PVG

Top.LV

LV     LV

Jaunumi

Arhīvs

Izglītība

Absolventi

Serviss

Atsauksmes

--> --> -->
  Par PVĢ
  Uzņemšana
    Virtuālā PVĢ
    E-klase
    Uzdevumi.lv
    StartIT.lv
    Pasākumu plāns
    PVĢ bibliotēka
    PVĢ panākumi
    Tradīcijas
    Parlaments
    Skolas projekti
    Skolēnu projekti
    PVĢ avīze
    Bildes
    Stundu saraksts
    Mācību materiāli
    Labā prakse
  Datorlapa
  Preiļu bibliotēka
  Preili.lv
  Dažādas vietnes
  Latvija un ES
    Ģimnaziādes
    Atklātā olimpiāde
  Konkurss Krauklīts
Saules aktivitāte PVĢ Solis
Projekts SOLIS
  0 W/m2

  Meklēt
  Sūtīt SMS
LMT   TELE2   Bite
 
  Apmeklētāji
  
 
Notikumi PVĢ

2011. / 2012. mācību gads

23.08.2012.
2012./2013.mācību gada sākums Preiļu Valsts ģimnāzijā
Šogad mācības Preiļu Valsts ģimnāzijā tiks uzsāktas 3. septembrī. Pirmās mācību dienas norise:
9.00 – 9.40 – klases stundas;
9.50 – 10.30 – svinīgā līnija;
10.30 – fotografēšanās.
Lai skaistas un interesantas vēl atlikušās brīvlaika dienas! Tiekamies 3.septembrī ģimnāzijā!
Ingūna Patmalniece, direktores vietniece audzināšanas darbā
20.08.2012.
Skolēnu papilduzņemšana Preiļu Valsts ģimnāzijā 2012. gadā būs 23. augustā!
Preiļu Valsts ģimnāzijā skolēnu papilduzņemšana 10. klasē notiks 23.augustā.
Iestājpārbaudījumi: 10.00 - latviešu valoda, 11.30 – matemātika.
Dokumentu iesniegšana PVĢ kancelejā no plkst. 9.00 – 12.00
23. augustā no plkst. 9.00 – 10.00
Bez iestājpārbaudījumiem tiek uzņemti skolēni:
• Kuriem vidējā atzīme Apliecībā par pamatizglītību ir vismaz 7;
• Kuri pēdējā pamatskolas gadā ieguvuši 1. - 3. vietu vai atzinību novada, valsts vai atklātajās olimpiādēs.
Piedāvājam iespēju apgūt vispārējo vidējo izglītību 4 programmās: humanitārā un sociālā; profesionāli orientēta (komerczinību); matemātikas, dabaszinību un tehnikas; vispārizglītojošā virziena programmās.
Plašāku informāciju lasiet uzņemšanas noteikumos.
Sīkāka informācija pa tālr.65321663
Preiļu Valsts ģimnāzijas direktore Ligita Pauniņa
13.07.2012.
2011./2012. mācību gada centralizēto eksāmenu rezultāti!
Centralizēto eksāmenu rezultāti 2011./2012. mācību gadā ir ļoti labi - A, B, C līmenis ir 86,82%. Pavisam Preiļu Valsts ģimnāzisti saņēma 311 vērtējumu no kuriem visaugstākais - A līmenis ir 39, jeb 12,54%, B līmenis - 119, jeb 38,26%, C līmenis - 112, jeb 36,01%, D līmenis - 36, jeb 11,57%. Ar E līmeni novērtēti tikai pieci darbi un nav neviena viszemākā – F vērtējuma.
Tikai augstāko, A vērtējumu visos, nokārtotajos Centralizētajos eksāmenos ir saņēmuši divi ģimnāzisti: Kristaps Znotiņš (latviešu valodā, fizikā, matemātikā, angļu valodā) un Raivis Pastars (latviešu valodā, ķīmijā, matemātikā, angļu valoda).
A līmeni ir saņēmuši arī Diāna Karpušenko (latviešu valodā, matemātikā), Matīss Babris (angļu valodā, matemātikā), Anna Kivleniece (latviešu valodā, matemātikā), Gunārs Kunakovs (latviešu valodā, matemātikā), Sintija Plivda (latviešu valodā, matemātikā), Vanda Sondore (latviešu valodā, krievu valodā), Jānis Pastars (matemātikā, fizikā), Agnese Klindžāne (latviešu valodā), Artjoms Soboļevs (krievu valodā), Edgars Danilovs (krievu valodā), Gunta Vucāne (latviešu valodā), Sintija Brice (latviešu valodā), Kristiāna Kočkere (latviešu valodā), Andris Babičs (krievu valodā), Andris Barkevičs (angļu valodā), Ilze Jakovļeva (angļu valodā), Inga Zalāne (angļu valodā), Natālija Stoļarova (krievu valodā), Airita Vintiša (matemātikā), Jānis Dolģis (matemātikā), Gints Gribusts (matemātikā), Laine Ivanāne (matemātikā), Sintija Logina (matemātikā), Jānis Saulīts (matemātikā)!
Veiksmi absolventiem studijās!
Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā
25.06.2012.
Atestātus un sertifikātus varēs saņemt 10. jūlijā!
Cienījamie absolventi - atestātus par vispārējo vidējo izglītību un sertifikātus varēs saņemt 10. jūlijā no plkst. 17.00 – 19.00 un 11. jūlijā no plkst. 9.00- 13.00
PVĢ administrācija
2.06.2012.
Skolēnu uzņemšana Preiļu Valsts ģimnāzijā 2012. gadā!
Preiļu Valsts ģimnāzijā skolēnu uzņemšana 10. klasē notiks 13. jūnijā. Iestājpārbaudījumi: 10.00 - latviešu valoda, 11.30 – matemātika.
Dokumentu iesniegšana 11. un 12. jūnijā no plkst. 9.00– 16.00
Bez iestājpārbaudījumiem tiek uzņemti skolēni:
• Kuriem vidējā atzīme Apliecībā par pamatizglītību ir vismaz 7;
• Kuri pēdējā pamatskolas gadā ieguvuši 1. - 3. vietu vai atzinību novada, valsts vai atklātajās olimpiādēs.
Piedāvājam iespēju apgūt vispārējo vidējo izglītību 4 programmās: humanitārā un sociālā; profesionāli orientēta (komerczinību); matemātikas, dabaszinību un tehnikas; vispārizglītojošā virziena programmās.
Plašāku informāciju lasiet uzņemšanas noteikumos.
Sīkāka informācija pa tālr.65321663
Preiļu Valsts ģimnāzijas direktore Ligita Pauniņa
1.06.2012.
Preiļu valsts ģimnāzistiem pēdējā skolas diena
18. maijā Preiļu Valsts ģimnāzijā, līdzīgi tāpat kā citās mācību iestādēs, divpadsmitajiem pirms lielā pārbaudes laika eksāmeniem notiek svinīgs pasākums - pēdējais zvans.


Latgales Reģionālā Televīzija
29.05.2012.
Šī gada 26.maijā 2.DF kurss varonīgi startēja ZZ Čempionāta lielajā finālās, kas notika Esplanādē
Gatavošanās finālam sākās jau mājās - ģimnāzijā. Pēc pusfināla visa klase nepacietīgi gaidīja lielo uzdevumu un dienu, kad mēs varēsim doties uz finālu. Saņēmuši mājasdarbu, bijām priecīgi, jo mums vajadzēja iemācīties deju un dziesmu. Kopīgi mēģinot, mēs pievarējām smagos deju soļu un bijām gatavi startam.
26. maija rītā devāmies uz Rīgu- pilni ar cerībām un ticību! Izdaiļojuši savu vizuālo tēlu, gājām līdz Brīvības piemineklim, pie kura mums vajadzēja stāties gājienam, kurš bija skaļš, krāsains un jautrs.
Pēc nokļūšanas Esplanādē mums vajadzēja dejot deju, ko bijām iemācījušies mājās, un dziedāt jauno ZZ Čempionāta himnu. Pēc tam tika iedegta arī olimpiskā ZZ uguns un tika dots starts sacensībām.
No paša rīta mūsu klasei vajadzēja piedalīties orientēšanās sacensībās pa Esplanādi. Bija nepieciešams atrast 9 kontrolpunktus un veikt dažādus uzdevumus. Šo uzdevumu izpildē noteicošs bija laiks, tāpēc paspējām arī kārtīgi noskrieties.
Pēc azartiskās orientēšanās bijām nopelnījuši atpūtu. Brīvajā laikā daudzi skolēni pieveica Everesta klinšu sienu, uzspēlēja florbolu, piedalījās ķerru ātrvizināšanas sacensībās un apēda gardos saldējumus, kurus ZZ čempionāta rīkotāji mums bija uzdāvinājuši.
Pienāķot vakaram, bija mūsu kārta startēt klašu uzdevumos. Arī šoreiz bija jāveic 9 uzdevumi, kurus izpildīja 8-10 skolēni. Uzdevumi tika balstīti gan uz izveicību, gan zināšanām. Viens no interesantākajiem uzdevumiem bija Angry Bird. Šajā uzdveumā skolēniem bija jāizveido kaķene, un jāmēģina nogāzt dažādas figūras. Šis uzdevums ir līdzīgs spēlei `Angry Birds`, tāpēc šķita ļoti interesanti šo spēli uzspēlēt dzīvē. Kamēr skolēni nepiedalījās nekādos pasākumos, mūs izklaidēja `Triānas Parks`, `Musiqq`, Radio 101 dzīdžeji un ielu vingrotāji.
Diemžēl šajās sacensībās mēs neguvām lielās balvas. Taču diena bija izdevusies, jo tālieliski tika pavadīta kopā ar draugiem - ar mīļo klasi. Mēs sapratām un guvām apstiprinājumu tam, ka esam lielisks, saliedēts, draudzīgs kolektīvs. Kā piemiņa no šī pasākuma mums paliks tikai pozitīvas emocijas un greznās ZZ olimpiskās zelta medaļas.
Ieva Meikulāne, 2.DF kurss
24.05.2012.
Starptautisko projektu noslēguma pasākums ģimnāzijā
Latvijā un daudzās citās valstīs 9. maiju atzīmē kā Eiropas dienu. Arī Preiļu Valsts ģimnāzijā notika Eiropas Savienībai un Comenius projektam veltīts pasākums, kurā skolēni kopā ar skolotājām Natāliju Pīzeli un Annu Verzu kopīgi atcerējās un uzzināja svarīgākos faktus par Eiropas Savienību. Taču pasākuma galvenais mērķis bija atskatīties un dalīties iespaidos par pusotra gada laikā pieredzēto projektā Comenius, kurš šogad noslēdzas.
Skolēni dalījās savās atmiņās par pirmo projekta Comenius konferenci, kura notika tepat Preiļos, kad angļu, vācu, skotu, grieķu un itāļu skolēni viesojās Latvijā. Taču vislielāko sajūsmu izraisīja skolēnu emocijas par viesošanos ārzemēs. Visi klātesošie tika iepazīstināti ar prezentācijām par tām partnerības valstīm, kurās projekta dalībnieki viesojās, viņi pastāstīja par katras valsts tradīcijām, kultūru, vēsturi, sadzīvi, kā arī sniedza nelielus priekšnesumus. Vēlāk skatītājiem tika uzdoti arī dažādi jautājumi par katru no valstīm. Vairāku dienu garumā skolas aktu zālē bija aplūkojama ģimnāzijas starptautisko projektu izstāde arī dažādiem suvenīriem, kurus skolēni un skolotāji bija atveduši no partnerības valstīm, kurās viesojās un kuri simbolizē katru no projekta valstīm. Pēc pasākuma visi projekta dalībnieki un skolotāji tika aicināti uz tēju, kur vēl ilgi norisinājās patīkamas sarunas un dalīšanās iespaidos par projektā pieredzēto.
Liene un Ilze Vindeles, projekta dalībnieces
21.05.2012.
PVĢ koris dzied Saldū
19.maijā Saldū notika II Latvijas skolu jaukto koru festivāls „Mēs lidosim!”, kurā piedalījās PVĢ jauktais koris. Jauniešu koriem bija jāiegulda liels darbs sagatavošanās procesā- jāiziet divu līmeņu skates, pierādot savu varēšanu un iegūstot atbilstošu vērtējumu. PVĢ koris piedalījās reģionālajā skatē Jēkabpilī 17.aprīlī, kur kora sniegums tika novērtēts ar 1.pakāpes diplomu.
Saulainā maija diena visiem festivāla dalībniekiem paliks atmiņā kā emocionāls un harmoniski skanošs notikums. Šoreiz dziedātāji atradās skatītāju vietās, bet skatītāji- uz estrādes, mākslinieku vietās. Koru kopmēģinājums dienas pirmajā pusē pēc piecu stundu garā ceļa nemaz nebija nogurdinošs, jo virsdiriģenti, režisori un programmas vadītāji parūpējās par nepiespiestu un radošu atmosfēru. Svētku gājiens gan likās drusciņ par garu, jo garā ceļa pirmajā pusē saldeniekus nemaz nemanīja.
Svētku koncerts izvērtās emocionālā pārdzīvojumā, kur varēja baudīt kora mūziku jaunu un kvalitatīvu balsu izpildījumā, varēja sajust jauniešu atdevi un aizrautību visā procesā. Īpaši aizkustināja Ainara Virgas dziesmas „Dzimtā valoda” izpildījums, kuru koris pieprasīja atkārtot vēlreiz! Svētku noslēgumā- paldies visiem ar baltu balonu salūtu, kas pacēlās un lēnām izgaisa virs Kalnsētas estrādes debesīs.
Paldies ģimnāzijas koristiem par izturību, par skaistajiem, kopā radītajiem svētkiem!
Ilze Rožinska, mūzikas skolotāja
18.05.2012.
18. maijā Pēdējais zvans ģimnāzijas trešo kursu audzēkņiem
Nepietiek piedzīvot,
Vajaga pārdzīvot.
Nepietiek pārdzīvot,
Vajaga izveidot,
Vajaga prast
Slēgumu rast,
Dzīvei jaunas iespējas dot.
/Aspazija/

Pēdējā zvana svinīgā līnija notiks 18.maijā plkst.10.00, pēc tam – pēdējā klases stunda trešo kursu audzēkņiem.
Ingūna Patmalniece, direktores vietniece audzināšanas darbā
17.05.2012.
Šī gada 10. - 11. maijā četri skolēni no PVĢ 2.DF kursa piedalījās konkursa `Izaugsmes Forums` finālā un izcīnīja 1. vi
Visa darbība šajā konkursā sākās jau marta vidū, kad mūsu komanda IK3, kuras sastāvā ir Ieva Meikulāne, Kaspars Vilcāns, Kristīne Mironova un Kristīne Plivda, devās uz Rēzekni, lai piedalītos apmācībās par to, kā uzsākt savu biznesu, kas ir nepieciešams labam biznesam. Atslēgas teiciens visa konkursa norises laikā bija - ātrāk sāksim, ātrāk sāksim! Pēc apmācībām sekoja arī atraktīvāka daļa - izvingrinājām savas rokas un kājas pašā Latgales sirdī pie Māras pieminekļa.
Pēc tam marta beigās notika Latgales pusfināls. Rēzeknē mūsu uzdevums bija izdomāt kādu kreatīvu, alternatīvu ideju, kas palīdzētu mūsu reģionam attīstīties, un pēc tam šī ideja bija jāprezentē žūrijai. Mūsu komandas IK3 ideja bija granulu ražošana no miežabrāļa, kas ir videi draudzīgāks augs, jo neizdala tik daudz CO2 izmešu. Mums bija dotas tieši 6 stundas laika, lai Rēzeknē izdomātu, kā prezentēt savu ideju. Arī pašai prezentācijai bija dotas tikai 3 minūtes, un laika beigās atskanēja signāls, kas vēstīja par to, ka mums atvēlētais laiks ir pagājis. Pēc tam žūrija 2 minūšu laikā varēja mums uzdot jautājumus. Sešu komandu konkurencē mūsu biznesa ideja izrādījās vislabākā un ieguva ceļazīmi uz Rīgas finālu. Mēs ieguvām arī bankas `Citadele` simpātiju balvu.
Tā 10. maija rītā mēs devāmies uz Rīgu uz banku `Citadele`, kur bankas mājīgajās telpās mums 24 h laikā nācās izstrādāt pamatotu biznesa plānu. Plkst. 11.00 tika dota laika atskaite, un mums bija dota tieši diennakts, lai paveiktu organizatoru iecerēto. Mūsu uzdevums bija detalizēta biznesa plāna izstrāde ar aprēķiniem par peļņu, konkurentu apskatu, tirgus apjomu u.t.t. Papildus tam visam- mums bija jāizdomā reklāma savam produktam. Reklāmas mēŗķis bija izskaidrot, kas tad īsti šis produkts ir un kāpēc tas ir pats labākais. Radošajā darba procesā ar savām lekcijām un padomiem mūs iepriecināja Mārtiņš Bondars, Dainis Zelmenis, Jānis Skutelis, Nikita Kellermans. Neizpalika arī bez hokeja skatīšanās, kas mums deva vismaz nelielu atelpu no saspringtā darba. Nākamajā dienā pabeidzām biznesa plānus un gatavojāmies prezentēšanai.
Uzstājāmies kā pirmie, kas savā ziņā bija labi jo pēc prezentēšanas varējām mierīgi sēdēt, izanalizēt citu darbus. Kamēr žūrija apspriedās, mūs izklaidēja improvizācijas teātris. Gan Ieva, gan Kaspars piedalījās viņu uzdevumos. Kaspars arī bija pats labākais reklamētājs un laimēja visai komandai biļetes uz festivālu `Pestivāls`. Kad ieradās žūrija, viņi paziņoja, ka mēs esam ieguvuši pirmo vietu. Mēs bijām ļoti pārsteigti un priecīgi. Mūsu balvu fondā bija viena semestra apmaksātas mācības Rīgas Stradiņa Universitātē Eiropas studiju fakultātē, grants biznesa uzsākšanai 1250 Ls apmērā un virtuļi, zibatmiņas, pudeles un daudz dažādi suvenīri. Esam ļoti pateicīgi `Izaugsmes Kvartāla` dalībniekiem, kas mums deva iespēju piedalīties šajā konkursā!
Fotogalerija (draugiem.lv)
Ieva Meikulāne 2. DF kurss
17.05.2012.
Ģimnāzistu sasniegumi fizikā 2011./12.māc.gadā
Latvijas 62. fizikas olimpiādes I posmā (skolas) piedalās 40 Preiļu Valsts ģimnāzijas audzēkņi: 15 no 10. klases, 16 no 11. klases, 9 no 12.klases.
Izvirzīts uz II posmu (starpnovadu) 31 audzēknis. Šis posms šogad pirmo reizi notiek tiešsaistē caur e-vidi, kur nosūtot uzdevumu atrisinājumus, dalībnieki uzreiz uzzina savākto punktu skaitu. Preiļu novada Izglītības pārvaldes atzinības rakstus saņem 17 PVĢ audzēkņi ( 1. vietas – 5, 2. vietas – 4, 3. vietas – 4, atzinības – 4).
Uz III posmu (valsts) uzaicināti 3.D kursa audzēkņi Kristaps Znotiņš un Jānis Pastars, kur Kristaps iegūst 1. vietu un Jānis 2. vietu 12. klašu grupā.
29.04.2012. notiek Latvijas 37. atklātā fizikas olimpiāde, kurā piedalās 17 PVĢ audzēkņi: 3 no 12. klases, 6 no 11. klases, 8 no 10. klases un neviens nepaliek zem 10% atzīmes. Laureāti – 2.vieta J.Pastaram un K.Znotiņam, atzinība L.Šmeikstam (1.D kurss).
No 01.05.2012. līdz 03.05.2012. K. Znotiņš un J. Pastars piedalījās starptautiskās fizikas olimpiādes izlases kandidātu treniņnodarbībās 19. fizikas nedēļas ietvaros LU FMF. Kristaps ir iekļauts Latvijas skolēnu izlasē, Jānis paliek kā rezervists.
Tātad vasarā PVĢ audzēknim Kristapam Znotiņam vēlēsim panākumus 43.starptautiskajā fizikas olimpiādē Igaunijā, Tallinā! Novēlam veiksmi un panākumus!
Tikai talants vien nav nekas. Vajadzīgas milzīgas darbaspējas, sevis pilnveidošana, nepārtraukts darbs visu mūžu. /A. Joffe/
Mārīte Lisova, fizikas skolotāja
16.05.2012.
Konkursa `Ģimnāzists un ģimnāziste 2012` fināls
10. maijā ģimnāzijā notika konkursa `Ģimnāzists un ģimnāziste 2012` fināls, uz kuru tika izvirzīti labākie, atraktīvākie, daudzpusīgākie ģimnāzijas audzēkņi, kuri uzvarēja konkursa 1.kārtā, - Grieta Kolosova (1.A), Elīna Dūda (2.DK), Airita Vintiša (3.B), Vanda Sondore (3.D), Reinis Vanags (1.B), Agris Kroičs (2.DF), Dāvis Ondzulis (2.DK), Gints Gribusts (3.D).
Savu atraktivitāti, talantu, radošumu konkursanti apliecināja jau pirmajā konkursā `Vizītkarte`. Jaunieši ļoti jauki spēlēja klavieres, žonglēja, zīmēja, dejoja, dziedāja pašu sacerētas dziesmas, tādā veidā apliecinot savu talantu. Zināšanas ģimnāzisti varēja parādīt erudīcijas konkursā, aizpildot darba lapas. Skatītājiem interesantāki un saistošāki bija nākamie divi konkursi, kur finālistiem vajadzēja izspēlēt netipiskas situācijas, kā arī sagatavot aģitācijas runu par ģimnāziju 9.klašu absolventiem. Ar visiem uzdevumiem finālisti veiksmīgi tika galā, par to liecināja blīvie punkti, kurus cītīgi skaitīja žūrija. Šogad tās sastāvā bija PVĢ direktore Ligita Pauniņa, direktores vietniece Anita Lazdāne, Raimonds Babris, ģimnāzijas absolvents, jauniešu biedrības `Pakac` aktīvists Aleksandrs Čerņavskis, PVĢ Ģimnāzistu parlamenta prezidente Zane Beča.
Apkopojot visus rezultātus, titulu `Ģimnāziste 2012` izcīnīja Elīna Dūda, bet par `Ģimnāzistu 2012` šogad kļuva Dāvis Ondzulis. Abi jaunieši mācās 2.DK kursā. Šogad skatītāju un žūrijas domas sakrita pilnīgi, jo arī Skatītāju simpātijas balvu ieguva Elīna un Dāvis. Otro vietu izcīnīja Grieta Kolosova (1.A) un Agris Kroičs (2.DF). Apsveicam!
Šo konkursu plānoja, organizēja, vadīja ģimnāzijas parlamenta dalībnieki, paldies viņiem par ieguldīto darbu!
Ingūna Patmalniece, direktores vietniece audzināšanas darbā
15.05.2012.
5. vieta KSIM sacensībās `Ugāle 2012` finālsacensībās!
2012. gada 12. maijā notika KSIM (komandu sacensības informātika un matemātikā) fināla sacensības, ko nu jau 17. gadu organizēja Ugāles vidusskola sadarbībā ar valsts informātikas (programmēšanas) olimpiādes komisiju.
Šajās 12. maija finālsacensībās PVĢ audzēkņi Jānis Pastars (3.D), Jānis Dolģis (3.D), Gunārs Kunakovs (3.D) ierakstīja vēstures lappusēs jaunu ierakstu, atkārtojot līdzšinējo labāko panākumu - 5. vieta Ugāles 2012 finālā!, kas ir uzskatāms par labu sasniegumu.
Līdz 2011. gadam fināla sacensībās Ugālē kāda no PVĢ komandām ir piedalījusies 5 reizes un labākais sasniegums bija 2009. gadā - 5. vieta, 2003. - 7. vieta, 2007. - 8. vieta, 2010. - 7. vieta, 2011. gadā - nosacīta 8. vieta ĀK, jo 2008. gadā uzdevumus risināja neklātienē. Un tagad 2012. gadā atkal - 5. vieta!
PVĢ audzēkņi KSIM sacensībās piedalās 12. reizi (sākot no 2001. gada). Šogad pusfināla sacensībās janvārī piedalījās 9 PVĢ komandas - 2 komandas no 1. kursa, 5 komandas no 2. kursa un 2 no 3. kursa. Vislabāk veicās 3.D kursa komandai, kura izcīnīja augsto 9. vietu 61 komandas konkurencē un tika uzaicināta uz finālsacensībām 12. maijā Ugālē.
Labāku par mūsu komandas rezultātu finālā, kā jau ierasts, uzrādīja Progmeistara komanda, Daugavpils krievu liceja, Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas un Siguldas Valsts ģimnāzijas komandas! Jāpiebilst, ka šogad likumsakarība bija tāda, ka komandās, kuras uzrādīja labāku rezultātu par mūsējie, bija pasaules informātikas olimpiādes dalībnieki.
Sveicam mūsu komandu ar labo sasniegumu!
Visu iepriekšējo gadu sacensību rezultāti
Juris Erts, informātikas skolotājs
11.05.2012.
Sveicam Latvijas 39. atklātās matemātikas olimpiādes laureātus!
2.vieta - Kristaps Znotiņš (3.D), Jānis Pastars (3.D)
3.vieta - Ieva Lisova (2.DK)

