PVG

Top.LV

LV     LV

Jaunumi

Arhīvs

Izglītība

Absolventi

Serviss

Atsauksmes

--> --> -->
  Par PVĢ
  Uzņemšana
    Virtuālā PVĢ
    E-klase
    Uzdevumi.lv
    StartIT.lv
    Pasākumu plāns
    PVĢ bibliotēka
    PVĢ panākumi
    Tradīcijas
    Parlaments
    Skolas projekti
    Skolēnu projekti
    PVĢ avīze
    Bildes
    Stundu saraksts
    Mācību materiāli
    Labā prakse
  Datorlapa
  Preiļu bibliotēka
  Preili.lv
  Dažādas vietnes
  Latvija un ES
    Ģimnaziādes
    Atklātā olimpiāde
  Konkurss Krauklīts
Saules aktivitāte PVĢ Solis
Projekts SOLIS
  0 W/m2

  Meklēt
  Sūtīt SMS
LMT   TELE2   Bite
 
  Apmeklētāji
  
 
{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1 \deff0\deflang1033\deflangfe1033{\fonttbl{\f0\froman\fcharset0\fprq2{\*\panose 02020603050405020304}Times New Roman;}{\f1\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020b0604020202020204}Arial;} {\f3\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}{\f5\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 00000000000000000000}Helvetica;}{\f14\fnil\fcharset2\fprq2{\*\panose 05000000000000000000}Wingdings;} {\f27\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020b0604030504040204}Tahoma;}{\f38\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020b0506020202030204}Arial Narrow;}{\f297\froman\fcharset0\fprq2{\*\panose 00000000000000000000}CG Times (W1){\*\falt Times New Roman};} {\f298\froman\fcharset238\fprq2 Times New Roman CE;}{\f299\froman\fcharset204\fprq2 Times New Roman Cyr;}{\f301\froman\fcharset161\fprq2 Times New Roman Greek;}{\f302\froman\fcharset162\fprq2 Times New Roman Tur;} {\f303\froman\fcharset177\fprq2 Times New Roman (Hebrew);}{\f304\froman\fcharset178\fprq2 Times New Roman (Arabic);}{\f305\froman\fcharset186\fprq2 Times New Roman Baltic;}{\f306\fswiss\fcharset238\fprq2 Arial CE;} {\f307\fswiss\fcharset204\fprq2 Arial Cyr;}{\f309\fswiss\fcharset161\fprq2 Arial Greek;}{\f310\fswiss\fcharset162\fprq2 Arial Tur;}{\f311\fswiss\fcharset177\fprq2 Arial (Hebrew);}{\f312\fswiss\fcharset178\fprq2 Arial (Arabic);} {\f313\fswiss\fcharset186\fprq2 Arial Baltic;}{\f514\fswiss\fcharset238\fprq2 Tahoma CE;}{\f515\fswiss\fcharset204\fprq2 Tahoma Cyr;}{\f517\fswiss\fcharset161\fprq2 Tahoma Greek;}{\f518\fswiss\fcharset162\fprq2 Tahoma Tur;} {\f519\fswiss\fcharset177\fprq2 Tahoma (Hebrew);}{\f520\fswiss\fcharset178\fprq2 Tahoma (Arabic);}{\f521\fswiss\fcharset186\fprq2 Tahoma Baltic;}{\f602\fswiss\fcharset238\fprq2 Arial Narrow CE;}{\f603\fswiss\fcharset204\fprq2 Arial Narrow Cyr;} {\f605\fswiss\fcharset161\fprq2 Arial Narrow Greek;}{\f606\fswiss\fcharset162\fprq2 Arial Narrow Tur;}{\f609\fswiss\fcharset186\fprq2 Arial Narrow Baltic;}}{\colortbl;\red0\green0\blue0;\red0\green0\blue255;\red0\green255\blue255;\red0\green255\blue0; \red255\green0\blue255;\red255\green0\blue0;\red255\green255\blue0;\red255\green255\blue255;\red0\green0\blue128;\red0\green128\blue128;\red0\green128\blue0;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red128\green128\blue0;\red128\green128\blue128; \red192\green192\blue192;\red255\green255\blue255;}{\stylesheet{\ql \li0\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 \fs24\lang2057\langfe1033\cgrid\langnp2057\langfenp1033 \snext0 Normal;}{ \s1\ql \fi-432\li432\ri0\sb240\sa60\keepn\widctlpar\jclisttab\tx432\aspalpha\aspnum\faauto\ls1\adjustright\rin0\lin432\itap0 \b\f1\fs32\lang1062\langfe1033\kerning28\cgrid\langnp1062\langfenp1033 \sbasedon0 \snext0 heading 1;}{ \s2\qj \li0\ri0\sa240\keepn\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\outlinelevel1\adjustright\rin0\lin0\itap0 \b\fs24\lang1031\langfe1033\cgrid\langnp1031\langfenp1033 \sbasedon0 \snext16 heading 2;}{ \s3\qj \li0\ri0\sa240\keepn\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\outlinelevel2\adjustright\rin0\lin0\itap0 \i\fs24\lang1031\langfe1033\cgrid\langnp1031\langfenp1033 \sbasedon0 \snext17 heading 3;}{ \s4\qj \li0\ri0\sa240\keepn\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\outlinelevel3\adjustright\rin0\lin0\itap0 \fs24\lang1031\langfe1033\cgrid\langnp1031\langfenp1033 \sbasedon0 \snext18 heading 4;}{\*\cs10 \additive Default Paragraph Font;}{ \s15\qj \li482\ri0\sa240\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin482\itap0 \fs24\lang2057\langfe1033\cgrid\langnp2057\langfenp1033 \sbasedon0 \snext15 Text 1;}{\s16\qj \li1077\ri0\sa240\widctlpar \tx2161\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin1077\itap0 \fs24\lang1031\langfe1033\cgrid\langnp1031\langfenp1033 \sbasedon0 \snext16 Text 2;}{\s17\qj \li1916\ri0\sa240\widctlpar\tx2302\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin1916\itap0 \fs24\lang1031\langfe1033\cgrid\langnp1031\langfenp1033 \sbasedon0 \snext17 Text 3;}{\s18\qj \li2880\ri0\sa240\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin2880\itap0 \fs24\lang1031\langfe1033\cgrid\langnp1031\langfenp1033 \sbasedon0 \snext18 Text 4;}{\s19\ql \li0\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 \f297\fs20\langfe1033\cgrid\langfenp1033 \snext0 Default Paragraph Font1;}{\s20\ql \li0\ri0\widctlpar \tqc\tx4153\tqr\tx8306\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 \fs24\lang1036\langfe1033\cgrid\langnp1036\langfenp1033 \sbasedon0 \snext20 header;}{\s21\ql \li0\ri0\widctlpar \tqc\tx4153\tqr\tx8306\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 \fs24\lang1036\langfe1033\cgrid\langnp1036\langfenp1033 \sbasedon0 \snext21 footer;}{\*\cs22 \additive \sbasedon10 page number;}{\*\cs23 \additive \fs16\up6 \sbasedon10 footnote reference;}{\s24\ql \li0\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 \f1\fs20\lang2057\langfe1033\cgrid\langnp2057\langfenp1033 \sbasedon0 \snext24 footnote text;}{\*\cs25 \additive \fs16 \sbasedon10 annotation reference;}{ \s26\ql \li0\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 \fs20\lang1036\langfe1033\cgrid\langnp1036\langfenp1033 \sbasedon0 \snext26 annotation text;}{\*\cs27 \additive \ul\cf2 \sbasedon10 Hyperlink;}{ \s28\qj \li0\ri0\sb60\sa60\nowidctlpar\tx450\tx709\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 \b\fs20\lang2057\langfe1033\cgrid\langnp2057\langfenp1033 \sbasedon0 \snext28 table header;}{\s29\ql \li0\ri0\sb60\sa60\nowidctlpar \tx450\tx709\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 \fs18\lang2057\langfe1033\cgrid\langnp2057\langfenp1033 \sbasedon0 \snext29 table text;}{\s30\ql \li0\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 \cbpat9 \f27\fs24\lang1036\langfe1033\cgrid\langnp1036\langfenp1033 \sbasedon0 \snext30 Document Map;}{\s31\ql \fi-567\li992\ri227\sl-220\slmult0\widctlpar\tx1134\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin227\lin992\itap0 \f5\fs18\lang1036\langfe1033\cgrid\langnp1036\langfenp1033 \sbasedon0 \snext31 1TexteParagraph\'e9;}{\s32\ql \li360\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin360\itap0 \f1\fs18\lang2057\langfe1033\cgrid\langnp2057\langfenp1033 \sbasedon0 \snext32 Body Text 2;}{\s33\qj \li0\ri0\sa60\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 \f1\fs18\lang2057\langfe1033\cgrid\langnp2057\langfenp1033 \sbasedon0 \snext33 Body Text;}{ \s34\qj \li0\ri0\sa120\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 \f38\fs22\expndtw-4\lang2057\langfe1033\crauth1\crdate644009408\cgrid\langnp2057\langfenp1033 \sbasedon0 \snext34 Body Text 2;}}{\*\listtable {\list\listtemplateid1291637304\listsimple{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'02\'00.;}{\levelnumbers\'01;}\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1 \fi-360\li1492 \jclisttab\tx1492 }{\listname ;}\listid-132}{\list\listtemplateid1968865902\listsimple{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'02\'00.;}{\levelnumbers\'01;}\chbrdr \brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1 \fi-360\li1209\jclisttab\tx1209 }{\listname ;}\listid-131}{\list\listtemplateid-1922540154\listsimple{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0 {\leveltext\'02\'00.;}{\levelnumbers\'01;}\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1 \fi-360\li926\jclisttab\tx926 }{\listname ;}\listid-130}{\list\listtemplateid-842225852\listsimple{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0 \levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'02\'00.;}{\levelnumbers\'01;}\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1 \fi-360\li643\jclisttab\tx643 }{\listname ;}\listid-129}{\list\listtemplateid-1003968122\listsimple {\listlevel\levelnfc23\levelnfcn23\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-3913 ?;}{\levelnumbers;}\f3\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1\fbias0 \fi-360\li1492\jclisttab\tx1492 }{\listname ;}\listid-128}{\list\listtemplateid2097589400\listsimple{\listlevel\levelnfc23\levelnfcn23\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-3913 ?;}{\levelnumbers;}\f3\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1\fbias0 \fi-360\li1209\jclisttab\tx1209 }{\listname ;}\listid-127}{\list\listtemplateid-671698930\listsimple{\listlevel\levelnfc23\levelnfcn23\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext \'01\u-3913 ?;}{\levelnumbers;}\f3\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1\fbias0 \fi-360\li926\jclisttab\tx926 }{\listname ;}\listid-126}{\list\listtemplateid-1349617466\listsimple{\listlevel\levelnfc23\levelnfcn23\leveljc0\leveljcn0 \levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-3913 ?;}{\levelnumbers;}\f3\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1\fbias0 \fi-360\li643\jclisttab\tx643 }{\listname ;}\listid-125}{\list\listtemplateid62155656\listsimple {\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'02\'00.;}{\levelnumbers\'01;}\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1 \fi-360\li360\jclisttab\tx360 }{\listname ;}\listid-120} {\list\listtemplateid-622048718\listsimple{\listlevel\levelnfc23\levelnfcn23\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-3913 ?;}{\levelnumbers;}\f3\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1\fbias0 \fi-360\li360\jclisttab\tx360 }{\listname ;}\listid-119}{\list\listtemplateid-1{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelold\levelspace120\levelindent480{\leveltext\'02\'00.;}{\levelnumbers\'01;}\chbrdr \brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1 \fi-480\li482 }{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelold\levelspace120\levelindent600{\leveltext\'04\'00.\'01.;}{\levelnumbers\'01\'03;}\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1 \fi-600\li1077 }{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelold\levelspace120\levelindent840{\leveltext\'06\'00.\'01.\'02.;}{\levelnumbers\'01\'03\'05;}\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1 \fi-840\li1916 }{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelold\levelspace120\levelindent960{\leveltext\'08\'00.\'01.\'02.\'03.;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07;}\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1 \fi-960\li2880 }{\listlevel\levelnfc255\levelnfcn255\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat0\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'00;}{\levelnumbers;}\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1 }{\listlevel \levelnfc255\levelnfcn255\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat0\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'00;}{\levelnumbers;}\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1 }{\listlevel\levelnfc255\levelnfcn255\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0 \levelstartat0\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'00;}{\levelnumbers;}\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1 }{\listlevel\levelnfc255\levelnfcn255\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat0\levelspace0\levelindent0{\leveltext \'00;}{\levelnumbers;}\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1 }{\listlevel\levelnfc255\levelnfcn255\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat0\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'00;}{\levelnumbers;}\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1 }{\listname ;}\listid-5}{\list\listtemplateid-1\listsimple{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat0\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01*;}{\levelnumbers;}\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1 }{\listname ;}\listid-2}{\list\listtemplateid1083051718\listsimple{\listlevel\levelnfc23\levelnfcn23\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-3928 ?;}{\levelnumbers;}\f14\chbrdr \brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1\fbias0 \fi-360\li360\jclisttab\tx0 }{\listname ;}\listid3168448}{\list\listtemplateid-189135838\listsimple{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0 {\leveltext\'02\'00.;}{\levelnumbers\'01;}\f38\fs20\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1\fbias0 \fi-340\li340\jclisttab\tx360 }{\listname ;}\listid7830218}{\list\listtemplateid-414919184\listsimple{\listlevel\levelnfc23\levelnfcn23\leveljc0 \leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-3928 ?;}{\levelnumbers;}\f14\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1\fbias0 \fi-360\li360\jclisttab\tx360 }{\listname ;}\listid12852297} {\list\listtemplateid-1824870850\listsimple{\listlevel\levelnfc23\levelnfcn23\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\'96;}{\levelnumbers;}\f0\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1 \fi-283\li283 \jclisttab\tx283 }{\listname ;}\listid25452708}{\list\listtemplateid67698705\listsimple{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'02\'00);}{\levelnumbers\'01;}\chbrdr \brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1 \fi-360\li360\jclisttab\tx360 }{\listname ;}\listid54747388}{\list\listtemplateid248393852\listsimple{\listlevel\levelnfc23\levelnfcn23\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0 {\leveltext\'01\u-3913 ?;}{\levelnumbers;}\f3\cf0\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1\fbias0 \fi-360\li360\jclisttab\tx360 }{\listname ;}\listid60369652}{\list\listtemplateid2040704414\listsimple{\listlevel\levelnfc23\levelnfcn23\leveljc0 \leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\'96;}{\levelnumbers;}\f0\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1 \fi-283\li283\jclisttab\tx283 }{\listname ;}\listid75170111}{\list\listtemplateid67698705\listsimple {\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'02\'00);}{\levelnumbers\'01;}\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1 \fi-360\li360\jclisttab\tx360 }{\listname ;}\listid93088455}{\list\listtemplateid67698705\listsimple{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'02\'00);}{\levelnumbers\'01;}\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1 \fi-360\li360\jclisttab\tx360 }{\listname ;}\listid98917327}{\list\listtemplateid67698689\listsimple{\listlevel\levelnfc23\levelnfcn23\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext \'01\u-3913 ?;}{\levelnumbers;}\f3\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1\fbias0 \fi-360\li360\jclisttab\tx360 }{\listname ;}\listid127364873}{\list\listtemplateid67698701\listsimple{\listlevel\levelnfc23\levelnfcn23\leveljc0\leveljcn0 \levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-3844 ?;}{\levelnumbers;}\f14\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1\fbias0 \fi-360\li360\jclisttab\tx360 }{\listname ;}\listid131025689}{\list\listtemplateid181569136 \listsimple{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'02\'00.;}{\levelnumbers\'01;}\b0\i0\f38\fs20\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1\fbias0 \fi-360\li360 \jclisttab\tx360 }{\listname ;}\listid139881367}{\list\listtemplateid-1411843560\listsimple{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelold\levelspace0\levelindent283{\leveltext\'02\'00.;}{\levelnumbers\'01;}\chbrdr \brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1 \fi-283\li283 }{\listname ;}\listid149493372}{\list\listtemplateid67698689\listsimple{\listlevel\levelnfc23\levelnfcn23\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext \'01\u-3913 ?;}{\levelnumbers;}\f3\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1\fbias0 \fi-360\li360\jclisttab\tx360 }{\listname ;}\listid155728706}{\list\listtemplateid1524282036\listsimple{\listlevel\levelnfc23\levelnfcn23\leveljc0\leveljcn0 \levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\'96;}{\levelnumbers;}\f0\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1 \fi-283\li283\jclisttab\tx283 }{\listname ;}\listid184950354}{\list\listtemplateid-189135838\listsimple {\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'02\'00.;}{\levelnumbers\'01;}\f38\fs20\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1\fbias0 \fi-340\li340\jclisttab\tx360 } {\listname ;}\listid198276857}{\list\listtemplateid-217273518\listsimple{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat5\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'02\'00.;}{\levelnumbers\'01;}\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1 \fi-340\li340\jclisttab\tx360 }{\listname ;}\listid216674195}{\list\listtemplateid1083051718\listsimple{\listlevel\levelnfc23\levelnfcn23\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext \'01\u-3928 ?;}{\levelnumbers;}\f14\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1\fbias0 \fi-360\li360\jclisttab\tx0 }{\listname ;}\listid246892115}{\list\listtemplateid67698689\listsimple{\listlevel\levelnfc23\levelnfcn23\leveljc0\leveljcn0 \levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-3913 ?;}{\levelnumbers;}\f3\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1\fbias0 \fi-360\li360\jclisttab\tx360 }{\listname ;}\listid268005602}{\list\listtemplateid-1824870850 \listsimple{\listlevel\levelnfc23\levelnfcn23\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\'96;}{\levelnumbers;}\f0\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1 \fi-283\li283\jclisttab\tx283 }{\listname ;}\listid277416935}{\list\listtemplateid-770147094\listsimple{\listlevel\levelnfc23\levelnfcn23\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-3913 ?;}{\levelnumbers;}\f3\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1 \fi-283\li283\jclisttab\tx283 }{\listname ;}\listid283580464}{\list\listtemplateid1524282036\listsimple{\listlevel\levelnfc23\levelnfcn23\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext \'01\'96;}{\levelnumbers;}\f0\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1 \fi-283\li283\jclisttab\tx283 }{\listname ;}\listid316764357}{\list\listtemplateid-609961750\listsimple{\listlevel\levelnfc23\levelnfcn23\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0 \levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\'96;}{\levelnumbers;}\f0\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1 \fi-283\li283\jclisttab\tx283 }{\listname ;}\listid361830913}{\list\listtemplateid1101302980\listsimple{\listlevel \levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelold\levelspace0\levelindent360{\leveltext\'02\'00.;}{\levelnumbers\'01;}\f38\fs20\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1\fbias0 \fi-360\li360 }{\listname ;}\listid410857185}{\list\listtemplateid1773297234\listsimple{\listlevel\levelnfc23\levelnfcn23\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat0\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\'96;}{\levelnumbers;}\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1\fbias0 \fi-360\li360\jclisttab\tx360 }{\listname ;}\listid429935093}{\list\listtemplateid67698689\listsimple{\listlevel\levelnfc23\levelnfcn23\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext \'01\u-3913 ?;}{\levelnumbers;}\f3\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1\fbias0 \fi-360\li360\jclisttab\tx360 }{\listname ;}\listid495851259}{\list\listtemplateid67698703\listsimple{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0 \levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'02\'00.;}{\levelnumbers\'01;}\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1 \fi-360\li360\jclisttab\tx360 }{\listname ;}\listid499465868}{\list\listtemplateid1834413302\listsimple {\listlevel\levelnfc23\levelnfcn23\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-3928 ?;}{\levelnumbers;}\f14\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1\fbias0 \fi-360\li360\jclisttab\tx360 }{\listname ;}\listid506752574}{\list\listtemplateid67698689\listsimple{\listlevel\levelnfc23\levelnfcn23\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-3913 ?;}{\levelnumbers;}\f3\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1\fbias0 \fi-360\li360\jclisttab\tx360 }{\listname ;}\listid507326341}{\list\listtemplateid67698693\listsimple{\listlevel\levelnfc23\levelnfcn23\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext \'01\u-3929 ?;}{\levelnumbers;}\f14\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1\fbias0 \fi-360\li360\jclisttab\tx360 }{\listname ;}\listid510024129}{\list\listtemplateid67698703\listsimple{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0 \levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'02\'00.;}{\levelnumbers\'01;}\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1 \fi-360\li360\jclisttab\tx360 }{\listname ;}\listid520314948}{\list\listtemplateid67698689\listsimple {\listlevel\levelnfc23\levelnfcn23\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-3913 ?;}{\levelnumbers;}\f3\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1\fbias0 \fi-360\li360\jclisttab\tx360 }{\listname ;}\listid554704670}{\list\listtemplateid67698705\listsimple{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'02\'00);}{\levelnumbers\'01;}\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1 \fi-360\li360\jclisttab\tx360 }{\listname ;}\listid570163342}{\list\listtemplateid67698689\listsimple{\listlevel\levelnfc23\levelnfcn23\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext \'01\u-3913 ?;}{\levelnumbers;}\f3\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1\fbias0 \fi-360\li360\jclisttab\tx360 }{\listname ;}\listid596059515}{\list\listtemplateid1834413302\listsimple{\listlevel\levelnfc23\levelnfcn23\leveljc0\leveljcn0 \levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-3928 ?;}{\levelnumbers;}\f14\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1\fbias0 \fi-360\li360\jclisttab\tx360 }{\listname ;}\listid604504504}{\list\listtemplateid67698689 \listsimple{\listlevel\levelnfc23\levelnfcn23\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-3913 ?;}{\levelnumbers;}\f3\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1\fbias0 \fi-360\li360\jclisttab\tx360 } {\listname ;}\listid660693994}{\list\listtemplateid67698689\listsimple{\listlevel\levelnfc23\levelnfcn23\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-3913 ?;}{\levelnumbers;}\f3\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1\fbias0 \fi-360\li360\jclisttab\tx360 }{\listname ;}\listid688795323}{\list\listtemplateid67698705\listsimple{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext \'02\'00);}{\levelnumbers\'01;}\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1 \fi-360\li360\jclisttab\tx360 }{\listname ;}\listid703015956}{\list\listtemplateid612648898\listsimple{\listlevel\levelnfc23\levelnfcn23\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0 \levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-3913 ?;}{\levelnumbers;}\f3\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1 \fi-283\li283\jclisttab\tx283 }{\listname ;}\listid816725934}{\list\listtemplateid67698703\listsimple{\listlevel \levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'02\'00.;}{\levelnumbers\'01;}\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1 \fi-360\li360\jclisttab\tx360 }{\listname ;}\listid822548825} {\list\listtemplateid67698705\listsimple{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'02\'00);}{\levelnumbers\'01;}\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1 \fi-360\li360 \jclisttab\tx360 }{\listname ;}\listid847643862}{\list\listtemplateid-189135838\listsimple{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'02\'00.;}{\levelnumbers\'01;}\f38\fs20\chbrdr \brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1\fbias0 \fi-340\li340\jclisttab\tx360 }{\listname ;}\listid901213498}{\list\listtemplateid67698693\listsimple{\listlevel\levelnfc23\levelnfcn23\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0 \levelindent0{\leveltext\'01\u-3929 ?;}{\levelnumbers;}\f14\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1\fbias0 \fi-360\li360\jclisttab\tx360 }{\listname ;}\listid928735991}{\list\listtemplateid612648898\listsimple{\listlevel\levelnfc23\levelnfcn23 \leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-3913 ?;}{\levelnumbers;}\f3\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1 \fi-283\li283\jclisttab\tx283 }{\listname ;}\listid941260066} {\list\listtemplateid2110314084\listsimple{\listlevel\levelnfc23\levelnfcn23\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\'96;}{\levelnumbers;}\f0\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1 \fi-283\li283 \jclisttab\tx283 }{\listname ;}\listid978919556}{\list\listtemplateid67698689\listsimple{\listlevel\levelnfc23\levelnfcn23\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-3913 ?;}{\levelnumbers;}\f3\chbrdr \brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1\fbias0 \fi-360\li360\jclisttab\tx360 }{\listname ;}\listid981077171}{\list\listtemplateid-770147094\listsimple{\listlevel\levelnfc23\levelnfcn23\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0 \levelindent0{\leveltext\'01\u-3913 ?;}{\levelnumbers;}\f3\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1 \fi-283\li283\jclisttab\tx283 }{\listname ;}\listid981275341}{\list\listtemplateid67698703\listsimple{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0 \leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'02\'00.;}{\levelnumbers\'01;}\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1 \fi-360\li360\jclisttab\tx360 }{\listname ;}\listid1018891530}{\list\listtemplateid58225556 \listsimple{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'02\'00.;}{\levelnumbers\'01;}\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1 \fi-340\li340\jclisttab\tx360 }{\listname ;}\listid1026709677}{\list\listtemplateid67698703\listsimple{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'02\'00.;}{\levelnumbers\'01;}\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1 \fi-360\li360\jclisttab\tx360 }{\listname ;}\listid1050687673}{\list\listtemplateid67698705\listsimple{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext \'02\'00);}{\levelnumbers\'01;}\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1 \fi-360\li360\jclisttab\tx360 }{\listname ;}\listid1052919784}{\list\listtemplateid67698689\listsimple{\listlevel\levelnfc23\levelnfcn23\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0 \levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-3913 ?;}{\levelnumbers;}\f3\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1\fbias0 \fi-360\li360\jclisttab\tx360 }{\listname ;}\listid1056468893}{\list\listtemplateid67698695\listsimple {\listlevel\levelnfc23\levelnfcn23\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-3983 ?;}{\levelnumbers;}\f14\fs16\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1\fbias0 \fi-360\li360\jclisttab\tx360 } {\listname ;}\listid1088692011}{\list\listtemplateid67698709\listsimple{\listlevel\levelnfc3\levelnfcn3\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'02\'00.;}{\levelnumbers\'01;}\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1 \fi-360\li360\jclisttab\tx360 }{\listname ;}\listid1128275989}{\list\listtemplateid67698693\listsimple{\listlevel\levelnfc23\levelnfcn23\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext \'01\u-3929 ?;}{\levelnumbers;}\f14\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1\fbias0 \fi-360\li360\jclisttab\tx360 }{\listname ;}\listid1128401347}{\list\listtemplateid1101302980\listsimple{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0 \levelfollow0\levelstartat1\levelold\levelspace0\levelindent360{\leveltext\'02\'00.;}{\levelnumbers\'01;}\f38\fs20\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1\fbias0 \fi-360\li360 }{\listname ;}\listid1141314323}{\list\listtemplateid67698709 \listsimple{\listlevel\levelnfc3\levelnfcn3\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'02\'00.;}{\levelnumbers\'01;}\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1 \fi-360\li360\jclisttab\tx360 }{\listname ;}\listid1178690223}{\list\listtemplateid-189135838\listsimple{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'02\'00.;}{\levelnumbers\'01;}\f38\fs20\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1\fbias0 \fi-340\li340\jclisttab\tx360 }{\listname ;}\listid1185360007}{\list\listtemplateid67698689\listsimple{\listlevel\levelnfc23\levelnfcn23\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext \'01\u-3913 ?;}{\levelnumbers;}\f3\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1\fbias0 \fi-360\li360\jclisttab\tx360 }{\listname ;}\listid1202473732}{\list\listtemplateid-609961750\listsimple{\listlevel\levelnfc23\levelnfcn23\leveljc0\leveljcn0 \levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\'96;}{\levelnumbers;}\f0\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1 \fi-283\li283\jclisttab\tx283 }{\listname ;}\listid1235160651}{\list\listtemplateid67698693\listsimple {\listlevel\levelnfc23\levelnfcn23\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-3929 ?;}{\levelnumbers;}\f14\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1\fbias0 \fi-360\li360\jclisttab\tx360 }{\listname ;}\listid1337805199}{\list\listtemplateid-1\listsimple{\listlevel\levelnfc23\levelnfcn23\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelold\levelspace0\levelindent360{\leveltext\'01\u-3880 ?;}{\levelnumbers;}\f14\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1\fbias0 \fi-360\li360 }{\listname ;}\listid1366172646}{\list\listtemplateid67698689\listsimple{\listlevel\levelnfc23\levelnfcn23\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext \'01\u-3913 ?;}{\levelnumbers;}\f3\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1\fbias0 \fi-360\li360\jclisttab\tx360 }{\listname ;}\listid1368751231}{\list\listtemplateid2040704414\listsimple{\listlevel\levelnfc23\levelnfcn23\leveljc0\leveljcn0 \levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\'96;}{\levelnumbers;}\f0\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1 \fi-283\li283\jclisttab\tx283 }{\listname ;}\listid1370912328}{\list\listtemplateid-217273518\listsimple {\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat5\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'02\'00.;}{\levelnumbers\'01;}\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1 \fi-340\li340\jclisttab\tx360 }{\listname ;}\listid1381855382}{\list\listtemplateid1582870596\listsimple{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat2\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'02\'00);}{\levelnumbers\'01;}\b0\i0\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1\fbias0 \fi-360\li360\jclisttab\tx360 }{\listname ;}\listid1423527014}{\list\listtemplateid-1746926152\listhybrid{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext \leveltemplateid67698703\'02\'00.;}{\levelnumbers\'01;}\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1\fbias0 \fi-360\li360\jclisttab\tx360 }{\listlevel\levelnfc4\levelnfcn4\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0 {\leveltext\leveltemplateid67698713\'02\'01.;}{\levelnumbers\'01;}\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1 \fi-360\li1080\jclisttab\tx1080 }{\listlevel\levelnfc2\levelnfcn2\leveljc2\leveljcn2\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0 {\leveltext\leveltemplateid67698715\'02\'02.;}{\levelnumbers\'01;}\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1 \fi-180\li1800\jclisttab\tx1800 }{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0 {\leveltext\leveltemplateid67698703\'02\'03.;}{\levelnumbers\'01;}\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1 \fi-360\li2520\jclisttab\tx2520 }{\listlevel\levelnfc4\levelnfcn4\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0 {\leveltext\leveltemplateid67698713\'02\'04.;}{\levelnumbers\'01;}\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1 \fi-360\li3240\jclisttab\tx3240 }{\listlevel\levelnfc2\levelnfcn2\leveljc2\leveljcn2\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0 {\leveltext\leveltemplateid67698715\'02\'05.;}{\levelnumbers\'01;}\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1 \fi-180\li3960\jclisttab\tx3960 }{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0 {\leveltext\leveltemplateid67698703\'02\'06.;}{\levelnumbers\'01;}\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1 \fi-360\li4680\jclisttab\tx4680 }{\listlevel\levelnfc4\levelnfcn4\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0 {\leveltext\leveltemplateid67698713\'02\'07.;}{\levelnumbers\'01;}\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1 \fi-360\li5400\jclisttab\tx5400 }{\listlevel\levelnfc2\levelnfcn2\leveljc2\leveljcn2\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0 {\leveltext\leveltemplateid67698715\'02\'08.;}{\levelnumbers\'01;}\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1 \fi-180\li6120\jclisttab\tx6120 }{\listname ;}\listid1457945097}{\list\listtemplateid1176007206{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0 \leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\'00;}{\levelnumbers\'01;}\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1 \s1\fi-432\li432\jclisttab\tx432 }{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0 \levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'03\'00.\'01;}{\levelnumbers\'01\'03;}\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1 \s2\fi-576\li576\jclisttab\tx576 }{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1 \levelspace0\levelindent0{\leveltext\'05\'00.\'01.\'02;}{\levelnumbers\'01\'03\'05;}\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1 \s3\fi-720\li720\jclisttab\tx720 }{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1 \levelspace0\levelindent0{\leveltext\'07\'00.\'01.\'02.\'03;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07;}\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1 \s4\fi-864\li864\jclisttab\tx864 }{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0 \levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'09\'00.\'01.\'02.\'03.\'04;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'09;}\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1 \s5\fi-1008\li1008\jclisttab\tx1008 }{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0 \leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'0b\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'05;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'09\'0b;}\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1 \s6\fi-1152\li1152\jclisttab\tx1152 }{\listlevel \levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'0d\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'05.\'06;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'09\'0b\'0d;}\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1 \s7 \fi-1296\li1296\jclisttab\tx1296 }{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'0f\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'05.\'06.\'07;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'09\'0b\'0d\'0f;}\chbrdr \brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1 \s8\fi-1440\li1440\jclisttab\tx1440 }{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext \'11\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'05.\'06.\'07.\'08;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'09\'0b\'0d\'0f\'11;}\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1 \s9\fi-1584\li1584\jclisttab\tx1584 }{\listname ;}\listid1484277967}{\list\listtemplateid201916431 \listsimple{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'02\'00.;}{\levelnumbers\'01;}\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1\fbias0 \fi-360\li360\jclisttab\tx360 } {\listname ;}\listid1485973778}{\list\listtemplateid-189135838\listsimple{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'02\'00.;}{\levelnumbers\'01;}\f38\fs20\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1\fbias0 \fi-340\li340\jclisttab\tx360 }{\listname ;}\listid1494221772}{\list\listtemplateid1138161966\listsimple{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext \'02\'00.;}{\levelnumbers\'01;}\b0\i0\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1 \fi-360\li360\jclisttab\tx360 }{\listname ;}\listid1506897339}{\list\listtemplateid67698705\listsimple{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0 \levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'02\'00);}{\levelnumbers\'01;}\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1 \fi-360\li360\jclisttab\tx360 }{\listname ;}\listid1508982793}{\list\listtemplateid1834413302\listsimple {\listlevel\levelnfc23\levelnfcn23\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-3928 ?;}{\levelnumbers;}\f14\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1\fbias0 \fi-360\li360\jclisttab\tx360 }{\listname ;}\listid1524856632}{\list\listtemplateid1101302980\listsimple{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelold\levelspace0\levelindent360{\leveltext\'02\'00.;}{\levelnumbers\'01;}\f38\fs20\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1\fbias0 \fi-360\li360 }{\listname ;}\listid1562712096}{\list\listtemplateid-189135838\listsimple{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext \'02\'00.;}{\levelnumbers\'01;}\f38\fs20\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1\fbias0 \fi-340\li340\jclisttab\tx360 }{\listname ;}\listid1591813551}{\list\listtemplateid-189135838\listsimple{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0 \levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'02\'00.;}{\levelnumbers\'01;}\f38\fs20\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1\fbias0 \fi-340\li340\jclisttab\tx360 }{\listname ;}\listid1598640259}{\list\listtemplateid67698703 \listsimple{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'02\'00.;}{\levelnumbers\'01;}\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1 \fi-360\li360\jclisttab\tx360 }{\listname ;}\listid1604259461}{\list\listtemplateid1101302980\listsimple{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelold\levelspace0\levelindent360{\leveltext\'02\'00.;}{\levelnumbers\'01;}\f38\fs20\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1\fbias0 \fi-360\li360 }{\listname ;}\listid1629318846}{\list\listtemplateid-770147094\listsimple{\listlevel\levelnfc23\levelnfcn23\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext \'01\u-3913 ?;}{\levelnumbers;}\f3\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1 \fi-283\li283\jclisttab\tx283 }{\listname ;}\listid1651251240}{\list\listtemplateid1834413302\listsimple{\listlevel\levelnfc23\levelnfcn23\leveljc0\leveljcn0 \levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-3928 ?;}{\levelnumbers;}\f14\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1\fbias0 \fi-360\li360\jclisttab\tx360 }{\listname ;}\listid1651786827}{\list\listtemplateid-189135838 \listsimple{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'02\'00.;}{\levelnumbers\'01;}\f38\fs20\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1\fbias0 \fi-340\li340\jclisttab\tx360 }{\listname ;}\listid1707101030}{\list\listtemplateid67698705\listsimple{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'02\'00);}{\levelnumbers\'01;}\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1 \fi-360\li360\jclisttab\tx360 }{\listname ;}\listid1736200133}{\list\listtemplateid67698705\listsimple{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext \'02\'00);}{\levelnumbers\'01;}\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1 \fi-360\li360\jclisttab\tx360 }{\listname ;}\listid1746142932}{\list\listtemplateid-770147094\listsimple{\listlevel\levelnfc23\levelnfcn23\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0 \levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-3913 ?;}{\levelnumbers;}\f3\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1 \fi-283\li283\jclisttab\tx283 }{\listname ;}\listid1763991809}{\list\listtemplateid67698705\listsimple{\listlevel \levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'02\'00);}{\levelnumbers\'01;}\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1 \fi-360\li360\jclisttab\tx360 }{\listname ;}\listid1799756033} {\list\listtemplateid667213536\listsimple{\listlevel\levelnfc23\levelnfcn23\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-3928 ?;}{\levelnumbers;}\f14\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1\fbias0 \fi-360\li360\jclisttab\tx0 }{\listname ;}\listid1802265767}{\list\listtemplateid-189135838\listsimple{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'02\'00.;}{\levelnumbers\'01;} \f38\fs20\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1\fbias0 \fi-340\li340\jclisttab\tx360 }{\listname ;}\listid1821730208}{\list\listtemplateid67698705\listsimple{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1 \levelspace0\levelindent0{\leveltext\'02\'00);}{\levelnumbers\'01;}\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1 \fi-360\li360\jclisttab\tx360 }{\listname ;}\listid1825126057}{\list\listtemplateid67698705\listsimple{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0 \leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'02\'00);}{\levelnumbers\'01;}\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1 \fi-360\li360\jclisttab\tx360 }{\listname ;}\listid1830628718} {\list\listtemplateid-1411843560\listsimple{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelold\levelspace0\levelindent283{\leveltext\'02\'00.;}{\levelnumbers\'01;}\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1 \fi-283\li283 }{\listname ;}\listid1880046118}{\list\listtemplateid-770147094\listsimple{\listlevel\levelnfc23\levelnfcn23\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-3913 ?;}{\levelnumbers;}\f3\chbrdr \brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1 \fi-283\li283\jclisttab\tx283 }{\listname ;}\listid1891383293}{\list\listtemplateid67698689\listsimple{\listlevel\levelnfc23\levelnfcn23\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0 {\leveltext\'01\u-3913 ?;}{\levelnumbers;}\f3\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1\fbias0 \fi-360\li360\jclisttab\tx360 }{\listname ;}\listid1909457376}{\list\listtemplateid201916431\listsimple{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0 \leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'02\'00.;}{\levelnumbers\'01;}\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1\fbias0 \fi-360\li360\jclisttab\tx360 }{\listname ;}\listid1912155945}{\list\listtemplateid67698689 \listsimple{\listlevel\levelnfc23\levelnfcn23\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-3913 ?;}{\levelnumbers;}\f3\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1\fbias0 \fi-360\li360\jclisttab\tx360 } {\listname ;}\listid1930039845}{\list\listtemplateid67698703\listsimple{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'02\'00.;}{\levelnumbers\'01;}\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1 \fi-360\li360\jclisttab\tx360 }{\listname ;}\listid1970280884}{\list\listtemplateid67698689\listsimple{\listlevel\levelnfc23\levelnfcn23\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext \'01\u-3913 ?;}{\levelnumbers;}\f3\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1\fbias0 \fi-360\li360\jclisttab\tx360 }{\listname ;}\listid1979996653}{\list\listtemplateid-983293806\listsimple{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0 \levelfollow0\levelstartat5\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'02\'00.;}{\levelnumbers\'01;}\b0\i0\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1 \fi-360\li360\jclisttab\tx360 }{\listname ;}\listid2008553984}{\list\listtemplateid1083051718 \listsimple{\listlevel\levelnfc23\levelnfcn23\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-3928 ?;}{\levelnumbers;}\f14\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1\fbias0 \fi-360\li360\jclisttab\tx0 } {\listname ;}\listid2044940520}{\list\listtemplateid67698699\listsimple{\listlevel\levelnfc23\levelnfcn23\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-3880 ?;}{\levelnumbers;}\f14\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1\fbias0 \fi-360\li360\jclisttab\tx360 }{\listname ;}\listid2122916939}}{\*\listoverridetable{\listoverride\listid1484277967\listoverridecount0\ls1}{\listoverride\listid1128401347\listoverridecount0\ls2} {\listoverride\listid510024129\listoverridecount0\ls3}{\listoverride\listid60369652\listoverridecount0\ls4}{\listoverride\listid1202473732\listoverridecount0\ls5}{\listoverride\listid596059515\listoverridecount0\ls6}{\listoverride\listid155728706 \listoverridecount0\ls7}{\listoverride\listid495851259\listoverridecount0\ls8}{\listoverride\listid2122916939\listoverridecount0\ls9}{\listoverride\listid1056468893\listoverridecount0\ls10}{\listoverride\listid554704670\listoverridecount0\ls11} {\listoverride\listid127364873\listoverridecount0\ls12}{\listoverride\listid1979996653\listoverridecount0\ls13}{\listoverride\listid429935093\listoverridecount0\ls14}{\listoverride\listid268005602\listoverridecount0\ls15}{\listoverride\listid98917327 \listoverridecount0\ls16}{\listoverride\listid1799756033\listoverridecount0\ls17}{\listoverride\listid1746142932\listoverridecount0\ls18}{\listoverride\listid570163342\listoverridecount0\ls19}{\listoverride\listid1880046118\listoverridecount0\ls20} {\listoverride\listid54747388\listoverridecount0\ls21}{\listoverride\listid1830628718\listoverridecount0\ls22}{\listoverride\listid93088455\listoverridecount0\ls23}{\listoverride\listid703015956\listoverridecount0\ls24}{\listoverride\listid1508982793 \listoverridecount0\ls25}{\listoverride\listid1368751231\listoverridecount0\ls26}{\listoverride\listid1909457376\listoverridecount0\ls27}{\listoverride\listid499465868\listoverridecount0\ls28}{\listoverride\listid198276857\listoverridecount0\ls29} {\listoverride\listid216674195\listoverridecount0\ls30}{\listoverride\listid1381855382\listoverridecount0\ls31}{\listoverride\listid1026709677\listoverridecount0\ls32}{\listoverride\listid131025689\listoverridecount0\ls33}{\listoverride\listid1088692011 \listoverridecount0\ls34}{\listoverride\listid149493372\listoverridecount0\ls35}{\listoverride\listid1591813551\listoverridecount0\ls36}{\listoverride\listid1598640259\listoverridecount0\ls37}{\listoverride\listid1821730208\listoverridecount0\ls38} {\listoverride\listid7830218\listoverridecount0\ls39}{\listoverride\listid1707101030\listoverridecount0\ls40}{\listoverride\listid1178690223\listoverridecount0\ls41}{\listoverride\listid-2\listoverridecount1{\lfolevel\listoverrideformat{\listlevel \levelnfc23\levelnfcn23\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelold\levelspace0\levelindent360{\leveltext\'01\u-4051 ?;}{\levelnumbers;}\f3\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1\fbias0 \fi-360\li786 }}\ls42} {\listoverride\listid1651251240\listoverridecount0\ls43}{\listoverride\listid1763991809\listoverridecount0\ls44}{\listoverride\listid981275341\listoverridecount0\ls45}{\listoverride\listid1891383293\listoverridecount0\ls46}{\listoverride\listid-2 \listoverridecount1{\lfolevel\listoverrideformat{\listlevel\levelnfc23\levelnfcn23\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelold\levelspace0\levelindent360{\leveltext\'01\u-3983 ?;}{\levelnumbers;}\f14\fs16\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1\fbias0 \fi-360\li360 }}\ls47}{\listoverride\listid1128275989\listoverridecount0\ls48}{\listoverride\listid901213498\listoverridecount0\ls49}{\listoverride\listid-2\listoverridecount1{\lfolevel\listoverrideformat{\listlevel \levelnfc23\levelnfcn23\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelold\levelspace0\levelindent283{\leveltext\'01\u-3913 ?;}{\levelnumbers;}\f3\fs20\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1\fbias0 \fi-283\li566 }}\ls50} {\listoverride\listid1802265767\listoverridecount0\ls51}{\listoverride\listid506752574\listoverridecount0\ls52}{\listoverride\listid1494221772\listoverridecount0\ls53}{\listoverride\listid1185360007\listoverridecount0\ls54}{\listoverride\listid1485973778 \listoverridecount0\ls55}{\listoverride\listid1524856632\listoverridecount0\ls56}{\listoverride\listid-2\listoverridecount1{\lfolevel\listoverrideformat{\listlevel\levelnfc23\levelnfcn23\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0 \levelindent360{\leveltext\'01\u-4051 ?;}{\levelnumbers;}\f3\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1\fbias0 \fi-360\li786 }}\ls57}{\listoverride\listid1912155945\listoverridecount0\ls58}{\listoverride\listid-119\listoverridecount0\ls59} {\listoverride\listid-125\listoverridecount0\ls60}{\listoverride\listid-126\listoverridecount0\ls61}{\listoverride\listid-127\listoverridecount0\ls62}{\listoverride\listid-128\listoverridecount0\ls63}{\listoverride\listid-120\listoverridecount0\ls64} {\listoverride\listid-129\listoverridecount0\ls65}{\listoverride\listid-130\listoverridecount0\ls66}{\listoverride\listid-131\listoverridecount0\ls67}{\listoverride\listid-132\listoverridecount0\ls68}{\listoverride\listid-5\listoverridecount0\ls69} {\listoverride\listid410857185\listoverridecount0\ls70}{\listoverride\listid1141314323\listoverridecount0\ls71}{\listoverride\listid1562712096\listoverridecount0\ls72}{\listoverride\listid1629318846\listoverridecount0\ls73}{\listoverride\listid-2 \listoverridecount1{\lfolevel\listoverrideformat{\listlevel\levelnfc23\levelnfcn23\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelold\levelspace0\levelindent360{\leveltext\'01\u-3913 ?;}{\levelnumbers;}\f3\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1\fbias0 \fi-360\li360 }}\ls74}{\listoverride\listid283580464\listoverridecount0\ls75}{\listoverride\listid3168448\listoverridecount0\ls76}{\listoverride\listid12852297\listoverridecount0\ls77}{\listoverride\listid2044940520 \listoverridecount0\ls78}{\listoverride\listid246892115\listoverridecount0\ls79}{\listoverride\listid1370912328\listoverridecount0\ls80}{\listoverride\listid75170111\listoverridecount0\ls81}{\listoverride\listid184950354\listoverridecount0\ls82} {\listoverride\listid316764357\listoverridecount0\ls83}{\listoverride\listid361830913\listoverridecount0\ls84}{\listoverride\listid1235160651\listoverridecount0\ls85}{\listoverride\listid25452708\listoverridecount0\ls86}{\listoverride\listid277416935 \listoverridecount0\ls87}{\listoverride\listid941260066\listoverridecount0\ls88}{\listoverride\listid816725934\listoverridecount0\ls89}{\listoverride\listid1506897339\listoverridecount0\ls90}{\listoverride\listid1736200133\listoverridecount0\ls91} {\listoverride\listid1825126057\listoverridecount0\ls92}{\listoverride\listid822548825\listoverridecount0\ls93}{\listoverride\listid1050687673\listoverridecount0\ls94}{\listoverride\listid1604259461\listoverridecount0\ls95}{\listoverride\listid847643862 \listoverridecount0\ls96}{\listoverride\listid660693994\listoverridecount0\ls97}{\listoverride\listid1052919784\listoverridecount0\ls98}{\listoverride\listid1018891530\listoverridecount0\ls99}{\listoverride\listid139881367\listoverridecount0\ls100} {\listoverride\listid1423527014\listoverridecount0\ls101}{\listoverride\listid2008553984\listoverridecount0\ls102}{\listoverride\listid507326341\listoverridecount0\ls103}{\listoverride\listid1366172646\listoverridecount0\ls104}{\listoverride\listid-2 \listoverridecount1{\lfolevel\listoverrideformat{\listlevel\levelnfc23\levelnfcn23\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelold\levelspace0\levelindent284{\leveltext\'01\u-3913 ?;}{\levelnumbers;}\f3\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1\fbias0 \fi-284\li284 }}\ls105}{\listoverride\listid1651786827\listoverridecount0\ls106}{\listoverride\listid604504504\listoverridecount0\ls107}{\listoverride\listid981077171\listoverridecount0\ls108} {\listoverride\listid688795323\listoverridecount0\ls109}{\listoverride\listid1930039845\listoverridecount0\ls110}{\listoverride\listid1970280884\listoverridecount0\ls111}{\listoverride\listid928735991\listoverridecount0\ls112} {\listoverride\listid520314948\listoverridecount0\ls113}{\listoverride\listid1337805199\listoverridecount0\ls114}{\listoverride\listid978919556\listoverridecount0\ls115}{\listoverride\listid1457945097\listoverridecount0\ls116}}{\info{\author user} {\operator user}{\creatim\yr2003\mo2\dy9\hr15\min16}{\revtim\yr2003\mo2\dy9\hr15\min25}{\version1}{\edmins7}{\nofpages14}{\nofwords3831}{\nofchars21840}{\*\company pvg}{\nofcharsws26821}{\vern8247}} \paperw11906\paperh16838\margl1080\margr926\margt899\margb1079 \widowctrl\ftnbj\aenddoc\noxlattoyen\expshrtn\noultrlspc\dntblnsbdb\nospaceforul\formshade\horzdoc\dgmargin\dghspace180\dgvspace180\dghorigin1080\dgvorigin899\dghshow1\dgvshow1 \jexpand\viewkind1\viewscale117\viewzk2\pgbrdrhead\pgbrdrfoot\splytwnine\ftnlytwnine\htmautsp\nolnhtadjtbl\useltbaln\alntblind\lytcalctblwd\lyttblrtgr\lnbrkrule \fet0\sectd \linex0\headery708\footery708\colsx708\endnhere\sectlinegrid360\sectdefaultcl {\header \pard\plain \s20\ql \li0\ri0\widctlpar\tqc\tx4153\tqr\tx8306\pvpara\phmrg\posxc\posy0\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 \fs24\lang1036\langfe1033\cgrid\langnp1036\langfenp1033 {\field{\*\fldinst {\cs22 PAGE }}{\fldrslt { \cs22\lang1024\langfe1024\noproof 1}}}{\cs22 \par }\pard \s20\ql \li0\ri0\widctlpar\tqc\tx4153\tqr\tx8306\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 { \par }}{\footer \pard\plain \s21\qc \li0\ri0\widctlpar\tqc\tx4153\tqr\tx8306\pvpara\phmrg\posxc\posy0\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 \fs24\lang1036\langfe1033\cgrid\langnp1036\langfenp1033 {\field{\*\fldinst {\cs22 PAGE }}{\fldrslt { \cs22\lang1024\langfe1024\noproof 1}}}{\cs22 \par }\pard \s21\ql \li0\ri360\widctlpar\tqc\tx4153\tqr\tx8306\pvpara\phmrg\posxc\posy0\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin360\lin0\itap0 {\cs22 \par }\pard \s21\qc \li0\ri0\widctlpar\tqc\tx4153\tqr\tx8306\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {\lang1024\langfe1024\noproof {\shp{\*\shpinst\shpleft2736\shptop-15\shpright6336\shpbottom705\shpfhdr1\shpbxcolumn\shpbxignore\shpbypara\shpbyignore\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt0\shpz0\shplid2049{\sp{\sn shapeType}{\sv 202}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}} {\sp{\sn lTxid}{\sv 65536}}{\sp{\sn hspNext}{\sv 2049}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 0}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 0}}{\shptxt \pard\plain \qc \li0\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 \fs24\lang2057\langfe1033\cgrid\langnp2057\langfenp1033 {\f1\fs20\lang2060\langfe1033\langnp2060 \par }\pard \qr \li0\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 { \par }}}{\shprslt{\*\do\dobxcolumn\dobypara\dodhgt8192\dptxbx\dptxlrtb{\dptxbxtext\pard\plain \qc \li0\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 \fs24\lang2057\langfe1033\cgrid\langnp2057\langfenp1033 { \f1\fs20\lang2060\langfe1033\langnp2060 \par }\pard \qr \li0\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 { \par }}\dpx2736\dpy-15\dpxsize3600\dpysize720\dpfillfgcr255\dpfillfgcg255\dpfillfgcb255\dpfillbgcr255\dpfillbgcg255\dpfillbgcb255\dpfillpat1\dplinehollow}}}}{ \par }}{\*\pnseclvl1\pnucrm\pnstart1\pnindent720\pnhang{\pntxta .}}{\*\pnseclvl2\pnucltr\pnstart1\pnindent720\pnhang{\pntxta .}}{\*\pnseclvl3\pndec\pnstart1\pnindent720\pnhang{\pntxta .