PVG

Top.LV

LV     LV

Jaunumi

Arhīvs

Izglītība

Absolventi

Serviss

Atsauksmes

--> --> -->
  Par PVĢ
  Uzņemšana
    Virtuālā PVĢ
    E-klase
    Uzdevumi.lv
    StartIT.lv
    Pasākumu plāns
    PVĢ bibliotēka
    PVĢ panākumi
    Tradīcijas
    Parlaments
    Skolas projekti
    Skolēnu projekti
    PVĢ avīze
    Bildes
    Stundu saraksts
    Mācību materiāli
    Labā prakse
  Datorlapa
  Preiļu bibliotēka
  Preili.lv
  Dažādas vietnes
  Latvija un ES
    Ģimnaziādes
    Atklātā olimpiāde
  Konkurss Krauklīts
Saules aktivitāte PVĢ Solis
Projekts SOLIS
  0 W/m2

  Meklēt
  Sūtīt SMS
LMT   TELE2   Bite
 
  Apmeklētāji
  
 
Notikumi PVĢ

2008. / 2009. mācību gads

27.08.2009.
Tuvojas pirmais septembris...
Nemanot ir aizsteigusies vasara. 1. septembrī Preiļu Valsts ģimnāzijas audzēkņi, pedagogi, darbinieki pulcēsies, lai sāktu jauno mācību gadu. Zinību dienas programma:
9.00 – 9.40 klases stundas,
9.40 - 9.50 pulcēšanās uz līniju,
9.50 – 10.30 Zinību dienas līnija,
10.30 – fotografēšanās.
Ingūna Patmalniece, direktores vietniece audzināšanas darbā
26.08.2009.
2008./2009. mācību gada centralizēto eksāmenu rezultāti!
Centralizēto eksāmenu rezultāti 2008./2009. mācību gadā ir vieni no labākajiem pēdējo gadu laikā - A,B,C līmenis ir 81,01%. Pavisam Preiļu Valsts ģimnāzisti saņēma 416 vērtējumus no kuriem visaugstākais A līmenis ir 48, jeb 11,54%, B līmenis - 144, jeb 34,62%, C līmenis - 145, jeb 34,86%. Ar E līmeni novērtēti tikai seši darbi un nav neviena viszemākā – F vērtējuma.
Augstāko A vērtējumu saņēma Zane Jaunromāne (fizikā, bioloģijā, matemātikā un latviešu valodā), Lāsma Pauniņa (ķīmijā, latviešu valodā, matemātikā), Dagnija Brusa (latviešu valodā, ķīmijā, matemātikā), Oskars Pakers (matemātikā, ķīmijā, fizikā), Ieva Pakere (latviešu valodā, matemātikā, fizikā), Gunta Zepa (latviešu valodā un matemātikā), Vizma Mičule (latviešu valodā un angļu valodā), Zanda Kivleniece (matemātikā un fizikā), Sandra Semjonova, Marija Šelkovaja, Rihards Vilcāns, Gunita Broka, Iveta Jaudzema, Nune Pilojane, Inta Siliņa, Lauma Lazdāne, Ieva Pastare, Marta Pastare, Madara Petkeviča, Līga Štagere, Maija Upeniece, Linda Anspoka, Māra Vilcāne, Jānis Skutelis – latviešu valodā, Nauris Ivanāns, Kaspars Rivars, Smirnovs Artūrs, Margrieta Pastare, Austra Svarinska– matemātikā, Andris Kļavinskis, Olga Jermakova, Valērijs Dementjevs – krievu valodā, Māris Magdalenoks – angļu valodā, Edgars Ruskulis – fizikā.
Veiksmi absolventiem studijās!
Ineta Ivanova, dir.v. mācību darbā
19.08.2009.
PVĢ notiks papilduzņemšana 25. augustā!
Preiļu Valsts ģimnāzija aicina 9. klašu skolēnus, kuri vēlas iestāties 10. klasē, uz papildus uzņemšanu 2009. gada 25. augustā plkst. 10.00. Iestājpārbaudījumi būs latviešu valodā un matemātikā.
Uzņemšanas noteikumi.
Papildus informācijai zvanīt 65321663
PVĢ administrācija
29.06.2009.
13. PVĢ izlaidums!
2009. gada 19. jūnijā plkst.18.00 Preiļu kultūras namā notika PVĢ 13. izlaiduma sarīkojums. Izlaidumā absolventi saņēma piemiņas veltes no skolas un audzinātājiem, bet atestātus par vidējo izglītību, sekmju izrakstus un sertifikātus varēs saņemt 16. jūlijā!
Fotogalerija
PVĢ administrācija
02.06.2009.
9. klašu absolventi!
Preiļu Valsts ģimnāzija gaida jaunus ģimnāzistus! Piedāvājam iespēju apgūt vispārējo vidējo izglītību 4 programmās:
Humanitārā un sociālā, profesionāli orientēta (komerczinību), matemātikas, dabaszinību un tehnikas un vispārizglītojošā virziena programmās.
Dokumentus pieņems: 12. un 15. jūnijā.
Iestājpārbaudījumi notiks 16. jūnijā - 10.00 - latviešu valoda, 11.30 – matemātika.

Bez iestājpārbaudījumiem tiek uzņemti skolēni, kuri 2008./2009. mācību gadā ir ieguvuši godalgotas vietas rajona, novada vai valsts olimpiādēs.
Vairāk lasīt uzņemšanas noteikumos.
PVĢ administrācija
31.05.2009.
1.D kurss ieņem 3. vietu ZZ Čempionātā!
Jau 30. aprīlī notika Zelta Zivtiņa Čempionāta pusfināls, kur 1.D kurss ieņēma otro vietu un saņēma ceļazīmi uz finālu, un 2.D ieguva balvu kā vislabāk noformētā klase, bet diemžēl uz finālu netika.
31. maijā Vērmanes dārzā norisinājās Zelta Zivtiņas Čempionāta fināls, kurā 10. - 11. klašu konkurencē 1.D ieguva godpilno 3. vietu, piekāpjoties tikai Ventspils un Pāvilostas 11. klasēm. Kā balvu 1.D saņēma 3 dienu pārgājienu pa Latviju. Tāpat arī 1.D izcīnija Reebok simpātijas projektu konkursā ar ideju par Ādama un Ievas saliņas atjaunošanu Preiļu parkā.
Vairāk informācijas ZZ čempionāta mājaslapā!
Mikus Ančevs, 1.D kursa pārstāvis
30.05.2009.
Mācību gada noslēguma pasākums
29. maijā notika 2008./2009. mācību gada noslēguma pasākums, kura laikā 1. un 2.kursu audzēkņi parādīja, kā tad viņiem šajā mācību gadā ģimnāzijā veicās. Pasākuma laikā čaklākie ģimnāzisti saņēma uzslavas rakstus par labām un teicamām sekmēm mācībās, par veiksmīgu piedalīšanos olimpiādēs un zinātniski pētniecisko darbu skatē, kā arī direktores vietnieks informātikas jomā Juris Erts pasniedza jauniešiem diplomus un atzinības par piedalīšanos dažādos informātikas konkursos. Ir atkal pagājis viens mācību gads, vasarā atpūtīsimies un uzkrāsim spēkus turpmākajiem izaicinājumiem. Jaukas vasaras brīvdienas!
Fotogalerija
Ingūna Patmalniece, direktores vietniece audzināšanas darbā
22.05.2009.
PVĢ audzēkņi dzied LNO!
17. maijā Latvijas Nacionālās operas mazajā zālē notika mazo muzikālo kolektīvu konkursa `Balsis` laureātu koncerts. Pēc konkursa rezultātu apkopošanas valstī labākie izpildītāji tika aicināti uzstāties koncertā `Ziedos paslēpies pavasaris`. Šajā koncertā piedalījās PVĢ vokālais ansamblis ar K. Karta dziesmu `Good night` un solists Rihards Vilcāns ar Jāņa Mediņa dziesmu `Vasaras idille`. Īpašs paldies koncertmeistarei Inesei Orinskai, kura veltīja savu brīvdienu mums, ģimnāzijas dziedošajiem jauniešiem!
Koncerts bija ļoti interesants un sirsnīgs, mākslinieciski kvalitatīvs, jo te uzstājās Latvijas labākie skolēnu muzikālie kolektīvi un solisti.
Koncertu organizēja VJIC, projekta vadītāja Antra Strikaite, pasākuma režisore Inga Cipe
Ilze Rožinska, mūzikas skolotāja
22.05.2009.
Pēdējais zvans atkal ir skanējis - jau 13. reizi!
22. maijā jau 13. reizi Preiļu Valsts ģimnāzijā notika Pēdējais zvans ģimnāzijas trešo kursu audzēkņiem. Šajā pasākumā treškursnieki, kuri piedalījās rajona, novada, valsts olimpiādēs, saņēma ģimnāzijas diplomus un atzinības. Interesantas, atraktīvas un sirsnīgas `Ceļamaizes` trešajiem bija sagatavojuši pirmkursnieki, novēlot veiksmi, izturību eksāmenos.
Fotogalerija
Ingūna Patmalniece, direktores vietniece audzināšanas darbā
22.05.2009.
RTU studenti (PVĢ absolventi) tiekas ar ģimnāzistiem, lai diskutētu par studijām RTU un atvērtā koda programmatūru!
18. maijā, plkst. 15:00, PVĢ zālē pulcējās ģimnāzisti, kurus interesē elektronika un datortehnoloģijas, kā arī tie, kas plāno savu nākotni saistīt ar studijām elektronikas nozarē. Uz tikšanos bija ieradušies divi PVĢ absolventi, šobrīd RTU ETF (Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes) 1. kursa studenti Uģis Vilcāns un Jānis Koroševskis.
Tikšanās pirmajā daļā absolventi dalījās pārdomās par studijām Elektronikas programmā un RTU, bet otrajā stāstīja par atvērtā koda programmatūru, Linux operētājsistēmu, tās iespējām un blakuspastāvēšanu Windows, Mac OS X.
Fotogalerija
Juris Erts, informātikas skolotājs
21.05.2009.
Sveicam Valsts atklātās fizikas olimpiādes laureātus!
Atzinība Oskaram Pakeram (3.D) un Artūram Znotiņam (2.D)
Ineta Ivanova, direktores vietniece mācību darbā
20.05.2009.
Noskaidrots PVĢ 2009. gada `Ģimnāzists un ģimnāziste`!
18. maija vakarā PVĢ pulcējās ģimnāzijas jaunieši un ciemiņi, lai noskaidrotu, kuri skolēni iegūs `Ģimnāzista un ģimnāzistes – 2009` titulu.
Fināla sacensības dalībnieki demonstrēja sagatavotās vizītkartes, pārsteidza skatītājus ar saviem daudzveidīgajiem talantiem – zīmēšanu, ģitāras, bungu, akordeona, klavierspēli, dziedātprasmi, skolas avīzes veidošanu, dejošanu.
Tika pārbaudītas zināšanas erudīcijas konkursā, attapība situāciju konkursā, jo konkursantiem bija jāiejūtas skolas direktora un režisora lomā, pastāstot, `kā būtu, ja...`. Jaunieši apliecināja savu attapību un lielisko humora izjūtu, raisot ovāciju vētru skatītājos.
Par uzvarētājiem kopvērtējumā kļuva 2.D kursa pārstāvji Jānis Eglītis un Lāsma Mukāne, bet lielākās skatītāju simpātijas iekaroja Nauris Račko (2.KH), viņam arī Atraktīvākā finālista tituls. Par Liriskāko finālisti žūrija atzina Ilonu Kupri (1.D), par Izpalīdzīgāko - Sintiju Usāni (1.KH). Izcilas mākslinieces talantu apliecināja Mārīte Zīmele (2.A), tādēļ viņai Mākslinieciskākās finālistes tituls, savukārt Lāsmai Jakimovai (2.KH) pienācās nominācija `Filosofiskākā fināliste`. Ieva Pakere (3.D) uz dzīvotprieku mudināja arī citus, tādēļ viņai Smaidīgākās ģimnāzistes tituls. Aleksandrs Jubels (1.D) ar pašsacerētas dzejas lasījumu apliecināja, ka ir Drosmīgākais ģimnāzists. Romantiskākais - Rihards Vilcāns (3.A), bet Daudzpusīgākais - Oskars Pakers (3.D).
Cerams, ka jauniešu izkoptās prasmes un sasniegumi rosinās uz aktīvu darbību arī tos, kas vēl nav apzinājušies savus talantus un lielās iespējas!
Fotogalerija
Vizma Mičule, Ģimnāzistu parlamenta pārstāve
19.05.2009.
Konkurss `Ģimnāzists un ģimnāziste – 2009` finālisti
Iepazīstoties ar kursu iesniegtajām rekomendācijas vēstulēm, konkursam `Ģimnāzists un ģimnāziste – 2009`, kurš notika 18. maijā plkst.18.00, tika izvirzīti šādi ģimnāzisti - Ilona Kupre (1.D), Sintija Usāne (1.HK), Mārīte Zīmele (2.A), Lāsma Jakimova (2.HK), Lāsma Mukāne (2.D), Ieva Pakere (3.D), Aleksandrs Jubels (1.D), Jānis Eglītis (2.D), Nauris Račko (2.HK), Rihards Vilcāns (3.A), Māris Magdalenoks (3.B), Oskars Pakers (3.D). Konkursa finālā šie jaunieši klātienē cīnījās par titulu `Ģimnāzists un ģimnāziste – 2009`. Par savu simpātiju varēja balsot arī uz konkursu atnākušie skatītāji (ģimnāzisti un pedagogi, ģimnāzijas darbinieki).
Ingūna Patmalniece, direktores vietniece audzināšanas darbā
19.05.2009.
EJP Latvija izsludina pieteikšanos uz Eiropas Jauniešu parlamenta Latvijas Nacionālo konferenci Valmierā
Līdz 1. jūnijam var pieteikties uz Eiropas Jauniešu parlamenta pārstāvniecības Latvijā (JLO Tellus) rīkoto 7. Eiropas Jauniešu parlamenta Latvijas Nacionālo konferenci (LNK 2009), kas notiks no 6. Iīdz 9. augustam Valmierā, Valmieras Valsts ģimnāzijā un Vidzemes augstskolā. Jaunieši no 9., 10. un 11. klasēm tiek aicināti veidot savu skolas komiteju 6-14 cilvēku sastāvā kopā ar atbildīgo skolotāju un piedalīties.
Papildus infromācija un pieteikšanās http://www.tellus.lv/ejp/lnk-2009
Marta Tomase, LNK 2009 galvenā organizatore
18.05.2009.
Veiksme un panākumi 5. elektronikas olimpiādē!
14. un 15. maijā notika RTU ETF organizētās 5. elektronikas olimpiādes 2. kārta (klātienes), uz kuru tika uzaicināti mūsu skolas 3.D kursa audzēkņi Edgars Ruskulis, Oskars Pakers un Artūrs Smirnovs, kas veiksmīgi izturējuši 1. kārtu (neklātienes), kurā bija jāpiedalās diskusijās, jāpilda noteikti uzdevumi un testi. Šoreiz pēc uzdevumu risināšanas jaunieši devās ekskursijās uz elektronikas nozares firmām un tikās ar speciālistiem, iepazinās ar elektronikas un telekomunikāciju fakultāti, kā arī piedalījās interesantos pasākumos kopā ar ETF studentiem. Starts izrādījās ļoti veiksmīgs, jo 12. klašu grupā Oskars ieguva 1. vietu, Edgars – 2. vietu un Artūrs – 3. vietu, kā arī visi trīs saņēma, sponsoru sarūpētas, izteiksmīgas balvas.
Edgaram un Artūram īpaši gribas pateikties par to, ka visu triju gadu garumā viņi bija izmantojuši iespēju iesaistīties elektronikas olimpiādes gaitā, ir auguši savās un olimpiādes organizētāju acīs.
3.D kursa audzinātāja Mārīte Lisova
18.05.2009.
Panākumi sacensībās `Latvijas Saules kauss II`!
Sestdien, 16. maijā, Rīgā Cietvielu fizikas institūtā pulcējās jaunieši no dažādam Latvijas skolām uz sacensībām Saules kauss II. No mūsu skolas komandu `Karburatori` bija pieteikuši 2.A kursa audzēkņi Raivis Verze un Jānis Džeriņš. Viņi patstāvīgi izveidoja ar saules baterijām darbināmu `mobili`, bet materiālus – saules baterijas un motoriņus - dāvināja Valsts pētījumu programma enerģētikā. Sacensībām tika izveidotas četras trases – ātruma, šķēršļu, ūdens un gaisa. `Karburatoru` ierīce sekmīgi pārvarēja abas nepieciešmās reizes ātruma trasi, brīvi spēja pārvietoties pa asfaltēto segumu stāvlaukumā pat tad, kad saulei priekšā pārklājās mākoņu sega. Komanda saņēma atzinības rakstu un sponsoru sarūpētas piemiņas balvas. Pateicos zēniem par viņu veikumu un atbildību.
Lai veiksmīgi starti arī turpmāk!
Fotogalerija
Mārīte Lisova, fizkas skolotāja
17.05.2009.
Zelta Zivtiņas Čempionātam atbalstīts arī 1.D projekts!
1. dabas kursa projekts Zelta Zivtiņas Čempionātam, tika atbalstīts un tagad par to ir jābalso! Ja par mūsu projektu nobalsos visvairāk, tad tā realizācijai tiks piešķirts finansējums no Zelta Zivtiņas. Protams ievērības cienīgs ir arī tas fakts, ka esam vienīgie preilieši kas ir tikuši uz balsošanu.
Iepazīties ar projektu un balsot var http://www.zzcempionats.lv/?object_id=2585 pēc šīs saites vai arī vienkārši, lai nobalsotu par šo projektu, sūtat sms ar kodu: L10114 uz tel.nr.: 1626.
p.s. maksa kā par standarta SMS; balsot var tikai TELE2 un ZZ klienti.
Mikus Ančevs, 1.D kursa audzēknis
15.05.2009.
Savējie Luksemburgā
8. maijā notika tikšanās ar Preiļu 1. vidusskolas absolventi Aiju Bilzēnu, kura nu jau vairākus gadus dzīvo un strādā ārzemēs, pašlaik Luksemburgā. Aija ir ES Oficiālo publikāciju biroja Tiesību aktu konsolidācijas nodaļas vadītāja. Viņa ģimnāzistiem pastāstīja par jauniešu plašajām studiju un pēc tam darba iespējām ārzemēs, kam ir nepieciešama laba izglītība, uzdrošināšanās un mērķtiecība.
Fotomomenti
Ingūna Patmalniece, direktores vietniece audzināšanas darbā
14.05.2009.
Preiļu Valsts ģimnāzijas audzēkņu komanda izcīna 5. vietu KSIM `Ugāle 2009`!
Šī gada 23. janvārī notika KSIM (komandu sacensības informātikā un matemātikā) `Ugāle 2009` pusfināla un 9. maijā fināla sacensības, ko nu jau 14. gadu organizē Ventspils rajona Ugāles vidusskola. Ugāles vidusskola šīs sacensības rīko no 1996. gada.
PVĢ audzēkņi sacensībās piedalās 9. reizi - sākot no 2001. gada. Šī gada sacensībās no mūsu skolas piedalījās 4 komandas. Vislabāk veicās 2.D kursa komandai: Artūrs Znotiņš, Jānis Eglītis un Rita Tarasova - komanda izcīnīja augsto 11. vietu 73 komandu konkurencē, kas deva tiesības komandai piedalīties sacensību finālā 9. maijā Ugālē (pavisam iespēju finālā PVĢ komanda izcīnīja 3. reizi).
Šogad finālsacensībās, salīdzinot ar citiem gadiem, veicās vislabāk - izcīnīta augstā 5. vieta, atdodot 1. - 4. vietu tikai komandām no Rīgas.
Apsveicam!
Sacensību mērķis ir padziļināt skolēnu interesi par matemātiku un informātiku, attīstīt prasmi strādāt komandā, gatavoties valsts matemātikas un informātikas sacensībām, noskaidrot spēcīgāko komandu starp dalībniekiem. Katra komanda sastāv no 3 dalībniekiem. Dalībniekiem jāprot: risināt vidusskolas pakāpes olimpiādes līmeņa uzdevumus matemātikā, strādāt ar datoru, programmēt kādā no programmēšanas valodām, strādāt ar lietišķajām biroja programmām, ieskaitot prasmi rakstīt makrokomandas. Gandrīz visiem uzdevumiem piemīt tāda īpašība, ka tos visefektīvāk bieži vien ir risināt izmantojot gan programmēšanas, gan tīras matemātiskās zināšanas.
Sacensības norisinās divos posmos - pusfināls savā skolā un no pusfināla rezultātiem 10 labākās (bet ne vairāk kā 2 komandas no 1 skolas) un 2 uzaicinātās komandas maijā piedalās lielajā finālā. Pusfināla un arī fināla sacensības notiek 6 stundas. Īpaši atzīmējami ir tas, ka sacensību laikā var izmantot jebkurus palīglīdzekļus, t.sk. 1 vai 2 datorus uz komandu, nedrīkst tikai `zvanīt draugiem` vai izmantot `zāles palīdzību`. KSIM mājas lapas adrese ir http://www.uvsk.lv/p113.htm, kur var atrast iepriekšējo gadu uzdevumus ar visiem atrisinājumiem.
Paldies Ugāles vidusskolai, personīgi Aivaram Žoglam un visai olimpiādes orgkomitejai par sacensību organizēšanu, kā arī Preiļu rajona Izglītības pārvaldei par atbalstu transporta nodrošināšanai braucienam uz sacensībām!
Juris Erts, PVĢ informātikas skolotājs
12.05.2009.
Sveicam Valsts zinātniski pētniecisko darbu konkursa laureātu!
Valsts zinātniski pētniecisko darbu konkursā ar darbu fizikā `Slodzes koka konstrukcijās` 2. vietu izcīnīja Vitālijs Kabakovs (2.D)
Apsveicam!

