PVG

Top.LV

LV     LV

Jaunumi

Arhīvs

Izglītība

Absolventi

Serviss

Atsauksmes

--> --> -->
  Par PVĢ
  Uzņemšana
    Virtuālā PVĢ
    E-klase
    Uzdevumi.lv
    StartIT.lv
    Pasākumu plāns
    PVĢ bibliotēka
    PVĢ panākumi
    Tradīcijas
    Parlaments
    Skolas projekti
    Skolēnu projekti
    PVĢ avīze
    Bildes
    Stundu saraksts
    Mācību materiāli
    Labā prakse
  Datorlapa
  Preiļu bibliotēka
  Preili.lv
  Dažādas vietnes
  Latvija un ES
    Ģimnaziādes
    Atklātā olimpiāde
  Konkurss Krauklīts
Saules aktivitāte PVĢ Solis
Projekts SOLIS
  0 W/m2

  Meklēt
  Sūtīt SMS
LMT   TELE2   Bite
 
  Apmeklētāji
  
 
Notikumi PVĢ

2005. / 2006. mācību gads

25.08.2006.
LFSA biedru vizīte Preiļu Valsts ģimnāzijā
19. un 20. augustā grupa Latvijas fizikas skolotāju asociācijas biedru apmeklēja Preiļu rajonu.
Vizīte sākās PVĢ, apskatot mācību kabinetus, tuvāk interesējoties par darbu fizikas kabinetā, datora un TV izmantošanas iespējām mācību procesā, par skolēnu gatavošanu olimpiādēm.
Nodarbības novada Domes IT centrā notika centra vadītāja Juris Erta vadībā. Dalībniekus īpaši ieinteresēja interaktīvās tāfeles (tuvākās nākotnes tehnoloģijas)izmantošanas perspektīvas mācību procesā. Fizikas skolotājas Eleonora Bleive un Mārīte Lisova bija sagatavojušas materālus fizikas 'mācīšanai izmantojot interaktīvo tāfeli un to viesiem sekmīgi demonstrēja.
Novada Domes priekšsēdētājs Jānis Eglītis savukārt prezentēja Preiļu novadā sasniegto un perspektīvas.
Vizītes laikā dalībnieki apmeklēja Raiņa muzeju Jasmuižā, Aglonas baziliku un priecājās par Latgales gleznaino dabu.
Vizītes fotomomenti
Mārīte un Eleonora, PVĢ fizikas skolotājas
20.08.2006.
Vasaras fizikas - matemātikas - informātikas skola PVĢ no 10. līdz 20. augustam!
Rīgas 40. vidusskola jau 9. gadu (kopš 1997. gada, izņemot 2000. gadu) organizē 'Vasaras fizikas - matemātikas - informātikas - astronomijas skolu' (turpmāk 'Vasaras skola'). 'Vasaras skolas' organizators ir 40. vidusskolas direktora vietnieks informātikas jautājumos Vladimirs Ļitvinskis.
'Vasaras skolas' mērķis ir papildus darbs ar apdāvinātiem bērniem, kuriem pat vasaras brīvdienu laikā interesē nodarboties ar eksaktajām zinātnēm.
Darbs pamatā norit projektu formā. Šogad ir organizēti 9 projekti (matemātikā, fizikā, informātikā), kur katram projektam ir savs darba vadītājs(-ji).
Šogad nometnē strādā 6 skolotāji un 14 studenti kā pasniedzēji un piedalās 60 audzēkņi. Audzēkņi strādājot projektos darbojas kā līdzstrādnieki nevis vienkārši klausītāji. Zīmīgi ir tas, ka studenti, kas vada darba grupas ir bijušie skolas absolventi. Projektu izstrādē lielā mērā tiek izmantoti datori.
Projektu tēmas šajā gadā tika piedāvātas sekojošas: 'Relativitātes teorija', 'Ievads topoloģijā', 'Penrouza mozaīka', 'Neironu tīkli', 'Kriptogrāfija', 'Skaitļošanas sistēmas', 'Viļņu procesi', 'Ievads grafu teorijā”, 'Specifikācijas valodas'.
Ārpus projektu darbiem pēcpusdienās notiek vispārizglītojošas lekcijas. Vakaros tiek organizētas prāta spēles līdzīgas populārajām spēlēm 'Kas? Kur? Kad?', 'Brain Ring' u.c.
15. augustā notika 'Internet olimpiāde', kurā piedalījās komandas ar 6 dalībniekiem katrā. 90 minūšu laikā Internetā bija jāatrod atbildes uz 30 jautājumiem.
Preiļu Valsts ģimnāzijā 'Vasaras skola' notiek jau 5. gadu. Šogad no PVĢ projektos piedalās 2 audzēkņi (Marina Timošenko un Artūrs Mičulis).
Daži nometnes fotomomenti
Vladimirs Ļitvinskis, 'Vasaras skolas' organizators
13.07.2006.
Patīkamu atpūtu vasaras brīvdienas!
Līdz ar centralizēto eksāmenu rezultātu saņemšanu ir noslēdzies mācību gada cikls. Informāciju mūsu mājas lapā atsāksim izvietot augusta otrajā pusē!
Paldies visiem, kas līdz šim ir apmeklējuši mūsu majas lapu un piedalījušies tās satura pilnveidošanā, rakstījuši atsauksmes, piedalījušies forumā!
Lapas arhīvā var atskatīties uz pagājušajiem notikumiem šajā mācību gadā un iepriekšējos gados.
Daudz iespaidu var gūt apskatot pasākumu un notikumu fotogalerijas!
Uz tikšanos augustā!
12.07.2006.
Absolventi saņēmuši centralizēto eksāmenu rezultātus!