}}{\*\pnseclvl4\pnlcltr\pnstart1\pnindent720\pnhang{\pntxta )}} {\*\pnseclvl5\pndec\pnstart1\pnindent720\pnhang{\pntxtb (}{\pntxta )}}{\*\pnseclvl6\pnlcltr\pnstart1\pnindent720\pnhang{\pntxtb (}{\pntxta )}}{\*\pnseclvl7\pnlcrm\pnstart1\pnindent720\pnhang{\pntxtb (}{\pntxta )}}{\*\pnseclvl8 \pnlcltr\pnstart1\pnindent720\pnhang{\pntxtb (}{\pntxta )}}{\*\pnseclvl9\pnlcrm\pnstart1\pnindent720\pnhang{\pntxtb (}{\pntxta )}}\pard\plain \ql \li0\ri0\widctlpar\hyphpar0\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 \fs24\lang2057\langfe1033\cgrid\langnp2057\langfenp1033 {\b\f38\fs56\lang1024\langfe1024\noproof {\shp{\*\shpinst\shpleft-554\shptop13\shpright2542\shpbottom1662\shpfhdr0\shpbxcolumn\shpbxignore\shpbypara\shpbyignore\shpwr1\shpwrk0\shpfblwtxt0\shpz0\shplid1026{\sp{\sn shapeType}{\sv 75}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}} {\sp{\sn hspNext}{\sv 1026}}{\sp{\sn pib}{\sv {\pict\picscalex64\picscaley64\piccropl0\piccropr0\piccropt0\piccropb0\picw8544\pich4551\picwgoal4844\pichgoal2580\pngblip\bliptag-911113386{\*\blipuid c9b1835670ee652d8a60f5d9e44973ec} 89504e470d0a1a0a0000000d4948445200000143000000ac0800000000c43d91380000000467414d410000b1889598f4a6000000097048597300000ec400000e c301da6a98dc0000200049444154789cec5c5d7094d7797e9ea3c4455a3913235bbba256678c24482fbcbbf422b105e98c8120a613673ce0ba33752d7c13db30 b931d4cd4c5b3b63c7ed246e0d993436b4bdb1909de9d840dab12746b2f14d1090e9a4ec8a5e18a1c55344cc2e41241d76179c58e7e9c539dfb72bf607fdac10 50bfc3ac96dd3d3fdff3bdffe77d3f0ab7160914450096ee2ffcebcf7f7a11df4c40608397e42d8721456bf4c927cdb709144008142efeeb59406d89780fc4c6 e2784b62a82b1ffe46b77d71d91da0e818efec0f8b8e1ff5d87d8267d0069169e05c370ce57ff11bf1b7bf4a9f20208052f1f582e748ee2f126a28ebdc721812 fcf4c3df02a030f9114010e4cfcf928208e1f2a8d858e9bbe530143091a75379fa5faff77402b4c6db96138db629b71c8690ce3adb0c6b9a204002c69c9e0404 7306123fd38775889cfc9d7b03a30e102203cb4980b006003ed387952448fe351faabbce3b9d73a8cbf4bf01803f714ab2da1457bd99217d6e1efbbe51a8f013 e40a0fc59d0d062e4194b1c41f46fd0f380111202862ed97abba36224188627584ebd0cd8fa18eeecc1338fafdb8f79c3f2f02965a1603e03cc44e87aa086c7e 404210bb5410831b311b07f2a697651576e60909ef7904d44a89d0b22e48820071c9fd823530b8f39b0f88641561a504484266609610de0271cacef7e418e7a7 cef2f277c73e0570770fe4855360f1876745f47ce53e3fa83a46028e1c4845fe039c1588373d8685870140140eba840370258bd6bb04382844d192c72e2e49de 01bab805a8547922901a3c6eb43331cb2ddcf4fa3013988b27455002b5e41e3188949d6743ea2b80777480aa390762683805137d263e4b51bef93174a654e69e f58ec77c6681a0bc900980354eb21dc756b3bbe9e19f15053cb6b91555bfaf430b80a130bfbc884a3c044ce38969e9c0e0638210eedbd1228606d5c3e83ef11f 840c78f5d6448c8c8c5c2218f96a7ffb1c36de700c0542f380d08761d9c31f9d432e27808ac5baefeae96a2df91c22e4df6179a420241e8d2b804f840a192873 e9f2b82d9ea256897695c004225d25e815cc963f7cecbff2845174f3c6c89c36ceb573beda5a334a7c7f3e1842e70f1cce520209094690b18c2d4f26ba83b0b7 6438357a2212ef72024d51b97476f4544146322edea08c2017e3b1b9e70bf7a0bb351a8398b9c46c363d5eb4a06d526cc3c32d73cccd361c43819687e68361ea f55f183a8798824bb838e88464a2b7c7af527a65909956263d74da92b24d6ebc47dc81e82c8e6db24d5304454b4b2358434437ace9aaa929af498de743003834 0f613ef88ff6f635f158dcc9da78e1dc47c7c749c1921488e8eacded3e28f30ea0f758720787b3b6c91a0b18d11266ca5817f5392751c6424600240301a435ed cbeeed8e7585923d17e20373bed85a3352787f1e466577be7735144e200ab9d4810c5c0e1522a7fea83fee79c65b1e51a3070ec36943ebe41852937c8427d206 2c2b03919211d5bd2119aac8123bcffa8a1bcd87b4040ecde7d0c78f2dbb3410e706879caa25ac815df1501f4290211e3e90a64440c67a1d108a262dc3c33ca7 1c0891cb57dddf11f5eb78758ab9f162c3f9d048c4fb7387b0049dfb1b64a291db3d225a3a1b43756c5b1d829d79251dda1a84b1977c98424b2fc14e5ea31dea 591e8b46037de90ffe4a40cf96ea6038edce507426d2af563b44a4a80fe6b4976b9046878644afd10024b776bb3703830a84d592d604ecb6ac1d6ce949a03dc6 34dba344369646774ba38f026a6318b08308c21a2bb3f6031941ce4a2e028680ce7f3f0523d03a7779737f04181e38ef988cd64c7dceca0894d8f1d01fdf15fa 926557d3d0535147b531f4e13945db6401fefeb34f5f1620e3765513c405c2d05ffdfe57015a639d58c6b68dbff731609c1fe8231389eae8dfc0320ba1d0ea8a 73527975a92686a1d8764ed012892dad96c55dff633065569e641d615e283ef4979e792eebec968cf5ab39012761e9be8a6fec9b969a991e9c349c6ae6609d31 9392eb0023a57f6039f9d76720116b3b677be2d0082224005dff9c90cf20181a82a00149232bc25883d61776f5f928dafd13dd690b1a7db0eca966bc6ca69a2c b0ae39b9f4eb3c7459b8e3f2b10708f2f7d623d97272227dbd41748106a1d69707f71560c4a926586309c2d27b859832d14d1b23089083cfe08447252a53f30d a3a67b6a7c619b6460cf6f5c7edb9d87b220bef893e3a3b80c4c356ffafcd22b873ead3923416c69dc06c369e58fe3c8c497ff332fc238310664428567567f2f 7e5bb00b04c7500c3f61698f8da39ab24c4bcba6c21114cf8e81c258d19c99a4a8f4243872a5815b981929bc7ca0eb5fd650b23e3d440ab000c1d6adcf479cb9 13007aec2a45a6b142548121491812a46881ce9d2f4ab09495852c2cdb2e3cfdeadd226160d8d07a81ba44b0c43d2dcf6f0bdc6949a2600030fec6e680c702fc 4aafd3276be8d62aecb2af0af0d2e1224f960aa54a71988b396dc5f885f30f4b24eedee736e08b0c05f0998d0b6377af45957c085887e22341f609d3d88d81ba 5e0b568170e1c93983fddd004cc07002f9ed8d8d2da3993155d18704ad013bd7b5862aa8ac5ecfe5f500ddfd6711c02ec2a69d94465eee53703705505b362cd6 216515599681b0f2a9166072f7045c54654dc0703e7e4a6e8908c53d1f566e7bc16539744bf6edb1a120a3e375345acfcd942a655994a54ebe0816feee2c8223 a61254048c90da294cfecd49b308773e0c921ede733b00baf3cf6f1364a32deecca8024319ca88e82cbec72581b494f953b4ded0148f2c5d8c7005e1d19cd0fd c69a30d1a5e0e5fa539578d99dd7f6fcb2d08649baac52d9de7c3a4e2b278a7f509cac92c0596059be2ac018f9d17927cdbb12a5fccc75a6ca58cfc888d2298b 0b2e1f3c9ddb2408161813cf7011eefc5528ad4e0cbe5b0480d64532caa8aa0f159cdcd48dd0d5f072d2b951ebd61f3fd52ef42daf974b5a58aa90e5d2cd14cb ed71c5408096aafcfebaf8d8e5242ad3d1b210c9d5195235bb0c0ac93652d3ec710549ab962e865dbe9a0874b734368b303baac0d01a51406faf655de9a035b8 7fd52284295791f3b1174f90513d8fcd487f12e2dbefb04ece9fcd0f26eec499a3872abeb8beb2ec22bf30517d63c4cb34bab4270dbefd0eea7259f19d5f4aa3 15105e6f72b17c50d1bf28d15e9578596c12c6265b40aa763c2c14969efaf58d50cf2d7a0fa2d1bd8c33a50affd0e5bc8e1f5bb212aa76fe40c2faad1e3ad6dc b3f80a31c852a32c4f7d9d3750a10f5dbd4f50a0573900808cafc5aafa83ebeddb2c3a55caa2fc71a3810db273e5e413b43e5a59b4d8e046a22a395821384da9 36c01af98347999bbfaba02154cb26d0626d559f8bae3c9544ef67003aaac490104999ce077dadcad55fd38ab2bafb91fab54bff7fa8c2a61889a0566e0774f1 e5c90a90e862e4e4bab6b689c977263eb329d572b02460f9e18be0afbf7bb18ac910a748a4de6e43cb9b6716314abd71a812432b09166dc5d452238106863024 0d0d7d5981052e63acb91ac4f326b94e45b937f019cb7a3a23e8e409cee667b75cd93805fff7cba3ecc33a54b3eeeb4b1726575e9884e01e261154431b88d658 32f1ab8fe39367ab4cdf28592eab729b51825a2c55c8cd6cfea09a4ef4318eaf8f0f5ecbcaecea4e5ba776ce1fc4b714839e2dfaae8f4801003865aa1673ce13 4385febdfb6f587e597740a9a660b6a2317d9c82e09b6129b2c3b4debc35e35dd1909012f74112dda9b35bb0bf39ac146a7c7c4a29683e29e7bfdaebb8f30ad1 97fbcd9402410dc749613d3719868df4e178bdebacdd6b2650f892d6b79de59815443509e092ce25c9f5638509525a8884435803ee4b01ae759b9cb440eea6ce dcc63158c48ff3eb4eabfda437b1d75025b5612040346f5dd1b6b5cd3651b06b5d6f43efb7f4f53f256549bb20198750bd870abe1ef9f2a02071338b7518ae16 465ec5542ec42b3430a5edd4a0dab22c58cbd49bc0b1230696e8fc46b325ede5d7ce10bb27e025ade13ef6deb55f5bb77efdbabd000062c7fa6bc2220ad8fbb5 01aaea43066a8d72d9d154d9b8cc8e6fec78f42f0eb8e717f85e8bbdebd382ea07b5b5eb6045c09a156f5e785080e979e46eec4abd75c1a88dbbef5f79a4a4f3 1b4d269eb4464937bb7bc8475d5b5118d806773ceff35f332357890096c69d7e9a7f15fb78f72b85fe408df85f02e323f5aa52ebf4de4a20de2cf2a401eca981 bfc5e45b1728155f40aac51f2c2f44a437957c2c508942d06156328c81e50c8de573a96d00fa923194b58b95b73d854e4c59dd9fe09e1c5406b95ec9ef4a20ce 7fd8d71fea463f9a4f24113a3be52b0465b8b589465357a04fac058142baad408957001617304c6eb2f057e0fa3bfc52d318aca4cabc9c299688ba612e1d4738 67ddf792bb9a762790ae67841ec7d2859c4e75c421ae513145e75fbbe7d4d9a0a9d2df458a74ae43e007d5e44389a2b172d5e250f3df5f58d17219c682f26d97 0b42de5326901bc86a0b016ab07d23941b4ac6a9d30305753cd5cafcee7368edeb456e383b35a8585fee60324e64f6e710ddd44564873760efb92f3cd6edae95 da7f54486c113018ef3e90c2e6d5028fec63b4375c3865d60054e403283b9c4808e9545f1492d1704eb941ad8a1fcc6d213010eb536e28d9f56aeb560c0f0b7d 7db56d0a04eb3c6d41c2a90b1c9b0c8e07eaf54935804449c527867a56ecc892e0c030c0dc6b6968f4c9eca6dea1bf0476bcbbfaf1ecb3a3a46593009d1b4c51 a7b767366dca3c7142ca0da49f4cf3f0771c43097b76b73f1e1d18203890defe16c79fcb82879f1d8f675f0a173d6f5be81894e75f4b814cedcd51a4856b1e9a d2d05e081a380866078f6c1fca60cf4bf12dc99706ea3e8b80ae69c6fb0e1248fa66b305e34361384d71dbf277f30f3fc5c80010d43c1a11afe885288633698e 27376bcb778e27a28f9ff8b8df6d0afca7c2b684bafefc7b3f86f4a3af3ec327c74e770922b10fdf6ab97778a49fc081e8bf4576ef1bd984d7f1dd041e2d040b 8f97d8c93d49961068416ec4de587ff0880dd288d4bbb11762e7df5ad58ff8c8fe9a18fa4726b88e04c135555b2a88c817084200b184a8088ea197d830404090 480b229fe98a899b73b1c8ce56b1d59ae0826929e4ffbb3d01447b32d918c96dd4eaf14bde28ed5204eafa88102e3d1f51efbe3cf2a73a12d0a657cb909b668b 6441c894194f06965c9076b570c8647780e7f275f8d0ad1e181fb8761ad1c800a85987336f62bc1f0030c638148b659d6574373583db416c001127c6c7091126 883990514ca422cac58035116f40094071209be314444493ced2641015d815aedbeddb96c2c791b8a22c1a8527871e5e42ec6921724af40960fde78ab8acbf10 641b82a8aaf1c895c87affb6280288668392cd7111a29533bca37b8fb31b227c6f45783c2f264721281a34000104b383870bd14b008065ae1543a1f7e2a94599 205e16549acfb956414dba0a2e804950006e8fd32516aa931fe833332c8fbadcc95ecd81f34c4318f7dc06b62b2f220348160232468869b44001486fcffee0fd 6da44b10f85e1fb9d553367c400ee49e9056d871b0ffdfdfe876190d068e35e50b280501ab952a94f107711af007979277f725a404810622da95224018359800 cdaff82130f9316680741e3e12cb8f58201ac3100020c56df7226fe1194604ac923a25483944459575f988e3e7366e6acda721df78460b75618cb0474d901eea ee28eca300644566a1eccf20ef8090de592f0247080a960093cca405fd1f7b5713dbd6955ecfb912ba10a929ba18932ad00215e97415911ea08b9194c520b1a8 6c0ac47681622696b2e8c4b68c028d651bb368a338994da428d98c7f32abc8aedb852d6553d496dc994562ca5d0c1052066661915acca22205740ac48f2e8ad6 f77471ef7da46465f24379420b3c8025f93df23dbe8ff7e7bbe77edff9d0fbbb1631df0c6c33d57aab44da6476a4b4986b5c0420f4df5fcb5c4a46040b0b0b99 1c00daca7063c1485452abc3707137c3abc51196360fa5dda768923132ebc0250084b1defd4c64ab378f6dfcabc24243e7a617702c51ffb8329fd2bd4afacdfe 88228c44a1d24810fdf6e2b9a555007e564d8fde9dbd90e5d3b0e1d7a3939fc4addb800ebd37be5c7cbd9ecead81282cbd6112e766041c6fdc3c9b49d4ae1f5e 5ab8b799b2805828ce0efef90958883f7963a680958173319715a8827ca6725cc9ec3abdaf278238397369b55c58a64f9944fec2dcb5ab1027943aba78d21e1c 5b722a38148fdd38911e2bbcb27a7b191766e28522ce3d5c7b3dcf077bbecbde96520c80cd2d00402283c6ddad03e395c610c5dbf56481eb032988b562c4c111 6ede412e5b3d9002582de240a1b1f1dd0111c5aab2c3001ad5541aa8d5b309ffa1566ae942a59113cb892c10550652427d19b98395541a6133a051ae2a9d4b51 5c8cd223d1d66082b57ab68f62b1c25c4e6b258c664ac92ca2ca400a02b1f1297068ef2315be0921bfcbfb1528d89897975747400b03e1a880a012e48f3846a6 49e6fb66694d0bc31833122d37f52ff55745bcbd120e343f909a87bf8c18fb4626c0d720a0bee81281b3f1dc4270519ba1ffad8f1a3f887feed8e46150696a32 799a80adf761f81a9adf469082085f4118e15b5ca19631ff29043db62bde1188aa167a2b5cb785630ea1e271e369deb4b923178fcca10de1c933dc71eb408d69 e7959b5614429f08bcdc377fda2e1c3a208ef59947d786eda36bc3f6d1b561fbe8dab07d746dd83eba366c1f5d1bb68fae0ddb47d786eda36bc3f6d1b561fbe8 dab07d746dd83eba366c1f5d1bb68fae0ddb47d786eda36bc3f6d1b561fbe8dab07d746dd83eba366c1fbd7edbba5829f33326b24866d2e9dc532991e1a1d6fd f47d0117bc77f56643c6074c58a38989b6e33d76c5b6a881a770fd6f09bd00a3b30f5cbcba9c099f9a6a8d8f4c7ef88f7d7b1fb1f72dc208d1f4ba817c54bc35 164f2de4dac598afbcbab8af9a217aa9a575630d065e1d4d22aa964b6b6a6640ef3128aa7aa964f69505815ee12621a4af240124878626a2e292be6626f05785 888d136dc71a771c7a598e680dc692000002c9b1c2d3e96a2281a859d161dfc0e021e3546e2f7d81a7331c324e63d85716040c3648816504c30549033fb1283e 110cdd22fce2d2ae20b468c120a44734f5697c664b887b8ce334ddfbe26cae38ab4be1ae6afed9c130ca59102a2d22a859d29bd0656710516903ee51e5d28648 09d046398a8b58d0e7c14800a247eedd24a37205218a1e002dad353e04d72bfd8b14eae586c0565d1e69ab048488d38e462ffa5d05808bf5537110af4fed0358 5f2a5564ac490e8d8c05c94842b877bbd4a0a86cee485aa0300d8a9953447da118cde705a0b47c7f53a4f8fcd8cb20808d9f81110d2cef940ca083a70801e5db ab918c943df44a1a70b7af2d156b107530379645dba9574f19948eff0745d01e3cfd3c5a629e01e1c31bd684bcb53f7e2b1bc2c4abb39550ef919a3a2a502fc9 40f9792c5f6c401fe480c63f945c71060a485fc880284d8ba004f3d800507e9e626daeec4bd2d27262128088e5778d3b6834791c9dbe38ec790bc9a2ab15fbdb e5ad4c920c1904044e7d821ef6fde8f8e86fb7c0c6bf64fe5484c8ea993ac0ecdffde037ff49e857031982578db54c158a3ffd3fc11452684cff1aa40a53b9d2 ff12d1afc6ff40ac2fbb845e57ac0326350e54fff637a23d34f597fdbf06586efc0544ad78138296b93c5a2b9275227a85c272b9c782106fdd2e4ca47da62584 0f1f90c23b3971e4cd2285d90fd300119d892893994f22ffd78f405c1c4e10028d587b17d655885cacc0588c9f07d26705d46e1d03b2ef4395cb46c2780180fa 01cc46307af93cf4fc9fcd12581cce538dcb10fb4f8eab7ae706888e6e83006028bd9d45980b974f5c75c9f200b66e8062210742a76181e89a00e06a43329a4a 0a89ef096474d765c04a988b420ac822607b704442fe0001de0190c8e5f207211aa68772b95c3e03ac5401f44f49e4f82110fa58e2eae7061a1b07b227ff29db 9258d2a9302013f323246564c0e8a3572b7e5dbb248a181100a6328478eb9184e8b60c94ce09c02021a92ec09030951241a67249561f91b0c890d28008559b72 f4b22135545a92a0822b5c3504c97c4a6293026b00c1d4fc08d1d11d19402f08242f2c5e8d8ca560c1cd93e7c6441177090819375be73704b178982837202aeb 86465062d925bad04660612c0f510debeb8d912ef9cbd5100440dba22bd358276ccffa0200a00e502ce55d4b2ede1e17c164b2f35df25e976f7474f4ea2d2311 c642b32888a8d7005a930620322142a632e6f2d9a1410294cb792744585a0267c7dd9c91fb656b6ed1ee2483882ac51e954b74d696cbe17429fb736ba71368aa 0974b01d7b214ad481b3858fcabefc2e6613a3400d1498f06a0a495146eb80ca009d9f2c4cbee6872b6fcac9f178818138ef8e3e677a27e8be0f4b180b235812 b424d22e6d6eb97c6aa435b3ae63d11b7b0e43f3ab976a04688d2e8f42910420eb39962c1ff708ffeda7eca058147e80aece7a0121f7705b6ae1173423b16124 a3f78742ef764477e1e3750846b59991f3499f11d7d1ed304e6e0547f2576f0aa0cce6ed71569c3f1cbb1646c03a00c8583202109b8672ed6920ddf4e504d64a 6bf5f5080cabc827614108a55c9863dcca8fe7de78242308abd3e7332125b47361c0207c02f59d3a0f2340b82f90b26896ff68ae60284015c03d73382b11df6d 6adf88ab677e3877bb141952dabd5e1665ac08d6fd74234a9088c10ffa8c00033d78a3e286ca0e6e86616f3488bf16a6dc34b1e9f4c2604cb09c25609331b553 81d31c21bcd4297bac8cf34328a1f1e69b6b46860347a632345fc0bcf00065a14a8bf3e2da71e69f73142dd5d3986920a6223a14ad05a128ea583aec04e42d40 45fe7c440b3043200f828aee0241e38d905cb561042a4bd345c89aa12bd7a78e269d7cc26e180009566b8ee6f2e5810528317fa1df1576a82d87fb742c3ca540 cf1a12e3d6b530df362a6e6c53053d9e074cd14234abce799167b9acf546709a42572b82ccf0fb5929a8fec0d367b1701180ac44582c05a981c0594a18b93eea 34518a21ddbb63618022fc840800500fa49e14311493b09e3135408e40ded5305caec71a81db7c0fd79d5741197b1a205533614ea073c569021799788e02b41c 7941c190fb6f00252e4c01a2ad8a9d3da5c0883367aa0a66903600f2710ec07312a42a00011ba035cc084ae56040e97258c6eed0c0901b2ec9c73d070068a36e 4de0b9bd1b8d475e83012f91307c384be3595e4aa8cb75dfa3233030911ba97fdf86f91a3090d67efcde5a68732b450bc28c02384c43a2e4c4b4d62928314a10 470590fc743126f7b73da1fb2a2098c70d09fc48b4403cad88021e38ff517ab94f02ccddc5208c2082cb6f45eec36404d95cc7f3d88680786bfa871f966b6adc 9b7bd78216c7fb008c25ad05574410e59a25714c80309c974498cb571acecfe1364d494964bf207289c0cd7b5e5cc24d11794ad0fd8a1f2312a7452b8b4bef45 6e38de02804f4eae00e2c3555830dbf1bb01145e841c092b7965a6eccf2142c519c860ec1c513f53a338f873e75547d3552778951e1e360fcbe5e149e845103a 340fbf469e5d168c90c9dfddf2e3e92ffc86e1892a0524f2998dca7540985b71364a8e0f25a3b572e50e75edaa90cc67aaa58802aea73b7ab10c80562f052ade 58630999b1d37d8eccbe3d0781e9d1da678f2cf5dc7c9f5fc245d315b79564ac8c35c727c517156c08116afca8616540092fd73e03817ff35b57ab6fc61b5477 08889796ac1306740161bf0416168272ba64ce1ff604d0b767a32f83a199cc1230b0e63144e985f9f37df41ef77cce00f51b9f3644fcd57b7d7e5d88e495f307 7c65662393caa2b5b7890213f383a460d1ffdab9785ded169413410d5094404dcd1f6a2afda6272180d602561207e60f074aa373e1b643cbd57a8512914bbdd0 b76d92ddb85b8d28a68746fbb63f4669ad0c58931a3c9401801221f40fb6bc66b9d8b0e6fb2fa4508d002017aec8cd956a430087260808a0aaa5fb9f13eccb8e 66048a9572bd2223e487b39ddcfe0218dcbf5641220f27de1496b23b1e4681d60b925cbb6dbfa9291ab5e358fc6eb47455b5ba494dada94e870fe060cbc76ffd d8ad8fb1fd71b6bd2a587e7723ee787938b08d1c43dcdb5b0e7476178e6100b77ef0be07b66f5eb0e5ffdb9fc70d53ee4758486c5f17bb43f22f6c1ea65a9abb fcedb795d820f64415f5f7056e7fbc9da7bf5277f276b03be3e3e30efbe441a0b57d86bbf87fad5dfc19e9cbad32771e3b07b16677dee5999ee8a6eecf78a07b 622465f38f2f32d133d28b1d0c82fc5d2bc74734c912dfcac2f1d637abb5efeff440e2c384b6f5660682acb94a6c9ed7b67777f6fa2420eecbdb5a62b3536dc7 2e9dfd4bc310fc7cffc4a55ab80aff35b5f6eb78e27906da23ed2e5db61dc8d309e0de5cef1940f06d80edbdb63d3c53c359db68cea50a0e46bb90db527e4606 b33d40f00f77f543be113c251effdaffa0f5bbc1c09e8d60e2f6196abf2384607bff66af26956768566d1fb414a1f2bf3f0033a3437bd0784451f515e5735ffe dafd815e826acc9445a97ce37be7536d5f91a0585f1072bf6b21b29f600034a64b9abcf28b7772a6fc7a04f8b082d62d12f7230e3750fc63c76fb5f8cb5e425d ad27e31de47d859e19e2a765fde4c81ff14f0a6bf5fff9af11c0559f63083d825ff891bea6997781fc6cce3007bb7f7ea5dd9fcba728c6dae684e3b2f8ec505a 5f19b42c9fe1c805c01addfb7ba3b077c4985b45abe87c588fc5348bbb8ae21ca810b2b03db531a6724343dd4f7ddc502bd411414618361665313002f0a1372e 172290b5fe5428a0435f6b49cdf8319f5f15c79bb8a272f12a28c4ccef1bf48a9fdafe9cdbedd584e87a606dcb7e67d03738096254d5c18488a88ac17e1fdfa0 ad1a92838c7b3451fdfc0f07e1ba703c2ec6d1b000844685c824f7532b047a516b30e35d394e0814b47a7953c67ee7954940d0d9cf265e5b5c7884c454412b97 3f47cfd982e0b2b949a527c600e0454c1ebf7bb906e4de4e42c08b9a9c20f00333390151f7dfd00743607d760d964c5dffb61f7b4fd18b3a908eb97c42d4f21c 468e62f5e6b5fa793fc52e5fb1e97a34975b7b9703f5c7b3990ca8ea498d1ed5ead2bbe625009056e634b0c9d2e5b3840ba683d86311b2074444d3f5bef1c446 a9b6af8643f4721d48f9277653407d8ec36f43b903979633470810f5c5c3a7138b1775ed93f1a9e4e22514b3006734f236904b5cfbd9f7131050bd36f8ce8147 7fb375eb2c2017dae5860137fdc85b09f1760000031b4944415400ab75fd7f77670c14571585e1efbf50f11e96ec4b4a58eccc2e2d8ba501cb246309a4cb0c76 3a6095ccd8c2888d12d399611c8b24d8b2695d686529cda2e5eea675c18af75bdcb7cb12689c891af734b779336fee79f7cd39e7ffff73cf8f8939ddfbaf77fd 762df8142ea82110bb78cdc0dd8c9f00503dfd34e19ec2fee45aca3d68028d8e563154dd6b8250a3f4f5942696ac63107196607fa84ed479d2662201a52ba395 dc8c0be597ea641f919564a1da5efbb719f0f9d86a02947f1dbb9f029563c0c7ca770a8aae552387b03c21ab7ce50dfd9cc802ffb9b996bc459cf2ddb040761e ba97928d8e4b31bf9eb67ec13096d700a7639ea78f27e8a498871baad50c823cb124e4f4cd17f4bf906516c9eb0f5eba2fbb1d151ba714dc1d7661d39a8ce7e6 867c86082ea760d9e5c4b2381740f0f6304facf7adebe4ff83216392b38d2d3a5b4fbfa88c54482190e1567eb1794b9e2e5c93cbd839ef15255eec6ece43ac9d d5f1e03a0de30f405c370d57869e94232f7e774be7af3f7b3c5a713950ba41eff7215ad40e5d88f1258f92fcc233c5e515b1a9047c8235ac4dc097da0c86ad45 ecc42b6f7f7933e7c5ee3fb8a37fdf02aac070b25155de06c03da2f85c7d261fc0051358460782823b2e109a6bd08408df1c9a780716b51feee3fd912af682fd 91dc783db4a7240a7a5153aef6ffd63892189003022a70d82b0a6388b0c3759c561b4cb7152e38ffe59abba31597a5ea824e1f15a3870ff6cd87b43b006e9054 0aa245179c5f711e6b197fec442a303e230f4b1d0adf4f727066b11387f6466793918e920b09e0f5c4ad078758cd870fbb62051e03ec75f2bb03e0852beb9aa9 6ff5189027859706620f5b7881b36fce7a9b079f60d0f3dd0e70b2afdabbdd3cf6376d1c946c6fb5da8f62a048a1b4fe55e3f3f9e4b81e6eaf620d40d737d6da c6a6f77f9ebd7572b271e9dece0b441174a7ee977558987f26e0ece9f7b3898e94ac8cd4391cc7a8fca4bef72ae4616aee7605ebe39b7b8d233c7b675100334c 5bd7ac8be51707bda3665ecd2ccfe599052455a7802b4c0928af7fdb0bc9d272678e0466b2ee2b91d6d6ae64e2ff6bfb0b2159802a46f23df40000000049454e44ae426082}}}{\sp{\sn pictureId}{\sv 65536}}{\sp{\sn pictureActive}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}} {\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 0}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 0}}{\shptxt \pard\plain \ql \li0\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 \fs24\lang2057\langfe1033\cgrid\langnp2057\langfenp1033 {\pard\plain \ql \li0\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 \fs24\lang2057\langfe1033\cgrid\langnp2057\langfenp1033 {\object\objemb\objw4846\objh2580\objscalex63\objscaley63{\*\objclass MSPhotoEd.3}{\*\objdata 01050000020000000c000000 4d5350686f746f45642e3300000000000000000000ea0000 d0cf11e0a1b11ae1000000000000000000000000000000003e000300feff0900060000000000000000000000010000000100000000000000001000000200000001000000feffffff0000000000000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffdffffff04000000fefffffffefffffffeffffff060000000700000008000000090000000a0000000b0000000c0000000d0000000e0000000f000000100000001100000012000000130000001400000015000000160000001700000018000000190000001a0000001b0000001c0000001d0000001e00 00001f000000200000002100000022000000230000002400000025000000260000002700000028000000290000002a0000002b0000002c0000002d0000002e0000002f000000300000003100000032000000330000003400000035000000360000003700000038000000390000003a0000003b0000003c0000003d000000 3e0000003f000000400000004100000042000000430000004400000045000000460000004700000048000000490000004a0000004b0000004c0000004d0000004e0000004f000000500000005100000052000000530000005400000055000000560000005700000058000000590000005a0000005b0000005c0000005d00 00005e0000005f000000600000006100000062000000630000006400000065000000660000006700000068000000690000006a0000006b0000006c0000006d0000006e0000006f00000070000000710000007200000073000000feffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffff52006f006f007400200045006e00740072007900000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000016000500ffffffffffffffff0200000040399411de36cf11953e00c0a84029e9000000000000000000000000e0d9 b8a53ed0c20103000000400100000000000001004f006c00650000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000a000201ffffffffffffffffffffffff00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000001400000000000000010043006f006d0070004f0062006a00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000120002010100000004000000ffffffff0000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000001000000750000000000000003004f0062006a0049006e0066006f0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000012000200ffffffffffffffffffffffff000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000030000000400000000000000feffffff02000000fefffffffefffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010000020000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000100feff030a0000ffffffff40399411de36cf11953e00c0a84029e92300 00004d6963726f736f66742050686f746f20456469746f7220332e302050696374757265000e0000004d5350686f746f456469746f72000c0000004d5350686f746f45642e3300f439b271000000000000000000000000000000000000000000000000000300000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ffffffff0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000043004f004e00540045004e0054005300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000120002010300000005000000ffffffff000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000050000003adc00000000000043004f004e00540045004e005400530056003300300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000018000200ffffffffffffffffffffffff00000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000400000014000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ffffffffffffffffffffffff0000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ffffffffffffffffffffffff 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001004301ac0000000000251c0000b7000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000006221c711ffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefffefffefffffffffdfefffefffffffffffefffffffffffec77d6b6bd0fffffefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffefffefffdfffef7f0f9fffefefffefefefffffefefffefeec876b6b6b6a7dacdafffffefffefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffefffef6cebebdc3d3edfefefffefffffefeffffffe3756b6b6a6b6b6b6b6ac7fffefefffeff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffefff2c3bebdbebdbebed1fffffefefffefffefef5876a6b6b6b6b6a6b6c6b74f5fffefefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbcabdbebdbebebdbebedefffeffffffffffffbe6b 6b6c6a6b6a6b6b6b6b6bc7fefffffefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffdebebebdbebdbebebebdcffffffffffffffffe916b6c6a6c6a6b6b6b6b6b6a9afffffffefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefec2bdbebebd bebdbebcbfd2fffefffffefefffe6b6b6b6b6b6b6a6b6b6a6b6c7cfffefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffebbdbdbebebdbebebebebeebfffffffeffffffff6a6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6a7efffefefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe fffefefffffefffefeffdfbebebdbebdbebebebedbfffffffefffffffef66b6b6b6b6b6a6b6a6b6b6b6ac8fffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffefffffffffffffefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff4a3a38c81d1fffffffefeffffffffd2bebdbebdbfbdbebee7fefffffffeffffffffd96b6a6b6b6b6b6b6b6a6b6bacfefffffeffffffffffffffffff fffffffffffffffffffefffffffffffefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffec5534748484848d1fffefeffffffffffd7bdbebebdbdbebdd7fffffffffffffefffffef66a6b6a6c6a6b6a6b6a6bbefffefefefefffefffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffefefefefffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffef3534748484747488cfffefffffffefffee3bebdbdbebdbdd7fafffefefefffefefffefffea36a6a6a6c6b6c6b7e d0fffefffffffefefefffffffffffffffffffffffffffffffffffefefffffefefefedb9ffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8d4847474848484748fefffefffefefefffac2bebebebedafffffefefffffefffefffefefff5876b6a6b6b90c7fffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefec472424dfefefffffeffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff4484848484847484747fffffffefefffefefef6dedeeafffefefefefffffe fffffefffefffdfeffc7b5bdedfefefffffefefefffefefefefffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffcf72414342d0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd14847484848484848affefffffffefefefffefefffefffffffefffffefefffefffffffffefefffefefefefefffffefffffffffffffefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffb8724242435acffefffffe ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd1474847484847496af3fffffefefe fffffefffffffefefffffffefefffefffefffffefefefefdfffffefefffffefefffefffefefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd08a4d43424242a0f3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffefefffefffffefefffefffffffffffefffffffffffffffffffffefffffffffffefffffffffffeffffffffffffffd148484848474781f4fefefffefffffffefffffffffffffffffefffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffc4 894e414242434d8ae8feffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffefefffffefefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffeffe7ab8a71715a4342424243425a7296abd0f3fffffffffffffefffffefffefffffefefefffffffffe fef35348474776d1fffefefefefffffffffffefffffef3d0d0cfac9f9672706641424172717270a1a0a0a1d0d0dbfefefefffffffffffffffffefefffffffefffffff3b77f4d414242434259acf4fffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffff42424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424243424142feffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffee8965a4243424141424343424141434242414341425a7cacdbfffffefffefffefefefffffefffffffffffffffed0a3aedcfffefffefffffefffefffee7b8a0724d424143424143424241414141424143424241424240424242434c717fa0a0c4d0e7 fffffeffdccfd0b8a0714d434141424043425aa0f4fefffefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff42424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242 424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424141424041fefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffcf73404243414241424242434242424341434243424342434242414171 a0dafffffffffffefefffffffffefefffffffffefffffefffefefffffffedbac6543414243424043414241424242414241424141414342424142424243424141424043414441424243424341424041434242404243435aa0dcfffffefffefefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff42424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242fffeffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffb743414e8ab8d0fefefffffffeffdbd0b79665414243424240414243424243435a95e8fefffffefffefffffefefffffefffefefffffefefeffe8a05a42404341434141414342434142424441434142414341424243 42434242434244424241434242424241404242414141424341435973a0c4dcfffefefffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141 41414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414142434242fefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff968ac4fffffefffeffffffffffff fffefffefee7b7654242434242414242424142434072d0fefffefefefffffffefefffefffffffefffed07e42424242434243434143424143424242414043424143414241424241424341424242424142424140424241424342414342434266acdcfffffefffffffffffffefffffefffefeffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff42424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424341424242fffefe fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefffffffffffefffffffffffffefffffefeffffe6894242424342414243434143434167b7fefefffffffffffffffefffffeffc3714243424142424241434142424243 42424241424141414242424243414242414142424242424243424242434142424142436596cfe8fffffffffefffffffefffefffffefffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff4141414141414141414141414141414141 4141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414342414242fefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffefffffffffffffefffffffffffffffefefffffffffffffefee77e434243414241414342424142415ac4fffefefffffffffffeffdc71424142414241414142424242424342424242424241424241424241424341424143424242424142424241424259727196b8d0e7fefffffffefffefffefffffefefffefefffffefe ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff414141414141414141414141414141414141414141414141414142424142424242414242424242434243424141434242434242434342424141414141414141414141414141414141 41414141414141414142414241fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffed0894241424241434242424242424272dbffffffffffffffa04342 4142434142424242404142404242424342424243415b7171727ca1d0d0e6feffd0d1e7feffffe7ffd0d0f4feffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff41 414141414141414141414141414141414141414141414142424242424241424142424343414341404284424143424241434243424342414141414141414141414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffee8714141434242434141414241414295f3fefefeb8594342424242414243414340444241434242434241425babe9fefffffffffefffffefefefffffffffffffefffefffeffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff41414141414141414141414141414141414141414141414142434342424243424342434144424242435edb4c434242424143424343424242 4141414141414141414141414141414141414141414141414142414241fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffeffffffffac424242434143 414242424142425ac4a05b4141414342424242434241424241424243424142415ab8fefffefffefefffffffffffffffefffffffefffffffffffefffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffff4141414141414141414141414141414141414141414141414342424342424343425f424341424271d0dcdadbd160414343404269424342424141414141414141414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffdc5a4242434142424241434141414142414241404141404241424343414242434142424270b8fffefefefefffffffffffffffffffeffffffffffffffff fefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff414141414141414141414141414141414141414141414141414342424243424272a2424343414142 60dadbc84b424142424142ab5f4242414141414141414141414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffefefffffffff371414143424142424343424342424242424241424143434141424242444143424ec4fffffffffefffefefffffefffffefffefffefffefefffffffefffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff414141414141414141414141414141414141414141414141434043414142858ebed08e8f4c43424271d199da4c4242434a8e8edbb58e71424141414141414141414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffefffefffffefffea14d4242434243404342414341424243434042424341434241434341435aacf4fffffffffefefefffeff fffefffefffffffefffffffffefffefffffefffffffffffffefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff414141414141414141414141414141414141414141414141 4043424342404cb5dbdbc86842424342694c415f554242424371d1dbdaac4b424141414141414141414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefefffefffffeffffffdc5a424142424342434141424242424142424143424241424242437ef4fefffffffffffffefffffefefefffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff414141414141414141414141414141414141414141414141414143414343417bdbd1ac424243424243424341424341434242bedbdb7143424141414141414141414141414141414141414141414141 414142414241fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffefefffefffffffffffffff47e42414141414242414242424342414241414242424243 4eacfffffefffefffffffefefffffffffefffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff4141414141414141 4141414141414141424242414342424142424242414341986955ab414241434141414141414141414355aa4c718d42434241434143424242414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffac414241414242424141414241424141434242424371f3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff414141414141414141414141414141414142424342424242414242424142424143424242414241424141414141414141424242424241424242424342414342 43414141414141414141414141414141414142414241fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeff9642424342 4143424141424141414241414142b7fffefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffff41414141414141414141414141414141424242414243414241429841424242424242424242434242414141414141414142434142414241424242854242424341414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffef46642434243434242424241414141414242b9fffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff414141414141414141414141414141414242434143414342425fdb4d43424242424242434242434141414141414141 414342424241434142415edc4d42424142414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffff3894241434243414242414041414241a1fffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff414141414141414141414141414141414142414343424269d1dbdbdbc85f4242424243424243414341414141414141414242424241424272d1dcdbdbd1694142414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffab4341414241414142414141415afefefefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff41414141414141414141414141414141424142424143414255dbdcd04d4342 424241434243424242414141414141414142434242434142425fdbdbc84c424341414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffeffffffffffffdb4e41424142424142424142d1fffefffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff41414141414141414141414141414141414343414342424272d197d1554241424142424243434243414141414141414143414342424341425fd1a1da4b424241414141414141414141414141414141414142414241ff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffefffff37d424241424142424141d0fffefffefefffeffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff414141414141414141414141414141 414141424142424143684d425555424342414243414241414141414141414141414243414241434241684b415f55424342414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffc45842414141424141d0fffffefefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff41414141414141414141414141414141414342434243414243414141414242424141414141414141414141414141414141414141414141414241424142424241414141414141 414141414141414141414142414241fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3964d43 43434242dcfeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ff41414141414141414141414141414141424241414242434143414142424142424141414141414141414141414141414141414141414141414143424142424141414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ab59424289fefffefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff414141414141414141414141414141414242424242424242424241424243414341414141414141414141414141414141414141414141 41414242424341424143414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffefffedbf4fefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffff41414141414141414141414141414141434143424341427255434241434242424141414141414141414141414141414141414141414141414242414272544342414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff4141414141414141414141414141414141434243424142ac8f41434242424142414141414141 41414141414141414141414141414141414143404342ab854142414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffdfffffefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff41414141414141414141414141414141414141424dabdbdbdadb8e4243424242414141414141414141414141414141414141414141414141424b98c7dbdbbd84414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefefefffefffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff41414141414141414141414141414141424243414043 acdbdb8e42424142424241414141414141414141414141414141414141414141414142414cacdada8f41414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffefefffffffffffffefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff41414141414141414141414141414141424242424342acb5c898424342414043414141414141414141414141414141414141414141414141414141beb5c98f4341414141414141414141414141 4141414142414241fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffeffffff fefffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff414141414141 414141414141414141414142424242437b434b724242414242424141414141414141414141414141414142434341424142424242427b434c7141414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff41414141414141414141414141414141414342434142424242414142424241414141414141414141414141414141414142424242414341434243424342 424241414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffff41414141414141414141414141414141414243424241414342434140424242424141414141414141414141414141414143414242414242424242424142424342414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff414141414141414141414141414141414242424242414241434142434242424241414141414141414141414141 41414141434142424243424142414342434242414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff414141414141414141414141414141414242424242414242414184424241424241414141414141414141414141414141424241434342424342427b4242434242414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff414141414141414141414141414141414243424143424341435ed14241 424241414141414141414141414141414141414342424142434141415ed14342424241414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff414141414141414141414141414141414342414242434269dbdbdbdac8554242414141414141414141414141414141414243424442424272b5c8dbbeab5f42414141414141414141414141414141414141424142 41ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff41414141414141414141414141 41414142434242424143415fdbdcc94b43434241414141414141414141414141414141424243414343424268dbdbc855414242414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff41414141414141414141414141414141414141414141414172d1acdb4d4242424243414342414342424243424342424142424243434142425fdbb5d14342424241414141 4141414141414141414141414142414241fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefefefffefffefffefefefefffffffffefefffefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffefffffffffefffffefffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffefffffffefffffffffefffffffefffffefffefffefffefefefffffffffffefffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffff4141414141414141414141414141414141414141414141416955426955424241414243424241424342424142424241434342434143414243725d43715e424242414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffefffffffffffffffefefefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffefffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fefffefffffffffffefffefffffffefefffefffefffefefffffefffefefffffefffefffffefffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff4141414141414141414141414141414141414141414141414342414242424243424c42424342424242424142414342414342424d 424242424243404243424342414141414141414141414141414141414142414241fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffefefffffffffffffffffefefffffffffffffeffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffefffffffefffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffefffffefffffffffffffefffffffffefefefefffffefffffefffffefffffefffefefffeffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff414141414141414141414141414141414141414141414141424343434342414271844241424143424342424043424341434143ab4b4342424242424242434243414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefefffffefffffefffffefffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffefefefffffffdfffffefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffefffffffffdfffffefefffefefefffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffefffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff4141414141414141414141414141414141414141414141414242424342426968b5c86869 4340424242434243424243424b6870db8f695e414243424143434243414141414141414141414141414141414142414241fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffefffffffffffffffffffefffe fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffefffffffffefffffefffffefefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffefffffefefffefffffffffefffefefefefffffffffffffffffffffffffe ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff41414141414141414141414141414141414141414141414142434243434272d1dbdbd17c4143434142418443434142434ca2dcdadbbe5f424141434241414243414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffefffffefffefffffffffffefffefefefefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffefffefffefeffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffefffefefffffffffefffef4cfe7fefefffffffffffffffefffffffefffefefffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff4141414141414141414141414141414141414141 41414141414242414143427bdbdb994243434142425ed24c414243414342bedbdb5542424141424241424242414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffa041 4342434242a0ffffffffffffff7142fffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffeffffa143a0fffefffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffdffffffffcf43a0fffefffffffefffffedc71424242 5aacfefffefffffefffffffeffffffa042d0fefffefffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff41414141414141414141414141414141414141414141414143424342424143a18571be4142424368bedadadbab5642434255bf72ab7c424342424242414242414141414141414141414141 41414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffa04371a19fa1a0d0fffffffffffeff7143fffffffefffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff495fffeffffa042 a0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffeffffffd042a0ffffffffffffffffdc4d4eb8d0b64d41a1fffffffffffffffeffffffffa042d0fffffedba0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff41414141 4141414141414141414141414141414141414141434242414142434b41424a43434341435fdbdbc856424342414b4141424c42424141414141414141414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffa040a1fefffffffffefffffffefeff7242fffefffefffffffefffffffffffffffefffffffffefefefffefefffeffffffff7242fffeffffe7d0e8fffffefffffefffefefffffffefffffefffffffffefffffffefffefffffffffffefefffffffffffefffffffffefefffffffffefeffd0 42a0fffffffffffffffe7141d0fffffeb7424dfffefffffffffefffefeffffa041d1feffff4171fffffefffefffffefffffefffefefffffffefffffefffefffffffffe414141414141414141414141414141414141414141414141434242424341404341414341414342435fd0acdb4b4342414243414143424142414141 4141414141414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffa0439ffefffffffefffeffffffffff7142fefefffefffffffffffffffffffffffefffffffffffefeff fefefefefffffffe7243fefefffefffffffffffefffefffffffffffffffffffffefefefefefffffefffffefffefffefefffefffefffffffffffffefffffffffffffeffffffffcf42a0ffffffffffffffdc415afefffefff34143cffffefefefffefffffefeffa142cffffeff4271fefffefefffffffefffffffefffffefe fffffffffffffefffefffffe41414141414141414141414141414141414141414141414142414241434341424242414342424242685642685542424341424241424143434141414141414141414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffa142a0fefffefffffffee8897170cf7242fefffea1b7fffffee7a0d0fefffedc7d72718af2fefff38a71717dc4fefee7a15a40a1a0b8ffe8a0d0fefffedc89727289dbfeffffe7a1e7e789707edbfffffffffffffffffeab727171a0fffefefe a1cff3a17171c4fffefeffc5717289c342a0ffffffffffffffac4396fefffffefefffffee7a1d0fffefed0a0e7feffa041d1feb8a1415aa1a0d1ffb7a0ffffffffa0b8fffee7a0d0f38995fefeb8727171b8ff41414141414141414141414141414141414141414141414141414141414343414143414242414142434243 424242414242434141424242424141414141414141414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffa142a0fefefffefefef44e429696425a43ffffff4271ffffff d040a1fefed04365c4ab4366feff6641acd16541d0ffe89f5b43a0a0b8fecf43a0fffedc4e66c4c46641d1fefed042b84e5a71425afefefefffffffeff964288d18841a0fffeff42a0654c724d42e7feffc3424da0714d42a0ffffffffffffff9641a0ffffffffffffffffd141a0ffffffa042d0fffea142cffeb7a0425a a0a1cefe7042fffefffe4170ffffcf4396654272fe9642a0d0a142a041414141414141414141414141414141414141414141414141414141424142414241424141414143424242414142424343424342434243434141414141414141414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffa0425a71727172dcfeab4296feffa14242ffffff4371fffffed142a0ffff6542e7fefe6543cfd04271fffec4439fffffff7241fefffffed142a1ffff6f43d0fffee74159ffffcf414c89feff6640dcff fefffeffffff4242f4fefe4265feffff424e65f4ff9642acfeff6742d0ffff5a42a0ffffffffffffff7243a0ffffffffffffffffcf42a1feffffa142cfffff9f42d0ffffff4272fefffefe7141fffeffff4272feffd0424d65c4dce84172fefefe664d414141414141414141414141414141414141414141414141424241 41414242424242424142414142434142414341424242414241424142414141414141414141414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffa04272a1a0a1a0e7fe 7342d0ffffe74243fffffe4370feffffcf42a1fff34265fffeffb8a1e7f2d0dcfeffd041a1ffffff7042fffeffffcf43a0fff34359fffffefe6643e7ffd0424df3fffea142cffffffefefeffffd1d0fffffe6544fffffe4241cffffed042a0fef3425bfffffeac42a0ffffffffffffff7241a1fffffefffffeffffcf42a0 fffffe9f42d0fffea141cfffffff4271fefffefe7243feffffff4371fefed0414cf4feffb8435a7171724d4141414141414141414141414141414141414141414141414142424241414142424142414242414141424341424342424142434243434242434141414141414141414141414141414141414141414141414142 414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffa043a0ffffffffffff4d43fefffeff5a42fffeff4271ffffffd042a0ffd04272fffffffefefffffeffffdbac42a1feffff7242fffffffed043a0ffd04271feff fffe7142d0ffd04289fefeffa042d0fffffffffffffeffffffe7d06641fffeff4258fffeffd041a0ffd04272fefeffcf42a0ffffffffffffff9643a0fffffefffffffffed042a1ffffffa142d0fffea042d1fefeff4271feffffff7242ffffffff4272ffffcf4271feffffa14289d0cfcfcfd04141414141414141414141 4141414141414141414141414142424241414243434143434242424143424243424342424242424243424242434141414141414141414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffa041a0fefefffffefe4342fffffeff7142ffffff4371ffffffac41a1ffcf4370fefeffffffffffd07241426642a0fffffe7141fefffefed042a1fed04271fefffeffa143d0fed041a0fffefea142d0fffefefeffffffe78a4e435a4d41fffeff4272fefffed043a0fed04271fffeffd042a0ffffffffff ffffa0427dffffffffffffffffcf42a0fffeffa042d0fffea041d0ffffff4272fffffeff7142fffffef34271ffffcf41a0fffefea14296fefffffeff424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242 42424242424242424242424242424242424241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffa043a1fffffeffffff5941f3feffff4e42fffefe4171feffff8943a0ffe74242f3fffeffffffd0425ad1fed043a1ffff ff7242fffefffed042a1ffcf4372ffffffff7141d0ffcf42a0fefeffa042cffefffffffffef45a42acf3ff7141fffffe4171ffffffcf43a0ffd04272feffffcf41a0fffffefffeffffdb414df4fefffffeffffffcf42a0ffffff7e42d0fffea142d0fffffe4172fffeffff7242fefefec34171feffd043a0fefffeb74166 ffffffffff41414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414242414243ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffa042a0fffffeffffff7142d0feffd04242feffff4170fefff34e41a0fffe5a42acfffeffffffa043c4fefec441a1fffeff7143fefefeffd0429ffeff424dfefffefe5a41e7fed041a0ffffffa042cffffffffffeffd0418afefff34241fefeff4172ffffffd041 a0fef3424cfffffd9643a0fffefeffffffffff5a42a0fffefffeffe7fed04388fffee74142cfffffa041d0ffffff4272feffffff7143f4fefe894271fffed041a1feffffe74243d0fefffeffa0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0 a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a1a0a1fefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffa0428acfd0d1cfdbffac417dfff4654242fefefe4e43d0f3895a42a1ffffa142 4dcffeffffffa141a0fef36543a0fefffe7d42c4fefeffd043a0ffff7c42c3feffcf4172ffffd041a1feffffa141d0fffffffefffecf4365feff894241feffff4370fffffed142a0fefe6643abffdb4c42a0fffdfffffffffffecf4241a0f4ffe79672ffe7424fdbf3654e42d0feffa043cffefffe424ef3feffff7e4189 feac4f4271fffecf41a0fefefeff7e425adbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffa042414242424172fef46542654e667143feffff954341434ec342a0fffffe964243667159fee64f41674e6541a0fefeffc4424e7097fed041a0fefff465428989435ae7fffed042a0ffffffa142cffffffffefffeff66 425b5a666641fffffe4271fffeffd043a0ffffce4d4171428942a1fefffffefffffffeffc34e4342424142a0fefe95424341669442d0fffea141d0fffeff96415a72b8ffcf44414242c34271fefed042a0fffefefff371434171724cffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe6d0d0d0d0d0d0dbfefef3b7a1b7ffdb d0fefffeffb7a0acf3f4cfe8fffffeffe7aca0a1c3feffe6a1a1d0f4d1e7fefefeffdca1a1b7fef3d1e6fffeffffc4a1a0c4fefefefef3d0e7ffffffe7d0f4fffffffffffffefeb8a0b8ffdbd0fffeffd0dbfffffff3cfe8fffefee7a0a0cff4d0e7fffffefffffffefefffef3c4a1a0b8e7fefffeffaca0b8f3e7d1f3fe ffe7d0f4fefffeffc4a0a1d0fffed0a0a0dcffcfdbfffff3cfe8fffffefeffffdda0a0a0d1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffeffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffefffffffefefefffffffefffefefefffffefffffefffefffffefefefffefefefefffefffffffffffffffffffefffefffefefffffefefefffffffffffffffefdfffeff fffffffefffffefffffefffffffefefffefffffdfffffffefefffffffffffffffefffffffffefffffffffffffffffffefffffefffefffffffefefffffffffffefffefefffefffefefffffefffffffffffefffefefefffffffefffefefefffefffffefffffffffffefffffefeffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffefefffffffefefefffefffffffffffffefffefffffffffefefdfefffffffffffffffffefefffffffffffefffefefffffefffffefefffefefffefefffefffefffffefffffefffefffefffffffefffffffefffefffffefefffffefefffffffffefefffffffffffffffefefffffffefffffefffefffefefffefffeff fefefffffefefffefffefefffffffefffffefffffffefffefffefffefffffefefffffffffffffffffffefffefffefffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffefffefffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffefefefefffefefffefffffffffffffffffffefffefefefffffffffffffffefefffefffefefefefefffefffffffefeff fffefffefffffffffffffffefffefffffefffffffffefffffffefffffffffefefefffffffefffffefffffefffffffffefffffffefffffffffefffffffffffffffffffffffffefffffffefffffffffefefffefffefffffffefefffffefffefffffffffefffefffffefefffffffefefffefffffefefefffffeffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffeffffc4a0717241424d71717da0b8d0fffefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffeffffa14d42414342434242434243414342a0fefefefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefffffefffeffff fffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff367414242434142424142424341434242a1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffefef296a0fffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefff36642434241414242424043424143414242a0fffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffeffffffffffb84e43a0feffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffea141434143425bb7f3fffff3d0a171434243a1ffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffedb71414342a1feffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefe4d424340435af3fffffffffffefefff3b866a0fffefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffdc4242424243a0fffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd04142414243a0ffffffffffff fffffffffefffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffd04243424243a0feffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc34242424242a0fffffffffefffffffffefffffffefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffcf4242424242a1feffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffa1434341424371fffffffefefffffffffffefffffefffffffefffffefffffffefffffffefffffffffffffefffffffffffefefefefffffffffffefffffefffefffefefffefffefefffffffffffefffffffffffffefefffffffffefefefefffffffffefefefffefffffffffffffeffcf4342414242a0fffffffffffe fefffefefffffefefffffffffefffffefffffffffefffffffefffefffffffefffffefffefffefffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffed0414342424241acfffffffffefffffffefffffffffffffefefefffffefefffffff3cfdcfffefffffefefefefffffefefffeffff fefefffffedcd0f3fffefffffefffffefefffefefefffffefffefefffffff3f4fefefffefffffffffff3d0dbfffefffffffffefffffffffffffdd04140434342a0fffffffefffffffefffffffefffffeffe8d0f3fefffffffefefefefffffffefefefffefee8cffffefffffefffffefffeffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffedd4241424241434195fefffffefffffefefffffefffffffffefeffffffe8966642414341434f7db8fefffefefffefefefffffffefec57d4d42434243426695e7fffefefffeff717172717295feffffe8894e42cffffefffeffcf885b42414243424370b6ffffffffffffdd 7171726642434341425b707272727196fffffffefefed0884e42414342416596e7fffffffffffffeffffe7955a42424142416695dbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe5b4142414242434166d1fefefffefefefffffffffffffffffffefe9742404243424242 424242415bdbfffefffefffffffeffdc664242414342434243424342acfffefefffe424143434272ffffb84d424241d0fffffff47141424241434242434242425adbfefeffffcf42414242434241414340424242424171fefffeffe7724341424242424142434142a0fffffffffeffffb841434142424242414342a1fefe fffffefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeb84143404242424242428ae7fffffffefffffffefffefefffffe67414143434da2cfc4714342424343c4fffefffffeffffdc4e4342424266c4c4654142424142b9feffffff424341404271ffc44243414143d0fefef366414142 434189cfb74d424342425af4fffeffd042424241424142424141424243424371fffffedb4e4241424072c4d196424241424295fffffefffeb84143414242424242424042a0fffefffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefeff714243414142424142414289e7fffefefefe fffffffffefe974142434242d0fffeffff7d424342424ee7fffffffffff34e4243414366f3fffff44c424242424ef3feffff414242434272e74d4241414342d0fffea0424143414289ffffffcf4342424242abfffefff4d0d0cfab424342414189d0d0d0d0cfdcfffffe654242434289fffffefeb74142424242cffffffe f34f4142424fb7fffedb964142a1fffffefffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfef366434141414240424142424ea1fefffffffffefffffee8424143424389fffffffffee842414242428afeffffffff954341424342d0fffeffff7e4142434342b7fffffe4041414241 7272414141424342d0fefe4d4241414442dbfefeffff594342424366fffeffffffffffd04242434342a1feffffffffffffffb8424242434ff3fefeffffff72424342417efefeffb94143424195fffffefffee766a1fefffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffef3 7e42424241424143424342415adbfffeffffffffff964142424343c4feffffffffff654242414341f4fefefff34d424342425afffefeffffa04242424241a0fefffe42424242434e42424142435a71dcffdb434342414242fefffffefe724243424243fffffefffeffffd04242424141a0fefffffffffffefe6641414242 96fffffeffffffa04242414341ffffffa0424242427dfffffffffffef3dcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffac4e4243414242424141424143b8fefefffeffff5a4242424242e7fffffffffffe954342414242b9feffffc442424243427efefffffe ffa1424342414271fffffe424342434142424389cffffffefffed0414243424242fefeffffff724141434241ffffffffffffffd04341414241a0fffffffffffffef3414242404371a0a0a0a0a0a0894242424242cfffffa14242424142b7fffefffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffefffefeffffffe88a4143424142414341414242b8fffeffffe8424242434143fffffffffeffffa0424342414395ffffffa04142424341a0fffffffffe9f424242424272fffeff42414241424242b7fffffefffffefffffffefffffffffefffeffff714143424342ffffffffffffffd0434141 4241a0fffffffffefffed0424142434242414242424142434241424143cffeffa041434241424289f4fffffefefffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefffefefffefefed17142424342414242434342c3ffffffd042434243424efefffeffffffffac41434143 4270fffffe714142434143a1fffffffefefefffffefefffffefefe424242424241a0fffefefefffefefffefefefffffefefffffefefe724242424142ffffffffffffffd04341414241a0fffffffffffffeac414242414242434141434142414242424241d0ffffb8424242424241425ac3fefffffffffffffffefeffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffec45a42434242434143415afffffec4414141424272fffefffeffffffd0424043424267ffffff714242424242a1fffffffffffffffffffffffffefeff414143424242e7fffefffefffffefffffffffefefffffffffefefe71 4242424042ffffffffffffffd04341414241a0fffffffffffeffa14342414342d0fefffefefffffffffffefefffffeffff6742424141434242427df3fffefffffffffffefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefefffffefffffffffff4964241414242424341b7ffffa04242 43424172fffffeffffffffd0424242424242ffffff71414341424395fffffffffffefffffffffffffffefe42424142425bfffffffffffffffffffffffefeffe7b789724d4141424242434141ffffffffffffffd04341414241a0fffffffffffeff9f4343424242a0fffefefefffffffffefffffefffffeffdc4d43414342 4241414366dcfffefefffefefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffefeffb8414341424242418afeffa1434141424170fffffeffffffffd0434142424342ffffff71424241424271fffffffffefffffefffffffffffeff414140434270fefffefffeff fefffffffeffc47141424142414342434141424242ffffffffffffffd04341414241a0fffffffffffffea1414243424389fffffefffffffffefffefefefefefffffedc4d43424242434142404ddbfefefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefffffffe fffeffab41414142434171ffffa0434242424372ffffffffffffffd041424242414efeffff7142424241424dfffffefefffefefffffffefefeffff424243414172fffffefffffffffefefff37d4243434143435a95ac664243424241ffffffffffffffd04341414241a0ffffffffffffffb7424141424265ffffffffffff fffefffefefffefffffffffff47243414341424143425af3fefefefefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffefefffffffffefffeff59424242434271ffffd0414242434266feffffffffffffc4424042424271ffffffa1424342424141c3fffeffffffffffffffff fffefefe434343424271fffefefffefefffefefe66424242414371dbffffff724342434242ffffffffffffffd04341414241a0ffffffffffffffd0424242424342e7fefffffefffefffffffffffffffefffffeffffc44e42424141424242acfefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffefffffffffffffeffffffffffffffa1404242424172feffd0424242434242fffffffffefffea0424341414171feffffb843414241424389fefffffffffefefefffeffffffff414142424172fffffffefffffefeffa042414241437dfffffefeff724142424243fffffffffefeffcf4342434141a1ffffffff fffffff441414342414295fffffefffefffffefefffffefffefffefdfefffff37e42424242414371fffefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffec4fffffffefffffffeffffffffffa0434241414489fffffe414242424242fffefffefffffea04242434141a0ffffffe842 434142414242e7fefefffffefffefefefffffeff424142424172fffffffffffffeffff664242414341e8fffffffffe5a4341424342fffffffffffeffd04243414243a0fefffefffffefeff6742424241414ef3fefdfffffffffffffffefffffefefffffefffefeffac42424142414efefffffffeffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeff4371dcfefefffefffffffffffefe7e4342424241b8fffffe674141424141dcfefffefefffe7e4243414342c3fefffeff714343424241417efffefefffffffefefffffeffff424142424172fffffffffefffffeff424243424044fefffffffedc434143424241ffff ffffffffffcf434243424396fefefffffefeffffab4343424342417dfffffefffffefefffefffefefee7feffffffffffffff7d4243424342fffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefe4243418ad0fffefefffffffefeb8434142434243f4fffffeac4243434241acfffe fefefeff59434241424dffffffffffc442434243424241acfefffffefffefffffefffeff424142424172fffffffffffffffefe414242424241f3fefeffff7c424241424243fffffeffffffffcf424342424370fffefffefefffefef44d424143424341acfefffffffefffefefefffeffa07ef3fefffffffeffa041434141 71fffefffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe42424241435997cfe7fef4c589414141434142a0fefffffef24e4141424266fefffefffed04141434242a1fefffffefffe724241424342434396f4fffffefefffefffffffe414142424172fffffffffefefeffff4e414241 4342a1fffeffab43434142424242fffefffefffeffff434241424243dbfefffdfefefffeffb8414241414141428af3fffffffffffee8fffeffa0405bb8fffffefff2664141414295fefffffefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff4242414341424242434241414342414241 4165fffffefffffec3424241434389feffffe85a4243424365fffffffefffffff366434341424242435b95cfd1c49566a0fffffe414142424172fffffffffefffeffff894241414342426595594342424142424242fffffefffffffffe6542434242424d7da07e5afffffffefe89434243434242424e96c4d0c4966743fe fffea14342424e7ea17e4e4243424242e7fffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefd414242424241424341434143414242414389f4fefefffffffeffb742424141425a967e4d4341424167f4fefffffffefefffff36642424142434242444241434143a0fffeff424142 424172fffffffffffefffffef34e4341404242434241418a724141424242fefffffffefffffec442424342424242424243fefffffffeff954341434241434242414242414241ffffffa0414343424243424343424143b9fefffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffa0 66434242434241434041424241417ed0fffefffffffffffffefecf714341424341414242424296f3fefffefffffffefefffffeb858424142434342434342435ac4ffffff414142424172fffffffffefffefffffedb654241414241424ea1ff724241424242fffffffeffffffffffa0434241424242434142fffefefffffe ffd072424342424142424242425aa0fffeffa0424141424241414242435ad0fefffffefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffecfac95717271707171a0b7f4fefffffffffffffffffffffffffedca07d717271728ab8f4feffffffffffffffffffffffffffffcfa1 727272707289abdcffffffffffcfd0d0cfcfdcfeffffffffffffffffffffffb87d727072abe8ffffdcd0d0d0d0d0fffffffffffffffffeffe6a07d7271717172a0fefffffffefefefffedbab7e707171727ca0dcfffefefffeffdbac957170727171a1dbfffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffefffffffffefefefffffffffffffffffffffefffefffefefefffffffffefffefffffffffffffffffffffffffffffffefefffffffffefffffefffefefefffffefefffffefffefffffffffffffffffffffffffffffefffffefffefffeffffffffffffffffffffffff fefffffefffefefffffffffefffffefefffffffffffefffffffffffefffffefffffffffffffffffffefffefffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefffefffffefffffffffffffffefffffffffffffffffffffffefffffffeffffffffffffff fefffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffefefefffffffffffffefffefffffffffffffffffffffffffffffefffffefffffffffffefffffffffffffffffffffefffffffffffefffefefffffffffffffffefefefefefefefffffffefffffffffffffefefefefefefefffefeffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffefffefffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffefffffefffefffffffefffefffffffffefffffffffffffffffffffffffffefffffffefefe fffffefffefffefffffffffffffffffffefffefffefffffffffefefffffffefffffffffefefffffffefffffffffffffffffffffffefffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffff fffffffffefffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefefefffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffefefffffffffefffffffffffffffffffffffffffffefefffffffffffffffefffffffffffefffffffffefffffffefffffffefffffffefffffefffffefe fffffffffffefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffefffefffffffefffffffffffffffffffffefffefffefffffffffffffffffffffffefffffffffffffffefffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffeffffff fffffffffffffffefefffffffffffefffffefffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffefffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffefeffff fefefffffffffffffffffffffffffefffefffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefffffffffffffffffffffffefffefffffffffffffffffffffffffefffffffffffffefefffffffefefffefffffffffffffffffffffffefffffefefffffffffffefffefffffffffffefffe fffffffffffffffefffffffffffffefffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffefffffffffffffffffefffffffefffffefffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffefe fffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffefefffffffffffffffffffffffffffffffffefefffffefffffffffffffffefefefefffffffefffffffffefffffffefffffefffffffffffefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffefffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffefefffefefffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefffffffffffefefefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefffffffefffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefffffffefffffeffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffefffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefffffefffefefffffffefffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefffffffffefefefefefffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffeff fffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffefffffffefefeffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffefffffffffffefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffefffffecf9771717295d1fffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffefffefffee7a1a0d0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffef3724342434241434072e8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffd04241a0fffffefffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3664242a1dbffc47242434ef3fffffffefefefffffffefefffffffffffffffffffefffffffffefffefefefffffffffffffeffffff fffefffffffffffffffefffffffffffffffefffffffefffffeffffffffffd04142a1fefffffffefffefffffffffffefffffffefffffffefefffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffeffff7d4241b9fffefffeff72434189fffffffefffffffffefffefffffffffefefffffffffefffefefefffffffffefefefffefffffffffffffefffffffefefffffffffffefefffffefefffffefefffffffefffeffffe7a1a0d0fefffefffffefffffefefffffefffffffefffefeff fffffffffefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffd042437efffffffdfffec5414342fffffefffffffffefffefffefefefffffefefefefffefeff fefffffffffffffefffffffffefffffefffffffefffffffefefefefefefffefffffefefefffffefefffffefffefffffefefffefffefffefffffffffffffffefefefffffffffefffffffefefefefffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe8a4342d0fefffefffefeff434142d0fefffffefefffefffffffefffffffffffefefffefffffffffefffffffefffffefffffffffffffffefffefffefffefffffefffffefefffefefffffffffffffefefffefffffefefefffffffefeffff fffffffffefefffffffffefffffffffffffffefffffffffefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeff4d414efffffefefefffffea1a0a1e7fffefffffee7d1 cfddfffefffefffffefffefefefefff3d0cff4fffefffff3d0d0f2fffefefffffefffffee8d0d0dcfefffffefefffffffffffeffffdcceddfffffffefffffefffefefefefffffffefffefefffffffefefffffffffffefef3cfd0d0f3fffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffee7424271fffefffefffffffffffefefffefefec45b424143414fa0fffefffefefe72419fffac4d43434eb8fffeb84f414144b8fffefffefffedb71414243425ab8fefefeffff4242a1fec35a4242 4271f3fffefefefe4241a0feffffff4042a1fffffefffed14241d0fefeffe77143434142435affffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffed0424289fffffe fefffffffefffffffefffeb742427dd0d096424389ffffffffff7142a0b844425a434243e7b941425a434142dbfefffffedb43427dd0cf954341bafefeffff4241a0b843425b4243418afefffffffe4142a1fefffeff4341a1feffffffffd04142cffffff35a434d95a07e4e42fffeffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffab4242a0fefffffffffefffffefffffeffe742437dfffffeffac4242acfeffffff7242894d89f4ffac41418a4c89f3ffac4242a0ffffffff5a427dffffff fea0434ef3fefffe42417d4365e8fef4584241fefffffeff4342a0fefefffe4241a0fffeffffffcf4241d1ffffb94342f4fffefef3a1fffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffea04242a0fefeffffffffffffffffffffff8a4242e7fefffefffe5a425bfeffffff72434259f4ffffff42434259f3ffffff424271ffffffc34243dcfffefffed04242c4feffff4242415af4fefffea04142d0ffffffff4141a0ffffffff4142a0fefffffeffd04341d0feffa0434cfffffeffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffa04341a0fefffffffffffffffffffffffe5a425afefffeffffff954342dcffffff714043b8ffffffff664043b9ff