija tiks ievietota)
Kursu ilgums:
2.Kursa nosaukums:
  (informācijas tiks ievietota)
Kursu ilgums:

            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
1000 uzņēmēji 11 Latvijas pašvaldībās uzsāks apmācības projektā „E-apmācīts uzņēmējs”.
Lai spētu veiksmīgi konkurēt mūsdienu uzņēmējdarbības vidē, kļūst arvien svarīgāka mazo un vidējo uzņēmumu prasme pielietot mūsdienu tehnoloģijas – internetu un e-pakalpojumus. Līdz ar jauna mācību gada sākšanos, apmācības visā Latvijā uzsāk ne tikai skolēni, bet arī uzņēmēji – kopā 1000 mazo un vidējo uzņēmumu pārstāvji rudenī uzsāks mācības, lai apgūtu datorprasmes un tehnoloģiju iespējas projekta „E-apmācīts uzņēmējs” ietvaros, kuru organizē Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācija (LIKTA) sadarbībā ar Hansabanku.
Projekta mērķis ir veicināt uzņēmēju interesi apgūt jauno tehnoloģiju iespējas: datorprasmes, internetu un e-pakalpojumus. Apmācību programmā ir ietvertas daudzas uzņēmējiem svarīgas tēmas: internetbankas lietošana, drošība interneta vidē, e-pasta izmantošana, informācijas saglabāšana un nosūtīšana, e-komercija utml.
Lasīt visu informāciju par kursiem ...
Lasīt informāciju par citām kursu vietām ...

             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2008.09.09.

 
PREIĻU RAJONA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (IP)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
PREIĻU RAJONA PADOME
izsludina iepirkumu - Preiļu rajona padome 2008/16

Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta  ekspertu pakalpojumiem
"ATBALSTS VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS PEDAGOGU NODROŠINĀŠANAI PRIORITĀRAJOS MĀCĪBU PRIEKŠMETOS" IETVAROS.

Ar iepirkuma dokumentāciju var iepazīties Preiļu rajona Izglītības pārvaldē
no plkst.9.00. līdz plkst.17.00.
Raiņa bulv.19-25, Preiļi
tālr.6-53-22332
Pieteikumu iesniegšanas termiņš līdz 15.09.2008. plkst.14.00.

             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Paziņo, kas iepirkums par projekta ekspertu pakalpojumiem Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta "ATBALSTS VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS PEDAGOGU NODROŠINĀŠANAI PRIORITĀRAJOS MĀCĪBU PRIEKŠMETOS" IETVAROS ir noslēdzies.
17.09.2008. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar V.Lociku, A.Džeriņu un Dz.Šmuksti kā projekta ekspertiem.
2008.09.08.
 

Preiļu rajona IP reģionālais datorcentrs (PRIPRD) - SKOLVADĪBA 2008
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
IESTĀŽU SARAKSTU UN SKOLVADĪBAS DATU (REĢISTRU) NODOŠANAS TERMIŅUS VAR APSKATĪT ŠEIT . . .
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Juris Erts mob.29419475, 6-53-21748, juris@pvg.edu.lv (atbild uz jautājumiem par sistēmas darbību saistībā ar LOTUS NOTES serveri)
Valdis Lociks mob.26124687, preiluip@pvg.edu.lv (atbild uz jautājumiem par audzēkņu datu aizpildi un datora sistēmprogrammatūru)
Andris Kurlovičs mob.6-53-22238 (palūgt savienot ar AK), andrisk@pvg.edu.lv (atbild uz jautājumiem par darbiniekiem, tarifikāciju un VS)
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Preiļu rajona izglītības iestādēm, veicot LOTUS NOTES datu bāžu aizpildi, ir iespēja jautāt un saņemt atbildes no PRIPRD darbiniekiem LOTUS NOTES FORUMĀ! Izmantojiet to atbilstoši aprakstam! 
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Par elektronisko dokumentu apmaiņas sistēmu Preiļu rajona izglītības iestādēm!
1.Elektronisko dokumentu (datu) apmaiņai jāizmanto PRIPRD serveris (pvg.edu.lv) un uz tā pamata izveidotais elektroniskais pasts (pvg.edu.lv).
2.Elektronisko dokumentu apmaiņas sistēmā pasts jāpārbauda plkst.10.00. un 14.00. (darba dienās).
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Par interneta problēmām!
1.Ja nestrādā internets - jāziņo interneta pakalpojuma sniedzējam un Valdim Locikam mob.26124687.
2.Ja internets strādā, tad par elektroniskā pasta un skolvadības programmas problēmām jāziņo Jurim Ertam mob.29419475.
3.Skolvadības datorus pēc izgl.iest. pieprasījuma atjauno Valdis Lociks mob.26124687.
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PRIPRD sveic partnerus, draugus un kolēģus ar jaunā mācību gada sākumu!
SKAISTA DZIESMA (spied šeit, bet neaizmirsti ieslēgt skaņu)!
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2008.09.04.

 
PREIĻU RAJONA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (IP) - INFORMĀCIJA
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
PREIĻU RAJONA PADOME
izsludina iepirkumu - Preiļu rajona padome 2008/15

Projekta vadīšanas, projekta uzskaites pakalpojumu sniegšana
Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta
"ATBALSTS VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS PEDAGOGU NODROŠINĀŠANAI PRIORITĀRAJOS MĀCĪBU PRIEKŠMETOS" IETVAROS.

Ar iepirkuma dokumentāciju var iepazīties Preiļu rajona Izglītības pārvaldē
no plkst.9.00. līdz plkst.17.00.
Raiņa bulv.19-25, Preiļi
tālr.6-53-22332
Pieteikumu iesniegšanas termiņš līdz 10.09.2008. plkst.14.00.

             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Paziņo, kas iepirkums par projekta vadīšanu, projekta uzskaites pakalpojumu sniegšanu Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta  "ATBALSTS VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS PEDAGOGU NODROŠINĀŠANAI PRIORITĀRAJOS MĀCĪBU PRIEKŠMETOS" IETVAROS ir noslēdzies.
12.09.2008. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar A.Zagorski kā projekta koordinatoru un J.Pakavu kā projekta grāmatvedi.
2008.09.03. ISEC - Izdots INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 70 (360)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2008.09.01.

 
PREIĻU RAJONA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (IP) - INFORMĀCIJA
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1.PAR IVI atskaitēm 2008.09.01.
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1.1.OPERATĪVĀ INFORMĀCIJA par 2008./2009. mācību gada sākumu - vispārizglītojošo skolām
(Pielikums Nr.3) - atsūtīt līdz 2008.09.01. plkst.15.00. uz preiluip@pvg.edu.lv
Saņemt veidlapu . . .
1.2.OPERATĪVĀ INFORMĀCIJA par 2008./2009. mācību gada sākumu - pirmsskolas izglītības iestādēm
(Pielikums Nr.4) - atsūtīt līdz 2008.09.01. plkst.12.00. uz preiluip@pvg.edu.lv
Saņemt veidlapu . . .
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.SKOLVADĪBAS seminārs notiks 2008.09.02. plkst.10.00. PVĢ
kopā INFORMĀTIKAS SKOLOTĀJU semināru!

            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2.1.Seminārā jāpiedalās visu Preiļu rajona izglītības iestāžu darbinieki (vietn./direkt.), kuri veido tarifikācijas
(vispārizgl., pirmssk., arodvsk., interešu un citi).
2.2.Informātikas skolotāji arī piedalās šajā seminārā.
2.3.Semināra laiks no 10.00.-13.30.
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2008.09.01. Preiļu rajona IPMC SEPTEMBRA ciklogramma  ---  IZDRUKĀT 
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2008.09.01. IZM - IZM INFORMATĪVAIS BIĻETENS Nr.6.(PDF) ---  ARHĪVS-visi biļeteni
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2008.09.01.

 
PREIĻU RAJONA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (IP) - INFORMĀCIJA
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Izglītības un zinātnes ministres Tatjanas Koķes
apsveikums skolām Zinību dienā.

Apskatīt visu apsveikuma tekstu . . .

            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Datums Labākai mājas lapas apskatei 15"un17" monitora izšķirtspēja 1024x768 (text size-medium)
IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES JŪLIJA-AUGUSTA AKTUALITĀTES 2008
2008.08.27. VSIC (Valsts speciālās izglītības centrs) - INFORMATĪVAIS BIĻETENS - 8
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2008.08.27. ISEC - Izdots INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 69 (359)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2008.08.27. ISEC - Izdots INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 68 (358)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2008.08.20. IPMC AUGUSTA ciklogramma  ---  IZDRUKĀT - PRECIZĒTA 2008.08.20.
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2008.08.18.


PREIĻU RAJONA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (IP) --- STEIDZAMI !!!
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22.08.2008. (piektdien) plkst.10.00.
Preiļu rajona Izglītības pārvalde aicina Preiļu rajona vispārizglītojošo izglītības iestāžu vadītājus uz 2008./2009.m.g. pirmo direktoru semināru!
Semināra vieta:
Preiļu rajona padomes zāle
Semināra darba plāna galvenais jautājums:
P
ieteikšanos uz Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” (Vienošanās Nr. 2008/0001/1DP/2.1.2.2./08/IPIA/VIAA/002) mērķstipendijām
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2008.08.12.


PREIĻU RAJONA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (IP)
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Preiļu rajona Izglītības pārvalde līdz 26.08.2008. izsludina pieteikšanos uz Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” (Vienošanās Nr. 2008/0001/1DP/2.1.2.2./08/IPIA/VIAA/002) mērķstipendijām.

           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ŠEIT VAR IZDRUKĀT PIETEIKUMA FORMAS . . .
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2008.08.11. VSIC (Valsts speciālās izglītības centrs) - INFORMATĪVAIS BIĻETENS-7
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2008.08.02. IZM - IZM INFORMATĪVAIS BIĻETENS Nr.5.(PDF) ---  ARHĪVS-visi biļeteni
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2008.07.29. IPMC AUGUSTA ciklogramma  ---  IZDRUKĀT
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2008.07.17.Preiļu rajona IP reģionālā datorcentra informācija!
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Laika posmā no 09.05.2008. līdz 01.07.2008.
Preiļu Valsts ģimnāzijas datorklasēs tika apmācīti 124 Preiļu rajona izglītības iestāžu darbinieki
ESF projekta „Pedagogu tālākizglītības metodiskā tīkla nodrošinājuma izveide”
Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas valsts aģentūras (VIKNVA) organizētajos datorapmācības kursos.

            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
BILDES no kursiem .....
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Projekta koordinators Preiļu rajonā: Preiļu rajona Izglītības pārvalde
Projekta kursu organizators Preiļu rajonā: Preiļu Valsts ģimnāzija
Projekta kursu nodarbību norises vieta:
Preiļu Valsts ģimnāzija
Projekta informatīvais atbalsts: Preiļu rajona Izglītības pārvaldes reģionālais datorcentrs
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2008.07.17.


 
PREIĻU RAJONA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (IP)
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

L
aika posmā no 10.06.2008. līdz 03.07.2008.
Preiļu rajona izglītības iestāžu 52 pedagoģiskie darbinieki sekmīgi piedalījās
Eiropas Sociālā fonda nacionālās programmas 3.2.7.1. „Atbalsts profesionālās orientācijas un karjeras izglītības ieviešanai izglītības sistēmā”,
Projekta „Karjeras izglītības programmu nodrošinājums izglītības sistēmā”,
Pedagogu tālākizglītības programmas „PEDAGOGU PROFESIONĀLO KOMPETENČU PILNVEIDE KARJERAS IZGLĪTĪBĀ” apmācības kursos!
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ŠEIT var apskatīt bildes no kursu noslēguma pasākumiem!
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Projekta īstenotājs Preiļu rajonā: Preiļu rajona Izglītības pārvalde

Projekta kursu nodarbību norises vietas: Rudzātu speciālā internātpamatskola un Aglonas internātvidusskola
Projekta tehniskais aprīkojums un informatīvais atbalsts: Preiļu rajona Izglītības pārvaldes reģionālais datorcentrs
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2008.07.14. IZM - IZM INFORMATĪVAIS BIĻETENS Nr.4.(PDF) ---  ARHĪVS-visi biļeteni
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2008.07.14. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 67 (357)(PDF) --- ARHĪVS-visi biļeteni
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2008.07.14. VSIC (Valsts speciālās izglītības centrs) - INFORMATĪVAIS BIĻETENS-6
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Datums Labākai mājas lapas apskatei 15"un17" monitora izšķirtspēja 1024x768 (text size-medium)
IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES JŪNIJA AKTUALITĀTES 2008
2008.06.27. VSIC (Valsts speciālās izglītības centrs) - INFORMATĪVAIS BIĻETENS-5
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2008.06.19. IPMC AUGUSTA ciklogramma  ---  IZDRUKĀT
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2008.06.19.

 
PREIĻU RAJONA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (IP)
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Izglītības un zinātnes ministres Tatjanas Koķes apsveikums absolventiem.
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
„Vēsturē cilvēki smeļas gudrību, poēzijā – attapību, matemātikā – asu prātu, dabas filozofijā – dziļumu, ētikā – nopietnību, loģikā un retorikā spriestspēju” – šo pirms vairākiem gadsimtiem filozofa Frānsisa Bēkona veikto uzskaitījumu mūsdienās iespējams...
LASĪT visu tekstu ...

           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2008.06.19. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 66 (356)(PDF) --- ARHĪVS-visi biļeteni
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2008.06.13. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 65 (355)(PDF) --- ARHĪVS-visi biļeteni
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2008.06.05. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 64 (354)(PDF) --- ARHĪVS-visi biļeteni
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2008.06.01. IZM - IZM INFORMATĪVAIS BIĻETENS Nr.3.(PDF) ---  ARHĪVS-visi biļeteni
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2008.06.01. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 63 (353)(PDF) --- ARHĪVS-visi biļeteni
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2008.06.01. IPMC JŪNIJA-JŪLIJA ciklogramma  ---  IZDRUKĀT
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Datums Labākai mājas lapas apskatei 15"un17" monitora izšķirtspēja 1024x768 (text size-medium)
IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES MAIJA AKTUALITĀTES 2008
2008.05.27. VSIC (Valsts speciālās izglītības centrs) -  Inf.biļetens 2008-04 (PDF)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2008.05.22. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 62 (352)(PDF) --- ARHĪVS-visi biļeteni
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2008.05.16.

 
PREIĻU RAJONA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (IP)
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
16.05.2008. Preiļu rajona padomes zālē notika
Valsts un novada olimpiāžu uzvarētāju apbalvošanai veltīts pasākums.
Pasākumu organizēja Preiļu rajona Izglītības pārvalde.

           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BILDES NO APBALVOŠANAS PASĀKUMA ......
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
.         
2008.05.14. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 61 (351)(PDF) --- ARHĪVS-visi biļeteni
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2008.05.09.

Preiļu rajona IP reģionālā datorcentra informācija!
DATORKURSI 2008 (Maijs-Jūnijs)!
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2008.05.09. Preiļu Valsts ģimnāzijas datorklasē (108.kab.) sākās
ESF projekta „Pedagogu tālākizglītības metodiskā tīkla nodrošinājuma izveide”
Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas valsts aģentūras (VIKNVA) organizētie datorapmācības kursi.
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
E-apmācības iespējas kursu dalībniekiem
 www.skolas.lv/kursi/datori
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Preiļu rajonā paredzēts apmācīt 120 skolotājus projekta datorkursos.
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
BILDES no kursiem (1.grupa) ......
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Preiļu rajona izglītības iestādēm Informācija par pieteikšanās kārtību datorkursiem tiks izsūtīta līdz 2008.05.15. uz skolas oficiālo e-pastu.
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Valdis Lociks mob.26124687, preiluip@pvg.edu.lv
           (atbild par DATORKURSU grupu komlektēšanu).
Juris Erts mob.29419475, juris@pvg.edu.lv
            (atbild par DATORKURSU norisi PVĢ datorklasēs).

             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2008.05.08. IZM - IZM INFORMATĪVAIS BIĻETENS Nr.2.(PDF) ---  ARHĪVS-visi biļeteni
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2008.05.07.
 

Preiļu rajona IP reģionālā datorcentra informācija!  WWW SAITES!!! papildināts!!!
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
MUZEJI - PREIĻU VĒSTURES UN LIETIŠĶĀS MĀKSLAS MUZEJS
(Daudzpusīga ekspozīcija ar vēsturisku ievirzi)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TŪRISMS - Miniatūrā karaļvalsts (Preiļos atklāta jauna ekspozīcija)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
IZGLĪTĪBA - Skolu portāls (Tiks apkopota informācija par skolām Latvijā)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
KARTES - Karte, foto no satelīta (Iespēja atrast precīzu informāciju)
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
SKAISTA DZIESMA (spied šeit, bet neaizmirsti ieslēgt skaņu)!
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2008.05.05. STEIDZĪGI VĒLOS ĪRĒT
1 vai 1,5 istabas dzīvokli Preiļos
Kārtība un savlaicīga apmaksa garantēta! mob: 26265176
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2008.05.01. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 60 (350)(PDF) --- ARHĪVS-visi biļeteni
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2008.05.01. IPMC MAIJA ciklogramma  ---  IZDRUKĀT
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Datums Labākai mājas lapas apskatei 15"un17" monitora izšķirtspēja 1024x768 (text size-medium)
IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES APRĪĻA AKTUALITĀTES 2008
2008.04.25. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 59 (349)(PDF) --- ARHĪVS-visi biļeteni
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2008.04.25. VSIC (Valsts speciālās izglītības centrs) -  Inf.biļetens 2008-03 (PDF)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2008.04.18.

 
PREIĻU RAJONA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (IP)      www.skolas.lv
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2008.04.17. Preiļu rajona Izglītības pārvaldes reģionālā datorcentra (PRIPRD) un Preiļu Valsts ģimnāzijas reģionālā datorcentra (PVĢRD) darbinieki piedalījās konferencē
„Jaunās tehnoloģijas – mūsdienu izglītības virzītājspēks”
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Konferences laikā tika veikts pārskats par Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) īstenotā Eiropas Reģionālās attīstības fondu projekta
„Latvijas vispārizglītojošo skolu informatizācija” (LVSI)
realizācijas gaitu un rezultātiem --- LASĪT VISU TEKSTU...
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BILDES NO SEMINĀRA ......
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Konference DARBA PREZENTĀCIJAS:
1. daļa
1. Mareks Gruškevics, Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs
2. Ina Gudele, Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās pārvaldes lietās
--- PREZENTĀCIJA
3. Edgars Pudzis, projekta „Latvijas vispārizglītojošo skolu informatizācija” vadītājs
--- PREZENTĀCIJA
4. Ainārs Sviklis, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta Projektu pārvaldības sektora vadītājs
--- PREZENTĀCIJA
5. Inese Gludīte, Izglītības un zinātnes ministrijas Informācijas tehnoloģiju departamenta direktore
--- PREZENTĀCIJA
2. daļa
6. Juris Erts, Preiļu rajona Izglītības pārvaldes reģionālā datorcentra speciālists, Preiļu Valsts ģimnāzijas reģionālā datorcentra vadītājs - Latvijas reģionu ieguvums no skolu informatizācijas projekta
--- PREZENTĀCIJA
7. Aija Cunska, Smiltenes ģimnāzijas direktore - Jauno informācijas resursu pielietojums praksē
--- PREZENTĀCIJA
8. Jana Jakovļeva, „Junior Achievement Latvia” izpilddirektore
--- PREZENTĀCIJA
9. Signa Bāliņa, AS „Datorzinību centrs” valdes priekšsēdētāja
10. Līna Ābola, „Microsoft Latvia” Izglītības un kultūras sektora klientu attiecību vadītāja
--- PREZENTĀCIJA
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Konferences laikā tika prezentēts jaunais skolu portāls www.skolas.lv
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2008.04.17. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 58 (348)(PDF) --- ARHĪVS-visi biļeteni
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2008.04.13. IZM - IZM INFORMATĪVAIS BIĻETENS Nr.1.(PDF) ---  ARHĪVS-visi biļeteni
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2008.04.13. IPMC APRĪĻA ciklogramma  ---  IZDRUKĀT
IZMAIŅAS no 04.04.2008.
IZMAIŅAS no 13.04.2008.
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2008.04.13. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 57 (347)(PDF) --- ARHĪVS-visi biļeteni
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2008.04.02. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 56 (346)(PDF) --- ARHĪVS-visi biļeteni
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2008.03.31. VSIC (Valsts speciālās izglītības centrs) -  Inf.biļetens 2008-02 (PDF)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Datums Labākai mājas lapas apskatei 15"un17" monitora izšķirtspēja 1024x768 (text size-medium)
IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES MARTA AKTUALITĀTES 2008
2008.03.27. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 55 (345)(PDF) --- ARHĪVS-visi biļeteni
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2008.03.19. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 54 (344)(PDF) --- ARHĪVS-visi biļeteni
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2008.03.13. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 53 (343)(PDF) --- ARHĪVS-visi biļeteni
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2008.03.06. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 52 (342)(PDF) --- ARHĪVS-visi biļeteni
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2008.03.03.

