PVG

Top.LV

LV     LV

Jaunumi

Arhīvs

Izglītība

Absolventi

Serviss

Atsauksmes

--> --> -->
  Par PVĢ
  Uzņemšana
    Virtuālā PVĢ
    E-klase
    Uzdevumi.lv
    StartIT.lv
    Pasākumu plāns
    PVĢ bibliotēka
    PVĢ panākumi
    Tradīcijas
    Parlaments
    Skolas projekti
    Skolēnu projekti
    PVĢ avīze
    Bildes
    Stundu saraksts
    Mācību materiāli
    Labā prakse
  Datorlapa
  Preiļu bibliotēka
  Preili.lv
  Dažādas vietnes
  Latvija un ES
    Ģimnaziādes
    Atklātā olimpiāde
  Konkurss Krauklīts
Saules aktivitāte PVĢ Solis
Projekts SOLIS
  0 W/m2

  Meklēt
  Sūtīt SMS
LMT   TELE2   Bite
 
  Apmeklētāji
  
 
Notikumi PVĢ

2014. / 2015. mācību gads

20.08.2015.
25. augustā skolēnu uzņemšana 10. klasē
Preiļu Valsts ģimnāzijā iestājpārbaudījumi skolēnu uzņemšanai 10. klasē notiks 25. augustā plkst. 10.00.
Dokumentu iesniegšana no plkst. 9.00–14.00
Bez iestājpārbaudījumiem uzņemsim skolēnus, kuriem ir godalgotas vietas olimpiādēs vai vidējā atzīme Apliecībā par pamatizglītību ir vismaz 7.
Papildus informācija pa tālr.65321663
PVĢ administrācija
23.07.2015.
PVĢ aicina atbalstīt un balsot par projektu `Veikborda trases izveide Preiļos` arī II atlases kārtā
No 3. - 31. augustam ir projekta balsošanas II kārta! Pēc I kārtas visas balsis nullējās un balsošana sākas no jauna! Lūgums nobalsot arī šoreiz visos 3 veidos!
Preiļu novada dome plāno paplašināt Preiļu pludmales aktīvās atpūtas zonu, uzstādot 200m garu veikborda trasi. Veikborda trases uzstādīšana ļaus dažādot aktīvās atpūtas iespējas bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem.
Līdz 31. augustam katrs var nobalsot bez maksas ar 4 balsīm:
1) 2 balsis www.labiedarbi.lv web lapā - http://labiedarbi.lv/lv/projekts/veikborda-trases-izveide-preilos - izvēlies labajā pusē reģistrēties, reģistrē savu mobilo tālruni ar paroli, saņem kodu un nobalso,
2) 1 balss, ja esi portāla draugiem.lv lietotājs - http://www.draugiem.lv/special/labiedarbi/?project=1288,
3) 1 balss, ja ir e-pasts www.inbox.lv interneta vietnē - http://labiedarbi.inbox.lv/project?id=1288.
PALDIES!!!
13.07.2015.
2014./2015. mācību gada centralizēto eksāmenu rezultāti!
Centralizēto eksāmenu latviešu valodā kārtoja 60 ģimnāzisti. Kopvērtējumā 80% un vairāk ir ieguvuši 17 (28%) audzēkņi – Daiga Golubeva (93%); Simona Rubine (92%); Anete Vintiša (89%); Kārlis Sīlis (88%); Samanta Smirnova (86%); Ieva Skutele (86%); Amanda Pastare (85%); Vineta Haritonova (85%); Martiņš Lisovs (85%); Solvita Šņepste (85%); Liene Šmeikste (84%); Edgars Mičulis (84%); Diāna Černenko (82%); Jūlija Mihailova (82%); Lāsma Anspoka (82%); Anna Svetlova (81%); Zane Čerpakovska (80%).
Centralizēto eksāmenu matemātikā kārtoja 59 ģimnāzisti. Kopvērtējumā 80% un vairāk ir ieguvuši 11 (18%) audzēkņi – Mārtiņš Lisovs (100%); Anete Vintiša (95%); Linda Klindžāne (93%); Raimonds Reščenko (92%); Vineta Haritonova (91%); Edgars Mičulis (91%); Liene Šmeikste (90%); Ērika Gribonika (90%); Anna Svetlova (89%); Samanta Smirnova (87%); Austris Bogdanovs (83%).
Centralizēto eksāmenu angļu valodā kārtoja 51 ģimnāzists. Labākos vērtējumus ir ieguvuši Edgars Mičulis (94%); Dairis Dolģis (80%).
Centralizēto eksāmenu krievu valodā kārtoja 11 ģimnāzisti. Labāko vērtējumu ir ieguvusi Jevgeņija Rinkina (81%).
Centralizēto eksāmenu bioloģijā kārtoja 8 ģimnāzisti. Labāko vērtējumu ir ieguvusi Simona Rubine (78%)
Centralizēto eksāmenu fizikā kārtoja 7 ģimnāzisti. Labāko vērtējumu ir ieguvis Mārtiņš Lisovs (80%).
Centralizēto eksāmenu ķīmijā kārtoja 9 ģimnāzisti. Labākos vērtējumus ir ieguvuši Anete Vintiša (93%); Mārtiņš Lisovs (90%); Vineta Haritonova (85%).
Centralizēto eksāmenu vēsturē kārtoja viens ģimnāzists – Armands Ūzuliņš (87%).
Veiksmi absolventiem studijās!
Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā


19.06.2015.
Sertifikātu izsniegšana PVĢ
PVĢ 2015. gada absolventi sertifikātus varēs saņemt:
30. jūnijā no plkst. 16.30-18.30 un
1. jūlijā no plkst. 9.00-12.00.
PVĢ administrācija
3.06.2015.
Skolēnu uzņemšana Preiļu Valsts ģimnāzijā 2015. gadā!
Preiļu Valsts ģimnāzijā iestājpārbaudījumi skolēnu uzņemšanai 10. klasē šī gada 16. jūnijā plkst.10.00.
Dokumentu iesniegšana 15. jūnijā no plkst. 9.00–16.00 un 16. jūnijā no plkst. 8.00–9.30
Bez iestājpārbaudījumiem tiek uzņemti skolēni, kuriem ir godalgotas vietas olimpiādēs vai vidējā atzīme Apliecībā par pamatizglītību ir vismaz 7 balles.
Visa informācija par audzēkņu uzņemšanu
Papildus informācija pa tālr.65321663
PVĢ administrācija
29.05.2015.
Mācību gada noslēgums Preiļu Valsts ģimnāzijā
29. maija aktivitātes:
Plkst.10.00 - ģimnāzijā mācību gada noslēguma pasākums ‘’Šis gads mums bija. . . ‘’
Plkst.11.00 – klases stundas
Plkst.12.00 – piedalīšanās Preiļu novada izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu apbalvošanā Preiļu KN
Plkst. 13.30- piedalīšanās interešu izglītības un profesionālās ievirzes (māksla, mūzika) dažādu valsts un reģionālā līmeņa konkursu, sacensību (skašu) uzvarētāju apbalvošanā Preiļu KN
Plkst. 15.00 - Latvijas skolu Sporta federācijas rīkoto Latvijas un Latgales reģiona sacensību uzvarētāju apbalvošana
PVĢ administrācija
25.05.2015.
14. maijā notika `Comenius` projekta noslēguma pasākums
Noslēdzies trešais PVĢ angļu valodas skolotājas Annas Verzas koordinētais Comenius daudzpusējās skolu partnerības projekts „4 dabas elementi un to ietekme uz mūsu dzīvi” (The Four Elements of Nature and Their Effect on Our Lives). Aizsācies 2013. gada novembrī ar pirmo partnerskolu vizīti Latvijā, tas veiksmīgi finišēja šī gada aprīlī Skotijā, kur noritēja pēdējā projekta vizīte.
14. maijā projekta dalībnieki, audzēkņi un Preiļu Valsts ģimnāzijas skolotāji, atskatījās uz divu gadu laikā paveikto, analizēja un dalījās atmiņu stāstījumos par ceļojumiem uz projekta partnerskolām Portugālē, Polijā, Grieķijā, Turcijā, Somijā, Spānijā un Skotijā. Lai vēl spilgtāk atspoguļotu projekta ietvaros pieredzēto, katras vizītes dalībnieki parūpējās par mājās atvesto suvenīru un foto izstādi. Comenius daudzpusējās skolu partnerības projekts sniedza iespēju iepazīt jaunu kultūrvidi, gūt jaunu pieredzi un papildināt angļu valodas zināšanas, par ko jāpateicas skolotājas Annas Verzas neatlaidīgajam darbam un Preiļu Valsts ģimnāzijas atbalstam.


Santa Fedotova 2D
21.05.2015.
16. maijā Kārlis Sondors piedalījās `Saules kausa 2015` finālsacensībās ar pašizgatavotu Saules mašīnīti
Kārlis Sondors 16. maijā piedalījās LU Cietvielu fizikas instititūta un AS “Sidrabe” rīkotajās “Saules kausa 2015” finālsacensībās ar pašizgatavotu Saules mašīnīti. Sacensības notiek jau septīto gadu, mūsu skolas audzēkņi ir aktīvi piedalījušies trijos no tiem šogad “EuroNanoForum 2015” ietvaros. Kārlim neklātienes kārtā nācās veidot skici un modeļa aprakstu, nosūtīt video. Sacensību dienā viņam bija jāpilda intelektuālais uzdevums un jārāda modelītis izpildījumā, pēc tam sekoja ekskursija pa AS „Sidrabe” nestandarta vakuuma pārklājumu iekārtu ražotni.
Lai tehniskās iemaņas mūsu audzēkņiem nezūd arī turpmāk!
Fizikas skolotāja Mārīte Lisova
21.05.2015.
Sveicam Latvijas 42. atklātās matemātikas olimpiādes laureātu!
Atzinība - Mārtiņš Lisovs (3.D)
Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā
15.05.2015.
Pēdējais zvans ģimnāzijā
... Šodien vārdi dzied un dejo
Šodien līksmo sirds. . .
/I.Tora/

15. maija rīts atnāca ar ceriņu smaržu un nelielu satraukumu ģimnāzijā, jo arī mūsu skolā šī bija īpaša diena trešo kursu audzēkņiem un viņu audzinātājiem. Plkst. desmitos trešo kursu audzēkņi, viņu audzinātāji, pirmkursnieki, kā arī ģimnāzijas pedagogi pulcējās uz Pēdējā zvana pasākumu. Visus klātesošos šajos svētkos apsveica ģimnāzijas direktore Ligita Pauniņa, čaklākie, aktīvākie un sportiskākie treškursnieki par savu veikumu saņēma piemiņas grāmatas. Īpašus sveicienus trešajiem kursiem bija sagatavojuši pirmkursnieki. Izskanēja sirsnīgi vēlējumi, aizkustinošas dziesmas. Noslēgumā iezvanīt klases stundu tika aicināti trešo kursu audzinātāji – Ilze Rožinska, Mārīte Lisova un Ivars Pakers. Atliek tikai novēlēt trešo kursu audzēkņiem veiksmi eksāmenos!
Ingūna Patmalniece, direktores vietniece audzināšanas darbā
14.05.2015.
Preiļu Valsts ģimnāzijas jaunieši iesaistās `EUROSCOLA` konkursā
Preiļu Valsts ģimnāzijas jaunieši vecumā no 16 līdz 18 gadiem piedalās Eiropas Parlamenta organizētajā konkursā ‘’EUROSCOLA’’. Piesakoties konkursam, jauniešiem vispirms bija jāizveido komanda, kura sastāv no 24 skolēniem, kuri pašlaik mācās 10., 11. vai 12. klasē.
Pēc tam bija jāveic uzdevums, kurā ir iesaistījusies visa komanda. Jauniešiem tika dota iespēja izvēlēties vienu no diviem uzdevumiem: ‘’Detektīvs’’ (izpētīt konkrētu (pēc izvēles) Eiropas Parlamentā pieņemta likuma tapšanu no idejas līdz apstiprināšanai EP un reālai ieviešanai Latvijā) vai ’’Eiropas Parlamenta elektroniskā pastkarte ’’ (Tēma- Eiropas Parlamenta darbs. Projekts var būt par jebkuru tēmu , kas aktuāla jaunatnei Eiropā un ir saistīta ar Eiropas Parlamenta aktualitātēm).
Preiļu Valts ģimnāzijas audzēkņi izvēlējās uzdevumu ‘’Eiropas Parlaments elektroniskā pastkarte’’. Jaunieši veido pastkarti par jaunatnei aktuālu tēmu-Comenius projekts, kurā piedalās dažādu Eiropas valstu skolu jaunieši , lai gūtu jaunas zināšanas, attīstītu sociālās prasmes, uzlabotu savstarpējo sadarbību, paplašinātu savu redzesloku. Ģimnāzisti Comenius projektos piedalās jau 8. gadu.
Ar pastkartes palīdzību jauniešu komanda vēlas mudināt citas skolas iesaistīties starptautiskajos stratēģisko partnerību projektos, jo pieredze rāda, ka tie tiešām ir izzinoši un ļoti attīstoši projekti, kuru laikā var gan izglītoties (iepazīt citu valsti, tās kultūru, cilvēkus, valodu), gan arī lieliski pavadīt laiku ar jauniepazītajiem draugiem. Iesaistoties projektos ir daudz ieguvumu: dalāmies pieredzē, komunicējam ar vienaudžiem no dažādām valstīm, apskatām citas valstis un to ievērojamākās vietas, mācāmies cits no cita!
Rakstu sagatavoja: Laila Meirule, 2. B kursa audzēkne, ‘’EUROSCOLA’’ konkursa dalībniece
13.05.2015.
Gada labākais kurss ģimnāzijā – 2.D
12. maijā ģimnāzijā norisinājās konkursa `Kurss – 2015` fināls, kurā piedalījās 1.D (audz. Iluta Čača),2.D (audz. A.Leikuce), 3.BK (audz. M.Lisova), 3.D (audz. I.Pakers). Konkursam vajadzēja sagatavot mājas darbu ‘’Mana kursa dziesma’’. Visi kursi bija centušies un gatavojušies, tāpēc priekšnesumi šķita interesanti un katram kursam atbilstoši. Finālā dalībniekiem bija jāizpilda vēl 5 uzdevumi – ‘’Kursa ģerboņa veidošana’’, ‘’Ģimnāzija foto attēlos’’, ‘’Aktuālas problēmas risinājums’’, ‘’Kursa vecākā uzdevums’’ un ‘’Piramīdas veidošana’’. Kursu rezultāti visa konkursa garumā bija ļoti blīvi. Tā kā pēdējā uzdevumā organizatori nebija precīzi izskaidrojuši noteikumus, tad visi kursi saņēma vienādu punktu skaitu par paveikto darbu. Ļoti grūts uzdevums bija konkursa žūrijai – PVĢ direktorei Ligitai Pauniņai un vietniekiem Anitai Lazdānei un Jurim Ertam - izvērtēt kursu sniegumu, jo tie bija ļoti līdzvērtīgi. Taču, saskaitot iegūtos punktus, par uzvarētājiem kļuva un apmaksātu klases ekskursiju izcīnīja 2.D kurss. 2.vietā ierindojās 3.D, 3.vietā – 1.D, atzinību saņēma 3.BK. Finālā visi kursi apliecināja, ka ir draudzīgi, radoši un aktīvi.
Ingūna Patmalniece, direktores vietniece audzināšanas darbā
11.05.2015.
12. maijā PVĢ notiks konkursa `Kurss 2015` fināls!


PVĢ audzēkņu parlaments
7.05.2015.
eTwinning projekts vācu valodā
No pagājušā gada novembra līdz šī gada martam eTwinning (Eiropas skolu sadarbības tīkls) piedāvātajā sadarbības platformā www.etwinning.net norisinājās 5 Eiropas valstu skolu kopīgi izveidotais projekts BEI-SPIEL (piemērs, vāc.val.), kurā piedalījās Preiļu Valsts ģimnāzijas 1.D un 2.D kursa audzēkņi. Sadarbības partneri bija no Igaunijas, Polijas, Horvātijas un Grieķijas. Piecu partnerskolu projekta mērķis bija veicināt sadarbību starp skolēniem no dažādām valstīm, izmantojot vācu valodas un IKT izmantošanas prasmes.
Sadarbība notika portālā eTwinning, kur ar dažādu metožu un līdzekļu palīdzību dalībnieki iepazīstināja cits citu ar tēmai «Hobiji» atbilstošām prezentācijām. 1.D un 2.D kursa skolēni apvienojās kopīgam darbam, rezultātā izveidojot jautru, vizuālu mīklu spēli, kura varētu ieinteresēt arī citus vācu valodas apguvē (www.youtube.com/watch?v=z779dBkZMfA).
Projekta gaitā dalībnieki savā starpā uzturēja kontaktus, rakstīja vēstules, komunicēja tērzētavā, daloties viedokļos ne tikai par saviem hobijiem, bet arī par citām jauniešus interesējošām lietām. Ar 2.D audzēknes Lauras Repeles izveidotās aptaujas palīdzību, kuru bija iespējams veikt visiem projektā iesaistītajiem skolēniem, varēja izvērtēt 5 mēnešus ilgušās sadarbības plusus un mīnusus. Visi anketētie skolēni apstiprināja, ka lielākais guvums no projekta ir paplašinātais vārdu krājums un gramatikas nostiprināšana vācu valodā. Dažkārt radās problēmas ar eTwinning mājaslapas lietošanu portāla pārslogotības dēļ, aktivitāti kavēja arī projekta dalībnieku aizņemtība ar citām ārpusstundu aktivitātēm. Taču kopumā projekts tika novērtēts kā izdevies un guva atzinību.
Darbojoties projektā, es kā dalībniece paplašināju komunikācijas spējas, iepazinu jaunus vēstuļu draugus un guvu vērtīgu pieredzi, tāpēc arī turpmāk noteikti piedalīšos līdzīgos projektos .
7. maijā eTwinning atzīmē savu 10. pastāvēšanas gadadienu, arī mēs iesaistāmies svētku aktivitātēs, izmantojot balonus ar eTwinning svētku logo.
Santa Fedotova, 2.D kursa audzēkne
01.05.2015.
Sveicam Latvijas 39. Skolēnu zinātniskās konferences laureātu!
3. pakāpes diploms - Kārlis Sīlis (3.K)
Pateicība - Ērika Gribonika (3.D), Vineta Haritonova (3.D), Zane Elste (2.A)

Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā
30.04.2015.
`Comenius` projekta `4ENs` vizīte Skotijā
Ilgi gaidītā diena nu bija pienākusi, šī gada 19. aprīlī trīs Preiļu Valsts ģimnāzijas audzēknes Katrīna Griga (3.BK) , Zanda Vaivode (2.D) un Krista Šķēpa (2.D) , kā arī skolotājas Anna Verza un Valentīna Pastare ‘Comenius’ projekta ietvaros devāmies uz Rīgas lidostu, lai pēc pāris stundu lidojuma nonāktu vienā no Apvienotās Karalistes četrām daļām – Skotijā, kas pārpilna ar brīnumskaistām kalnu ielejām, Ziemeļjūras zaļganīgo dzidrumu un Atlantijas okeāna nebeidzamajiem plašumiem.
Projekta dalībnieku tikšanās, kas norisinājās Skotijas galvaspilsētā Edinburgā, lika smaidiem starot plašāk, mūs kā arī pārējās projekta dalībvalstis (Polija, Grieķija, Portugāle, Somija, Turcija) uzņēma ar negaidīti lielu mīlestību un prieku! Jutāmies tiešām no sirds gaidīti, kas deva spēku mērot vairāku stundu garo ceļu uz ziemeļiem, lai satiktu savas viesģimenes!
Laiks paskrēja ātri, apmeklējām interesantas vietas – The Kelpies ,kuras būtība ir atveidota kā divu zirgu galvas, kas veidotas no metāla konstrukcijām.
Pievarējām 660 metrus un uzkāpām pašā kalna virsotnē, kur līdzi paņemtās maizītes un dzēriens garšoja pasakaini, šīs pusdienas noteikti bija vairāk kā miljonu vērtas iespaidīgā Beinn Eighe sniegto sajūtu dēļ!
Pārējās dienās devāmies azartiskos un nedaudz ekstrēmos braucienos ar kajaku laivām, kuras palīdzēja izmirkt mums no galvas līdz kājām un sagādāt neaizmirstamas atmiņas, Mācījāmies skotu tradicionālās dejas, klausījāmies dūdu skanējumā un mēģinājām ieraudzīt Lohnesa ezerā dzīvojošo briesmoni – Nesiju, daži pat apgalvo, ka viņiem tas ir izdevies!
Tāpat mums bija unikāla iespēja ielūkoties skotu viskija darītavā un tā tapšanas gaitā, kas neapšaubāmi šo braucienu padarīja par neaizmirstamu iespaidu, pieredzes un izzināšanas galapunktu!
Nedēļa, kas tika pavadīta fantastisku cilvēku vidū, ir sniegusi lielu gandarījuma sajūtu un internacionālu draudzību ar citiem skolēniem, tāpēc milzīgs paldies projekta koordinatorei Annai Verzai un Preiļu Valsts ģimnāzijai par sniegto iespēju!
Katrīna Griga 3.BK
29.04.2015.
Sveicam tradicionālās dejošanas konkursa "Vedam danci 2015” fināla uzvarētājus!
2. pakāpes diploms - Airita Erte (2.D), Andris Puduls (2.D), Renāts Konovalovs (2.B), Kristiāna Skutele (1.D), Agnese Lukjanova (2.D), Dairis Dolģis (3.D), Lelde Klīdzēja (2.B)
Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā
29.04.2015.
Sveicam tradicionālās dziedāšanas konkursa "Dziedu dziesmu kāda bija” fināla uzvarētājus!
2. pakāpes diploms - Airita Erte (2.D), Agnese Lukjanova (2.D)
Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā
29.04.2015.
Sveicam Dienvidlatgales folkloras kopu skates uzvarētājus!
1. kategorijas diploms - Folkloras kopa `Rūtoj`
Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā
28.04.2015.
Piedalīšanās konkursa `Vācu valoda gaišiem prātiem` finālā
24. aprīlī Preiļu Valsts ģimnāzijas 2.D audzēkne Laura Repele piedalījās Gētes Institūta rīkotā konkursa “Vācu valoda gaišiem prātiem” finālā. Šajā konkursā vācu valoda sasaistās ar matemātiku, informātiku, bioloģiju, fiziku un ķīmiju, tā dalībniekiem ir jāatbild uz dažādiem ar minētajām jomām saistītiem viktorīnas jautājumiem un jāiesniedz savs pētniecības projekts par tēmu, kas saistīta ar šiem mācību priekšmetiem. Laura ar savu zinātniski pētniecisko darbu ķīmijā “Miežu mājas” ūdens kvalitātes pētījumi”, kuru vadīja skolotāja Valentīna Pastare, bija to 9 finālistu vidū, kuri tika uzaicināti savus darbus prezentēt žūrijas komisijai. Tā noteica, kurš konkursa dalībnieks saņems galveno balvu – iespēju šī gada vasarā piedalīties vācu valodas kursos Vācijā, kā arī apmeklēt ar dabaszinātnēm un tehniku saistītas pētniecības iestādes, universitātes laboratorijas un muzejus.
Laura bija ļoti nopietni izstrādājusi savu darbu, spoži prezentēja to, atbildēja uz žūrijas komisijas jautājumiem, gūstot neatsveramu pieredzi. Viņa saņēma arī piemiņas balvas par piedalīšanos konkursā, iepazinās ar Gētes Institūta darbības jomām, bibliotēku, darbiniekiem.
Anita Lazdāne, direktores vietniece metodiskajā darbā
24.04.2015.
PVĢ orientēšanās skrējiens `Caur smiekliem uz zināšanām`
2015. gada 22. aprīļa pēcpusdienā Preiļu pilsētā notika PVĢ orientēšanās skrējiens ”Caur smiekliem uz zināšanām”. Katru kursu pārstāvēja 2- 4 cilvēku komanda. Izlozējušas skrējiena secību, komandas ar noteiktu laika intervālu devās katra savā mazajā maratonā. Pavisam skrējienā bija 6 kontrolpunkti – pie ”Novadnieks”, pie Preiļu 1. pamatskolas, Preiļu pludmalē, pie Preiļu pils, estrādē un pie ”Pakac”. Sagatavotie uzdevumi bija interesanti un prasīja zināmu piepūli – avīžu bumbiņu mešana spainīšos, atbildes uz āķīgiem jautājumiem, vairāku posmu stafete, atbildes uz jautājumiem par kursa audzinātāju, Preiļu pilsētas nozīmīgāko ģeogrāfisko objektu atpazīšana un telts uzsliešana. Pēc skrējiena, kamēr tika apkopoti rezultāti, visi varēja sasildīties ar karstu tēju un uzzināt uzdevumu pareizās atbildes. Kopvērtējumā, ar kontrolpunktos iegūto vērtējumu un skrējienā pavadīto laiku, 1.vietu izcīnīja 2.B kurss, 2.vietu – 2.A kurss, 3.vietu – 3.D kurss un atzinību – 3.A kurss. Specbalvas saņēma 3.D kurss par izteiktāko vienojošo tēlu un 3.A kurss par 2 meiteņu neatlaidību skrējienā, pārstāvot visu kursu. Paldies visiem, kas organizēja un piedalījās šajā pasākumā!
PVĢ Ģimnāzistu parlamenta sekretāre Anete Vintiša, 3.D
23.04.2015.
Preiļu, Aglonas, Riebiņu, Vārkavas skolas sacensības pavasara krosā
2015. gada 22. aprīlī Aglonā notika Preiļu, Aglonas, Riebiņu, Vārkavas skolas sacensības pavasara krosā, kur piedalījās arī Preiļu Valsts ģimnāzijas audzēkņi.
Jaunieši startēja 1996.-1998.g. vecuma grupā. Anna Svetlova, skrienot 1000m, izcīnija zelta medaļu-1.vietu! PVĢ jaunieši, startējot 2000m distancē un apsteidzot citu skolu skrējējus, ieguva pirmās trīs godalgotās vietas. 1.vietu izcīnija Guntis Pastors, 2.vietu Austris Bogdanovs un 3.vietu Andris Puduls!
Vēlam veiksmi un izturību jauniešiem vieglatlētikas sacensībās!
Sintija Ančeva, PVĢ sporta notikumu reportiere
17.04.2015.
PVĢ orientēšanās skrējiens `Caur smiekliem uz zināšanām`
Vēlamies mudināt ģimnāzistus aktīvai un radošai atpūtai, atraktīvi iepazīstot Preiļus, tāpēc 2015. gada 22. aprīlī plkst. 16:00 Preiļu pilsētā notiks PVĢ orientēšanās skrējiens `Caur smiekliem uz zināšanām`. Katru kursu jāpārstāv 4 cilvēku komandai, kurai ir vēlams kopīgs tēls.
Komandas plkst. 15.40 pulcējas jaunajā vestibilā uz izlozi. Trasē komandas dosies atbilstoši izlozētajam kārtas numuram. Komandām jāfinišē kopā pilnā sastāvā. Ar noteikumiem dalībnieki tiks iepazīstināti uzreiz pēc izlozes. Katrā pieturas punktā komandas uzzinās nākamo kontrolpunktu.
Komandas saņem punktus par kontrolpunktos veiktajiem uzdevumiem un laika ilgumu, ko pavadījuši trasē orientēšanās skrējiena laikā. Par ceļu satiksmes un citu drošības noteikumu neievērošanu punkti tiks ņemti nost.
Pēc skrējiena visi pie aktu zāles varēs sasildīties ar karstu tēju. Rezultātus apkopos PVĢ Ģimnāzistu parlaments, un tie tiks paziņoti pēc skrējiena PVĢ aktu zālē. Uzvarētājkomandas saņems balvas un attiecīgo vietu par iegūtajiem punktiem.
Galvenais ir piedalīties un ievērot drošības noteikumus!
PVĢ Ģimnāzistu parlamenta sekretāre Anete Vintiša, 3.D
16.04.2015.
Nedēļā no 20.04. līdz 24.04. PVĢ būs krāsu nedēļa!
PVĢ Ģimnāzistu parlaments aicinā visus ģimnāzistus, skolotājus un tehniskos darbiniekus tajā piedalīties!
Pirmdiena - melnās krāsas diena
Otrdiena - svītrainā raksta diena
Trešdiena - zilās krāsas diena
Ceturtdiena - rūtainā raksta diena
Piektdiena - zaļās krāsas diena
Sagaidīsim pavasari krāsaini un skaisti visi kopā!
Ļoti ceram uz Jūsu atsaucību!
PVĢ Ģimnāzistu parlaments
15.04.2015.
Sveicam Austrumlatvijas 8. - 12. klašu skolēnu atklātās ķīmijas olimpiādes uzvarētājus!
1. vieta - Anete Vintiša (3.D), Krista Šķēpa (2.D)
2. vieta - Laura Repele (2.D), Laura Buka (1.D)
3. vieta - Vineta Haritonova (3.D), Ausma Dzerkale (1.D), Lāsma Strupā (1.D)
Atzinība - Kristiāna Skutele (1.D)

Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā
10.04.2015.
10. aprīlī PVĢ atvērto durvju diena!
PREIĻU VALSTS ĢIMNĀZIJA AICINA 9. klašu skolēnus uz ATVĒRTO DURVJU DIENU šī gada 10. aprīlī plkst. 10.00.

PVĢ administrācija
8.04.2015.
Rēzeknes pusmaratons
6. aprīlī Rēzeknē notika Rēzeknes pusmaratons apvienojumā ar Latvijas čempionātu krosa skrējienā, kur veiksmīgus panākumus arī ieguva Preiļu Valsts ģimnāzijas jaunieši.
Startējot 10,00 km distancē U20 grupa, Anna Svetlova izcīnija 2. vietu, Guntis Pastors 3. vietu, Lāsma Beča, nedaudz atpaliekot no konkurentes, ieguva 4. vietu!
Apsveicam jauniešus ar lieliskajiem panākumiem, vēlam veiksmi arī turpmākajās sacensībās!
Sintija Ančeva, PVĢ sporta notikumu reportiere
2.04.2015.
Sveicam Dienvidlatgales tradicionālās dejas konkursa `Vedam danci` uzvarētājus!
1. pakāpes diploms - Airita Erte (2.D), Andris Puduls (2.D), Renāts Konovalovs (2.B), Rūta Daniela Pastare (1.A), Mareks briška (2.A), Lelde Klīdzēja (2.B)
Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā
1.04.2015.
Sveicam Dienvidlatgales tradicionālās muzicēšanas konkursa `Klaberjakte` uzvarētājus!
1. pakāpes diploms - kapelai `Rūtoj`
Andris Puduls (2.D), Agnese Lukjanova (2.D), Baiba Vjakse (2.B), Renāts Konovalovs (2.B), Rūta Daniela Pastare (1.A), Kristiāna Skutele (1.D)

Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā
31.03.2015.
Sveicam Dienvidlatgales tradicionālās dziedāšanas konkursa `Dziesmu dziedu, kāda bija` uzvarētājus!
1. pakāpes diploms - Kristiāna Skutele (1.D), Airita Erte (2.D), Agnese Lukjanova (2.D)
2. pakāpes diploms - Santa Jukša (1.H)

Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā
30.03.2015.
Sveicam 56. Valsts ķīmijas olimpiādes laureāti!
Atzinība - Laura Buka (1.D)
Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā
25.03.2015.
Sveicam Austrumlatvijas 8. - 11. klašu skolēnu atklātās fizikas olimpiādes uzvarētājus!
1. vieta - Ričards Kraupša (2.D), Ausma Dzerkale (1.D)
Atzinība - Laura Buka (1.D)

Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā
24.03.2015.
No 23. - 27. martam LIKTA sadarbībā ar VARAM rīko 6. E-prasmju nedēļu Latvijā
Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) 2015. gadā no 23. līdz 27.martam rīko 6. E-prasmju nedēļu Latvijā.
Visu informāciju, saistībā ar E-prasmju nedēļu, skatīt vietnē www.eprasmes.lv.
E-prasmju nedēļa Latvijā tiek organizēta GetOnline Week 2015 ietvaros un Eiropas kampaņas e-Skills for Jobs 2015 ietvaros, kas ir daļa no Grand Coalition for Digital Jobs iniciatīvas.
Ar E–prasmju nedēļas pasākumiem Preiļos varat iepazīties šeit: E-prasmju nedēļas Preiļu novadā pasākumi
Lūdzam reģistrēties e-prasmju dalībnieku skaitītājā:

E-prasmju nedēļa 2015

Juris Erts un Ivars Pakers, informātikas skolotāji
23.03.2015.
Sveicam Latgales reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferences uzvarētājus!
1. pakāpes diploms - Kārlis Sīlis (3.K), Zane Elste (2.A)
2. pakāpes diploms - Ērika Gribonika (3.D)
3. pakāpes diploms - Vineta Haritonova (3.D)
Pateicība - Laila Meirule (2.B), Renāts Konovalovs (2.B), Santa Fedotova (2.D)

Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā
22.03.2015.
Starpnovadu kausa izcīņa florbolā vidusskolas jauniešiem
2015. gada 12. martā Aglonā norisinājās sacensības florbolā vidusskolas jauniešiem, kur arī lieliskus panākumus guva Preiļu Valsts ģimnāzijas florbola komanda.
Apsteidzot PVĢ 2. komandu, Riebiņu un Aglonas vidusskolas komandas, PVĢ 1. komanda izcīnija zelta medaļas un kausu, iegūstot 1. vietu! Komandā spēlēja Edgars Molnieks, Edgars Stafeckis, Edgars Mičulis, Austris Bogdanovs, Ričards Kraupša un Pauls Mičuls.
Apsveicam jauniešus ar lieliskajiem panākumiem!
Sintija Ančeva, PVĢ sporta notikumu reportiere
20.03.2015.
Noslēdzies makulatūras vākšanas konkurss `Tīrai Latvijai`
16. martā noslēdzās `Zaļās jostas` sadarbībā ar SIA `Līgatnes papīrs`, AS `Latvijas valsts meži` un Valsts izglītības satura centru 2014./2015. mācību gada ietvaros organizētais makulatūras vākšanas konkurss `Tīrai Latvijai!`.
Konkursā piedalījās 417 Latvijas pirmsskolas, vispārējās, interešu un profesionālās izglītības iestādes. Šogad kopumā Latvijā savāktais un līdz 16. martam reģistrētais makulatūras daudzums - 606122.09 kg.
www.zalajosta.lv/lv/makulaturas-konkurss
Pēc PVĢ Comenius daudzpusējās skolu partnerības projekta `4 ENs` iniciatīvas arī ģimnāzijā notika makulatūras vākšanas kampaņa. Esam savākuši 1055 kg makulatūras. Aktīvākās makulatūras vācējas: Elīza Kabakova (2.A) savāca 142 kg un Krista Šķēpa (2.D) - 120 kg.
Paldies visiem, kuri atbalstīja mūsu iniciatīvu un piedalījās konkursā. Īpašs paldies projekta dalībniecēm Sintijai un Luīzai no 3.BK par makulatūras svēršanu un reģistrēšanu.
Gadījumā, ja plānojat pavasara tīrīšanu, vai kāda iemesla dēļ nepaspējāt piedalīties šī konkursa ietvaros, makulatūru joprojām var nodot, piesakoties pie projekta koordinatores A. Verzas. Turpmāk makultūru vāksim visa mācību gada garumā.
`Comenius` projekta koordinatore A. Verza
19.03.2015.
Sveicam novadu apvienības vizuālās mākslas olimpiādes uzvarētājus!
1. vieta - Ērika Gribonika (3.D), Zane Čerpakovska (3.D)
2. vieta - Katrīna Samoviča (2.A), Laura Buka (1.D)

Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā
18.03.2015.
Sveicam valsts atklātās ķīmijas olimpiādes laureātes!
Atzinība - Anete Vintiša (3.D), Laura Repele (2.D)
Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā
17.03.2015.
Sveicam novadu apvienības filozofijas olimpiādes uzvarētāju!
1. vieta - Kārlis Sīlis (3.K)
Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā
16.03.2015.
Sveicam novadu apvienības mūzikas olimpiādes uzvarētājus!
1. vieta - Anete Vintiša (3.D)
2. vieta - Krista Šķēpa (2.D)
3. vieta - Agnese Lukjanova (2.D)

Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā
12.03.2015.
`NVO Erudīts` ģimnāzijā
Projekta `Līdzdalības demokrātijas attīstības veicināšana Preiļu, Aglonas, Vārkavas, Riebiņu un Līvānu novados` ietvaros 11. martā `Preiļu NVO centrs` ģimnāzijā organizēja konkursu `NVO Erudīts`, lai padziļinātu zināšanas par NVO darbības principiem, politisko un sabiedrisko līdzdalību, kā arī mudinātu jauniešus būt aktīviem un līdzatbildīgiem. Erudītā piedalījās 1.AH, 1.B, 2.A un 2.B kursu komandas no ģimnāzijas, kā arī 2 komandas no Preiļu 2. vidusskolas. Konkursā bija trīs daļas – viktorīna, mizanscēna un kapteiņu konkurss. Viktorīnā jauniešiem bija jāatbild uz dažādiem jautājumiem par nevalstisko sektoru un brīvprātīgo darbu, otrajā uzdevumā komandām bija jāizlozē kāda sabiedrības grupa, piemēram, cilvēki ar īpašām vajadzībām, latgalieši, skolotāji, bezdarbnieki, daudzbērnu ģimenes, pensionāri, jāizdomā, kādas ir šīs grupas problēmas, jārada tām risinājums, kā arī radoši jāprezentē. Trešais bija kapteiņu konkurss, kurā pēc kapteiņa apraksta komandai bija jāuzmin dažādi jēdzieni. Konkursā zinošākie izrādījās 2.B kursa komanda (Mārtiņš Šņepsts, Laila Meirule, Amanda Škapare, Guntis Pastors, Ralfs Stupāns), kuri tad arī ieguva 1. vietu. Jauniešus mudināja un motivēja piedalīties konkursā vēstures un politikas skolotāja Natālija Pīzele.
Paldies Preiļu NVO centram par interesantā konkursa organizēšanu!
Ingūna Patmalniece, direktores vietniece audzināšanas darbā
11.03.2015.
Sveicam IX Latgales reģiona zinātniski pētniecisko darbu lasījumu krievu valodā kā svešvalodā uzvarētājus!
Pateicības raksts - Anna Malahova (2.A), Kristīne Timofejeva (2.B), Ineta Pastare (1.A), Nadežda Afanasjeva (1.A)
Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā
10.03.2015.
Žetonu vakars ģimnāzijā
27. februāra novakarē mūsu ģimnāzijas gaiteņus pieskandināja raitas sarunas, nedzirdētu cilvēku balsis – viss tikai tāpēc, lai 3. kursi varētu godam parādīt vecākiem un skolotājiem savu veikumu – Žetonu vakaru `Mazā bilžu rāmītī`. Gatavošanās darbi pasākumam sākās jau janvārī, bet vissaspringtākais laiks noteikti bija pēdējā nedēļa.
Pasākuma notikumus uz skatuves izdzīvoja vectēvs (skolotājs Ivars Pakers) kopā ar mazbērniem (Edgaru Mičuli, 3.D, un Jūliju Mihailovu, 3.BK), iejusties atmosfērā palīdzēja teicēja (Ērika Gribonika, 3.D). Vakara gaitā tika izšķirstīts viss vectēva foto albums `Mazā bilžu rāmītī` – dejas 3.D kursa dejotāju un mazo `Dancaru` izpildījumā, teātris 3.A un 3.BK kursa aktieru sniegumā, mūzikas skolas audzēkņu priekšnesums, 3.D kursa dziedātāju izpildītās dziesmas un folkloras kopas `Rūtoj` aktīvistu priekšnesums. Visvairāk tika gaidīti kursu priekšnesumi, un tie nelika vilties – 3.A kursa izpildījumā redzējām, kāds būs viņu kolektīva salidojums 2030. gadā, 3.BK ar Skubija Dū komandas palīdzību atrisināja pazudušās audzinātājas mistēriju, un 3.D kurss atdzīvināja Pelnrušķītes stāstu mūsdienu versijā. Katrs kurss bija ļoti centies, lai godam izveidotu savu pēdējo priekšnesumu izlaiduma gadā. Oficiālās daļas beigās visi treškursnieki vienojās kopīgā dziesmā `Tikai tā`. Pēc tam visus priecēja balle kopā ar grupu `Zenīts`.
Neoficiālajā daļā visi audzēkņi kopā ar ģimenes locekļiem devās uz savu kursu telpām, kur audzinātāji, ar izdomu pārspēdami viens otru, izdalīja ilgi gaidītos gredzenus. Mums tie atgādinās ne tikai par piederību PVĢ, bet arī par skolā pavadītajiem burvīgākajiem gadiem, ko varēsim saukt par skaisto jaunību. Iespējams, ka tieši tāpēc Žetonu vakars ir tik emocionāli piepildīts un nozīmīgs ikkatram ģimnāzistam.
Liels paldies mūsu vecākiem, skolotājiem un ikvienam ģimnāzistam, kas palīdzēja radīt svētkus mums visiem!
Anete Vintiša, 3.D
10.03.2015.
Sveicam novadu apvienības ģeogrāfijas olimpiādes uzvarētājus!
1. vieta - Edgars Mičulis (3.D), Raimonds Reščenko (3.D)
2. vieta - Mārtiņš Lisovs (3.D)

Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā
10.03.2015.
Sveicam deju kolektīvu atlases skates uzvarētājus!
Sveicam Aglonas, Preiļu un Riebiņu novadu tautas deju kolektīvu atlases skates gatavojoties XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem) uzvarētājus!
Pakāpe Laureāts - Tautas deju kopa „Gaida” (vadītāja Gaida Ivanova), Tautas deju kopa „Dancari” (vadītāja Ilze Broka)
Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā
09.03.2015.
Tikšanās ar Daugavpils Universitātes rektoru Arvīdu Barševski
5. martā Preiļu Valsts ģimnāzijā 2. kursu audzēkņiem un interesentiem no trešajiem kursiem bija tikšanās ar Daugavpils Universitātes rektoru, profesoru Arvīdu Barševski. Viņš iepazīstināja klātesošos ar studiju iespējām Daugavpils Universitātē, kā arī sniedza ieskatu par situāciju augstākajā izglītībā Latvijā. Tikšanās ieilga, jo ģimnāzisti bija aktīvi, uzdodot dažādus jautājumus, uz kuriem viesis arī centās atbildēt.
Ingūna Patmalniece, direktores vietniece audzināšanas darbā
4.03.2015.
Infografikas konkurss “Manas iespējas izglītoties Latvijā”
Gatavojoties E-prasmju nedēļai, Izglītības un zinātnes ministrija rīko infografiku konkursu skolēniem un studentiem par tēmu `Manas iespējas izglītoties Latvijā`. Konkursa mērķis - rosināt skolēnos interesi par izglītības iespējām Latvijā un attīstīties, apgūstot jaunas digitālās prasmes. Konkurss tiek rīkots sadarbībā ar digitālo vizuālo risinājumu uzņēmumu `Infogr.am`.
Konkursā aicināti piedalīties skolēni vecuma grupās no 6. līdz 9. klasei, no 10. līdz 12. klasei (1.-4. kurss profesionālajās skolās), kā arī 1.-4. kursa augstskolu studenti. Aizpildot pieteikumu vietnē www.izm.gov.lv/pieteikums.html, dalībnieks saņems ielūgumu uz webināru jeb video lekciju par datu vākšanu, apkopošanu un infografiku veidošanu. Tiešsaitē trešdien, 4. martā, plkst. 12.00 dalībniekiem būs iespējas arī saņemt atbildes uz precizējošiem jautājumiem par konkursa norisi. Tie konkursa dalībnieki, kam nebūs iespējas noskatīties webināru tiešraidē, saņems saiti uz tā ierakstu.
Trīs labāko darbu autori katrā nominācijā tiks aicināti uz apbalvošanas ceremoniju piektdien, 27. martā. Savukārt īpašu atzinību nopelnīs skolotāji, kuru audzēkņi būs iesnieguši visvairāk darbu.
Pieteikšanās konkursam un webināram: www.izm.gov.lv/pieteikums.html
Konkursa nolikums: www.izm.gov.lv/infografiku-konkurss.html
Juris Erts, informātikas skolotājs
3.03.2015.
Sveicam atklātās vācu valodas kā 3. Svešvalodas olimpiādes uzvarētājus!
1. vieta - Anna Franciska Labinska (1.D)
3. vieta - Armands Ūzuliņš (3.D)

Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā
2.03.2015.
Sveicam novadu apvienības ķīmijas olimpiādes uzvarētājus!
1. vieta - Mārtiņš Lisovs (3.D), Krista Šķēpa (2.D), Laura Buka (1.D)
2. vieta - Anete Vintiša (3.D), Laura Repele (2.D), Kristiāna Skutele (1.D)
3. vieta - Vineta Haritonova (3.D), Anna Svetlova (3.D), Ričards Kraupša (2.D), Anastasija Isajeva (1.D)
Atzinība - Gatis Saulišs (2.D), Lāsma Strupā (1.D)

Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā
1.03.2015.
STARPNOVADU SKOLU SACENSĪBAS TELPU FUTBOLĀ
2015. gada 26. februārī notika Starpnovadu skolēnu sacensības telpu futbolā 10. - 12. klašu gurpā, kur veiksmīgus panākumus guva arī Preiļu Valsts ģimnāzijas futbola komanda.
Par 1.vietu cīnījas PVĢ, Preiļu 2.vsk., Līvānu 1.vsk., Līvānu 2.vsk, Aglonas vsk. un Riebiņu vidusskola. Visspēcīgākie izrādījas PVĢ jaunieši,uzvarot visas komandas,iegūva 1.vietu! Komandā spēlēja: Mārtiņš Lisovs, Edgars Stafeckis, Guntis Sparāns, Edgars Mičulis, Nauris Vigulis, Aivis Dančauska, Vladislavs Rečs, Aldis Džeriņš un Rūdis Skutelis.
Paldies jauniešiem par sasniegumiem un vēlam tikpat labus rezultātus arī turpmākajās sacensībās!
Sintija Ančeva, PVĢ sporta notikumu reportiere
28.02.2015.
Atklātā ķīmijas olimpiāde - 28. februārī arī PVĢ!
Atklātā ķīmijas olimpiāde notiks 2015. gada 28. februārī plkst 11:00 To organizē Latvijas Ķīmijas skolotāju asociācija (LĶSA) sadarbībā ar Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultāti, Daugavpils Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas fakultāti kā arī vairākām valsts ģimnāzijām, ģimnāzijām un vidusskolām. Atklātajā ķīmijas olimpiādē var piedalīties ikviens skolēns.
Šogad olimpiādē notiks piecās klašu grupās - 8., 9., 10., 11. un 12. klašu grupām!
Reģistrējies olimpiādei, aizpildot anketu ej.uz/olimpiade_2015
Reģistrēšanās līdz 25. februārim (ieskaitot!)
Olimpiāde notiks vienlaikus:
• Rīgā – LU Ķīmijas fakultātē, K. Valdemāra ielā 48
• Daugavpilī – DU DMF Ķīmijas un Ģeogrāfijas katedrā, Vienības ielā 13
• Preiļos – Preiļu Valsts ģimnāzijā, Kooperatīva ielā 6
• Liepājā – Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā, Ausekļa ielā 9
• Jēkabpilī – Jēkabpils Valsts ģimnāzijā, Blaumaņa ielā 27
• Siguldā – Siguldas Valsts ģimnāzijā, K. Barona ielā 10
• Ventspilī – Ventspils 1. ģimnāzijā, Kuldīgas ielā 1
• Cēsīs – Cēsu Valsts ģimnāzijā, L. Paegles ielā 1
www.kdc.lu.lv/zinas
Valentīna Pastere, PVĢ ķīmijas skolotāja
27.02.2015.
Labākie zinātniski pētnieciskie darbi Preiļu Valsts ģimnāzijā
Neatlaidīgi strādājot, pēdējās nedēļas laikā tika papildināti, pārbaudīti, pilnveidoti un sagatavoti iesniegšanai dalībai Latgales reģionālajā skolēnu zinātniskajā konferencē labākie zinātniski pētnieciskie darbi no Preiļu Valsts ģimnāzijas: `Ciemu nosaukumi Stabulnieku pagastā` (autore Zane Elste, 2.A, vadītāja Silvija Kivko), `Arhitektūras attīstība Latgalē 20. - 21. gadsimtu mijā` (autore Ērika Gribonika, 3.D, vadītāja Anna Svile), `Preiļu mākslas skolas attīstība un nozīme pilsētas kultūrā` (autore Vineta Haritonova, 3.D, vadītāja Anna Svile), `Vardarbība jauniešu partnerattiecībās` (autore Santa Fedotova, 2.D, vadītāja Ilze Čamane) `Jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas Preiļos` (autors Renāts Konovalovs, 2.B, vadītāja Silvija Kivko), `Meiruļu – Vuškārnieku dzimtas izpēte` (autore Laila Meirule, 2.B, vadītāja Silvija Kivko), `Lūcija Annēja Senekas `Dialogos` iztirzāto problēmu aktualitāte mūsdienu cilvēka dzīvē` (autors Kārlis Sīlis, 3.BK, vadītāja Anna Svile), `Balto stārķu (Ciconia ciconia) uzskaite Preiļu pilsētas apkārtnē` (autores Laima Givoina, Laila Givoina, 2.D, vadītāja Elita Grigale), `Zirga un cilvēka mijiedarbība reitterapijā konkrētu slimību rehabilitācijā` (autore Elīza Kabakova, 2.A, vadītāja Elita Grigale).
Paldies visiem par ieguldīto darbu!
Anita Lazdāne, direktores vietniece metodiskajā darbā
26.02.2015.
Jaunā spēle palīdzēs jauniešiem labāk sagatavoties ārkārtas situācijām, negadījumiem, kā arī katastrofām
Jaunā spēle palīdzēs jauniešiem labāk sagatavoties ārkārtas situācijām, negadījumiem, kā arī katastrofām.
Unikālā tiešsaistes apmācību programma "Worst Case Hero" ir uz reālām situācijām balstīta datorspēle.
Spēles `Worst Case Hero` versija latviešu valodā:
http://www.ar-project.eu/lv/play/worst-case-hero/
Spēle apvieno izklaidi ar neformālu sociālās mācīšanās procesu. Spēle dod iespēju soli pa solim apgūt ikdienā lietderīgu informāciju par sagatavotību ārkārtas situācijās, negadījumos, nelaimēs un katastrofās.
Ikvienam var rasties šāda situācija, tādēļ dalīšanās ar spēles rezultātiem sociālajā tīklā `Facebook` veicinās kolektīvo mācīšanos.
Lietotājiem būs iespēja sacensties ar saviem draugiem, kā arī dalīties ar savām sekmēm un sasniegtajiem rezultātiem trīs scenārijos:
`Elektroenerģijas pārrāvums`, `Plūdi` vai `Gripas pandēmija`.
Projekts tiek līdzfinansēts ar Eiropas Komisijas Civilās aizsardzības finanšu instrumenta atbalstu.
Elīna Zariņa, Latvijas Sarkanā Krusta projektu vadītāja
25.02.2015.
Sacensības volejbolā `LĀSES KAUSS 2015`
2015. gada 24. februārī Preiļos notika vidusskolu sacensības volejbolā `LĀSES KAUSS 2015` 1. posms.
Jaunietēm spēles notika Preiļu Valsts ģimnāzijas konkurencē. 1.vietu ieguva PVĢ 1.komanda, kurā spēlēja: Beāte Pudule, Anželika Ivanova, Renāte Vaivode, Rūta Pastare, Anna Svetlova, Arta Katkeviča, Anastasija Baranova, Ērika Gribonika un Krista Šķēpa, 2.vietu ieguva PVĢ 2.komanda un 3.vietu ieguva PVĢ 3.komanda. Preiļu Valsts ģimnāzijas 1.komanda ieguva arī tiesības startēt lielajā finālā Rīgā, kurš notiks 21.martā!
Ģimnāzijas zēnu komanda ieguva godalgoto 3.vietu, komandā spēlēja: Ruslans Daņilovs, Ričards Kraupša, Edgars Molnieks, Mārtiņš Lisovs, Andis Pīzelis un Austris Bogdanovs. 2.vietu ieguva Riebiņu vidusskola, 1.vietu un tiesības piedalīties finālspēlēs ieguva Vārkavas vidusskola.
Vēlam veiksmi Preiļu Valsts ģimnāzijas 1.meiteņu komandai sacensībās Rīgā!
Sintija Ančeva, PVĢ sporta notikumu reportiere
22.02.2015.
Volejbola sacensības `Policijas kauss`
2015. gada 20. februārī Preiļu Valsts ģimnāzijas sporta zālē notika sacensības volejbolā `Policijas kauss`, kurš norisinājās jau 5. reizi. Spēkiem mērojās 6 komandas: Līvānu 1. vidusskola, Preiļu policisti, Preiļu 2.vidusskola, Preiļu Valsts ģimnāzija, Vārkavas vidusskola un Riebiņu vidusskola.
Lai raitāk ritētu spēles, komandas tika sadalītas apakšgrupās, PVĢ audzēkņi savā apakšgrupā ieguva pirmo vietu, taču finālā pretinieki izrādījās nedaudz spēcīgāki, tāpēc PVĢ komanda izcīnīja godalgoto 3.vietu, komandā spēlēja Mārtiņš Lisovs, Ruslans Daņilovs, Edgars Molnieks, Austris Bogdanovs, Andis S,, Vladislavs Rečs un Rūdis Skutelis! 1.vietu ieguva Vārkavas vidusskola un 2.vietu izcīnijas policistu komanda!
Apsveicam komandas ar uzvaru un novēlam PVĢ cīņas sparu `Lāses` atlases turnīrā!
Sintija Ančeva, PVĢ sporta ziņu reportiere
21.02.2015.
Latvijas čempionāts Kuldīgā
2015. gada 14. un 15. februārī Kuldīgā notika Latvijas čempionāts junioriem un jauniešiem. Sacensības notika 48 disciplīnās. Čempionātā startēja arī Preiļu Valsts ģimnāzijas audzēkņi.
Startējot sacensībās junioru grupā, Anna Svetlova sasniedza arī sezonas labāko rezultātu savā vecuma grupā, iegūstot 1.vietu 2000m skrējienā! Startējot 1000m distancē, Anna ieguva godalgoto 3.vietu! Guntis Pastors ieguva 2.vietu 3000m skrējienā un 3.vietu 1000m distancē!
Apsveicam mūsu godalgoto vietu ieguvējus un vēlam panākumus arī turpmākajās sacensībās!
Sintija Ančeva, PVĢ sporta ziņu reportiere
19.02.2015.
Projekta darbu un ZPD (zinātniski pētniecisko darbu) prezentēšana
18. februārī ģimnāzijas audzēkņi iepazīstināja skolotājus un skolas biedrus ar saviem izstrādātajiem projekta un zinātniski pētnieciskajiem darbiem. Septiņās darba grupās, ko vadīja pedagogi Juris Erts, Aina Leikuce, Silvija Kivko, Anna Svile, Valentīna Pastare, Zenta Juranča, Anita Lazdāne valdīja lietišķa atmosfēra, tika uzdoti jautājumi, novērtēts katra veikums. Rezultātā deviņi ZPD, ko ir izstrādājuši 10 ģimnāzisti, tika izvirzīti uz Latgales reģiona skolēnu zinātnisko konferenci. Savukārt 17 ģimnāzisti nevarēja prezentēt savus darbus slimības vai citu iemeslu dēļ, viņiem tas būs jāveic papildus norādītā laikā šajā mācību gadā.
Anita Lazdāne, direktores vietniece metodiskajā darbā
17.02.2015.
19. februārī PVĢ konferenču zālē notiks 3D printera prezentācija!
2015. gada 19. februārī plkst. 14.00 Preiļu Valsts ģimnāzijā būs iespēja visiem interesentiem klātienē vērot prezentāciju par 3D printeriem un to iespējamajiem pielietojumiem Latvijas izglītības iestādēs. Prezentāciju vadīs Latvijas uzņēmuma Mass Portal komanda.
Aicināti ir visi interesenti, īpaši informātikas, darbmācības, matemātikas u.c. priekšmetu skolotāji. Laipni gaidīti arī ieinteresēti skolēni!
Skat. par 3D printeri www.massportal.com
Juris Erts, direktores vietnieks informātiaks jautājumos
17.02.2015.
PVĢ aizvdīts volejbola turnīrs
17. februārī projektu dienas ietvaros PVĢ sporta zālē norisinājās mini turnīrs volejbolā starp 3. kursu, 2.D un skolotāju komandām. Spēles aizritēja sīvās cīņās, neiztiekot bez trešajiem setiem.
3. vietu izcīnija 3.A kurss, 2. vieta 2.D kursam un 1. vieta 3.D kursam. Skolotāju komanda zaudēja tikai 2.D kursam un izcīnīja labākās komandas statusu. Spēles noritēja organizēti, ģimnāzisti parādija tehniski un taktiski interesantu spēli. Mēs, projektu organizatori, esam apmierināti ar paveikto un pateicamies balvu sponsoram Z/S `VIKTORIJA`.
Renāte, Anželika un Ruslans, turnīra organizatori
16.02.2015.
Preiļu Valsts ģimnāzijas jaunieši `Comenius` projekta ietvaros viesojās Spānijā
Beidzot bija panācis 8. februāris, diena, kad satraukuma vadītas astoņas Preiļu Valsts ģimnāzijas audzēknes kopā ar skolotāju Annu Verzu devās ilgi gaidītajā `Comenius` projekta vizītē uz Spāniju.
Pirmais lidojums mūs veda uz Itāliju, kur, lai gan pavadījām vien dažas stundas, cauri lidostas logam mūs priecēja Alpu kalnu elpu aizraujošais skaistums. Kopā ar projekta dalībniekiem no Grieķijas, tālākais ceļš turpinājās uz pilsētu Spānijas dienvidos – Sevilju. Vēl priekšā dažas stundas autobusā uz Lepi, kas bija mūsu mājas turpmāko vizītes laiku. Un beidzot galamērķis bija sasniegts! Priekā par satikšanos ar savām jaunajām spāņu viesģimenēm, mēs bijām gatavas neaizmirstamai nedēļai.
Šo dienu laikā mēs iepazināmies ne tikai ar bagāto Spāniju, bet arī ar pārējo sešu projekta dalībvalstu – Somijas, Polijas, Grieķijas, Skotijas, Portugāles un Turcijas kultūru. Viens no galvenajiem apskates objektiem projekta gaitā bija iespaidīgā Maravillas ala Arakenā un Seviljas katedrāle, kas ir lielākā viduslaiku gotiskā stilā būvētā katedrāle pasaulē. Viesojāmies arī Portugālē un pavadījām neaizmirstamu dienu Apvienotās Karalistes teritorijā Gibraltārā. Tam visam pa vidu paspējām gūt ieskatu spāņu jauniešu skolas dzīvē, piedaloties franču valodas stundās. Šis ceļojums noteikti paliks atmiņā ar pikniku okeāna krastā un pirmo reizi dzīvē pašu rokām no koka noplūktajiem apelsīniem.
Liels paldies skolotājai Annai Verzai par tik vienreizējo piedzīvojumu. Mēs ieguvām draugus, kas vienmēr paliks atmiņā un iespaidus, kas mainīja mūsu uzskatus. Jāpateicas arī viesģimenēm par silto uzņemšanu, jo tagad droši varam teikt, ka arī Spānijā mums ir mājas!Santa Fedotova, projekta dalībniece
15.02.2015.
Konkurss `Mīlestības erudīts`
12.02. skolas aktu zālē notika PVĢ Ģimnāzistu parlamenta rīkotais konkurss `Mīlestības erudīts`. Atbilstošu svētku noskaņu radīja Agnese Bicāne un Katrīna Griga no 3.BK, un Renāts Konovalovs no 2.B, lasot mīlestības dzeju. Muzikālo priekšnesumu, dziesmu `Zemeslodes`, bija sagatavojusi Rūta Pastare no 1.AH. Pasākuma ietvaros uzzinājām par Valentīndienas rašanos un vēsturi, noklausījāmies skaistākās mīlestības dziesmas, aplūkojām spožākos mīlas filmu fragmentus un noskaidrojām, kuri tad ir ārzemju un mūsu pašu tautas mīlas pāri. Katru kursu pārstāvēja zinošu cilvēku komanda, taču viserudītākā izrādījās 1.D kursa komanda, kura tad arī ieguva 1.vietu kopvērtējumā. 2.vieta – 2.B, 3.vieta – 3.BK, atzinība – 2.D. Arī pārējo kursu komandas čakli pastrādāja, tāpēc var droši teikt, ka ieguvējs bija ikviens. Paldies visiem, kas palīdzēja izkrāsot PVĢ dzīvi Valentīndienas krāsās. Lai mīlestības pilni svētki!
PVĢ Ģimnāzistu parlamenta sekretāre Anete Vintiša, 3.D
12.02.2015.
Mīlestības dienas aktivitātes PVĢ
Šo sestdien visā pasaulē tiks atzīmētā Valentīndiena, tāpēc šīs nedēļas laikā arī mūsu skolā notiks dažādas svētku aktivitātes:
• No 11.02. līdz 12.02. vecajā vestibilā būs pieejams svētku pasts, tāpēc pacenties un iepriecini savus mīļos. Sūtījumi tiks izdalīti piektdien.
• No 11.02. līdz 12.02. vecajā vestibilā darbosies fotostūrītis. Fotogrāfs būs pieejams 12.02., bet nekautrējies, droši nāc ar savu kameru, veido aizraujošas un amizantas bildes, ievieto tās sociālajos portālos (instagram, twitter.com, facebook.com un citos) ar #PVĢ un piedalies konkursā, kurā tiks noteikti labākie PVĢ Valentīndienas fotomirkļi! Atribūti būs pieejami arī uz vietas.
• 12.02. plkst. 18:00 skolas aktu zālē notiks konkurss ‘’Mīlestības erudīts’’. No katra kursa nepieciešama 4 cilvēku komanda.
• Pēc pasākuma plkst. 19:00 kino vakars – programmā „The fault in our stars”.
• Skolu pieskandinās mīlestības dziesmas, dziedi līdzi.
• Dienas drescode – sarkans.
Lai ikvienam izdevušies mīlestības svētki!
PVĢ Ģimnāzistu parlamenta sekretāre Anete Vintiša, 3.D
11.02.2015.
Sveicam novadu apvienības matemātikas olimpiādes uzvarētājus!
1. vieta - Mārtiņš Lisovs (3.D)
2. vieta - Airita Erte (2.D), Krista Šķēpa (2.D)
3. vieta - Anete Vintiša (3.D)
Atzinība - Kristiāna Skutele (1.D), Ausma Dzerkale (1.D), Ilze Egle (1.D)

Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā
10.02.2015.
Rīgas atklātās junioru meistarsacīkstes telpās
2015. gada 6. februārī un 7. februārī norisinājās Rīgas atklātās junioru meistarsacīkstes telpās, kur lieliskus rezultātus arī ieguva Preiļu Valsts ģimnāzijas audzēkņi- Guntis Pastors un Anna Svetlova.
Guntis Pastors ieguva 1.vietu 1 km distancē un 1.vietu 3 km distnacē jauniešu grupā!
Anna Svetlova, startējot starp juniorēm, ieguva 1.vietu 800m distancē un arī 1.vietu 1,5 km distancē. Startējot sieviešu grupā, 800m distancē ieguva 3.vietu!

Apsveicam jauniešu ar medaļām un vēlam veiksmi arī turpmākajās sacensībās!
Sintija Ančeva, PVĢ sporta ziņu reportiere
9.02.2015.
Iznākusi 2015. gada PVĢ avīzes `Pēdas` janvāra - februāra avīze
Iznākusi 2015. gada PVĢ avīzes `Pēdas` janvāra - februāra avīze
p.s. iespēja lasīt arī iepriekšējos avīzes izdevumus
PVĢ avīzes `Pēdas` redkolēģija
08.02.2015.
Sveicam novadu apvienības ekonomikas olimpiādes uzvarētājus!
1.vieta - Linda Klindžāne (3.A)
2.vieta - Ieva Skutele (3.K)
3.vieta - Liene Šmeikste (3.A)

Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā
07.02.2015.
Sveicam novadu apvienības informātikas olimpiādes uzvarētāju!
Atzinība - Mārtiņš Lisovs (3.D)
Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā
6.02.2015.
Madonas BJSS ziemas čempionāts vieglatlētikā
2015. gada 4. februārī Madonā norisinājās BJSS ziemas čempionāts vieglatlētikā, kur arī piedalījās divi Preiļu Valsts ģimnāzijas audzēkņi.
1 km distnacē zēnu konkurencē Guntis Pastors ieguva 1. vietu. Anna Svetlova meiteņu grupā 1 km distancē arī izcīnija 1. vietu.
Apsveicam ar izcīnīto uzvaru un vēlam veiksmi arī turpmāk!
Sintija Ančeva, PVĢ sporta ziņu reportiere
05.02.2015.
Sveicam novadu apvienības fizikas olimpiādes uzvarētājus!
1.vieta - Ričards Kraupša (2.D), Andris Puduls (2.D), Laura Buka (1.D)
2.vieta - Mārtiņš Lisovs (3.D), Kārlis Sondors (2.D), Ausma dzerkale (1.D)
3.vieta - Edgars Mičulis (3.D), Guntis Mauriņš (2.D), Matīss Dambītis (1.D)
Atzinība - Ērika Gribonika (3.D), Austris Bogdanovs (3.D), Samanta Smirnova (3.D), Linda Klindžāne (3.A)

Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā
28.01.2015.
Sveicam novadu apvienības latviešu valodas un literatūras olimpiādes uzvarētājus!
1. vieta - Simona Rubine (3.B), Krista Šķēpa (2.D)
2. vieta - Mārtiņš Lisovs (3.D), Anete Vintiša (3.D), Kristīne Timofejeva (2.B)
3. vieta - Laura Repele (2.D)

Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā
27.01.2015.
PVĢ komanda uzvar Ziemassvētku eglīšu `rotāšanas` programmēšanas konkursā!
2014. gada nogalē, gaidot Ziemassvētkus, projekta StartIT programmētāji Latvijas skolēniem piedāvāja piedalīties programmēšanas konkursā, kurā bija jāprogrammē jeb `jārotā` Ziemassvētku eglīte (`rotāt` varat pamēģināt arī jūs)! No mūsu skolas konkursā piedalījās daudzi individuālie `eglīšu rotātāji`, kā arī skolas komanda.
PVĢ 2.D kursa audzēkņu komanda - Airita Erte, Laura Repele, Andris Puduls, Gatis Saulišs, Guntis Mauriņš un Ričards Kraupša kopīgi `izrotāja` Ziemassvētku eglīti un StartIT žūrija to nominēja balsojumam Facebook. Pateicoties mūsu komandas atbalstītājiem sociālā tīkla Facebook balsojumā, par mūsu veikumu tika doti vairāk nekā 500 `Patīk` balsojumi, kas ļāva iegūt galveno balvu - Lego Education Mindstorm EV3.5! Paldies visiem mūsu komandas atbalstītājiem!
Janvāra sākumā uz skolu tika piegādāts Lego Education Mindstorm EV3.5 robota komplekts un papildus detaļu komplekts! 14. janvārī PVĢ ieradās Lego pārstāvis, lai sniegtu instrukcijas robota lietošanā.
Jau 16. janvārī, kad PVĢ apmeklēja IZM ministre Mārīte Seile, robots ministrei veiksmīgi `demonstrēja prasmes` izvairīties no šķēršļiem ;)
Tas, protams, salīdzinoši ir ļoti vienkāršs robota iespēju demonstrējums, jo Lego Education Mindstorm EV3.5 robotu iespējas ir ļoti plašas - tās varat novērtēt, vērojot video Youtube. Ir uz ko tiekties!
Iegūto Lego robotu varēs veiksmīgi izmantot programmēšanas apguvē, jo robota darbības ir programmējamas uz datora. Taču ir iespējas robotu pielietot arī fizikas un matemātikas apguvē.
Paldies uzņēmumam Accenture un visai StartIT projekta komandai par doto iespēju iegūt Lego robotu!
PVĢ projektā iesaistās jau 2. gadu.
Par StartIT projektu: StartIT projekts ir pirmais šāda veida projekts, kura ietvaros ir radītas vairāk nekā 40 videolekcijas patstāvīgai programmēšanas apguvei Java valodā (lai izmantotu materiālus ir jāreģistrējas). Dotās programmas ietvaros var gūt zināšanas ne tikai par Java, bet arī veidot aplikācijas Android viedtelefoniem un mācīties programmēšanas algoritmus. Projekta iniciators ir uzņēmums Accencure Latvijā, īpaši tā vadītājs Maksims Jegorovs. Visu projekta ietvaros izstrādāto materiālu izmantošana ikvienam ir BEZMAKSAS!
Juris Erts, programmēšanas pamatu skolotājs
27.01.2015.
PVĢ 1. un 2. kursu volejbola turnīrs
2015. gada 22. janvārī – projektu dienā, PVĢ sporta zālē notika volejbola turnīrs starp 1. un 2. kursiem. Spēles norisinājās spraigā un aizraujošā gaisotnē. Visi kursi bija ieradušies pilnā sastāvā. Pie spēlēšanas tika arī rezerves spēlētāji. 1.D kursā spēlēja tikai meitenes, tāpēc sporta skolotājs palīdzēja tām, pamācot ar noderīgiem un taktiskiem padomiem. Spēles noritēja pēc apļa sistēmas. Maz piepūles bija nepieciešams 2.D kursam, lai iegūtu 1. vietu. 2. vietu ieguva 1.B kurss un 3. vietu 2.A kurss. Uzvarētāji tika apbalvoti ar diplomiem un balvām. Balvas sarūpēja šūšanas uzņēmums `RinaTex`. Mēs, projekta vadītājas Renāte un Anželika, esam apmierinātas par paveikto, jo viss noritēja sportiskā gaisotnē, neskatoties uz sīvām cīņām. 17. februārī turnīrs turpināsies starp 3. kursiem, skolotāju komandu un 2.D kursu. Gatavojamies!!!
Renāte un Anžela, projekta vadītājas
26.01.2015.
Skolas ķīmijas olimpiādes rezultāti
2015. gada 12. janvārī notika skolas ķīmijas olimpiāde, gatavojoties Latvijas skolēnu 56. ķīmijas olimpiādei. Audzēkņi risināja 8 uzdevumus. Vislabāk ir veicies 1. kursā Laurai Bukai (1.D), 2. kursā – Kristai Šķēpai (2.D), 3. kursā – Mārtiņam Lisovam un Anetei Vintišai (3.D).
Nākamais posms 11. februārī. Lai visiem dalībniekiem veicas!
Valentīna Pastare, ķīmijas skolotāja
26.01.2015.
Sveicam Valsts bioloģijas olimpiādes laureāti!
3. vieta - Laura Neiceniece (1.D)
Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā
25.01.2015.
Sveicam `Tatjanas diena – krievu kultūras un izglītības svētki Latvijā` Valsts konkursa laureāti!
2.vieta Izpildītājmākslas konkursā - Kristīne Timofejeva (2.B)
Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā
24.01.2015.
Sveicam novadu apvienības vēstures olimpiādes uzvarētāju!
1. vieta - Armands Ūzuliņš (3.D)
Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā
16.01.2015.
Seminārs svešvalodu skolotājiem un bibliotekāriem
2015. gada 16.janvārī Preiļu Valsts ģimnāzijā notika seminārs svešvalodu skolotājiem un bibliotekāriem. Tā dalībniekus ar tēmu “Zinātniski pētnieciskā darba izstrāde cittautu valodniecībā un literatūrzinātnē” iepazīstināja Līvānu 1.vidusskolas angļu valodas skolotāja Anita Reitere, kura dalījās ar VISC (Valsts izglītība satura centrs) organizētajos pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursos gūtajām atziņām. Semināra otrajā daļā izdevniecības OUP (Oxford University Press) pārstāve Dace Miška iepazīstināja ar ar OUP jaunākajiem un populārākajiem mācību līdzekļiem, sniedza informāciju par atlaidēm grāmatu iegādei, demonstrēja visu OUP jaunāko grāmatu paraugus, izskaidroja grāmatu pasūtīšanas iespējas un novadīja didaktiski metodisku darbnīcu par tēmu “Kultūras loma angļu valodas mācīšanas procesā”. Abas lektores tika uzaicinātas pēc ģimnāzijas angļu valodas skolotājas Annas Verzas iniciatīvas, kura tāpat kā pārējie 23 semināra dalībnieki no Preiļu un citiem apkārtējiem novadiem pozitīvi vērtēja ieguvumu no šī pasākuma.
Anita Lazdāne, direktores vietniece metodiskajā darbā
14.01.2015.
Sveiciens no LabieDarbi.lv komandas
Mūsu skolas audzēknis, Rihards Gribusts (1.D) piedalās LabieDarbi.lv fotokonkursā `Selfijs ar LabieDarbi.lv` un viņa iesūtīto bildi žūrija ir izvirzījusi uz 2. jeb balsošanas kārtu. Nobalsot par viņa fotogrāfiju iespējams šeit:
Draugiem.lv:
http://www.draugiem.lv/labiedarbi.lv/gallery/?pid=380569246
Facebook.com:
https://www.facebook.com/LabieDarbi.lv/photos/...
Balsot var līdz 19.01.2015. pulksten 12:00
Atbalstīsim savējos!
13.01.2015.
PVĢ `Comenius` Somijā
Drēgnu lietus lāšu pavadīti, 7. decembra rītā četri `Comenius` projekta dalībnieki no Preiļu Valsts ģimnāzijas (Lāsma Anspoka, Jūlija Mihailova, Mārtiņš Lisovs, Dairis Dolģis) un skolotāja Anna Verza devās uz Rīgas lidostu, lai piecu dienu garumā dotos baudīt Somijas kultūru un noķertu ziemu, kura Latviju vēl nebija apciemojusi.
Lai gan laika prognoze nebija īpaši iepriecinoša, turpinājām cerēt, ka pēc lidojuma, drūmo lietus lāšu un pelēko mākoņu vietā redzēsim baltas sniega kupenas un termometra stabiņa rādītājs vēstīs, ka temperatūra ir zem nulles atzīmes.
Dodoties prom no Rīgas, jutāmies droši un brīvi, taču, kad izkāpām no lidmašīnas pirmajā pieturvietā - Helsinkos, gaisā valdīja patīkams uztraukums, jo viesģimeņu satikšana bija tikai pāris stundu attālumā, un lidostā jau iepazināmies ar projekta dalībniekiem no Skotijas un Spānijas.
Baudot patīkamo atmosfēru, ko dāvāja gan viesģimenes, gan pārējie `Comenius` dalībnieki no Spānijas, Turcijas, Skotijas, Portugāles, Polijas, Grieķijas un, protams, Somijas, iepazinām tuvāk valsts tradīcijas, kultūru un tipisko somu ģimeni, papildinot un nostiprinot savas angļu valodas zināšanas.
Šo piecu dienu laikā, ko pavadījām Somijā, paspējām iepazīt skolas telpas, kur ikdienas gaitas pavada mūsu viesmīlīgie projekta dalībnieki – somi. Skolā, Ziemassvētku burvības, piparkūku un tradicionālo piparkūku smaržas pārņemti, baudījām koncertu, kas sirdi pildīja ar patīkamu siltumu, jo dziedājām gan paši, gan koncerta rīkotāji. Lieliski laiku pavadījām „Rokua” geoparkā, kur piedalījāmies dažādās āra aktivitātēs, kas, protams, beidzās ar sniega kauju un siltu smieklu pildītām sarunām. Noteikti, jāmin tas, ka īstenojām arī savu bērnības nepiepildīto sapni, beidzot apciemojām Ziemassvētku vecīti, kurš mājo pašos Somijas ziemeļos, Lapzemē. Tieši tur arī izdzīvojām Somijas ziemas brīnumzemi, kas piesātināta ar Ziemassvētku lampiņām, eglītēm, svētku noskaņu apkārt un draiskām sniega pārslām, kas viegli ieskāva un virmoja mums apkārt visu dienu.
Pēdējās dienas rītā, atvadoties no viesģimenēm un jauniegūtajiem somu draugiem, gaisā bija jūtams emociju virpulis, kas kādam izsauca skumjas, kādam asaras, bet vēl kādam vieglu smaidu, aiz kura slēpās neatkārtojami pozitīvo, aizraujošo un neaizmirstamo dienu atmiņas.
Dienu pavadījām tverot pēdējos mirkļus kopā ar ārzemju draugiem, apskatot pilsētu Oulu. Emociju un vieglu skumju ieskauti, gremdējāmies atmiņās par neaizmirstamo laiku, ko sniedzis projekts `Comenius`.
Lai gan Latvijā mūs sagaidīja vēsas lietus lāses sejā, mūsu sejas rotāja smaids, kas kliedēja patīkamā noguruma atstātās pēdas. Dienas, ko pavadījām Somijā, joprojām palikušas atmiņā kā neaizmirstams piedzīvojums, kuru gribētos izdzīvot vēl un vēl.