ffffff714371fffffe9543417271727171704242a0fffffd424243b7fefffeffc44142d0ffffffff4141a0ffffffff4142a0fffffffeffd04242cfffffa0424389f3fefffefefefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffb8404389fffffefffffffffffffffffffe424171ffffffffffffb74243abfffeff714341f3fffffffe724342f3fffffffe724371ffffff7241427171727172727272b8ffffff43414dfffffffffed04142d0ffffffff4141a0ffffffff4142a1fdffffffff d04241d0feffe74241425ab8fefefefffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcf424272fffefeffffffffffffffffffcf41427efffffefffeffd04342a1 ffffff734265fffffffeff714266fefefffeff724072ffffff724342fffffefefeffffffffffffff424273fefffeffffd04142d0ffffffff4141a0ffffffff4142a0fffeffffffd04142d1fffeffb84343424359d0fffefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe742414efdfffffffffffffffffffffed04241a0fffffffffeffd04143a0fffefe714273fefffffffe724372ffffffffff704272fefffe714243e7fefffefffffefffffffffe4241a0fefffffffdd04142d0ffffff ff4141a0ffffffff4142a0fffffeffffc44243cffffffeffdb714340434296fefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe5b4142dcfeffffffffffffffff ffffcf414389ffffffffffffd04241a1ffffff714271fefffffffe724271fffffffffe724071ffffff714242c4fefefffffffffffffffffe4242a0fffffeffffcf4142d0ffffffff4141a0ffffffff4142a0fffffeffffa04242d1fffefffeffffc45a414243a1feffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8a41428afeffffffffffffffffffffff424170fffffffffffec44243a0fefffe714371fffefffeff714371fffffffeff704171ffffff95424389fffefffffefefffeffff ff4241a1fefffefeffd04142d0ffffffff4141a0ffffffff4142a1fefffffffe664142cffffefefeffffffffa1424259fefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffefecf42414ee8feffffffffffffffffffff4d415affffffffffff954342d0ffffff714271fffefefefe714272fffffffffe724172ffffffc442434ff3fffefefeffffffffffff4242a0ffffffffffd04142d0ffffffff4141a0ffffffff414288fefffeffe7424341d0fefefefefffffffefe7d4142feffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7e424366f3fefffffeffffc4b7feff8a4141e7fffffffffe59434dfffeffff714272ffffffffff714272ffffffffff714272ff ffffff5a434289fffffffffffffeffffff4243a1fefffefffed04242d0ffffffff4241a1fffeffff4e424df4feffff7d414242d0fffefffefffffffffe95414effffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffef34d42425ac4fffeffd07c41a0ffffe841417effffffffac41419fffffffff714271feffffffff714271feffffffff714271feffffffc44242428af3fffffffeffffffff4242a0ffffffffffd04142d0ffffffff4242a0fefffffe8a424388f4f38942964241d0ffffab a1e7ffffffdb4d4289fefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffedb66424142414242434341acffffffb6434272acb789424389fefffeffff724172ff ffffffff724172ffffffffff724172ffffffffffb84241424d72a07d5ad0fffeff4142a0ffffffffffd04141d0ffffffff4342a1feffffffdb4342424141417dd04142d0ffffa1424166717242434de7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefeffffffb86641434143598ad0fffffeffffd07e4242424166b7fefffffeffff957294feffffffff957294feffffffff957294feffffffffffdc894e4242434171e8fefffe7270b8feffffffffdb7170dcfffffffe7272b7ffffff ffffb84d41434e96f3db7272dbffffc45a434142424e89f3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001050000050000000d0000004d45544146494c4550494354006021000039eeffff28de000008006021c7110000 010009000003106f00000000fa6e00000000050000000b0200000000050000000c02ac004301fa6e0000430f2000cc000000ac00430100000000ac004301000000002800000043010000ac0000000100080000000000b0d90000c40e0000c30e000000010000000100000000000001010100020202000303030004040400 05050500060606000707070008080800090909000a0a0a000b0b0b000c0c0c000d0d0d000e0e0e000f0f0f00101010001111110012121200131313001414140015151500161616001717170018181800191919001a1a1a001b1b1b001c1c1c001d1d1d001e1e1e001f1f1f00202020002121210022222200232323002424 240025252500262626002727270028282800292929002a2a2a002b2b2b002c2c2c002d2d2d002e2e2e002f2f2f00303030003131310032323200333333003434340035353500363636003737370038383800393939003a3a3a003b3b3b003c3c3c003d3d3d003e3e3e003f3f3f0040404000414141004242420043434300 4444440045454500464646004747470048484800494949004a4a4a004b4b4b004c4c4c004d4d4d004e4e4e004f4f4f00505050005151510052525200535353005454540055555500565656005757570058585800595959005a5a5a005b5b5b005c5c5c005d5d5d005e5e5e005f5f5f006060600061616100626262006363 63006464640065656500666666006767670068686800696969006a6a6a006b6b6b006c6c6c006d6d6d006e6e6e006f6f6f00707070007171710072727200737373007474740075757500767676007777770078787800797979007a7a7a007b7b7b007c7c7c007d7d7d007e7e7e007f7f7f00808080008181810082828200 838383008484840085858500868686008787870088888800898989008a8a8a008b8b8b008c8c8c008d8d8d008e8e8e008f8f8f00909090009191910092929200939393009494940095959500969696009797970098989800999999009a9a9a009b9b9b009c9c9c009d9d9d009e9e9e009f9f9f00a0a0a000a1a1a100a2a2 a200a3a3a300a4a4a400a5a5a500a6a6a600a7a7a700a8a8a800a9a9a900aaaaaa00ababab00acacac00adadad00aeaeae00afafaf00b0b0b000b1b1b100b2b2b200b3b3b300b4b4b400b5b5b500b6b6b600b7b7b700b8b8b800b9b9b900bababa00bbbbbb00bcbcbc00bdbdbd00bebebe00bfbfbf00c0c0c000c1c1c100 c2c2c200c3c3c300c4c4c400c5c5c500c6c6c600c7c7c700c8c8c800c9c9c900cacaca00cbcbcb00cccccc00cdcdcd00cecece00cfcfcf00d0d0d000d1d1d100d2d2d200d3d3d300d4d4d400d5d5d500d6d6d600d7d7d700d8d8d800d9d9d900dadada00dbdbdb00dcdcdc00dddddd00dedede00dfdfdf00e0e0e000e1e1 e100e2e2e200e3e3e300e4e4e400e5e5e500e6e6e600e7e7e700e8e8e800e9e9e900eaeaea00ebebeb00ececec00ededed00eeeeee00efefef00f0f0f000f1f1f100f2f2f200f3f3f300f4f4f400f5f5f500f6f6f600f7f7f700f8f8f800f9f9f900fafafa00fbfbfb00fcfcfc00fdfdfd00fefefe00ffffff00fffefeff ffffb86641434143598ad0fffffeffffd07e4242424166b7fefffffeffff957294feffffffff957294feffffffff957294feffffffffffdc894e4242434171e8fefffe7270b8feffffffffdb7170dcfffffffe7272b7ffffffffffb84d41434e96f3db7272dbffffc45a434142424e89f3ffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffedb66424142414242434341acffffffb6434272acb789424389fefffeffff724172ffffffffff724172ffffffffff724172ffffffffff b84241424d72a07d5ad0fffeff4142a0ffffffffffd04141d0ffffffff4342a1feffffffdb4342424141417dd04142d0ffffa1424166717242434de7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffef34d42425ac4fffeffd07c41a0ffffe841417effffffffac41419fffffffff714271feffffffff714271feffffffff714271feffffffc44242428af3fffffffeffffffff4242a0ffffffffffd04142d0ffffffff4242a0fefffffe8a424388f4f38942964241d0ffffaba1e7ff ffffdb4d4289fefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7e424366f3fefffffeffffc4b7feff8a4141e7fffffffffe59434dfffeffff714272ffffff ffff714272ffffffffff714272ffffffff5a434289fffffffffffffeffffff4243a1fefffefffed04242d0ffffffff4241a1fffeffff4e424df4feffff7d414242d0fffefffefffffffffe95414effffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefecf42414ee8feffffffffffffffffffff4d415affffffffffff954342d0ffffff714271fffefefefe714272fffffffffe724172ffffffc442434ff3fffefefeffffffffffff4242a0ffffffffffd04142d0ffffffff4141a0ffffffff 414288fefffeffe7424341d0fefefefefffffffefe7d4142feffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8a41428afeffffffffffffffffffffff424170ff fffffffffec44243a0fefffe714371fffefffeff714371fffffffeff704171ffffff95424389fffefffffefefffeffffff4241a1fefffefeffd04142d0ffffffff4141a0ffffffff4142a1fefffffffe664142cffffefefeffffffffa1424259fefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe5b4142dcfeffffffffffffffffffffcf414389ffffffffffffd04241a1ffffff714271fefffffffe724271fffffffffe724071ffffff714242c4fefefffffffffffffffffe4242a0ffff feffffcf4142d0ffffffff4141a0ffffffff4142a0fffffeffffa04242d1fffefffeffffc45a414243a1feffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe74241 4efdfffffffffffffffffffffed04241a0fffffffffeffd04143a0fffefe714273fefffffffe724372ffffffffff704272fefffe714243e7fefffefffffefffffffffe4241a0fefffffffdd04142d0ffffffff4141a0ffffffff4142a0fffffeffffc44243cffffffeffdb714340434296fefeffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcf424272fffefeffffffffffffffffffcf41427efffffefffeffd04342a1ffffff734265fffffffeff714266fefefffeff724072ffffff7243 42fffffefefeffffffffffffff424273fefffeffffd04142d0ffffffff4141a0ffffffff4142a0fffeffffffd04142d1fffeffb84343424359d0fffefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffb8404389fffffefffffffffffffffffffe424171ffffffffffffb74243abfffeff714341f3fffffffe724342f3fffffffe724371ffffff7241427171727172727272b8ffffff43414dfffffffffed04142d0ffffffff4141a0ffffffff4142a1fdffffffffd04241d0feffe7424142 5ab8fefefefffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffa04341a0fefffffffffffffffffffffffe5a425afefffeffffff954342dcffffff714043b8ffff ffff664043b9ffffffff714371fffffe9543417271727171704242a0fffffd424243b7fefffeffc44142d0ffffffff4141a0ffffffff4142a0fffffffeffd04242cfffffa0424389f3fefffefefefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffea04242a0fefeffffffffffffffffffffff8a4242e7fefffefffe5a425bfeffffff72434259f4ffffff42434259f3ffffff424271ffffffc34243dcfffefffed04242c4feffff4242415af4fefffea04142d0ffffffff4141a0ffffffff 4142a0fefffffeffd04341d0feffa0434cfffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffab4242a0fefffffffffefffffefffffeffe742437d fffffeffac4242acfeffffff7242894d89f4ffac41418a4c89f3ffac4242a0ffffffff5a427dfffffffea0434ef3fefffe42417d4365e8fef4584241fefffffeff4342a0fefefffe4241a0fffeffffffcf4241d1ffffb94342f4fffefef3a1fffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffed0424289fffffefefffffffefffffffefffeb742427dd0d096424389ffffffffff7142a0b844425a434243e7b941425a434142dbfefffffedb43427dd0cf954341bafefeffff4241a0b843 425b4243418afefffffffe4142a1fefffeff4341a1feffffffffd04142cffffff35a434d95a07e4e42fffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffee74242 71fffefffefffffffffffefefffefefec45b424143414fa0fffefffefefe72419fffac4d43434eb8fffeb84f414144b8fffefffefffedb71414243425ab8fefefeffff4242a1fec35a42424271f3fffefefefe4241a0feffffff4042a1fffffefffed14241d0fefeffe77143434142435affffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeff4d414efffffefefefffffea1a0a1e7fffefffffee7d1cfddfffefffefffffefffefefefefff3d0cff4fffefffff3d0d0f2fffefefffffeff fffee8d0d0dcfefffffefefffffffffffeffffdcceddfffffffefffffefffefefefefffffffefffefefffffffefefffffffffffefef3cfd0d0f3fffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffe8a4342d0fefffefffefeff434142d0fefffffefefffefffffffefffffffffffefefffefffffffffefffffffefffffefffffffffffffffefffefffefffefffffefffffefefffefefffffffffffffefefffefffffefefefffffffefefffffffffffffefefffffffffeffffffffffff fffefffffffffefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffd042437efffffffdfffec5414342fffffefffffffffefffefffefefefffffefefefefffefeff fefffffffffffffefffffffffefffffefffffffefffffffefefefefefefffefffffefefefffffefefffffefffefffffefefffefffefffefffffffffffffffefefefffffffffefffffffefefefefffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffff7d4241b9fffefffeff72434189fffffffefffffffffefffefffffffffefefffffffffefffefefefffffffffefefefffefffffffffffffefffffffefefffffffffffefefffffefefffffefefffffffefffeffffe7a1a0d0fefffeff fffefffffefefffffefffffffefffefefffffffffffefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3664242a1dbffc47242434ef3fffffffefefe fffffffefefffffffffffffffffffefffffffffefffefefefffffffffffffefffffffffefffffffffffffffefffffffffffffffefffffffefffffeffffffffffd04142a1fefffffffefffefffffffffffefffffffefffffffefefffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffef3724342434241434072e8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffeffd04241a0fffffefffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffeff fffecf9771717295d1fffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffefffee7a1a0d0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffefffffffefefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffefffffffffffefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffefefffffffffefefefefefffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffefffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffefffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefffffefffefefffffffefffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefffffffefffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefffffffefffffeffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefffffffffffefefefeffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffefffffffefefffefefffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffefffffffefffffffffffffffffefffffffefffffefffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffefefffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffefefffffffffffffffffffffffffffffffffefefffffeffffffffff fffffefefefefffffffefffffffffefffffffefffffefffffffffffefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffefefffffefefffffffffffffffffffffffffefffefffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffefefffffffffffffffffffffffefffefffffffffffffffffffffffffefffffffffffffefefffffffefefffefffffffffffffffffffffffefffffefefffffffffffefffefffffffffffefffefffffffffffffffefffffffffffffefffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffefffefffefffffffefffffffffffffffffffffefffefffefffffffffffffffffffffffefffffffffffffffefffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffefefffffffffffefffffeffffffffffffffffffffffffff fffffefffffffffffffffffefffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffeffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefefefffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffefefffffffffefffffffffffffffffffffffffffffefefffffffffffffffefffffffffffefffffffffefffffffefffffffefffffffefffffefffffefefffffffffffefffeffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffefffefffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffefffffefffefffffffefffefffffffffefffffffffffffffffffffffffffeffffff fefefefffffefffefffefffffffffffffffffffefffefffefffffffffefefffffffefffffffffefefffffffefffffffffffffffffffffffefffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefffefffffefffffffffffffffeffffff fffffffffffffffffefffffffefffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffefefefffffffffffffefffefffffffffffffffffffffffffffffefffffefffffffffffefffffffffffffffffffffefffffffffffefffefefffffffffffffffefefefefefefefffffffeffffffffffff fefefefefefefefffefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffefffffffffefefefffffffffffffffffffffefffefffefefefffffffffefffefffffffffffffffffffffffffffffffefefffffffffefffffefffefefefffffefeffff fefffefffffffffffffffffffffffffffffefffffefffefffefffffffffffffffffffffffffefffffefffefefffffffffefffffefefffffffffffefffffffffffefffffefffffffffffffffffffefffefffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fecfac95717271707171a0b7f4fefffffffffffffffffffffffffedca07d717271728ab8f4feffffffffffffffffffffffffffffcfa1727272707289abdcffffffffffcfd0d0cfcfdcfeffffffffffffffffffffffb87d727072abe8ffffdcd0d0d0d0d0fffffffffffffffffeffe6a07d7271717172a0fefffffffefefe fffedbab7e707171727ca0dcfffefefffeffdbac957170727171a1dbfffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffa066434242434241434041424241417ed0fffefffffffffffffefecf714341424341414242424296f3fefffefffffffefefffffeb8584241 42434342434342435ac4ffffff414142424172fffffffffefffefffffedb654241414241424ea1ff724241424242fffffffeffffffffffa0434241424242434142fffefefffffeffd072424342424142424242425aa0fffeffa0424141424241414242435ad0fefffffefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffefd414242424241424341434143414242414389f4fefefffffffeffb742424141425a967e4d4341424167f4fefffffffefefffff36642424142434242444241434143a0fffeff424142424172fffffffffffefffffef34e4341404242434241418a724141424242fefffffffefffffe c442424342424242424243fefffffffeff954341434241434242414242414241ffffffa0414343424243424343424143b9fefffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff42424143414242424342414143424142414165fffffefffffec3424241434389feffffe85a42 43424365fffffffefffffff366434341424242435b95cfd1c49566a0fffffe414142424172fffffffffefffeffff894241414342426595594342424142424242fffffefffffffffe6542434242424d7da07e5afffffffefe89434243434242424e96c4d0c4966743fefffea14342424e7ea17e4e4243424242e7fffffeff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe42424241435997cfe7fef4c589414141434142a0fefffffef24e4141424266fefffefffed04141434242a1fefffffefffe724241424342434396f4fffffefefffefffffffe414142424172fffffffffefefeffff4e4142414342a1ff feffab43434142424242fffefffefffeffff434241424243dbfefffdfefefffeffb8414241414141428af3fffffffffffee8fffeffa0405bb8fffffefff2664141414295fefffffefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefe4243418ad0fffefefffffffefeb8434142434243 f4fffffeac4243434241acfffefefefeff59434241424dffffffffffc442434243424241acfefffffefffefffffefffeff424142424172fffffffffffffffefe414242424241f3fefeffff7c424241424243fffffeffffffffcf424342424370fffefffefefffefef44d424143424341acfefffffffefffefefefffeffa0 7ef3fefffffffeffa04143414171fffefffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeff4371dcfefefffefffffffffffefe7e4342424241b8fffffe674141424141dcfefffefefffe7e4243414342c3fefffeff714343424241417efffefefffffffefefffffeffff4241424241 72fffffffffefffffeff424243424044fefffffffedc434143424241ffffffffffffffcf434243424396fefefffffefeffffab4343424342417dfffffefffffefefffefffefefee7feffffffffffffff7d4243424342fffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffec4ff fffffefffffffeffffffffffa0434241414489fffffe414242424242fffefffefffffea04242434141a0ffffffe842434142414242e7fefefffffefffefefefffffeff424142424172fffffffffffffeffff664242414341e8fffffffffe5a4341424342fffffffffffeffd04243414243a0fefffefffffefeff67424242 41414ef3fefdfffffffffffffffefffffefefffffefffefeffac42424142414efefffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffeffffffffffffffa1404242424172feffd0424242434242fffffffffefffea0424341414171feffffb843414241424389fe fffffffffefefefffeffffffff414142424172fffffffefffffefeffa042414241437dfffffefeff724142424243fffffffffefeffcf4342434141a1fffffffffffffff441414342414295fffffefffefffffefefffffefffefffefdfefffff37e42424242414371fffefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffefefffffffffefffeff59424242434271ffffd0414242434266feffffffffffffc4424042424271ffffffa1424342424141c3fffefffffffffffffffffffefefe434343424271fffefefffefefffefefe66424242414371dbffffff724342434242ffffffffffffffd0 4341414241a0ffffffffffffffd0424242424342e7fefffffefffefffffffffffffffefffffeffffc44e42424141424242acfefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefffffffefffeffab41414142434171ffffa0434242424372ffffffffffffffd0 41424242414efeffff7142424241424dfffffefefffefefffffffefefeffff424243414172fffffefffffffffefefff37d4243434143435a95ac664243424241ffffffffffffffd04341414241a0ffffffffffffffb7424141424265fffffffffffffffefffefefffefffffffffff47243414341424143425af3fefefefe feffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffefeffb8414341424242418afeffa1434141424170fffffeffffffffd0434142424342ffffff71424241424271fffffffffefffffefffffffffffeff414140434270fefffefffefffefffffffeffc471414241 42414342434141424242ffffffffffffffd04341414241a0fffffffffffffea1414243424389fffffefffffffffefffefefefefefffffedc4d43424242434142404ddbfefefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefefffffefffffffffff4964241414242424341 b7ffffa0424243424172fffffeffffffffd0424242424242ffffff71414341424395fffffffffffefffffffffffffffefe42424142425bfffffffffffffffffffffffefeffe7b789724d4141424242434141ffffffffffffffd04341414241a0fffffffffffeff9f4343424242a0fffefefefffffffffefffffefffffeff dc4d434143424241414366dcfffefefffefefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffec45a42434242434143415afffffec4414141424272fffefffeffffffd0424043424267ffffff714242424242a1fffffffffffffffffffffffffefeff4141434242 42e7fffefffefffffefffffffffefefffffffffefefe714242424042ffffffffffffffd04341414241a0fffffffffffeffa14342414342d0fefffefefffffffffffefefffffeffff6742424141434242427df3fffefffffffffffefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefffe fefffefefed17142424342414242434342c3ffffffd042434243424efefffeffffffffac414341434270fffffe714142434143a1fffffffefefefffffefefffffefefe424242424241a0fffefefefffefefffefefefffffefefffffefefe724242424142ffffffffffffffd04341414241a0fffffffffffffeac41424241 4242434141434142414242424241d0ffffb8424242424241425ac3fefffffffffffffffefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffefeffffffe88a4143424142414341414242b8fffeffffe8424242434143fffffffffeffffa0424342414395ffffffa04142424341a0ffff fffffe9f424242424272fffeff42414241424242b7fffffefffffefffffffefffffffffefffeffff714143424342ffffffffffffffd04341414241a0fffffffffefffed0424142434242414242424142434241424143cffeffa041434241424289f4fffffefefffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffac4e4243414242424141424143b8fefefffeffff5a4242424242e7fffffffffffe954342414242b9feffffc442424243427efefffffeffa1424342414271fffffe424342434142424389cffffffefffed0414243424242fefeffffff724141434241ffffffffffffffd0 4341414241a0fffffffffffffef3414242404371a0a0a0a0a0a0894242424242cfffffa14242424142b7fffefffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffef37e42424241424143424342415adbfffeffffffffff964142424343c4feffffffffff65 4242414341f4fefefff34d424342425afffefeffffa04242424241a0fefffe42424242434e42424142435a71dcffdb434342414242fefffffefe724243424243fffffefffeffffd04242424141a0fefffffffffffefe664141424296fffffeffffffa04242414341ffffffa0424242427dfffffffffffef3dcffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfef366434141414240424142424ea1fefffffffffefffffee8424143424389fffffffffee842414242428afeffffffff954341424342d0fffeffff7e4142434342b7fffffe40414142417272414141424342d0fefe4d4241414442db fefeffff594342424366fffeffffffffffd04242434342a1feffffffffffffffb8424242434ff3fefeffffff72424342417efefeffb94143424195fffffefffee766a1fefffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefeff714243414142424142414289e7fffefefefeff fffffffefe974142434242d0fffeffff7d424342424ee7fffffffffff34e4243414366f3fffff44c424242424ef3feffff414242434272e74d4241414342d0fffea0424143414289ffffffcf4342424242abfffefff4d0d0cfab424342414189d0d0d0d0cfdcfffffe654242434289fffffefeb74142424242cffffffef3 4f4142424fb7fffedb964142a1fffffefffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeb84143404242424242428ae7fffffffefffffffefffefefffffe67414143434da2cfc4714342424343c4fffefffffeffffdc4e4342424266c4c4654142424142b9feffffff4243414042 71ffc44243414143d0fefef366414142434189cfb74d424342425af4fffeffd042424241424142424141424243424371fffffedb4e4241424072c4d196424241424295fffffefffeb84143414242424242424042a0fffefffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe5b41 42414242434166d1fefefffefefefffffffffffffffffffefe9742404243424242424242415bdbfffefffefffffffeffdc664242414342434243424342acfffefefffe424143434272ffffb84d424241d0fffffff47141424241434242434242425adbfefeffffcf42414242434241414340424242424171fefffeffe772 4341424242424142434142a0fffffffffeffffb841434142424242414342a1fefefffffefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffedd4241424241434195fefffffefffffefefffffefffffffffefeffffffe8966642414341434f7db8fefffefefffefefefffffffefec57d4d42 434243426695e7fffefefffeff717172717295feffffe8894e42cffffefffeffcf885b42414243424370b6ffffffffffffdd7171726642434341425b707272727196fffffffefefed0884e42414342416596e7fffffffffffffeffffe7955a42424142416695dbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffed0414342424241acfffffffffefffffffefffffffffffffefefefffffefefffffff3cfdcfffefffffefefefefffffefefffefffffefefffffedcd0f3fffefffffefffffefefffefefefffffefffefefffffff3f4fefefffefffffffffff3d0dbfffefffffffffefffffffffffffdd0 4140434342a0fffffffefffffffefffffffefffffeffe8d0f3fefffffffefefefefffffffefefefffefee8cffffefffffefffffefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffa1434341424371fffffffefefffffffffffefffffefffffffefffffefffffffefffffffeffffff fffffffefffffffffffefefefefffffffffffefffffefffefffefefffefffefefffffffffffefffffffffffffefefffffffffefefefefffffffffefefefffefffffffffffffeffcf4342414242a0fffffffffffefefffefefffffefefffffffffefffffefffffffffefffffffefffefffffffefffffefffefffefffffffe ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc34242424242a0fffffffffefffffffffefffffffefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffeffffffcf4242424242a1feffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd04142414243a0fffffffffffffffffffffefffffe fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffd04243424243a0feffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefe4d424340435af3fffffffffffefefff3b866a0fffefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffdc4242424243a0fffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffea141 434143425bb7f3fffff3d0a171434243a1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffedb71414342a1feffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefff36642434241414242424043424143414242a0fffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffb84e43a0feffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffff367414242434142424142424341434242a1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeff fffefef296a0fffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffa14d42414342434242434243414342a0fefefeffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefffffefffefffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffeffffc4a0717241424d71717da0b8d0fffefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffefffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffefefefefffefefffefffffffffffffffffffefffefefefffffffffffffffefeff fefffefefefefefffefffffffefefffffefffefffffffffffffffefffefffffefffffffffefffffffefffffffffefefefffffffefffffefffffefffffffffefffffffefffffffffefffffffffffffffffffffffffefffffffefffffffffefefffefffefffffffefefffffefffefffffffffefffefffffefefffffffefeff fefffffefefefffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefffffffefefefffefffffffffffffefffefffffffffefefdfefffffffffffffffffefefffffffffffefffefefffffefffffefefffefefffefefffefffefffffefffffefffefffefffffffefffffffefffefffffefefffffefe fffffffffefefffffffffffffffefefffffffefffffefffefffefefffefffefffefefffffefefffefffefefffffffefffffefffffffefffefffefffefffffefefffffffffffffffffffefffefffefffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffefffffffefefefffffffefffefefefffffe fffffefffefffffefefefffefefefefffefffffffffffffffffffefffefffefefffffefefefffffffffffffffefdfffefffffffffefffffefffffefffffffefefffefffffdfffffffefefffffffffffffffefffffffffefffffffffffffffffffefffffefffefffffffefefffffffffffefffefefffefffefefffffeffff fffffffefffefefefffffffefffefefefffefffffefffffffffffefffffefefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefffffffeffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe6d0d0d0d0d0d0dbfefef3b7a1b7ffdbd0fefffeffb7a0acf3f4cfe8fffffeffe7aca0a1c3feffe6a1a1d0f4d1e7fefefeffdca1a1b7fef3d1e6fffeffffc4a1a0c4fefefefef3d0e7ffffff e7d0f4fffffffffffffefeb8a0b8ffdbd0fffeffd0dbfffffff3cfe8fffefee7a0a0cff4d0e7fffffefffffffefefffef3c4a1a0b8e7fefffeffaca0b8f3e7d1f3feffe7d0f4fefffeffc4a0a1d0fffed0a0a0dcffcfdbfffff3cfe8fffffefeffffdda0a0a0d1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffa0424142 42424172fef46542654e667143feffff954341434ec342a0fffffe964243667159fee64f41674e6541a0fefeffc4424e7097fed041a0fefff465428989435ae7fffed042a0ffffffa142cffffffffefffeff66425b5a666641fffffe4271fffeffd043a0ffffce4d4171428942a1fefffffefffffffeffc34e4342424142 a0fefe95424341669442d0fffea141d0fffeff96415a72b8ffcf44414242c34271fefed042a0fffefefff371434171724cffa0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0 a0a0a0a0a0a0a1a0a1fefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffa0428acfd0d1cfdbffac417dfff4654242fefefe4e43d0f3895a42a1ffffa1424dcffeffffffa141a0fef36543a0fefffe7d42c4fefeffd043a0 ffff7c42c3feffcf4172ffffd041a1feffffa141d0fffffffefffecf4365feff894241feffff4370fffffed142a0fefe6643abffdb4c42a0fffdfffffffffffecf4241a0f4ffe79672ffe7424fdbf3654e42d0feffa043cffefffe424ef3feffff7e4189feac4f4271fffecf41a0fefefeff7e425adbffffffff41414141 414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414242414243ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffa042a0fffffeffffff7142d0feffd04242feffff4170fefff34e41a0fffe5a42acfffeffffffa043c4fefec441a1fffeff7143fefefeffd0429ffeff424dfefffefe5a41e7fed041a0ffffffa042cffffffffffeffd0418afefff34241fefeff4172ffffffd041a0fef3424cfffffd96 43a0fffefeffffffffff5a42a0fffefffeffe7fed04388fffee74142cfffffa041d0ffffff4272feffffff7143f4fefe894271fffed041a1feffffe74243d0fefffeffff42424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242 424242424242424242424242424242424242424242424242424241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffa043a1fffffeffffff5941f3feffff4e42fffefe4171feffff8943a0ffe74242f3fffeffffffd042 5ad1fed043a1ffffff7242fffefffed042a1ffcf4372ffffffff7141d0ffcf42a0fefeffa042cffefffffffffef45a42acf3ff7141fffffe4171ffffffcf43a0ffd04272feffffcf41a0fffffefffeffffdb414df4fefffffeffffffcf42a0ffffff7e42d0fffea142d0fffffe4172fffeffff7242fefefec34171feffd0 43a0fefffeb74166ffffffffffff41414141414141414141414141414141414141414141414142424241414243434143434242424143424243424342424242424243424242434141414141414141414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffa041a0fefefffffefe4342fffffeff7142ffffff4371ffffffac41a1ffcf4370fefeffffffffffd07241426642a0fffffe7141fefffefed042a1fed04271fefffeffa143d0fed041a0fffefea142d0fffefefeffffffe78a4e435a4d41ff feff4272fefffed043a0fed04271fffeffd042a0ffffffffffffffa0427dffffffffffffffffcf42a0fffeffa042d0fffea041d0ffffff4272fffffeff7142fffffef34271ffffcf41a0fffefea14296fefffffeffff41414141414141414141414141414141414141414141414142424241414142424142414242414141 424341424342424142434243434242434141414141414141414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffa043a0ffffffffffff4d43fefffeff5a42fffeff4271 ffffffd042a0ffd04272fffffffefefffffeffffdbac42a1feffff7242fffffffed043a0ffd04271fefffffe7142d0ffd04289fefeffa042d0fffffffffffffeffffffe7d06641fffeff4258fffeffd041a0ffd04272fefeffcf42a0ffffffffffffff9643a0fffffefffffffffed042a1ffffffa142d0fffea042d1fefe ff4271feffffff7242ffffffff4272ffffcf4271feffffa14289d0cfcfcfd0ff41414141414141414141414141414141414141414141414142424141414242424242424142414142434142414341424242414241424142414141414141414141414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffa04272a1a0a1a0e7fe7342d0ffffe74243fffffe4370feffffcf42a1fff34265fffeffb8a1e7f2d0dcfeffd041a1ffffff7042fffeffffcf43a0fff34359fffffefe6643e7ffd0424df3fffe a142cffffffefefeffffd1d0fffffe6544fffffe4241cffffed042a0fef3425bfffffeac42a0ffffffffffffff7241a1fffffefffffeffffcf42a0fffffe9f42d0fffea141cfffffff4271fefffefe7243feffffff4371fefed0414cf4feffb8435a7171724d41ff41414141414141414141414141414141414141414141 414141414141424142414241424141414143424242414142424343424342434243434141414141414141414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffa0425a71 727172dcfeab4296feffa14242ffffff4371fffffed142a0ffff6542e7fefe6543cfd04271fffec4439fffffff7241fefffffed142a1ffff6f43d0fffee74159ffffcf414c89feff6640dcfffefffeffffff4242f4fefe4265feffff424e65f4ff9642acfeff6742d0ffff5a42a0ffffffffffffff7243a0ffffffffffff ffffcf42a1feffffa142cfffff9f42d0ffffff4272fefffefe7141fffeffff4272feffd0424d65c4dce84172fefefe664dff41414141414141414141414141414141414141414141414141414141414343414143414242414142434243424242414242434141424242424141414141414141414141414141414141414141 414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffa142a0fefefffefefef44e429696425a43ffffff4271ffffffd040a1fefed04365c4ab4366feff6641acd16541d0ffe89f5b43a0a0b8fecf43a0 fffedc4e66c4c46641d1fefed042b84e5a71425afefefefffffffeff964288d18841a0fffeff42a0654c724d42e7feffc3424da0714d42a0ffffffffffffff9641a0ffffffffffffffffd141a0ffffffa042d0fffea142cffeb7a0425aa0a1cefe7042fffefffe4170ffffcf4396654272fe9642a0d0a142a0ff41414141 414141414141414141414141414141414141414142414241434341424242414342424242685642685542424341424241424143434141414141414141414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffa142a0fefffefffffffee8897170cf7242fefffea1b7fffffee7a0d0fefffedc7d72718af2fefff38a71717dc4fefee7a15a40a1a0b8ffe8a0d0fefffedc89727289dbfeffffe7a1e7e789707edbfffffffffffffffffeab727171a0fffefefea1cff3a17171c4fffefeffc5717289c3 42a0ffffffffffffffac4396fefffffefefffffee7a1d0fffefed0a0e7feffa041d1feb8a1415aa1a0d1ffb7a0ffffffffa0b8fffee7a0d0f38995fefeb8727171b8ffff414141414141414141414141414141414141414141414141434242424341404341414341414342435fd0acdb4b43424142434141434241424141 414141414141414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffa0439ffefffffffefffeffffffffff7142fefefffefffffffffffffffffffffffefffffffffffefe fffefefefefffffffe7243fefefffefffffffffffefffefffffffffffffffffffffefefefefefffffefffffefffefffefefffefffefffffffffffffefffffffffffffeffffffffcf42a0ffffffffffffffdc415afefffefff34143cffffefefefffefffffefeffa142cffffeff4271fefffefefffffffefffffffefffffe fefffffffffffffefffefffffeff414141414141414141414141414141414141414141414141434242414142434b41424a43434341435fdbdbc856424342414b4141424c42424141414141414141414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffa040a1fefffffffffefffffffefeff7242fffefffefffffffefffffffffffffffefffffffffefefefffefefffeffffffff7242fffeffffe7d0e8fffffefffffefffefefffffffefffffefffffffffefffffffefffefffffffffffefeffff fffffffefffffffffefefffffffffefeffd042a0fffffffffffffffe7141d0fffffeb7424dfffefffffffffefffefeffffa041d1feffff4171fffffefffefffffefffffefffefefffffffefffffefffefffffffffeff41414141414141414141414141414141414141414141414143424342424143a18571be4142424368 bedadadbab5642434255bf72ab7c42434242424241424241414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffa04371a19fa1a0d0fffffffffffeff7143fffffffeff fffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff495fffeffffa042a0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffeffffffd042a0ffffffffffffffffdc4d4eb8d0b64d41a1fffffffffffffffeffffffffa042d0ffff fedba0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff414141414141414141414141414141414141414141414141414242414143427bdbdb994243434142425ed24c414243414342bedbdb5542424141424241424242414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffa0414342434242a0ffffffffffffff7142fffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffeffffa143a0fffefffffffeffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffdffffffffcf43a0fffefffffffefffffedc714242425aacfefffefffffefffffffeffffffa042d0fefffefffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff41414141414141414141414141414141414141414141 414142434243434272d1dbdbd17c4143434142418443434142434ca2dcdadbbe5f424141434241414243414141414141414141414141414141414142414241fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffeff fffefffefffffffffffefffefefefefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffefffefffefefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffefffefefffffffffefffef4cfe7fefe fffffffffffffffefffffffefffefefffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff4141414141414141414141414141414141414141414141414242424342426968b5c868694340424242434243424243424b6870db8f695e414243424143434243414141414141414141414141 414141414142414241fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffefffffffffffffffffffefffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffefffffffffeffff fefffffefefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffefffffefefffefffffffffefffefefefefffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff41414141 4141414141414141414141414141414141414141424343434342414271844241424143424342424043424341434143ab4b4342424242424242434243414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffefefefffffefffffefffffefffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffefefefffffffdfffffefefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffeff fffffffdfffffefefffefefefffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffefffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff4141414141414141414141414141414141414141414141414342414242424243424c42424342424242424142414342414342424d424242424243 404243424342414141414141414141414141414141414142414241fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffefefffffffffffffffffefefffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffefffffffffffffefffffffefffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffefffffefffffffffffffefffffffffefefefefffffefffffefffffefffffefffefefffeffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffff4141414141414141414141414141414141414141414141416955426955424241414243424241424342424142424241434342434143414243725d43715e424242414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffefffffffffffffffefefefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffefffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffefffefffffffffffefffefffffffefefffefffefffefefffffefffefefffffefffefffffefffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff41414141414141414141414141414141414141414141414172d1acdb4d4242424243414342414342 424243424342424142424243434142425fdbb5d143424242414141414141414141414141414141414142414241fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefefefffefffefffefefefefffffffffefefffe fffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffefffffefffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffefffffffefffffffffefffffffefffffefffefffefffefefefffffffffffeffff fffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff4141414141414141414141414141414142434242424143415fdbdcc94b43434241414141414141414141414141414141424243414343424268dbdbc855414242414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff41414141414141414141414141414141434241424243 4269dbdbdbdac8554242414141414141414141414141414141414243424442424272b5c8dbbeab5f4241414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff414141414141414141414141414141414243424143424341435ed14241424241414141414141414141414141414141414342424142434141415ed14342424241414141414141414141414141 414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff41414141 4141414141414141414141414242424242414242414184424241424241414141414141414141414141414141424241434342424342427b4242434242414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff41414141414141414141414141414141424242424241424143414243424242424141414141414141414141414141414141434142424243424142 414342434242414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffff41414141414141414141414141414141414243424241414342434140424242424141414141414141414141414141414143414242414242424242424142424342414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff41414141414141414141414141414141414342434142424242414142424241414141414141414141 414141414141414142424242414341434243424342424241414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff414141414141414141414141414141414142424242437b434b724242414242424141414141414141414141414141414142434341424142424242427b434c7141414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff41414141414141414141414141414141424242424342 acb5c898424342414043414141414141414141414141414141414141414141414141414141beb5c98f43414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffefffffffefffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff41414141414141414141414141414141424243414043acdbdb8e42424142424241414141414141414141414141414141414141414141414142414cacdada8f41414141414141414141414141 414141414142414241fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffefeffffff fffffffefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff41414141 414141414141414141414141414141424dabdbdbdadb8e4243424242414141414141414141414141414141414141414141414141424b98c7dbdbbd84414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefefefffefffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff4141414141414141414141414141414141434243424142ac8f414342424241424141414141414141414141414141414141414141414141414340 4342ab854142414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffefffffffdfffffefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffff41414141414141414141414141414141434143424341427255434241434242424141414141414141414141414141414141414141414141414242414272544342414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff41414141414141414141414141414141424242424242424242424142424341434141414141414141 414141414141414141414141414141414242424341424143414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffedbf4fefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff41414141414141414141414141414141424241414242434143414142424142424141414141414141414141414141414141414141414141414143424142424141414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ab59424289fefffefffeffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff41414141414141414141414141414141414342434243 414243414141414242424141414141414141414141414141414141414141414141414241424142424241414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3964d4343434242dcfeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff414141414141414141414141414141414141424142424143684d425555424342414243414241414141414141414141414243414241434241684b415f55424342414141414141414141414141 414141414142414241fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffc45842414141424141d0ff fffefefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff41414141 414141414141414141414141414343414342424272d197d1554241424142424243434243414141414141414143414342424341425fd1a1da4b424241414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffefffff37d424241424142424141d0fffefffefefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff41414141414141414141414141414141424142424143414255dbdcd04d4342424241434243424242414141414141414142434242434142425fdb dbc84c424341414141414141414141414141414141414142414241fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffeffff ffffffffdb4e41424142424142424142d1fffefffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffff414141414141414141414141414141414142414343424269d1dbdbdbc85f4242424243424243414341414141414141414242424241424272d1dcdbdbd1694142414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffab4341414241414142414141415afefefefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff414141414141414141414141414141414242434143414342425fdb4d434242424242424342424341 41414141414141414342424241434142415edc4d42424142414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3894241434243414242414041414241a1fffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff41414141414141414141414141414141424242414243414241429841424242424242424242434242414141414141414142434142414241424242854242424341414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffef46642434243434242424241414141414242b9fffeffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff41414141414141414141414141414141414242434242 424241424242414242414342424241424142414141414141414142424242424142424242434241434243414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeff96424243424143424141424141414241414142b7fffefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff41414141414141414141414141414141424242414342424142424242414341986955ab414241434141414141414141414355aa4c718d42434241434143424242414141414141414141414141 414141414142414241fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffac414241414242424141414241424141434242 424371f3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff41414141 4141414141414141414141414141414141414141414143414343417bdbd1ac424243424243424341424341434242bedbdb7143424141414141414141414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffefefffefffffffffffffff47e424141414142424142424243424142414142424242434eacfffffefffefffffffefefffffffffefffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff4141414141414141414141414141414141414141414141414043424342404cb5dbdbc86842424342694c415f554242424371d1dbdaac4b424141 414141414141414141414141414141414141414141414142414241fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefefffefffffeffffffdc5a4241 42424342434141424242424142424143424241424242437ef4fefffffffffffffefffffefefefffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffff414141414141414141414141414141414141414141414141434043414142858ebed08e8f4c43424271d199da4c4242434a8e8edbb58e71424141414141414141414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffefffefffffefffea14d4242434243404342414341424243434042424341434241434341435aacf4fffffffffefefefffefffffefffefffffffefffffffffefffeffff fefffffffffffffefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff414141414141414141414141414141414141414141414141414342424243424272a2424343414142 60dadbc84b424142424142ab5f4242414141414141414141414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffefefffffffff371414143424142424343424342424242424241424143434141424242444143424ec4fffffffffefffefefffffefffffefffefffefffefefffffffefffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff4141414141414141414141414141414141414141414141414342424342424343425f424341424271d0dcdadbd160414343404269424342424141414141414141414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffdc5a4242434142424241434141414142414241404141404241424343414242434142424270b8fffefefefeff fffffffffffffffffefffffffffffffffffefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff41414141414141414141414141414141414141414141 414142434342424243424342434144424242435edb4c4342424241434243434242424141414141414141414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffeffffffffac424242434143414242424142425ac4a05b4141414342424242434241424241424243424142415ab8fefffefffefefffffffffffffffefffffffefffffffffffefffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff41414141414141414141414141414141414141414141414142424242424241424142424343414341404284424143424241434243424342414141414141414141414141414141414141414141 414141414142414241fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffee8714141434242434141414241414295f3fefefeb85943424242424142 43414340444241434242434241425babe9fefffffffffefffffefefefffffffffffffefffefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff41414141 414141414141414141414141414141414141414141414242414242424241424242424243424342414143424243424243434242414141414141414141414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffed0894241424241434242424242424272dbffffffffffffffa043424142434142424242404142404242424342424243415b7171727ca1d0d0e6feffd0d1e7feffffe7ffd0d0f4feffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff41414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141 414141414141414141414141414141414141414141414342414242fefefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffefffffffffffffffefefffffffffffffefee77e43424341424141434242414241 5ac4fffefefffffffffffeffdc71424142414241414142424242424342424242424241424241424241424341424143424242424142424241424259727196b8d0e7fefffffffefffefffefffffefefffefefffffefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffff42424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424341424242fffefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefffffffffffefffffffffffffefffffefeffffe6894242424342414243434143434167b7fefefffffffffffffffefffffeffc3714243424142424241434142424243424242414241414142424242434142424141424242424242 43424242434142424142436596cfe8fffffffffefffffffefffefffffefffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff41414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141 414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414142434242fefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff968ac4fffffefffefffffffffffffffefffefee7b7 654242434242414242424142434072d0fefffefefefffffffefefffefffffffefffed07e42424242434243434143424143424242414043424143414241424241424341424242424142424140424241424342414342434266acdcfffffefffffffffffffefffffefffefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff42424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242fffeffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffb743414e8ab8d0fefefffffffeffdbd0b79665414243424240414243424243435a95e8fefffffefffefffffefefffffefffefefffffefefeffe8a05a424043414341414143424341424244 4143414241434142424342434242434244424241434242424241404242414141424341435973a0c4dcfffefefffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff42424242424242424242424242424242424242424242 424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424141424041fefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffcf73 404243414241424242434242424341434243424342434242414171a0dafffffffffffefefffffffffefefffffffffefffffefffefefffffffedbac6543414243424043414241424242414241424141414342424142424243424141424043414441424243424341424041434242404243435aa0dcfffffefffefefeffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff42424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242 424242424243424142fefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffee8965a4243424141424343424141434242414341425a7cacdbfffffefffefffefefefffffefffffffffffffffed0a3aedcfffefffeff fffefffefffee7b8a0724d424143424143424241414141424143424241424240424242434c717fa0a0c4d0e7fffffeffdccfd0b8a0714d434141424043425aa0f4fefffefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefffffefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffefffffffffeffe7ab8a71715a4342424243425a7296abd0f3fffffffffffffefffffefffefffffefefefffffffffefef35348474776d1fffefefefefffffffffffefffffef3d0d0cfac9f9672706641424172717270a1a0a0a1d0d0dbfefefefffffffffffffffffefefffffffeffff fff3b77f4d414242434259acf4fffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefefffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefffefffffefefffefffffffffffefffffffffffffffffffffefffffffffffeffffffffff feffffffffffffffd148484848474781f4fefefffefffffffefffffffffffffffffefffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffc4894e414242434d8ae8feffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd1474847484847496af3fffffefefefffffefffffffefefffffffefefffefffefffffefefefefdfffffefefffffe fefffefffefefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd08a4d43424242a0f3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd14847484848484848affefffffffefefefffefefffefffffffefffffefefffefffffffffefefffefefefefefffffefffffffffffffefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffb8724242435acffefffffeffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff4484848484847484747fffffffefefffefefef6dedeeafffefefefe fffffefffffefffefffdfeffc7b5bdedfefefffffefefefffefefefefffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffcf72414342d0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8d4847474848484748fefffefffefefefffac2bebebebedafffffefefffffefffefffefefff5876b6a6b6b90c7fffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefec47242 4dfefefffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffef3534748484747488c fffefffffffefffee3bebdbdbebdbdd7fafffefefefffefefffefffea36a6a6a6c6b6c6b7ed0fffefffffffefefefffffffffffffffffffffffffffffffffffefefffffefefefedb9ffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffec5534748484848d1fffefeffffffffffd7bdbebebdbdbebdd7fffffffffffffefffffef66a6b6a6c6a6b6a6b6a6bbefffefefefefffeffffffffffffffff fffffffffffffffffefffffffffffffffefefefefffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffff4a3a38c81d1fffffffefeffffffffd2bebdbebdbfbdbebee7fefffffffeffffffffd96b6a6b6b6b6b6b6b6a6b6bacfefffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffefefffffefffefeffdfbebebdbebdbebebebedbfffffffefffffffef66b6b6b6b6b6a6b6a 6b6b6b6ac8fffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffefffffffffffffefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffebbdbdbebebdbebebebebeebfffffffeffffffff6a6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6a7efffefefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefec2bdbebebdbebdbebc bfd2fffefffffefefffe6b6b6b6b6b6b6a6b6b6a6b6c7cfffefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffdebebebdbebdbebebebdcffffffffffffffffe916b6c6a6c6a6b6b6b6b6b6a9afffffffefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffbcabdbebdbebebdbebedefffeffffffffffffbe6b6b6c6a6b6a6b6b6b6b6bc7fefffffefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffefff2c3bebdbebdbebed1fffffefefffefffefef5876a6b6b6b6b6a6b6c6b74f5fffefefffeffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffefffef6cebebdc3d3edfefefffefffffefeffffffe3756b6b6a6b6b6b6b6ac7fffefefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffefffdfffef7f0f9fffefefffefefefffffefefffefeec876b6b6b6a 7dacdafffffefffefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefffefffefffffffffdfefffefffffffffffefffffffffffec77d6b6bd0fffffefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff030000000000}{\result {{\*\bkmkstart OLE_LINK1}{\*\shppict{\pict{\*\picprop\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 75}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}} {\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}\picscalex63\picscaley63\piccropl0\piccropr0\piccropt0\piccropb0 \picw8546\pich4551\picwgoal4845\pichgoal2580\pngblip\bliptag-911113386{\*\blipuid c9b1835670ee652d8a60f5d9e44973ec}89504e470d0a1a0a0000000d4948445200000143000000ac0800000000c43d91380000000467414d410000b1889598f4a6000000097048597300000ec400000e c301da6a98dc0000200049444154789cec5c5d7094d7797e9ea3c4455a3913235bbba256678c24482fbcbbf422b105e98c8120a613673ce0ba33752d7c13db30 b931d4cd4c5b3b63c7ed246e0d993436b4bdb1909de9d840dab12746b2f14d1090e9a4ec8a5e18a1c55344cc2e41241d76179c58e7e9c539dfb72bf607fdac10 50bfc3ac96dd3d3fdff3bdffe77d3f0ab7160914450096ee2ffcebcf7f7a11df4c40608397e42d8721456bf4c927cdb709144008142efeeb59406d89780fc4c6 e2784b62a82b1ffe46b77d71d91da0e818efec0f8b8e1ff5d87d8267d0069169e05c370ce57ff11bf1b7bf4a9f20208052f1f582e748ee2f126a28ebdc721812 fcf4c3df02a030f9114010e4cfcf928208e1f2a8d858e9bbe530143091a75379fa5faff77402b4c6db96138db629b71c8690ce3adb0c6b9a204002c69c9e0404 7306123fd38775889cfc9d7b03a30e102203cb4980b006003ed387952448fe351faabbce3b9d73a8cbf4bf01803f714ab2da1457bd99217d6e1efbbe51a8f013 e40a0fc59d0d062e4194b1c41f46fd0f380111202862ed97abba36224188627584ebd0cd8fa18eeecc1338fafdb8f79c3f2f02965a1603e03cc44e87aa086c7e 404210bb5410831b311b07f2a697651576e60909ef7904d44a89d0b22e48820071c9fd823530b8f39b0f88641561a504484266609610de0271cacef7e418e7a7 cef2f277c73e0570770fe4855360f1876745f47ce53e3fa83a46028e1c4845fe039c1588373d8685870140140eba840370258bd6bb04382844d192c72e2e49de 01bab805a8547922901a3c6eb43331cb2ddcf4fa3013988b27455002b5e41e3188949d6743ea2b80777480aa390762683805137d263e4b51bef93174a654e69e f58ec77c6681a0bc900980354eb21dc756b3bbe9e19f15053cb6b91555bfaf430b80a130bfbc884a3c044ce38969e9c0e0638210eedbd1228606d5c3e83ef11f 840c78f5d6448c8c8c5c2218f96a7ffb1c36de700c0542f380d08761d9c31f9d432e27808ac5baefeae96a2df91c22e4df6179a420241e8d2b804f840a192873 e9f2b82d9ea256897695c004225d25e815cc963f7cecbff2845174f3c6c89c36ceb573beda5a334a7c7f3e1842e70f1cce520209094690b18c2d4f26ba83b0b7 6438357a2212ef72024d51b97476f4544146322edea08c2017e3b1b9e70bf7a0bb351a8398b9c46c363d5eb4a06d526cc3c32d73cccd361c43819687e68361ea f55f183a8798824bb838e88464a2b7c7af527a65909956263d74da92b24d6ebc47dc81e82c8e6db24d5304454b4b2358434437ace9aaa929af498de743003834 0f613ef88ff6f635f158dcc9da78e1dc47c7c749c1921488e8eacded3e28f30ea0f758720787b3b6c91a0b18d11266ca5817f5392751c6424600240301a435ed cbeeed8e7585923d17e20373bed85a3352787f1e466577be7735144e200ab9d4810c5c0e1522a7fea83fee79c65b1e51a3070ec36943ebe41852937c8427d206 2c2b03919211d5bd2119aac8123bcffa8a1bcd87b4040ecde7d0c78f2dbb3410e706879caa25ac815df1501f4290211e3e90a64440c67a1d108a262dc3c33ca7 1c0891cb57dddf11f5eb78758ab9f162c3f9d048c4fb7387b0049dfb1b64a291db3d225a3a1b43756c5b1d829d79251dda1a84b1977c98424b2fc14e5ea31dea 591e8b46037de90ffe4a40cf96ea6038edce507426d2af563b44a4a80fe6b4976b9046878644afd10024b776bb3703830a84d592d604ecb6ac1d6ce949a03dc6 34dba344369646774ba38f026a6318b08308c21a2bb3f6031941ce4a2e028680ce7f3f0523d03a7779737f04181e38ef988cd64c7dceca0894d8f1d01fdf15fa 926557d3d0535147b531f4e13945db6401fefeb34f5f1620e3765513c405c2d05ffdfe57015a639d58c6b68dbff731609c1fe8231389eae8dfc0320ba1d0ea8a 73527975a92686a1d8764ed012892dad96c55dff633065569e641d615e283ef4979e792eebec968cf5ab39012761e9be8a6fec9b969a991e9c349c6ae6609d31 9392eb0023a57f6039f9d76720116b3b677be2d0082224005dff9c90cf20181a82a00149232bc25883d61776f5f928dafd13dd690b1a7db0eca966bc6ca69a2c b0ae39b9f4eb3c7459b8e3f2b10708f2f7d623d97272227dbd41748106a1d69707f71560c4a926586309c2d27b859832d14d1b23089083cfe08447252a53f30d a3a67b6a7c619b6460cf6f5c7edb9d87b220bef893e3a3b80c4c356ffafcd22b873ead3923416c69dc06c369e58fe3c8c497ff332fc238310664428567567f2f 7e5bb00b04c7500c3f61698f8da39ab24c4bcba6c21114cf8e81c258d19c99a4a8f4243872a5815b981929bc7ca0eb5fd650b23e3d440ab000c1d6adcf479cb9 13007aec2a45a6b142548121491812a46881ce9d2f4ab09495852c2cdb2e3cfdeadd226160d8d07a81ba44b0c43d2dcf6f0bdc6949a2600030fec6e680c702fc 4aafd3276be8d62aecb2af0af0d2e1224f960aa54a71988b396dc5f885f30f4b24eedee736e08b0c05f0998d0b6377af45957c085887e22341f609d3d88d81ba 5e0b568170e1c93983fddd004cc07002f9ed8d8d2da3993155d18704ad013bd7b5862aa8ac5ecfe5f500ddfd6711c02ec2a69d94465eee53703705505b362cd6 216515599681b0f2a9166072f7045c54654dc0703e7e4a6e8908c53d1f566e7bc16539744bf6edb1a120a3e375345acfcd942a655994a54ebe0816feee2c8223 a61254048c90da294cfecd49b308773e0c921ede733b00baf3cf6f1364a32deecca8024319ca88e82cbec72581b494f953b4ded0148f2c5d8c7005e1d19cd0fd c69a30d1a5e0e5fa539578d99dd7f6fcb2d08649baac52d9de7c3a4e2b278a7f509cac92c0596059be2ac018f9d17927cdbb12a5fccc75a6ca58cfc888d2298b 0b2e1f3c9ddb2408161813cf7011eefc5528ad4e0cbe5b0480d64532caa8aa0f159cdcd48dd0d5f072d2b951ebd61f3fd52ef42daf974b5a58aa90e5d2cd14cb ed71c5408096aafcfebaf8d8e5242ad3d1b210c9d5195235bb0c0ac93652d3ec710549ab962e865dbe9a0874b734368b303baac0d01a51406faf655de9a035b8 7fd52284295791f3b1174f90513d8fcd487f12e2dbefb04ece9fcd0f26eec499a3872abeb8beb2ec22bf30517d63c4cb34bab4270dbefd0eea7259f19d5f4aa3 15105e6f72b17c50d1bf28d15e9578596c12c6265b40aa763c2c14969efaf58d50cf2d7a0fa2d1bd8c33a50affd0e5bc8e1f5bb212aa76fe40c2faad1e3ad6dc b3f80a31c852a32c4f7d9d3750a10f5dbd4f50a0573900808cafc5aafa83ebeddb2c3a55caa2fc71a3810db273e5e413b43e5a59b4d8e046a22a395821384da9 36c01af98347999bbfaba02154cb26d0626d559f8bae3c9544ef67003aaac490104999ce077dadcad55fd38ab2bafb91fab54bff7fa8c2a61889a0566e0774f1 e5c90a90e862e4e4bab6b689c977263eb329d572b02460f9e18be0afbf7bb18ac910a748a4de6e43cb9b6716314abd71a812432b09166dc5d452238106863024 0d0d7d5981052e63acb91ac4f326b94e45b937f019cb7a3a23e8e409cee667b75cd93805fff7cba3ecc33a54b3eeeb4b1726575e9884e01e261154431b88d658 32f1ab8fe39367ab4cdf28592eab729b51825a2c55c8cd6cfea09a4ef4318eaf8f0f5ecbcaecea4e5ba776ce1fc4b714839e2dfaae8f4801003865aa1673ce13 4385febdfb6f587e597740a9a660b6a2317d9c82e09b6129b2c3b4debc35e35dd1909012f74112dda9b35bb0bf39ac146a7c7c4a29683e29e7bfdaebb8f30ad1 97fbcd9402410dc749613d3719868df4e178bdebacdd6b2650f892d6b79de59815443509e092ce25c9f5638509525a8884435803ee4b01ae759b9cb440eea6ce dcc63158c48ff3eb4eabfda437b1d75025b5612040346f5dd1b6b5cd3651b06b5d6f43efb7f4f53f256549bb20198750bd870abe1ef9f2a02071338b7518ae16 465ec5542ec42b3430a5edd4a0dab22c58cbd49bc0b1230696e8fc46b325ede5d7ce10bb27e025ade13ef6deb55f5bb77efdbabd000062c7fa6bc2220ad8fbb5 01aaea43066a8d72d9d154d9b8cc8e6fec78f42f0eb8e717f85e8bbdebd382ea07b5b5eb6045c09a156f5e785080e979e46eec4abd75c1a88dbbef5f79a4a4f3 1b4d269eb4464937bb7bc8475d5b5118d806773ceff35f332357890096c69d7e9a7f15fb78f72b85fe408df85f02e323f5aa52ebf4de4a20de2cf2a401eca981 bfc5e45b1728155f40aac51f2c2f44a437957c2c508942d06156328c81e50c8de573a96d00fa923194b58b95b73d854e4c59dd9fe09e1c5406b95ec9ef4a20ce 7fd8d71fea463f9a4f24113a3be52b0465b8b589465357a04fac058142baad408957001617304c6eb2f057e0fa3bfc52d318aca4cabc9c299688ba612e1d4738 67ddf792bb9a762790ae67841ec7d2859c4e75c421ae513145e75fbbe7d4d9a0a9d2df458a74ae43e007d5e44389a2b172d5e250f3df5f58d17219c682f26d97 0b42de5326901bc86a0b016ab07d23941b4ac6a9d30305753cd5cafcee7368edeb456e383b35a8585fee60324e64f6e710ddd44564873760efb92f3cd6edae95 da7f54486c113018ef3e90c2e6d5028fec63b4375c3865d60054e403283b9c4808e9545f1492d1704eb941ad8a1fcc6d213010eb536e28d9f56aeb560c0f0b7d 7db56d0a04eb3c6d41c2a90b1c9b0c8e07eaf54935804449c527867a56ecc892e0c030c0dc6b6968f4c9eca6dea1bf0476bcbbfaf1ecb3a3a46593009d1b4c51 a7b767366dca3c7142ca0da49f4cf3f0771c43097b76b73f1e1d18203890defe16c79fcb82879f1d8f675f0a173d6f5be81894e75f4b814cedcd51a4856b1e9a d2d05e081a380866078f6c1fca60cf4bf12dc99706ea3e8b80ae69c6fb0e1248fa66b305e34361384d71dbf277f30f3fc5c80010d43c1a11afe885288633698e 27376bcb778e27a28f9ff8b8df6d0afca7c2b684bafefc7b3f86f4a3af3ec327c74e770922b10fdf6ab97778a49fc081e8bf4576ef1bd984d7f1dd041e2d040b 8f97d8c93d49961068416ec4de587ff0880dd288d4bbb11762e7df5ad58ff8c8fe9a18fa4726b88e04c135555b2a88c817084200b184a8088ea197d830404090 480b229fe98a899b73b1c8ce56b1d59ae0826929e4ffbb3d01447b32d918c96dd4eaf14bde28ed5204eafa88102e3d1f51efbe3cf2a73a12d0a657cb909b668b 6441c894194f06965c9076b570c8647780e7f275f8d0ad1e181fb8761ad1c800a85987336f62bc1f0030c638148b659d6574373583db416c001127c6c7091126 883990514ca422cac58035116f40094071209be314444493ced2641015d815aedbeddb96c2c791b8a22c1a8527871e5e42ec6921724af40960fde78ab8acbf10 641b82a8aaf1c895c87affb6280288668392cd7111a29533bca37b8fb31b227c6f45783c2f264721281a34000104b383870bd14b008065ae1543a1f7e2a94599 205e16549acfb956414dba0a2e804950006e8fd32516aa931fe833332c8fbadcc95ecd81f34c4318f7dc06b62b2f220348160232468869b44001486fcffee0fd 6da44b10f85e1fb9d553367c400ee49e9056d871b0ffdfdfe876190d068e35e50b280501ab952a94f107711af007979277f725a404810622da95224018359800 cdaff82130f9316680741e3e12cb8f58201ac3100020c56df7226fe1194604ac923a25483944459575f988e3e7366e6acda721df78460b75618cb0474d901eea ee28eca300644566a1eccf20ef8090de592f0247080a960093cca405fd1f7b5713dbd6955ecfb912ba10a929ba18932ad00215e97415911ea08b9194c520b1a8 6c0ac47681622696b2e8c4b68c028d651bb368a338994da428d98c7f32abc8aedb852d6553d496dc994562ca5d0c1052066661915acca22205740ac48f2e8ad6 