PVG

Top.LV

LV     LV

Jaunumi

Arhīvs

Izglītība

Absolventi

Serviss

Atsauksmes

--> --> -->
  Par PVĢ
  Uzņemšana
    Virtuālā PVĢ
    E-klase
    Uzdevumi.lv
    StartIT.lv
    Pasākumu plāns
    PVĢ bibliotēka
    PVĢ panākumi
    Tradīcijas
    Parlaments
    Skolas projekti
    Skolēnu projekti
    PVĢ avīze
    Bildes
    Stundu saraksts
    Mācību materiāli
    Labā prakse
  Datorlapa
  Preiļu bibliotēka
  Preili.lv
  Dažādas vietnes
  Latvija un ES
    Ģimnaziādes
    Atklātā olimpiāde
  Konkurss Krauklīts
Saules aktivitāte PVĢ Solis
Projekts SOLIS
  0 W/m2

  Meklēt
  Sūtīt SMS
LMT   TELE2   Bite
 
  Apmeklētāji
  
 
Notikumi PVĢ

2010. / 2011. mācību gads

26.08.2011.
1. septembra norise PVĢ

Es ieeju rudenī,
Vēsajās salnās,
Dāliju smaržās,
Gājputnu klaigās,
Baltajā skolā,
Savā skolā.
Vēlos uzkāpt gudrības kalnā!
(Dace Ratniece)


1. septembra norise Preiļu Valsts ģimnāzijā:
9.00–9.40 - klases stundas kursos
9.50–10.30 – svinīgā līnija
10.30 – skolotāju, kursu fotografēšanās
PVĢ administrācija
24.08.2011.
Dabaszinātņu un matemātikas nedēļas 2011 `Domā citādāk! Eksaktāk!` Preiļu Valsts ģimnāzijā!
Dabaszinātņu un matemātikas nedēļas 2011 `Domā citādāk! Eksaktāk!` ietvaros 23. augustā Preiļu Valsts ģimnāzijā tika rīkota atvērto durvju diena Aglonas, Preiļu, Līvānu un Vārkavas novadu skolu matemātikas un fizikas skolotājiem un skolu vdītājiem. Pedagogi pulcējās, lai iepazītos ar projekta `Dabaszinātnes un matemātika` izstrādātajiem 7. - 9. klasei mācību materiāliem, programmām, mācību saturu un izspēlētu jaunizveidotās mācību spēles, kas drīz vien nonāks ikvienā skolā.
Pasākumu atklāja PVĢ direktore Ligita Pauniņa. Projekta koordinatore Valentīna Pastare norādīja galvenās likumsakarības, strādājot pamatskolā ar jaunajiem mācību materiāliem. Tālākajā gaitā skolotājiem bija iespēja pašiem izspēlēt kādu no 3 spēlēm (Spriedumi, Jumiķis, Medības) matemātikā vai 2 spēlēm (Siltums, Elektriķis) fizikā. Mēs, kas bijām kā konsultanti, pamanījām, cik atraktīvi un azartiski skolotāji iejutās skolēnu lomās.
Pasākuma beigās skolotāju komandas apsprieda spēļu izmantošanas iespējas mācību procesā un atklāja savas idejas klātesošajiem. Sapratām, ka ātrāk spēlēm jānonāk skolās.
Aizrautīgu un panākumiem bagātu jauno mācību gadu un veiksmīgu spēlēšanu!
Fotogalerija
I. Lisova, S.Ūzuliņa(2.DK), A. Kroičs un A. Brics (2.DF)
20.08.2011.
Dabaszinātņu un matemātikas nedēļa 2011 `Domā citādāk! Eksaktāk!`
2011. gada 23. augustā - PREIĻU VALSTS ĢIMNĀZIJĀ
PASĀKUMS AGLONAS, PREIĻU, LĪVĀNU, VĀRKAVAS NOVADU IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU VADĪTĀJIEM, VIETNIEKIEM, FIZIKAS UN MATEMĀTIKAS PRIEKŠMETU SKOLOTĀJIEM
DARBA KĀRTĪBA
9.30 - 10.00 dalībnieku reģistrācija
10.00 – 10.10 pasākuma atklāšana, Preiļu Valsts ģimnāzijas direktores Ligitas Pauniņas uzruna
10.10 - 10.40 informācija par Eiropas Sociālā fonda projekta „Dabaszinātnes un matemātika” aktualitātēm 7. – 9. klasēm
10.40 - 11.30 mācību spēles fizikā un matemātikā 7. – 9. klasēm
11.30 – 12.00 darbs grupās „Skolēna radošuma attīstīšana”
12.00 – 12.30 kafijas pauze
12.30 – 13.30 mācību spēles fizikā un matemātikā 7. – 9. klasēm
13.30 - 14.00 pasākuma izvērtējums
Valentīna Pastare, projekta koordinatore
19.08.2011.
Skolotāji visā Latvijā spēlē `Mendeļejeva sapni`
Otrdien, 23.augustā, eksakto mācību priekšmetu skolotāji visā Latvijā izspēlēs 11 dažādas dabaszinātņu un matemātikas oriģinālspēles un iepazīsies, kā izmantot jaunos elektroniskos mācību materiālus un mācīšanas metodes, lai ar jauno mācību gadu saviem skolēniem radītu aizrautīgu un interesantu mācību procesu ķīmijā, fizikā, bioloģijā matemātikā.
54 projekta `Dabaszinātnes un matemātika` izmēģinājuma skolās tiek rīkots pasākums bioloģijas, fizikas, ķīmijas un matemātikas skolotājiem no visas Latvijas, lai viņi jaunajā mācību gadā būtu gatavi darboties ar mācību spēlēm, elektroniskajiem un drukātajiem materiāliem, mācību filmām, dažādiem metodiskajiem materiāliem, kas ar septembri nonāks visās Latvijas skolās. Materiālos iekļautas prezentācijas, animācijas, video, interaktīvās tāfeles materiāli, laboratorijas darbu piemēri – viss nepieciešamais, lai eksaktos mācību priekšmetus apgūtu ar prieku.
Pasākumu laikā projekta izmēģinājuma skolu skolotāji un skolēni dalīsies pieredzē, stāstot, rādot un praktiski demonstrējot citu skolu skolotājiem, kā viņi lieto mācību materiālus savā skolā, kādas ir materiālu priekšrocības, kā tie var palīdzēt skolēniem eksakto mācību priekšmetu vielu apgūt ar interesi. Kopā ar skolēniem tiks izspēlētas 11 oriģinālas mācību spēles, ko izstrādājis projekts `Dabaszinātnes un matemātika` sadarbībā ar SIA `Nordic Training International`. Tās veidotas tā, lai ne tikai palīdzētu apgūt un nostiprināt zināšanas un dažādas prasmes eksaktajos mācību priekšmetos, bet arī dotu iespēju skolēniem radoši darboties, attīstīt iniciatīvu un uzņēmību, lēmumu pieņemšanas prasmes un spējas sadarboties komandā.
Izmantojot jaunās spēles, skolēni zināšanas var apgūt netradicionālā, nepiespiestā, salīdzinoši vienkāršā veidā. Piemēram, spēle `Mendeļejeva sapnis` palīdz saistošā veidā apgūt ķīmisko elementu periodisko tabulu, savukārt `Bon apetit!` - pilnveidot izpratni par barošanās ķēdēm dabā, kā arī augu un dzīvnieku daudzveidību. Izmēģinājuma skolu skolotāji par spēlēm saka: `Spēles veido motivāciju apgūt vielu un ieinteresē, rada prieku kaut ko nepiespiesti iemācīties, maina attieksmi pret mācību priekšmetu.`
Visas spēles, tāpat kā pārējie jaunie mācību materiāli izstrādāti projektā `Dabaszinātnes un matemātika` un pārbaudīti praksē 64 projekta izmēģinājuma skolās Latvijā, kurās mācību process jau 6 gadus risinās moderni, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas un atbilstošu pieeju pārmaiņām, kas dabaszinātņu un matemātikas izglītībā notiek visā pasaulē. Kā rāda, projekta izmēģinājuma skolu pieredze, jaunā pieeja ir attaisnojusies – auguši gan skolēnu sasniegumi bioloģijā, fizikā, ķīmija un matemātikā, gan arī viņu motivācija mācīties līdz šim bieži vien par sarežģītiem un neinteresantiem uzskatītos eksaktos mācību priekšmetus. 8.klases skolēnu aptaujā par pārmaiņām skolā, skolēni atzinuši, ka `tagad visu var daudz labāk saprast`, `stundas kļuvušas daudz interesantākas`, `ir lielāka vēlme mācīties`.
Ar jauno 2011./2012. mācību gadu Latvijas skolās nonāks elektroniskie un drukātie mācību līdzekļi 7. – 9. klasēm bioloģijā, fizikā, ķīmijā un matemātikā, bet materiāli 10. – 12. klasēm ar mūsdienīgu pieeju eksaktajiem mācību priekšmetiem visās Latvijas skolās jau ir pieejami kopš 2008. gada. Gan drukātajos, gan elektroniskajos materiālos iestrādāta mūsdienīga pieeja, lai skolēns apgūtu personīgi nozīmīgu, ar reālo dzīvi saistītu mācību saturu, tādējādi attīstot dzīvei nepieciešamās prasmes. Elektroniskie materiāli pieejami arī interneta vietnē www.dzm.lv.
Informāciju sagatavoja:
Santa Margeviča
VISC ESF projekta speciāliste Tālr: 67846558; 26445289
E-pasts: santa.margevica@visc.gov.lv

18.08.2011.
Skolēnu papilduzņemšana Preiļu Valsts ģimnāzijas 10. klasē notiks 25. augustā
Iestājeksāmeni: 10.00 - latviešu valoda, 11.30 – matemātika
Iesniedzamie dokumenti:
1.Direktoram adresēts iesniegums, kurā norādīta vēlamā programma (iesnieguma veidlapas izsniegs kancelejā).
2.Apliecība par pamatizglītību.
3.Dzimšanas apliecības kopija.
4.Foto kartiņas (2 gab. 3 x 4 cm).
5.Izziņa no ģimenes ārsta par to, ka veikta medicīniski profilaktiskā apskate un potēšana.
6.Olimpiāžu sasniegumus apliecinoši dokumenti.
7.Iesniegums par dzīvošanu internātā (ja nepieciešams, veidlapu izsniegs kancelejā).
Dokumentus jāiesniedz ģimnāzijas kancelejā līdz 2011. gada 25. augusta plkst.10.00.
Sīkāka informācija pa tālr.65321663.
PVĢ administrācija
17.08.2011.
Comenius profesionālā pilnveide Skotijā!
Jūlijā piedalījos Eiropas vidusskolu angļu valodas skolotāju profesionālās pilnveides divu nedēļu kursos Skotijā. Tā ir unikāla iespēja skolotājiem uzzināt par jaunām tendencēm Eiropā valodu mācīšanas jomā, tikties ar skolu pārstāvjiem, rast jaunas idejas, smelties enerģiju un iegūt jaunus materiālus, ko izmantot tālākai mācību procesa pilnveidošanai un uzlabošanai, kā arī veidot jaunus kontaktus dažādu starptautisko projektu izstrādei un īstenošanai. Kursos piedalījās angļu valodas skolotāji no Čehijas, Francijas, Vācijas, Ungārijas ,Itālijas, Spānijas, Polijas, Portugāles un es no Latvijas.
Kursu programmā ietilpst gan praktiskas nodarbības angļu valodas kā svešvalodas mācīšanai, gan arī dažādas kultūrvēsturiskas un izzinošas aktivitātes. Praktisko nodarbību laikā strādājām pāros vai nelielās darba grupās, varējām dalīties pieredzē un arī izteikt savus priekšlikumus. Nedēļas nogalē devāmies ekskursijā uz Sentendrūsu (St Andrews), kura pēdējā laikā kļuvusi īpaši slavena, pateicoties Prinča Viljama un Keitas Midltonas romantiskajam mīlas stāstam, kurš esot sācies tieši šeit kādā parastā „North Point „ kafejnīciņā. Protams, arī tuvākajā zvejnieku ciematiņā nogaršot pasaulē labāko (pēc pašu skotu vērtējuma), slaveno „fish and chips „ (zivs un kartupeļu frī).
Lai gūtu plašāku un daudzpusīgu ieskatu Skotijas vēsturē, kultūrā un tradīcijās, bija arī organizētas ekskursijas uz Katrīnas ezeru , Stērlingu, Kulrosu,Glāzgovu un Edinburgu. Plašajā kursu programmā katrs interesents varēja atrast ko sev īpaši tuvu un saistošu. Vēstures cienītājiem – Stērlingas pils, Vollesa pieminekļa apmeklējums un interesants teatralizēts uzvedums par vēsturi ,Skotijas Skolas muzejs un Kelvingrova Mākslas galerija Glāzgovā. Politikas cienītājiem –Skotijas Parlamenta apmeklējums Edinburgā , lekcijas par Skotijas vēsturi, tradīcijām un centieniem iegūt neatkarību un suverenitāti. Kultūras baudītājiem- Edinburgas vecpilsēta, Karaliskā jūdze , Skotijas Nacionālais muzejs un Galerija.
Dzīvojot viesģimenēs, varējām iepazīt vietējo dzīvesveidu, iejusties ģimenes ikdienā un nobaudīt tradicionālos Skotijas ēdienus. Kursu noslēgumā bija atvadu vakars kopā ar viesģimenēm slaveno Skotijas dūdu mūzikas un deju gaisotnē.
Tā ir brīnišķīga zeme , kurā dzīvo stipra un lepna tauta, kas ciena savu valsti un lepojas ar tās vēsturi, kultūru un sasniegumiem.
Pavisam drīz, oktobra sākumā, būs iespēja atkal atgriezties Skotijā. Šoreiz kopā ar mūsu ģimnāzijas Comenius skolu partnerības projekta dalībniekiem dosimies apciemot mūsu draugus, kuri dzīvo pašos Skotijas ziemeļos.
Vēlētos aicināt savus kolēģus, arī citu mācību priekšmetu skolotājus, izmantot Comenius programmas iedāvātās iespējas un apmeklēt īpaši sev noderīgus kursus kādā no Eiropas Savienības valstīm. Ņemot vērā to, ka gada laikā ir 3 projektu pieteikuma termiņi, katrs var atrast arī optimālo kursu norise laiku. Neviena mācību grāmata vai pat izglītojoša filma nespēj aizstāt izjūtas, pieredzi, pārdzīvojumus un piedzīvojumus, kurus Jūs paši varat izbaudīt klātienē.
Anna Verza, PVĢ angļu valodas skolotāja
09.08.2011.
E-klase piedāvā iespēju iegādāties visu mācībām nepieciešamo ievērojami izdevīgāk
Lai palīdzētu skolēniem, vecākiem un skolotājiem sagatavoties jaunajam mācību gadam, skolvadības sistēma E-klase piedāvā iespēju vietnē http://www.e-klase.lv iegādāties visas mācību grāmatas, darba burtnīcas, kā arī citus mācību līdzekļus izdevīgāk nekā grāmatnīcās, turklāt netērējot laiku stāvot garās rindās.
E-klasē atvērtajā e-grāmatnīcā ikviens reģistrētais lietotājs varēs iegādāties visu mācībām nepieciešamo ievērojami izdevīgāk. Šogad E-klase sagatavojusi arī īpašu dāvanu visiem skolotājiem un E-klases „Ģimenes komplekta” lietotājiem, kuri e-grāmatnīcā varēs iegādāties visu mācībām nepieciešamo vēl izdevīgāk - ietaupot aptuveni trešdaļu no pirkuma vērtības.
`Mācību līdzekļus skolēni, skolotāji un vecāki parasti visaktīvāk iegādājas augusta pēdējā nedēļā vai septembra pirmajās dienās, kad liela daļa skolu izziņo nepieciešamo mācību līdzekļu sarakstu, tāpēc ik katru gadu, tuvojoties skolas laikam, rindas pēc mācību līdzekļiem veikalos krietni pieaug, turklāt bieži vien daudzas preces jau ir izpirktas. Tieši tāpēc E-klase šogad nolēmusi palīdzēt sagatavoties jaunajam mācību gadam bez raizēm, piedāvājot iespēju iegādāties visu mācībām nepieciešamo e-grāmatnīcā sev vēlamā laikā, nestāvot garās rindās - turklāt krietni ietaupot naudu,` teic skolvadības sistēmas E-klase izstrādātāja DEAC valdes priekšsēdētājs Andris Gailītis.
E-klase lietotājiem, kuri izmanto `Ģimenes komplekta` priekšrocības, atgādinām, ka pakalpojums ir beidzies 31. jūlijā, tomēr tas nav paroles beigu datums – pakalpojums ir tikai pārslēgts uz `Uzaicinājuma komplektu`. `Ģimenes komplektu` var apmaksāt jebkurā brīdī un izmantot tā priekšrocības visu gadu – uzzināt informāciju, izpētīt individuālu analīzi par skolēna sekmēm, kavējumiem un reitingiem, saņemt visefektīvāko saziņu ar skolotājiem un citiem vecākiem, kā arī izdevīgi iegādāties visu mācībām nepieciešamo jau tagad, pirms mācību gaitas sākušās.
Preču piegāde notiek ar Latvijas Pasta starpniecību vai kurjerpastu, kas dod iespēju saņemt Apgāda Zvaigzne ABC, kā arī citu lielāko izdevniecību grāmatas pat visattālākajos Latvijas novados, turklāt tās ir iespējams saņemt arī ārpus Latvijas robežām.
12.07.2011.
2010./2011. mācību gada centralizēto eksāmenu rezultāti!
Centralizēto eksāmenu rezultāti 2010./2011. mācību gadā ir ļoti labi - A, B, C līmenis ir 83,73%. Pavisam Preiļu Valsts ģimnāzisti saņēma 381 vērtējumu no kuriem visaugstākais - A līmenis ir 42, jeb 11,02%, B līmenis - 137, jeb 35,96%, C līmenis - 140, jeb 36,75%, D līmenis - 59, jeb 15,49%. Ar E līmeni novērtēti tikai trīs darbi un nav neviena viszemākā – F vērtējuma.
Tikai augstāko, A vērtējumu visos, nokārtotajos Centralizētajos eksāmenos ir saņēmušas divas ģimnāzistes: Anita Kundziņa (ķīmijā, fizikā, matemātikā, angļu valodā un latviešu valodā) un Agnija Vaivode (matemātikā, angļu valoda un latviešu valodā).
A līmeni ir saņēmuši arī Inta Gribonika (bioloģijā, latviešu valodā, matemātikā), Laura Dreijere (latviešu valodā, ķīmijā, matemātikā), Artūrs Liepiņš (matemātikā, angļu valodā, fizikā), Sergejs Luhmirins (matemātikā, fizikā), Jānis Kunakovs (ķīmijā, matemātikā), Sanita Rusiņa (latviešu valodā, matemātikā), Ančevs Mikus (matemātikā, fizikā), Jūlija Kirillova (latviešu valodā, krievu valodā), Valainis Ilmārs (matemātikā), Kristīne Vjakse (matemātikā), Līga Skutele (matemātikā), Līva Vanaga (bioloģijā), Ilona Kupre (matemātikā), Santa Kluša (latviešu valodā), Anna Putāne (latviešu valodā), Ilga Romanovska (latviešu valodā), Sintija Usāne (latviešu valodā), Vladislavs Derjagins (krievu valodā), Kristīne Limane (krievu valodā), Jūlija Volonte (krievu valodā), Valērija Kuzņecova (krievu valodā), Patrīcija Bindare (vēsturē), Aija Kivleniece (vēsturē)!
Veiksmi absolventiem studijās!
8.07.2011.
Informācija absolventiem!
Atestātus un sertifikātus izsniegs PVĢ direktores kabinetā:
12. jūlijā plkst. 17.00 - 19.00.
13. jūlijā plkst. 10.00 - 12.00.

Ligita Pauniņa, PVĢ direktore
17.06.2011.
15. izlaidums Preiļu Valsts ģimnāzijā!
PVĢ 15. izlaidums notika 2011. gada 18. jūnijā plkst.18.00 Preiļu Kultūras namā. Šogad PVĢ absolvēja 101 ģimnāzists.
Fotogalerija
PVĢ administrācija
3.06.2011.
Skolēnu uzņemšana Preiļu Valsts ģimnāzijā 2011. gadā!
Preiļu Valsts ģimnāzijā skolēnu uzņemšana 10. klasē notiks 14. jūnijā. Iestājpārbaudījumi: 10.00 - latviešu valoda, 11.30 – matemātika.
Dokumentu iesniegšana 10. un 13. jūnijā no plkst. 9.00– 16.00