Lāsma Anspoka 3.BK
12.01.2015.
Preiļu, Līvānu, Riebiņu, Vārkavas un Aglonas novadu skolēnu sporta spēles basketbolā
2015. gada 8.janvārī Aglonā norisinājās Preiļu, Līvānu, Riebiņu, Vārkavas un Aglonas novadu vidusskolēnu sporta spēles basketbolā, kur dalību ņēma arī PVĢ zēnu un meiteņu komandas.
Meitenes ieguva godalgoto 2.vietu. Komandā spēlēja: Renāte Malnača, Samanta Smirnova, Sintija Ančeva, Agnese Mainule, Renāte Vaivode, Anna Svetlova,Kintija Vilcāne un Beāte Pudule.
Zēni izcīnīja 3.vietu. Komandā spēlēja: Juris Ribinickis, Jānis Plivda, Ruslans Daņilovs, Edgars Molnieks, Edgars Mičulis, Ričards Kraupša, Mārtiņš Lisovs un Austris Bogdanovs.
Paldies sporta skolotājiem par atbalstu un līdzi jušanu!
Sintija Ančeva, PVĢ sporta ziņu reportiere
5.01.2015.
Skolas fizikas olimpiādes rezultāti
I semestra nogalē 17.12.2014. notika skolas fizikas olimpiāde, gatavojoties Latvijas skolēnu 65. fizikas olimpiādei, audzēkņiem bija jāizpilda tests un jāizrēķina 3 uzdevumi. Vislabāk ir veicies 1. kursā Ausmai Dzerkalei (1.D), 2. kursā – Ričardam Kraupšam (2.D), 3. kursā – Mārtiņam Lisovam un Edgaram Mičulim (3.D).
Nākamais posms tiešsaitē (atrisinājumi jāiesniedz elektroniski atvēlētajā laikā) šī gada 29. janvārī. Lai visiem dalībniekiem veicas!
Fizikas skolotāja Mārīte Lisova
4.01.2015.
LUC informatīvo pasākumu cikls “ĪSTENO SAPNI PAR SAVU BIZNESU!”
11. decembrī Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrs aicināja piedalīties PVĢ jauniešus informatīvā pasākumā, kurā bija iespējams smelties zināšanas un gūt nepieciešamo informāciju un praktisko pieredzi par to, kas ir bizness un uzņēmējdarbība, kā līdz tam nonākt, vai tas ir sarežģīti un saņemt atbildes uz aktuāliem jautājumiem.
Pasākumā dalījās ar savu pieredzi Latgales plānošanas reģiona LUC vadītājs Vladislavs Stankevičs, Latgales plānošanas reģiona LUC komercdarbības konsultants Andris Kucins un ar savu veiksmes stāstu dalījās arī SIA ‘’Picu Bodes’’ īpašniece Evija Kotāne.
Pasākuma laikā V.Stankevičs iesaistīja jauniešus arī grupu darbā, kur varējām kopīgi izdomāt kādu biznesa ideju, ko vēlētos īstenot. Beigās šo ideju arī atraktīvi prezentējām.
Aktivitātes rezultātā četriem aktīvākajiem jauniešiem tika dota iespēja doties 17. decembrī uz Daugavpili, kur norisinājās šī pasākuma cikla pēdējais posms. Mēs tikām laipni sagaidīti ar smaidiem, kafijām, kūkām un maizītēm. Semināra laikā klausījāmies veiksmes stāstus un ieguvām arī apliecības par to, ka piedalījāmies ‘’Biznesa mēneša’’ ietvaros rīkotajos izglītojošajos apmācību semināros. Devāmies arī ekskursijā uz ‘’Latvijas Maiznieku’’ un pelmeņu, gaļas un kulinārijas izstrādājumu fabriku ‘’DAERS’’.
Pateicamies par šo lielisko iespēju piedalīties Biznesa mēneša informatīvajā pasākumā ‘’Īsteno sapni par savu biznesu!’’
Sintija Ančeva, pasākuma dalībniece
24.12.2014.
Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu!22.12.2014.
Mācību semestra noslēgums ģimnāzijā
19. decembrī ģimnāzijas audzēkņi un pedagogi pulcējās, lai sirsnīgā un pacilātā noskaņojumā pabeigtu pirmo mācību semestri un ieskandinātu Ziemassvētkus. Tradicionāli svētku koncertā piedalījās ģimnāzijas jauktais koris, vokāli instrumentālais ansamblis, kurus vada Ilze Rožinska, Preiļu novada BJC vokālā grupa `Lāsītes` (vad.Daina Erte), ar solo dziedājumu visus iepriecināja Rūta Pastare, liels paldies deju kolektīviem `Gaida` (vad.G.Ivanova) un `Dancari` (vad. Ilze Broka). Ģimnāzistu parlamenta izpildījumā varēja redzēt M.Kudapas lugas `Eglīte` fragmentu. Noslēgumā visus uzrunāja direktore Ligita Pauniņa, kā arī apsveica ģimnāzistus, kuri mācību semestri pabeidza ar labām un teicamām sekmēm, īpašas balvas tika sagādātas čaklākajiem katra kursa audzēkņiem, kuri ieguva augstāko vidējo vērtējumu savā kursā, – Ausmai Dzerkalei (1.D), Kristai Šķēpai (2.D), Mārtiņam Lisovam (3.D). Koncerta beigās visus ģimnāzistus ar sagatavoto priekšnesumu sveica arī skolotāju kolektīvs, kurš izpelnījās lielas gaviles un ovācijas.
Gaišus, baltus, mīlestības pilnus visiem Ziemassvētkus un laimīgu, panākumiem bagātu Jauno gadu!
Ingūna Patmalniece, direktores vietniece audzināšanas darbā
12.12.2014.
Šo pasauli mēs izjūtam caur skaņu... Lūgums atbalstīt!
Aicinām Jūs nobalsot par Preiļu 1. pamatskolas projektu skaņas aparatūras iegādei pasākumu apskaņošanai (balsojumi ir bezmaksas)!
Nobalsojiet 3 veidos un katrs piešķiriet projektam 3 balsis: pirmo balsi - izmantojot mobilo telefonu, otru balsi - draugiem.lv un trešo - inbox.lv:
1) http://labiedarbi.lv/lv/projekts/so-pasauli-mes-izjutam-caur-skanu-1056
2) https://www.draugiem.lv/special/labiedarbi/
3) http://labiedarbi.inbox.lv/project?id=1056

Šo pasauli mēs izjūtam caur skaņu... Šāda ir mūsu - aktīvu un radošu Preiļu 1.pamatskolas jauniešu devīze. Arī mums vajag attīstīt savas spējas un dotības. Mūsu skolā ir ļoti daudz jauniešu, kuriem ir liels talants dziedāšanā, klavierspēlē, ģitārspēlē un dažādās citās jomās, bet diemžēl šo talantu pašreiz attīstīt nevar, jo nav nepieciešamās skaņu aparatūras, ar kuru varētu to darīt. Emocionālo pārdzīvojumu vislabāk var sasniegt ar mūzikas palīdzību. Mūzika ir viens no faktoriem, kas īpaši sekmē emociju pilnveidošanos. Savu pilsonisko apziņu un izpratni veidojam dziedāšanas brīdī caur mūziku. Tieši ar mūzikas palīdzību vislabāk var izpildīt šādus uzdevumus, kā veidot izpratni par ģimeni, māju, dzimteni, valsti, mācīties svinēt svētkus, ievērot savas tautas tradīcijas , veidot izpratni par savu nacionālo kultūru, veidot izpratni par citām pasaulē dzīvojošām tautām un to kultūru daudzveidību. Uzskatam, ka ieaudzināt mīlestības jūtas pret savu dzimto zemi, tautu visvienkāršāk var tieši ar mūzikas palīdzību.
Tā kā Preiļu 1.pamatskolā notiek ļoti daudz dažādu pasākumu skolas, novada, arī republikas mērogā, vēlamies iegūt jaunu, kvalitatīvu skaņas aparatūru pasākumu apskaņošanai. Aicinām atsaukties un atbalstīt mūs. Mēs zinām, ka kopā mēs to varam un mums izdosies!
Preiļu 1. pamaskola
11.12.2014.
Sveicam novadu apvienības bioloģijas olimpiādes uzvarētājus!
1. vieta - Laura Neiceniece (1.D)
2. vieta - Raimonds Reščenko (3.D), Kristīne Timofejeva (2.B)
3. vieta - Simona Rubine (3.B), Ginta Meikulāne (2.D), Alise Lutinska (1.D)
Atzinība - Anete Vintiša (3.D), Mārtiņš Lisovs (3.D), Laila Givoina (2.D), Santa Prikule (1.D)

Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā
10.12.2014.
Mazās sirds lūgšana
`Mazās sirds lūgšana` ir koncertu cikls Latvijas baznīcās, kura mērķis ir iegūt līdzekļus kāda bērna ārstēšanai vai rehabilitācijai. Jau piekto gadu pēc kārtas jaunieši no Latgales, kuri visi šobrīd studē Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijā, organizē labdarības koncertus un paši tajos uzstājas. Līdz šim ir palīdzēts 3 bērniem un caur ziedot.lv, arī ģimenēm, kurām ir bijis nepieciešams finansiāls atbalsts. Un jaunieši cer, ka šogad, ar koncertu apmeklētāju atbalstu, izdosies savākt nepieciešamos līdzekļus gadu vecā Endija rehabilitācijai un fizioterapijai. Puisītis piedzimis ar diagnozi - cerebrālā trieka.
Koncertā varēsiet dzirdēt speciāli šim koncertu ciklam radītus skaņdarbus - mīlestības, miera, ziemas un Dieva klātbūtnes iedvesmotas dziesmas, kuras komponējuši Latvijas talanti. Mūziķi atklāj: `Mums ir izveidojusies lieliska sadarbība ar komponistiem, kas pārstāv gandrīz visus Latvijas reģionus - Toms Lipskis, Solvita Bukša, Līva Blūma, Ineta Gedroica, Mārtiņš Subatovičs, Amanda Vingre, Lolita Ritmane, Dace Mangulsone, Daina Kleimane, Madara Pētersone u.c.`
Jaunieši paši saka: `Ik gadu Ziemassvētkos visus cilvēkus pārņem šī īpašā sajūta. Tas ir laiks, kad gribas kļūt labākiem. Cilvēki cenšas arī pasauli sev apkārt piepildīt ar prieku un pozitīvām emocijām. Tādēļ arī mēs vēlamies darīt labus darbus un vislabāk to paveikt izmantojot savus talantus.`
Ielūdzam arī jūs piedalīties brīnuma radīšanā. Ceram, ka atsauksieties `Mazās sirds lūgšanai` ...
Koncerti notiks:
20.12 Sv. Alberta baznīcā, plkst. 13.00
26.12 Rēzeknes Sāpju Dievmātes baznīcā, plkst. 17.00
27.12 Viļānu Sv. Erceņģeļa Miķeļa baznīcā, plkst. 10.00
27.12. Preiļu Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas baznīcā, plkst. 16.30
28.12 Noslēguma koncerts Ludzas Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas baznīcā, plkst. 12.00

9.12.2014.
5. decembrī PVĢ notika Latgales reģiona 5. atklātā angļu valodas olimpiāde
`Paldies par jūsu milzīgo darbu. Vienkārši izcila organizācija. Apsveicam jūsu skolu ar tik brīnišķīga pasākuma 5.gadadienu,` tādus un vēl daudzus citus atzinības pilnus vārdus lasījām Latgales reģiona 5. atklātās angļu valodas olimpiādes izvērtējuma anketās, ko aizpildīja skolotāji, kuri piedalījās darbu labošanā.
Patiešām paldies par sapratni visam ģimnāzijas kolektīvam, kura ikdienu nedaudz izmanīja olimpiādes dalībnieku - 108 skolēnu un 36 pedagogu no 41 skolas – klātbūtne PVĢ telpās 5.decembrī. Īpaša pateicība olimpiādes rīcības komisijai, kas sagatavoja uzdevumus, rūpējās par balvām, plānoja norisi, koordinēja viesu uzstāšanos un nodrošināja IT prasmīgu izmantošanu pasākumā. Tajā darbojās Anna Svile, Anna Verza, Antra Gertmane, Ingūna Patmalniece, Juris Erts. Pateicos arī ģimnāzijas direktorei Ligitai Pauniņai, skolotājiem un darbiniekiem, kuri aktīvi iesaistījās organizēšanas darbos un norisē – Sanitai Bogdanovai, Inetai Ivanovai, Silvijai Livmanei, Vijai Pīzelei, Maijai Sparānei, Raimondam Babrim. Paldies skolēniem, kuri atbalstīja pedagogus – parlamentam par dalībnieku reģistrāciju, grupai `Lāsītes` un viņu vadītājai Dainai Ertei par muzikālo sveicienu, folkloras kopai `Rūtoj` un viņu vadītājai Ilzei Rožinskai par gatavību organizēt olimpiādes dalībnieku atpūtu pēc smagā darba, darba grupu vadītājām Simonai Rubinei un Daigai Golubevai no 3.BK kursa, Agnesei Mainulei un Artai Katkevičai no 3.A kursa, fotogrāfam Ralfam Stupānam (2.B) un puišiem, kuri parūpējās par apskaņošanas darbiem - Salvim Naglinskim (2.B) un Aivim Sudnikam (2.A) . Mēs patiešām esam laba komanda!
Novadu apvienības angļu valodas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja Nadežda Hļebņikova piedalījās ne tikai uzdevumu sagatavošanā, bet ļoti meistarīgi vadīja uzdevumu labošanas norisi, par ko viņai tika veltīti atzinīgi vārdi izvērtējuma anketās.
Ģimnāzistu sasniegumi šajā olimpiādē arī mūs ļoti iepriecina: Edgars Mičulis (3.D) ieguva 1.vietu, Dairis Doļģis -3. vietu, Matīss Dambītis (1.D) – atzinību.
Var iepazīties ar visiem rezultātiem
Anita Lazdāne, Latgales reģiona 5.atklātās angļu valodas olimpiādes rīcības komisijas priešsēdētāja
4.12.2014.
Sveicam novadu apvienības vācu valodas olimpiādes uzvarētājus!
1. vieta - Laura Repele (2.D)
2. vieta - Airita Erte (2.D)

Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā
27.11.2014.
Sveicam novadu apvienības angļu valodas olimpiādes uzvarētājus!
1. vieta - Edgars Mičulis (3.D)
2. vieta - Dairis Dolģis (3.D)
3. vieta - Krista Šķēpa (2.D), Matīss Dambītis (1.D), Anastasija Isajeva (1.D), Ričards Kraupša (2.D)
Atzinība - Brigita Lazdāne (1.H)

Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā
24.11.2014.
Latgales reģiona vidusskolu finālsacensības volejbolā
2014. gada 24. novembrī Daugavpilī norisinājās Latgales reģiona finālsacensības volejbolā starp vidusskolām, kurās labus rezultātus parādīja arī PVĢ meiteņu volejbola komanda.
Piecu stiprāko komandu konkurencē, mūsu meitenes izcīnīja godpilno 3.vietu. Ar pavisam nelielu punktu starpību, bet tomēr 2. vietu ieguva Baltinavas vidusskola, un 1. vietu izcīnīja Daugavpils 3. vidusskola. Preiļu Valsts ģimnāzijas godu devās aizstāvēt: Anželika Ivanova, Beāte Pudule, Anna Svetlova, Renāte Vaivode, Ērika Gribonika, Anastasija Baranova un Rūta Pastare.
Apsveicam un paldies par izturību un dalību finālsacensībās!
Sintija Ančeva, PVĢ sporta notikumu reportiere
23.11.2014.
Strītbola sacensības `3 pret 3 uz vienu grozu`
2014. gada 22. novembrī Preiļu Valsts ģimnāzijā norisinājās vienas dienas strītbola sacensības. Piedalījās visi 9 ģimnāzijas kursi, kopumā izspēlējot 36 spēles.
Pēc sīvām cīņām nepārspēti 1. vietu ieņēma 3.BK kurss, uzreiz pēc viņiem sekoja 2.D, iegūstot 2. vietu, un 3. vietu izcīnīja 3.D kurss.
Liels paldies visiem, kuri atbalstīja un ieradās uz spēlēm, un sportiskā noskaņojumā pavadīja šo dienu, īpaši 1.D kursa meitenēm, kuras nebaidījās spēlēt pret pārējām komandām. Pateicamies PVĢ absolventiem – Jānim Pokšānam un Daniēlam Pūdžam - par spēļu tiesāšanu.
Liels paldies `Paula 3`, Express Pizza un Just production, kuri sponsorēja dāvanas trīs godalgoto vietu ieguvēju komandām!
Sacensību organizatori: Samanta Smirnova, Beāte Pudule un Juris Ribinickis
21.11.2014.
Preiļu, Līvānu, Aglonas, Riebiņu un Vārkavas novadu skolēnu sporta spēles volejbolā Preiļos
20. oktobrī Preiļos notika Preiļu, Līvānu, Aglonas, Riebiņu un Vārkavas novadu skolēnu sporta spēles volejbolā jauniešiem. PVĢ pārstāvēja gan meiteņu, gan zēnu komanda.
PVĢ meiteņu komanda smagā cīņā izcīnīja 1. vietu. Komandas sastāvā spēlēja: Anželika Ivanova, Beāte Pudule, Anna Svetlova, Renāte Vaivode, Krista Šķēpa, Ērika Gribonika, Anastasija Baranova, Rūta Pastare.
Piekāpjoties Vārkavas Vidusskolas komandai, PVĢ zēni sīvā cīņā ieguva godpilno 2. vietu. Komandas sastāvā spēlēja: Ričards Kraupša, Edgars Molnieks, Ruslans Daņilovs, Mārtiņš Lisovs, Austris Bogdanovs, Andis Pīzelis, Guntis Sparāns, Andis S. un Juris Ribinickis.
Abas PVĢ komandas tiek tālāk uz Latgales reģiona skolēnu finālsacensībām Daugavpilī. Paldies par labajiem rezultātiem šajā turnīrā, ceram un vēlam iegūt tikpat lieliskus rezultātus arī 24. novembrī Daugavpilī!
Sintija Ančeva, PVĢ sporta notikumu reportiere
20.11.2014.
Makulatūras vākšana ģimnāzijā!
Aicinām atbalstīt mūsu Comenius projekta iniciatīvu un piedalīties makulatūras vākšanas konkursā. Konkurss notiek sadarbībā ar biedrību `Zaļā Josta`.
Noteikumi makulatūras vākšanai:
1. Drīkst vākt biroja kopējamo, piezīmju, zīmēšanas papīru, grāmatas (arī ar auduma vāciņiem), avīzes, bukletus, katalogus, burtnīcas, klades, kartona izstrādājumus (kartonam jābūt salocītam).
2. Žurnālus un avīzes pirms nodošanas nav nepieciešams atskavot.
3. NEDRĪKST likt: fotogrāfijas, izlietotus papīra traukus, uzlīmes.
Savākto makulatūru lūdzam nodot iepriekš saskaņojot ar Luīzu un Sintiju (3.BK) vai skolotāju A.Verzu.
Ceram uz jūsu atsaucību!
19.11.2014.
Skrējiens pa Ubaglīci
18. novembrī Līvānos norisinājās `Skrējiens pa Ubaglīci`, kurš bija veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas dienai, kurā startēja arī mūsu ģimnāzijas audzēkņi un sporta skolotājs.
Ar labiem panākumiem startēja Anna Svetlova 4,0 km distancē, iegūstot 1. vietu, un Lāsma Beča, iegūstot godalgoto 2. vietu. Lieliskus rezultātus parādīja arī zēni. 8,0 km distancē 1. vietu ieguva Andris Puduls un 3. vietu Agris Broks. Skolotājs Feoktists Pušņakovs kā vienmēr ar labiem rezultātiem parādīja savu spožo, sportisko varējumu.
Mēs lepojamies ar jums, ģimnāzisti, kuri, neskatoties uz brīvdienām, pārvar savu `negribu` un piedalās sacensībās, parādot ļoti labus rezultātus!
Sintija Ančeva, PVĢ sporta notikumu reportiere
13.11.2014.
PVĢ dambretes turnīrs
No 7. oktobra PVĢ telpās norisinājās dambretes turnīrs. Dalību pieteikt bija iespēja jebkuram un to izdarīja 12 meitenes un 24 zēni, tomēr ne visi spēja izturēt saspringto spēļu grafiku. Cīņa dažubrīd risinājās tiešām sīvi un rezultāti bija neparedzami, tomēr, kā saka, uzvar spēcīgākie. 3. vietu ieguva Guntis Mauriņš (2.D) un Anna Svetlova (3.D), 2. vietu – Dāvis Pastars (3.D) un Kintija Vilcāne (3.D), 1. vietu – Raimonds Reščenko (3.D) un Laura Neiceniece (1.AH). apbalvojumus palīdzēja sagādāt veikals `Salang` un PVĢ.
5. novembrī starpnovadu turnīrā piedalījās divas PVĢ komandas ar kapteiņiem R.Reščenko un G.Mauriņu. Turnīru R.Reščenko komanda noslēdza 2. vietā, piekāpjoties Līvānu profesionāļiem, savukārt G.Mauriņa komanda turnīru noslēdza 3. vietā.
Raimonds Reščenko, turnīra organizators
10.11.2014.
Latvijas Republikas 96. dzimšanas dienai veltīta Tēvzemes nedēļa Preiļu Valsts ģimnāzijā
Ir sākusies pirmssvētku nedēļa, kuru skolā pēc tradīcijas dēvējam par Tēvzemes nedēļu, jo tā mūs pietuvina Latvijas Republikas proklamēšanas 96. gadadienai.
Tēvzemes nedēļas pasākumus rīt, 11.novembrī jeb Lāčplēša dienā, ievadīs tikšanās ar atmodas laika aktīvistu Preiļu novadā un Latvijas Augstākās Padomes deputātu, balsojušu par Latvijas neatkarību 1991.gadā, Andri Puzo. Vēl šajā dienā piedalīsimies Lāpu gājienā un apmeklēsim ģimnāzijas folkloras kopas `Rūtoj` koncertu Kultūras namā.
Trešdien, 12. novembrī, 1. kursu skolēni ekskursijā `Lepojies ar savu skolu` skolas muzejā iepazīsies ar ģimnāzijas vēsturi un izcilāko ģimnāzistu panākumiem, kā arī varēs apmeklēt Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeja izstādi par lidotāju Jāzepu Baško.
Bet piektdien, 14. novembrī, ģimnāzisti sacentīsies savās zināšanās par Latviju konkursā `Mana Latvija`, kura laikā visus klātesošos iepriecinās mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu priekšnesumi.
Svētku dienā, 18.novembrī, sekosim pasākumiem galvaspilsētā Rīgā, ja neizdodas klātienē, tad tos vērosim Latvijas Televīzijā un savās mājās ģimenes lokā, iededzot svecīti, vēlēsim mūsu dzimtenei stiprumu, slavu un ilgu pastāvēšanu.
Natālija Pīzele, vēstures skolotāja
9.11.2014.
Tikšanās `Vietējās Latgales Avīzē`
3. novembrī Comenius daudzpusējās skolu partnerības projekta `4ENs` dalībnieki un koordinatore Anna Verza devās uz `Vietējās Latgales Avīzes` biroju Preiļos.
Tikšanās sākumā mūs sagaidīja Jānis Vaivods, Preiļu Valsts ģimnāzijas absolvents, kurš ir `Vietējās Latgales Avīzes` galvenais redaktors. Iepazīstinot ar uzņēmumu, pasākuma dalībniekiem radās daudz un dažādi jautājumi. Mums bija tā iespēja saņemt atbildes par šīs avīzes vēsturi, attīstību un tālākajiem mērķiem. Beigās tika piedāvāta arī iespēja apskatīt un salīdzināt `Vietējās Latgales Avīzes` pašu pirmo un pēdējo izdevumu.
Paldies skolotājai Annai Verzai par piedāvāto iespēju lietderīgi pavadīt laiku, iepazīstot dziļāk Preiļu `Vietējās Latgales Avīzes` uzņēmumu. Liels paldies avīzes galvenajam redaktoram Jānim Vaivodam, kurš deva mums skaidras atbildes uz interesējošiem jautājumiem.
Airita Erte, Comenius projekta dalībniece
5.11.2014.
Iesvētības un Iepazīsimies vakars ģimnāzijā
22. oktobrī Preiļu Valsts ģimnāzijā notika pirmo kursu iesvētības un pirmais lielais pasākums - `Iepazīsimies vakars`. Jau no paša rīta otro kursu audzēkņi pirmajiem kursiem lika atšķirties ar īpašu tērpu, kas bija veidots no atkritumu maisiem un līmlentes. Lai diena būtu interesantāka, visas grāmatas katrs kurss salika vienā lielā kastē un šo kasti nesa sev līdzi līdz otrās stundas beigām. Pēc 2. stundas pirmkursnieki zosu gājienā devās uz aktu zāli, kur tad otro kursu audzēkņi `iesvētīja` viņus ar īpaši sagatavotiem pārbaudījumiem.
Vakarā plkst. 18.00 skolas aktu zālē notika `Iepazīsimies vakars`, kuru kopā pavadījām ar Zinu (Artis Cimdiņš,2.B) un Broņislavu (Uldis Zalāns, 2.A) un, protams, ar otro un trešu kursu sagatavotajiem priekšnesumiem, kuri bija gan asprātīgi, gan radošuma pilni. Šī gada tēma bija - TV raidījumi, tāpēc 1.AH iejutās raidījuma `Bez Tabu` lomā, 1.B- `Gandrīz Ideāls Randiņš`, 1.D- `Ekstrasensu cīņas`, 3.A- `Dejo ar zvaigzni `, 3.BK- `Ugunsgrēks` un 3.D- `Viņas melo labāk`. Starp priekšnesumiem tika raidītas 2.kursu sagatavotās reklāmas. Noslēgumā pirmie kursi deva svinīgo zvērestu un pēc PVĢ himnas nodziedāšanas oficiāli tika atzīti par Preiļu Valsts ģimnāzijas ģimnāzistiem.
Renāts Konovalovs, Ģimnāzistu parlamenta prezidents, 2.B
3.11.2014.
Informācijas tehnoloģiju konkurss ‘Bebrs 2014’ PVĢ notiks 4. un 5. novembrī!
Kas ir BEBR@S?
Konkursa norises laiks:
Seniori - 2. un 3. kurss (11., 12. klase) 4. novembrī, no plkst.12:00 līdz 18:00
Juniori - 1. kurss (10. klase) 5. novembrī, no plkst.12:00 līdz 18:00

Svarīgi norādījumi:
1) skolēniem drīkst būt tikai papīrs un rakstāmpiederumi;
2) citu lietotņu atvēršanas gadījumā dalībnieks tiek atslēgts no testēšanas vides;
4) konkursa pildīšanas laiks ir 45 minūtes (skaitītājs ekrānā rādīs atlikušo laiku);
5) vienu uzdevumu drīkst pildīt vairākkārt atvēlētajā laikā, sistēma saglabās pēdējo izvēli;
6) nepareizas atbildes gadījumā tiks atņemta 1/4 no atbilstošā uzdevuma punktu skaita;
7) ja rodas īslaicīgs interneta pieslēguma pārrāvums, ik pēc brīža jānospiež taustiņš F5;
8) pārliecinieties, ka pareizi aizpildīta informācija par sevi!
Vairāk informācijas konkursa mājaslapā www.bebrs.edu.lv!
Pirms sacensībām ļoti ieteicams ir rūpīgi iepazīties ar sacensību nolikumu un patrenēties uzdevumu risināšanā treniņversijā!
Skolotāji Juris Erts un Ivars Pakers
28.10.2014.
Jaunā korpusa atklāšanas svētki ģimnāzijā
21. oktobrī ģimnāzijas kolektīvs pulcināja kuplu viesu skaitu, lai dalītos savā priekā un pateiktu paldies visiem par ieguldīto darbu, būvējot jauno ģimnāzijas korpusu. Tagad skolā ir plaša, mājīga ēdnīca un, protams, daudz jaunu telpu, kuras vēl ir jāapdzīvo un jāiekārto. Ģimnāzijas direktore Ligita Pauniņa savā uzrunā atgriezās pagātnē, atgādinot, kā savu darbu uzsāka skola Jāņa Eglīša vadībā, kad bija vīzija un sapnis par nākotni, par labu, jauku sakārtotu vidi. Tas, protams, bija iespējams tikai ar Preiļu novada domes atbalstu. Uzrunā novada domes priekšsēdētājs Aldis Adamovičs uzsvēra, ka izglītība mūsu novadā ir prioritāte, kas palīdz attīstīties un pilnveidoties visām izglītības iestādēm. Prieks, ka šajā svētku dienā kopā ar mums bija daudzu novada iestāžu vadītāji. Savu svētību jaunajām telpām, ģimnāzijas kolektīvam deva arī Preiļu Romas katoļu draudzes dekāns Jānis Stepiņš. Par jauko noskaņu pasākumā rūpējās folkloras kopa ‘’Rūtoj’’, vokālais ansamblis (skol. Ilze Rožinska), kā arī vokālā grupa ‘’Lāsītes’’ (skol. Daina Erte). Labi paveikti darbi dod spēku darboties arī tālāk, paldies visiem, kuri piedalījās šī sapņa piepildīšanā.
Ingūna Patmalniece, direktores vietniece audzināšanas darbā
27.10.2014.
17. oktobra talka Preiļu parkā
Turpinot labu pilsētas zaļās zonas sakopšanas tradīciju 17. oktobrī Preiļu parkā notika rudens talka, kuras ietvaros jau otro gadu pēc kārtas tika sakopti Preiļu parka dīķu krasti un apkārtējā teritorija. Talka norisinājās projekta ELRII-349 „Ūdens vides aizsardzība un zaļā dzīvesveida aktivitāšu veicināšana Latvijas un Krievijas pierobežas reģionos”/AQUA LIFE ietvaros.
Plkst. 12.00 sākās talcinieku reģistrācija un kopā dienas laikā reģistrējās 97 talcinieki, kas ir vairāk par pagājušā gada dalībnieku skaitu. Liels prieks, ka aktīvi talkā līdzdarbojās 39 jaunieši no Preiļu Valsts ģimnāzijas: Comenius daudzpusējās skolu partnerības projekta `4ENs` dalībnieki un koordinatore Anna Verza, un skolas parlamenta pārstāvji.
Esam gandarīti, ka kopīgiem spēkiem mums ir iespēja padarīt mūsu novadu un arī Latviju skaistāku!
Liels atbalsts bija arī no Preiļu novada domes puses, jo bija padomāts par talkai nepieciešamo inventāru – cimdiem, grābekļiem, lāpstām, ķerrām – viss tika nodrošināts. Liels paldies par sadarbību SIA `Preiļu Saimnieks`! Lai gan laika apstākļi šogad talciniekus nelutināja, tomēr brīvprātīgie dalībnieki bija saģērbušies silti, un ar labo garastāvokli darbs ritēja raiti un ražīgi.
Sakopto teritoriju apmēri šogad bija daudz lielāki nekā pagājušajā gadā. Šoreiz talkas galvenie uzdevumi bija parka teritorijas un dīķu kanālu krastu attīrīšana no zariem, atkritumiem un lapām. Laiks strādājot paskrēja nemanot un jau plkst. 15.00 visi tika aicināti pusdienās pie Preiļu estrādes, kur Zemessardzes 35. bataljons visiem talkotājiem bija sagatavojis gardu pārsteigumu.
Par lielisko darba organizāciju un ideju realizēšanu jāpateicas darba organizatorēm: Līgai Upeniecei un Zentai Igolniecei. Paldies arī visiem talkotājiem par lielisko kopābūšanas iespēju, par pozitīvajām emocijām un milzīgo gandarījuma sajūtu pēc sakopšanas darbiem. Uz tikšanos citās talkās!