f77471ef7da46465f24379420b3c8025f93df23dbe8ff7e7bbe77edff9d0fbbb1631df0c6c33d57aab44da6476a4b4986b5c0420f4df5fcb5c4a46040b0b0b99 1c00daca7063c1485452abc3707137c3abc51196360fa5dda768923132ebc0250084b1defd4c64ab378f6dfcabc24243e7a617702c51ffb8329fd2bd4afacdfe 88228c44a1d24810fdf6e2b9a555007e564d8fde9dbd90e5d3b0e1d7a3939fc4addb800ebd37be5c7cbd9ecead81282cbd6112e766041c6fdc3c9b49d4ae1f5e 5ab8b799b2805828ce0efef90958883f7963a680958173319715a8827ca6725cc9ec3abdaf278238397369b55c58a64f9944fec2dcb5ab1027943aba78d21e1c 5b722a38148fdd38911e2bbcb27a7b191766e28522ce3d5c7b3dcf077bbecbde96520c80cd2d00402283c6ddad03e395c610c5dbf56481eb032988b562c4c111 6ede412e5b3d9002582de240a1b1f1dd0111c5aab2c3001ad5541aa8d5b309ffa1566ae942a59113cb892c10550652427d19b98395541a6133a051ae2a9d4b51 5c8cd223d1d66082b57ab68f62b1c25c4e6b258c664ac92ca2ca400a02b1f1297068ef2315be0921bfcbfb1528d89897975747400b03e1a880a012e48f3846a6 49e6fb66694d0bc31833122d37f52ff55745bcbd120e343f909a87bf8c18fb4626c0d720a0bee81281b3f1dc4270519ba1ffad8f1a3f887feed8e46150696a32 799a80adf761f81a9adf469082085f4118e15b5ca19631ff29043db62bde1188aa167a2b5cb785630ea1e271e369deb4b923178fcca10de1c933dc71eb408d69 e7959b5614429f08bcdc377fda2e1c3a208ef59947d786eda36bc3f6d1b561fbe8dab07d746dd83eba366c1f5d1bb68fae0ddb47d786eda36bc3f6d1b561fbe8 dab07d746dd83eba366c1f5d1bb68fae0ddb47d786eda36bc3f6d1b561fbe8dab07d746dd83eba366c1fbd7edbba5829f33326b24866d2e9dc532991e1a1d6fd f47d0117bc77f56643c6074c58a38989b6e33d76c5b6a881a770fd6f09bd00a3b30f5cbcba9c099f9a6a8d8f4c7ef88f7d7b1fb1f72dc208d1f4ba817c54bc35 164f2de4dac598afbcbab8af9a217aa9a575630d065e1d4d22aa964b6b6a6640ef3128aa7aa964f69505815ee12621a4af240124878626a2e292be6626f05785 888d136dc71a771c7a598e680dc692000002c9b1c2d3e96a2281a859d161dfc0e021e3546e2f7d81a7331c324e63d85716040c3648816504c30549033fb1283e 110cdd22fce2d2ae20b468c120a44734f5697c664b887b8ce334ddfbe26cae38ab4be1ae6afed9c130ca59102a2d22a859d29bd0656710516903ee51e5d28648 09d046398a8b58d0e7c14800a247eedd24a37205218a1e002dad353e04d72bfd8b14eae586c0565d1e69ab048488d38e462ffa5d05808bf5537110af4fed0358 5f2a5564ac490e8d8c05c94842b877bbd4a0a86cee485aa0300d8a9953447da118cde705a0b47c7f53a4f8fcd8cb20808d9f81110d2cef940ca083a70801e5db ab918c943df44a1a70b7af2d156b107530379645dba9574f19948eff0745d01e3cfd3c5a629e01e1c31bd684bcb53f7e2b1bc2c4abb39550ef919a3a2a502fc9 40f9792c5f6c401fe480c63f945c71060a485fc880284d8ba004f3d800507e9e626daeec4bd2d27262128088e5778d3b6834791c9dbe38ec790bc9a2ab15fbdb e5ad4c920c1904044e7d821ef6fde8f8e86fb7c0c6bf64fe5484c8ea993ac0ecdffde037ff49e857031982578db54c158a3ffd3fc11452684cff1aa40a53b9d2 ff12d1afc6ff40ac2fbb845e57ac0326350e54fff637a23d34f597fdbf06586efc0544ad78138296b93c5a2b9275227a85c272b9c782106fdd2e4ca47da62584 0f1f90c23b3971e4cd2285d90fd300119d892893994f22ffd78f405c1c4e10028d587b17d655885cacc0588c9f07d26705d46e1d03b2ef4395cb46c2780180fa 01cc46307af93cf4fc9fcd12581cce538dcb10fb4f8eab7ae706888e6e83006028bd9d45980b974f5c75c9f200b66e8062210742a76181e89a00e06a43329a4a 0a89ef096474d765c04a988b420ac822607b704442fe0001de0190c8e5f207211aa68772b95c3e03ac5401f44f49e4f82110fa58e2eae7061a1b07b227ff29db 9258d2a9302013f323246564c0e8a3572b7e5dbb248a181100a6328478eb9184e8b60c94ce09c02021a92ec09030951241a67249561f91b0c890d28008559b72 f4b22135545a92a0822b5c3504c97c4a6293026b00c1d4fc08d1d11d19402f08242f2c5e8d8ca560c1cd93e7c6441177090819375be73704b178982837202aeb 86465062d925bad04660612c0f510debeb8d912ef9cbd5100440dba22bd358276ccffa0200a00e502ce55d4b2ede1e17c164b2f35df25e976f7474f4ea2d2311 c642b32888a8d7005a930620322142a632e6f2d9a1410294cb792744585a0267c7dd9c91fb656b6ed1ee2483882ac51e954b74d696cbe17429fb736ba71368aa 0974b01d7b214ad481b3858fcabefc2e6613a3400d1498f06a0a495146eb80ca009d9f2c4cbee6872b6fcac9f178818138ef8e3e677a27e8be0f4b180b235812 b424d22e6d6eb97c6aa435b3ae63d11b7b0e43f3ab976a04688d2e8f42910420eb39962c1ff708ffeda7eca058147e80aece7a0121f7705b6ae1173423b16124 a3f78742ef764477e1e3750846b59991f3499f11d7d1ed304e6e0547f2576f0aa0cce6ed71569c3f1cbb1646c03a00c8583202109b8672ed6920ddf4e504d64a 6bf5f5080cabc827614108a55c9863dcca8fe7de78242308abd3e7332125b47361c0207c02f59d3a0f2340b82f90b26896ff68ae60284015c03d73382b11df6d 6adf88ab677e3877bb141952dabd5e1665ac08d6fd74234a9088c10ffa8c00033d78a3e286ca0e6e86616f3488bf16a6dc34b1e9f4c2604cb09c25609331b553 81d31c21bcd4297bac8cf34328a1f1e69b6b46860347a632345fc0bcf00065a14a8bf3e2da71e69f73142dd5d3986920a6223a14ad05a128ea583aec04e42d40 45fe7c440b3043200f828aee0241e38d905cb561042a4bd345c89aa12bd7a78e269d7cc26e180009566b8ee6f2e5810528317fa1df1576a82d87fb742c3ca540 cf1a12e3d6b530df362a6e6c53053d9e074cd14234abce799167b9acf546709a42572b82ccf0fb5929a8fec0d367b1701180ac44582c05a981c0594a18b93eea 34518a21ddbb63618022fc840800500fa49e14311493b09e3135408e40ded5305caec71a81db7c0fd79d5741197b1a205533614ea073c569021799788e02b41c 7941c190fb6f00252e4c01a2ad8a9d3da5c0883367aa0a66903600f2710ec07312a42a00011ba035cc084ae56040e97258c6eed0c0901b2ec9c73d070068a36e 4de0b9bd1b8d475e83012f91307c384be3595e4aa8cb75dfa3233030911ba97fdf86f91a3090d67efcde5a68732b450bc28c02384c43a2e4c4b4d62928314a10 470590fc743126f7b73da1fb2a2098c70d09fc48b4403cad88021e38ff517ab94f02ccddc5208c2082cb6f45eec36404d95cc7f3d88680786bfa871f966b6adc 9b7bd78216c7fb008c25ad05574410e59a25714c80309c974498cb571acecfe1364d494964bf207289c0cd7b5e5cc24d11794ad0fd8a1f2312a7452b8b4bef45 6e38de02804f4eae00e2c3555830dbf1bb01145e841c092b7965a6eccf2142c519c860ec1c513f53a338f873e75547d3552778951e1e360fcbe5e149e845103a 340fbf469e5d168c90c9dfddf2e3e92ffc86e1892a0524f2998dca7540985b71364a8e0f25a3b572e50e75edaa90cc67aaa58802aea73b7ab10c80562f052ade 58630999b1d37d8eccbe3d0781e9d1da678f2cf5dc7c9f5fc245d315b79564ac8c35c727c517156c08116afca8616540092fd73e03817ff35b57ab6fc61b5477 08889796ac1306740161bf0416168272ba64ce1ff604d0b767a32f83a199cc1230b0e63144e985f9f37df41ef77cce00f51b9f3644fcd57b7d7e5d88e495f307 7c65662393caa2b5b7890213f383a460d1ffdab9785ded169413410d5094404dcd1f6a2afda6272180d602561207e60f074aa373e1b643cbd57a8512914bbdd0 b76d92ddb85b8d28a68746fbb63f4669ad0c58931a3c9401801221f40fb6bc66b9d8b0e6fb2fa4508d002017aec8cd956a430087260808a0aaa5fb9f13eccb8e 66048a9572bd2223e487b39ddcfe0218dcbf5641220f27de1496b23b1e4681d60b925cbb6dbfa9291ab5e358fc6eb47455b5ba494dada94e870fe060cbc76ffd d8ad8fb1fd71b6bd2a587e7723ee787938b08d1c43dcdb5b0e7476178e6100b77ef0be07b66f5eb0e5ffdb9fc70d53ee4758486c5f17bb43f22f6c1ea65a9abb fcedb795d820f64415f5f7056e7fbc9da7bf5277f276b03be3e3e30efbe441a0b57d86bbf87fad5dfc19e9cbad32771e3b07b16677dee5999ee8a6eecf78a07b 622465f38f2f32d133d28b1d0c82fc5d2bc74734c912dfcac2f1d637abb5efeff440e2c384b6f5660682acb94a6c9ed7b67777f6fa2420eecbdb5a62b3536dc7 2e9dfd4bc310fc7cffc4a55ab80aff35b5f6eb78e27906da23ed2e5db61dc8d309e0de5cef1940f06d80edbdb63d3c53c359db68cea50a0e46bb90db527e4606 b33d40f00f77f543be113c251effdaffa0f5bbc1c09e8d60e2f6196abf2384607bff66af26956768566d1fb414a1f2bf3f0033a3437bd0784451f515e5735ffe dafd815e826acc9445a97ce37be7536d5f91a0585f1072bf6b21b29f600034a64b9abcf28b7772a6fc7a04f8b082d62d12f7230e3750fc63c76fb5f8cb5e425d ad27e31de47d859e19e2a765fde4c81ff14f0a6bf5fff9af11c0559f63083d825ff891bea6997781fc6cce3007bb7f7ea5dd9fcba728c6dae684e3b2f8ec505a 5f19b42c9fe1c805c01addfb7ba3b077c4985b45abe87c588fc5348bbb8ae21ca810b2b03db531a6724343dd4f7ddc502bd411414618361665313002f0a1372e 172290b5fe5428a0435f6b49cdf8319f5f15c79bb8a272f12a28c4ccef1bf48a9fdafe9cdbedd584e87a606dcb7e67d03738096254d5c18488a88ac17e1fdfa0 ad1a92838c7b3451fdfc0f07e1ba703c2ec6d1b000844685c824f7532b047a516b30e35d394e0814b47a7953c67ee7954940d0d9cf265e5b5c7884c454412b97 3f47cfd982e0b2b949a527c600e0454c1ebf7bb906e4de4e42c08b9a9c20f00333390151f7dfd00743607d760d964c5dffb61f7b4fd18b3a908eb97c42d4f21c 468e62f5e6b5fa793fc52e5fb1e97a34975b7b9703f5c7b3990ca8ea498d1ed5ead2bbe625009056e634b0c9d2e5b3840ba683d86311b2074444d3f5bef1c446 a9b6af8643f4721d48f9277653407d8ec36f43b903979633470810f5c5c3a7138b1775ed93f1a9e4e22514b3006734f236904b5cfbd9f7131050bd36f8ce8147 7fb375eb2c2017dae5860137fdc85b09f1760000031b4944415400ab75fd7f77670c14571585e1efbf50f11e96ec4b4a58eccc2e2d8ba501cb246309a4cb0c76 3a6095ccd8c2888d12d399611c8b24d8b2695d686529cda2e5eea675c18af75bdcb7cb12689c891af734b779336fee79f7cd39e7ffff73cf8f8939ddfbaf77fd 762df8142ea82110bb78cdc0dd8c9f00503dfd34e19ec2fee45aca3d68028d8e563154dd6b8250a3f4f5942696ac63107196607fa84ed479d2662201a52ba395 dc8c0be597ea641f919564a1da5efbb719f0f9d86a02947f1dbb9f029563c0c7ca770a8aae552387b03c21ab7ce50dfd9cc802ffb9b996bc459cf2ddb040761e ba97928d8e4b31bf9eb67ec13096d700a7639ea78f27e8a498871baad50c823cb124e4f4cd17f4bf906516c9eb0f5eba2fbb1d151ba714dc1d7661d39a8ce7e6 867c86082ea760d9e5c4b2381740f0f6304facf7adebe4ff83216392b38d2d3a5b4fbfa88c54482190e1567eb1794b9e2e5c93cbd839ef15255eec6ece43ac9d d5f1e03a0de30f405c370d57869e94232f7e774be7af3f7b3c5a713950ba41eff7215ad40e5d88f1258f92fcc233c5e515b1a9047c8235ac4dc097da0c86ad45 ecc42b6f7f7933e7c5ee3fb8a37fdf02aac070b25155de06c03da2f85c7d261fc0051358460782823b2e109a6bd08408df1c9a780716b51feee3fd912af682fd 91dc783db4a7240a7a5153aef6ffd63892189003022a70d82b0a6388b0c3759c561b4cb7152e38ffe59abba31597a5ea824e1f15a3870ff6cd87b43b006e9054 0aa245179c5f711e6b197fec442a303e230f4b1d0adf4f727066b11387f6466793918e920b09e0f5c4ad078758cd870fbb62051e03ec75f2bb03e0852beb9aa9 6ff5189027859706620f5b7881b36fce7a9b079f60d0f3dd0e70b2afdabbdd3cf6376d1c946c6fb5da8f62a048a1b4fe55e3f3f9e4b81e6eaf620d40d737d6da c6a6f77f9ebd7572b271e9dece0b441174a7ee977558987f26e0ece9f7b3898e94ac8cd4391cc7a8fca4bef72ae4616aee7605ebe39b7b8d233c7b675100334c 5bd7ac8be51707bda3665ecd2ccfe599052455a7802b4c0928af7fdb0bc9d272678e0466b2ee2b91d6d6ae64e2ff6bfb0b2159802a46f23df40000000049454e44ae426082}}{\*\bkmkend OLE_LINK1}}}}}{ \par }}}{\shprslt{\*\do\dobxcolumn\dobypara\dodhgt8192\dptxbx\dptxlrtb{\dptxbxtext\pard\plain \ql \li0\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 \fs24\lang2057\langfe1033\cgrid\langnp2057\langfenp1033 {\pard\plain \ql \li0\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 \fs24\lang2057\langfe1033\cgrid\langnp2057\langfenp1033 {\object\objemb\objw4846\objh2580\objscalex63\objscaley63{\*\objclass MSPhotoEd.3}{\*\objdata 01050000020000000c000000 4d5350686f746f45642e3300000000000000000000ea0000 d0cf11e0a1b11ae1000000000000000000000000000000003e000300feff0900060000000000000000000000010000000100000000000000001000000200000001000000feffffff0000000000000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffdffffff04000000fefffffffefffffffeffffff060000000700000008000000090000000a0000000b0000000c0000000d0000000e0000000f000000100000001100000012000000130000001400000015000000160000001700000018000000190000001a0000001b0000001c0000001d0000001e00 00001f000000200000002100000022000000230000002400000025000000260000002700000028000000290000002a0000002b0000002c0000002d0000002e0000002f000000300000003100000032000000330000003400000035000000360000003700000038000000390000003a0000003b0000003c0000003d000000 3e0000003f000000400000004100000042000000430000004400000045000000460000004700000048000000490000004a0000004b0000004c0000004d0000004e0000004f000000500000005100000052000000530000005400000055000000560000005700000058000000590000005a0000005b0000005c0000005d00 00005e0000005f000000600000006100000062000000630000006400000065000000660000006700000068000000690000006a0000006b0000006c0000006d0000006e0000006f00000070000000710000007200000073000000feffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffff52006f006f007400200045006e00740072007900000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000016000500ffffffffffffffff0200000040399411de36cf11953e00c0a84029e9000000000000000000000000a06b daa53ed0c20103000000400100000000000001004f006c00650000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000a000201ffffffffffffffffffffffff00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000001400000000000000010043006f006d0070004f0062006a00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000120002010100000004000000ffffffff0000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000001000000750000000000000003004f0062006a0049006e0066006f0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000012000200ffffffffffffffffffffffff000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000030000000400000000000000feffffff02000000fefffffffefffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010000020000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000100feff030a0000ffffffff40399411de36cf11953e00c0a84029e92300 00004d6963726f736f66742050686f746f20456469746f7220332e302050696374757265000e0000004d5350686f746f456469746f72000c0000004d5350686f746f45642e3300f439b271000000000000000000000000000000000000000000000000000300000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ffffffff0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000043004f004e00540045004e0054005300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000120002010300000005000000ffffffff000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000050000003adc00000000000043004f004e00540045004e005400530056003300300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000018000200ffffffffffffffffffffffff00000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000400000014000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ffffffffffffffffffffffff0000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ffffffffffffffffffffffff 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001004301ac0000000000251c0000b7000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000006221c711ffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefffefffefffffffffdfefffefffffffffffefffffffffffec77d6b6bd0fffffefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffefffefffdfffef7f0f9fffefefffefefefffffefefffefeec876b6b6b6a7dacdafffffefffefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffefffef6cebebdc3d3edfefefffefffffefeffffffe3756b6b6a6b6b6b6b6ac7fffefefffeff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffefff2c3bebdbebdbebed1fffffefefffefffefef5876a6b6b6b6b6a6b6c6b74f5fffefefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbcabdbebdbebebdbebedefffeffffffffffffbe6b 6b6c6a6b6a6b6b6b6b6bc7fefffffefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffdebebebdbebdbebebebdcffffffffffffffffe916b6c6a6c6a6b6b6b6b6b6a9afffffffefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefec2bdbebebd bebdbebcbfd2fffefffffefefffe6b6b6b6b6b6b6a6b6b6a6b6c7cfffefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffebbdbdbebebdbebebebebeebfffffffeffffffff6a6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6a7efffefefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe fffefefffffefffefeffdfbebebdbebdbebebebedbfffffffefffffffef66b6b6b6b6b6a6b6a6b6b6b6ac8fffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffefffffffffffffefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff4a3a38c81d1fffffffefeffffffffd2bebdbebdbfbdbebee7fefffffffeffffffffd96b6a6b6b6b6b6b6b6a6b6bacfefffffeffffffffffffffffff fffffffffffffffffffefffffffffffefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffec5534748484848d1fffefeffffffffffd7bdbebebdbdbebdd7fffffffffffffefffffef66a6b6a6c6a6b6a6b6a6bbefffefefefefffefffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffefefefefffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffef3534748484747488cfffefffffffefffee3bebdbdbebdbdd7fafffefefefffefefffefffea36a6a6a6c6b6c6b7e d0fffefffffffefefefffffffffffffffffffffffffffffffffffefefffffefefefedb9ffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8d4847474848484748fefffefffefefefffac2bebebebedafffffefefffffefffefffefefff5876b6a6b6b90c7fffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefec472424dfefefffffeffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff4484848484847484747fffffffefefffefefef6dedeeafffefefefefffffe fffffefffefffdfeffc7b5bdedfefefffffefefefffefefefefffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffcf72414342d0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd14847484848484848affefffffffefefefffefefffefffffffefffffefefffefffffffffefefffefefefefefffffefffffffffffffefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffb8724242435acffefffffe ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd1474847484847496af3fffffefefe fffffefffffffefefffffffefefffefffefffffefefefefdfffffefefffffefefffefffefefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd08a4d43424242a0f3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffefefffefffffefefffefffffffffffefffffffffffffffffffffefffffffffffefffffffffffeffffffffffffffd148484848474781f4fefefffefffffffefffffffffffffffffefffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffc4 894e414242434d8ae8feffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffefefffffefefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffeffe7ab8a71715a4342424243425a7296abd0f3fffffffffffffefffffefffefffffefefefffffffffe fef35348474776d1fffefefefefffffffffffefffffef3d0d0cfac9f9672706641424172717270a1a0a0a1d0d0dbfefefefffffffffffffffffefefffffffefffffff3b77f4d414242434259acf4fffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffff42424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424243424142feffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffee8965a4243424141424343424141434242414341425a7cacdbfffffefffefffefefefffffefffffffffffffffed0a3aedcfffefffefffffefffefffee7b8a0724d424143424143424241414141424143424241424240424242434c717fa0a0c4d0e7 fffffeffdccfd0b8a0714d434141424043425aa0f4fefffefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff42424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242 424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424141424041fefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffcf73404243414241424242434242424341434243424342434242414171 a0dafffffffffffefefffffffffefefffffffffefffffefffefefffffffedbac6543414243424043414241424242414241424141414342424142424243424141424043414441424243424341424041434242404243435aa0dcfffffefffefefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff42424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242fffeffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffb743414e8ab8d0fefefffffffeffdbd0b79665414243424240414243424243435a95e8fefffffefffefffffefefffffefffefefffffefefeffe8a05a42404341434141414342434142424441434142414341424243 42434242434244424241434242424241404242414141424341435973a0c4dcfffefefffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141 41414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414142434242fefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff968ac4fffffefffeffffffffffff fffefffefee7b7654242434242414242424142434072d0fefffefefefffffffefefffefffffffefffed07e42424242434243434143424143424242414043424143414241424241424341424242424142424140424241424342414342434266acdcfffffefffffffffffffefffffefffefeffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff42424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424341424242fffefe fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefffffffffffefffffffffffffefffffefeffffe6894242424342414243434143434167b7fefefffffffffffffffefffffeffc3714243424142424241434142424243 42424241424141414242424243414242414142424242424243424242434142424142436596cfe8fffffffffefffffffefffefffffefffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff4141414141414141414141414141414141 4141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414342414242fefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffefffffffffffffefffffffffffffffefefffffffffffffefee77e434243414241414342424142415ac4fffefefffffffffffeffdc71424142414241414142424242424342424242424241424241424241424341424143424242424142424241424259727196b8d0e7fefffffffefffefffefffffefefffefefffffefe ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff414141414141414141414141414141414141414141414141414142424142424242414242424242434243424141434242434242434342424141414141414141414141414141414141 41414141414141414142414241fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffed0894241424241434242424242424272dbffffffffffffffa04342 4142434142424242404142404242424342424243415b7171727ca1d0d0e6feffd0d1e7feffffe7ffd0d0f4feffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff41 414141414141414141414141414141414141414141414142424242424241424142424343414341404284424143424241434243424342414141414141414141414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffee8714141434242434141414241414295f3fefefeb8594342424242414243414340444241434242434241425babe9fefffffffffefffffefefefffffffffffffefffefffeffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff41414141414141414141414141414141414141414141414142434342424243424342434144424242435edb4c434242424143424343424242 4141414141414141414141414141414141414141414141414142414241fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffeffffffffac424242434143 414242424142425ac4a05b4141414342424242434241424241424243424142415ab8fefffefffefefffffffffffffffefffffffefffffffffffefffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffff4141414141414141414141414141414141414141414141414342424342424343425f424341424271d0dcdadbd160414343404269424342424141414141414141414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffdc5a4242434142424241434141414142414241404141404241424343414242434142424270b8fffefefefefffffffffffffffffffeffffffffffffffff fefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff414141414141414141414141414141414141414141414141414342424243424272a2424343414142 60dadbc84b424142424142ab5f4242414141414141414141414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffefefffffffff371414143424142424343424342424242424241424143434141424242444143424ec4fffffffffefffefefffffefffffefffefffefffefefffffffefffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff414141414141414141414141414141414141414141414141434043414142858ebed08e8f4c43424271d199da4c4242434a8e8edbb58e71424141414141414141414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffefffefffffefffea14d4242434243404342414341424243434042424341434241434341435aacf4fffffffffefefefffeff fffefffefffffffefffffffffefffefffffefffffffffffffefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff414141414141414141414141414141414141414141414141 4043424342404cb5dbdbc86842424342694c415f554242424371d1dbdaac4b424141414141414141414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefefffefffffeffffffdc5a424142424342434141424242424142424143424241424242437ef4fefffffffffffffefffffefefefffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff414141414141414141414141414141414141414141414141414143414343417bdbd1ac424243424243424341424341434242bedbdb7143424141414141414141414141414141414141414141414141 414142414241fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffefefffefffffffffffffff47e42414141414242414242424342414241414242424243 4eacfffffefffefffffffefefffffffffefffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff4141414141414141 4141414141414141424242414342424142424242414341986955ab414241434141414141414141414355aa4c718d42434241434143424242414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffac414241414242424141414241424141434242424371f3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff414141414141414141414141414141414142424342424242414242424142424143424242414241424141414141414141424242424241424242424342414342 43414141414141414141414141414141414142414241fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeff9642424342 4143424141424141414241414142b7fffefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffff41414141414141414141414141414141424242414243414241429841424242424242424242434242414141414141414142434142414241424242854242424341414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffef46642434243434242424241414141414242b9fffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff414141414141414141414141414141414242434143414342425fdb4d43424242424242434242434141414141414141 414342424241434142415edc4d42424142414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffff3894241434243414242414041414241a1fffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff414141414141414141414141414141414142414343424269d1dbdbdbc85f4242424243424243414341414141414141414242424241424272d1dcdbdbd1694142414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffab4341414241414142414141415afefefefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff41414141414141414141414141414141424142424143414255dbdcd04d4342 424241434243424242414141414141414142434242434142425fdbdbc84c424341414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffeffffffffffffdb4e41424142424142424142d1fffefffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff41414141414141414141414141414141414343414342424272d197d1554241424142424243434243414141414141414143414342424341425fd1a1da4b424241414141414141414141414141414141414142414241ff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffefffff37d424241424142424141d0fffefffefefffeffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff414141414141414141414141414141 414141424142424143684d425555424342414243414241414141414141414141414243414241434241684b415f55424342414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffc45842414141424141d0fffffefefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff41414141414141414141414141414141414342434243414243414141414242424141414141414141414141414141414141414141414141414241424142424241414141414141 414141414141414141414142414241fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3964d43 43434242dcfeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ff41414141414141414141414141414141424241414242434143414142424142424141414141414141414141414141414141414141414141414143424142424141414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ab59424289fefffefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff414141414141414141414141414141414242424242424242424241424243414341414141414141414141414141414141414141414141 41414242424341424143414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffefffedbf4fefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffff41414141414141414141414141414141434143424341427255434241434242424141414141414141414141414141414141414141414141414242414272544342414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff4141414141414141414141414141414141434243424142ac8f41434242424142414141414141 41414141414141414141414141414141414143404342ab854142414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffdfffffefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff41414141414141414141414141414141414141424dabdbdbdadb8e4243424242414141414141414141414141414141414141414141414141424b98c7dbdbbd84414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefefefffefffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff41414141414141414141414141414141424243414043 acdbdb8e42424142424241414141414141414141414141414141414141414141414142414cacdada8f41414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffefefffffffffffffefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff41414141414141414141414141414141424242424342acb5c898424342414043414141414141414141414141414141414141414141414141414141beb5c98f4341414141414141414141414141 4141414142414241fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffeffffff fefffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff414141414141 414141414141414141414142424242437b434b724242414242424141414141414141414141414141414142434341424142424242427b434c7141414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff41414141414141414141414141414141414342434142424242414142424241414141414141414141414141414141414142424242414341434243424342 424241414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffff41414141414141414141414141414141414243424241414342434140424242424141414141414141414141414141414143414242414242424242424142424342414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff414141414141414141414141414141414242424242414241434142434242424241414141414141414141414141 41414141434142424243424142414342434242414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff414141414141414141414141414141414242424242414242414184424241424241414141414141414141414141414141424241434342424342427b4242434242414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff414141414141414141414141414141414243424143424341435ed14241 424241414141414141414141414141414141414342424142434141415ed14342424241414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff414141414141414141414141414141414342414242434269dbdbdbdac8554242414141414141414141414141414141414243424442424272b5c8dbbeab5f42414141414141414141414141414141414141424142 41ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff41414141414141414141414141 41414142434242424143415fdbdcc94b43434241414141414141414141414141414141424243414343424268dbdbc855414242414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff41414141414141414141414141414141414141414141414172d1acdb4d4242424243414342414342424243424342424142424243434142425fdbb5d14342424241414141 4141414141414141414141414142414241fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefefefffefffefffefefefefffffffffefefffefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffefffffffffefffffefffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffefffffffefffffffffefffffffefffffefffefffefffefefefffffffffffefffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffff4141414141414141414141414141414141414141414141416955426955424241414243424241424342424142424241434342434143414243725d43715e424242414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffefffffffffffffffefefefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffefffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fefffefffffffffffefffefffffffefefffefffefffefefffffefffefefffffefffefffffefffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff4141414141414141414141414141414141414141414141414342414242424243424c42424342424242424142414342414342424d 424242424243404243424342414141414141414141414141414141414142414241fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffefefffffffffffffffffefefffffffffffffeffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffefffffffefffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffefffffefffffffffffffefffffffffefefefefffffefffffefffffefffffefffefefffeffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff414141414141414141414141414141414141414141414141424343434342414271844241424143424342424043424341434143ab4b4342424242424242434243414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefefffffefffffefffffefffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffefefefffffffdfffffefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffefffffffffdfffffefefffefefefffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffefffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff4141414141414141414141414141414141414141414141414242424342426968b5c86869 4340424242434243424243424b6870db8f695e414243424143434243414141414141414141414141414141414142414241fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffefffffffffffffffffffefffe fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffefffffffffefffffefffffefefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffefffffefefffefffffffffefffefefefefffffffffffffffffffffffffe ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff41414141414141414141414141414141414141414141414142434243434272d1dbdbd17c4143434142418443434142434ca2dcdadbbe5f424141434241414243414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffefffffefffefffffffffffefffefefefefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffefffefffefeffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffefffefefffffffffefffef4cfe7fefefffffffffffffffefffffffefffefefffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff4141414141414141414141414141414141414141 41414141414242414143427bdbdb994243434142425ed24c414243414342bedbdb5542424141424241424242414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffa041 4342434242a0ffffffffffffff7142fffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffeffffa143a0fffefffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffdffffffffcf43a0fffefffffffefffffedc71424242 5aacfefffefffffefffffffeffffffa042d0fefffefffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff41414141414141414141414141414141414141414141414143424342424143a18571be4142424368bedadadbab5642434255bf72ab7c424342424242414242414141414141414141414141 41414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffa04371a19fa1a0d0fffffffffffeff7143fffffffefffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff495fffeffffa042 a0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffeffffffd042a0ffffffffffffffffdc4d4eb8d0b64d41a1fffffffffffffffeffffffffa042d0fffffedba0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff41414141 4141414141414141414141414141414141414141434242414142434b41424a43434341435fdbdbc856424342414b4141424c42424141414141414141414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffa040a1fefffffffffefffffffefeff7242fffefffefffffffefffffffffffffffefffffffffefefefffefefffeffffffff7242fffeffffe7d0e8fffffefffffefffefefffffffefffffefffffffffefffffffefffefffffffffffefefffffffffffefffffffffefefffffffffefeffd0 42a0fffffffffffffffe7141d0fffffeb7424dfffefffffffffefffefeffffa041d1feffff4171fffffefffefffffefffffefffefefffffffefffffefffefffffffffe414141414141414141414141414141414141414141414141434242424341404341414341414342435fd0acdb4b4342414243414143424142414141 4141414141414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffa0439ffefffffffefffeffffffffff7142fefefffefffffffffffffffffffffffefffffffffffefeff fefefefefffffffe7243fefefffefffffffffffefffefffffffffffffffffffffefefefefefffffefffffefffefffefefffefffefffffffffffffefffffffffffffeffffffffcf42a0ffffffffffffffdc415afefffefff34143cffffefefefffefffffefeffa142cffffeff4271fefffefefffffffefffffffefffffefe fffffffffffffefffefffffe41414141414141414141414141414141414141414141414142414241434341424242414342424242685642685542424341424241424143434141414141414141414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffa142a0fefffefffffffee8897170cf7242fefffea1b7fffffee7a0d0fefffedc7d72718af2fefff38a71717dc4fefee7a15a40a1a0b8ffe8a0d0fefffedc89727289dbfeffffe7a1e7e789707edbfffffffffffffffffeab727171a0fffefefe a1cff3a17171c4fffefeffc5717289c342a0ffffffffffffffac4396fefffffefefffffee7a1d0fffefed0a0e7feffa041d1feb8a1415aa1a0d1ffb7a0ffffffffa0b8fffee7a0d0f38995fefeb8727171b8ff41414141414141414141414141414141414141414141414141414141414343414143414242414142434243 424242414242434141424242424141414141414141414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffa142a0fefefffefefef44e429696425a43ffffff4271ffffff d040a1fefed04365c4ab4366feff6641acd16541d0ffe89f5b43a0a0b8fecf43a0fffedc4e66c4c46641d1fefed042b84e5a71425afefefefffffffeff964288d18841a0fffeff42a0654c724d42e7feffc3424da0714d42a0ffffffffffffff9641a0ffffffffffffffffd141a0ffffffa042d0fffea142cffeb7a0425a a0a1cefe7042fffefffe4170ffffcf4396654272fe9642a0d0a142a041414141414141414141414141414141414141414141414141414141424142414241424141414143424242414142424343424342434243434141414141414141414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffa0425a71727172dcfeab4296feffa14242ffffff4371fffffed142a0ffff6542e7fefe6543cfd04271fffec4439fffffff7241fefffffed142a1ffff6f43d0fffee74159ffffcf414c89feff6640dcff fefffeffffff4242f4fefe4265feffff424e65f4ff9642acfeff6742d0ffff5a42a0ffffffffffffff7243a0ffffffffffffffffcf42a1feffffa142cfffff9f42d0ffffff4272fefffefe7141fffeffff4272feffd0424d65c4dce84172fefefe664d414141414141414141414141414141414141414141414141424241 41414242424242424142414142434142414341424242414241424142414141414141414141414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffa04272a1a0a1a0e7fe 7342d0ffffe74243fffffe4370feffffcf42a1fff34265fffeffb8a1e7f2d0dcfeffd041a1ffffff7042fffeffffcf43a0fff34359fffffefe6643e7ffd0424df3fffea142cffffffefefeffffd1d0fffffe6544fffffe4241cffffed042a0fef3425bfffffeac42a0ffffffffffffff7241a1fffffefffffeffffcf42a0 fffffe9f42d0fffea141cfffffff4271fefffefe7243feffffff4371fefed0414cf4feffb8435a7171724d4141414141414141414141414141414141414141414141414142424241414142424142414242414141424341424342424142434243434242434141414141414141414141414141414141414141414141414142 414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffa043a0ffffffffffff4d43fefffeff5a42fffeff4271ffffffd042a0ffd04272fffffffefefffffeffffdbac42a1feffff7242fffffffed043a0ffd04271feff fffe7142d0ffd04289fefeffa042d0fffffffffffffeffffffe7d06641fffeff4258fffeffd041a0ffd04272fefeffcf42a0ffffffffffffff9643a0fffffefffffffffed042a1ffffffa142d0fffea042d1fefeff4271feffffff7242ffffffff4272ffffcf4271feffffa14289d0cfcfcfd04141414141414141414141 4141414141414141414141414142424241414243434143434242424143424243424342424242424243424242434141414141414141414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffa041a0fefefffffefe4342fffffeff7142ffffff4371ffffffac41a1ffcf4370fefeffffffffffd07241426642a0fffffe7141fefffefed042a1fed04271fefffeffa143d0fed041a0fffefea142d0fffefefeffffffe78a4e435a4d41fffeff4272fefffed043a0fed04271fffeffd042a0ffffffffff ffffa0427dffffffffffffffffcf42a0fffeffa042d0fffea041d0ffffff4272fffffeff7142fffffef34271ffffcf41a0fffefea14296fefffffeff424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242 42424242424242424242424242424242424241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffa043a1fffffeffffff5941f3feffff4e42fffefe4171feffff8943a0ffe74242f3fffeffffffd0425ad1fed043a1ffff ff7242fffefffed042a1ffcf4372ffffffff7141d0ffcf42a0fefeffa042cffefffffffffef45a42acf3ff7141fffffe4171ffffffcf43a0ffd04272feffffcf41a0fffffefffeffffdb414df4fefffffeffffffcf42a0ffffff7e42d0fffea142d0fffffe4172fffeffff7242fefefec34171feffd043a0fefffeb74166 ffffffffff41414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414242414243ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffa042a0fffffeffffff7142d0feffd04242feffff4170fefff34e41a0fffe5a42acfffeffffffa043c4fefec441a1fffeff7143fefefeffd0429ffeff424dfefffefe5a41e7fed041a0ffffffa042cffffffffffeffd0418afefff34241fefeff4172ffffffd041 a0fef3424cfffffd9643a0fffefeffffffffff5a42a0fffefffeffe7fed04388fffee74142cfffffa041d0ffffff4272feffffff7143f4fefe894271fffed041a1feffffe74243d0fefffeffa0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0 a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a1a0a1fefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffa0428acfd0d1cfdbffac417dfff4654242fefefe4e43d0f3895a42a1ffffa142 4dcffeffffffa141a0fef36543a0fefffe7d42c4fefeffd043a0ffff7c42c3feffcf4172ffffd041a1feffffa141d0fffffffefffecf4365feff894241feffff4370fffffed142a0fefe6643abffdb4c42a0fffdfffffffffffecf4241a0f4ffe79672ffe7424fdbf3654e42d0feffa043cffefffe424ef3feffff7e4189 feac4f4271fffecf41a0fefefeff7e425adbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffa042414242424172fef46542654e667143feffff954341434ec342a0fffffe964243667159fee64f41674e6541a0fefeffc4424e7097fed041a0fefff465428989435ae7fffed042a0ffffffa142cffffffffefffeff66 425b5a666641fffffe4271fffeffd043a0ffffce4d4171428942a1fefffffefffffffeffc34e4342424142a0fefe95424341669442d0fffea141d0fffeff96415a72b8ffcf44414242c34271fefed042a0fffefefff371434171724cffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe6d0d0d0d0d0d0dbfefef3b7a1b7ffdb d0fefffeffb7a0acf3f4cfe8fffffeffe7aca0a1c3feffe6a1a1d0f4d1e7fefefeffdca1a1b7fef3d1e6fffeffffc4a1a0c4fefefefef3d0e7ffffffe7d0f4fffffffffffffefeb8a0b8ffdbd0fffeffd0dbfffffff3cfe8fffefee7a0a0cff4d0e7fffffefffffffefefffef3c4a1a0b8e7fefffeffaca0b8f3e7d1f3fe ffe7d0f4fefffeffc4a0a1d0fffed0a0a0dcffcfdbfffff3cfe8fffffefeffffdda0a0a0d1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffeffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffefffffffefefefffffffefffefefefffffefffffefffefffffefefefffefefefefffefffffffffffffffffffefffefffefefffffefefefffffffffffffffefdfffeff fffffffefffffefffffefffffffefefffefffffdfffffffefefffffffffffffffefffffffffefffffffffffffffffffefffffefffefffffffefefffffffffffefffefefffefffefefffffefffffffffffefffefefefffffffefffefefefffefffffefffffffffffefffffefeffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffefefffffffefefefffefffffffffffffefffefffffffffefefdfefffffffffffffffffefefffffffffffefffefefffffefffffefefffefefffefefffefffefffffefffffefffefffefffffffefffffffefffefffffefefffffefefffffffffefefffffffffffffffefefffffffefffffefffefffefefffefffeff fefefffffefefffefffefefffffffefffffefffffffefffefffefffefffffefefffffffffffffffffffefffefffefffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffefffefffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffefefefefffefefffefffffffffffffffffffefffefefefffffffffffffffefefffefffefefefefefffefffffffefeff fffefffefffffffffffffffefffefffffefffffffffefffffffefffffffffefefefffffffefffffefffffefffffffffefffffffefffffffffefffffffffffffffffffffffffefffffffefffffffffefefffefffefffffffefefffffefffefffffffffefffefffffefefffffffefefffefffffefefefffffeffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffeffffc4a0717241424d71717da0b8d0fffefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffeffffa14d42414342434242434243414342a0fefefefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefffffefffeffff fffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff367414242434142424142424341434242a1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffefef296a0fffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefff36642434241414242424043424143414242a0fffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffeffffffffffb84e43a0feffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffea141434143425bb7f3fffff3d0a171434243a1ffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffedb71414342a1feffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefe4d424340435af3fffffffffffefefff3b866a0fffefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffdc4242424243a0fffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd04142414243a0ffffffffffff fffffffffefffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffd04243424243a0feffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc34242424242a0fffffffffefffffffffefffffffefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffcf4242424242a1feffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffa1434341424371fffffffefefffffffffffefffffefffffffefffffefffffffefffffffefffffffffffffefffffffffffefefefefffffffffffefffffefffefffefefffefffefefffffffffffefffffffffffffefefffffffffefefefefffffffffefefefffefffffffffffffeffcf4342414242a0fffffffffffe fefffefefffffefefffffffffefffffefffffffffefffffffefffefffffffefffffefffefffefffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffed0414342424241acfffffffffefffffffefffffffffffffefefefffffefefffffff3cfdcfffefffffefefefefffffefefffeffff fefefffffedcd0f3fffefffffefffffefefffefefefffffefffefefffffff3f4fefefffefffffffffff3d0dbfffefffffffffefffffffffffffdd04140434342a0fffffffefffffffefffffffefffffeffe8d0f3fefffffffefefefefffffffefefefffefee8cffffefffffefffffefffeffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffedd4241424241434195fefffffefffffefefffffefffffffffefeffffffe8966642414341434f7db8fefffefefffefefefffffffefec57d4d42434243426695e7fffefefffeff717172717295feffffe8894e42cffffefffeffcf885b42414243424370b6ffffffffffffdd 7171726642434341425b707272727196fffffffefefed0884e42414342416596e7fffffffffffffeffffe7955a42424142416695dbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe5b4142414242434166d1fefefffefefefffffffffffffffffffefe9742404243424242 424242415bdbfffefffefffffffeffdc664242414342434243424342acfffefefffe424143434272ffffb84d424241d0fffffff47141424241434242434242425adbfefeffffcf42414242434241414340424242424171fefffeffe7724341424242424142434142a0fffffffffeffffb841434142424242414342a1fefe fffffefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeb84143404242424242428ae7fffffffefffffffefffefefffffe67414143434da2cfc4714342424343c4fffefffffeffffdc4e4342424266c4c4654142424142b9feffffff424341404271ffc44243414143d0fefef366414142 434189cfb74d424342425af4fffeffd042424241424142424141424243424371fffffedb4e4241424072c4d196424241424295fffffefffeb84143414242424242424042a0fffefffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefeff714243414142424142414289e7fffefefefe fffffffffefe974142434242d0fffeffff7d424342424ee7fffffffffff34e4243414366f3fffff44c424242424ef3feffff414242434272e74d4241414342d0fffea0424143414289ffffffcf4342424242abfffefff4d0d0cfab424342414189d0d0d0d0cfdcfffffe654242434289fffffefeb74142424242cffffffe f34f4142424fb7fffedb964142a1fffffefffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfef366434141414240424142424ea1fefffffffffefffffee8424143424389fffffffffee842414242428afeffffffff954341424342d0fffeffff7e4142434342b7fffffe4041414241 7272414141424342d0fefe4d4241414442dbfefeffff594342424366fffeffffffffffd04242434342a1feffffffffffffffb8424242434ff3fefeffffff72424342417efefeffb94143424195fffffefffee766a1fefffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffef3 7e42424241424143424342415adbfffeffffffffff964142424343c4feffffffffff654242414341f4fefefff34d424342425afffefeffffa04242424241a0fefffe42424242434e42424142435a71dcffdb434342414242fefffffefe724243424243fffffefffeffffd04242424141a0fefffffffffffefe6641414242 96fffffeffffffa04242414341ffffffa0424242427dfffffffffffef3dcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffac4e4243414242424141424143b8fefefffeffff5a4242424242e7fffffffffffe954342414242b9feffffc442424243427efefffffe ffa1424342414271fffffe424342434142424389cffffffefffed0414243424242fefeffffff724141434241ffffffffffffffd04341414241a0fffffffffffffef3414242404371a0a0a0a0a0a0894242424242cfffffa14242424142b7fffefffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffefffefeffffffe88a4143424142414341414242b8fffeffffe8424242434143fffffffffeffffa0424342414395ffffffa04142424341a0fffffffffe9f424242424272fffeff42414241424242b7fffffefffffefffffffefffffffffefffeffff714143424342ffffffffffffffd0434141 4241a0fffffffffefffed0424142434242414242424142434241424143cffeffa041434241424289f4fffffefefffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefffefefffefefed17142424342414242434342c3ffffffd042434243424efefffeffffffffac41434143 4270fffffe714142434143a1fffffffefefefffffefefffffefefe424242424241a0fffefefefffefefffefefefffffefefffffefefe724242424142ffffffffffffffd04341414241a0fffffffffffffeac414242414242434141434142414242424241d0ffffb8424242424241425ac3fefffffffffffffffefeffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffec45a42434242434143415afffffec4414141424272fffefffeffffffd0424043424267ffffff714242424242a1fffffffffffffffffffffffffefeff414143424242e7fffefffefffffefffffffffefefffffffffefefe71 4242424042ffffffffffffffd04341414241a0fffffffffffeffa14342414342d0fefffefefffffffffffefefffffeffff6742424141434242427df3fffefffffffffffefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefefffffefffffffffff4964241414242424341b7ffffa04242 43424172fffffeffffffffd0424242424242ffffff71414341424395fffffffffffefffffffffffffffefe42424142425bfffffffffffffffffffffffefeffe7b789724d4141424242434141ffffffffffffffd04341414241a0fffffffffffeff9f4343424242a0fffefefefffffffffefffffefffffeffdc4d43414342 4241414366dcfffefefffefefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffefeffb8414341424242418afeffa1434141424170fffffeffffffffd0434142424342ffffff71424241424271fffffffffefffffefffffffffffeff414140434270fefffefffeff fefffffffeffc47141424142414342434141424242ffffffffffffffd04341414241a0fffffffffffffea1414243424389fffffefffffffffefffefefefefefffffedc4d43424242434142404ddbfefefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefffffffe fffeffab41414142434171ffffa0434242424372ffffffffffffffd041424242414efeffff7142424241424dfffffefefffefefffffffefefeffff424243414172fffffefffffffffefefff37d4243434143435a95ac664243424241ffffffffffffffd04341414241a0ffffffffffffffb7424141424265ffffffffffff fffefffefefffefffffffffff47243414341424143425af3fefefefefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffefefffffffffefffeff59424242434271ffffd0414242434266feffffffffffffc4424042424271ffffffa1424342424141c3fffeffffffffffffffff fffefefe434343424271fffefefffefefffefefe66424242414371dbffffff724342434242ffffffffffffffd04341414241a0ffffffffffffffd0424242424342e7fefffffefffefffffffffffffffefffffeffffc44e42424141424242acfefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffefffffffffffffeffffffffffffffa1404242424172feffd0424242434242fffffffffefffea0424341414171feffffb843414241424389fefffffffffefefefffeffffffff414142424172fffffffefffffefeffa042414241437dfffffefeff724142424243fffffffffefeffcf4342434141a1ffffffff fffffff441414342414295fffffefffefffffefefffffefffefffefdfefffff37e42424242414371fffefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffec4fffffffefffffffeffffffffffa0434241414489fffffe414242424242fffefffefffffea04242434141a0ffffffe842 434142414242e7fefefffffefffefefefffffeff424142424172fffffffffffffeffff664242414341e8fffffffffe5a4341424342fffffffffffeffd04243414243a0fefffefffffefeff6742424241414ef3fefdfffffffffffffffefffffefefffffefffefeffac42424142414efefffffffeffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeff4371dcfefefffefffffffffffefe7e4342424241b8fffffe674141424141dcfefffefefffe7e4243414342c3fefffeff714343424241417efffefefffffffefefffffeffff424142424172fffffffffefffffeff424243424044fefffffffedc434143424241ffff ffffffffffcf434243424396fefefffffefeffffab4343424342417dfffffefffffefefffefffefefee7feffffffffffffff7d4243424342fffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefe4243418ad0fffefefffffffefeb8434142434243f4fffffeac4243434241acfffe fefefeff59434241424dffffffffffc442434243424241acfefffffefffefffffefffeff424142424172fffffffffffffffefe414242424241f3fefeffff7c424241424243fffffeffffffffcf424342424370fffefffefefffefef44d424143424341acfefffffffefffefefefffeffa07ef3fefffffffeffa041434141 71fffefffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe42424241435997cfe7fef4c589414141434142a0fefffffef24e4141424266fefffefffed04141434242a1fefffffefffe724241424342434396f4fffffefefffefffffffe414142424172fffffffffefefeffff4e414241 4342a1fffeffab43434142424242fffefffefffeffff434241424243dbfefffdfefefffeffb8414241414141428af3fffffffffffee8fffeffa0405bb8fffffefff2664141414295fefffffefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff4242414341424242434241414342414241 4165fffffefffffec3424241434389feffffe85a4243424365fffffffefffffff366434341424242435b95cfd1c49566a0fffffe414142424172fffffffffefffeffff894241414342426595594342424142424242fffffefffffffffe6542434242424d7da07e5afffffffefe89434243434242424e96c4d0c4966743fe fffea14342424e7ea17e4e4243424242e7fffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefd414242424241424341434143414242414389f4fefefffffffeffb742424141425a967e4d4341424167f4fefffffffefefffff36642424142434242444241434143a0fffeff424142 424172fffffffffffefffffef34e4341404242434241418a724141424242fefffffffefffffec442424342424242424243fefffffffeff954341434241434242414242414241ffffffa0414343424243424343424143b9fefffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffa0 66434242434241434041424241417ed0fffefffffffffffffefecf714341424341414242424296f3fefffefffffffefefffffeb858424142434342434342435ac4ffffff414142424172fffffffffefffefffffedb654241414241424ea1ff724241424242fffffffeffffffffffa0434241424242434142fffefefffffe ffd072424342424142424242425aa0fffeffa0424141424241414242435ad0fefffffefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffecfac95717271707171a0b7f4fefffffffffffffffffffffffffedca07d717271728ab8f4feffffffffffffffffffffffffffffcfa1 727272707289abdcffffffffffcfd0d0cfcfdcfeffffffffffffffffffffffb87d727072abe8ffffdcd0d0d0d0d0fffffffffffffffffeffe6a07d7271717172a0fefffffffefefefffedbab7e707171727ca0dcfffefefffeffdbac957170727171a1dbfffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffefffffffffefefefffffffffffffffffffffefffefffefefefffffffffefffefffffffffffffffffffffffffffffffefefffffffffefffffefffefefefffffefefffffefffefffffffffffffffffffffffffffffefffffefffefffeffffffffffffffffffffffff fefffffefffefefffffffffefffffefefffffffffffefffffffffffefffffefffffffffffffffffffefffefffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefffefffffefffffffffffffffefffffffffffffffffffffffefffffffeffffffffffffff fefffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffefefefffffffffffffefffefffffffffffffffffffffffffffffefffffefffffffffffefffffffffffffffffffffefffffffffffefffefefffffffffffffffefefefefefefefffffffefffffffffffffefefefefefefefffefeffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffefffefffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffefffffefffefffffffefffefffffffffefffffffffffffffffffffffffffefffffffefefe fffffefffefffefffffffffffffffffffefffefffefffffffffefefffffffefffffffffefefffffffefffffffffffffffffffffffefffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffff fffffffffefffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefefefffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffefefffffffffefffffffffffffffffffffffffffffefefffffffffffffffefffffffffffefffffffffefffffffefffffffefffffffefffffefffffefe fffffffffffefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffefffefffffffefffffffffffffffffffffefffefffefffffffffffffffffffffffefffffffffffffffefffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffeffffff fffffffffffffffefefffffffffffefffffefffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffefffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffefeffff fefefffffffffffffffffffffffffefffefffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefffffffffffffffffffffffefffefffffffffffffffffffffffffefffffffffffffefefffffffefefffefffffffffffffffffffffffefffffefefffffffffffefffefffffffffffefffe fffffffffffffffefffffffffffffefffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffefffffffffffffffffefffffffefffffefffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffefe fffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffefefffffffffffffffffffffffffffffffffefefffffefffffffffffffffefefefefffffffefffffffffefffffffefffffefffffffffffefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffefffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffefefffefefffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefffffffffffefefefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefffffffefffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefffffffefffffeffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffefffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefffffefffefefffffffefffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefffffffffefefefefefffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffeff fffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffefffffffefefeffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffefffffffffffefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffefffffecf9771717295d1fffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffefffefffee7a1a0d0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffef3724342434241434072e8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffd04241a0fffffefffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3664242a1dbffc47242434ef3fffffffefefefffffffefefffffffffffffffffffefffffffffefffefefefffffffffffffeffffff fffefffffffffffffffefffffffffffffffefffffffefffffeffffffffffd04142a1fefffffffefffefffffffffffefffffffefffffffefefffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffeffff7d4241b9fffefffeff72434189fffffffefffffffffefffefffffffffefefffffffffefffefefefffffffffefefefffefffffffffffffefffffffefefffffffffffefefffffefefffffefefffffffefffeffffe7a1a0d0fefffefffffefffffefefffffefffffffefffefeff fffffffffefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffd042437efffffffdfffec5414342fffffefffffffffefffefffefefefffffefefefefffefeff fefffffffffffffefffffffffefffffefffffffefffffffefefefefefefffefffffefefefffffefefffffefffefffffefefffefffefffefffffffffffffffefefefffffffffefffffffefefefefffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe8a4342d0fefffefffefeff434142d0fefffffefefffefffffffefffffffffffefefffefffffffffefffffffefffffefffffffffffffffefffefffefffefffffefffffefefffefefffffffffffffefefffefffffefefefffffffefeffff fffffffffefefffffffffefffffffffffffffefffffffffefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeff4d414efffffefefefffffea1a0a1e7fffefffffee7d1 cfddfffefffefffffefffefefefefff3d0cff4fffefffff3d0d0f2fffefefffffefffffee8d0d0dcfefffffefefffffffffffeffffdcceddfffffffefffffefffefefefefffffffefffefefffffffefefffffffffffefef3cfd0d0f3fffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffee7424271fffefffefffffffffffefefffefefec45b424143414fa0fffefffefefe72419fffac4d43434eb8fffeb84f414144b8fffefffefffedb71414243425ab8fefefeffff4242a1fec35a4242 4271f3fffefefefe4241a0feffffff4042a1fffffefffed14241d0fefeffe77143434142435affffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffed0424289fffffe fefffffffefffffffefffeb742427dd0d096424389ffffffffff7142a0b844425a434243e7b941425a434142dbfefffffedb43427dd0cf954341bafefeffff4241a0b843425b4243418afefffffffe4142a1fefffeff4341a1feffffffffd04142cffffff35a434d95a07e4e42fffeffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffab4242a0fefffffffffefffffefffffeffe742437dfffffeffac4242acfeffffff7242894d89f4ffac41418a4c89f3ffac4242a0ffffffff5a427dffffff fea0434ef3fefffe42417d4365e8fef4584241fefffffeff4342a0fefefffe4241a0fffeffffffcf4241d1ffffb94342f4fffefef3a1fffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffea04242a0fefeffffffffffffffffffffff8a4242e7fefffefffe5a425bfeffffff72434259f4ffffff42434259f3ffffff424271ffffffc34243dcfffefffed04242c4feffff4242415af4fefffea04142d0ffffffff4141a0ffffffff4142a0fefffffeffd04341d0feffa0434cfffffeffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffa04341a0fefffffffffffffffffffffffe5a425afefffeffffff954342dcffffff714043b8ffffffff664043b9ff ffffff714371fffffe9543417271727171704242a0fffffd424243b7fefffeffc44142d0ffffffff4141a0ffffffff4142a0fffffffeffd04242cfffffa0424389f3fefffefefefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffb8404389fffffefffffffffffffffffffe424171ffffffffffffb74243abfffeff714341f3fffffffe724342f3fffffffe724371ffffff7241427171727172727272b8ffffff43414dfffffffffed04142d0ffffffff4141a0ffffffff4142a1fdffffffff d04241d0feffe74241425ab8fefefefffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcf424272fffefeffffffffffffffffffcf41427efffffefffeffd04342a1 ffffff734265fffffffeff714266fefefffeff724072ffffff724342fffffefefeffffffffffffff424273fefffeffffd04142d0ffffffff4141a0ffffffff4142a0fffeffffffd04142d1fffeffb84343424359d0fffefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe742414efdfffffffffffffffffffffed04241a0fffffffffeffd04143a0fffefe714273fefffffffe724372ffffffffff704272fefffe714243e7fefffefffffefffffffffe4241a0fefffffffdd04142d0ffffff ff4141a0ffffffff4142a0fffffeffffc44243cffffffeffdb714340434296fefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe5b4142dcfeffffffffffffffff ffffcf414389ffffffffffffd04241a1ffffff714271fefffffffe724271fffffffffe724071ffffff714242c4fefefffffffffffffffffe4242a0fffffeffffcf4142d0ffffffff4141a0ffffffff4142a0fffffeffffa04242d1fffefffeffffc45a414243a1feffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8a41428afeffffffffffffffffffffff424170fffffffffffec44243a0fefffe714371fffefffeff714371fffffffeff704171ffffff95424389fffefffffefefffeffff ff4241a1fefffefeffd04142d0ffffffff4141a0ffffffff4142a1fefffffffe664142cffffefefeffffffffa1424259fefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffefecf42414ee8feffffffffffffffffffff4d415affffffffffff954342d0ffffff714271fffefefefe714272fffffffffe724172ffffffc442434ff3fffefefeffffffffffff4242a0ffffffffffd04142d0ffffffff4141a0ffffffff414288fefffeffe7424341d0fefefefefffffffefe7d4142feffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7e424366f3fefffffeffffc4b7feff8a4141e7fffffffffe59434dfffeffff714272ffffffffff714272ffffffffff714272ff ffffff5a434289fffffffffffffeffffff4243a1fefffefffed04242d0ffffffff4241a1fffeffff4e424df4feffff7d414242d0fffefffefffffffffe95414effffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffef34d42425ac4fffeffd07c41a0ffffe841417effffffffac41419fffffffff714271feffffffff714271feffffffff714271feffffffc44242428af3fffffffeffffffff4242a0ffffffffffd04142d0ffffffff4242a0fefffffe8a424388f4f38942964241d0ffffab a1e7ffffffdb4d4289fefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffedb66424142414242434341acffffffb6434272acb789424389fefffeffff724172ff ffffffff724172ffffffffff724172ffffffffffb84241424d72a07d5ad0fffeff4142a0ffffffffffd04141d0ffffffff4342a1feffffffdb4342424141417dd04142d0ffffa1424166717242434de7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefeffffffb86641434143598ad0fffffeffffd07e4242424166b7fefffffeffff957294feffffffff957294feffffffff957294feffffffffffdc894e4242434171e8fefffe7270b8feffffffffdb7170dcfffffffe7272b7ffffff ffffb84d41434e96f3db7272dbffffc45a434142424e89f3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001050000050000000d0000004d45544146494c4550494354006021000039eeffff28de000008006021c7110000 010009000003106f00000000fa6e00000000050000000b0200000000050000000c02ac004301fa6e0000430f2000cc000000ac00430100000000ac004301000000002800000043010000ac0000000100080000000000b0d90000c40e0000c30e000000010000000100000000000001010100020202000303030004040400 05050500060606000707070008080800090909000a0a0a000b0b0b000c0c0c000d0d0d000e0e0e000f0f0f00101010001111110012121200131313001414140015151500161616001717170018181800191919001a1a1a001b1b1b001c1c1c001d1d1d001e1e1e001f1f1f00202020002121210022222200232323002424 240025252500262626002727270028282800292929002a2a2a002b2b2b002c2c2c002d2d2d002e2e2e002f2f2f00303030003131310032323200333333003434340035353500363636003737370038383800393939003a3a3a003b3b3b003c3c3c003d3d3d003e3e3e003f3f3f0040404000414141004242420043434300 