Ir pienācis ilgi gaidītais brīdis - kļuvuši zināmi centralizēto eksāmenu rezultāti. Un šogad gan ģimnāzisti, gan skolotāji var būt gandarīti - no 384 vērtējumiem 302 ir A, B, C līmenī, līdz ar to ir izpildītas valsts ģimnāzijām izvirzītās prasības – 75% centralizēto eksāmenu vērtējumam jābūt A, B, C līmenī. Mums šogad ir 78,6%. Visaugstākais vērtējums - A līmenis ir 25 (6,5%) un B līmenis 134 (34,8%) eksāmenos. Viszemākais vērtējums – F līmenis nav nevienam ģimnāzistam!
Visaugstāko vērtējumu saņēma:
latviešu valodā un literatūrā (10) – L.Čivkule (3.A), T.Porfjonova (3.B), M.Mediņa (3.D), A.Ondzulis (3.D), G.Smilga (3.D), A.Svarinska (3.D), S.Dzene (3.H), K.Fedotova (3.H), S.Stičinska (3.H), L.Upeniece (3.H)
matemātikā (5) - T. Porfjonova (3.B), A.Sabanskis (3.D), V.Vilcāns(3.D), D.Ivanova (3.Kdat), V.Solovjovs (3.Kdat)
vēsturē (4) – J.Zeimulis (3.A), K.Klibais (3.H), L.Landsmane (3.H), S.Stičinska (3.H)
fizikā(3) - M.Mediņa (3.D), A.Sabanskis (3.D), V.Vilcāns(3.D)
bioloģijā(2) - M.Mediņa (3.D), I.Rubane (3.D)
ķīmijā(1) - A.Sabanskis (3.D)
Veiksmi mūsu absolventiem arī turpmāk!
Ligita Pauniņa, PVĢ direktore
17.06.2006.
10. PVĢ izlaidums!
10. PVĢ izlaidums notika 2006. gada 17. jūnijā k/t "Ezerzeme". Šogad ģimnāziju pabeidza 108 absolventi no dabaszinību, komerczinību, datoru, humanitārā un vispārīgā kursa.
Izlaiduma svinīgā daļa un kopbildes
Lai veicās nākamajās studijās!
14.06.2006.
Uzņemti jaunie ģimnāzisti!
14. jūnijā PVĢ rindās tika uzņemti 118 jaunie ģimnāzisti. Šogad jaunieši ir izvēlējušies mācības 3 programmās: VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ VIRZIENA programmu, MATEMĀTIKAS UN DABASZINĪBU VIRZIENA programmu un KOMERCIĀLO ZINĪBU VIRZIENA programmu.
12.06.2006.
Jauno ģimnāzistu uzņemšana PVĢ!
Jaunos ģimnāzistus gaidīsim dokumentu iesniegšanai: 9. un 12. jūnijā! Iestājpārbaudījumi notiks 13. jūnijā: 10.00 - latviešu valoda un 11.30 - matemātika.
Vairāk par uzņemšanas noteikumiem lasiet Uzņemšanas noteikumos!
Sīkāka informācija pa tālruni 5321663
Nāc! Mēs jau Tevi sen gaidām!
31.05.2006.
Mācību gada noslēgums Preiļu Valsts ģimnāzijā
Atkal ir noslēdzies saspringts darba cikls skolēniem un pedagogiem. Tāpēc arī Preiļu Valsts ģimnāzijas audzēkņi un skolotāji 31. maijā pulcējās uz mācību gada noslēguma pasākumu.
Mācību gada piedzīvojumus un pārdzīvojumus sagatavotos priekšnesumos rādīja 1. un 2. kursu audzēkņi. Tika gan dejots, gan dziedāts, stāstīts par lielākajām veiksmēm, pieminētas arī neveiksmes, Skolēnu parlaments visu audzēkņu vārdā pateicās skolotājiem par viņu ieguldīto darbu.
Mācību gads ir aiztraucies vēja spārniem, taču labi paveikto darbu arī ir daudz. Preiļu Valsts ģimnāzijas direktore Ligita Pauniņa pasniedza katra kursa labākajam audzēknim naudas prēmiju un tie audzēkņi, kuri mācību gadu beidza ar labām un teicamām sekmēm, saņēma dāvanā grāmatas. Par to parūpējās SIA "Celmeņi ASK", ziedojot naudu labāko audzēkņu apbalvošanai.
Preiļu Valsts ģimnāzijas kolektīvs ir pateicīgs SIA "Celmeņi ASK", personīgi valdes priekšsēdētājai Svetlanai Ručai, par šo materiālo atbalstu. Par labākajiem ģimnāzijas audzēkņiem šogad tika atzītas Meldra Romanovska (1.D) - gada vidējā atzīme 8,23, Guna Logina (2.H) - gada vidējā atzīme 8,22, bet no trešajiem kursiem augstāko vidējo atzīmi 8,81 saņēma Stella Stičinska (3.H). Arī šajā mācību gadā ģimnāzijas audzēkņi ar labiem panākumiem ir piedalījušies gan rajona, gan valsts olimpiādēs. Preiļu novada dome piešķīra 765 latus šo skolēnu apbalvošanai.
Vieni, ar gandarījumu par labi paveiktu darbu, citi, ar ciešu apņemšanos savas mācības uzlabot, šķīrās Preiļu Valsts ģimnāzijas audzēkņi, lai baudītu vasaras brīvdienas.
Pasākuma fotogalerija
Ingūna Patmalniece, direktora vietniece audzināšanas darbā
22.05.2006.
„RŪTOJ” KULDĪGĀ
PVĢ folkloras kopa „Rūtoj” 20. un 21. maijā Kuldīgā piedalījās Latvijas skolēnu nacionālajā sarīkojumā „Pulkā eimu, pulkā teku”, kas notika jau 21 reizi.
Vairāk par pasākumu lasiet folkloras kopas Web lapā http://old.pvg.edu.lv/rutoj
Ilze Rožinska, folkloras kopas vadītāja
22.05.2006.
Sveicam valsts atklātās fizikas olimpiādes laureātu!
1. vietu valsts atklātajā fizikas olimpiādē izcīnīja Andrejs Sabanskis (3.D).
Apsveicam!

22.05.2006.
Sveicam valsts atklātās matemātikas olimpiādes laureātes!
Valsts atklātajā matemātikas olimpiādē 2. vietu izcīnīja Kristīne Brice (2.K) un atzinību izcīnīja Elga Ivdre (2.D)!
Apsveicam!