Ineta Ivanova, direktores vietniece mācību darbā
11.05.2009.
PVĢ aizritēja Comenius nedēļa!
No 20. aprīļa līdz 8. maijam Latvijā un daudzās citās valstīs norisinājās Comenius nedēļa, bet 9. maiju atzīmējam kā Eiropas dienu. Arī Preiļu Valsts ģimnāzijā 7. maijā notika Eiropas Savienībai un Comenius projektam veltīts pasākums, kurā skolēni kopā ar skolotāju Natāliju Pīzeli pārrunāja dažādus ieguvumus un zaudējumus, ko Latvija piedzīvojusi kopš iestāšanās Eiropas Savienībā. Plašāku ieskatu par preiliešu attieksmi pret Eiropas Savienību sniedza 1. kursu skolnieču Nairas un Sanitas kursa darba `Iedzīvotāju viedoklis par Latvijas dalību ES` prezentācija.
Taču pasākuma galvenais mērķis bija salikt pēdējos punktiņus uz `i` šī gada Comenius projektam. Skolēni dalījās savās atmiņās par piedzīvoto pagājušā gada novembra sākumā tepat Preiļos, kad angļu un vācu skolēni viesojās Latvijā, kā arī par braucienu uz Lielbritāniju šī gada martā. Sajūsmu izraisīja skolotājas Annas Verzas sagatavotais priekšnesums - Eiropas Parlamenta deputāta Greiema Vatsona (Graham Watson) priekšvēlēšanu kampaņas videoklips, kurā bija redzamas arī mūsu meitenes. Protams, projekts vēl nebeidzas, bet gan turpināsies arī nākamajā gadā.
Lai pasākumā ieviestu kādu muzikālu melodiju, ar saviem priekšnesumiem skatītājus priecēja arī daži ģimnāzijas dziedātāji un skolas ansamblis.
Par spīti hokeja drudzim Latvijā, kas tieši 7. maijā bija sasniedzis savu kulmināciju, šis pasākums izvērtās ļoti sirsnīgs un deva ieskatu gan par Eiropas Savienības, gan Comenius projekta norisi.
Eiropas Savienībai un Comenius projektam veltītā pasākuma fotomomenti
Fotoizstāde
Ieva Pakere, Comeniu projekta dalībniece
05.05.2009.
Rīgas rajona skolu direktori ģimnāzijā
5. maijā ģimnāzijā viesojās Rīgas rajona skolu direktori. Viesus ar savām skanīgajām balsīm sagaidīja un iepriecināja folkloras kopa `Rūtoj`.
Vēlāk ciemiņi iepazinās ar ģimnāziju, par tās darbību sīkāku informāciju sniedza PVĢ direktore Ligita Pauniņa.
Fotomomenti
Ingūna Patmalniece, direktores vietniece audzināšanas darbā
30.04.2009.
Sveicam valsts ģeogrāfijas olimpiādes laureātu!
Atzinība Jānim Eglītim (2.D)
Apsveicam!

Ineta Ivanova, direktores vietniece mācību darbā
30.04.2009.
Sveicam valsts kultūras vēstures olimpiādes laureāti!
Atzinība Lāsmai Jakimovai (2.H)
Apsveicam!

Ineta Ivanova, direktores vietniece mācību darbā
29.04.2009.
Sveicam foto-radošo darbu vācu valodā konkursa skolēniem `Fenster im Fenster –(m)eine Stadt erzählt` uzvarētājus!
Latgales reģiona skolu 76 dalībnieku konkurencē katram savā klašu grupā:
1. vieta Edmundam Strodam (2.D)
2. vieta Mikum Ančevam (1.D) un Lauma Lazdāne (3.D)
Apsveicam!

Ineta Ivanova, direktores vietniece mācību darbā
28.04.2009.
Sveicam skatuves runas konkursa `Volyudzāns` /vidusskolas grupā/ uzvarētāju!
1. vieta - Edmundam Strodam (2.D)
Apsveicam!