Ineta Ivanova, direktores vietniece mācību darbā
10.05.2012.
Sveicam Latvijas 37. atklātās fizikas olimpiādes laureātus!
2.vieta - Jānis Pastars (3.D), Kristaps Znotiņš (3.D)
Atzinība - Linards Šmeiksts (1.D)

Ineta Ivanova, direktores vietniece mācību darbā
8.05.2012.
PVĢ Comenius projekta tikšanās Grieķijā
Šī gada 23. aprīlī mēs, 5 ģimnāzijas audzēkņi: Liene Vindele (3.A), Arina Jakovļeva, Ieva Lisova, Regīna Lavrenova un Edgars Piskunovs (2.DK), kā arī skolotāji Anna Verza un Juris Erts devāmies uz Grieķiju, Atēnām, kur notika Comenius daudzpusējā skolu partnerības projekta„Mūsu senču reģionālais kultūrvēsturiskais mantojums” 5. un noslēdzošā vizīte. Pēc 3 stundu lidojuma mēs nokļuvām pavisam citā vidē - saulainā un siltā zemē. Ierašanās dienā mūs mīļi sagaidīja viesģimenes, ar kurām tika pavadīta turpmākā dienas daļa. Jau nākamajā dienā mēs visi pulcējāmies Ilionas 7. licejā, kur notika iepazīšanās ar citu valstu skolēniem un dalījāmies ar pirmajiem iespaidiem.Šīs nedēļas laikā apskatījām gan pašu Ilionu, gan Atēnas ar izslavēto Akropoli, gan arī devāmies izraukumā uz Grieķijas populārākajiem tūrisma objektiem – Korintas kanālu, kurš savieno 2 jūras, aplūkojām Mikēnu civilizācijas atstāto mantojumu, kā arī pasakaini skaisto pilsētu Nafplio.
Nedēļa paskrēja vēja spārniem. Piektdien katras valsts pārstāvji demonstrēja savas valsts senču reģionālā kultūrvēsturiskā mantojuma prezentācijas. Vakarā skolas zālē notika pasākums, kurš pulcēja ne tikai skolniekus un ārzemju viesus, bet arī vecākus. Tas izvērtās patiesi sirsnīgs. Sākumā mēs ar lielu interesi klausījāmies grieķu mūziku, taču pēc kāda laika jau dejojām grieķu tautas dejas.Visi projekta dalībnieki bija ļoti sirsnīgi un atvērti, kas padarīja šo nedēļu vēl neaizmirstamāku un aizraujošāku.
Mēs esam ļoti pateicīgi viesģimenēm, kuras mūs jauki uzņēma, kā arī pateicamies mūsu angļu valodas skolotājai Annai Verzai par sniegto iespēju iepazīties ar jauniem cilvēkiem un Grieķijas kultūru, kā arī uzlabot angļu valodas zināšanas. Paldies!
Arina Jakovļeva, Ieva Lisova (2.DK)
7.05.2012.
Sveicam Aldi Skromānu – Starptautiskās zinātniskās konferences `Trade Marketing-2012 laureātu!
Sveicam Aldi Skromānu (2.A) – Starptautiskās zinātniskās konferences `Trade Marketing-2012 (TM-2012)` Zinātniski – pētniecisko darbu konkursa `LTA 100` laureātu (trešais labākais rezultāts Valstī)
Ineta Ivanova, direktores vietniece mācību darbā
22.04.2012.
20. aprīlī PVĢ norisinājās Datorātrrakstīšanas konkursi!
2012. gada 20. aprīlī Preiļu Valsts ģimnāzijā norisinājās 11. atklātais `Preiļu novada skolu Datorātrrakstīšanas konkurss 2012` un 5. atklātais `Latgales reģiona skolu Datorātrrakstīšanas konkurss 2012`
11. atklātais „Preiļu novada skolu Datorātrrakstīšanas konkurss 2012” šogad pulcēja kopā 13 labākos datorātrrakstītājus no 6 skolām – Preiļu 1. pamatskolas, Galēnu pamatskolas, Dravnieku pamatskolas, Pelēču pamatskolas, Līvānu 1. vidusskolas un Preiļu Valsts ģimnāzijas.
Arī šogad, līdzīgi kā iepriekšējos gados, sacensības norisinājās tikai, izmantojot „aklo metodi”, tas ir, dalībnieki rakstīja, neskatoties uz tastatūru.
Šogad par Preiļu novada sacensību uzvarētājiem kļuva Jānis Plivda ar rezultātu 227.4 simboli minūtē (5. – 9. klašu grupā) un Kristaps Znotiņš ar rezultātu 219.0 simboli minūtē. Apsveicam!
Preiļu Valsts ģimnāziju šajā konkursā pārstāvēja Kristaps Znotiņš, Marika Upeniece, Atis Stašuls un Edgars Piskunovs. Apsveicam Mariku Upenieci ar izcīnīto 2. vietu (ar rezultātu 217.0 simboli minūtē) un Ati Stašulu ar izcīnīto 3. vietu (ar rezultātu 207.6 simboli minūtē)!
Konkursa laureātiem (4 labākajiem ātrrakstītājiem katrā klašu grupā), līdzīgi kā iepriekšējos gados, arī šogad bija iespēja piedalīties un vēlreiz pārbaudīt savas prasmes Latgales reģiona konkursā.
5. atklātais „Latgales reģiona skolu Datorātrrakstīšanas konkurss” šogad pulcēja kopā 14 labākos datorātrrakstītājus no 5 Latgales reģiona skolām – Preiļu 1. pamatskolas, Galēnu pamatskolas, Krāslavas pamatskolas, Rēzeknes 1. vidusskolas un Preiļu Valsts ģimnāzijas.
Tāpat kā Preiļu novada konkurss, arī Latgales reģiona konkurss norisinājās tikai, izmantojot datu ievades „aklo metodi”, tas ir, rakstot, neskatoties uz tastatūru.
Šogad par Latgales reģiona sacensību uzvarētājiem kļuva Jānis Plivda ar rezultātu 238.2 simboli minūtē (5. – 9. klašu grupā) un Laura Škarsta ar rezultātu 289.0 simboli minūtē (10. – 12. klašu grupā). Apsveicam!
Latgales reģiona konkursā Preiļu Valsts ģimnāziju pārstāvēja Kristaps Znotiņš, Marika Upeniece un Atis Stašuls. Apsveicam Kristapu Znotiņu ar izcīnīto 2. vietu (ar rezultātu 238.8 simboli minūtē) un Mariku Upenieci ar izcīnīto 3. vietu (ar rezultātu 233.2 simboli minūtē)!
Īpašu paldies par atsaucību un atbalstu konkursu organizēšanā to organizatori saka SIA AXEL (personīgi Aldim Bukam) par sarūpētajām balvām labākajiem datorātrrakstītājiem!
Tāpat konkursa organizatori saka lielu paldies arī visiem konkursu dalībniekiem un skolotājiem par ieguldīto darbu, gatavojoties konkursam!
Uz tikšanos nākošgad!
20.04.2012.
Sveicam Valsts FIZIKAS olimpiādes laureātus!
1.vieta - Kristaps Znotiņš (3.D)
2.vieta - Jānis Pastars (3.D)

Ineta Ivanova, direktores vietniece mācību darbā
20.04.2012.
Sveicam Preiļu, Aglonas, Vārkavas novadu apvienības latviešu valodas un literatūras olimpiādes uzvarētājus!
2.vieta - Ieva Lisova (2.DK)
atzinība - Sintija Erte (2.DK), Elīna Dūda (2.DK)

Ineta Ivanova, direktores vietniece mācību darbā
19.04.2012.
Ģimnāzisti talko
Atbalstot Lielās talkas akciju, arī Preiļu Valsts ģimnāzijas skolēni 19. aprīlī piedalījās pilsētas uzkopšanā. Šogad čakli strādāja 1.A kurss (audzinātāja K.Tarasova), kopā ar 1.D kursu talkoja skolotāja Z.Juranča, 1.B kurss (audzinātāja V. Pīzele) un 1.HK kurss (audzinātāja Ilga Lozda).
Pārējie, kuriem ir iespēja, aicināti piedalīties 21. aprīlī Lielajā talkā!
Ingūna Patmalniece, direktores vietniece audzināšanas darbā
18.04.2012.
2DF kursa panākumi ZZ Čempionātā
18. aprīlī Preiļu Valsts ģimnāzijas1.B un 2. DF kurss kopā ar saviem skolotājiem Feoktistu Pušņakovu un Silviju Kivko devās sen gaidītajā ceļā uz ZZ Čempionātu Daugavpilī.
Diena sākās ar saspringtiem mēģinājumiem, frizūru un tērpu darināšanu, skaļu dziedāšanu. Ierodoties Daugavpilī, komandu kapteiņiem un skolotājiem bija informatīva sapulce, pārēji tikmēr vēl turpināja pieslīpēt savu mājas uzdevumu- ZZ Čempionāta himnu. Pēc sacensību atklāšanas abām klasēm nācās sacensties ar 23 tikpat spēcīgām un azartiskām klasēm no visas Latgales. Kopumā bija jāveic 12 uzdevumi, kas bija balstīti gan uz atraktivitāti, gan ātrumu, gan veiklību, gan komandas darbu. Gan 1.B, gan 2. DF vislabāk veicās noslēguma stafetē, kur savos skrējienos abas klases izcīnīja pirmo vietu!
Pēc tam - apbalvošana un sacensību noslēgums. Ar trīcošām sirdīm gaidījām rezultātus un cerējām, ka tie būs ļoti labi! 1.B kurss ieguva simpātiju balvu no ZZ Čempionāta tiesnešiem, par visoriģinālāko un atraktīvāko saukli! Viņi mājās bija labi pastrādājuši. Taču tas nav viss. 4. vietu un ceļazīmi uz Rīgu ieguva 2. DF kurss. Mēs visi bijām patīkami pārsteigti! Daži pat neticēja, ka tika nosaukts mūsu vārds.
Esam par to ļoti priecīgi, un gaidām 26.maiju, kad ģimnāzijas godu varēsim aizstāvēt Rīgā! Katra klase arī saņēma mazas balviņas kā pateicību par piedalīšanos konkursā. Kaspars Vjakse(2.DF) bija tas laimīgais, kura anketa tika izvilkta loterijā, un saņēma balviņas.
Kopumā diena bija izdevusies, un smaids no mūsu sejām nepazuda it ne mirkli. Esam priecīgi, ka mums tika dota šāda iespēja piedalīties ZZ Čempionātā!
IEVA MEIKULĀNE (2.DF)
17.04.2012.
20. aprīlī 11. reizi PVĢ notiks datorātrrakstīšanas konkurss!
Mūsdienās, kad cilvēku ikdienā ienāk aizvien vairāk un vairāk informācijas, par vienu no galvenajām datu ievades ierīcēm ir kļuvusi tastatūra. Savukārt, prasme to pareizi un ātri izmantot nu jau ir kļuvusi par vienu no veiksmīga darba priekšnoteikumiem.
Datu ievades iemaņas nepieciešamas jebkuras nozares darbiniekiem, kam ātri un efektīvi jāapstrādā informācija: birojos, datu apstrādē, reklāmā, izdevniecības sistēmās un citur. Lai to varētu veikt pietiekoši ātri un efektīvi, jāizvēlas piemērota datu ievades metode.
Strādājot ar „aklo metodi”, tas ir, rakstot, neskatoties uz tastatūru, teksta ievades ātrums var sasniegt pat 250 – 300 un pat vairāk zīmes minūtē. Apgūstot šo metodi, ne tikai palielinās teksta ievadīšanas ātrums, bet arī samazinās kļūdu skaits ievadāmajā tekstā un ir mazāk veselības problēmu ar rokām un plaukstu locītavām. Tādējādi cilvēki, kuri apguvuši „aklo metodi”, var arī veiksmīgāk konkurēt darba tirgū.
Tieši tāpēc, lai sekmētu jauniešu iemaņas darbā ar datoru un paaugstinātu prasmes teksta ievadīšanā, izmantojot „aklo metodi”, 2012. gada 20. aprīlī, jau 11. gadu pēc kārtas, Preiļu Valsts ģimnāzijā norisināsies Preiļu novada vispārizglītojošo skolu „Datorātrrakstīšanas konkurss”.
11 gadu garumā, piedaloties „Datorātrrakstīšanas konkursos”, nu jau ir izaugušas vairākas ļoti veiklu „aklās metodes” pārvaldītāju paaudzes, tāpēc, tuvojoties šī gada konkursam, vērsāmies pie iepriekšējo gadu dalībniekiem, lai uzklausītu viņu viedokli par šādas datu ievades tehnikas apgūšanas nepieciešamību un pielietošanas iespējām ikdienā. Lūk, daži no viedokļiem:
Edīte Šņepste, Biznesa augstskolas Turība tūrisma studente: „Kad pirms 6 gadiem apguvu datu ievades „aklo metodi”, nespēju iedomāties, ka šobrīd tā būs neatņemama manas ikdienas sastāvdaļa. Studiju procesā ļoti daudz laika tiek pavadīts pie datora – rakstot referātus, esejas, veidojot konspektus, atbildot uz e – pastiem, tulkojot mācību materiālus, rakstot grupu darbus vai veidojot prezentācijas, un, protams, pateicoties apgūtai „aklajai metodei”, šis laiks ir krietni vien mazāks, līdz ar to vairāk laika paliek atpūtai un citām nodarbēm. Godīgi sakot, studiju procesā nespēju iedomāties, kā būtu rakstīt citādi, tāpēc noteikti novēlu ikvienam – lai arī iesākumā liekas, ka tas ir ļoti grūti un neiespējami, tomēr apgūtās prasmes būs neatsverams ieguvums nākotnē un noteikti noderēs un priecēs jūs ikdienā!”
Matīss Jakovels, VAS „Latvijas Valsts ceļi” būvinženieris: „Faktiski apgalvojums, ka kāds cilvēks izmanto „aklo metodi” šad un tad, būtu dīvains. Tas ir tas pats, kas iemācīties staigāt, bet ik pa laikam streipuļot un klibot. Ja reiz metode ir apgūta, tā tiek lietota vienmēr un visur - tā vienkārši sanāk un es speciāli nedomāju, kā rakstīt un kad rakstīt. Es tādā veidā rakstu vienmēr.
Nevaru apgalvot, ka tieši manā darbā šī metode būtu ārkārtīgi nepieciešama, taču, kā jau visiem, arī man ir pietiekami daudz darba pie datora un tad var pārliecināties par metodes lietderību. Vai ir vērts apgūt šāda veida rakstīšanu? Var uzdot jautājumu, vai ir vērts iemācīties peldēt vai iegūt autovadītāja apliecību? Tas padara dzīvi ērtāku un vieglāku.”
Oskars Pakers, „Accenture” programmētājs: „Viens no galvenajiem ieguvumiem, rakstot ar „aklo metodi”, ir pavisam vienkāršs - tā ir laika ietaupīšana. Es, rakstot, neskatoties uz klaviatūras, visu paveicu daudz ātrāk nekā, ja man vajadzētu skatīties uz taustiņiem. Ikdienā tas noder, rakstot e - pastus, vēstules, programmējot, pierakstot lekcijas vai, vienkārši sērfojot internetā. Nupat esmu uzsācis strādāt par programmētāju kompānijā „Accenture”. Tur ātrrakstīšanas spēja kopā ar „karsto taustiņu” pārzināšanu dod iespēju strādāt nesalīdzināmi ātrāk. Laiks ir vērtīgs resurss, tāpēc jābūt ātram un produktīvam, ko arī novēlu citiem!”
Dana Tarāsova, Latvijas Universitātes politikas zinātnes studente: „Rakstīšana „aklajā metodē” var šķist nebūtiska, līdz brīdim, kad ir jāraksta zinātniski pētnieciskais darbs vidusskolā vai Universitātē jādrukā milzīgs referāts. Un tad, kamēr visi nedēļām ilgi drukā, Tu jau esi pabeidzis. Forši, vai ne? Tas nemaz nav grūti, tas vienkārši ir jāsāk un jādara un - izdosies!”
Linda Sapegina, Latvijas Kultūras koledžas reklāmas un sabiedrisko attiecību studente: „”Aklo metodi” es jau apguvu pirms ģimnāzijas konkursiem un tas nebija sēžot mājās un trenējoties, vienkārši ar laiku pirksti pierod pie klaviatūras un nav vairs jāskatās. Tas ir apmēram, kā braukt ar riteni, ja vienreiz esi sapratis sistēmu, tad neaizmirsīsi. Un - vai tas ir vajadzīgs skolēniem/jauniešiem, es domāju, ka ar laiku katrs to iemācīsies, jo tas atvieglo darbu pie datora, tas atļauj ātrāk un produktīvāk rakstīt esejas, referātus un kas nu kuram nepieciešams. Un tas noteikti palīdz augstskolā pierakstīt uz datora lekciju materiālu, jo dažreiz pasniedzēji pārslēdz tik ātri slaidus, ka laika noteikti nepietiks ielūkoties klaviatūrā, lai atrastu, kur atrodas kāds burts.”
Ceram, ka šie stāsti jūs iedvesmoja arī pašiem ķerties klāt un apgūt vai uzlabot savas datorātrrakstīšanas prasmes, izmantojot „aklo metodi”, lai jau tuvākajā nākotnē ne tikai piedalītos Preiļu novada vispārizglītojošo skolu „Datorātrrakstīšanas konkursā”, bet arī priecātos ikdienā par šīs metodes priekšrocībām.
Lai veicas un uz tikšanos 20. aprīlī Preiļu Valsts ģimnāzijā!
Edīte Šņepste
10.04.2012.
PVĢ florbola turnīrs
No 2. līdz 10. aprīlim Preiļu Valsts ģimnāzijas sporta zālē norisinājās florbola turnīrs, kurā piedalījās 10 komandas. Pirmo vietu izcīnīja 3.A kursa komanda, otro vietu ieguva 2.DFK, savukārt trešo vietu ieņēma 3.C kurss.
Andris Barkevičs (3C), turnīra organizators
9.04.2012.
No 19. marta līdz 11. maijam ir iespēja pieteikties OKartes Talantu programmas trešajai kārtai `Kultūra`
No 19. marta līdz 11. maijam ikvienam radošam, enerģiskam un centīgam jaunietim ir iespēja pieteikties OKartes Talantu programmas trešajai kārtai Kultūra un saņemt finansējumu sava talanta attīstībai
Sākot ar 19. martu ikvienam radošam, enerģiskam un centīgam jaunietim, kurš jau šobrīd darbojas kādā no mākslas žanriem, ir iespēja pieteikties OKartes Talantu programmas trešajai kārtai Kultūra un saņemt finansējumu sava talanta attīstībai. Kopējais programmas Kultūra finansējuma apjoms ir 10 tūkstoši latu un tajā piedalīties aicināti jaunieši vecumā no 10 – 20 gadiem no visas Latvijas. Mūzika, deja, glezniecība, fotogrāfija, skatuves māksla, dizains – ir tikai daži no mākslas žanriem, kuros var pieteikties finansējuma saņemšanai.
Kopējo stipendiju fondu 30 000 latu plānots sadalīt starp 10 - 20 konkursa uzvarētājiem. Pašlaik jau realizēta Talantu programmas pirmā un otrkā kārta – atbalsts SPORTAM un IZGLĪTĪBA UN ZINĀTNEI. Tajā finansiālu atbalstu 20 000 latu apmērā saņēma kopā 15 talantīgi Latvijas sportisti un jaunie zinātnieki. Šobrīd izsludināta trešā kārta - KULTŪRA. Pieteikumi KULTŪRAS TALANTU PROGRAMMĀ tiek pieņemti laikā līdz 11.maijam.
Aicinām Jūs uzzināt vairāk par talantu programmu, pieteikšanās kārtību un iepazīties ar pirmo divu kārtu rezultātiem mājas lapā www.okartestalanti.lv.
Cieņā un draudzībā - Jūsu OKarte
5.04.2012.
Panākumi novadu koru skatē
4. aprīlī Preiļu Valsts ģimnāzijā notika Aglonas, Preiļu un Viļānu novadu koru skate, kurā piedalījās četri kori - Aglonas novada zēnu koris, Viļānu vidusskolas 5. - 9. klašu meiteņu koris, Preiļu 1. pamatskolas 5. - 9. klašu meiteņu koris un Preiļu Valsts ģimnāzijas jauktais koris. PVĢ jauktā kora sniegums tika novērtēts ar 1. pakāpes diplomu. Reģiona 2. kārtas skate notiks 17. aprīlī Jēkabpilī. Vēlam panākumus korim, lai izcīnītu tiesības piedalīties II Latvijas skolu jaukto koru salidojumā 19. maijā Saldū.
Ilze Rožinska, mūzikas skolotāja
4.04.2012.
Preiļu Valsts ģimnāzijas skolēnu apmaiņas projekts ar Nīderlandi
No 16. līdz 23. martam 22 Preiļu Valsts ģimnāzijas skolēni un 2 skolotāji piedalījās apmaiņas projektā ar Merlet koledžu Nīderlandē un dzīvoja viesģimenēs pilsētiņā Cuijk. Šogad šajā projektā kopā piedalījās 7 skolas no Itālijas, Basku zemes (Spānija), Nīderlandes, Igaunijas, Horvātijas, Francijas un Latvijas.
Ceļu uzsākām 16. marta naktī ar braucienu uz Rīgas lidostu, no kurienes devāmies tālāk uz Diseldorfu.Vēzes lidostā īsu laiku gaidījām mūsu kaimiņus igauņus un tad kopīgi turpinājām ceļu uz Cuijk. Kad ieradāmies Merlet koledžā, mūsu draugi mūs jau gaidīja un, tad varēja sākties atkalredzēšanās prieks! Turpinājumā iepazināmies ar nedēļas plānu un skolas apskatīšanu. Pēc tam mēs devāmies uz mājām, lai iekārtotos un iepazītos ar ģimenēm.
Sestdiena un svētdiena bija dienas, kuras mēs varējām pavadīt kopā ar savām viesģimenēm. Šajās dienas mēs devāmies ekskursijās uz citām Holandes pilsētiņām, peldējāmies un relaksējāmies baseinā, spēlējām boulingu, apmeklējām Holandes lepnumu - dzirnavas un labāk iepazinām mūsu viesģimenes un pārējos projekta dalībniekus.
19. marts sākās ar projekta atklāšanu, kurā svinīgi tika pacelti visu valstu karogi, kuras piedalās projektā. Gaisā tika palaisti krāsaini baloni ar novēlējumiem un pateicībām pasaulei. Par muzikālo noformējumu rūpējās Merlet koledžas audzēkņi un projekta dalībnieki, kuri ļoti skaisti dziedāja un spēlēja dažādus mūzikas instrumentus, īpašu uzmanību izpelnījās bundzinieku ansamblis. Turpmāk visi projekta dalībnieki tika sadalīti grupās un notika sporta sacensības un radošās darbnīcas, kurās tika dota iespēja mācīties Hip-hop un ielu dejas, gatavot piramīdas no salmiem un no māla izgatavot sava drauga krūšutēlu. Dienas turpinājumā notika „Kultūras festivāls”, kurā katra dalībvalsts bija sagatavojusi savu priekšnesumu.
Otrdien mums tika dota iespēja iepazīties ar nīderlandiešu valodu un arī pašiem iemācīties dažus vārdus un frāzes. Tālāk mēs devāmies uz muzeju „Ceuclum”, kurā varējām iepazīties ar pilsētiņas vēsturi un uzkāpt augstajā muzeja tornī, apskatīt Cuijk no augšas. Tad kopīgi devāmies uz netālo ciematiņu, kur lauku fermā varējām izmēģināt savas prasmes nīderlandiešu nacionālajā golfā – „Boerengolf”.
Visu valstu projekta dalībnieki devās ekskursijā uz Amsterdamu. Kad ieradāmies Amsterdamā, devāmies uz muzeju „Nemo”, kurā varējām uzzināt daudz interesantu faktu par fiziku, dabā notiekošo, ģenētiku, darboties ķīmijas laboratorijā. Bija ļoti aizraujoši un interesanti. Pēc tam ar kuģīti devāmies izbraucienā pa daudzajiem Amsterdamas kanāliem un apskatījām ievērojamākās tuvumā esošās ēkas. Turpinājumā mums tika dota iespēja pašiem iepazīt un apskatīt šo pilsētu.
Skolā notika radošās darbnīcas 12 – 14 gadīgajiem Merlet koledžas skolēniem, kuras sagatavoja un vadīja projekta dalībvalstu skolēni. Latvieši radošajās darbnīcās piedāvāja mācīties latviešu tautasdziesmas, tautas dejas un spēles, kā arī iemācīties izgatavot dažādas rotas no pērlītēm, auduma, filca un izgatavot lellītes no diegiem. Turpinājumā mēs spēlējām nīderlandiešu tradicionālās spēles, kas izvērtās par jautru un interesantu pasākumu. Pēc nelielas atpūtas devāmies uz kaimiņos esošo Neimēgenu, kur notika orientēšanās sacensības pa pilsētu un vēlāk bija arī brīvais laiks atpūtai un pilsētas apskatei.
Šī nedēļa tika pavadīta brīnišķīgā gaisotnē un ļoti jaukā noskaņā, mēs varējām uzzināt daudz jauna par citu valstu kultūru un dzīvi. Protams, ka papildinājām arī angļu valodas prasmes. Visiem projekta dalībniekiem šī nedēļa saistīsies ar ļoti jaukām atmiņām un labiem jauniegūtiem draugiem.
Paldies Preiļu Valsts ģimnāzijai un Merlet koledžai par iespēju piedalīties šajā projektā. Vēlamies teikt lielu paldies šī projekta koordinatorēm, skolotājām – Annai Verzai un Ilzei Rožinskai, kā arī visām viesģimenēm Nīderlandē.
Projekta dalībniece Madara Reča 2.DK
01.04.2012.
PVĢ 2012. gada Žetonu vakars
Fotogalerija
30.03.2012.
Sveicam Valsts ķīmijas olimpiādes laureātu!
Atzinība - Kristaps Znotiņš (3.D)
Ineta Ivanova, direktores vietniece mācību darbā
30.03.2012.
Sveicam Preiļu, Aglonas, Vārkavas novadu apvienības vizuālās mākslas olimpiādes uzvarētājus!
1. vieta - Vanda Sondore (3.D), Jūlija Starovoitova (1.D)
2. vieta - Natālija Stoļarova (3.C), Sintija Erte (2.DK), Gints Zarāns (2.A)
3. vieta - Anastasija Ivanova (2.B)
Atzinība - Ieva Gribuste (2.DK)