Bez iestājpārbaudījumiem tiek uzņemti skolēni, kuri pēdējā pamatskolas gadā ieguvuši 1. - 3. vietu vai atzinību novada, valsts un atklātajās olimpiādēs šādos priekšmetos:
valodas, vēsture - humanitārajā un vispārīgajā programmā;
matemātika - komerciālajā, matemātikas un dabaszinību, vispārīgajā programmā;
bioloģija, fizika, ķīmija - matemātikas un dabaszinību, vispārīgajā programmā. Piedāvājam iespēju apgūt vispārējo vidējo izglītību 4 programmās: humanitārā un sociālā; profesionāli orientēta (komerczinību); matemātikas, dabaszinību un tehnikas; vispārizglītojošā virziena programmās.
Plašāku informāciju lasiet uzņemšanas noteikumos.
Sīkāka informācija pa tālr.65321663
Preiļu Valsts ģimnāzijas direktore Ligita Pauniņa
1.06.2011.
Mācību gada noslēgums
31. maijā plkst.10.00 pirmo un otro kursu audzēkņi pulcējās uz mācību gada noslēguma pasākumu. Ģimnāzisti bija sagatavojuši atraktīvus priekšnesumus, kuros parādīja, kā tad ir veicies šajā mācību gadā. Ir izdarīts ļoti daudz. Skolotāja Anna Verza teica paldies aktīvākajiem starptautisko projektu dalībniekiem, savukārt direktore Ligita Pauniņa apsveica ģimnāzistus, kuri mācījās uz labi un teicami, guva labus rezultātus olimpiādēs, aktīvi darbojās ārpusstundu pasākumos, ģimnāzistu parlamentā, sportoja. Pēc pasākuma visi devās uz klases stundām, lai saņemtu liecības un varētu steigties baudīt vasaras brīvlaiku, lai spēka pilni rudenī atkal satiktos!
Ingūna Patmalniece, direktores vietniece audzināšanas darbā
24.05.2011.
Pēdējā zvana diena ģimnāzijā
`Triju gadu garumā treškursnieki, mācoties ģimnāzijā, rakstījāt savu pasaku – brīnumainu, košu, sniegotu, nebēdnīgi rozā, arī ar vampīrisku noskaņu. Taču nu jau ir atlicis pavisam maz, un tad arī šī pasaka beigsies, lai sāktos cita.`
Šādi vārdi izskanēja 20. maijā, kad Preiļu Valsts ģimnāzijā notika Pēdējā zvana diena trešajiem kursiem. Dabā un ģimnāzijā valdīja brīnišķīgs noskaņojums. Pirmo un trešo kursu audzēkņi, skolotāji pulcējās uz svinīgo līniju, kurā direktore Ligita Pauniņa apsveica veiksmīgākos un aktīvākos ģimnāzistus, savukārt angļu valodas skolotāja, daudzu projektu koordinatore Anna Verza izsniedza nozīmīgus Eiropas Parlamenta sertifikātus tiem audzēkņiem, kuri aktīvi iesaistījās starptautiskajos projektos. Pirmie kursi, kā jau ierasts, bija sagatavojuši jaukus ceļa vārdus treškursniekiem. Atliek viņiem novēlēt veiksmi, darba sparu un izturību eksāmenos!
Fotogalerija
Ingūna Patmalniece, direktores vietniece audzināšanas darbā
23.05.2011.
1.DK kursa meitenes un skolotāja Anita Lazdāne piedalās konkursā `Mit Lust und Laune auf der Bühne`
No 2011. gada janvāra līdz aprīlim Latvijas vācu valodas skolotāju asociācija organizēja konkursu skolēniem, kuri apgūst vācu valodu, `Mit Lust und Laune auf der Bühne` /`Ar prieku uz skatuves`/.
Konkursam bija jāiesūta ludziņa video formātā, temata izvēle bija brīva. 1.DK kursa meitenes Ieva Gribuste, Ilze Sparāne, Arina Jakovļeva, Sintija Erte, Andra Vanaga un skolotāja Anita Lazdāne kopīgi iestudējām uzvedumu `Bibi Blocksberg die kleine Hexe und die Märchen` /Mazā raganiņa Bibi Bloksberga un pasakas/; scenāriju un video salikumu veidoja Ieva Gribuste.
Liels paldies skolotājai Anitai Lazdānei, par ierosinājumu piedalīties, konsultēšanu un dalību lugā! Lai arī konkursa rezultāti vēl nav zināmi, mūsu ieguvums – jautrība, iestudējot un filmējot lugas ainas, pilnveidota vācu valodas izruna un papildināts vārdu krājums – ir liels!
Mūsu veikumu var apskatīt:
http://www.dlvl.lv/cms2/?page_id=619 un
http://www.youtube.com/watch?v=cMh-phlgw9A&feature=player_embedded
Andra Vanaga, 1.DK kursa audzēkne
18.05.2011.
PVĢ komandai izcili rezultāti `Euroscola 2011` Eiropas Parlamentā Strasbūrā!
2011. gada 13. maijā mūsu ģimnāzijas komanda (24 ģimnāzisti un 2 skolotājas) piedalījās Eiropas Parlamenta pasākumā `Euroscola 2011` Strasbūrā.
Pasākumā bija ielūgtas komandas no 24 Eiropas Savienības valstīm, Latviju šajā dienā pārstāvēja PVĢ komanda. Mūsu ģimnāzisti strādāja 6 darba grupās, debatēja par konkrētu tēmu , kopā ar citu valstu jauniešiem pieņēma lēmumus un balsoja Parlamentā. Darba valodas Parlamentā bija angļu un franču, tāpēc ģimnāzistiem bija iespēja brīvi debatēt un izteikt savu viedokli svešvalodā (angļu valodā).
1 minūtes laikā katras skolas pārstāvis prezentēja savu skolu, mūsu ģimnāzija bija vienīgā, kas sveica pasākuma dalībniekus ar dziesmu. Pēc priekšnesuma mūsu ģimnāzistes saņēma jauno Eiropas Parlamenta deputātu ovācijas. Uz kopējā fona mūsu ģimnāzisti bija viegli pamanāmi ar saviem T-krekliem Latvijas karoga krāsā (uz krekla uzdrukāts PVĢ ģerbonis, skolas nosaukums ar devīzi un uz muguras - Latvia).
Pasākuma laikā visi dalībnieki piedalījās `Eurogame` spēlē. Tā ir erudīcijas spēle par Eiropas Savienību. Spēles dalībniekiem bija jāatbild uz 23 jautājumiem, katrs jautājums ir kādā no ES valodām, tāpēc, lai atbildētu uz jautājumu, vispirms jāatrod kāds dalībnieks, kas saprot jautājumu. Visi dalībnieki paši izvēlējās komandas dalībniekus spēlei, katrā komandā 4 dalībnieki no 4 dažādām ES valstīm. Kopā pasākumā piedalījās apmēram 500 jaunieši vecumā no 16 līdz 19 gadiem. Finālā, kurā spēlēja tikai paši labākie 16 jaunieši, iekļuva arī 2 mūsu ģimnāzijas audzēkņi. Komanda, kurā spēlēja Dāvis Ondzulis 1.DK , ieguva 2. vietu, un Ievas Meikulānes 1.DF komanda ieguva 3. vietu.
Arī Eiropas skolotāji spēlēja tādu pašu `Eurogame` spēli ar tādiem pašiem noteikumiem. Skolotāju komanda, kurā piedalījās skolotājas no Austrijas, Itālijas, Slovēnijas un es - no Latvijas, uzrādīja vislabākos rezultātus, ieguvām 1. vietu un saņēmām piemiņas medaļas. Mājās esam atgriezušies ar 1., 2. un 3.vietu, tas ir izcils sasniegums!
Pēc Strasbūras mēs bijām arī Parīzē, apskatījām tās ievērojamākās vietas, uzkāpām Eifeļa tornī, kas dažiem izrādās ir bijis mūža sapnis ...
Šogad mūsu ģimnāziju absolvēs arī pirmie 15 jaunie Eiropas Parlamenta deputāti (12 meitenes un 3 puiši). Vēlam viņiem veiksmi izlaiduma eksāmenos un ceram, ka nākotnē mums būs pašiem savi deputāti Eiropas Parlamentā.
Sirsnīgs paldies visiem komandas dalībniekiem, kuri bija labi sagatavojušies debatēm, aktīvi tajās iesaistījās un guva labus rezultātus! Paldies skolotājai Ilzei Rožinskai par atbalstu un Sintijai Usānei 3.HK par darbu kā mūsu ģimnāzistu komandas vadītājai (Speaker). Prieks un lepnums par mums visiem, jo mēs bijām un esam lieliska komanda!
Fotogalerija
PVĢ komandas debašu trenere Anna Verza
17.05.2011.
Sveicam Valsts konkursa `Globalizācija - vieno vai šķir?` uzvarētājus!
2. vieta - Laura Dreijere (3.D), Kristīne Vjakse (3.D), Sergejs Luhmirins (3.D)
Ineta Ivanova, direktores vietniece mācību darbā
16.05.2011.
Sveicam Valsts Nacionālā Biznesa plānu konkursa uzvarētājus!
Atzinība un Simpātiju balva - Anita Kundziņa (3.A), Rasma Kundziņa (2.A)
Ineta Ivanova, direktores vietniece mācību darbā
15.05.2011.
Sveicam Latvijas 38. Atklātās matemātikas olimpiādes uzvarētājus!
2. vieta - Kristaps Znotiņš (2.D)
Atzinība - Jānis Pastars (2.D), Ieva Lisova (1.DK)

Ineta Ivanova, direktores vietniece mācību darbā
14.05.2011.
Sveicam Latvijas 36. Atklātās fizikas olimpiādes uzvarētājus!
1. vieta - Kristaps Znotiņš (2.D)
3. vieta - Artūrs Liepiņš (3.D)

Ineta Ivanova, direktores vietniece mācību darbā
12.05.2011.
Vēstures nedēļa Preiļu Valsts ģimnāzijā
Maijs ir bagāts ar vairākām Latvijas vēsturei veltītām svētku un atceres dienām. Lai labāk izzinātu notikumus, kuriem šīs atceres ir veltītas, Preiļu Valsts ģimnāzijā no 2. – 10. maijam rīkojām Vēstures nedēļu. Tā norisinājās ar Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeja atbalstu. Nedēļa iesākās ar plakāta `Par Latviju tikai labu!` veidošanu, kur ģimnāzisti nedēļas laikā varēja ierakstīt savus novēlējumus Latvijai. Pirmajā dienā 3. dabaszinību kursa skolēni Mārtiņš Bogdanovs, Aleksandrs Jubels, Ingrīda Briška un Ilga Romanovska pēc pašu izveidotām prezentācijām stāstīja 1. un 2. kursu skolēniem par 1. maiju – Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas dienu.
3. maijā ģimnāzijā viesojās LR Augstākās Padomes deputāte 1991. gada 4. maijā Anna Seile un LR 10. Saeimas deputāte Janīna Kursīte un dalījās iespaidos par Latvijas neatkarības atjaunošanas laiku un šodienas aktualitātēm. Anna Seile dāvināja skolai savas atmiņu grāmatas par atmodas laiku `Annas burtnīciņas`. Savukārt, par Latvijas neatkarības deklarācijas parakstīšanas gaitu jaunākos ģimnāzistus iepazīstināja 3.dabaszinību kursa skolēni Inta Gribonika, Sanita Rusiņa, Marta Soldāne un Jānis Kunakovs, kuri savu stāstījumu papildināja ar pašu sagatavotu spēli par Latviju.
Pirmdien, 9. maijā ģimnāzijas pirmkursnieki devās izglītojošā ekskursijā `Latvijas vēsture Preiļu ielās`, izzinot pieminekļus, kuros iemūžināti vēsturiski notikumi. Nedēļas noslēgums bija veltīts Eiropas dienai. Ģimnāzisti sacentās erudīcijā par Eiropas Savienības dalībvalstīm, piedaloties konkursā `Vai tu vari nopelnīt desmitnieku?`. Spēles tehnisko izpildījumu datorvariantā izstrādāja 3. dabaszinību kursa skolēns Mikus Ančevs.
Zinošākie par Eiropas Savienību pirmkursnieku vidū izrādījās Arnolds Stupāns un Aldis Skromāns, otrajos kursos – Katrīna Reine un Olga Maksimova. Erudītākās trešo kursu skolēnu vidū bija Patrīcija Bindare un Naira Anfimova, viņu iegūto punktu skaits pārsniedza arī jaunāko skolas biedru rezultātu.
Fotogalerija
Natālija Pīzele, vēstures skolotāja
09.05.2011.
Konkursa `Ģimnāzists un ģimnāziste 2011` fināls
5. maijā Preiļu Valsts Ģimnāzijā norisinājās konkursa `Ģimnāzists un ģimnāziste 2011` fināls, kurā piedalījās 8 labākie ģimnāzijas audzēkņi – Elīna Dūda (1.DK), Laura Dreijere(3.D), Sintija Usāne (3.HK), Aija Kivleniece (3.B), Kristaps Znotiņš(2.D), Jānis Kunakovs (3.D), Dairis Štagers(1.DK), Edgars Pauniņš (3.A). Pirmajā konkursa uzdevumā `Radošā vizītkarte` jauniešiem vajadzēja iepazīstināt ar sevi un parādīt savus talantus. Visas vizītkartes bija ļoti interesantas un saistošas, kas pierādīja, ka šie jaunieši tiešām ir ļoti talantīgi un daudzpusīgi.
Savukārt erudīcijas uzdevumā konkursa dalībnieki saņēma darba lapas ar dažādiem jautājumiem, uz kuriem vajadzēja, protams, sniegt rakstiskas atbildes. Tieši erudīcijas konkurss arī izšķīra fināla rezultātus. Trešajā uzdevumā jauniešiem vajadzēja veidot pāros dialogu, izmantojot viņiem piedāvātos vārdus. Šajā uzdevumā atklājās finālistu atjautība. Visu konkursu vēroja arī žūrija, kuras sastāvā bija ģimnāzijas direktore Ligita Pauniņa, skolotāji Juris Erts un Ivars Pakers, Ģimnāzistu parlamenta pārstāve Naira Anfimofva un ģimnāzijas absolvents Aleksandrs Čerņavskis. Apkopojot rezultātus, titulu `ĢIMNĀZISTS UN ĢIMNĀZISTE 2011` ieguva Laura Dreijere un Kristaps Znotiņš, ļoti tuvu viņiem bija arī 2. vietas ieguvēji – Elīna Dūda un Jānis Kunakovs.
Skatītāju simpātijas titulu ieguva Laura Dreijere un Dairis Štagers.
Apsveicam uzvarētājus!
Linda Sapegina, PVĢ Ģimnāzistu parlamenta pārstāve
Fotogalerija
Ingūna Patmalniece, direktores vietniece audzināšanas darbā

06.05.2011.
6. starptautiskā konference `Research and conservation of biological diversity in Baltic Region`
28., 29. aprīlī Daugavpils Universitātē notika 6. starptautiskā konference `Research and conservation of biological diversity in Baltic Region`. Konferences laikā zinātnieki lasīja referātus un prezentēja pētījumus par Baltijas reģiona faunu un floru, ģenētiku un biotehnoloģijām, dabas aizsardzību, ekoloģiju un ekosistēmu apsaimniekošanu, meža apsaimniekošanas un bioloģisko daudzveidību, parazitoloģiju u.c. Kopumā šogad konferencē piedalījās vairāk nekā 100 zinātnieki no Baltkrievijas, Krievijas Latvijas un Lietuvas.
Konferencē piedalījos arī es ar savu zinātniski pētniecisko darbu `Ģints Carabus Linnaeus, 1758 (Coleoptera:Carabidae) skrejvaboles Latvijas faunā.` Piedaloties šajā konferencē, es guvu pieredzi, kas man noteikti noderēs maniem turpmākajiem pētījumiem un arī studijām. Tās gaitā saņēmu arī dažādus ieteikumus no pieredzējušiem zinātniekiem, rosinājumus un vēlējumus veiksmīgai pētījumu turpināšanai bioloģijas nozarē. Visas konferences laikā valdīja pozitīva atmosfēra dalībnieku starpā, un pirmās dienas beigās notika bankets, kurā mēs visi labi pavadījām laiku.
Fotogrāfijās ir redzams mans posteris, kurā esmu kopā ar DU rektoru Arvīdu Barševski, un dažādi citi fotoattēli no konferences.
Marta Soldāne, 3.D. kursa audzēkne
05.05.2011.
RTU elektronikas olimpiāde 2011
15. aprīlis - 5. maijs
1. kārta - virtuālajā vidē (internetā) neierobežoti lielam dalībnieku skaitam. Skolēniem būs jāpiedalās diskusijās, jāveic noteikti uzdevumi un testi, jāuzraksta eseja par doto tēmu.
12. , 13. maijs
2. kārta. Pēc pirmās kārtas rezultātu apkopošanas un publicēšanas 25 veiksmīgākie skolēni tiks aicināti uz olimpiādes otro kārtu, kas notiks RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātē klātienē (ar naktsmītni nodrošināsim). Olimpiādes laikā paredzētas ekskursijas uz elektronikas nozares firmām, iepazīšanās ar fakultāti, atraktīvi pasākumi kopā ar ETF studentiem. Šogad pasākuma ģenerālsponsors ir O!Karte, tādēļ paredzēta ekskursija uz LMT un tikšanās ar speciālistiem.
Plašāka informācija par olimpiādi (PDF)
04.05.2011.
Noslēdzies PVĢ tenisa turnīrs!
Noslēdzies PVĢ tenisa turnīrs, kas norisinājās BJSS telpās 4. maijā, tajā piedalījās 12 zēni un 3 meitenes.
Godalgotās vietas sadalīja: 1. vieta – Dmitrijs Derjagins (1.B), 2. vieta - Matīss Seilis (1.A), 3. vieta - Mārtiņš Šmuksts (3.B), bet starp meitenēm 1. vietu ieguva Irita Slūka (1.B), 2. vieta – Evita Gribuška (3.B), 3. vietu – Gunita Vilcāne (3.B).
Turnīra atbalstītāji: SIA Arka.
Paldies par piedalīšanos!
Darba vadītājs: Feoktists Pušņakovs, sporta skolotājs
Turnīra organizatori: Dmitrijs Derjagins (1.B), Vladislavs Derjagins(3.B), Vadims Orlovs (3.B)
2.05.2011.
Izcili panākumi Daugavpilī Latgales reģiona skolēnu sporta spēlēs `Pavasara krosā`
2011. gada 29. aprīlī Daugavpilī Latgales reģiona skolēnu sporta spēlēs Pavasara krosā izcili startēja Preiļu Valsts ģimnāzijas skolēni, izcīnot 1. vietu kopvērtējumā:
Tomam Kunakovam 1. vieta 2000 m;
Ilonai Kuprei 2. vieta 2000 m;
Intai Gribonikai 3. vieta 2000 m;
Atim Ivanovam 1. vieta 1500 m;
Ingrīdai Kivleniecei 2. vieta 1500 m.

Vēl komandai uzvaras punktus deva: Elīna Dūda, Guntis Veigulis, Atis Soms un Sigita Kivleniece.
Vienkārši – MALAČI!
Aina Leikuce un Feoktists Pušņakovs, sporta skolotāji
30.04.2011.
30. aprīlī atklātā ķīmijas olimpiāde (norises vieta arī PVĢ)!
Starptautiskā ķīmijas gada ietvaros Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultāte un Daugavpils Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas fakultātes Ķīmijas un Ģeogrāfijas katedra sadarbībā ar Liepājas Valsts 1. ģimnāziju, Madonas Valsts ģimnāziju, Preiļu Valsts ģimnāziju, Saldus pilsētas 2. vidusskolu un Valmieras Valsts ģimnāziju 2011. gada 30. aprīlī rīko Atklāto ķīmijas olimpiādi.
Olimpiādes darbība notiks četrās klašu grupās: 9., 10., 11., un 12. klase. Katrai klašu grupai paredzēts savs uzdevumu komplekts – 5 dažādas grūtības pakāpes uzdevumi, to risināšanas laiks 3 stundas. Uzdevumu risināšanai katram olimpiādes dalībniekam nepieciešami kalkulators, pildspalva un rūtiņu burtnīca. Olimpiādes rīkotāji dalībniekus ar burtnīcām nenodrošina. Mobilos telefonus un datorus olimpiādes norises laikā lietot nav atļauts. Skolēni drīkst izmantot arī ķīmisko elementu periodisko tabulu, sāļu šķīdības tabulu un metālu elektroķīmisko sprieguma rindu. Vērtēts tiks uzdevumu atrisinājuma tīrraksts, melnrakstus nevērtēs.
Pieteikumi dalībai olimpiādē jānosūta elektroniskā formā uz e-pasta adresi: janis.svirksts@lu.lv līdz 2011. gada 28. aprīlim plkst. 23.59.
Pieteikumā jānorāda: dalībnieka vārds, uzvārds, skola, klase, ķīmijas skolotāja vārds un uzvārds, kā arī tā olimpiādes norises vieta, kurā olimpiādes dalībnieks plāno piedalīties. Olimpiādes norises vietas ir:
LU Ķīmijas fakultāte, Rīgā, K. Valdemāra ielā 48
DU DMF Ķīmijas un Ģeogrāfijas katedra, Daugavpilī, Vienības ielā 13
Liepājas Valsts 1. ģimnāzija, Liepājā, Ausekļa ielā 9
Madonas Valsts ģimnāzija, Madonā, Valdemāra bulvārī 2a
Preiļu Valsts ģimnāzija, Preiļos, Kooperatīva ielā 6
Saldus pilsētas 2. vidusskola, Saldū, J. Rozentāla ielā 19
Valmieras Valsts ģimnāzija, Valmierā, L. Paegles ielā 40
Olimpiādes sākums plkst. 11.00.
Informācija: janis.svirksts@lu.lv
28.04.2011.
PVĢ audzēkņu panākumi Latvijas 35. skolēnu zinātniskā konferencē!
16. aprīlī Rīgā Latvijas Universitātē norisinājās Latvijas 35. skolēnu zinātniskā konference. Skolēni, kas ir reģionālo konferenču laureāti, bija ieradušies no dažādām Latvijas skolām, lai prezentētu savus darbus kādā no sekcijām. No Preiļu Valsts ģimnāzijas pedagoģijas sekcijā savu darbu prezentēju es, Aija Skutele un bioloģijas sekcijā Marta Soldāne.
Pedagoģijas sekcijā uzstājās 13 skolēni. 8 no tiem ieguva diplomus. Es ieguvu 2. pakāpes diplomu ar savu darbu `Vārdu mācīšanās paņēmieni vācu valodā` un līdz ar to arī iespēju ārpus konkursa iestāties Latvijas Universitātē pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē.
Gandarījums par paveikto ir liels un kārtējo reizi ir pierādījies, ka cītīgs darbs atmaksājas.
Jāsaka arī liels paldies par konsultācijām, sapratni un atbalstu visā šī ZPD tapšanas un aizstāvēšanas procesā skolotājai Anitai Lazdānei.
Esmu ieguvusi lielu pieredzi un ceru, ka arī turpmāk PVĢ audzēkņi atradīs laiku un iespēju, lai nopietni strādātu pie saviem pētnieciskajiem darbiem un gūtu labus rezultātus.
Aija Skutele, 2.A kursa audzēkne
26.04.2011.
PVĢ komanda gatavojas `Euroscola 2011`
Janvārī iesniedzām pieteikumu Eiropas jaunatnes projektu konkursam un esam saņēmuši unikālu Eiropas Parlamenta balvu. Mūsu ģimnāzijas komanda - 24 ģimnāzisti un 2 skolotājas, esam uzaicināti piedalīties debatēs Eiropas Parlamentā Strasbūrā. Pasākumā `Euroscola 2011`, kurš notiek 13. maijā, piedalās komandas no 24 ES valstu skolām, pa vienai komandai no katras valsts. Mēs šajā dienā Eiropas Parlamentā pārstāvēsim Latviju.
Eiropas Parlamenta programma `Euroscola` piedāvā iespēju vidusskolas vecuma jauniešiem (16 līdz 19 gadus veci) piedalīties debatēs, analizēt, vērtēt un piedāvāt savas idejas par noteiktā tēmām. Mūsu ģimnāzijas komandas dalībnieki jauktās darba grupās (pa 4 jaunieši no katras valsts) debatēs par tēmām `Eiropas vērtību loma pasaulē`, `Eiropas brīvprātīgā darba gads-2011`, `Vide un atjaunojamā enerģija`, `Informācijas brīvība un pilsoniskā kultūra`, `Demokrātija un pilsonība` un `Eiropas nākotne`.
Mūsu komandu gaida daudz jaunu piedzīvojumu: ierašanās Eiropas Parlamenta `Louise Weiss` ēkā, ieejas apliecību saņemšana, debates plenārzālē EP deputātu vietās, pusdienas Eiropas Parlamenta restorānā, plēnumi, ziņojumi, Eurogame spēle, apbalvošana, diplomu piešķiršana, fotografēšanās utt. Skolotājiem plānotas tikšanās un diskusijas ar pārvaldes ierēdni.
Visus brauciena izdevumus apmaksā Eiropas Parlaments.
Veiksmi gatavojoties!
Anna Verza, PVĢ angļu valodas skolotāja, grupas vadītāja
23.04.2011.
Panākumi pavasara krosā Aglonā
20. aprīlī Preiļu, Līvānu, Aglonas, Riebiņu, Vārkavas skolu sacensībās PAVASARA KROSĀ teicami nostartēja PVĢ skolēni.
1000m jaunietēm: 1. vieta - Ilonai Kuprei (3.D), 2. vieta - Elīnai Dudai (1.DK), 3. vieta - Intai Gribonikai (3.D).
1995.–1996.g. grupā 2. vietu izcīnīja 1.A kursa skolniece Ingrīda Kivleniece.
Jauniešiem 2000m distancē 1. vieta – Tomam Kunakovam (2.C), bet 3. vieta Guntim Veigulim (1.DF).

