PVG

Top.LV

LV     LV

Jaunumi

Arhīvs

Izglītība

Absolventi

Serviss

Atsauksmes

--> --> -->
  Par PVĢ
  Uzņemšana
    Virtuālā PVĢ
    E-klase
    Uzdevumi.lv
    StartIT.lv
    Pasākumu plāns
    PVĢ bibliotēka
    PVĢ panākumi
    Tradīcijas
    Parlaments
    Skolas projekti
    Skolēnu projekti
    PVĢ avīze
    Bildes
    Stundu saraksts
    Mācību materiāli
    Labā prakse
  Datorlapa
  Preiļu bibliotēka
  Preili.lv
  Dažādas vietnes
  Latvija un ES
    Ģimnaziādes
    Atklātā olimpiāde
  Konkurss Krauklīts
Saules aktivitāte PVĢ Solis
Projekts SOLIS
  0 W/m2

  Meklēt
  Sūtīt SMS
LMT   TELE2   Bite
 
  Apmeklētāji
  
 
Iestājeksāmeni Preiļu Valsts ģimnāzijā 2002. gadā

Uzņemšanas noteikumi Preiļu Valsts ģimnāzijā 2002./2003. m.g.

Preiļu Valsts ģimnāzija
2002./2003. mācību gadā uzņem ģimnāzistus sekojošās vispārējās vidējās izglītības programmās:

· humanitāro un sociālo zinību
· matemātikas un dabaszinību
· matemātikas un datoru
· profesionālajā (komercizglītības)
· vispārizglītojošajā

Dokumentus uz 10. klasi (1. kursu) pieņem kancelejā darbdienās no 900 līdz 1600.

Iesniedzamie dokumenti:
1. Direktoram adresēts iesniegums, kurā norādīta vēlamā programma (iesnieguma veidlapas izsniegs kancelejā).
2. Apliecība par pamatizglītību.
3. Dzimšanas apliecības kopija.
4. Foto kartiņas (2 gab. 3 x 4 cm).
5. Izziņa no ģimenes ārsta par to, ka ir veikta profilaktiskā medicīniskā apskate un potēšana.
6. Olimpiāžu sasniegumus apliecinoši dokumenti (tikai jāuzrāda).
7. Iesniegums par dzīvošanu internātā (ja nepieciešams; iesnieguma veidlapas izsniegs kancelejā).
8. Izziņa no dzīves vietas (pagasta padome, pilsētas dome) par pierakstu.

Iestājeksāmeni šī gada 18. jūnijā:
· Pulksten 10.00 eseja latviešu valodā
· Pulksten 13.00 tests matemātikā
· Svešvalodu zināšanu pārbaude 19. jūnijā pulksten 10.00
Uzziņas pa tālruni 53 21663


Uzticies mums un nāc!
Uzņemšanas noteikumi PVĢ 2002./2003. mācību gadā

Apstiprinu. J. Eglītis, PVĢ direktors, 08.04.2002.
Saskaņoju. J. Elksnis PVĢ padomes priekšsēdētājs, 08.04.2002. 

1. PVĢ uzņem skolēnus ar pamatskolas izglītību, kuriem Apliecībā par pamatizglītību (atzīmju lapā) atzīmes nav zemākas par 4 ballēm.

2. Skolēni var iesniegt dokumentus uz jebkuru programmu. Ieskaitīšana programmā notiek pamatojoties uz divu iestājpārbaudījumu (matemātikā rakstos un latviešu valodā rakstos) rezultātiem. Ieskaitīti tiek skolēni, kuri abos pārbaudījumos ir uzrādījuši pietiekamas zināšanas.

3. Humanitārajā programmā pirmkārt ņem vērā domraksta rezultātus, komerciālajā matemātikas un dabaszinību un matemātikas un datoru programmā - matemātikas pārbaudes darba rezultātus, vispārīgajā programmā - divu iestājpārbaudījumu rezultātus.

4. Skolēni, kuri abos pārbaudījumos uzrādījuši pietiekamas zināšanas, bet konkursa dēļ nav uzņemti kādā programmā, var pieteikties uz citu programmu, ja ir brīvas vietas.

5. Bez iestājpārbaudījumiem tiek uzņemti skolēni, kuri pēdējā pamatskolas gadā ieguvuši godalgotas vietas rajona vai valsts olimpiādēs sekojošos priekšmetos:
· valodas, vēsture - humanitārajā un vispārīgajā programmā,
· matemātika - komerciālo un sociālo zinību, matemātikas un dabaszinību, vispārīgajā programmā,
· bioloģija, fizika, ķīmija - matemātikas un dabaszinību, vispārīgajā programmā.

6. Nākamajā dienā pēc uzņemšanas rezultātu paziņošanas visi jaunuzņemtie ģimnāzisti veic pārbaudes darbu svešvalodā, lai noteiktu zināšanu līmeni un atbilstošāko grupu tālākai šīs valodas apguvei.


  Bilžu galerija
Bilžu galerija
  Vārda dienas
Vanda, Veneranda, Venija
© Alex
Rakstīt PVG         Lietot kā sākumlapu         Saglabāt saiti
Webmaster