PVG

Top.LV

LV     LV

Jaunumi

Arhīvs

Izglītība

Absolventi

Serviss

Atsauksmes

--> --> -->
  Par PVĢ
  Uzņemšana
    Virtuālā PVĢ
    E-klase
    Uzdevumi.lv
    StartIT.lv
    Pasākumu plāns
    PVĢ bibliotēka
    PVĢ panākumi
    Tradīcijas
    Parlaments
    Skolas projekti
    Skolēnu projekti
    PVĢ avīze
    Bildes
    Stundu saraksts
    Mācību materiāli
    Labā prakse
  Datorlapa
  Preiļu bibliotēka
  Preili.lv
  Dažādas vietnes
  Latvija un ES
    Ģimnaziādes
    Atklātā olimpiāde
  Konkurss Krauklīts
Saules aktivitāte PVĢ Solis
Projekts SOLIS
  0 W/m2

  Meklēt
  Sūtīt SMS
LMT   TELE2   Bite
 
  Apmeklētāji
  
 
Valtsts ģimnāziju spatrakiādes nolikums

Valsts ģimnāziju spartakiādes nolikums

1. Mērķi
Popularizēt sportiskus sakarus starp Latvijas Valsts ģimnāzijām.
Noskaidrot labākās Valsts ģimnāzijas.

2.  Vieta un laiks
Sacensības notiek Preiļu sporta bāzēs 2001. gada 11. un 12. maijā.

3. Organizatori
Sacensības organizē un vada Preiļu Valsts ģimnāzija, galvenais tiesnesis J. Eglītis. Sacensības tiesā Preiļu novada izglītības iestāžu pedagogi.

4. Dalībnieki un sporta veidi
Sacensībās piedalās Latvijas Valsts ģimnāziju jaunieši un jaunietes (10. – 12. klašu skolēni).

Par dalībnieku veselības stāvokli atbild komandas pieteicējs.

Basketbols (jaunieši un jaunietes atsevišķas komandas) - komandā 7 cilvēki. Spēles tīrais laiks 2 x 10 minūtes. Spēlēs par 5. – 8. vietu 2 x 8 minūtes.

Volejbols (jaunieši un jaunietes atsevišķas komandas) - komandā 7 cilvēki. Spēlē līdz diviem uzvarētiem setiem. Priekšsacīkstēs un spēlēs par 5. – 8. vietu pirmie divi seti līdz 20 punktiem.

Apakšgrupās komandas tiek sadalītas ņemot vērā iepriekšējās spartakiādes rezultātus.

Vispirms sacensības notiek apakšgrupās, kur dalībnieki tiekas katrs ar katru, pirmo divu vietu ieguvēji izspēlē pusfinālu, tad fināls un spēle par trešo vietu. Apakšgrupu trešo vietu ieguvēji spēlē par 5. vietu, bet ceturto vietu ieguvēji – par 7.  vietu.

Vienāda punktu skaita gadījumā augstāka vieta savstarpējās spēles uzvarētājam, tad setu (punktu) skaits savstarpējās spēlēs, tad kopējā setu (punktu) starpība.

Vieglatlētika - 100m, 400m, 3000m jauniešiem, 1500m jaunietēm, lode, augstlēkšana, tāllēkšana, 4 x pusapļa (125m) stafete jauniešiem, 4 x pusapļa (125m) stafete jaunietēm.

Katrā disciplīnā var pieteikt divus dalībniekus. Vienam dalībniekam atļauts startēt divās disciplīnās un stafetes skrējienā.

Komandai atļauts pieteikt atsevišķās vieglatlētikas disciplīnās ārpus konkursa startējošus dalībniekus. Tas neietekmē komandu cīņu.

Par uzvaru katrā disciplīnā dalībnieks saņem 17 punktus, par 2.vietu - 15 punktus, par 3.vietu – 14 punktus, …., par 16.vietu 1 punktu. Stafetē punkti dubultojas.

Uzvar komanda, kurai ir lielāka punktu summa (zēnu un meiteņu punkti tiek summēti). Vienāda punktu skaita gadījumā uzvar komanda, kurai vairāk augstāku individuālo vietu.

5. Sacensību kopvērtējums
Spartakiādes sacensību kopvērtējumā tiek vērtēti komandu rezultāti vieglatlētikā un trīs labākās vietas sporta spēļu sacensībās.

Par 1. vietu katrā sporta veidā komanda saņem 8 punktus, par 2. vietu - 7 utt.

Uzvar komanda, kurai vairāk punktu. Vienāda punktu skaita gadījumā uzvar komanda, kurai vairāk augstāko  vietu. Vienādu augstāko vietu skaita gadījumā uzvar komanda, kurai augstāka vieta vieglatlētikā.

6. Apbalvošana
Ģimnāziju komandu cīņas godalgoto vietu ieguvēji, kā arī komandu cīņu uzvarētāji tiek apbalvota ar kausu. Uzvarētāji vieglatlētikas sacensībās un sporta spēlēs tiek apbalvoti ar diplomiem un piemiņas balvām, otro un trešo vietu ieguvēji – ar diplomiem.

7. Finansu nosacījumi
Ar apbalvošanu saistītie izdevumi tiek segti no komandu dalības maksām (45 Ls katrai skolai, ja piedalās visas VĢ). Ēdināšana tiek nodrošināta PVĢ kafejnīcā.
Naudu par ēdināšanu un dalības maksu var pārskaitīt uz PVĢ (reģ. Nr. 90000272156, LUB Preiļu filiāle, kods 310101900, konts nr. 26000130032) vai samaksāt skaidrā naudā mandātu komisijā, saņemot pretī finansu dokumentu.

Dalībniekiem tiks piedāvāta kompleksa ēdināšana, orientējošā cena 0,80 Ls par ēdienreizi (ēdienreizes: 11.05. – pusdienas un vakariņas, 12.05. – brokastis un pusdienas; kopā vienam cilvēkam 3,20 Ls)

8. Dalībnieku izvietošana
Komandu dalībnieki tiks izmitināti PVĢ klašu telpās (guļampiederumi jāņem līdzi). Ja komandas vēlas īrēt dienesta kopmītnes vai viesnīcas telpas (par samaksu), par to iepriekš jāpaziņo (tel. 53 21663, Zenta Didriksone).

9. Programma

Spartakiādes programmu skatīt Internetā: http://www.pvg.edu.lv.

10. Pieteikumi
Iepriekšējie pieteikumi jānosūta uz PVĢ pa pastu (Kooperatīva iela 6, LV5301 Preiļi), pa elektronisko pastu uz adresi pvg@pvg.edu.lv, pa faksu (53 21745) vai jāpiesaka pa tālruni 53 21663 līdz 4. maijam, norādot sporta veidu un dalībnieku skaitu.

Vieglatlētikas sacensību pieteikumi iesūtāmi pa faksu (53 21745) līdz 10. maija pl.16.00.

Galīgais pieteikums jāiesniedz mandātu komisijā 11. maijā. Mandātu komisija 11. maijā no 900 līdz 1030 PVĢ telpās


  Bilžu galerija
Bilžu galerija
  Vārda dienas
Vanda, Veneranda, Venija
© Alex
Rakstīt PVG         Lietot kā sākumlapu         Saglabāt saiti
Webmaster