Ineta Ivanova, direktores vietniece mācību darbā
30.03.2012.
Panākumi konkursā `Dziedu dziesmu, kāda bija`
29. martā Līvānos norisinājās Dienvidlatgales novada tradicionālās dziedāšanas konkurss `Dziedu dziesmu, kāda bija`. Konkursā piedalījās PVĢ skolnieces, folkloras kopas `Rūtoj` dalībnieces Ieva Stafecka, Sintija Erte un Irita Slūka. Visu triju dziedātāju sniegims tika novērtēts ar 1.pakāpes diplomiem un viņas ir izvirzītas uz konkursa finālu, kas notika Rīgā, 28.aprīlī Rīgas Latviešu biedrības namā. Vēlam veiksmi!
Ilze Rožinska, mūzikas skolotāja
29.03.2012.
Sveicam atklātās ķīmijas olimpiādes uzvarētāju!
Atzinība - Armands Upenieks (1.D)
Ineta Ivanova, direktores vietniece mācību darbā
28.03.2012.
Jauniešu biedrība `Creativus` organizē erudīcijas konkursu 9. - 12. klašu skolēniem `Ko tu zini par Latviju?`
Jauniešu biedrība `Creativus` jau trešo gadu pēc kārtas organizē erudīcijas konkursu 9. - 12. klašu skolēniem `Ko tu zini par Latviju?`
Projekta mērķis ir palielināt jauniešu zināšanas par Latviju, veicinot patriotisma izpratni.
Šogad konkursam kopumā pieteicās 166 komandas no visas Latvijas. Konkursa 1.kārta norisinājās 5.martā - Rīgas Tehniskās universitātes testu sistēmā Ortus. Pirmās kārtas uzdevums bija atbildēt uz 40 dažādiem jautājumiem par Latviju, kas saistīti ar tādām tēmām kā daba, vēsture, politika, ekonomika, kultūra sports un zinātne. Lai gan testa izpildei tika dotas tikai 25 minūtes, iegūtais rezultāts bija pietiekošs, lai mēs, 1.D kursa komanda `Go Green` - Lauma Vibornā, Guntars Valainis, Armands Upenieks, Iveta Ivanāne, Ieva Saulīte -, iekļūtu starp 10 labākajām Latgales reģiona komandām un tiktu konkursa 2.kārtā.
Konkursa otrajā kārtā elektroniski bija jāpilda dažādi radoši uzdevumi. Arī tur mēs uzrādījām labu rezultātu un iekļuvām starp tām 10 komandām, kas 12.aprīlī dosies uz konkursa pusfinālu Ogrē. Pusfināls solās būt ļoti interesants, jo mūsu uzdevums būs Orientēšanās skrējiens pa Ogres ielām. Tā laikā būs jāatrod vairāki kontrolpunkti un jāizpilda dažādi uzdevumi, tās piecas komandas, kas orientēšanās uzdevumu būs izpildījušas vislabāk nonāks konkursa `Ko tu zini par Latviju?` finālā.
Konkursā piedalāmies jau otro gadu, taču pirmo reizi tieši šādā sastāvā un pirmo reizi iekļūstam pusfinālā.
Lauma Vibornā, 1.D kursa audzēkne
27.03.2012.
Aicinām jauniešus-darba meklētājus E-prasmju nedēļas laikā piedalīties `Skillage – vai tu esi gatavs darbam?` testā
Aicinām jauniešus-darba meklētājus E-prasmju nedēļas laikā piedalīties `Skillage – vai tu esi gatavs darbam?` testā un vinnēt aizraujošas balvas!
E-prasmju nedēļas ietvaros LIKTA piedāvā vecāko klašu skolēniem, jauniešiem-darba meklētājiem novērtēt savu gatavību darba tirgum, novērtējot jaunu tiešsaistes rīku `Skillage – Vai Tu esi gatavs darbam?`.
Šis rīks palīdzēs saprast, kādas tehnoloģiju prasmes ir nepieciešams apgūt, lai veiktos darba tirgū. Skillage testu ir izstrādājusi Telecentre Europe asociācija, E-prasmju nedēļas laikā savas zināšanas pārbaudīs jaunieši daudzās Eiropas valstīs.
Izpildot testu, Jūs saņemsiet Skillage paziņojumu, kuru varēsiet uzrādīt savam potenciālajam darba devējam. Ar tiešsaistes rīka rezultātiem Jums būs iespēja dalīties tādos sociālajos tīklos kā Facebook un Twitter.
Latvijas jauniešiem tiešsaistes rīks pieejams latviešu, angļu un krievu valodā.
Aizpildot testu latviešu valodā jāizvēlas Latvian (Latvia).
Aizpildot testu krievu valodā – Russian (Latvia).
Izmēģiniet savas zināšanas testā! www.skillage.eu
Juris Erts, informātikas skolotājs
26.03.2012.
No 26. marta līdz 30. martam Eiropā, Latvijā un Preiļu novadā noritēs E-prasmju nedēļa
Aicinām piedalīties skolēnus un skolotājus dažādos pasākumos, t.sk. izpildīt E-Guardian testu, reģistrēties E-prasmju nedēļas skaitītājā!
No 26. marta līdz 30. martam Latvijā un Preiļu novadā notiks Eiropas e-prasmju nedēļa 2012, kuras laikā īpaša uzmanība tiks pievērsta jauniešiem un viņu karjeras iespējām saistībā ar e-prasmēm un IKT specialitātēm, kā arī e-prasmēm un IKT risinājumiem mazajiem un mikro uzņēmumiem. Aicinām piedalīties e-prasmju nedēļas konkursos un aktivitātēs!
25.03.2012.
Meiteņu volejbola komandas uzvara `LĀSE – 2012`!
24. martā Rīgā Skonto hallē notika `Lāse - 2012` kausa izcīņa vispārizglītojošo skolu komandām volejbolā. Ar patīkamu un saliedētu spēli mūsu meitenes Iluta Urka, Lāsma Pelše, Ingūna Šņepste, Sintija Ondzule, Ieva Gribuste, Katrīna Strode, Sintija Logina, Kristīne Litavniece, Laura Vilcāne, Laima Mukāne 33 komandu konkurencē pirmo reizi sacensību pastāvēšanas vēsturē izcīnīja 1. vietu.
Apakšgrupā tika pieveiktas visas pretinieces, tad sekoja pusfinālspēles, kurās tika uzvarētas Daugavpils 9. vidusskola un Talsu ģimnāzija. Fināla pirmajā spēlē meitenes ar 17:9 vinnēja pagājušā gada uzvarētājas – Zvejniekciema vidusskolu. Tad sekoja uzvara pār Madonas 2. vidusskolu ar rezultātu 19:7 un brīdi vēlāk pietika ar neizšķirtu 12:12 ar Rīgas 60. vidusskolu, lai svinētu pelnītu uzvaru. Meitenes tiešām rādīja teicamu komandas spēli, cīnījās par katru bumbu, jo 8 minūtes sakoncentrēties un uzvarēt nav tik vienkārši.
Liels paldies meiteņu trenerei Zojai Jakimovai.
Sacensībās piedalījās arī mūsu zēnu komanda, kura 28 komandu konkurencē godam izcīnīja 14 vietu. Komandā spēlēja: Egils Broks, Toms Vucāns, Aldis Skromāns, Atis Ivanovs, Jānis Pokšāns un Juris Vaivods.

Kopvērtējums (PDF)
Fotogalerija
Sporta skolotāja Aina Leikuce
24.03.2012.
Tikšanās ar Elvitu Ruku
Šī gada 23. martā PVĢ viesojās scenāriste, producente un publiciste Elvita Ruka. Viņa nodarbojas ar dokumentālā kino uzņemšanu jau kopš 1999. gada, bijusi producente un scenāriste vairāk nekā 10 dokumentālajām filmām. E.Ruka sarakstījusi un publicējusi grāmatu `Sirsnīgie suņi` par filmēšanās piedzīvojumiem Krievijā, kā arī ir autore fotoalbumam `Dabasstāsti pieaugušajiem` (2008.g.), un ir vairāk nekā 200 dažādu publikāciju autore.
Tomēr uz Preiļiem E. Ruka tika uzaicināta, pateicoties viņas vērienīgajam projektam `15 jukušas avis`. Šī sērija būs par bijušajām padomju republikām, kurā izdotas jau 3 grāmatas - `Tadžikistāna`, `Uzbekistāna`, un `Kirgizstāna`. Skolēniem bija lieliska iespēja vērot dažādas bildes no iepriekš minētajām trim valstīm un, protams, klausīties dažādus interesantus stāstus par autores piedzīvojumiem, šo valstu iedzīvotāju tradīcijām, dzīvošanas apstākļiem un cilvēku vērtībām. Par sevi autore saka: `Šķiet, ka mana raksturīgākā īpašība ir vēlme iepazīt un līdzi pārdzīvot.`
Fotogalerija
Agita Brikule, 1.HK kursa audzēkne
22.03.2012.
Aicinām 2012. gada 25.martā piedalīties Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas pasākumā Preiļos
*) plkst. 12.00 Sv. Mise par represētajiem Preiļu Romas katoļu draudzes dievnamā. Gavēņa dziedājumi `Rūgtās sāpes`.
*) plkst. 13.30 Piemiņas brīdis pie pieminekļa politiski represētajiem. Ziedu nolikšana.
Preiļu novada dome
22.03.2012.
Sveicam Austrumlatvijas Atklātās ķīmijas olimpiādes uzvarētājus!
1.vieta - Raivis Pastars (3.D), Gints Gribusts (3.D), Ieva Lisova (2.DK), Andis Melderis (1.D)
2.vieta - Ilze Jakovļeva (3.D), Aivis Muktupāvels (3.D), Jānis Pastars (3.D), ARmands Upenieks (1.D)
3.vieta - Zane Zepa (3.D), Arvis Brics (2.DF)
Atzinība - Laine Ivanāne (3.D), Kristīne Mironova (2.DF), Dairis Štagers (2.DF), Linards Šmeiksts (1.D)

Ineta Ivanova, direktores vietniece mācību darbā
20.03.2012.
Deju kopa `Dancari` ieskandina pavasari uz prāmja `Tallink`
2012. gada pavasara skolēnu brīvlaika sākumā no 10. līdz 12. martam Preiļu Valsts ģimnāzijas deju kopa `Dancari` projekta „Bērni bērniem” ietvaros devās kruīza ceļojumā uz Stokholmu. Vairākus mēnešus mēs cītīgi strādājām, mēģinājām, mācījāmies jaunas dejas, lai ar savu sniegumu varētu iepriecināt gan latviešus, gan zviedrus, gan citu valstu tūristus. Mums bija jāizdejo stundu garš koncerts gan braucot uz Zviedriju, gan arī atpakaļceļā. Koncertprogrammā kopā ar `Dancariem` uzstājās arī dziedātāji no vokālās grupas `Zvaigžņu sala`.
Pirmais iespaids, uzkāpjot uz prāmja, bija lielisks, viss bija ļoti krāšņs - gan kajītes, gan skatuve. Dejot uz prāmja skatuves bija pavisam citādāk, jo mēs piedzīvojām diezgan lielu kuģa šūpošanos, līdz ar to bija apgrūtināta arī dejošana. Pēc koncertiem ar mums gribēja bildēties ļoti daudzi dažādu valstu tūristi. Uz prāmja atradās apmēram 1300 cilvēku, tāpēc brīvas vietas koncertā atrast nevarēja. Visi mūs sagaidīja ar sirsnīgiem aplausiem, un vislielākie mūsu atbalstītāji dejoja mums līdzi. Pēc koncerta daži tūristi sāka interesēties par mūsu kultūru un tradīcijām, gribēja, lai mēs arī kaut ko nodziedam. Kad devāmies gulēt, ārā bija ļoti liela vētra, viļņi bija ļoti augsti, bet no rīta pamodāmies ar fantastisku skatu aiz loga - tuvojoties Zviedrijai, sāka spīdēt saulīte un jūrā varēja redzēt neskaitāmi daudz salu, un gandrīz uz katras no tām bija maza mājiņa. Mēs pavadījām arī lielisku dienu Stokholmā, paši apskatījām pilsētu, iepazinām tās krāšņumu un iemūžinājām bildēs un savās atmiņās.
Deju kolektīva `Dancari` dejotāja Grieta Kolosova
16.03.2012.
Sveicam Latvijas 25. informātikas (programmēšanas) olimpiādes uzvarētāju!
3. vieta - bronzas medaļa Kristapam Znotiņam (3.D)
Apsveicam!