Malači arī pārējie komandas biedri! APSVEICAM!
Aina Leikuce un Feoktists Pušņakovs, sporta skolotāji
21.04.2011.
PVĢ ‘Comenius’ projekta tikšanās Vācijā
No 4. līdz 8. aprīlim Preiļu Valsts ģimnāzijas skolniecēm (Katrīnai Urtānei, Jūlijai Kirillovai, Patrīcijai Bindarei, Agnesei Rusiņai, Sintijai Usānei) un Comenius projekta `Mūsu senču reģionālais kultūrvēsturiskais mantojums` koordinatorei Annai Verzai bija iespēja piedalīties projekta konferencē Vācijā. Šīs programmas mērķis ir attīstīt jaunu cilvēku un pedagoģisko darbinieku zināšanas un izpratni par Eiropas kultūru, vērtībām un valodu daudzveidību, tā dod iespēju attīstīt prasmes un iepazīt kultūras. Mūsu projekts dod iespēju iepazīt arī itāļu, skotu un grieķu kulināro mantojumu.
Brauciena iespaidi izvērstā formā Katrīnas Urtānes interpretācijā!
Katrīna Urtāne, PVĢ 3.HK
20.04.2011.
SIA `DPA` sadarbībā ar Latvijas Izglītības fondu un LR Izglītības un zinātnes ministriju izsludina 1000 Ls stipendiju ko
SIA `DPA` sadarbībā ar Latvijas Izglītības fonds un LR Izglītības un zinātnes ministriju izsludina 1000 Ls stipendiju konkursu 12. klašu skolēniem `Nāc studēt informācijas tehnoloģijas – Mēs atbalstīsim!`
Stipendijas mērķis ir veicināt skolēnu interesi par informācijas tehnoloģijas zinātnēm, pilnveidot mācību sekmes, motivēt un finansiāli atbalstīt spējīgākos Latvijas vidusskolu absolventus izvēlēties studijas datorzinībās vai citās informāciju tehnoloģiju programmās.
Konkursā aicināti piedalīties Latvijas vēsturisko novadu – Kurzemes, Latgales, Vidzemes un Zemgales un Rīgas vispārizglītojošo skolu 12. klašu absolventi. Stipendija tiek piešķirta 10 pretendentiem, pa 2 no katra novada un Rīgas.
Lūdzam nodot šo informāciju 12.klašu audzinātājām, datorzinību vai informātikas skolotājiem un 12.klašu skolēniem!
Pieteikšanās: http://www.dpa.lv/lv/stipendijas
Ar cieņu Anda Jankovica
SIA DPA mārketinga speciāliste
Tālr.: 67509900, Fakss: 67509906, Mob.: 26365005

19.04.2011.
Sveicam Latvijas 35. Skolēnu zinātniskās konferences Laureāti!
2. pakāpes diploms - Aijai Skutelei (2.A) ar ZP darbu `Vārdu mācīšanās paņēmieni vācu valodā`
Ineta Ivanova, direktores vietniece mācību darbā
18.04.2011.
Ir noslēdzies PVĢ florbola turnīrs!
Turnīrs norisinājās no 22. marta līdz 29. martam un tajā piedalijās 10 kursu komandas.
Godalgoto vietu sadalījums: 1.vieta - 1.D, 2.vieta - 3.D, 3.vieta - 3.A.
Kā vērtīgākos spēlētājus esam nominējuši - Aleksandru Jubelu (3.D) un Sintiju Ondzuli (2.A). Kā perspektīvākos 1. kursa spēlētājus - Ati Somu (1.D) un Ilzi Sparāni(1.D).
Turnīru atbalstīja: SEB banka. Paldies par piedalīšanos!
Fotogalerija
Turnīra organizātori: Mārtiņš Šmuksts, Matīss Gžibovskis, Jānis Baško, Edgars Kurms, Guntis Rubenis
17.04.2011.
Ķīmijas kabinetā viesojas 5. klašu skolēni no Preiļu 1. pamatskolas
2011. gada 8. aprīlī, plkst. 13:00 Preiļu Valsts ģimnāzijā norisinājās ķīmijas pēcpusdiena, kuras apmeklētāji bija Preiļu 1. pamatskolas 5. klašu skolēni un viņu skolotāja Digna Prodniece.
Šis bija pirmais šo skolnieku ģimnāzijas apmeklējums. Tā kā 5. klasē mācās dabaszinības, tad viņi vēl īsti nav iepazinušies ar ķīmijas priekšmetu. 2.D kursa ķīmijas profilkursa audzēkņi centās radīt skolniekiem interesi par to un parādīt, ka ķīmija ir interesanta.
Pēcpusdienā tika stāstīta interesanta un noderīga informācija gan par sērkociņiem, gan zobu pastu, gan dažādiem šķīdumiem un tintēm, rādīti dažādi eksperimenti. Noslēgumā tika pārbaudīta uzmanība, uzdodot jautājumus par dzirdēto.
Ļoti priecājāmies, ka 5. klases skolnieki bija tik erudīti un izrādīja lielu interesi par ķīmiju, kas arī bija šīs pēcpusdienas mērķis.
Sakām paldies skolotājai Valentīnai Pastarei par 2.D kursa sagatavošanu ķīmijas eksperimentiem!
Fotogalerija
Zane Zepa, 2D kursa audzēkne
16.04.2011.
Sākam gatavoties Vēstures nedēļai!
Maijs ir bagāts ar vairākām Latvijas vēsturei veltītām svētku un atceres dienām. Lai labāk izzinātu notikumus, kuriem šīs atceres ir veltītas, Preiļu Valsts ģimnāzijā rīkojam Vēstures nedēļu no 2. – 10. maijam, kad notiks vairāki pasākumi, saskaņā ar Vēstures nedēļas plānu. Nedēļas rīkošanā iesaistās arī Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzejs. Esiet aktīvi pasākumu dalībnieki, kas dos iespēju gan uzlabot savas zināšanas, gan arī saņemt papildus vērtējumu vēsturē. Lai Jums veicas!
Nolikums erudītu konkursam `Vai tu vari nopelnīt desmitnieku?` Tēma: Eiropas Savienības dalībvalstis
Vēstures nedēļas pasākumi Preiļu Valsts ģimnāzijā sadarbībā ar Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeju 2011. gada 2. - 10. maijs
Natālija Pīzele, vēstures skolotāja
15.04.2011.
15. aprīlī Preiļu Valsts ģimnāzija rīko atvērto durvju dienu!
Preiļu Valsts ģimnāzija aicina 9. klašu skolēnus uz ATVĒRTO DURVJU DIENU 2011. gada 15. aprīlī plkst. 11.00. (Kooperatīva ielā 6, Preiļos, LV-5301, tālr.65321663, http://old.pvg.edu.lv)
Preiļu Valsts ģimnāzijas administrācija
15.04.2011.
Konkursa `Ģimnāzists un ģimnāziste 2011` finālisti
Izvērtējot kursu iesniegtās rekomendācijas vēstules, konkursa `Ģimnāzists un ģimnāziste 2011` finālam, kurš notiks 5. maijā, tika izvirzīti šādi jaunieši: Sintija Usāne (3.HK), Laura Dreijere (3.D), Elīna Dūda (1.DK), Aija Kivleniece (3.B), Kristaps Znotiņš (2.D), Jānis Kunakovs (3.D), Dairis Štagers (1.DF), Edgars Pauniņš (3.A). Konkursa dalībniekiem finālam jāsagatavo atraktīva vizītkarte, kurā iepazīstinātu ar sevi, atspoguļotu savus talantus, aizraušanās u.t.t. Vēlam veiksmi visiem finālistiem!
Ingūna Patmalniece, direktores vietniece audzināšanas darbā
14.04.2011.
Kārtējo panākumi Latgales novada olimpiādē lietišķajā informātikā `PASKĀLA RITENIS`
2011. gada 30. martā Daugavpils universitātē notika Latgales novada olimpiāde lietišķajā informātikā `PASKĀLA RITENIS`. Šogad sacensības notika jau 6. reizi.
Mūsu skolu sacensībās pārstāvāja Matīss Babris (2.A), Artūrs Liepiņš (3.D) un Sergejs Luhmirins (3.D). Kopā no Latgales izglītības iestādēm sacensībās piedalījās 67 dalībnieki. Nu jau 3. gadu pēc kārtas PVĢ audzēkņiem izdodas parādīt labus rezultātus.
Šogad sīvā konkurencē 1. vietu izcīnīja Sergejs Luhmirins (3.D), savukārt 2010. gada uzvarētājs Artūrs Liepiņš (3.D) izcīnīja 3. vietu! Apsveicam!
p.s. 2009. gadā 1. vietu izcīnīja Oskars Pakers.
2011. gada sacensību rezultāti
`Paskāla ritenis` mājas lapa DU
Juris Erts, informātikas skolotājs
14.04.2011.
Sveicam valsts fizikas olimpiādes laureātu!
1. vieta - Kristaps Znotiņš (2.D)
Ineta Ivanova, direktores vietniece mācību darbā
14.04.2011.
Sveicam valsts informātikas (programmēšanas) olimpiādes laureātu!
Atzinība - Kristaps Znotiņš (2.D)
Ineta Ivanova, direktores vietniece mācību darbā
14.04.2011.
RTU un O!Karte aicina skolēnus piedalīties Elektronikas olimpiādē
Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte (ETF) sadarbībā ar O!Karti aicina visas Latvijas vispārizglītojošo skolu 9. – 12. klašu skolēnus piedalīties Elektronikas olimpiādē, kas norisināsies no 15. aprīļa līdz 13. maijam.
Vairāk informācijas RTU mājaslapā!
Iepriekšējos gados PVĢ audzēkņi guviši ievērojamus un labus rezultātus!
Ģimnāzist - saņemies un startē!
13.04.2011.
Vēl divas nedēļas iespējams pieteikties LU Sociālo zinātņu fakultātes rīkotajam konkursam `Izveido savu mājaslapu!`
Vēl līdz 2011.gada 27. aprīlim ir iespēja pieteikties Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes (LU SZF) Komunikācijas studiju nodaļas rīkotajam konkursam `Izveido savu mājaslapu!`.
Konkursā var piedalīties jebkurš 12.klases skolēns, kas iesniedz darbus atbilstoši kārtībai, kādu nosaka šī konkursa nolikums. Konkursa uzvarētājs saņem iespēju ārpus konkursa pieteikties uz budžeta studiju vietu komunikācijas zinātnes vai datorzinātnes bakalaura studiju programmā, bet otrās un trešās vietas ieguvējs saņem papildu punktus līdzdalībai LU Reflektantu konkursā uz studiju vietu komunikācijas zinātnes vai datorzinātnes bakalaura studiju programmā, atkarībā no konkursa iesniegtā darba saturiskā vai tehniskā izpildījuma.
Konkursa mērķis ir rosināt skolēnus un jauniešus praktizēties jauno tehnoloģiju jomā, veicināt radošo ideju praktisku izmantošanu.
Konkursu organizē Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Komunikācijas studiju nodaļa sadarbībā ar Latvijas Universitātes Datorikas fakultāti un interneta portālu `Delfi`.
Konkurss tiek organizēts 2 kārtās: pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pieteiktās mājas lapas un izvēlas dalībniekus otrajai kārtai. Pieteikšanās notiek līdz 2011. gada 27. aprīlim aizpildot elektroniskā pieteikuma anketu. Rezultāti tiek publiskoti LU SZF mājas lapā www.szf.lu.lv 2011. gada 6. maijā.
Otrajā kārtā piedalās tikai tie dalībnieki, kas izturējuši konkursa pirmo kārtu. Otrā kārta notiek 2010. gada 13.maijā LU Sociālo zinātņu fakultātē.
Papildu informācija:
Kristīne Dalmatova, LU SZF Ārējo sakaru koordinatore
kristine.dalmatova@lu.lv, mob. 25548488

12.04.2011.
Starptautiskā zinātniskā konference `Research and conservation of biological diversity in Baltic Region`
No 28.04.2011 līdz 29.04.2011 Daugavpils universitātē sistemātiskās bioloģijas institūts organizē starptautisko zinātnisko konferenci `Research and conservation of biological diversity in Baltic Region`.
Šī konference ir jau kļuvusi par tradīciju un notiks sesto reizi. Zinātniskajā konferencē tiek aicināti piedalīties zinātnieki, pētnieki, kā arī studenti, kuru intereses saistītas ar dažādām bioloģijas jomām: sistemātiku, morfoloģiju un filoģēniju, Baltijas floru, faunu un horoloģiju, ģenētiku, biotehnoloģiju, dabas aizsardzības bioloģiju, ekoloģiju un ekosistēmu menedžmentu, mežu pārvaldību, klimata izmaiņām, parazitoloģiju, lauksaimniecību un bioloģisko daudzveidību.
Šogad konferencē piedalīsies arī PVĢ 3.D kursa audzēkne Marta Soldāne ar zinātnisko lasījumu (Nr.116) `Ground Beetles of the Genus Carabus Linnaeus, 1758 (Coleoptera: Carabidae) in the Fauna of Latvia`.
11.04.2011.
Finālsacensības `Lāse 2011` kausa izcīņā volejbolā
2011. gada 9. aprīlī Rīgas Olimpiskajā Skonto hallē notika finālsacensības `Lāse 2011` kausa izcīņa volejbolā skolu komandām. Tās bija 10 jubilejas sacensības. PVĢ meiteņu komanda 30 skolu konkurencē izcīnīja 5. vietu, paliekot turpat aiz finālgrupas četrnieka. Nieka trīs punkti jaunietes šķīra no iespējas cīnīties finālā.
5. vieta ir otrais labākais PVĢ meiteņu sasniegums `Lāses` pastāvēšanas vēsturē.
Pirmajās `Lāses` finālsacensībās 2001. gadā ģimnāzistes bija godpilnajā otrajā vietā.
Bet šogad apsveicam jaunietes – Evitu, Ilutu, Lāsmu, Ingūnu, Sintiju L., Ievu, Katrīnu, Sintiju O., Andželu ar šo panākumu. Paldies arī viņu sporta skolas trenerei volejbolā Zojai Jakimovai.
Novēlam atdevi treniņos un turpmākajās sacensībās!

Aina Leikuce, sporta skolotāja
10.04.2011.
4. Latgales atklātais datorātrrakstīšanas konkurss!
2011. gada 8. aprīlī, plkst. 14.00 Preiļu Valsts ģimnāzijā norisinājās 4. Latgales atklātais `Datorātrrakstīšanas konkurss`, kurš šogad pulcēja kopā 9 ātrrakstītājus no 4 Latgales skolām – Preiļu Valsts ģimnāzijas, Preiļu 1. pamatskolas, Līvānu 1. vidusskolas un Rēzeknes 1. vidusskolas.
Līdzīgi kā iepriekšējos gados, arī šogad konkursā tika aicināti piedalīties gan 5. – 12. klašu skolēni no visām Latgales reģiona skolām, gan arī 10. Preiļu novada atklātā `Datorātrrakstīšanas konkursa` laureāti.
Arī šogad – 4. Latgales atklātais `Datorātrrakstīšanas konkurss` norisinājās tikai, izmantojot aklo metodi`, t.i. rakstot neskatoties uz klaviatūru, pēc iespējas izmantojot 10 pirkstu metodi.
Lai konkursa dalībniekiem nebūtu jāgarlaikojas sacensību starplaikā, visiem ātrrakstītājiem tika piedāvāta iespēja piedalīties informācijas meklēšanas internetā konkursā, kurā bija ar interneta palīdzību jārod atbildes uz 20 jautājumiem par visdažādākajām tēmām 30 minūšu laikā.
Ņemot vērā nelielo dalībnieku skaitu, šoreiz visi dalībnieki tika vērtēti vienā grupā.
Šogad par konkursa absolūto uzvarētāju kļuva Laura Škarsta (Rēzeknes 1. vidusskola) ar rezultātu 312,6.simboli minūtē!
Šis rezultāts ir absolūts rekords gan Preiļu novada, gan Latgales atklātā `Datorātrrakstīšanas konkursa` pastāvēšanas vēsturē. Apsveicam!

Iepriekšējais abu konkursu absolūtais rekords tika uzstādīts Latgales reģiona skolu atklātajā `Datorātrrakstīšanas konkursā 2010` un tas piederēja Danai Tarāsovai – 311.6 simboli minūtē!
Šajā konkursā Preiļu Valsts ģimnāziju pārstāvēja Linda Sapegina un Marika Upeniece. Marika Upeniece izcīnīja godpilno 3. vietu rakstot 279,2 simbolis minūtē!
Šogad īpašu pārsteigumu visiem konkursa dalībniekiem bija sarūpējušas arī Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes Studentu pašpārvalde un Biznesa augstskolas Turība Studējošo pašpārvalde, kas šī gada 15. aprīlī Rīgā organizē `Datorātrrakstīšanas konkursu 2011` LU un BAT studentiem.
Tā kā šāds konkurss LU notiek jau piekto reizi, tad konkursa organizatori šajā svētku reizē aicina konkursa dalībnieku pulkam pievienoties un dāvina ceļazīmes uz konkursu arī visiem Latgales atklātā `Datorātrrakstīšanas konkursa` dalībniekiem.
Īpašu paldies par atsaucību un atbalstu konkursa organizēšanā šoreiz tā organizatori saka apgādam ZVAIGZNE ABC (personīgi Laimai Nagliņai) par sarūpētajām balvām labākajiem ātrrakstītājiem un SIA PRIMO FOOD (personīgi Ingūnai Zīmelei) par sagādāto cienastu!
Tāpat konkursa organizatori saka lielu paldies arī visiem konkursa dalībniekiem un skolotājiem par ieguldīto darbu, gatavojoties konkursam!
Uz tikšanos nākošgad!
Sacensību rezultāti
Edīte Šņepste un Juris Erts, konkursa organizatori
09.04.2011.
Aizvadīts 10. datorātrrakstīšanas konkurss!
2011. gada 8. aprīlī, plkst. 11:00 Preiļu Valsts ģimnāzijā norisinājās 10. Preiļu novada atklātais `Datorātrrakstīšanas konkurss`, kurš šoreiz pulcēja kopā 13 ātrrakstītājus no 5 izglītības iestādēm – Preiļu Valsts ģimnāzijas, Līvānu 1. vidusskolas, Preiļu 1. pamatskolas, Vanagu pamatskolas un Pelēču pamatskolas.
Šogad otro reizi pēc kārtas sacensības norisinājās tikai, izmantojot „aklo metodi”, tas ir, dalībnieki rakstīja, neskatoties uz tastatūru.
Šoreiz šis bija īpašs svētku konkurss, jo apritēja 10 gadi, kopš Preiļos tiek organizēts `Datorātrrakstīšanas konkurss` 5. – 12. klašu skolēniem, tāpēc arī konkursa atklāšanā visiem tā dalībniekiem bija iespēja noskatīties nelielu filmiņu – fotostāstu par to, kā tad konkurss ir audzis un attīstījies 10 gadu garumā.
Līdzīgi kā iepriekšējos gados, arī šoreiz, lai konkursa dalībniekiem nebūtu jāgarlaikojas, kamēr vērtēšanas komisija apkopo konkursa rezultātus, notika konkurss informācijas meklēšanā internetā. Katrs konkursa dalībnieks saņēma lapu ar 20 jautājumiem, uz kuriem atbildes bija jārod 30 minūšu laikā, izmantojot internetu.
Šogad par sacensību absolūto uzvarētāju kļuva Sandis Bogačenkovs (5. – 9. klašu grupa) ar rezultātu – 297.0 simboli minūtē, kas ir labākais rezultāts konkursa visu 10 gadu pastāvēšanas laikā. Iepriekšējais rekords piederēja Danai Tarāsovai – 295.8 simboli minūtē. Savukārt, 10. – 12. klašu grupā 1. vietu izcīnīja Marika Upeniece ar rezultātu - 255 simboli minūtē. Apsveicam!
Īpašu paldies šajā svētku reizē par atsaucību un atbalstu organizatori saka konkursa pastāvīgajiem atbalstītājiem – SIA `AXEL` (personīgi Aldim Bukam) un SIA `SALANG-PREIĻI` (personīgi Gunāram Svilānam) par sagādātajām dāvanu kartēm konkursa laureātiem, kā arī apgādam ZVAIGZNE ABC (personīgi Laimai Nagliņai) par sarūpētajām grāmatām labākajiem ātrrakstītājiem un SIA PRIMO FOOD (personīgi Ingūnai Zīmelei) par svētku cienastu!
Tāpat konkursa organizatori saka lielu paldies arī visiem konkursa dalībniekiem un skolotājiem par ieguldīto darbu, gatavojoties konkursam!
Tā kā šogad konkursam tika svinēta 10 gadu jubileja, tad šajā jubilejas reizē tika arī nolemts turpmāk šo konkursu Preiļu novada līmenī vairāk neorganizēt, bet tā vietā paplašināt un attīstīt Latgales atklāto `Datorātrrakstīšanas konkursu`.
Paldies visiem, kas piedalījušies un atbalstījuši Preiļu novada atklāto `Datorātrrakstīšanas konkursu` 10 gadu garumā!
Sacensību rezultāti
Edīte Šņepste un Juris Erts, konkursa organizatori
8.04.2011.
Panākumi tradicionālās dziedāšanas konkursā `Dziedu dziesmu, kāda bija`
7. aprīlī Līvānos notika Dienvidlatgales tradicionālās dziedāšanas konkurss `Dziedu dziesmu, kāda bija`. Konkursā piedalījās folkloras kopas `Rūtoj` dalībnieces, iegūstot augstu novērtējumu: Kristīne Vjakse (3.D) - 2. pakāpes diploms, Santa Pelša (2.D), Lāsma Prikule (1.B), Sintija Erte (1.D) un Ligita Ludāne - 1. pakāpes diplomi.
Sintija un Ligita ir izvirzītas uz konkursa finālu Rīgā, kas notiks 30. aprīlī.

Ilze Rožinska, mūzikas skolotāja
7.04.2011.
Panākumi vokālās mūzikas konkursā `Balsis`
Kā katru gadu, arī šogad PVĢ vokālais ansamblis piedalījās vokālās mūzikas konkursā `Balsis`. Preiļu un Vārkavas novadu kārta norisinājās 25. februārī PVĢ zālē. Ģimnāzistu dziedājums tika novērtēta ar 1. pakāpes diplomu un izvirzīts uz novada kārtu.
Vokālās mūzikas konkursa `Balsis` novada kārta notika 11. martā Jēkabpils kultūras namā. Ansamblis konkursā izpildīja divas dziesmas: `Mēness ņēma saules meitu` Latviešu tautasdziesmu Arvīda Žilinska apdarē un `Kerijas un Hērstvuda mīlas duets` no izrādes `Māsa Kerija` Raimonda Paula mūzika. Ansambļa sniegums tika novērtēts ar 1. pakāpes diplomu, konkursu vērtēja VISC žūrija.
Ilze Rožinska, mūzikas skolotāja
06.04.2011.
Panākumi KSIM sacensībās `Ugāle 2011`!
11. janvārī notika KSIM (komandu sacensības informātika un matemātikā) pusfināls, ko nu jau 16. gadu organizē Ugāles vidusskola. PVĢ audzēkņi sacensībās piedalās 11. reizi (sākot no 2001. gada). Šogad pusfināla sacensībās piedalījās 8 PVĢ komandas - 3 komandas no 1. kursa, 2 komandas no 2. kursa un 3 jauktās komandas no 3.D kursa.
Šogad vislabāk veicās 2.D kursa komandai, kuru pārstāvēja Kristaps Znotiņš (2.D), Jānis Pastars (2.D) un Raivis Pastars (2.D) - komanda izcīnīja augsto 5. vietu 63 komandu konkurencē, kas dod komandai tiesības piedalīties sacensību finālā 14. maijā Ugālē. Labāku par mūsu komandas rezultātu, kā jau ierasts, uzrādīja Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas, Daugavpils krievu liceja, Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas un Progmeistars komandas!
Līdz šim fināla sacensībās Ugālē kāda no PVĢ komandām ir piedalījusies 4 reizes un labākais sasniegums ir bijis 2009. gadā - 5. vieta (2003. - 7. vieta, 2007. - 8. vieta, 2010. gadā - 7. vieta).
Sveicam mūsu komandu ar sasniegumu un vēlam veiksmi šogad fināla sacensībās!
Visu iepriekšējo gadu sacensību rezultāti
Juris Erts, informātikas skolotājs
30.03.2011.
PVĢ audzēkņi no 19. - 25. martam apmeklē Merlet koledžu (Nīderlandē)!
No 2011. gada 19. marta līdz 25. martam, mēs, Preiļu Valsts ģimnāzijas 16 skolēni un 3 skolotāji skolēnu apmaiņas projekta ietvaros, devāmies vizītē uz Merlet koledžu (Nīderlandē).
Brauciena iespaidi izvērstā formā Patrīcijas Bindares interpretācijā!
Mūsu uztāšanās nepalika bez ievērības un ir atzinīgi novērtēta! Uzzināt ko par mums raksta var iztulkojot tekstu piem. ar translate.google.lv!
Fotogalerija
Patrīcija Bindare (3.B), projekta dalībniece
29.03.2011.
Panākumi zinātnisko darbu konkursos
19. martā Daugavpils Universitātē satikās vairāk nekā simts skolēni, kuri no vēl plašāka iesniegto zinātniski pētniecisko darbu autoru loka tika uzaicināti prezentēt savus darbus 18 dažādu sekciju sēdēs Latgales reģiona skolēnu zinātniskajā konferencē. Tostarp arī Preiļu Valsts ģimnāzijas audzēknes. Airita Vintiša uzstājās ar pētījumu `Bahs cauri laikiem` mākslas zinātņu sekcijā, Aija Skutele prezentēja darbu `Vārdu mācīšanās paņēmieni vācu valodā` pedagoģijas sekcijā, Marta Soldāne stāstīja par pētījumu `Skrejvaboles Latvijas faunā` bioloģijas sekcijā, Aija Kivleniece iepazīstināja klātesošos ar savu darbu `Sakrālās celtnes Preiļu pilsētā` kulturoloģijas sekcijā. Izvērtējot rezultātus, Aijai Skutelei tika piešķirts 1.pakāpes diploms un Martai Soldānei - 2.pakāpes diploms. Viņu darbi tika izvirzīti uz 3.posmu – valsts konferenci.
Ar zinātniskajiem darbiem skolēni varēja startēt arī Daugavpils Universitātes konkursā `Ceļā uz zinātni`, kura laureāti (1., 2., un 3. vietas ieguvēji) tiks uzņemti budžeta finansētās studiju vietās pilna laika studijām DU attiecīgajā nozarē 2011./2012.m.g. Marta Soldāne šajā konkursā ieguva 1. vietu, Aija Kivleniece – 3. vietu. Abas meitenes saņēma sertifikātus, kas apliecina iespēju studēt par valsts budžeta līdzekļiem, kā arī DU sarūpētās dāvanas. Ieguldītais darbs ir nesis lieliskus rezultātus!
Visi skolēni, kas bija iesūtījuši savus darbus Latgales reģiona konferencei un konkursam, saņēma pateicības rakstus. Arī skolotājiem - Elitai Grigalei, Annai Svilei, Anitai Lazdānei, Ilzei Rožinskai. Zentai Jurančai, Ilzei Čamanei - tika teikts paldies par atbalstu, izsniegtas pateicības.
Anita Lazdāne, PVĢ izglītības metodiķe
28.03.2011.
Valsts ģimnāziju konkurss `Valstis un valodas`
18. martā, Rīgā, Āgenskalna Valsts ģimnāzijā norisinājās svešvalodu konkurss `Valstis un valodas`, kurā piedalījās 13 Valsts ģimnāzijas no visas Latvijas, tostarp arī Preiļu Valsts ģimnāzija. Konkursā to pārstāvēja Jūlija Kirillova (3.A) krievu valodā, Inta Gribonika (3.D) angļu valodā un Ieva Gribuste (1.DK) vācu valodā.
Konkursa mērķis bija attīstīt un pilnveidot jauniešu svešvalodu prasmes, kas tika pārbaudītas 6 dažādos uzdevumos. Tika veidotas komandas, kurās apvienoja divu skolu pārstāvjus. Preiļu Valsts ģimnāzija veiksmīgi sadarbojās ar Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāziju. Komandām bija jāveic gan zināšanu pārbaudes tests, gan atjautības uzdevumi, gan jāsacer dziesma par godu konkursa jubilejai. Pirms katra uzdevuma izpildes komandas izlozēja valodu, kurā tām tas būs jāveic. Varēja izlozēt krievu, angļu vai vācu valodu. Konkursa noslēgumā tika apkopoti katras komandas iegūtie punkti un noteikti uzvarētāji, šogad pirmo vietu ieguva Cēsu Valsts ģimnāzijas un Madonas Valsts ģimnāzijas apvienotā komanda.
PVĢ ieguva pateicību par dalību konkursā, jaunus draugus, pozitīvas emocijas un, protams, lieliski pavadīja laiku! Jo nevelti ir teiciens: `Galvenais ir nevis uzvarēt, bet gan piedalīties`.
Paldies par atbalstu arī mūsu skolotājām Lilijai Livmanei, Annai Verzai un Anitai Lazdānei.
Fotogalerija
Jūlija Kirillova, 3.A kursa audzēkne
27.03.2011.
Sveicam Valsts matemātikas olimpiādes laureātu!
1. vieta - Kristaps Znotiņš (2.D)
Ineta Ivanova, direktores vietniece mācību darbā
26.03.2011.
Apsveicam Austrumlatvijas ķīmijas olimpiādes uzvarētājus!
Brīvdienu pirmajā dienā, 21. martā čaklākie ģimnāzisti devās uz Rēzeknes Valsts ģimnāziju, lai piedalītos Austrumlatvijas atklātajā ķīmijas olimpiādē, kurā ieguva godalgotas vietas.
1. vieta - Raivis Pastars (2D), Ilze Jakovļeva (2D)
2. vieta - Ieva Ivanāne (3D), Līva Vanaga (3D)
3. vieta - Ieva Lisova (1D), Gints Gribusts (2D)
Atzinība - Sanita Ūzuliņa (1D), Madara Reča (1D).