 
PREIĻU RAJONA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (IP)
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
No 03.03.2008. informācija no IZM, tās pakļautības iestādēm un citām noderīgām saitēm izglītības darbiniekiem ir atrodama Preiļu rajona IP mājas lapas sadaļā
IZM un IZM iestādes ............

           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2008.02.29. IPMC MARTA ciklogramma  ---  IZDRUKĀT
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Datums Labākai mājas lapas apskatei 15"un17" monitora izšķirtspēja 1024x768 (text size-medium)
IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES FEBRUĀRA AKTUALITĀTES 2008
2008.02.28. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 51 (341)(PDF) --- ARHĪVS-visi biļeteni
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2008.02.21. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 50 (340)(PDF) --- ARHĪVS-visi biļeteni
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2008.02.13. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 49 (339)(PDF) --- ARHĪVS-visi biļeteni
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2008.02.08. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 48 (338)(PDF) --- ARHĪVS-visi biļeteni
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2008.02.08. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 47 (337)(PDF) --- ARHĪVS-visi biļeteni
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2008.02.08. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 46 (336)(PDF) --- ARHĪVS-visi biļeteni
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2008.02.03. IPMC FEBRUĀRA ciklogramma  ---  IZDRUKĀT
IZMAIŅAS no 01.02.2008.
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Datums Labākai mājas lapas apskatei 15"un17" monitora izšķirtspēja 1024x768 (text size-medium)
IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES JANVĀRA AKTUALITĀTES 2008
2008.01.24.

 
PREIĻU RAJONA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (IP)
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2008.01.24. Preiļu Valsts ģimnāzijā notika
Latvijas rajonu un pilsētu Izglītības pārvalžu vadītāju seminārs.
BILDES NO SEMINĀRA ...
Seminārā piedalījās IZM, IVI, ISEC. Semināra darba kārtība ...
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ERAF direktore D.Ratniece - IZM darbības, ieviešot ES līdzekļu ...
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ERAF direktore D.Ratniece - Virzības SHĒMA
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Preiļu rajona IP vadītājs Andrejs Zagorskis - Preiļu rajona izglītības iestādes
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PRPVĢRD vad. Juris Erts - Preiļu rajona IP informācijas apmaiņas sistēma
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PRIPRD vad. Valdis Lociks - IKTIK projekts Preiļu rajonā

           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2008.01.22.
Kinoteātris "EZERZEME" - piedāvājums skolām FEBRUĀRĪ!  ---  APSKATĪT...
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
No 2008.gada 10.februāra Preiļu kinoteātrī „Ezerzeme” tiks
demonstrēta Aigara Graubas populārā kinofilma „Rīgas sargi”
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2008.01.17. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 45 (335)   arī PDF --- ARHĪVS-visi biļeteni
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2008.01.12. Preiļu rajona Galvenās bibliotēkas informācija!
Preiļu galvenās bibliotēkas aicinājums iesaistīties projektā „Zudusī Latvija”
LASĪT vairāk ...

             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2008.01.08. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 44 (334)    arī PDF --- ARHĪVS-visi biļeteni
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2008.01.02.

 
PREIĻU RAJONA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (IP)
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Preiļu rajona Izglītības pārvalde
(reģistrācijas Nr. 90000068873; Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV5301; tālr.:5322332, mob.:29297976, fakss:5323923)
paziņo, ka tiek veikts MAZAIS IEPIRKUMS
"Dīzeļdegvielas piegāde Preiļu rajona Izglītības pārvaldes vajadzībām 2008.gadam"
.
Piedāvājumus var iesniegt līdz 2008.gada 11.janvāra plkst.12.00 personiski, uz faksu 5323923 vai e-pastu: preiluip@pvg.edu.lv
Papildus informāciju (specifikācija) var saņemt pa tālruni – 29297976
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
P...
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2008.01.02. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 43 (333)  arī PDF --- ARHĪVS-visi biļeteni
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2008.01.02. IPMC JANVĀRA ciklogramma  ---  IZDRUKĀT
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2008.01.01.

 
PREIĻU RAJONA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (IP)
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Laimīgu Jauno 2008.gadu!
Preiļu rajona Izglītības pārvaldes kolektīvs

           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Datums Labākai mājas lapas apskatei 15"un17" monitora izšķirtspēja 1024x768 (text size-medium)
IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES DECEMBRA AKTUALITĀTES 2007
2007.12.20.

PREIĻU RAJONA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (IP)
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Iedegsim šodien baltu sveci
ar baltām domām, baltiem sapņiem un
ļausimies būt tie, kas mēs esam...

            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Priecīgus Ziemassvētkus !
Laimīgu Jauno gadu !
Preiļu rajona Izglītības pārvaldes kolektīvs

           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
           
APSKATĪT APSVEIKUMA ATKLĀTNI ...
          - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2007.12.19. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 42 (332)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2007.12.12. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 41 (331)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2007.12.01. PREIĻU RAJONA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (IP)
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Projekts - profesionālās izglītības attīstībai un pilnveidei.
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Noslēdzas Eiropas Savienības Fonda atbalstītais projekts „Izglītības programmu „Galdniecības izstrādājumi”, „Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija un iekārtas” profesionālo priekšmetu satura uzlabošana un mācību metodisko materiālu izstrāde” , ko kopš 2005. gada 1. decembra līdz 2007. gada 30. novembrim realizēja Daugavpils Mežciema arodskola.
LASĪT VISU INFORMĀCIJU ...
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2007.12.01. IPMC DECEMBRA ciklogramma  ---  IZDRUKĀT
(ar labojumiem no 06.12.2007.)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Datums Labākai mājas lapas apskatei 15"un17" monitora izšķirtspēja 1024x768 (text size-medium)
IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES NOVEMBRA AKTUALITĀTES 2007
2007.11.22. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 038 (328)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2007.11.16.
Preiļu rajona IP apsveikums pedagoģiskajiem darbiniekiem
LATVIJAS REPUBLIKAS PROKLAMĒŠANAS 89.gadadienā

             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Ikvienam ticību saviem spēkiem,
Cerību labākai nākotnei,
Mīlestību ne tikai pret savu zemi, kas zem kājām,
bet arī pret Latviju kā valsti!

Sveicam Latvijas Valsts proklamēšanas gadadienā!

Lai jūs ikdienā pavada mīlestība un darbaprieks!

            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Preiļu rajona Izglītības pārvaldes kolektīvs
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2007.11.01. IPMC NOVEMBRA ciklogramma  ---  IZDRUKĀT
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Datums Labākai mājas lapas apskatei 15"un17" monitora izšķirtspēja 1024x768 (text size-medium)
IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES OKTOBRA AKTUALITĀTES 2007
2007.10.31. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 035 (325)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2007.10.29. IPMC NOVEMBRA ciklogramma  ---  IZDRUKĀT
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2007.10.25. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 034 (324)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2007.10.17. Preiļu rajona rajona vakara (maiņu) un neklātienes vidusskola (reģistrācijas Nr. 90000068873, adrese Celtnieku 2, Preiļi. Tālr.:53-21401)
paziņo, ka tiek veikts mazais iepirkums –
INTERAKTĪVĀ TĀFELE, piegādes termiņš 2007.gada 30.novembris.
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Piedāvājumu izvērtēšana notiks pēc šādiem punktiem:
1.Interaktīvās tāfeles (ne mazākas par 175cm pa diagonāli) ar visu speciālo aprīkojumu (tāfeles marķieri, aksesuāri, elektronika, USB pieslēgvads - vismaz 5m, tāfeles un speciālās programmatūras dažādu priekšmetu atbalstam instalācijas CD)  piegāde un uzstādīšana klasē.
2.Tāfelei nepieciešamo datorprogrammu (speciālā skolu programmatūra dažādu priekšmetu atbalstam: Fizika, Ķīmija, Mūzika, Ģeogrāfija, Matemātika, Bioloģija utml.) uzstādīšana uz skolas piedāvātā datora un videoprojektora ar tāfeles instalācijas CD.
3.Tāfeles iedarbināšana ar skolas piedāvāto datoru un videoprojektoru, apmācība rīkoties ar tāfeli klasē.
4.Garantijas termiņi piegādātajam aprīkojumam.
5.Kopējā cena (ieskaitot PVN) 1.,2.,3. un 4.punktos minētajam aprīkojumam un veiktajiem darbiem.
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Piedāvājumus var iesniegt līdz 2007.gada 26.oktobrim, plkst. 12.00, e-pasts: preiluip@pvg.edu.lv
Papildus informācija (specifikācija) pa tālruni – 26124687
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2007.10.17. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 033 (323)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2007.10.10. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 032 (322)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2007.10.13.
 

 

 

 

 

Preiļu rajona IP reģionālā datorcentra (PRIPRD) informācija!
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
PRIPRD un Preiļu novada IT 18.10.2007. plkst.14.00. Preiļu Valsts ģimnāzijā organizē semināru izglītības iestādēm, pašvaldībām un uzņēmējiem par jaunākajām tehnoloģijām (interaktīvās tāfeles un citas IT ierīces).
ŠIS seminārs ir turpinājums PRIPRD un Preiļu novada IT kopīgo semināru plānam 2007 par iepazīšanos ar jaunākajām IT - lai tās būtu iespējams iepazīt un salīdzināt klātienē (turpmāk būs paredzēti arī citi semināri).
- Dalībnieku reģistrācija sākas 13.45.
- Tiek aicināti divi pārstāvji no katras izglītības iestādēs, pa vienam no pašvaldības un uzņēmuma.
- Ja rodas jautājumi var zvanīt uz t.29419475 Jurim Ertam vai t.26124687 Valdim Locikam.
- Dalības maksa seminārā nav paredzēta.

            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Prezentācijas laikā Jums būs iespēja iepazīties:
---SMARTBoard interaktīvo tāfeli,
---Senteo balsošanas iekārtām,
---Elmo dokumentu kameru,
---citiem interaktīviem risinājumiem,

---IT tehnoloģiju izplatītāja pārstāvji piedāvās Jums arī piegādes iespējas.
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Laipni lūgti piedalīties SMARTBoard interaktīvās tāfeles prezentācijā!
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
BILDES NO PASĀKUMA!    - - -    FILMAS FRAGMENTS NO PASĀKUMA!
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2007.10.05.


PREIĻU RAJONA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (IP)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2007.10.05. Preiļu rajona padomes zālē notika Vispasaules skolotāju dienai veltīts pasākums.
Preiļu rajona padomes iestāžu darbinieki tika apsveikti profesionālajos svētkos.

             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
BILDES NO PASĀKUMA!
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2007.10.05. Preiļu rajona Izglītības pārvalde
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Cien. rajona pedagogi!
       Viss, kas mums nepieciešams, ir rīts!...
       Kamēr vien būs saullēkts, mēs spēsim stāties
       pretī likstām, priecāties par laimes brīžiem,
       un tiekties pēc panākumiem.
(Dens Mindao)
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Saskatiet savos bērnos labāko...
      Un ikdiena kļūs krāsaināka!
Preiļu rajona Izglītības pārvaldes kolektīvs
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
IZM pasākumi SKOLOTĀJU DIENĀ!
Latvijas Pedagogu forumā apbalvos izcilus izglītības un zinātnes darbiniekus.
A/S „Olainfarm” īpaši sveiks Vārkavas vidusskolas bioloģijas un ķīmijas skolotāju Helēnu Piziču, Dricānu vidusskolas ķīmijas skolotāju Mudīti Leidumu un Briežuciema pamatskolas ķīmijas, bioloģijas un ģeogrāfijas skolotāju Anitu Platnieci. A/S „Olainfarm” valdes loceklis Andris Jegorovs atzīmē: „Ķīmijas pedagogus atbalstām jau vairākus gadus, jo apzināmies, ka šai nozarei ir nepieciešams atgūt kādreizējo slavu. Skolēnu interese šai nozarei ir jāpiesaista no klasēm, kad sāk pasniegt šo priekšmetu. Ķīmija ir sarežģīts priekšmets, tādēļ jo zinošāki un prasmīgāki skolotāji to pasniedz, jo lielāka atdeve apgūstot šo priekšmetu ir skolēniem. No jaunajiem speciālistiem ir atkarīga ķīmijas nozares attīstība Latvijā, tādēļ vēlamies pateikties ķīmijas skolotājiem par ieguldījumu nozares attīstības veicināšanā.”
LASĪT VAIRĀK...

            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ar dziesmu izpildījumu sveic studentus, pedagogus un skolēnus SKOLOTĀJU DIENĀ Irēna un Jānis no Preiļiem!

Komentārus var sūtīt uz beta@one.lv
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
01-Lūgums 08-Ugunskurs 15-Vernisāža
02-Dzimšanas diena 09-Tikai vienu reizi 16-Lai baudām
03-Dzeguzīte 10-Tu un es 17-Uz tava lielā maigā pleca
04-Es esmu ieradies 11-Kaija 18-Likteņa sūtnis
05-Pīradziņ nāc ārā 12-Par rozēm 19-Čigānzēns
06-Rozes tumši sarkanās 13-Tu mana svēta, grēcīgā 20-Pārpratums
07-Nenāciet klāt man rudenī          
- - - - -
14-Zīlīte
- - - - -
21-Pilsēta kurā piedzimst vējš
- - - - -
2007.10.03. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 031 (321)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2007.10.01. IPMC OKTOBRA ciklogramma  ---  IZDRUKĀT
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Datums Labākai mājas lapas apskatei 15"un17" monitora izšķirtspēja 1024x768 (text size-medium)
IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES SEPTEMBRA AKTUALITĀTES 2007
2007.09.27. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 030 (320)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2007.09.19. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 029 (319)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2007.09.13. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 028 (318)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2007.09.13.
 

 

 

 

 

Preiļu rajona IP reģionālā datorcentra (PRIPRD) informācija!
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
PRIPRD un Preiļu novada IT 18.09.2007. plkst.13.30. Preiļu Valsts ģimnāzijā organizē semināru izglītības iestādēm, pašvaldībām un uzņēmējiem par jaunākajām tehnoloģijām (interaktīvās tāfeles un citas IT ierīces).
- Dalībnieku reģistrācija sākas 13.15.
- Tiek aicināti divi pārstāvji no katras izglītības iestādēs, pa vienam no pašvaldības un uzņēmuma.
- Ja rodas jautājumi var zvanīt uz t.29419475 Jurim Ertam vai t.26124687 Valdim Locikam.
- Paredzēta kafijas pauze.
- Dalības maksa seminārā nav paredzēta.

            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Prezentācijas laikā Jums būs iespēja iepazīties:
- ar interaktīvas tāfeles CleverBoard 1 funkcijām un priekšrocībām, saņemt atbildes no speciālistiem;
- ar dokumentu kamerām;
- tiks piedāvāta informācija par citiem IT jaunākajiem modeļiem;
- IT tehnoloģiju izplatītāja pārstāvji piedāvās Jums arī piegādes iespējas.
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Laipni lūgti piedalīties interaktīvas tāfeles CleverBoard 1 72`` prezentācijā
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
BILDES NO PASĀKUMA!

            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Komplektā speciālā skolu programmatūra dažādu priekšmetu atbalstam: Fizika, Ķīmija, Mūzika, Ģeogrāfija, Matemātika, Bioloģija utt.
Programmatūra pieejama gan angļu, gan latviešu valodas versijās.

Tāfeles virsmai mūža garantija. Var rakstīt ar parastiem flomasteriem un pat PERMANENT.To visu var nodzēst ar ūdeni bez speciālajiem līdzekļiem.
Tāfeles marķieri, aksesuāri un elektronika ir zem atslēgas, lai pasargātu no nozagšanas.
Tāfelei ir kopēšanas režīms (lietojams bez projektora). Zīmējumi uz tāfeles saglabājas datorā un Jums ir iespēja pēc tam atskaņot visus pierakstus uz monitora jebkurā Jums izdevīgā laikā, kā arī nosūtīt pa e-pastu;
Lietojot tāfeli kopā ar projektoru kā rezultātā tāfele kļūst par pieskārienjūtīgu monitoru-ekrānu no kura var vadīt datoru.
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2007.09.01.


PREIĻU RAJONA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (IP) SVEIC kolēģus, skolotājus, skolēnus un vecākus ZINĪBU DIENĀ!
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Ministres Baibas Rivžas apsveikums 1.septembrī
        Zinību dienā sūtu vissirsnīgākos sveicienus ikvienam ar izglītību saistītam Latvijā gan pirmsskolas izglītības iestādēs, gan pamatskolās un vidusskolās, gan interešu un profesionālās izglītības iestādēs, gan augstskolās! Īpašus ceļa vārdus novēlu visiem, kuri skolas vai augstskolas slieksni šajā rudenī pārkāpj pirmo reizi – pirmklasniekiem un pirmkursniekiem, jaunajiem pedagogiem un pasniedzējiem!
        Uzsākot jauno darba cēlienu, es vēlos pateikties ikvienam par līdz šim paveikto izglītībā! Es ticu Latvijas sabiedrības nemitīgajai vēlmei izglītoties, kas nodrošinājusi mūsu attīstību gan pagātnē, gan pašlaik, gan nākotnē.
        Par galveno izaugsmes resursu mūsu valsts ir likusi zināšanas un to mērķtiecīgu izmantošanu, kā pamatā ir kvalitatīva izglītība. Tāpēc novēlu ikvienam panākumus darbā, savstarpēju sapratni, cieņu un uzticēšanos, jo mērķis mums visiem ir viens – plaukstoša un uz zināšanām balstīta Latvija! Lai savos centienos mēs apsteigtu laiku un lai dialogs un saskaņota rīcība izglītībā darbojas kā paātrinājums!
Ar cieņu – Baiba Rivža,
izglītības un zinātnes ministre 2007.gada Zinību dienā
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2007.09.01.
 

 

 

 

 

Preiļu rajona IP reģionālā datorcentra informācija! SKOLVADĪBA 2007!
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Juris Erts mob.29419475, 5321748, juris@pvg.edu.lv (atbild uz jautājumiem par sistēmas darbību saistībā ar LOTUS NOTES serveri)
Valdis Lociks mob.26124687, preiluip@pvg.edu.lv (atbild uz jautājumiem par audzēkņu datu aizpildi un datora sistēmprogrammatūru)
Andris Kurlovičs mob.5322238 (palūgt savienot ar AK), andrisk@pvg.edu.lv (atbild uz jautājumiem par darbiniekiem, tarifikāciju un VS)
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Preiļu rajona izglītības iestādēm, veicot LOTUS NOTES datu bāžu aizpildi, ir iespēja jautāt un saņemt atbildes no PRIPRD darbiniekiem LOTUS NOTES FORUMĀ! Izmantojiet to atbilstoši aprakstam! 
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Par elektronisko dokumentu apmaiņas sistēmu Preiļu rajona izglītības iestādēm!
1.Elektronisko dokumentu (datu) apmaiņai jāizmanto PRIPRD serveris (pvg.edu.lv) un uz tā pamata izveidotais elektroniskais pasts (pvg.edu.lv).
2.Elektronisko dokumentu apmaiņas sistēmā pasts jāpārbauda plkst.10.00. un 14.00. (darba dienās).
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Par interneta problēmām!
1.Ja nestrādā internets - jāziņo interneta pakalpojuma sniedzējam un Valdim Locikam mob.26124687.
2.Ja internets strādā, tad par elektroniskā pasta un skolvadības programmas problēmām jāziņo Jurim Ertam mob.29419475.
3.Skolvadības datorus pēc izgl.iest. pieprasījuma atjauno Valdis Lociks mob.26124687.
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PRIPRD sveic partnerus, draugus un kolēģus ar jaunā mācību gada sākumu!
SKAISTA DZIESMA (spied šeit, bet neaizmirsti ieslēgt skaņu)!
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2007.09.01. IPMC SEPTEMBRA ciklogramma  ---  IZDRUKĀT
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2007.09.01. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 027 (317)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Datums Labākai mājas lapas apskatei 15"un17" monitora izšķirtspēja 1024x768 (text size-medium)
IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES AUGUSTA AKTUALITĀTES 2007
2007.08.15.