Ineta Ivanova, direktores vietniece mācību darbā
27.04.2009.
Konkurss `Ģimnāzits un ģimnāziste – 2009`
Lai apzinātu un stimulētu aktīvākos, erudītākos Preiļu Valsts ģimnāzijas audzēkņus, Ģimnāzistu parlaments nolēma šogad rīkot konkursu `Ģimnāzists un ģimnāziste – 2009`. Konkurss risināsies divos posmos – neklātienes - kursam vai audzinātājam ir jāiesniedz rekomendācijas vēstule un jānorāda izvirzīto ģimnāzistu I semestra vidējā atzīme līdz 24.04.09. skolotājai Ingūnai Patmalniecei. Balstoties uz iesniegtajām vēstulēm un semestra vidējo atzīmi, uz konkursa finālu tiks uzaicināti 6 zēni un sešas meitenes, lai klātienē jau tuvāk iepazīstinātu ar saviem talantiem, erudīciju u.t.t. Tā kā konkurss tiek organizēts pirmo gadu, ļoti gaidīsim no kursiem rakstiskus ieteikumus konkursa organizēšanā.
Ingūna Patmalniece, direktores vietniece audzināšanas darbā
26.04.2009.
Pašpārvalžu vadītāju seminārs PVĢ
24. aprīlī Preiļu Valsts ģimnāzijā viesojās rajona skolu pašpārvalžu līderi. Viesus uzņēma Ģimnāzistu parlaments. Ciemiņi tika iepazīstināti ar PVĢ telpām, Ģimnāzistu parlamenta uzbūvi un darbību. Parlamentārieši rādīja sagatavotās prezentācijas par ģimnāzijas tradīcijām, pasākumiem, sporta dzīvi, kā arī deva ieskatu projektā `Comenius`.
Pārstāve no Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas pastāstīja par šīs iestādes darbību un jauniešu iespējām aizstāvēt sevi sarežģītās dzīves situācijās.
Preiļu rajona skolu aktīvajiem jauniešiem bija iespēja iepazīties arī ar PVĢ folkloras kopu `Rūtoj` un uzdejot pāris dančus.
Ceram, ka viesi seminārā guva iedvesmu un vērtīgas idejas, ko realizēt arī savās skolās.
Fotogalerija
Vizma Mičule, Ģimnāzistu parlamenta pārstāve
25.04.2009.
PREIĻU VALSTS ĢIMNĀZIJA AICINA 9. klašu skolēnus uz ATVĒRTO DURVJU DIENU
2009. gada 25. aprīlī plkst. 10.00. Preiļu Valsts ģimnāzija rīkoja ATVĒRTO DURVJU DIENU 9. klašu skolēniem.
Fotogalerija
PVĢ administrācija
24.04.2009.
24. aprīlī noritēja 2. Latgales datorātrrakstītāju sacensības!
24. aprīlī notika 2. Latgales datorātrrakstītāju sacensības, uz kurām šogad bija ieradušies skolēni no Līvāniem, Viļāniem, Rēzeknes, Dricāniem un Preiļiem. Pavisam sacensībās savas datorātrrakstīšanas prasmes demonstrēja 15 skolēni. Lai arī dalībnieku skaits nebija liels, tomēr ar labu kvalitāti. Arī šogad dalībnieki tika vērtēti divās vecuma grupās – 5. – 9. klašu grupā un 10. – 12. klašu grupā. Arī šogad, līdzīgi kā pagājušo gadu, bija padomāts arī par to, lai neliktu konkursa dalībniekiem garlaikoties, kamēr žūrija izvērtē, kurš tad ir ātrākais rakstītājs. Šogad skolēni sacentās ne vien datorātrrakstīšanā, bet arī informācijas meklēšanā Internetā. Katrs saņēma 15 jautājumus, uz kuriem 30 minūšu laikā bija jārod atbildes. Atšķirībā no pagājušā gada, šoreiz skolēniem bija iespēja izpausties arī radoši un iejusties viena tastatūras taustiņa lomā un iedomāties taustiņa vietā trīs vēlēšanās Zelta zivtiņai. Tieši šajā uzdevumā (informācijas meklēšanā Internetā) arī pierādījās, ka ātrākie rakstītāji ir arī ātrākie atbilžu meklētāji Internetā. Tiesa gan, šis uzdevums nekā neietekmēja datorātrrakstīšanas sacensību rezultātus.
Šogad par labāko 5. – 9. klašu grupā viennozīmīgi tika atzīts Sandis Bogačenkovs (Līvānu 1. vidusskola, 7. klase), ar rezultātu 245,2 simboli minūtē, bet 10. – 12. klašu grupā nepārspēta palika Dana Tarāsova (Līvānu 1. vidusskola, 10. klase), ar rezultātu 277,2 simboli minūtē! Apsveicam uzvarētājus un novēlam savu rezultātu ar katru dienu tikai uzlabot!
`2. Latgales reģiona skolu Datorātrrakstīšanas konkursā` Preiļu Valsts ģimnāziju pārstāvēja Oskars Pakers, Linda Sapegina un Andis Livdāns, kuri arī uzrādīja diezgan labus un konkurētspējīgus rezultātus.
Paldies skolēniem par startu un skolotājiem, kuri nodrošināja šo sacensību norisi.
Uz tikšanos nākošgad!
Sacensību rezultāti
Fotogalerija
Edīte Šņepste, PVĢ absolvente, LU studente, ātrrakstīšanas konkursa organizatore
21.04.2009.
Ģimnāzijas kolektīva pārstāvji Lielajā talkā
18. aprīlī ģimnāzijas kolektīva pārstāvji arī piedalījās Lielajā Latvijas talkā, sakopjot vienu mazu Preiļu parka daļu. Sestdienas rīts bija saulains, taču ļoti vējains. Iespējams, tāpēc talcinieku bija diezgan maz, taču tas nemazināja atnākušo cilvēku darba sparu un apņemšanos kaut nedaudz, bet sakopt savu pilsētu. Jācer, ka nākamajā gadā talcinieku būs daudz vairāk un mūsu pilsēta būs vēl sakoptāka un skaistāka.
17. aprīlī parka sakopšanā piedalījās PVĢ audzēkņi.
Fotouzņēmumi no dalības talkā
Ingūna Patmalniece, direktores vietniece audzināšanas darbā
19.04.2009.
2009. gada Datorātrrakstīšanas konkursa rezultāti!
2009. gada 17. aprīlī Preiļu Valsts ģimnāzijā norisinājās `Preiļu rajona skolu Datorātrrakstīšanas konkurss`, kurš šogad notika nu jau astoto gadu pēc kārtas un kopā pulcēja 26 datorātrakstīšanas entuziastus no 9 rajona skolām gan 5. – 9. klašu grupā, gan arī 10. – 12. klašu grupā. Arī šogad dalībnieki sacentās datorātrakstīšanā, datu ievadei izmantojot gan `aklo metodi` (rakstīja, neskatoties uz tastatūru), gan arī `pusaklo metodi` (rakstīja, skatoties uz tastatūru).
Līdzīgi, kā iepriekšējos gados, arī šogad sacensību starplaikā, kamēr žūrija vērtēja uzrakstīto, dalībniekiem bija iespēja izmēģināt savus spēkus gan viktorīnā, gan arī informācijas meklēšanā Internetā. Atšķirībā no pagājušā gada, šogad viktorīna ietvēra jautājumus no dažādām dzīves sfērām, nevis tikai par informātiku. Sacensību dalībniekiem nācās aizdomāties gan par bioloģiskiem, gan muzikāliem, gan vēsturiskiem u.c. veidu jautājumiem, ar kuriem viņi ļoti veiksmīgi tika arī galā. Šogad, apvienojot patīkamo ar lietderīgo, viktorīna tika izspēlēta ar īpaši veidota cirka un metamā kauliņa palīdzību. Informācijas meklēšanā Internetā šogad dalībniekiem bija dota iespēja izpausties arī radošā jautājumā, mēģinot uz brīdi iejusties viena tastatūras taustiņa lomā.
Šogad par sacensību absolūto uzvarētāju un konkursa jauno ātrrakstīšanas rekorda īpašnieci kļuva Dana Tarāsova (Līvānu 1. vidusskola), uzstādot vislabāko rezultātu, rakstot ar `aklo metodi`, visu astoņu konkursa pastāvēšanas gadu vēsturē - 295 simboli minūtē! Līdz šim konkursa rekords, rakstot ar `aklo metodi` piederēja Mārim Graudiņam (Līvānu 1. vidusskola) – 280.4 simboli minūtē! Prieks, ka ar katru gadu sacensību rezultāti kļūst arvien labāki! Apsveicam uzvarētāju!
Preiļu Valsts ģimnāzija konkursā piedalās, tikai rakstot ar `aklo metodi`. Šogad ģimnāziju sacensībās pārstāvēja Linda Sapegina izcīnot atzinību un Valdis Pelšs.
Arī šogad labākie saņēma nelielas veicināšanas balvas, ko dāvināja konkursa draugi un atbalstītāji – SIA `AXEL` un SWEDBANK. Paldies personīgi Aldim Bukam un Aigai Dakulei par atsaucību!
Tā kā konkursā katru gadu arvien vairāk cenšamies popularizēt un uzsvaru likt tieši uz `aklo metodi`, tad ļoti ceram, ka tiem dalībniekiem, kuri šogad vēl piedalījās, rakstot ar `pusaklo metodi`, noderēs ātrdrukāšanas vortāla RAITI.LV sarūpētā dāvana – iespēja 3 mēnešus apgūt datorātrrakstīšanu interneta vidē bez maksas. Paldies personīgi Uldim Strautkalnam par atsaucību!
Jau pēc nedēļas – 2009. gada 24. aprīlī Preiļu Valsts ģimnāzijā norisināsies `Latgales reģiona skolu Datorātrrakstīšanas konkurss 2009`, kas pulcēs kopā ātrrakstītājus ne tikai no Preiļu rajona.
Lai veicas!
Sacensību rezultāti
Fotogalerija
Edīte Šņepste, PVĢ absolvente, LU studente, ātrrakstīšanas konkursa organizatore
18.04.2009.
Priecīgas Lieldienas!
Par tradīciju kļuvuši `Rūtoj` Lieldienu koncerti. Šogad Trešajās Lieldienās (14. aprīlī) mēs sniedzām divus koncertus sākumskolas skolēniem Preiļu 1. pamatskolā un pēcpusdienā - savās mājās - ģimnāzijā. Dziedājām Lieldienu un pavasara dziesmas, dalījāmies senču gudrībās un pasākuma apmeklētājus kārtīgi izdancinājām.
Pasākuma fotogalerija
Ilze Rožinska, folkloras kopas vadītāja
17.04.2009.
ĶĪMIJAS DIENA
15. aprīlī ģimnāzisti pulcējās ķīmijas kabinetā, lai kopā ar RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes studentiem: Egiju Āboltiņu, Lindu Dulmani un Kārli Briņķi runātu par studiju un darba iespējām un vērotu studentu demonstrētos eksperimentus. Par pareizām atbildēm uz viktorīnas jautājumiem skolēni saņēma pildspalvas ar RTU simboliku.
Pasākums notika vienlaicīgi ar Valsts prezidenta Valda Zatlera un Lilitas Zatleres kundzes vizīti Preiļu novadā, līdz ar to prezidents tiekoties ar jaunajiem ķīmiķiem, uzsvēra Organiskās sintēzes institūta nozīmi ķīmijas zinātnes attīstībā Latvijā.
Fotogalerija
Valentīna Pastare un Francis Livmanis, PVĢ ķīmijas skolotāji
16.04.2009.
16. aprīlī koru skate un pasākums!
16. aprīlis PVĢ dziedātājiem un mūziķiem bija saspringta diena. Jau no paša rīta ģimnāzijas zāli pieskandināja koristu balsis, jo koris gatavojās rajona koru skatei.
Koru skate notika kultūras namā. Šogad savu dziedātprasmi rādīja 8 rajona skolu kori. PVĢ jauktais koris ieguva 1. pakāpes diplomu. Koru sniegumu vērtēja Skolēnu dziesmu svētku virsdiriģents Eduards Grāvītis, Preiļu MMS direktors Alberts Vucāns un Aglonas Bazilikas koras skolas pedagoģe Iveta Soldāne.
Vakarpusē Preiļu 1. pamatskolas meiteņu koris, PVĢ jauktais koris, Aizkraukles novada ģimnāzijas jauktais koris un Rīgas pilsētas Imantas vidusskolas zēnu koris kultūras namā sniedza brīnišķīgu koncertu. Ar šo koncertu koristi ieskandināja X Vispārējo skolēnu dziesmu un deju svētku repertuāru, apliecinot gatavošanos šim svarīgajam notikumam.
Pēc koncerta ģimnāzisti ciemiņus aicināja uz koru `tusiņu`. Sākumā publiku `iesildīja` folkloras kopa `Rūtoj`, tad balli turpināja grupa `D-Light`, kurā muzicē absolventi Jānis Raubiško un Armands Zagorskis, un `Green Novice` - šajā grupā spēlē mūsu skolas absolventi Alvis Bernāns un Vitālijs Piskunovs . Kā puiši atzina - pēc vairākiem gadiem nav nemaz tik viegli stāvēt uz skolas skatuves, bijis zināms satraukums.
Pasākums visas dienas garumā bija izdevies un ģimnāzijas kora dalībnieki un mūziķi ir gandarīti par paveikto.
Fotogalerija
Ilze Rožinska, mūzikas skolotāja
16.04.2009.
Ļoti labi panākumi Latgales novada olimpiādē lietišķajā informātikā `PASKĀLA RITENIS`
8. aprīlī Daugavpils universitātē notika Latgales novada olimpiāde lietišķajā informātikā `PASKĀLA RITENIS`.
Šogad no vienas skolas drīkstēja piedalīties tikai 3 skolēni. PVĢ pārstāvētie audzēkņi uzrādīja labus rezultātus:
Oskars Pakers (3.D) izcīnīja 1. vietu, savukārt Artūrs Smirnovs (3.D) un Artūrs Liepiņš (1.D) ierindojās attiecīgi 6. un 7. vietā no 39 dalībniekiem.
Apsveicam!

Sacensību rezultāti pieejami DU mājas lapā (xls)
Juris Erts, informātikas skolotājs
15.04.2009.
15. aprīlī PVĢ apmeklēja Valsts prezidents un Lilita Zatleres kundze!
15. aprīlī Preiļus apciemoja Valsts prezidents Valdis Zatlers ar kundzi Lilitu Zatleri. Vizītes laikā prezidents viesojās arī Preiļu Valsts ģimnāzijā, kur uz sarunu bija aicinājis jauniešus no Preiļu novada skolām.
Diskusijā tika runāts par skolēnu vērtību izpratni, par Latvijas lielākajām bagātībām, par nākamās profesijas izvēli un citām jauniešiem aktuālām tēmām, bez tam prezidents labprāt atbildēja uz skolēnus interesējošiem jautājumiem.
Tieši jaunieši ir tie, kas Latviju vadīs pēc gadiem, tādēļ ir svarīgi jau pašlaik radīt dialogu starp valsts pirmajām personām un skolēniem, lai viņi uz politiku raudzītos kā uz iespēju ietekmēt notikumus arī valstiskā līmenī, lai veidotos jauna atbildīgu pilsoņu un politiķu paaudze. Jācer, ka prezidenta vizīte PVĢ bija solis ceļā uz to.
Fotogalerija
Vizma Mičule, 3.B
09.04.2009.
Sveicam Valsts matemātikas olimpiādes laureātus!
3. vieta Artūram Znotiņam (2.D)
Atzinība Oskars Pakers (3.D)