Valentīna Pastare, ķīmijas skolotāja
25.03.2011.
Skolēnu brīvdienas – izglītošanās laiks pedagogiem
Pavasara brīvdienās no 21.03. līdz 25.03., kad ģimnāzisti atpūtās un smēlās spēkus pēdējam mācību cēlienam skolā, pedagogi veltīja laiku sevis izglītošanai.
PVĢ skolotāji, kas ir novada metodisko apvienību vadītāji, aicināja savus kolēģus no Preiļu, Vārkavas un Aglonas novadiem uz semināriem, lai informētu un dalītos pieredzē par dažādām aktuālām tēmām.
Silvija Kivko organizēja semināru latviešu valodas skolotājām par informācijas tehnoloģiju izmantošanu stundās. Nadežda Hļebņikova informējas angļu valodas skolotājas par angļu valodas mācīšanu no 1.klases un izmaiņām angļu valodas centralizētā eksāmena mutvārdu daļā. Anita Lazdāne dalījās pieredzē par skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības vadīšanu un iepazīstināja vācu valodas skolotājas ar metodisko apvienību vadītāju seminārā gūtajām atziņām. Lilija Livmane aicināja krievu valodas skolotājas uz semināru, kurā informēja par aktualitātēm krievu valodas kā svešvalodas mācīšanas pilnveidē un gatavošanos centralizētajam eksāmenam krievu valodā.
Silvija Kivko piedalījās divu dienu seminārā profesionālās pilnveides programmas pedagogu mentordarbības realizēšanai ietvaros.
Ilga Gāga, Katrīna Tarasova un Ineta Ivanova piedalījās konferencē `Radošās domāšanas attīstīšana matemātikā un dabaszinātnēs` Daugavpils Valsts ģimnāzijā, kur uzklausīja citu Latgales reģiona pedagogu ziņojumus. Ineta Ivanova iepazīstināja konferences dalībniekus ar savu pieredzi par tēmu `Zināšanas un radošums matemātikā`.
Sporta skolotāji Aina Leikuce un Feoktists Pušņakovs Olimpiskajā sporta centrā Rīgā piedalījās nedēļu garos tālākizglītības kursos par bērnu un jauniešu vispārējās fiziskās sagatavotības pilnveidošanu.
Anita Lazdāne, PVĢ izglītības metodiķe
24.03.2011.
Preiļu Valsts ģimnāzijas skolotāji piedalās konferencē
24. martā Rīgā norisinājās Latvijas Valsts ģimnāziju 15. gadadienai veltītā konference `Valsts ģimnāzija – radošs līderis izglītības kvalitātei`, kurā piedalījās arī Preiļu Valsts ģimnāzijas direktore Ligita Pauniņa, skolotāji, Preiļu novada domes priekšsēdētājs Aldis Adamovičs un PVĢ dibinātājs un pirmais direktors Jānis Eglītis (tagad Ventspils augstskolas rektors).
Valsts ģimnāzijas Latvijā pastāv jau 15 gadus, PVĢ ir to 8 skolu vidū, kas šo statusu ieguva jau 1996.gadā. Šobrīd ir jau 24 valsts ģimnāzijas, kuru pārstāvji konferencē noklausījās apsveikuma vārdus jubilejā, vairākus interesantus ziņojumus un referātus.
Ģimnāziju nozīmīgums šī gadsimta izglītības īstenošanā izskanēja katra referenta runā. Valsts ģimnāzija ir vieta, kurā satiekas skolotāji, skolēni, vecāki, lai kopā mācītos un mācītu, radītu un attīstītos, lai priecātos par kopā sasniegto (Dr.psych. Airisa Šteinberga). Svarīgas ir ne tikai iegūtās zināšanas, bet arī attieksme pret tām. Pie 21. gadsimta cilvēka kompetencēm pieder informācijas novērtēšana, spēja izsekot informācijas plūsmai, spēja atrast, sintezēt un izplatīt informāciju, eksperimentēšana, risinot problēmas, iztēles prasmes, radošā domāšana, sadarbība, sazināšanās prasmes, spēja nepārtraukti mācīties (Dr.oec. Tatjana Volkova). Šīs un daudzas citas svarīgas atziņas guva konferences dalībnieki.
Otrajā dienas daļā visus priecēja valsts ģimnāziju mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu koncerts, kurā piedalījās arī mūsējie `Dancari` un `Gaida`.
Anita Lazdāne, PVĢ izglītības metodiķe
23.03.2011.
Sveicam Austrumlatvijas 8.–11. Klašu skolēnu fizikas atklātās olimpiādes uzvarētājus!
1. vieta - Jānis Pastars (2.D)
3. vieta - Ieva Lisova (1.DK)
Atzinība - Ilze Jakovļeva (2.D), Pēteris Ceplis (2.A)

Ineta Ivanova, direktores vietniece mācību darbā
22.03.2011.
Sveicam Daugavpils Universitātes skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursa `Ceļā uz zinātni` uzvarētājus!
1. vieta - Marta Soldāne (3.D)
3. vieta - Aija Kivleniece (3.B)

Ineta Ivanova, direktores vietniece mācību darbā
21.03.2011.
Sveicam Latgales reģiona zinātniskās konferences – konkursa uzvarētājus!
1. pakāpes diploms - Aija Skutele (2.A)
2. pakāpes diploms - Marta Soldāne (3.D)

Ineta Ivanova, direktores vietniece mācību darbā
20.03.2011.
Sveicam atklātās vizuālās mākslas olimpiādes uzvarētājus!
1.vieta - Vanda Sondore (2.D)
Atzinība - Agnija Vaivode (3.D)

Ineta Ivanova, direktores vietniece mācību darbā
17.03.2011.
16. martā 3.D kursa komanda iekļūst konkursa `SMĀRTS. Spēle tiem, kas mācās` finālā!
`SMĀRTS` ir spēle, ko organizē Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība. Pasākuma mērķis ir veicināt vispārizglītojošo skolu audzēkņu interesi un izpratni par darba tiesībām, darba aizsardzību un arodbiedrību darbību.
Spēles 1. kārtā, kas norisinājās neklātienē, no katra reģiona (Latgale, Vidzeme, Kurzeme, Zemgale un Rīga) 5 visrezultatīvākās skolu komandas iekļuva pusfinālā, kas Latgales reģionam norisinājās 16. martā Rīgas Kinostudijā.
PVĢ pārstāvēja 3. D audzēkņi Sergejs Luhmirins, Agnija Vaivode, Kristīne Vjakse, Mārtiņš Bogdanovs, Vita Pastare, Santa Ivdre, Artūrs Liepiņš, Ingrīda Briška, Raivis Urka, Līva Vanaga, bet pārējie kursabiedri pavadīja viņus kā līdzjutēji, kas ar saviem plakātiem un neviltoto līdzi jušanu spēja uzmundrināt komandu. Paldies viņiem par to!
Apsteidzot Daugavpils 3. vidusskolas, Aglonas vidusskolas, Balvu Valsts ģimnāzijas un Rēzeknes 5. vidusskolas komandas, mēs izcīnījām iespēju piedalīties finālā, kurš norisināsies 29. martā Rīgas Kinostudijā.
Mums tika dota lieliska iespēja pavērot, kā norisinās ikdiena otrpus televizora ekrānam, jo reģionālie pusfināli un fināls tiks pārraidīti Latvijas Televīzijā aprīļa sākumā.
Tagad atliek cītīgi gatavoties finālam.
Turēsim īkšķus!
Līva Vanaga, 3.D kursa audzēkne
16.03.2011.
PREIĻU, LĪVĀNU NOVADU 1. POSMA SACENSĪBAS VOLEJBOLĀ `LĀSE 2011`
16. martā Preiļu BJSS sporta zālē notika 1. posma `Lāse 2011` sacensības volejbolā, kurā piedalījās Preiļu un Līvānu novadu komandas vidusskolu grupā. Meitenēm 4 komandu konkurencē pārliecinošu uzvaru svinēja Preiļu valsts ģimnāzijas I meiteņu komanda (Sintija Ondzule, Katrīna Strode, Evita Gribuška, Iluta Urka, Lāsma Pelše, Ingūna Šņepste, Ieva Gribuste). Jaunietes tālāk pārstāvēs Preiļu novadu sacensībās Rīgā š. g. 9. aprīlī.
2. vietā palika Līvānu 1. vsk. komanda, 3. vietā PVĢ II komanda, kura aiz sevis atstāja Preiļu 2. vsk.
Diemžēl PVĢ zēnu I komanda sīvā cīņā piekāpās Līvānu 1. vidusskolas puišiem. Tālākajās vietās palika Rudzātu vsk., PVĢ II komanda un Preiļu 2. vsk. zēnu komandas.
Lai meitenēm veicas Rīgā!!!
Aina Leikuce, sporta skolotāja
14.03.2011.
Pieteikšanās Latvijas Universitātes Fonda stipendiju programmai `Ceļamaize 2011 un M.M.V.Petkevičs piemiņas stipendija`
Pieteikšanās Latvijas Universitātes Fonda stipendiju programmai `Ceļamaize 2011 un M.M.V.Petkevičs piemiņas stipendija` līdz 21. martam, aizpildot on-line anketu mājas lapā www.fonds.lv.
12.klases skolēn, vari pieteikties stipendijai:
• ja plāno studēt Latvijas Universitātē,
• esi sabiedriski aktīvs
• motivēts un centīgs mācībās,
• meklē papildu finansējumu studijām.
Stipendijas apjoms – Ls 1500.
Papildu informāciju par iesniedzamajiem dokumentiem un konkursa gaitu meklē mājas lapā www.fonds.lv.
13.03.2011.
Panākumi Preiļu novada atklātajā čempionātā slēpošanā
13. martā notika Preiļu novada atklātais čempionāts slēpošanā. 8 km distancē Mārtiņš Bogdanovs (3.D) savā vecuma grupā izcīnīja 2. vietu! Apsveicam!
Fotogalerija no www.preili.lv
Feoktists Pušņakovs, sporta skolotājs
12.03.2011.
PVĢ audzēknes piedalās 5. Latgales ZPD lasījumos Daugavpilī
2011. gada 4. martā 2.C kursa audzēknes, Natālija Stoļarova un Tatjana Krotova, piedalījās 5. Latgales zinātniski pētniecisko darbu lasījumos krievu valodā kā svešvalodā skolotājas Žannas Bogdanovas vadībā.
Konference norisinājās Daugavpils Valsts ģimnāzijas sarīkojumu zālē. ZPD lasījumos piedalījās Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas, Rēzeknes 3. vidusskolas, Jēkabpils Valsts ģimnāzijas, Preiļu Valsts ģimnāzijas, Rēzeknes Valsts ģimnāzijas, Preiļu 2. vidusskolas, Daugavpils Valsts poļu ģimnāzijas, Daugavpils 12. vidusskolas un Daugavpils Valsts ģimnāzijas pārstāvji.
Natālija konferencē prezentēja savu kursa darbu `Senču mītiskās apziņas izpausmes mūsdienu pasaulē` un Tatjanas ZPD darba tēma bija `Krievu mīklas mūsu laika biedru dzīvē`. Visu dalībnieku prezentācijas bija interesantas un darbu tēmas ļoti dažādas. Konferences laikā valdīja ļoti draudzīga gaisotne, kā arī dalībnieki aktīvi iesaistījās diskusijās un uzdeva jautājumus. Skolotājas sniedza noderīgus padomus un priekšlikumus. Noslēgumā visi konferences dalībnieki un skolotāji tika apbalvoti.
Natālija Stoļarova,2.C kursa audzēkne
11.03.2011.
Žetonu vakars Preiļu Valsts ģimnāzijā!
11. martā PVĢ notika Žetonu vakars, kurā trešo kursu audzēkņi parādīja, ko triju gadu laikā iemācījušies un kā pilnveidojuši savas prasmes dziedāšanā, dejošanā, muzicēšanā, aktiermākslā. Gatavošanās pasākumam bija ilga un pamatīga, pirmie mēģinājumi sākās jau februāra sākumā. Trešo kursu audzēkņi pierādīja, ka ir apzinīgi un oriģināli, jo priekšnesumi bija labi sagatavoti un priecēja visu skatītāju acis. Žetonu vakara tapšanas laikā atklājās jauni talanti un dzima oriģinālas idejas. Bez ierastajiem kursu priekšnesumiem, dziesmām un dejām pirmo reizi Žetonu vakara koncertā spēlēja treškursnieku veidots orķestris un tika rādīts video ar bērnības atmiņām. Pasākuma laikā gaitenī bija novietots projektors, lai katrs varētu sekot līdzi norisēm uz skatuves. Pēc koncerta trešo kursu audzēkņi ar vecākiem devās uz savām klasēm, kur audzinātājas pasniedza žetonu gredzenus, pēc svinīgās daļas sekoja balle, kurā spēlēja grupa `Mārrutki`. Mēs, Žetonu vakara norises organizatores, ceram, ka šī tradīcija turpināsies vēl ilgi un spēs pārsteigt un iepriecināt ģimnāzistus, viņu vecākus un skolotājus!
Fotogalerija
Laura Dreijere, Sintija Madelāne, Agita Mazure, pasākuma organizatores
10.03.2011.
Skolotājam Feoktistam Pušņakovam piešķirts STARPTAUTISKAIS SPORTA MEISTARA TITULS BIATLONĀ!
2011. gada 9. martā Preiļu Valsts ģimnāzijas sporta skolotājam Feoktistam PUŠŅAKOVAM piešķirts STARPTAUTISKAIS SPORTA MEISTARA TITULS BIATLONĀ!
APSVEICAM!

9.03.2011.
PVĢ audzēknes piedalās `Tradicionālo prasmju skolas` nodarbībās
Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centrs šajā pavasarī jau ceturto reizi rīko Tradicionālo prasmju skolu. Četras sestdienas martā notiks bezmaksas nodarbības 12 vietās Latgalē.5. martā notika pirmās nodarbības.
Preiļu Valsts ģimnāzijā kopš 2010. gada 1. augusta darbojas `Comenius` daudzpusējās skolu partnerības projekts `Mūsu senču reģionālais kultūrvēsturiskais mantojums`. Projekta dalībnieki pēta Latgales kultūrvēsturisko mantojumu un tā saglabāšanu. Šobrīd gatavojamies projekta konferencei, kura no 4.līdz 8. aprīlim notiks projekta partnerības skolā Lērē, Vācijā. Konferencei gatavojam tēmu `Latgales kulinārais mantojums`, tāpēc arī apmeklējām un aktīvi piedalījāmies nodarbībā `Latgales tradicionālie ēdieni`. Paldies par lielisko darbnīcu, padomu un atbalstu Zvirgzdenes novada saimniecei Janīnai Skrulei un, protams, mūsu meitenēm par aktīvu līdzdarbošanos.
Sižetu par nodarbību bija iespējams noskatīties LTV 1 Ziņās 5. martā plkst.18.00.
Fotogalerija
`Comenius` projekta koordinatore Anna Verza
8.03.2011.
Sveiciens 8. martā!
Visi Preiļu Valsts ģimnāzijas kungi un jaunkungi sveic visas dāmas Starptautiskajā sieviešu dienā!

08.03.2011.
Sveicam Aglonas, Preiļu, Riebiņu, Vārkavas novadu apvienības latviešu valodas olimpiādes uzvarētājus!
1. vieta - Anna Putāne (3.B)
2. vieta - Inta Gribonika (3.D)
atzinība - Sintija Usāne (3.H)

Ineta Ivanova, direktores vietniece mācību darbā
06.03.2011.
Sveicam Aglonas, Preiļu, Vārkavas Ģeogrāfijas olimpiādes uzvarētājus!
2. vieta - Jānis Kunakovs (3.D)
3. vieta - Inta Gribonika (3.D)
atzinība - Matīss Babris (2.A), Pēteris Ceplis (2.A)

Ineta Ivanova, direktores vietniece mācību darbā
04.03.2011.
Goda diploms par skolēnu sagatavošanu Starptautiskajai fizikas olimpiādei
Preiļu Valsts ģimnāzijas skolotāja Eleonora Bleive šī gada 17. februārī saņēma Ministru prezidenta Valda Dombrovska parakstītu Goda diplomu par skolēnu sagatavošanu Starptautiskajai fizikas olimpiādei. Pagājušajā mācību gadā skolotāja palīdzēja nu jau PVĢ absolventam Artūram Znotiņam gūt panākumus 41. Starptautiskajā fizikas olimpiādē, kas notika Zagrebā (Horvātijā) laikā no 2010. gada 17. līdz 25. jūlijam! Artūrs izcīnīja Atzinību, sacenšoties ar vairāk kā 400 dalībniekiem no 80 pasaules valstīm. Arī iepriekšējos mācību gados skolotāja ir palīdzējusi sagatavoties ģimnāzijas audzēkņu startiem starptautiskajā līmenī. 2009.gadā Oskars Pakers piedalījās Starptautiskajā fizikas olimpiādē Meksikā, bet 2006.gadā Andrejs Sabanskis ieguva 3. vietu Starptautiskajā fizikas olimpiādē Singapūrā.

Anita Lazdāne, PVĢ izglītības metodiķe
3.03.2011.
No 2011. gada 28. februāra − 5. martam notiek Eiropas `e-prasmju nedēļa`!
Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) 2011. gadā no 28. februāra līdz 5. martam Latvijā rīko Eiropas e-prasmju nedēļu ar mērķi veicināt sabiedrības sekmīgu integrāciju informācijas sabiedrībā, e-prasmju apguvi un e-pakalpojumu izmantošanu. Visās Eiropas valstīs Nedēļas laikā darbosies digitālais skaitītājs, kas mērīs iedzīvotāju aktivitāti piedaloties Nedēļas pasākumos un lietojot e-pakalpojumus. Aicinām ikvienu reģistrēt savu līdzdalību, aizpildot skaitītāja aptauju!

Visās Eiropas valstīs Nedēļas laikā darbosies digitālais skaitītājs, kas mērīs iedzīvotāju aktivitāti piedaloties nedēļas pasākumos un lietojot e-pakalpojumus. Aicinām ikvienu reģistrēt savu līdzdalību, aizpildot skaitītāja aptauju!
Skaitītājs būs aktīvs no 28. februāra līdz 5. martam!
E-prasmju nedēļas programma, saites uz vietnēm un tiešraidēm, kā arī materiāliem:
http://www.likta.lv/LV/Aktivitates/Lapas/e-prasmes2011.aspx
01.03.2011.
Sveicam Aglonas, Preiļu, Vārkavas biznesa ekonomisko pamatu olimpiādes uzvarētājus!
1. Vieta - Agnija Vaivode (3.D),
2. vieta - Inta Gribonika (3.D)
atzinība - Jānis Kunakovs (3.D)

Ineta Ivanova, direktores vietniece mācību darbā
28.02.2011.
Sveicam Aglonas, Preiļu, Vārkavas novadu apvienības vizuālās mākslas olimpiādes uzvarētājus!
1. vieta - Vanda Sondore (2.D), Agnese Ondzule (2.C), Anastasija Ivanova (1.B)
2. vieta - Agnija Vaivode (3.D)
3. vieta - Veronika Golubicka (1.A)

Ineta Ivanova, direktores vietniece mācību darbā
27.02.2011.
Literārā pēcpusdiena Preiļu Valsts ģimnāzijā
Kas dzejnieks?- Pretpols ikdienai.
Un,viņam piedzimstot,Dievs deva balvu:
Platona bite dūca tam ap galvu.
Ar savu fantāzijas mēnesi
Viņš apspīd sniga balto papīri,
Ar tintes melnumu viņš iekur uguni.
Tam sīki vārdiņi kā cīruļspārni:
Un tomēr viņš pār visiem vējiem valda,
Un pērkonatslēga tam dota rokā.
24. februārī Preiļu Valsts ģimnāzijā notika literārā pēcpusdiena, kurā piedalījās ģimnāzijas jaunieši, kas savas domas, jūtas un pardzīvojums uzliek uz papīra. Pasākumā piedalījās trīs visdrosmīgākie jaunie raksnieki: Dāvis Ondzulis, Anna Kivleniece un ģimnāzijas absolvents Deniss Kukulis. Dzeju nevar ielikt nekādos rāmjos, arī literārajā pēcpusdienā dzeju varēja dzirdēt kādā no svešvalodām. Dzeja dzīvo mūzikā un otrādi, tāpēs šajā pasākumā par muzikālo noskaņu parūpējās mūsu pašu Preiļu Valsts ģimnāzijas koris un viesi no Aglonas Bazilikas kora skolas.
Lielu PALDIES sakām visiem drosmīgajiem jauniešiem, kas uzdrīkstējās publikas priekšā skaitīt savu dzeju, koriem un mūsu atbalstītājiem un sponsoriem - Swedbankai, veikalam `Vēlme` un AAS Balta.
Atis Ivanos 1.DK
26.02.2011.
24. februārī Latgales zonas skolu kausa izcīņa futbolā beidzās ar PVĢ 1992. – 1994. gadā dzimušo jauniešu uzvaru!
Preiļu Valsts ģimnāzijas komanda futbolā pārliecinoši uzvarēja Latgales zonas skolu kausa izcīņā telpu futbolā. Kopā sacentās septiņas Latgales skolu komandas.
APSVEICAM UZVARĒTĀJUS: Matīsu Babri, Egilu Broku, Artūru Jubelu, Renāru Trubaču, Aleksandru Jubelu, Edgaru Danilovu, Gunti Rubeni, Jāni Lozdu un Edgaru Vanagu.
Sīkāka informācija Preiļu novada mājas lapā http://www.preili.lv
Aina Leikuce, sporta skolotāja
25.02.2011.
Sveicam Preiļu, Aglonas, līvānu, Vārkavas un Riebiņu novadu apvienības vēstures olimpiādes uzvarētājus!
2. Vieta - Jānis Kunakovs (3.D), Anna Putāne (3.B)
Ineta Ivanova, direktores vietniece mācību darbā
24.02.2011.
Sveicam Aglonas, līvānu, Preiļu, Riebiņu, Vārkavas novadu apvienības ķīmijas olimpiādes uzvarētājus!
1. vieta - Laura Dreijere (3.D), Kristaps Znotiņš (2.D), Ieva Lisova (1.DK)
2. vieta - Artūrs Liepiņš (3.D), Raivis Pastars (2.D), Sintija Erte (1.DK), Ieva Stafecka (1.DK)
3. vieta - Līva Vanaga (3.D), Ieva Ivanāne (3.D), Jānis Pastars (2.D), Dairis Štagers (1.D)
Atzinība - Anita Kundziņa (3.A), Ilze Jakovļeva (2.D), Gints Gribusts (2.D), Elīna Dūda (1.DK)