Kristaps ir uzaicināts uz Baltijas olimpiādi. Lai veicās!
Ineta Ivanova, direktores vietniece mācību darbā
15.03.2012.
PVĢ skolotāji piedalās savu IKT prasmju pilnveides apmācībās projekta eGUARDIAN ietvaros
Apmācību programma paredzēta vidusskolu un pamatskolu skolotājiem, mācību iestāžu administrācijai. Kursi Preiļu Valsts ģimnāzijā sākās 15. martā. Mācību programmā iekļautas dažādas tēmas par darba drošību internetā. Tas sadalīts 8 tematiskās nodaļās, kuras ietver gan teorētisko materiālu, gan praktiskos ieteikumus un pašpārbaudes jautājumus:
● Drošība un privātums, lietojot datoru un internetu
● Galveno draudu un drošības līdzekļu apskats
● Drošas interneta lietošanas īpatnības mācību iestādēs un galveno drošības līdzekļu pielietojums iestādēs
● Bērnu pasargāšana no kaitīga satura internetā
● Datora aizsardzība
● Personīgo datu aizsardzība
● Datora lietošanas ētiskie aspekti
Apmācību process sadalīts trīs posmos – zināšanu testēšana, apmācības un zināšanu novērtēšana.
Pirms apmācībām viesiem to dalībniekiem jāizpilda e-GUARDIAN IKT drošības barometra tests pašpārbaudei. Pēc apmācību kursa pabeigšanas lietotājiem būs jākārto e-GUARDIAN tests.
Kopējais kursa apjoms ir 12 stundas. Mācību materiāls ir pieejams Moodle platformā. Apmācību materiāls paredzēts patstāvīgai lietošanai, taču kursa laikā paredzētas arī 2-3 klātienes tikšanās diskusijām un neskaidro jautājumu risināšanai.
Ja Jums jau ir pieejams lietotājvārds un parole var pieslēgties e-GUARDIAN mācību sistēmai.
Ja vēl neesiet reģistrēts, tad sīkāku informāciju iespējams saņemt pa e-pastu vai zvanot:
•Biedrība „Apmācību projekti”, info@(at)apmacibuprojekti.lv
•Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA), eprasmes(at)likta.lv
•SIA „LatInSoft” mācību centrs, mc(at)latinsoft.lv
•Preiļu Valsts ģimnāzija, preiluvalstsgim(at)pvg.edu.lv, 29419475
•Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs, birojs(at)zrkac.jelgava.lv
•Ventspils Digitālais centrs, vdc(at)digitalaiscentrs.lv
Fotogalerija
Juris Erts, direktores vietnieks informātikas jautājumos
14.03.2012.
PVĢ Comenius projekta tikšanās Itālijā
Preiļu Valsts ģimnāzija ir aktīvi iesaistījusies vairākos starptautiskos projektos. Viens no tiem ir Comenius daudzpusējās skolu partnerības projekts `Mūsu senču reģionālais kultūrvēsturiskais mantojums`, koordinatore ir skolotāja Anna Verza.
Projektā piedalās skolas no Latvijas, Vācijas, Grieķijas, Itālijas un Skotijas. Katrā no valstīm notiek sanāksmes, kurās tiekas visu valstu pārstāvji - skolēni un viņu skolotāji. 2012. gada 19. februārī 6 Preiļu Valsts ģimnāzijas meitenes un 2 skolotājas piedalījās 4. projekta sanāksmē Itālijā.
Tās mērķis bija iepazīstināt citus ar savas valsts kultūrvēsturisko mantojumu un gūt priekšstatu arī par grieķu, itāļu, vāciešu un skotu kultūru un tradīcijām.
Mūsu brauciens sākās 19. februāra agrā rītā, kad devāmies uz lidostu `Rīga`, pēc divu stundu lidojuma, ieradāmies Itālijas lidostā `Bergamo`, kas atrodas netālu no modes galvaspilsētas Milānas. Tur mūs sagaidīja L.C. Golci skolas skolotāji un viesģimenes. Visi devāmies uz pilsētiņu Breno, kur atrodas mūsu projekta partnerības skola.
Nedēļas laikā mums bija vairākas ekskursijas, gan pilsētā, kurā dzīvojām, gan arī devāmies tālāk, uz citām netālu esošām pilsētām. Mūs apbūra mazo ciematiņu šarms, šaurās ieliņas un ļoti atsaucīgie cilvēki. Ekskursiju ietvaros apmeklējām vairākās ievērības cienīgas un skaistas baznīcas, dažādus muzejus un vēsturiskas vietas. Iepazinām itāļu kultūru un tradīcijas.
Katra diena mums iesākās ar skolas apmeklējumu, projekta dalībnieki rādīja prezentācijas par skolu, tās vēsturi, kā arī mēs tikām iepazīstināti ar skolas darbu. Vienā no rītiem mums pat bija iespēja apmeklēt mācību stundas. Tas bija aizraujoši pavērot citu skolotāju darbu, salīdzināt mācību procesu ar to, kādā esam pieraduši mācīties mēs.
Viens no galvenajiem brauciena uzdevumiem bija sniegt priekšstatu par savas valsts senču tradīcijām, mēs šoreiz izvēlējāmies prezentēt mūsu senču kulinārās tradīcijas, kas ir saglabājušās līdz mūsdienām, kā, piemēram, siera siešana un maizes cepšana. Itālija apbūra mūs un arī mēs apbūrām Itāliju, jo noslēdzoties sanāksmei, visi atzina, ka gaida mūs atkal ciemos. Šis brauciens bija spilgts piemērs kā apvienot lietderīgo ar patīkamo, jo redzējām tik daudz neaizmirstamu un brīnišķīgu skatu un celtņu, ieguvām jaunus draugus un kontaktus, kā arī nesām Latvijas vārdu pasaulē un iepazīstinājām pārējos ar mūsu tradīcijām.
Aprīlī skolu pārstāvji tiksies pēdējā projekta sanāksmē Grieķijā. Novēlēsim viņiem veiksmi, lai izdodas tikpat jauks un emocijām bagāts brauciens!


Zane Beča (3.A), projekta dalībniece
13.03.2012.
13. martā Preiļu Valsts ģimnāzija aicina 9. klašu skolēnus uz iestājeksāmenu sagatavošanās kursiem!
Preiļu Valsts ģimnāzija aicina 9. klašu skolēnus uz iestājeksāmenu sagatavošanās kursiem. Pirmā nodarbība notiks 2012. gada 13. martā plkst. 10.00.
2012. gadā ir mainīti arī uzņemšanas noteikumi.
Dokumentus PVĢ pieņems: 11. un 12. jūnijā, savukārt iestājpārbaudījumi notiks 13. jūnijā plkst.10.00 - latviešu valodā un plkst. 11.30 - matemātikā.
PVĢ administrācija
12.03.2012.
Sveicam Preiļu, Aglonas, Vārkavas un Riebiņu novadu apvienības ģeogrāfijas olimpiādes uzvarētājus!
1. vieta - Kristaps Znotiņš (3.D)
2. vieta - Māris Skuķis (2.B)

Ineta Ivanova, direktores vietniece mācību darbā
11.03.2012.
`Lakstīgalai`- 10!
9. martā Altonas BJC Rīgā notika dziesmu dziedāšanas konkursa `Lakstīgala` noslēguma pasākums, kurā Preiļu novadu pārstāvēja PVĢ komanda `Rūtoj`- Lāsma Prikule, Santa Pelša, Irita Slūka, Kristiāna Raubiško. Uz fināla pasākumu tika izvirzītas labākās novadu komandas, kuras zina no galvas ap 130 latviešu tautas dziesmu. Šogad `Lakstīgala` notika jau desmito reizi, kurā katru gadu ir piedalījusies PVĢ komanda.
Ilze Rožinska, PVĢ mūzikas skolotāja
10.03.2012.
Atklātā ķīmijas olimpiāde - 10. martā
Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultāte un Daugavpils Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas fakultātes Ķīmijas un Ģeogrāfijas katedra sadarbībā ar Jēkabpils Valsts ģimnāziju, Liepājas Valsts 1. ģimnāziju, Pļaviņu novada ģimnāziju, Preiļu Valsts ģimnāziju, Saldus pilsētas 2. vidusskolu un Valmieras Valsts ģimnāziju 2012. gada 10. martā rīko Atklāto ķīmijas olimpiādi. Olimpiādes sākums plkst. 11.00.
Olimpiādes darbība notiks četrās klašu grupās: 9., 10., 11., un 12. klase. Katrai klašu grupai paredzēts savs uzdevumu komplekts – 5 dažādas grūtības pakāpes uzdevumi, to risināšanas laiks 3 stundas. Uzdevumu risināšanai katram olimpiādes dalībniekam nepieciešami kalkulators, pildspalva un rūtiņu burtnīca. Olimpiādes rīkotāji dalībniekus ar burtnīcām nenodrošina. Mobilos telefonus un datorus olimpiādes norises laikā lietot nav atļauts. Skolēni drīkst izmantot arī ķīmisko elementu periodisko tabulu, sāļu šķīdības tabulu un metālu elektroķīmisko sprieguma rindu. Vērtēts tiks uzdevumu atrisinājuma tīrraksts, melnrakstus nevērtēs.
Pieteikumi dalībai olimpiādē jānosūta elektroniskā formā uz e-pasta adresi: janis.svirksts@lu.lv līdz 2012. gada 7. martam plkst. 23.59.
Pieteikumā jānorāda: dalībnieka vārds, uzvārds, skola, klase, ķīmijas skolotāja vārds un uzvārds, kā arī tā olimpiādes norises vieta, kurā olimpiādes dalībnieks plāno piedalīties. Olimpiādes norises vieta ir arī Preiļu Valsts ģimnāzija, Preiļos, Kooperatīva ielā 6
Informācija: janis.svirksts@lu.lv
10.03.2012.
Sveicam Austrumlatvijas 8. atklātās fizikas olimpiādes uzvarētājus!
1. vieta - Ieva Lisova (2.DK), Eduards Volkovs (1.D), Linards Šmeiksts (1.D)
2. vieta - Arvis Brics (2.DF), Linda Pudule (1.D)
3. vieta - Dairis Štagers (2.DF), Mārtiņš Brics (1.D)
Atzinība - Ieva Saulīte (1.D), Lauma Vibornā (1.D)

Ineta Ivanova, direktores vietniece mācību darbā
9.03.2012.
Tikšanās ar RSU studenti Lauru Dreijeri
5. martā ģimnāzijas audzēkņiem bija iespēja tikties ar mūsu skolas absolventi, Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas fakultātes studenti Lauru Dreijeri. Viņai ir piešķirta Vītolu fonda Puduļu ģimenes stipendija. Laura ģimnāzistiem pastāstīja, kas ir nepieciešams, lai varētu sākumā pretendēt uz šī fonda stipendiju, vēlāk to arī saņemt. Studente mudināja ģimnāzistus izmantot šo iespēju, censties iegūt augstāku vidējo atzīmi, apzināties savas spējas un nebaidīties no dažādiem dzīves izaicinājumiem.
Fotogalerija
Ingūna Patmalniece, direktores vietniece audzināšanas darbā
08.03.2012.
Vokālās mūzikas konkurss `Balsis`
7. martā PVĢ zālē notika mazo muzikālo kolektīvu konkurss `Balsis`. Konkursā piedalījās Pelēču pamatskolas, Preiļu 2.vidusskolas un PVĢ vokālie ansambļi. Uz reģionālo kārtu tika izvirzīts PVĢ vokālais ansamblis.
Ilze Rožinska, PVĢ mūzikas skolotāja
6.03.2012.
1000 Ls stipendijai IT studijām
SIA `DPA` sadarbībā ar Latvijas Izglītības fondu jau 5 gadu izsludina 1000 Ls stipendiju konkursu 12. klašu skolēniem `Nāc studēt informācijas tehnoloģijas – Mēs atbalstīsim!`
Stipendijas mērķis ir veicināt skolēnu interesi par informācijas tehnoloģijas zinātnēm, pilnveidot mācību sekmes, motivēt un finansiāli atbalstīt spējīgākos Latvijas vidusskolu absolventus izvēlēties studijas datorzinībās vai citās informāciju tehnoloģiju programmās.
Šogad konkursa ietvaros tiks piešķirta arī viena īpašā balva – planšetdators, par realizētu projektu informāciju tehnoloģiju (IT) jomā. IT projekta konsultantam – skolotājam Latvijas Izglītības fonds piešķirs 100 Ls veicināšanas balvu.
Konkursā aicināti piedalīties Latvijas vēsturisko novadu – Kurzemes, Latgales, Vidzemes un Zemgales un Rīgas vispārizglītojošo skolu 12. klašu absolventi. Stipendija tiek piešķirta 10 pretendentiem, pa 2 no katra novada un Rīgas.
Lūdzam nodot šo informāciju 12.klašu audzinātājām, datorzinību vai informātikas skolotājiem un 12.klašu skolēniem!
Pieteikšanās un vairāk informācijas: http://www.dpa.lv/lv/stipendijas
Ar cieņu Anda Jankoviča
Mārketinga speciāliste, SIA DPA

05.03.2012.
Pieredzes apmaiņas seminārs mūzikas skolotājiem
2. martā PVĢ viesojās 16 Jēkabpils novada mūzikas skolotāji. Vienu mācību stundu skolotāji strādāja praktiskās muzicēšanas darbnīcā, trešās stundas laikā vēroja 1.B kursa mūzikas stundu, pēc tam tika analizēta redzētā mācību stunda. Skolotāja Ilze Rožinska iepazīstināja skolotājus ar savu izstrādāto mācību programmu mūzikas apguvei vidusskolas klasēs, atbildēja uz skolotājus interesējošiem jautājumiem un dalījās pieredzē par IT izmantošanu mūzikas stundās.
Ilze Rožinska, PVĢ mūzikas skolotāja
04.03.2012.
Sveicam Valsts matemātikas olimpiādes laureātu!
2. vieta - Kristaps Znotiņš (3.D)
Ineta Ivanova, direktores vietniece mācību darbā
03.03.2012.
Sveicam 6. Atklātās olimpiādes vācu valodā kā 3. svešvalodā uzvarētājus!
1. vieta - Eduards Volkovs (1.D)
2. vieta - Matīss Babris (3.A), Elīna Dūda (2.DK)
3. vieta - Ieva Meikulāne (2.DF)
Atzinība - Ilze Jakovļeva (3.D)

Ineta Ivanova, direktores vietniece mācību darbā
02.03.2012.
Sveicam Preiļu, Aglonas, Vārkavas un Riebiņu novadu apvienības ekonomikas olimpiādes uzvarētājus!
1. vieta - Pēteris Ceplis (3.A)
2. vieta - Laima Kodore (3.A)
3. vieta - Laine Pudule (3.C)

Ineta Ivanova, direktores vietniece mācību darbā `
01.03.2012.
Sveicam Preiļu, Aglonas, Vārkavas un Līvānu novadu apvienību publiskās runas konkursa `Es piedzimu laikā` uzvarētāju!
3. vieta - Viktors Mihailovs (3.C)
Ineta Ivanova, direktores vietniece mācību darbā
29.02.2012.
Atvērto durvju diena Preiļu Valsts ģimnāzijā
28. februārī ģimnāzijā pulcējās 9. klašu audzēkņi, lai tuvāk iepazītos ar šo izglītības iestādi. Apsveikumu skolas viesiem bija sagatavojuši folkloras kopa `Rūtoj` dalībnieki un skolotāja Ilze Rožinska, kā arī 2.DK kursa audzēkņu izpildījumā skanēja dziesma `Tu esi mana mīlestība`. PVĢ direktore Ligita Pauniņa iepazīstināja ar uzņemšanas noteikumiem, mācību programmām, iestājeksāmenu norisi ģimnāzijā. Šogad kā jauninājumu ģimnāzija piedāvā sagatavošanas nodarbības tiem devīto klašu jauniešiem, kuri vēlas papildināt savas zināšanas matemātikā un latviešu valodā. Par ārpusstundu aktivitātēm pastāstīja Ģimnāzistu parlamenta dalībniece Lueta–Marija Vjakse, savukārt Zane Beča, Sintija Ondzule, Laima Mukāne un Jūlija Starovoitova dalījās pieredzē par aktivitātēm starptautiskajos projektos, kurus koordinē angļu valodas skolotāja Anna Verza.
9. klašu audzēkņiem bija praktiska iespēja darboties ķīmijas, fizikas, informātikas un vācu valodas radošajās darbnīcās, tuvāk iepazīstot mācību procesa iespējas Preiļu Valsts ģimnāzijā.
Fotogalerija
Ingūna Patmalniece, direktores vietniece audzināšanas darbā
28.02.2012.
28. februārī plkst.10.00 Preiļu Valsts ģimnāzija rīko atvērto durvju dienu
Visiem interesentiem būs iespēja uzzināt par mācību iespējām un ārpusklases aktivitātēm ģimnāzijā, apskatīt ģimnāzijas telpas, iegūt informāciju par aktivitātēm dažādos ārzemju projektos.
Atvērto durvju dienas programma:
10.00 - 10.15 reģistrācija
10.15 - 11.00 aktu zālē vispārīga informācija par ģimnāziju
11.00 - 12.30 ekskursija pa skolu un praktiskās nodarbības

PVĢ administrācija
28.02.2012.
Sveicam Preiļu, Aglonas, Vārkavas un Riebiņu novadu apvienības matemātikas olimpiādes uzvarētājus!
1. vieta - Kristaps Znotiņš (3.D)
2. vieta - Raivis Pastars (3.D)
3. vieta - Jānis Pastars (3.D), Ieva Lisova (2.DK), Arvis Brics (2.DF), Dairis Štagers (2.Df), Lauris Pastars (2.DF), Linda Pudule (1.D)
Atzinība - Mārtiņš brics (1.D)

Fotogalerija
Ineta Ivanova, direktores vietniece mācību darbā
27.02.2012.
Sveicam Preiļu, Aglonas, Vārkavas un Riebiņu novadu apvienības ķīmijas olimpiādes uzvarētājus!
1. vieta - Kristaps Znotiņš (3.D), Ieva Lisova (2.DK)
2. vieta - Diāna Ivanāne (3.D), Ieva Stafecka (2.DK), Andis Melderis (1.D)
3. vieta - Jānis Pastars (3.D), Gints Gribusts (3.D), Laine Ivanāne (3.D), Elīna Dūda (2.DK), Sintija Erte (2.DK), Sanita Ūzuliņa (2.DK)
Atzinība - Laima Mukāne (1.D), Agnese Stabulniece (1.D)

Ineta Ivanova, direktores vietniece mācību darbā
4.02.2012.
Sveicam Preiļu, Aglonas, Vārkavas, Līvānu un Riebiņu novadu apvienības informātikas (programmēšanas) olimpiādes uzvarētā
1. vieta - Kristaps Znotiņš (3.D)
3. vieta - Jānis Pastars (3.D), Normunds Skudra (2.DF)

Ineta Ivanova, direktores vietniece mācību darbā
22.02.2012.
21. februārī Preiļu 1. pamatskolā notika Latgales kausa izcīņa telpu futbolā vidusskolas jauniešiem
2012. gada 21. februārī Preiļu 1. pamatskolā notika Latgales kausa izcīņa telpu futbolā vidusskolas jauniešiem.
PVĢ futbola komanda pārliecinoši uzvarēja, atstājot aiz sevis Rēzeknes 5. vidusskolu, Krāslavas Valsts ģimnāziju, Ilūkstes vidusskolu un Viļānu vidusskolu. Mūsu komandā spēlēja: Matīss Babris, Egils Broks, Renārs Trubačs, Artūrs Jubels, Edgars Danilovs, Juris Vaivods, Toms Vucāns,Ervīns Patmalnieks, Atis Soms, Ervīns Rusiņš.
Apsveicam PVĢ futbola komandu ar lielisku startu! MALAČI!
Sporta skolotāji: Aina Leikuce, Feoktists Pušņakovs
20.02.2012.
Panākumi Gētes institūta organizētajā video konkursā
3. februārī Gētes institūtā, Rīgā, norisinājās video konkursa vācu valodā `Mit den Helden der Grimms Märchen auf der Bühne` noslēguma pasākums. Piedalīšanās šajā konkursā bija mans projekta darbs, un tā mērķis bija uzfilmēt īsfilmu pēc brāļu Grimmu pasakas. Mēs izvēlējāmies pasaku `Sarkangalvīte`. Kopumā šim konkursam tika iesūtīti 14 video no dažādām Latvijas skolām. Visi konkursa dalībnieki saņēma uzaicinājumu dalībai noslēguma pasākumā. Ierodoties Gētes institūtā, tikām sagaidīti viesmīlīgi. Pasākums notika vācu valodā, tika apskatīti arī daži dalībnieku izvēlētie video. Guvām pozitīvas emocijas, mūsu grupa saņēma atzinības rakstu un, protams, arī balvas, piemēram, pildspalvas, atslēgas piekariņus, lineālus un grāmatas. Gētes institūtā apskatījām arī plakātu izstādi. Kopumā ļoti pozitīvi pavadīta diena, tāpat kā pats filmēšanas process. Paldies visiem, kas piedalījās filmiņas uzņemšanā - Laimai Mukānei (1.D), Marekam Kokorītim (1.HK), Grietai Kolosovai (1.A), Initai Vanagai (1.D). Un, protams, liels paldies, skolotājiem Anitai Lazdānei, Ilgai Lozdai un Ivaram Pakeram, kas palīdzēja filmiņas uzņemšanā un montēšanā.
Visu dalībnieku video apskatāmi http://www.dlvl.lv/cms2/?page_id=789, tajā skaitā arī PVĢ īsfilma `Rotkäppchen heute`.

