PVG

Top.LV

LV     LV

Jaunumi

Arhīvs

Izglītība

Absolventi

Serviss

Atsauksmes

--> --> -->
  Par PVĢ
  Uzņemšana
    Virtuālā PVĢ
    E-klase
    Uzdevumi.lv
    StartIT.lv
    Pasākumu plāns
    PVĢ bibliotēka
    PVĢ panākumi
    Tradīcijas
    Parlaments
    Skolas projekti
    Skolēnu projekti
    PVĢ avīze
    Bildes
    Stundu saraksts
    Mācību materiāli
    Labā prakse
  Datorlapa
  Preiļu bibliotēka
  Preili.lv
  Dažādas vietnes
  Latvija un ES
    Ģimnaziādes
    Atklātā olimpiāde
  Konkurss Krauklīts
Saules aktivitāte PVĢ Solis
Projekts SOLIS
  0 W/m2

  Meklēt
  Sūtīt SMS
LMT   TELE2   Bite
 
  Apmeklētāji
  
 
Runa LIIS projekta paveikto darbu prezentācijā
Runa LIIS projekta paveikto darbu prezentācijā

Juris Erts, direktora vietnieks informātikas jautājumos
1999.gada 23.decembrī

Atpakaļ uz iepriekšējo lapu

Priecājos, līdz ar visiem klātesošajiem, redzēt kopā visus tos, kuri lielākā vai mazākā mērā ir saistīti ar Latvijas izglītības informatizācijas sistēmas (LIIS) projektu un tā norisi Preiļu rajonā. Projekts sākās 1997.gada 13.jūnijā. Tā lūk ir pienācis 1999.gada decembris, kad LIIS projekts var pavilkt svītru zem padarītajiem darbiem, izdarīt secinājumus un izvirzīt uzdevumus nākotnei. Preiļu rajonā projekta ietvaros ir izdarīts daudz, varētu teikt, ka pat vairāk kā plānots: 1998.gada vasarā tiek izremontēts kabinets, kurā šobrīd atrodamies, un 13.jūlijā tajā tiek uzstādīta datorklase ar 10 moderniem multimediju datoriem. Preiļu Valsts ģimnāzija top par reģionālo datorcentru. Tiek uzstādīts serveris, kura primārais uzdevums ir uzglabāt LIIS projekta ietvaros izstrādāto datu bāzu datus un nodrošināt datu plūsmu uz LIIS galveno serveri. LIIS datu bāzes satur informāciju par visiem skolēniem, skolotājiem, skolas pasi, pārskatu u.c. Ir izveidota liela datu bāze ar plašu mācību materiālu klāstu daudzos mācību priekšmetos. Tas viss ir pieejams uz šī servera. 1998.gada 5 mēnešos - no augusta līdz decembrim centrā notiek skolotāju un pilsētas un rajona iedzīvotāju datorapmācība, kā arī paralēli notiek skolēnu apmācība. Tiek apmācīti 25 skolotāji, 6 Izglītības pārvaldes darbinieki un 28 rajona iedzīvotāji. Kopā 59 cilvēki. 1999.gadā apmācība turpinās. Pavasarī ar LIIS projekta vadību tiek ievadītas sarunas par Interneta uzstādīšanu Preiļu Valsts ģimnāzijā un mums neatteica - 1999.gada jūlija sākumā Latnet ierīkoja radio pieslēgumu. Lai pieslēgtu ģimnāziju Internetam bija nepieciešams ierīkot centrālo mezglu, kuru uzstādīja radio un televīzijas translācijas tornī - Preiļu augstākajā būvē. Tas deva iespēju attīstīties Preiļu pilsētas un daļēji rajona internetizācijai. Rudenī, pateicoties LIIS projekta finansējumam, tapa iespējams pieslēgt Internetu arī Preiļu 2.vidusskolai, Preiļu 1.pamatskolai un Izglītības pārvaldei. Bija plānots ierīkot Internetu arī centra filiālēm Līvānos un Aglonā, bet visam tam nepietika piešķirtā finansējuma. Ar Interneta uzstādīšanu citām skolām, iestādēm un firmām nodarbojas filma Axel. Interneta uzstādīšana datorcentram var teikt bija otrā elpa - tiek instalēts Interneta serveris un