.

.

PREIĻU NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (PNIP)
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Izglītības iestāžu informatizācijas (III) projektā pabeigts pēdējais
piegādes posms Preiļu novada izglītības iestādēm
un Aglonas novada Aglonas internātvidusskolai
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Preiļu 1.pamatskola
datortīkls, stacionārie datori - 41, portatīvie datori - 4, tāfele un dokumentu kamera - 1, sensoru komplekts - 1
Pelēču pamatskola
datortīkls, stacionārie datori - 5 , portatīvie datori - 2, tāfele un dokumentu kamera - 1, sensoru komplekts - 1
Preiļu novada Vakara (maiņu) un neklātienes vidusskola
datortīkls, stacionārie datori - 10, portatīvie datori - 2, tāfele un dokumentu kamera - 1, sensoru komplekts - 1
Priekuļu pamatskola
datortīkls, stacionārie datori - 4, portatīvie datori - 2, tāfele un dokumentu kamera - 1, sensoru komplekts - 1
Salas pamatskola
portatīvie datori - 2, tāfele un dokumentu kamera - 1, sensoru komplekts - 1
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Aglonas internātvidusskola
portatīvie datori - 2, tāfele un dokumentu kamera - 1, sensoru komplekts - 1
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

.

.

 

.

 

 

.

.