PREIĻU RAJONA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (IP)
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu vadītāju un pedagogu konference „Dialogs un saskaņota rīcība izglītībā”
(šeit var apskatīt visu informāciju !)
Konference notiek 2007.gada 22.augustā Daugavpils Universitātē, Parādes ielā 1
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Piedalās VIENS pārstāvis no KATRAS Preiļu rajona izglītības iestādes.
PIETEIKTIES pie Dz.Šmukstes mob.26463890, t.5322481
līdz 2007.08.16. plkst. 14.00.

(Preiļu rajona IP pēc Jūsu pieteikumiem organizēs transportu izbraukumam uz konferenci)

2007.08.13. IPMC AUGUSTA ciklogramma  ---  IZDRUKĀT
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Datums Labākai mājas lapas apskatei 15"un17" monitora izšķirtspēja 1024x768 (text size-medium)
IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES JŪNIJA-JŪLIJA AKTUALITĀTES 2007
2007.06.20. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 024 (314)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2007.06.14. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 023 (313)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2007.06.12. PREIĻU RAJONA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (IP)
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2007.06.12. Preiļu rajona padomes zālē notika interešu izglītības programmās iesaistīto rajona audzēkņu un pedagogu apbalošana.
Šāds pasākums tapa sadarbojoties Preiļu rajona padomei, Izglītības pārvaldei un Preiļu rajona bērnu un jauniešu centram.
Pasākuma
bilžu galerija

2007.06.11. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 022 (312)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2007.06.08. PREIĻU RAJONA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (IP)
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2007.06.08. Preiļu Valsts ģimnāzijas reģionālajā datorcentrā (PRPVĢRD) Latgales plānošanas reģions (LPR) un Preiļu rajona Izglītības pārvaldes reģionālais datorcentra (PRIPRD) organizēja Latgales novada darba sanāksmi par struktūrfondu līdzekļu saņemšanas iespējām informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jomā.
Pasākuma
bilžu galerija

. Sanāksmē piedalījās izglītības pārvaldes un pašvaldības pārstāvji no Balvu rajona, Daugavpils rajona, Ludzas rajona, Krāslavas rajona, Preiļu rajona, Rēzeknes rajona, Daugavpils pilsētas, Rēzeknes pilsētas.
Sanāksmē Izglītības un Zinātnes ministrijas un Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta pārstāvji sniedza informāciju par ES struktūrfondu aktivitāti „Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas izglītības kvalitātei 2007.-2013.gadam” (IKTIK).
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
VISAS SEMINĀRA PREZENTĀCIJAS
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Sanāksmes noslēgumā LPR un sanāksmes dalībnieki vienojās par kārtību, kādā ir sniedzama informācija IKTIK realizācijai Latgales plānošanas reģionā (Balvu rajons, Daugavpils rajons, Ludzas rajons, Krāslavas rajons, Preiļu rajons, Rēzeknes rajons, Daugavpils pilsēta, Rēzeknes pilsēta).
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TABULAS, KAS JĀIESNIEDZ LPR (beidzamais variants)
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LPR VĒSTULE PAR IESNIEGŠANAS TERMIŅIEM
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
PRIPRD vad. V.Lociks
Tālr.96124687, e-pasts: preiluip@pvg.edu.lv
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2007.06.07. Preiļu rajona IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES reģionālais datorcentrs (PRIPRD)
un Preiļu rajona PVĢ reģionālais datorcentrs (PRPVĢRD)

           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Datorkursi tiek piedāvāti pedagoģiskajiem, pašvaldību, iestāžu darbiniekiem un citiem interesentiem. Datorkursi tiek organizēti mūsdienīgās datorklasēs, kas aprīkotas ar videoprojektoru un licencētu programmatūru. Kursantiem tiek piedāvāti mācību materiāli par datorkursu. Kursus vada sertificēti LIIS projekta pasniedzēji ar 9 gadu pieredzi!
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pieteikumu var sūtīt
uz e-pasta adresi preiluip@pvg.edu.lv un tajā jānorāda
kursa numurs, nosaukums, vārds, uzvārds, e-pasta adrese un (vai) kontaktālrunis.

Pieteikties var arī pie PRIPRD vad. V.Locika pa tālruni 26124687.
Apmācības grupām tiek uzsāktas
tad, ja grupā ir pieteikušies vismaz 12 kursanti.
Par kursu sākumu kursantiem tiek paziņots nedēļu iepriekš pēc pieteikuma datiem (uz kontakttālruni vai e-pastu).
Te var izdrukāt visu kursu piedāvājumu MS Word dokumentā.
IZDRUKĀT DATORKURSU PIEDĀVĀJUMA APRAKSTU!
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ĪSS KURSU APRAKSTS.
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1.Datoru lietotāja kurss pēc LIIS 72 stundu programmas bez datora lietošanas priekšzināšanām:
Windows pamati - 12, MS Word - 20, MS Excel - 16, MS PowerPoint - 12, internets un elektroniskais pasts - 12. Pēc kursu noslēguma pārbaudes darba sekmīgas nokārtošanas tiek izsniegta apliecība.
Piedāvājam sagatavoties un nokārtot eksāmenu eksternātā. Eksternāta gadījumā 2 kontroldarbi jāizpilda un elektroniski jāatsūta, bet integrētais noslēguma pārbaudes darbs jāveic klātienē vai arī jāveic integrētais pārbaudes darbs - tas tiek aizsūtīts-izpildīts-atsūtīts pa e-pastu individuālā kārtā.
IR SPECIĀLS PIEDĀVĀJUMS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM UN PAŠVALDĪBĀM!
Informācija pie PRIPRD vadītāja V.Locika pa tālr.: 26124687

2.Datoru lietotāja kurss iesācējiem bez datora lietošanas priekšzināšanām pēc LIIS programmas:
Windows pamati - 12, MS Word - 20. Pēc kursu noslēguma pārbaudes darba sekmīgas nokārtošanas tiek izsniegta apliecība.
3.Datoru lietotāja kurss ar datora lietošanas priekšzināšanām pēc LIIS programmas.
MS Excel - 24. Pēc kursu noslēguma pārbaudes darba sekmīgas nokārtošanas tiek izsniegta apliecība.
4.Datoru lietotāja kurss ar datora lietošanas pamatzināšanām pēc LIIS programmas.
Internets un elektroniskais pasts - 24. Pēc kursu noslēguma pārbaudes darba sekmīgas nokārtošanas tiek izsniegta apliecība.
5.WEB lapu veidošana (HTML, FrontPage).
24 stundu datorkurss speciālistiem ar datora lietošanas pamatzināšanām. Pēc kursu noslēguma pārbaudes darba sekmīgas nokārtošanas tiek izsniegta apliecība.
6.Sagatavošanas ECDL eksāmenam 98 stundu datorkurss lietotājiem ar pamatzināšanām

(iepriekš apgūts datoru lietotāja kurss pēc LIIS 72 stundu programmas, t.sk. eksternātā).
7 MODUĻI (Informācijas tehnoloģijas/teorija/, datņu pārvaldība/MS Windows/, teksta apstrāde/MS Word/, izklājlapas/MS Excel/, datu bāzes/MS Access/, prezentācija/MS PowerPoint/, informācija un komunikācija/Internets un e-pasts/), katra moduļa kurss -14 stundas. Pēc kursu noslēguma pārbaudes darba sekmīgas nokārtošanas tiek izsniegta apliecība. Pēc kursa noklausīšanās tiek piedāvāts kārtot ECDL eksāmenu sertifikāta iegūšanai. Vairāk informācijas par ECDL var iegūt http://www.ecdl.lv
7.Sagatavošanas ECDL eksāmenam 56 stundu datorkurss lietotājiem ar priekšzināšanām
(iepriekš apgūts datoru lietotāja kurss pēc LIIS 72 stundu programmas).
4 MODUĻI (Informācijas tehnoloģijas/teorija/, datņu pārvaldība/MS Windows/, teksta apstrāde/MS Word/, izklājlapas/MS Excel/), katra moduļa kurss -14 stundas. Pēc kursu noslēguma pārbaudes darba sekmīgas nokārtošanas tiek izsniegta apliecība. Pēc kursa noklausīšanās tiek piedāvāts kārtot eksāmenu ECDL sertifikāta iegūšanai. Vairāk informācijas par ECDL var iegūt http://www.ecdl.lv
8.Datorizētās projektēšanas pamati (CAD sistēmas, tehniskā grafika) 48 stundu datorkurss

lietotājiem ar datora lietošanas pamatzināšanām. Pēc kursu noslēguma pārbaudes darba sekmīgas nokārtošanas tiek izsniegta apliecība.
9.PhotoShop (attēlu apstrāde) 36 stundu datorkurss lietotājiem ar datora lietošanas pamatzināšanām.
Pēc kursu noslēguma pārbaudes darba sekmīgas nokārtošanas tiek izsniegta apliecība.

10.Piedāvājam apmācību grupām pēc speciāla pieprasījuma, kā arī varam palīdzēt izstrādāt nepieciešamo kursu programmu.
Piedāvājam datorklašu nomu citu datorkursu organizēšanai.
          - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2007.06.07. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 021 (311)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2007.06.04. IPMC JŪNIJA ciklogramma  ---  IZDRUKĀT
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Datums Labākai mājas lapas apskatei 15"un17" monitora izšķirtspēja 1024x768 (text size-medium)
IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES MAIJA AKTUALITĀTES 2007
2007.05.28. PREIĻU RAJONA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (IP)
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Informācija no IZM "Par pedagogu darba samaksas palielināšanu un citiem izglītībā aktuāliem jautājumiem" (2007.05.28.)
Vispārizglītojošās un profesionālās izglītības iestāžu direktoriem,
pilsētu un rajonu Izglītības pārvalžu vadītājiem, pašvaldību vadītājiem.
APSKATĪT VISU INFORMĀCIJU ...

            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2007.05.21. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 020 (310)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2007.05.21. PREIĻU RAJONA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (IP)
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Informācija no IZM mājas lapas (2007.05.16.)
Izglītības pārvalžu vadītāji atbalsta skolotāju reģionālo konferenču rīkošanu.

16.maijā izglītības un zinātnes ministre Baiba Rivža piedalījās šī mācību gada Latvijas rajonu un pilsētu izglītības pārvalžu (IP) vadītāju noslēguma seminārā. Uzrunājot IP vadītājus, ministre akcentēja viņu īpašo lomu saiknes un sadarbības nodrošināšanā starp Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) un ikvienu Latvijas skolotāju.
APSKATĪT VISU INFORMĀCIJU ...
IP vadītāji pozitīvi novērtēja un pauda atbalstu Latvijas skolotāju reģionālo konferenču rīkošanai, kuras ministre aicināja rīkot augustā – katrā novadā vienu, lai, sākoties jaunajam mācību gadam, ar skolotājiem klātienē pārrunātu izglītības jomā aktuālus jautājumus, lai tiktos ar visu Latvijas novadu pedagogiem, uzklausītu viņu priekšlikumus un viedokļus. Savukārt Latvijas skolotāju kongresu plānots rīkot skolēnu brīvlaikā – oktobrī.
APSKATĪT VISU INFORMĀCIJU ...
No 1.septembra jau iepriekš paredzētā 50 latu palielinājuma vietā par 1 likmi, papildus vidēji tiks maksāti 27 lati par konsultācijām, 14 lati par rakstu darbu labošanu, kā arī – nodrošināta 10% kvalitātes piemaksa jeb 32 lati – par 1 pedagoģiskā darba likmi kopā ar samaksu par konsultācijām, rakstu darbu labošanu un kvalitātes piemaksu, mēnesī vidējais skolotāja atalgojums būs 357 lati:
 
Par likmi (21 stunda nedēļā), Ls Papildus par konsultācijām, Ls Papildus par darbu labošanu, Ls 10% kvalitātes piemaksa, Ls Kopā, Ls
284 27 (2 stundas nedēļā par likmi) 14 (1 stunda nedēļā par likmi) 32 357

APSKATĪT VISU INFORMĀCIJU ...
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2007.05.16. PREIĻU RAJONA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (IP)
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS UN PAŠVALDĪBU LIETU MINISTRIJA (RAPLM)
apbalvoja ar atzinības rakstiem par nozīmīgu ieguldījumu pašvaldības darbinieku izglītošanā un jaunāko IT sistēmu ieviešanu Preiļu rajona izglītības un pašvaldību iestādēs
Izglītības pārvaldes RD vadītāju V.Lociku,  PVĢ RD vadītāju J.Ertu, Preiļu RP IS administratoru A.Buku un PVĢ informātikas skolotāju I.Pakeru.
Notikuma dalībniekus uzrunāja un apsveica  RAPLM valsts sekretāre Laimdota Straujuma.
Daugavpils, Krāslavas un Preiļu rajona vietējo pašvaldību vadītāju sanāksmes laikā Preiļu rajona padomes zālē tika apbalvoti arī citi Latgales rajonu pašvaldības darbinieki.
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Pasākuma
bilžu
galerija

2007.05.10. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 019 (309)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2007.05.03. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 018 (308)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2007.05.02. PREIĻU RAJONA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (IP)
Preiļu rajona vispārizglītojošo skolu audzēkņu - valsts olimpiāžu uzvarētāju apbalvošana Preiļu rajona Izglītības pārvaldē 02.05.2007. (RP zāle)
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Pasākuma
bilžu
galerija

2007.05.02. IPMC MAIJA ciklogramma  ---  IZDRUKĀT
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2007.05.02. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 017 (307)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Datums Labākai mājas lapas apskatei 15"un17" monitora izšķirtspēja 1024x768 (text size-medium)
IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES APRĪĻA AKTUALITĀTES 2007
2007.04.25. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 017 (307)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2007.04.18. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 016 (306)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2007.04.11.
 

 

Preiļu rajona Izglītības pārvalde (IP)
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Preiļu rajona Izglītības pārvaldes
paziņojums par MAZO IEPIRKUMU
„Kopētāja iegāde Preiļu rajona Izglītības pārvaldes reģionālajam datorcentram”.
Informācija pa tālruni: 26124687
=========================================
18.04.2007. MAZAIS IEPIRKUMS „Kopētāja iegāde Preiļu rajona Izglītības pārvaldes reģionālajam datorcentram” sekmīgi beidzies.
Pieņemts lēmums slēgt līgumu par kopētāja piegādi ar SIA "PRO LINE D" par summu Ls 1299,99.

             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2007.04.11. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 015 (305)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2007.04.04. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 014 (304)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2007.04.01. IPMC APRĪĻA ciklogramma  ---  IZDRUKĀT
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Datums Labākai mājas lapas apskatei 15"un17" monitora izšķirtspēja 1024x768 (text size-medium)
IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES MARTA AKTUALITĀTES 2007
2007.03.28. IPMC APRĪĻA ciklogramma  ---  IZDRUKĀT
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2007.03.28. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 013 (303)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2007.03.26.
 

 

Preiļu rajona Izglītības pārvalde (IP)
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MK rīkojums no 2006.03.27. Nr.203 "Par darbadienu pārcelšanu, kuras ir starp brīvdienām un svētku dienām"
nosaka, ka 30.aprīlis ir brīvs un 14.aprīlis ir strādājams.

Autobusi 14.aprīlī kursēs pēc darbadienu grafika.
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Preiļu IP vad. A.Zagorskis
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2007.03.21. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 012 (302)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2007.03.16. Preiļu rajona BJC INFORMATĪVĀ LAPA Nr.06.
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2007.03.14. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 011 (301)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2007.03.08. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 010 (300)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2007.03.08. Preiļu rajona BJC INFORMATĪVĀ LAPA Nr.05.
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2007.03.01. IPMC MARTA ciklogramma  ---  IZDRUKĀT
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2007.03.01. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 009 (299)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Datums Labākai mājas lapas apskatei 15"un17" monitora izšķirtspēja 1024x768 (text size-medium)
IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES FEBRUĀRA AKTUALITĀTES 2007
2007.02.21.
 

 

Preiļu rajona Izglītības pārvalde (IP)
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PAZIŅOJUMS!
Ja gaisa temperatūra sasniedz mīnus 20 grādus, izglītības iestādi var neapmeklēt skolēni no pirmās līdz piektajai klasei vecumā līdz 12 gadiem, bet, ja gaisa temperatūra sasniedz mīnus 25 grādus, skolu var neapmeklēt arī skolēni no 6. līdz 12.klasei vecumā virs 13 gadiem.
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Skolēniem, kuri ir ieradušies izglītības iestādē aukstajos laika apstākļos, pedagogiem mācībām paredzētajā laikā jānodrošina izglītojamo interesēm, spējām un vajadzībām atbilstoša individuāla nodarbošanās!
Preiļu IP vad. A.Zagorskis
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
2007.02.21. Preiļu rajona BJC INFORMATĪVĀ LAPA Nr.04.
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2007.02.21. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 008 (298)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2007.02.16.
 

 

Preiļu rajona Izglītības pārvalde (IP)
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NO 2007.01.01.Preiļu rajona IP ir jauna e-pasta adrese
preiluip@pvg.edu.lv
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
(adrese preiliizglp@axel.lv  NESTRĀDĀ!)
Preiļu IP vad. A.Zagorskis
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2007.02.16. Preiļu rajona BJC INFORMATĪVĀ LAPA Nr.03.
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2007.02.16. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 007 (297)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2007.02.08. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 006 (296)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2007.02.08.
 

 

Preiļu rajona Izglītības pārvalde (IP)
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PAZIŅOJUMS!
Ja gaisa temperatūra sasniedz mīnus 20 grādus, izglītības iestādi var neapmeklēt skolēni no pirmās līdz piektajai klasei vecumā līdz 12 gadiem, bet, ja gaisa temperatūra sasniedz mīnus 25 grādus, skolu var neapmeklēt arī skolēni no 6. līdz 12.klasei vecumā virs 13 gadiem.
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Skolēniem, kuri ir ieradušies izglītības iestādē aukstajos laika apstākļos, pedagogiem mācībām paredzētajā laikā jānodrošina izglītojamo interesēm, spējām un vajadzībām atbilstoša individuāla nodarbošanās!
Preiļu IP vad. A.Zagorskis
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
2007.02.01. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 005 (295)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2007.02.01.
 

 

Preiļu rajona Izglītības pārvalde (IP)
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NO 2007.01.01.Preiļu rajona IP ir jauna e-pasta adrese
preiluip@pvg.edu.lv
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
(adrese preiliizglp@axel.lv  NESTRĀDĀ!)
Preiļu IP vad. A.Zagorskis
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2007.02.01. IPMC FEBRUĀRA ciklogramma  ---  IZDRUKĀT
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Datums Labākai mājas lapas apskatei 15"un17" monitora izšķirtspēja 1024x768 (text size-medium)
IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES JANVĀRA AKTUALITĀTES 2007
2007.01.25.
 

 

Preiļu rajona Izglītības pārvalde (IP)
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NO 2007.01.01.Preiļu rajona IP ir jauna e-pasta adrese
preiluip@pvg.edu.lv
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
(adrese preiliizglp@axel.lv  NESTRĀDĀ!)
Preiļu IP vad. A.Zagorskis
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2007.01.25. Preiļu rajona BJC INFORMATĪVĀ LAPA Nr.02.
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2007.01.25. IPMC FEBRUĀRA ciklogramma  ---  IZDRUKĀT
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2007.01.25. Preiļu rajona IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES reģionālais datorcentrs (PRIPRD)
un Preiļu rajona PVĢ reģionālais datorcentrs (PRPVĢRD)
2006./2007.m.g. piedāvā datorkursus. (IZDRUKĀT)

           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ĪSS KURSU APRAKSTS.
1.Windows pamati - 12, MS Word - 20, MS Excel - 16,
MS PowerPoint - 12, internets un elektr.pasts - 12.

Ls 62 (eksternātā Ls15)
WEB lapu veidošana (HTML, FrontPage) - 24.
Ls 25
Datorizētās projektēšanas pamati (CAD sistēmas,
tehniskā grafika) - 48.