Ineta Ivanova, direktores vietniece mācību darbā
23.02.2011.
PREIĻU, LĪVĀNU, AGLONAS, RIEBIŅU UN VĀRKAVAS NOVADU SKOLĒNU SPORTA SPĒLES VOLEJBOLĀ
2011. gada 23. februārī Riebiņu vidusskolas sporta zālē notika Preiļu, Līvānu, Aglonas, Riebiņu un Vārkavas novadu skolēnu sporta spēles volejbolā. Pārliecinoši 1. vietas ieguva PVĢ meiteņu (Evita Gribuška, Iluta Urka, Lāsma Pelše, Ingūna Šņepste, Sintija Ondzule, Ieva Gribuste, Katrīna Strode un Andžela Staškeviča) un zēnu (Juris Vaivods, Jānis Lozda, Edgars Vanags, Guntis Rubenis, Mārtiņš Šmuksts, Jānis Baško, Jānis Šķēps un Toms Vucāns) komandas.
Tagad gatavosimies `LĀSE - 2011` kausa izcīņas atlases sacensībām skolu komandām, kuras notiks š. g. 16. martā Preiļu BJSS un ceram, ka volejbolisti uz laukuma parādīs tik pat aizraujošas un cienīgas spēles volejbolā kā līdz šim.
Aina Leikuce, sporta skolotāja
22.02.2011.
Sveicam Aglonas, līvānu, Preiļu, Riebiņu, Vārkavas novadu apvienības matemātikas olimpiādes uzvarētājus!
1. vieta - Kristīne Vjakse (3.D), Kristaps Znotiņš (2.D), Ieva Lisova (1.DK), Elīna Dūda (1.DK)
2. Vieta - Inta Gribonika (3.D), Ilona Kupre (3.D), Raivis Pastars (2.D), Jānis Pastars (2.D), Arvis Brics (1.DF)
3. vieta - Līga Skutele (3.D), Sanita Rusiņa (3.D), Gunārs Kunakovs (2.D), Sintija Erte (1.DK), Dairis Štagers (1.DF)
Atzinība - Kaspars Vilcāns (1.DF), Lauris Pastars (1.DK)

Ineta Ivanova, direktores vietniece mācību darbā
21.02.2011.
Sveicam Aglonas, līvānu, Preiļu, Riebiņu, Vārkavas novadu apvienības informātikas olimpiādes uzvarētājus!
1. vieta - Kristaps Znotiņš (2.D)
Atzinība - Artūrs Liepiņš (3.D), Sergejs Luhmirins (3.D), Jānis Pastars (2.D)

Ineta Ivanova, direktores vietniece mācību darbā
20.02.2011.
Ir noslēdzies ikgadējais PVĢ volejbola turnīrs!
Turnīrs norisinājās no 27. janvāra līdz 10. februārim un tajā piedalījās 9 zēnu un 7 meiteņu komandas. Vietu sadalījums: meitenēm - 1.vieta-1B, 2.vieta- 3.A, 3.vieta-1A. Zēniem ļoti sīvā cīņā 1.vieta-3.B, 2.vieta-2.B un 3.vieta-1.D.
Kā turnīra vērtīgākos spēlētājus esam nominējuši - Mārtiņu Šmukstu un Sintiju Ondzuli. Kā perspektīvākos 1.kursu spēlētājus - Kasparu Skromānu un Katrīnu Strodi.
Turnīru atbalstīja: SIA `ARKA`, SIA `Mana Aptieka` un Swedbank. Paldies sakām arī komandu līdzjūtējiem ! :)
Fotogalerija
Evita, Signija, Jānis (3.A) un Jānis Šķēps (3.B), turnīra organizatori
18.02.2011.
PVĢ zēnu komanda uzvar Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Preiļu iecirkņa 2011. gada kausa izcīņa volejbolā!
18. februārī PVĢ sporta zālē notika Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Preiļu iecirkņa 2011. gada kausa izcīņa volejbolā. Tajās piedalījās 7 komandas: 2 Preiļu Valsts ģimnāzijas komandas, Preiļu 2. vsk., Līvānu 1. vsk., Riebiņu vsk., Vārkavas vsk. un Preiļu policijas vīriešu komandas.
Spēles notika spraigā cīņas gaisotnē un tās rezultāti sekojoši:
1. vietā Preiļu Valsts ģimnāzijas I komanda (Jānis Lozda, Edgars Vanags, Guntis Rubenis, Mārtiņš Šmuksts, Jānis Baško, Jānis Šķēps, Toms Vucāns);
2. vietā Līvānu 1. vidusskola;
3. vietā Preiļu 2. vidusskola.
Preiļu Valsts ģimnāzijas II komanda (Renārs Trubačs, Matīss Babris, Egils Broks, Aldis Skromāns, Jānis Pokšāns, Matīss Seilis, Atis Soms, Dairis Štagers, Daniēls Pūdžs) palika 4. vietā, bet paši turnīra rīkotāji 5. vietā.
Tagad turēsim īkšķus par PVĢ zēnu un meiteņu startiem volejbolā Riebiņos starp novadu vidusskolām š.g. 23. februārī.
Aina Leikuce, sporta skolotāja
17.02.2011.
PVĢ audzēkne ēno Valsts prezidentu Valdi Zatleru
Ēnu diena ir visā pasaulē ļoti populārs skolēnu karjeras izglītības pasākums, kura mērķis ir veicināt skolēnos radošo potenciālu un uzņēmējspējas jau no pirmajiem skolas gadiem. Ēnu dienas laikā skolēni atrod un apmeklē kādu noteiktu darba vietu, un vismaz 4 stundas vēro Ēnu devēja darbu un pienākumus.
Šī gada 16. februārī Latvijā jau vienpadsmito reizi pēc kārtas JAL rīkoja Ēnu dienu. Pieprasītāko vakanču sarakstu pēc pieteikumu skaita uz vienu vietu veido tādas profesijas kā stjuarts, pilots, bārmenis, mākslinieks/dizaineris un ķirurgs. Īpaši populāra šogad izrādījās iespēja ēnot Latvijas Valsts pirmās personas.
Sīvā konkurencē es – Preiļu Valsts ģimnāzijas 3.d kursa audzēkene Inta Gribonika – kā viena no sešiem laimīgajiem izcīnīju tiesības ēnot Latvijas Valsts prezidentu Valdi Zatleru. Šogad interese Ēnu dienā sekot līdzi Valsts prezidenta darbam bija gandrīz divas reizes lielāka nekā pērn. Ēnot Valdi Zatleru 16.februārī pieteicās 112 skolēni no 76 Latvijas vispārējās un profesionālās izglītības skolām.
16.februāris sākās agri. Prezidenta pilī ierados 930, lai iepazītos ar dienas kārtību, izietu ļoti apjomīgu drošības pārbaudi un nokārtotu visas formalitātes ar pasākuma organizatoriem. Protams, iepazinos arī ar pārējām prezidenta ēnām. Kopā ar mani prezidentu ēnoja Kristiāna Štāla no Madonas Valsts ģimnāzijas, Miks Strazdiņš no Bauskas 1.vidusskolas, Svetlana Tokareva no Rīgas 33.vidusskolas, Lāsma Zorgenberga no Iecavas vidusskolas un Mareks Flugrāts no Saldus 2.vidusskolas.
Mēs devāmies nelielā ekskursijā pa Rīgas pili, uzzinājām daudz jauna par tās vēsturi, iepazināmies ar Valsts apbalvojumiem, apskatījām dāvanu istabu, sarunājāmies ar Valsts prezidenta Apžēlošanas dienesta vadītāju Elenu Lodočkinu, reizē ar Valdi Zatleru apmeklējām Satversmes tiesu, vērojām Valsts prezidenta tikšanos ar Ministru prezidentu Valdi Dombrovski, apmeklējām arī viņu kopīgo preses konferenci, bet dienas galvenais notikums bija saruna ar Valsts prezidentu, kura ieilga vismaz par piecpadsmit minūtēm.
Mēs katrs bijām sagatavojuši savus jautājumus, uz kuriem vēlējāmies dzirdēt atbildes. Protams, sarunas gaitā jautājumu skaits tikai pieauga, tomēr saspīlētais dienas grafiks diemžēl neļāva sarunu turpināt. Galvenokārt runājām par ekonomiskās krīzes radītajām sekām, Latvijas tēlu pasaulē, Zatlera kunga izjūtām kā prezidentam un izglītību. Ļoti interesants man šķita prezidenta viedoklis par pēdējo. Uz jautājumu: ”Kā Jūs vērtējat izglītības sistēmu Latvijā?”, Valdis Zatlers atbildēja:”Manuprāt, pamatskolās un vidusskolās izglītības līmenis ir salīdzinoši augsts(..), bet... ko gan es varu teikt par augstāko izglītību, ja Latvijas labākā augstskola – Latvijas Universitāte – nespēj nodrošināt tikpat augstvērtīgu studiju līmeni kā Viļņā vai Tallinā (..); brīvvalsts laikā universitātē lekcijas pasniedza pieredzējuši ārvalstu profesori, kuri spēja sagatavot lieliskus sava amata partējus(..). Viss mūsu pasaulē darbojas pēc spirāles principa, t.i., ja ir labs pasniedzējs, tad viņa skolnieks rezultātā būs vēl labāks, un tā tas iet uz augšu. Ja ir slikts pasniedzējs, tad notiek pretējs process, students kļūst par vēl sliktāku pasniedzēju, un te, lūk, mēs esam nonākuši.' Ja uz pārējiem jautājumiem jau bija sagatavotas bezpersoniskas, paredzamas atbildes, tad šeit es redzēju visu – prezidenta vilšanos, kaunu, sāpes, bezcerību. Prezidents arī ir tikai cilvēks, un tas bija pasākuma patīkamākais atzinums.
Diena bija patiesi izdevusies. Gluži kā prezidenta kungam, arī mums bija ļoti sablīvēts dienas grafiks, izplānots minūtēs. Guvu daudz jaunu iespaidu, satiku ļoti interesantus cilvēkus, kuru viedoklis par dažādiem jautājumiem patiešām liek aizdomāties, piepildīju jau sen lolotu sapni un sapratu, ka pasaulē ir miljoniem iespēju, par kurām mēs pat nenojaušam, tāpēc nevajag samierināties ar acīm rezamo, jārok dziļāk, lai iegūtu neticamo!
Inta Gribonika, 3.D kursa Preiļu Valsts ģimnāzijas audzēkne
16.02.2011.
`Rūtoj` piedalās masku tradīciju festivālā
12. februārī Viesītē notika XII Starptautiskais masku tradīciju festivāls, kurā dalību ņēma PVĢ folkloras kopa `Rūtoj`. Festivāla programma piedāvāja plašu aktivitāšu gammu tā dalībniekiem - fotoizstādes `Masku maģija` atklāšanas pasākumu, masku gājienus Viesītes ielās, lekcijas par masku tradīcijām Balkānos, Alpos un Baltijā, dalību masku meistardarbnīcās un dienas noslēgumā - masku saietā un grupu izrādīšanās. Festivālā piedalījās folkloras kopas no visiem Latvijas novadiem, Lietuvas, Igaunijas, kā arī Lugano un Trentino universitāšu profesors Cessare Poppi.
`Rūtoj` galvenās maskas - Barvedis Čigāns, Jaunais pāris, Lācis ar dīdītāju, Vilks ar Kazu, Nāve, Čigāns, Čigāniete, Bērns, Žīds un citi. Čigānu tradīcija pārmantota no vietējiem teicējiem. Maskas darbojas intuitīvi, bez iepriekšēja scenārija; katra maska veic savu lomu un darbojas atbilstoši savam tēlam. Dzied un danco.
Esam ļoti gandarīti par dalību šajā festivālā - par redzēto un pārdzīvoto, par iespēju izdzīvot spēcīgo enerģiju dvēselei un nonākt tuvāk savu senču rituālu pirmsākumiem.
Fotogalerija
Ilze Rožinska, folkloras kopas vadītāja
15.02.2011.
Valentīndiena ģimnāzijā
14. februārī ģimnāzijā notika Valentīndienai veltīts pasākums, kurā visi ģimnāzisti varēja vērot, kā par skatītāju simpātiju balvu un dažādām nominācijām sacentās 5 pāri – Laura Dreijere un Ilmārs Valainis, Agnija Vaivode un Artūrs Pastars, Vanda Sondore un Juris Logins, Kaspars Vilcāns un Laima Loginova un Andris Barkevičs un Anna Putka. Pasākuma gaitā ar priekšnesumiem mūs priecēja Agris Kroičs, Atis Soms un Dairis Štagers, Viktorija Kondratjeva un Ervīns Mūrnieks un grupa `Draudzība`. Beigās par Skatītāju simpātiju un Dejiskāko pāri tika atzīti Laura un Ilmārs, par Saderīgāko pāri – Kaspars un Laima, par Atraktīvāko pāri – Agnija un Artūrs, par Radošāko pāri – Vanda un Juris un par Mīļāko pāri – Andris un Anna.
Par jautru, dejisku un atraktīvu gaisotni vakara turpinājumā rūpējās grupas `Sāls 10` un `Draudzība`.
Vēlamies teikt lielu paldies visiem pāriem, priekšnesumu autoriem, žūrijai un grupām `Sāls 10` un `Draudzība`. Liels paldies arī atbalstītājiem un sponsoriem – veikalam `Vēlme`, tirdzniecības centram `Oga`, aptiekām `Ainava`, `Mana aptieka`, `Pīlādža aptieka`, SEB bankai un Swedbankai.
Fotogalerija
Madara Reča, pasākuma organizatore
14.02.2011.
Tuvojas Valentīndiena – Mīlestības svētki!
14. februārī plkst.18.00 Preiļu Valsts ģimnāzijā notiks Valentīndienas pasākums, kurā piedalīsies ģimnāzijas drosmīgākie pārīši, būs arī atraktīvi un interesanti priekšnesumi. Skatītājiem tiks dota iespēja nobalsot par, viņuprāt, jaukāko vakara pāri.
No 7. februāra skolā darbosies arī Valentīndienas pasts. Aicinām rakstīt vēstules un apsveikt savus draugus un mīļos Valentīndienā! Apsveikumus, vēstulītes varēsiet saņemt 14. februārī.
Pēc pasākuma būs arī iespēja izdejoties. Īpašie viesi būs grupas `Sāls 10` un `Draudzība`!
Pasākuma organizatores, 1.DK kursa audzēknes Sintija, Madara un Elīna
11.02.2011.
ĶĪMIJAS PĒCPUSDIENA
11. februārī ģimnāzisti pulcējās ķīmijas kabinetā, lai kopā ar RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes studentiem: Jāni Jubelu, kurš ir PVĢ absolvents, Matīsu Ratnieku, Zani Danbergu runātu par studiju iespējām dažādās programmās: ķīmijas, ķīmijas tehnoloģija, materiālzinātnes, apģērbu un tekstila tehnoloģija, materiālu tehnoloģija un dizains Jaunieši stāstīja interesantus faktus no studentu dzīves. Ar interesi ģimnāzisti vēroja Jāņa Zemīša demonstrētos eksperimentus. Ir taču lieliski – saprast, kas notiek apkārt, pašam izdomāt, uzkonstruēt ko jaunu, vēl nebijušu! Katrs to nevar: ir jābūt labai izglītībai. Jūs to varēsiet, ja studēsiet RTU. Atvērto durvju diena RTU notiks 2011. gada 9. aprīlī.
Fotogalerija
Valentīna Pastare PVĢ ķīmijas skolotāja
10.02.2011.
PVĢ volejbola turnīrs iziet finiša taisnē!
Volejbola turnīrā ir noslēgušās apakšgrupu spēles un tagad norisinās finālspēles, kurās tiekas 4 spēcīgākās meiteņu un zēnu komandas. Zēnu konkurencē - 3.B , 1.A , 1.D un 2.B, meitenēm - 3.A ,3.HK ,1.B un 1.A. Finālspēles notiek ļoti saspringtā gaisotnē, notiek sīva cīņa par uzvaru un nav zināms kurš kļūs par uzvarētāju! Pēdējās finālspēles norisināsies 10. februārī!
Turnīra organizatori Evita, Signija,Jānis (3.A), Jānis Šķēps (3.B)!
9.02.2011.
2. februārī ģimnāzijā norisinājās projektu un zinātniski pētniecisko darbu (ZPD) aizstāvēšana!
Ģimnāzisti sava darba rezultātus prezentēja 9 darba grupās, kur katrā bija vidēji 30 klausītāji. Trešo kursu audzēkņi, kam lielāka pieredze, uzsāka klātesošo iepazīstināšanu ar sava darba tēmu, mērķiem un uzdevumiem, realizācijas gaitu un svarīgākajiem secinājumiem. Vairums treškursnieku prata ar savu uzstāšanos piesaistīt klātesošo uzmanību un brīvi atbildēt uz jautājumiem. Taču arī 1. un 2. kursa ģimnāzisti neatpalika, piemēram, vācu valodas un organizatorisko pasākumu darba grupā šie jaunieši bija patiesi ieinteresēti savā projekta darbā un nesamulsa, dzirdot uzdotos jautājumus.
Visiem 2. kursu audzēkņiem un citiem ģimnāzistiem, kuri izstrādāja zinātniski pētnieciskos darbus, gatavošanās posmā bija jāiegulda visvairāk pūļu, jo šāda darba struktūra paredz izpētīt plašu literatūras klāstu par tēmu un veikt pētījumu attiecīgajā jomā. Rakstot darbu, ir jāievēro zinātniskā stila pazīmes, kuras tiek apgūtas latviešu valodas stundās, to noformējot, jāizmanto informātikas stundās apgūtās prasmes. Darba process ir laikietilpīgs, un pēdējās trīs dienas nav pietiekams laiks, lai izstrādātu kvalitatīvu darbu. Darbos dažkārt izmantoto `metodi` – kombināciju `Copy-Paste` skolotāji ātri vien atšifrē, un tas, protams, ietekmē ne vien vērtējumu, bet arī ģimnāzista reputāciju.
Taču vairāki ģimnāzisti ir strādājuši patiešām atbildīgi – analizējuši literatūras avotus, veikuši kvalitatīvus pētījumus. Šie jaunieši savus ZPD konsultantu vadībā pilnveidos un līdz 11.02. sagatavos tos Latgales reģiona zinātniski pētniecisko darbu konferencei, kura notiks šī gada 19. martā Daugavpils Universitātē. Paldies skolēniem un skolotājiem par ieguldīto darbu zinātniski pētniecisko darbu izstrādē: Aijai Kivleniecei no 3.B kursa (konsultē Anna Svile), Martai Soldānei no 3.D kursa (konsultē Elita Grigale), Mārai Grīgai no 2.D kursa (konsultē Elita Grigale), Aijai Skutelei no 2.A kursa (konsultē Anita Lazdāne), Karīnai Djubinai no 2.A kursa (konsultē Ilze Čamane), Airitai Vintišai no 2.B kursa (konsultē Ilze Rožinska), Viktoram Mihailovam no 2.C kursa (konsultē Zenta Juranča).
Jāpiebilst, ka šie darbi piedalās arī Daugavpils Universitātes konkursā `Ceļā uz zinātni` un godalgotas vietas iegūšana nodrošina uzņemšanu budžeta finansētās studiju vietās pilna laika studijām DU piedāvātajās studiju programmās attiecīgajā nozarē. Ir vērts pacensties!
Labāko ZPD autori krievu valodā piedalīsies Daugavpilī 5. Latgales zinātniski pētniecisko darbu lasījumos krievu valodā kā svešvalodā skolotājas Žannas Bogdanovas vadībā.
PVĢ absolventu atziņās ne reizi vien ir izskanējusi doma, ka ģimnāzijā iegūtās prasmes ZPD izstrādē krietni vien atvieglo dzīvi augstskolā un ka tikpat nozīmīgas ir plānošanas un organizatora darba iemaņas, ko attīsta patstāvīgi darbojoties ar saviem projektiem ģimnāzijā. Tas arī ir mūsu mērķis – palīdzēt audzēkņiem būt konkurētspējīgiem viņu studiju un profesionālajā dzīvē.
Anita Lazdāne, PVĢ izglītības metodiķe
8.02.2011.
Sveicam Preiļu, Aglonas, Vārkavas un Riebiņu novadu apvienības fizikas olimpiādes uzvarētājus!
1. vieta - Kristaps Znotiņš (2.D), Dairis Štagers (1.D)
2. vieta - Laura Dreijere (3.D), Gunārs Kunakovs (2.D), Ieva Lisova (1.DK)
3. vieta - Artūrs Liepiņš (3.D), Elīna Dūda (1.DK), Kristīne Plivda (1.DF)
Atzinība - Inta Gribonika (3.D), Sergejs Luhmirins (3.D), Anita Kundziņa (3.A), Jānis Pastars (2.D), Raivis Pastars (2.D), Sintija Erte (1.DK), Lauris Pastars (1.DK)

Ineta Ivanova, direktores vietniece mācību darbā
7.02.2011.
8. februāris - Vispasaules Drošāka interneta diena!
Sakarā ar Vispasaules Drošāka interneta dienas atzīmēšanu 8. februārī, Net-Safe Latvia Drošāka interneta centrs kampaņas `Internets - tā nav spēle. Tā ir TAVA dzīve!` ietvaros organizē vairākus pasākumus un aktivitātes. Aicinām visas Latvijas skolas rast iespēju un atzīmēt Vispasaules Drošāka interneta dienu, kopā ar audzēkņiem pārrunājot virtuālās identitātes veidošanas jautājumus, kā arī pieslēgties diskusijas `Internets zem lupas...` tiešraidei portālā apollo.lv
Par diskusiju: lai novērtētu, ko internets mums ir devis – gan pozitīvā, gan negatīvā nozīmē, notiks diskusija `Internets zem lupas...`, kurā jaunieši un dažādu jomu pārstāvji - Net-Safe Latvia drošāka interneta centra vadītāja Maija Katkovska, Auces vidusskolas informātikas skolotājs Frīdis Sarcevičs, Latvijas Bibliotekāru biedrības priekšsēdētāja Silvija Tretjakova, kā arī sabiedrībā populāri cilvēki - Radio101 DJ Toms Grēviņš , TV raidījumu vadītāja Anna Rozīte, mūziķi Andris Kivičs un Kaspars Zlidnis apmainīsies viedokļiem, tēzēm un personīgo pieredzi interneta lietošanā.
Diskusijas tiešraide 8. februārī no plkst. 12.30 - 14.00 būs skatāma apollo.lv portālā šeit: mms://stream.apollo.lv/ltcl
Informācija par Drošāka Interneta dienas aktivitātēm atrodama arī mājas lapā: http://drossinternets.lv/page/278
Cerot uz jūsu atbalstu, informējot jauniešus par drošāka interneta lietošanu!
Ar cieņu Net-Safe Latvia Drošāka interneta centrs
info@drossinternets.lv, tel. 67281312,
www.drossinternets.lv, www.draugiem.lv/drossinternets, www.twitter.com/drossinternets