Airita Erte, Preiļu Valsts ģimnāzijas 2.D kursa audzēkne, Comenius projekta dalībniece un 17. oktobra talkas dalībniece
22.10.2014.
2014. gada starpnovadu skolēnu sacensības futbolā
2014. gada 21. oktobrī PVĢ stadionā norisinājās starpnovadu skolēnu sacensības futbolā, kurās piedalījās arī mūsu ģimnāzijas komanda.
Šajās sacensībās par godalgotajām vietām cīnījās: Aglonas vidusskola, Preiļu Valsts ģimnāzija, Līvānu 1. vidusskola, Līvānu 2. vidusskola un Preiļu 2. vidusskola.
Apsveicam PVĢ komandu ar izcīnīto I vietu. Komandas sastāvā spēlēja: Mārtiņš Lisovs, Guntis Sparāns, Edgars Molnieks, Edgars Stafeckis, Artis Žukovs, Nauris Vigulis, Vladislavs Rečs, Aldis Džeriņš, Aivis Dančauska un Edgars Mičulis.
Godalgoto II vietu izcīnīja Aglonas vidusskola, III vietu ieguva Līvānu 2. vidusskola.
Paldies jauniešiem par apzinīgu darbu, ģimnāzijas goda aizstāvēšanā.
Sintija Ančeva, PVĢ sporta notikumu reportiere
21.10.2014.
Sacensību rezultāti brīvdienās!
Kad daļa ģimnāzistu nodevās sestdienas un svētdienas pelnītajai atpūtai, Guntis Pastors un Andris Puduls ar labiem rezultātiem aizstāvēja Preiļu Valsts ģimnāzijas vārdu krosos.
18. oktobrī Carnikavā norisinājās Latvijas čempionāts krosa skrējienā: `Rudens Zibenskross`. V18 grupā par čempionu 8 km distancē kļuva Guntis Pastors! Andris Puduls ieguva 7.vietu.
19.oktobrī norisinājās- Pļaviņu novada atklātās sacensības slēpotāju krosā, kur Guntis Pastars izcīnīja 1.vietu 5 km distancē!
Apsveicam skrējējus un novēlam saglabāt cīņassparu arī nākamajās sacensībās!
Sintija Ančeva, PVĢ sporta notikumu reportiere
20.10.2014.
Aglonas novada atklātais slēpotāju kross
Šī gada 16.oktobrī Aglonā pulcējās dalībnieki, lai mērotos spēkiem atklātajā slēpotāju krosā.
Piedalījās arī mūsu ģimnāzisti un sporta skolotājs. Godalgotās vietas ieguva: Lāsma Beča 1.vieta (3 km), Linda Broka 2.vieta (3 km), Lana Panteļejeva (2 km), Guntis Pastors 1.vieta (8 km), Austris Bogdanovs (8 km), Aldis Džeriņš (3 km) un Feoktists Pušņakovs 1.vieta (6 km).
Vīrišķīgi līdz galam garās distances pieveica arī: Guntis Mauriņš, Agris Broks, Andris Puduls (8 km) un Lauris Meirulis (3 km).
Priecājamies par mūsu ģimnāzistiem un novēlam veiksmi nākošajos startos!
Sintija Ančeva, PVĢ sporta notikumu reportiere
19.10.2014.
PVĢ Comenius projekta aktivitātes `Labo darbu nedēļā`
Labdarības organizācija Palīdzēsim.lv jau sesto gadu organizē akciju `Labo darbu nedēļa`, kad pastiprināta uzmanība tiek pievērsta palīdzībai, kuras sniegšanai nav nepieciešams liels finansiālais ieguldījums. Labo darbu nedēļas laikā aicina sniegt atbalstu līdzcilvēkiem, dzīvniekiem vai sabiedrībai un vairot palīdzēšanas kultūru Latvijā. Šogad `Labo darbu nedēļa` norisinās no 13. līdz 19. oktobrim.
Arī mūsu ģimnāzijas Comenius daudzpusējās skolu partnerības projekta `4ENs` dalībnieki aktīvi atbalstīja `Labo darbu nedēļas` ideju. Nedēļas laikā mēs piedalījāmies 2 pasākumos: palīdzējām pārnest mēbeles un citu inventāru no vecā PVĢ korpusa uz jauno un piektdien piedalījāmies Preiļu novada domes organizētajā Preiļu parka un dīķu teritorijas sakopšanas talkā.
Pieteicāmies arī `Zaļās jostas` http://zalajosta.lv/, sadarbībā ar SIA `Līgatnes papīrs`, AS `Latvijas valsts meži` un Valsts izglītības satura centru, organizētajā makulatūras vākšanas konkursā `Tīrai Latvijai!`. Ir apstiprināta mūsu ģimnāzijas dalība šajā konkursā.
Paldies Comenius projekta dalībniekiem un 2.A kursa ģimnāzistiem par atbalstu un dalību `Labo darbu nedēļas` aktivitātēs!

Projekta koordinatore A. Verza
10.10.2014.
Preiļu Valsts ģimnāzijas dalība Latvijas Republikas 68. skolēnu spartakiādē rudens krosā!
2014. gada 9. oktobrī PVĢ audzēkņi piedalījās Latvijas Republikas 68.skolēnu spartakiādē rudens krosa sacensībās Rīgā, Anniņmuižā.
Vienoti un spēka pilni mūsu jaunieši Ģimnāziju grupā ieguva 1. vietu, kas ir ļoti liels sasniegums, jo aiz PVĢ palika citas spēcīgas komandas, kuras radīja lielu konkurenci un nelielu satraukumu audzēkņu vidū.
Individuāli godalgotās vietas ieguva: Anna Svetlova 1.vietu (1.0 km distancē), Guntis Pastors 1.vietu (1.5 km distancē), Austris Bogdanovs 2.vietu (2.0 km distancē).
Tūlīt aiz trijām godalgotajām vietām palika pārējie mūsu ģimnāzisti, kuri kaldināja uzvaru komandu konkurencē: Lāsma Beča, Linda Broka, Krista Šķēpa, Lana Panteļejeva, Andris Puduls, Agris Broks un Guntis Mauriņš.
Lielu paldies sakām mūsu sportistiem un, protams, arī skolotājiem, kuri sagatavoja, atbalstīja un juta līdzi dalībniekiem – A. Leikucei, F.Pušņakovam, A.Iļjinam un L.Valdonim!
Lieliski pavadīts laiks un prieks par izdarīto ir arī pašiem sportistiem, kuri visas dienas garumā baudīja veselīgo rudens gaisotni, viens otru atbalstīja un guva labus rezultātus!
Sintija Ančeva, PVĢ sporta notikumu reportiere
8.10.2014.
Ģimnāzijā darbu uzsāk jaunā ēdnīca
7. oktobra rīts ģimnāzijas pedagogiem, darbiniekiem un audzēkņiem bija ļoti īpašs, jo beidzot tika atvērtas jaunās, skaistās, mājīgās, ilgi gaidītās ēdnīcas durvis. Ģimnāzijas direktore Ligita Pauniņa savā uzrunā visiem atgādināja, cik daudz cerību, darba, finansiālo līdzekļu bija jāiegulda, lai piepildītu kārtējo sapni. Šajā ēdnīcā saimniekos SIA `Arka Preiļi`. Liels paldies Preiļu novada domei, celtniekiem par ieguldīto darbu, kura rezultātā ģimnāzija ir kļuvusi vēl mājīgāka, plašāka, skaistāka.
Ingūna Patmalniece, direktores vietniece audzināšanas darbā
6.10.2014.
Comenius projekta ietvaros PVĢ jaunieši viesojās Turcijā (2014.09.21. - 26.)
Bēgot no rudens drēgnajiem pieskārieniem, divas Preiļu Valsts ģimnāzijas skolnieces un skolotāja Anna Verza `Comenius` projekta ietvaros devās uz Turciju ķert aiz ausīm pēdējos saules staru pieskārienus.
Ceļojumam sākoties, Rīgas lidostā bija jūtama uztraukuma ņiprā dīdīšanās krūtīs, kas raidīja bažu signālraķetes prātam par to, kas sagaidāms rietumniekiem austrumu kultūras valgos.
Tomēr pēc 1807 km garā ceļa visas raizes pazuda gluži tāpat kā Latvijas zaļie līdzenumi un zilās ezeru acis. Viesģimeņu plašajos smaidos internacionālā valodā ieaustā mīlestība, gaidītprieks un rūpes ieskāva mūs kā silts Vidusjūras vējš jau no pirmajiem tikšanās mirkļiem. Kopā ar poļu, somu, grieķu, skotu, spāņu, portugāļu un, protams, turku nākamajiem valstu nākotnes veidotājiem bijām gatavi palielināt savas kultūras kartes robežas un iepazīt Turciju.
Gluži kā augstie, slaidie minareti mūsu kakli bija izstiepti, cenšoties nepalaist garām neko no apkārt redzamā. Minerālu dažādības bagātie kalni valdzināja un ieskāva mūs tāpat kā vietējo skolēnu lielā interese par bālajiem viesiem, kas reizēm lika justies kā kinozvaigznēm kameru ielenkumā.
Valodas mūris, kas dažbrīd šķīra mūs no vietējiem iedzīvotājiem, nespēja aizturēt viesmīlību, viņi mūs lutināja un lika justies kā mājās. Ar turku ēdieniem bagātīgi klātie galdi aicināja vēderus pildīt ar visdažādākajos veidos pagatavotiem gaļas ēdieniem un baltmaizes kalniem, kas gan milzīgos krāvumos papildināja galda ainavu, gan slēpās dziļi gaļas ēdienu dzīlēs. Sārtiem vaigiem baudījām arī aso piparu radīto vulkāna izvirdumu kaklā un, vien izejot cauri tirgus bagātīgajai un raibajai ielai, bijām piepildīti ar turku saldumiem.
Iepazīstot ne tikai Turciju, bet arī pārējo projekta dalībvalstu tradīcijas, ar interesi vērojām prezentācijas, aptverot, cik tomēr dažādi un tajā pašā laikā līdzīgi mēs esam.
Turku miers, lēnā pārvietošanās un punktualitātes trūkums ne tikai lika uztraukties un nepacietībā iekšēji burbuļot kā avotam, bet arī mācīja uz lietām paraudzīties citādāk, aptvert to, cik daudz burvīgu sīkumu ikdienas nemierīgajā steigā mēs palaižam garām.
Pēdējo dienu kopā ar jauniegūtajiem draugiem pavadījām pūlī starp 17 miljoniem Stambulas iedzīvotāju. Atrodoties divu kontinentu, Eiropas un Āzijas, ielenkumā, kuģojām pa Bosfora šaurumu un mielojām acis ar arhitektūras pērlēm abās šauruma pusēs.
Īpašais miers, ko varēja sajust gan Sofijas katedrālē, gan Sultāna Ahmeda mošejā, vēl joprojām silda tāpat kā saule visas nedēļās garumā.
Atgriežoties mājās, rudens asais vējš un drēgnums kā spogulis atainoja skumjas, kas sakrājās, pametot pārsteidzošo Turciju un jauniegūtos draugus. Tomēr nosalt neļauj siltās atmiņas, spilgtie iespaidi un mīlestība, ko saņēmām savās Turcijas mājās.
Pateicoties Preiļu Valsts ģimnāzijai un mūsu uzņēmīgajai skolotājai Annai Verzai, tagad varam teikt, ka sirdī vairs nav tikai neizmērojama mīlestība pret Latviju, bet tai pievienota ir arī neliela daļiņa no spilgtās Turcijas.

