Preiļu novada  pašvaldības

PEDAGOĢISKI MEDICĪNISKĀ KOMISIJA

 

Nolikums

Rīkojums


Vecāku iesniegums pedagoģiski medicīniskai komisijai
 

 

Pieteikšanās komisijai un papildus informācija par komisijas darbu zvanīt

Anitai Džeriņai

Tālr.:25928800