----------------------------------------------------------------------------


 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 28.08.2023.
Mācību priekšmetu olimpiāžu aktivitāšu kalendārs 2023./2024. mācību gadam

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

----------------------------------------------------------------------------

             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 08.08.2022.
 Mācību priekšmetu olimpiāžu un ZPD aktivitāšu kalendārs 2022./2023. mācību gadam

              - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

----------------------------------------------------------------------------
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mācību priekšmetu olimpiādes
2021./2022.m.g.

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Valsts mācību priekšmetu olimpiādes
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VISC

--------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mācību priekšmetu olimpiādes 2020./2021.m.g.
Valsts mācību priekšmetu olimpiādes
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Olimpiādes - aktuāla informācija
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VISC - MĀCĪBU  PRIEKŠMETU OLIMPIĀDES

Norises laiki

Organizēšanas kārtība

            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VISC
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

----------------------------------------------------------------------------

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mācību priekšmetu olimpiādes 2019./2020.m.g.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Olimpiādes - aktuāla informācija
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VISC

VISC

VISC

VISC

VISC

Npk

Mācību priekšmets

Klase

Olimpiādes| norises laiks 2.posms novados/pilsētās/novadu apvienībās

Olimpiādes| norises laiks 3.posms valsts olimpiāde

1

Angļu valoda

10. – 12.

29.10.

06.12.–I kārta

2

Bioloģija (TIEŠSAITĒ)

9. – 12.

28.11.

07.02.–II kārta

3

Ekonomika

10. – 12.

29.01.

22.–24.01.

4

Filozofija

11. – 12.

08.01.

10.03.

5

Fizika

9. – 12.

17.01.

11.02.

6

Franču valoda (N)

5. – 12.

04.12.

31.03–01.04.

7

Ģeogrāfija

10. – 12.

13.02.

08.02.

8

Informātika (programmēšana)

8. – 12.

14.01.

15.–16.04.

9

Krievu valoda (svešvaloda)

9. - 12.

26.11.

26.–28.02.

10

Ķīmija

9. – 12.

04.02.

04.03.

11

Latviešu valoda un literatūra

8. – 9.

13.01.

07.–09.04.

12

Latviešu valoda un literatūra

11. – 12.

27.01.

27.03.

13

Latviešu valoda (mazākumtautību izglītības programma)             

7. – 8.

18.10.

06.03.

14

Matemātika

9. – 12.

31.01.

21.11.–I kārta

15

Vācu valoda    (8)

10. – 12.  (24.02.)

14.11.

09.01.–II kārta

16

Vēsture

9.

13.12.

12.–13.03.

17

Vēsture

10. - 12.

13.12.

11.01.–I kārta

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Citas olimpiādes

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Eiropas Savienības Dabaszinātņu (EUSO) olimpiādes

Jaunieši līdz 17 gadu vecumam

16.12.

 

 

 

Matemātika

5.-8.

14.02.

 

 

 

Vizuālā māksla

1-12.

26.03.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

----------------------------------------------------------------------------

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mācību priekšmetu olimpiādes 2018./2019.m.g.

----------------------------------------------------------------------------