4444440045454500464646004747470048484800494949004a4a4a004b4b4b004c4c4c004d4d4d004e4e4e004f4f4f00505050005151510052525200535353005454540055555500565656005757570058585800595959005a5a5a005b5b5b005c5c5c005d5d5d005e5e5e005f5f5f006060600061616100626262006363 63006464640065656500666666006767670068686800696969006a6a6a006b6b6b006c6c6c006d6d6d006e6e6e006f6f6f00707070007171710072727200737373007474740075757500767676007777770078787800797979007a7a7a007b7b7b007c7c7c007d7d7d007e7e7e007f7f7f00808080008181810082828200 838383008484840085858500868686008787870088888800898989008a8a8a008b8b8b008c8c8c008d8d8d008e8e8e008f8f8f00909090009191910092929200939393009494940095959500969696009797970098989800999999009a9a9a009b9b9b009c9c9c009d9d9d009e9e9e009f9f9f00a0a0a000a1a1a100a2a2 a200a3a3a300a4a4a400a5a5a500a6a6a600a7a7a700a8a8a800a9a9a900aaaaaa00ababab00acacac00adadad00aeaeae00afafaf00b0b0b000b1b1b100b2b2b200b3b3b300b4b4b400b5b5b500b6b6b600b7b7b700b8b8b800b9b9b900bababa00bbbbbb00bcbcbc00bdbdbd00bebebe00bfbfbf00c0c0c000c1c1c100 c2c2c200c3c3c300c4c4c400c5c5c500c6c6c600c7c7c700c8c8c800c9c9c900cacaca00cbcbcb00cccccc00cdcdcd00cecece00cfcfcf00d0d0d000d1d1d100d2d2d200d3d3d300d4d4d400d5d5d500d6d6d600d7d7d700d8d8d800d9d9d900dadada00dbdbdb00dcdcdc00dddddd00dedede00dfdfdf00e0e0e000e1e1 e100e2e2e200e3e3e300e4e4e400e5e5e500e6e6e600e7e7e700e8e8e800e9e9e900eaeaea00ebebeb00ececec00ededed00eeeeee00efefef00f0f0f000f1f1f100f2f2f200f3f3f300f4f4f400f5f5f500f6f6f600f7f7f700f8f8f800f9f9f900fafafa00fbfbfb00fcfcfc00fdfdfd00fefefe00ffffff00fffefeff ffffb86641434143598ad0fffffeffffd07e4242424166b7fefffffeffff957294feffffffff957294feffffffff957294feffffffffffdc894e4242434171e8fefffe7270b8feffffffffdb7170dcfffffffe7272b7ffffffffffb84d41434e96f3db7272dbffffc45a434142424e89f3ffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffedb66424142414242434341acffffffb6434272acb789424389fefffeffff724172ffffffffff724172ffffffffff724172ffffffffff b84241424d72a07d5ad0fffeff4142a0ffffffffffd04141d0ffffffff4342a1feffffffdb4342424141417dd04142d0ffffa1424166717242434de7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffef34d42425ac4fffeffd07c41a0ffffe841417effffffffac41419fffffffff714271feffffffff714271feffffffff714271feffffffc44242428af3fffffffeffffffff4242a0ffffffffffd04142d0ffffffff4242a0fefffffe8a424388f4f38942964241d0ffffaba1e7ff ffffdb4d4289fefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7e424366f3fefffffeffffc4b7feff8a4141e7fffffffffe59434dfffeffff714272ffffff ffff714272ffffffffff714272ffffffff5a434289fffffffffffffeffffff4243a1fefffefffed04242d0ffffffff4241a1fffeffff4e424df4feffff7d414242d0fffefffefffffffffe95414effffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefecf42414ee8feffffffffffffffffffff4d415affffffffffff954342d0ffffff714271fffefefefe714272fffffffffe724172ffffffc442434ff3fffefefeffffffffffff4242a0ffffffffffd04142d0ffffffff4141a0ffffffff 414288fefffeffe7424341d0fefefefefffffffefe7d4142feffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8a41428afeffffffffffffffffffffff424170ff fffffffffec44243a0fefffe714371fffefffeff714371fffffffeff704171ffffff95424389fffefffffefefffeffffff4241a1fefffefeffd04142d0ffffffff4141a0ffffffff4142a1fefffffffe664142cffffefefeffffffffa1424259fefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe5b4142dcfeffffffffffffffffffffcf414389ffffffffffffd04241a1ffffff714271fefffffffe724271fffffffffe724071ffffff714242c4fefefffffffffffffffffe4242a0ffff feffffcf4142d0ffffffff4141a0ffffffff4142a0fffffeffffa04242d1fffefffeffffc45a414243a1feffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe74241 4efdfffffffffffffffffffffed04241a0fffffffffeffd04143a0fffefe714273fefffffffe724372ffffffffff704272fefffe714243e7fefffefffffefffffffffe4241a0fefffffffdd04142d0ffffffff4141a0ffffffff4142a0fffffeffffc44243cffffffeffdb714340434296fefeffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcf424272fffefeffffffffffffffffffcf41427efffffefffeffd04342a1ffffff734265fffffffeff714266fefefffeff724072ffffff7243 42fffffefefeffffffffffffff424273fefffeffffd04142d0ffffffff4141a0ffffffff4142a0fffeffffffd04142d1fffeffb84343424359d0fffefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffb8404389fffffefffffffffffffffffffe424171ffffffffffffb74243abfffeff714341f3fffffffe724342f3fffffffe724371ffffff7241427171727172727272b8ffffff43414dfffffffffed04142d0ffffffff4141a0ffffffff4142a1fdffffffffd04241d0feffe7424142 5ab8fefefefffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffa04341a0fefffffffffffffffffffffffe5a425afefffeffffff954342dcffffff714043b8ffff ffff664043b9ffffffff714371fffffe9543417271727171704242a0fffffd424243b7fefffeffc44142d0ffffffff4141a0ffffffff4142a0fffffffeffd04242cfffffa0424389f3fefffefefefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffea04242a0fefeffffffffffffffffffffff8a4242e7fefffefffe5a425bfeffffff72434259f4ffffff42434259f3ffffff424271ffffffc34243dcfffefffed04242c4feffff4242415af4fefffea04142d0ffffffff4141a0ffffffff 4142a0fefffffeffd04341d0feffa0434cfffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffab4242a0fefffffffffefffffefffffeffe742437d fffffeffac4242acfeffffff7242894d89f4ffac41418a4c89f3ffac4242a0ffffffff5a427dfffffffea0434ef3fefffe42417d4365e8fef4584241fefffffeff4342a0fefefffe4241a0fffeffffffcf4241d1ffffb94342f4fffefef3a1fffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffed0424289fffffefefffffffefffffffefffeb742427dd0d096424389ffffffffff7142a0b844425a434243e7b941425a434142dbfefffffedb43427dd0cf954341bafefeffff4241a0b843 425b4243418afefffffffe4142a1fefffeff4341a1feffffffffd04142cffffff35a434d95a07e4e42fffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffee74242 71fffefffefffffffffffefefffefefec45b424143414fa0fffefffefefe72419fffac4d43434eb8fffeb84f414144b8fffefffefffedb71414243425ab8fefefeffff4242a1fec35a42424271f3fffefefefe4241a0feffffff4042a1fffffefffed14241d0fefeffe77143434142435affffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeff4d414efffffefefefffffea1a0a1e7fffefffffee7d1cfddfffefffefffffefffefefefefff3d0cff4fffefffff3d0d0f2fffefefffffeff fffee8d0d0dcfefffffefefffffffffffeffffdcceddfffffffefffffefffefefefefffffffefffefefffffffefefffffffffffefef3cfd0d0f3fffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffe8a4342d0fefffefffefeff434142d0fefffffefefffefffffffefffffffffffefefffefffffffffefffffffefffffefffffffffffffffefffefffefffefffffefffffefefffefefffffffffffffefefffefffffefefefffffffefefffffffffffffefefffffffffeffffffffffff fffefffffffffefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffd042437efffffffdfffec5414342fffffefffffffffefffefffefefefffffefefefefffefeff fefffffffffffffefffffffffefffffefffffffefffffffefefefefefefffefffffefefefffffefefffffefffefffffefefffefffefffefffffffffffffffefefefffffffffefffffffefefefefffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffff7d4241b9fffefffeff72434189fffffffefffffffffefffefffffffffefefffffffffefffefefefffffffffefefefffefffffffffffffefffffffefefffffffffffefefffffefefffffefefffffffefffeffffe7a1a0d0fefffeff fffefffffefefffffefffffffefffefefffffffffffefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3664242a1dbffc47242434ef3fffffffefefe fffffffefefffffffffffffffffffefffffffffefffefefefffffffffffffefffffffffefffffffffffffffefffffffffffffffefffffffefffffeffffffffffd04142a1fefffffffefffefffffffffffefffffffefffffffefefffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffef3724342434241434072e8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffeffd04241a0fffffefffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffeff fffecf9771717295d1fffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffefffee7a1a0d0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffefffffffefefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffefffffffffffefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffefefffffffffefefefefefffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffefffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffefffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefffffefffefefffffffefffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefffffffefffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefffffffefffffeffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefffffffffffefefefeffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffefffffffefefffefefffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffefffffffefffffffffffffffffefffffffefffffefffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffefefffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffefefffffffffffffffffffffffffffffffffefefffffeffffffffff fffffefefefefffffffefffffffffefffffffefffffefffffffffffefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffefefffffefefffffffffffffffffffffffffefffefffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffefefffffffffffffffffffffffefffefffffffffffffffffffffffffefffffffffffffefefffffffefefffefffffffffffffffffffffffefffffefefffffffffffefffefffffffffffefffefffffffffffffffefffffffffffffefffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffefffefffefffffffefffffffffffffffffffffefffefffefffffffffffffffffffffffefffffffffffffffefffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffefefffffffffffefffffeffffffffffffffffffffffffff fffffefffffffffffffffffefffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffeffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefefefffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffefefffffffffefffffffffffffffffffffffffffffefefffffffffffffffefffffffffffefffffffffefffffffefffffffefffffffefffffefffffefefffffffffffefffeffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffefffefffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffefffffefffefffffffefffefffffffffefffffffffffffffffffffffffffeffffff fefefefffffefffefffefffffffffffffffffffefffefffefffffffffefefffffffefffffffffefefffffffefffffffffffffffffffffffefffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefffefffffefffffffffffffffeffffff fffffffffffffffffefffffffefffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffefefefffffffffffffefffefffffffffffffffffffffffffffffefffffefffffffffffefffffffffffffffffffffefffffffffffefffefefffffffffffffffefefefefefefefffffffeffffffffffff fefefefefefefefffefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffefffffffffefefefffffffffffffffffffffefffefffefefefffffffffefffefffffffffffffffffffffffffffffffefefffffffffefffffefffefefefffffefeffff fefffefffffffffffffffffffffffffffffefffffefffefffefffffffffffffffffffffffffefffffefffefefffffffffefffffefefffffffffffefffffffffffefffffefffffffffffffffffffefffefffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fecfac95717271707171a0b7f4fefffffffffffffffffffffffffedca07d717271728ab8f4feffffffffffffffffffffffffffffcfa1727272707289abdcffffffffffcfd0d0cfcfdcfeffffffffffffffffffffffb87d727072abe8ffffdcd0d0d0d0d0fffffffffffffffffeffe6a07d7271717172a0fefffffffefefe fffedbab7e707171727ca0dcfffefefffeffdbac957170727171a1dbfffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffa066434242434241434041424241417ed0fffefffffffffffffefecf714341424341414242424296f3fefffefffffffefefffffeb8584241 42434342434342435ac4ffffff414142424172fffffffffefffefffffedb654241414241424ea1ff724241424242fffffffeffffffffffa0434241424242434142fffefefffffeffd072424342424142424242425aa0fffeffa0424141424241414242435ad0fefffffefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffefd414242424241424341434143414242414389f4fefefffffffeffb742424141425a967e4d4341424167f4fefffffffefefffff36642424142434242444241434143a0fffeff424142424172fffffffffffefffffef34e4341404242434241418a724141424242fefffffffefffffe c442424342424242424243fefffffffeff954341434241434242414242414241ffffffa0414343424243424343424143b9fefffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff42424143414242424342414143424142414165fffffefffffec3424241434389feffffe85a42 43424365fffffffefffffff366434341424242435b95cfd1c49566a0fffffe414142424172fffffffffefffeffff894241414342426595594342424142424242fffffefffffffffe6542434242424d7da07e5afffffffefe89434243434242424e96c4d0c4966743fefffea14342424e7ea17e4e4243424242e7fffffeff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe42424241435997cfe7fef4c589414141434142a0fefffffef24e4141424266fefffefffed04141434242a1fefffffefffe724241424342434396f4fffffefefffefffffffe414142424172fffffffffefefeffff4e4142414342a1ff feffab43434142424242fffefffefffeffff434241424243dbfefffdfefefffeffb8414241414141428af3fffffffffffee8fffeffa0405bb8fffffefff2664141414295fefffffefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefe4243418ad0fffefefffffffefeb8434142434243 f4fffffeac4243434241acfffefefefeff59434241424dffffffffffc442434243424241acfefffffefffefffffefffeff424142424172fffffffffffffffefe414242424241f3fefeffff7c424241424243fffffeffffffffcf424342424370fffefffefefffefef44d424143424341acfefffffffefffefefefffeffa0 7ef3fefffffffeffa04143414171fffefffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeff4371dcfefefffefffffffffffefe7e4342424241b8fffffe674141424141dcfefffefefffe7e4243414342c3fefffeff714343424241417efffefefffffffefefffffeffff4241424241 72fffffffffefffffeff424243424044fefffffffedc434143424241ffffffffffffffcf434243424396fefefffffefeffffab4343424342417dfffffefffffefefffefffefefee7feffffffffffffff7d4243424342fffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffec4ff fffffefffffffeffffffffffa0434241414489fffffe414242424242fffefffefffffea04242434141a0ffffffe842434142414242e7fefefffffefffefefefffffeff424142424172fffffffffffffeffff664242414341e8fffffffffe5a4341424342fffffffffffeffd04243414243a0fefffefffffefeff67424242 41414ef3fefdfffffffffffffffefffffefefffffefffefeffac42424142414efefffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffeffffffffffffffa1404242424172feffd0424242434242fffffffffefffea0424341414171feffffb843414241424389fe fffffffffefefefffeffffffff414142424172fffffffefffffefeffa042414241437dfffffefeff724142424243fffffffffefeffcf4342434141a1fffffffffffffff441414342414295fffffefffefffffefefffffefffefffefdfefffff37e42424242414371fffefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffefefffffffffefffeff59424242434271ffffd0414242434266feffffffffffffc4424042424271ffffffa1424342424141c3fffefffffffffffffffffffefefe434343424271fffefefffefefffefefe66424242414371dbffffff724342434242ffffffffffffffd0 4341414241a0ffffffffffffffd0424242424342e7fefffffefffefffffffffffffffefffffeffffc44e42424141424242acfefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefffffffefffeffab41414142434171ffffa0434242424372ffffffffffffffd0 41424242414efeffff7142424241424dfffffefefffefefffffffefefeffff424243414172fffffefffffffffefefff37d4243434143435a95ac664243424241ffffffffffffffd04341414241a0ffffffffffffffb7424141424265fffffffffffffffefffefefffefffffffffff47243414341424143425af3fefefefe feffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffefeffb8414341424242418afeffa1434141424170fffffeffffffffd0434142424342ffffff71424241424271fffffffffefffffefffffffffffeff414140434270fefffefffefffefffffffeffc471414241 42414342434141424242ffffffffffffffd04341414241a0fffffffffffffea1414243424389fffffefffffffffefffefefefefefffffedc4d43424242434142404ddbfefefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefefffffefffffffffff4964241414242424341 b7ffffa0424243424172fffffeffffffffd0424242424242ffffff71414341424395fffffffffffefffffffffffffffefe42424142425bfffffffffffffffffffffffefeffe7b789724d4141424242434141ffffffffffffffd04341414241a0fffffffffffeff9f4343424242a0fffefefefffffffffefffffefffffeff dc4d434143424241414366dcfffefefffefefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffec45a42434242434143415afffffec4414141424272fffefffeffffffd0424043424267ffffff714242424242a1fffffffffffffffffffffffffefeff4141434242 42e7fffefffefffffefffffffffefefffffffffefefe714242424042ffffffffffffffd04341414241a0fffffffffffeffa14342414342d0fefffefefffffffffffefefffffeffff6742424141434242427df3fffefffffffffffefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefffe fefffefefed17142424342414242434342c3ffffffd042434243424efefffeffffffffac414341434270fffffe714142434143a1fffffffefefefffffefefffffefefe424242424241a0fffefefefffefefffefefefffffefefffffefefe724242424142ffffffffffffffd04341414241a0fffffffffffffeac41424241 4242434141434142414242424241d0ffffb8424242424241425ac3fefffffffffffffffefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffefeffffffe88a4143424142414341414242b8fffeffffe8424242434143fffffffffeffffa0424342414395ffffffa04142424341a0ffff fffffe9f424242424272fffeff42414241424242b7fffffefffffefffffffefffffffffefffeffff714143424342ffffffffffffffd04341414241a0fffffffffefffed0424142434242414242424142434241424143cffeffa041434241424289f4fffffefefffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffac4e4243414242424141424143b8fefefffeffff5a4242424242e7fffffffffffe954342414242b9feffffc442424243427efefffffeffa1424342414271fffffe424342434142424389cffffffefffed0414243424242fefeffffff724141434241ffffffffffffffd0 4341414241a0fffffffffffffef3414242404371a0a0a0a0a0a0894242424242cfffffa14242424142b7fffefffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffef37e42424241424143424342415adbfffeffffffffff964142424343c4feffffffffff65 4242414341f4fefefff34d424342425afffefeffffa04242424241a0fefffe42424242434e42424142435a71dcffdb434342414242fefffffefe724243424243fffffefffeffffd04242424141a0fefffffffffffefe664141424296fffffeffffffa04242414341ffffffa0424242427dfffffffffffef3dcffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfef366434141414240424142424ea1fefffffffffefffffee8424143424389fffffffffee842414242428afeffffffff954341424342d0fffeffff7e4142434342b7fffffe40414142417272414141424342d0fefe4d4241414442db fefeffff594342424366fffeffffffffffd04242434342a1feffffffffffffffb8424242434ff3fefeffffff72424342417efefeffb94143424195fffffefffee766a1fefffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefeff714243414142424142414289e7fffefefefeff fffffffefe974142434242d0fffeffff7d424342424ee7fffffffffff34e4243414366f3fffff44c424242424ef3feffff414242434272e74d4241414342d0fffea0424143414289ffffffcf4342424242abfffefff4d0d0cfab424342414189d0d0d0d0cfdcfffffe654242434289fffffefeb74142424242cffffffef3 4f4142424fb7fffedb964142a1fffffefffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeb84143404242424242428ae7fffffffefffffffefffefefffffe67414143434da2cfc4714342424343c4fffefffffeffffdc4e4342424266c4c4654142424142b9feffffff4243414042 71ffc44243414143d0fefef366414142434189cfb74d424342425af4fffeffd042424241424142424141424243424371fffffedb4e4241424072c4d196424241424295fffffefffeb84143414242424242424042a0fffefffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe5b41 42414242434166d1fefefffefefefffffffffffffffffffefe9742404243424242424242415bdbfffefffefffffffeffdc664242414342434243424342acfffefefffe424143434272ffffb84d424241d0fffffff47141424241434242434242425adbfefeffffcf42414242434241414340424242424171fefffeffe772 4341424242424142434142a0fffffffffeffffb841434142424242414342a1fefefffffefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffedd4241424241434195fefffffefffffefefffffefffffffffefeffffffe8966642414341434f7db8fefffefefffefefefffffffefec57d4d42 434243426695e7fffefefffeff717172717295feffffe8894e42cffffefffeffcf885b42414243424370b6ffffffffffffdd7171726642434341425b707272727196fffffffefefed0884e42414342416596e7fffffffffffffeffffe7955a42424142416695dbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffed0414342424241acfffffffffefffffffefffffffffffffefefefffffefefffffff3cfdcfffefffffefefefefffffefefffefffffefefffffedcd0f3fffefffffefffffefefffefefefffffefffefefffffff3f4fefefffefffffffffff3d0dbfffefffffffffefffffffffffffdd0 4140434342a0fffffffefffffffefffffffefffffeffe8d0f3fefffffffefefefefffffffefefefffefee8cffffefffffefffffefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffa1434341424371fffffffefefffffffffffefffffefffffffefffffefffffffefffffffeffffff fffffffefffffffffffefefefefffffffffffefffffefffefffefefffefffefefffffffffffefffffffffffffefefffffffffefefefefffffffffefefefffefffffffffffffeffcf4342414242a0fffffffffffefefffefefffffefefffffffffefffffefffffffffefffffffefffefffffffefffffefffefffefffffffe ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc34242424242a0fffffffffefffffffffefffffffefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffeffffffcf4242424242a1feffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd04142414243a0fffffffffffffffffffffefffffe fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffd04243424243a0feffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefe4d424340435af3fffffffffffefefff3b866a0fffefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffdc4242424243a0fffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffea141 434143425bb7f3fffff3d0a171434243a1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffedb71414342a1feffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefff36642434241414242424043424143414242a0fffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffb84e43a0feffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffff367414242434142424142424341434242a1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeff fffefef296a0fffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffa14d42414342434242434243414342a0fefefeffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefffffefffefffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffeffffc4a0717241424d71717da0b8d0fffefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffefffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffefefefefffefefffefffffffffffffffffffefffefefefffffffffffffffefeff fefffefefefefefffefffffffefefffffefffefffffffffffffffefffefffffefffffffffefffffffefffffffffefefefffffffefffffefffffefffffffffefffffffefffffffffefffffffffffffffffffffffffefffffffefffffffffefefffefffefffffffefefffffefffefffffffffefffefffffefefffffffefeff fefffffefefefffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefffffffefefefffefffffffffffffefffefffffffffefefdfefffffffffffffffffefefffffffffffefffefefffffefffffefefffefefffefefffefffefffffefffffefffefffefffffffefffffffefffefffffefefffffefe fffffffffefefffffffffffffffefefffffffefffffefffefffefefffefffefffefefffffefefffefffefefffffffefffffefffffffefffefffefffefffffefefffffffffffffffffffefffefffefffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffefffffffefefefffffffefffefefefffffe fffffefffefffffefefefffefefefefffefffffffffffffffffffefffefffefefffffefefefffffffffffffffefdfffefffffffffefffffefffffefffffffefefffefffffdfffffffefefffffffffffffffefffffffffefffffffffffffffffffefffffefffefffffffefefffffffffffefffefefffefffefefffffeffff fffffffefffefefefffffffefffefefefffefffffefffffffffffefffffefefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefffffffeffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe6d0d0d0d0d0d0dbfefef3b7a1b7ffdbd0fefffeffb7a0acf3f4cfe8fffffeffe7aca0a1c3feffe6a1a1d0f4d1e7fefefeffdca1a1b7fef3d1e6fffeffffc4a1a0c4fefefefef3d0e7ffffff e7d0f4fffffffffffffefeb8a0b8ffdbd0fffeffd0dbfffffff3cfe8fffefee7a0a0cff4d0e7fffffefffffffefefffef3c4a1a0b8e7fefffeffaca0b8f3e7d1f3feffe7d0f4fefffeffc4a0a1d0fffed0a0a0dcffcfdbfffff3cfe8fffffefeffffdda0a0a0d1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffa0424142 42424172fef46542654e667143feffff954341434ec342a0fffffe964243667159fee64f41674e6541a0fefeffc4424e7097fed041a0fefff465428989435ae7fffed042a0ffffffa142cffffffffefffeff66425b5a666641fffffe4271fffeffd043a0ffffce4d4171428942a1fefffffefffffffeffc34e4342424142 a0fefe95424341669442d0fffea141d0fffeff96415a72b8ffcf44414242c34271fefed042a0fffefefff371434171724cffa0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0 a0a0a0a0a0a0a1a0a1fefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffa0428acfd0d1cfdbffac417dfff4654242fefefe4e43d0f3895a42a1ffffa1424dcffeffffffa141a0fef36543a0fefffe7d42c4fefeffd043a0 ffff7c42c3feffcf4172ffffd041a1feffffa141d0fffffffefffecf4365feff894241feffff4370fffffed142a0fefe6643abffdb4c42a0fffdfffffffffffecf4241a0f4ffe79672ffe7424fdbf3654e42d0feffa043cffefffe424ef3feffff7e4189feac4f4271fffecf41a0fefefeff7e425adbffffffff41414141 414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414242414243ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffa042a0fffffeffffff7142d0feffd04242feffff4170fefff34e41a0fffe5a42acfffeffffffa043c4fefec441a1fffeff7143fefefeffd0429ffeff424dfefffefe5a41e7fed041a0ffffffa042cffffffffffeffd0418afefff34241fefeff4172ffffffd041a0fef3424cfffffd96 43a0fffefeffffffffff5a42a0fffefffeffe7fed04388fffee74142cfffffa041d0ffffff4272feffffff7143f4fefe894271fffed041a1feffffe74243d0fefffeffff42424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242 424242424242424242424242424242424242424242424242424241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffa043a1fffffeffffff5941f3feffff4e42fffefe4171feffff8943a0ffe74242f3fffeffffffd042 5ad1fed043a1ffffff7242fffefffed042a1ffcf4372ffffffff7141d0ffcf42a0fefeffa042cffefffffffffef45a42acf3ff7141fffffe4171ffffffcf43a0ffd04272feffffcf41a0fffffefffeffffdb414df4fefffffeffffffcf42a0ffffff7e42d0fffea142d0fffffe4172fffeffff7242fefefec34171feffd0 43a0fefffeb74166ffffffffffff41414141414141414141414141414141414141414141414142424241414243434143434242424143424243424342424242424243424242434141414141414141414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffa041a0fefefffffefe4342fffffeff7142ffffff4371ffffffac41a1ffcf4370fefeffffffffffd07241426642a0fffffe7141fefffefed042a1fed04271fefffeffa143d0fed041a0fffefea142d0fffefefeffffffe78a4e435a4d41ff feff4272fefffed043a0fed04271fffeffd042a0ffffffffffffffa0427dffffffffffffffffcf42a0fffeffa042d0fffea041d0ffffff4272fffffeff7142fffffef34271ffffcf41a0fffefea14296fefffffeffff41414141414141414141414141414141414141414141414142424241414142424142414242414141 424341424342424142434243434242434141414141414141414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffa043a0ffffffffffff4d43fefffeff5a42fffeff4271 ffffffd042a0ffd04272fffffffefefffffeffffdbac42a1feffff7242fffffffed043a0ffd04271fefffffe7142d0ffd04289fefeffa042d0fffffffffffffeffffffe7d06641fffeff4258fffeffd041a0ffd04272fefeffcf42a0ffffffffffffff9643a0fffffefffffffffed042a1ffffffa142d0fffea042d1fefe ff4271feffffff7242ffffffff4272ffffcf4271feffffa14289d0cfcfcfd0ff41414141414141414141414141414141414141414141414142424141414242424242424142414142434142414341424242414241424142414141414141414141414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffa04272a1a0a1a0e7fe7342d0ffffe74243fffffe4370feffffcf42a1fff34265fffeffb8a1e7f2d0dcfeffd041a1ffffff7042fffeffffcf43a0fff34359fffffefe6643e7ffd0424df3fffe a142cffffffefefeffffd1d0fffffe6544fffffe4241cffffed042a0fef3425bfffffeac42a0ffffffffffffff7241a1fffffefffffeffffcf42a0fffffe9f42d0fffea141cfffffff4271fefffefe7243feffffff4371fefed0414cf4feffb8435a7171724d41ff41414141414141414141414141414141414141414141 414141414141424142414241424141414143424242414142424343424342434243434141414141414141414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffa0425a71 727172dcfeab4296feffa14242ffffff4371fffffed142a0ffff6542e7fefe6543cfd04271fffec4439fffffff7241fefffffed142a1ffff6f43d0fffee74159ffffcf414c89feff6640dcfffefffeffffff4242f4fefe4265feffff424e65f4ff9642acfeff6742d0ffff5a42a0ffffffffffffff7243a0ffffffffffff ffffcf42a1feffffa142cfffff9f42d0ffffff4272fefffefe7141fffeffff4272feffd0424d65c4dce84172fefefe664dff41414141414141414141414141414141414141414141414141414141414343414143414242414142434243424242414242434141424242424141414141414141414141414141414141414141 414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffa142a0fefefffefefef44e429696425a43ffffff4271ffffffd040a1fefed04365c4ab4366feff6641acd16541d0ffe89f5b43a0a0b8fecf43a0 fffedc4e66c4c46641d1fefed042b84e5a71425afefefefffffffeff964288d18841a0fffeff42a0654c724d42e7feffc3424da0714d42a0ffffffffffffff9641a0ffffffffffffffffd141a0ffffffa042d0fffea142cffeb7a0425aa0a1cefe7042fffefffe4170ffffcf4396654272fe9642a0d0a142a0ff41414141 414141414141414141414141414141414141414142414241434341424242414342424242685642685542424341424241424143434141414141414141414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffa142a0fefffefffffffee8897170cf7242fefffea1b7fffffee7a0d0fefffedc7d72718af2fefff38a71717dc4fefee7a15a40a1a0b8ffe8a0d0fefffedc89727289dbfeffffe7a1e7e789707edbfffffffffffffffffeab727171a0fffefefea1cff3a17171c4fffefeffc5717289c3 42a0ffffffffffffffac4396fefffffefefffffee7a1d0fffefed0a0e7feffa041d1feb8a1415aa1a0d1ffb7a0ffffffffa0b8fffee7a0d0f38995fefeb8727171b8ffff414141414141414141414141414141414141414141414141434242424341404341414341414342435fd0acdb4b43424142434141434241424141 414141414141414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffa0439ffefffffffefffeffffffffff7142fefefffefffffffffffffffffffffffefffffffffffefe fffefefefefffffffe7243fefefffefffffffffffefffefffffffffffffffffffffefefefefefffffefffffefffefffefefffefffefffffffffffffefffffffffffffeffffffffcf42a0ffffffffffffffdc415afefffefff34143cffffefefefffefffffefeffa142cffffeff4271fefffefefffffffefffffffefffffe fefffffffffffffefffefffffeff414141414141414141414141414141414141414141414141434242414142434b41424a43434341435fdbdbc856424342414b4141424c42424141414141414141414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffa040a1fefffffffffefffffffefeff7242fffefffefffffffefffffffffffffffefffffffffefefefffefefffeffffffff7242fffeffffe7d0e8fffffefffffefffefefffffffefffffefffffffffefffffffefffefffffffffffefeffff fffffffefffffffffefefffffffffefeffd042a0fffffffffffffffe7141d0fffffeb7424dfffefffffffffefffefeffffa041d1feffff4171fffffefffefffffefffffefffefefffffffefffffefffefffffffffeff41414141414141414141414141414141414141414141414143424342424143a18571be4142424368 bedadadbab5642434255bf72ab7c42434242424241424241414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffa04371a19fa1a0d0fffffffffffeff7143fffffffeff fffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff495fffeffffa042a0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffeffffffd042a0ffffffffffffffffdc4d4eb8d0b64d41a1fffffffffffffffeffffffffa042d0ffff fedba0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff414141414141414141414141414141414141414141414141414242414143427bdbdb994243434142425ed24c414243414342bedbdb5542424141424241424242414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffa0414342434242a0ffffffffffffff7142fffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffeffffa143a0fffefffffffeffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffdffffffffcf43a0fffefffffffefffffedc714242425aacfefffefffffefffffffeffffffa042d0fefffefffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff41414141414141414141414141414141414141414141 414142434243434272d1dbdbd17c4143434142418443434142434ca2dcdadbbe5f424141434241414243414141414141414141414141414141414142414241fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffeff fffefffefffffffffffefffefefefefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffefffefffefefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffefffefefffffffffefffef4cfe7fefe fffffffffffffffefffffffefffefefffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff4141414141414141414141414141414141414141414141414242424342426968b5c868694340424242434243424243424b6870db8f695e414243424143434243414141414141414141414141 414141414142414241fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffefffffffffffffffffffefffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffefffffffffeffff fefffffefefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffefffffefefffefffffffffefffefefefefffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff41414141 4141414141414141414141414141414141414141424343434342414271844241424143424342424043424341434143ab4b4342424242424242434243414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffefefefffffefffffefffffefffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffefefefffffffdfffffefefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffeff fffffffdfffffefefffefefefffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffefffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff4141414141414141414141414141414141414141414141414342414242424243424c42424342424242424142414342414342424d424242424243 404243424342414141414141414141414141414141414142414241fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffefefffffffffffffffffefefffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffefffffffffffffefffffffefffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffefffffefffffffffffffefffffffffefefefefffffefffffefffffefffffefffefefffeffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffff4141414141414141414141414141414141414141414141416955426955424241414243424241424342424142424241434342434143414243725d43715e424242414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffefffffffffffffffefefefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffefffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffefffefffffffffffefffefffffffefefffefffefffefefffffefffefefffffefffefffffefffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff41414141414141414141414141414141414141414141414172d1acdb4d4242424243414342414342 424243424342424142424243434142425fdbb5d143424242414141414141414141414141414141414142414241fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefefefffefffefffefefefefffffffffefefffe fffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffefffffefffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffefffffffefffffffffefffffffefffffefffefffefffefefefffffffffffeffff fffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff4141414141414141414141414141414142434242424143415fdbdcc94b43434241414141414141414141414141414141424243414343424268dbdbc855414242414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff41414141414141414141414141414141434241424243 4269dbdbdbdac8554242414141414141414141414141414141414243424442424272b5c8dbbeab5f4241414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff414141414141414141414141414141414243424143424341435ed14241424241414141414141414141414141414141414342424142434141415ed14342424241414141414141414141414141 414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff41414141 4141414141414141414141414242424242414242414184424241424241414141414141414141414141414141424241434342424342427b4242434242414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff41414141414141414141414141414141424242424241424143414243424242424141414141414141414141414141414141434142424243424142 414342434242414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffff41414141414141414141414141414141414243424241414342434140424242424141414141414141414141414141414143414242414242424242424142424342414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff41414141414141414141414141414141414342434142424242414142424241414141414141414141 414141414141414142424242414341434243424342424241414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff414141414141414141414141414141414142424242437b434b724242414242424141414141414141414141414141414142434341424142424242427b434c7141414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff41414141414141414141414141414141424242424342 acb5c898424342414043414141414141414141414141414141414141414141414141414141beb5c98f43414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffefffffffefffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff41414141414141414141414141414141424243414043acdbdb8e42424142424241414141414141414141414141414141414141414141414142414cacdada8f41414141414141414141414141 414141414142414241fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffefeffffff fffffffefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff41414141 414141414141414141414141414141424dabdbdbdadb8e4243424242414141414141414141414141414141414141414141414141424b98c7dbdbbd84414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefefefffefffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff4141414141414141414141414141414141434243424142ac8f414342424241424141414141414141414141414141414141414141414141414340 4342ab854142414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffefffffffdfffffefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffff41414141414141414141414141414141434143424341427255434241434242424141414141414141414141414141414141414141414141414242414272544342414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff41414141414141414141414141414141424242424242424242424142424341434141414141414141 414141414141414141414141414141414242424341424143414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffedbf4fefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff41414141414141414141414141414141424241414242434143414142424142424141414141414141414141414141414141414141414141414143424142424141414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ab59424289fefffefffeffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff41414141414141414141414141414141414342434243 414243414141414242424141414141414141414141414141414141414141414141414241424142424241414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3964d4343434242dcfeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff414141414141414141414141414141414141424142424143684d425555424342414243414241414141414141414141414243414241434241684b415f55424342414141414141414141414141 414141414142414241fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffc45842414141424141d0ff fffefefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff41414141 414141414141414141414141414343414342424272d197d1554241424142424243434243414141414141414143414342424341425fd1a1da4b424241414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffefffff37d424241424142424141d0fffefffefefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff41414141414141414141414141414141424142424143414255dbdcd04d4342424241434243424242414141414141414142434242434142425fdb dbc84c424341414141414141414141414141414141414142414241fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffeffff ffffffffdb4e41424142424142424142d1fffefffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffff414141414141414141414141414141414142414343424269d1dbdbdbc85f4242424243424243414341414141414141414242424241424272d1dcdbdbd1694142414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffab4341414241414142414141415afefefefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff414141414141414141414141414141414242434143414342425fdb4d434242424242424342424341 41414141414141414342424241434142415edc4d42424142414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3894241434243414242414041414241a1fffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff41414141414141414141414141414141424242414243414241429841424242424242424242434242414141414141414142434142414241424242854242424341414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffef46642434243434242424241414141414242b9fffeffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff41414141414141414141414141414141414242434242 424241424242414242414342424241424142414141414141414142424242424142424242434241434243414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeff96424243424143424141424141414241414142b7fffefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff41414141414141414141414141414141424242414342424142424242414341986955ab414241434141414141414141414355aa4c718d42434241434143424242414141414141414141414141 414141414142414241fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffac414241414242424141414241424141434242 424371f3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff41414141 4141414141414141414141414141414141414141414143414343417bdbd1ac424243424243424341424341434242bedbdb7143424141414141414141414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffefefffefffffffffffffff47e424141414142424142424243424142414142424242434eacfffffefffefffffffefefffffffffefffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff4141414141414141414141414141414141414141414141414043424342404cb5dbdbc86842424342694c415f554242424371d1dbdaac4b424141 414141414141414141414141414141414141414141414142414241fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefefffefffffeffffffdc5a4241 42424342434141424242424142424143424241424242437ef4fefffffffffffffefffffefefefffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffff414141414141414141414141414141414141414141414141434043414142858ebed08e8f4c43424271d199da4c4242434a8e8edbb58e71424141414141414141414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffefffefffffefffea14d4242434243404342414341424243434042424341434241434341435aacf4fffffffffefefefffefffffefffefffffffefffffffffefffeffff fefffffffffffffefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff414141414141414141414141414141414141414141414141414342424243424272a2424343414142 60dadbc84b424142424142ab5f4242414141414141414141414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffefefffffffff371414143424142424343424342424242424241424143434141424242444143424ec4fffffffffefffefefffffefffffefffefffefffefefffffffefffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff4141414141414141414141414141414141414141414141414342424342424343425f424341424271d0dcdadbd160414343404269424342424141414141414141414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffdc5a4242434142424241434141414142414241404141404241424343414242434142424270b8fffefefefeff fffffffffffffffffefffffffffffffffffefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff41414141414141414141414141414141414141414141 414142434342424243424342434144424242435edb4c4342424241434243434242424141414141414141414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffeffffffffac424242434143414242424142425ac4a05b4141414342424242434241424241424243424142415ab8fefffefffefefffffffffffffffefffffffefffffffffffefffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff41414141414141414141414141414141414141414141414142424242424241424142424343414341404284424143424241434243424342414141414141414141414141414141414141414141 414141414142414241fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffee8714141434242434141414241414295f3fefefeb85943424242424142 43414340444241434242434241425babe9fefffffffffefffffefefefffffffffffffefffefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff41414141 414141414141414141414141414141414141414141414242414242424241424242424243424342414143424243424243434242414141414141414141414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffed0894241424241434242424242424272dbffffffffffffffa043424142434142424242404142404242424342424243415b7171727ca1d0d0e6feffd0d1e7feffffe7ffd0d0f4feffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff41414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141 414141414141414141414141414141414141414141414342414242fefefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffefffffffffffffffefefffffffffffffefee77e43424341424141434242414241 5ac4fffefefffffffffffeffdc71424142414241414142424242424342424242424241424241424241424341424143424242424142424241424259727196b8d0e7fefffffffefffefffefffffefefffefefffffefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffff42424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424341424242fffefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefffffffffffefffffffffffffefffffefeffffe6894242424342414243434143434167b7fefefffffffffffffffefffffeffc3714243424142424241434142424243424242414241414142424242434142424141424242424242 43424242434142424142436596cfe8fffffffffefffffffefffefffffefffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff41414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141 414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414142434242fefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff968ac4fffffefffefffffffffffffffefffefee7b7 654242434242414242424142434072d0fefffefefefffffffefefffefffffffefffed07e42424242434243434143424143424242414043424143414241424241424341424242424142424140424241424342414342434266acdcfffffefffffffffffffefffffefffefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff42424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242fffeffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffb743414e8ab8d0fefefffffffeffdbd0b79665414243424240414243424243435a95e8fefffffefffefffffefefffffefffefefffffefefeffe8a05a424043414341414143424341424244 4143414241434142424342434242434244424241434242424241404242414141424341435973a0c4dcfffefefffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff42424242424242424242424242424242424242424242 424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424141424041fefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffcf73 404243414241424242434242424341434243424342434242414171a0dafffffffffffefefffffffffefefffffffffefffffefffefefffffffedbac6543414243424043414241424242414241424141414342424142424243424141424043414441424243424341424041434242404243435aa0dcfffffefffefefeffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff42424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242 424242424243424142fefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffee8965a4243424141424343424141434242414341425a7cacdbfffffefffefffefefefffffefffffffffffffffed0a3aedcfffefffeff fffefffefffee7b8a0724d424143424143424241414141424143424241424240424242434c717fa0a0c4d0e7fffffeffdccfd0b8a0714d434141424043425aa0f4fefffefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefffffefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffefffffffffeffe7ab8a71715a4342424243425a7296abd0f3fffffffffffffefffffefffefffffefefefffffffffefef35348474776d1fffefefefefffffffffffefffffef3d0d0cfac9f9672706641424172717270a1a0a0a1d0d0dbfefefefffffffffffffffffefefffffffeffff fff3b77f4d414242434259acf4fffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefefffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefffefffffefefffefffffffffffefffffffffffffffffffffefffffffffffeffffffffff feffffffffffffffd148484848474781f4fefefffefffffffefffffffffffffffffefffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffc4894e414242434d8ae8feffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd1474847484847496af3fffffefefefffffefffffffefefffffffefefffefffefffffefefefefdfffffefefffffe fefffefffefefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd08a4d43424242a0f3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd14847484848484848affefffffffefefefffefefffefffffffefffffefefffefffffffffefefffefefefefefffffefffffffffffffefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffb8724242435acffefffffeffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff4484848484847484747fffffffefefffefefef6dedeeafffefefefe fffffefffffefffefffdfeffc7b5bdedfefefffffefefefffefefefefffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffcf72414342d0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8d4847474848484748fefffefffefefefffac2bebebebedafffffefefffffefffefffefefff5876b6a6b6b90c7fffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefec47242 4dfefefffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffef3534748484747488c fffefffffffefffee3bebdbdbebdbdd7fafffefefefffefefffefffea36a6a6a6c6b6c6b7ed0fffefffffffefefefffffffffffffffffffffffffffffffffffefefffffefefefedb9ffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffec5534748484848d1fffefeffffffffffd7bdbebebdbdbebdd7fffffffffffffefffffef66a6b6a6c6a6b6a6b6a6bbefffefefefefffeffffffffffffffff fffffffffffffffffefffffffffffffffefefefefffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffff4a3a38c81d1fffffffefeffffffffd2bebdbebdbfbdbebee7fefffffffeffffffffd96b6a6b6b6b6b6b6b6a6b6bacfefffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffefefffffefffefeffdfbebebdbebdbebebebedbfffffffefffffffef66b6b6b6b6b6a6b6a 6b6b6b6ac8fffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffefffffffffffffefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffebbdbdbebebdbebebebebeebfffffffeffffffff6a6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6a7efffefefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefec2bdbebebdbebdbebc bfd2fffefffffefefffe6b6b6b6b6b6b6a6b6b6a6b6c7cfffefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffdebebebdbebdbebebebdcffffffffffffffffe916b6c6a6c6a6b6b6b6b6b6a9afffffffefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffbcabdbebdbebebdbebedefffeffffffffffffbe6b6b6c6a6b6a6b6b6b6b6bc7fefffffefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffefff2c3bebdbebdbebed1fffffefefffefffefef5876a6b6b6b6b6a6b6c6b74f5fffefefffeffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffefffef6cebebdc3d3edfefefffefffffefeffffffe3756b6b6a6b6b6b6b6ac7fffefefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffefffdfffef7f0f9fffefefffefefefffffefefffefeec876b6b6b6a 7dacdafffffefffefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefffefffefffffffffdfefffefffffffffffefffffffffffec77d6b6bd0fffffefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff030000000000}{\result {{\*\bkmkstart OLE_LINK1}{\nonshppict{\pict\picscalex64\picscaley64\piccropl0\piccropr0\piccropt0\piccropb0 \picw8544\pich4551\picwgoal4844\pichgoal2580\wmetafile8\bliptag-911113386\blipupi96{\*\blipuid c9b1835670ee652d8a60f5d9e44973ec} 0100090000031c6f00000000fa6e000000000400000003010800050000000b0200000000050000000c02ac0043010400000007010400fa6e0000430f2000cc00 0000ac00430100000000ac004301000000002800000043010000ac0000000100080000000000b0d90000c40e0000c30e00000001000000010000000000000101 010002020200030303000404040005050500060606000707070008080800090909000a0a0a000b0b0b000c0c0c000d0d0d000e0e0e000f0f0f00101010001111 110012121200131313001414140015151500161616001717170018181800191919001a1a1a001b1b1b001c1c1c001d1d1d001e1e1e001f1f1f00202020002121 210022222200232323002424240025252500262626002727270028282800292929002a2a2a002b2b2b002c2c2c002d2d2d002e2e2e002f2f2f00303030003131 310032323200333333003434340035353500363636003737370038383800393939003a3a3a003b3b3b003c3c3c003d3d3d003e3e3e003f3f3f00404040004141 410042424200434343004444440045454500464646004747470048484800494949004a4a4a004b4b4b004c4c4c004d4d4d004e4e4e004f4f4f00505050005151 510052525200535353005454540055555500565656005757570058585800595959005a5a5a005b5b5b005c5c5c005d5d5d005e5e5e005f5f5f00606060006161 610062626200636363006464640065656500666666006767670068686800696969006a6a6a006b6b6b006c6c6c006d6d6d006e6e6e006f6f6f00707070007171 710072727200737373007474740075757500767676007777770078787800797979007a7a7a007b7b7b007c7c7c007d7d7d007e7e7e007f7f7f00808080008181 810082828200838383008484840085858500868686008787870088888800898989008a8a8a008b8b8b008c8c8c008d8d8d008e8e8e008f8f8f00909090009191 910092929200939393009494940095959500969696009797970098989800999999009a9a9a009b9b9b009c9c9c009d9d9d009e9e9e009f9f9f00a0a0a000a1a1 a100a2a2a200a3a3a300a4a4a400a5a5a500a6a6a600a7a7a700a8a8a800a9a9a900aaaaaa00ababab00acacac00adadad00aeaeae00afafaf00b0b0b000b1b1 b100b2b2b200b3b3b300b4b4b400b5b5b500b6b6b600b7b7b700b8b8b800b9b9b900bababa00bbbbbb00bcbcbc00bdbdbd00bebebe00bfbfbf00c0c0c000c1c1 c100c2c2c200c3c3c300c4c4c400c5c5c500c6c6c600c7c7c700c8c8c800c9c9c900cacaca00cbcbcb00cccccc00cdcdcd00cecece00cfcfcf00d0d0d000d1d1 d100d2d2d200d3d3d300d4d4d400d5d5d500d6d6d600d7d7d700d8d8d800d9d9d900dadada00dbdbdb00dcdcdc00dddddd00dedede00dfdfdf00e0e0e000e1e1 e100e2e2e200e3e3e300e4e4e400e5e5e500e6e6e600e7e7e700e8e8e800e9e9e900eaeaea00ebebeb00ececec00ededed00eeeeee00efefef00f0f0f000f1f1 f100f2f2f200f3f3f300f4f4f400f5f5f500f6f6f600f7f7f700f8f8f800f9f9f900fafafa00fbfbfb00fcfcfc00fdfdfd00fefefe00ffffff00fffefeffffff b86641434143598ad0fffffeffffd07e4242424166b7fefffffeffff957294feffffffff957294feffffffff957294feffffffffffdc894e4242434171e8feff fe7270b8feffffffffdb7170dcfffffffe7272b7ffffffffffb84d41434e96f3db7272dbffffc45a434142424e89f3ffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00ffff fffedb66424142414242434341acffffffb6434272acb789424389fefffeffff724172ffffffffff724172ffffffffff724172ffffffffffb84241424d72a07d 5ad0fffeff4142a0ffffffffffd04141d0ffffffff4342a1feffffffdb4342424141417dd04142d0ffffa1424166717242434de7ffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ff00fffffef34d42425ac4fffeffd07c41a0ffffe841417effffffffac41419fffffffff714271feffffffff714271feffffffff714271feffffffc44242428a f3fffffffeffffffff4242a0ffffffffffd04142d0ffffffff4242a0fefffffe8a424388f4f38942964241d0ffffaba1e7ffffffdb4d4289fefeffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffff00ffffff7e424366f3fefffffeffffc4b7feff8a4141e7fffffffffe59434dfffeffff714272ffffffffff714272ffffffffff714272ffffffff5a 434289fffffffffffffeffffff4243a1fefffefffed04242d0ffffffff4241a1fffeffff4e424df4feffff7d414242d0fffefffefffffffffe95414effffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffff00fefecf42414ee8feffffffffffffffffffff4d415affffffffffff954342d0ffffff714271fffefefefe714272fffffffffe724172ff ffffc442434ff3fffefefeffffffffffff4242a0ffffffffffd04142d0ffffffff4141a0ffffffff414288fefffeffe7424341d0fefefefefffffffefe7d4142 feffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffff00ffff8a41428afeffffffffffffffffffffff424170fffffffffffec44243a0fefffe714371fffefffeff714371fffffffeff 704171ffffff95424389fffefffffefefffeffffff4241a1fefffefeffd04142d0ffffffff4141a0ffffffff4142a1fefffffffe664142cffffefefeffffffff a1424259fefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffe5b4142dcfeffffffffffffffffffffcf414389ffffffffffffd04241a1ffffff714271fefffffffe724271ff fffffffe724071ffffff714242c4fefefffffffffffffffffe4242a0fffffeffffcf4142d0ffffffff4141a0ffffffff4142a0fffffeffffa04242d1fffefffe ffffc45a414243a1feffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00ffe742414efdfffffffffffffffffffffed04241a0fffffffffeffd04143a0fffefe714273fefffffffe 724372ffffffffff704272fefffe714243e7fefffefffffefffffffffe4241a0fefffffffdd04142d0ffffffff4141a0ffffffff4142a0fffffeffffc44243cf fffffeffdb714340434296fefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00ffcf424272fffefeffffffffffffffffffcf41427efffffefffeffd04342a1ffffff734265ff fffffeff714266fefefffeff724072ffffff724342fffffefefeffffffffffffff424273fefffeffffd04142d0ffffffff4141a0ffffffff4142a0fffeffffff d04142d1fffeffb84343424359d0fffefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00ffb8404389fffffefffffffffffffffffffe424171ffffffffffffb74243abfffeff 714341f3fffffffe724342f3fffffffe724371ffffff7241427171727172727272b8ffffff43414dfffffffffed04142d0ffffffff4141a0ffffffff4142a1fd ffffffffd04241d0feffe74241425ab8fefefefffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00ffa04341a0fefffffffffffffffffffffffe5a425afefffeffffff954342 dcffffff714043b8ffffffff664043b9ffffffff714371fffffe9543417271727171704242a0fffffd424243b7fefffeffc44142d0ffffffff4141a0ffffffff 4142a0fffffffeffd04242cfffffa0424389f3fefffefefefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fea04242a0fefeffffffffffffffffffffff8a4242e7fefffeff fe5a425bfeffffff72434259f4ffffff42434259f3ffffff424271ffffffc34243dcfffefffed04242c4feffff4242415af4fefffea04142d0ffffffff4141a0 ffffffff4142a0fefffffeffd04341d0feffa0434cfffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00ffab4242a0fefffffffffefffffefffffeffe742437d fffffeffac4242acfeffffff7242894d89f4ffac41418a4c89f3ffac4242a0ffffffff5a427dfffffffea0434ef3fefffe42417d4365e8fef4584241fefffffe ff4342a0fefefffe4241a0fffeffffffcf4241d1ffffb94342f4fffefef3a1fffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fed0424289fffffefefffffffefffffffeff feb742427dd0d096424389ffffffffff7142a0b844425a434243e7b941425a434142dbfefffffedb43427dd0cf954341bafefeffff4241a0b843425b4243418a fefffffffe4142a1fefffeff4341a1feffffffffd04142cffffff35a434d95a07e4e42fffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fee7424271fffefffeffffffffff fefefffefefec45b424143414fa0fffefffefefe72419fffac4d43434eb8fffeb84f414144b8fffefffefffedb71414243425ab8fefefeffff4242a1fec35a42 424271f3fffefefefe4241a0feffffff4042a1fffffefffed14241d0fefeffe77143434142435affffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00feff4d414efffffefefe fffffea1a0a1e7fffefffffee7d1cfddfffefffefffffefffefefefefff3d0cff4fffefffff3d0d0f2fffefefffffefffffee8d0d0dcfefffffefeffffffffff feffffdcceddfffffffefffffefffefefefefffffffefffefefffffffefefffffffffffefef3cfd0d0f3fffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffe8a4342d0 fefffefffefeff434142d0fefffffefefffefffffffefffffffffffefefffefffffffffefffffffefffffefffffffffffffffefffefffefffefffffefffffefe fffefefffffffffffffefefffefffffefefefffffffefefffffffffffffefefffffffffefffffffffffffffefffffffffefeffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00feff d042437efffffffdfffec5414342fffffefffffffffefffefffefefefffffefefefefffefefffefffffffffffffefffffffffefffffefffffffefffffffefefe fefefefffefffffefefefffffefefffffefffefffffefefffefffefffefffffffffffffffefefefffffffffefffffffefefefefffffeffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ff00feffff7d4241b9fffefffeff72434189fffffffefffffffffefffefffffffffefefffffffffefffefefefffffffffefefefffefffffffffffffefffffffe fefffffffffffefefffffefefffffefefffffffefffeffffe7a1a0d0fefffefffffefffffefefffffefffffffefffefefffffffffffefeffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffff00fffffff3664242a1dbffc47242434ef3fffffffefefefffffffefefffffffffffffffffffefffffffffefffefefefffffffffffffefffffffffe fffffffffffffffefffffffffffffffefffffffefffffeffffffffffd04142a1fefffffffefffefffffffffffefffffffefffffffefefffffeffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffff00fffffffef3724342434241434072e8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffd04241a0fffffefffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffff00fefffefffffecf9771717295d1fffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffefffee7a1a0d0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffefffffefffffffefefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffefffffffffffefffeffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fefefffffffffefefefefefffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffefffffffeffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffefffefffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefffffefffefefffffffefffffeffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffefefffffffefffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefffffffefffffeffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffefefffffffffffefefefeffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefeffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fefffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffefefffefeff fffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffefffffffefffffffffffffffffe fffffffefffffefffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffefefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffefffffffffefefffffffffffffffffffffffffffffffffefefffffefffffffffffffffefefefefffffffefffffffffefffffffeff fffefffffffffffefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffefffffefefffffefeffffffffffff fffffffffffffefffefffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefffffffffffffffffffffffefffeffffffffffff fffffffffffffefffffffffffffefefffffffefefffefffffffffffffffffffffffefffffefefffffffffffefffefffffffffffefffefffffffffffffffeffff fffffffffefffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffefffefffefffffffeffffff fffffffffffffffefffefffefffffffffffffffffffffffefffffffffffffffefffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffe fffffffffffffffffffffefefffffffffffefffffefffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffefffffeffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00ffffffffffffffffffff fffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefefeffffff fdfffffffffffffffffffffffffffffffffefefffffffffefffffffffffffffffffffffffffffefefffffffffffffffefffffffffffefffffffffefffffffeff fffffefffffffefffffefffffefefffffffffffefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffe fffffffefffefffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffefffffefffefffffffe fffefffffffffefffffffffffffffffffffffffffefffffffefefefffffefffefffefffffffffffffffffffefffefffefffffffffefefffffffefffffffffefe fffffffefffffffffffffffffffffffefffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00ffff fffffefefffefffffefffffffffffffffefffffffffffffffffffffffefffffffefffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffff fffffefefefffffffffffffefffefffffffffffffffffffffffffffffefffffefffffffffffefffffffffffffffffffffefffffffffffefffefeffffffffffff fffefefefefefefefffffffefffffffffffffefefefefefefefffefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ff00fffffefffffffffffffefffffffffefefefffffffffffffffffffffefffefffefefefffffffffefffefffffffffffffffffffffffffffffffefeffffffff fefffffefffefefefffffefefffffefffefffffffffffffffffffffffffffffefffffefffefffefffffffffffffffffffffffffefffffefffefefffffffffeff fffefefffffffffffefffffffffffefffffefffffffffffffffffffefffefffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffff00fffffffffecfac95717271707171a0b7f4fefffffffffffffffffffffffffedca07d717271728ab8f4feffffffffffffffffffffffffffffcfa1 727272707289abdcffffffffffcfd0d0cfcfdcfeffffffffffffffffffffffb87d727072abe8ffffdcd0d0d0d0d0fffffffffffffffffeffe6a07d7271717172 a0fefffffffefefefffedbab7e707171727ca0dcfffefefffeffdbac957170727171a1dbfffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffff00ffffa066434242434241434041424241417ed0fffefffffffffffffefecf714341424341414242424296f3fefffefffffffefefffffe b858424142434342434342435ac4ffffff414142424172fffffffffefffefffffedb654241414241424ea1ff724241424242fffffffeffffffffffa043424142 4242434142fffefefffffeffd072424342424142424242425aa0fffeffa0424141424241414242435ad0fefffffefffeffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffff00fefd414242424241424341434143414242414389f4fefefffffffeffb742424141425a967e4d4341424167f4fefffffffefe fffff36642424142434242444241434143a0fffeff424142424172fffffffffffefffffef34e4341404242434241418a724141424242fefffffffefffffec442 424342424242424243fefffffffeff954341434241434242414242414241ffffffa0414343424243424343424143b9fefffffffffffeffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffff00ffff42424143414242424342414143424142414165fffffefffffec3424241434389feffffe85a4243424365ffff