Ls 45
PhotoShop (attēlu apstrāde) - 36.
Ls 35

            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
__
Pieteikumu var sūtīt
uz e-pasta adresi preiluip@pvg.edu.lv un tajā jānorāda kursa numurs un nosaukums, vārds, uzvārds un kontaktālrunis.
__Pieteikties var arī pie PRIPRD vad. V.Locika pa tālruni 26124687.
__Apmācības grupām tiek uzsāktas
tad, ja grupā ir pieteikušies vismaz 10 kursanti.
__Par kursu sākumu kursantiem tiek paziņots nedēļu iepriekš pēc pieteikuma datiem (kontakttālrunis).
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2007.01.24. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 004 (294)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2007.01.17. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 003 (293)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2007.01.13. Preiļu rajona BJC INFORMATĪVĀ LAPA Nr.01.
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2007.01.13. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 002 (292)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2007.01.03. IPMC JANVĀRA ciklogramma  ---  IZDRUKĀT
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2007.01.03. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 001 (291)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Datums Labākai mājas lapas apskatei 15"un17" monitora izšķirtspēja 1024x768 (text size-medium)
IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES DECEMBRA AKTUALITĀTES 2006
2006.12.21.
 

 

Preiļu rajona Izglītības pārvalde (IP)
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Preiļu rajona Izglītības pārvaldes
paziņojums par IEPIRKUMU
„Par vieglās automašīnas iegādi Preiļu rajona Izglītības pārvaldes vajadzībām”.
Informācija pa tālruni: 5322332, 29297976
=========================================
11.01.2007. IEPIRKUMS „Par vieglās automašīnas iegādi Preiļu rajona Izglītības pārvaldes vajadzībām” sekmīgi beidzies.
Pieņemts lēmums slēgt līgumu par automašīnas
VOLKSWAGEN-TOURAN (2003.g.izlaidums) iegādi ar Hanza Līzings par summu Ls9800,00.

             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2006.12.21.
Preiļu rajona Izglītības pārvalde
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ziemassvētku laikā aizsūtiet pasaulē gaišu domu, un padomājiet par tās ceļu!
Tā aizies, apies pasaulei apkārt un atgriezīsies pie Jums ...
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lai Ziemassvētki nes mieru un mīlestību, bet Jaunais 2007.gads - veselību, prieku un veiksmi radošo ideju piepildīšanā!
Preiļu rajona Izglītības pārvaldes kolektīvs

            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2006.12.21. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 168 (290)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2006.12.18. 2006.gada 25.oktobrī 34 Preiļu rajona pedagogi sekmīgi pabeiguši Eiropas Sociālā fonda (ESF) nacionālās programmas projekta kursus "Karjeras izglītības programmu nodrošinājums izglītības sistēmā (KIPNIS).
Preiļu rajona Izglītības pārvalde ir projekta koordinators un vēl sekmes kursu apgūtā materiāla un ideju īstenošanā.
      
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2006.12.15. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 167 (289)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2006.12.06. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 166 (288)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2006.12.05. Preiļu rajona BJC INFORMATĪVĀ LAPA Nr.19.
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2006.12.01. IPMC DECEMBRA ciklogramma  ---  IZDRUKĀT
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Datums Labākai mājas lapas apskatei 15"un17" monitora izšķirtspēja 1024x768 (text size-medium)
IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES NOVEMBRA AKTUALITĀTES 2006
2006.11.22. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 165 (287)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2006.11.21. Matemātikas MA apvienības paziņojums!
Matemātikas apvienības darba plāns 2006./2007.m.g,

MA vad.v.i. V.Spriņģe
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2006.11.21. PĀRDODU
automašīnu AUDI 80 (1990 g ,1.7 motors, benzīns/gāze, signalizācija, melna). Ļoti ekonomiska, teicamā tehniskā stāvoklī.
mob.27162338

             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2006.11.21. Preiļu rajona BJC INFORMATĪVĀ LAPA Nr.18.
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2006.11.21. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 164 (286)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2006.11.20.
 

 

Preiļu rajona Izglītības pārvalde (IP)
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sakarā ar izmaiņām (notiek pasta programmu sakārtošana atbilstoši PRIPRD noteikumiem par elektronisko dokumentu apmaiņu starp Preiļu rajona izglītības iestādēm) Preiļu rajona Izglītības pārvaldes e-pasta adrese preiliizglp@axel.lv pēc 2006.12.31. tiks nomainīta
uz JAUNU e-pasta adresi preiluip@pvg.edu.lv
Līdz 2006.12.31. varēs sūtīt informāciju vēl uz veco adresi, jo no tās pasts automātiski tiks pārsūtīts uz jauno adresi!
Bet no 2007.01.01. vecā pasta adrese vairs nestrādās, tāpēc laikus samainiet adresi uz jauno!
Katru mēnesi visiem Preiļu rajona IP pasta klientiem tiks atkārtoti atsūtīta šī informācija.
Vēlreiz atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
PRIPRD vad. V.Lociks, mob.26124687, e-mail. preiluip@pvg.edu.lv
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2006.11.17.
Preiļu rajona IP apsveikums pedagoģiskajiem darbiniekiem
LATVIJAS REPUBLIKAS PROKLAMĒŠANAS 88.gadadienā

             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Latvija......
    Tu esi tik maza, Tu būsi tik liela,
            Cik lielu mēs Tevi
                     ar savām rokām,
            Cik lielu mēs Tevi
                    ar domām un sirdi
            Pasaulē izaudzēsim.
         (L. Brīdaka.)
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Preiļu rajona Izglītības pārvaldes kolektīvs
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2006.11.17. LR IZM apsveikums Preiļu rajona izglītības iestādēm

Latvijas izglītības iestāžu
vadītājiem, pedagogiem un darbiniekiem,
skolēniem un studentiem

Sveicu Jūs 18.novembrī – Latvijas Republikas proklamēšanas dienā! Novēlu panākumus strādājot un mācoties Latvijas labā. Šajā svinību reizē – vienos no nozīmīgākajiem mūsu valsts svētkiem, aicinu Jūs padomāt par rakstnieces Annas Brigaderes vārdiem: „Saules mūžu, saules mūžu Latvijai! Tā mēs dziedam patriotiska iekvēlojuma svinīgos brīžos. Bet kas ir Latvija? Taču ne mūsu birztalas, druvas, meži un upes vien? Taču arī tauta, kurai mēs novēlam saules mūžu, tas ir: ziedošu nākotni. Un šīs nākotnes nesēja ir mūsu jaunatne. Arvien un arvien, paaudze pēc paaudzes, kā mūžam dīgstošas lapas pie tautas dzīvības koka”. No sirds novēlu, lai šie vārdi rod dzirdīgas ausis un atvērtas sirdis, kas pildītas ar tēvzemes mīlestību un lepnumu par savu valsti!

Izglītības un zinātnes ministre,
akadēmiķe Baiba Rivža
Latvijas Republikas proklamēšanas 88.gadskārtā
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2006.11.13. Preiļu rajona IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES reģionālais datorcentrs (PRIPRD)
un Preiļu rajona PVĢ reģionālais datorcentrs (PRPVĢRD)
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2006./2007.m.g. piedāvā datorkursus. (IZDRUKĀT)

           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Datorkursi tiek piedāvāti pedagoģiskajiem, pašvaldību, iestāžu darbiniekiem un citiem interesentiem. Datorkursi tiek organizēti mūsdienīgās datorklasēs, kas aprīkotas ar videoprojektoru un licencētu programmatūru. Kursantiem tiek piedāvāti mācību materiāli par datorkursu. Kursus vada sertificēti LIIS projekta pasniedzēji ar 8 gadu pieredzi!
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pieteikumu var sūtīt
uz e-pasta adresi preiliizglp@axel.lv un tajā jānorāda kursa numurs un nosaukums, vārds, uzvārds un kontaktālrunis.
Pieteikties var arī pie PRIPRD vad. V.Locika pa tālruni 26124687.
Apmācības grupām tiek uzsāktas
tad, ja grupā ir pieteikušies vismaz 10 kursanti.
Par kursu sākumu kursantiem tiek paziņots nedēļu iepriekš pēc pieteikuma datiem (kontakttālrunis).
Te var izdrukāt visu kursu piedāvājumu MS Word dokumentā!
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ĪSS KURSU APRAKSTS.
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1.Datoru lietotāja kurss pēc LIIS 72 stundu programmas bez datora lietošanas priekšzināšanām:
Windows pamati - 12, MS Word - 20, MS Excel - 16, MS PowerPoint - 12, internets un elektroniskais pasts - 12. Pēc kursu noslēguma pārbaudes darba sekmīgas nokārtošanas tiek izsniegta apliecība.
Piedāvājam sagatavoties un nokārtot eksāmenu eksternātā. Eksternāta gadījumā 2 kontroldarbi jāizpilda un elektroniski jāatsūta neklātienē, bet integrētais noslēguma pārbaudes darbs jāveic klātienē.
IR SPECIĀLS PIEDĀVĀJUMS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM UN PAŠVALDĪBĀM!
Informācija pie PRIPRD vadītāja V.Locika pa tālr.: 26124687

2.Datoru lietotāja kurss iesācējiem bez datora lietošanas priekšzināšanām pēc LIIS programmas:
Windows pamati - 12, MS Word - 20. Pēc kursu noslēguma pārbaudes darba sekmīgas nokārtošanas tiek izsniegta apliecība.
3.Datoru lietotāja kurss ar datora lietošanas priekšzināšanām pēc LIIS programmas.
MS Excel - 24. Pēc kursu noslēguma pārbaudes darba sekmīgas nokārtošanas tiek izsniegta apliecība.
4.Datoru lietotāja kurss ar datora lietošanas pamatzināšanām pēc LIIS programmas.
Internets un elektroniskais pasts - 24. Pēc kursu noslēguma pārbaudes darba sekmīgas nokārtošanas tiek izsniegta apliecība.
5.WEB lapu veidošana (HTML, FrontPage).
24 stundu datorkurss speciālistiem ar datora lietošanas pamatzināšanām. Pēc kursu noslēguma pārbaudes darba sekmīgas nokārtošanas tiek izsniegta apliecība.
6.Sagatavošanas ECDL eksāmenam 98 stundu datorkurss lietotājiem ar pamatzināšanām

(iepriekš apgūts datoru lietotāja kurss pēc LIIS 72 stundu programmas, t.sk. eksternātā).
7 MODUĻI (Informācijas tehnoloģijas/teorija/, datņu pārvaldība/MS Windows/, teksta apstrāde/MS Word/, izklājlapas/MS Excel/, datu bāzes/MS Access/, prezentācija/MS PowerPoint/, informācija un komunikācija/Internets un e-pasts/), katra moduļa kurss -14 stundas. Pēc kursu noslēguma pārbaudes darba sekmīgas nokārtošanas tiek izsniegta apliecība. Pēc kursa noklausīšanās tiek piedāvāts kārtot ECDL eksāmenu sertifikāta iegūšanai. Vairāk informācijas par ECDL var iegūt http://www.ecdl.lv
7.Sagatavošanas ECDL eksāmenam 56 stundu datorkurss lietotājiem ar priekšzināšanām
(iepriekš apgūts datoru lietotāja kurss pēc LIIS 72 stundu programmas).
4 MODUĻI (Informācijas tehnoloģijas/teorija/, datņu pārvaldība/MS Windows/, teksta apstrāde/MS Word/, izklājlapas/MS Excel/), katra moduļa kurss -14 stundas. Pēc kursu noslēguma pārbaudes darba sekmīgas nokārtošanas tiek izsniegta apliecība. Pēc kursa noklausīšanās tiek piedāvāts kārtot eksāmenu ECDL sertifikāta iegūšanai. Vairāk informācijas par ECDL var iegūt http://www.ecdl.lv
8.Datorizētās projektēšanas pamati (CAD sistēmas, tehniskā grafika) 48 stundu datorkurss

lietotājiem ar datora lietošanas pamatzināšanām. Pēc kursu noslēguma pārbaudes darba sekmīgas nokārtošanas tiek izsniegta apliecība.
9.PhotoShop (attēlu apstrāde) 36 stundu datorkurss lietotājiem ar datora lietošanas pamatzināšanām.
Pēc kursu noslēguma pārbaudes darba sekmīgas nokārtošanas tiek izsniegta apliecība.

10.Piedāvājam apmācību grupām pēc speciāla pieprasījuma, kā arī varam palīdzēt izstrādāt nepieciešamo kursu programmu.
Piedāvājam datorklašu nomu citu datorkursu organizēšanai.
          - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2006.11.08. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 163 (285)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2006.11.03.
 

 

Preiļu rajona Izglītības pārvalde
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PĀRDOD IZSOLĒ
automašīnu "VW Passat Variant", 1994.g.izl.

Nosacītā cena Ls 1309,09. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Preiļos, Raiņa bulvārī 19, 25.kab. Pieteikties izsolei līdz šī gada 16.novembrim. Uzziņas pa tel.53-22332, 29297976.
PĀRDOD
automašīnu "UAZ 3303", 1990.g.izl.

Nosacītā cena Ls 316,26. Pieteikties izsolei līdz šī gada 9.novembrim, Preiļos, Raiņa bulvārī 19, 25.kab. Vairāku pretendentu gadījumā mutiska izsole. Uzziņas pa tel.53-22332, 29297976.
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2006.11.02. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 162 (284)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2006.11.02. Preiļu rajona BJC INFORMATĪVĀ LAPA Nr.17.
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2006.11.01. IPMC NOVEMBRA ciklogramma AR IZMAIŅĀM no 2006.10.31.  ---  IZDRUKĀT
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2006.11.01. Preiļu rajona IP reģionālā datorcentra informācija!
PAR IESPĒJU SKATĪT LIKUMUS BEZMAKSAS!
(Likumi ir konsolidēti!)
Latvijas VĒSTNESIS

             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Datums Labākai mājas lapas apskatei 15"un17" monitora izšķirtspēja 1024x768 (text size-medium)
IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES OKTOBRA AKTUALITĀTES 2006
2006.10.26. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 161 (283)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2006.10.19. Preiļu rajona IP reģionālā datorcentra informācija!
PAR IESPĒJU SKATĪT LIKUMUS BEZMAKSAS!
(Likumi ir konsolidēti!)
Latvijas VĒSTNESIS

             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2006.10.19. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 160 (282)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2006.10.18. Preiļu rajona BJC INFORMATĪVĀ LAPA Nr.16.
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2006.10.12. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 159 (281)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2006.10.10. 2006.gadā septembrī 62 Preiļu rajona pedagogi jau sekmīgi pabeiguši Eiropas Sociālā fonda (ESF) nacionālās programmas projekta kursus
"Karjeras izglītības programmu nodrošinājums izglītības sistēmā
(KIPNIS).

Šeit var apskatīt bildes no kursu noslēguma.
Preiļu rajona Izglītības pārvalde ir projekta koordinators Preiļu rajonā.
Šī gada skolēnu rudens brīvdienās kursu programmu vēl apgūs 34 rajona pedagogi.
      
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2006.10.09. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 158 (280)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2006.10.07. 9.Saeimas vēlēšanās - 2006.gada 7.oktobrī.
Informāciju par vēlēšanām Jūs varat apskatīt mājas lapā
www.cvk.lv

                   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2006.10.03. Preiļu rajona Izglītības pārvalde
SVEIC kolēģus, skolotājus, skolēnus un vecākus SKOLOTĀJU DIENĀ!

            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ar dziesmu izpildījumu sveic studentus, pedagogus un skolēnus SKOLOTĀJU DIENĀ Irēna un Jānis no Preiļiem!

Šeit tās VISAS JAU VAR noklausīties !
Komentārus var sūtīt uz beta@one.lv
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
01-Lūgums 08-Ugunskurs 15-Vernisāža
02-Dzimšanas diena 09-Tikai vienu reizi 16-Lai baudām
03-Dzeguzīte 10-Tu un es 17-Uz tava lielā maigā pleca
04-Es esmu ieradies 11-Kaija 18-Likteņa sūtnis
05-Pīradziņ nāc ārā 12-Par rozēm 19-Čigānzēns
06-Rozes tumši sarkanās 13-Tu mana svēta, grēcīgā 20-Pārpratums
07-Nenāciet klāt man rudenī 14-Zīlīte 21-Pilsēta kurā piedzimst vējš

2006.10.03.
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Preiļu rajona BJC INFORMATĪVĀ LAPA Nr.15.
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2006.10.02. Daugavpils Universitātēs Izglītības un vadības fakultātes (IVF) INFORMĀCIJA!
Piedāvā 12 tālmācības e-kursus.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Kursu organizators: Daugavpils Universitātes Izglītības un vadības fakultāte (IVF) sadarbībā ar  Rīgas Tehnisko universitāti
Kursu nosaukums:
Te var saņemt informāciju par visiem kursiem vienā dokumentā!
Kursu mērķgrupa: Docētājiem, maģistranti, studenti un visi interesenti
Pietiekšanās kursiem:
Pieteikumus sūtīt tikai elektroniski Jeļenai Altānei, e-pasts: jaltane@inbox.lv
Pieteikuma forma: Elektroniskā vēstule. Tikai WORD dokuments pēc mūsu piedāvātā parauga, kuru var šeit saņemt aizpildei
Pieteikšanās laiks kursiem:
NEIEROBEŽOTS
Samaksa par kursiem:
BEZMAKSAS
Vietu skaits kursos: NEIEROBEŽOTS
Kursu vieta: Tālmācības e-kursi (par kursu sākumu Jums TIKS paziņots elektroniskā vēstulē uz Jūsu e-pasta adresi)
Kursu ilgums:
Te var saņemt informāciju par visiem kursiem vienā dokumentā!
Kursu nodarbību sākums: Kursu nodarbības sāksies, kad tiks nokomplektētas grupas (par kursu sākumu Jums TIKS paziņots elektroniskā vēstulē uz Jūsu e-pasta adresi)
Kursu nodarbību beigas:
 Tālmācības e-kursi (par kursu sākumu Jums TIKS paziņots elektroniskā vēstulē uz Jūsu e-pasta adresi)
Paziņojums par kursu sākumu: Par kursu sākumu Jums TIKS paziņots elektroniskā vēstulē uz Jūsu e-pasta adresi!
Paziņojums par kursu nobeigumu: Par kursu nobeigumu Jums TIKS paziņots elektroniskā vēstulē uz Jūsu e-pasta adresi!
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2006.09.29. IPMC OKTOBRA ciklogramma AR IZMAIŅĀM!  ---  IZDRUKĀT
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Datums Labākai mājas lapas apskatei 15"un17" monitora izšķirtspēja 1024x768 (text size-medium)
IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES SEPTEMBRA AKTUALITĀTES 2006
2006.09.29. IPMC OKTOBRA ciklogramma AR IZMAIŅĀM!  ---  IZDRUKĀT
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2006.09.27. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 157 (279)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2006.09.27. Matemātikas MA apvienības paziņojums!
Aktualitātes matemātikā Latvijā.

Nākošnedēļ tiks ievietota informāciju par norisēm matemātikā rajonā.
MA vad.v.i. V.Spriņģe
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2006.09.25. IPMC OKTOBRA ciklogramma  ---  IZDRUKĀT
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2006.09.21. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 156 (278)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2006.09.19. Preiļu rajona BJC INFORMATĪVĀ LAPA Nr.14.
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2006.09.15. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 155 (277)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2006.09.09. Preiļu rajona BJC INFORMATĪVĀ LAPA Nr.13.
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2006.09.06.

              - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 154 (276)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2006.09.01. Preiļu rajona IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES reģionālais datorcentrs (PRIPRD)
un Preiļu rajona PVĢ reģionālais datorcentrs (PRPVĢRD)
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2006./2007.m.g. piedāvā datorkursus. (IZDRUKĀT)
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
KURSU NOSAUKUMI.
1.Datoru lietotāja kurss pēc LIIS 72 stundu programmas bez datora lietošanas priekšzināšanām.
2.Datoru lietotāja kurss iesācējiem bez datora lietošanas priekšzināšanām pēc LIIS programmas.
3.Datoru lietotāja kurss ar datora lietošanas priekšzināšanām pēc LIIS programmas.
4.Datoru lietotāja kurss ar datora lietošanas pamatzināšanām pēc LIIS programmas.
5.WEB lapu veidošana (HTML, FrontPage).
6.Sagatavošanas ECDL eksāmenam 98 stundu datorkurss lietotājiem ar pamatzināšanām.
7.Sagatavošanas ECDL eksāmenam 56 stundu datorkurss lietotājiem ar priekšzināšanām.
8.Datorizētās projektēšanas pamati (CAD sistēmas, tehniskā grafika) 48 stundu datorkurss.
9.PhotoShop (attēlu apstrāde) 36 stundu datorkurss lietotājiem ar datora lietošanas pamatzināšanām.
10.
Piedāvājam apmācību grupām pēc speciāla pieprasījuma, kā arī varam palīdzēt izstrādāt nepieciešamo kursu programmu.
Piedāvājam datorklašu nomu citu datorkursu organizēšanai.
          - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2006.09.01. IPMC SEPTEMBRA ciklogramma  ---  IZDRUKĀT
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2006.09.01.
 