22.05.2006.
Ministru prezidents Aigars Kalvītis un Izglītības un zinātnes ministre Baiba Rivža Preiļos
19. maijā Preiļus apmeklēja Ministru prezidents Aigars Kalvītis un Izglītības un zinātnes ministre Baiba Rivža. Uz tikšanos PVĢ aktu zālē tika aicināti Preiļu rajona skolu labākie skolotāji. Augstos viesus pavadīja 8. Saeimas deputāte Elita Šņepste un Preiļu novada domes priekšsēdētājs Jānis Eglītis.
Vairāk par Ministru prezidenta un Izglītības un zinātnes ministres vizīti Preiļos lasiet Preiļu novada domes mājas lapā
Pēc īsas preses konferences augstie viesi pasniedza goda rakstus labākajiem Preiļu rajona skolotājiem. Labāko skaitā bija arī pieredzes un panākumiem bagātā PVĢ fizikas skolotāja Eleonora Bleive.
Apsveicam!
Fotomomenti no tikšanās PVĢ
Fotogalerija novada domes mājas lapā
19.05.2006.
Pēdējais zvans
19. maijā aizskanēja pēdējais zvans 12. klašu audzēkņiem!
Veiksmi eksāmenu sesijā!
Pasākuma fotomomenti
Ingūna Patmalniece, direktores vietniece audzināšanas darbā
19.05.2006.
Deju kopu „Gaida” ar sajūsmu uzņem skatītāji Bavārijā
No 10. maija līdz 13. maijam deju kopas „Gaida” Preiļu 1. pamatskolas 5. – 6. klašu deju kolektīvs un Preiļu Valsts ģimnāzijas un Preiļu novada kultūras centra deju kolektīvs uzturējās Bavārijā (Vācija) un sniedza divus koncertus.
Vairāk par braucienu lasiet Preiļu novada domes mājas lapā ...
Brauciena fotogalerija novada domes mājas lapā
18.05.2006.
Noslēgušies tradicionālie datorkonkursi
Noslēgušies tradicionālie datorkonkursi Web lapu veidošanā un datorgrafikā Preiļu rajona skolēniem.
Ar visiem sacensību rezultātiem var iepazīties Datorlapā.
Arī šogad balvas uzvarētājiem sponsorēja
SIA "Axel" un
SIA "Salang - Preiļi".
Paldies personīgi SIA vadītājiem - Aldim Bukam un Gunāram Svilānam!

Juris Erts, Preiļu rajona informātikas skolotāju metodiskās apvienības vadītājs
17.05.2006.
PVĢ KORIS UN „GREEN NOVICE” KONCERTĒ GULBENES ĢIMNĀZIJĀ
12. maijā PVĢ jauktais koris un VIA „Green Novice” viesojās Gulbenes ģimnāzijā sakarā ar Gulbenes ģimnāzijas jauktā kora „Silver” dzimšanās dienas svinībām. Baudījām jauku ekskursiju pa pilsētu un devāmies uz skolu, kur gatavojāmies koncertam.
Mūs pārsteidza skolas zāles brīnišķīgā akustika - skanēja fantastiski. Koncerta sākumā uzstājās koris „Silver” un mūsu koris un vokālais ansamblis sveica gulbeniešus ar savu sniegumu, kas tika atzinīgi novērtēts. Izrādās, ka Gulbenes ģimnāzijā strādā „mūsējie”- direktore nāk no Preiļu rajona Rudzātiem, skolas vecākā skolotāja ir dzimusi un augusi Preiļos. Pēc koncerta cienājāmies ar svētku kliņģeriem un turpinājām saviesīgo daļu, kurā uzstājās „Green Novice”, pārsteidzot publiku ar savu spēles prasmi un atraktivitāti.
Esam ieguvuši jaunus draugus un ceram, ka rudenī tiksimies Preiļos kādā „burkānu”, „ābolu” vai citā rudens noskaņu ballē!
Ilze Rožinska, mūzikas skolotāja
16.05.2006.
15. maijā noskaidrots PVĢ "Kurss – 06”!
Konkursa finālā piedalījās 1. dabas, 2. dabas, 3. dabas, 3. humanitārais kurss. Konkursu īpaši vērīgi un uzmanīgi vēroja žūrija – direktore Ligita Pauniņa, skolotājas Aija Korotkina un Dace Zarāne, kā arī Jolanta Ūzuliņa (2.B) un Inta Akentjeva (2.A). Pirmais uzdevums konkursa dalībniekiem bija savas vizītkartes parādīšana. Visi konkursa dalībnieki bija ļoti centušies. Visas sagatavotās vizītkartes bija interesantas un aizraujošas. Taču ar oriģinalitāti šoreiz izcēlās 3.H kurss, parādot pašu uzfilmētu kino par sevi. Tas viņiem lieliski izdevās. Otrais bija veiklības konkurss, kur komandām vajadzēja salikt puzli ar ģimnāzijas attēlu. Šajā konkursā veiklākie izrādījās 3. dabas kursa audzēkņi.
Ļoti interesants un aizraujošs bija teatrālais konkurss, kurā dalībnieki dažādās emocijās rādīja eksāmena rītu. Savukārt šajā konkursā labākais bija 2. dabas kurss. Dziedāšanas konkursā šogad bija jāsacer dziesma, kuras pamatā tika dots viens teikums. Visi konkursa dalībnieki lieliski tika ar šo uzdevumu galā, bet veiksmīgākais bija 1. dabas kurss. Kā pēdējais bija domātāju konkurss, kurā vislabāk veicās 3. Humanitārajam kursam. Tiekot konkursa finālā, šie kursi jau pierādīja, ka ir labākie.
2005./06.mācību gadā titulu “Visatraktīvākais kurss” ieguva 2. dabas kurss, “Visveiklākais kurss” šogad izrādījās 3. Dabas, “Vismuzikālākais kurss” – 1. Dabas, bet titulu “Kurss 2006“ godam izcīnīja 3.Humanitārais kurss. Apsveicam!!!
Pasākuma fotomomenti
Ingūna Patmalniece, direktores vietniece audzināšanas darbā
16.05.2006.
Sveicam valsts vizuālās mākslas olimpiādes laureāti!
Atzinību valsts vizuālās mākslas olimpiādē izcīnīja Madara Mediņa (3.D).
Apsveicam!