Ineta Ivanova, direktores vietniece mācību darbā
07.04.2009.
Tradicionālās dziedāšanas konkurss `Dziesmu dziedu kāda bija`
2. aprīlī Līvānu Laimiņas sākumskolā notika Dienvidlatgales tradicionālās dziedāšanas konkurss `Dziesmu dziedu kāda bija`. Konkursā piedalījās Astrīda Beča, iegūstot 3. pakāpes diplomu, Ingrīda Briška, iegūstot 2. pakāpes diplomu, Marta Vaivode un Lāsma Mukāne - 1. pakāpes diplomus. Marta un Lāsma piedalījās arī mazo grupu konkursā un arī ieguva 1. pakāpes diplomu. Vēlēsim veiksmes Martai un Lāsmai konkursa finālā Rīgā, 25. aprīlī.
Fotogalerija
Ilze Rožinska, mūzikas skolotāja
06.04.2009.
Panākumi konkursā `Aiviekstes lakstīgalas 2009`
2. aprīlī Preiļu MMS zālē notika Jānim Zāberam veltītais zēnu vokālistu konkurss, kurā piedalījās 13 jaunie dziedātāji no Pelēču, Vārkavas, Preiļu, Rudzātu, Līvānu un Salas skolām. No PVĢ konkursā piedalījās Māris Salenieks (1.D), viņš ieguva 1. pakāpes diplomu un tika izvirzīts uz valsts finālu, kas notiks 25. aprīlī Madonas rajona Meirānu pamatskolā.
Pagājušajā gadā šā konkursa finālā GRAND PRIX ieguva PVĢ 3.A kura audzēknis Rihards Vilcāns
Fotomomenti
Ilze Rožinska, mūzikas skolotāja
3.04.2009.
2009. gada `Žetonu vakars`
Svētku balle nodejota, kopdziesma nodziedāta, gredzeni pirkstos uzvilkti, bet ikvienam treškursniekam kādas emociju druskas no Žetonu vakara vēl noteikti palikušas.
3. aprīlī kopā ar Mazo princi atkal atcerējāmies ģimnāzijā pavadīto laiku, un netrūka nedz dziesmu, nedz deju, nedz dažādu skaistu vārdu. Vecāki, draugi, skolotāji un citi ciemiņi varēja baudīt gan folkloras kopas un ansambļa uzstāšanos, gan `Gaidas` un `Dancaru` dejas, gan, protams, katra kursa sagatavotos priekšnesumus. Pasākums tika bagātīgi piepildīts ar mūsu talantiem, piedzīvojumiem, sapņiem, nākotnes vēlējumiem un sirsīgiem pateicības vārdiem.
Ikgadu Žetonu vakars ir tikai sākums nopietnam un smagam darbam - eksāmeniem. A. de-Sent EkzIperī ir teicis `Acis ir neredzīgas. Jāmeklē ar sirdi`. Tā arī mēs - topošie absolventi - turpināsim meklēt savas zvaigznes, bet noteikti neaizmirsīsim tos, kas mūs `pieradinājuši`, palīdzējuši un rūpējušies.
Žetonu vakara fotogalerija
2.04.2009.
Šī gada 23. aprīlī Daugavpils Universitātē notiks INFORMĀCIJAS DIENA!
Šī gada 23. aprīlī Daugavpils Universitātē notiks INFORMĀCIJAS DIENA, kuras laika varēs iepazīties ar iespējām, ko Daugavpils Universitāte piedāvā saviem studentiem.
Informācijas diena notiks Parādes ielā 1, hallē no plkst.11.00 līdz 17.00. Visu šo laiku piecas DU fakultates piedāvās informāciju par studiju iespējām un aktivitātes sev raksturīgajās jomās.
Vairāk par INFORMĀCIJAS DIENU skatiet universitātes mājaslapā www.du.lv!
Kristīne Kuņicka, Daugavpils Universitātes Sabiedrisko attiecību speciāliste
1.04.2009.
Laureātu diplomi konkursā `Balsis`
27. martā Preiļu kultūras namā notika Latgales novada mazo muzikālo kolektīvu konkurss `Balsis`. Pēc rajona kārtas uz novada konkursu tika izvirzīt PVĢ solists Rihards Vilcāns (3.A) un jauktais vokālais ansamblis. Gan Riharda, gan ansambļa sniegumu žūrija ir novērtējusi ar 1. pakāpes diplomu. Kolektīvu un solistu uzstāšanos vērtēja VJIC žūrija. Sakarā ar finansējuma trūkumu, šogad valsts fināls nenotiks un šī bija konkursa noslēdzošā kārta.
Visu novadu konkursu rezultātus var apskatīt VJIC mājas lapā sadaļā pie interešu izglītības www.vjic.gov.lv
Ilze Rožinska, mūzikas skolotāja
31.03.2009.
`Eiropas jauniešu foruma` zvaigžņu lidojums
Nupat esam atgriezušās no mūsu pirmās starptautiskās konferences, kura no 25. - 29. martam notika Anglijas pilsētā Jeovilā. Tikšanos organizēja mūsu sadarbības partneri-Prestonas biznesa un uzņēmējdarbības koledža.
Konferenci atklāja Eiropas Parlamenta loceklis Greiems Vatsona kungs (Graham Watson). Konferences atklāšanu filmēja Eiropas Parlamenta filmēšanas grupa un mūsu konferenci translēs maija sākumā kanālā Euronews, šo kanālu var redzēt arī Latvijā.
Esam kļuvušas par Eiropas Savienības zvaigznēm, pateicoties tam, ka atšķirībā no lielajām Eiropas valstīm esam saglabājuši savu kultūrmantojumu un lepojamies ar to. Par laimi pagaidām vēl neesam kļuvuši tikai par kādu niecīgu daļu no `celebrity obsessed culture` ( slavenību apmātā kultūra). Kultūra un tradīcijas ir mūsu bagātība, un tas dara mūs īpaši pamanāmus.
Pēc debatēm ciemojāmies Jeovilas pilsētas domē, kur mūs pieņēma pilsētas mērs Vess Rīds (Wes Read). Vakaros spēlējām boulingu, ķegļus vai pavadījām laiku kopā ar savām viesģimenēm un kolēģiem. Protams, noskatījāmies arī futbola maču starp Jeovilas un Svindonas pilsētu komandām.
27. martā apmeklējām Lielbritānijas parlamentu un varējām apskatīt Londonu no London Eye (panorāmas rats) augstuma. Bija ļoti jauki atkal satikt mūsu partnerus no Vācijas un Anglijas. Esam lieliska projekta komanda. Pēc atgriešanās nedaudz atpūtīsimies un Eiropas Comenius nedēļas ietvaros aprīļa beigās vai maija sākumā organizēsim pasākumu, atskatīsimies uz paveikto, dalīsimies savos ceļojuma iespaidos un sāksim gatavoties nākošajai konferencei, kura no 5. - 8. novembrim notiks Holandē.
Paldies visām projekta dalībniecēm par ieguldīto darbu projekta prezentāciju sagatavošanā un organizētību brauciena laikā. Paldies skolotājai Ilzei par folkloras mantojuma daļas koncerta sagatavošanu un prezentācijām. Mēs visas bijām un esam zvaigznes!
Veiksmi un radošas idejas, gatavojoties pasākumam!
Brauciena iespaidi Ievas Pakeres (3.D) redzējumā ...
Fotogalerija
Anna Verza, projekta starptautiskā koordinatore
26.03.2009.
Panākumi KSIM sacensībās `Ugāle 2009`!
23. janvārī notika KSIM (komandu sacensības informātika un matemātikā) pusfināls, ko nu jau 14. gadu organizē Ugāles vidusskola. PVĢ audzēkņi sacensībās piedalās 9. reizi, sākot no 2001. gada. Šogad sacensībās piedalījās 4 PVĢ komandas - 2 komandas no 1.D kursa, pa vienai komandai no 2.D un 3.D kursiem. Vislabāk veicās 2.D kursa komandai, kuru pārstāvēja Artūrs Znotiņš, Jānis Eglītis un Rita Tarasova - komanda izcīnīja augsto 11. vietu 73 komandu konkurencē, kas dod komandai tiesības piedalīties sacensību finālā 9. maijā Ugālē.
Veiksmi sacensībās!
Sacensību rezultāti Ugāles vidusskolas mājaslapā
Juris Erts, informātikas skolotājs
26.03.2009.
Topošie datorzinību un IT studenti var pieteikties uzņēmuma DPA stipendijām 1000 latu apmērā
Latvijas Informācijas tehnoloģiju (IT) uzņēmums DPA sadarbībā ar Latvijas Izglītības fondu un Izglītības un zinātnes ministriju jau otro gadu pēc kārtas aicina topošos datorzinību un IT 1.kursa studentus pieteikties 2009./2010.studiju gada stipendijām, katru 1000 latu apmērā. Šīm stipendijām līdz 2009. gada 12. maijam var pieteikties Latvijas vispārizglītojošo vidusskolu 12. klašu skolēni, aizpildot formu mājas lapā www.dpa.lv/stipendija.
Iepriekšējā gadā tiesības saņemt stipendiju ieguva arī PVĢ absolvents Jānis Raubiško - Rīgas Tehniskās universitātes Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes 1. kursa students.
Par stipendiju var lasīt arī preili.lv portālā
Publikācija no preili.lv portāla
25.03.2009.
SVEICAM Latgales reģionālā skatuves runas konkursa UZVARĒTĀJU!
Š.g. 18. martā Daugavpils bērnu un jauniešu centrā `Jaunība` notika Latgales reģionālais skatuves runas konkurss. Uzstājās 22 konkursa dalībnieki. 1. - 12. klašu audzēkņu sīvā konkurencē ģimnāzijas audzēknis EDMUNDS STRODS (2.D) kļuva par ne tikai vienu no 3 konkursa laureātiem, bet arī ieguva augtāko punktu skaitu (patlaban absolūti lielākais punktu skaits valstī - 69 punkti)!
Vēlēsim viņam veiksmi 7. maijā konkursa finālā Rīgā!
Silvija Kivko, latviešu valodas skolotāja
24.03.2009.
Tādu es iepazinu Briseli ...
Pagājušajā mācību gadā ģimnāzija iesaistījās projektā `Latvijai 90. Andrejs Eglītis`, kā rezultātā skolā viesojās projekta koordinators, romāna `Vidusskola` autors Māris Druva un Eiroparlamenta deputāts Gundars Krasts. Notika literāra pēcpusdiena un diskusija.
Šī mācību gada sākumā projekta ietvaros Dobeles rajona Aucē notika rakstnieka Māra Druvas organizētais pasākums `Andreja Eglīša Dzejas svētki`, kurā es pārstāvēju ģimnāziju kā daiļlasītājs un Mārtiņš Bogdanovs (1.D) kā Tautas skrējiena dalībnieks.
Dzejas svētku noslēgumā es ieguvu Skatītāju simpātiju balvu un Māra Druvas speciālo balvu: visiem konkursantiem Eiroparlamenta deputāts Gundars Krasts dāvināja braucienu uz Briseli.
Ceļojums sākās 3. martā. Bija agrs rīts, un man bija jādodas uz lidostu. Valdīja neliels uztraukums, jo priekšā bija lidojums. Viss noritēja labi – veiksmīga pacelšanās un veiksmīga nolaišanās.
Pirmie iespaidi par Briseli bija pozitīvi: milzīga lidosta, grandiozas celtnes apkārt un viesmīlīgie cilvēki. Tad sekoja ceļš uz mūsu viesnīcu. Bija prieks par to, ka dzīvojām pašā Briseles centrā.
Pirmā ekskursija bija uz vecpilsētu. Tur viss bija senlaicīgs un unikāls-lielas, krāsainas celtnes. Protams, arī centrā šokēja lielās cenas, bet nu tur neko nevarēja mainīt. Bijām arī Eiropas parlamenta ēkā. Tur mūs viesmīlīgi sagaidīja Eiroparlamenta deputāts Gundars Krasts. Viņš mūs iepazīstināja ar dzīvi parlamentā, taču diskusijas beigās jau apspriedām ekonomisko krīzi Latvijā, par kuru diezgan plaši arī tiek runāts Briselē. Vienīgais ieteikums – cerēt, ka paliks labāk.
Otrā diena bija mazliet brīvāka – visu dienu pavadījām Briseles piepilsētā Brigē. Tā arī izcēlās ar savu senatnīgumu un tīrību. Atgriežoties no Briges, mēs devāmies uz Latvijas pārstāvniecību, kur mums, daiļrunātājiem, bija jāsniedz neliels koncerts. Uz šo koncertu tikai aicināti latvieši, kas dzīvo Briselē. Cilvēku ieradās diezgan daudz, bija patīkami latviešu valodu dzirdēt arī šeit. Koncerts noritēja veiksmīgi, pēc koncerta iepazināmies ar vietējiem latviešiem un sapratām to, ka viņi ir savas valsts patrioti. Tas arī lika aizdomāties pašam par sevi, vai, dodoties dzīvot kaut kur citur, es palikšu Latvijas patriots.
Jau trešajā dienā devāmies uz mājām – Latviju. Šis ceļojums man deva daudz: daudz jaunu iespaidu, daudz noderīgu padomu un informācijas un daudz jaunu draugu.
Kā teica kāds Briselē dzīvojošais latvietis: `Brisele ir kā Roma – visi ceļi agrāk vai vēlāk ved uz turieni.` Vai tās tas ir? To jau varēs noskaidrot tikai pēc kāda laika.
Daži fotomomenti
EDMUNDS STRODS, 2.D kursa audzēknis
23.03.2009.
1. pakāpes diplomi konkursā `Balsis`
12. martā Preiļu kultūras namā notika rajona mazo muzikālo kolektīvu un solistu konkurss `Balsis`. Konkursa A grupā (akustiskā uzstāšanās, bez skaņu pastiprinošām ierīces) uzstājās PVĢ jauktais vokālais ansamblis un solists Rihards Vilcāns, B grupā (popgrupas un solisti, kuri izmanto fonogrammas un skaņu pastiprinošās ierīces) soliste Evija Gončarova. Visu jauno mākslinieku sniegumu žūrija novērtēja atzinīgi - ar 1. pakāpes diplomiem.
27. martā notiks konkursa noslēdzošā kārta Latgales novadā, ko vērtēs VJIC žūrija. Šajā kārtā piedalīsies Rihards Vilcāns un vokālais ansamblis. Diemžēl, B grupas solistiem nākamās kārtas konkurss šogad nav paredzēts. Vēlēsim veiksmes nākamajā kārtā!
Ilze Rožinska, mūzikas skolotāja
23.03.2009.
Veiksmīgi ir noslēdzies strītbola turnīrs `3 pret 3 uz vienu grozu 09`
Turnīrs norisinājās divas dienas PVĢ sporta zālē ar lielisku strītbola atmosfēru un cīņas garu. Turnīrā piedalījās deviņas komandas un 3. vietu ieguva 3.B kurss, 2. vietu 2.A kurss, bet par čempioniem kļuva 2.HK kursa komanda. Pēc spēlēm notika arī trīspunktu metienu konkurss, kura finālā iekļuva R.Vilcāns 3.A un M.Mežajevs 2.D, kurā pārāks bija Mārtiņš. Sacensības aizritēja bez īpašiem starpgadījumiem un traumām. Katrai komandai bija savs atbalstītāju pulks, par ko bijām ļoti priecīgi. Lai veicas nākamajos turnīros!
R.Vilcāns 3.A un M.Zarāns 3.A, turnīra organizatori
20.03.2009.
Sveicam Valsts 22. informātikas (programmēšanas) olimpiādes laureātu!
3. vieta Artūram Znotiņam (2.D)
Ineta Ivanova, direktores vietniece mācību darbā
20.03.2009.
Sveicam Valsts ķīmijas olimpiādes uzvarētāju!
Sveicam valsts ķīmijas olimpiādes /par sekmīgāko eksperimentālo darbu/ uzvarētāju Artūru Znotiņu (2.D)
Ineta Ivanova, direktores vietniece mācību darbā
16.03.2009.
Sveicam mūsu skolas direktori jubilejā!