Preiļu rajona IP reģionālā datorcentra informācija! SKOLVADĪBA2006!
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Preiļu rajona izglītības iestādēm veicot skolvadības LOTUS NOTES LIIS datu bāžu aizpildi ir iespēja rakstīt problēmas LOTUS NOTES FORUMĀ! Izmantojiet to! 
PRIPRD darbinieki regulāri apskata to un mēģina rast risinājumus (atbildēt)!

             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Juris Erts mob.29419475, juris@pvg.edu.lv (atbild uz jautājumiem par sistēmas darbību saistībā ar LOTUS NOTES serveri)
Valdis Lociks mob.26124687, preiliizglp@axel.lv (atbild uz jautājumiem par audzēkņu datu aizpildi un datora sistēmprogrammatūru)
Andris Kurlovičs mob.29817975, andrisk@pvg.edu.lv (atbild uz jautājumiem par darbiniekiem, tarifikāciju un VS)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Par elektronisko dokumentu apmaiņas sistēmu Preiļu rajona izglītības iestādēm!
1.Elektronisko dokumentu (datu) apmaiņai jāizmanto PRIPRD serveris (pvg.edu.lv) un uz tā pamata izveidotais elektroniskais pasts.
2.Elektronisko dokumentu apmaiņas sistēmā pasts jāsaņem plkst.10.00. un 14.00. (darba dienās).
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Par interneta problēmām!
1.Ja nestrādā internets - jāziņo interneta pakalpojuma sniedzējam (provaiderim).
2.Ja internets strādā, tad par elektroniskā pasta un skolvadības programmu problēmām jāziņo Jurim Ertam mob.29419475.
3.Skolvadības datorus atjauno PRIPRD Valdis Lociks mob.26124687.
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2006.09.01.

Preiļu rajona IP
sveic skolēnus un viņu vecākus, skolotājus, izglītības iestāžu darbiniekus un vadītājus, kā arī kolēģus citos Latvijas rajonos, pilsētās un pašvaldībās AR JAUNĀ MĀCĪBU GADA SĀKUMU!
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Tavas zināšanas ir tikai tās, kas Tev pieder te un tagad.
Tas ir pastāvīgu meklējumu guvums.
Jo ik diena ir jauna dzīve, no kuras Tu mācies,
Un Tavas zināšanas aug diendienā, ja esi gatavs tās pieņemt.
/J.Kiršners/

             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2006.08.31. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 153 (275)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Datums Labākai mājas lapas apskatei 15"un17" monitora izšķirtspēja 1024x768 (text size-medium)
IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES AUGUSTA AKTUALITĀTES 2006
2006.08.31. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 153 (275)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2006.08.31. Preiļu rajona BJC INFORMATĪVĀ LAPA Nr.12.
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2006.08.15. IPMC AUGUSTA ciklogramma  ---  IZDRUKĀT (UZMANĪBU! IR labojumi!)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2006.08.09. IPMC JŪNIJA-AUGUSTA ciklogramma  ---  IZDRUKĀT
UZMANĪBU! Nedēļas laikā būs papildinājumi!
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2006.08.01.

Preiļu rajona IP paziņojums! (UZMANĪBU! IR labojumi!)
No 2005.06.26. līdz 2006.08.08. Preiļu IP darbinieki ir atvaļinājumā.
Nepieciešamības gadījumā ar viņiem ir iespējams sazināties pa tālruni:
- Andrejs Zagorskis - 29297976                  Dzintra Šmukste - 26463890
- Anita Džeriņa - 25928800                        Aiga Budriķe - 25972349
- Valentīna Karpušenko - 26377833          Valdis Lociks - 26124687
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2006.08.05. PĀRDODU
pusaudžu velosipēdu
18 ātrumi, priekšējās disku bremzes, priekšējie amortizatori, teicamā stāvoklī. Komplektā ķivere un zvans.
Ls 80,
mob.26373566
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Datums Labākai mājas lapas apskatei 15"un17" monitora izšķirtspēja 1024x768 (text size-medium)
IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES JŪNIJA-JŪLIJA AKTUALITĀTES 2006
2006.07.17. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 152 (274)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2006.07.09. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 151 (273)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2006.06.29. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 150 (272)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2006.06.22.
 

Preiļu rajona IP reģionālā datorcentra informācija!
Šajā karstajā laikā kaut kur salās pie IGAUNIJAS bradā lāči, VĀCIJĀ arī ieklīdis kaut kāds eksemplārs, bet arī lietus gāzes tuvojas un putnu dziesmas KĻUST ļoti populāras!
PRIPRD sveic ar sekmīgu darbu aizstāvēšanu savus partnerus, draugus un iedrošina vēl arī tos, kas nav nokārtojuši visas ieskaites, eksāmenus ar šo
SKAISTO DZIESMU (spied šeit, bet neaizmirsti pirms tam ieslēgt skaņu)!
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2006.06.22.

Preiļu rajona IP paziņojums!
No 2005.06.26. līdz 2006.08.08. Preiļu IP darbinieki ir atvaļinājumā.
Nepieciešamības gadījumā ar viņiem ir iespējams sazināties pa tālruni:
- Andrejs Zagorskis - 9297976                  Dzintra Šmukste - 6463890
- Anita Džeriņa - 5928800                        Aiga Budriķe - 5972349
- Valentīna Karpušenko - 6377833          Valdis Lociks - 6124687
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2006.06.22. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 149 (271)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2006.06.22.

L Ī G O   P A S Ā K U M I   P R E I Ļ O S!
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2006.06.14. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 148 (270)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2006.06.09.
Preiļu rajona Izglītības pārvalde
Cienījamie absolventi, pedagogi un skolu darbinieki!
     „Bet varbūt laime ir tā, ka mēs esam?
     Prieku un bēdas dvēselē nesam, atrodam,
     Zaudējam, ņemam un dodam...”

             Lai nesteidzīgs ir laiks Jūsu svētku brīdī!
             Saulainu un krāsainu vasaru vēlot,
                       Preiļu rajona Izglītības pārvaldes kolektīvs 09.06.2006.
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2006.06.07. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 147 (269)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2006.06.05. Preiļu rajona BJC INFORMATĪVĀ LAPA Nr.11.
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2006.05.31. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 146 (268)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2006.05.25. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 145 (267)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2006.05.17. IPMC JŪNIJA-AUGUSTA ciklogramma  ---  IZDRUKĀT
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2006.07.30.
Pārdots!

PĀRDODU - steidzami !!! 349,00 LS  Pārdots!
Portatīvo datoru FUJITSU SIEMENS AmiloPro V8010D (
INTEL CELERON 1400 MHz, 15", ram256MB, hdd40GB, video128MB, DVD-ROM & CD-RW Combo).
Komplektā vēl ir: datorsoma, optiskā pele.
Uzstādītā programmatūra: WinXP PRO SP2, OF2003max, TBR2005, JS Latvija3, KAV antivirus, NERO, AR70 un vēl daudzas citas nepieciešamās programmas
.
Garantija līdz 2006.09.21.
Programmatūras apkopes garantija vēl uz gadu pēc pārdošanas!
(Viss apraksts - INTEL CELERON M 360 1400 MHz; CHIPSET Intel 915GM, GALVENĀ ATMIŅA 256 MB DDR2-533; CIETAIS DISKS (GB) 40/5400 rpm SATA,15.1" 1024x768; Intel graphics media accelerator 900 128 MB, DVD-ROM & CD-RW Combo; WLAN JĀ b/g; Bluetooth; PAPLAŠINĀŠANAS PORTI AC adapter, Docking-port, Firewire, Infra-red, Line In, Line Out, RJ-11, RJ-45, SD/MS/MMC, S-video, USB 2.0, VGA-out; SVARS (kg) 2.7)

349 Ls.
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2006.06.06.
Pārdots!

PĀRDODU
mobilo tālruni Siemens S65 
Pārdots!
Bizness klases, lietots mazāk par gadu, garantija 1gads, garantijas dokumenti, papildus atmiņas karte 32MB, labs stāvoklis. Fotoaparāts ar izšķirtspēju
1280x960, 5x palielinājums. Latviešu, krievu, angļu valoda.
120 Ls.
          APRAKSTS un foto.  
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2006.06.05. PĀRDODU
Mīksto mēbeļu REMONTS, pārvilkšana
Piedāvāju dažādus audumus, atsperu bloki. Kvalitāte garantēta. Transporta pakalpojumi.
mob.9737798
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Datums Labākai mājas lapas apskatei 15"un17" monitora izšķirtspēja 1024x768 (text size-medium)
IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES MAIJA AKTUALITĀTES 2006
2006.05.31. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 146 (268)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2006.05.25. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 145 (267)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2006.05.17. Preiļu rajona Izglītības pārvalde
izsludina konkursu uz
Preiļu rajona profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes
”Preiļu rajona bērnu un jauniešu sporta skola”
direktora amata vietu

Prasības pretendentiem:
• Otrā līmeņa augstākā pedagoģiskā izglītība sportā;
• Ne mazāk kā trīs gadus ilgs pedagoģiskā darba stāžs;
• Pieredze administratīvajā darbā;
• Iemaņas darbā ar datoru.

Iesniegumu, CV un izglītības dokumentu kopijas lūdzam iesniegt Preiļu rajona Izglītības pārvaldē (adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301), 25. kabinetā, līdz 2006.gada 26.maijam.
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2006.05.17. IPMC JŪNIJA-AUGUSTA ciklogramma  ---  IZDRUKĀT
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2006.05.17. Preiļu rajona BJC INFORMATĪVĀ LAPA Nr.10.
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2006.05.17. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 144 (266)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2006.05.16. Preiļu rajona Izglītības pārvalde
ŠODIEN notika mācību priekšmetu valsts olimpiāžu un konkursu uzvarētāju un pedagogu prēmēšana (2005./2006.m.g.).
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

2006.05.11. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 143 (265)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2006.05.09. Preiļu rajona BJC INFORMATĪVĀ LAPA Nr.09.
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2006.05.03. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 142 (264)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2006.05.02. IPMC MAIJA ciklogramma  ---  IZDRUKĀT
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2006.05.10. PĒRKU
Vēlos ĪRĒT mēbelētu istabu vai dzīvokli Preiļos

Savlaicīga apmaksa garantēta
!
mob:
9116431
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Datums Labākai mājas lapas apskatei 15"un17" monitora izšķirtspēja 1024x768 (text size-medium)
IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES APRĪĻA AKTUALITĀTES 2006
2006.04.26. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 141 (263)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2006.04.24. IPMC MAIJA ciklogramma  ---  IZDRUKĀT
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2006.04.20. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 140 (262)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2006.04.19. Preiļu rajona BJC INFORMATĪVĀ LAPA Nr.08.
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2006.04.16. Latviešu val. MA apvienības informācija!
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Latviešu valodas skolotājiem!
Skat. nolikums Nr.1!                   Skat. nolikums Nr.2
Latviešu val. MA vadītāja Silvija Kivko.

             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2006.04.13. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 139 (261)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2006.04.10. Preiļu rajona BJC INFORMATĪVĀ LAPA Nr.07.
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2006.04.06. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 138 (260)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2006.03.29. IPMC APRĪĻA ciklogramma  ---  IZDRUKĀT
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Datums Labākai mājas lapas apskatei 15"un17" monitora izšķirtspēja 1024x768 (text size-medium)
IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES MARTA AKTUALITĀTES 2006
2006.03.30. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 137 (259)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2006.03.29. PĀRDODU automašīnu V W Passat (1989 g ,2.0 i,16 vārstu, dosch, hebeks, signalizācija, lūka).
Labā tehniskā stāvoklī. TA-06.12.2006.
1400 eur.
mob.9361322
      SKAT. FOTO-1        SKAT. FOTO-2         SKAT. FOTO-3 
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2006.03.29. IPMC APRĪĻA ciklogramma  ---  IZDRUKĀT
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2006.03.22. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 136 (258)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2006.03.17. Preiļu rajona BJC INFORMATĪVĀ LAPA Nr.06.
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2006.03.15. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 135 (257)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2006.03.08. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 134 (256)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2006.03.03. Preiļu rajona BJC INFORMATĪVĀ LAPA Nr.05.
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2006.03.01. IPMC MARTA ciklogramma  ---  IZDRUKĀT
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2006.03.01. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 133 (255)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Datums Labākai mājas lapas apskatei 15"un17" monitora izšķirtspēja 1024x768 (text size-medium)
IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES FEBRUĀRA AKTUALITĀTES 2006
2006.02.28. IPMC MARTA ciklogramma  ---  IZDRUKĀT
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2006.02.23. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 132 (254)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2006.02.20. Preiļu rajona BJC INFORMATĪVĀ LAPA Nr.04.
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2006.02.15. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 131 (253)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2006.02.10. PĀRDODU datoru Pentium4 (3,0GHZ)
1024MB DDR2 533; ASUS P5LD2 i945chip; Prescott/1066FSB/LAN/Sound 8ch; 200GB,Radeon x1300 512MB, 7200rpm, 8MB, SATA II; DVD-RW, DVD-R; ATX (black+silver) 350W P4 + USB2.0
Jauns, garantija, piegāde, uzstādīšana. Līzings.
550,00 Ls,
mob.6434455
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2006.02.08. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 130 (252)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2005.02.03. NVO centra Preiļos informācija!
Misija:
NVO centrs apvienojot, informējot un izglītojot nevalstiskās organizācijas, veicina sabiedrības konsolidāciju augstāka dzīves līmeņa sasniegšanai
Piedāvātie pakalpojumi:
datorpakalpojumi, faksa sūtīšana, telpu īre ...

             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2006.02.02. Preiļu rajona BJC INFORMATĪVĀ LAPA Nr.03.
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2006.02.01. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 129 (251)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2006.02.01. IPMC FEBRUĀRA ciklogramma  ---  IZDRUKĀT
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Datums Labākai mājas lapas apskatei 15"un17" monitora izšķirtspēja 1024x768 (text size-medium)
IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES JANVĀRA AKTUALITĀTES 2006
2006.01.26. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 128 (250)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2006.01.24. IPMC FEBRUĀRA ciklogramma  ---  IZDRUKĀT
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2006.01.18. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 127 (249)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2006.01.17. Preiļu rajona BJC INFORMATĪVĀ LAPA Nr.02.
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2006.01.16.

Preiļu rajona IP reģionālā datorcentra informācija! SKOLVADĪBA2006!
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
1. Preiļu rajona izglītības iestādēm veicot skolvadības LOTUS NOTES LIIS datu bāžu aizpildi ir iespēja rakstīt problēmas LOTUS NOTES FORUMĀ! Izmantojiet to! 
PRIPRD darbinieki regulāri apskata to un mēģina rast risinājumus (atbildēt)!

             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Juris Erts mob.9419475, juris@pvg.edu.lv (atbild uz jautājumiem par sistēmas darbību saistībā ar LOTUS NOTES serveri)
Valdis Lociks mob.6124687, preiliizglp@axel.lv (atbild uz jautājumiem par audzēkņu datu aizpildi un datora sistēmprogrammatūru)
Andris Kurlovičs mob.9817975, andrisk@pvg.edu.lv (atbild uz jautājumiem par darbiniekiem, tarifikāciju un VS)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2006.01.11. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 126 (248)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2006.01.05. Preiļu rajona BJC INFORMATĪVĀ LAPA Nr.01.
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2006.01.05. Latviešu val. MA apvienības informācija!
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Preiļu rajona latviešu valodas un literatūras olimpiādes NOLIKUMS.
Apstiprināts MA nodarbībā (03.01.2006.). 
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2006.01.05. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 125 (247)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2006.01.02. IPMC JANVĀRA ciklogramma  ---  IZDRUKĀT
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2006.01.01.Preiļu rajona IP reģionālā datorcentra informācija!
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Sveicu sadarbības partnerus, draugus, radus un kolēģus JAUNAJĀ GADĀ!
Ar cieņu
PRIPRD vadītājs Valdis LOCIKS!

            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Lai katrs jauns rīts atnes ko nezināmu...
Lai katra diena steidz satvert un piepildīt to,
Lai vakars atalgo ar prieku un mieru!
Lai Jaunajā gadā piepildās tas, kas vecajā meklēts un neatrasts.

Lai gaišas domas, spožas atziņas un gaidīti panākumi piepilda Jauno 2006. gadu!

            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Apsveikums un šis foršais sunītis ir aizņemts no www.theparadise.lv
(paldies sadarbības partnerim par šo foršo adresīti...)
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

AKTUALITĀTES 2005

 Mūsu WWW  IZGLĪTĪBA PREIĻU RAJONĀ regulāri tiek ievietota AKTUĀLA INFORMĀCIJA

Datums Labākai mājas lapas apskatei 15"un17" monitora izšķirtspēja 1024x768 (text size-medium)
IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES DECEMBRA AKTUALITĀTES 2005
2005.12.24.
Preiļu rajona Izglītības pārvalde
SVEIC kolēģus, skolotājus, skolēnus un vecākus!
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Viens vienīgs vārds, ja tik tas iekrīt sirdī, var visu ko pārveidot.
Viss var kļūt par šo vārdu: piedzimšanas prieks,
rieciens maizes, jauna darba cēliena sākums,
zvaigzne - nokrīt no debesīm un šis vakars,
kad sirdī ielīst Ziemassvētku miers un klusums,
un visi laimes vēlējumi piepildās...

             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2005.12.21. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 124 (246)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2005.12.20. Preiļu rajona BJC INFORMATĪVĀ LAPA Nr.20.
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2005.12.17. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 123 (245)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2005.12.08. Latviešu val. MA apvienības informācija!
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Atklātās latviešu valodas un literatūras olimpiādes nolikums!
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2005.12.07. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 122 (244)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2005.12.02. Preiļu rajona BJC INFORMATĪVĀ LAPA Nr.19.
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2005.12.01. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 121 (243)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2005.12.01. IPMC DECEMRA ciklogramma  ---  IZDRUKĀT
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Datums Labākai mājas lapas apskatei 15"un17" monitora izšķirtspēja 1024x768 (text size-medium)
IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES NOVEMBRA AKTUALITĀTES 2005
2005.11.29. Latviešu val. MA apvienības informācija!
Vienotie vērtēšanas kritēriji latviešu valodā un literatūrā. Materiāls apspriešanai!
                  skatīt visu informāciju!
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2005.11.29. IPMC DECEMRA ciklogramma  ---  IZDRUKĀT
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2005.11.24. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 120 (242)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2005.11.17.
Preiļu rajona IP apsveikums pedagoģiskajiem darbiniekiem
LATVIJAS REPUBLIKAS PROKLAMĒŠANAS 87.gadadienā!

             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Maza mana tēvuzeme,
Divu roku platumā.
Mīļa mana tēvuzeme,
Divu roku siltumā.
Dziļa mana tēvuzeme,
Visa mūža garumā.
                   /K.Skujenieks/
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Lai svētku salūta ugunis atmirdz ne tikai mūsu likteņupes Daugavas ūdeņos, bet lai tās sasilda ik sirdi, radot patiesu lepnumu par savu tēvu zemi Latviju!
      ====== = = = = = = = = = = = = = = = =  = = = = = = ======
Preiļu rajona padomes organizētais pasākums Latvijas Republikas proklamēšanas 87.gadadienai notiks 17.novembrī plkst. 19.00 Preiļu kultūras namā.
      
====== = = = = = = = = = = = = = = = =  = = = = = = ======
Latvijas Republikas proklamēšanas dienas pasākumi Preiļu novadā
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
17. novembrī plkst. 13.00 Aizkalnes tautas namā Latvijas Republikas gadadienai veltīts Aizkalnes pamatskolas audzēkņu koncerts.
18. novembrī plkst. 10.00 Preiļu katoļu baznīcā dievkalpojums, plkst. 11.00 – garīgās mūzikas koncerts. Koncertā piedalās rajona skolotāju koris “Latgale“. Pasākumu organizē Nodarbinātības valsts aģentūras Preiļu filiāle.
18. novembrī plkst. 16.00 Preiļu kultūras namā Latvijas Republikas gadadienai veltīts svinīgs sarīkojums. Pasākumā tiks pasniegti Preiļu novada domes Atzinības raksti. Sarīkojumā piedalās Preiļu novada kultūras centra jauniešu pūtēju orķestris.
Pēc pasākuma - vīru kora “Absolventi“ (Rīga) koncerts.
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2005.11.17. Preiļu rajona BJC INFORMATĪVĀ LAPA Nr.18.
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2005.11.17. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 119 (241)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2005.11.14.

