Preiļu novada  PSIHOLOGI un LOGOPĒDI
01.09.2019.

Vārds

Uzvārds

Amats

 

Telefons

Anita

Prikule

Skolotājs logopēds

anita.prikule@inbox.lv

26439066

Aiga

Budriķe

Skolotājs logopēds

aiga.budrike@inbox.lv

25972349

Ilze

Čamane

Izglītības psihologs

ilze.camane@inbox.lv

29344589

Līga

Tumašova

Izglītības psihologs

tumasoval@inbox.lv

29163317

Jurijs

Stičinskis

Izglītības psihologs

jurijs.sticinskis@inbox.lv

26890856

Evelīna

Velecka

Skolotājs logopēds

evelina.velecka@inbox.lv

29778814