PVG

Top.LV

LV     LV

Jaunumi

Arhīvs

Izglītība

Absolventi

Serviss

Atsauksmes

--> --> -->
  Par PVĢ
  Uzņemšana
    Virtuālā PVĢ
    E-klase
    Uzdevumi.lv
    StartIT.lv
    Pasākumu plāns
    PVĢ bibliotēka
    PVĢ panākumi
    Tradīcijas
    Parlaments
    Skolas projekti
    Skolēnu projekti
    PVĢ avīze
    Bildes
    Stundu saraksts
    Mācību materiāli
    Labā prakse
  Datorlapa
  Preiļu bibliotēka
  Preili.lv
  Dažādas vietnes
  Latvija un ES
    Ģimnaziādes
    Atklātā olimpiāde
  Konkurss Krauklīts
Saules aktivitāte PVĢ Solis
Projekts SOLIS
  0 W/m2

  Meklēt
  Sūtīt SMS
LMT   TELE2   Bite
 
  Apmeklētāji
  
 
Panākumi mācību priekšmetu olimpiādēs
Preiļu Valsts ģimnāzija 2006./2007.m.g.

1. kursā 2006./2007.m.g.

Dagnija Brusa    
- 3. vieta rajona konkursā „Pazīsti savu organismu” /skolotājs  F. Livmanis/

Zanda Kivleniece
– 2. vieta rajona matemātikas olimpiādē /K. Tarasova/

Oskars Pakers
- 1. vieta rajona ķīmijas olimpiādē /V. Pastare/
- 2. vieta rajona fizikas olimpiādē /E. Bleive/
- 2. vieta Valsts fizikas olimpiādē /E. Bleive/

Lauma Lazdāne
- 3. vieta rajona ķīmijas olimpiādē /V. Pastare/
- atzinība rajona skatuves runas konkursā /R. Pastare/
- 2. vieta vācu valodas reģionālā tālākizglītības centra rīkotajā konkursā skolēniem 3. kārtā /A. Lazdāne/

Dace Puncule
- 1. vieta rajona vizuālās mākslas olimpiādē /M. Abricka/
- 2. vieta rajona meiteņu mājsaimniecības olimpiādē (atzinība par mājas darbu) /A. Puncule/
- 2. vieta Valsts meiteņu mājsaimniecības olimpiādē /A. Puncule/
- 3. vieta Valsts vizuālās mākslas olimpiādē /M. Abricka/

Edgars Ruskulis
- 3. vieta rajona fizikas olimpiādē /E. Bleive/
- 1. vieta RTU rīkotajā elektronikas olimpiādē /M. Lisova/

Kaspars Rivars
- atzinība rajona fizikas olimpiādē /E. Bleive/

Antra Brice
- dižās stāstnieces tituls Valsts 10. stāstnieku konkursā `Teici, teici, valodiņa` /I. Rožinska/

Edgars Biezaitis
- 2. vieta 2. atklātās Latgales novada vācu valodas kā 3. svešvalodas olimpiādē /A. Lazdāne/

Vizma Mičule
- 2. vieta Latgales reģiona 1. atklātās latviešu valodas un literatūras olimpiādē  /M. Opule/

Lāsma Pauniņa
- atzinība Latgales reģiona 1. atklātās latviešu valodas un literatūras olimpiādē /M. Opule/


2. kursā 2006./2007.m.g.

Meldra Romanovska
- 3. vieta rajona konkursā „Pazīsti savu organismu” /I. Gāga/
- 2. vieta rajona vācu valodas olimpiādē /A. Lazdāne/
- 2. vieta rajona angļu valodas olimpiādē /A. Verza/
- atzinība rajona fizikas olimpiādē  /E. Bleive/

Sanita Anspoka
- 2. vieta rajona matemātikas olimpiādē /K. Tarasova/

Iļja Svetlovs
- 2. vieta rajona matemātikas olimpiādē /K. Tarasova/
- 3. vieta 3. Latgales novada fizikas olimpiādē /E. Bleive/

Mārtiņš Petrāns
- 1. vieta rajona ķīmijas olimpiādē /V. Pastare/

Marija Skvorcova
- 2. vieta rajona ķīmijas olimpiādē /V. Pastare/

Laura Mazure
- 3. vieta rajona ķīmijas olimpiādē /V. Pastare/

Kaspars Biezaitis
- 1. vieta rajona vācu valodas olimpiādē /V. Pīzele/
- 1. vieta rajona bioloģijas olimpiādē /I. Gāga/
- 1. vieta 2. atklātās Latgales novada vācu valodas kā 3. svešvalodas olimpiādē /V. Pīzele/