Preiļu rajona IP reģionālā datorcentra informācija!
Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA)
partnerībā ar Preiļu rajonu piedāvā
projektu “Apmācība datoru un interneta lietošanā Latvijas bezdarbniekiem” un darba meklētājiem (var piedalīties arī skolu jaunatne vecumā virs 15gadiem)!
Kursiem var pieteikties Preiļu rajona padomē pie Aivara Pīzeļa un Ulda Eglīša(Raiņa bulv.19, 2.st.pa labi) vai pa tālruni 53-22235, 53-23209.
Skat. visu informāciju šeit!

             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2005.11.14.

Preiļu rajona IP informācija!
(zemāk minētās saites ir arī Preiļu IP mājas lapā - skat. saites labējā augšējā stūrī)

             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
LR Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) mājas lapa.
Izglītības aktualitātes LR
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Izglītības satura un eksaminācijas centra (IZM ISEC) mājās lapa.

Jaunākie materiāli mūsu lapā un aktuāla informācija izglītības darbiniekiem, studentiem, skolēniem, viņu vecākiem un citiem interesentiem.
Ar eksāmeniem saistītu aktuālu informāciju Jūs varat iegūt arī
sadaļā "Eksāmeni. Aktuāla informācija"
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Izglītības valsts inspekcijas (IVI) mājas lapa.
Izglītības valsts inspekcijas funkcija ir veikt valsts uzraudzību attiecībā uz izglītības jomā spēkā esošo normatīvo aktu ievērošanu.
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2005.11.10.

Preiļu rajona IP reģionālā datorcentra informācija!
DARBS AR DATORU
UN CILVĒKA VESELĪBA - APSKATI PATS !

             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2005.11.10. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 118 (240)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2005.11.07.

Preiļu rajona IP reģionālā datorcentra informācija!
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Preiļu rajona IP reģionālais datorcentrs organizē datorkursus!
1. Datoru lietotāja kurss iesācējiem pēc LIIS 72stundu programmas.
2. ECDL (Eiropas līmeņa zināšanu apliecinošs sertifikāts datorspeciālistam) eksāmena sagatavošanas 98stundu datorkurss speciālistiem ar priekšzināšanām(72st.kurss).
3. PHOTO SHOP (grafiskā apstrāde) 36stundu datorkurss speciālistiem ar priekšzināšanām (72st.kurss).
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
INFORMĀCIJA PAR DATORKURSIEM - APSKATI ARĪ ŠEIT!
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2005.11.04. PĀRDODU datoru Celeron (2,5GHZ)
256MB DDR400; ASRock P4VM800 VIA PM800; Prescott/800FSB/VGA/8xAGP/LAN/Sound 6ch; 80GB, 7200rpm, 8MB, SATA II; CD-RW 52X/32X/52X; mATX (black+silver) 300W P4 + USB2.0
Jauns, garantija, piegāde, uzstādīšana. Līzings: 1.iemaksa Ls10;  mēnesī: Ls17.
175,00LS,
mob.
6434455
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2005.11.02. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 117 (239)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2005.11.01. IPMC NOVEMBRA ciklogramma  ---  IZDRUKĀT
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2005.11.01. Preiļu rajona BJC INFORMATĪVĀ LAPA Nr.17.
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Datums Labākai mājas lapas apskatei 15"un17" monitora izšķirtspēja 1024x768 (text size-medium)
IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES OKTOBRA AKTUALITĀTES 2005
2005.10.26. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 116 (238)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2005.10.21. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 115 (237)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2005.10.19. Preiļu rajona BJC INFORMATĪVĀ LAPA Nr.16.
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2005.10.12. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 114 (236)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2005.10.06.

Preiļu rajona IP reģionālā datorcentra informācija!
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Preiļu rajona IP reģionālais datorcentrs organizē datorkursus!
1. Datoru lietotāja kurss iesācējiem pēc LIIS 72stundu programmas.
2. ECDL (Eiropas līmeņa zināšanu apliecinošs sertifikāts datorspeciālistam) eksāmena sagatavošanas 98stundu datorkurss speciālistiem ar priekšzināšanām(72st.kurss).
3. PHOTO SHOP (grafiskā apstrāde) 36stundu datorkurss speciālistiem ar priekšzināšanām (72st.kurss).
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
INFORMĀCIJA PAR DATORKURSIEM - APSKATI ARĪ ŠEIT!
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2005.10.06. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 113 (235)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2005.10.03.

Preiļu rajona IP reģionālā datorcentra informācija!
Drīz iestāsies rudens un vasaras cepures būs jānomaina ar siltākām ziemas cepurēm!
Tavam draugam ir tikai vasaras cepure! APSKATI TO!
Varbūt tu savam draugam piedāvāsi kādu siltāku ziemai?
Atsūtiet mums un saviem draugiem vislabākos savus paraugus!
Pavisam piemirsu, te būs vēl kaut kas - APSKATI ARĪ ŠEIT!
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2005.10.03. Preiļu rajona BJC INFORMATĪVĀ LAPA Nr.15.
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2005.10.01. IPMC OKTOBRA ciklogramma  ---  IZDRUKĀT
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Datums Labākai mājas lapas apskatei 15"un17" monitora izšķirtspēja 1024x768 (text size-medium)
IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES SEPTEMBRA AKTUALITĀTES 2005
2005.09.29.
Kinoteātris "EZERZEME" - piedāvājums skolām OKTOBRĪ!  ---  APSKATĪT
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2005.09.28. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 112 (234)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2005.09.26. IPMC OKTOBRA ciklogramma  ---  IZDRUKĀT
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2005.09.21. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 111 (233)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2005.09.19.

Preiļu rajona IP reģionālā datorcentra informācija!
Laiks iemācīties braukt pareizi ar savu automašīnu un ievērot visus ceļu satiksmes noteikumus!
CSDD tests - IZMĒĢINI DRAUGS!

             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2005.09.19. Preiļu rajona BJC INFORMATĪVĀ LAPA Nr.14.
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2005.09.14. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 110 (232)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2005.09.13. Tālivaldis Kronbergs, Latvijas Studentu vortāla "StudentNet" galvenais redaktors piedāvā!
---Konkurss "Latvijas kino visos laikos visos laikos 2005" (aktuāli līdz 16.septembrim, INFO kopā ar nolikumu)
http://www.studentnet.lv/vip/article.php?id=30542 ;
---Latvijas Dabas muzeja piedāvājums skolām:
http://www.dabasmuzejs.gov.lv/notikumi ;
---Izstāde "Jugendstils attīstība. Art Nouveau in Progress". Līdz 2.oktobrim skolēniem un studentiem, uzrādot apliecības, izstāde
aplūkojama bez maksas:
http://www.studentnet.lv/vip/article.php?id=29772 ;
---Gētes institūts Rīga piedāvā izstādi "Atklājiet vācu valodu":
http://www.studentnet.lv/studejam/article.php?id=31536
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2005.09.10. NVO centrs Preiļos piedāvā!
Preiļu NVO centrā iespējams pieteikties uz sekojošiem kursiem ...
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2005.09.09. PĀRDODU datoru PENTIUM 3 (cpu 866mhz)
HDD - 20gb, RAM - 256mb, VIDEO - FX-5200 (128mb), audio-integrēts, tīkla karte, CD-RW 24x rakstošā iekārta.
Uzstādītā programmatūra - WinXPPRO SP2, OF2003, TBR2005, JSLV2, Tulki, KAV5.0
( monitora, tastatūras un peles nav)
139,00LS, mob.6851918

             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2005.09.08. Preiļu rajona BJC INFORMATĪVĀ LAPA Nr.13.
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2005.09.08. Latviešu val. MA apvienības informācija!
Eiropas Valodu dienas ietvaros notiks Eiropas Valodu nedēļa

UZAICINĀJUMS

Skolu direktoriem, valodu skolotājiem,
skolēniem, citiem interesentiem!                      skatīt visu informāciju!

             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2005.09.08. PĒRKU 2stāvu māju Preiļos.
Ķieģeļu, labā stāvoklī, var būt nepabeigts iekšējais remonts.
Aptuvenā cena no 10000 - 15000Ls.
Tel.: 8339342

             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2005.09.07.

Preiļu rajona IP reģionālā datorcentra informācija! SKOLVADĪBA2005!
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
1. Preiļu rajona izglītības iestādēm veicot skolvadības LOTUS NOTES LIIS datu bāžu aizpildi ir iespēja rakstīt problēmas LOTUS NOTES FORUMĀ! Izmantojiet to! 
PRIPRD darbinieki regulāri apskata to un mēģina rast risinājumus (atbildēt)!

             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Juris Erts mob.9419475, juris@pvg.edu.lv (atbild uz jautājumiem par sistēmas darbību saistībā ar LOTUS NOTES serveri)
Valdis Lociks mob.6124687, preiliizglp@axel.lv (atbild uz jautājumiem par audzēkņu datu aizpildi un datora sistēmprogrammatūru)
Andris Kurlovičs mob.9817975, andrisk@pvg.edu.lv (atbild uz jautājumiem par darbiniekiem, tarifikāciju un VS)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2005.09.01. IPMC SEPTEMBRA ciklogramma  ---  IZDRUKĀT
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2005.09.01.

Preiļu rajona IP
sveic skolēnus un viņu vecākus, skolotājus, izglītības iestāžu darbiniekus un vadītājus, kā arī kolēģus citos Latvijas rajonos, pilsētās un pašvaldībās AR JAUNĀ MĀCĪBU GADA SĀKUMU!
"Nes pretī jaunai dienai!
Caur grūtumu.
Ar prieka spārniem nes! 
Un prātam tādu spēku dod,
lai mieru nepazīst."

             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2005.09.01. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 109 (231)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2005.09.01.
Kinoteātris "EZERZEME" - piedāvājums skolām SEPTEMBRĪ!  ---  APSKATĪT
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2005.09.01.
Kinoteātris "EZERZEME" - repertuārs SEPTEMBRĪ!  ---  APSKATĪT
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Datums Labākai mājas lapas apskatei 15"un17" monitora izšķirtspēja 1024x768 (text size-medium)
IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES AUGUSTA AKTUALITĀTES 2005
2005.08.20. Preiļu rajona BJC INFORMATĪVĀ LAPA Nr.12.
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2005.08.19.

Preiļu rajona IP reģionālā datorcentra informācija! SKOLVADĪBA2005!
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
---1. SKOLVADĪBAS DATORU SISTĒMBLOKI IR SEKMĪGI ATJAUNOTI!
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
---2. VISĀM IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM TIE IR JĀSAŅEM PATSTĀVĪGI PVĢ JAUNĀJĀ DATORCENTRĀ!
(Saņemt var 19., 22.,23.,24.augustā no 10.00.-12.00. Informācija pa tālruni 9419475 J.Erts)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2005.08.18. IPMC AUGUSTA ciklogramma  ---  IZDRUKĀT
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2005.08.13.

Preiļu rajona IP reģionālā datorcentra informācija! SKOLVADĪBA2005!
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
---1. VISĀM Preiļu rajona izglītības iestādēm līdz 16.08.2005. plkst.17.00. ir jānogādā skolvadības (melnie) datori jaunas SKOLVADĪBAS2005 sistēmas uzstādīšanai! Datori jānodod PVĢ jaunajā datorcentrā.
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
---2. Izglītības iestādēm, kuras ir pasūtījušas centralizēti 256MB operatīvo atmiņu skolvadības datoram, ir jāatsūta savas iestādes rekvizīti (grāmatvedības pavadzīmei) uz adresi preiliizglp@axel.lv  līdz 16.08.2005. plkst.17.00.!
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
---3. NĀKOŠIE paziņojumi par SKOLVADĪBAS2005 uzdevumiem būs skolas e-pastā un IP mājas lapā (regulāri sekojiet paziņojumiem)!
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2005.08.08. PĀRDODU datoru PENTIUM 4 (cpu 2000mhz)
HDD - 40gb (ata100), RAM - 256mb, VIDEO - Geforce4 (64mb), tīkla karte un audio-integrēts, DVDROM, tastatūra, pele, paliktnis, vadi.
Uzstādītā programmatūra - WinXPPRO SP2, OF2000, TBR2005, JSLV2, Tulki, KAV5.0

(dators 2,5gadu lietots, monitora nav)
120,00L
Pārdots!
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Datums Labākai mājas lapas apskatei 15"un17" monitora izšķirtspēja 1024x768 (text size-medium)
IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES JŪNIJA-JŪLIJA AKTUALITĀTES 2005
2005.05.30.

Preiļu rajona IP reģionālā datorcentra informācija!
Ieteikums saviem draugiem un domubiedriem turpināt iesākto un droši realizēt savas ieceres!
Jums tas izdosies arī ar mūsu atbalstu! Skat. ATBALSTĪTĀJU!
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2005.07.13. Eiropas Informācijas centrs – Latgale
Latgales reģiona attīstības aģentūra
 
--- Eiro info lapa Nr.28.

(
Preiļu rajona IP reģionālais datorcentrs piedāvā aktuālu informāciju!
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2005.07.01. Eiropas Savienības informācijas aģentūra  -- Latvija Eiropā Nr.5.
(
Preiļu rajona IP reģionālais datorcentrs piedāvā aktuālu informāciju!
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2005.06.27.

Preiļu rajona IP paziņojums!
No 2005.06.27. Preiļu IP darbinieki ir atvaļinājumā.
Nepieciešamības gadījumā ar viņiem ir iespējams sazināties pa tālruni:
- Andrejs Zagorskis - 9297976                  Dzintra Šmukste - 6463890
- Anita Džeriņa - 5928800                        Aiga Budriķe - 5972349
- Valentīna Karpušenko - 6377833          Valdis Lociks - 6124687
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2005.06.27. PIEAUGUŠO izglītība - Preiļu IP informācija!
Pieaugušo profesionālās tālākizglītības centrs (PPTC) 
PPTC vasaras brīvlaikā piedāvā apmācības kursus pedagogiem un citiem interesentiem! Skat. aktuālu informāciju PPTC mājas lapā  www.pptc.lv
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2005.06.15. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 108 (230)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2005.06.02. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 107 (229)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2005.06.01. IPMC JŪNIJA ciklogramma  ---  IZDRUKĀT
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Datums Labākai mājas lapas apskatei 15"un17" monitora izšķirtspēja 1024x768 (text size-medium)
IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES MAIJA AKTUALITĀTES 2005
2005.05.30.

Preiļu rajona IP reģionālā datorcentra informācija!
Ieteikums saviem draugiem un domubiedriem turpināt iesākto un droši realizēt savas ieceres!
Jums tas izdosies arī ar mūsu atbalstu! Skat. ATBALSTĪTĀJU!
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2005.05.26. IPMC JŪNIJA ciklogramma  ---  IZDRUKĀT
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2005.05.25.

Preiļu rajona IP reģionālā datorcentra informācija!
Putnu dziesmas pēdējā laikā ir kļuvušas ļoti populāras!
PRIPRD sveic ar sekmīgu darbu aizstāvēšanu savus partnerus, draugus un iedrošina vēl arī tos, kas nav nokārtojuši visas ieskaites, eksāmenus ar šo SKAISTO DZIESMU (spied šeit, bet neaizmirsti pirms tam ieslēgt skaņu)!
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2005.05.20. Preiļu rajona Izglītības pārvalde
ŠODIEN tika apbalvoti mācību olimpiāžu uzvarētāji!
2004./2005.m.g. mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāju kopējā fotogrāfija 
(2005.05.20. IZGLĪTĪBAS PĀRVALDĒ)

            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2005.05.19. Preiļu rajona Izglītības pārvalde
aicina pieteikties uz brīvo 
Preiļu rajona tehniskās jaunrades centra direktora amata vietu
Prasības pretendentiem:
-)augstākā pedagoģiskā izglītība;
-)labas saskarsmes prasmes;
-)pieredze administratīvā darbā un datorlietotāja prasmes;
-)vēlamas zināšanas projektu izstrādē.
Iesniedzamie dokumenti:
-)Motivācijas vēstule;
-)CV;
-)Izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas;
-)Vīzija par tehniskās jaunrades attīstības iespējām rajonā.
Dokumenti iesniedzami līdz 2005.gada 27.maijam Preiļu rajona izglītības pārvaldē, Raiņa bulvārī 19-25, Preiļos.
Uzziņas: Izglītības pārvaldē, tālr.5322332, 9297976
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2005.05.19. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 106 (228)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2005.05.17. Preiļu rajona BJC INFORMATĪVĀ LAPA Nr.10.
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2005.05.11. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 105 (227)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2005.05.09.
Kinoteātris "EZERZEME" repertuārs MAIJĀ!  ---  APSKATĪT
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2005.05.06. Preiļu rajona Galvenās bibliotēkās informācija!
Preiļu rajona 4.grāmatu svētki
notiks Preiļos 2005.gada 13.maijā.
SVĒTKU PROGRAMMA.
(Preiļu novada Kultūras centrs)

             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2005.05.05. Preiļu rajona BJC informācija!
Saskaņā ar Izglītības satura un eksaminācijas centra izstrādāto nolikumu - drošības nedēļa 1.-9.klašu skolēniem “Es. Vasara. Drošība” (informācija mājas lapā www.isec.gov.lv) 5.-6. un 7.-9.klašu skolēnu darbus skolās izvērtē komisija un interesantākos 3-4 darbus no katras skolas līdz 2005.gada 18.maijam iesniedz rajona klašu audzinātāju MA vadītājai Ilgai Peiseniecei (Preiļu rajona bērnu un jauniešu centrs, Raiņa bulv. 26, tālr. informācijai 5381396).
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2005.05.05. Preiļu rajona Galvenās bibliotēkās informācija!
Preiļu rajona bibliotēkās visiem interesentiem tiek piedāvāta iespēja 
izmantot elektroniskās datu bāzes (IZMĒĢINĀT!).
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2005.05.04. Preiļu rajona IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES informācija.
Valsts jaunatnes iniciatīvu centrs informē, ka sadarbībā ar Lattelekom portālu www.apollo.lv tiek veidots nekomerciāls informācijas tīkls par vasaras bērnu un jauniešu nometnēm. Sadarbības ietvaros tiek piedāvāta iespēja sūtīt informāciju par atklātajām vasaras nometnēm izglītības nodaļas redaktorei Inārai Antiņai uz e-pasta adresi izglitiba@apollo.lv pēc šādiem parametriem: nometnes nosaukums, datums, dalībnieku vecums, dalības maksa, kontakttālrunis, e-pasta adrese. Informācija tiks sistematizēta un apkopota portāla kanālā Ģimenei un skolai, pie tēmas Nometnes. 
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2005.05.02. Preiļu rajona BJC INFORMATĪVĀ LAPA Nr.09.
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2005.05.01. IPMC MAIJA ciklogramma  ---  IZDRUKĀT
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Datums Labākai mājas lapas apskatei 15"un17" monitora izšķirtspēja 1024x768 (text size-medium)
IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES APRĪĻA AKTUALITĀTES 2005
2005.04.29. Eiropas Savienības informācijas aģentūra  -- Latvija Eiropā Nr.4.
(
Preiļu rajona IP reģionālais datorcentrs piedāvā aktuālu informāciju!
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2005.04.28. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 104 (226)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2005.04.27. Preiļu rajona Galvenās bibliotēkas informācija! (www.preilubiblioteka.lv)
Preiļu rajona bibliotēkās visiem interesentiem tiek piedāvāta iespēja izmantot elektroniskās datu bāzes.
Informācija par bibliotēkām ir Preiļu rajona IP mājas lapā / skat. IZGL.IESTĀDES
NAIS - piedāvā bibliotēkas:
Preiļu rajona Galvenā, Līvānu novada Centrālā, Aglonas pagasta Aglonas, Riebiņu novada Rušonas, Riebiņu novada  Stabulnieku, Sutru pagasta Sutru
LURSOFT - piedāvā bibliotēkas:
Preiļu rajona Galvenā ,
Līvānu novada Centrālā
LETONIKA - piedāvā bibliotēkas:
Aglonas pagasta Aglonas
2005.04.27. Preiļu rajona IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES informācija.
Preiļu rajonā 28-29.04.2005. viesojas Valmieras rajona izglītības iestāžu vadītāji.
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2005.04.26. IPMC MAIJA ciklogramma  ---  IZDRUKĀT
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2005.04.20. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 103 (225)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2005.04.19. Preiļu rajona BJC INFORMATĪVĀ LAPA Nr.08.
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2005.04.14. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 102 (224)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2005.04.06. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 101 (223)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2005.04.04. Preiļu rajona BJC INFORMATĪVĀ LAPA Nr.07.
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2005.04.03.

