Preiļu novada MA vadītāji 2017./2018.m.g.

 

Npk.

MA nosaukums

Vārds, uzvārds

Telefons

e-pasts

1.

Latviešu val.un literatūras

Silvija Kivko

26527151

silvija@pvg.edu.lv

2.

Sporta

Feoktists Pušņakovs

29213278

felikss50@inbox.lv

3.

Matemātikas

Ineta Ivanova

26551292

ineta@pvg.edu.lv

4.

Vēstures un sociālo zinību

Nora Šņepste

28618471

nora_son@inbox.lv

5.

Fizikas

Mārīte Lisova

28285804

marite@pvg.edu.lv

6.

Ķīmijas

Valentīna Pastare

26318191

valentina@pvg.edu.lv

7.

Ģeogrāfijas

Vija Caune

29616474

vijac1@inbox.lv

8.

Bioloģijas, veselības mācība

Lidija Šatilova

26181197

lidija.shatilova@inbox.lv

9.

Angļu

Nadežda Hļebņikova

29567099

nadinet@inbox.lv

10.

Vācu valodas

Anita Lazdāne

26099199

anita@pvg.edu.lv

11.

Vizuālās mākslas

Marianna Abricka

29610964

marianna.abricka@inbox.lv

12.

Mūzikas

Ilze Rožinska

26322793

ilze@pvg.edu.lv

13.

Mājsaimniecības un tehnoloģijas

Uldis Čerpakovskis

29807932

uldis.cherpakovskis@inbox.lv

14.

Sākumskolas

Vija Kovaļkova

29344768

vija.ka@inbox.lv

15.

Informātikas

Juris Erts

29419475

juris@pvg.edu.lv

16.

Izglītības iestāžu vadītāju un vietnieku izglītības jomā

 Ligita Pauniņa

29103598

preiluvalstsgimn@pvg.edu.lv

ligita@pvg.edu.lv

S.Ūzuliņa     

01.09.2017.

 

 

OLIMPIĀŽU NOLIKUMI 2017./2018.M.G.

 

 

 

20.10.2017.
plkst.9.30
Preiļu 2.vidusskola

7.-8.klasēm

Latviešu valodas (izglītības iеstādēm, kas īsteno mazakumtautību izglītības рrоgrаmmu) 34.olimpiāde