Agita Brikule, 1.HK audzēkne
18.02.2012.
17. februārī PVĢ sporta zālē notika Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Preiļu iecirkņa 2012. gada kausa izcīņa
Sacensībām pieteicās: Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Preiļu iecirkņa komanda,Vārkavas vidusskolas, Riebiņu viduskolas un PVĢ divas komandas.
Apsveicam PVĢ I komandu ar izcīnītu I vietu un kausa ieguvi! Komandā spēlēja: Juris Vaivods, Renārs Trubačs, Matīss Babris, Egils Broks, Atis Ivanovs, Aldis Skromāns, Jānis Pokšāns.
II vieta Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Preiļu iecirkņa komandai, III vieta Riebiņu vidusskolai, 4. vieta Vārkavas vidusskolai, 5. vieta PVĢ II komandai. Komandas sastāvs: Raivis Pastars, Gints Gribusts, Aivis Muktupāvels,Nauris Ernstsons, Dairis Štagers, Matīss Seilis, Dmitrijs Derjagins, Daniēls Pūdžs.
Sporta skolotāji: Aina Leikuce, Feoktists Pušņakovs
17.02.2012.
2012. gada 16. februārī notika Aglonas novada kausa izcīņa florbolā vidusskolas jauniešiem
Apsveicam PVĢ I komandu par iegūto II vietu! Komandā spēlēja: Andris Barkevičs, Andris Babičs, Viktors Mihailovs, Artūrs Jubels, Atis Soms, Ervīns Patmalnieks, Edgars Danilovs.
PVĢ II komanda ierindojās 5. vietā. Komandā spēlēja: Kaspars Vjakse, Dāvis Odzulis, Agris Kroičs, Raivis Mainulis, Arvis Brics, Dmitrijs Derjagins, Matīss Seilis.
Paldies sakām Dmitrija Derjagina tētim par palīdzību ar ekipējumu (vārtsaga ķiveres un nūjas).
Sporta skolotāji: Aina Leikuce, Feoktists Pušņakovs
14.02.2012.
Publiskās runas konkurss
Preiļu, Līvānu, Aglonas un Vārkavas novadu Publiskās runas konkursa 2.kārta norisinājās 13. februārī Preiļu Valsts ģimnāzijas telpās. Konkursā piedalījās divpadsmit 10.-12.klašu skolēni ar pašu veidotu runu 2 valodās, kura atbilst devīzei „Es piedzimu laikā”. 1. vietu ar 19 punktiem (no 20) ieguva Līvānu 1.vidusskolas 12.klases skolniece Arta Buceniece. Meitene runāja latviešu un angļu valodā. 2. vietu un 18 punktus ieguva 10. klases skolniece no Preiļu 2.vidusskolas Viktorija Zabalujeva, runājot latviešu un krievu valodā. Demonstrējot šo pašu valodu skaistumu, 3. vietā ierindojās mūsu ģimnāzists Viktors Mihailovs (3.C) un Gita Sparāne no Vārkavas vidusskolas 12. Klases, kura uzstājās latviešu un angļu valodā. Abi jaunieši ieguva 17 punktus. Konkursā vērtējot dalībnieku runas struktūru, saturu, izklāsta veidu, viņu prasmi atbildēt uz jautājumiem un valodas lietojuma prasmes līmeni, žūrija visu pārējo dalībnieku sniegumu sarindoja 14 līdz 16 punktu robežās. Starp viņiem bija arī ģimnāzijas audzēkņi Lueta Marija Vjakse (2.A) un Ervīns Patmalnieks (2.DF). Dalībai 3. kārtā tika izvirzītas 1. un 2. vietas ieguvējas. Paldies visiem konkursa dalībniekiem un viņu skolotājiem!
Fotogalerija
Anita Lazdāne, direktores vietniece metodiskajā darbā
12.02.2012.
Labākie zinātniski pētnieciskie darbi
Dalībai Latgales reģiona skolēnu zinātniskajā konferencē tika sagatavoti labākie ģimnāzijas audzēkņu zinātniski pētnieciskie darbi: humanitāro zinātņu psiholoģijas sekcijā 2.DK kursa audzēknes Andras Vanagas darbs ( konsultante Ilze Čamane) un cittautu valodniecības sekcijā 3.C kursa audzēknes Natālijas Stoļerovas darbs (konsultante Žanna Bogdanova), sociālo zinātņu ekonomikas sekcijā 2.DF kursa audzēknes Kristīnes Plivdas darbs (konsultante Zenta Juranča) un vēstures sekcijā 2.B kursa audzēknes Aijas Balckares-Kalniņas darbs (konsultante Natālija Pīzele), dabaszinātņu fizikas sekcijā 2.DK kursa audzēkņa Dāvja Ondzuļa darbs (konsultante Mārīte Lisova) un bioloģijas sekcijā 2.DK kursa audzēknes Ievas Gribustes darbs (konsultante Elita Grigale).
Veiksmīgi strādājušas bija arī Katrīna Strode no 2.B kursa (konsultante Anita Lazdāne), 2.DK kursa audzēknes Regīna Lavrenova (konsultante Ingūna Patmalniece) un Ilze Sparāne (konsultante Aina Leikuce). Tā kā reģionālās konferences norises laikā, 17. martā, meitenes skolēnu apmaiņas projekta ietvaros atradīsies Nīderlandē, tad savus darbus viņas, iespējams, iesniegs vērtējumam kādā citā konferencē.
2.DK kursa audzēkne Sintija Erte ar savu pētniecības projektu ķīmijā (konsultante Valentīna Pastare) plāno piedalīties Gētes institūta organizētajā konkursā `Vācu valoda gaišiem prātiem`.
Vēlēsim veiksmi šiem ģimnāzistiem!
Anita Lazdāne, direktores vietniece metodiskajā darbā
9.02.2012.
Panākumi tautasdziesmu dziedāšanas sacensībā `Lakstīgala`
7. februārī PVĢ zālē norisinājās Latgales novada tautasdziesmu dziedāšanas sacensība Lakstīgala, kurā piedalījās 12 komandas no Kārsavas, Krāslavas, Līvāniem, Dignājas, Izvaltas, Krustpils, Mežvidiem, Špoģiem un Preiļiem. Sagatavošanās process sacensībai prasīja lielu laika un darba ieguldījumu- katram dalībniekam jāzina apmēram 130 latviešu tautasdziesmu melodijas un teksti, jāpazīst sava novada tautastērpi, to valkāšanas tradīcijas, kā arī latviešu gadskārtas un godi.
Sacensībā piedalījās PVĢ komanda `Rūtoj` – Lāsma Prikule, Santa Pelša, Irita Slūka, Kristiāna Raubiško un Ieva Stafecka, kuras sniegums tika novērtēts atzinīgi - 1. vieta! Sacensības fināls notiks 9. martā Rīgā. Turēsim īkšķus, lai nesajūk vārdi un meldiņi!
Fotogalerija
Ilze Rožinska, PVĢ mūzikas skolotāja
6.02.2012.
Sveicam Preiļu, Aglonas, Riebiņu, Vārkavas novadu apvienības krievu valodas (kā svešvalodas) olimpiādes uzvarētāju!
B grupa - Atzinība - Natālija Stoļarova (3.C)
Ineta Ivanova, direktores vietniece mācību darbā
5.02.2012.
Sveicam Preiļu, Aglonas, Riebiņu, Vārkavas novadu apvienības vēstures olimpiādes uzvarētājus!
2.vieta - Andris Rusiņš (3.D)
3.vieta - Viktors Mihailovs (3.C)

Ineta Ivanova, direktores vietniece mācību darbā
4.02.2012.
Sveicam Preiļu, Aglonas, Līvānu, Vārkavas novadu apvienības mūzikas olimpiādes uzvarētājus!
Lāsma Prikule (2.B) - 2.vieta (tautasdziesmas atskaņošana), 1.vieta (mūzikas klausīšanās, mūzikas teorija, dziedāšana pēc notīm), 1.vieta (savas kompozīcijas atskaņošana)
Agris Kroičs (2.DF) - 3.vieta (tautasdziesmas atskaņošana), 2.vieta (savas kompozīcijas atskaņošana)

Ineta Ivanova, direktores vietniece mācību darbā
3.02.2012.
Sveicam Preiļu, Aglonas, Vārkavas un Riebiņu novadu apvienības FIZIKAS olimpiādes uzvarētājus!
1.vieta - Kristaps Znotiņš (3.D), IEVA LISOVA (2.DK), DAIRIS ŠTAGERS (2.DF), LINARDS ŠMEIKSTS (1.D), EDUARDS VOLKOVS (1.D)
2.vieta - Jānis Pastars (3.D), Lauris Pastars (2.DK), Lauma Vibornā (1.D), Ieva Saulīte (1.D)
3.vieta - Gunārs Kunakovs (3.D), Kristīne Plivda (2.DF), Linda Pudule (1.D), Guntars Valainis (1.D)
Atzinība - Jānis Dolģis (3.D), Jānis Saulīts (3.D), Arvis Brics (2.DF), Elīna Dūda (2.DK)

Ineta Ivanova, direktores vietniece mācību darbā
2.02.2012.
Projektu un zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšana
2. februāra rītā termometra stabiņš dažviet bija noslīdējis līdz -27, pat -29 grādiem, taču jau plkst. 9.00 ģimnāzijas gaiteņos un klasēs bija vērojami ģimnāzisti, kuri gatavojās savu projekta un zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšanai.
8 darba grupās savu veikumu bija gatavi nodot darba vadītāja un klausītāju vērtējumam 226 ģimnāzisti. 41 ģimnāzijas audzēknim, kuri sala, slimības vai kādu citu iemeslu dēļ, darbu šodien neaizstāvēja, tas būs jādara vēlāk.
Jāuzteic sociālo zinātņu sekcijas ekonomikas darba grupa (grupas vadītāja Zenta Juranča), kura bija viena no lielākajām un kurā savus darbus veiksmīgi aizstāvēja visi 36 ģimnāzisti. Eksakto zinātņu sekcijas - bioloģijas, ķīmijas un ģeogrāfijas darba grupas dalībnieki (vadītāja Valentīna Pastare) uzkavējās un atbalstīja Ievu Stafecku (2.DK), kura uz darba aizstāvēšanu ieradās no Viļāniem pēc muzikāla priekšnesuma snieguma Valsts prezidenta vizītes laikā. Paldies arī citiem darba grupu vadītājiem – Silvijai Kivko, Vijai Pīzelei, Natālijai Pīzelei, Ilzei Rožinskai, Jurim Ertam, Inetai Ivanovai par atbildīgu un operatīvu darbību.
Paldies visiem ģimnāzistiem, kuri bija čakli strādājuši un pilnveidojuši savas prasmes projekta un zinātniski pētniecisko darbu veikšanas gaitā, un visiem skolotājiem-konsultantiem, kuri atbalstīja un ieinteresēja viņus šajā procesā. Vairāki darbi tika izvirzīti uz reģionālo konferenci Daugavpilī; par to informēsim nākamnedēļ.
Fotogalerija
Anita Lazdāne, direktores vietniece metodiskajā darbā
27.01.2012.
Jaungada pasākums - `PVĢ Gada balva kino industrijā`
Jaunajam gadam ienākot sirdīs, arī ģimnāzijas audzēkņi 19. janvārī dalījās savos labajos darbos un, kavējoties aizvadītā gada atmiņās, svinēja kopā Jauno gadu pasākumā - `Gada balva kino industrijā`.
Šim vakaram cītīgi gatavojās visi. 1.A un 1.HK bija parūpējušies par omulīgumu un košumu, rotājot telpas atbilstoši Pūķa gadam. Savukārt 1.B un 1.D raudzījās, lai svinības noritētu gludi un bez aizķeršanās, rakstot scenāriju un iejūtoties filmu tēlos, kuri pasniedza balvas nominētajām filmām un to režisoriem. Gada balvai kino industrijā tika izvirzītas vairākas filmas, taču galvenās nominācijas ieguva tikai dažas. Latviešu patiesākās filmas `Cilvēka bērns` lomās iejutās 2.A kurss, sparīgajā un pārsteigumiem bagātajā filmā `Viens pats mājās` - 2.B. Asa sižeta kadrus no seriāla `Doktors Hauss` demonstrēja 2.DF, jaunu dublējumu filmai `Vieglu garu` klajā laida 2.DK, savukārt īstāko balli uz skatuves uzbūra 3.A, iejūtoties Pelnrušķītes, prinča un citos tēlos.
Protams, neiztika bez seriāla cienīgiem notikumiem, kurus rādīja 3.B un 3.C, demonstrējot `Ugunsgrēku` un `Smalko stilu`. 3.D lika atcerēties arī filmas `Limuzīns Jāņu nakts krāsā` ainas. Pasākumu vadīja Baiba (Elīna 1.D) un Valters (Reinis 1.B). Paldies visiem, kuri piedalījās vai apmeklēja pasākumu! Lai Jaunais gads turpinās tikpat azartiski, priecīgi un veiksmīgi, kā iesākām to 19. janvārī!
Fotogalerija
Santa Dronga( 1.B) un Elīna Cimbolineca (1.D)
26.01.2012.
Sveicam 2. Latgales novada kulturoloģijas olimpiādes uzvarētāju!
3.vieta - Rasma Svikle (2.B)
Ineta Ivanova, direktores vietniece mācību darbā
25.01.2012.
Tikšanās ar organizācijas `Jauniešu konsultācijas` pārstāvi
24. janvārī Preiļu Valsts ģimnāzijas 2. kursu audzēkņiem bija iespēja noklausīties organizācijas `Jauniešu konsultācijas` semināru vadītājas I.Kazakas lekciju par jauniešu karjeras izglītības iespējām Latvijā.
Ingūna Patmalniece, direktores vietniece audzināšanas darbā
16.01.2012.
2012. gada 13. janvārī Preiļu Valsts ģimnāzijā notika strītbola turnīrs
Turnīrā piedalījās visi 12 ģimnāzijas kursi. Tas notika visas dienas garumā un kopā tika izspēlētas 66 spēles. Ģimnāzijas sporta zālē skanēja gan joki un smiekli, gan arī tika pārmīti kādi skarbāki vārdi. Tomēr kopumā diena bija izdevusies.
Pēc daudzām sīvām cīņām nepārspēti, 1. vietu ieņēma 3.B kurss. Uzreiz pēc viņiem sekoja 3.A, ieņemot 2. vietu un 3. vietu izcīnīja 3.D kurss.
Liels paldies Swedbankai, kuri sponsorēja dāvanas trīs godalgoto vietu ieguvēju komandām!
Inita Vanaga un Katrīna Reča, turnīra organizējas 1.D kursa skolnieces
12.01.2012.
Cienījamie ģimnāzisti! 2012. gada 2. februārī PVĢ notiks projektu darbu aizstāvēšana!
No mācībām brīvas dienas, kad konsultēsieties ar saviem projektu darbu vadītājiem, būs 2012. gada 13. janvāris, 31. janvāris un 1. februāris.
Ģimnāzisti, kas izstrādā zinātniski pētnieciskos darbus, lūdzu, iepazīstieties ar SZPD nolikumu, tā pielikumiem un vērtēšanas kritērijiem PVĢ intranetā. Projekta un zinātniski pētnieciskos darbus aizstāv visi ģimnāzisti. Ar aizstāvēšanas nosacījumiem var iepazīties PVĢ intranetā.
Skolēniem, kuru darbi tiks izvirzīti uz Latgales reģiona vispārējās vidējās izglītības iestāžu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursu un iegūs tajā 1., 2., vai 3. vietu, tiks dota iespēja studēt Daugavpils Universitātē valsts apmaksātajā studiju vietā!
Lai veicas!
Anita Lazdāne, PVĢ direktores vietniece metodiskajā darbā
27.12.2011.
Mācību semestra noslēgums ģimnāzijā
23. decembrī ģimnāzijas skolotāji un audzēkņi pulcējās 1. mācību semestra noslēguma pasākumā. Īpašu Ziemassvētku noskaņu radīja ģimnāzijas vokālā ansambļa, jauktā kora, vokāli instrumentālā ansambļa, kā arī vokālā ansambļa `Lāsītes` izpildītās dziesmas un ģimnāzistu runātie teksti. Ģimnāzistu parlamenta dalībnieki bija iestudējuši nelielu skeču kā sveicienu visiem šajos svētkos.
Protams, visus klātesošos sveica PVĢ direktore Ligita Pauniņa, izsakot īpašu atzinību ģimnāzistiem, kuri pirmo mācību semestri pabeidza tikai ar labiem un teicamiem vērtējumiem, - Grieta Kolosova (1.A), Ivars Podskočevs (1.HK), Ieva Saulīte, Jūlija Starovoitova, Lauma Vibornā, Eduards Volkovs (1.D), Elīna Dūda, Sintija Erte, Arina Jakovļeva, Ieva Lisova, Madara Reča, Ieva Stafecka (2.DK), Matīss Babris (3.A), Sintija Brice, Kristiāna Kočkere (3.C), Laine Ivanāne, Raivis Pastars, Kristaps Znotiņš (3.D).
Šogad par iegūto augstāko vidējo vērtējumu tika apbalvoti Lauma Vibornā (1.D), Ieva Lisova (2.DK) un Kristaps Znotiņš (3.D).
Angļu valodas skolotāja, starptautisko projektu koordinatore Anna Verza izteica pateicību visiem ģimnāzistiem, kuri aktīvi piedalījās dažādos starptautiskajos projektos, kā arī popularizēja tos jauniešu vidū. Prieks, ka ģimnāzijā šo projektu kļūst vairāk un tajos iesaistās arvien kuplāks ģimnāzijas audzēkņu skaits.
Koncerta izskaņā visiem tika novēlēts, lai Ziemassvētku vakara klusais miers atraisa ticību brīnumam - nezināmajam, vienmēr ilgotajam. Gaišus svētkus un jaukas brīvdienas!
Fotogalerija
Ingūna Patmalniece, direktores vietniece audzināšanas darbā
23.12.2011.
23, decembrī - semestra noslēguma pasākums
Vēl klusums dziļš.
Vien gaisā virmo gaidas.
To svētku brīnumu
Mēs ļoti, ļoti gaidām.
/M.Bārbale/


23. decembrī Preiļu Valsts ģimnāzijā:
plkst.10.00 - semestra noslēguma pasākums,
plkst.11.00 – klases stundas.
PVĢ administrācija
23.12.2011.
22. decembrī PVĢ muzicējošie kolektīvi dāvāja klausītājiem Ziemassvētku ieskaņas koncertu
22. decembrī PVĢ muzicējošie kolektīvi dāvāja klausītājiem Ziemassvētku ieskaņas koncertu.
Fotogalerija
22.12.2011.
22. decembrī PVĢ muzicējošie kolektīvi ielūdz uz Ziemassvētku ieskaņas koncertu

21.12.2011.
21. decembrī notika SMU Ziemassvētku tirdziņš
21. decembrī notika SMU Ziemassvētku tirdziņš.
Fotogalerija
Zenta Juranča, ekonomikas skolotāja
20.12.2011.
11. decembrī Preiļos notika akcijas `Enģeļi pār Latviju` koncerts un ziedojumu vākšana Preiļu pilsētas centrā
Ziedojumi tiks izmantoti, lai palīdzētu bērniņiem, kuri ir ļoti slimi un kuriem ir nepieciešamas smagas operācijas. Arī Preiļu Valsts ģimnāzijas audzēkņi iesaistījas akcijā un kopā saziedoja 170 latus. Sakām Jums lielu paldies un ceram arī turpmāk uz jūsu atsaucību!
Fotogalerija
Zane Beča, ģimnāzistu parlamenta vadītāja
19.12.2011.
Londonas Olimpisko spēļu talismans viesojas PVĢ
No 2012. gada 27. jūlija līdz 12. augustam Apvienotās Karalistes galvaspilsētā Londonā notiks XXX Olimpiskās spēles, tās būs trīsdesmitās Vasaras Olimpiskās spēles. Londona kļūs par pirmo pilsētu, kas jau trešo reizi organizēs modernās Olimpiskās spēles. Iepriekšējās Olimpiskās spēles notika Londonā 1908. un 1948. gadā.
Par 2012. gadā gaidāmo Olimpisko spēļu Londonā talismaniem izvēlēti divi citplanētiešiem līdzīgi radījumi, kuru vārdi ir Venloks (Wenlock) un Mandevils (Mandeville).
Jūnijā saņēmu ielūgumu no Anglijas piedalīties projektā `Olympic Games 2012`. Projekta ietvaros abi Olimpisko spēļu talismani (suvenīru versija) apceļo pasauli un pirms Olimpiādes atkal atgriežas savās mājās Anglijā. Katram talismanam ir izstrādāts atsevišķs maršruts.
Venloks (attēlā pa labi) no Anglijas dosies uz Argentīnu - Japānu - Armēniju - Gruziju - Libānu - viesosies vēl 5 skolās Anglijā un atgriezīsies atpakaļ Prestonas skolā.
Mandevils (attēlā pa kreisi) apciemos Spāniju – Latviju (tikai PVĢ) - Bulgāriju - Slovākiju - Krieviju - Indiju (2 skolas) - Urugvaju - Vāciju - Skotiju un atgriezīsies atpakaļ Prestonas skolā. Prestonas skola ir mūsu iepriekšējā Comenius projekta `Eiropas jauniešu forums` partnerības skola.
Ar Mandevilu ģimnāzijā iepazīties varēs visu šo nedēļu, pirms Ziemassvētku brīvdienām tas dosies tālāk uz Bulgāriju.
Anna Verza, angļu valodas skolotāja
18.12.2011.
Sveicam Latgales reģiona 2. Atklātās olimpiādes angļu valodā uzvarētājus!
1.vieta - Raivis Pastars (3.D)
3.vieta - Kristaps Znotiņš (3.D)
Atzinība - Inga Zalāne (3.D), Haralds Vanags (3.B)