Debesīs tūkstoši zvaigžņu spīd,
Savu tur grūti saskatīt.
Meklē!
Roku pēc skaistākās zvaigznes sniedz,
Nebaidies, tieši sirdī to liec!
/Laimonis Kamara/

Vissirsnīgākie sveicieni Preiļu Valsts ģimnāzijas direktorei Ligitai Pauniņai skaistajā dzīves jubilejā!
PVĢ pedagogi, darbinieki un audzēkņi
11.03.2009.
Sveicam Latvijas Studentu vortāla `StudentNet` domrakstu konkursa `Sports manā skolā un Latvijā 2008` uzvarētāju!
1. vieta Vizmai Mičulei (3.B)
Rezultāti www.studentnet.lv
Ineta Ivanova, direktores vietniece mācību darbā
10.03.2009.
Sveicam 4. atklātās vācu valodas kā 3. svešvalodas olimpiādes uzvarētājus!
3. vieta Edgaram Biezaitim (3.D), Vizmai Mičulei (3.B), Dagnijai Brusai (3.D), Lāsmai Jakimovai (2.H)
Ineta Ivanova, direktores vietniece mācību darbā
9.03.2009.
PVĢ volejbola turnīra rezultāti
Ir noslēdzies Preiļu Valsts ģimnāzijas volejbola turnīrs. Šogad šajā turnīrā piedalījās necerēti daudz komandu, pat sporta skolotāji ,kuri katru gadu gan piedalās, gan palīdz noorganizēt šo turnīru, bija ļoti pārsteigti. Bija iesniegti 18 pieteikumi, tātad 9 zēnu un 9 meiteņu komandas. Spēles bija interesantas, jo spēlētāji uzrādīja līdzvērtīgu sniegumu, kas pastiprināja konkurenci. Šo turnīru padarīja vēl spraigāku klašu audzinātāju iesaistīšanās spēlēs.
Un tomēr - no katras apakšgrupas divas stiprākās komandas piedalījās finālā. Pēc finālspēlēm tika noskaidrotas un apbalvotas uzvarētāju komandas: zēniem 1. vieta 3.AB, 2. vieta 3.KV, 3.vieta 3.D, meitenēm 1.vieta 3.KV, 2.vieta 1.A, 3.vieta 3.A.
Šis turnīrs bija labs treniņš komandu līderiem, kuri jau šonedēļ 14.03.09. piedalīsies `Lāse 2008`.
Turnīra organizatori
4.03.2009.
Sveicam rajona vizuālās mākslas olimpiādes uzvarētājus!
1. vieta Dacei Punculei (3.D)
2. vieta Kristapam Ancānam (3.D), Artūram Znotiņam (2.D), Agnijai Vaivodei (1.D)
3. vieta Mārītei Zīmelei (2.A)

Ineta Ivanova, direktores vietniece mācību darbā
3.03.2009.
Sveicam rajona ģeogrāfijas olimpiādes uzvarētājus!
1. vieta Ievai Pakerei (3.D)
2. vieta Jānim Eglītim (2.D)

Ineta Ivanova, direktores vietniece mācību darbā
24.02.2009.
Mīlestība virmo ģimnāzijā!
Mīlestība ir tik dažāda. Tā spēj apburt, priecēt, pacelt spārnos, arī sāpināt. Mīlestība ir spēks, kas gadu simteņiem virzījis pasauli. Tam par godu ģimnāzisti 19. februāra vakarā, Valentīndienas pasākumā, savos priekšnesumos izspēlēja Annas Sakses pasakas par ziediem, parādot, kā izprot mīlestības varenību.
Mīliet un esiet mīlēti!
Pasākuma fotogalerija
Vizma Mičule (3.B)
23.02.2009.
Ir noslēdzies Preiļu Valsts ģimnāzijas novusa turnīrs!
Zēnu konkurencē sīvā cīņā godalgoto pirmo vietu ieguva nepārspējamais Edgars Vanags (1.B), 2. vieta Rihardam Vilcānam (3.A), 3. vieta Janim Zaranam (3.B).
Meiteņu konkurencē, spīdoši izcīnot uzvaras, pirmo vietu ieguva Agnese Čača (2.D), 2. vieta Marinai Kirsanova (2.D), 3. vieta Sintijai Usānei (1.KH)
Pateicamies par sadarbību visiem, kas iesaistījās turnīra norises uzlabošanā un veikšanā!!!
Andris Kļavinskis (3.A) un Andris Dzenis (3.A), turnīra organizatori
20.02.2009.
Mīlas pilnie ģimnāzisti!
No 12. - 13. februārim skolā darbojās `Amora pasts`. Ģimnāzisti bija aktīvi mīlestības apliecinājumu sniedzēji, veidoja apsveikumus un sūtīja tos no sirds!
Valentīndienas pasākums notika 19. februārī plkst. 18:00!
Rihards Vilcāns, Mārtiņš Zarāns (3.A), pasākuma organizatori
19.02.2009.
Sveicam rajona informātikas (programmēšanas) olimpiādes uzvarētājus!
1. vieta Artūram Znotiņam (2.D)
2. vieta Artūram Liepiņam (1.D)

Ineta Ivanova, direktores vietniece mācību darbā
18.02.2009.
Sveicam rajona vēstures olimpiādes uzvarētājus!
2. vieta Mārim Magdalenokam (3.B)
Atzinība Mārai Vilcānei (3.K)

Ineta Ivanova, direktores vietniece mācību darbā
17.02.2009.
Sveicam rajona matemātikas olimpiādes uzvarētājus!
1. vieta Oskaram Pakeram (3.D), Jānim Eglītim (2.D), Artūram Znotiņam (2.D)
2. vieta Laumai Lazdānei (3.D), Kristīnei Vjaksei (1.D)
3. vieta Dagnijai Brusai (3.D), Intai Gribonikai (1.D), Līgai Skutelei (1.D)
Atzinība Zandai Kivleniecei (3.D), Ritai Tarasovai (2.D), Sanitai Rusiņai (1.D)

Ineta Ivanova, direktores vietniece mācību darbā
16.02.2009.
Sveicam rajona skatuves runas konkursa uzvarētājus!
1. vieta Edmundam Strodam (2.D)
Atzinība Intai Gribonikai (1.D)

Ineta Ivanova, direktores vietniece mācību darbā
14.02.2009.
Tilde skolām un bibliotēkām dāvina Gundegas Repšes romānu Ugunszīme
Latvijas skolēni un literatūras skolotāji saņem dāvanu no sabiedrības Tilde — interneta bibliotēkā letonika.lv publicēts Gundegas Repšes romāns Ugunszīme. Tagad šo mācību programmās iekļauto darbu ikviens bez maksas var lasīt internetā.
Publikācija no portāla www.preili.lv
13.02.2009.
Sveicam rajona latviešu valodas un literatūras olimpiādes uzvarētājus!
1. vieta Dagnijai Brusai (3.D)
2. vieta Laumai Lazdānei (3.D)
3. vieta Ievai Pakerei (3.D)
Atzinība Vizmai Mičulei (3.B), Daigai Dolģei (2.K)

Ineta Ivanova, direktores vietniece mācību darbā
12.02.2009.
Sveicam rajona kultūras vēstures olimpiādes uzvarētājus!
2. vieta Mārītei Ziemelei (2.A), Daigai Doļģei (2.K)
3. vieta Lāsmai Jakimovai (2.H), Santai Znotiņai (2.D)
Ineta Ivanova, direktores vietniece mācību darbā
11.02.2009.
E-lietu sekretariāts sadarbībā ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju (VBTAI) un Latvijas Interneta asociāciju
Kampaņas laikā no 10. – 24. februārim paredzēta informācijas izplatīšana interneta vidē un sociālo klipu pārraide televīzijās. Visām skolām Latvijā tika nosūtīti informatīvi materiāli par emocionālo pazemošanu internetā, un skolotāji aicināti audzināšanas stundās vērst bērnu un jauniešu uzmanību šai problēmai. Visu publikāciju lasīt portālā www.preili.lv, kā arī www.drossinternets.lv.
Publikācija no portāla www.preili.lv
10.02.2009.
Sveicam rajona ķīmijas olimpiādes uzvarētājus!
1. vieta Dagnijai Brusai (3.D), Artūram Znotiņam (2.D), Laurai Dreijerei (1.D)
2. vieta Oskaram Pakeram (3.D), Ilonai Kuprei (1.D),
3. vieta Ievai Ivanānei (1.D), Artūram Smirnovam (3.D), Zanei Jaunromānei (3.D)
Atzinība Anitai Kundziņai (1.A), Artūram Liepiņam (1.D)
Ineta Ivanova, direktores vietniece mācību darbā
09.02.2009.
Sveicam rajona fizikas olimpiādes uzvarētājus!
1. vieta Oskaram Pakeram (3.D)
2. vieta Zanei Jaunromānei (3.D), Artūram Znotiņam (2.D)
3. vieta Mārītei Luriņai (2.D), Sergejam Luhmirinam (1.D)
Atzinība Kasparam Rivaram (3.D), Jānim Eglītim (2.D), Aldim Melderim (2.D), Jurim Stikānam (2.D), Inta Gribonika (1.D), Laurai Dreijerei (1.D), Agnijai Vaivodei (1.D), Anitai Kundziņai (1.A), Jānim Kunakovam (1.D)

Ineta Ivanova, direktores vietniece mācību darbā
06.02.2009.
Ir noslēdzies šaha turnīrs
12 dalībnieku konkurencē sīvā cīņā 1. vietu izcīnīja jaunais šaha talants Lauris Vilcāns (3.B), 2. vietu izcīnīja Artūrs Cišs (2.HK), 3. vietu izcīnīja Aleksandrs Jubels (1.D).
Aleksandrs Jubels (1.D), Uldis Utināns (1.HK), turnīra organizatori
2.02.2009.
Apsveicam skolotāju Juri Ertu ar valsts apbalvojuma saņemšanu!
30. janvārī Preiļu rajona padomes zālē notika 1991. gada janvāra barikāžu piemiņas zīmes pasniegšana Preiļu rajona iedzīvotājiem. Šo valsts apbalvojumu par piedalīšanos barikādēs saņēma arī Preiļu Valsts ģimnāzijas skolotājs Juris Erts. Visa ģimnāzijas kolektīva vārdā – paldies par iesaistīšanos Latvijas neatkarības atjaunošanas kustībā! Apsveicam!
Natālija Pīzele, vēstures skolotāja
29.01.2009.
Sveicam rajona biznesa ekonomisko pamatu olimpiādes uzvarētājus!
3. vieta Sanitai Vilcānei (3.A)
Atzinība Jānim Eglītim (2.D), Kasparam Rivaram (3.D)

