Preiļu novada Izglītības pārvaldes Psiholoģiskās palīdzības centrs
Speciālistu pieņemšanas laiks un vieta
uz  02.10.2017.

Vārds

Uzvārds

Amats

Telefons

E-PASTS

Speciālista pieņemšanas VIETA

Speciālista pieņemšanas LAIKS

Anita

Prikule

Skolotājs logopēds

26439066

anita.prikule@inbox.lv

Preiļu 1.pamatskola

Pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien

8.00-16.00

Salas pamatskola

Katra mēnēša 1.un 3.ceturtdiena

8.00-15.00

Aiga

Budriķe

Skolotājs logopēds

25972349

aiga.budrike@inbox.lv

Izglītības pārvalde

Pēc nepieciešamības
Pedagoģiski medicīniskā komisija

PII Pasaciņa

Pirmdien 9.00-12.30 (celtnieku ielā)

Otrdien  9.00-12.30 un 15.00-16.45 (mehanizatoru ielā)

Trešdiena  9.00-12.30 (celtnieku ielā)

Ceturtdien 9.00-12.30 (mehanizatoru ielā)

             un 15.00-16.45 (celtnieku ielā)

Pelēču pamatskola

Piektdiena 8.30-12.30

Ilze

Čamane

Izglītības psihologs

29344589

ilze.camane@inbox.lv

Jāņa Eglīša 

Preiļu Valsts ģimnāzija

Otrdien 10.30-16.30
Trešdien 10.30-14.30

Preiļu novada Vakara (maiņu) un neklātienes vidusskola

Pirmdien 10.00-14.00

PII „Pasaciņa“

Pirmdien 9.00-12.00 un 15.00-17.00
Trešdien 15.00-17.00

Piektdien 15.00-16.00

PII „Pasaciņa“ filiāle
Mehanizatoru iela 4, Preiļi

Trešdien  9.00-10.30

Piektdien 15.00-17.00

Līga

Tumašova

Izglītības psihologs

29163317

tumasoval@inbox.lv

Preiļu 1.pamatskola

Pirmdien  9.00-15.30
Otrdien  9.00-15.30
Ceturtdien 9.00-15.30
              Pusdienu pārtraukums 11.30-12.00

Salas pamatskola

2 dienas mēnesī

saskaņojot ar  administrāciju

Pelēču pamatskola

2 dienas mēnesī

saskaņojot ar administrāciju

Jurijs

Stičinskis

Izglītības psihologs

26890856

jurijs.sticinskis@inbox.lv

Preiļu 2.vidusskola

Piektdien 9.00-16.00

Priekuļu sākumskola

1 diena mēnesī

saskaņojot ar administrāciju

PII Pasaciņa (krievu plūsma)

Piektdien 15.00-16.00

Evelīna

Velecka

Skolotājs logopēds

29778814

evelina.velecka@inbox.lv

Preiļu 2.vidusskola

Piektdien  9.00-15.00

Priekuļu sākumskola

 

1 diena mēnesī

saskaņojot ar  administrāciju

PII Pasaciņa (krievu plūsma)

Piektdien 15.00-16.00

Viktors

Boļšakovs

Skolotājs karjeras konsultants

27792924

bolsakovsviktors@inbox.lv

Preiļu novada Izglītības pārvalde

Trešdien 14.00-17.00