Ineta Ivanova, direktores vietniece mācību darbā
17.12.2011.
Sveicam Preiļu, Līvānu, Aglonas, Vārkavas un Riebiņu novadu apvienības vācu valodas olimpiādes uzvarētājus!
1.vieta - Ieva Gribuste (2.DK)
3.vieta - Inga Zalāne (3.D)

Ineta Ivanova, direktores vietniece mācību darbā
16.12.2011.
Sveicam Preiļu, Aglonas, Vārkavas un Riebiņu novadu apvienības bioloģijas olimpiādes uzvarētājus!
1.vieta - Kristaps Znotiņš (3.D), Sergejs Daņilovs (2.DK)
2.vieta - Laine Pudule (3.C)
3.vieta - Ieva Gribuste (2.DK)

Ineta Ivanova, direktores vietniece mācību darbā
15.12.2011.
PVĢ volejbolistes izcīna 1. vietu Latgales reģiona skolēnu finālsacensības VOLEJBOLĀ!
2011. gada 14. decembrī Balvu novada Bērzpils vidusskolā un Viļakas Valsts ģimnāzijā norisinajās Latgales reģiona skolēnu finālsacensības VOLEJBOLĀ. Meitenes sešu komandu konkurencē ar skaistu un saliedētu spēli izcīnīja godpilno 1. vietu. Komandā spēlēja: Iluta Urka, Sintija Ondzule,Katrīna Strode, Ingūna Šņepste, Lāsma Pelše, Kristīne Litavniece, Laura Vilcāne, Laima Mukāne.
Zēni sešu komandu konkurencē ieņēma 4. vietu. Komanda spēlēja: Juris Vaivods, Egils Broks, Toms Vucāns, Jānis Pokšāns, Aldis Skromāns, Atis Ivanovs, Atis Soms, Renārs Trubačs, Dairis Štagers.
APSVEICAM!!!
Fotogalerija
Sporta skolotaji: Aina Leikuce, Feoktists Pušņakovs
14.12.2011.
PVĢ skolotāji mācās angļu valodu
Lai veicinātu skolotāju konkurētspēju Eiropas darba tirgū, uzlabotu vai pilnveidotu jau esošās angļu valodas zināšanas un dotu iespēju apmeklēt profesionālās pilnveides kursus ne tikai Latvijā, bet arī ārzemēs, ģimnāzijā esam organizējuši angļu valodas kursus skolotājiem. Ņemot vērā atšķirīgo valodas zināšanu līmeni, mācības notiek 2 grupās: iesācējiem un skolotājiem ar priekšzināšanām. Nodarbības vada angļu valodas skolotāja Skaidrīte Šmite. Kursu izmaksas tiek segtas no Comenius daudzpusējās skolu partnerības projekta `Mūsu senču reģionālais kultūrvēsturiskais mantojums` finansējuma.
Anna Verza, projekta koordinatore
12.12.2011.
Latgales reģiona 2. atklātās olimpiādes angļu valodā rezultāti
Jau otro gadu Preiļu Valsts ģimnāzijā norisinājās atklātā angļu valodas olimpiāde, kuru organizēt rosināja pagājušā gada dalībnieku un skolotāju pozitīvais vērtējums. 2.atklātajā angļu valodas olimpiādē piedalījās 134 10.-12. klašu skolēni no 48 Latgales reģiona skolām, kā arī no Jēkabpils Valsts ģimnāzijas, Siguldas Valsts ģimnāzijas un Ogres Valsts ģimnāzijas, jo šis pasākums tika iekļauts valsts ģimnāziju sadarbības plānā. Atbildību par olimpiādes norisi, viesu uzņemšanu, uzdevumu veidošanu un darbu vērtēšanu uzņēmās olimpiādes rīcības komisija šādā sastāvā: PVĢ direktores vietniece metodiskajā darbā Anita Lazdāne, angļu valodas skolotājas Anna Svile, Anna Verza, Antra Gertmane, Nadežda Hļebņikova (Preiļu novada angļu valodas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja), saņemot lielu ģimnāzijas administrācijas, pedagogu, darbinieku un ģimnāzistu atbalstu. Paldies ģimnāzijas direktorei, skolotājiem Jurim Ertam, Ingūnai Patmalniecei, Inetai Ivanovai, Zentai Jurančai, Ilgai Lozdai, Vijai Pīzelei, Ainai Leikucei, skolas darbiniekiem Maijai Sparānei, Raimondam Babrim, ģimnāzijas audzēkņiem Sintijai Ertei, Andrai Vanagai, Dāvim Ondzulim, Madarai Rečai, Atim Ivanovam, Ievai Stafeckai no 2.DK kursa, Ievai Meikulānei, Ervīnam Patmalniekam, Martai Sparānei no 2.DF kursa, Ilzei Vindelei un Lienei Vindelei no 3.A kursa, Tatjanai Krotovai no 3.C kursa, Luetai Marijai Vjaksei no 2. A kursa, Jekaterinai Čulkovai no 1.D kursa.
Kamēr skolēni veica uzdevumus, 42 angļu valodas skolotājas, kas bija ieradušās, lai piedalītos darbu vērtēšanā, iepazinās ar Preiļu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu darbiem un apmeklēja Preiļu novada mākslinieka J.Plivdas darbu izstādi. Savukārt skolēni pēc darbu veikšanas iepazinās ar Preiļu Valsts ģimnāzijas audzēkņu pieredzi, piedaloties starptautiskajos projektos, un parādīja savas zināšanas viktorīnā.
Operatīvi organizējot rezultātu apkopošanas darbu, kas, ņemot vērā lielo dalībnieku skaitu, nebija vienkārši, pasākuma noslēguma daļa un apbalvošana aizkavējās pavisam nedaudz. Ieinteresēti ģimnāzijas zālē pulcējās skolēni un pedagogi, lai iepazītos ar rezultātiem. Pavisam tika piešķirtas piecas 1.vietas, septiņas 2.vietas, trīspadsmit 3.vietas un astoņpadsmit atzinības. 43 godalgoto vietu ieguvēji saņēma diplomus un PVĢ sarūpētās balvas.
Vislabākos rezultātus olimpiādē uzrādīja un pirmās vietas ieguva Raivis Pastars no Preiļu Valsts ģimnāzijas (73 punkti no 100), Diāna Orlovska no Kārsavas vidusskolas (68 punkti), Otto Zemžāns no Ogres Valsts ģimnāzijas (68 punkti), Uldis Lazdiņš no Jēkabpils Valsts ģimnāzijas (67 punkti) un Jeļena Geplere no Rēzeknes 6. vidusskolas.
Arī citi PVĢ audzēkņi ieguva godalgotas vietas: Kristaps Znotiņš no 3.D kursa ieguva 3. vietu, Inga Zalāne no 3.D kursa un Haralds Vanags no 3.B kursa ieguva atzinību.
Paldies visiem olimpiādes dalībniekiem – skolēniem par centību uzdevumu veikšanā, skolotājiem par aizrautību darbu vērtēšanā, tāpat arī par laba vēlējumiem un priekšlikumiem, no kuriem viens bija: „Turpināt iesākto tradīciju!”
Uzdevumi (ZIP, 5,1 MB)
Rezultāti (HTM)
Fotogalerija
Anita Lazdāne, PVĢ direktores vietniece metodiskajā darbā
10.12.2011.
PVĢ ķīmijas skolotāja Valentīna Pastare saņem apbalvojumu!
Piektdien, 9. decembrī, Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē universitāte un sadarbības uzņēmumi pasniegs balvas 18 labākajiem ķīmijas un dabaszinātņu skolotājiem no visas Latvijas. Balvas paredzētas kā pateicība par veiksmīgu un regulāru topošo ķīmijas studentu sagatavošanu.
Apbalvoto skolotāju vidū ir 2 skolotājas no Preiļiem - Valentīna Pastare (Preiļu Valsts ģimnāzija) un Galina Višņakova (Preiļu 2. vidusskola).
Apsveicam mūsu skolotāju Valentīnu Pastari!
Lasīt vairāk ...
Informāciju sagatavoja Egita Kancāne, RTU Informācijas centra korespondente
09.12.2011.
9. decembrī notiks Latgales reģiona 2. atklātā angļu valodas olimpiāde
Dalībnieki: Latgales reģiona skolu 10.- 12.klašu skolēni, 3 skolēni no vienas skolas
Mērķi:
- veicināt interesi par angļu valodu,
- attīstīt patstāvīgās izziņas prasmes,
- piedāvāt iespēju pārbaudīt un apliecināt savas zināšanas un prasmes angļu valodā.
Uzdevumi: leksiski - gramatiski uzdevumi un lasīšanas prasmes uzdevumi.
Olimpiādes uzdevumus veido Preiļu Valsts ģimnāzijas angļu valodas skolotāji.
Norises vieta: Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīva iela 6, Preiļi
Norises datums: 2011. gada 9. decembris
Norises laiks: plkst.9.30 līdz 15.00
Pieteikšanās termiņš: līdz 2011. gada 1. decembrim
Reģistrēšanās olimpiādei ir beigusies! Paldies par reģistrēšanos!Informācija par olimpiādi.
Kontaktpersona: Anita Lazdāne, direktores vietniece metodiskajā darbā, anita@pvg.edu.lv, 65321663
8.12.2011.
Ļoti labi panākumi TJD Rēzeknē!
4. decembrī ģimnāzisti piedalījās Tehniskā jaunrades dienās Rēzeknē, kuras organizēja RTU. Pēc pasākuma atklāšanas varēja darboties jau piecās sacensību disciplīnās - `Robotikas darbnīcā`, `Laivu dokā`, `Energo stacijā`, `Ķīmijas laboratorijā` un `Spageti tiltos`. `Robotikas darbnīcā` komandas varēja izgatavot savus robotus, `Laivu dokā` papīra motorlaivas, `Energo stacijā` izgatavot ūdensratu, `Ķīmijas laboratorijā` pūst burbuļus ar sausā ledus palīdzību, pagatavot dabīgo indikatoru no sarkanā kāposta un šķīdumos noteikt pH, kā arī izpildīt testu, bet `Spageti tiltos` tie dalībnieki, kuri jau mājās bija pagatavojuši tiltus no spageti, varēja pārbaudīt to izturību. Dienas gaitā arī pārējo disciplīnu dalībnieku starpā notika sacensības. Ar interesi varēja vērot arī fizikas un ķīmijas eksperimentu paraugdemonstrējumus.
`Mini-Sumo` darbnīcā pēc iepazīšanās ar instruktāžu un nelielu prezentāciju sākām būvēt savu robotu. Lodēšanas process bija ļoti aizraujošs. Mēs guvām ļoti vērtīgu, noderīgu pieredzi. Tad mēs nonācām pie mūsu robotiņa montāžas, kur mūsu programmētāji bija izveidojuši atbilstošu programmas kodu (Ardruino programmēšanas valodā), kurš bija atbilstošs un precīzs ar kuras palīdzību mūsu robots ar nosaukumu `Brenis` ieguva 1. vietu, ļoti pārliecinoši pārspējot visu pretiniekus. Paši jūtamies lepni un priecīgi, ka spējām to izdarīt.
Dienas beigās labākie tika apbalvoti. Robotikas darbnīcā 1. vietu ieguva Guntis Veigulis, Dairis Štagers, Edgars Brencis un Ervīns Patmalnieks, kuru izgatavotais robots `robotu cīņās` izrādījās visspēcīgākais. Ķīmijas laboratorijā 2. vietu ieguva Arina Jakovļeva un Madara Reča. Diena bija ļoti izdevusies un visi varēja uzzināt un iemācīties daudz jauna un interesanta!
Fotogalerija
Madara Reča 2DK un Ervīns Patmalnieks 2DF
7.12.2011.
Mūsu volejbolistu teicami panākumi!
2011. gada 6. decembrī Preiļu BJSS zālē notika Preiļu, Līvānu, Riebiņu, Vārkavas un Aglonas novadu skolēnu sporta spēles volejbolā.
Mūsu skolas meitenes: Iluta Urka, Katrīna Strode, Lāsma Pelše, Ingūna Šņepste, Laima Mukāne, Kristīne Litavniece un Laura Vilcāne izcīnīja 1. vietu, atstājot aiz sevis Līvanu 1. vidusskolas meitenes.
Arī zēniem: Tomam Vucānam, Jurim Vaivodam, Aldim Skromānam, Jānim Pokšānam, Atim Ivanovam, Atim Somam, Renāram Trubačam un Dairim Štageram 1. vieta. Parējās vietas ierindojās Riebiņu vidusskolas un Līvānu 1. vidusskolas zēnu komandas.
APSVEICAM MŪSU VOLEJBOLISTUS UN NOVĒLAM VEIKSMĪGUS STARTUS LATGALES ZONAS FINĀLSACENSĪBĀS.
Sporta skolotāji: A. Leikuce, F Pušņakovs
04.12.2011.
Tehniskās jaunrades dienas - Rīgā, Cēsīs, Rēzeknē, Jelgavā un Liepājā!
Sveiks, aktīvais jaunieti!
Pasākumu cikls `Tehniskās jaunrades dienas`, kas norisināsies piecās Latvijas pilsētās:
3. decembrī plkst. 12:00 – Cēsīs, Bērnu zinātnes centrā Z(in)oo, Poruka ielā 8;
4. decembrī plkst. 12:00 – Rēzeknē, Rēzeknes Augstskolā, Atbrīvošanas alejā 90;
10. decembrī plkst. 12:00 – Jelgavā, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauku inženieru fakultātē, Akadēmijas ielā 19;
11. decembrī plkst. 12:00 – Liepājā, Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas filiālē, Vānes ielā 4.
Pasākuma laikā pieredzējušu treneru vadībā varēsi izveidot kādu no sacensību disciplīnu `Robotikas darbnīca`, `Ķīmijas laboratorija`, `Laivu doks`, `Energo stacija` priekšmetiem, ar kuriem vēlāk varēsi sacensties ar sava vecuma jauniešiem. Lai pieteiktos, aizpildi pieteikuma anketu, ko var atrast interneta vietnē www.tjd.lv. Dalība pasākumā ir bez maksas un dalībnieki ir nodrošināti ar darbnīcās nepieciešamajiem materiāliem. Savukārt, ja mājās atradi spageti makaronu paciņu un mazliet līmes, pamēģini jau mājās uzbūvēt 55 cm garu spageti makaronu tiltu! Paņem to līdzi uz Tehniskajām jaunrades dienām, lai sacenstos ar jauniešiem par izturīgākā tilta īpašnieka titulu. Disciplīnu arī nolikumi atrodami mājaslapā www.tjd.lv.
Kā arī seko mums:
http://www.draugiem.lv/tjdienas
http://www.twitter.com/tjdienas
http://www.facebook.com/pages/Tehnisk%C4%81s-jaunrades-dienas/144899488945263
Būs arī konkursi un lieliskas balvas!
Nāc pats, draugus ņem līdzi, un tiekamies tur!
Zane Kaļva, vairāk info meklē http://www.tjd.lv
3.12.2011.
Tikšanās ar RSU studentēm - PVĢ absolventēm
2. decembrī PVĢ notika tikšanās ar RSU studentēm, PVĢ absolventēm - Lāsmu Mukāni un Marinu Kirsanovu.
Fotogalerija
Ineta Ivanova, direktores vietniece mācību darbā
2.12.2011.
28. novembrī notika finālspēles basketbola turnīrā!
1. decembrī notika apbalvošana, kā arī trīspunktu metienu konkurss. Spēlēs no meiteņu komandām 1. vietu ieguva 1.D kurss, 2. vietu - 2.B kurss, 3. vietu - 3.D kurss. Starp zēnu komandām 1. vietu ieguva 2.A kurss, 2. vietu - 3.BC, 3. vietu - 3.A.
Trīspunktu metienu konkursā 1. vietu ieguva Matīss Seilis un Marika Upeniece, bet 2. vietas ieguvēji - Artūrs Jubels un Katrīna Reča.
Atbalstīja (sponsori): SIA `Arka`, Swedbanka, SIA `Dija-P`(Vēlme).
Fotogalerija
Organizētāji: Santa Brovacka, Ilona Vilcāne, Matīss Babris, Artūrs Jubels, Matīss Teilāns
30.11.2011.
29. novembrī notika novadu baskebola sacensības `Vidusskolas kauss`
PVĢ meiteņu komanda ieguva 2. vietu, zēnu 1. komanda ieguva 2. vietu, bet 2. komanda ieguva 3. vietu.
8. decembrī PVĢ baskebola izlases meiteņu un zēnu komandas piedalīsies Latgales novada sacencībās `Vidusskolas kauss`.
Ilona Vilcāne, 1.A
29.11.2011.
29. novembrī PVĢ notika fizikas olimpiāde
29. novembrī PVĢ notika fizikas olimpiāde.
Fotogalerija
Ineta Ivanova, direktores vietniece mācību darbā
28.11.2011.
Tikšanās ar Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes studentiem
24. novembrī 1.D, 2.DK, 2.DF un 3.D kursu studentiem notika tikšanās ar Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes studentiem. Ģimnāzisti ieguva informāciju par šo fakultāti, tās atrašanās vietu, studiju programmām. Tika dota iespēja darboties arī praktiski – apskatīt dažādus kukaiņus, augus, kas tiek audzēti no vienas šūnas, kā arī izmērīt savu spēku. Tikšanās beigās, ģimnāzistiem pareizi atbildot uz jautājumiem par bioloģiju, bija iespēja tikt pie jaukām balvām. 2.DF kursa audzēknis Edgars Brencis izrādījās visaktīvākais un par pareizi atbildētajiem jautājumiem savā īpašumā ieguva LU krekliņu.
Madara Reča, 2.DK kursa audzēkne
25.11.2011.
Salidojums Preiļu Valsts ģimnāzijā: `Bet vai Tu atceries kā...`
Šogad rudens mūs lutina. Kokiem lapu gan vairs nav, bet zālīte zaļo koši, koši. Arī lietus nav mūs paspējis nomākt un no mākoņiem mums uzsmaida saulīte. Tomēr Preiļi šogad tādi klusi. Cilvēku ielās maz un visapkārt klusums. Bet 19. novembra vakarā viss bija pavisam savadāk ...
Šajā brīnišķīgajā rudens vakarā savu jauneklīgo 15. dzimšanas dienu svinēja Preiļu Vlasts ģimnāzija, kurai par godu notika arī absolventu salidojums. Preiļi vairs nemaz nebija klusi un pelēki - gluži otrādi! Preiļos sabrauca no malu malām - no visām Latvijas pusēm un, protams, arī tālām un tuvām ārzemēm. Visi gribēja satikties, papļāpāt, stāstīt un klausīties, kā arī atpūsties un izklaidēties. Nu Preiļi bija čalu, smieklu, ziedu un jautrības pilni, it īpaši - Preiļu Valsts ģimnāzija.
Dzimšanas dienas koncerts noritēja Preiļu kultūras namā, kur savu sniegumu rādīja vienmēr izdomas pilnie un atraktīvie ģimnāzisti, kā arī savu dalību koncertā ņēma absolventi. Tas bija emocionāls, skaists un patīkamu atmiņu pilns pasākums, pēc kura sekoja, manuprāt, interesantākā daļa.
Satikšanās Preiļu Valsts ģināzijas telpās citiem bija sengaidīta, citiem ikdienišķa, bet, kā vieniem tā otriem, tā bija saviļņojuma un prieka pilna. Sajūsmu radīja veco, labo kursa biedru satikšanās un dalīšanās atmiņās. Citu nevarēja nemaz atpazīt, bet cits nemaz nebija aizmirsts. Līksmība un patīkamo atmiņu plūsma saviļņoja visu ģimnāziju un salidojums aizskrēja nemanāmā ātrumā. Daudzi atzina - bija fantastiski satikties, - nākamnedēļ varētu atkal!
Prieks, ka mana skola, kas man un daudziem citiem devusi tik ļoti daudz, attīstās, pilveidojas un ir paraugs valsts mērogā. Un, lai kā kādreiz, vēlās konsultācijās, likās, ka nu Tas jau nu tiešām man Nekad dzīvē nenoderēs, daudzas lietas, pat visneticamākās - noder! Visu absolventu vārdā varu teikt milzīgu PALDIES Preiļu Valsts ģimnāzijas skolotājiem un visam kolektīvam kopumā par ieguldīto darbu mūsu attīstībai, tikai ar gadiem to saprotam un novērtējam. Ikviens absolvents ir ģimnāzijas izlolota vērtība. Esmu lepna, ka esmu Jūsu absolvente, un ģimnāzija man devusi tiešām lielu pieredzi dažādās jomās, tomēr vislielākais ieguvums man un daudziem citiem ir ģimnāzijas laikos iegūtie draugi - tā ir nenovērtējama bagātība, tie ir zelta cilvēki, tie ir lieliskie ģimnāzisti, tie ir draugi uz mūžu.
Zinošus ģimnāzistus, galvu reibinošus panākumus, veiksmīgu attīstību un aizraujošu katru dienu Preiļu Vlasts ģimnāzijā ikvienam!
Fotogalerija
Sajūsmā par salidojumu, ģimnāzijas absolvente Jolanta Ūzuliņa
22.11.2011.
Sācies PVĢ basketbola turnīrs!
21. novembrī, sākās basketbola turnīrs. 22. un 23. novembrī turpināsies apakšgrupu spēles, lai varētu noteikt finālgrupas dalībniekus.
23. novembrī beigsies pēdējās apakšgrupu spēles, un mēs uzzināsim stiprākās komandas, kuras turpinās cīnīties finālgrupā par pirmajām trim vietām. Piedalās 10 zēnu un 10 meiteņu grupas.
Fotogalerija
Turnīra organizatori: Ilona Vilcāne, Santa Brovacka, Matīss Babris, Matīss Teilāns, Artūrs Jubels
19.11.2011.
PVĢ absolventu salidojums notiks 19. novembrī!
Tā aiziet gadi, aiziet dienas,
Tā aiziet viss, kas kādreiz bijis skaists.
Bet pāri paliks atmiņas tik vienas –
Visskaistākais ir tomēr skolas laiks!
2011. gada 19. novembrī Preiļu Valsts ģimnāzija aicina uz salidojumu skolas absolventus un skolotājus.
Plkst.17.00 notiks koncerts Preiļu Kultūras namā, absolventu un skolotāju tikšanās – Preiļu Valsts ģimnāzijas telpās pēc koncerta.
Dalības maksa salidojumā – 2 Ls.
Uz tikšanos novembrī!