Preiļu rajona IP reģionālā datorcentra informācija!
LIELDIENAS GARĀM UN SADARBĪBAS PARTNERI IETEICA MEKLĒT PAPILDUS IESPĒJAS!
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2005.04.01. Projektu konkurss "Bērnu rotaļu, atpūtas vai sporta laukumu iekārtošana" 

Preiļu rajona padome, pamatojoties uz 2005. gada 9. martā noslēgto līgumu ar Bērnu un ģimenes lietu ministriju organizē bērnu projektu konkursu "Bērnu rotaļu, atpūtas vai sporta laukumu iekārtošana". 

53-22332, mob.9297976.
Preiļu IP vadītājs Andrejs Zagorskis
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2005.04.01. IPMC APRĪĻA ciklogramma  ---  IZDRUKĀT
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2005.04.01. Preiļu rajona IP reģionālā datorcentra informācija!
MŪSU MĀJAS LAPĀ TAGAD IR ARĪ SAITES UZ PREIĻU MĀJAS LAPĀM!
   
Preiļu rajona PADOME
   Preiļu pilsētas DOME  

Preiļu SLIMNĪCA    Laikr. "NOVADNIEKS"      
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2005.04.01.
Kinoteātris "EZERZEME" repertuārs APRĪLĪ!  ---  APSKATĪT
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Datums Labākai mājas lapas apskatei 15"un17" monitora izšķirtspēja 1024x768 (text size-medium)
IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES MARTA AKTUALITĀTES 2005
2005.03.30. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 100 (222)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2005.03.29. PĀRDODU elektriskās dzirnavas 2.gab.
Graudu un putraimu, paštaisītas, izlietie akmeņi.
Skolas iela 16. Cena 300 Ls
Tel. 9468534
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2005.03.28.

Preiļu rajona IP reģionālā datorcentra informācija!

LIELDIENAS GARĀM UN SADARBĪBAS PARTNERI IETEICA MEKLĒT PAPILDUS IESPĒJAS!
(instruktāža - izvēlies pogu RUN vai OPEN! Tad pogu START!)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2005.03.23. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 99 (221)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2005.03.23.
TAUTAS
DZIESMAS

TICĒJUMI
 

     Ziemai lēnām atkāpjoties, garās, tumšās naktis kļūst īsākas, līdz beidzot diena ir pastiepusies tik pat gara kā nakts. Tad klāt ir Lieldienu laiks. Interesanti, ka pats nosaukums - Lieldienas, Liela diena - norāda uz būtisko šajā notikumā.
     Agrāk Lieldienas svinētas trīs, garajā gadā pat visas četras dienas. Ļaudis savu prieku par atnākošo pavasari, gaismas un dzīvības uzvaru pār tumsu un nāvi, izteica un apliecināja Lieldienu norisēs.
     Preiļu rajona IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE vēl visai lielajai pedagogu saimei izbaudīt Lieldienas ar visiem tās labumiem!
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2005.03.22.   Tuvojas LIELDIENAS!
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2005.03.17. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 98 (220)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2005.03.16. Preiļu rajona BJC INFORMATĪVĀ LAPA Nr.06.
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2005.03.09. PĒRKU traktoru: markas T-16 vai T25
(no Latgales reģiona)
mob: 6486840
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2005.03.09. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 97 (219)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2005.03.04. PĒRKU zemi Preiļu rajonā
cena no 100- 200 Ls/ha
mob: 9596062 Edgars, e-pasts: fefe@one.lv
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2005.03.04. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 96 (218)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2005.03.02. Preiļu rajona BJC INFORMATĪVĀ LAPA Nr.05.
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2005.03.02.
No šī brīža mūsu mājas lapā ir pieejamas arī saites BANKĀM!
(SKAT. saites lapas labajā pusē)

I-BANKA     
 UNIBANKA       
LATVIJAS     

  
KRĀJBANKA       HANSABANKA     
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2005.03.01.
Kinoteātris "EZERZEME" repertuārs MARTĀ!  ---  APSKATĪT
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2005.03.01. IPMC MARTA ciklogramma  ---  IZDRUKĀT
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Datums Labākai mājas lapas apskatei 15"un17" monitora izšķirtspēja 1024x768 (text size-medium)
IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES FEBRUĀRA AKTUALITĀTES 2005
2005.02.24. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 95 (217)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2005.02.17. Preiļu rajona BJC INFORMATĪVĀ LAPA Nr.04.
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2005.02.16. PĒRKU garāžu Preiļos, Liepu ielas rajonā.
Izskatīšu visus variantus.
Tel:5323146 (vakaros)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2005.02.16. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 94 (216)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2005.02.14.
Kinoteātris "EZERZEME" piedāvā skolām!
Kinofilmu piedāvājums FEBRUĀRĪ-MARTĀ.
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2005.02.10. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 93 (215)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2005.02.09. PĒRC PĀRDOD STATISTIKA ir diezgan augsta:
PĀRDOŠANAS STATISTIKA! 50%          PIRKŠANAS STATISTIKA! 50%
Piedāvājam arī turpmāk ievietot Jūsu piedāvājumus bezmaksas!
Jums ir izdevīgs piedāvājums tieši Preiļu rajonā?
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
PĀRDODU automašīnu MAZDA 323 F (1991)
5 durvis, mehāniskā ātrumkārba, benzīns, 1,8L, centrālā atslēga, el.logu pacēlāji, lūka, miglas lukturi, signalizācija, abs. TA līdz 2006.01. Steidzami. Cena: 850 Ls
mob. 9722990 (Jānis)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
PĒRKU  1,5 vai 2 istabu dzīvokli Preiļos.
Var būt ar daļējām ērtībām. 3000 - 4500 LS.
Tel.: 6808410; 9521761. E-pasts: itgm@e-apollo.lv 
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2005.02.05. Preiļu rajona BJC INFORMATĪVĀ LAPA Nr.03.
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2005.02.03. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 92 (214)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2005.02.01. Preiļu rajona BJC INFORMATĪVĀ LAPA Nr.02.
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Datums Labākai mājas lapas apskatei 15"un17" monitora izšķirtspēja 1024x768 (text size-medium)
IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES JANVĀRA AKTUALITĀTES 2005
2005.01.26. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 91 (213)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2005.01.25. PĒRC PĀRDOD STATISTIKA ir diezgan augsta:
PĀRDOŠANAS STATISTIKA! 50%          PIRKŠANAS STATISTIKA! 50%
Piedāvājam arī turpmāk ievietot Jūsu piedāvājumus bezmaksas!
Jums ir izdevīgs piedāvājums tieši Preiļu rajonā?
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2005.01.25. Latviešu val. MA apvienības informācija!
Preiļu rajona latviešu valodas un literatūras olimpiādes
NOLIKUMS 2004./2005.m.g.
Preiļu rajona latviešu valodas un literatūras olimpiādes
KOMISIJAS 2004./2005.m.g.
Latviešu val. MA vadītāja Silvija Kivko.
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2005.01.24. IPMC FEBRUĀRA ciklogramma  ---  IZDRUKĀT
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2005.01.20. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 90 (212)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2005.01.12. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 89 (211)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2005.01.10.
Preiļu rajona IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE 
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
LATVIJAS REPUBLIKA IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA
Rīkojums Rīgā 10.01.2005. Nr. 14
Par darba grupas izveidi finanšu pieprasījuma sagatavošanai orkāna radīto bojājumu novēršanai izglītības, zinātnes un sporta objektos

             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2005.01.10.
Preiļu rajona IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE 
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
LATVIJAS REPUBLIKA IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA
Rīkojums Rīgā 09.01.2005. Nr. 13
Par vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu darbību 2005.gada 10. un 11.janvārī 

             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2005.01.09.
plkst.21.00.
Preiļu rajona IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES 
paziņojums par ārkārtes situāciju Preiļu rajona izglītības iestādēm un pašvaldībām!

1.Valdība pieņēmusi rīkojumu "Par mācību procesa pārtraukšanu 2005.gada 10. un 11.janvārī", kas nosaka, ka sakarā ar dabas katastrofu Latvijā 2005.gada 10. un 11.janvārī visās vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs tiek pārtraukts mācību process.

2.Izglītības iestāžu darbiniekiem šajās dienās pēc iespējas jāatrodas skolās un jāstrādā ar bērniem, kuri dažādu iemeslu dēļ ierodas skolā.

3.Preiļu IP lūdz izglītības iestādes un pašvaldības informēt par situāciju skolās, zvanot uz Preiļu rajona IP telefoniem:

53-22481, 53-22761, 53-22332, mob.9297976.

Preiļu IP vadītājs
Andrejs Zagorskis
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2005.01.06. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 88 (210)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2005.01.03. Preiļu rajona BJC INFORMATĪVĀ LAPA Nr.01.
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2005.01.02. Preiļu rajona IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES reģionālais datorcentrs!
Sveiciens sadarbības partneriem un kolēģiem JAUNAJĀ 2005.gadā!
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Veselību un jautru omu,
panākumiem pilnu portatīvo somu.
Visu gadu gaišu skatu
un pie Laimes Tantes iebūvētu blatu!
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Datorkursu piedāvājums 2005.gadā PRIPRD un PRPVĢRD!
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AKTUALITĀTES 2004

 Mūsu WWW  IZGLĪTĪBA PREIĻU RAJONĀ regulāri tiek ievietota AKTUĀLA INFORMĀCIJA

Datums Labākai mājas lapas apskatei 15"un17" monitora izšķirtspēja 1024x768 (text size-medium)
IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES DECEMBRA AKTUALITĀTES 2004
2004.12.29. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 87 (209)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2004.12.22. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 86 (208)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2004.12.22. IPMC JANVĀRA ciklogramma  ---  IZDRUKĀT
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2004.12.20.
Preiļu rajona Izglītības pārvalde SVEIC kolēģus, skolotājus, skolēnus un vecākus!

Ir izbrists cauri vienam gadam -
No ievu kupenām līdz egles zaram.
Pa priekam un pa rūpēm nests,
Ar labiem ļaudīm tālāk vests. . .

Lai Ziemassvētkos degtā gaišā Mīlestības gaisma dod spēku jaunā gada darbus veicot!

Preiļu rajona Izglītības pārvaldes kolektīvs
2004.gada nogalē!
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2004.12.16. Preiļu rajona Izglītības pārvalde
aicina pieteikties uz brīvo Rudzātu speciālās internātskolas direktora amata vietu

Prasības pretendentiem:
-)augstākā pedagoģiskā izglītība;
-)ne mazāk kā 5 gadu pedagoģiskā darba stāžs;
-)zināšanas lietvedībā un darba likumdošanā;
-)labas saskarsmes prasmes ar cilvēkiem;
-)labas datorlietotāja prasmes;
-)vēlama pieredze administratīvā darbā un saistība ar speciālo pedagoģiju

Iesniedzamie dokumenti:
-)Pieteikuma vēstule,
-)CV ,
-)Izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas,
-)Vīzija par skolas attīstību.

Dokumenti iesniedzami līdz 2005. gada 10.janvārim , Preiļu rajona Izglītības pārvaldē, Raiņa bulvārī 19-25, Preiļos.
Informācija uzziņām Izglītības pārvaldē, tālr.5322332, 9297976
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2004.12.16. Preiļu rajona BJC INFORMATĪVĀ LAPA Nr.19.
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2004.12.15. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 85 (207)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2004.12.09. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 84 (206)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2004.12.02. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 83 (205)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2004.12.02. Nopirktu 1-2 ha zemi pie ūdeņiem ar krasta līniju!
Skat. PĒRC PĀRDOD
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
PĒRC PĀRDOD STATISTIKA ir diezgan augsta:
PĀRDOŠANAS STATISTIKA! 25%          PIRKŠANAS STATISTIKA! 50%
2004.12.01. Preiļu rajona BJC INFORMATĪVĀ LAPA Nr.18.
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Datums Labākai mājas lapas apskatei 15"un17" monitora izšķirtspēja 1024x768 (text size-medium)
IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES NOVEMBRA AKTUALITĀTES 2004
2004.11.29.
Kinoteātris "EZERZEME" piedāvā skolām!
Kinofilmu piedāvājums DECEMBRĪ.
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2004.11.24. IPMC DECEMBRA ciklogramma  ---  IZDRUKĀT
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2004.11.17. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 81 (203)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2004.11.16. Preiļu rajona BJC INFORMATĪVĀ LAPA Nr.17.
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2004.11.10. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 80 (202)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2004.11.09. PĀRDOD Datoru ATLON 2000 XP (cpu 1700mhz)!
Skat. PĒRC PĀRDOD
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2004.11.03. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 79 (201)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2004.11.02. Preiļu rajona BJC informācija! 
Konkursu nolikumi:
 Do-re-mi (2004.11.)     Kori (2004.11.)    Teātris (2004.11.)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2004.11.02. Preiļu rajona BJC INFORMATĪVĀ LAPA Nr.16.
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2004.11.01. IPMC NOVEMBRA ciklogramma  ---  IZDRUKĀT
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2004.11.01. Preiļu rajona BJC INFORMATĪVĀ LAPA Nr.15.
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2004.11.01. Preiļu rajona BJC INFORMATĪVĀ LAPA Nr.14.
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Datums Labākai mājas lapas apskatei 15"un17" monitora izšķirtspēja 1024x768 (text size-medium)
IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES OKTOBRA AKTUALITĀTES 2004
2004.10.27. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 78 (200)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2004.10.27. Preiļu rajona IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES reģionālais datorcentrs!
Tiek precizēta informācija par Preiļu rajona izglītības iestādēm.
Izglītības iestādēm līdz 2004.11.05. jāatsūta informācija uz PRIPRD.
Skat. JAUNO SARAKSTU (arī skolu e-pastā)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2004.10.21. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 77 (199)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2004.10.18.
Kinoteātris "EZERZEME" piedāvā skolām!
Kinofilmu piedāvājums NOVEMBRĪ.
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2004.10.14.
Kinoteātrī "EZERZEME" 2004.10.14. plkst.18.00.
Preiļu kinoamatieru kustības 35.gadadienai veltīts pasākums.
SENU PAVEDIENU MEKLĒJOT, VISS TURPINĀS.
1970.-1980.gadu kinoamatieru filmu retrospekcija un jauno videoamatieru darbu demonstrēšana.
Viena no konkursa filmām (videoklips)!
IEEJA PAR VELTI visiem interesentiem!
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2004.10.13. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 76 (198)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2004.10.08.
Preiļu rajona IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES reģionālais datorcentrs 
un Preiļu rajona PVĢ reģionālais datorcentrs 2004./2005.m.g. piedāvā datorkursus!

             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2004.10.07.
Preiļu rajona IP darbinieku saraksts ar pieņemšanas laiku!
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2004.10.06. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 75 (197)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2004.10.06.

Preiļu rajona BIBLIOTĒKAS (2004.10.06.) Precizēts!
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2004.10.01.
Preiļu rajona IP sveic skolotājus svētkos! 
Skolotāj, Tu esi dzīvs sudraba strauts,
kas nestāv uz vietas, bet trauc.
Un tādu darbīgu cilvēku dzīvē nemaz nav daudz.
Lai priecē Jūs bērni, saprot vecāki un izprot sabiedrība.
Sveicam Preiļu rajona pedagogus Skolotāju dienā!
Preiļu rajona IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES kolektīvs.
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2004.10.01. PĀRDOD Māju ar piemājas zemi 0,5ha Preiļos!
Skat. PĒRC PĀRDOD
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2004.10.01.

Preiļu rajona BIBLIOTĒKAS (2004.09.30.) Jauns!
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2004.10.01. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 74 (196)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Datums Labākai mājas lapas apskatei 15"un17" monitora izšķirtspēja 1024x768 (text size-medium)
IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES SEPTEMBRA AKTUALITĀTES 2004
2004.09.27. IPMC OKTOBRA ciklogramma  ---  IZDRUKĀT
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2004.09.23. Matemātikas MA apvienības paziņojums!
Skat. informāciju ŠEIT!
 - - - - - - 
2004.09.22. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 73 (195)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2004.09.17. Preiļu rajona BJC INFORMATĪVĀ LAPA Nr.13.
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2004.09.15. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 72 (194)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2004.09.12. Latviešu val. MA apvienības informācija Nr.1!
Cienījamie kolēģi! 26. septembrī Rīgā Melngalvju namā notiks EIROPAS VALODU DIENAS SVINĪBAS. Esam aicināti šajā pasākumā piedalīties. Sīkāka informācija pielikumā!
Latviešu val. MA apvienības informācija Nr.2!
Šajā mācību gadā Latvijas skolās tiek organizēts publiskās runas konkurss ar devīzi "VALODA - VIETA, KUR SASTOPAS GARS AR GARU, STARS AR STARU, CILVĒKS AR CILVĒKU". Iepazīstieties ar konkursa nolikumu un vērtēšanas kritērijiem! (skat. pielikumus)   Pielikums Nr.1.   Pielikums Nr.2.
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2004.09.08. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 71 (193)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2004.09.06. Preiļu rajona IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES novēlējums jaunajā mācību gadā!
Skolotāja darbs ietekmē daudzu cilvēku prātu, gribu, jūtas un likteņus. Nelemsim skolēnu likteņus, bet radīsim viņiem iespēju pašiem iet savu ceļu ar gūtajām zināšanām!
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Aglonas internātģimnāzijas pedagogu kolektīvam novēlam patiesu darbīgumu, profesionalitāti un izturību!
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2004.09.04. Preiļu rajona BJC INFORMATĪVĀ LAPA Nr.12.
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2004.09.03. IPMC SEPTEMBRA ciklogramma  ---  IZDRUKĀT
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2004.09.01. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 70 (192)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Datums Labākai mājas lapas apskatei ieteicamā 17" monitora izšķirtspēja 1024x768 (text size-medium)
IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES AUGUSTA AKTUALITĀTES 2004
2004.08.19. Skolvadības datoru sagatavošana un skolvadības seminārs 2004./2005.
 - - - - - - - - - - - - - - 
Šogad skolvadības dators jānogādā uz PVĢ Jurim Ertam (mob.9419475) 2004.gada 27.augustā. Datoram tiks atjaunota LOTUS NOTES skolvadības programmatūra (noteikti skat. inf. elektroniskajā pastā un IP MC augusta ciklogrammā).
 - - - - - - - - - - - - - -
Šogad skolvadības seminārs notiks 2004.09.02. PVĢ plkst.12.00.
SEMINĀRA PLĀNS:
1. Jaunumi LIIS programmatūrā: audzēkņi, darbinieki, tarifikācija, VS pārskati (J.Erts). Mob.9419475, e-mail.: juris@pvg.edu.lv 
2. Skolvadības datu iesniegšanas kārtība un termiņi (V.Lociks). Mob.6124687, e-mail.: preiliizglp@axel.lv 
3. Tarifikācija (H.Gaļicina, A.Kurlovičs). Tālr.53-22238, e-mail.: andrisk@pvg.edu.lv 
Uz skolvadības semināru jāierodas skolu direktoru vietn. izglītības jomā un atbildīgajiem par skolvadības programmu aizpildi.
 - - - - - - - - - - - - - -
Pēc semināra skolas saņems savus skolvadības datorus PVĢ!
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2004.08.19. IPMC AUGUSTA ciklogramma  ---  IZDRUKĀT
Uzmanību, ciklogrammā ir notikušas izmaiņas!
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2004.08.10.

PĒRC un PĀRDOD S T I N G R I   N O T E I K U M I: 
>Tas ir bezmaksas pasākums visiem Preiļu rajonā!!!
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Datums Labākai mājas lapas apskatei ieteicamā 17" monitora izšķirtspēja 1024x768 (text size-medium)
IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES JŪNIJA-JŪLIJA AKTUALITĀTES 2004
2004.07.04.
Jauns!

PĒRC un PĀRDOD S T I N G R I   N O T E I K U M I: 
>Tas ir bezmaksas pasākums visiem Preiļu rajonā!!!
>Uzmanību !!! AUTORS un neviens cits no šī pasākuma organizatoriem neatbild par pārdošanu un pirkšanu, tas viss notiek tikai savstarpēji vienojoties pircējam ar pārdevēju un otrādi !!!
IESLĒDZ UN IEPAZĪSTIES - varbūt Tev arī tas vajadzīgs !
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2004.07.02.
Jauns!