Ineta Ivanova, direktores vietniece mācību darbā
29.01.2009.
Sveicam rajona meiteņu mājsaimniecības olimpiādes uzvarētāju!
1. vieta un atzinība par mājas darbu Dacei Punculei (3.D)
Ineta Ivanova, direktores vietniece mācību darbā
29.01.2009.
`Eiropas jauniešu foruma` aktualitātes
Esam sākuši aktīvi gatavoties starptautiskajai konferencei, kura no šī gada 25. līdz 29. martam notiks Anglijas pilsētā Jeovilā.
Šoreiz konferenci gatavo un ciemiņus uzņem mūsu projekta partneri - Prestonas skola. Starptautiskajā konferencē piedalīsies 10 dalībnieki no katras partnerības valsts.
No mūsu ģimnāzijas konferencē piedalīsies: Laura Leikuma (3.B), Santa Dakule (3.B), Dace Barkeviča (2D.), Marina Kirsanova (2.D), Violeta Maslobojeva (2.D), Ieva Pakere (3.D), Lauma Lazdāne (3.D) un Austra Svarinska (3.D). Skolotājas Ilze Rožinska un Anna Verza.
Tā kā esam visa starptautiskā projekta koordinatori, pirmo projekta tikšanos organizējām 2008. gada 5. - 7. novembrī PVĢ. Konferencē tikās jaunieši no 3 valstīm, iepazinās un debatēja par dažādām sociālajām problēmām, kas aktuālas viņu valstīs. Mūsu ģimnāzijas jaunieši bija sagatavojuši prezentāciju un debatēja par 2 Latvijā aktuālām problēmām : vardarbību un alkoholismu. Vācijas Alberta Švaicera ģimnāzijas jaunieši debatēja par diskrimināciju, respektu, cieņu ,stereotipu mazināšanu un jauniešu uzvedības problēmām. Prestonas skolas jaunieši bija izvēlējušies tēmu `Jauniešu pienākumi un atbildība`. Pirmajā konferencē arī vienojāmies par kādām tēmām debatēsim Anglijas konferencē martā.
Mūsu ģimnāzijas jaunieši izvēlējās tēmu `Alkoholisms kā sociāla problēma Latvijā`.
Kopējā konferences tēma `Vardarbība un citas ļaunprātīgas rīcības izpausmes formas`.
Paralēli notiek arī visu nepieciešamo dokumentu sagatavošana, lai mūsu brauciens būtu veiksmīgs, interesants un pārdomāts.
Paldies visiem projektā iesaistītajiem jauniešiem par darbu, veiksmi un radošas idejas gatavojoties konferencei!
Anna Verza, projekta starptautiskā koordinatore
28.01.2009.
Eseju konkursa `Vēstule 1991.gada barikāžu dalībniekam` noslēgums
28. janvārī, trešdien, 5.stundas laikā 1. un 2. kursa audzēkņi pulcējās uz eseju konkursa `Vēstule 1991. gada barikāžu dalībniekam` noslēgumu. 1991. gada barikāžu notikumus varēja labāk izprast un novērtēt to nozīmi, klausoties labākās esejas ģimnāzistu izpildījumā. Skolotājs Juris Erts pastāstīja klātesošajiem par viņa barikāžu pieredzi. Pasākumā izskanēja deviņdesmito gadu tautā populāras dziesmas.
Par labāko eseju autoriem tika atzīti Naira Anfimova (1.B), Anna Putāne (1.B), Sergejs Luhmirins (1.D), Anna Pastare (2.D), Artūrs Znotiņš (2.D), Jānis Eglītis (2.D), Vizma Mičule 3.B), Dace Puncule (3.D), Zane Jaunromāne (3.D), Lauma Lazdāne (3.D).
Paldies skolotājām Natālijai Pīzelei un Ilzei Rožinskai par ieguldīto darbu pasākuma organizēšanā.
Pasākuma fotogalerija
Ingūna Patmalniece, direktores vietniece audzināšanas darbā
26.01.2009.
Uzņēmumi atvērti Latvijas jauniešiem un aicina pārdomāti izvēlēties nākotnes profesijas!
No šī gada 16. februāra līdz 20. februārim Jauniešu konsultācijas sadarbībā ar jauniešiem draudzīgākajiem uzņēmumiem rīko profesionālās orientācijas projektu Atvērto durvju nedēļa (ADN), iedvesmojot jaunatni attīstīt savus talantus un līdzdarboties Latvijas izaugsmes veicināšanā.
Projekts tiek realizēts ar mērķi jauniešus izglītot par darba tirgus perspektīvām un dot iespēju iepazīt nozares un uzņēmumus Latvijā. Projekts paredzēts kā vērtīgs palīgs sev atbilstošākās profesijas izvēlē un veiksmīgai savas karjeras izaugsmes plānošanai nākotnē.
Jauniešu konsultācijas aicina jauniešus pieteikties ekskursijām līdz 1. februārim karjeras portāla www.prakse.lv sadaļā Pasākumi.
Vairāk par projektu Atvērto durvju nedēļa ... (PDF)
Dace Kristiāna Ūdre, Jauniešu konsultācijas sabiedrisko attiecību vadītāja
16.01.2009.
PVĢ notiks šaha turnīrs!
Pieteikties PVĢ šaha turnīram līdz 20. janvārim pie Ulda Utināna (1.K) vai Aleksandra Jubela (1.D)
Aleksandrs Jubels (1.D), turnīra organizators
15.01.2009.
Jaunā gada pasākums!
14. janvārī notika Jaunā gada pasākums `Jaunais gads dažādās zemēs`. Vērojot kursu priekšnesumus, bija iespēja iedomāties, kā jauno gadu sagaida Brazīlijā, Ķīnā, Īslandē, Krievijā, Indijā un citās valstīs. Interpretācijas par šo tēmu bija dažādas, taču viens ir skaidrs – visi vēlas, lai jaunajā gadā pasaulē valda laime, saticība, miers un laba griba cilvēkiem!
Fotogalerija
Ingūna Patmalniece, direktores vietniece audzināšanas darbā
13.01.2009.
20. janvāris – 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres diena
1991. gada 13. janvārī Latvijas un pasaules sabiedrība uzzināja par PSRS karaspēka specvienību iebrukumu Lietuvas galvaspilsētas Viļņas televīzijas centrā. 14 cilvēki bija nogalināti un 110 ievainoti. Latvijas Tautas frontes priekšsēdētājs Dainis Īvāns aicina Latvijas iedzīvotājus aizsargāt valsts svarīgākos stratēģiskos objektus Rīgā. Sākas barikāžu dienas divu nedēļu garumā. Šī nevardarbīgās pretošanās PSRS okupācijas spēkiem un Latvijas neatkarības pretiniekiem izjauca iespējamos okupantu plānus kavēt Baltijas valstu atdalīšanos no PSRS. Šajās dienās, atceroties 1991. gada janvāra notikumus, ģimnāzisti tiek aicināti lasīt literatūru, pārrunāt ar vecākiem un paziņām, iespējams, arī barikāžu dalībniekiem, to dienu notikumus un uzrakstīt eseju „Vēstule 1991. gada barikāžu dalībniekam”. Esejas nododamas vēstures skolotājai vai audzinātājiem līdz 21. janvārim.
Natālija Pīzele, vēstures skolotāja
6.01.2009.
Ķekatas PVĢ
5. janvārī ģimnāzijas folkloras kopa `Rūtoj` kopā ar savu vadītāju Ilzi Rožinsku pieskandināja ģimnāziju ar jautrām dziesmām, dejām un dažādām izdarībām, ejot ķekatās, jo senie latvieši to darīja līdz pat 6. janvārim –Zvaigznes dienai. Atnākušie tika nopērti, tādējādi saņemot svētību visam nākamajam gadam, varēja apskatīt jaukas čigānu maskas, kā nāvi, čigānieti, lāču dīdītāju un pašu lāci, siena čupiņu, ar kuras palīdzību varēja zīlēt, kāds būs nākamais gads, ieradies bija arī ekstravagants velns, kā arī citas maskas.
Fotogalerija
Ingūna Patmalniece, direktores vietniece audzināšanas darbā
30.12.2008.
Laimīgu Jauno 2009. gadu!

Jaungada diena kā sniegbalta siena,
Lido pa gaisu un priecīgi sauc:
Prieku, laimi, mīlestību,
Priecīgu Jauno gadu!

Preiļu Valsts ģimnāzijas kolektīva vārdā direktore Ligita Pauniņa

19.12.2008.
Ziemassvētku ieskaņas koncerts!
18. decembra vakarā mūzikas skolotāja Ilze Rožinska ar audzēkņiem aicināja uz Ziemassvētku ieskaņas koncertu, kurā varēja ne tikai klausīties, bet arī piedalīties kopīgā Ziemassvētku dziesmu dziedāšanā.
Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno 2009. gadu!
Pasākuma fotogalerija
Ingūna Patmalniece, direktores vietniece audzināšanas darbā
16.12.2008.
Mācību semestra noslēgums
19. decembrī plkst. 9.30 ģimnāzijas audzēkņi un pedagogi pulcējās uz mācību 1. semestra noslēguma pasākumu, lai kopā baudītu pirmssvētku noskaņu, lai atskatītos uz labi paveiktajiem darbiem.
Pasākuma fotogalerija
Ingūna Patmalniece, direktores vietniece audzināšanas darbā
15.12.2008.
Sveicam rajona bioloģijas olimpiādes uzvarētājus!
1. vieta Zanei Jaunromānei (3.D)
Atzinība Dacei Barkevičai (2.D)

Ineta Ivanova, direktores vietniece mācību darbā
08.12.2008.
`Esi brīvs no atkarībām`
1. decembrī notika pasākums `Esi brīvs no atkarībām`.
Fotogalerija
Ingūna Patmalniece, direktores vietniece audzināšanas darbā
05.12.2008.
Tikšanās ar Valsts policijas koledžas pārstāvjiem
1. decembrī notika tikšanās ar Valsts policijas koledžas pārstāvjiem.
Fotogalerija
Ingūna Patmalniece, direktores vietniece audzināšanas darbā
3.12.2008.
Ir noslēdzis PVĢ basketbola turnīrs!
Finālā bija vērojamas spraigas cīņas, kuras neizpalika arī bez pārsteigumiem!
Meiteņu konkurencē 1. vietu izcīnīja 3.KV kursa komanda, 2.vieta – 3.A kursa komandai un 3.vieta – 2.D kursa komandai.
Savukārt zēnu sīvajā konkurencē 1. vietu izcīnīja 2.KH kursa komanda, 2.vieta – 3.AB kursa komandai un 3. vieta – 3.KV kursa komandai.
Turnīra vērtīgākie spēlētāji – Mārtiņš Zarāns (3.AB) un Dace Bernāne (3.A).
Pirmo kursu perspektīvākie spēlētāji – Mārtiņš Šmuksts (1.B) un Evita Gribuška (1.A).
Vidēji gūto punktu spēlē labākie spēlētāji – Jānis Rubinis (2.KH) un Dace Bernāne (3.A).
Trīspunktu metienu konkursa uzvarētājs – Edgars Vanags (1.B).
Paldies visiem par piedalīšanos, veiksmi nākamajos PVĢ turnīros!
Daži fotomomenti
Sintija, Baiba (3.KV), Evita (1.A) – turnīra organizatores
2.12.2008.
Sveicam rajona vācu valodas olimpiādes uzvarētājus!
1. vieta Margrietai Pastarei (3.D),
3. vieta Laumai Lazdānei (3.D), Denisam Kukulim (3.K), Edgaram Biezaitim (3.D)

Ineta Ivanova, direktores vietniece mācību darbā
1.12.2008.
Sveicam rajona angļu valodas olimpiādes uzvarētājus!
3. vieta Lāsmai Pauniņai (3.A), Mārim Magdalenokam (3.B)
Atzinība Sandrai Semjonovai (3.A)
Apsveicam!