Rita Cibule
- 1. vieta rajona vācu valodas olimpiādē /A. Lazdāne/

Laine Naglinska
- 3. vieta rajona angļu valodas olimpiādē /A. Verza/

Laila Dambīte
- 2. vieta rajona vizuālās mākslas olimpiādē /M. Abricka/

Inguna Anspoka
- 3. vieta rajona latviešu valodas un literatūras olimpiādē /R. Pastare/
- atzinība rajona fizikas olimpiādē /M. Lisova/

Kristīne Karpiņeca
- atzinība rajona latviešu valodas un literatūras olimpiādē /R. Pastare/

Kristīne Tropa
- atzinība rajona latviešu valodas un literatūras olimpiādē /R. Pastare/

Uģis Vilcāns
- 2. vieta rajona skolu datorātrrakstīšanas konkursā 2007 /J. Erts/

Maruta Pinka
– 3. vieta KORUPCIJAS NOVĒRŠANAS UN APKAROŠANAS BIROJA plakātu un karikatūru konkursā „Vieglai naudai smagas sekas...” plakātu kategorijā /M. Abricka/

Elīna Poplavska
- 3. vieta 2. atklātās Latgales novada vācu valodas kā 3. svešvalodas olimpiādē /V. Pīzele/

Sanita Sparāne
- atzinība vācu valodas reģionālā tālākizglītības centra rīkotajā konkursā skolēniem 3. kārtā /A. Lazdāne/


3. kursā 2006./2007.m.g.

Marina Timošenko
- 1. vieta rajona matemātikas olimpiādē /I. Ivanova/
- 3. vieta rajona ķīmijas olimpiādē /F. Livmanis/
- 3. vieta rajona biznesa ekonomisko pamatu olimpiādē /Z. Didriksone/
- 3. vieta rajona vācu valodas olimpiādē /A. Lazdāne/
- 3. vieta rajona fizikas olimpiādē /M. Lisova/
- atzinība valsts atklātajā matemātikas olimpiādē /I. Ivanova/

Elga Ivdre
- 2. vieta rajona matemātikas olimpiādē /I. Ivanova/
- 3. vieta rajona ķīmijas olimpiādē /F. Livmanis/
- 3. vieta rajona bioloģijas olimpiādē /I. Gāga/

Kristīne Brice
- 3. vieta rajona matemātikas olimpiādē /L. Pauniņa/
- atzinība rajona biznesa ekonomisko pamatu olimpiādē /Z. Didriksone/

Baiba Luriņa
- 1. vieta rajona kultūras vēstures olimpiādē /A. Svile/
- 2. vieta Valsts kultūras vēstures olimpiādē /A. Svile/

Madara Lazdāne
- 2. vieta rajona kultūras vēstures olimpiādē /A. Svile/

Jeļena Solovjova
- 2. vieta rajona kultūras vēstures olimpiādē /A. Svile/
- 2. vieta rajona vizuālās mākslas olimpiādē /M. Abricka/

Iveta Upeniece
- atzinība rajona kultūras vēstures olimpiādē  /A. Svile/

Deniss Osetrovs
- 2. vieta rajona biznesa ekonomisko pamatu  olimpiādē /Z. Didriksone/
- atzinība rajona vēstures olimpiādē /N. Pīzele/
- 1. vieta rajona ģeogrāfijas olimpiādē /V. Caune/
- 3. vieta rajona fizikas olimpiādē /E. Bleive/

Jānis Raubiško
- atzinība rajona biznesa ekonomisko pamatu  olimpiādē /Z. Didriksone/

Guna Logina
- 1. vieta rajona angļu valodas olimpiādē /D. Zarāne/
- 1. vieta rajona latviešu valodas un literatūras olimpiādē /S. Kivko/
- 2. vieta rajona ģeogrāfijas olimpiādē /V. Caune/
- 1. vieta Latvijas 31. skolēnu zinātniskajā konferencē ( cittautu valodniecības un ārzemju literatūras zinātnes un vēstures sekcijā) /D. Zarāne/

Pauls Vaivods
- 1. vieta rajona vēstures olimpiādē /N. Pīzele/

Andris Danovskis
- 2. vieta rajona vēstures olimpiādē /N. Pīzele/

Edīte Šņepste
- 3. vieta rajona latviešu valodas un literatūras olimpiādē /S. Kivko/
- 3. vieta rajona skolu datorātrrakstīšanas konkursā 2007 /I. Pakers/

Jevgēnijs Zinovjevs
- 2. vieta rajona informātikas olimpiādē /J. Erts/
- 2. vieta Latgales novada olimpiādē lietišķajā informātikā „Paskāla ritenis” /J. Erts/

Aleksandrs Kaļinovs
- 2. vieta rajona fizikas olimpiādē /E. Bleive/

Aija Spūle
– atzinība rajona skatuves runas konkursā /S. Kivko/

Līga Karčevska
- dižās stāstnieces tituls Valsts 10. stāstnieku konkursā `Teici, teici, valodiņa` /I. Rožinska/