PREIĻU RAJONA PADOME (Raiņa bulv.19.- PRP un IP kab.,tel.)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2004.06.28.
Jauns!

Preiļu rajona IP paziņojums!
No 2004.06.28. lielākā daļa Preiļu IP darbinieku ir atvaļinājumā.
Nepieciešamības gadījumā ir iespējams sazināties pa tālruni.
Andrejs Zagorskis - 9297976
Dzintra Šmukste - 6463890
Valentīna Karpušenko - 9298546
Valdis Lociks - 6124687
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2004.06.22.

L Ī G O   P A S Ā K U M I   P R E I Ļ O S!
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2004.06.17. IPMC AUGUSTA ciklogramma  ---  IZDRUKĀT
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2004.06.17. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 68 (190)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2004.06.09. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 67 (189)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2004.06.07. Preiļu rajona BJC INFORMATĪVĀ LAPA Nr.11.
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2004.06.06. Preiļu rajona BJC INFORMATĪVĀ LAPA Nr.10.
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2004.06.02. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 66 (188)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Datums Labākai mājas lapas apskatei ieteicamā 17" monitora izšķirtspēja 1024x768 (text size-medium)
IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES MAIJA AKTUALITĀTES 2004
2004.05.27. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 65 (187)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2004.05.22. Preiļu rajona IP reģionālā datorcentra informācija!
Tiek apkopta informācija par Preiļu rajona pašvaldībām!
Skat. tās sākuma variantu!
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - new!
2004.05.21. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 64 (186)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2004.05.21. IPMC informācija! ŠODIEN tika apabalvoti uzvarētāji!
2003./2004.m.g. mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāju kopējā fotogrāfija 
(2004.05.21. IZGLĪTĪBAS PĀRVALDĒ)

            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Apskati
arī citas bildes!
2004.05.20.
Preiļu rajona IP reģionālā datorcentra informācija!
Varbūt jau ir sācies ...
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2004.05.13. ISEC informācija!
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2003./2004.mācību gada centralizēto eksāmenu pieņemšanas grafiks Izglītības satura un eksaminācijas centrā.
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Lai nodrošinātu iespēju iegūt informāciju par neskaidrajiem jautājumiem, kas saistīti ar valsts pārbaudes darbu saturu un organizāciju, pedagogi var zvanīt pa telefonu 6193773, ievērojot šādu grafiku:
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
ISEC mājas lapa - www.isec.gov.lv.
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2004.05.13. IPMC informācija!
Preiļu rajona skolēnu iegūtās godalgotās vietas 2003./04.māc.g. Valsts olimpiādes.
Valsts konkursi. Novada olimpiādes SkZPD konferences.
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2004.05.12. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 63 (185)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2004.05.06. Preiļu rajona BJC INFORMATĪVĀ LAPA Nr.09.
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2004.05.05. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 62 (184)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2004.05.01. MĒS ESAM EIROPĀ!
Viena interesanta informācijas lapa jauniešiem sakarā ar ES: http://www.workingday.lv
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2004.05.01. MĒS ESAM EIROPĀ!
ES Informācijas centra mājas lapa: http://www.eiropainfo.lv
Preiļu novada domes mājas lapa: „Eiropas nedēļa” Preiļu novadā
ES Konventa oficiālā interneta mājas lapa: http://european-convention.eu.int (šī saite nav LV)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2004.04.28. IPMC MAIJA-JŪNIJA ciklogramma  ---  IZDRUKĀT
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Datums Labākai mājas lapas apskatei ieteicamā 17" monitora izšķirtspēja 1024x768 (text size-medium)
IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES APRĪĻA AKTUALITĀTES 2004
2004.04.28. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 61 (183)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - new!
2004.04.28. IPMC MAIJA-JŪNIJA ciklogramma  ---  IZDRUKĀT
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2004.04.27. Preiļu rajona padomes Līvānu mākslas skola ir izveidojusi savu mājas lapu www.livani-art.lv .
Skolas e-mail: makslasskola@navigator.lv 
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - new!
2004.04.24.
Preiļu rajona IP reģionālā datorcentra informācija!
Šodien ir jau diezgan auksti un ... 
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2004.04.22.
Preiļu rajona IP reģionālā datorcentra informācija!
Redziet, "Cīruļputenis" nenotika paredzētajā dienā! Bet tas nenozīmē, ka ...
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2004.04.22. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 60 (182)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - new!
2004.04.21. IPMC APRĪĻA ciklogramma (IZMAIŅAS).
23.aprīlī Preiļu rajona padomē paredzētais konkurss vidusskolēniem "Ko es zinu par Preiļu rajonu" NENOTIKS.
Konkurss tiek pārcelts uz citu laiku. Sekojiet paziņojumiem Jūsu e-pastā!
  ---  IZDRUKĀT ar izmaiņām!
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2004.04.19. Preiļu rajona BJC INFORMATĪVĀ LAPA Nr.08.
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2004.04.14.
Preiļu rajona IP reģionālā datorcentra informācija!
LIELDIENAS GARĀM UN SADARBĪBAS PARTNERI IETEICA MEKLĒT PAPILDUS IESPĒJAS!
(instruktāža - izvēlies pogu RUN vai OPEN! Tad pogu START!)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2004.04.14. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 59 (181)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - new!
2004.04.07. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 58 (180)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - new!
2004.04.07. Preiļu rajona BJC INFORMATĪVĀ LAPA Nr.07.
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2004.04.07.
TAUTAS
DZIESMAS

TICĒJUMI
 

     Ziemai lēnām atkāpjoties, garās, tumšās naktis kļūst īsākas, līdz beidzot diena ir pastiepusies tik pat gara kā nakts. Tad klāt ir Lieldienu laiks. Interesanti, ka pats nosaukums - Lieldienas, Liela diena - norāda uz būtisko šajā notikumā.
     Agrāk Lieldienas svinētas trīs, garajā gadā pat visas četras dienas. Ļaudis savu prieku par atnākošo pavasari, gaismas un dzīvības uzvaru pār tumsu un nāvi, izteica un apliecināja Lieldienu norisēs.
     Preiļu rajona IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE vēl visai lielajai pedagogu saimei izbaudīt Lieldienas ar visiem tās labumiem!
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2004.04.07.
Preiļu rajona IP reģionālā datorcentra informācija!
Par "cīruļputeni"! Daži netic ka tāda dabas "ķibele" varētu būt arī šogad! Es domāju, ka tas būs 2004.04.20. (t.i. snigs un putinās)! Sūtiet savas prognozes šīs mājas lapas autoram! Precīzākajam būs pārsteiguma balva ...
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2004.04.05. Preiļu rajona padomes projektu konkursa
“ Bērnu rotaļu, atpūtas vai sporta laukumu iekārtošana” 
NOLIKUMS
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2004.04.01. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 57 (179)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - new!
Datums Labākai mājas lapas apskatei ieteicamā 17" monitora izšķirtspēja 1024x768 (text size-medium)
IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES MARTA AKTUALITĀTES 2004
2004.03.26. IPMC APRĪĻA ciklogramma  ---  IZDRUKĀT
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2004.03.26.
Preiļu rajona IP reģionālā datorcentra informācija!
Stosts par vakardīnas sauļi, ļeijtu i parkūnu? Negaisa laikā nedrīkst ...
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2004.03.24. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 56 (178)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - new!
2004.03.21.
Preiļu rajona IP reģionālā datorcentra informācija!
Vispār man teica tā, ka 2004.03.20. plkst.9... sāksies pavasaris!?. Es par to nešaubos, jo lietus līst nepārtraukti un "kusina" to sniegu kā varēdams! Vai upēs būs ļoti daudz palu ūdeņu?
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2004.03.20. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 55 (177)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - new!
2004.03.17. Preiļu rajona BJC INFORMATĪVĀ LAPA Nr.06.
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2004.03.15.
Preiļu rajona IP reģionālā datorcentra informācija!
Kā tad būs ar to pavasari? Vai viņš negrib sasildīt mūsu sirdis un "izspīdināt" cerīgu saules staru? Šodien pat sāka līt lietus?
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2004.03.13. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 54 (176)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - new!
2004.03.03. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 53 (175)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - new!
2004.03.03. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 52 (174)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - new!
2004.03.03. ISEC  - INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR. 51 (173)
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - new!
2004.03.01.
Preiļu rajona IP reģionālā datorcentra informācija!
Vai JŪS zināt, ka šodien ir pirmā pavasara diena?
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2004.03.01. Preiļu rajona BJC INFORMATĪVĀ LAPA Nr.05.
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2004.02.27. IPMC MARTA ciklogramma  ---  IZDRUKĀT
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Datums Labākai mājas lapas apskatei ieteicamā 17" monitora izšķirtspēja 1024x768 (text size-medium)
IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES FEBRUĀRA AKTUALITĀTES 2004
2004.02.27. IPMC MARTA ciklogramma  ---  IZDRUKĀT
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2004.02.18. Preiļu rajona BJC INFORMATĪVĀ LAPA Nr.04.
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2004.02.12. IPMC FEBRUĀRA ciklogramma  ---  IZDRUKĀT
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2004.02.05. Preiļu rajona IP reģionālā datorcentra informācija!
PRIPRD vadītājam V.Locikam izmainījies mob.t.nr. 6124687.
No šī brīža visa informācija par PRIPRD, datorkursiem un to organizāciju iegūstama pa šo mob.t.nr.
Atvainojos par sagādātajām neērtībām!
Ar cieņu:
V.Lociks 
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2004.02.03. Preiļu rajona BJC INFORMATĪVĀ LAPA Nr.03.
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Datums Labākai mājas lapas apskatei ieteicamā 17" monitora izšķirtspēja 1024x768 (text size-medium)
IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES JANVĀRA AKTUALITĀTES 2004
2004.01.22. Preiļu rajona IP reģionālā datorcentra un informātikas MA apvienības informācija!
PAR informātikas jaunajiem standartiem un INFORMĀTIKAS LABORANTU no 2004.gada Preiļu rajona vispārizglītojošās skolās
(IZM, LIIS, PRIPRD un MA dokumenti un skaidrojumi).
Skatīt visu informāciju ...
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2004.01.22. Preiļu rajona IP reģionālā datorcentra informācija!
Informātikas standarti, mācību programmas, ieskaišu paraugi, Latvijas skolotāju pieredze u.c. noderīga informācija meklējama informatika.liis.lv vortālā!!!
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2004.01.21.

 

Informātikas MA apvienības informācija!
No šī brīža tiks regulāri ievietota un atjaunota aktuālā informācija par dažādām informātikas skolotāju aktivitātēm, t.sk. šī gada notikumi informātikas jomā!
Pēc informācijas izvietošanas mājas lapā tiks izsūtīta informācija uz skolu e-pastu, kurā būs uzskaitīti papildinājumi!
Ar cieņu, MA vadītājs Juris Erts, mob. 9419475, e-mail.: juris@pvg.edu.lv
Skatīt visu informāciju ...
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2004.01.18. Preiļu rajona BJC INFORMATĪVĀ LAPA Nr.02.
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2004.01.11.

 

Latviešu val. MA apvienības informācija!
VALSTS PĀRBAUDES DARBI 2003./ 2004.m.g. (APSPRIESTS MA nodarbībā 2003.12.22.).
Skatīt visu informāciju ...
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2004.01.09. Latviešu val. MA apvienības informācija!
Preiļu rajona latviešu valodas un literatūras olimpiādes NOLIKUMS 2003./2004.m.g. (apstiprināts MA nodarbībā 2003.12.22.).
Skatīt visu informāciju ...
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2004.01.06. Preiļu rajona BJC INFORMATĪVĀ LAPA Nr.01.
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2004.01.05. IPMC JANVĀRA ciklogramma  ---  IZDRUKĀT
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2004.01.04. Preiļu rajona IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES reģionālais datorcentrs
un Preiļu rajona PVĢ reģionālais datorcentrs 
2004.gadā piedāvā datorkursus!

    1. Datoru lietotāja kurss iesācējiem pēc LIIS 72stundu programmas:
Windows pamati-14, MS Word-18, MS Excel-16, MS PowerPoint-12, Internets un elektroniskais pasts-12.
Pēc kursu noslēguma pārbaudes darba sekmīgas nokārtošanas tiek izsniegta apliecība.
    2. ECDL (Eiropas līmeņa zināšanu apliecinošs sertifikāts datorspeciālistam) eksāmena sagatavošanas 98stundu datorkurss speciālistiem ar priekšzināšanām:
7MODUĻI, katra moduļa kurss -14stundas.
Vairāk par iepriekšējo gadu kursa programmām var skatīt šeit...
Pēc kursa noklausīšanās tiek piedāvāts kārtot eksāmenu ECDL sertifikāta iegūšanai.
    INFORMĀCIJU par kursu grupām un apmaksu var saņemt pie PRIPRD vadītāja Valda Locika: tālr.53-22679, mob.6811632, e-mail. preiliizglp@axel.lv 
    Datorkursi tiek organizēti mūsdienīgās datorklasēs, kas aprīkotas ar videoprojektoru un licencētu programmatūru. Kursantiem tiek piedāvāti mācību materiāli par visu datorkursu. Kursus vada sertificēti LIIS projekta pasniedzēji ar piecu gadu pieredzi.
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
AKTUALITĀTES 2003  

 Mūsu WWW  IZGLĪTĪBA PREIĻU RAJONĀ regulāri tiek ievietota AKTUĀLA INFORMĀCIJA

Datums Labākai mājas lapas apskatei ieteicamā 17" monitora izšķirtspēja 1024x768 (text size-medium)
IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES DECEMBRA AKTUALITĀTES 2003
2003.12.24.
Preiļu rajona IP apsveikums ZIEMASSVĒTKOS!

Kad pārtop par dzejoli eglīte sniegā
Un dziesmās jau lāstekas spēlē,
Uz brīdi piestāsim darbdienas steigā
Balts miers lai mums cerēt un ilgoties liek.

Lai sirdīs Ziemassvētku vakara siltums un gaišas domas visa gada garumā!
2003.12.20. Preiļu rajona BJC INFORMATĪVĀ LAPA Nr.17.
2003.12.04. Preiļu rajona BJC INFORMATĪVĀ LAPA Nr.16.
Datums Labākai mājas lapas apskatei ieteicamā 17" monitora izšķirtspēja 1024x768 (text size-medium)
IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES NOVEMBRA AKTUALITĀTES 2003
2003.11.26. Preiļu rajona olimpiāžu grafiks 2003./2004.māc.g.  ---  IZDRUKĀT
2003.11.26. IPMC DECEMBRA ciklogramma  ---  IZDRUKĀT
2003.11.19. Preiļu rajona BJC INFORMATĪVĀ LAPA Nr.15.
2003.11.13. Preiļu rajona IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES apsveikums pedagoģiskajiem darbiniekiem
LATVIJAS REPUBLIKAS PROKLAMĒŠANAS 85.gadadienā!
             ------------------------------
Maza mana tēvuzeme,
Divu roku platumā.
Mīļa mana tēvuzeme,
Divu roku siltumā.
Dziļa mana tēvuzeme,
Visa mūža garumā.
                   /K.Skujenieks/
Lai Jums ik dienas gaismas un nodomu apņemti visi darbi kā mirgojošs svecīšu loks 18.novembra vakarā Latgales Māras pakājē!
             ------------------------------
2003.11.06. IPMC NOVEMBRA ciklogramma ar papildinājumiem ---  IZDRUKĀT
2003.11.03. Preiļu rajona BJC INFORMATĪVĀ LAPA Nr.14.
Datums Labākai mājas lapas apskatei ieteicamā 17" monitora izšķirtspēja 1024x768 (text size-medium)
IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES OKTOBRA AKTUALITĀTES 2003
2003.10.27. IPMC NOVEMBRA ciklogramma  ---  IZDRUKĀT
2003.10.23. ATJAUNOTS Preiļu rajona IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU 2003./.2004.m.g. saraksts
(adrese, internets, telefons, vadītājs)
un
ATJAUNOTS mācību priekšmetu METODISKO APVIENĪBU 2003./2004.m.g. saraksts
(adrese, internets, telefons, vadītājs).
             ------------------------------
2003.10.22. Preiļu rajona BJC INFORMATĪVĀ LAPA Nr.13.
2003.10.16. Latviešu val. MA apvienības paziņojums!
24. oktobrī plkst. 10:00 - 14:00 Preiļu Valsts ģimnāzijā 22. kabinetā notiks lekcija par ...
2003.10.14. Preiļu rajona IP lūdz atbalstīt līdzekļu ziedojumu vākšanu, lai zēns iegūtu iespēju dzirdēt un runāt ...
Artis un viņa māmiņa llona Šņepste cer uz individuālu ziedotāju, sabiedrisku organizāciju un uzņēmumu žēlsirdību, lai zēns iegūtu iespēju dzirdēt un runāt.

(materiāls ievietots no Preiļu rajona laikraksta "Novadnieks")
2003.10.09. Preiļu rajona BJC INFORMATĪVĀ LAPA Nr.12.
2003.10.09. Latviešu val. MA apvienības paziņojums!
Latviešu valodas un literatūras skolotāju semināra norise (plāns) 2003.10.13. Aglonā! --- APSKATĪT!!! 
2003.10.04. ECDL (Eiropas līmeņa zināšanu apliecinošs sertifikāts datorspeciālistam) 
eksāmens notiks Preiļu Valsts ģimnāzijas datorcentrā plks.10.00.
Visiem eksāmena dalībniekiem ierašanās laiks ir ne vēlāk kā plkst. 9.45. Eksāmenu pieņems LIIS LU pasniedzēji.
             ------------------------------
2003.10.03.Preiļu rajona IP SVEIC pedagoģiskos darbiniekus profesionālajos svētkos!
             ------------------------------
Krīt naktīs āboli. No rīta pilna zāle,
Un zvaigznes rudenī kā zelta augļi krīt.
No skolas sākas ceļš uz nezināmām tālēm,
Un sākas domātājs, kas dzīvi veidos rīt.
             ------------------------------
Jums vajag tik daudz prast un iegaumēt, un zināt,
Un arī ticēt vēl, kad cerība jau gaist.
Jums jāvar cilvēkus no bērniem izaudzināt - 
No visiem darbiem tas ir darbs visgrūtākais.  
Datums Labākai mājas lapas apskatei ieteicamā 17" monitora izšķirtspēja 1024x768 (text size-medium)
IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES SEPTEMBRA AKTUALITĀTES 2003
 2003.09.29. Matemātikas MA apvienības paziņojums!
20.10.2003. plkst.10.00 PVĢ notiks seminārs, ... TE VAR ATRAST VISU INFORMĀCIJU!!!
2003.09.28. IPMC OKTOBRA ciklogramma  ---  IZDRUKĀT
2003.09.16. Preiļu rajona BJC INFORMATĪVĀ LAPA Nr.11.
2003.09.15. Preiļu rajona BJC INFORMATĪVĀ LAPA Nr.10.
2003.09.14. Preiļu rajona vispārizglītojošo dienas skolu, internātskolu, vakarskolu, speciālo skolu un klašu titulsaraksts uz 2003.09.05.
2003.09.09. PRIPRD VISI SKOLVADĪBAS2003 MATERIĀLI (arī LIIS datu bāžu uzlabojums 6_2)
2003.09.08. IPMC SEPTEMBRA ciklogramma  ---  IZDRUKĀT
2003.09.01.

 

Preiļu rajona IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE
sveic skolēnus un to vecākus, skolotājus un izglītības iestāžu darbiniekus, izglītības iestāžu vadītājus un izglītības pārvaldes darbiniekus, kā arī kolēģus citos Latvijas rajonos, pilsētās un pašvaldībās
AR JAUNĀ MĀCĪBU GADA SĀKUMU!
"Nes pretī jaunai dienai! Caur grūtumu.
Ar prieka spārniem nes! 
Un prātam tādu spēku dod, lai mieru nepazīst."

Latvijas Valsts prezidentes Vaira Viķes-Freibergas
apsveikums 1.septembrī.
     Es sveicu Jūs visus gaidāmajā pirmajā skolas dienā, kad visā valstī skaļi skan izglītībai teiktais "jā"! Es sveicu jūs visus, vēsturiskajam ...
Datums Labākai mājas lapas apskatei ieteicamā 17" monitora izšķirtspēja 1024x768 (text size-medium)
IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES AUGUSTA AKTUALITĀTES 2003