6.02.2011.
Panākumi radošo reklāmu konkursā `Cita Holivuda`
Ar saukli `Apnicis skatīties uz svešām reklāmā?! Radi pats savu!` biznesa izglītības biedrība Junior Achievement – Latvia (JAL) jau 13. reizi rīkoja radošo reklāmu konkursu `Cita Holivuda`, kuras laikā 5. - 12. klašu skolēniem tika dota iespēja veidot reklāmas uzņēmumiem un organizācijām.
Noslēguma ceremonija, kurā tika godināti labākie reklāmu autori, norisinājās šī gada 3. februārī Kino Rīga Lielajā zālē. Šogad skolēniem tika piedāvāti 10 reklāmas uzdevumi, kuriem kopumā tika iesniegti 932 reklāmas darbi no 70 Latvijas skolām.
Konkursa mērķis ir iemācīties pielietot vispāratzītus mārketinga modeļus un tirgus izpētes metodes uzņēmumu darbības analīzē, veidojot reklāmas konkrētam uzņēmumam.
Reklāmas uzdevumus piedāvāja 1188, Multikino, SEB banka, Fantasy Park, Žurnāls `Kapitāls`, Eiropas hitu radio, Biedrība `Radošuma pils`, Coca-Cola Hellenic Latvia, Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola, Latvijas Valsts Meži sadarbībā ar SEB banku un Clear Channel Latvia.
Starp labākajiem reklāmu autoriem ir arī mūsu 3 HK kursa audzēknes Māra Ziemele un Ennija Perševica, kuras saņēma Coca-Cola Hellenic Latvia Simpātiju balvu.
Apsveicam!
Vairāk informācijas www.pirmaismiljons.lv
Uzvarētāju saraksts
Zenta Juranča, biznesa ekonomisko pamatu skolotāja
4.02.2011.
PVĢ notiks SMU Valentīndienas tirdziņš!
14. februārī PVĢ notiks SMU Valentīndienas tirdziņš.
Zenta Juranča, biznesa ekonomisko pamatu skolotāja
2.02.2011.
PVĢ volejbola turnīrs!
27. janvārī sākās Preiļu Valsts ģimnāzijas volejbola turnīrs, kurā piedalās10 zēnu un 8 meiteņu kursu komandas.
Apakšgrupu spēles tika izspēlētas 31. janvārī un 1. februārī, un divas stiprākās komandas no katras apakšgrupas izveidos jaunu finālgrupu. Finālspēļu spraigā cīņa sāks risināties šīs nedēļas vidū. Lai veicas!
Signija (3.A), Evita (3.A), Jānis (3.A), Jānis (3.B), turnīra organizatori
31.01.2011.
Panākumi Valsts bioloģijas olimpiādē!
Sveicam Valsts bioloģijas olimpiādes laureātu:
3. vieta - Kristapam Znotiņam (2.D)
Ineta Ivanova, direktores vietniece mācību darbā
26.01.2011.
Panākumi dziedāšanas sacensībās `Lakstīgala 2011`
26. janvārī Jēkabpils BJC notika Latgales novada latviešu tautas dziesmu sacensība `Lakstīgala 2011`, kurā Preiļu novadu pārstāvēja piecas PVĢ folkloras kopas `Rūtoj` dalībnieces - Sintija Usāne, Ilona Kupre, Kristīne Vjakse, Santa Pelša, Lāsma Prikule, izcīnot 1.vietu.
Konkursā piedalījās septiņas dziedātāju komandas no Līvāniem(divas komandas), Jēkabpils, Izvaltas, Preiļiem, Dignājas(divas komandas). Kāpēc tik maz skolas piedalās šajā konkursā? Atbilde ir ļoti vienkārša - katram konkursa dalībniekam no galvas jāzina ap 120 latviešu tautasdziesmām, jāpazīst sava novada tautastērps un jāpārzina latviskā dzīvesziņa. Vai katram tas ir pa spēkam, izlemiet paši.
Šogad konkurss norisinājās jau devīto reizi un PVĢ komandas šajā sacensībā piedalās jau no 2002. gada. Turpināsim izzināt latvisko dzīvesziņu un mācīties no galvas vēl daudz tautasdziesmu, lai nākamajā gadā ar labiem panākumiem piedalītos šī pasākuma desmitgades jubilejā Rīgā, Latviešu biedrības namā.
Ilze Rožinska, folkloras kopas vadītāja
24.01.2011.
21. janvārī PVĢ notika Latgales reģiona 1. atklātā olimpiāde angļu valodā!
Izmaiņas izvietojumā kabinetos 21.janvārī lika manīt to, ka pie mums norisinās kāds pasākums. Tā bija Latgales reģiona 1. atklātā angļu valodas olimpiāde, kas pulcināja 66 skolēnus no 28 skolām, 28 angļu valodas skolotājus un trīs ASV vēstniecības pārstāvjus vienkopus mūsu ģimnāzijas telpās. Iniciatīva organizēt šādu olimpiādi pie mums radās jau septembrī, gatavošanās darbus veicām savlaicīgi, tādēļ viss norisinājās diezgan raiti. Liels paldies visiem, kas iesaistījās šī pasākuma veiksmīgā sagatavošanā un norisē: skolas direktorei Ligitai Pauniņai, skolotājiem – Inetai, Jurim, Ingūnai, Vijai, Natālijai, skolas darbiniekiem - Ilgai, Silvijai, Maijai un Raimondam, skolas kafejnīcas saimniecēm Sandrai un Skaidrai, skolēniem – Sintijai no 3.HK, Patrīcijai no 3.B, Jurim no 3.A, Kristīnei no 3.D, Mikum no 3.D, Marikai no 2.D, Zanei, Ilzei, Lienei un Sintijai no 2.A, Justam no 1.A, Andrai no 1.DK.
Bet vislielāko atbildību par olimpiādes norisi, viesu uzņemšanu, uzdevumu sastādīšanu un darbu vērtēšanu uzņēmās olimpiādes rīcības komisija šādā sastāvā: Anita Lazdāne, Anna Svile, Anna Verza, Antra Gertmane, Nadežda Hļebņikova (Preiļu novada angļu valodas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja).
Protams, prieks par ģimnāzistiem, kuri piedalījās šai olimpiādē un izcīnīja godalgotas vietas! Raivis Pastars no 2.D ieguva 1.vietu ar 65,5 punktiem, Artūrs Liepiņš no 3.D(63,5 punkti), Kristaps Znotiņš no 2.D (61 punkts) un Anita Kundziņa no 3.A (60,5 punkti) ieguva 2. vietu. Visaugstāko vērtējumu – 68,5 punktus no 95 ieguva Daugavpils krievu vidusskolas – liceja 12.klases skolniece Anastasija Anspoka.
Iegūtais punktu skaits un skolotāju atbildes, izvērtējot olimpiādi, norāda, ka uzdevumi nebija nedz pārāk viegli, nedz pārāk sarežģīti, bet gan interesanti, olimpiādes līmenim atbilstoši. Pavisam tika piešķirtas piecas 1.vietas, sešas 2.vietas, septiņas 3.vietas un septiņas atzinības. Godalgoto vietu ieguvēji bez jau minētajām skolām ir olimpiādes dalībnieki no Rēzeknes 1.vidusskolas, Daugavpils Valsts ģimnāzijas, Līvānu 1.vidusskolas, Krāslavas Valsts ģimnāzijas, Daugavpils 3.vidusskolas, Daugavpils 9.vidusskolas, Daugavpils 12.vidusskolas, Dagdas vidusskolas, Rēzeknes Valsts ģimnāzijas, Daugavpils 16.vidusskolas un Daugavpils 10.vidusskolas.
Katram pasākumam ir vajadzīgs izvērtējums un refleksija, tāpēc mums bija svarīgs citu skolu skolotāju viedoklis par notikušo. Tāpat kā olimpiādes uzdevumus, arī pasākuma organizāciju kopumā, tikšanos ar mūsu skolas vadību un pieredzes popularizēšanu lielākā daļa aptaujāto angļu valodas skolotāju vērtē pozitīvi, bet, tiekoties ar ASV vēstniecības pārstāvjiem, vairums gaidīja vairāk noderīgas informācijas, taču priecājās par iespēju parunāt ar angļu valodas kā dzimtās valodas pratējiem. 18 no 21 aptaujātā arī nākamgad vēlētos piedalīties šādā pasākumā Preiļu Valsts ģimnāzijā. Mēs paši, pārrunājot olimpiādes sagatavošanas posmu un norisi, arī izdarījām secinājumus, ko varētu darīt savādāk, labāk.
Paldies visiem olimpiādes dalībniekiem – skolēniem par centību uzdevumu veikšanā, skolotājiem – par aizrautību darbu vērtēšanā, tāpat arī par laba vēlējumiem un vērtīgajiem ieteikumiem, kurus ņemsim vērā, organizējot Latgales reģiona 2. atklāto angļu valodas olimpiādi.
Latgales reģiona 1. atklātās olimpiādes angļu valodā rezultāti (htm)
Anita Lazdāne, PVĢ izglītības metodiķe
19.01.2011.
Cienījamie ģimnāzisti! 2011. gada 2. februārī PVĢ notiks projektu darbu aizstāvēšana!
No mācībām brīvas dienas, kad konsultēsieties ar saviem projektu darbu vadītājiem, būs 2011. gada 10. janvāris, 31. janvāris un 1. februāris.
Ģimnāzisti, kas izstrādā zinātniski pētnieciskos darbus, lūdzu, iepazīstieties ar SZPD nolikumu, tā pielikumiem un vērtēšanas kritērijiem PVĢ intranetā.
Projekta darbus aizstāv visi ģimnāzisti. Ar aizstāvēšanas nosacījumiem var iepazīties PVĢ intranetā.
Veiksmi darbā!
Anita Lazdāne, PVĢ izglītības metodiķe
18.01.2011.
1991. gada janvāra barikāžu 20. gadaienai veltīta izstāde
No 17. janvāra skolas vestibilā skatāma plakātu izstāde `20 stāsti par barikādēm`. Katrs kurss veidoja savu plakātu, kurā atspoguļoja barikāžu dalībnieku atmiņas, fotogrāfijas, aprakstus. Aptaujāto barikāžu dalībnieku vidū ir 2 ģimnāzijas skolotāji – Juris Erts un Feoktists Pušņakovs, skolēnu vecāki un paziņas. Daži skolēni šim notikumam ir veltījuši arī savus dzejoļus un zīmējumus. Paldies visiem plakātu veidotājiem par radošumu!
20. janvārī plkst. 9.25 ģimnāzisti pievienosies Izglītības un zinātnes ministrijas organizētajai vēstures stundai Latvijas televīzijā, noskatoties dokumentālo filmu `Dūmu deja debesīs`.
LTV1 - dokumentālās filmas `Dūmu deja debesīm` vietne
Natālija Pīzele, vēstures skolotāja
17.01.2011.
Jaunais gads laiku lokos
13. janvārī plkst.18.00 PVĢ aktu zālē notika Jaunā gada pasākums `Jaunais gads laiku lokos`. Redzot ģimnāzistu sagatavotos priekšnesumus, bija iespēja iedomāties, kā tad Jauno gadu sagaidīja alu cilvēki, kā šos svētkus svinēja Senajā Ēģiptē, antīkajā laikmetā, viduslaikos, 20.gs. 20.-30. gados, 60. - 80. gados, kā arī mūsdienās un nākotnē.
Pasākuma fotogalerija
Ingūna Patmalniece, direktores vietniece audzināšanas darbā
16.01.2011.
PVĢ angļu valodas olimpiādes rezultāti
Šis laiks mūsu ģimnāzijā ir izaicinājumu, pašapliecināšanās un pārbaudījumu pilns. Olimpādes seko viena pēc otras. Pagājušo nedēļ, 13. janvārī, ģimnāzisti apliecināja sevi angļu valodas prasmju pielietojumā.
Pavisam piedalījās 36 skolēni, draudzīgi pa 12 no katra kursa. Gala rezultātā no 75 maksimāliem punktiem
1. vietu ieguva - Anita Kundziņa 3.A ar 65 punktiem un Raivis Pastars 2.D ar 64 punktiem.
2. vietu dala ar 62 punktiem - Artūrs Liepiņš 3.D un Kristaps Znotiņš 2.D
3. vieta - Jānim Kunakovam 3.D ar 60 punktiem
Atzinības ir ieguvuši: Ieva Gribuste 1.DK, Arina Lanska 3.HK, Diāna Arefjeva 1.A, Ilze Jakovļeva 2.D, Toms Kunakovs 2.C, Andris Barkevičs 2.C, Santa Ivdre 3.D

Šo piektdien, 21. janvārī, turēsim īkšķus par 1. un 2. vietas ieguvējiem, kuri startēs Reģionālajā Angļu valodas olimpiādē!
Vēlam viņiem Veiksmi!- Good Luck!
Antra Gertmane, angļu valodas skolotāja
15.01.2011.
Skolas ķīmijas olimpiādes rezultāti!
12. janvārī PVĢ notika Latvijas skolēnu 52. ķīmijas olimpiādes 1. posms. Uzaicinātie audzēkņi risināja uzdevumus, kurus sastādīja skolas olimpiādes rīcības komisija.
1. vieta K. Znotiņam (2.D), I. Lisovai (1.DK), E. Dūdai(1DK), I. Ivanānei (3.D) un L. Dreijerei (3.D)
2. vieta M. Rečai (1.DK), S. Plivdai (2.D), R. Pastaram(2D) un A. Liepiņam (3.D)
3. vieta R. Lavrenovai (1.DK), J.Pastaram (2.D),) un L. Vanagai(3.D)
Atzinība S. Ertei (1.DK), A. Jakovļevai (1.DK), E. Spiridonovai (1.DK), I.Stafeckai (1.DK), S. Ūzuliņai(1DK), S. Danilovam (1DK), I. Jakovļevai (2.D), G Kunakovam(2D),
A. Kundziņai (3.A), S. Luhmirinam (3D), J. Kunakovam (3D), I. Kuprei(3D).

Olimpiādes 2. posms notiks PVĢ 3.februārī.
Lai veicas!
Valentīna Pastare, ķīmijas skolotāja
14.01.2011.
10. janvārī Preiļu Valsts ģimnāzijā tika rīkots pasākums `Domā citādāk! Eksaktāk!`
10. janvārī Preiļu Valsts ģimnāzijā tika rīkots pasākums `Domā citādāk! Eksaktāk!` ar moto `Uzņēmējdarbība. Inovācijas. Vide`, kurā piedalījās Aglonas, Vārkavas un Preiļu novadu skolu 9. klašu skolēnu komandas dabaszinātņu un matemātikas skolotāju pavadībā. Kopā piedalījās 13 skolēnu komandas un 41 skolotājs.
Pasākums sākās ar muzikālu sveicienu, ko izpildīja Agris un Dairis. Pasākumu atklāja PVĢ direktore Ligita Pauniņa.
Skolēni un skolotāji piedalījās ekskursijās. Pirmā grupa - skolēni un viens skolotājs no katras skolas devās uz uzņēmumu SIA `Olūts` un Z/S `Jaunaudzes`. SIA `Olūts` valdes locekle, ZS `Jaunaudzes` īpašniece, SIA Latgales finanšu konsultāciju valdes priekšsēdētāja, biedrības `Savai skolai` valdes locekle Maruta Plivda kopā ar savu biznesa partneri Anatoliju Plivdu pastāstīja par uzņēmējdarbību Līčos.
Otrā grupa - skolotāji devās uz Biznesa inkubatoru, kuru vada Preiļu novada domes attīstības daļas konsultante (biznesa inovācijas), biedrības Preiļu NVO centra direktore Ineta Liepniece.
PVĢ audzēkņi, kuri paši viesojās Ventspils uzņēmumos, izklāstīja redzēto un dzirdēto par uzņēmējdarbību Ventspilī.
Radošājā darbnīcā `Mūsu uzņēmums` 9 klašu skolēni paši varēja darboties, dibinot savus uzņēmumus. Skolēni savam uzņēmumam deva nosaukumus, ar ko tie nodarbosies un kā gūs ienākumus. Izveidotos plakātus izvērtēja paši skolēni, vērtējot gan saturu, gan noformējumu. Vislabāko ideju autori bija Preiļu 1. pamatskolas 9.c klases komanda, Aglonas internātvidusskolas un Aglonas vidusskolas komandas.
Vēlāk skolēni devās uz sporta zāli, kur piedalījās stafetēs, kā arī labi atpūtās. Veiklākie izrādījās Vārkavas vidusskolas, Preiļu 1. pamatskolas 9.a klases komanda un Vārkavas pamatskolas komandas.
Skolotājiem notika seminārs, kurā projekta speciālistes Aira Kumerdanka un Ilze Gaile informēja par projekta aktualitātēm.
Pasākuma noslēgumā katrs dalībnieks saņēma sertifikātu par aktīvu līdzdalību pasākumā `Domā citādāk! Eksaktāk!` un labākie plakātu autori saņēma piemiņas balvas.
Paldies uzņēmējiem Marutai Plivdai un Anatolijam Plivdam par iespēju iepazīties ar uzņēmumiem, par interesanto stāstījumu un garšīgajiem āboliem. Īpašs paldies Preiļu Valsts ģimnāzijas direktorei Ligitai Pauniņai par sarūpētajām balvām.
Paldies visiem par interesanti pavadīto dienu.
Pasākuma fotogalerija
Projekta `Dabaszinātnes un matemātika` dalībniece Ieva Lisova
13.01.2011.
Sveicam Preiļu, Aglonas, Vārkavas, Riebiņu novadu apvienības bioloģijas olimpiādes 2. posma uzvarētājus!
1. vieta - Kristaps Znotiņš (2.D)
2. vieta - Līga Skutele (3.D)
3. vieta - Inga Zalāne (2.D)

Ineta Ivanova, direktores vietniece mācību darbā
10.01.2011.
61. fizikas olimpiādes 1. posma rezultāti!
Piektdien, 7. janvārī PVĢ notika Latvijas skolēnu 61. fizikas olimpiādes 1.posms. Uzaicinātajiem audzēkņiem bija jāveic tests un trīs uzdevumi, ko sastādīja skolas olimpiādes rīcības komisija. Vietu sadalījums ir sekojošs:
1. vieta K. Znotiņam (2.D), I. Lisovai (1.DK), J. Kunakovam (3.D) un L. Dreijerei (3.D)
2. vieta D. Staģeram (1.DF), E. Dūdai (1.DK), I. Gribonikai (3.D) un A. Liepiņam (3.D)
3. vieta I. Stafeckai (1.DK), A. Bricam (1.DF), S. Ertei (1.DK), G. Kunakovam (2.D), P. Ceplim (2.A) un G. Gribustam (2.D)
Atzinība E. Brencim (1.DF), K. Mironovai (1.DF), K. Plivdai (1.DF), L. Pastaram (1.DK), R. Toločkam (1.DF), A. Somam (1.DF), I. Jakovļevai (2.D), M. Ančevam (3.D), A. Kundziņai (3.A), K. Kokorevičam (2. D), I. Valainim (3.D) un M. Bogdanovam (3.D).

Darbs dara darītāju. Tātad vēl nopietni jāgatavojas olimpiādes 2. posmam, kas notiks PVĢ 28. janvārī.
Veiksmīgus startus vēl fizikas skolotājas Eleonora Bleive un Mārīte Lisova
23.12.2010.
2010./2011.m.g. 1. semestra noslēgums!
Tik balts un kluss…
Krīt zemei pāri mirdzošs zvaigžņu pakars
Un, siltām rokām skaudams zemes telpu,
Nāk senais, mīļais Ziemassvētku vakars.
					/V. Mora/
23. decembrī plkst.10.00 PVĢ aktu zālē notika 1. semestra noslēguma pasākums. Preiļu Valsts ģimnāzijas direktore atskatījās uz aizvadītā gada darbiem, veiksmēm, panākumiem un ar cerību lūkojās nākotnē. Kā jau Ziemassvētku priekšvakarā skanēja jaukās Ziemassvētku dziesmas, Ģimnāzistu parlaments bija sagatavojis arī savu priekšnesumu.
Šajā pasākumā tradicionāli tika apbalvoti labākie un čaklākie ģimnāzisti. Ģimnāzijas balvu par labākajiem sasniegumiem mācību darbā 1. kursā saņēma Ieva Lisova, 2. kursā – Kristaps Znotiņš un 3. kursā vislabāk šajā semestrī mācījās Inta Gribonika. Arī pārējie ģimnāzisti, kuru sekmes bija labas un teicamas, saņēma nelielas dāvanas.
Gada nogalē gribas novēlēt, lai Ziemassvētku brīnums dāvā visiem sirds siltumu, mīlestību un prieku! Gaišus, cerībām piepildītus, baltus Ziemassvētkus!
Fotogalerija
Ingūna Patmalniece, direktores vietniece audzināšanas darbā
22.12.2010.
2010./2011.m.g. 1. semestra noslēgums!
23. decembrī plkst.10.00 PVĢ aktu zālē 1. semestra noslēguma pasākums.
Ingūna Patmalniece, direktores vietniece audzināšanas darbā
22.12.2010.
Aizvadīta fizikas pēcpusdiena `Ceļojums pa eksakto labirintu`
Pirmdien, 20. decembrī pirmo kursu komandas tika aicinātas izstaigāt eksakto labirintu, kurā kā dominējošā - fizika.
Pasākumam pieteicās sešas komandas, no kurām ieradās piecas: `Kakrirmadzi` (1.B), `Aktīvie fiziķi` (1.DF), `Mazie voltmetri` (1.DK), `Jestrie elektroni` (1.DF) un `Magnēti` (1.A). Kā mājasdarbs - komandas devīze, īpaša komandas atpazīšanas zīme un kapteiņa sagatavots jautājums konkurentiem par un ap fizikas tēmu.
Ceļojumā tika iekļautas astoņas stacijas: `Fizikālais cirks`, `Bezsvara stāvoklis`,`Advokātu birojs`, `Nākotnes vīzija`, `Cietās mandeles`, `Burvju pilsēta`, `Erudītu stūrītis` un `Laika mašīna`. Maršruta galapunktā komandām bija dota iespēja izspēlēt `Daudzkārtņu duraku` un `Fizikālo domino`, bet kapteiņi tika aicināti atrādīt savus mājasdarbus un apliecināt zināšanas fizikas zinātnē.
Viszinošākie bija dabinieki. 1.vietu izcīnīja `Jestrie elektroni`, 2.vietā ierindojās `Aktīvie fiziķi`, bet 3. vietā - `Mazie voltmetri`.
Nominācijā `Veiklākie burbuļpūtēji` balvu saņēma `Jestrie elektroni`, kā `Stilīgākie fiziķi` tika atzīti `Magnēti`, bet labākās devīzes autori bija `Aktīvie fiziķi`.
Pasākums bija izdevies. Pateicamies 3.D fizikas profilam par aktīvu līdzdalību staciju vadīšanā un skolotājai Eleonorai Bleivei par idejas ģenerēšanu, bet vislielāko `PALDIES` sūtam mūsu atbalstītājiem - `Swedbank`, `Mana Aptieka`, t/c `Oga` un SIA `Salang P`. Iespaidīgais balvu fonds iepriecināja kā organizatorus, tā arī dalībniekus!
Vēlam visiem priecīgus Ziemassvētkus un veiksmīgu Jauno gadu! Lai interese par fiziku nemazinās!
Fotogalerija
Pasākuma organizatori: Inta Gribonika, Sanita Rusiņa, Ieva Ivanāne un Jānis Kunakovs (3.D)
22.12.2010.
Ziemassvētku ieskaņas koncerts
22. decembra vakarā notika mūzikas skolotājas Ilzes Rožinskas organizētasis Ziemassvētku ieskaņas koncerts.
Fotogalerija
22.12.2010.
Skolēnu mācību uzņēmumu tirdziņš
22. decembrī notika skolēnu mācību uzņēmumu tirdziņš.
Fotogalerija
21.12.2010.
Panākumi konkursā `Pašam savs dators!`
Sveicam Rīgas Tālmācības vidusskolas konkursa `Pašam savs dators!` uzvarētāju!
7. vieta - Ieva Lisova (1.DK) 1101 dalībnieku konkurencē.
Plašaka informācija www.uzdevumi.lv
Ineta Ivanova, direktores vietniece mācību darbā
20.12.2010.
22. decembrī plkst.18.00 dziedošie ģimnāzisti aicina uz Ziemassvēku ieskaņas koncertu

20.12.2010.
Panākumi vācu valodas konkursā `Gibt es einen Weihnachtsmann?`
Sveicam Daugavpils Universitātes vācu valodas un Vācijas novadmācības reģionālās tālākizglītības centra rīkotā konkursa skolēniem `Gibt es einen Weihnachtsmann?` uzvarētāju!
Ieva Gribuste (1.DK) ir starp 5 labākajiem - konkursā piedalījās 72 skolēni.
Ineta Ivanova, direktores vietniece mācību darbā
19.12.2010.
Sveicam Intu Griboniku (3.D.) ar augsto vietu eseju konkursā `Latvia 3.0`
Starptautiskais valodu uzņēmums `Skrivanek Baltic` izsludināja eseju konkursu angļu valodā `Latvia 3.0`, kas paredzēts 12. klases skolēniem. Eseju konkursa nosaukums `Latvia 3.0` ir aizgūts no `Web2.0` un `Web3.0`, kas apzīmē jaunas iespējas un pieejas tīmekļa lietošanā. Ikviens Latvijas skolēns varēja iesaistīties un paust savu redzējumu par nākotnes iespējām Latvijā – kāda būs Latvija nākotnē, kādi cilvēki tajā dzīvos, ko katrs no mums var darīt, lai dzīve mūsu Latvijā būtu labāka. Esejās jaunieši varēja iztēloties, kādas pārmaiņas sagaida Latviju tuvākajā nākotnē tehnoloģiju, politikas, ekonomikas, sabiedrības vai kultūras jomā, par iespējām, ko ikviens jaunietis var darīt, lai veidotu Latviju labāku.
Eseju konkursā mūsu ģimnāziju pārstāvēja 3.D kursa audzēkne Inta Gribonika. Konkursam bija iesūtīti darbi no visas Latvijas vidusskolām un arodskolām. 77 eseju konkursā Inta ieguva ļoti augsto 7. vietu! Apsveicam Intu ar lielisko sasniegumu, lepojamies un vēlam veiksmi arī citos konkursos!
Anna Verza, PVĢ angļu valodas skolotāja
18.12.2010.
Panākumi novadu apvienības vācu valodas olimpiādē!
Sveicam Preiļu, Līvānu, Riebiņu novadu apvienības 10. – 12. klašu vācu valodas olimpiādes uzvarētāju!
Atzinība - Ieva Gribuste (1.DK)
Ineta Ivanova, direktores vietniece mācību darbā
17.12.2010.
Tikšanās ar augstskolu pārstāvjiem
17. decembrī notika tikšanās ar augstskolu pārstāvjiem.
Fotogalerija
10.12.2010.
Nāk enģeļi ar zvaigžņu svecēm rokās un zemes tumsā savu gaismu nes ...
Tuvojas Ziemassvētki, laiks, kad sirdis mazliet izkūst svecīšu siltumā un piparkūkas ieskauj mājas ar savu burvību un apkārt lidinās baltie sniega enģeļi. Nāc un dāvā sirds siltumu un mīlestību arī citiem. Padari šos svētkus īpašus, kādam, kas to ļoti gaida.
Nāc uz labdarības koncertu `Uzdāvini man prieku` 19. decembrī
plkst. 11.00 Rimicānu KN,
plkst. 15.00 Stabulnieku KN un
plkst. 18.00 Preiļu Valsts ģimnāzijas svinību zālē!

