Preiļu novada Izglītības pārvaldes Psiholoģiskās palīdzības centrs
Speciālistu pieņemšanas laiks un vieta
(izmaiņas 20.10.2016.)

Vārds

Uzvārds

Amats

Telefons

E-PASTS

Speciālista pieņemšanas VIETA

Speciālista pieņemšanas LAIKS

Anita

Prikule

Skolotājs logopēds

26439066

anita.prikule@inbox.lv

Preiļu 1.pamatskola (24.st.)

Otrdiena 8.00- 16.30
Trešdiena 10.00- 17.00

Ceturtdiena 8.00-16.30

Aiga

Budriķe

Skolotājs logopēds

25972349

aiga.budrike@inbox.lv

Izglītības pārvalde

Pēc nepieciešamības
Pedagoģiski medicīniskā komisija

Pelēču pamatskola (4.st.)

Piektdiena   8.30-12.30

Pieņemšanas laiki saskaņoti ar skolas vadību

Ilze

Čamane

Izglītības psihologs

29344589

ilze.camane@inbox.lv

Preiļu Valsts ģimnāzija

Otrdiena   10.30-17.00
Trešdiena   10.30-15.00

Preiļu novada Vakara (maiņu) un neklātienes vidusskola

Pirmdiena   9.30-12.00
Ceturtdiena   10.00-14.00

PII „Pasaciņa“
Celtnieku iela 10a, Preiļi

Pirmdiena   15.00-17.00
Trešdiena   15.00-17.00
Piektdiena   15.00-16.00

PII „Pasaciņa“
Mehanizatoru iela 4, Preiļi

Ceturtdiena   15.00-17.00

Līga

Tumašova

Izglītības psihologs

6-53-22749

tumasoval@inbox.lv

Preiļu 1.pamatskola (21.st.)

Pirmdiena   9.00-16.00
Otrdiena   9.00-16.00
Ceturtdiena   9.00-16.00

Salas pamatskola (1.st.)

1x mēnesī (4 stundas) pēc pieprasījuma

Pelēču pamatskola (1.st.)

1x mēnesī (4 stundas) pēc pieprasījuma

Jurijs

Stičinskis

Izglītības psihologs

26890856

jurijs.sticinskis@inbox.lv

Preiļu 2.vidusskola

Piektdiena   9.00-16.00

Priekuļu sākumskola

1x mēnesī pēc pieprasījuma
(pieņemšanas laiki saskaņoti ar skolas vadību)

PII „Pasaciņa“

Pieņemšanas laiki saskaņoti ar skolas vadību

Evelīna

Velecka

Skolotājs logopēds

29778814

evelina.velecka@inbox.lv

Preiļu 2.vidusskola

Piektdiena   9.00-16.00

Viktors

Boļšakovs

Skolotājs karjeras konsultants

27792924

bolsakovsviktors@inbox.lv

Preiļu novada Izglītības pārvalde

Trešdiena   14.00-17.00