Artūrs Mičulis
- atzinība Latgales novada olimpiādē lietišķajā informātikā „Paskāla ritenis” /J. Erts/

Santa Pīzele
– 2. vieta Junior Achievement – Latvija (JAL) un SEB Unibankas kopīgā projekta – banku darbības datorsimulācijas spēlē SEB banka darbībā (kopā ar Līgu Volonti) /Z. Didriksone/

Līga Volonte
- 2. vieta Junior Achievement – Latvija (JAL) un SEB Unibankas kopīgā projekta – banku darbības datorsimulācijas spēlē SEB banka darbībā (kopā ar Santu Pīzeli) /Z. Didriksone/
- atzinība Junior Achievement – Latvija konkursā  „Tava reklāma” /Z. Didriksone/

Andris Gribuška
– 1. vieta RTU rīkotajā elektronikas olimpiādē /M. Lisova/

Konkursi

Komandas uzvara rajona konkursā `Erudīts` 1. vieta
Jānis Jubels 3.D, Marina Timošenko 3.D, Guna Logina 3.H, Andris Gribuška 3.A, Jānis Raubiško 2.K.  /I. Patmalniece/

Valsts debašu turnīrā  Madara Ļaksa, Baiba Luriņa, Maira Pastare (3.D kurss 12. kl.)  ieguva 3. vietu.  /V. Pastare/

PVĢ jauktā kora dalībnieki. Jauktais koris ieguva 1. pakāpes diplomu valstī
2.D - Ondzule Evita, Sparāne Sanita, Potapova Elīna, Skutelis Māris, Vilcāns Uģis, Kursīte Sandra, Stafeckis Pēteris
1.B - Siliņa Inta, Petrovska Laura, Broka Agnese, Pastare Madara, Liepiņš Jānis,
1.A - Struka Agrita, Tuče Evita, Prikule Agita, Sporāne Ieva, Vilcāns Rihards
1.D - Brusa Dagnija, Pakere Ieva, Čača Iluta,
3.B - Pastare Ligita
3.A - Kirillova Viktorija, Skurule Irita, Akentjeva Inta, Bulmeistare Liene
3.K - Klindžāne Sanita, Brice Kristīne
3.D - Grigale Līva, Gavare Sandra, Ļaksa Madara
3.H - Kurme Ligita
2.K - Prikule Maija, Pastars Edgars, Raubiško Jānis
1.KV - Livdāns Andis, Brice Antra

Jauktais vokālais ansamblis - 1.pakāpes diploms Latgales novada skatē (vērtējums valsts kontekstā).
Siliņa Inta, Prikule Maija, Sparāne Sanita, Skurule Irita, Čača Iluta, Brusa Dagnija, Pastars Edgars, Skutelis Māris, Raubiško Jānis, Vilcāns Uģis, Livdāns Andis

Dienvidlatgales novada tradicionālās dejas sacīkstes uzvarētāji
Lielais dejotājs (2. pakāpe) - Jolanta Ūzuliņa, Rihards Vilcāns, Agita Prikule, Mārtiņš Bērziņš
Dižais dejotājs (1. pakāpe) - Kristaps Ancāns, Līga Karčevska, Antra Brice, Madara Brice, Lauris Vilcāns

* Dižā dziedātāja valstī - Antra Brice
* Dižā stāstniece valstī - Antra Brice, Līga Karčevska

Kopas dalībnieki, citu skolu audzēkņi:
Rožupes pamatskola - Dižais dejotājs(1.pakāpe) Marta Vaivode, Raimonds Ancāns (novadā), Dižā dziedātāja valstī - Marta Vaivode, absolvente- Aija Ancāne
Preiļu 2. vidusskola - Dižais dejotājs (1. pakāpe) Māra Rožinska (novadā), Lielais dejotājs (1. pakāpe) Armands Ziemelis
Preiļu 1. pamatskola - Dižais dejotājs (1. pakāpe) - Guntra Zagorska, Jānis Eglītis, Ervīns Mūrnieks, Lāsma Mukāne, Rūdolfs Liepnieks

Preiļu rajona konkurss „Balsis”
1. pakāpe VIA „D- Light” - Armands Zagorskis, Jānis Raubiško, Andrievs Jakovels, Jānis Eglītis
2. pakāpe VIA „Ze Piters” - Edgars Pastars, Māris Skutelis, Antra Brice, Pēteris Stafeckis
3. pakāpe VIA „Playback” - Olga Jermakova, Deniss Kukulis, Rihards Vilcāns, Santa Dakule  Bilžu galerija
Bilžu galerija
  Vārda dienas
Rodrigo, Rauls
© Alex
Rakstīt PVG         Lietot kā sākumlapu         Saglabāt saiti
Webmaster