Arī tu vari kļūt par dāvinātāju. Pēc koncerta būs iespēja nolikt zem eglītes dāvaniņas, kuras ar mūsu starpniecību tiks nogādātas pie bērniņiem ar īpašām vajadzībām.
Video (wmv)
Darīsim pasauli labāku!
PVĢ pasākuma fotogalerija
Zane Beča, 2.A kursa audzēkne
8.12.2010.
Nodarbība komandas veidošanā Ģimnāzistu parlamentam
2010. gada 26. novembrī, neilgi pirms pirmās svecītes iedegšanas Adventes vainagā, Preiļu Valsts ģimnāzijas audzēkņu parlamenta kolektīvs pulcējās visi kopā savās mājīgajās telpās, lai iepazītu viens otru vēl tuvāk, uzlabotu sadarbību un komunikāciju kolektīvā, pārbaudītu, cik ļoti viens otram uzticas, un vienkārši pabūtu kopā.
Aptuveni divu stundu laikā ģimnāzisti ne vien iepazina viens otru tuvāk, bet arī pārbaudīja komandas sadarbību, komunikāciju kolektīvā, kā arī spēju uzticēties viens otram un kopīgi pieņemt lēmumus. Tāpat ģimnāzisti arī nedaudz padomāja par PVĢ parlamenta nākotni, izmantojot Volta – Disneja metodi, proti, savus tuvākās nākotnes mērķus izanalizējot 3 fāzēs – visi reālās un nereālās idejas, ko parlamentārieši vēlas realizēt, uzdevumi, kas jāveic, lai to sasniegtu, un šķēršļi, kas jāpārvar un kas varētu traucēt.
Gandrīz divu stundu laikā ģimnāzijas parlamenta pārstāvji paspēja diezgan daudz – gan parunāties viens ar otru un uzzināt, ko viņi zina un ko nezina par saviem kolēģiem, gan uzspēlēt „Japāņu spēli” (kāpēc tāds nosaukums un kas tā par spēli – varat jautāt parlamentāriešiem!), gan uzbūvēt konstrukciju olas ripināšanai un ieskatīties tuvākajā nākotnē.
Visjautrāk gan gāja tieši brīžos, kad tika spēlētas spēles un aktivitātes. Protams, vislielākā jautrība PVĢ parlamenta telpās valdīja pasākuma noslēgumā, kad, pēc parlamentāriešu lūguma, tikai atkārtota aktivitāte, ar kuru pasākums tika noslēgts arī pagājušo gadu un kurā ģimnāzistiem bija iespēja izlādēties un izkliegties!
Lai arī šis laiks pagāja nemanot, tomēr ceru, ka tas PVĢ parlamentāriešiem ne tikai deva iespēju pabūt kopā un jautri pavadīt laiku, bet arī palīdzēja vienam otru labāk iepazīt, uzlabot sadarbību kolektīvā un palīdzēs arī turpmāk, visiem kopā strādājot un realizējot izvirzītos mērķus! Lai jums veicas un izdodas viss iecerētais!
Fotogalerija
Edīte Šņepste, PVĢ absolvente
2.12.2010.
Sveicināti jaukie, stilīgie ģimnāzisti un ģimnāzistes!
Taupi, ne laupi!
Laika posmā no 01.12.2010. - 30.05.2011. aicinu kopīgi veikt akciju `Taupi, ne laupi!`, kuras ietvaros mēs īpaši pievērsīsim uzmanību telpu apgaismojumam starpbrīžos.
Sekosim, lai apgaismojums telpās iegūtu romantisku nokrāsu – samazināsim elektoapgaismojuma izmantošanu klašu telpās starpbrīžos.
Cerams, tas dos labumu visiem!
Sanita Ūzuliņa 1.DK
30.11.2010.
Noslēdzies 2010. gada PVĢ dambretes turnīrs!
29. novembrī noslēdzās PVĢ dambretes turnīrs, kurā satikās labākie šīs spēles meistari. Turnīrā piedalījās 10 zēni un 8 meitenes. Konkurence un spriedze starp dalībniekiem bija ļoti liela.
Meiteņu grupā 3. vietu ieguva Evita Gribuška (3.A), 2. vietu ieguva Anna Veigule (2.D), 1.vietu ieguva Kristīne Vjakse (3.D).
Zēnu grupā cīņa bija ļoti saspringta. Godīgā cīņā 3. vietu ieguva Aleksandrs Jubels (3.D), 2. vietu ieguva Raivis Mainulis (3.A), 1. vietu ieguva Matīss Teilāns (2.B).
Jau 1. decembrī pirmo divu vietu ieguvēji gan meiteņu, gan zēnu grupā dosies uz novada sacensībām.
Vislielāko paldies vēlamies teikt mūsu sponsoriem SIA `ARKA PREIĻI`, Z/S `Mežlejas` un Marinai Mūrniecei.
Paldies visiem, kas piedalījās un turēsim īkšķus par mūsējiem, kuri piedalīsies novada sacensībās!
Fotogalerija
Raitis Stuburs (3.A), Ervīns Mūrnieks (3.A), turnīra organizatori
25.11.2010.
Jau otro nedēļu ģimnāzijā notiek dambretes turnīrs ...
Jau otro nedēļu ģimnāzijā notiek dambretes turnīrs, kurā satiekas labākie šīs spēles meistari. Ar turnīra palīdzību tiks noteikti spēlētāji, kuri piedalīsies rajona dambretes sacensībās. Šajās divās nedēļās tika izspēlētas apakšgrupu spēles un jau 29. novembrī notiks finālspēles.
Konkurence ir ļoti sīva, jo ģimnāzisti ir ļoti atjautīgi. Katrā spēlē ir jūtama spriedze un vēlme uzvarēt. Pirmo trīs vietu ieguvēji tiks apbalvoti ar diplomiem un balvām. Balvas sponsorē Z/S `Mežlejas` un SIA `ARKA PREIĻI`.
Ervīns Mūrnieks (3A) un Raitis Stuburs (3A), turnīra organizatori
23.11.2010.
Noslēdzies 2010. gada PVĢ basketbola turnīrs!
23. novembrī ir noslēdzies PVĢ basketbola turnīrs, kurā dalību ņēma 7 meiteņu un 11 zēnu komandas. Visi dalībnieki spēlēja ar prieku, aizstāvot gan savu,gan sava kursa godu. Puišu konkurencē labākais izrādījās 3.B kurss, izcīnot 1. vietu un aiz sevis atstājot 2.BC kursu (2.vieta) un 3.D kursu (3.vieta).
Visprasmīgākās un veiklākās bija 3.D kursa meitenes, iegūstot 1. vietu. 2. vietu izcīnīja 3.A kurss, bet 3. vietu - 1.B kursa meitenes. Tika apbalvoti arī individuālie spēlētaji šādās nominācijās: `Turnīra vērtīgākais spēlētājs` - Mārtiņš Šmuksts(3.B), Evita Gribuška(3.A); `Labākais trīspunktu ieguvējs spēlē` - Jānis Kunakovs(3.D), Sintija Madelāne(3.A); `Trīspunktu metienu konkursa uzvarētājs` - Aleksandrs Jubels(3.D),Sintija Ondzule(2.A); `Perspektīvākais 1. kursu spēlētājs` - Matīss Seilis (1.A), Katrīna Strode (1.B); `Labākais vidēji spēlē iegūto punktu skaits` - Mārtiņš Šmuksts(3.B), Iluta Urka (2.D).
Paldies visiem, kas piedalījās un aktīvi pavadīja savu laiku. Bet vislielākais atbalsts `Swedbank`, `Mana Aptieka` un SIA `Salang P`, kuri nežēloja līdzekļus balviņu sagādāšanā!
Fotogalerija
Turnīru organizatori:
Aleksandrs Jubels(3.D), Edgars Vanags(3.B), Sintija Usāne(3.HK) un Ilona Kupre(3.D)

22.11.2010.
Ģimnāzistu panākumi projektā `Tehniskās jaunrades dienas` Rēzeknē!
Projekts `Tehniskās jaunrades dienas` norisinās jau otro gadu ar mērķi rosināt sabiedrības, it sevišķi pamata un vidējās izglītības vecuma jaunatnes, interesi par inženierzinātnēm, kā arī attīstīt to teorētiskās zināšanas un prasmes robotikas, programmēšanas, ķīmijas, enerģētikas, fizikas tehnisko disciplīnu zinātņu jomās.
Projekts sevī ietver 5 Tehnisko jaunrades dienu pasākumus dažādās Latvijas pilsētās - Rīgā, Jelgavā, Valmierā, Rēzeknē, Liepājā. Pasākuma laikā jaunieši vecumā no 10 - 23 gadu vecumam, kas līdz šim nav bijuši iesaistīti tehniskās jaunrades aktivitātēs un ir izvēles priekšā par turpmāko izglītības virzienu, var pamēģināt piedalīties dažādās disciplīnās: `Energo stacija`, `Ķīmijas virtuve`, `Mehānikas praktikums`, `Programmēšanas labirints`, `Robotikas darbnīca`. Dalībnieki treneru vadībā izveido sacensību priekšmetus un ar tiem vēlāk piedalās sacensībās.
21. novembrī `Tehniskās jaunrades dienas` notika Rēzeknē, kur startēja arī Preiļu Valsts ģimnāzijas audzēkņi. Viņi piedalījās `Mehānikas praktikuma` un `Programmēšanas labirinta` disciplīnās un uzrādīja ļoti labus rezultātus.
Inta Gribonika (3.D) un Ervīns Patmalnieks (1.DF), strādājot komandā ar Austri Bogdanovu no Aglonas vsk., ieguva 1. vietu `Mehānikas praktikuma` disciplīnā, savukārt Sergejs Luhmirins (3.D) izcīnīja 1. vietu `Programmēšanas labirinta` disciplīnā.
Apsveicam!

Juris Erts, informātikas skolotājs
17.11.2010.
Valsts svētku koncerts `Latvijas likteņdziesmas`
16. novembrī plkst.13.30. notika Latvijas dzimšanas dienai veltīts koncerts `Latvijas likteņdziesmas`, kuru ar savu skanīgo dziedājumu ieskandināja PVĢ koris. Savukārt katrs kurss bija sagatavojis, viņaprāt, Latvijai nozīmīgu dziesmu. Izvēlētās koncerta dziesmas varētu sadalīt trijos blokos – latviešu tautasdziesmas par karavīriem, latviešu identitātes apliecinājuma dziesmas Padomju okupācijas laikā un, protams, Atmodas kustības dziesmas. Šis pasākums ir kārtējais apliecinājums tam, ka latviešu tautu stipru dara dziesmas spēks.
Fotogalerija
Ingūna Patmalniece, direktores vietniece audzināšanas darbā
13.11.2010.
Svētki tuvojas ...
Latvijas dzimšanas dienai veltītais koncerts `Latvijas likteņdziesmas` Preiļu Valsts ģimnāzijā notiks 16. novembrī plkst.13.30. Katrs kurss gatavo šim pasākumam, viņaprāt, nozīmīgu dziesmu Latvijas vēsturē.
Ingūna Patmalniece, direktores vietniece audzināšanas darbā
12.11.2010.
Tikšanās ar augstskolu pārstāvjiem
12. novembrī ģimnāzijas audzēkņiem bija iespēja uzzināt par divām Latvijas augstskolām – Latvijas Lauksaimniecības universitāti un Ekonomikas un kultūras augstskolu. Par LLU pastāstīja ģimnāzijas absolvente Agnese Broka, kura mācās LLU Ekonomikas fakultātes 2. kursā, savukārt no Ekonomikas un kultūras augstskolas bija ieradušies Pašpārvaldes pārstāvji, lai informētu par šīs privātskolas plašajām iespējām. Šīs tikšanās beigās tika piedāvāts arī nopietni nenopietns konkurss, lai pārbaudītu, cik vērīgi bija ģimnāzisti. Visuzmanīgākā klausītāja izrādījās Sintija Usāne no 3.HK kursa.
Ingūna Patmalniece, direktores vietniece audzināšanas darbā
11.11.2010.
Aprit 91.gadadiena kopš Bermonta armijas sakaušanas Rīgā
LETA. Pirms 91 gada, 1919.gada 11.novembrī, Rīgas iedzīvotāji un nesen izveidotās Latvijas armijas vienības sakāva Pāvela Bermonta un vācu ģenerāļa Rīdigera fon der Golca vadīto armiju, tāpēc par godu šim notikumam Latvijā tiek svinēta Lāčplēša diena.
1919.gada 8.oktobrī krievu pulkveža Pāvela Bermonta un vācu ģenerāļa Rīdigera fon der Golca vadītā 50 000 vīru armija sāka uzbrukumu Rīgai. Latvijas valdības rīcībā tobrīd bija tikai 544 virsnieki un 10 662 karavīri. Bermontieši ātri nonāca Daugavas kreisajā krastā, Latvijas armija atkāpās uz labo krastu un pacēla Daugavas tiltus.
Bermontiešu draudi Rīgai tās iedzīvotājos radīja milzīgu patriotismu, un uz ierakumiem Daugavmalā devās gan studenti, gan skolēni. Notikumu gaitu ietekmēja arī angļu un franču karakuģu ierašanās Daugavā, tie 15.oktobrī atklāja uguni uz Bolderāju un Daugavgrīvas cietoksni. Latviešu karavīriem radās iespēja pārcelties pāri Daugavai un ieņemt Daugavgrīvu un Bolderāju. 4.novembrī Rīgas 6.kājnieku pulks ieņēma Anniņmuižu un Bolderāju, 9.novembrī tika atbrīvots Zasulauks.
1919.gada 11.novembra rītā bermontieši bija izdzīti no Pārdaugavas. Rīga bija atbrīvota. Sāka zvanīt baznīcu zvani, sajūsminātie rīdzinieki pulcējās ielās.
1919.gada 11.novembrī tika nodibināts Lāčplēša Kara ordenis ar devīzi `Par Latviju`, un 11.novembris tika pasludināts par Lāčplēša dienu.
Cīņās ar bermontiešiem Latvijas armija zaudēja 57 virsniekus un 686 karavīrus.
Tāpat liela nozīme Bermontiādes laikā bija ziņu aģentūrai LETA jeb tajā laikā tā dēvētā `Latopress` biroja darbam, jo laikā, kad vairākus mēnešus ilga uzbrukumi Rīgai, `Latopress` darbinieki ne tikai sniedza informāciju vietējai presei, bet arī paši aktīvi iesaistījās pilsētas aizstāvēšanas kaujās.
Bermontiāde preses birojā sākās ar 1919.gada 9.oktobra rītā saņemto valdības rīkojumu gatavoties darba turpināšanai ārpus Rīgas un pārcelties uz Cēsīm, uz kurieni tika aizsūtīta lielākā daļa darbinieku. Rīgā palika darboties Edmunds Freivalds un Rihards Bērziņš, jo viņu uzdevums bija saņemt ziņas no Latvijas armijas galvenā štāba un telefoniski nodot tās tālāk uz Cēsīm, lai ziņas caur Tallinu varētu izplatīt tālāk. Bermontiādes laikā Rīgā `Latopress` piecu līdz sešu cilvēku sastāvā nodrošināja visas ziņu aģentūras funkcijas, informējot vietējo presi par vietējiem un ārzemju notikumiem un ārzemes - par situāciju Latvijā.
Tā kā telefonsakari bija traucēti, preses birojs ziņas sniedza vietējiem medijiem, kuri savās slejās nepārtraukti atgādināja: `Latvijas preses birojs turpina darboties un informē!` Biroja atrašanās vieta līdz Bermontiādei bija Vaļņu ielā 20 (uz Kaļķu un Vaļņu ielas stūra), pēc tam - `Brīvās Zemes` redakcijā Elizabetes ielā 14, vēlāk apšaudēm mazāk pakļauta vieta izrādījās 8.pamatskolas telpas. Tomēr no apšaudēm nebija pasargāti visi `Latopress` darbinieki, jo kritušo vidū bija arī angļu valodas referente Elza Žiglēvica, kura tika nāvējoši ievainota 1919.gada 10.oktobrī, kad karavīriem piegādāja ēdienu.
Nacionālās ziņu aģentūras LETA informācija
08.11.2010.
Comenius projekta tikšanās Preiļu Valsts ģimnāzijā (02.11.2010. - 06.11.2010.)
Šoruden Preiļu Valsts ģimnāzija bija dažādu valodu, kultūru un paražu pieskandināta, jo no 02.11.2010 - 06.11.2010 pie mums norisinājās Comenius daudzpusējās skolu partnerības projekta „Mūsu senču reģionālais kultūrvēsturiskais mantojums” pirmā tikšanās, kuru koordinēja PVĢ angļu valodas skolotāja Anna Verza. Preiļu Valsts ģimnāzijai šis ir jau otrais Comenius projekts pēc kārtas.
Preiļos bija ieradušies 17 skolēni un 11 skolotāji no Skotijas, Vācijas, Itālijas un Grieķijas, viņi bija sagatavojuši prezentācijas un iepazīstināja projekta dalībniekus ar savu senču kultūrvēsturisko mantojumu. Ārzemju viesi Latvijā ieradās jau 30. oktobrī un trīs dienas pavadīja Rīgā. PVĢ projekta dalībnieki pirmo reizi iepazinās ar jaunajiem draugiem 2. novembrī Rīgā. Vēlāk visi kopīgi apmeklēja Brīvdabas muzeju, kur guva priekšstatu par seno latviešu dzīvesveidu. Pēc ekskursijas izsalkumu remdējām atpūtas centrā „Lido”. Skolēni un skolotāji Preiļos ieradās vakarā, kur viņus sagaidīja pārējie projekta dalībnieki un viesģimenes.
Nākošajā rītā notika konferences atklāšana, kuru atklāja PVĢ direktore Ligita Pauniņa, konferences atklāšanā piedalījās arī bijušais PVĢ direktors Jānis Eglītis. Projekta dalībnieki demonstrēja savas skolas, valsts un tēmas prezentācijas. Viesi bija patīkami pārsteigti par ģimnāzijas dejotāju veiklību un dziedātāju skanīgajām balsīm. Vēlāk visi kopīgi devās apskatīt ģimnāziju un spēlēja iepazīšanās spēles. Turpinājumā sekoja ekskursija pa Preiļiem, kuras ietvaros ciemiņi viesojās Preiļu novada domē, viesu namā „Pie Pliča”, Mūzikas un mākslas skolā, skolotājas Mariannas Abrickas vadībā viņiem bija iespēja parādīt arī savu talantu, zīmējot latviešu ornamentus uz glāzēm. Iestājoties krēslai, projekta dalībnieki devās uz kapliču, kur viņus ar spoku stāstiem baidīja Aleksandrs Čerņavskis. Pēc tam skolēni atgriezās viesģimenēs, lai vēlāk atkal visi tiktos vakarā, neoficiālā gaisotnē, un apspriestu savus iespaidus par pirmo konferences dienu.
4. novembrī ārzemju viesiem bija iespēja iepazīt Latgales kultūrvēsturisko mantojumu no praktiskās puses. Projekta dalībnieki devās ekskursijā pie keramiķa Pētera Gailuma, piedalījās keramikas darbnīcā un cepļa izņemšanā, kā arī iegādājās keramiķa darbus. Pēc tam apmeklēja Ludzas Amatniecības centru un ieturēja īstu latgaļu maltīti...
Nākošajā dienā, visiem bija iespēja pašiem praktiski darboties Bērnu un jauniešu centrā, aužot un meistarojot rotaļlietas... Tika apmeklēta arī Preiļu Galvenā bibliotēka un Leļļu muzejs. Īpaši emocijām bagāts pasākums bija pārģērbšanās par prinčiem un princesēm. No sākuma bija daži kautrīgi skolēni, bet redzot to, cik jautri iet pārējiem, arī viņi izmantoja šo iespēju. Lai labāk izprastu jauno draugu dzīves ritmu un uzskatus, dienas turpinājumā jaunieši diskutēja par jauniešu dzīvi katrā no projekta dalībvalstīm.Vakarā konferences noslēgumā projekta dalībnieki saņēma sertifikātus, tālāk sekoja uzrunas, pateicības vārdi un, protams, latvju danču apgūšana kopā ar ģimnāzijas folkloras kopu „Rūtoj”.Vakara gaitā, arī jaunieši no Skotijas iemācīja dažas skotu tautas melodijas.
Agrā 6. novembra rītā visi devās uz Rīgu, lai pavadītu draugus mājup, bet šķiršanās nav uz ilgu laiku, jo nākošā gada aprīlī Vācijas pilsētā Lērē (Lehre) notiks projekta 2. konference, kurā skolēni atkal tiksies, lai turpinātu iepazīt savas valsts kultūrvēsturisko mantojumu un uzzinātu arī par citu valstu kultūru un vēsturi. No PVĢ uz Vāciju dosies 5 skolēni un projekta koordinatore A.Verza.
Liels paldies visiem, kas darbojas šajā projektā, PVĢ skolēniem un skolotājiem par sapratni, PVĢ vadībai, projekta darba grupai par atbalstu un viesģimenēm par sadarbību un laipno uzņemšanu!
Fotogalerija
Patrīcija Bindare
Preiļu Valsts ģimnāzijas Comenius projekta dalībniece
Anna Verza
Projekta koordinatore

7.11.2010.
Comenius projekts turpinās ...
4. novembrī projekta dalībnieki devās ekskursijā pa Latgali. Viņi apmeklēja pazīstamo keramiķi Pēteri Gailumu un piedalījās krāsns izņemšanas svētkos. Tālāk viesi brauca uz Ludzu, kur iepazinās ar Ludzas Amatniecības centra darbību.
5. novembrī projekta dalībnieki apmeklēja Preiļu novada bērnu un jauniešu centru, kur paši varēja ievingrināt roku aušanā un filcēšanā. Ciemiņi tika iepazīstināti ar Preiļu novada Galveno bibliotēku, kā arī Leļļu galeriju. Vakarā visi pulcējās uz projekta noslēgumu, kur folkloras kopa `Rūtoj` visus lustīgi izdancināja.
6. novembrī projekta pirmā konference noslēgsies, bet visi tiksies atkal aprīlī Vācijā.
Ingūna Patmalniece, direktores vietniece audzināšanas darbā
4.11.2010.
COMENIUS projekta norise Preiļos
2. novembrī Comenius daudzpusējās skolu partnerības projekta `Mūsu senču reģionālais kultūrvēsturiskais mantojums` (Our Forefathers’ Regional Cultural and Historical Heritage) ietvaros Preiļu Valsts ģimnāzijā ieradās darba grupas no Vācijas, Skotijas, Itālijas un Grieķijas. Mūsu skolā viesojas 16 jaunieši un 12 pedagogi no iepriekšminētajām valstīm.
3. novembrī notika projekta konferences atklāšana, kurā valstu pārstāvji prezentēja savu skolu un iecerēto projekta tēmu, PVĢ audzēkņi sniedza nelielu koncertu viesiem. Trešdienas pēcpusdienā projekta dalībnieki iepazinās ar Preiļu pilsētu, apmeklēja Preiļu novada domi, Preiļu novada Lietišķās mākslas un vēstures muzeju, kā arī aktīvi darbojās Preiļu novada Mūzikas un mākslas skolā.
Ingūna Patmalniece, direktores vietniece audzināšanas darbā
3.11.2010.
Starptautiskais skolēnu IT konkurss Bebrs 2010!
4. novembrī no plkst. 13:00 līdz 18:00 drīkst piedalīties 15 - 16 gadus jauni jaunieši starptautiskajā skolēnu IT konkursā BEBRS'2010!
Exe datne lejupielādējama šeit:
http://www.beaver.lv/Bebrs_IE.exe
Šī datne jāsaglabā uz dalībnieku datoru darba virsmām un sākot no plkst. 13:00, to darbinot, varēs pieslēgties konkursa testēšanas videi.
Atgādinājums:
1) pieslēgšanās notiek ar pārlūkprogrammu MS Internet Explorer;
2) skolēniem drīkst būt tikai papīrs un rakstāmpiederumi;
3) citu lietotņu atvēršanas gadījumā dalībnieks tiek atslēgts no testēšanas vides;
4) konkursa pildīšanas laiks ir 45 minūtes (skaitītājs ekrānā rādīs atlikušo laiku);
5) vienu uzdevumu drīkst pildīt vairākkārt atvēlētajā laikā, sistēma saglabās pēdējo;
6) nepareizas atbildes gadījumā tiks atņemta 1/4 no atbilstošā uzdevuma punktu skaita;
7) ja rodas īslaicīgs interneta pieslēguma pārrāvums, ik pēc brīža jānospiež taustiņš F5;
Lai mums izdodas un skolēniem labs noskaņojums!
Ar cieņu Elma Rudzīte, SSITK BEBRS'09/10 koordinatore Latvijā
07.10.2010.
`Iepazīsimies vakars` ģimnāzijā
6. oktobrī PVĢ norisinājās pirmo kursu iesvētības. Divu stundu garumā 2. kursiem bija iespēja iemācīt viņiem kaut ko jaunu un arī mazliet pirmkursniekus pārbaudīt. Pirmo kursu audzēkņiem sevi bija jāpierāda dažādos veiklības un atjautības uzdevumos, jāpārvar grūtības un jāpierāda sava kursa vienotība. Katram kursam bija jāiziet 4 posmi, no kuriem neviens nebija viegls un prasīja daudz pūļu, bet visi veiksmīgi tika galā ar pārbaudījumiem.
Pēc iesvētībam, vakarā, sekoja `Iepazīsimies` pasākums, kur gan 1. kursiem, gan 3. kursiem vajadzēja sevi prezentēt, iejūtoties kādā no partiju lomām, lai tiktu Ģimnāzijas Saeimā! Pie mums viesojās partijas `Vienaldzība`, `Zilo un Zvejnieku savienība`, `Pēdējā elpa`, `Balerīnu partija` u.c. Priekšnesumi bija atraktīvi un humora pilni.
Pasākuma noslēgumā 1. kursu audzēkņi svinīgi nodeva zvērestu un kļuva par pilntiesīgiem ģimnāzistiem!
Fotogalerija
Zane Beča, 2.A kursa audzēkne
5.10.2010.
Sveiks, skolēn!
Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Studentu parlaments sadarbībā ar RTU fakultāšu studentu pašpārvaldēm aicina visus Latvijas vidusskolēnus piedalīties projektā `Studentam pa pēdām`.
Tu varēsi ieskatīties studenta ikdienā – apmeklēt lekcijas, piedalīties laboratorijas darbos, ārpus studiju aktivitātēs – to visu varēs iepazīt realitātē! Tev būs iespēja vienu dienu pavadīt kopā ar izvēlētās fakultātes (studiju programmas) studentu, kuram varēsi uzdot visus sev interesējošos jautājumus.
`Studentam pa pēdām` norisināsies 2010. gada 25. – 27. oktobrim.
Lai pieteiktos projektam, Tev jāreģistrējas RTU elektroniskajā vidē ORTUS www.nacstudet.lv un jāaizpilda elektroniskā pieteikuma anketa sadaļā Sākums/ Saites/ Studentam pa pēdām.
Savu pieteikumu Tu vari iesniegt līdz 11. oktobrim.
RTU Studentu parlaments piedāvā jau rudenī uzzināt visu par studiju iespējām Rīgas Tehniskajā universitātē.
RTU Studentu parlaments, http://www.rtusp.lv , skype: RTU.SP
Papildus informācija: Gunita Kuļikovska, projekta `Studentam pa pēdām` vadītāja
e-pasts: gunita.kulikovska@rtusp.lv, mob.t. 27896216