Ineta Ivanova, direktores vietniece mācību darbā
21.11.2008.
PVĢ basketbola turnīrs!
19. novembrī sākās Preiļu Valsts ģimnāzijas basketbola turnīrs, kurā piedalās deviņas zēnu un astoņas meiteņu kursu komandas.
Šonedēļ tiek izspēlētas apakšgrupu spēles, un divas stiprākās komandas no katras apakšgrupas izveidos jaunu finālgrupu. Finālspēļu spraigā cīņa sāks risināties nākošās nedēļas vidū.
Sintija, Baiba - 3.KV un Evita - 1.A, turnīra organizatores
14.11.2008.
Svētku koncerts ģimnāzijā
13. novembrī Preiļu Valsts ģimnāzijā notika Latvijas dzimšanas dienai veltīts koncerts `Skaistākie vārdi Latvijai`. Skatītājus ar savu izpildījumu iepriecināja jauktais koris, vokālais ansamblis, folkloras kopa `Rūtoj`, īpašu noskaņu radīja Martas Vaivodes (2.A) un Lāsmas Mukānes(2.D) vijoļspēle un dziesmas `Div’ dūjiņas gaisā skrēja` izpildījums. Jauniešu izpildījumā varēja dzirdēt A.Eglīša, J.Jaunsudrabiņa, V.Plūdoņa, O.Vācieša un citu autoru darbu fragmentus par mūsu dzimteni. Šajā koncertā mēs paši sev kārtējo reizi pierādījām, cik mūsu dzimtene ir skaista, neatkārtojama un vienreizēja gan ar dabu, gan ar cilvēkiem, kuri tajā dzīvo. Pēc koncerta ģimnāzisti pulcējās uz balli, kuru ar skaistām dejām ievadīja deju kolektīvi `Dancari` un `Gaida`.
Fotogalerija
Ingūna Patmalniece, direktores vietniece audzināšanas darbā
13.11.2008.
Tēvzemes nedēļas pasākums – erudītu konkurss „Latvija laikmetu griežos”
12. novembrī notika viens no Tēvzemes nedēļas pasākumiem – erudītu konkurss `Latvija laikmetu griežos`, kurā piedalījās 5 ģimnāzistu komanda no katra kursa. Pirmie konkursa jautājumi saistījās ar Latvijas ģeogrāfisko stāvokli un administratīvo dalījumu. Pēc tam tika pārbaudītas ģimnāzistu zināšanas par dažādiem Latvijas vēstures faktiem un ievērojamām personībām. Atsevišķi bija jārāda Latvijas valsts svētku un atceres dienu pārzināšana. Noslēgumā pēc dzirdētajiem fragmentiem bija jāatpazīst mūzikas darba autors un nosaukums un jāpierāda latviešu folkloras pazīšana, papildinot tautas dziesmu rindas vai sakāmvārdi. Par konkursa uzvarētājiem sīvā konkurencē kļuva 1.D kursa komanda, 2.vietā – 2.D kursa komanda, bet trešo vietu tikai papildspēlē starp 3.KV un 1.B kursu izcīnīja 3.KV kursa komanda.
Novēlu zinātkāri un turpmākas sekmes Latvijas vēstures apgūšanā visiem ģimnāzistiem!
Fotogalerija
Natālija Pīzele, vēstures skolotāja
12.11.2008.
Noslēdzies PVĢ dambretes turnīrs!
Ir noslēdzies kārtējais aizraujošais PVĢ dambretes turnīrs, kas pulcējis ne vien daudz gudru spēlētāju, bet arī erudītus skatītājus, kuri, lai gan saņemdami aizrādījumus no turnīra galvenajiem tiesnešiem, tomēr centās palīdzēt savējiem. Viss turnīrs kopumā bija pārsteigumu pilns, bet sīvā cīņā tika noskaidrotas godalgotās vietas. Tātad zēniem: 1. vieta - Jānim Brokānam (2.HK), 2. vieta - Mārtiņam Zarānam (3.A), 3. vieta - Edgaram Melnim (2.HK); metenēm ļoti līdzīgā un neprognozējamā cīņā 1. vieta - Gunitai Brokai (3.B), 2.vieta - Sandrai Semjonovai (3.A) un 3. vieta - Evitai Gribuškai (1.A).
Paldies visiem par piedalīšanos un vēlreiz apsveicam tos, kuri pelnīti kļuvuši par šīs aizgrābjošās prāta spēles uzvarētājiem! Veiksmi uzvarētājiem rajona mačos un pārējiem spēlētājiem PVĢ nākamajos dambretes čempionātos novēl
turnīra organizētāji, galda spēļu fanātiķi un vienkārši labi cilvēki - Māris un Lauris (3.B)!
Spēļu rezultātu tabulas
Fotogalerija
11.11.2008.
`Eiropas jauniešu forums` uzņem ciemiņus PVĢ!
Pēdējā laikā esam ļoti centīgi un aktīvi strādājuši, lai sagatavotu mūsu starptautiskā projekta `Eiropas jauniešu forums` pirmo partnerskolu tikšanos ģimnāzijā.
5. novembrī ģimnāzijā ieradās 2 skolotāji un 4 jaunieši no Vācijas Alberta Švaicera ģimnāzijas un 2 skolotāji un 3 jaunieši no Prestonas skolas Anglijā. Ārzemju viesi ģimnāzijā uzturējās no 5. līdz 7. novembrim.
Vizītes laikā ciemiņi iepazinās ar mūsu skolu, pilsētu un piedalījās diskusijās par aktuālām sabiedrības problēmām.
Paldies direktorei un projekta sagatavošanas darba grupai par sapratni un atbalstu, projektā iesaistītajiem ģimnāzijas audzēkņiem un viņu vecākiem par ieguldīto darbu.
Fotogalerija
Anna Verza, Starptautiskā projekta koordinatore
11.11.2008.
Pasākumi, svētkus sagaidot
Novembris mūsu valstij un ikvienam no mums ir īpašs. Šogad aprit 90 gadi kopš tika pasludināta Latvijas neatkarība. Ģimnāzijā uz koncertu `Skaistākie vārdi Latvijai` pulcēsimies 13. novembrī, bet ģimnāzisti piedalīsies arī valsts mēroga pasākumos.
15. novembrī Edmunds Strods uzstāsies Olimpiāžu un mākslas konkursu uzvarētāju godināšanas pasākumā Rīgas Latviešu biedrības nama Baltajā zālē, savukārt 17. novembrī viņa sniegumu plkst.18.30 varēsim vērot LTV1 koncerta `Tu esi Latvija`, kurš notiks Latvijas Nacionālajā operā, tiešraidē.
17. novembrī Nacionālā projekta `Nākamie 90` noslēguma pasākumā Nacionālajā teātrī piedalīsies Preiļu Valsts ģimnāzijas jauktais koris. Šī koncerta ierakstu varēs vērot LTV1 18. novembrī plkst.15.30
Lai mums visiem kopā izdodas skaisti svētki!
Iededzies par Latviju!
Staro Rīga!
Ingūna Patmalniece, direktores vietniece audzināšanas darbā
7.11.2008.
PVĢ dambretes turnīrs!
Dambretes turnīrs tikko paspējis uzņemt apgriezienus jau tuvojas noslēgumam, tas pulcējis vairākus līdzjutējus un interesi rosinājis ne vienā vien spēlētājā un līdzjutējā. Liels prieks, ka arī 1. kursi spējuši sastādīt konkurenci pieredzējušajiem 2. un 3. kursiem, un pat pamanījušies iekļūt pusfinālā. Pirmdien, 10. novembrī, spēles par labākā dambretes meistara nosaukumu ģimnāzijā atsāksies ar jaunu sparu, jau augstākā līmenī – pusfinālos, kur tiksies atjautīgākie no tiem, kuriem ģimnāzijas vārdu nāksies aizstāvēt rajona sacīkstēs. Lai veicas!
Spēļu rezultātu tabulas
Fotogalerija
Lauris un Māris 3.B., turnīra organizatori
2.11.2008.
Jau trešo reizi visi skolēni tiek aicināti piedalīties konkursā BEBRS`08/09!
Jautājums: Kas ir BEBR@S?
Atbilde: BEBR@S ir skolēnu informācijas tehnoloģiju konkurss, kurā tiek pārbaudītas skolēnu zināšanas un prasmes darbā ar datoru un populārākajām lietojumprogrammām.
Jautājums: Vai BEBR@S ir līdzīgs informātikas olimpiādei?
Atbilde: Drīzāk nē. Šeit uzdevumi vairāk līdzinās testu jautājumiem, kur nepieciešamas zināšanas par datoriem, jāmāk loģiski domāt, jāzin kā uzvesties virtuālajā telpā. Arī uzdevumi, kas saistās ar programmēšanu, ir samērā vienkārši un ir nepieciešams saprast vai uzrakstīt nelielu koda fragmentu LOGO-veidīgā valodā. Informātikas olimpiādē jāvar uzrakstīt daudz nopietnākas programmas.
Arī PVĢ audzēkņi tiek aicināti piedalīties šajā konkursā atbilstošajā vecuma grupā (pēc mācību stundām 103. vai 108. kabinetā):
17 - 18 gadi: 5.novembrī, no plkst.13:00 līdz 18:00
15 - 16 gadi: 6. novembrī, no plkst.13:00 līdz 18:00
Vairāk par konkursu lasiet Bebrs mājaslapā. Lapā var atrast arī iepriekšējā gada uzdevumus...
p.s. starp citu pagājušajā gadā dalībniecei no mūsu skolas Mārai Vilcānei pietrūka tikai 4 punktu līdz godalgotai vietai (skat. pie rezultātiem)
Juris Erts, direktora vietnieks informātikas jautājumos
1.11.2008.
17. novembrī PVĢ koris dziedās Rīgā, Nacionālajā teātrī!
17. novembrī, Latvijas 90. dzimšanas dienas priekšvakarā, Nacionālajā teātrī notiks projekta `Nākamie 90` noslēgums. Pasākumā vizuāli tiks atveidota V. Rīdzenieka vēsturiskā fotogrāfija - Latvijas proklamēšana 1918. gada 18. novembrī. Bērni un jaunieši veidos savdabīgu vēstījumu valsts neatkarības jubilejā.
Simboliskās valsts proklamēšanas pasākumā piedalīsies Valsts prezidents Valdis Zatlers, projekta uzvarētāji un apvienotais jauniešu koris (diriģēs Aira Bizriņa)- Tukuma Raiņa ģimnāzijas jauktais koris `Savējie`, Preiļu Valsts ģimnāzijas jauktais koris un Siguldas Valsts ģimnāzijas jauktais koris `Atvars`.
Koncerta ierakstu varēs vērot 18. novembrī plkst.15:30 LTV 1.
Pēc pasākuma koristiem būs iespēja doties uz `Arēnu Rīga` un būt klāt fantastiskā pasākumā, kurš pulcēs vēl Latvijā nebijušu izpildītāju sastāvu - Gustava Mālera 8. simfonijas atskaņojumā.
Ilze Rožinska, mūzikas skootāja
30.10.2008.
Tēvzemes nedēļa ģimnāzijā
Sagaidot mūsu valsts 90. dzimšanas dienu, arī ģimnāzijā Tēvzemes nedēļā no 10. – 14. novembrim tiks organizēti dažādi pasākumi. Jau no 7. novembra varēs skatīt plakātu izstādi `Es Latvijai`, 12. novembrī erudīcijas konkurss ģimnāzistiem `Latvija laikmetu griežos`, 13. novembrī plkst. 18.00 koncerts `Skaistākie vārdi Latvijai`, pēc koncerta – balle.
Šīs nedēļas laikā tiks gaidīti arī absolventi, kuri vēlēsies tikties ar ģimnāzistiem, pedagogiem, taču absolventu salidojumā pulcēsimies kopā 2011.gadā.
Plakātu izstāde fotogrāfijās
Ingūna Patmalniece, direktores vietniece audzināšanas darbā
28.10.2008.
Sāk darbu `Eiropas jauniešu forums`
Augusta sākumā saņēmām Akadēmisko programmu aģentūras lēmumu par Eiropas Savienības finansējuma piešķiršanu mūsu ģimnāzijas starptautiskajam projektam. Esam ļoti priecīgi un gandarīti par lieliski paveikto darbu projekta sagatavošanas laikā un gūto atzinību.
Divgadīgajā daudzpusējās Comenius skolu partnerības projektā aktīvi sadarbosies Anglijas, Vācijas un mūsu ģimnāzijas audzēkņi, kuri diskutēs, vērtēs, analizēs dažādas sociālās problēmas, to ietekmi uz sabiedrību un piedāvās iespējamos problēmu risinājumus. Starptautiskais projekts ilgs līdz 2010. gada 31. jūlijam.
No 54 šogad apstiprinātajiem Comenius starptautiskās partnerības projektiem Latvija kā koordinators ir tikai 7 projektiem, un mēs esam vieni no jaunajiem koordinatoriem.
Šobrīd notiek ļoti intensīvs ārzemju skolēnu un skolotāju vizītes sagatavošanas darbs, jo mums, kā koordinatoriem, jāsagatavo arī pirmā vizīte, kura notiks no 5. - 8. novembrim ģimnāzijā.
Esam iecerējuši, ka ārzemju skolēni dzīvos mūsu ģimnāzijas audzēkņu ģimenēs. Vēlētos lūgt ģimnāzijas audzēkņus un vecākus pieteikties, ja vēlaties, lai jūsu ģimenē uz 2-3 dienām ciemotos kāds no projektā iesaistītajiem Vācijas vai Anglijas jauniešiem.
Mūsu ģimnāzistu pirmais ārzemju brauciens plānots 2009. gada 25. - 29. martā uz Prestonas skolu Anglijā. Arī mūsu ģimnāzijas audzēkņi ārzemju vizīšu laikā dzīvos viesģimenēs.
Veiksmi visiem projektā iesaistītajiem ģimnāzistiem un darba grupai! Mums visiem kopā sadarbojoties noteikti izdosies lieliska un aizraujoša tikšanās ar saviem ārzemju ciemiņiem.
Anna Verza, starptautiskā projekta koordinatore
27.10.2008.
3. Daugavpils Zinātnes festivāls!
Piecas dienas Daugavpilī valdīs zinātne un ikviens - gan liels, gan mazs varēs uz mirkli iejusties pētnieka lomā un atklāt dabas un tehnoloģiju noslēpumus.
Jau trešo gadu Daugavpils Universitāte rīko Daugavpils Zinātnes festivālu, kurš šogad ir veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas 90. gadadienai. Tā mērķis ir popularizēt zinātnes nozīmi sabiedrībā un pierādīt, ka tā var būt saprotama ikvienam. Dažādi zinātnes atklājumi, pētījumi un citas tēmas tiks pasniegtas skaidri saprotamā un interaktīvā veidā, la informētu sabiedrību par šībrīža aktualitātēm, kā arī skaidrotu zinātnes nozīmi mūsu ikdienas dzīvē.
Piecu dienu garumā būs iespēja piedalīties dažādās atklātajās lekcijās, konkursos, diskusijās, praktiskajās nodarbībās, darbnīcās, apmeklēt zinātnes pilsētiņu, mākslas un mūzikas darbnīcas, izstādes, piedalīties ekskursijās pa institūtiem un pat kļūt par asins donoru. 3. Daugavpils Zinātnes festivālā aicināti piedalīties visi interesenti. Festivālā ir iekļautas aktivitātes dažādām mērķauditorijām: skolēniem (piem., atklātās lekcijas un interaktīvās darbnīcas par dažādām tēmām), skolotājiem (piem., Lekcija par atkarību izraisošo vielu paradumiem skolēnu vidū), zinātniekiem (piem., akadēmiskā diskusija), kā arī studentiem (piem., ekskursija uz Latvijas Bankas centru `Naudas pasaule`). Skolēni var piedalīties arī lietišķajās spēlēs `Savs bizness` un `Tiesībsargi pret mafiju`, kā arī erudīcijas konkursā jaunajiem biologiem `Vai esi gudrāks par pirmkursnieku?`
Pasākuma programma DU mājaslapā
Papildus informācija:
Diāna Soldāne
DU Ārējo sakaru daļas vadītāja
Vienības ielā 13 -215.a aud., Daugavpils
Tālr.: 28378679
e- pasts: diana.soldane@du.lv