PVĢ administrācija
16.11.2011.
Drošības skrējiens `Esi redzams un redzi citus`
10. novembrī Preiļu Valsts ģimnāzijas Ģimnāzistu parlaments organizēja drošības skŗējienu `Esi redzams un redzi citus`, lai pievērstu gan ģimnāzistu, gan arī visu pilsētas iedzīvotāju uzmanību atstarojošo elementu izmantošanai. Pasākums sākās plkst.18 00, kad ārā jau bija tumšs. Galvenais nosacījums dalībniekiem bija nodrošināt savu komandu ar atstarotājiem, un tikai tad varēja doties trasē. Komandā bija divi zēni un divas meitenes no katra ģimnāzijas kursa. Drošības skrējienu vajadzēja veikt, ievērojot ceļu satiksmes noteikumus, pretējā gadījumā komanda tiktu diskvalificēta. Pilsētā bija seši kontrolpunkti, kurus dalībniekiem pēc norādēm vajadzēja atrast, un tajos jāizpilda dažādi uzdevumi. Paralēli šim skrējienam ģimnāzijā notika arī konkurss komandu līdzjutējiem, kuri nopelnīja savējiem tik vērtīgos papildpunktus.
Apkopojot rezultātus, pirmo vietu izcīnīja 3.D kurss, otrajā vietā ierindojās 2.DK kurss, bet trešo vietu ieguva 1.D kurss. Bet vērtīgākais par iegūtajām vietām, protams, bija tas, ka visi komandu dalībnieki bija sarūpējuši atstarotājvestes, atstarotājus, kā arī pievērsa pilsētas iedzīvotāju uzmanību atstarotāju izmantošanai.
Fotogalerija
Ingūna Patmalniece, direktores vietniece audzināšanas darbā
15.11.2011.
Junior Achievement – Young Enterprise Latvija seminārs skolēniem un pedagogiem
2011. gada 11. novembrī Preiļu Valsts ģimnāzijā notika seminārs `Skolēnu Mācību Uzņēmumu ievadseminārs – uzņēmējdarbības uzsākšana`.
Semināra mērķis: Sekmēt inovatīvas uzņēmējdarbības attīstību Latvijā, kam piemīt izaugsmes potenciāls.
Seminārā skolēniem un skolotājiem no Rudzātu vidusskolas, Vārkavas vidusskolas, Līvānu 2. vidusskolas un Preiļu Valsts ģimnāzijas bija iespēja uzzināt visu par SMU reģistrācijas procesu, dzirdēt Eiropas SMU Fināla dalībnieču 2011 SMU `GoHappy` veiksmes stāstu, Swedbank piedāvājumu SMU, JAL programmu direktores Ingas Bolmanes un JAL mārketinga vadītāja Jāņa Grandāna sniegto informāciju par jauniešu karjeras izvēles ietekmēšanu, pievēršot sabiedrības uzmanību Skolēnu Mācību Uzņēmumiem kā uzņēmējspēju attīstošam procesam un veiksmes atslēgai uzņēmējdarbībā.
Fotogalerija
Zenta Juranča, ekonomikas skolotāja
14.11.2011.
Tikšanās ar Ekonomikas un kultūras augstskolas pārstāvjiem
10. novembrī pie mums viesojās Ekonomikas un kultūras augstskolas (EKA) pārstāvji, kuri iepazīstināja ģimnāzistus ar studiju iespējām šajā izglītības iestādē. Viesi parādīja video par augstskolu, pastāstīja par studiju programmām, iespējām studēt ārzemēs. Tikšanās beigās ģimnāzistiem bija konkurss, kurā vajadzēja atbildēt uz jautājumiem par EKU, kā arī pārbaudīt savu erudīciju un asprātību.
Fotogalerija
Ingūna Patmalniece, direktores vietniece audzināšanas darbā
10.11.2011.
Noslēdzies dambretes turnīrs!
No 17. līdz 22. oktobrim norisinājas PVĢ turnīrs 64 lauciņu dambretē. 5 meiteņu un 14 zēnu konkurencē tia noskaidroti uzvarētāji un novadu skolu turnīra dalībnieki, kur 1.vietu izcīnija PVĢ komanda.
Skolas turnīrā meitenēm 3. vietu ieguva Lueta Vjakse (2.A), 2.vietu ieguva Linda Pudule (1.D) un 1.vietu ieguva Laine Vilcāne (2.A). Zēniem 3.vieta ir Armandam Upeniekam (1.D), 2.vieta Naurim Ernstsonam (2.B) un 1.vieta Normundam Skudram.
Liels paldies mūsu sponsoram SIA `Dija P` un par piedalīšanos. Novēlam veiksmīgu startu mūsu zēnu komandai Latgales reģiona turnīrā.
Fotogalerija
Edgars Danilovs, Jānis Kampāns (3.B), turnīra organizatori
10.11.2011.
Studijas Vācijā - kāpēc gan nē?
Mācību gada sākumā man bija iespēja piedalīties konkursā `Studium auf Probe`, kurš piedāvāja iespēju iepazīties ar dažādām studiju programmām Vācijā Jades augstskolā (Jade Hochschule, http://www.jade-hs.de). Tā nu man vajadzēja aizpildīt testu, lai noteiktu, vai manas vācu valodas zināšanas ir pietiekamā līmenī, un uzrakstīt motivācijas vēstuli. Pēc pāris nedēļām es saņēmu apstiprinājuma vēstuli, ka no 24.10. līdz 28.10. varu piedalīties šajā projektā Vācijā. Biju patīkami pārsteigta, ka esmu uzaicināta, jo tas bija pavisam negaidīti. Taču no otras puses tas bija liels izaicinājums, jo uzaicināto vidū nebija neviena cilvēka, kuru es pazītu, un viss bija jādara vienai, līdz sapazinos ar citiem projekta dalībniekiem. Kopā mēs bijām 15 cilvēki no Latvijas, 8 no Lietuvas un bija arī viena meitene no Igaunijas.
Rakstot motivācijas vēstuli, es neaizdomājos, ka varētu studēt ārzemēs, taču tagad es pieļauju tādu domu, ka varētu tālāk mācīties Vācijā, bet īsti izlēmusi vēl neesmu.
Šī projekta mērķis bija parādīt ārzemju skolēniem, kādas ir studiju iespējas Vācijas pilsētā Vilhelmshāfenā. Tas ir līdzīgi kā atvērto durvju dienā. Man bija iespēja piedalīties studentu lekcijās, kur bija jāizvēlas viens no mācību virzieniem: elektrotehnika, mehatronika, medicīnas tehnika un mašīnbūve. Es izvēlējos medicīnas tehniku, jo ģimnāzijā pastiprināti mācos ķīmiju. Visinteresantākās lekcijas bija tās, kur mums demonstrēja medicīnas tehnikas aprīkojumu, kādu lieto slimnīcās un laboratorijās. Varēju tuvāk apskatīt ierīces, kas uzlabo asinsriti, elpošanu, kontrolē asinsspiedienu un vēl daudz ko citu.
Kopumā brauciens bija ļoti interesants. Arī piedzīvojumu netrūka, jo jau pirmajā dienā lidojums uz Hamburgu mums tika atcelts. Nācās izdomāt alternatīvu variantu un uz Hamburgu devāmies tikai nākamajā dienā, pie tam ar pārsēšanos Kopenhāgenā. Katrā ziņā arī tas man bija sava veida pieredze, tāpat kā iespēja pielietot savas vācu valodas prasmes reālā situācijā.
Šobrīd mums tiek piedāvātas daudzas iespējas, es ieteiktu visiem tās aktīvāk izmantot!
Paldies vācu valodas skolotājai Anitai Lazdānei, kura mani iedvesmoja pieteikties šajā projektā!
Sintija Erte, 2.DK kursa audzēkne
2.11.2011.
Atziņas no konferences
2011. gada 31. oktobrī notika Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes organizētā skolēnu un studentu zinātniski pētnieciskā konference, kuras mērķis bija padziļināt skolēnu zināšanas sociālo zinātņu nozarē, kā arī nostiprināt skolēnu uzstāšanās prasmes. Konferencē piedalījās skolēni, studenti un pedagogi no Daugavpils Universitātes, Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja, Rēzeknes 1. vidusskolas, Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijas un Preiļu Valsts ģimnāzijas. Mūsu skolu ar savu darbu `Sociālā joma Latvijā` pārstāvēja Viktors Mihailovs no 3.C kursa. Visi dalībnieki saņēma sertifikātus un balvas. Arī tie, kas vēl tikai sāk rakstīt savus zinātniski pētnieciskos darbus, konferencē guva vērtīgu pieredzi. Noklausoties darbu prezentācijas, varēja izdarīt secinājumus, kā veiksmīgāk un pareizāk izstrādāt darbu:
1. Ja temats ir saistošs un interesants pašam autoram, tad tas nodrošina 99% no darba veiksmīga rezultāta.
2. Veiksmīgāki ir tie darbi, kuros pētīta šaurāka joma.
3. Jāprot labi orientēties savā darbā un jēdzienos.
4. Svarīgi ir ievērot prezentācijas veidošanas nosacījumus.
5. Uzstājoties, jārunā pietiekami skaļi un interesanti, ar pareizu balss intonāciju.

Lai veicas mums visiem, izstrādājot savus zinātniski pētnieciskos darbus!
Kristīne Plivda, 2.DF kursa audzēkne
31.10.2011.
Informācijas tehnoloģiju konkurss ‘Bebrs 2011’ notiks no 1. līdz 4. novembrim
Konkursa norises laiks:
Seniori (11., 12. klase) 1. novembrī, no plkst.13:00 līdz 18:00
Juniori (9., 10. klase) 2. novembrī, no plkst.13:00 līdz 18:00

Kadeti (7., 8. klase) 3. novembrī, no plkst.13:00 līdz 18:00
Benjamiņi (5., 6. klase) 4. novembrī, no plkst.13:00 līdz 18:00

Jaunums Latvijas konkursa dalībniekiem - pirmo reizi konkurss tiks organizēts četrās vecuma grupās, kuru nosaukumi ir pārņemti no starptautiski lietotajiem, un kuras atbilst klašu grupām un ne vairs pēc gadu skaita.
Detalizētāka informācija būs pieejama konkursa norises dienās.
Vairāk informācijas konkursa mājaslapā www.bebrs.edu.lv!
Pirms sacensībām ļoti ieteicams ir rūpīgi iepazīties ar sacensību nolikumu un patrenēties uzdevumu risināšanā treniņversijā!
Skolotāji Juris Erts un Ivars Pakers
25.10.2011.
Tikšanās ar aktieri un režisoru Ēriku Vilsonu
21. oktobrī Preiļu Valsts ģimnāzijā viesojās aktieris un režisors Ēriks Vilsons. Šī tikšanās bija apliecinājums tam, ka latvisko identitāti un piederību nevajag meklēt skaļos un populistiskos vārdos, bet gan vienkāršā savas tautas mīlestībā un kultūras izpratnē un cieņā. Aktiera sniegumā ģimnāzistiem bija iespēja iepazīt Rūdolfa Blaumaņa noveli `Nezāle`. Ēriks Vilsons kā palīgus savai izrādei izvēlējās arī ģimnāzistus, kuriem vajadzēja iedzīvoties noveles varoņu tēlos. Ir liels prieks arī par mūsu audzēkņiem, kuri spēja novērtēt aktiera dziļo, izjusto un emocijām bagāto sniegumu, jo pēc izrādes neviens nesteidzās projām, bet ar lielu interesi uzklausīja viņa pārdomas par mūsu latviskumu, par vērtībām, kuras ir jāsaglabā. Šis bija ļoti emocionāls, skaists mirklis mūsu straujajā ikdienas ritējumā, paldies Ērikam Vilsonam!
Fotogalerija
Ingūna Patmalniece, direktores vietniece audzināšanas darbā
25.10.2011.
Iepazīsimies vakars ģimnāzijā
13. oktobris sākās ar nelielu uztraukumu pirmkursniekiem, jo viņus sagaidīja iesvētīšanas pārbaudījumi, ko tradicionāli bija sagatavojuši otrie kursi. Pirmo kursu audzēkņi, pārvarēdami dažādas grūtības pakāpes uzdevumus, veiksmīgi tika galā ar iesvētīšanas jezgu, kura notika jau no rīta. Taču vakarā visi ar lielu interesi pulcējās `Iepazīsimies vakara` pasākumā, kurā pirmie un trešie kursi gatavoja priekšnesumus. Šī gada Iepazīšanās vakara tēma bija dažādās profesijas. Gan pirmkursnieki, gan trešo kursu audzēkņi bija pacentušies un izveidojuši interesantus un skatāmus priekšnesumus. Šajā pasākumā tika apspēlētas pilotu (1.A kurss), jūrnieku (3.A), skursteņslauķu(1.B), masieru(3.B), tulku(3.C), šuvēju(1.HK), advokātu, prokuroru (1.D), mīmu (3.D) profesijas. Par visa pasākuma norisi rūpējās otro kursu audzēkņi. Pasākuma noslēgumā visi pirmkursnieki tika aicināti uz svinīgo zvērestu, kura saturs glabāšanai un kontrolei līdz izlaidumam tika nodots PVĢ direktorei Ligitai Pauniņai. Pasākuma beigās, protams, visus vienoja ģimnāzijas himna.
Fotogalerija
Ingūna Patmalniece, direktores vietniece audzināšanas darbā
24.10.2011.
Preiļu Valsts ģimnāzijā viesojās ciemiņi no Nīderlandes
No 15. - 21. oktobrim studentu apmaiņas projekta ietvaros Preiļu Valsts ģimnāzijā viesojās 27 ciemiņi no Merlet koledžas Nīderlandē. Projekta dalībniekiem pavadītā nedēļa kopā ar ārzemju draugiem sniedza ārkārtīgi lielu pieredzi un treniņu angļu valodas pilnveidē. Katra diena bija piedzīvojumiem bagāta un neatkārtojama, jo ik minūte, kas tika pavadīta kopā ar draugiem no Holandes, bija smalki izplānota.
Viss sākās sestdienas rītā, kad ar manāmu uztraukumu un neziņu par gaidāmo, sākās ceļojums uz Viļņas lidostu, kur sagaidījām ārzemju viesus. Pēc pirmajiem mulsuma brīžiem un iepazīšanās sekoja ekskursija pa Lietuvas galvaspilsētu. Tā bija visai interesanta, bet nogurdinoša. Mājupceļā mums bija dota iespēja tuvāk iepazīties ar apmaiņas skolēniem, kuri visu turpmāko nedēļu pavadīja kopā ar mūsu ģimenēm. Bet garās pastaigas pa Viļņu bija nogurdinājušas gan mūs, gan jauniegūtos draugus tik ļoti, ka lielu daļu atpakaļceļa pavadījām miegā.
Svētdiena bija ģimenes diena. Ļoti daudzi devās nelielā ekskursijā uz Aglonu. Īpaši iespaidīga ciemiņiem šķita Aglonas bazilika, Aglonas maizes muzejā paši savām rokām cepām maizi un izzinājām tās gatavošanas tradīcijas. Jaukie laika apstākļi ļāva redzēt pilnā košumā arī Daugavas lokus.
Pirmdiena iesākās ar Preiļu Valsts ģimnāzijas audzēkņu sagatavotu koncertu. Tika rādītas gan dejas, gan dziesmas, par kurām holandieši bija stāvā sajūsmā. Tam sekoja ekskursija pa skolu un iepazīšanās spēles, bet dienas noslēgumā- sporta atrakcijas, kur visi varēja izkustēties, kā arī sacensties savā starpā basketbola spēles laikā.
Nākošajās dienās mēs darbojāmies radošajās darbnīcās, kurās mācījām saviem ciemiņiem latviešu tautas dejas , mūziku, spēles un rokdarbus. Pēdējās dienas priekšvakarā notika šo darbnīcu prezentācijas, kur projekta dalībnieki rādīja, ko ir iemācījušies.
Piektdien kopā devāmies uz Rīgu, lai atvadītos un parādītu saviem jaunajiem draugiem mūsu galvaspilsētu. Kaut arī visi jutās pārguruši un miegaini, atvadas bija emocionālas, jo šī īsā laika posmā ļoti pieķērāmies viņiem, tāpat kā viņi mums.
Nākošā gada martā arī viņi mūs uzņems savās mājās, un visi to ar nepacietību gaida.
Ieva Meikulāne, Marta Sparāne (2.DF), Sanita Ūzuliņa (2.DK)