4.10.2010.
Svētki skolotājiem
1. oktobris sākās ar svinīgo līniju, kurā trešo kursu audzēkņi paziņoja, ka skolotājiem šajā dienā būs citādāks darba grafiks. Ģimnāzijas direktores lomā iejutās Laura Dreijere (3.D), bet viņas vietnieks bija Ilmārs Valainis (3.D).
Visi klātesošie tika iepazīstināti ar jauno pedagogu sastāvu, kuri uzreiz pēc līnijas devās vadīt stundas 1. un 2. kursu audzēkņiem. Savukārt skolotājiem bija iespēja noskatīties nelielu koncertu, piedalīties fotosesijā, iejusties skolēnu lomā, atbildot uz dažādiem jautājumiem un par to nopelnot saldo balvu. Noslēgumā katrs skolotājs saņēma fotogrāfiju no iepriekšminētās fotosesijas, sertifikātu par piedalīšanos Pašpārvaldes dienā, kā arī treškursnieku sarūpēto kliņģeri.
Paldies trešo kursu audzēkņiem par jaukajiem svētkiem skolotājiem!
Fotogalerija
Ingūna Patmalniece, direktores vietniece audzināšanas darbā
3.10.2010.
29. septembrī `Rūtoj` svin Miķeļdienu Stirnienē
Miķeļdienā tiek svinēti rudens saulgrieži, jo saule pagriežas uz ziemas pusi. Lauku cilvēkiem tas ir svarīgs pieturas punkts- norimst darba rosība uz lauka, visi lielie darbi ir padarīti, var izvērtēt ražas bagātību. Agrāk šajā dienā tika rīkoti tirgi, kuros tika pārdoti lauku labumi- augļi, dārzeņi, lopi. Tirgū cilvēki ne tikai pirka un pārdeva, bet arī satikās, izklaidējās.
Mēs esam priecīgi un gandarīti, ka saņēmām ielūgumu Miķeļdienu svinēt Stirnienē. Dziedājām rudens laika dziesmas, minējām mīklas, spēlējām spēles, dancojām kopā ar Stirnienes pamatskolas skolēniem un skolotājiem.
Fotogalerija
Ilze Rožinska, folkloras kopas vadītāja
1.10.2010.
2010. gada PVĢ izturības skrējiena rezultāti!
Lietainajā un visai drūmajā 28. septembra dienā Preiļu parkā notika ikgadējais PVĢ izturības skrējiens.
Ģimnāzisti, neskatoties uz lietu un dubļiem, aktīvi piedalījās krosā. Kā ātrākās
1. kursu meitenes 2000m distancē tika atzītas: 3. vieta Sintija Erte 1.DK, 2.v. Elīna Dūda 1.DK, 1.v. Ingrīda Kivleniece 1.A;
ātrākie 1.kursu zēni: 3.v. Atis Ivanovs 1.DK, 2.v. Atis Soms 1.DF, 1.v. Guntis Veigulis 1.DF;
ātrākās 2. kursu meitenes: 3.v. Aija Pastare 2.C, 2.v. Anna Kivleniece 2.B, 1.v. Laine Pudule 2.c;
ātrākie 2. kursu zēni: 3.v. Matīss Teilāns 2.B, 2.v. Jānis Kampāns 2.B, 1.v. Toms Kunakovs 2.C,
3.kursu ātrākās meitenes: 3.v. Kristīne Skaba 3.B, 2.v. Inta Gribonika 3.D, 1.v. Ilona Kupre 3.D,
ātrākie 3. kursu zēni: 3.v. Juris Logins 3.A, 2.v. Aleksandrs Jubels 3.D, 1.v. Mārtiņš Bogdanovs 3.D.
Ātrākā ģimnāziste ir Ilona Kupre 3.D, bet ātrākais ģimnāzists ir Toms Kunakovs 2.C. Apsveicam uzvarētājus!
Liels paldies mūsu sponsoriem: Swedbank, SEB banka, Zvaigzne ABC, `Mana Aptieka`, Salang-P, Paula3.
Krosa organizatores: Valērija, Katrīna, Santa
27.09.2010.
`Rūtoj` piedalās Starptautiskajos folkloras svētkos - skatē `Rudynōji 2010`
Katru gadu septembra beigās, tuvojoties Miķeļdienai, Līvānos notiek Starptautiskais folkloras festivāls `Rudynōji`, šogad- jau vienpadsmito reizi. Folkloras kopa `Rūtoj` šajā festivālā piedalās jau kopš 2003.gada.
25. septembra pēcpusdienā festivāla dalībnieki pulcējās Jaunsilavu pamatskolas pagalmā, lai izzinātu maizes gudrības Vijas Ancānes vadībā, piedalītos sviesta kulšanā, klausītos zāļu sievas gudrības, iemēģinātu roku pīšanas mākslā. Katrai kopai bija sevi jāprezentē ar tai raksturīgāko dziesmu vai danci.
Vakara koncerts - skate norisinājās Līvānu kultūras namā. Kā katru reizi, arī šoreiz pasākuma dalībniekus patīkami pārsteidza kultūras nama mākslinieki ar oriģinālo un latviskajiem svētkiem piemēroto zāles noformējumu. Koncertā piedalījās 18 folkloras kopas, mēs uzstājāmies kā pēdējie, jau tuvu pusnaktij, bet vēl gana enerģiski un žirgti pēc garās dienas.
Visu koncertu vēroja žūrija - tautas mākslas centra darbinieki, kuru mērķis bija izvērtēt folkloras kopu, etnogrāfisko ansambļu un citu izpildītāju māksliniecisko un organizatorisko līmeni dalībai pasākumos `Novadu dienas Rīgā` 2011. gada pavasarī. Skates vērtējumu katrai folkloras kopai žūrija atsūtīs rakstveidā, analizējot uzstāšanās kritērijus.
`Rūtoj` sastāvs šogad ir atjaunojies. Esam gandarīti par paveikto nepilna mēneša laikā, lai sekmīgi piedalītos skatē. Paldies sakām Martai un Ligitai, kuras atrada laiku, lai būtu kopā ar `Rūtoj`.
Fotogalerija
Ilze Rožinska, folkloras kopas vadītāja
26.09.2010.
Skolēnu apmaiņas projekts ar Holandi
Mūsu ģimnāzija sāk skolēnu apmaiņas projektu ar Merletkoledžu Holandē. Projektā kopumā piedalās 7 skolas: no Basku zemes un Valensijas Spānijā, Itālijas, Čehijas, Holandes, Igaunijas un Latvijas. Igaunija un mēs projektā esam jaunpienācēji, kā skolas no Ziemeļeiropas. No 16. - 22. oktobrim koledžas vecāko klašu audzēkņi dodas uz visām skolēnu apmaiņas projekta skolām un, darba grupās kopā ar vietējo skolu audzēkņiem, apgūst jaunas iemaņas un prasmes. Katra skola izvēlas savu tēmu, piem., basku tradicionālie sporta veidi, Toskānas virtuve, tradicionālie rokraksti utt. Tad Skolēnu apmaiņas nedēļas ietvaros no 19. - 25. martam visu skolu jaunieši tiekas Holandē un darba grupās jauniegūtās prasmes māca koledžas jaunāko klašu 12 - 13 gadus veciem skolēniem.
Projekta ietvaros ģimnāzijā ieradīsies 11 holandiešu puiši un tikai 5 meitenes, mūsu ģimnāzijā gan meitenes ir aktīvākas. Kā visos projektos, arī šajā jaunieši dzīvos viesģimenēs.
Paldies visiem, kuri atbalsta mūsu vēlmi piedalīties apmaiņas projektā un viesģimenēm.
Fotogalerija
Anna Verza, projekta koordinatore
25.09.2010.
Tuvojas zinātniski pētniecisko un projekta darbu laiks!
24. septembrī, kad ģimnāzisti jau bija devušies mājās, skolotāji piedalījās seminārā, kura tēma bija `Skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības vadīšana`; to vadīja Daugavpils Valsts ģimnāzijas pedagoģe Olga Grišāne.
Tāpat kā katru gadu PVĢ 2. kursu ģimnāzisti arī šogad izstrādās zinātniski pētnieciskos darbus, kuru vadīšanā būs iesaistīti visi ģimnāzijas skolotāji, tādēļ apzināt citu skolu kolēģu pieredzi, rast atbildes uz neskaidriem jautājumiem, pārliecināties par pašu paveiktā lietderīgumu bija ļoti svarīgi.
Tika runāts par zinātniski pētnieciskā darba uzbūvi, pētniecības metodēm, vērtēšanas kritērijiem, tipiskākajām kļūdām.
Semināra laikā tika apskatīts pētnieciskās darbības nozīmīgums – tā dod pozitīvu skatījumu uz mācībām, vairs neuzskatot mācīšanos kā haotisku informācijas uzkrāšanu, bet gan kā tās kritisku pārstrādi.
Tādēļ, cienījamie ģimnāzisti, balstoties uz savām interesēm, sadarbojoties ar skolotājiem, meklējiet interesantas, aktuālas, nozīmīgas tēmas, veiciet pētījumus, lai pilveidotu paši savu mācīšanās pieredzi. Tuvākajā laikā visi tiks iepazīstinātiar zinātniski pētniecisko un projekta darbu tēmām, ko piedāvā pedagogi, taču mums ir svarīgs arī jūsu viedoklis, jo jums ir idejas, novatoriski risinājumi dažādiem jautājumiem, savs skatījums uz lietām un notikumiem. Aicinām ne tikai 2. kursu, bet visus ģimnāzistus, vērsties ar saviem priekšlikumiem par pētījumu tēmām, pie ģimnāzijas skolotājiem, kursu audzinātājiem, pie attiecīgās jomas speciālistiem ārpus skolas. Lai izdodas!
Anita Lazdāne, PVĢ izglītības metodiķe
24.09.2010.
Izturības skrējiens – 2010!
Sveiks, ģimnāzist!
Tu esi aicināts piedalīties `Izturības skrējienā - 2010`, kas notiks šī gada 28. septembrī Preiļu parka estrādē. Noskaidrosim ātrākos skrējējus starp kursiem, kā arī ātrāko meiteni un zēnu, kas tiks pie īpašās balvas! Tiks apbalvoti 1. - 3. vietas ieguvēji, meiteņu un zēnu grupā, katrā kursu grupā, tāpēc mums ir jāpateicas mūsu atbalstītājiem – `Swedbanka` ,`SEB Banka`, `Mana aptieka`, `Salang-P`, `Zvaigzne ABC`!
Veiksmi skrējienā un lai labs garastāvoklis!
Valērija Maļuhina, Santa Kluša, Katrīna Urtāne, projekta vadītājas
23.09.2010.
Ģimnāzistu parlaments turpina darbu
Neilgi pēc jaunā mācību gada uzsākšanas savu darbu sāk arī PVĢ parlaments. Kopā 12 ģimnāzisti, katra kursa pārstāvji, aktīvi ņems dalību, paudīs savas domas un idejas.
Šogad parlamentā darbosies: Edgars Piskunovs( 1.DK), Ervīns Patmalnieks(1.DF), Baiba Upeniece(1.B), Jānis Ziemelis(1.A), Tatjana Krotova(2.C), Anna Kivleniece(2.B), Zane Beča(2.A), Sintija Logina (2.D), Kristīne Vjakse(3.D), Naira Anfimova(3.B), Sintija Usāne(3.HK), Linda Sapegina(3.A).
Pirmā parlamenta sapulce notika 22.09.10, kurā balsojuma rezultātā par jauno PVĢ parlamenta priekšsēdētāju tika ievēlēta Zane Beča (2.A), bet par priekšsēdētāja vietnieci- Linda Sapegina (3.A).
Visi dalībnieki ir enerģijas un apņēmības pilni, aizrautīgi dalījās ar savām iecerēm un jau drīzumā cer tās īstenot. Novēlēsim veiksmi jaunajam PVĢ parlamentam, lai nekad neizsīkst idejas un nezūd vēlme darboties ģimnāzijas labā!
Sintija Usāne(3.HK), Ģimnāzistu parlamenta pārstāve
22.09.2010.
Jauni starptautiskie projekti ģimnāzijā
Noslēdzies mūsu ģimnāzijas Comenius skolu partnerības projekts ”Eiropas jauniešu forums”, kurš darbojās no 2008.gada 1.augusta līdz 2010.gada 31.jūlijam.Projektā piedalījās skolas no Anglijas, Vācijas un Latvijas.
Bet, ņemot vērā lielo projekta popularitāti un skolēnu interesi, janvārī uzrakstīju jaunu Comenius projekta pieteikumu. Pieteikums projektu konkursā saņēma ļoti augstu vērtējumu -97,5 punkti no 100 iespējamiem un ieguva ES finansējumu. Jaunā projekta nosaukums „Mūsu senču reģionālais kultūrvēsturiskais mantojums”, tajā darbosies 5 valstu skolas no Skotijas, Vācijas, Itālijas, Grieķijas un Latvijas. Skolēni pētīs savas valsts kultūrvēsturisko mantojumu, īpaši uzsverot sava reģiona identitāti. Vācijas skolēni pētīs vēsturi, Itālija-mākslinieciskais mantojums (gravējumi akmenī, viduslaiku arhitektūra, metālapstrāde), Grieķija-vēsture un māksla, Skotija - senie gēlu vietvārdi un to nozīme. Mēs - senie latgaļu arodi un prasmes un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana Latgalē. Projekts būs ļoti radošs un daudzpusīgs.
Mēs atkal esam visa starptautiskā projekta koordinatori jau otrajam Comenius projektam pēc kārtas, tāpēc no 2. - 6. novembrim organizēsim pirmo projekta konferenci ģimnāzijā. Projekta ietvaros ģimnāzijā ieradīsies 11 skolotāji un 16 skolēni no visām partnerības skolām. Atšķirībā no iepriekšējā Comenius projekta, kuram bija projekta sagatavošanas vizīte Vācijā, jaunā projekta partneri viens otru ieraudzīs tikai Latvijā, tāpēc tikšanās ģimnāzijā būs ļoti īpaša.
Pirmo reizi ģimnāzijas vēsturē sāk darboties skolēnu apmaiņas projekts ar Holandi, projekta ietvaros no 16. - 22. oktobrim ģimnāzijā ciemosies 16 jaunieši un 2 skolotāji no Holandes. Projekta darbnīcas vadīs mūzikas skolotāja Ilze Rožinska.
Pirmais semestris mums būs ciemiņu uzņemšanas laiks, bet otrajā semestrī sāksies ģimnāzijas skolēnu un skolotāju ārzemju braucieni. Februārī plānota Comenius projekta konference Vācijā, martā - apmaiņas brauciens uz Holandi un aprīlī -Comenius konference Grieķijā.
Jauku un interesantu starptautisko sadarbību!
Vairāk par Preiļu Valsts ģimnāzijas projektiem skatīt PVĢ mājaslapas sadaļā `Skolas projekti`
Projektu koordinatore Anna Verza
21.09.2010.
`Draudzīgā aicinājuma balva` ir noslēgusies - PVĢ pilsētu skolu grupā ierindojas 4. vietā valstī!
1935. gadā Latvijas skolās tika iedibināta akcija `Draudzīgais aicinājums`. Tās laikā katrs bija aicināts atcerēties savu kādreizējo skolu un dāvināt grāmatas, mākslas priekšmetus, ziedot līdzekļus skolu fondiem. 1994. gadā tradīcija tika atjaunota un nodibināts `Draudzīgā aicinājuma fonds`, kurš 2000. gadā iedibināja ceļojošo `Draudzīgā aicinājuma balvu` skolām par sasniegumiem iepriekšējā mācību gadā. Šī balva tika veidota kā ceļojošā balva desmit gadu garumā, un šogad 20. septembrī balvas savā īpašumā saņēma tās skolas, kas šo desmit gadu laikā balvu izcīnījušas vairākkārt.
Arī Preiļu Valsts ģimnāzija visus šos desmit gadus savā skolu kategorijā uzrādīja labus rezultātus un noslēgumā ieguva gandarījuma balvu `Globuss` (4. vieta), kas ir apliecinājums lielajam skolotāju un ģimnāzistu darbam!
Vairāk par Draudzīgā aicinājuma balvu lasiet www.konkurss.lv
Pasākuma rīkotāji, kopā ar atbalstītājiem `Nordea` banku un reklāmas aģentūru `Airport` nodrošina video ierakstu, kuru var apskatīt interneta vietnē www.nordea.lv/draudzigaisaicinajums .
Ingūna Patmalniece, direktores vietniece audzināšanas darbā
20.09.2010.
20. septembrī PVĢ Nacionālajā operā saņēma `Draudzīgā aicinājuma balvu`!
Zinot to, ka vietu skaits pasākuma norises vietā, Latvijas Nacionālajā operā ir ierobežots, tad pasākuma rīkotāji, kopā ar atbalstītājiem `Nordea` banku un reklāmas aģentūru `Airport` nodrošina video ierakstu, kuru varēs apskatīt interneta vietnē www.nordea.lv/draudzigaisaicinajums .
Tā ir iespēja noskatīties, kā skolas pārstāvji saņem `Draudzīgā Aicinājuma Balvu`.
Vairāk par Draudzīgā aicinājuma balvu lasiet www.konkurss.lv
Ieva Stūre, Draudzīgā aicinājuma balva
16.09.2010.
Tūrisma diena ģimnāzijā
15. septembrī, spītējot ne īpaši labajam laikam, notika tradicionālā Tūrisma diena. Ģimnāzijas audzēkņi, skolotāji devās uz `Burtiem`, lai interesanti, atraktīvi, sportiski pavadītu šo dienu. Komandas no katra kursa startēja Veiklības stafetē un Tūrisma trasē, kura šogad bija diezgan sarežģīta.
Veiklības stafetē 1. vietu ieguva 3.B kurss, 2.vieta – 2.A kursam, 3.vieta – 3.A, bet atzinību izcīnīja 3.D. Šogad Veiklības stafetē startēja arī atraktīvā un sportiskā skolotāju komanda, kuras sastāvā bija Aina Leikuce, Anita Lazdāne, Katrīna Tarasova, Juris Erts, Ivars Pakers un Feoktists Pušņakovs.
Savukārt Tūrisma trasē veiklākie un ātrākie, iegūstot 1.vietu, bija 3.D, 2.vieta – 3.HK, 3.vieta – 3.B, atzinību saņēma 2.C kurss.
Pēc kārtīgi padarīta darba sekoja pusdienas. Kursi bija pacentušies un savus pusdienu galdus veidojuši ļoti dažādus un interesantus, to novērtēja arī žūrija, piešķirot nominācijas – `Flinstonīgākais pusdienu galds` (1.DF), `Zinātniskākais` (1.DK), `Garšīgākais un tautiskākais` (3.D), `Ekoloģiskākais` (1.A), `Veselīgākais` (2.C).
Lielu interesi izraisīja arī individuālie konkursi. Ģimnāzijas Grācijas titulu izcīnīja Laine Vilcāne (1.A), Ģimnāzijas džentelmeņa titulu, uzvarot spilvenu cīņās, ieguva Juris Vaivods (2.B).
Kursi bija arī rūpīgi padomājuši par sveicienu, kā arī noslēguma dziesmu. Katrs ieguldīja savu artavu, lai mums visiem kopā būtu interesanti!
Fotogalerija
Ingūna Patmalniece, direktores vietniece audzināšanas darbā
8.09.2010.
Preiļu Valsts ģimnāzija 10. vietā Latvijā!
Salīdzinot centralizēto eksāmenu rezultātus PVĢ 10. vieta valstī!
Neatkarīgā avīze 2010.gada 6. septembris.
8.09.2010.
Piedalīšanās vācu valodas konkursos 2009./2010. mācību gadā!
Skolēniem, kas mācās vācu valodu, paveras daudz dažādu iespēju šo valodu pielietot praksē, piedaloties dažādos konkursos. Ne tikai valodas zināšanas, bet arī vaļasprieks, talanti mūzikas un mākslas jomā, citu priekšmetu zināšanas ir līdzējušas skolēniem gūt atzinību un gandarījumu par paveikto. Ja ir interese un aizrautība, arī pirmo vai otro gadu mācoties valodu, ir iespējas pierādīt sevi ...viss raksts (PDF).
Starptautiskajā konkursā „Alles Wasser” ar ļoti apjomīgiem darbiem – videoprezentācijām un dziesmām - piedalījās Jānis Eglītis, Evija Usāne, Lāsma Jakimova. Lai arī viņi neguva godalgotas vietas, viņu darbi ir ļoti radoši un varētu iedvesmot citus uzdrošināties parādīt savus talantus „caur vācu valodu”!
Informācija par dažiem citiem skolēnu projektiem pieejama `Skolēnu projektu` sadaļā
Anita Lazdāne, PVĢ izglītības metodiķe
2.09.2010.
Apsveicam un priecājamies kopā ar Kristapu Znotiņu (2.D) ar `izcilnieka` balvas iegūšanu zinātnes kategorijā!
Kristaps Znotiņš (2.D) 1. septembrī LNT tiešraides laikā tika apbalvots kā Latvijas izcilnieks zinātnes kategorijā! Kristaps kopā ar vēl 4 Latvijas skolēniem ieguva tiesības saņemt 100 latu `Maxima` stipendiju ik mēnesi visa šī mācību gada garumā (kopumā 1000 latu katrs)!
Kristaps kā favorīts tika nominēts arī E-klases speciālbalvā! E-klase dāvina Zvaigzne ABC dāvanu karti, E-klase ģimenes komplektu un neklātienes apmācību kursu programmēšanā gada garumā!
Paldies vecākiem un visiem skolotājiem, kuri palīdzēja Kristapam sasniegt šo izcilo panākumu! Paldies Sutru pamatskolas kolektīvam, kur Kristaps macījās pirms iestāšanās Preiļu Valsts ģimnāzijā!
Novēlam Kristapam veiksmi un panākumus arī turpmāk!
Pasākuma fotogalerija
PVĢ administrācija
1.09.2010.
1. septembris ir klāt
1. septembris – tas ir tikšanās laiks. Izskrienot cauri karstajai vasarai, nonākam atkal jaunā sākumā. Septembris raisa satraukumu, pārdzīvojumus un satikšanās prieku. Arī šogad ar satraukumu sirdī mācības Preiļu Valsts ģimnāzijā uzsāka pirmie kursi, par satikšanos priecājās otro un trešo kursu audzēkņi. Pirmais septembris Preiļu Valsts ģimnāzijā sākās ar klases stundu, pēc tam sekoja svinīgā līnija, kurā ģimnāzistus uzrunāja un sveica direktore Ligita Pauniņa, Preiļu novada domes deputāts Juris Erts un 9. Latvijas Saeimas deputāts Jānis Eglītis.
Fotogalerija
Ingūna Patmalniece, direktores vietniece audzināšanas darbā

  Bilžu galerija
Bilžu galerija
  Vārda dienas
Amālija
© Alex
Rakstīt PVG         Lietot kā sākumlapu         Saglabāt saiti
Webmaster