fffefffffff366434341424242435b95cfd1c49566a0fffffe414142424172fffffffffefffeffff894241414342426595594342424142424242fffffeffffff fffe6542434242424d7da07e5afffffffefe89434243434242424e96c4d0c4966743fefffea14342424e7ea17e4e4243424242e7fffffeffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffe42424241435997cfe7fef4c589414141434142a0fefffffef24e4141424266fefffefffed0414143 4242a1fefffffefffe724241424342434396f4fffffefefffefffffffe414142424172fffffffffefefeffff4e4142414342a1fffeffab43434142424242fffe fffefffeffff434241424243dbfefffdfefefffeffb8414241414141428af3fffffffffffee8fffeffa0405bb8fffffefff2664141414295fefffffefffeffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fefe4243418ad0fffefefffffffefeb8434142434243f4fffffeac4243434241acfffefefefe ff59434241424dffffffffffc442434243424241acfefffffefffefffffefffeff424142424172fffffffffffffffefe414242424241f3fefeffff7c42424142 4243fffffeffffffffcf424342424370fffefffefefffefef44d424143424341acfefffffffefffefefefffeffa07ef3fefffffffeffa04143414171fffeffff fffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00feff4371dcfefefffefffffffffffefe7e4342424241b8fffffe674141424141dcfe fffefefffe7e4243414342c3fefffeff714343424241417efffefefffffffefefffffeffff424142424172fffffffffefffffeff424243424044fefffffffedc 434143424241ffffffffffffffcf434243424396fefefffffefeffffab4343424342417dfffffefffffefefffefffefefee7feffffffffffffff7d4243424342 fffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffec4fffffffefffffffeffffffffffa0434241414489fffffe41424242 4242fffefffefffffea04242434141a0ffffffe842434142414242e7fefefffffefffefefefffffeff424142424172fffffffffffffeffff664242414341e8ff fffffffe5a4341424342fffffffffffeffd04243414243a0fefffefffffefeff6742424241414ef3fefdfffffffffffffffefffffefefffffefffefeffac4242 4142414efefffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffefffffffffffffeffffffffffffffa1404242424172feffd0 424242434242fffffffffefffea0424341414171feffffb843414241424389fefffffffffefefefffeffffffff414142424172fffffffefffffefeffa0424142 41437dfffffefeff724142424243fffffffffefeffcf4342434141a1fffffffffffffff441414342414295fffffefffefffffefefffffefffefffefdfefffff3 7e42424242414371fffefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fefffffffffffefefffffffffefffeff594242424342 71ffffd0414242434266feffffffffffffc4424042424271ffffffa1424342424141c3fffefffffffffffffffffffefefe434343424271fffefefffefefffefe fe66424242414371dbffffff724342434242ffffffffffffffd04341414241a0ffffffffffffffd0424242424342e7fefffffefffefffffffffffffffefffffe ffffc44e42424141424242acfefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffefefffffffefffeffab4141 4142434171ffffa0434242424372ffffffffffffffd041424242414efeffff7142424241424dfffffefefffefefffffffefefeffff424243414172fffffeffff fffffefefff37d4243434143435a95ac664243424241ffffffffffffffd04341414241a0ffffffffffffffb7424141424265fffffffffffffffefffefefffeff fffffffff47243414341424143425af3fefefefefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffefffffefeff b8414341424242418afeffa1434141424170fffffeffffffffd0434142424342ffffff71424241424271fffffffffefffffefffffffffffeff414140434270fe fffefffefffefffffffeffc47141424142414342434141424242ffffffffffffffd04341414241a0fffffffffffffea1414243424389fffffefffffffffefffe fefefefefffffedc4d43424242434142404ddbfefefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffefefefffffeffffff fffff4964241414242424341b7ffffa0424243424172fffffeffffffffd0424242424242ffffff71414341424395fffffffffffefffffffffffffffefe424241 42425bfffffffffffffffffffffffefeffe7b789724d4141424242434141ffffffffffffffd04341414241a0fffffffffffeff9f4343424242a0fffefefeffff fffffefffffefffffeffdc4d434143424241414366dcfffefefffefefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00feffffffffff fffffffffec45a42434242434143415afffffec4414141424272fffefffeffffffd0424043424267ffffff714242424242a1fffffffffffffffffffffffffefe ff414143424242e7fffefffefffffefffffffffefefffffffffefefe714242424042ffffffffffffffd04341414241a0fffffffffffeffa14342414342d0feff fefefffffffffffefefffffeffff6742424141434242427df3fffefffffffffffefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fefe fffefefffefefed17142424342414242434342c3ffffffd042434243424efefffeffffffffac414341434270fffffe714142434143a1fffffffefefefffffefe fffffefefe424242424241a0fffefefefffefefffefefefffffefefffffefefe724242424142ffffffffffffffd04341414241a0fffffffffffffeac41424241 4242434141434142414242424241d0ffffb8424242424241425ac3fefffffffffffffffefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ff00fefffefeffffffe88a4143424142414341414242b8fffeffffe8424242434143fffffffffeffffa0424342414395ffffffa04142424341a0fffffffffe9f 424242424272fffeff42414241424242b7fffffefffffefffffffefffffffffefffeffff714143424342ffffffffffffffd04341414241a0fffffffffefffed0 424142434242414242424142434241424143cffeffa041434241424289f4fffffefefffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffff00fffffffeffffac4e4243414242424141424143b8fefefffeffff5a4242424242e7fffffffffffe954342414242b9feffffc442424243427efeff fffeffa1424342414271fffffe424342434142424389cffffffefffed0414243424242fefeffffff724141434241ffffffffffffffd04341414241a0ffffffff fffffef3414242404371a0a0a0a0a0a0894242424242cfffffa14242424142b7fffefffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffff00fffefffef37e42424241424143424342415adbfffeffffffffff964142424343c4feffffffffff654242414341f4fefefff34d424342 425afffefeffffa04242424241a0fefffe42424242434e42424142435a71dcffdb434342414242fefffffefe724243424243fffffefffeffffd04242424141a0 fefffffffffffefe664141424296fffffeffffffa04242414341ffffffa0424242427dfffffffffffef3dcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffff00fffdfef366434141414240424142424ea1fefffffffffefffffee8424143424389fffffffffee842414242428afeffffffff 954341424342d0fffeffff7e4142434342b7fffffe40414142417272414141424342d0fefe4d4241414442dbfefeffff594342424366fffeffffffffffd04242 434342a1feffffffffffffffb8424242434ff3fefeffffff72424342417efefeffb94143424195fffffefffee766a1fefffffffeffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffff00fefeff714243414142424142414289e7fffefefefefffffffffefe974142434242d0fffeffff7d424342424ee7ff fffffffff34e4243414366f3fffff44c424242424ef3feffff414242434272e74d4241414342d0fffea0424143414289ffffffcf4342424242abfffefff4d0d0 cfab424342414189d0d0d0d0cfdcfffffe654242434289fffffefeb74142424242cffffffef34f4142424fb7fffedb964142a1fffffefffffffeffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffeb84143404242424242428ae7fffffffefffffffefffefefffffe67414143434da2cfc47143424243 43c4fffefffffeffffdc4e4342424266c4c4654142424142b9feffffff424341404271ffc44243414143d0fefef366414142434189cfb74d424342425af4fffe ffd042424241424142424141424243424371fffffedb4e4241424072c4d196424241424295fffffefffeb84143414242424242424042a0fffefffffffffeffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffe5b4142414242434166d1fefefffefefefffffffffffffffffffefe974240424342424242 4242415bdbfffefffefffffffeffdc664242414342434243424342acfffefefffe424143434272ffffb84d424241d0fffffff47141424241434242434242425a dbfefeffffcf42414242434241414340424242424171fefffeffe7724341424242424142434142a0fffffffffeffffb841434142424242414342a1fefefffffe fffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fedd4241424241434195fefffffefffffefefffffefffffffffefeffffffe8966642 414341434f7db8fefffefefffefefefffffffefec57d4d42434243426695e7fffefefffeff717172717295feffffe8894e42cffffefffeffcf885b4241424342 4370b6ffffffffffffdd7171726642434341425b707272727196fffffffefefed0884e42414342416596e7fffffffffffffeffffe7955a42424142416695dbff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fed0414342424241acfffffffffefffffffefffffffffffffefefefffffe fefffffff3cfdcfffefffffefefefefffffefefffefffffefefffffedcd0f3fffefffffefffffefefffefefefffffefffefefffffff3f4fefefffeffffffffff f3d0dbfffefffffffffefffffffffffffdd04140434342a0fffffffefffffffefffffffefffffeffe8d0f3fefffffffefefefefffffffefefefffefee8cffffe fffffefffffefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00ffa1434341424371fffffffefefffffffffffefffffefffffffe fffffefffffffefffffffefffffffffffffefffffffffffefefefefffffffffffefffffefffefffefefffefffefefffffffffffefffffffffffffefeffffffff fefefefefffffffffefefefffefffffffffffffeffcf4342414242a0fffffffffffefefffefefffffefefffffffffefffffefffffffffefffffffefffeffffff fefffffefffefffefffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00ffc34242424242a0fffffffffefffffffffefffffffe feffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffcf4242424242a1feffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00ffd04142414243a0ffffffffffffffffffff fefffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffd04243424243a0feffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fefe4d424340435af3ffffffffff fefefff3b866a0fffefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffdc4242424243a0fffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffea141434143425bb7 f3fffff3d0a171434243a1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffedb71414342a1feffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fefff3664243 4241414242424043424143414242a0fffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffb84e43a0feffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00ffff fff367414242434142424142424341434242a1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffefef296a0fffeffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ff00fffffeffffa14d42414342434242434243414342a0fefefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefffffefffefffffffffeffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffff00fffefffffeffffc4a0717241424d71717da0b8d0fffefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffefffeffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00ffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00ffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00ffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00ffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffefffe fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffff fffefefefefffefefffefffffffffffffffffffefffefefefffffffffffffffefefffefffefefefefefffefffffffefefffffefffefffffffffffffffefffeff fffefffffffffefffffffefffffffffefefefffffffefffffefffffefffffffffefffffffefffffffffefffffffffffffffffffffffffefffffffefffffffffe fefffefffefffffffefefffffefffefffffffffefffefffffefefffffffefefffefffffefefefffffeffffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefe fefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffefefffffffefefefffefffffffffffffefffefffffffffefefdfefffffffffffffffffefefffffffffffefffefefffffefffffefefffefefffefefffefffe fffffefffffefffefffefffffffefffffffefffefffffefefffffefefffffffffefefffffffffffffffefefffffffefffffefffefffefefffefffefffefeffff fefefffefffefefffffffefffffefffffffefffefffefffefffffefefffffffffffffffffffefffefffefffffffffffffe00ffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffefffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffefffffefffffffefefefffffffefffefefefffffefffffefffefffffefefefffefefefefffefffffffffffffffffffefffefffefefffffefefeffffff fffffffffefdfffefffffffffefffffefffffefffffffefefffefffffdfffffffefefffffffffffffffefffffffffefffffffffffffffffffefffffefffeffff fffefefffffffffffefffefefffefffefefffffefffffffffffefffefefefffffffefffefefefffefffffefffffffffffefffffefe00ffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffefefffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffe6d0d0d0d0d0d0dbfefef3b7a1b7ffdbd0fefffeffb7a0acf3f4cfe8fffffeffe7aca0a1c3feffe6a1a1d0f4d1e7fefefeffdca1a1b7fef3d1e6 fffeffffc4a1a0c4fefefefef3d0e7ffffffe7d0f4fffffffffffffefeb8a0b8ffdbd0fffeffd0dbfffffff3cfe8fffefee7a0a0cff4d0e7fffffefffffffefe fffef3c4a1a0b8e7fefffeffaca0b8f3e7d1f3feffe7d0f4fefffeffc4a0a1d0fffed0a0a0dcffcfdbfffff3cfe8fffffefeffffdda0a0a0d100ffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffefffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffa042414242424172fef46542654e667143feffff954341434ec342a0fffffe964243667159fee64f41674e6541a0fefeffc4424e7097 fed041a0fefff465428989435ae7fffed042a0ffffffa142cffffffffefffeff66425b5a666641fffffe4271fffeffd043a0ffffce4d4171428942a1fefffffe fffffffeffc34e4342424142a0fefe95424341669442d0fffea141d0fffeff96415a72b8ffcf44414242c34271fefed042a0fffefefff371434171724c00a0a0 a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0 a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a1a0a1fefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffa0428acfd0d1cfdbffac417dfff4654242fefefe4e43d0f3895a42a1ffffa1424dcffeffffffa141a0fef36543a0fefffe7d 42c4fefeffd043a0ffff7c42c3feffcf4172ffffd041a1feffffa141d0fffffffefffecf4365feff894241feffff4370fffffed142a0fefe6643abffdb4c42a0 fffdfffffffffffecf4241a0f4ffe79672ffe7424fdbf3654e42d0feffa043cffefffe424ef3feffff7e4189feac4f4271fffecf41a0fefefeff7e425adbffff ff004141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141 4141414141414141414141414141414141414242414243ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffa042a0fffffeffffff7142d0feffd04242feffff4170fefff34e41a0fffe5a42acfffeffffffa043c4fefec441a1 fffeff7143fefefeffd0429ffeff424dfefffefe5a41e7fed041a0ffffffa042cffffffffffeffd0418afefff34241fefeff4172ffffffd041a0fef3424cffff fd9643a0fffefeffffffffff5a42a0fffefffeffe7fed04388fffee74142cfffffa041d0ffffff4272feffffff7143f4fefe894271fffed041a1feffffe74243 d0fefffeff0042424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242 424242424242424242424242424242424242424242424242424241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffa043a1fffffeffffff5941f3feffff4e42fffefe4171feffff8943a0ffe74242f3fffeffffffd0425ad1 fed043a1ffffff7242fffefffed042a1ffcf4372ffffffff7141d0ffcf42a0fefeffa042cffefffffffffef45a42acf3ff7141fffffe4171ffffffcf43a0ffd0 4272feffffcf41a0fffffefffeffffdb414df4fefffffeffffffcf42a0ffffff7e42d0fffea142d0fffffe4172fffeffff7242fefefec34171feffd043a0feff feb74166ffffffffff00414141414141414141414141414141414141414141414141424242414142434341434342424241434242434243424242424242434242 42434141414141414141414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffa041a0fefefffffefe4342fffffeff7142ffffff4371ffffffac41a1ffcf4370fefeffffffff ffd07241426642a0fffffe7141fefffefed042a1fed04271fefffeffa143d0fed041a0fffefea142d0fffefefeffffffe78a4e435a4d41fffeff4272fefffed0 43a0fed04271fffeffd042a0ffffffffffffffa0427dffffffffffffffffcf42a0fffeffa042d0fffea041d0ffffff4272fffffeff7142fffffef34271ffffcf 41a0fffefea14296fefffffeff004141414141414141414141414141414141414141414141414242424141414242414241424241414142434142434242414243 4243434242434141414141414141414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffa043a0ffffffffffff4d43fefffeff5a42fffeff4271ffffffd042a0ffd04272ffff fffefefffffeffffdbac42a1feffff7242fffffffed043a0ffd04271fefffffe7142d0ffd04289fefeffa042d0fffffffffffffeffffffe7d06641fffeff4258 fffeffd041a0ffd04272fefeffcf42a0ffffffffffffff9643a0fffffefffffffffed042a1ffffffa142d0fffea042d1fefeff4271feffffff7242ffffffff42 72ffffcf4271feffffa14289d0cfcfcfd00041414141414141414141414141414141414141414141414142424141414242424242424142414142434142414341 424242414241424142414141414141414141414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffa04272a1a0a1a0e7fe7342d0ffffe74243fffffe4370feffffcf42a1fff3 4265fffeffb8a1e7f2d0dcfeffd041a1ffffff7042fffeffffcf43a0fff34359fffffefe6643e7ffd0424df3fffea142cffffffefefeffffd1d0fffffe6544ff fffe4241cffffed042a0fef3425bfffffeac42a0ffffffffffffff7241a1fffffefffffeffffcf42a0fffffe9f42d0fffea141cfffffff4271fefffefe7243fe ffffff4371fefed0414cf4feffb8435a7171724d4100414141414141414141414141414141414141414141414141414141414241424142414241414141434242 42414142424343424342434243434141414141414141414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffa0425a71727172dcfeab4296feffa14242ffffff4371fffffed1 42a0ffff6542e7fefe6543cfd04271fffec4439fffffff7241fefffffed142a1ffff6f43d0fffee74159ffffcf414c89feff6640dcfffefffeffffff4242f4fe fe4265feffff424e65f4ff9642acfeff6742d0ffff5a42a0ffffffffffffff7243a0ffffffffffffffffcf42a1feffffa142cfffff9f42d0ffffff4272fefffe fe7141fffeffff4272feffd0424d65c4dce84172fefefe664d004141414141414141414141414141414141414141414141414141414141434341414341424241 4142434243424242414242434141424242424141414141414141414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffa142a0fefefffefefef44e429696425a43ffffff4271 ffffffd040a1fefed04365c4ab4366feff6641acd16541d0ffe89f5b43a0a0b8fecf43a0fffedc4e66c4c46641d1fefed042b84e5a71425afefefefffffffeff 964288d18841a0fffeff42a0654c724d42e7feffc3424da0714d42a0ffffffffffffff9641a0ffffffffffffffffd141a0ffffffa042d0fffea142cffeb7a042 5aa0a1cefe7042fffefffe4170ffffcf4396654272fe9642a0d0a142a00041414141414141414141414141414141414141414141414142414241434341424242 414342424242685642685542424341424241424143434141414141414141414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffa142a0fefffefffffffee8897170cf7242fe fffea1b7fffffee7a0d0fefffedc7d72718af2fefff38a71717dc4fefee7a15a40a1a0b8ffe8a0d0fefffedc89727289dbfeffffe7a1e7e789707edbffffffff fffffffffeab727171a0fffefefea1cff3a17171c4fffefeffc5717289c342a0ffffffffffffffac4396fefffffefefffffee7a1d0fffefed0a0e7feffa041d1 feb8a1415aa1a0d1ffb7a0ffffffffa0b8fffee7a0d0f38995fefeb8727171b8ff00414141414141414141414141414141414141414141414141434242424341 404341414341414342435fd0acdb4b43424142434141434241424141414141414141414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffa0439ffefffffffefffeffffffff ff7142fefefffefffffffffffffffffffffffefffffffffffefefffefefefefffffffe7243fefefffefffffffffffefffefffffffffffffffffffffefefefefe fffffefffffefffefffefefffefffefffffffffffffefffffffffffffeffffffffcf42a0ffffffffffffffdc415afefffefff34143cffffefefefffefffffefe ffa142cffffeff4271fefffefefffffffefffffffefffffefefffffffffffffefffefffffe004141414141414141414141414141414141414141414141414342 42414142434b41424a43434341435fdbdbc856424342414b4141424c42424141414141414141414141414141414141414141414141414142414241ffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffa040a1fefffffffffeff fffffefeff7242fffefffefffffffefffffffffffffffefffffffffefefefffefefffeffffffff7242fffeffffe7d0e8fffffefffffefffefefffffffefffffe fffffffffefffffffefffefffffffffffefefffffffffffefffffffffefefffffffffefeffd042a0fffffffffffffffe7141d0fffffeb7424dfffefffffffffe fffefeffffa041d1feffff4171fffffefffefffffefffffefffefefffffffefffffefffefffffffffe0041414141414141414141414141414141414141414141 414143424342424143a18571be4142424368bedadadbab5642434255bf72ab7c42434242424241424241414141414141414141414141414141414142414241ff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffa04371a19fa1 a0d0fffffffffffeff7143fffffffefffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff495fffeffffa042a0ffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffeffffffd042a0ffffffffffffffffdc4d4eb8d0b64d41a1ffffff fffffffffeffffffffa042d0fffffedba0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00414141414141414141414141414141414141 414141414141414242414143427bdbdb994243434142425ed24c414243414342bedbdb5542424141424241424242414141414141414141414141414141414142 414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffa041 4342434242a0ffffffffffffff7142fffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffeffffa143a0fffefffffffeffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffdffffffffcf43a0fffefffffffefffffedc714242425aac fefffefffffefffffffeffffffa042d0fefffefffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff004141414141414141414141414141 4141414141414141414142434243434272d1dbdbd17c4143434142418443434142434ca2dcdadbbe5f4241414342414142434141414141414141414141414141 41414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffefffefffffefffefffffffffffefffefefefefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffefffefffefe fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffefffefefffffffffefffef4 cfe7fefefffffffffffffffefffffffefffefefffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0041414141414141414141 41414141414141414141414141414242424342426968b5c868694340424242434243424243424b6870db8f695e41424342414343424341414141414141414141 4141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffefffffffffefffffffffffffffffffefffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffefffffffffeffff fefffffefefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffefffffefefffeff fffffffefffefefefefffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00414141414141 414141414141414141414141414141414141424343434342414271844241424143424342424043424341434143ab4b4342424242424242434243414141414141 414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffefefefffffefffffefffffefffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffe fefefffffffdfffffefefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffefffffffffdffff fefefffefefefffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffefffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff004141 414141414141414141414141414141414141414141414342414242424243424c42424342424242424142414342414342424d4242424242434042434243424141 41414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffefffffffffefefffffffffffffffffefefffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe fffffffffffffefffffffefffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeff fffffefffffefffffffffffffefffffffffefefefefffffefffffefffffefffffefffefefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ff004141414141414141414141414141414141414141414141416955426955424241414243424241424342424142424241434342434143414243725d43715e42 4242414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffefffffffffffffffefefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffefffefffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffeffff fffffffefffefffffffefefffefffefffefefffffefffefefffffefffefffffefffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffff0041414141414141414141414141414141414141414141414172d1acdb4d4242424243414342414342424243424342424142424243434142425fdb b5d143424242414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefefefffefffefffefefefefffffffffefefffefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffefffffffffefffffefffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffefffffefffffffefffffffffefffffffefffffefffefffefffefefefffffffffffefffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffff004141414141414141414141414141414142434242424143415fdbdcc94b43434241414141414141414141414141414141424243414343 424268dbdbc855414242414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffff00414141414141414141414141414141414342414242434269dbdbdbdac8554242414141414141414141414141414141414243 424442424272b5c8dbbeab5f4241414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffff00414141414141414141414141414141414243424143424341435ed142414242414141414141414141414141414141 41414342424142434141415ed14342424241414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00414141414141414141414141414141414242424242414242414184424241424241414141414141414141 414141414141424241434342424342427b4242434242414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff004141414141414141414141414141414142424242424142414341424342424242414141414141 4141414141414141414141434142424243424142414342434242414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0041414141414141414141414141414141414243424241414342434140424242424141 414141414141414141414141414143414242414242424242424142424342414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00414141414141414141414141414141414143424341424242424141424242 41414141414141414141414141414141414142424242414341434243424342424241414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00414141414141414141414141414141414142424242437b434b72 4242414242424141414141414141414141414141414142434341424142424242427b434c7141414141414141414141414141414141414142414241ffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0041414141414141414141414141414141424242424342 acb5c898424342414043414141414141414141414141414141414141414141414141414141beb5c98f43414141414141414141414141414141414142414241ff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffefffffffefffffeffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00414141414141414141414141414141414242 43414043acdbdb8e42424142424241414141414141414141414141414141414141414141414142414cacdada8f41414141414141414141414141414141414142 414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffefefffffffffffffefffeffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff004141414141414141414141414141 4141414141424dabdbdbdadb8e4243424242414141414141414141414141414141414141414141414141424b98c7dbdbbd844141414141414141414141414141 41414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefefefffeffffffffffffffff feffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0041414141414141414141 41414141414141434243424142ac8f4143424242414241414141414141414141414141414141414141414141414143404342ab85414241414141414141414141 4141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffdfffffefffe ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00414141414141 41414141414141414141434143424341427255434241434242424141414141414141414141414141414141414141414141414242414272544342414141414141 414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeff feffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff004141 41414141414141414141414141414242424242424242424241424243414341414141414141414141414141414141414141414141414142424243414241434141 41414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fefffedbf4fefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ff004141414141414141414141414141414142424141424243414341414242414242414141414141414141414141414141414141414141414141414342414242 4141414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffff3ab59424289fefffefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffff0041414141414141414141414141414141414342434243414243414141414242424141414141414141414141414141414141414141414141414241 424142424241414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffff3964d4343434242dcfeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffff00414141414141414141414141414141414141424142424143684d42555542434241424341424141414141414141414141424341424143 4241684b415f55424342414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffff ffffffffffffffffffc45842414141424141d0fffffefefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffff0041414141414141414141414141414141414343414342424272d197d155424142414242424343424341414141414141414341 4342424341425fd1a1da4b424241414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe fffffffffffffffffefffff37d424241424142424141d0fffefffefefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffff0041414141414141414141414141414141424142424143414255dbdcd04d4342424241434243424242414141414141 414142434242434142425fdbdbc84c424341414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffefffeffffffffffffdb4e41424142424142424142d1fffefffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00414141414141414141414141414141414142414343424269d1dbdbdbc85f424242424342424341434141 4141414141414242424241424272d1dcdbdbd1694142414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffeffffffffffffffffab4341414241414142414141415afefefefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00414141414141414141414141414141414242434143414342425fdb4d43424242424242434242 434141414141414141414342424241434142415edc4d42424142414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3894241434243414242414041414241a1fffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0041414141414141414141414141414141424242414243414241429841424242424242 424242434242414141414141414142434142414241424242854242424341414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffef46642434243434242424241414141414242b9fffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00414141414141414141414141414141414142424342424242414242424142 42414342424241424142414141414141414142424242424142424242434241434243414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeff96424243424143424141424141414241414142b7fffefeffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff004141414141414141414141414141414142424241434242414242 4242414341986955ab414241434141414141414141414355aa4c718d42434241434143424242414141414141414141414141414141414142414241ffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffac414241414242424141414241424141434242424371f3ffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0041414141414141414141414141414141414141414141 4141414143414343417bdbd1ac424243424243424341424341434242bedbdb7143424141414141414141414141414141414141414141414141414142414241ff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffefefffefffffffffffffff47e424141414142424142424243424142414142424242434eacfffffefffeffff fffefefffffffffefffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00414141414141414141414141414141414141 4141414141414043424342404cb5dbdbc86842424342694c415f554242424371d1dbdaac4b424141414141414141414141414141414141414141414141414142 414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefefffefffffeffffffdc5a424142424342434141424242424142424143424241424242437ef4fe fffffffffffffefffffefefefffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff004141414141414141414141414141 41414141414141414141434043414142858ebed08e8f4c43424271d199da4c4242434a8e8edbb58e714241414141414141414141414141414141414141414141 41414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffefffefffffefffea14d42424342434043424143414242434340424243414342414343 41435aacf4fffffffffefefefffefffffefffefffffffefffffffffefffefffffefffffffffffffefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0041414141414141414141 4141414141414141414141414141414342424243424272a242434341414260dadbc84b424142424142ab5f424241414141414141414141414141414141414141 4141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefffffffff3714141434241424243434243424242424242414241434341 41424242444143424ec4fffffffffefffefefffffefffffefffefffefffefefffffffefffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00414141414141 4141414141414141414141414141414141414342424342424343425f424341424271d0dcdadbd160414343404269424342424141414141414141414141414141 414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffdc5a4242434142424241434141414142414241404141 404241424343414242434142424270b8fffefefefefffffffffffffffffffefffffffffffffffffefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff004141 4141414141414141414141414141414141414141414142434342424243424342434144424242435edb4c43424242414342434342424241414141414141414141 41414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffeffffffffac424242434143414242424142425ac4a05b41 41414342424242434241424241424243424142415ab8fefffefffefefffffffffffffffefffffffefffffffffffefffffeffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ff004141414141414141414141414141414141414141414141414242424242424142414242434341434140428442414342424143424342434241414141414141 4141414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffee8714141434242434141414241414295f3 fefefeb8594342424242414243414340444241434242434241425babe9fefffffffffefffffefefefffffffffffffefffefffeffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffff0041414141414141414141414141414141414141414141414141414242414242424241424242424243424342414143424243424243434242414141 414141414141414141414141414141414141414141414142414241ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffed08942414242414342424242424242 72dbffffffffffffffa043424142434142424242404142404242424342424243415b7171727ca1d0d0e6feffd0d1e7feffffe7ffd0d0f4feffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffff00414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141 41414141414141414141414141414141414141414141414141414342414242fefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffefffffffffffffffefefffffffffffffefee77e4342434142414143424241 42415ac4fffefefffffffffffeffdc71424142414241414142424242424342424242424241424241424241424341424143424242424142424241424259727196 b8d0e7fefffffffefffefffefffffefefffefefffffefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffff004242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242 4242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424341424242fffefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefffffffffffefffffffffffffefffffefeffffe689424242434241424343 4143434167b7fefefffffffffffffffefffffeffc371424342414242424143414242424342424241424141414242424243414242414142424242424243424242 434142424142436596cfe8fffffffffefffffffefffefffffefffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffff0041414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141 414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414142434242fefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff968ac4fffffefffefffffffffffffffefffefee7b76542424342424142 42424142434072d0fefffefefefffffffefefffefffffffefffed07e424242424342434341434241434242424140434241434142414242414243414242424241 42424140424241424342414342434266acdcfffffefffffffffffffefffffefffefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242 42424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242fffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffb743414e8ab8d0fefefffffffeffdbd0b79665414243424240 414243424243435a95e8fefffffefffefffffefefffffefffefefffffefefeffe8a05a4240434143414141434243414242444143414241434142424342434242 434244424241434242424241404242414141424341435973a0c4dcfffefefffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff004242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242 4242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424141424041feffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffcf73404243414241424242434242424341434243 424342434242414171a0dafffffffffffefefffffffffefefffffffffefffffefffefefffffffedbac6543414243424043414241424242414241424141414342 424142424243424141424043414441424243424341424041434242404243435aa0dcfffffefffefefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0042424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242 424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424243424142feffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffee8965a4243424141424343424141 434242414341425a7cacdbfffffefffefffefefefffffefffffffffffffffed0a3aedcfffefffefffffefffefffee7b8a0724d42414342414342424141414142 4143424241424240424242434c717fa0a0c4d0e7fffffeffdccfd0b8a0714d434141424043425aa0f4fefffefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefffffefeffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffeffe7ab8a71715a43 42424243425a7296abd0f3fffffffffffffefffffefffefffffefefefffffffffefef35348474776d1fffefefefefffffffffffefffffef3d0d0cfac9f967270 6641424172717270a1a0a0a1d0d0dbfefefefffffffffffffffffefefffffffefffffff3b77f4d414242434259acf4fffeffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefefffeffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefffefffffefe fffefffffffffffefffffffffffffffffffffefffffffffffefffffffffffeffffffffffffffd148484848474781f4fefefffefffffffefffffffffffffffffe fffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffc4894e414242434d8ae8feffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd1474847484847496af3fffffefefefffffefffffffe fefffffffefefffefffefffffefefefefdfffffefefffffefefffefffefefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd08a4d43424242a0f3ffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd14847484848484848affefffffffefefeff fefefffefffffffefffffefefffefffffffffefefffefefefefefffffefffffffffffffefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffb8724242435acf fefffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00ffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff4484848484847484747fffffffe fefffefefef6dedeeafffefefefefffffefffffefffefffdfeffc7b5bdedfefefffffefefefffefefefefffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffcf 72414342d0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00ffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8d4847474848484748 fefffefffefefefffac2bebebebedafffffefefffffefffefffefefff5876b6a6b6b90c7fffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffefefec472424dfefefffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00ffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffef353474848 4747488cfffefffffffefffee3bebdbdbebdbdd7fafffefefefffefefffefffea36a6a6a6c6b6c6b7ed0fffefffffffefefeffffffffffffffffffffffffffff fffffffefefffffefefefedb9ffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00ffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe c5534748484848d1fffefeffffffffffd7bdbebebdbdbebdd7fffffffffffffefffffef66a6b6a6c6a6b6a6b6a6bbefffefefefefffeffffffffffffffffffff fffffffffffffefffffffffffffffefefefefffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffff4a3a38c81d1fffffffefeffffffffd2bebdbebdbfbdbebee7fefffffffeffffffffd96b6a6b6b6b6b6b6b6a6b6bacfefffffeffffffffffffffff fffffffffffffffffffffefffffffffffefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffefffefefffffefffefeffdfbebebdbebdbebebebedbfffffffefffffffef66b6b6b6b6b6a6b6a6b6b6b6ac8fffeffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffefffefffffffffffffefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffebbdbdbebebdbebebebebeebfffffffeffffffff6a6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6a7efffefe fffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefec2bdbebebdbebdbebcbfd2fffefffffefefffe6b6b6b6b6b6b6a6b6b6a6b6c 7cfffefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffdebebebdbebdbebebebdcffffffffffffffffe916b6c6a6c6a6b6b 6b6b6b6a9afffffffefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbcabdbebdbebebdbebedefffeffffffffffffbe6b6b6c 6a6b6a6b6b6b6b6bc7fefffffefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffefff2c3bebdbebdbebed1fffffefefffefffefe f5876a6b6b6b6b6a6b6c6b74f5fffefefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffefffef6cebebdc3d3edfefefffeffff fefeffffffe3756b6b6a6b6b6b6b6ac7fffefefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffefffdfffef7f0f9fffefeff fefefefffffefefffefeec876b6b6b6a7dacdafffffefffefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefffefffeffffffff fdfefffefffffffffffefffffffffffec77d6b6bd0fffffefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000400000007010100030000000000}} {\*\bkmkend OLE_LINK1}}}}}{ \par }}\dpx-554\dpy13\dpxsize3096\dpysize1649\dpfillfgcr255\dpfillfgcg255\dpfillfgcb255\dpfillbgcr255\dpfillbgcg255\dpfillbgcb255\dpfillpat0\dplinehollow}}}}{\b\f38\fs56 \par }\pard \qc \li0\ri0\widctlpar\hyphpar0\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {\b\f38\fs56 SOCRATES \par }\pard \qc \li0\ri28\sa120\widctlpar\tx-720\tx0\hyphpar0\aspalpha\aspnum\faauto\outlinelevel0\adjustright\rin28\lin0\itap0 {\b\f38\fs40 \par }{\b\f38\fs56 Comenius 1 - School partnerships \par \par }\pard \qc \li0\ri0\widctlpar\hyphpar0\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {\b\f38\fs40\highlight16\chbrdr\brdrs\brdrw10 JOINT APPLICATION FORM}{\b\f38\fs44 \par }\pard \qc \li0\ri28\sa120\widctlpar\tx-720\tx0\hyphpar0\aspalpha\aspnum\faauto\outlinelevel0\adjustright\rin28\lin0\itap0 {\b\f38\fs40 \par for \par School Projects \par Language Projects \par School Development Projects \par \par }\pard \qc \li0\ri0\widctlpar\hyphpar0\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {\b\f38\fs40 \par }{\b\f38\fs40\highlight16\chbrdr\brdrs\brdrw10 Selection 2002}{\b\f38\fs40 \par }{\b\i\f38\fs40 \par }\pard \qc \li0\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\outlinelevel0\adjustright\rin0\lin0\itap0 {\f38\cf16 Reserved for the National Agency \par }{\f38\fs16\cf16 \par }\trowd \trqc\trgaph107\trleft-107\trkeep\trftsWidth1\trpaddl107\trpaddr107\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrnone \clbrdrl\brdrnone \clbrdrb\brdrnone \clbrdrr\brdrnone \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2686 \cellx2579\clvertalt\clbrdrt\brdrnone \clbrdrl\brdrnone \clbrdrb\brdrnone \clbrdrr\brdrnone \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth3553 \cellx6132\pard\plain \s19\ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 \f297\fs20\langfe1033\cgrid\langfenp1033 { \i\f38\fs16\cf16\lang2057\langfe1033\langnp2057 Application deadline\cell Registration number\cell }\pard\plain \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 \fs24\lang2057\langfe1033\cgrid\langnp2057\langfenp1033 { \i\f38\fs16\cf16 \trowd \trqc\trgaph107\trleft-107\trkeep\trftsWidth1\trpaddl107\trpaddr107\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrnone \clbrdrl\brdrnone \clbrdrb\brdrnone \clbrdrr\brdrnone \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2686 \cellx2579\clvertalt \clbrdrt\brdrnone \clbrdrl\brdrnone \clbrdrb\brdrnone \clbrdrr\brdrnone \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth3553 \cellx6132\row }\trowd \trqc\trgaph107\trleft-107\trkeep\trftsWidth1\trpaddl107\trpaddr107\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt \brdrs\brdrw15\brdrcf15 \clbrdrl\brdrs\brdrw15\brdrcf15 \clbrdrb\brdrs\brdrw15\brdrcf15 \clbrdrr\brdrs\brdrw15\brdrcf15 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2686 \cellx2579\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw15\brdrcf15 \clbrdrl\brdrs\brdrw15\brdrcf15 \clbrdrb \brdrs\brdrw15\brdrcf15 \clbrdrr\brdrs\brdrw15\brdrcf15 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth3553 \cellx6132\pard\plain \s19\qc \li0\ri0\sb60\sa60\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 \f297\fs20\langfe1033\cgrid\langfenp1033 { \b\f38\fs26\cf16\lang2057\langfe1033\langnp2057 \cell }\pard \s19\ql \li0\ri0\sb60\sa60\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\b\f38\fs26\cf16\lang2057\langfe1033\langnp2057 \par }\pard\plain \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 \fs24\lang2057\langfe1033\cgrid\langnp2057\langfenp1033 { \par \par \par \par \cell }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\b\f38\fs26\cf16 \trowd \trqc\trgaph107\trleft-107\trkeep\trftsWidth1\trpaddl107\trpaddr107\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw15\brdrcf15 \clbrdrl \brdrs\brdrw15\brdrcf15 \clbrdrb\brdrs\brdrw15\brdrcf15 \clbrdrr\brdrs\brdrw15\brdrcf15 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2686 \cellx2579\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw15\brdrcf15 \clbrdrl\brdrs\brdrw15\brdrcf15 \clbrdrb\brdrs\brdrw15\brdrcf15 \clbrdrr \brdrs\brdrw15\brdrcf15 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth3553 \cellx6132\row }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {\f38 \par }\pard \qc \li0\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {\f38 \par \par }\pard\plain \s19\qc \li0\ri0\widctlpar\tx709\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 \f297\fs20\langfe1033\cgrid\langfenp1033 {\f38\lang2057\langfe1033\langnp2057 EUROPEAN COMMISSION}{\f38\lang2057\langfe1033\langnp2057 \par }\pard\plain \ql \li0\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 \fs24\lang2057\langfe1033\cgrid\langnp2057\langfenp1033 {\page \par }{\f38 \par }\trowd \trgaph108\trleft-108\trbrdrt\brdrdb\brdrw10 \trbrdrl\brdrdb\brdrw10 \trbrdrb\brdrdb\brdrw10 \trbrdrr\brdrdb\brdrw10 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrdb\brdrw10 \clbrdrl\brdrdb\brdrw10 \clbrdrb \brdrdb\brdrw10 \clbrdrr\brdrdb\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth9243 \cellx9135\pard \qc \li0\ri0\sb120\sa120\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\b\f38\fs32 Acknowledgement of Receipt\cell }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38 \trowd \trgaph108\trleft-108\trbrdrt\brdrdb\brdrw10 \trbrdrl\brdrdb\brdrw10 \trbrdrb\brdrdb\brdrw10 \trbrdrr\brdrdb\brdrw10 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrdb\brdrw10 \clbrdrl\brdrdb\brdrw10 \clbrdrb\brdrdb\brdrw10 \clbrdrr\brdrdb\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth9243 \cellx9135\row }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {\f38 \par }\pard \ql \li0\ri0\sb120\sa120\widctlpar\brdrt\brdrs\brdrw10\brsp20 \brdrl\brdrs\brdrw10\brsp80 \brdrb\brdrs\brdrw10\brsp20 \brdrr\brdrs\brdrw10\brsp80 \aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 \shading1000 {\i\f38\fs22 This page will be returned to you when we have received and registered your application form. For this purpose, please complete the section below: \par }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {\f38 \par }\trowd \trgaph108\trleft-108\trkeep\trbrdrt\brdrs\brdrw10 \trbrdrl\brdrs\brdrw10 \trbrdrb\brdrs\brdrw10 \trbrdrr\brdrs\brdrw10 \trbrdrh\brdrs\brdrw10 \trbrdrv\brdrs\brdrw10 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt \brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth3085 \cellx2977\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr \brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth6095 \cellx9072\pard \ql \li0\ri0\sb120\sa120\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs20 Project title:\cell VARIOUS ASPECTS OF THE CULTURES OF ETHNIC MINORITIES IN MODERN EUROPE \cell }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38 \trowd \trgaph108\trleft-108\trkeep\trbrdrt\brdrs\brdrw10 \trbrdrl\brdrs\brdrw10 \trbrdrb\brdrs\brdrw10 \trbrdrr\brdrs\brdrw10 \trbrdrh\brdrs\brdrw10 \trbrdrv \brdrs\brdrw10 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth3085 \cellx2977 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth6095 \cellx9072\row }\trowd \trgaph108\trleft-108\trkeep\trbrdrt\brdrs\brdrw10 \trbrdrl\brdrs\brdrw10 \trbrdrb \brdrs\brdrw10 \trbrdrr\brdrs\brdrw10 \trbrdrh\brdrs\brdrw10 \trbrdrv\brdrs\brdrw10 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth3085 \cellx2977\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth6095 \cellx9072\pard \ql \li0\ri0\sb120\sa120\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs20 Name of applicant institution:\cell }{\f609\fs20 Prei\'efi State gymnasium}{\f38\fs20 \cell }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38 \trowd \trgaph108\trleft-108\trkeep\trbrdrt\brdrs\brdrw10 \trbrdrl\brdrs\brdrw10 \trbrdrb\brdrs\brdrw10 \trbrdrr\brdrs\brdrw10 \trbrdrh\brdrs\brdrw10 \trbrdrv\brdrs\brdrw10 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth3085 \cellx2977\clvertalt\clbrdrt \brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth6095 \cellx9072\row }\pard \ql \li0\ri0\sb120\sa120\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs20 Family and first name of contact person:\cell }{\f609\fs20 Egl\'eetis J\'e2nis}{\f38\fs20 \cell }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38 \trowd \trgaph108\trleft-108\trkeep\trbrdrt\brdrs\brdrw10 \trbrdrl \brdrs\brdrw10 \trbrdrb\brdrs\brdrw10 \trbrdrr\brdrs\brdrw10 \trbrdrh\brdrs\brdrw10 \trbrdrv\brdrs\brdrw10 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr \brdrs\brdrw10 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth3085 \cellx2977\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth6095 \cellx9072\row }\pard \ql \li0\ri0\sb120\sa120\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs20 Institution street name and number: \cell }{\f609\fs20 Kooperat\'eeva iela 6}{\f38\fs20 \cell }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38 \trowd \trgaph108\trleft-108\trkeep\trbrdrt\brdrs\brdrw10 \trbrdrl\brdrs\brdrw10 \trbrdrb\brdrs\brdrw10 \trbrdrr\brdrs\brdrw10 \trbrdrh\brdrs\brdrw10 \trbrdrv\brdrs\brdrw10 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth3085 \cellx2977\clvertalt\clbrdrt \brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth6095 \cellx9072\row }\trowd \trgaph108\trleft-108\trkeep\trbrdrt\brdrs\brdrw10 \trbrdrl\brdrs\brdrw10 \trbrdrb\brdrs\brdrw10 \trbrdrr \brdrs\brdrw10 \trbrdrh\brdrs\brdrw10 \trbrdrv\brdrs\brdrw10 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrnone \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth3085 \cellx2977\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrnone \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth6095 \cellx9072\pard \ql \li0\ri0\sb120\sa120\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs20 Post code and town/city:\cell }{\f609\fs20 LV 5301 Prei\'efi}{\f38\fs20 \cell }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38 \trowd \trgaph108\trleft-108\trkeep\trbrdrt\brdrs\brdrw10 \trbrdrl\brdrs\brdrw10 \trbrdrb\brdrs\brdrw10 \trbrdrr\brdrs\brdrw10 \trbrdrh\brdrs\brdrw10 \trbrdrv\brdrs\brdrw10 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrnone \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth3085 \cellx2977\clvertalt\clbrdrt \brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrnone \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth6095 \cellx9072\row }\trowd \trgaph108\trleft-108\trbrdrt\brdrs\brdrw10 \trbrdrl\brdrs\brdrw10 \trbrdrb\brdrs\brdrw10 \trbrdrr\brdrs\brdrw10 \trbrdrh\brdrs\brdrw10 \trbrdrv\brdrs\brdrw10 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1500\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth3085 \cellx2977\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrnone \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrnone \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth3260 \cellx6237\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl \brdrnone \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2835 \cellx9072\pard \ql \li0\ri0\sb120\sa120\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs20 Country:\cell Latvia\cell \cell }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38 \trowd \trgaph108\trleft-108\trbrdrt\brdrs\brdrw10 \trbrdrl\brdrs\brdrw10 \trbrdrb\brdrs\brdrw10 \trbrdrr\brdrs\brdrw10 \trbrdrh\brdrs\brdrw10 \trbrdrv\brdrs\brdrw10 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1500\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth3085 \cellx2977\clvertalt\clbrdrt \brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrnone \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrnone \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth3260 \cellx6237\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrnone \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2835 \cellx9072\row }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {\f38 \tab \par \par ___________________________________________________________________________ \par }\pard \qc \li0\ri0\sb60\sa240\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {\f38\cf16 \par Reserved for the National Agency}{\b\f38 \par }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {\f38\fs20 We acknowledge receipt of your project application:\tab \par }{\b\f38\fs20 \par \par }\pard \ql \li0\ri0\sa120\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {\f38\fs20 \par \par Please use this number in all communication with your National Agency.\tab \par }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {\f38\fs20 \par \par \par \par \par Place:\tab \tab \tab \tab \tab \tab Date: \par \par \par \tab \par \par \par Signature:\tab \tab \tab \tab \tab Stamp of the National Agency:}{\f38\fs20 \par \par \page }{\f38\fs2 \par \par \par \par \par \par \par \par \par \par \par \par }{\i\f38\fs2 \par }\trowd \trgaph108\trbrdrt\brdrs\brdrw10 \trbrdrl\brdrs\brdrw10 \trbrdrb\brdrs\brdrw10 \trbrdrr\brdrs\brdrw10 \trbrdrh\brdrs\brdrw10 \trbrdrv\brdrs\brdrw10 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl \brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth9072 \cellx9072\pard \qc \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\b\f38\fs28 A.\tab PROJECT BASICS}{\b\caps\f38\fs28\cf8 ASICS}{ \b\f38\fs28 \cell }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs22 \trowd \trgaph108\trbrdrt\brdrs\brdrw10 \trbrdrl\brdrs\brdrw10 \trbrdrb\brdrs\brdrw10 \trbrdrr\brdrs\brdrw10 \trbrdrh\brdrs\brdrw10 \trbrdrv \brdrs\brdrw10 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth9072 \cellx9072\row }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {\f38\fs22 \par }\pard \qj \li0\ri0\widctlpar\brdrt\brdrs\brdrw10\brsp20 \brdrl\brdrs\brdrw10\brsp80 \brdrb\brdrs\brdrw10\brsp20 \brdrr\brdrs\brdrw10\brsp80 \aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 \shading1000 {\i\f38\fs22\expnd0\expndtw-4 Please note that }{ \b\i\f38\fs22\expnd0\expndtw-4 section A }{\i\f38\fs22\expnd0\expndtw-4 of the application form must be completed }{\b\i\f38\fs22\expnd0\expndtw-4 jointly}{\i\f38\fs22\expnd0\expndtw-4 by all institutions participating in this project. \par }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {\f38\fs22 \par }\trowd \trgaph108\trrh479\trkeep\trbrdrt\brdrs\brdrw10 \trbrdrl\brdrs\brdrw10 \trbrdrb\brdrs\brdrw10 \trbrdrr\brdrs\brdrw10 \trbrdrh\brdrs\brdrw10 \trbrdrv\brdrs\brdrw10 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvmgf\clvertalt\clbrdrt \brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrnone \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2127 \cellx2127\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrnone \clbrdrr\brdrnone \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth6662 \cellx8789\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrnone \clbrdrb\brdrnone \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth283 \cellx9072\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\b\f38\fs20\expnd-1\expndtw-6 Project type}{\f38\fs20\expnd-1\expndtw-6 : \par }{\f38\fs22 \cell }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\tx2160\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs20\expnd0\expndtw-4 School Project \tab \tab \tab }{\f38\fs22\expnd-1\expndtw-8 \u9633\'3f}{\f38\fs20\expnd0\expndtw-4 \line Language Project \tab \tab \tab }{\f38\fs22\expnd-1\expndtw-8 \u9632\'a6}{\f38\fs20\expnd0\expndtw-4 }{\f38\fs22 \cell }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\tx2231\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs22 \cell }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs22 \trowd \trgaph108\trrh479\trkeep\trbrdrt\brdrs\brdrw10 \trbrdrl\brdrs\brdrw10 \trbrdrb\brdrs\brdrw10 \trbrdrr\brdrs\brdrw10 \trbrdrh\brdrs\brdrw10 \trbrdrv\brdrs\brdrw10 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvmgf\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrnone \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2127 \cellx2127\clvertalt\clbrdrt \brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrnone \clbrdrr\brdrnone \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth6662 \cellx8789\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrnone \clbrdrb\brdrnone \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth283 \cellx9072 \row }\trowd \trgaph108\trrh-253\trkeep\trbrdrt\brdrs\brdrw10 \trbrdrl\brdrs\brdrw10 \trbrdrb\brdrs\brdrw10 \trbrdrr\brdrs\brdrw10 \trbrdrh\brdrs\brdrw10 \trbrdrv\brdrs\brdrw10 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvmrg\clvertalt \clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrnone \clbrdrr\brdrnone \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb \cellx2127\clvertalt\clbrdrt\brdrnone \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth6945 \cellx9072\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs20\expnd-1\expndtw-6 \cell }{\f38\fs20\expnd0\expndtw-4 School Development Project \tab \tab }{ \f38\fs22\expnd-1\expndtw-8 \u9633\'3f}{\f38\fs22 \cell }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs22 \trowd \trgaph108\trrh-253\trkeep\trbrdrt\brdrs\brdrw10 \trbrdrl\brdrs\brdrw10 \trbrdrb\brdrs\brdrw10 \trbrdrr\brdrs\brdrw10 \trbrdrh\brdrs\brdrw10 \trbrdrv\brdrs\brdrw10 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvmrg\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrnone \clbrdrr\brdrnone \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb \cellx2127\clvertalt\clbrdrt\brdrnone \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth6945 \cellx9072\row }\trowd \trgaph108\trbrdrt\brdrs\brdrw5 \trbrdrl \brdrs\brdrw5 \trbrdrb\brdrs\brdrw5 \trbrdrr\brdrs\brdrw5 \trbrdrh\brdrs\brdrw5 \trbrdrv\brdrs\brdrw5 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr \brdrs\brdrw5 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2127 \cellx2127\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth6945 \cellx9072\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\b\f38\fs20\expnd-1\expndtw-6 Project title}{\f38\fs20\expnd-1\expndtw-6 \~}{\i\f38\fs20\expnd-1\expndtw-6 (Please be concise; start with an acronym or abbreviation if one exists)} {\f38\fs18\expnd0\expndtw-4 \cell }{\f38 VARIOUS ASPECTS OF THE CULTURES OF ETHNIC MINORITIES IN MODERN EUROPE}{\f38\fs18 \cell }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs18 \trowd \trgaph108\trbrdrt \brdrs\brdrw5 \trbrdrl\brdrs\brdrw5 \trbrdrb\brdrs\brdrw5 \trbrdrr\brdrs\brdrw5 \trbrdrh\brdrs\brdrw5 \trbrdrv\brdrs\brdrw5 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb \brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2127 \cellx2127\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth6945 \cellx9072 \row }\trowd \trgaph108\trbrdrt\brdrs\brdrw5 \trbrdrl\brdrs\brdrw5 \trbrdrb\brdrs\brdrw5 \trbrdrr\brdrs\brdrw5 \trbrdrh\brdrs\brdrw5 \trbrdrv\brdrs\brdrw5 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl \brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2127 \cellx2127\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth6945 \cellx9072\pard \ql \li0\ri0\sb40\sa40\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\b\f38\fs20\expnd0\expndtw-4 Project topic(s) }{\i\f38\fs20\expnd0\expndtw-4 (Please define the thematic area(s) of your project, e.g. cultural heritage, construction techniques, violence at school)}{\f38\fs20\expnd0\expndtw-4 : \cell }\pard \ql \li0\ri0\sb120\sa120\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 { \f38\fs20\expnd-1\expndtw-8 Cultural heritage \par Languages of ethnic minorities \par Information technologies\cell }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs20 \trowd \trgaph108\trbrdrt\brdrs\brdrw5 \trbrdrl\brdrs\brdrw5 \trbrdrb\brdrs\brdrw5 \trbrdrr\brdrs\brdrw5 \trbrdrh\brdrs\brdrw5 \trbrdrv\brdrs\brdrw5 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2127 \cellx2127 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth6945 \cellx9072\row }\pard \ql \li0\ri0\sb40\sa40\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 { \b\f38\fs20\expnd0\expndtw-4 Subject(s) covered by the project }{\f38\fs20\expnd0\expndtw-4 (}{\i\f38\fs20\expnd0\expndtw-4 Please note}{\f38\fs20\expnd0\expndtw-4 }{\i\f38\fs20\expnd0\expndtw-4 that the subjects listed re fer mainly to the School Projects and Language Projects. Therefore this question can be left unanswered in the case of School Development Projects)}{\f38\fs20\expnd0\expndtw-4 :}{\f38\fs18\expnd0\expndtw-4 \cell }\pard \ql \li0\ri0\sb120\sa120\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs20\expnd-1\expndtw-8 Arts and crafts\tab \tab \tab }{\f38\fs22\expnd-1\expndtw-8 \u9632\'a6}{\f38\fs20\expnd-1\expndtw-8 \tab \tab Chemistry\tab \tab \tab }{ \f38\expnd-1\expndtw-8 \u9633\'3f \par }{\f38\fs20\expnd-1\expndtw-8 Music\tab \tab \tab \tab }{\f38\fs22\expnd-1\expndtw-8 \u9632\'a6}{\f38\fs20\expnd-1\expndtw-8 \tab \tab Biology\tab \tab \tab \tab }{\f38\expnd-1\expndtw-8 \u9633\'3f}{\f38\fs20\expnd-1\expndtw-8 \par History\tab \tab \tab \tab }{\f38\fs22\expnd-1\expndtw-8 \u9632\'a6}{\f38\fs20\expnd-1\expndtw-8 \tab \tab Geography\tab \tab \tab }{\f38\expnd-1\expndtw-8 \u9633\'3f}{\f38\fs20\expnd-1\expndtw-8 \par Religion / ethics\tab \tab \tab }{\f38\expnd-1\expndtw-8 \u9633\'3f}{\f38\fs20\expnd-1\expndtw-8 \tab \tab Environmental education\tab \tab }{\f38\expnd-1\expndtw-8 \u9633\'3f}{\f38\fs20\expnd-1\expndtw-8 \par Civics\tab \tab \tab \tab }{\f38\expnd-1\expndtw-8 \u9633\'3f}{\f38\fs20\expnd-1\expndtw-8 \tab \tab Health education\tab \tab \tab }{\f38\expnd-1\expndtw-8 \u9633\'3f}{\f38\fs20\expnd-1\expndtw-8 \par Mother tongue\tab \tab \tab }{\f38\fs22\expnd-1\expndtw-8 \u9632\'a6}{\f38\fs20\expnd-1\expndtw-8 \tab \tab Sports\tab \tab \tab \tab }{\f38\expnd-1\expndtw-8 \u9633\'3f}{\f38\fs20\expnd-1\expndtw-8 \par Foreign languages\tab \tab }{\f38\fs22\expnd-1\expndtw-8 \u9632\'a6}{\f38\fs20\expnd-1\expndtw-8 \tab \tab New technologies\tab \tab }{\f38\fs22\expnd-1\expndtw-8 \u9632\'a6}{\f38\fs20\expnd-1\expndtw-8 \par }\pard \ql \li0\ri0\sa120\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs20\expnd-1\expndtw-8 Mathematics\tab \tab \tab }{\f38\expnd-1\expndtw-8 \u9633\'3f}{\f38\fs20\expnd-1\expndtw-8 \tab \tab Economics and business\tab \tab }{ \f38\expnd-1\expndtw-8 \u9633\'3f}{\f38\fs20\expnd-1\expndtw-8 \par }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs20\expnd-1\expndtw-8 Physics\tab \tab \tab \tab }{\f38\expnd-1\expndtw-8 \u9633\'3f}{\f38\fs20\expnd-1\expndtw-8 \tab \tab Vocational subjects\tab \tab }{ \f38\expnd-1\expndtw-8 \u9633\'3f}{\f38\fs20\expnd-1\expndtw-8 \par \par \par Other\tab }{\f38\expnd-1\expndtw-8 \u9633\'3f}{\f38\fs20\expnd-1\expndtw-8 \tab Please specify: \par \par \tab \tab \tab \tab \tab }{\f38\fs20 \cell }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs20 \trowd \trgaph108\trbrdrt\brdrs\brdrw5 \trbrdrl\brdrs\brdrw5 \trbrdrb\brdrs\brdrw5 \trbrdrr\brdrs\brdrw5 \trbrdrh \brdrs\brdrw5 \trbrdrv\brdrs\brdrw5 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2127 \cellx2127\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth6945 \cellx9072\row }\trowd \trgaph108\trbrdrt\brdrs\brdrw5 \trbrdrl\brdrs\brdrw5 \trbrdrb\brdrs\brdrw5 \trbrdrr \brdrs\brdrw5 \trbrdrh\brdrs\brdrw5 \trbrdrv\brdrs\brdrw5 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrnone \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth5103 \cellx5103\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrnone \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth3969 \cellx9072\pard \ql \li0\ri0\sb40\sa40\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 \shading1000\cfpat1\cbpat8 {\b\f38\fs20\expnd0\expndtw-4 Duration of the project}{\f38\fs20\expnd0\expndtw-4 :}{\i\f38\fs20\expnd0\expndtw-4 \par (Please note that the maximum duration of School Projects and School Development Projects is 36 months. Language Projects normally last 12 months, except where the reciprocal pupil exchanges cannot be organised in the same school year, in which case they can be extended to 24 months.)