augustā tiek izvietotas skolas mājas lapas, kuras vēlāk varēs arī aplūkot. Interneta serverī tiek piedāvāts izvietot mājas lapas jebkurai rajona vai pilsētas skolai. Pagaidām skolas izstrādā savas Web lapas, bet es domāju, ka nākošgad tās tiks izvietotas. Skolā ir dibināta skolēnu mācību firma “Beta”, kura nodarbojas ar Web lapu izstrādi pēc pasūtījuma. Dažas Web lapas var aplūkot arī no mūsu lapu saišu lapas. Darbs pie lapu izstrādes ir interesants un aizraujošs, šajā darbā tiek iesaistīti skolēni. Lai šo darbu veiktu notiek attiecīga skolēnu apmācība - skolēniem tiek organizēti bezmaksas kursi Web lapu izstrādē. Rudenī rajons saņēma 49 jaunus datorus, t.sk. arī Preiļu Valsts ģimnāzijā tiek uzstādīti 14 jaunie datori, uz kuriem arī pašreiz notiek darbs. 10 datori tiek nodoti tālāk rajons skolām, jo uzskatījām, ka datorklase jāatjauno, jo centrā, kur notiek skolotāju apmācība, tomēr jābūt labākai datortehnikai. Pa 10 jaunajiem datoriem tiek uzstādīts arī reģionālā centra filiālēs - Līvānu 1.vidusskolā un Aglonas vidusskolā. Pēc datoru pārdales un instalēšanas katrā rajona skolā ir vismaz viens moderns multimediju dators. Tas dod iespēju veikt LIIS uzdevumu - veikt nepieciešamo datu ievadi elektroniskā veidā un nogādāt uz centru. Uz doto brīdi centra serverī atrodas visi rajona dati par skolēniem un skolotājiem, skolas pasēm un skolu pārskatiem, kas arī bija jāizdara. Runājot par apmācību var teikt, ka pa šo gadu kursos ir apmācīti 92 skolotāji, 12 Izglītības pārvaldes darbinieki, 24 skolēni, 57 pilsētas un rajona iedzīvotāji, nepārtraukti notikušas mācību stundas skolēniem. Ir organizēti arī vairāki semināri. Seminārs skolu direktoriem par datoru izmantošanu skolas administrācijas darbā, direktoru vietniekiem mācību darbā par datoru izmantošanu viņu darbā un LIIS programmu pārskats, vēstures skolotājiem par Latvijas vēstures datorenciklopēdijas izmantošanu vēstures mācīšanā, u.c. Nākotnes plāni - 2000.gadā veikt skolotāju apmācību, organizēt dažādus kursus pilsētas un rajona iedzīvotājiem. Mūsu plānos ir attīstīt daatoraprīkojumu klasē, jo ne viss ir tā kā vajadzētu būt. Ir nepieciešams datu projektors, kura trūkums ir jūtams arī šodien. Ir nepietiekams arī datoru skaits. Šobrīd skolā uz 1 datoru ir 10 skolēni. Labi būtu, ja uz vienu datoru būtu ne vairāk kā 6-7 skolēni. Šie ir primārie mūsu centra uzdevumi tehniskā nodrošinājuma uzlabošanā. Paldies LIIS projektam - par doto iespēju tapt par tiem, kas mēs pašreiz esam. Izglītības pārvadei - par pareizo izvēli un lietišķo sadarbību, Rajona padomei par sniegto finansējumu darbinieku algai un skolotāju kursu finansēšanai. Paldies sponsoriem par finansiālu atbalstu datoraprīkojuma iegādei. Ceram arī uz turpmāku atbalstu. Sīkāk par LIIS projekta uzdevumiem, mērķiem un padarīto Preiļu rajonā pastāstīs Izglītības pārvaldes datorcentra vadītājs un LIIS projekta koordinators Preiļu rajonā - Valdis Lociks.

Atpakaļ uz iepriekšējo lapu


  Bilžu galerija
Bilžu galerija
  Vārda dienas
Gundars, Kurts, Knuts
© Alex
Rakstīt PVG         Lietot kā sākumlapu         Saglabāt saiti
Webmaster