11.05.2006.
PVĢ šaha turnīra fināls
11. maijā pēc 8.st. norisinājās PVĢ šaha turnīra pusfinālspēles un finālspēles. No apakšgrupām uz pusfinālu bija izvirzījušies:
Oļegs Kabakovs (3K), Raivis Anspoks (2K), Marina Timošenko (2D) un Māris Skutelis (1D).
Tuvākajās dienās tiks publicēti šaha turnīra rezultāti!
Šaha turnīra fotomomenti
Jurģis Vaivods, turnīra organizators
10.05.2006.
Konkursa “Erudīts” uzvarētāji - 3. humanitārā kursa komanda
9. maijā savu erudīciju un zināšanas par Eiropas Savienību, tās dalībvalstīm, institūcijām konkursā "Erudīts" rādīja 1.A, 1.B, 1.D, 1.K, 2.D, 2.K/dat., 2.H, 3.D, 3.H kursa komandas. Konkursā bija trīs kārtas. Pirmajā kārtā komandām bija jāatbild uz trim jautājumiem, kurus izlozēja komandas kapteinis. Otrajā kārtā dalībnieki pildīja darba lapas, bet trešajā kārtā viņi atbildēja uz “ātrajiem jautājumiem”, ja atbildi nezināja, pārējās komandas varēja nopelnīt papildus punktus. Summējot visus punktus kopā, atzinību ieguva 1.B kursa komanda, 3.vietu – 2.H kursa komanda, 2.vietu izcīnīja 3.D un 2.K/dat.kurss, bet pirmo vietu godam nopelnīja meitenes no 3.H kursa.
Ingūna Patmalniece, direktores vietniece audzināšanas darbā
08.05.2006.
Deju kopas "Dancari" koncerts
6. maijā Preiļu kultūras namā notika deju kopas "Dancari", vadītāja Ilze Broka, koncerts.
Koncerta fotogalerija
03.05.2006.
Tradicionālais ielu skrējiens
2. maijā notika tradicionālais ielu skrējiens pa Preiļu ielām. Skrējienā startēja arī ģimnāzistu komandas stafešu skrējienam.
Piedāvājam fotogaleriju par visiem skrējiena notikumiem
02.05.2006.
Maijs – Eiropas mēnesis
Katru gadu maijā tiek organizēti dažādi pasākumi veltīti Eiropas Savienībai. Šogad 2. maijā plkst.11.00 pilsētas centrā atkal bija pieejams Eironams, 11.50 sadarbībā ar Preiļu rajona galveno bibliotēku ģimnāzijā notika spēle "Iepazīsti Eiropu!", kurā tika uzaicināts piedalīties konkrēts kurss.
9. maijā, Eiropas dienā, plkst.16.00 ģimnāzijā notiks konkurss "Erudīts", tā tēma - Eiropas Savienība, tās dalībvalstis, institūcijas, pārvaldes struktūra. No kursa gaidīsim komandu četru cilvēku sastāvā.
Fotomomenti no spēles
Ingūna Patmalniece, direktora vietniece audzināšanas darbā
2.05.2006.
Sveicam konkursa "Pazīsti savu organismu" uzvarētāju
SVEICAM konkursa "Pazīsti savu organismu" uzvarētāju!
Atzinību izcīnīja Aija spūle (2.D)!
2.05.2006.
Mārim Skutelim atzinība un speciālbalva
29. aprīlī Madonas rajona Meirānu pamatskolā notika zēnu vokālistu konkursa "Aiviekstes lakstīgalas 2006" fināls. Māris Skutelis tika novērtēts ar atzinību un ieguva speciālbalvu par tautasdziesmas izpildījumu izloksnē.
2.05.2006.
"Rūtoj" plūc laurus konkursos
29. aprīlī Rīgā, Latviešu biedrības namā notika tradicionālās dziedāšanas konkurss "Dziesmu dziedu, kāda bija". Aija Ancāne ieguva Dižās dziedātājas titulu, kas ir augstākais novērtējums šajā konkursā.
Turpat notika arī tradicionālās dejas sacīkstes "Vedam danci". "Zelta polkas" titulu ieguva Aija Ancāne, Jurģis Vaivods, Māra Rožinska un Kristaps Ancāns, "Sudraba polka" - Santa Bivbāne, Māris Vaivods, Baiba Luriņa, Pēteris Stafeckis un "Dižā polka" - Līga Karčevska un Raimonds Ancāns.
2.05.2006.
SVEICAM VALSTS SZPD KONFERENCES LAUREĀTES!
29. un 30. aprīlī notika Latvijas 30. skolēnu zinātniskā konference. Svinīgajā atklāšanā Latvijas Zinātņu akadēmijā dalībniekus uzrunāja izglītības ministre Baiba Rivža. Darbu aizstāvēšana notika sekcijās. No PVĢ tika uzaicināti 5 darbu autori: Guna Logina (2.H), Edīte Šņepste (2.H), Tatjana Parfjonova (3.B), Inese Kundziņa (3.H), Kaspars Grebežs (3.KD)
II pakāpes diplomus saņēma Guna Logina (2H) cittautu valodniecības un Ārzemju literatūras zinātnes un vēstures sekcijā un Tatjana Parfjonova (3B) ekonomikas sekcijā.
Apsveicam!
Zinātniski pētniecisko darbu priekšaizstāvēšana PVĢ pirms došanās uz Rīgu (28.04.2006)
28.04.2006.
Preiļu rajonu apmeklēja Cēsu rajona skolu direktori un Izglītības pārvaldes darbinieki
25. un 26. aprīlī Preiļu rajonu apmeklēja Cēsu rajona skolu direktori un Izglītības pārvaldes darbinieki. Viņi bija vairākās rajona skolās, apmeklēja Līvānu Stikla muzeju un Aglonas baziliku. Trešdien ciemiņi iepazinās ar mūsu ģimnāziju, apskatīja kabinetus un Informācijas tehnoloģiju centru, noklausījās nelielu folkloras kopas ”Ŗūtoj” un grupas „Green Novice” koncertu.
Daži tikšanās fotomomenti PVĢ
Ligita Pauniņa, PVĢ direktore
25.04.2006.
Nacionālā debašu turnīra rezultāti
Ja vajag, saki jā, ja vajag – nē. Ja vajag – balts, ja vajag – melns, – tā varētu raksturot gaisotni nacionālajā debašu turnīrā, kas sestdien, 22. aprīlī, norisinājās Jelgavas Valsts ģimnāzijā. Bija ieradušās 57 komandas no 36 Latvijas skolām, tostarp no Rīgas, Daugavpils, Cēsīm, Valmieras, Preiļiem, Vecpiebalgas un citām vietām. Debatētāju apspriestais jautājums – vai Latvijas iedzīvotāju darbs ārzemēs veicina valsts ekonomisko attīstību. Turnīrs ilga vairāk nekā septiņas stundas, notika 173 debašu izspēles, kur izlozes kārtībā katram dalībniekam vajadzēja, cik vien var pamatoti, apstrīdēt vai arī aizstāvēt ideju par Latvijas iedzīvotāju darbu ārzemēs. Turklāt 42 skolēnu komandas to darīja latviešu, bet 15 – angļu valodā. Debašu centru „Preiļi” pārstāvēja PVĢ debatētāji: Baiba Luriņa, Madara Ļaksa, Maira Pastare (2D), Rudzātu vidusskolas debašu komanda, kā arī Jēkabpils Valsts ģimnāzijas komanda. Baiba Luriņa ir viena no labākajām runātājam nacionālajā debašu turnīrā.
Apsveicam Baibu Luriņu (2D) ar iegūto atzinību valsts debašu turnīrā!
Fotouzņēmumi
Valentīna Pastare, Debašu centra „Preiļi” koordinatore
24.04.2006.
Panākumi Latgales novada mazo muzikālo kolektīvu konkursā "DO-RE-MI"