}{\i\f38\fs18\expnd0\expndtw-4 \cell }\pard \ql \li0\ri0\sb40\sa40\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs22\expnd-1\expndtw-8 \u9632\'a6}{\f38\fs20 12\tab }{\f38\fs22\expnd-1\expndtw-8 \u9633\'3f}{\f38\fs20 24\tab }{\f38\fs22\expnd-1\expndtw-8 \u9633\'3f}{\f38\fs20 36\tab months\cell }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs18 \trowd \trgaph108\trbrdrt\brdrs\brdrw5 \trbrdrl\brdrs\brdrw5 \trbrdrb\brdrs\brdrw5 \trbrdrr\brdrs\brdrw5 \trbrdrh\brdrs\brdrw5 \trbrdrv \brdrs\brdrw5 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrnone \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth5103 \cellx5103\clvertalt \clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrnone \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth3969 \cellx9072\row }\trowd \trgaph108\trkeep\trbrdrt\brdrs\brdrw5 \trbrdrl\brdrs\brdrw5 \trbrdrb\brdrs\brdrw5 \trbrdrr\brdrs\brdrw5 \trbrdrh \brdrs\brdrw5 \trbrdrv\brdrs\brdrw5 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth9072 \cellx9072\pard \qj \li34\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin34 {\b\f38\fs20 Project summary }{\i\f38\fs20 (Please give a brief and clear description of your project proposal of maximum 200 words; note that this description may be used for publication): }{\f38\fs22\expnd-1\expndtw-8 \cell }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs18 \trowd \trgaph108\trkeep \trbrdrt\brdrs\brdrw5 \trbrdrl\brdrs\brdrw5 \trbrdrb\brdrs\brdrw5 \trbrdrr\brdrs\brdrw5 \trbrdrh\brdrs\brdrw5 \trbrdrv\brdrs\brdrw5 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb \brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth9072 \cellx9072\row }\trowd \trgaph108\trkeep\trbrdrt\brdrs\brdrw5 \trbrdrl\brdrs\brdrw5 \trbrdrb\brdrs\brdrw5 \trbrdrr\brdrs\brdrw5 \trbrdrh\brdrs\brdrw5 \trbrdrv\brdrs\brdrw5 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrnone \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \clcfpat1\clcbpat8\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth9072 \cellx9072\pard \qj \li0\ri0\sa240\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f1\fs18 The theme of the project contains a topical issue of the day in the European context. It is of special importance to the nations from the former comm unist empire, as they are on their way to joining EC. The main aims of the project provide for obtaining new information by getting acquainted with social and cultural differences in partner countries (Finland and Latvia) with a view of strengthening the idea of European citizenship and studying the cultures of ethnic minorities as an integral part of European culture. The project has also several educational aims: to develop and improve pupils\rquote communication and language skills, to get acquainted with the aims of the educational system and school routine in partner countries, to learn new ways and methods of studying and teaching. It is likewise important that this project is intended to promote the idea of EC and to promote the understanding of the ideolo gy of EC, as well as to stimulate the awareness of the values of all national cultures for the common European Home. The activities to carry out the project include pupils and teachers\rquote exchange visits, workshops of intercultural studies, language learning, folk dance and music group activities, quizzes, video conferences, presentation of the end results at exhibitions, via internet and publishing a brochure. Corresponding to the main aims of the project the subject area of activities includes language stud ies: English (working language), Latvian, Finnish, music, folk dance, arts and computer science as the main means for maintaining application of IT.}{\b\f1\fs18 \cell }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 { \f38\fs18 \trowd \trgaph108\trkeep\trbrdrt\brdrs\brdrw5 \trbrdrl\brdrs\brdrw5 \trbrdrb\brdrs\brdrw5 \trbrdrr\brdrs\brdrw5 \trbrdrh\brdrs\brdrw5 \trbrdrv\brdrs\brdrw5 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrnone \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \clcfpat1\clcbpat8\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth9072 \cellx9072\row }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {\f38\fs22 \page }{\fs2 \par \par }\trowd \trgaph108\trbrdrt\brdrs\brdrw10 \trbrdrl\brdrs\brdrw10 \trbrdrb\brdrs\brdrw10 \trbrdrr\brdrs\brdrw10 \trbrdrh\brdrs\brdrw10 \trbrdrv\brdrs\brdrw10 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl \brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth9072 \cellx9072\pard \qc \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\b\f38\fs28 B.\tab PROJECT PARTNERSHIP\cell }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs22 \trowd \trgaph108\trbrdrt\brdrs\brdrw10 \trbrdrl\brdrs\brdrw10 \trbrdrb\brdrs\brdrw10 \trbrdrr\brdrs\brdrw10 \trbrdrh\brdrs\brdrw10 \trbrdrv\brdrs\brdrw10 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth9072 \cellx9072\row }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {\f38 \par }\pard \qj \li0\ri0\widctlpar\brdrt\brdrs\brdrw10\brsp20 \brdrl\brdrs\brdrw10\brsp80 \brdrb\brdrs\brdrw10\brsp20 \brdrr\brdrs\brdrw10\brsp80 \aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 \shading1000 {\i\f38\fs22\expnd0\expndtw-4 Please note that }{ \b\i\f38\fs22\expnd0\expndtw-4 all institutions participating in this project must complete section B of the application form jointly}{\i\f38\fs22\expnd0\expndtw-4 . \par }{\b\i\f38\fs22 \par }{\i\f38\fs22 The project partnership comprises those educational institutions that are eligible for a project grant under Comenius 1. In case of doubt, please check with the National Agency of the country in which the institution is located. \par \par Please note that the coordinating institution is referred to as participant N\'b0 1, and the partner institutions as participant N\'b0 2, participant N\'b03, etc. \par \par In the case of a Language Project, one of the institutions must be referred to as coordinating institution (=participant N\'b01) and the other as partner institution (=participant N\'b0 2). \par }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {\f38 \par \par \par }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\b\f38 B. 1\tab COORDINATING INSTITUTION \cell }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38 \trowd \trgaph108\trbrdrt \brdrs\brdrw10 \trbrdrl\brdrs\brdrw10 \trbrdrb\brdrs\brdrw10 \trbrdrr\brdrs\brdrw10 \trbrdrh\brdrs\brdrw10 \trbrdrv\brdrs\brdrw10 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb \brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth9072 \cellx9072\row }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {\b\f38 \par }{\b\f38\ul Participant N\'b01 \par }{\f38 \par }{\b\i\f38\fs20 Name and address of the institution }{\i\f38\fs20 (If the application is successful, all correspondence and the grant contract will be sent to this address) \par }\trowd \trgaph108\trbrdrt\brdrs\brdrw5 \trbrdrl\brdrs\brdrw5 \trbrdrb\brdrs\brdrw5 \trbrdrr\brdrs\brdrw5 \trbrdrh\brdrs\brdrw5 \trbrdrv\brdrs\brdrw5 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl \brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2694 \cellx2694\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth6378 \cellx9072\pard \ql \li0\ri0\sb60\sa60\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs20\expnd-1\expndtw-6 Full legal name of institution in the national language:\cell }{\f38\fs20 Prei}{\f609\fs20 \'efi State gymnasium / Prei\'efu Valsts \'ecimn\'e2zija}{\f38\fs18 \cell }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs18 \trowd \trgaph108\trbrdrt\brdrs\brdrw5 \trbrdrl\brdrs\brdrw5 \trbrdrb\brdrs\brdrw5 \trbrdrr\brdrs\brdrw5 \trbrdrh\brdrs\brdrw5 \trbrdrv\brdrs\brdrw5 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2694 \cellx2694\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth6378 \cellx9072\row }\trowd \trgaph108\trbrdrt \brdrs\brdrw5 \trbrdrl\brdrs\brdrw5 \trbrdrb\brdrs\brdrw5 \trbrdrr\brdrs\brdrw5 \trbrdrh\brdrs\brdrw5 \trbrdrv\brdrs\brdrw5 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2694 \cellx2694\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth6378 \cellx9072\pard \ql \li0\ri0\sb60\sa60\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs20 Street name and number:\cell }{\f609\fs18 Kooperat\'eeva iela 6}{\f38\fs18 \cell }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs18 \trowd \trgaph108\trbrdrt\brdrs\brdrw5 \trbrdrl\brdrs\brdrw5 \trbrdrb\brdrs\brdrw5 \trbrdrr\brdrs\brdrw5 \trbrdrh\brdrs\brdrw5 \trbrdrv\brdrs\brdrw5 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2694 \cellx2694\clvertalt\clbrdrt \brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth6378 \cellx9072\row }\pard \ql \li0\ri0\sb60\sa60\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs20 Post code and town/city:\cell }{\f609\fs18\lang1031\langfe1033\langnp1031 LV 5301 Prei\'efi}{\f38\fs18\lang1031\langfe1033\langnp1031 \cell }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 { \f38\fs18\lang1031\langfe1033\langnp1031 \trowd \trgaph108\trbrdrt\brdrs\brdrw5 \trbrdrl\brdrs\brdrw5 \trbrdrb\brdrs\brdrw5 \trbrdrr\brdrs\brdrw5 \trbrdrh\brdrs\brdrw5 \trbrdrv\brdrs\brdrw5 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt \clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2694 \cellx2694\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr \brdrs\brdrw5 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth6378 \cellx9072\row }\pard \ql \li0\ri0\sb60\sa60\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs20\lang1031\langfe1033\langnp1031 Region:\cell }{\f38\fs18\lang1031\langfe1033\langnp1031 \cell }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs18\lang1031\langfe1033\langnp1031 \trowd \trgaph108\trbrdrt\brdrs\brdrw5 \trbrdrl\brdrs\brdrw5 \trbrdrb\brdrs\brdrw5 \trbrdrr\brdrs\brdrw5 \trbrdrh \brdrs\brdrw5 \trbrdrv\brdrs\brdrw5 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2694 \cellx2694\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth6378 \cellx9072\row }\pard \ql \li0\ri0\sb60\sa60\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 { \f38\fs20 Country:\cell }{\f38\fs18 Latvija\cell }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs18 \trowd \trgaph108\trbrdrt\brdrs\brdrw5 \trbrdrl\brdrs\brdrw5 \trbrdrb\brdrs\brdrw5 \trbrdrr\brdrs\brdrw5 \trbrdrh \brdrs\brdrw5 \trbrdrv\brdrs\brdrw5 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2694 \cellx2694\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth6378 \cellx9072\row }\pard \ql \li0\ri0\sb60\sa60\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 { \f38\fs20 Telephone and fax number (include area and country code):\cell }{\f38\fs18 Telephone: 371 9409428\tab \tab \tab Fax: 371 53 21745\cell }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs18 \trowd \trgaph108 \trbrdrt\brdrs\brdrw5 \trbrdrl\brdrs\brdrw5 \trbrdrb\brdrs\brdrw5 \trbrdrr\brdrs\brdrw5 \trbrdrh\brdrs\brdrw5 \trbrdrv\brdrs\brdrw5 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb \brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2694 \cellx2694\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth6378 \cellx9072 \row }\pard \ql \li0\ri0\sb60\sa60\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs20 E-mail:\cell }{\field\flddirty{\*\fldinst {\f38\fs18 HYPERLINK "mailto:pvg@pvg.edu.lv" }{\f38\fs18 {\*\datafield 00d0c9ea79f9bace118c8200aa004ba90b02000000170000000f00000070007600670040007000760067002e006500640075002e006c0076000000e0c9ea79f9bace118c8200aa004ba90b2c0000006d00610069006c0074006f003a0070007600670040007000760067002e006500640075002e006c0076000000}} }{\fldrslt {\cs27\f38\fs18\ul\cf2 pvg@pvg.edu.lv}}}{\f38\fs18 \cell }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs18 \trowd \trgaph108\trbrdrt\brdrs\brdrw5 \trbrdrl\brdrs\brdrw5 \trbrdrb\brdrs\brdrw5 \trbrdrr \brdrs\brdrw5 \trbrdrh\brdrs\brdrw5 \trbrdrv\brdrs\brdrw5 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2694 \cellx2694\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth6378 \cellx9072\row }\trowd \trgaph108\trbrdrt \brdrs\brdrw5 \trbrdrl\brdrs\brdrw5 \trbrdrb\brdrs\brdrw5 \trbrdrr\brdrs\brdrw5 \trbrdrh\brdrs\brdrw5 \trbrdrv\brdrs\brdrw5 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2694 \cellx2694\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth6378 \cellx9072\pard \ql \li0\ri0\sb60\sa60\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs20 Website:\cell }{\field\flddirty{\*\fldinst {\f38\fs18 HYPERLINK "http://www.pvg.edu.lv" }{\f38\fs18 {\*\datafield 00d0c9ea79f9bace118c8200aa004ba90b02000000170000000f0000007700770077002e007000760067002e006500640075002e006c0076000000e0c9ea79f9bace118c8200aa004ba90b2e00000068007400740070003a002f002f007700770077002e007000760067002e006500640075002e006c0076002f000000}} }{\fldrslt {\cs27\f38\fs18\ul\cf2 www.pvg.edu.lv}}}{\f38\fs18 \cell }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs18 \trowd \trgaph108\trbrdrt\brdrs\brdrw5 \trbrdrl\brdrs\brdrw5 \trbrdrb\brdrs\brdrw5 \trbrdrr \brdrs\brdrw5 \trbrdrh\brdrs\brdrw5 \trbrdrv\brdrs\brdrw5 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2694 \cellx2694\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth6378 \cellx9072\row }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {\b\i\f38\fs20 \par Type of institution \par }\trowd \trgaph108\trbrdrt\brdrs\brdrw5 \trbrdrl\brdrs\brdrw5 \trbrdrb\brdrs\brdrw5 \trbrdrr\brdrs\brdrw5 \trbrdrh\brdrs\brdrw5 \trbrdrv\brdrs\brdrw5 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl \brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2694 \cellx2694\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth6378 \cellx9072\pard \ql \li0\ri0\sb60\sa60\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs20\expnd-1\expndtw-6 Type of institution:\line \cell }\pard \ql \li0\ri0\sb60\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs20\expnd-1\expndtw-8 \u9633\'3f }{\f38\fs20 Pre-primary school\tab }{\f38\fs20\expnd-1\expndtw-8 \par \u9633\'3f }{\f38\fs20 Primary school\tab }{\f38\fs20\expnd-1\expndtw-8 \par }{\f38\fs22\expnd-1\expndtw-8 \u9632\'a6}{\f38\fs20\expnd-1\expndtw-8 Secondary school\tab }{\f38\fs22\expnd-1\expndtw-8 \u9632\'a6}{\f38\fs20\expnd-1\expndtw-8 general \u9633\'3f vocat}{\f38\fs20 ional }{\f38\fs20\expnd-1\expndtw-8 \u9633\'3f technical \par \u9633\'3f Establishment for/with learners with special educational needs \par }\pard \ql \li0\ri0\sb60\sa60\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs20\expnd-1\expndtw-8 \u9633\'3f Other, namely: \par }{\f38\fs16 \cell }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs20 \trowd \trgaph108\trbrdrt\brdrs\brdrw5 \trbrdrl\brdrs\brdrw5 \trbrdrb\brdrs\brdrw5 \trbrdrr\brdrs\brdrw5 \trbrdrh\brdrs\brdrw5 \trbrdrv \brdrs\brdrw5 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2694 \cellx2694\clvertalt \clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth6378 \cellx9072\row }\trowd \trgaph108\trbrdrt\brdrs\brdrw5 \trbrdrl\brdrs\brdrw5 \trbrdrb\brdrs\brdrw5 \trbrdrr\brdrs\brdrw5 \trbrdrh \brdrs\brdrw5 \trbrdrv\brdrs\brdrw5 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2694 \cellx2694\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth6378 \cellx9072\pard \ql \li0\ri0\sb60\sa60\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 { \f38\fs20\expnd-1\expndtw-6 Number of staff:\cell }{\f38\fs20 Total: 29\tab \tab Female: 24\tab \tab Male: 5\tab }{\f38\fs18 \cell }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs20 \trowd \trgaph108\trbrdrt \brdrs\brdrw5 \trbrdrl\brdrs\brdrw5 \trbrdrb\brdrs\brdrw5 \trbrdrr\brdrs\brdrw5 \trbrdrh\brdrs\brdrw5 \trbrdrv\brdrs\brdrw5 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2694 \cellx2694\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth6378 \cellx9072\row }\trowd \trgaph108\trbrdrt\brdrs\brdrw5 \trbrdrl\brdrs\brdrw5 \trbrdrb\brdrs\brdrw5 \trbrdrr\brdrs\brdrw5 \trbrdrh\brdrs\brdrw5 \trbrdrv\brdrs\brdrw5 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2694 \cellx2694\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth6378 \cellx9072\pard \ql \li0\ri0\sb60\sa60\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs20\expnd-1\expndtw-6 Number of pupils:\cell }{\f38\fs20 Total: 311\tab Female: 184\tab \tab Male: 127\tab }{\f38\fs18 \cell }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs20 \trowd \trgaph108\trbrdrt\brdrs\brdrw5 \trbrdrl\brdrs\brdrw5 \trbrdrb\brdrs\brdrw5 \trbrdrr\brdrs\brdrw5 \trbrdrh\brdrs\brdrw5 \trbrdrv\brdrs\brdrw5 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2694 \cellx2694\clvertalt\clbrdrt \brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth6378 \cellx9072\row }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\outlinelevel0\adjustright\rin0\lin0\itap0 {\b\i\f38\fs20 \par Head of institution }{\i\f38\fs20 (The person who legally binds his/her institution and will sign the contract if the application is successful)}{\b\i\f38\fs20 }{\b\i\f38\fs22 \par }\trowd \trgaph108\trbrdrt\brdrs\brdrw5 \trbrdrl\brdrs\brdrw5 \trbrdrb\brdrs\brdrw5 \trbrdrr\brdrs\brdrw5 \trbrdrh\brdrs\brdrw5 \trbrdrv\brdrs\brdrw5 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl \brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2694 \cellx2694\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth992 \cellx3686\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth5386 \cellx9072\pard \ql \li0\ri0\sb60\sa60\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs20 Family and first name:\cell }{\f38\fs18 Mr}{\f38\fs22\expnd-1\expndtw-8 \u9632\'a6}{\f38\fs18 Ms}{\f38\fs22\expnd-1\expndtw-8 \u9633\'3f}{\f38\fs18 \cell }{ \f609\fs18 J\'e2nis Egl\'eetis}{\f38\fs18 \cell }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs18 \trowd \trgaph108\trbrdrt\brdrs\brdrw5 \trbrdrl\brdrs\brdrw5 \trbrdrb\brdrs\brdrw5 \trbrdrr\brdrs\brdrw5 \trbrdrh \brdrs\brdrw5 \trbrdrv\brdrs\brdrw5 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2694 \cellx2694\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth992 \cellx3686\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth5386 \cellx9072\row }\trowd \trgaph108\trbrdrt\brdrs\brdrw5 \trbrdrl\brdrs\brdrw5 \trbrdrb\brdrs\brdrw5 \trbrdrr\brdrs\brdrw5 \trbrdrh\brdrs\brdrw5 \trbrdrv\brdrs\brdrw5 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2694 \cellx2694\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth6378 \cellx9072\pard \ql \li0\ri0\sb60\sa60\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs20 Official title:\cell }{\f38\fs18 Principal\cell }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs18 \trowd \trgaph108\trbrdrt\brdrs\brdrw5 \trbrdrl\brdrs\brdrw5 \trbrdrb\brdrs\brdrw5 \trbrdrr\brdrs\brdrw5 \trbrdrh\brdrs\brdrw5 \trbrdrv\brdrs\brdrw5 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2694 \cellx2694\clvertalt\clbrdrt \brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth6378 \cellx9072\row }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {\b\i\f38\fs20 \page Name and private address of contact person }{\i\f38\fs20 (this person will be informed of the result of the selection and may be contacted, if needed, at his/her private address during school holiday periods)}{\i\f38\fs22 \par }\trowd \trgaph108\trbrdrt\brdrs\brdrw5 \trbrdrl\brdrs\brdrw5 \trbrdrb\brdrs\brdrw5 \trbrdrr\brdrs\brdrw5 \trbrdrh\brdrs\brdrw5 \trbrdrv\brdrs\brdrw5 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl \brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2694 \cellx2694\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth992 \cellx3686\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth5386 \cellx9072\pard \ql \li0\ri0\sb60\sa60\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs20 Family and first name:\cell }{\f38\fs18 Mr}{\f38\fs22\expnd-1\expndtw-8 \u9632\'a6}{\f38\fs18 Ms}{\f38\fs22\expnd-1\expndtw-8 \u9633\'3f}{\f38\fs18 \cell }{ \f609\fs18 J\'e2nis Egl\'eetis}{\f38\fs18 \cell }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs18 \trowd \trgaph108\trbrdrt\brdrs\brdrw5 \trbrdrl\brdrs\brdrw5 \trbrdrb\brdrs\brdrw5 \trbrdrr\brdrs\brdrw5 \trbrdrh \brdrs\brdrw5 \trbrdrv\brdrs\brdrw5 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2694 \cellx2694\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth992 \cellx3686\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth5386 \cellx9072\row }\trowd \trgaph108\trbrdrt\brdrs\brdrw5 \trbrdrl\brdrs\brdrw5 \trbrdrb\brdrs\brdrw5 \trbrdrr\brdrs\brdrw5 \trbrdrh\brdrs\brdrw5 \trbrdrv\brdrs\brdrw5 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2694 \cellx2694\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth6378 \cellx9072\pard \ql \li0\ri0\sb60\sa60\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs20 Present Position:\cell }{\f38\fs18 Principal\cell }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs18 \trowd \trgaph108\trbrdrt\brdrs\brdrw5 \trbrdrl\brdrs\brdrw5 \trbrdrb\brdrs\brdrw5 \trbrdrr\brdrs\brdrw5 \trbrdrh\brdrs\brdrw5 \trbrdrv\brdrs\brdrw5 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2694 \cellx2694\clvertalt\clbrdrt \brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth6378 \cellx9072\row }\pard \ql \li0\ri0\sb60\sa60\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs20 Street name and number: \cell }{\f38\fs18 Liepu iela 12 \endash 4\cell }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs18 \trowd \trgaph108\trbrdrt\brdrs\brdrw5 \trbrdrl\brdrs\brdrw5 \trbrdrb\brdrs\brdrw5 \trbrdrr\brdrs\brdrw5 \trbrdrh \brdrs\brdrw5 \trbrdrv\brdrs\brdrw5 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2694 \cellx2694\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth6378 \cellx9072\row }\pard \ql \li0\ri0\sb60\sa60\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 { \f38\fs20 Post code and town/city:\cell }{\f609\fs18\lang1031\langfe1033\langnp1031 LV 5301 Prei\'efi}{\f38\fs18\lang1031\langfe1033\langnp1031 \cell }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 { \f38\fs18\lang1031\langfe1033\langnp1031 \trowd \trgaph108\trbrdrt\brdrs\brdrw5 \trbrdrl\brdrs\brdrw5 \trbrdrb\brdrs\brdrw5 \trbrdrr\brdrs\brdrw5 \trbrdrh\brdrs\brdrw5 \trbrdrv\brdrs\brdrw5 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt \clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2694 \cellx2694\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr \brdrs\brdrw5 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth6378 \cellx9072\row }\pard \ql \li0\ri0\sb60\sa60\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs20\lang1031\langfe1033\langnp1031 Region:\cell }{\f38\fs18\lang1031\langfe1033\langnp1031 \cell }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs18\lang1031\langfe1033\langnp1031 \trowd \trgaph108\trbrdrt\brdrs\brdrw5 \trbrdrl\brdrs\brdrw5 \trbrdrb\brdrs\brdrw5 \trbrdrr\brdrs\brdrw5 \trbrdrh \brdrs\brdrw5 \trbrdrv\brdrs\brdrw5 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2694 \cellx2694\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth6378 \cellx9072\row }\pard \ql \li0\ri0\sb60\sa60\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 { \f38\fs20 Country:\cell }{\f38\fs18 Latvija\cell }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs18 \trowd \trgaph108\trbrdrt\brdrs\brdrw5 \trbrdrl\brdrs\brdrw5 \trbrdrb\brdrs\brdrw5 \trbrdrr\brdrs\brdrw5 \trbrdrh \brdrs\brdrw5 \trbrdrv\brdrs\brdrw5 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2694 \cellx2694\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth6378 \cellx9072\row }\pard \ql \li0\ri0\sb60\sa60\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 { \f38\fs20 Telephone and fax number (include area and country code):\cell }{\f38\fs18 Telephone: 371 53 22241\tab \tab \tab Fax:\cell }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs18 \trowd \trgaph108\trbrdrt \brdrs\brdrw5 \trbrdrl\brdrs\brdrw5 \trbrdrb\brdrs\brdrw5 \trbrdrr\brdrs\brdrw5 \trbrdrh\brdrs\brdrw5 \trbrdrv\brdrs\brdrw5 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2694 \cellx2694\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth6378 \cellx9072\row }\trowd \trgaph108\trbrdrt\brdrs\brdrw5 \trbrdrl\brdrs\brdrw5 \trbrdrb\brdrs\brdrw5 \trbrdrr\brdrs\brdrw5 \trbrdrh\brdrs\brdrw5 \trbrdrv\brdrs\brdrw5 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2694 \cellx2694\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth6378 \cellx9072\pard \ql \li0\ri0\sb60\sa60\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs20 E-mail:\cell }{\f38\fs18 pvg@navigators.lv\cell }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs18 \trowd \trgaph108\trbrdrt\brdrs\brdrw5 \trbrdrl\brdrs\brdrw5 \trbrdrb\brdrs\brdrw5 \trbrdrr\brdrs\brdrw5 \trbrdrh\brdrs\brdrw5 \trbrdrv\brdrs\brdrw5 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl \brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2694 \cellx2694\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth6378 \cellx9072\row }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {\b\i\f38\fs20 \par Teachers and pupils participating in the project \par }\trowd \trgaph108\trbrdrt\brdrs\brdrw5 \trbrdrl\brdrs\brdrw5 \trbrdrb\brdrs\brdrw5 \trbrdrr\brdrs\brdrw5 \trbrdrh\brdrs\brdrw5 \trbrdrv\brdrs\brdrw5 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl \brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth3969 \cellx3969\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth5103 \cellx9072\pard \ql \li0\ri0\sb60\sa60\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs20 Number of }{\b\f38\fs20 teachers}{\f38\fs20 participating in the project:\cell }\pard \ql \li-108\ri0\sb60\sa60\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin-108 {\f38\fs20 \tab Total:\tab 8\tab Female: 6\tab \tab Male:\~2\cell }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs18 \trowd \trgaph108\trbrdrt\brdrs\brdrw5 \trbrdrl\brdrs\brdrw5 \trbrdrb\brdrs\brdrw5 \trbrdrr\brdrs\brdrw5 \trbrdrh\brdrs\brdrw5 \trbrdrv\brdrs\brdrw5 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl \brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth3969 \cellx3969\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth5103 \cellx9072\row }\trowd \trgaph108\trbrdrt\brdrs\brdrw5 \trbrdrl\brdrs\brdrw5 \trbrdrb\brdrs\brdrw5 \trbrdrr\brdrs\brdrw5 \trbrdrh\brdrs\brdrw5 \trbrdrv\brdrs\brdrw5 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth3969 \cellx3969\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth5103 \cellx9072\pard \ql \li0\ri0\sb60\sa60\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs20 Number of }{\b\f38\fs20 pupils }{\f38\fs20 participating in the project:\cell Total: \tab 34\tab Female: 17\tab \tab Male:\tab 17}{\f38\fs18 \cell }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs18 \trowd \trgaph108\trbrdrt\brdrs\brdrw5 \trbrdrl\brdrs\brdrw5 \trbrdrb\brdrs\brdrw5 \trbrdrr \brdrs\brdrw5 \trbrdrh\brdrs\brdrw5 \trbrdrv\brdrs\brdrw5 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth3969 \cellx3969\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth5103 \cellx9072\row }\trowd \trgaph108\trbrdrt \brdrs\brdrw5 \trbrdrl\brdrs\brdrw5 \trbrdrb\brdrs\brdrw5 \trbrdrr\brdrs\brdrw5 \trbrdrh\brdrs\brdrw5 \trbrdrv\brdrs\brdrw5 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth3969 \cellx3969\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth5103 \cellx9072\pard \ql \li0\ri0\sb60\sa60\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs20 Age of pupils participating in the project:\~\cell }\pard\plain \s19\qj \li0\ri0\sb60\sa60\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 \f297\fs20\langfe1033\cgrid\langfenp1033 {\f38\lang2057\langfe1033\langnp2057 Youngest: 15\tab Oldest:\~18\cell }\pard\plain \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 \fs24\lang2057\langfe1033\cgrid\langnp2057\langfenp1033 {\f38\fs18 \trowd \trgaph108\trbrdrt\brdrs\brdrw5 \trbrdrl\brdrs\brdrw5 \trbrdrb\brdrs\brdrw5 \trbrdrr\brdrs\brdrw5 \trbrdrh\brdrs\brdrw5 \trbrdrv\brdrs\brdrw5 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl \brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth3969 \cellx3969\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth5103 \cellx9072\row }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {\f38\fs18 \par }{\b\i\f38\fs20 Previous participation in EU programmes}{\f38\fs18 \par }\trowd \trgaph108\trbrdrt\brdrs\brdrw5 \trbrdrl\brdrs\brdrw5 \trbrdrb\brdrs\brdrw5 \trbrdrr\brdrs\brdrw5 \trbrdrh\brdrs\brdrw5 \trbrdrv\brdrs\brdrw5 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl \brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth5103 \cellx5103\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth3969 \cellx9072\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs20 Has your institution participated in the SOCRATES programme or any other activity supported by the European Union in the course of the past five years }{\i\f38\fs20 (e.g. LEONARDO DA VINCI, YOUTH FOR EUROPE, etc.)}{\f38\fs20 ?}{\f38\fs18\expnd0\expndtw-4 \cell }{\f38\fs22\expnd-1\expndtw-8 \u9633\'3f}{\f38\fs20\expnd0\expndtw-4 YES }{\i\f38\fs16\expnd0\expndtw-4 (}{\i\f38\fs16 please fill in the table below}{\f38\fs20\expnd0\expndtw-4 ) \par }{\f38\fs22\expnd-1\expndtw-8 \u9632\'a6}{\f38\fs20\expnd0\expndtw-4 NO}{\f38\fs18 \cell }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs18 \trowd \trgaph108\trbrdrt\brdrs\brdrw5 \trbrdrl\brdrs\brdrw5 \trbrdrb \brdrs\brdrw5 \trbrdrr\brdrs\brdrw5 \trbrdrh\brdrs\brdrw5 \trbrdrv\brdrs\brdrw5 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth5103 \cellx5103\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth3969 \cellx9072\row }\trowd \trgaph108\trrh433 \trbrdrt\brdrs\brdrw10 \trbrdrl\brdrs\brdrw10 \trbrdrb\brdrs\brdrw10 \trbrdrr\brdrs\brdrw10 \trbrdrh\brdrs\brdrw10 \trbrdrv\brdrs\brdrw10 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth710 \cellx710\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth1558 \cellx2268\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2127 \cellx4395 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth4677 \cellx9072\pard \qc \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs20 \par }\pard \qc \li0\ri0\sb120\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs20 Year\cell }\pard \qc \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs20 \par }\pard \qc \li0\ri0\sb120\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs20 European Union programme\cell }\pard \qc \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs20 \par Project reference number\cell \par }\pard \qc \li0\ri0\sb120\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs20 Title\cell }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs20 \trowd \trgaph108\trrh433\trbrdrt\brdrs\brdrw10 \trbrdrl\brdrs\brdrw10 \trbrdrb\brdrs\brdrw10 \trbrdrr\brdrs\brdrw10 \trbrdrh\brdrs\brdrw10 \trbrdrv\brdrs\brdrw10 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth710 \cellx710\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth1558 \cellx2268\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2127 \cellx4395 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth4677 \cellx9072\row }\trowd \trgaph108\trrh417\trbrdrt\brdrs\brdrw10 \trbrdrl\brdrs\brdrw10 \trbrdrb\brdrs\brdrw10 \trbrdrr\brdrs\brdrw10 \trbrdrh\brdrs\brdrw10 \trbrdrv\brdrs\brdrw10 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth710 \cellx710\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth1558 \cellx2268\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb \brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2127 \cellx4395\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth4677 \cellx9072\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs22 \cell \cell \cell \cell }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs22 \trowd \trgaph108\trrh417\trbrdrt\brdrs\brdrw10 \trbrdrl\brdrs\brdrw10 \trbrdrb\brdrs\brdrw10 \trbrdrr\brdrs\brdrw10 \trbrdrh\brdrs\brdrw10 \trbrdrv\brdrs\brdrw10 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth710 \cellx710\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth1558 \cellx2268\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl \brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2127 \cellx4395\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth4677 \cellx9072 \row }\trowd \trgaph108\trrh422\trbrdrt\brdrs\brdrw10 \trbrdrl\brdrs\brdrw10 \trbrdrb\brdrs\brdrw10 \trbrdrr\brdrs\brdrw10 \trbrdrh\brdrs\brdrw10 \trbrdrv\brdrs\brdrw10 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt \brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth710 \cellx710\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth1558 \cellx2268\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2127 \cellx4395\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth4677 \cellx9072\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs22 \cell \cell \cell \cell }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs22 \trowd \trgaph108\trrh422\trbrdrt\brdrs\brdrw10 \trbrdrl\brdrs\brdrw10 \trbrdrb\brdrs\brdrw10 \trbrdrr\brdrs\brdrw10 \trbrdrh\brdrs\brdrw10 \trbrdrv\brdrs\brdrw10 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth710 \cellx710\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl \brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth1558 \cellx2268\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2127 \cellx4395 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth4677 \cellx9072\row }\trowd \trgaph108\trrh414\trbrdrt\brdrs\brdrw10 \trbrdrl\brdrs\brdrw10 \trbrdrb\brdrs\brdrw10 \trbrdrr \brdrs\brdrw10 \trbrdrh\brdrs\brdrw10 \trbrdrv\brdrs\brdrw10 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth710 \cellx710\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth1558 \cellx2268\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr \brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2127 \cellx4395\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth4677 \cellx9072\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs22 \cell \cell \cell \cell }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs22 \trowd \trgaph108\trrh414\trbrdrt\brdrs\brdrw10 \trbrdrl\brdrs\brdrw10 \trbrdrb\brdrs\brdrw10 \trbrdrr\brdrs\brdrw10 \trbrdrh\brdrs\brdrw10 \trbrdrv\brdrs\brdrw10 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth710 \cellx710\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth1558 \cellx2268\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl \brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2127 \cellx4395\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth4677 \cellx9072 \row }\trowd \trgaph108\trrh421\trbrdrt\brdrs\brdrw10 \trbrdrl\brdrs\brdrw10 \trbrdrb\brdrs\brdrw10 \trbrdrr\brdrs\brdrw10 \trbrdrh\brdrs\brdrw10 \trbrdrv\brdrs\brdrw10 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt \brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth710 \cellx710\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth1558 \cellx2268\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2127 \cellx4395\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth4677 \cellx9072\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs22 \cell \cell \cell \cell }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs22 \trowd \trgaph108\trrh421\trbrdrt\brdrs\brdrw10 \trbrdrl\brdrs\brdrw10 \trbrdrb\brdrs\brdrw10 \trbrdrr\brdrs\brdrw10 \trbrdrh\brdrs\brdrw10 \trbrdrv\brdrs\brdrw10 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth710 \cellx710\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl \brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth1558 \cellx2268\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2127 \cellx4395 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth4677 \cellx9072\row }\trowd \trgaph108\trrh421\trbrdrt\brdrs\brdrw10 \trbrdrl\brdrs\brdrw10 \trbrdrb\brdrs\brdrw10 \trbrdrr \brdrs\brdrw10 \trbrdrh\brdrs\brdrw10 \trbrdrv\brdrs\brdrw10 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth710 \cellx710\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth1558 \cellx2268\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr \brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2127 \cellx4395\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth4677 \cellx9072\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs22 \cell \cell \cell \cell }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs22 \trowd \trgaph108\trrh421\trbrdrt\brdrs\brdrw10 \trbrdrl\brdrs\brdrw10 \trbrdrb\brdrs\brdrw10 \trbrdrr\brdrs\brdrw10 \trbrdrh\brdrs\brdrw10 \trbrdrv\brdrs\brdrw10 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth710 \cellx710\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth1558 \cellx2268\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl \brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2127 \cellx4395\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth4677 \cellx9072 \row }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {\b\i\f38\fs22\expnd0\expndtw-4 \par }{\fs2 \par \par \par \par \par \par \par }{\b\i\f38\fs22\expnd0\expndtw-4 If your project is a Language Project, please also answer the following questions: \par \par }\trowd \trgaph108\trkeep\trbrdrt\brdrs\brdrw10 \trbrdrl\brdrs\brdrw10 \trbrdrb\brdrs\brdrw10 \trbrdrr\brdrs\brdrw10 \trbrdrh\brdrs\brdrw10 \trbrdrv\brdrs\brdrw10 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth9072 \cellx9072\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs20\expnd0\expndtw-4 Project\rquote s target languages ( = languages of the two institutions): }{\f38\fs22 \cell }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs22 \trowd \trgaph108\trkeep\trbrdrt\brdrs\brdrw10 \trbrdrl\brdrs\brdrw10 \trbrdrb\brdrs\brdrw10 \trbrdrr\brdrs\brdrw10 \trbrdrh\brdrs\brdrw10 \trbrdrv\brdrs\brdrw10 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth9072 \cellx9072\row }\trowd \trgaph108\trrh672\trkeep\trbrdrt\brdrs\brdrw10 \trbrdrl\brdrs\brdrw10 \trbrdrb\brdrs\brdrw10 \trbrdrr\brdrs\brdrw10 \trbrdrh\brdrs\brdrw10 \trbrdrv\brdrs\brdrw10 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth9072 \cellx9072\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs18 Finnish, Latvian}{\f38\fs20 \cell }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs20 \trowd \trgaph108\trrh672\trkeep\trbrdrt \brdrs\brdrw10 \trbrdrl\brdrs\brdrw10 \trbrdrb\brdrs\brdrw10 \trbrdrr\brdrs\brdrw10 \trbrdrh\brdrs\brdrw10 \trbrdrv\brdrs\brdrw10 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb \brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth9072 \cellx9072\row }\trowd \trgaph108\trkeep\trbrdrt\brdrs\brdrw5 \trbrdrl\brdrs\brdrw5 \trbrdrb\brdrs\brdrw5 \trbrdrr\brdrs\brdrw5 \trbrdrh\brdrs\brdrw5 \trbrdrv\brdrs\brdrw5 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth3969 \cellx3969\clvertalt\clbrdrt \brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth5103 \cellx9072\pard \ql \li0\ri0\sb60\sa60\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs20 Is the target language on the curriculum of the pupils participating in the class exchange?}{\i\f38\fs20 \cell }{\f38\fs18 Yes }{\f38\fs22\expnd-1\expndtw-8 \u9633\'3f}{\f38\fs18 \tab }{\f38\fs20 No }{\f38\fs22\expnd-1\expndtw-8 \u9632\'a6 \par }{\f38\fs18 \cell }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs18 \trowd \trgaph108\trkeep\trbrdrt\brdrs\brdrw5 \trbrdrl\brdrs\brdrw5 \trbrdrb\brdrs\brdrw5 \trbrdrr\brdrs\brdrw5 \trbrdrh\brdrs\brdrw5 \trbrdrv \brdrs\brdrw5 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth3969 \cellx3969\clvertalt \clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth5103 \cellx9072\row }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {\f38\fs22 \par }\trowd \trgaph108\trkeep\trbrdrt\brdrs\brdrw5 \trbrdrl\brdrs\brdrw5 \trbrdrb\brdrs\brdrw5 \trbrdrr\brdrs\brdrw5 \trbrdrh\brdrs\brdrw5 \trbrdrv\brdrs\brdrw5 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl \brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth3969 \cellx3969\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth5103 \cellx9072\pard \ql \li0\ri0\sb60\sa60\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs20 Will any languages other than those of the participating institutions be used to commu nicate within the project?}{\i\f38\fs20 \cell }{\f38\fs18 Yes }{\f38\fs22\expnd-1\expndtw-8 \u9632\'a6}{\f38\fs18 \tab Which language(s)? English \par No}{\f38\fs22\expnd-1\expndtw-8 \u9633\'3f }{\i\f38\fs18 \cell }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\i\f38\fs18 \trowd \trgaph108\trkeep\trbrdrt\brdrs\brdrw5 \trbrdrl\brdrs\brdrw5 \trbrdrb\brdrs\brdrw5 \trbrdrr\brdrs\brdrw5 \trbrdrh\brdrs\brdrw5 \trbrdrv\brdrs\brdrw5 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth3969 \cellx3969\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth5103 \cellx9072\row }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {\f38\fs22 \page \par }\trowd \trgaph108\trbrdrt\brdrs\brdrw10 \trbrdrl\brdrs\brdrw10 \trbrdrb\brdrs\brdrw10 \trbrdrr\brdrs\brdrw10 \trbrdrh\brdrs\brdrw10 \trbrdrv\brdrs\brdrw10 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl \brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth9072 \cellx9072\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\b\f38 B.2\tab PARTNER INSTITUTIONS\cell }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38 \trowd \trgaph108\trbrdrt\brdrs\brdrw10 \trbrdrl\brdrs\brdrw10 \trbrdrb\brdrs\brdrw10 \trbrdrr\brdrs\brdrw10 \trbrdrh\brdrs\brdrw10 \trbrdrv\brdrs\brdrw10 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth9072 \cellx9072\row }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {\b\i\f38\fs20 \par }{\b\f38\ul Participant N\'b0 2 \par }{\b\i\f38\fs22 \par }{\b\i\f38\fs20 Name and address of the institution }{\i\f38\fs20 (If the application is successful, all correspondence and the grant contract will be sent to this address) \par }\trowd \trgaph108\trbrdrt\brdrs\brdrw5 \trbrdrl\brdrs\brdrw5 \trbrdrb\brdrs\brdrw5 \trbrdrr\brdrs\brdrw5 \trbrdrh\brdrs\brdrw5 \trbrdrv\brdrs\brdrw5 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl \brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2694 \cellx2694\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth6378 \cellx9072\pard \ql \li0\ri0\sb60\sa60\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs20\expnd-1\expndtw-6 Full legal name of institution in the national language:\cell }{\f38\fs18 Laukaan lukio \cell }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs18 \trowd \trgaph108\trbrdrt\brdrs\brdrw5 \trbrdrl\brdrs\brdrw5 \trbrdrb\brdrs\brdrw5 \trbrdrr\brdrs\brdrw5 \trbrdrh\brdrs\brdrw5 \trbrdrv\brdrs\brdrw5 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2694 \cellx2694\clvertalt\clbrdrt \brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth6378 \cellx9072\row }\trowd \trgaph108\trbrdrt\brdrs\brdrw5 \trbrdrl\brdrs\brdrw5 \trbrdrb\brdrs\brdrw5 \trbrdrr\brdrs\brdrw5 \trbrdrh \brdrs\brdrw5 \trbrdrv\brdrs\brdrw5 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2694 \cellx2694\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth6378 \cellx9072\pard \ql \li0\ri0\sb60\sa60\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs20 Street name and number:\cell }{\f38\fs18 Koulutie 3\cell }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs18 \trowd \trgaph108\trbrdrt\brdrs\brdrw5 \trbrdrl\brdrs\brdrw5 \trbrdrb\brdrs\brdrw5 \trbrdrr\brdrs\brdrw5 \trbrdrh\brdrs\brdrw5 \trbrdrv\brdrs\brdrw5 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2694 \cellx2694\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth6378 \cellx9072\row }\pard \ql \li0\ri0\sb60\sa60\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs20 Post code and town/city:\cell }{\f38\fs18 41340 Laukaa\cell }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs18 \trowd \trgaph108\trbrdrt\brdrs\brdrw5 \trbrdrl\brdrs\brdrw5 \trbrdrb\brdrs\brdrw5 \trbrdrr\brdrs\brdrw5 \trbrdrh\brdrs\brdrw5 \trbrdrv\brdrs\brdrw5 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2694 \cellx2694\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth6378 \cellx9072\row }\pard \ql \li0\ri0\sb60\sa60\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs20 Region:\cell }{\f38\fs18 \cell }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs18 \trowd \trgaph108\trbrdrt\brdrs\brdrw5 \trbrdrl\brdrs\brdrw5 \trbrdrb\brdrs\brdrw5 \trbrdrr\brdrs\brdrw5 \trbrdrh\brdrs\brdrw5 \trbrdrv\brdrs\brdrw5 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2694 \cellx2694\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth6378 \cellx9072\row }\pard \ql \li0\ri0\sb60\sa60\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs20 Country:\cell }{\f38\fs18 Finland\cell }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs18 \trowd \trgaph108\trbrdrt\brdrs\brdrw5 \trbrdrl\brdrs\brdrw5 \trbrdrb\brdrs\brdrw5 \trbrdrr\brdrs\brdrw5 \trbrdrh\brdrs\brdrw5 \trbrdrv\brdrs\brdrw5 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2694 \cellx2694\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth6378 \cellx9072\row }\pard \ql \li0\ri0\sb60\sa60\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs20 Telephone and fax number (include area and country code):\cell }{\f38\fs18 Telephone: 35814-839 0235 \tab Fax: 35814-831 450\cell }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs18 \trowd \trgaph108\trbrdrt\brdrs\brdrw5 \trbrdrl\brdrs\brdrw5 \trbrdrb\brdrs\brdrw5 \trbrdrr\brdrs\brdrw5 \trbrdrh\brdrs\brdrw5 \trbrdrv\brdrs\brdrw5 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2694 \cellx2694\clvertalt\clbrdrt \brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth6378 \cellx9072\row }\pard \ql \li0\ri0\sb60\sa60\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs20 E-mail:\cell }{ \f38\fs18 \cell }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs18 \trowd \trgaph108\trbrdrt\brdrs\brdrw5 \trbrdrl\brdrs\brdrw5 \trbrdrb\brdrs\brdrw5 \trbrdrr\brdrs\brdrw5 \trbrdrh\brdrs\brdrw5 \trbrdrv \brdrs\brdrw5 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2694 \cellx2694\clvertalt \clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth6378 \cellx9072\row }\trowd \trgaph108\trbrdrt\brdrs\brdrw5 \trbrdrl\brdrs\brdrw5 \trbrdrb\brdrs\brdrw5 \trbrdrr\brdrs\brdrw5 \trbrdrh \brdrs\brdrw5 \trbrdrv\brdrs\brdrw5 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2694 \cellx2694\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth6378 \cellx9072\pard \ql \li0\ri0\sb60\sa60\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs20 Website:\cell }{\field\flddirty{\*\fldinst {\f38\fs18 HYPERLINK "http://www.laukaa.fi" }{\f38\fs18 {\*\datafield 00d0c9ea79f9bace118c8200aa004ba90b02000000170000000e0000007700770077002e006c00610075006b00610061002e00660069000000e0c9ea79f9bace118c8200aa004ba90b2c00000068007400740070003a002f002f007700770077002e006c00610075006b00610061002e00660069002f000000}}}{\fldrslt {\cs27\f38\fs18\ul\cf2 www.laukaa.fi}}}{\f38\fs18 \cell }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs18 \trowd \trgaph108\trbrdrt\brdrs\brdrw5 \trbrdrl\brdrs\brdrw5 \trbrdrb\brdrs\brdrw5 \trbrdrr\brdrs\brdrw5 \trbrdrh\brdrs\brdrw5 \trbrdrv\brdrs\brdrw5 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2694 \cellx2694\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth6378 \cellx9072\row }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {\b\i\f38\fs20 \par Type of institution \par }\trowd \trgaph108\trbrdrt\brdrs\brdrw5 \trbrdrl\brdrs\brdrw5 \trbrdrb\brdrs\brdrw5 \trbrdrr\brdrs\brdrw5 \trbrdrh\brdrs\brdrw5 \trbrdrv\brdrs\brdrw5 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl \brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2694 \cellx2694\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth6378 \cellx9072\pard \ql \li0\ri0\sb60\sa60\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs20\expnd-1\expndtw-6 Type of institution:\line \cell }\pard \ql \li0\ri0\sb60\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs20\expnd-1\expndtw-8 \u9633\'3f }{\f38\fs20 Pre-primary school\tab }{\f38\fs20\expnd-1\expndtw-8 \par \u9633\'3f }{\f38\fs20 Primary school\tab }{\f38\fs20\expnd-1\expndtw-8 \par }{\f38\fs22\expnd-1\expndtw-8 \u9632\'a6}{\f38\fs20\expnd-1\expndtw-8 Secondary school\tab }{\f38\fs22\expnd-1\expndtw-8 \u9632\'a6}{\f38\fs20\expnd-1\expndtw-8 general \u9633\'3f vocat}{\f38\fs20 ional }{\f38\fs20\expnd-1\expndtw-8 \u9633\'3f technical \par \u9633\'3f Establishment for/with learners with special educational needs \par }\pard \ql \li0\ri0\sb60\sa60\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs20\expnd-1\expndtw-8 \u9633\'3f Other, namely: \par }{\f38\fs16 \cell }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs20 \trowd \trgaph108\trbrdrt\brdrs\brdrw5 \trbrdrl\brdrs\brdrw5 \trbrdrb\brdrs\brdrw5 \trbrdrr\brdrs\brdrw5 \trbrdrh\brdrs\brdrw5 \trbrdrv \brdrs\brdrw5 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2694 \cellx2694\clvertalt \clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth6378 \cellx9072\row }\trowd \trgaph108\trbrdrt\brdrs\brdrw5 \trbrdrl\brdrs\brdrw5 \trbrdrb\brdrs\brdrw5 \trbrdrr\brdrs\brdrw5 \trbrdrh \brdrs\brdrw5 \trbrdrv\brdrs\brdrw5 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2694 \cellx2694\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth6378 \cellx9072\pard \ql \li0\ri0\sb60\sa60\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 { \f38\fs20\expnd-1\expndtw-6 Number of staff:\cell }{\f38\fs20 Total: 23\tab Female: 15\tab \tab Male:\tab 8}{\f38\fs18 \cell }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs20 \trowd \trgaph108\trbrdrt \brdrs\brdrw5 \trbrdrl\brdrs\brdrw5 \trbrdrb\brdrs\brdrw5 \trbrdrr\brdrs\brdrw5 \trbrdrh\brdrs\brdrw5 \trbrdrv\brdrs\brdrw5 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2694 \cellx2694\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth6378 \cellx9072\row }\trowd \trgaph108\trbrdrt\brdrs\brdrw5 \trbrdrl\brdrs\brdrw5 \trbrdrb\brdrs\brdrw5 \trbrdrr\brdrs\brdrw5 \trbrdrh\brdrs\brdrw5 \trbrdrv\brdrs\brdrw5 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2694 \cellx2694\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth6378 \cellx9072\pard \ql \li0\ri0\sb60\sa60\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs20\expnd-1\expndtw-6 Number of pupils:\cell }{\f38\fs20 Total: 244\tab \tab Female: 126\tab \tab Male:\tab 118}{\f38\fs18 \cell }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs20 \trowd \trgaph108\trbrdrt\brdrs\brdrw5 \trbrdrl\brdrs\brdrw5 \trbrdrb\brdrs\brdrw5 \trbrdrr\brdrs\brdrw5 \trbrdrh\brdrs\brdrw5 \trbrdrv\brdrs\brdrw5 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2694 \cellx2694\clvertalt\clbrdrt \brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth6378 \cellx9072\row }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {\i\f38\fs20 \par }{\b\i\f38\fs20 Head of institution }{\i\f38\fs20 (The person who legally binds his/her institution and will sign the contract if the application is successful)}{ \par }\trowd \trgaph108\trkeep\trbrdrt\brdrs\brdrw5 \trbrdrl\brdrs\brdrw5 \trbrdrb\brdrs\brdrw5 \trbrdrr\brdrs\brdrw5 \trbrdrh\brdrs\brdrw5 \trbrdrv\brdrs\brdrw5 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl \brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth3969 \cellx3969\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth5103 \cellx9072\pard \ql \li0\ri0\sb60\sa60\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs20 Family and First Name of }{\b\f38\fs20 head of institution:}{\i\f38\fs20 \cell }{\f38\fs18 Mr}{ \f38\fs22\expnd-1\expndtw-8 \u9633\'3f}{\f38\fs18 \tab Ms }{\f38\fs22\expnd-1\expndtw-8 \u9632\'a6 }{\f38\fs18 Vilppola, Arja\cell }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs18 \trowd \trgaph108\trkeep \trbrdrt\brdrs\brdrw5 \trbrdrl\brdrs\brdrw5 \trbrdrb\brdrs\brdrw5 \trbrdrr\brdrs\brdrw5 \trbrdrh\brdrs\brdrw5 \trbrdrv\brdrs\brdrw5 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb \brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth3969 \cellx3969\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth5103 \cellx9072 \row }\trowd \trgaph108\trbrdrt\brdrs\brdrw5 \trbrdrl\brdrs\brdrw5 \trbrdrb\brdrs\brdrw5 \trbrdrr\brdrs\brdrw5 \trbrdrh\brdrs\brdrw5 \trbrdrv\brdrs\brdrw5 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl \brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth3969 \cellx3969\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth5103 \cellx9072\pard \ql \li0\ri0\sb60\sa60\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs20 Official title:\cell }{\f38\fs18 Principal\cell }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs18 \trowd \trgaph108\trbrdrt\brdrs\brdrw5 \trbrdrl\brdrs\brdrw5 \trbrdrb\brdrs\brdrw5 \trbrdrr\brdrs\brdrw5 \trbrdrh\brdrs\brdrw5 \trbrdrv\brdrs\brdrw5 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth3969 \cellx3969\clvertalt\clbrdrt \brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth5103 \cellx9072\row }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 { \par }{\b\i\f38\fs20 Name and private address of contact person }{\i\f38\fs20 (this person will be informed of the result of the selection and may be contacted, if needed, at his/her private address during school holiday periods)}{\i\f38\fs22 \par }\trowd \trgaph108\trbrdrt\brdrs\brdrw5 \trbrdrl\brdrs\brdrw5 \trbrdrb\brdrs\brdrw5 \trbrdrr\brdrs\brdrw5 \trbrdrh\brdrs\brdrw5 \trbrdrv\brdrs\brdrw5 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl \brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2694 \cellx2694\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth992 \cellx3686\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth5386 \cellx9072\pard \ql \li0\ri0\sb60\sa60\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs20 Family and first name:\cell }{\f38\fs18 Mr}{\f38\fs22\expnd-1\expndtw-8 \u9633\'3f}{\f38\fs18 Ms}{\f38\fs22\expnd-1\expndtw-8 \u9632\'a6}{\f38\fs18 \cell Vilppola, Arja\cell }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs18 \trowd \trgaph108\trbrdrt\brdrs\brdrw5 \trbrdrl\brdrs\brdrw5 \trbrdrb\brdrs\brdrw5 \trbrdrr\brdrs\brdrw5 \trbrdrh\brdrs\brdrw5 \trbrdrv \brdrs\brdrw5 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2694 \cellx2694\clvertalt \clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth992 \cellx3686\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth5386 \cellx9072\row }\trowd \trgaph108\trbrdrt\brdrs\brdrw5 \trbrdrl\brdrs\brdrw5 \trbrdrb\brdrs\brdrw5 \trbrdrr\brdrs\brdrw5 \trbrdrh\brdrs\brdrw5 \trbrdrv\brdrs\brdrw5 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2694 \cellx2694\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth6378 \cellx9072\pard \ql \li0\ri0\sb60\sa60\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs20 Present Position:\cell }{\f38\fs18 Principal\cell }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs18 \trowd \trgaph108\trbrdrt\brdrs\brdrw5 \trbrdrl\brdrs\brdrw5 \trbrdrb\brdrs\brdrw5 \trbrdrr\brdrs\brdrw5 \trbrdrh\brdrs\brdrw5 \trbrdrv\brdrs\brdrw5 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2694 \cellx2694\clvertalt\clbrdrt \brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth6378 \cellx9072\row }\pard \ql \li0\ri0\sb60\sa60\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs20 Street name and number: \cell }{\f38\fs18 Pet\'e4\'e4lammentie 12\cell }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs18 \trowd \trgaph108\trbrdrt\brdrs\brdrw5 \trbrdrl\brdrs\brdrw5 \trbrdrb\brdrs\brdrw5 \trbrdrr\brdrs\brdrw5 \trbrdrh \brdrs\brdrw5 \trbrdrv\brdrs\brdrw5 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2694 \cellx2694\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth6378 \cellx9072\row }\pard \ql \li0\ri0\sb60\sa60\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 { \f38\fs20 Post code and town/city:\cell }{\f38\fs18 42340 Laukaa\cell }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs18 \trowd \trgaph108\trbrdrt\brdrs\brdrw5 \trbrdrl\brdrs\brdrw5 \trbrdrb\brdrs\brdrw5 \trbrdrr \brdrs\brdrw5 \trbrdrh\brdrs\brdrw5 \trbrdrv\brdrs\brdrw5 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2694 \cellx2694\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth6378 \cellx9072\row }\pard \ql \li0\ri0\sb60\sa60\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs20 Region:\cell }{\f38\fs18 \cell }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs18 \trowd \trgaph108\trbrdrt \brdrs\brdrw5 \trbrdrl\brdrs\brdrw5 \trbrdrb\brdrs\brdrw5 \trbrdrr\brdrs\brdrw5 \trbrdrh\brdrs\brdrw5 \trbrdrv\brdrs\brdrw5 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2694 \cellx2694\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth6378 \cellx9072\row }\pard \ql \li0\ri0\sb60\sa60\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs20 Country:\cell }{\f38\fs18 Finland\cell }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs18 \trowd \trgaph108\trbrdrt \brdrs\brdrw5 \trbrdrl\brdrs\brdrw5 \trbrdrb\brdrs\brdrw5 \trbrdrr\brdrs\brdrw5 \trbrdrh\brdrs\brdrw5 \trbrdrv\brdrs\brdrw5 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2694 \cellx2694\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth6378 \cellx9072\row }\pard \ql \li0\ri0\sb60\sa60\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs20 Telephone and fax number (include area and country code):\cell }{\f38\fs18 Telephone: 358-14832 862\tab \tab Fax: 35814- 831 450\cell }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs18 \trowd \trgaph108\trbrdrt\brdrs\brdrw5 \trbrdrl\brdrs\brdrw5 \trbrdrb\brdrs\brdrw5 \trbrdrr\brdrs\brdrw5 \trbrdrh\brdrs\brdrw5 \trbrdrv\brdrs\brdrw5 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2694 \cellx2694\clvertalt\clbrdrt \brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth6378 \cellx9072\row }\trowd \trgaph108\trbrdrt\brdrs\brdrw5 \trbrdrl\brdrs\brdrw5 \trbrdrb\brdrs\brdrw5 \trbrdrr\brdrs\brdrw5 \trbrdrh \brdrs\brdrw5 \trbrdrv\brdrs\brdrw5 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2694 \cellx2694\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth6378 \cellx9072\pard \ql \li0\ri0\sb60\sa60\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs20 E-mail:\cell }{\f38\fs18 arjvilpp@posti.laukaa.fi\cell }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs18 \trowd \trgaph108\trbrdrt\brdrs\brdrw5 \trbrdrl\brdrs\brdrw5 \trbrdrb\brdrs\brdrw5 \trbrdrr\brdrs\brdrw5 \trbrdrh\brdrs\brdrw5 \trbrdrv\brdrs\brdrw5 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2694 \cellx2694\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth6378 \cellx9072\row }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 { \par }{\b\i\f38\fs20 \page Teachers and pupils participating in the project \par }\trowd \trgaph108\trbrdrt\brdrs\brdrw5 \trbrdrl\brdrs\brdrw5 \trbrdrb\brdrs\brdrw5 \trbrdrr\brdrs\brdrw5 \trbrdrh\brdrs\brdrw5 \trbrdrv\brdrs\brdrw5 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl \brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth3969 \cellx3969\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth5103 \cellx9072\pard \ql \li0\ri0\sb60\sa60\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs20 Number of }{\b\f38\fs20 teachers}{\f38\fs20 participating in the project:\cell }\pard \ql \li-108\ri0\sb60\sa60\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin-108 {\f38\fs20 \tab Total:\tab 14\tab Female: 9\tab \tab Male:\~5\cell }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs18 \trowd \trgaph108\trbrdrt\brdrs\brdrw5 \trbrdrl\brdrs\brdrw5 \trbrdrb\brdrs\brdrw5 \trbrdrr\brdrs\brdrw5 \trbrdrh\brdrs\brdrw5 \trbrdrv\brdrs\brdrw5 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl \brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth3969 \cellx3969\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth5103 \cellx9072\row }\trowd \trgaph108\trbrdrt\brdrs\brdrw5 \trbrdrl\brdrs\brdrw5 \trbrdrb\brdrs\brdrw5 \trbrdrr\brdrs\brdrw5 \trbrdrh\brdrs\brdrw5 \trbrdrv\brdrs\brdrw5 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth3969 \cellx3969\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth5103 \cellx9072\pard \ql \li0\ri0\sb60\sa60\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs20 Number of }{\b\f38\fs20 pupils }{\f38\fs20 participating in the project:\cell Total: \tab 20\tab Female: 10\tab Male:\tab 10}{\f38\fs18 \cell }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs18 \trowd \trgaph108\trbrdrt\brdrs\brdrw5 \trbrdrl\brdrs\brdrw5 \trbrdrb\brdrs\brdrw5 \trbrdrr\brdrs\brdrw5 \trbrdrh\brdrs\brdrw5 \trbrdrv\brdrs\brdrw5 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth3969 \cellx3969\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth5103 \cellx9072\row }\trowd \trgaph108\trbrdrt \brdrs\brdrw5 \trbrdrl\brdrs\brdrw5 \trbrdrb\brdrs\brdrw5 \trbrdrr\brdrs\brdrw5 \trbrdrh\brdrs\brdrw5 \trbrdrv\brdrs\brdrw5 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth3969 \cellx3969\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth5103 \cellx9072\pard \ql \li0\ri0\sb60\sa60\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs20 Age of pupils participating in the project:\~\cell }\pard\plain \s19\qj \li0\ri0\sb60\sa60\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 \f297\fs20\langfe1033\cgrid\langfenp1033 {\f38\lang2057\langfe1033\langnp2057 Youngest: 16\tab Oldest:\~ 18\cell }\pard\plain \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 \fs24\lang2057\langfe1033\cgrid\langnp2057\langfenp1033 {\f38\fs18 \trowd \trgaph108\trbrdrt\brdrs\brdrw5 \trbrdrl\brdrs\brdrw5 \trbrdrb\brdrs\brdrw5 \trbrdrr\brdrs\brdrw5 \trbrdrh\brdrs\brdrw5 \trbrdrv\brdrs\brdrw5 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth3969 \cellx3969\clvertalt\clbrdrt \brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth5103 \cellx9072\row }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {\f38\fs18 \par }{\b\i\f38\fs20 Previous participation in EU programmes \par }\trowd \trgaph108\trbrdrt\brdrs\brdrw5 \trbrdrl\brdrs\brdrw5 \trbrdrb\brdrs\brdrw5 \trbrdrr\brdrs\brdrw5 \trbrdrh\brdrs\brdrw5 \trbrdrv\brdrs\brdrw5 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl \brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth5103 \cellx5103\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth3969 \cellx9072\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs20 Has your institution participated in the SOCRATES programme or any other activity supported by the European Union in the course of the past five years }{\i\f38\fs20 (e.g. LEONARDO DA VINCI, YOUTH FOR EUROPE etc.)