Jau otro gadu Preiļu Valsts ģimnāzijā veiksmīgi darbojas Skolēnu apmaiņas projekts ar Merlet koledžu no Nīderlandes. Ņemot vērā to, ka šis ir mūsu pašu finansēts projekts, vēlos pateikties visiem, kuri atbalsta projekta īstenošanu. Īpašs paldies AS `Swedbank` Preiļu filiāles vadītājai Ivetai Starei un SIA `Axel` valdes priekšsēdētājam Aldim Bukam par finansiālo atbalstu. Protams, sirsnīgs paldies visām viesģimenēm, kuras šogad bija īpaši aktīvas un radošas. Paldies Preiļu iestādēm, kuras mūs viesmīlīgi uzņēma pie sevis un palīdzēja radošo darbnīcu norisē. Visiem kopā mums izdevās lieliska nedēļa Preiļos!
Fotogalerija
Projekta koordinatore Anna Verza Preiļu Valsts ģimnāzija
19.10.2011.
Comenius projekta tikšanās Skotijā
2011. gada 2. - 9. oktobrī Preiļu Valsts ģimnāzijas audzēkņi: Sintija Erte, Atis Ivanovs, Ervīns Patmalnieks, Katrīna Reine, Ieva Stafecka, Andra Vanaga, skolotājas, Ilze Rožinska un Comenius daudzpusējās skolu partnerības projekta `Mūsu senču reģionālais kultūrvēsturiskais mantojums` koordinatore Anna Verza, piedalījāmies projekta trešajā sanāksmē Skotijā.
Tās mērķis bija iepazīstināt citus ar savas valsts kultūrvēsturisko mantojumu un gūt priekšstatu arī par grieķu, itāļu, vāciešu un skotu muzikālajam tradīcijām.
Brauciens sākās svētdien 7.00 pulcējāmies pie PVĢ un devāmies uz lidostu `Rīga`, lai 12.25 izlidotu uz Glāzgovu. No Glāzgovas sekoja gandrīz pus dienu ilgais brauciens uz Invernesu, kur mums vakarā bija iespēja atgūties pēc dienas garajiem pārbraucieniem, un pirmdien doties tālāk uz Skotijas ciematu Gairloch.
Pirmdien pusdienlaikā Invernesas centrā latviešus un grieķus bija ieradušies sagaidīt Gairlohas skolas pārstāvji un skolēni. Pa ceļam uz mazo ciematu, kurš atrodas pie paša Atlantijas okeāna, mums bija iespēja aplūkot arī vietas, kur tika filmēta pasaulslavenā filma `Harijs Poters`. Pēcpusdienā visus jauniešus laipni sagaidīja skotu viesģimenes.
Otrdien (4.10.11.) agri no rīta kopā ar saviem jaunajiem skotu draugiem ar skolas autobusiem ieradāmies Gairlohas vidusskolā, visu 5 valstu pārstāvjus sirsnīgi sveica ar tradicionālo dūdu skanējumu. Vēlāk sekoja skolas tūre, kur bija iespēja arī apmeklēt mācību stundas, kā arī iemācīties ko jaunu. Ļoti aizraujoša bija gēlu valodas mācīšanās.
Pēcpusdienā mēs devāmies uz ciema vietējo muzeju, kur praktiski atkārtojām un arī no jauna apguvām iemaņas sviesta kulšanā, dzijas vērpšanā, zvejas rīku un tīklu izgatavošanā. Trešdien (5.10.11.), visi kopā devāmies uz Invernesu, apskatījām Kalodenas (Culloden) kaujas lauku, bet dienas otrajā pusē mums bija iespēja izmēģināt laimi Lohnesa ezera briesmoņa Nesijas meklēšanā.
Ceturtdien (6.10.11.), rītu pavadījām Invereves dārzos (Inverewe Gardens), reindžera pavadībā piedalījāmies orientēšanās stafetē, vienlaicīgi aplūkojām dažādus augus no visas pasaules zemēm. Pēcpusdienā apmeklējām vecos zvejnieku ciematiņus un tikāmies ar ļaudīm, kuri atceras dzīvi pirms vairākiem gadu desmitiem.
Piektdien (7.10.11.), jaunieši prezentēja savas valstis un iepazīstināja ar kultūrvēsturisko mantojumu tajās. Pieminēšu to, ka mēs, kā Latvijas pārstāvji, patiešām varējām lepoties ar Latvijas un Latgales muzikālo mantojumu un Dziesmu un deju svētku tradīcijām. Pēc tam skolas direktors pasniedza skolām un visiem projekta dalībniekiem serfitikātus par piedalīšanos 3. projekta sanāksmē. Pēcpusdienā projekta ietvaros norisinājās praktiska darbošanās – skotu deju apguve. Vakara pasākumā (Ceilidh) organizatori priecēja projekta dalībniekus, ciemata iedzīvotājus un viesģimenes ar skotu dejām un dziesmām. Starplaikos arī visu projekta partnerības valstu skolēni un skolotāji sniedza priekšnesumus. Mēs skolotājas Ilzes Rožinskas vadībā iepazīstinājām klātesošos ar latgaliešu dziesmām un dejām, kā arī izdancinājām savas viesģimenes.
Sestdien(8.10.11.), mēs pametām pasakaino Gairlohas ciemu, kurš spēja apburt ikvienu ar savām klinšainajām ainavām, aitu, briežu un stirnu ganāmpulkiem un neizsmeļamo cilvēku viesmīlību. Glāzgovā mūs sagaidīja mūsu ģimnāzijas absolvents Jānis Eglītis, kurš Edinburgas universitātē studē Ķīmijas tehnoloģijas. Iejuties gida lomā, Jānis mūs iepazīstināja ar Glāzgovas ievērojamākajām vietām un muzejiem.
Svētdien (9.10.11) ielidojām Rīgā un pozitīvu emociju pārņemti devāmies uz Preiļiem.
Šis brauciens bija ļoti bagāts ar pozitīvām un sirsnīgām emocijām. Esam sākuši gatavoties jau nākošajai projekta sanāksmei, kura februārī notiks Itālijā.
Fotogalerija
Projekta dalībniece Andra Vanaga 2.DK
18.10.2011.
Preiļu Valsts ģimnāzijā viesi no Merletkoledžas (Holande)
No 15. līdz 21. oktobrim pie mums viesojas Merletkoledžas audzēkņi un skolotāji. Šīs programmas ietvaros jaunieši iepazīstas ar mūsu skolu, tradīcijām, tuvāko apkārtni. Projekta koordinatores Preiļu Valsts ģimnāzijā ir angļu valodas skolotāja Anna Verza un mūzikas skolotāja Ilze Rožinska, kuras ir izveidojušas piesātinātu programmu mūsu ciemiņiem. Viņas atbalsta un uzņemas atbildību par viesiem arī ģimnāzijas audzēkņi, kuri uzņem holandiešus savās ģimenēs, vada nodarbības, ir dienas lielāko daļu ar viņiem kopā. Pavasarī mūsu jaunieši dosies uz Merletkoledžu Holandē.
Ingūna Patmalniece, direktores vietniece audzināšanas darbā
12.10.2011.
Preiļu Valsts ģimnāzijas dalība `Latvijas avīzes` rudens krosa stafetēs 2011
2011. gada 6. oktobrī PVĢ audzēkņi piedalījās `Latvijas avīzes` rudens krosa stafetēs Rīgā, Anniņmuižā.
Vienoti un spēka pilni 1992. - 1995. gadā dzimušie jaunieši startēja 6x1000m jauktajā stafetē un ieguva godalgoto 2. vietu, komandā startēja: Elīna Dūda, Anastasija Caica, Sigita Kivleniece, Mārtiņš Brics, Jānis Kampāns, Guntis Veigulis.
Vecuma grupā: 1992. - 1995. gadā dzimušās jaunietes startēja 4x1000m stafetē. Ļoti veiksmīgs starts meitenēm, iegūstot 2. vietu. Komandā skrēja: Laine Pudule, Andžela Staškeviča, Sintija Logina, Anna Kivleniece, (rezervē Ilze Šņepste).
Vecuma grupā: 1992. - 1995. gadā dzimušie jaunieši startēja 4x1000m stafetē. Komandā skrēja: Agris Pugainis, Raivis Pastors, Artūrs Štekelis, Jānis Sondors,(rezervē Kaspars Vilcāns).
Kopvērtējumā Preiļu Valsts ģimnāzija ieguva godalgoto 3. vietu.
Lielu paldies sakām skolotājiem, kuri sagatavoja, atbalstīja un juta līdzi sportistiem - Ainai Leikucei un Feoktistam Pušņakovam.
Lieliski pavadīts laiks un prieks par izdarīto ir arī pašiem sportistiem!
Ilze Šņepste
11.10.2011.
Preiļos notika Latgales zonas kausa izcīņa futbolā 1992. - 1995. gada dz. jauniešiem
Apsveicam PVĢ futbola komandu par izcīnīto II vietu futbolā Latgales zonas kausa izcīņā vidusskolām!
Komandas satāvs: Matīss Babris, Egils Broks, Raivis Mainulis - 3.A, Renārs Trubačs, Juris Vaivods, Toms Vucāns, Edgars Danilovs - 3.B, Artūrs Jubels - 3.D, Atis Soms - 2.D, Raivis Lozda - 2.B, Ervīns Rusiņš - 1.B.
Paldies visai komandai par ieguldīto darbu, sevišķi Renāram Trubačam -3.B!
Paldies Preiļu novada BJSS futbola nodaļas treneriem par labi sagatavotiem zēniem!
Sporta skolotāji Aina Leikuce un Feoktists Pušņakovs
3.10.2011.
Apsveicam PVĢ futbola komandu ar uzvaru futbola turnīrā starp Preiļu, Līvānu, Aglonas, Riebiņu un Vārkavas novadiem!
Apsveicam PVĢ futbola komandu ar uzvaru futbola turnīrā, Preiļu, Līvānu, Aglonas, Riebiņu un Vārkavu novadu `Vidusskolu kausā`! Komandas satāvs: Matīss Babris, Egils Broks, Raivis Mainulis - 3.A, Renārs Trubačs, Juris Vaivods, Toms Vucāns, Edgars Danilovs - 3.B, Artūrs Jubels - 3.D, Ervīns Patmalnieks, Atis Soms - 2.D, Raivis Lozda - 2.B, Ervīns Rusiņš - 1.B.
Lai viņiem veicas Latgales novadā `Futbola kausa izcīņā`, kurš notiks 6.10.2011. Preiļos!
Sporta skolotāji Aina Leikuce un Feoktists Pušņakovs
1.10.2011.
Mācību ekskursija uz A/S `Preiļu siers`
19. septembrī 3.D kursa bioloģijas profilam (skolotāja E. Grigale) notika mācību ekskursija uz A/S `Preiļu Siers` ražotni, lai klātienē vērotu, kā dažādu piena produktu ražošanā tiek pielietotas biotehnoloģijas. Konkrēti, vērojām siera tapšanas procesu. Mums bija iespēja izsekot šai norisei no piena piegādes brīža līdz jau gatava siera fasēšanai. Nedaudz pārsteidzoši likās tas, cik maz darbinieku piedalās siera tapšanas procesā. Pārsvarā viss ir mehanizēts tā, ka siera meistariem atliek tikai uzraudzīt notiekošo un kontrolēt ražošanas procesu. Bet tajā pašā laikā šiem cilvēkiem jābūt ļoti zinošiem un precīziem.
Pabijām arī laboratorijā, kur, pirms jebkura produkta ražošanas, piens tiek pārbaudīts ar dažādu analīžu palīdzību. Piemēram, tiek pārbaudīts olbaltumvielu, tauku, ūdens un vēl citu vielu saturs pienā. Viss darbs tiek veikts ar lielu precizitāti un atbildību.
Interesants process likās arī piena sūkalu pulvera pagatavošana. Vienmēr siera ražošanas procesā paliek pāri tāds blakusprodukts, kā piena sūkalas. Agrāk tām pielietojuma nebija, bet tagad, pateicoties tehnoloģiju pilnveidošanās procesam, ir iespējams tās lietderīgi izmantot, pagatavojot piena sūkalu pulveri, kas ir kļuvis par diezgan pieprasītu produktu un tiek veiksmīgi eksportēts arī uz ārzemēm.
Ekskursijas noslēgumā saņēmām arī dažādus ļoti garšīgus piena produktus degustācijai.
Bija tiešām interesanti un noderīgi klātienē vērot kā top veikalā nopērkamais siers un iegūt zināmu priekšstatu par biotehnoloģiju izmantošanu pārtikas rūpniecībā. Par to sakām lielum lielu paldies a/s `Preiļu siers` valdes priekšsēdētājam Jāzepam Šņepstam, ražošanas daļas vadītājai Anitai Cišai un sekretārei Līgai Loginai.
Māra Grīga, 3.D kursa audzēkne
30.09.2011.
Preiļu Valsts gimnāzijas `Rudens krosa skrējienā – 2011`
28. septembī PVĢ audzēkņi piedalījās rudens krosā. 1. - 3. vietu ieguvēji ir:
1. kursa audzēkņi: 1. vieta - Anastasija Caica (7.46), 2. vieta - Ilze Šņepste (9.19), 3. vieta – Dana Lazdāne (9.20). 1. vieta – Agris Pugainis (10.53), 2. vieta - Raivis Pastors (10.58), 3. vieta - Mārtiņš Brics (11.01).
2. kursa audzēkņi: 1. vieta - Elīna Dūda (8.49), 2. vieta - Sigita Kivleniece (8.55), 3. vieta – Andžela Staškeviča (9.06). 1. vieta - Guntis Veigulis (10.41), 2. vieta - Atis Soms (10.47), 3. vieta - Atis Ivanovs (11.01).
3. kursa audzēkņi: 1. vieta - Sintija Logina (8.14), 2. vieta - Laine Pudule (8.20), 3. vieta – Anna Kivleniece (8.58). 1. vieta - Renārs Trubačs (10.31), 2. vieta - Jānis Kampāns (10.38), 3. vieta - Egils Broks (11.29).
Kopvērtējuma rezultāti par labāko klasi visā krosa!
1. vieta ir 2.DF kursam ar 258 p., 2. vieta ir 3.A kursam ar 225 p., 3. vieta ir 3.D kursam ar 218.p.
Paldies visiem par piedalīšanos!
Projekta vadītājas: Sintija Logina, Iluta Urka, Tatjana Krotova
28.09.2011.
`Rūtoj` piedalās starptautiskajā folkloras festivālā `Rudynōji`
24. septembrī Līvānos notika ikgadējais starptautiskais folkloras festivāls `Rudynōji`, kas veltīts ražas gada noslēgumam un notiek ap Miķeļdienu. Šogad festivālā piedalījās ciemiņi: deju grupa no Polijas, tautas mūzikas kapela no Lietuvas un mājinieki - folkloras kopas `Turki`, `Vydsmuiža`, `Rūtoj` un festivāla saimnieki `Ceiruleits`. Festivāla noslēguma vakars norisinājās kā večerinka pēc rudens darbu pabeigšanas, kur sākumā katra folkloras kopa uzstājās ar savu rudens dziesmu pūru un tad, kā īstā večerinkā, turpinājās danči, rotaļas, spēles un cienasts. Festivāla saimnieki katrai folkloras kopai dāvināja īpašo `Rudynōju` maizes klaipiņu - tas bija ļoti garšīgs!
Ilze Rožinska, folkloras kopas `Rūtoj` vadītāja
27.09.2011.
Gatavosimies PVĢ `Rudens krosa skrējienam-2011`
Tiekamies 28. septembrī pie Preiļu parka estrādes.
Pēc 4. mācību stundas skrien – 1. kursi;
Pēc 5. mācību stundas – 2.kursi;
Pēc 6. mācību stundas – 3.kursi.
Tiks apbalvoti 1. - 3. vietu ieguvēji.
Katram obligāti jābūt sagatavotai kartīte (7x7cm), kurā jānorāda: vārds, uzvārds, kurss un dzimšanas gads.
Projekta vadītājas: Sintija Logina, Iluta Urka, Tatjana Krotova
Veiksmīgu startu!
23.09.2011.
Madonas skolotāji PVĢ
19. septembrī PVĢ pieredzes apmaiņā viesojās bijušā Madonas rajona, tagad Madonas, Ērgļu, Cesvaines, Lubānas, Varakļānu novadu, latviešu valodas un literatūras skolotāji.
Viesi tika sagaidīti ar folkloras kopas `Rūtoj` (vadītāja skolotāja Ilze Rožinska) dziedātajiem Spēka vārdiem, kas jau tikšanās sākumā deva milzīgu pozitīvo lādiņu.
Direktora vietniece metodiskajās darbā Anita Lazdāne pastāstīja par skolas dzīvi un tradīcijām, par metodisko komisiju darbu.
Direktora vietniece audzināšanas darbā Ingūna Patmalniece iepazīstināja viesus ar skolu: skolotājiem bija iespēja iepazīties ar PVĢ muzeju un absolventu gaiteni un redzēt mācību darbu klasēs. Kaimiņu novadu kolēģi bija patīkami pārsteigti par praktisko darbu norisi ķīmijas kabinetā, par interaktīvās tāfeles izmantošanu matemātikas stundā.
22. kabinetā notika nodarbība, kurā viesi tika iepazīstināti ar ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras metodiskās komisijas darbu, ar skolotāju Regīnas Pastares un Ingūnas Patmalnieces darbu. Silvija Kivko dalījās pieredzē par IT izmantošanu latviešu valodas un literatūras stundās.
Pieredzes tikšanās bija ļoti radoša un emocionāli silta.
Paldies visiem kolēģim un skolēniem, kuri iesaistījās viesu uzņemšanā.
Silvija Kivko,
PVĢ latviešu valodas un literatūras MK vadītāja

22.09.2011.
Tikšanās ar rakstnieku Valdi Rūmnieku
20. septembrī sadarbībā ar Preiļu Galveno bibliotēku ģimnāzijā notika tikšanās ar rakstnieku Valdi Rūmnieku. Šis ir populārā latviešu dzejnieka un prozaiķa Aleksandra Čaka 110. jubilejas gads. Valdis Rūmnieks ir devis lielu ieguldījumu viņa biogrāfijas un daiļrades izpētē, uzrakstījis vairākas grāmatas, tāpēc ģimnāzistiem bija iespēja uzzināt daudz vairāk par šo interesanto personību. Ģimnāzijas vokālais ansamblis tieši šim pasākumam bija iemācījies populārās dziesmas ar Čaka vārdiem `Liepas`, `Miglā asaro logs`, kā arī tika runāta Čaka un O.Vācieša dzeja.
Fotogalerija
Ingūna Patmalniece, direktores vietniece audzināšanas darbā
16.09.2011.
KNAB izsludina radošo videoklipu konkursu
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs Starptautiskās pretkorupcijas dienas ietvaros izsludina korupcijas novēršanas tēmai veltītu VIDEOKLIPU KONKURSU.
Videoklips var būt gan kā aicinājums vērsties pret korupciju, gan kā spilgts korupcijas seku atainojums un nosodījums, gan kā pozitīvs vēstījums, kādai būtu jābūt godprātīgai valsts amatpersonai.
Konkursā aicināti piedalīties jaunieši vecumā no 15 līdz 21 gadam.
Dalībnieki var iesniegt vienu vai vairākus 30 – 50 sek. videoklipus. Tam jābūt viena autora vai autoru grupas oriģināldarbam, kas iepriekš nav bijis publiski izplatīts un eksponēts.
Balvas:
1.vietas ieguvējam – Ls 150 apmērā,
2.vietas ieguvējam – Ls 100 apmērā,
3.vietas ieguvējam – Ls 70 apmērā.
Konkursa darbus ar norādi KNAB Videoklipu konkursam jāiesniedz personīgi vai jānosūta KNAB pa pastu līdz 21.11.2011. (pasta zīmogs) Brīvības iela 104, 2.korp., Rīga, LV-1001 vai atsūtot pa e-pastu, ja nepieciešams, augšupielādējot tos, piemēram, www.failiem.lv, vai citā lielu failu pārsūtīšanas sistēmā, un nosūtot lejupielādes saiti uz e-pastu konkurss@knab.gov.lv. (sīkāk skatiet nolikumu KNAB mājas lapā www.knab.gov.lv).
Konkursa noslēgums un labāko darbu autoru apbalvošana 9. decembrī KNAB telpās.
Papildu informācija KNAB Korupcijas novēršanas nodaļā pa tālruni 67356189.
Esi aktīvs, piedalies! Iespējams, tieši Tavs videoklips kļūs par KNAB pretkorupcijas aktivitāšu sastāvdaļu!
15.09.2011.
Tradicionālās mūzikas radošā darbnīca pie Gunāra Igauņa
Trešdienas pēcpusdienā (2011.09.14.) 13 PVĢ audzēkņi - Comenius projekta un folkloras kopas `Rūtoj` dalībnieki viesojās Gaigalavā, Gunāra Igauņa mūzikas instrumentu muzejā. Muzeja saimnieks ļoti atraktīvi un interesanti stāstīja par eksponātiem - mūzikas instrumentiem un to vēsturi gan kultūrvēsturiskajā, gan sadzīviskajā aspektā, stāstījumu papildinot ar konkrētā instrumenta spēli. Redzējām un dzirdējām garmošku, harmoniju, balalaiku, kokles, dažādas cītaras, bungas, vijoles, visdažādākos pašskaņus. Ar lielu interesi skolēni iesaistījās praktiskajā muzicēšanā, veidojot lielu tautas mūzikas instrumentu orķestri un improvizējot dažādas latgaliešu tautasdziesmu tēmas. Pēc nodarbības katrs audzēknis, kā arī skolotājas - Anna Verza un Ilze Rožinska, izmēģināja muzeja eksponātu skanējumu.
Ekskursija uz Gunāra Igauņa mūzikas instrumentu muzeju tika organizēta ar mērķi sagatavoties Comenius daudzpusējās partnerības projekta `Mūsu senču reģionālais kultūrvēsturiskais mantojums` vizītei Skotijā, kas notiks no 2. - 9. oktobrim, iepazīstinot projekta partnerus ar latviešu tradicionālās mūzikas mantojumu.
Fotogalerija
Ilze Rožinska, PVĢ mūzikas skolotāja
4.09.2011.
1. septembris Preiļu Valsts ģimnāzijā
1. septembris Preiļu Valsts ģimnāziju atkal piepildīja ar smiekliem, atkalredzēšanās prieku, jaunām cerībām un apņemšanos.
Plkst.9.00 visi ģimnāzisti pulcējās klases stundās, pēc tam notika svinīgā līnija, kurā audzēkņus, skolotājus, tehniskos darbiniekus jaunajā mācību gadā apsveica PVĢ direktore Ligita Pauniņa, Preiļu novada deputāte, vecāku pārstāve Maruta Plivda.
Veiksmīgi ar pirmo uzdevumu tika galā arī pirmkursnieki, kuri prezentēja savu kursa vīziju. Varēja iepazīties ar 1.A kursu (audzinātāja Katrīna Tarasova), 1.B kursu (audzinātāja Vija Pīzele), 1.D kursu (audzinātāja Regīna Pastare), 1.HK kursu (audzinātāja Ilga Lozda). Ar vēlējumiem pirmkursniekiem neskopojās arī trešo kursu audzēkņi, kā arī folkloras kopa `Rūtoj`. Lai pirmā septembra pozitīvās emocijas palīdz jaunajā mācību gadā iekarot jaunas zināšanu virsotnes!
Fotogalerija
Ingūna Patmalniece, direktores vietniece audzināšanas darbā

  Bilžu galerija
Bilžu galerija
  Vārda dienas
Māris, Mārica, Maigurs
© Alex
Rakstīt PVG         Lietot kā sākumlapu         Saglabāt saiti
Webmaster