22. aprīlī Preiļu kultūras namā notika Latgales novada mazo muzikālo kolektīvu konkurss „DO-RE-MI”. PVĢ vokālā ansambļa un VIA „Green novice” sniegums tika novērtēts ar 1. pakāpes diplomu. „Green novice” ieguva Grad Prix savā, vokāli instrumentālo ansambļu grupā. Konkursa dalībniekus vērtēja VJIC metodiķe D. Paļevska un Latgales rajonu mūzikas skolotāju MA vadītāji.
Ilze Rožinska, mūzikas skolotāja
22.04.2006.
PVĢ notika ECDL eksāmens
22. aprīlī Preiļu Valsts ģimnāzijā notika ECDL eksāmens. Eksāmenu dalībnieki kārtoja gan pamatlīmenī, gan padziļinātajā līmeni.
Kopā uz eksāmenu bija ieradušies 26 dalībnieki no Preiļu, Daugavpils, Rēzeknes, Krāslavas un Kārsavas rajoniem. Eksāmenu kārtoja arī 4 audzēkņi no Preiļu Valsts ģimnāzijas un 1 audzēknis no Preiļu 2. vidusskolas.
Eksāmenu bija jākārto uz datoriem ar Windows XP, MS Ofiice 2003, Internet explorer 6 un e-pasta lietotni MS Outlook express.
Šogad Preiļu Valsts ģimnāzijā tika organizēti ECDL eksāmena sagatavošanās kursi, kurus pārsvarā apmeklēja dzīvojošie Preiļu rajonā. Nākamajā gadā tiks organizēti gan sagatavošanās kursi, gan arī konsultācijas pirms eksāmena, kurus varēs apmeklēt dalībnieki no citiem rajoniem. Paredzams, ka kursi varētu sākties novembrī, bet ECDL eksāmens - nākamā gada aprīlī. Pieteikumus kursiem un/vai eksāmenam var sūtīt uz e-pastu juris@pvg.edu.lv
Vairāk par ECDL eksāmenu saturu var lasīt Internetā www.ecdl.lv
Fotouzņēmumi no saspringtākajiem eksāmena momentiem
Juris Erts, ECDL koordinators Preiļu rajonā
21.04.2006.
Seminārs projekta otrās kārtas pilotskolām
2006. gada 21. aprīlī plkst.12.00 Preiļu Valsts ģimnāzijā notika seminārs Izglītības satura un eksaminācijas centra īstenotā projekta otrās kārtas pilotskolām. Seminārā piedalījās Vidzemes un Latgales otrās kārtas pilotskolu darba grupas – darba grupu administrācijas pārstāvji, ķīmijas, bioloģijas, matemātikas, fizikas un dabaszinību skolotāji. Projekta speciālisti informēja semināra dalībniekus par projekta mērķiem, uzdevumiem, plānotajiem sasniedzamajiem rezultātiem un pilotskolu uzdevumiem projekta īstenošanā. Tika sniegta vispusīga informācija par modernizēto mācību saturu dabaszinātnēs un matemātikā, kā arī pilotskolu pedagogu tālākizglītības organizēšanu.
2005. gada 20. jūlijā ISEC uzsāka īstenot Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansētu projektu "Mācību satura izstrāde un skolotāju tālākizglītība dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos". Projekta ietvaros tiek modernizēts mācību saturs un sagatavoti skolotāju atbalsta materiāli vidējā izglītībā ķīmijā, bioloģijā, matemātikā, fizikā un dabaszinībās. Modernizētā mācību satura un skolotāju atbalsta materiālu aprobācijai 50 pilotskolu minēto mācību priekšmetu kabineti tiek nodrošināti ar nepieciešamo aprīkojumu, piemēram, laboratorijas darbu komplektiem, ierīcēm un citiem piederumiem. Projekta ietvaros tiks organizēta pedagogu tālākizglītība.
Kopš 2005. gada 1.septembra modernizētais mācību saturs tiek aprobēts 12 pirmās kārtas pilotskolās, bet šobrīd projekta īstenošanā tiek iesaistītas vēl 38 otrās kārtas pilotskolas. Ar pilotskolu sarakstu var iepazīties projekta interneta lapā www.dzm.lv.
Semināra fotomomenti
Informācija sagatavota izmantojot www.isec.gov.lv informāciju
19.04.2006.
VALSTS FIZIKAS OLIMPIĀDES LAUREĀTS!
Valsts fizikas olimpiādē 2. vietu izcīnīja Andrejs Sabanskis (3.D)!
Apsveicam!
18.04.2006.
Lustīgās Lieldienas ģimnāzijā
18. aprīlī ģimnāzijas folkloras kopa "Rūtoj" ar jautrām dziesmām un dejām ieskandināja Trešās Lieldienas, jo senie latvieši Lieldienas svinēja trīs, garajā gadā pat četras dienas. Tie, kuri nenobijās no vēsā laika un atnāca uz pasākumu, varēja izlustēties uz nebēdu, jo folkloras kopas dalībnieki nemitīgi piedāvāja arvien jaunus un jautrus senos latviešu dančus. Beigās notika arī olu ripināšanas konkurss. Veiksmīgākais olu ripinātājs izrādījās Jānis no 2.D.
Lieldienu izstādes un pasākuma fotouzņēmumi
Ingūna Patmalniece, direktora vietniece audzināšanas darbā
17.04.2006.
VALSTS KULTŪRAS VĒSTURES OLIMPIĀDES LAUREĀTE!
Valsts kultūras vēstures olimpiādē 2. vietu izcīnīja Inese Kundziņa (3.H)!
Apsveicam!
13.04.2006.
PVĢ notika datorātrrakstīšanas sacensības jau 5. reizi!
11. aprīlī plkst. 10.00 nu jau piekto gadu pēc kārtas Preiļu Valsts ģimnāzijā notika ”Preiļu rajona skolu Datorātrrakstīšanas konkurss 2006”. Šogad sacensībās piedalījās 32 skolēni no pamatskolu un vidusskolu klasēm. Šogad otro gadu pēc kārtas notika arī sacensības, izmantojot aklo metodi, t.i., skolēni rakstīja pilnīgi neskatoties uz tastatūru.
Sacensību starplaikā, lai dalībniekiem nebūtu jāgarlaikojas, papildus notika arī konkurss informācijas meklēšanā Internetā un viktorīna, kurā šogad jautājumi bija tieši par tastatūrām un datu ievades metodēm.
Šogad par absolūto datorātrrakstītāju kļuva Māris Graudiņš (8. klase, Līvānu 1. vidusskola), kurš uzstādīja absolūti labāko rezultātu - 236 simboli vienā munūtē, pie tam rakstot ar aklo metodi. Tas ir arī labākais rezultāts ”Preiļu rajona skolu Datorātrrakstīšanas konkursa” piecu gadu pastāvēšanas vēsturē. Iepriekšējais rekords ātrrakstīšanā - 189 simboli minūtē (rakstot uz aklo metodi), kuru 2003. gadā uzstādīja Matīss Jakovels (Preiļu Valsts ģimnāzija, tagad absolvents), tika pārspēts ar lielu pārsvaru!
Piedāvājam iepazīties ar pārējiem 2006. gada 5. sacensību rezultātiem.
Ar iepriekšējo gadu rezultātiem var iepazīties datorlapā.
Arī šogad balvas uzvarētājiem sponsorēja
SIA "Axel" un
SIA "Salang - Preiļi".
Paldies personīgi SIA vadītājiem - Aldim Bukam un Gunāram Svilānam!