}{\f38\fs20 ?}{\f38\fs20\expnd0\expndtw-4 \cell }{\f38\fs22\expnd-1\expndtw-8 \u9632\'a6}{\f38\fs20\expnd0\expndtw-4 YES }{\i\f38\fs16\expnd0\expndtw-4 (}{\i\f38\fs16 please fill in the table below)}{\f38\fs20\expnd0\expndtw-4 \par }{\f38\fs22\expnd-1\expndtw-8 \u9633\'3f}{\f38\fs20\expnd0\expndtw-4 NO}{\f38\fs18 \cell }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs18 \trowd \trgaph108\trbrdrt\brdrs\brdrw5 \trbrdrl\brdrs\brdrw5 \trbrdrb \brdrs\brdrw5 \trbrdrr\brdrs\brdrw5 \trbrdrh\brdrs\brdrw5 \trbrdrv\brdrs\brdrw5 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth5103 \cellx5103\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth3969 \cellx9072\row }\trowd \trgaph108\trrh433 \trbrdrt\brdrs\brdrw10 \trbrdrl\brdrs\brdrw10 \trbrdrb\brdrs\brdrw10 \trbrdrr\brdrs\brdrw10 \trbrdrh\brdrs\brdrw10 \trbrdrv\brdrs\brdrw10 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth710 \cellx710\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth1842 \cellx2552\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2551 \cellx5103 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth3969 \cellx9072\pard \qc \li0\ri0\sb120\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs20 Year\cell European Union programme\cell }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs20 \par }\pard \qc \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs20 Project reference number\cell }\pard \qc \li0\ri0\sb120\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs20 Title\cell }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs20 \trowd \trgaph108\trrh433\trbrdrt\brdrs\brdrw10 \trbrdrl\brdrs\brdrw10 \trbrdrb\brdrs\brdrw10 \trbrdrr\brdrs\brdrw10 \trbrdrh\brdrs\brdrw10 \trbrdrv\brdrs\brdrw10 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth710 \cellx710\clvertalt\clbrdrt \brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth1842 \cellx2552\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr \brdrs\brdrw10 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2551 \cellx5103\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth3969 \cellx9072\row }\trowd \trgaph108\trrh417\trbrdrt\brdrs\brdrw10 \trbrdrl\brdrs\brdrw10 \trbrdrb\brdrs\brdrw10 \trbrdrr\brdrs\brdrw10 \trbrdrh\brdrs\brdrw10 \trbrdrv\brdrs\brdrw10 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth710 \cellx710\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl \brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth1842 \cellx2552\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2551 \cellx5103 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth3969 \cellx9072\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs22 1997-2000\cell Sokrates/Comenius \cell K 97/I/19\cell ELETA - European Legends And Tales\cell }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs22 \trowd \trgaph108\trrh417\trbrdrt\brdrs\brdrw10 \trbrdrl\brdrs\brdrw10 \trbrdrb \brdrs\brdrw10 \trbrdrr\brdrs\brdrw10 \trbrdrh\brdrs\brdrw10 \trbrdrv\brdrs\brdrw10 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth710 \cellx710\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth1842 \cellx2552\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb \brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2551 \cellx5103\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth3969 \cellx9072\row }\trowd \trgaph108\trrh422\trbrdrt\brdrs\brdrw10 \trbrdrl\brdrs\brdrw10 \trbrdrb\brdrs\brdrw10 \trbrdrr\brdrs\brdrw10 \trbrdrh\brdrs\brdrw10 \trbrdrv\brdrs\brdrw10 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl \brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth710 \cellx710\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth1842 \cellx2552 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2551 \cellx5103\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth3969 \cellx9072\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs22 \cell \cell \cell \cell }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs22 \trowd \trgaph108\trrh422\trbrdrt\brdrs\brdrw10 \trbrdrl\brdrs\brdrw10 \trbrdrb\brdrs\brdrw10 \trbrdrr\brdrs\brdrw10 \trbrdrh\brdrs\brdrw10 \trbrdrv\brdrs\brdrw10 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth710 \cellx710\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth1842 \cellx2552\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2551 \cellx5103\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr \brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth3969 \cellx9072\row }\trowd \trgaph108\trrh414\trbrdrt\brdrs\brdrw10 \trbrdrl\brdrs\brdrw10 \trbrdrb\brdrs\brdrw10 \trbrdrr\brdrs\brdrw10 \trbrdrh\brdrs\brdrw10 \trbrdrv\brdrs\brdrw10 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth710 \cellx710\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl \brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth1842 \cellx2552\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2551 \cellx5103 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth3969 \cellx9072\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs22 \cell \cell \cell \cell }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs22 \trowd \trgaph108\trrh414\trbrdrt\brdrs\brdrw10 \trbrdrl\brdrs\brdrw10 \trbrdrb\brdrs\brdrw10 \trbrdrr\brdrs\brdrw10 \trbrdrh\brdrs\brdrw10 \trbrdrv \brdrs\brdrw10 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth710 \cellx710\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth1842 \cellx2552\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2551 \cellx5103\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth3969 \cellx9072\row }\trowd \trgaph108\trrh421\trbrdrt\brdrs\brdrw10 \trbrdrl\brdrs\brdrw10 \trbrdrb \brdrs\brdrw10 \trbrdrr\brdrs\brdrw10 \trbrdrh\brdrs\brdrw10 \trbrdrv\brdrs\brdrw10 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth710 \cellx710\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth1842 \cellx2552\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb \brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2551 \cellx5103\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth3969 \cellx9072\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs22 \cell \cell \cell \cell }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs22 \trowd \trgaph108\trrh421\trbrdrt\brdrs\brdrw10 \trbrdrl\brdrs\brdrw10 \trbrdrb\brdrs\brdrw10 \trbrdrr\brdrs\brdrw10 \trbrdrh\brdrs\brdrw10 \trbrdrv\brdrs\brdrw10 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth710 \cellx710\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth1842 \cellx2552\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl \brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2551 \cellx5103\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth3969 \cellx9072 \row }\trowd \trgaph108\trrh421\trbrdrt\brdrs\brdrw10 \trbrdrl\brdrs\brdrw10 \trbrdrb\brdrs\brdrw10 \trbrdrr\brdrs\brdrw10 \trbrdrh\brdrs\brdrw10 \trbrdrv\brdrs\brdrw10 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt \brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth710 \cellx710\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth1842 \cellx2552\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2551 \cellx5103\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth3969 \cellx9072\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs22 \cell \cell \cell \cell }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs22 \trowd \trgaph108\trrh421\trbrdrt\brdrs\brdrw10 \trbrdrl\brdrs\brdrw10 \trbrdrb\brdrs\brdrw10 \trbrdrr\brdrs\brdrw10 \trbrdrh\brdrs\brdrw10 \trbrdrv\brdrs\brdrw10 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth710 \cellx710\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl \brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth1842 \cellx2552\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2551 \cellx5103 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth3969 \cellx9072\row }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {\f38\fs22 \par }{\b\i\f38\fs22\expnd0\expndtw-4 \par If the project is a Language Project, please also answer the following questions:}{\b\i\f38\expnd0\expndtw-4 \par \par }\trowd \trgaph108\trkeep\trbrdrt\brdrs\brdrw10 \trbrdrl\brdrs\brdrw10 \trbrdrb\brdrs\brdrw10 \trbrdrr\brdrs\brdrw10 \trbrdrh\brdrs\brdrw10 \trbrdrv\brdrs\brdrw10 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth9072 \cellx9072\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs20\expnd0\expndtw-4 Project\rquote s target languages ( = languages of the two institutions):}{\f38\fs22 \cell }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs22 \trowd \trgaph108\trkeep\trbrdrt\brdrs\brdrw10 \trbrdrl\brdrs\brdrw10 \trbrdrb\brdrs\brdrw10 \trbrdrr\brdrs\brdrw10 \trbrdrh\brdrs\brdrw10 \trbrdrv\brdrs\brdrw10 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth9072 \cellx9072\row }\trowd \trgaph108\trrh672\trkeep\trbrdrt\brdrs\brdrw10 \trbrdrl\brdrs\brdrw10 \trbrdrb\brdrs\brdrw10 \trbrdrr\brdrs\brdrw10 \trbrdrh\brdrs\brdrw10 \trbrdrv\brdrs\brdrw10 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth9072 \cellx9072\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs20 Finnish, Latvian\cell }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs20 \trowd \trgaph108\trrh672\trkeep\trbrdrt\brdrs\brdrw10 \trbrdrl\brdrs\brdrw10 \trbrdrb\brdrs\brdrw10 \trbrdrr\brdrs\brdrw10 \trbrdrh\brdrs\brdrw10 \trbrdrv\brdrs\brdrw10 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth9072 \cellx9072\row }\trowd \trgaph108\trkeep\trbrdrt\brdrs\brdrw5 \trbrdrl\brdrs\brdrw5 \trbrdrb\brdrs\brdrw5 \trbrdrr\brdrs\brdrw5 \trbrdrh\brdrs\brdrw5 \trbrdrv\brdrs\brdrw5 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth3969 \cellx3969\clvertalt\clbrdrt \brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth5103 \cellx9072\pard \ql \li0\ri0\sb60\sa60\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs20 Is the target language on the curriculum of the pupils participating in the class exchange? }{\i\f38\fs20 (Please specify for both institutions)\cell }{\f38\fs18 Yes }{\f38\fs22\expnd-1\expndtw-8 \u9633\'3f}{\f38\fs18 \tab }{\f38\fs20 No }{ \f38\fs22\expnd-1\expndtw-8 \u9632\'a6 }{\i\f38\fs18 \cell }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs18 \trowd \trgaph108\trkeep\trbrdrt\brdrs\brdrw5 \trbrdrl\brdrs\brdrw5 \trbrdrb\brdrs\brdrw5 \trbrdrr \brdrs\brdrw5 \trbrdrh\brdrs\brdrw5 \trbrdrv\brdrs\brdrw5 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth3969 \cellx3969\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth5103 \cellx9072\row }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {\f38\fs22 \par }\trowd \trgaph108\trkeep\trbrdrt\brdrs\brdrw5 \trbrdrl\brdrs\brdrw5 \trbrdrb\brdrs\brdrw5 \trbrdrr\brdrs\brdrw5 \trbrdrh\brdrs\brdrw5 \trbrdrv\brdrs\brdrw5 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl \brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth3969 \cellx3969\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth5103 \cellx9072\pard \ql \li0\ri0\sb60\sa60\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs20 Will any languages other than those of the participating institutions be used to communicate within the project?}{\i\f38\fs20 \cell }{\f38\fs18 Yes }{\f38\fs22\expnd-1\expndtw-8 \u9632\'a6}{\f38\fs18 \tab Which language(s)? English \par }{\f38\fs20 No}{\f38\fs22\expnd-1\expndtw-8 \u9633\'3f }{\i\f38\fs18 \cell }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\i\f38\fs18 \trowd \trgaph108\trkeep\trbrdrt\brdrs\brdrw5 \trbrdrl\brdrs\brdrw5 \trbrdrb \brdrs\brdrw5 \trbrdrr\brdrs\brdrw5 \trbrdrh\brdrs\brdrw5 \trbrdrv\brdrs\brdrw5 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth3969 \cellx3969\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw5 \clbrdrl\brdrs\brdrw5 \clbrdrb\brdrs\brdrw5 \clbrdrr\brdrs\brdrw5 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth5103 \cellx9072\row }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {\f38\fs22 \page }{\b\f38\fs22\ul \par }\trowd \trgaph108\trbrdrt\brdrs\brdrw10 \trbrdrl\brdrs\brdrw10 \trbrdrb\brdrs\brdrw10 \trbrdrr\brdrs\brdrw10 \trbrdrh\brdrs\brdrw10 \trbrdrv\brdrs\brdrw10 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl \brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth9072 \cellx9072\pard \qc \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\b\f38\fs28 C.\tab PROJECT CONTENT and ORGANISATION\cell }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs22 \trowd \trgaph108\trbrdrt\brdrs\brdrw10 \trbrdrl\brdrs\brdrw10 \trbrdrb\brdrs\brdrw10 \trbrdrr\brdrs\brdrw10 \trbrdrh\brdrs\brdrw10 \trbrdrv\brdrs\brdrw10 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth9072 \cellx9072\row }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {\b\f38\fs22\ul \par }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\brdrt\brdrs\brdrw10\brsp20 \brdrl\brdrs\brdrw10\brsp80 \brdrb\brdrs\brdrw10\brsp20 \brdrr\brdrs\brdrw10\brsp80 \aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 \shading1000 {\i\f38\fs22\expnd0\expndtw-4 Please note that }{ \b\i\f38\fs22\expnd0\expndtw-4 all institutions participating in this project must complete section C of the application form jointly}{\i\f38\fs22\expnd0\expndtw-4 . This requirement applies to }{\b\i\f38\fs22\expnd0\expndtw-4 all three types}{ \i\f38\fs22\expnd0\expndtw-4 of Comenius 1 projects. \par }\pard \qj \li0\ri0\widctlpar\brdrt\brdrs\brdrw10\brsp20 \brdrl\brdrs\brdrw10\brsp80 \brdrb\brdrs\brdrw10\brsp20 \brdrr\brdrs\brdrw10\brsp80 \aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 \shading1000 {\b\f38\fs22 \par }{\b\i\f38\fs22 Please answer on a separate sheet and follow the order of the questions hereafter. }{\i\f38\fs22 The complete description of your project should not exceed 3-4 pages of text. \par }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {\f38\fs22\ul \par {\pntext\pard\plain\f38\fs22\lang2057\langfe1033\langnp2057 \hich\af38\dbch\af0\loch\f38 1.\tab}}\pard \qj \fi-357\li357\ri0\sa240\widctlpar\jclisttab\tx360{\*\pn \pnlvlbody\ilvl0\ls111\pnrnot0\pndec\pnstart1\pnindent360\pnsp120\pnhang{\pntxta .}} \aspalpha\aspnum\faauto\ls111\adjustright\rin0\lin357\itap0 {\f38\fs22 What are the }{\f38\fs22\ul concrete aims}{\f38\fs22 of the project and its }{\f38\fs22\ul expected impact}{\f38\fs22 on the participants and other interested parties (on the pupils, teachers, institutions, local community, wider educational community)? \par }\pard\plain \s29\ql \li0\ri0\widctlpar{\*\pn \pnlvlcont\ilvl0\ls0\pnrnot0\pndec }\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 \fs18\lang2057\langfe1033\cgrid\langnp2057\langfenp1033 {\f1 The concrete aims: to get acqu ainted with social and cultural differences in partner countries with a view of strengthening the idea of European citizenship, to get an idea of the cultures of ethnical minorities as an integral part of European culture, to have practical studies to obt a in a basic notion of the languages of ethnical minorities. For pupils: to develop and improve communication and language skills, to get an idea of similarities and differences in living standards in partner countries, to get acquainted with the aims of th e educational system and school routine in partner countries. For teachers: to get acquainted with the educational system of partner countries, to cooperate in acquiring and practical application of various teaching methods. For local community: to promote the idea of EC and to promote the understanding of the ideology of EC, to stimulate the awareness of the value of all national cultures for the Common European Home even though currently belonging to an economically depressed region. \par }\pard\plain \qj \li0\ri0\sa240\widctlpar{\*\pn \pnlvlcont\ilvl0\ls0\pnrnot0\pndec }\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 \fs24\lang2057\langfe1033\cgrid\langnp2057\langfenp1033 {\f38\fs22 \par {\pntext\pard\plain\f38\fs22\lang2057\langfe1033\langnp2057 \hich\af38\dbch\af0\loch\f38 2.\tab}}\pard \qj \fi-357\li357\ri0\sa120\widctlpar\jclisttab\tx360{\*\pn \pnlvlbody\ilvl0\ls111\pnrnot0\pndec\pnstart1\pnindent360\pnsp120\pnhang{\pntxta .}} \aspalpha\aspnum\faauto\ls111\adjustright\rin0\lin357\itap0 {\f38\fs22 Which }{\f38\fs22\ul activities}{\f38\fs22 do you intend to carry out in the course of the project? \par }\pard \qj \li0\ri0\sa240\widctlpar{\*\pn \pnlvlcont\ilvl0\ls0\pnrnot0\pndec }\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {\i\f38\fs22 Please provide a general overview of the activities planned for the whole project duration (i.e. max. 3 years for a School or School Development Project; max.2 years for a Language Project). This question relates to both project activities that are planned to take place locally within the participating institutions, as well as to transnational mobility activities for staff and pupils. \par }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar{\*\pn \pnlvlcont\ilvl0\ls0\pnrnot0\pndec }\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {\f1\fs18 1. Teacher study visits. It has already happened. \par 2. Project meeting in Prei}{\f313\fs18 \'efi.}{\f1\lang1062\langfe1033\langnp1062 \par }\pard\plain \s32\ql \li0\ri0\widctlpar{\*\pn \pnlvlcont\ilvl0\ls0\pnrnot0\pndec }\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 \f1\fs18\lang2057\langfe1033\cgrid\langnp2057\langfenp1033 { 3. Planning the activities, language learning, quizzes, international week, preparing materials and coordination and presentation of work via Internet.}{\fs24\lang1062\langfe1033\langnp1062 \par }\pard\plain \ql \li0\ri0\widctlpar{\*\pn \pnlvlcont\ilvl0\ls0\pnrnot0\pndec }\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 \fs24\lang2057\langfe1033\cgrid\langnp2057\langfenp1033 {\f1\fs18 4. Video conferences.}{\f1\lang1062\langfe1033\langnp1062 \par }{\f1\fs18 5. Pupils exchanges, workshops on intercultural studies, exhibition of pupils\rquote creative works, concerts publishing a brochure.}{\f1\lang1062\langfe1033\langnp1062 \par }{\f1\fs18 6. The Week of Europe in Latvia.}{\f1\lang1062\langfe1033\langnp1062 \par }{\f1\fs18 7. Quizzes on topics of mutual interest.}{\f1 \par }\pard \qj \li0\ri0\sa240\widctlpar{\*\pn \pnlvlcont\ilvl0\ls0\pnrnot0\pndec }\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {\i\f38\fs22 \par {\pntext\pard\plain\f38\fs22\lang2057\langfe1033\langnp2057 \hich\af38\dbch\af0\loch\f38 3.\tab}}\pard \qj \fi-357\li357\ri0\sa240\widctlpar\jclisttab\tx360{\*\pn \pnlvlbody\ilvl0\ls111\pnrnot0\pndec\pnstart1\pnindent360\pnsp120\pnhang{\pntxta .}} \aspalpha\aspnum\faauto\ls111\adjustright\rin0\lin357\itap0 {\f38\fs22 What kind of }{\f38\fs22\ul end product(s)}{\f38\fs22 do you intend to produce? \par }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar{\*\pn \pnlvlcont\ilvl0\ls0\pnrnot0\pndec }\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {\f1\fs18 There are several ways of presenting various activities: \par www: all the information will be placed on our home pages as it is the simplest and cheapest way (audio and visual materials including). It will be a challenging way to combine www and audio presentation as well as to use videoconference in our activities, also in CD form. \par video: all the common activities in Latvia and Finland are to be filmed on video. \par brochure: all the activities will be documented in a brochure in three languages \endash Finnish, English, Latvian. Supplement of photos included.}{\f1 \par }\pard \qj \li0\ri0\sa240\widctlpar{\*\pn \pnlvlcont\ilvl0\ls0\pnrnot0\pndec }\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {\f38\fs22 \par {\pntext\pard\plain\f38\fs22\lang2057\langfe1033\langnp2057 \hich\af38\dbch\af0\loch\f38 4.\tab}}\pard \qj \fi-357\li357\ri0\sa240\widctlpar\jclisttab\tx360{\*\pn \pnlvlbody\ilvl0\ls111\pnrnot0\pndec\pnstart1\pnindent360\pnsp120\pnhang{\pntxta .}} \aspalpha\aspnum\faauto\ls111\adjustright\rin0\lin357\itap0 {\f38\fs22 How do you intend to }{\f38\fs22\ul evaluate}{\f38\fs22 the }{\f38\fs22\ul progress}{\f38\fs22 of the project and its }{\f38\fs22\ul impact}{\f38\fs22 on the participating pupils and teachers, the participating institutions and, where relevant, on the local community? \par }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar{\*\pn \pnlvlcont\ilvl0\ls0\pnrnot0\pndec }\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {\f1\fs18 To evaluate the progress of the project and its impact on the participating sides it is necessary to obtain and analyse feedback information. \par 1. Questionnaires for pupils and teachers on various aspects of the project activities. \par 2. Practical results of foreign language studies for pupils. \par 3. Practical application of new ideas and methods in teachers\rquote work. \par 4. Interest (or lack of interest) on the part of all school pupils and teachers. \par }\pard\plain \s29\ql \li0\ri0\widctlpar{\*\pn \pnlvlcont\ilvl0\ls0\pnrnot0\pndec }\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 \fs18\lang2057\langfe1033\cgrid\langnp2057\langfenp1033 {\f1 5. Support (or lack of support) on the part of pupils \rquote parents. \par }\pard\plain \qj \li0\ri0\sa240\widctlpar{\*\pn \pnlvlcont\ilvl0\ls0\pnrnot0\pndec }\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 \fs24\lang2057\langfe1033\cgrid\langnp2057\langfenp1033 {\f38\fs22 \par {\pntext\pard\plain\f38\fs22\lang2057\langfe1033\langnp2057 \hich\af38\dbch\af0\loch\f38 5.\tab}}\pard \qj \fi-357\li357\ri0\sa240\widctlpar\jclisttab\tx360{\*\pn \pnlvlbody\ilvl0\ls111\pnrnot0\pndec\pnstart1\pnindent360\pnsp120\pnhang{\pntxta .}} \aspalpha\aspnum\faauto\ls111\adjustright\rin0\lin357\itap0 {\f38\fs22 How do you intend to }{\f38\fs22\ul disseminate}{\f38\fs22 the results, experience and end products amongst the participating institutions, other institutions and the local community? \par }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar{\*\pn \pnlvlcont\ilvl0\ls0\pnrnot0\pndec }\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {\f1\fs18 CDs (the copy of www) and brochures \par Exhibitions and concerts for local community on both sides \par School conferences \par }\pard\plain \s29\ql \li0\ri0\widctlpar{\*\pn \pnlvlcont\ilvl0\ls0\pnrnot0\pndec }\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 \fs18\lang2057\langfe1033\cgrid\langnp2057\langfenp1033 {\f1 Local and regional newspapers \par }\pard\plain \ql \li0\ri0\widctlpar{\*\pn \pnlvlcont\ilvl0\ls0\pnrnot0\pndec }\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 \fs24\lang2057\langfe1033\cgrid\langnp2057\langfenp1033 {\f1\fs18 National school principals\rquote organisation}{\f1 \par }\pard \qj \li0\ri0\sa240\widctlpar{\*\pn \pnlvlcont\ilvl0\ls0\pnrnot0\pndec }\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {\f38\fs22 \par {\pntext\pard\plain\f38\fs22\lang2057\langfe1033\langnp2057 \hich\af38\dbch\af0\loch\f38 6.\tab}}\pard \qj \fi-357\li357\ri0\sa60\widctlpar\jclisttab\tx360{\*\pn \pnlvlbody\ilvl0\ls111\pnrnot0\pndec\pnstart1\pnindent360\pnsp120\pnhang{\pntxta .}} \aspalpha\aspnum\faauto\ls111\adjustright\rin0\lin357\itap0 {\f38\fs22 What kind of }{\f38\fs22\ul specific}{\f38\fs22 measures, }{\f38\fs22\ul if any}{\f38\fs22 , do you intend to take within the project to: \par {\pntext\pard\plain\f14\fs22\lang2057\langfe1033\langnp2057 \loch\af14\dbch\af0\hich\f14 \'a7\tab}}\pard \qj \fi-357\li714\ri0\sa60\widctlpar\jclisttab\tx360\jclisttab\tx717{\*\pn \pnlvlblt\ilvl0\ls112\pnrnot0\pnf14\pnstart1\pnindent360\pnsp120\pnhang {\pntxtb \'a7}}\aspalpha\aspnum\faauto\ls112\adjustright\rin0\lin714\itap0 {\f38\fs22 ensure equal opportunities for the participation of female and male pupils and staff? \par }\pard\plain \s33\qj \li0\ri0\sa60\widctlpar{\*\pn \pnlvlcont\ilvl0\ls0\pnrnot0\pndec }\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 \f1\fs18\lang2057\langfe1033\cgrid\langnp2057\langfenp1033 { On both parts the group will be organized in the way that there is approximately equal number of both male and female pupils. \par }\pard\plain \qj \li0\ri0\sa60\widctlpar{\*\pn \pnlvlcont\ilvl0\ls0\pnrnot0\pndec }\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 \fs24\lang2057\langfe1033\cgrid\langnp2057\langfenp1033 {\f1\fs16 \par {\pntext\pard\plain\f14\fs22\lang2057\langfe1033\langnp2057 \loch\af14\dbch\af0\hich\f14 \'a7\tab}}\pard \qj \fi-357\li714\ri0\sa60\widctlpar\jclisttab\tx360\jclisttab\tx717{\*\pn \pnlvlblt\ilvl0\ls112\pnrnot0\pnf14\pnstart1\pnindent360\pnsp120\pnhang {\pntxtb \'a7}}\aspalpha\aspnum\faauto\ls112\adjustright\rin0\lin714\itap0 {\f38\fs22 promote intercultural education, and/or to help combat racism/xenophobia? \par }\pard\plain \s29\ql \li0\ri0\sb60\sa60\widctlpar{\*\pn \pnlvlcont\ilvl0\ls0\pnrnot0\pndec }\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 \fs18\lang2057\langfe1033\cgrid\langnp2057\langfenp1033 {\f1 The very aims of the project predetermine i ntercultural education as the main objective of all the activities of the project. \par }\pard\plain \qj \li0\ri0\sa60\widctlpar{\*\pn \pnlvlcont\ilvl0\ls0\pnrnot0\pndec }\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 \fs24\lang2057\langfe1033\cgrid\langnp2057\langfenp1033 {\f38\fs22 \par {\pntext\pard\plain\f14\fs22\lang2057\langfe1033\langnp2057 \loch\af14\dbch\af0\hich\f14 \'a7\tab}}\pard \qj \fi-357\li714\ri0\sa60\widctlpar\jclisttab\tx360\jclisttab\tx717{\*\pn \pnlvlblt\ilvl0\ls112\pnrnot0\pnf14\pnstart1\pnindent360\pnsp120\pnhang {\pntxtb \'a7}}\aspalpha\aspnum\faauto\ls112\adjustright\rin0\lin714\itap0 {\f38\fs22 facilitate the participation of pupils/schools who/which are disadvantaged for socio-economic or other reasons? \par }\pard\plain \s29\ql \li0\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 \fs18\lang2057\langfe1033\cgrid\langnp2057\langfenp1033 {\f313 Prei\'ef i region at the moment is supposed to be an economically depressive region. Thus this project would benefit for both pupils and local community to become aware of their potential ability to contribute to the development of their own region and their c}{ \f1 ountry by developing their personality, by taking up the initiative of establishing new contacts, by learning from the positive experience of solving social and educational problems in other countries. \par }\pard\plain \qj \li0\ri0\sa60\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 \fs24\lang2057\langfe1033\cgrid\langnp2057\langfenp1033 {\f38\fs22 \par {\pntext\pard\plain\f38\fs22\lang2057\langfe1033\langnp2057 \hich\af38\dbch\af0\loch\f38 7.\tab}}\pard \qj \fi-360\li360\ri0\sa240\widctlpar\jclisttab\tx360{\*\pn \pnlvlbody\ilvl0\ls111\pnrnot0\pndec\pnstart1\pnindent360\pnsp120\pnhang{\pntxta .}} \aspalpha\aspnum\faauto\ls111\adjustright\rin0\lin360\itap0 {\f38\fs22 Please describe the role of all participating institutions and explain how an effective cooperation and distribution of tasks will be ensured. \par }\pard\plain \s29\ql \li0\ri0\widctlpar{\*\pn \pnlvlcont\ilvl0\ls0\pnrnot0\pndec }\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 \fs18\lang2057\langfe1033\cgrid\langnp2057\langfenp1033 {\f1 Each school prepares two parts: their own presentation and the programme supplied by the partner school. For instance: in music it means that each school prepares its program, sev eral songs of which are offered to the partner school. During the pupils exchange visits they work on a joint repertoire in order to prepare a joint concert. The same way is suggested for folk dance groups. Art groups would also prepare an exhibition that consists of two parts \endash homework on a previously agreed upon topic and a joint workshop depending on the ideas suggested by the host school. It can include a wide range of activities from learning of new art techniques to creating art objects. In history and history of culture it can be a theme that is to be explored first at home and then the presentation is prepared on the results of this research work. In computer science it would be possible for the pupils to apply their practical skills of using comp uters for e-mail contacts, website information, Internet conferences etc. Thus for both schools it is necessary to do the initial work \endash to decide on their own program and partly prepare the joint program that is to be carried out during the pupils exchange visits. The coordinating group will take care of schedule and time management of all activities. \par }\pard\plain \ql \li0\ri0\widctlpar{\*\pn \pnlvlcont\ilvl0\ls0\pnrnot0\pndec }\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 \fs24\lang2057\langfe1033\cgrid\langnp2057\langfenp1033 {\f1\fs18 Both schools have an access to Internet thus the most important part of communication will be via Internet. We do hope to be able to organise a videoconferenc es. Principals of both schools know each other and during the preparatory visit all schedules and themes will be finally decided upon.}{\f1 \par }\pard \qj \li0\ri0\sa240\widctlpar{\*\pn \pnlvlcont\ilvl0\ls0\pnrnot0\pndec }\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {\f38\fs22 \par {\pntext\pard\plain\f38\fs22\lang2057\langfe1033\langnp2057 \hich\af38\dbch\af0\loch\f38 8.\tab}}\pard \qj \fi-360\li360\ri0\sa240\widctlpar\jclisttab\tx360{\*\pn \pnlvlbody\ilvl0\ls111\pnrnot0\pndec\pnstart1\pnindent360\pnsp120\pnhang{\pntxta .}} \aspalpha\aspnum\faauto\ls111\adjustright\rin0\lin360\itap0 {\f38\fs22 Does the project intend to use new technologies? If yes, what kind of new technologies? How and to what extent will they be used? \par }\pard\plain \s29\ql \li0\ri0\widctlpar{\*\pn \pnlvlcont\ilvl0\ls0\pnrnot0\pndec }\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 \fs18\lang2057\langfe1033\cgrid\langnp2057\langfenp1033 {\f1 IT is supposed to be an effective means both for communication and for presentation of the end results. We intend to use videoconferences, presentation of pieces of music and art in Internet applying appropriate software and hardware. \par }\pard\plain \qj \li0\ri0\sa240\widctlpar{\*\pn \pnlvlcont\ilvl0\ls0\pnrnot0\pndec }\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 \fs24\lang2057\langfe1033\cgrid\langnp2057\langfenp1033 {\f38\fs22 \par }\pard \qj \li0\ri0\sa120\widctlpar{\*\pn \pnlvlcont\ilvl0\ls0\pnrnot0\pndec }\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {\i\f38\fs22\ul To be answered mainly for School and Language Projects}{\i\f38\fs22 (questions 9-10)}{\f38\fs22 : \par {\pntext\pard\plain\f38\fs22\lang2057\langfe1033\langnp2057 \hich\af38\dbch\af0\loch\f38 9.\tab}}\pard \qj \fi-360\li360\ri0\sa240\widctlpar\jclisttab\tx360{\*\pn \pnlvlbody\ilvl0\ls111\pnrnot0\pndec\pnstart1\pnindent360\pnsp120\pnhang{\pntxta .}} \aspalpha\aspnum\faauto\ls111\adjustright\rin0\lin360\itap0 {\f38\fs22 How will the project ensure the active participation of pupils throughout the project (planning, implementation and evaluation)? \par }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar{\*\pn \pnlvlcont\ilvl0\ls0\pnrnot0\pndec }\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {\f1\fs18 The Pupils\rquote Parliament will be responsible for organizing pupils\rquote participation in the project, collecting students\rquote ideas, planning the activities for exchange visits, coordinating the programs for music, dan ce and art presentations, organizing exhibitions, helping the teachers in collecting feedback information, processing the obtained data, planning the activities for the guests from the partner school, taking up the role of guides and hosts.}{\f1 \par }\pard \qj \li0\ri0\sa240\widctlpar{\*\pn \pnlvlcont\ilvl0\ls0\pnrnot0\pndec }\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {\f38\fs22 \par {\pntext\pard\plain\f38\fs22\lang2057\langfe1033\langnp2057 \hich\af38\dbch\af0\loch\f38 10.\tab}}\pard \qj \fi-360\li360\ri0\sa240\widctlpar\jclisttab\tx360{\*\pn \pnlvlbody\ilvl0\ls111\pnrnot0\pndec\pnstart1\pnindent360\pnsp120\pnhang{\pntxta .}} \aspalpha\aspnum\faauto\ls111\adjustright\rin0\lin360\itap0 {\f38\fs22 How will the project be integrated into the curriculum of the pupils participating in the project? \par }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar{\*\pn \pnlvlcont\ilvl0\ls0\pnrnot0\pndec }\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {\f1\fs18 The aims of the project provide for a deeper study of several subjects that make an integral part of the school cu rriculum, especially foreign languages, history, music, art, computer science. That is why it can be regarded as an exceptional opportunity to support the regular class work by practical application of knowledge in a new situation, in every way stimulatin g the students\rquote creativity.}{\f1 \par }\pard \qj \li0\ri0\sa240\widctlpar{\*\pn \pnlvlcont\ilvl0\ls0\pnrnot0\pndec }\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {\f38\fs22 \par }\pard \qj \li0\ri0\sa120\widctlpar{\*\pn \pnlvlcont\ilvl0\ls0\pnrnot0\pndec }\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {\i\f38\fs22\ul To be answered for Language projects only (questions 11-12)}{\i\f38\fs22 : \par {\pntext\pard\plain\f38\fs22\lang2057\langfe1033\langnp2057 \hich\af38\dbch\af0\loch\f38 11.\tab}}\pard \qj \fi-360\li360\ri0\sa240\widctlpar\jclisttab\tx360{\*\pn \pnlvlbody\ilvl0\ls111\pnrnot0\pndec\pnstart1\pnindent360\pnsp120\pnhang{\pntxta .}} \aspalpha\aspnum\faauto\ls111\adjustright\rin0\lin360\itap0 {\f38\fs22 Please describe for both participating schools what kind of preparation in the target language will be provided for the pupils participating in the project prior to each exchange , in terms of a) the number of hours, b) who will provide the preparation, c) method(s) to be used, and d) expected proficiency level. \par }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar{\*\pn \pnlvlcont\ilvl0\ls0\pnrnot0\pndec }\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {\f1\fs18 a. Coordinating institution: \par Advanced classes in English (40) by the teachers of English from PSG. Free communication. \par Beginner classes in Finnish (40) by the teachers of Finnish from Laukaa. Beginner communication. \par }\pard\plain \s29\ql \li0\ri0\widctlpar{\*\pn \pnlvlcont\ilvl0\ls0\pnrnot0\pndec }\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 \fs18\lang2057\langfe1033\cgrid\langnp2057\langfenp1033 {\f1 \par }\pard\plain \ql \li0\ri0\widctlpar{\*\pn \pnlvlcont\ilvl0\ls0\pnrnot0\pndec }\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 \fs24\lang2057\langfe1033\cgrid\langnp2057\langfenp1033 {\f1\fs18 b. Partner institution: \par Beginner classes in Latvian (40) by the teachers of Latvian from PSG. Beginner communication.}{\f1 \par }\pard \qj \li0\ri0\sa240\widctlpar{\*\pn \pnlvlcont\ilvl0\ls0\pnrnot0\pndec }\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {\f38\fs22 \par {\pntext\pard\plain\f38\fs22\lang2057\langfe1033\langnp2057 \hich\af38\dbch\af0\loch\f38 12.\tab}}\pard \qj \fi-357\li357\ri0\sa240\widctlpar\jclisttab\tx360{\*\pn \pnlvlbody\ilvl0\ls111\pnrnot0\pndec\pnstart1\pnindent360\pnsp120\pnhang{\pntxta .}} \aspalpha\aspnum\faauto\ls111\adjustright\rin0\lin357\itap0 {\f38\fs22 How will the pupils collaborate in practical terms during the visit to the partner school? \par }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar{\*\pn \pnlvlcont\ilvl0\ls0\pnrnot0\pndec }\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {\f1\fs18 Several work groups will have activities on separate topics directed by teacher consultants and the coordinating group: \par in music: learning of new songs in several languages, \par in folk dance: learning of new dances of different nationalities, \par }\pard\plain \s29\ql \li0\ri0\widctlpar{\*\pn \pnlvlcont\ilvl0\ls0\pnrnot0\pndec }\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 \fs18\lang2057\langfe1033\cgrid\langnp2057\langfenp1033 {\f1 in computer science: various documentation of all the materials, \par }\pard\plain \ql \li0\ri0\widctlpar{\*\pn \pnlvlcont\ilvl0\ls0\pnrnot0\pndec }\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 \fs24\lang2057\langfe1033\cgrid\langnp2057\langfenp1033 {\f1\fs18 in arts: joint plain air, \par in history and history of culture: joint study of some intercultural phenomena, \par Final presentation.}{\f1 \par }\pard \qj \li0\ri0\sa120\widctlpar{\*\pn \pnlvlcont\ilvl0\ls0\pnrnot0\pndec }\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {\f38\fs22\ul \par }{\i\f38\fs22\ul To be completed for all three project types: \par {\pntext\pard\plain\f38\fs22\lang2057\langfe1033\langnp2057 \hich\af38\dbch\af0\loch\f38 13.\tab}}\pard \ql \fi-357\li357\ri0\sa240\widctlpar\jclisttab\tx360{\*\pn \pnlvlbody\ilvl0\ls111\pnrnot0\pndec\pnstart1\pnindent360\pnsp120\pnhang{\pntxta .}} \aspalpha\aspnum\faauto\ls111\adjustright\rin0\lin357\itap0 {\f38\fs22 Project calendar. \par }\pard \qj \li357\ri0\sa240\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin357\itap0 {\i\f38\fs22\ul Language Projects}{\i\f38\fs22 cover normally one school year only (2002/03). If both class exchanges cannot take place during the same year, the project can be exceptionally extended over two years. In such a case, the table below should cover the project activities for bot h school years 2002/03 and 2003/04. In addition, the foreseen dates for both exchanges (minimum 14 days each, including travel) must be included in the table below. \par }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {\f38\fs2 \par \par \par }\trowd \trgaph108\trleft5\trbrdrt\brdrs\brdrw10 \trbrdrl\brdrs\brdrw10 \trbrdrb\brdrs\brdrw10 \trbrdrr\brdrs\brdrw10 \trbrdrh\brdrs\brdrw10 \trbrdrv\brdrs\brdrw10 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2122 \cellx2127\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth3932 \cellx6059\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth3018 \cellx9077 \pard \qc \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs22 Approximate date \par \cell Activity\cell Location \par }{\i\f38\fs22 (in the case of mobility : from / to)\cell }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs22 \trowd \trgaph108\trleft5\trbrdrt\brdrs\brdrw10 \trbrdrl\brdrs\brdrw10 \trbrdrb\brdrs\brdrw10 \trbrdrr \brdrs\brdrw10 \trbrdrh\brdrs\brdrw10 \trbrdrv\brdrs\brdrw10 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2122 \cellx2127\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth3932 \cellx6059 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth3018 \cellx9077\row }\trowd \trgaph108\trrh20\trleft5\trbrdrt\brdrs\brdrw10 \trbrdrl \brdrs\brdrw10 \trbrdrb\brdrs\brdrw10 \trbrdrr\brdrs\brdrw10 \trbrdrh\brdrs\brdrw10 \trbrdrv\brdrs\brdrw10 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr \brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2122 \cellx2127\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth3932 \cellx6059\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl \brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth3018 \cellx9077\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs20 August 2002\cell Preparatory visit\cell }{\f609\fs20 Prei \'efi }{\f38\fs20 \cell }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs20 \trowd \trgaph108\trrh20\trleft5\trbrdrt\brdrs\brdrw10 \trbrdrl\brdrs\brdrw10 \trbrdrb\brdrs\brdrw10 \trbrdrr\brdrs\brdrw10 \trbrdrh \brdrs\brdrw10 \trbrdrv\brdrs\brdrw10 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2122 \cellx2127\clvertalt \clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth3932 \cellx6059\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth3018 \cellx9077\row }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs20 October 2002\cell Pupils exchange\cell }{\f609\fs20\lang1031\langfe1033\langnp1031 Laukaa \endash Prei\'efi \endash Laukaa}{\f38\fs20\lang1031\langfe1033\langnp1031 \cell }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs20\lang1031\langfe1033\langnp1031 \trowd \trgaph108\trrh20\trleft5\trbrdrt\brdrs\brdrw10 \trbrdrl \brdrs\brdrw10 \trbrdrb\brdrs\brdrw10 \trbrdrr\brdrs\brdrw10 \trbrdrh\brdrs\brdrw10 \trbrdrv\brdrs\brdrw10 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr \brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2122 \cellx2127\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth3932 \cellx6059\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl \brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth3018 \cellx9077\row }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs20 June 2003\cell Pupils exchange\cell }{ \f609\fs20\lang1031\langfe1033\langnp1031 Prei\'efi \endash Laukaa \endash Prei\'efi}{\f38\fs20\lang1031\langfe1033\langnp1031 \cell }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 { \f38\fs20\lang1031\langfe1033\langnp1031 \trowd \trgaph108\trrh20\trleft5\trbrdrt\brdrs\brdrw10 \trbrdrl\brdrs\brdrw10 \trbrdrb\brdrs\brdrw10 \trbrdrr\brdrs\brdrw10 \trbrdrh\brdrs\brdrw10 \trbrdrv\brdrs\brdrw10 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2122 \cellx2127\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl \brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth3932 \cellx6059\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth3018 \cellx9077 \row }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs20 During project\cell Monthly video conferences\cell }{\f609\fs20 Prei\'efi, Laukaa}{\f38\fs20 \cell }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs20 \trowd \trgaph108\trrh20\trleft5\trbrdrt\brdrs\brdrw10 \trbrdrl\brdrs\brdrw10 \trbrdrb\brdrs\brdrw10 \trbrdrr\brdrs\brdrw10 \trbrdrh\brdrs\brdrw10 \trbrdrv\brdrs\brdrw10 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2122 \cellx2127\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl \brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth3932 \cellx6059\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth3018 \cellx9077 \row }\trowd \trgaph108\trrh20\trleft5\trbrdrt\brdrs\brdrw10 \trbrdrl\brdrs\brdrw10 \trbrdrb\brdrs\brdrw10 \trbrdrr\brdrs\brdrw10 \trbrdrh\brdrs\brdrw10 \trbrdrv\brdrs\brdrw10 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt \brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2122 \cellx2127\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth3932 \cellx6059\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth3018 \cellx9077\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs20 During project\cell Project group work\cell }{\f609\fs20 Prei\'efi, Laukaa}{\f38\fs20 \cell }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs20 \trowd \trgaph108\trrh20\trleft5\trbrdrt\brdrs\brdrw10 \trbrdrl\brdrs\brdrw10 \trbrdrb\brdrs\brdrw10 \trbrdrr\brdrs\brdrw10 \trbrdrh\brdrs\brdrw10 \trbrdrv\brdrs\brdrw10 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2122 \cellx2127\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl \brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth3932 \cellx6059\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth3018 \cellx9077 \row }\pard\plain \s20\ql \li0\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 \fs24\lang1036\langfe1033\cgrid\langnp1036\langfenp1033 {\f38\lang2057\langfe1033\langnp2057 \par }\pard\plain \ql \li0\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 \fs24\lang2057\langfe1033\cgrid\langnp2057\langfenp1033 {\f38 \par }\pard\plain \s19\ql \li0\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 \f297\fs20\langfe1033\cgrid\langfenp1033 {\f38\expnd0\expndtw-4\lang2057\langfe1033\langnp2057 \page \par }\trowd \trgaph108\trbrdrt\brdrs\brdrw10 \trbrdrl\brdrs\brdrw10 \trbrdrb\brdrs\brdrw10 \trbrdrr\brdrs\brdrw10 \trbrdrh\brdrs\brdrw10 \trbrdrv\brdrs\brdrw10 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl \brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth9072 \cellx9072\pard\plain \qc \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 \fs24\lang2057\langfe1033\cgrid\langnp2057\langfenp1033 { \b\f38\fs28 D.\tab COMENIUS PLAN\cell }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs22 \trowd \trgaph108\trbrdrt\brdrs\brdrw10 \trbrdrl\brdrs\brdrw10 \trbrdrb\brdrs\brdrw10 \trbrdrr\brdrs\brdrw10 \trbrdrh \brdrs\brdrw10 \trbrdrv\brdrs\brdrw10 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth9072 \cellx9072\row }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {\f38\fs20\expnd0\expndtw-4 \par }\pard \qj \li0\ri0\widctlpar\brdrt\brdrs\brdrw10\brsp20 \brdrl\brdrs\brdrw10\brsp80 \brdrb\brdrs\brdrw10\brsp20 \brdrr\brdrs\brdrw10\brsp80 \aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 \shading1000 {\i\f38\fs22\expnd0\expndtw-4 Please note that }{ \b\i\f38\fs22\expnd0\expndtw-4 each institution participating in the project must complete section D of the application form individually}{\i\f38\fs22\expnd0\expndtw-4 . \par }{\b\i\f38\fs22\expnd0\expndtw-4 \par Please answer on a separate sheet and follow the order of the questions below. }{\i\f38\fs22\expnd0\expndtw-4 Your institution's Comenius Plan should not exceed 2 pages of text. \par }\pard \qj \li0\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {\b\i\f38\fs22\expnd0\expndtw-4 \par \par }\pard \qj \li0\ri0\widctlpar\brdrt\brdrs\brdrw10\brsp20 \brdrl\brdrs\brdrw10\brsp80 \brdrb\brdrs\brdrw10\brsp20 \brdrr\brdrs\brdrw10\brsp80 \aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {\i\f38\fs22\expnd0\expndtw-4 The Comenius Plan is meant to assist your institution in the long-term plannin g of its European/international cooperation activities. Its aim is to help you reflect about and plan your institution's development policy in this area. In the discussion you should try to involve representatives of all those concerned: the man agement, teachers, pupils, parents, local educational authorities. \par \par Your Comenius Plan will also serve as a reference document for the National Agency when assessing your project application. It should therefore not be a copy of the project application (see section C of this form). \par \par At the same time, the intention is not to create unnecessary additional workload for you. Therefore, you will find only a few questions below to guide you. \par \par For more information, please consult the Guidelines for Applicants or your National Agency. \par }{\b\i\f38\fs22\expnd0\expndtw-4 \par }\pard \qj \li0\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {\i\f38\fs22\expnd0\expndtw-4 \par \par [Space for NA to include national educational policy context] \par }{\b\i\f38\fs22\expnd0\expndtw-4 \par {\pntext\pard\plain\f38\fs22\expnd0\expndtw-4\lang2057\langfe1033\langnp2057 \hich\af38\dbch\af0\loch\f38 1.\tab}}\pard \qj \fi-360\li360\ri0\sa120\widctlpar\jclisttab\tx360{\*\pn \pnlvlbody\ilvl0\ls113\pnrnot0\pndec\pnstart1\pnindent360\pnsp120\pnhang {\pntxta .}}\aspalpha\aspnum\faauto\ls113\adjustright\rin0\lin360\itap0 {\f38\fs22\expnd0\expndtw-4 How would you describe the context in which your institution is operating? \par }\pard\plain \s34\qj \li0\ri0\sa120\widctlpar{\*\pn \pnlvlcont\ilvl0\ls0\pnrnot0\pndec }\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 \f38\fs22\expndtw-4\lang2057\langfe1033\crauth1\crdate644009408\cgrid\langnp2057\langfenp1033 {Unfortunately according the statistics Preili is located in one of the less developed regions of candidate countries for EC. In daily life it appears as smaller opportunities for pupils and teachers to participate in the international }{and national }{ out of class activities as local government and parents }{(high rate of unemployment) }{cannot support these activities to necessary extent. Nevertheless the educational indicators show similar or better performance than other regions in Latvia. Teachers of PSG are qualified and motivated, pupils are bright and talented so it is a good base for international activities and cooperation. \par {\pntext\pard\plain\f38\fs22\expnd0\expndtw-4\lang2057\langfe1033\langnp2057 \hich\af38\dbch\af0\loch\f38 2.\tab}}\pard\plain \qj \fi-360\li360\ri0\sa120\widctlpar\jclisttab\tx360{\*\pn \pnlvlbody\ilvl0\ls113\pnrnot0 \pndec\pnstart1\pnindent360\pnsp120\pnhang{\pntxta .}}\aspalpha\aspnum\faauto\ls113\adjustright\rin0\lin360\itap0 \fs24\lang2057\langfe1033\cgrid\langnp2057\langfenp1033 {\f38\fs22\expnd0\expndtw-4 Has your institution got any experience of participation in international cooperation activities (other than the ones listed under section B)? \par }\pard\plain \s34\qj \li0\ri0\sa120\widctlpar{\*\pn \pnlvlcont\ilvl0\ls0\pnrnot0\pndec }\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 \f38\fs22\expndtw-4\lang2057\langfe1033\crauth1\crdate644009408\cgrid\langnp2057\langfenp1033 { Preili State gymnasium has good experience in cooperation with Norwegian schools. We have participated in two projects that were mostly financed by Norwegians. In both projects there were student and teacher exchange programmes. At the moment we are not planning activities in this field due to limited financial resources. \par {\pntext\pard\plain\f38\fs22\expnd0\expndtw-4\lang2057\langfe1033\langnp2057 \hich\af38\dbch\af0\loch\f38 3.\tab}}\pard\plain \qj \fi-360\li360\ri0\sa120\widctlpar\jclisttab\tx360{\*\pn \pnlvlbody\ilvl0\ls113\pnrnot0 \pndec\pnstart1\pnindent360\pnsp120\pnhang{\pntxta .}}\aspalpha\aspnum\faauto\ls113\adjustright\rin0\lin360\itap0 \fs24\lang2057\langfe1033\cgrid\langnp2057\langfenp1033 {\f38\fs22\expnd0\expndtw-4 Why does your institution want to participate in international cooperation projects such as Comenius 1? \par }\pard \qj \li426\ri0\sa120\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin426\itap0 {\i\f38\fs22\expnd0\expndtw-4 Which concrete outcomes would your institution like to realise? \par }\pard \qj \li0\ri0\sa120\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {\f1\fs18 There are several objectives, we do hope realize them all: \par {\listtext\pard\plain\f1\fs18\lang2057\langfe1033\langnp2057 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1 1.\tab}}\pard \qj \fi-360\li360\ri0\sa120\widctlpar\jclisttab\tx360\aspalpha\aspnum\faauto\ls116\adjustright\rin0\lin360\itap0 {\f1\fs18 Project provides obtaining new information by getting acquainted with social and cultural differences in partner countries (Finland and Latvia). \par {\listtext\pard\plain\f1\fs18\lang2057\langfe1033\langnp2057 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1 2.\tab}This project is intended to promote the idea of EC and to promote the understanding of the ideology of EC with a view of strengthening the idea of European citizenship. \par {\listtext\pard\plain\f1\fs18\lang2057\langfe1033\langnp2057 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1 3.\tab}This project is to stimulate the awareness of the values of all national cultures for the common European Home and studying the cultures of ethnic minorities as an integral part of European culture. \par {\listtext\pard\plain\f1\fs18\lang2057\langfe1033\langnp2057 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1 4.\tab}The project has also several educational aims: to develop and improve pupils\rquote commun ication and language skills, to get acquainted with the aims of the educational system and school routine in partner countries, to learn new ways and methods of studying and teaching, to learn applying of new technologies. \par {\pntext\pard\plain\f38\fs22\expnd0\expndtw-4\lang2057\langfe1033\langnp2057 \hich\af38\dbch\af0\loch\f38 4.\tab}}\pard \qj \fi-360\li360\ri0\sa120\widctlpar\jclisttab\tx360{\*\pn \pnlvlbody\ilvl0\ls113\pnrnot0\pndec\pnstart1\pnindent360\pnsp120\pnhang {\pntxta .}}\aspalpha\aspnum\faauto\ls113\adjustright\rin0\lin360\itap0 {\f38\fs22\expnd0\expndtw-4 Who is involved in defining these objectives and priorities ? Who is setting your institution's policy in this area? \par }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {\f38\fs22\expnd0\expndtw-4 Several actors \endash pupils, teachers, principal define these objectives. Certainly the School Board of PSG defines general policy. Decisions depend on human resource and financial capacity .}{\f38\fs22\expnd0\expndtw-4 \par \par \page }{ \par }\trowd \trgaph108\trbrdrt\brdrs\brdrw10 \trbrdrl\brdrs\brdrw10 \trbrdrb\brdrs\brdrw10 \trbrdrr\brdrs\brdrw10 \trbrdrh\brdrs\brdrw10 \trbrdrv\brdrs\brdrw10 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl \brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth8789 \cellx8789\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\b\f38 E.3\tab ASSOCIATED PARTNERS\cell }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38 \trowd \trgaph108\trbrdrt\brdrs\brdrw10 \trbrdrl\brdrs\brdrw10 \trbrdrb\brdrs\brdrw10 \trbrdrr\brdrs\brdrw10 \trbrdrh\brdrs\brdrw10 \trbrdrv\brdrs\brdrw10 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth8789 \cellx8789\row }\pard \qj \li0\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {\b\f38\fs22 \par }\pard \qj \li0\ri282\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin282\lin0\itap0 {\i\f38\fs22 "Associated partners" are organisations, such as associations, local or regional authorities, companies, etc. (cf. list below the table ) which will play an active role in the Comenius project. If your institution intends to involve such organisations in the project, please include them hereafter. You can only include organisations from your own country. \par }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {\b\i\f38 \par }\trowd \trgaph108\trkeep\trbrdrt\brdrs\brdrw10 \trbrdrl\brdrs\brdrw10 \trbrdrb\brdrs\brdrw10 \trbrdrr\brdrs\brdrw10 \trbrdrh\brdrs\brdrw10 \trbrdrv\brdrs\brdrw10 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth8789 \cellx8789\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\b\f38\fs20\expnd0\expndtw-4 Please give the full legal name and the status}{\b\f38\fs20\expnd0\expndtw-4\super * }{\b\f38\fs20\expnd0\expndtw-4 of the associated partners of the project:\~}{\b\f38\fs22 \cell }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs22 \trowd \trgaph108\trkeep\trbrdrt\brdrs\brdrw10 \trbrdrl\brdrs\brdrw10 \trbrdrb\brdrs\brdrw10 \trbrdrr\brdrs\brdrw10 \trbrdrh\brdrs\brdrw10 \trbrdrv\brdrs\brdrw10 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth8789 \cellx8789\row }\trowd \trgaph108\trrh433\trkeep\trbrdrt\brdrs\brdrw10 \trbrdrl\brdrs\brdrw10 \trbrdrb\brdrs\brdrw10 \trbrdrr\brdrs\brdrw10 \trbrdrh\brdrs\brdrw10 \trbrdrv\brdrs\brdrw10 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth5387 \cellx5387\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth3402 \cellx8789\pard \qc \li0\ri0\sb120\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs20 Name and address\cell Status*\cell }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs20 \trowd \trgaph108\trrh433\trkeep\trbrdrt\brdrs\brdrw10 \trbrdrl\brdrs\brdrw10 \trbrdrb\brdrs\brdrw10 \trbrdrr\brdrs\brdrw10 \trbrdrh\brdrs\brdrw10 \trbrdrv\brdrs\brdrw10 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth5387 \cellx5387\clvertalt\clbrdrt \brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \clcfpat1\clcbpat8\clshdng1250\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth3402 \cellx8789\row }\trowd \trgaph108\trrh417\trkeep\trbrdrt\brdrs\brdrw10 \trbrdrl\brdrs\brdrw10 \trbrdrb \brdrs\brdrw10 \trbrdrr\brdrs\brdrw10 \trbrdrh\brdrs\brdrw10 \trbrdrv\brdrs\brdrw10 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth5387 \cellx5387\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth3402 \cellx8789\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs22 Prei}{\f609\fs22 \'efi }{\f38\fs22 Town Council, \par }{\f609\fs22 Tirgus laukums 1, Prei\'efi, LV 5301 Latvia}{\f38\fs22 \cell Local Public Authority\cell }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs22 \trowd \trgaph108\trrh417\trkeep\trbrdrt\brdrs\brdrw10 \trbrdrl\brdrs\brdrw10 \trbrdrb\brdrs\brdrw10 \trbrdrr\brdrs\brdrw10 \trbrdrh\brdrs\brdrw10 \trbrdrv\brdrs\brdrw10 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth5387 \cellx5387\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth3402 \cellx8789\row }\trowd \trgaph108\trrh422\trkeep \trbrdrt\brdrs\brdrw10 \trbrdrl\brdrs\brdrw10 \trbrdrb\brdrs\brdrw10 \trbrdrr\brdrs\brdrw10 \trbrdrh\brdrs\brdrw10 \trbrdrv\brdrs\brdrw10 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth5387 \cellx5387\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth3402 \cellx8789\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs22 \par \cell \cell }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs22 \trowd \trgaph108\trrh422\trkeep\trbrdrt\brdrs\brdrw10 \trbrdrl\brdrs\brdrw10 \trbrdrb\brdrs\brdrw10 \trbrdrr\brdrs\brdrw10 \trbrdrh\brdrs\brdrw10 \trbrdrv\brdrs\brdrw10 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth5387 \cellx5387\clvertalt\clbrdrt \brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth3402 \cellx8789\row }\trowd \trgaph108\trrh414\trkeep\trbrdrt\brdrs\brdrw10 \trbrdrl\brdrs\brdrw10 \trbrdrb\brdrs\brdrw10 \trbrdrr \brdrs\brdrw10 \trbrdrh\brdrs\brdrw10 \trbrdrv\brdrs\brdrw10 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth5387 \cellx5387\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth3402 \cellx8789\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs22 \par \cell \cell }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38\fs22 \trowd \trgaph108\trrh414\trkeep\trbrdrt\brdrs\brdrw10 \trbrdrl\brdrs\brdrw10 \trbrdrb\brdrs\brdrw10 \trbrdrr\brdrs\brdrw10 \trbrdrh\brdrs\brdrw10 \trbrdrv\brdrs\brdrw10 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth5387 \cellx5387\clvertalt\clbrdrt \brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth3402 \cellx8789\row }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {\i\f38\fs20 \par }\pard\plain \s31\ql \li0\ri-216\sl-220\slmult0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\ilvl12\adjustright\rin-216\lin0\itap0 \f5\fs18\lang1036\langfe1033\cgrid\langnp1036\langfenp1033 {\i\f38\lang2057\langfe1033\langnp2057 * Types of organisations: \par }{\f38\lang2057\langfe1033\langnp2057 Non-profit association (local/regional/national) \par Non-profit association (international) \par Research institute \par Public authority (local) \par Public authority (regional) \par Public authority (national) \par Private company (manufacturing) \par Private company (services) \par Other type of organisation \par \par \par }\pard\plain \ql \li0\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 \fs24\lang2057\langfe1033\cgrid\langnp2057\langfenp1033 {\f38\fs2 \par }\trowd \trgaph108\trbrdrt\brdrs\brdrw10 \trbrdrl\brdrs\brdrw10 \trbrdrb\brdrs\brdrw10 \trbrdrr\brdrs\brdrw10 \trbrdrh\brdrs\brdrw10 \trbrdrv\brdrs\brdrw10 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl \brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth8789 \cellx8789\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\b\f38 E.4\tab DECLARATION\cell }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\f38 \trowd \trgaph108\trbrdrt\brdrs\brdrw10 \trbrdrl\brdrs\brdrw10 \trbrdrb\brdrs\brdrw10 \trbrdrr\brdrs\brdrw10 \trbrdrh\brdrs\brdrw10 \trbrdrv\brdrs\brdrw10 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth8789 \cellx8789\row }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {\i\f1\fs18 \par }\pard \qj \li0\ri282\widctlpar\tx8789\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin282\lin0\itap0 {\i\f38\fs22 To be signed and stamped by the person legally authorised to sign on behalf of your insti tution. Please note that the signature and the stamp has to be in the original on the application to be sent to your National Agency. \par }\pard \ql \li0\ri1701\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin1701\lin0\itap0 {\i\f1\fs18 \par \par }\trowd \trgaph108\trleft-108\trbrdrt\brdrs\brdrw10 \trbrdrl\brdrs\brdrw10 \trbrdrb\brdrs\brdrw10 \trbrdrr\brdrs\brdrw10 \trbrdrh\brdrs\brdrw10 \trbrdrv\brdrs\brdrw10 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth8897 \cellx8789\pard \ql \li0\ri-108\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin-108\lin0 {\i\f1\fs20 "I, the undersigned, certify that the information contained in this application form is correct to the best of my knowledge.\'94 \par \par \par Place:}{\i\f313\fs20 Prei\'efi}{\i\f1\fs20 \tab \tab \tab \tab \tab \tab \tab Date: 28.02.2002 \par \par \par \par Name and position in capital letters:}{\i\f313\fs20 J\'e2nis Egl\'eetis, Principal}{\i\f1\fs20 \par \par \par \par Signature:\tab \tab \tab \tab \tab \tab Stamp of the institution: \par \par \par \par \par \par \par \par \par \cell }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\i\f1\fs20 \trowd \trgaph108\trleft-108\trbrdrt\brdrs\brdrw10 \trbrdrl\brdrs\brdrw10 \trbrdrb\brdrs\brdrw10 \trbrdrr\brdrs\brdrw10 \trbrdrh\brdrs\brdrw10 \trbrdrv \brdrs\brdrw10 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth8897 \cellx8789\row }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 { \par }}

  Bilžu galerija
Bilžu galerija
  Vārda dienas
Gundars, Kurts, Knuts
© Alex
Rakstīt PVG         Lietot kā sākumlapu         Saglabāt saiti
Webmaster