23.10.2008.
Pasākums `Iepazīsimies`
16. oktobrī plkst.18.00 ģimnāzijā notika tradicionālais pasākums `Iepazīsimies`, kurā pirmo kursu audzēkņi iepazīstināja ar sevi, rādot priekšnesumu `Tādi esam`, savukārt trešie kursi gatavoja priekšnesumu par iespējamo un neiespējamo ģimnāzijā 70. un 80. gados (jau pagājušos).
Fotogalerija
Ingūna Patmalniece, direktores vietniece audzināšanas darbā
15.10.2008.
Draudzīgā Aicinājuma balva - 2008
13. oktobrī Latvijas Nacionālajā operā notika `Draudzīgā Aicinājuma balva - 2008` godalgu pasniegšanas ceremonija. Arī šogad mēs ļoti veiksmīgi startējām olimpiādēs un konkursos un ieguvām pilsētu skolu grupā 5. vietu.
Vairāk par balvu var izlasīt Internetā www.konkurss.lv
Lai veiksme un panākumi mūs pavada arī turpmāk!
Zane Jaunromāne (3.D)
9.10.2008.
`Rūtoj` gatavojas skatei
19. oktobrī Preiļu kultūras namā notiks rajona folkloras kolektīvu skate, kurā kompetenta žūrijas komisija izvērtēs rajona kolektīvu piedāvājumu starptautiskajam folkloras festivālam BALTICA 2009, kurš notiks Rīgā un Zemgalē no 8. Līdz 12. jūlijam. Festivāla tēma ir ZĪMES.
`Rūtoj` meklē, pēta un cenšas iedzīvināt sava novada tradīcijas un zīmes.
9. oktobrī Līvānos notika folkloras seminārs, kurā mēs rādījām savu gatavību skatei, uzklausījām TMC speciālistu Andra Kapusta un Aīdas Rancānes ieteikumus veiksmīgai dalībai skatē.
Fotogalerija
Ilze Rožinska, folkloras kopas vadītāja
6.10.2008.
Augstais apbalvojums PVĢ skolotājai Ilzei Rožinskai
5. oktobrī – Skolotāju dienā - Rīgā Latviešu biedrības namā 30 izciliem Latvijas pedagogiem tika pasniegts izglītības un zinātnes nozares augstākais apbalvojums – Izglītības un zinātnes ministrijas Gada balva. Ir liels prieks, ka apbalvoto pedagogu vidū ir arī Preiļu Valsts ģimnāzijas mūzikas skolotāja Ilze Rožinska. Apsveicam!!!
Fotogalerija
Ingūna Patmalniece, direktores vietniece audzināšanas darbā
1.10.2008.
Panākumi rajona krosā
Šī gada 26. septembrī Preiļu parkā notika Preiļu rajona skolu sacensības rudens krosa stafetēs. Mūsu skolu pārstāvēja 3 komandas. Kopvērtējumā 1. vietā Līvānu 1. vidusskolas komanda. 2. vietu ieguva PVĢ 2. komanda, kurā startēja Dace Bernāne, Agnese Čača, Lāsma Jakimova, Andris Pašķevičs, Jānis Eglītis, Jānis Rubinis.
PVĢ 1. komandai, kurā startēja ģimnāzisti – Ilona Kupre, Inta Gribonika, Sintija Usāne, Mārtiņš Bogdanovs, Jānis Šķēps, Lauris Vilcāns – 3. vieta.
Apsveicam un vēlam panākumus mūsu sportistiem `Hanzas maiznīcas kauss 2008` rudens krosa stafetēs Rīgā Anniņmuižā š.g. 2. oktobrī.
Fotogalerija
Sporta skolotāji A. Leikuce un F.Pušņakovs
30.09.2008.
PVĢ viesojas `AUĻI`
29. septembris ir Miķeļdiena. Agrākos laikos šajā dienā svinēja ražas svētkus, devās uz tirgu. Ģimnāzijā šajā īpašajā rudens dienā viesojās dūdu un bungu grupa `Auļi`.
Dažu skolēnu pārdomas koncerta sakarā:
`Tas bija grandiozi. Mēs bijām sajūsmā, jo skanējums deva tādu adrenalīna devu! Koncerta laikā dzirdējām izsmeļošu informāciju par bungām, dūdām, dūdu stabulēm. Tas bija izglītojoši interesants koncerts` (Rihards)
`Koncerts bija iespaidīgs! Mājās internetā sameklēju un klausījos `Auļu” mūziku.` (Dagnija)
`Pašam par pārsteigumu, man šīs īpašās mūzikas ritmi iepatikās.` (Jānis)
`Sākumā, kad redzēju visus instrumentus uz skatuves, domāju, ka būs šausmīgi garlaicīgi. Taču pēc pirmajiem skaņdarbiem sapratu, ka man tas patīk.` (Līga)
Fotogalerija
Ilze Rožinska, mūzikas skolotāja
25.09.2008.
Tikšanās ar Aizsardzības ministrijas pārstāvjiem
Sadarbībā ar Aizsardzības ministriju 25. septembrī notika tikšanās ar Valdi Krastiņu - bijušo Latvijas vēstnieku Somijā. Ģimnāzisti noklausījās lekciju `Somija un Baltijas valstis: kopīgs liktenis pie vienas jūras – atšķirīgas pieredzes`, kurā lektors interesanti atspoguļoja līdzīgo un atšķirīgo mūsu valsts un Somijas vēsturē.
Fotogalerija
Ingūna Patmalniece, direktores vietniece audzināšanas darbā
24.09.2008.
VID organizē `Visu Iespēju Dienu`!
VID informē, ka no šī gada 6. - 10. oktobrim Valsts ieņēmumu dienests (VID) jau otro gadu organizē vairāku pasākumu ciklu `Visu Iespēju Diena`.
Galvenais šī projekta mērķis ir iepazīstināt bērnus un jauniešus ar VID, tā struktūrām, šo struktūru mērķiem un darbības principiem. Šajā projektā aktīvi iesaistot skolas, to audzēkņus un pasniedzējus, vēlamies stiprināt veselīgu un progresīvu attieksmi pret valsts struktūrām. Šī projekta ietvaros norisināsies dažādi pasākumi, kuros aicināti piedalītīes arī Jūsu skolas audzēkņi!
Atvērto durvju dienu pasākuma noslēgumā, tapat kā pagājušajā gadā, norisināsies "VIDusskolas spēles". Šogad `VIDusskolas spēles` vadīs reperis - Gustavo!
Gaidīsim Jūs un Jūsu skolas audzēkņus projekta `Visu Iespēju Diena` pasākumos!
Sīkāku informāciju par ekskursijām, iespējamajām norises vietām un pieteikšanos var iegūt, apmeklējot VID mājas lapu www.vid.gov.lv
Sīkāku informāciju varat iegūt pa tālruni 67028674 vai 26335544
Valsts ieņēmumu dienests (VID)
24.09.2008.
Latvju raksti ģimnāzijā!
Rudens – krāšņākais gadalaiks, tāpēc arī ģimnāzisti 24. septembrī no pēdējiem, salnas neskartajiem rudens ziediem veidoja ziedu paklājus `Latvju rakstu zīmes`.
Bildes
Ingūna Patmalniece, direktores vietniece audzināšanas darbā
23.09.2008.
23. septembrī Preiļu parka estrādē notika PVĢ `Izturības skrējiens- 2008`
Skolēnu aktivitāti un labo garastāvokli vairoja brīnišķīgie laikapstākļi, kas atviegloja skriešanu.
Tika apbalvoti 1. - 6. vietu ieguvēji katrā grupā, balvās saņemot diplomus un PVĢ, SIA `SALANG-P` un `Swedbank` sarūpētās dāvaniņas un gardumus. Ikviens no parka atgriezās apmierināts patīkami noguris un gandarīts par paveikto trasi.
Bildes
Projekta vadītājas - Sintija Usāne, Laura Dreijere, Ilona Kupre
22.09.2008.
Andreja Eglīša Dzejas svētki `Andrejs Eglītis un Austra Skujiņa`
19. un 20. septembrī Dobeles rajona Aucē notika rakstnieka Māra Druvas organizētais pasākums `Andreja Eglīša Dzejas svētki`, kurā Preiļu Valsts ģimnāziju pārstāvēja 2.D kursa audzēknis Edmunds Strods. Šī pasākuma ietvaros notika arī Tautas skrējiens, kurā no ģimnāzijas startēja Mārtiņš Bogdanovs (1.D). Abi puiši godam veica sev uzticēto darbu – Edmunds ieguva `Skatītāju simpātijas` balvu un Māra Druvas speciālo balvu, kā arī visiem konkursantiem Eiroparlamenta deputāta Gundara Krasta dāvināto braucienu uz Briseli, savukārt Mārtiņš, veicot 11,6 km garo distanci Bēne – Auce, ieguva godpilno otro vietu. Apsveicam!!!
Bildes
Ingūna Patmalniece, direktores vietniece audzināšanas darbā
18.09.2008.
2008. gada 23. septembrī Preiļu parka estrādē notiks `Izturības skrējiens- 2008`
Ikviens Preiļu Valsts ģimnāzijas audzēknis un skolotājs tiek aicināts popularizēt skriešanu kā veselīga dzīvesveida sastāvdaļu un labi pavadīt laiku kopā ar draugiem. Tiks apbalvoti 1. - 6. vietu ieguvēji un noskaidroti izturīgākie un veselīgākie kursi, kā arī tiks noskaidrotas krosa komandas rajona skolēnu sacensībām. Skrējienu atbalsta PVĢ, SIA `SALANG-P`, `Swedbanka`.
Uz tikšanos Preiļu parka estrādē!
Projekta vadītājas, Sintija Usāne, Laura Dreijere, Ilona Kupre
17.09.2008.
PVĢ parlamenta vēlēšanas!
18. septembrī visi ģimnāzisti varēja piedalīties jauna Ģimnāzijas parlamenta vēlēšanās. Lai veiksmīgāk, radošāk, interesantāk organizētu ģimnāzijas dzīvi, ir nepieciešami uzņēmīgi, aktīvi, atbildīgi jaunieši, tāpēc līdz 17. septembrim ģimnāzisti tika aicināti veidot savas partijas, grupas, apvienības, lai startētu parlamenta vēlēšanās. Pirms vēlēšanām kandidātiem bija iespēja sevi reklamēt, iepazīstināt ar saviem nodomiem pārējos ģimnāzistus, bet 18. septembrī plkst.16.00 arī publiski uzstājās ar savas grupas, apvienības, partijas reklāmu.
Gribētos, lai ģimnāzisti aktīvāk iesaistās savas skolas dzīves veidošanā, darot to ar atbildību gan pret sevi, gan pārējiem.
Bildes
Ingūna Patmalniece, direktores vietniece audzināšanas darbā
16.09.2008.
Tikšanās ar Jaunsargu organizācijas pārstāvjiem
17. septembrī, trešdien, plkst.10.40 108. kabinetā 1. un 2. kursu interesenti tikās ar Jaunsargu instruktoru Jāni Pintānu un jaunsardzi Lauru Leikumu, kura dalījās pieredzē par Lielbritānijas jaunsargu dzīvi, kā arī jaunsargu iespējām Latvijā.
Bildes
Ingūna Patmalniece, direktores vietniece audzināšanas darbā
15.09.2008.
Piedalīsimies konkursos – kāpēc gan nē?
Deutsch macht Spaß – tā mēs priecājamies par skolēnu sasniegumiem, piedaloties dažādos konkursos vācu valodā. Pagājušajā mācību gadā 2.D kursa ģimnāziste Violeta Maslobojeva veiksmīgi piedalījās Daugavpils universitātes Vācu valodas reģionālā tālākizglītības centra rīkotajā konkursā skolēniem par Minhauzenu un kā balvu saņēma ielūgumu piedalīties ekskursijā uz Minhauzena muzeju.
Savukārt nu jau absolventi Kaspars Biezaitis un Santa Pīzele, kā arī 3.D kursa ģimnāziste Lauma Lazdāne ar savām fotogrāfijām un aprakstiem konkursā `Ans Herz gewachsen`, kurā piedalījās 150 dalībnieki, bija to 50 skolēnu vidū, kuru darbi tika izstādīti Gētes institūtā un priecēja tā apmeklētājus šī gada Vācijas kultūras mēneša Latvijā laikā. Kaspara fotogrāfija `Visskaistākā dāvana` rotā vienu no lappusēm kalendārā, kurš tika izveidots no 12 labākajiem skolēnu darbiem.
PVĢ absolvente Sanita Sparāne pagājušajā mācību gadā tika uzaicināta uz Gētes institūta noslēguma pasākumu skolēnu plakātu konkursam `Mein Deutsch(t)raum`, kur saņēma diplomu un balvu kā viena no 51 labāko darbu autorēm.
Ne tikai pašu prieks par labi paveiktu darbu, bet arī balvas, diplomi un pateicības veido gandarījuma izjūtu. Tas ir to vērts! Aicinām arī šogad skolēnus piedalīties konkursos!
Fotouzņēmumi
Anita Lazdāne un Vija Pīzele, vācu valodas skolotājas
11.09.2008.
Tūrisma diena
10. septembra rītā ģimnāzisti ar smagām mugursomām plecos un bezrūpīgām domām prātā devās ceļā uz „Burtiem”, lai piedalītos tradicionālajā tūrisma dienā.
Tiklīdz ceļinieki bija apmetušies, iekūruši ugunskurus un snieguši savus rudenīgos sveicienus, tika dots starts komandu sacensībām. Veiklības stafetē uzvarētāju godā 3.KV, par nieka 5 sekundes simtdaļām atpalika 3.B, bet trešā vieta pienācās 2.KH kursam.
Krietni vairāk spēka, līdzsvara izjūtas un izturības prasīja tūrisma trase, un šajā pārbaudē ātrāko laiku uzstādīja 3.A, otrais labākais rezultāts – 2.D, bet trešajā vietā ierindojās 2.A.
Pēc komandu startiem bija laiks ieturēt maltīti. Katra kursa galda klājumu novērtēja gardēžu žūrijas komisija. Par garšīgāko tika atzīts 1.A piedāvātais „Pagaršo – patiks!”, kā radošākais triumfēja 2.D un viņu draugs „Mr.Desiņa”. 3.D pārzina klasiskās galda klāšanas metodes, tiekot pie titula „tradicionālākais” ar „Saulē cepto”, savukārt 3.B apgalvoja, ka „Treknie galdi beigušies”, tādējādi iegūstot uzvaru par oriģinālāko noformējumu.
Pēc našķošanās norisinājās cīņas individuālajās disciplīnās. Dāmas sacentās par titulu „Mērķtiecīgākā meitene”. Tenisa bumbiņas grozā visātrāk raidīja 2.A pārstāves Madara Madelāne un Sigita Vaivode.
Puiši tikmēr sevi apliecināja „Dižākā spēkavīra” sacīkstē, hanteli vispārliecinošāk (82 reizes) pacēla un uzvarēja Jānis Rubinis (2.KH).
Visam labajam reiz pienāk beigas, un tūrisma diena nav izņēmums. Ar apbalvošanu un līksmām dziesmām noslēdzās pasākums, kas, ģimnāzistuprāt, ir viens no jaukākajiem.
Košu un raibiem notikumiem bagātīgu rudeni!
Fotogalerija
Vizma Mičule (3.B)
8.09.2008.
Tūrisma diena ģimnāzijā
10. septembrī, cerams, mēs visi kopā varēsim doties Tūrisma dienā, kura notiks Preiļu novada `Burtos`. Tūrisma dienas atklāšana ir plānota plkst.10.00, kad visi kursi, bruņojušies ar labu garastāvokli, rudenīgu sveicienu pārējiem, pārtikas krājumiem, sportisku azartu, ieradīsies, lai aktīvi un atraktīvi pavadītu šo dienu. Kursiem būs jāpiedalās `Veiklības stafetē` (komanda sastāv no 2 zēniem un 4 meitenēm) un `Tūrisma trasē` (3 zēni un 3 meitenes), kā arī individuālajos konkursos. Savas galda servēšanas prasmes kursi varēs parādīt konkursā `Rudens Mixlis`. Cerēsim, ka laiks mums būs labvēlīgs un Tūrisma diena notiks.
Ingūna Patmalniece, direktores vietniece audzināšanas darbā
1.09.2008.
Klāt ir septembris ...
`1.septembris ir īpaša diena. Tas ir aicinājums asteru pušķu krāsā, atspēriena dēlītis gladiolas šķēpa mērķtiecībā kopīgam ceļam, izglītībai un sadarbībai.`
Šajā dienā atkal kopā pulcējāmies, lai uzsāktu jauno mācību gadu Preiļu Valsts ģimnāzijā. Plkst.9.00 notika klases stunda, plkst.10.00 – svinīgā līnija.
Lai visiem jauks, interesants, radošs un piepildīts jaunais mācību gads.
Fotogalerija
Ingūna Patmalniece, direktores vietniece audzināšanas darbā
31.08.2008.
2007/2008. mācību gada centralizēto eksāmenu rezultāti!
Centralizēto eksāmenu rezultāti 2007./2008. mācību gadā ir vieni no labākajiem pēdējo gadu laikā - A,B,C līmenis ir 84,3%. Pavisam Preiļu Valsts ģimnāzisti saņēma 413 vērtējumus no kuriem visaugstākais A līmenis ir 26, jeb 6,2%, B līmenis-149, jeb 34,4%,C līmenis -173, jeb 41,9%. Ar E līmeni novērtēti tikai trīs darbi un nav neviena viszemākā – F vērtējuma.
Augstāko A vērtējumu saņēma Meldra Romanovska (fizikā, bioloģijā, matemātikā, angļu un latviešu valodā), Kaspars Biezaitis (ķīmijā, vācu un angļu valodā, matemātikā), Mārtiņš Petrāns (ķīmijā, bioloģijā, matemātikā), Ingūna Krista Anspoka (latviešu un angļu valodā), Laura Mazure, Marija Skvorcova – ķīmijā, Ieva Livdāne, Zane Mičule – angļu valodā, Laine Naglinska, Maija Krasnā, Kristīne Karpiņeca, Elīna Potapova – latviešu valodā, Sanita Anspoka, Iļja Svetlovs, Jānis Raubiško – matemātikā, Aiga Rubine – vēsturē. Veiksmi absolventiem studijās!
Ineta Ivanova, direktores vietniece mācību darbā

  Bilžu galerija
Bilžu galerija
  Vārda dienas
Māris, Mārica, Maigurs
© Alex
Rakstīt PVG         Lietot kā sākumlapu         Saglabāt saiti
Webmaster