Uzvarētāju apbalvošanas fotomomenti
Juris Erts, Preiļu rajona informātikas skolotāju MA vadītājs,
Edīte Šņepste (2.H), atbildīgā par sacensību norisi

10.04.2006.
Pirmajiem kursiem mūzikas stunda kopā ar tautas mūzikas kapelu "Dziga"
Otrdien, 4. aprīlī PVĢ viesojās tautas mūzikas kapela „Dziga” no Rēzeknes ar projekta programmu „Ieklausies senču skaņās."
Pirmo kursu audzēkņiem mūzikas stundas temats bija „Latviešu tautas mūzikas instrumenti”. Tā bija vienreizēja iespēja redzēt, dzirdēt un pat mēģināt spēlēt dažādus tautas mūzikas instrumentus, uzzināt par šo instrumentu izcelsmi un spēlēšanas tradīcijām. Pēc šīs stundas skolēni rakstīja izvērtējumu.
Lūk, daži domugraudi:
"Esmu šokā, ka bija tik labs un aizraujošs pasākums. Es nekad nedomāju, ka tāda tipa mūzika mani aizraus. Notika brīnums- man patika!"
"Šīs 40 min. man izvērtās ļoti interesantas. Kapelas "Dziga" dalībnieki - muzikāli, ļoti atraktīvi un spēj aizraut."
"Redzēju un dzirdēju dažādus mūzikas instrumentus, daudzus no kuriem nekad nebiju redzējis- mandolīnu, balalaiku, dūdas."
"Patika mākslinieku vienkāršais un patiesais humors."
"Šīs stundas laikā mēs varējām baudīt mūziku, kas mūsu senčiem bija pierasta lieta. Man ļoti patika Dubuļu polka, Ābrama polka, Viļānu valsis. Interesanti bija stāsti par instrumentu izcelsmi."
"Breineigi jautri cylvāki, man jau nu čīš patyka! Es īpazynu instrumentus, kū dzeivē nabeju redziejs- cītaru, mandolīnu, balalaiku i vysaidys bungys. Man ar īdeve nazkaidu reivi pareivēt, cīš patyka! Praudu sokūt, naškōdāt man ar tū sōkt nūsadorbōtīs."
"Šādas stundas varētu būt biežāk. Bija iespaidīgi. Man patika."
Fotomomenti no pasākuma
Ilze Rožinska, mūzikas skolotāja
10.04.2006.
Preiļu rajona direktori IT centrā
2006. gada 07. aprīlī IT centrā notika seminārs skolu direktoriem, kurā direktori tika iepazīstināti ar interaktīvās tāfeles izmantošanas iespējām mācību stundās.
Daži fotomomenti
Juris Erts, direktora vietnieks informātikas jautājumos
7.04.2006.
Panākumi Starptautiskajā 18. Korscenbraicher City lauf skrējienā!
Aija Čača no 1. - 4. aprīlim piedalījās Starptautiskajā 18. Korscenbraicher City lauf skrējienā (Vācijā) 5 km distancē. Savā grupā Aija izcīnīja 3. vietu!
Apsveicam!
Aina Leikuce, sporta skolotāja
6.04.2006.
Hallo! Wie geht`s?
Hallo! Wie geht`s? – Uz šo jautājumu vācu valodas pratēji mūsu skolā šodien atbildēja: „Danke, gut.” Skolēni vācu valodas skolotāju pieredzes apmaiņas seminārā demonstrēja stundās apgūto, izstrādātos projekta darbus, savus vaļaspriekus un talantus vācu valodā. Ne tikai mums pašiem bija interesanti vērot, kā protam spēlēt etīdes, dziedāt, dejot, atbildēt uz jautājumiem par Vāciju, arī viesi, vācu valodas skolotājas no Rēzeknes skolām, bija patīkami pārsteigti par PVĢ audzēkņu vācu valodas zināšanām, atraktivitāti, prasmi uzstāties. Pasākumā piedalījās skolēni ar dažādiem valodas apguves līmeņiem, taču tas nemazināja prieku par savu un citu veikumu. Vācu valodas skolotājas pateicas visiem šī pasākuma dalībniekiem.
Pasākuma fotogalerija
Anita Lazdāne un Vija Pīzele, vācu valodas skolotājas
6.04.2006.
Panākumi zēnu vokālistu konkursā "Aiviekstes lakstīgalas - 2006"
6. aprīlī Preiļu mūzikas un mākslas skolas zālē notika Jānim Zāberam veltītais zēnu vokālistu konkurss "Aiviekstes lakstīgalas - 2006" Preiļu rajona kārta, kurā piedalījās divi PVĢ audzēkņi - Māris Skutelis (1.d) un Jānis Raubiško (1.k). Šogad konkursā piedalījās 14 jaunie dziedātāji no 5 rajona skolām, kuru sniegumu vērtēja žūrija - K.S.Oša, Preiļu MMS skolotāja un O. Tillers, Aglonas katoļu ģimnāzijas mūzikas skolotājs.
Jāņa Raubiško sniegums tika novērtēts ar 2. pakāpes diplomu, bet Mārim Skutelim - 1. pakāpes diplomu.
Vēlēsim Mārim labu veiksmi republikas finālā Madonas rajona Meirānos.
Daži fotouzņēmumi
Ilze Rožinska, mūzikas skolotāja
6.04.2006.
Panākumi valsts skolēnu publiskās runas konkursā!
2.D kursa audzēkne Aija Spūle izcīnīja 3. vietu valsts skolēnu publiskās runas konkursā “Es sveikšu šo dienu ar mīlestību sirdī"!