Ērika Gribonika (3.D), PVĢ `Comenius` projekta dalībniece
3.10.2014.
Preiļu Valsts ģimnāzijas `Rudens kross 2014`
2. oktobrī Preiļu parka estrādē notika ikgadējais `PVĢ Rudens kross`.Meitenes savu spēku un izturību centās pierādīt 2 km trasē, bet zēni – 3 km trasē.
Starp 1. kursu audzēknēm ātrākās bija: 3. vieta - Alise Lutinska (9:08) , 2. vieta – Ineta Pastare (9:01), 1. vieta – Lana Panteļejeva (8:21).
Starp 1. kursu zēniem ātrākie bija: 3. vieta – Aldis Džeriņš (12:01), 2. vieta – Armands Višņevskis (11:49), 1. vieta - Raivis Pudulis (11:38).
Starp 2. kursu meitenēm ātrākās bija: 3. vieta - Inga Kodore (9:28), 2. vieta – Krista Šķēpa (8:32), 1. vieta - Linda Broka (8:29). Starp 2. kursu zēniem ātrākie bija: 3. vieta – Andis S. (11:03), 2. vieta – Andris Puduls (10:30), 1. vieta – Guntis Pastors (9:28). Starp 3. kursu meitenēm ātrākās bija: 3. vieta – Anete Vintiša (9:06), 2. vieta – Lāsma Beča (8:07), 1. vieta – Anna Svetlova (8:01). Starp 3. kursu zēniem ātrākie bija: 3. vieta – Pauls Mičuls (10:56), 2. vieta – Agris Broks (10:45), 1. vieta – Austris Bogdanovs (9:46).
Kopvērtējumā, starp visiem kursiem, spēcīgākais bija 2.D kurss, iegūstot 295 punktus. Otrajā vietā palika 1.AH kurss ar iegūtiem 256 punktiem, bet kā trešie palika 3.D kurss ar 235 punktiem.
Īpaši veiksmīga šī diena kļuva pateicoties Guntim Pastoram, kurš uzstādīja visu laiku labāko rezultātu `PVĢ Krosa skrējienā`, 3 km distancē.
Liels paldies arī mūsu sponsoram: SWEDBANK.
Paldies par piedalīšanos!
Krosa organizatori: Arta Katkeviča un Katrīna Griga
2.10.2014.
Ģimnāzistu parlamenta ziņas
29. septembrī Ģimnāzistu parlaments sanāca kopā, lai apspriestu divu svarīgu ģimnāzijas pasākumu, `Iepazīsimies vakara` un konkursa `Kurss - 2015`, organizēšanas gaitu.
Konkurss `Kurss - 2015` būs arī šogad! Visa mācību gada garumā ģimnāzijas kursi piedalīsies pasākumos, izstādēs, konkursos, sporta sacensībās, novada, valsts un atklātajās olimpiādēs, par ko attiecīgi gūs punktus. Vērā tiks ņemti arī kavējumi, kursu vidējās atzīmes, pārkāpumi, laicīga projektu tēmu izvēle un citi rādītāji. Tika precizēts konkursa nolikums, un jau tuvākajā laikā kursi to arī saņems. Punkti katru mēnesi tiks summēti, un 1.-4. vietu ieguvēji mācību gada beigās tiks aicināti uz noslēguma pasākumu, kur tad arī noskaidrosies ģimnāzijas `Kurss - 2015`. Pats motivējošākais noteikti ir balva - 1. vietas ieguvējiem tiks piešķirta ģimnāzijas apmaksāta ekskursija pa Latviju. Ir vērts censties un uzrunāt sava un citu kursu audzēkņus!
Šogad `Iepazīsimies` vakars notiks 22. oktobrī. Ar radošiem, atraktīviem uzdevumiem pa dienu pirmkursniekus ģimnāzistu kārtā `iesvētīs` otrie kursi, taču vakarā tiksimies jau visi kopā pasākumā. Pirmie kursi rādīs priekšnesumus, lai pavēstītu ģimnāzistiem un skolotājiem, kas viņi ir, ko viņi prot un ko darīs šajos trijos gados PVĢ. Savukārt trešie kursi rādīs visiem kursiem veiksmes formulas interesantai dzīvei šajā skolā.
Anete Vintiša, 3.D, Ģimnāzistu parlamenta sekretāre
30.09.2014.
Olimpiskā diena PVĢ
2014. gada 26. septembrī Preiļu Valsts ģimnāzijas stadionā norisinājās Olimpiskā diena Preiļu Valsts ģimnāzijai un Preiļu 1. Pamatskolai. 9:30 notika svinīgā iesoļošana. Pirmie stadionā iesoļoja Olimpiskā karoga nesēji - Anna Svetlova, Guntis Pastors, Austris Bogdanovas un Kārlis Sondors. Tiem sekoja PVĢ un P1P audzēkņi.
Vēlāk uzrunas teica PVĢ direktore Ligita Pauniņa, Latvijas Handbola federācijas pārstāvis Vadims Jašķins, un viens no novada slavenākajiem sportistiem Normunds Ivzāns.
10:00 sākās Vislatvijas vingrošana. Vingrošanu vadīja Aina Leikuce, PVĢ sporta skolotāja, un viņai palīdzēja Laura Buka un Santa Prikule.
Olimpiskā diena ģimnāzistiem turpinājās ar kursu pretstafetēm, kurās 1. vietu ieguva 2. kursu komanda, 2. vietu ieguva 3. kursu komanda, bet 3. vietu nopelnīja 1. kursu komanda.
Pēc tam sekoja futbola zibensturnīrs. Meitenēm 1. vietu izcīnija 2.B kurss, 2. vietu ieguva 3D kurss, bet 3. vieta 3.BK kursam. Puišiem 1. vietu ieguva 3.D, 2. vietu izcīnija 3.ABK komanda un 3. vietu ieguva 2.D kurss.
Dienu noslēdza svinīga apbalvošana. Par balvām jāpateicas sponsoriem - PVĢ un SIA `Paula3`. Visas dienas garumā bija pieejama silta tēja, par ko parūpējās skolotāja Ineta Ivanova, un par uzmundrinošo mūziku jāpateicas Salvim Naglinskim.
Olimpiskās dienas organizatori - Aldis Džeriņs, Nauris Vigulis, Laura Buka un Santa Prikule
24.09.2014.
Lūgums atbalstīt biedrības `Nīdermuižas draudze` projektu
Lūgums atbalstīt biedrības `Nīdermuižas draudze` projektu `Mēs esam aktīvi un priecīgi visos vecumos` ar 3 balsīm no katra Labie darbi, Inbox un Draugiem.lv.
Informācija par projektu un saites uz balsošanas vietnēm:
http://preili.lv/page/474?news_id=15618
Paldies par balsojumu no biedrības `Nīdermuižas draudze`!
23.09.2014.
PVĢ jauns Ģimnāzistu parlaments!
Jauns mācību gads atkal ir klāt, un Ģimnāzistu parlaments arī ir uzsācis savu kārtējo darba sezonu. Bija neaprakstāms prieks pirmajā tikšanās reizē 17. septembrī redzēt tik lielu skolēnu vēlmi līdzdarboties parlamentā - varēja saskatīt daudz jaunu seju, taču iepriecināja arī tikšanās ar pagājušā gada parlamnentāriešiem. Otrajā tikšanās reizē 22. septembrī, kas oficiāli tika nodēvēta par pirmo parlamenta sēdi, mums visiem bija svarīgs uzdevums - Ģimnāzistu parlamenta galveno amatu sadale. Noskaidrojām, kādām īpašībām vajadzētu būt katra amata pārstāvim, un balsojām. Šogad Ģimnāzistu parlamenta prezidents ir Renāts Konovalovs (2.B), prezidenta vietniece ir Santa Fedotova (2.D), protokoliste ir Agnese Mainule (3.A), protokolistes vietniece ir Elīza Kabakova (2.A) un sekretāre ir Anete Vintiša (3.D). Tiešām, šogad parlaments izskatās daudzsološs, manuprāt, mēs visi sagaidīsim daudz lielu lietu un darbu. Lai parlamentam izdodas!
Anete Vintiša, 3.D, Ģimnāzistu parlamenta sekretāre
23.09.2014.
Rudens krosa stafetes!
23. septembrī Vārkavas vidusskolas apkārtnē notika Preiļu, Līvānu, Aglonas, Riebiņu un Vārkavas novada rudens krosa stafešu sacensības. Pārliecinošu uzvaru vidusskolu konkurencē 6x1000m stafetē izcīnīja Preiļu Valsts ģimnāzijas pirmā komanda (Anna Svetlova, Lāsma Beča, Linda Broka, Austris Bogdanovs, Guntis Pastors, Andris Puduls). Ģimnāzijas 2.komanda ieguva piekto vietu. Apsveicam uzvarētājus!
Novēlam veiksmi un panākumus ģimnāzistiem arī turpmākajās sacensībās!
PVĢ sporta notikumu reportiere - Sintija Ančeva
22.09.2014.
Konference `Veiksmīga skolēnu zinātniski pētnieciskā darbība`
19. septembrī Preiļu Valsts ģimnāzijā jau trešo gadu pēc kārtas notika konference `Veiksmīga skolēnu zinātniski pētnieciskā darbība`, kurā piedalījās ģimnāzijas pedagogi, 2.kursu ģimnāzisti un audzēkņi, kuri 2014./2015.m.g. izstrādā zinātniski pētnieciskos darbus (ZPD).
Konferenci atklāja ģimnāzijas direktore Ligita Pauniņa, tās pirmajā daļā uzaicinātie viesi - ģimnāzijas absolventes, skolēnu zinātnisko konferenču laureātes, Antra Meluškāne (Mag oec.) un Latvijas lauksaimniecības universitātes studente Regīna Lavrenova - iepazīstināja klātesošos ar savu pieredzi skolēnu zinātniski pētniecisko darbu veikšanā. Daugavpils Universitātes (DU) zinātņu prorektore, asociētā profesore, bioloģijas zinātņu doktore Inese Kokina ļoti detalizēti stāstīja par veiksmīgu pētījuma veikšanas procesu, par ZPD struktūru, norādīja uz tipiskākajām kļūdām pētnieciskajos darbos un izteica aicinājumu ieinteresētiem jaunajiem pētniekiem sadarboties ar DU.
Konferences turpinājumā uzstājās ģimnāzijas pedagogi: Anita Lazdāne (`Skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības vadīšana un vērtēšana PVĢ un ZPD struktūra`) un Juris Erts (`ZPD tehniskais noformējums un ZPD aizstāvēšana`).
Konferences otrajā daļā pieredzējušu pedagogu Inetas Ivanovas, Jura Erta, Valentīnas Pastares, Silvijas Kivko, Annas Sviles un Ilzes Rožinskas vadībā norisinājās grupu darbs, kurā skolēni praktiski vingrinājās ZPD mērķa, uzdevumu, hipotēzes un pētniecības metožu noteikšanā, galarezultātā izveidojot plakātu par konkrētu ZPD tēmu. Noslēgumā ģimnāzisti veica refleksiju, demonstrējot savu izpratni par ZPD struktūru, aktīvākie tika apbalvoti ar atzinības rakstiem.
Tāpat kā iepriekšējos gados konferences rīkotājus iepriecināja ģimnāzistu pozitīvais vērtējums par šādas konferences lietderīgumu. Atbildot uz jautājumu, kas patika vislabāk, ģimnāzisti anketās bija bieži pauduši šādus viedokļus – DU prorektores uzstāšanās, praktiska darbošanās grupās, absolvenšu uzstāšanās, speciālistu sniegtā informācija. Liels paldies uzaicinātajiem referentiem, pedagogiem un konferences dalībniekiem!
Anita Lazdāne, direktores vietniece metodiskajā darbā
21.09.2014.
Latgaliešu kāzu dziesmu DVD prezentācija Jasmuižā
17. septembrī Raiņa jaunu dienu zemē Jasmuižā notika dzejas dienu pasākums. PVĢ folkloras kopa `Rūtoj` piedalījās šajā pasākumā, kura ietvaros tika atvērts jauns disks. Kā tas tapa?
Pateicoties VKKF mērķprogrammas `Latvijas valsts mežu atbalstītā Latgales kultūras programma 2014` un VKKF atbalstītajam projektam, Raiņa muzejs `Jasmuiža` ir sagatavojis jaunu interaktīvu programmu `Latgaliešu kāzu tradīcijas, kāzu un apdziedāšanās dziesmas`. Projekta ietvaros ir izveidots DVD disks ar 3 latgaliešu kāzu dziesmām (`Aizguoja sauļeite`, `Jau maņi vad`, `Aiz azara maļņi meži`) un 20 apdziedāšanās dziesmām karaoke versijā. Fonogrammas karaoke diskam ierakstīja folkloras kopa `Rūtoj` un tās vadītāja Ilze Rožinska, diska karaoke versiju izveidoja Ivo Draudiņš.
Dzejas dienu pasākuma apmeklētāji kopā ar folkloras kopas `Rūtoj` dalībniekiem izdziedāja DVD saturu un dzirdēja vēl dažas Jasmuižas pusē pierakstītas tautasdziesmas.
`Rūtoj` dalībnieki pateicas Jasmuižas muzeja darbiniecēm par garšīgo cienastu, īpaši, par mājās ceptu svētku torti!
Raiņa muzejs Jasmuiža no 17. septembra dod iespēju ikvienam apmeklētājam tuvāk iepazīt latgaliešu kāzu tradīcijas un karaoke versijā izdziedāt iepriekš minētās dziesmas.
Ilze Rožinska, folkloras kopas `Rūtoj` vadītāja
20.09.2014.
Ciemos pie Raiņa Jasmuižā
4. septembra rītā PVĢ 3.a kurss kopā ar audzinātāju devās ciemos pie Raiņa uz Jasmuižu. Ciemošanās sākās ar muzeja ekspozīcijas apskatīšanu. Muzeja vadītāja Solvita Brūvere klātesošos iepazīstināja ar Raiņa dzīves gājumu un jaunības perioda darbiem. Nu ciemošanās liriskā puse bija galā un sākās otrā daļa- darbīgā, kas arī bija galvenais muzeja apciemojuma iemesls. Mēs bijām ieradušies talkā, lai, gatavojoties Dzejas dienām un dzejnieka dzimšanas dienai, palīdzētu uzkopt plašo muzeja teritoriju. Pēc kārtīga darba cēliena muzeja darbinieces talciniekiem bija sagatavojušas cienastu. Esam gandarīti, ka ar mūsu ieguldīto darbu kāds muzeja parka stūrītis izskatās sakoptāks!
Ilze Rožinska 3.a kursa audzinātāja
17.09.2014.
Tūrisma diena ģimnāzijā
16. septembra rītā ģimnāzisti, tērpušies kā ārsti, talcinieki, zombiji, princesītes vai arī izmantojuši kursā vienādus aksesuārus, jautrā noskaņojumā, ar interesantiem sasaukšanās saukļiem brašā solī ieradās `Burtos`, kur notika Tūrisma diena. Sporta skolotāji Aina Leikuce un Feoktists Pušņakovs bija parūpējušies par interesantām, aizraujošām sporta aktivitātēm. Visapkārt valdīja pozitīvs noskaņojums, ģimnāzisti ar aizrautību gan piedalījās dažādajās stafetēs, gan atbalstīja savējos. Pirmais pārbaudījums bija Šķēršļu josla, kurā 1.vietu izcīnīja 2.D kurss, 2.vietu ieguva 2.B kurss, bet trešo – 3.D kurss. Pēc tam savus spēkus kursi apliecināja Biatlona stafetē. Te ātrākie un precīzākie, iegūstot pirmo vietu, bija 3.D, otro vietu izcīnīja 2.D, bet trešo vietu ieguva 3.BK. Tālāk sekoja pašu sarūpētās pusdienas, kuras degustēja un savu vērtējumu konkursā `Rudens Mixslis` izteica ekspertu komisija. Īpaši izcēlās Rotaļīgais 2.A kursa, Anatomiskais 2.D kursa, Romantiskais 1.D kursa, Super zupas 2.B kursa galda klājums. Pēc sātīgām pusdienām kursi piedalījās vēl divās sacensībās. `Bizes pīšanā` veiklākā izrādījās un pirmo vietu ieguva 2.D kursa komanda, otrā vieta – 3.D kursam, bet trešo vietu izcīnīja 1.D kurss. Savukārt `Jautrajā slēpošanā` 1.vietu izcīnīja 3.BK kurss, otro vietu ieguva 2.B kurss, bet trešo – 1.D kurss.
Šogad pirmo gadu tika summēti visi rezultāti kopā un noteikti paši atraktīvākie, sportiskākie kursi. Kopvērtējumā pirmo vietu ieguva 2.D kurss (audzinātāja Aina Leikuce), dalītu otro un trešo vietu izcīnīja 2.B kurss (audzinātāja Silvija Kivko) un 3.D (audzinātājs Ivars Pakers).
Taču vietas jau nav galvenais, būtiska ir kopā būšana, kolektīva saliedēšana, piedalīšanās, atbalsts cits citam, kas ļoti labi bija jūtams šajā Tūrisma dienā.
Ingūna Patmalniece, direktores vietniece audzināšanas darbā
9.09.2014.
16. septembrī notiks ilgi gaidītā Tūrisma diena!
Visi ģimnāzijas audzēkņi dodas pārgājienā uz Preiļu nov. `Burtiem`, kur notiks sportiskas aktivitātes.
Līdz 10.00 – dalībnieku ierašanās
10.00 – 10.30 – Tūrisma dienas atklāšana
10.30 – 11.45 – Šķēršļu josla
12.00 – 12.40 – Biatlona stafete
12.45 – 13.30 – pusdienas, `Rudens Mixlis`
13.30 – 14.30 – Bizes pīšana, stafete `Jautrie slēpotāji`, komandas uzdevums
14.30 – 14.45 – rezultātu apkopošana
14.45 – 15.00 - apbalvošana
Laika prognoze Gismeteo.lv
Tūrisma dienas organizatori
4.09.2014.
Izglītojošais brauciens uz Sanktpēterburgu
Centība ceļā uz panākumiem vienmēr atmaksājas. Mēs,100 talantīgi jaunieši no Latvijas, kuri konkursos vai krievu valodas olimpiādēs guvām godalgotas vietas, 17.jūlija vakarā devāmies ceļā uz Sanktpēterburgu.
Jau vilcienā sākām iepazīt cits citu un nedēļas laikā ieguvām jaunus draugus. Pēc aptuveni 11 stundu ilgā braucienabijām Sanktpēterburgā un devāmies iepazīt pilsētu. Ekskursija sākās ar braucienu pa upi ar kuģīti. Saule mūs todien lutināja, un par laika apstākļiem nevarējām sūdzēties visu septiņu dienu laikā. Arī gide sacīja, ka mums esot paveicies ar laika apstākļiem, jo parasti tie esot ļoti mainīgi. Pēc pirmās dienas pilsētā es sapratu, ka Sanktpēterburgas arhitektūra neatgādina par to, ka atrodos Krievijā, jo tā ir ļoti eiropeiska.
Nākamo dienu gaidīju ar nepacietību, jo galvenā ekskursijas vieta bija Valsts Ermitāža - muzejs-mākslas galerija, kurā valda greznība un neparasts skaistums. Bet vakarā – svinīgs pasākums par godu atbraukušajiem jauniešiem. Izrādījās, ka neesam tikai 100 skolēni no Latvijas, tur bija arī skolēni un skolotāji no Turcijas, Kazahstānas, Baltkrievijas, Moldovas.
Visvairāk gaidītākais šajā ceļojumā bija brauciens uz Pēterhofu, lai savām acīm redzētu skaistās, apzeltītās strūklakas.
Brauciens uz Sanktpēterburgas piepilsētu Puškina prasīja daudz izturības, tomēr, esot Jekaterinas pilī, elpa aizrāvās no skaistuma – plašas, apzeltītu sienu rotājumu pilnas telpas, grezni pusdienu galdi ar senlaicīgiem traukiem un slavenā, visvairāk apmeklētākā Dzintara istaba.
Vēl viens spilgts notikums šajā braucienā bija tiltu pacelšana naktī. Mēs izbraucām no viesnīcas un pa skaisti apgaismoto, naksnīgo pilsētu devāmies ceļā uz krastmalu. Pastaigājāmies pa galvenajām Sanktpēterburgas ielām, kuras iepriekš bijām redzējuši dienasgaismā. Dzīves ritms pilsētā nenorimst arī naktī, jo cilvēku ielās ir ļoti daudz.
Dzirdējām daudz stāstu par Ļeņingradas blokādi - par šīm liktenīgajām 900 dienām, uzklausījām Otrā pasaules kara veterānu stāstus un atmiņas par tiem laikiem.
Un mūsu ceļojuma sestās dienas vakarā bija atvadu vakars, kas uzjundīja kā prieku, tā arī nedaudz skumju, jo jauki bija pavadīta nedēļa burvīgā pilsētā. Visi kopā, ģitāras skaņām piepildot zāli, dziedājām dziesmas. Bet šie jaukie mirkļi nevarēja turpināties mūžīgi – nākamajā dienā devāmies uz dzelzceļa staciju. Jau tur no rokas rokā cits citam nodevām draudzības dzirksteli, un pēc brīža mūs jau sauca ceļš mājup. Tomēr biju sailgojusies pēc mājām un priecājos, kad biju atpakaļ Latvijā.
Šīs tiešām bija burvīgas un neaizmirstamas septiņas dienas Sanktpēterburgā, un jāsaka paldies manai krievu valodas skolotājai Innai Stepanovai par to, ka viņa man paziņoja par tādu iespēju un pamudināja aizpildīt anketu. Varu droši teikt – sapņi piepildās!


Kristīne Timofejeva, 2.B kursa audzēkne
3.09.2014.
Atmiņas par vasaras skolu-semināru `Alfa 2014`
Maija mēnesī, kad visi jau sapņo par atpūtu, tikšanos ar draugiem un ceļošanu, saņemt uzaicinājumu uz vasaras skolu-semināru `Alfa` un to pieņemt? Skan mazliet jocīgi, kad vasara ir tepat, rokas stiepiena attālumā, kad mācīties negribas it nemaz, bet tu piekrīti vasaras vidū, kad visi baudītu karsto jūliju, doties pretī nezināmajam. Jā, bija bažas pirms šī lielā notikuma, bet es uzticējos sirdsbalsij, kas man lika izdarīt pareizo izvēli.
Mazliet satraucies, bet tomēr diezgan nepacietīgs 29. jūnija pievakarē devos uz Zasu, kur arī notika vasaras skola -seminārs `Alfa 2014`. Jau ieejot Zasas vidusskolas internāta telpās, sajutos mazliet dīvaini, es nepavisam nejutos tā it kā būtu ieradies svešā vietā. Reģistrējos kā fizikas sekcijas dalībnieks (mēs bijām sadalīti 4 sekcijās). Atvadījies no vecākiem, es ātrā solī devos uz otro stāvu (puiši dzīvoja internāta otrajā stāvā, bet meitenes pirmajā), lai iepazītos ar citiem nometnes biedriem. Prieks bija satikt jau redzētus cilvēkus, tomēr ne pazīstamus. Pirmajā vakarā viss likās mazliet nesaprotams... Tik maz laika, tik daudz informācijas. Bet tas nesagādāja nekādas problēmas.
Nometnes audzinātāji, skolotāji, lektori un, protams, paši dalībnieki ar katru dienu šo piedzīvojumu padarīja īpašāku un neaizmirstamāku. Šajās trīs nedēļās izbaudījām visu. Mācījāmies, klausījāmies aizraujošas lekcijas, piedalījāmies praktiskās nodarbībās, izstrādājām zinātniski pētnieciskus darbus, gatavojām priekšnesumus pašdarbības skatei un talantu šovam, trenējāmies dažādos sporta veidos, lai pēc tam cīnītos savā starpā un arī pret Zasas jauniešiem, braucām ekskursijās, peldējāmies, baudījām vasaru, iestudējām Šekspīra darbus un, pats galvenais, atradām ideālus draugus, ar kuriem kontaktus uzturējām visas vasaras garumā un nebeidzam to darīt arī tagad. Nometnes laikā man nebija nemazākās domas par to, ka gribu mājās, es vēlējos izdzīvot šo unikālo iespēju pilnībā.
Tas jau nav nemaz tik grūti kļūt par `alfieti`, galvenais ir iegūt kādu godalgu mācību priekšmetu olimpiādē vai ZPD konferencē, sagaidīt uzaicinājumu, un nekādā gadījumā neatteikties no tā. Un tad jau mēs tiksimies arī `Alfas` salidojumos!
Vēlos izteikt pateicību PVĢ direktorei Ligitai Pauniņai par atbalstu un pamudinājumu.
Mārtiņš Lisovs, 3.D kursa audzēknis
01.09.2014.
1. septembris PVĢ


  Bilžu galerija
Bilžu galerija
  Vārda dienas
Amālija
© Alex
Rakstīt PVG         Lietot kā sākumlapu         Saglabāt saiti
Webmaster