Apsveicam
3.04.2006.
Kārtējās tikšanās ar augstskolu pārstāvjiem
Jebkura iegūtā informācija palīdz cilvēkam izdarīt savu izvēli. Tāpēc pavasarī īpaši sarosās arī augstskolas, lai iepazīstinātu nākošos studentus ar iespējām, ko tās piedāvā. Mūsu skolā jau ir viesojušies vairāku augstskolu pārstāvji, bet 4. aprīlī plkst.15.00 tuvāk varēs iepazīties ar Mākslas akadēmijas Rēzeknes filiāles pasniedzējiem un studentiem.
Ģimnāzijas telpās būs skatāma šīs mācību iestādes audzēkņu darbu izstāde.
Savukārt 7. aprīlī plkst.14.15 pie mums viesosies pārstāvji no Latvijas Universitātes.
Ingūna Patmalniece, direktora vietniece audzināšanas darbā
31.03.2006.
Preiļu rajona sporta spēles volejbolā skolniekiem
30. martā Preiļu Valsts ģimnāzijā risinājās Preiļu rajona sporta spēles volejbolā zēniem. Pavisam bija pieteiktas deviņas volejbola komandas, kuras tika sadalītas trijās apakšgrupās. Apakšgrupu uzvarētāji pēc apļa sistēmas sadalīja 1.-3. vietu.
Preiļu Valsts ģimnāzija turnīram bija pieteikusi divas komandas. Finālturnīrā iekļuva abas PVĢ komandas un Vārkavas vidusskolas komanda. Pirmajā spēlē tikās PVĢ 2.komanda ar Vārkavas komandu. Visumā līdzīgā cīņā mazliet pārāki bija PVĢ 2. komandas spēlētāji, kas uzvarēja ar 3:0. Nākošajā spēlē tikās PVĢ 1. komanda ar Vārkavu.
Pirmās spēles iespaids bija radījis zināmu pašpārliecinātību PVĢ spēlētājiem, kas neļāva maksimāli koncentrēties spēlei. Rezultātā pārliecinoši zaudēts pirmais sets un, jau līdzīgākā spēlē, tika zaudēts arī otrais sets. Vārkavas vidusskolas spēlētāji, sajutuši uzvaras iespēju, cīnījās par katru bumbu un parādīja savu labāko spēli turnīrā. Tikai ar milzīgu piepūli PVĢ 1. komandas spēlētajiem izdevās “pārlauzt” spēli un, uzvarot nākošos setus, pabeigt to savā labā ar rezultātu 3:2.
Pēdējās spēlē tikās abas PVĢ komandas. PVĢ 1. komandas spēlētāji bija izdarījuši secinājumus pēc grūtās spēles ar Vārkavas vidusskolas komandu, cīnījās ar maksimālu atdevi un samērā līdzīgā cīņā uzvarēja ar rezultātu 3:0.
Līdz ar to Preiļu rajona sporta spēlēs volejbolā PVĢ 1. komanda izcīnīja pirmo vietu, PVĢ 2. komanda otro vietu, bet Vārkavas vidusskola 3. vietu.
PVĢ 1. komandā spēlēja: Aleksandrs Staravoitovs (3.d kurss); Ainārs Zeile (3.d kurss); Edijs Pastars (3.d kurss); Renārs Valdonis ( 3.k kurss); Raitis Madžuļs (3.k kurss); Aldis Dzenis (3.k kurss); Sandis Austers (3.k kurss). PVĢ 2. komandā spēlēja: Dinārs Erts (2.k kurss); Ervīns Žikars (2.a kurss); Jānis Pīzelis (2.b kurss); Raivis Anspoks (2.k kurss); Imants Petrovs (2.k); Rolands Putāns (2.a kurss). Aigars Indrikovs (1.d kurss); Māris Skutelis (2.d kurss).
Savukārt meitenes volejbolu spēlēja sporta kluba “Cerība” sporta zālē. Piedalījās trīs komandas: PVĢ, Preiļi 1. pamatskola un Līvānu 1. vidusskola. Atbilstoši jau prognozētajam stiprākās bija PVĢ meitenes, kas pārliecinoši izcīnīja 1. vietu. 2. vietā palika Preiļu 1. pamatskolas komanda un 3. vietā Līvānu 1. vidusskolas komanda.
PVĢ meiteņu komandā spēlēja: Maija Boreiko; Ineta Ivanāne; Arnita Klindžāne; Ilga Trubiņa; Liene Bulmeistare; Karīna Boreiko; Taisija Sosina.
Edgars Mukāns un Aina Leikuce, sporta skolotāji
30.03.2006.
Tikšanās ar ASV Informācijas centra vadītāju
29. martā Preiļu Valsts ģimnāzijā notika tikšanās ar ASV Informācijas centra Daugavpilī vadītāju Mārīti Stupāni. Klātesošie uzzināja par šī centra funkcijām un piedāvātajiem pakalpojumiem.
Mārīte pastāstīja arī par ASV Izglītības informācijas un testēšanas centru (IITC) Rīgā – vienīgo oficiālo institūciju Latvijā, kas sniedz informāciju par iespējām mācīties ASV. Šis centrs ir vienīgais ETS (Education Testing Service) pārstāvis Latvijā, kas administrē TOEFL (Test of English as a Foreign Language) un citus eksāmenus.
Sīkāka informācija pieejama mājas lapās - http://www.educationusa.lv un http://www.lcb.lv/ASV/indexen.htm
ASV Informācijas centrs uzdāvināja Preiļu rajona galvenajai bibliotēkai grāmatas par ASV ekonomiku, ģeogrāfiju, valdību, likumdošanu, literatūru un izglītības iespējām. Pēc apstrādes šīs grāmatas būs pieejamas jebkuram interesentam.
Anitra Poplavska, Preiļu RGB
29.03.2006.
PVĢ kursu izlašu "ZIBENSTURNĪRS" volejbolā
28. martā Preiļu Valsts ģimnāzijā notika “Zibensturnīrs” volejbolā zēniem starp kursu izlasēm. Tā, kā līdz šim līdzīgs turnīrs nav noticis, radās zināma intriga, jo rezultāts nebija prognozējams. Pirmajā spēlē pirmkursnieki, nespējot pārvarēt “lampu drudzi”, diezgan bezcerīgi zaudēja trešajam kursam. Taču jau nākošajā spēlē pret otrā kursa izlasi, pirmkursnieki atraisījās un pēc zaudēta pirmā seta, uzvarēja otro setu. Izšķirošajā setā izvērtās līdzīga cīņa, kurā otrie kursi divas reizes bija spiesti ņemt minūtes pārtraukumu, lai izlīdzinātu rezultātu. Seta galotnē lielāka spēļu pieredze un arī neliela veiksme darīja savu un uzvarot setu ar rezultātu 15:12 visā spēlē tika gūta uzvara ar 2:1.
Par turnīra “naglu” kļuva trešā spēle, kurā otrie kursi tikās ar turnīra favorītiem - trešo kursu izlasi. Spēle sākās līdzīgi, taču tad diezgan pārliecinošā vadībā izvirzījās otrais kurss. Jau likās, ka viņi gūs uzvaru, taču seta “galotnē” lielāka meistarība treškursniekem ļāva “izraut” uzvaru. Otrajā setā atkal izvērsās sīva cīna, kurā bija gan “līdaciņas” pēc bezcerīgām bumbām E. Žikara un J.Pīzeļa izpildījumā, gan lieliskas gremdes R.Madžuļa, A.Staravoitova un S.Austera izpildījumā. Neskatoties uz otrkursnieku lielisko cīņu par katru bumbu, trešā kursa izlases meistarība bija mazliet augstāka un uzvaru spēlē ar 2:0 guva trešais kurss.
Turnīra noslēguma tabula: 1.vieta – 3. kursa izlase; 2.vieta – otrā kursa izlase un 3. vietā – 1.kursa izlase.
Noslēdzot sacensības tika sastādīta simboliskā izlase, kurā iekļuva: R.Madžuļs (3.K kurss); S.Austers (3.K kurss); R.Valdonis (3.K kurss); A.Staravoitovs (3.D kurss); E. Žikars (2.A kurss); J.Pīzelis (2.B kurss).
Edgars Mukāns, sporta skolotājs
29.03.2006.
Jūrmalas skolu direktori PVĢ
2006. gada 29. martā PVĢ apmeklēja Jūrmalas Izglītības pārvaldes vadītājs kopā ar skolu direktoriem. Ciemiņi tika iepazīstināti ar skolu un jauno IT centru. Tika demonstrēta interaktīvā tāfele un tās iespējas.
Fotomomenti
Juris Erts, dir.vietn. informātikas jaut.
28.03.2006.
Valsts ģimnāzijām Latvijā - 10!
Valsts Ģimnāzijām Latvijā - 10. Šī gada 22.martā Rīgā Kongresu namā notika Latvijas Valsts ģimnāziju desmitgadei veltīta konference un Valsts ģimnāziju māksliniecisko pašdarbības kolektīvu koncerts.
Konferenci atklāja Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministre profesore Ina Druviete. Konferences gaitā klātesošajiem bija iespēja iepazīties ar pedagogu sasniegumiem un pieredzi dažādās jomās. Svinību otrajā daļā dalībniekus un viesus priecēja dziedošie un dejojošie jaunieši no visas Latvijas.
Pasākuma fotogalerija
PVĢ administrācija
27.03.2006.
Panākumi mācību priekšmetu olimpiādēs
Noslēgušās daudzu mācību priekšmetu olimpiādes. Te var iepazīties ar rezultātiem.
Vēlam sekmes audzēkņiem valsts olimpiādēs!
Ineta Ivanova, direktores vietniece mācību darbā
27.03.2006.
LATGALES NOVADA OLIMPIĀDE LIETIŠĶAJĀ INFORMĀTIKĀ
23. martā notika Latgales novada olimpiāde lietišķajā informātikā, ko organizē Daugavpils Universitātes Informātikas katedras Datoru mācību centrs un Daugavpils rajona Skolu valde sadarbībā ar Daugavpils pilsētas un rajona informātikas skolotāju metodiskajām apvienībām, Daugavpils pilsētas Centra ģimnāziju un Daugavpils 9. vidusskolu.
PVĢ audzēknis Viktors Solovjovs (3.Kdat) izcīnīja 3. vietu, bet Raivis Bruzguls (3.Kdat) - atzinību.
Apsveicam!
Balvu pasniegšanas fotomomenti
Juris Erts, informātikas skolotājs
27.03.2006.
Noslēdzies volejbola turnīrs
No 2. līdz 16. martam ģimnāzijā notika volejbola turnīrs. Veselas divas nedēļas ģimnāzisti leca, krita un sita.
Īpaši izcēlās Ervīns Žikars no 2.A kursa ar savu māku izglābt komandu lecot pēc bumbas „līdaciņā”, kā arī Sandis Austers un Raitis Madžulis no 3.K kursa ar savām spēcīgajām, precīzajām un pretiniekiem neuzņemamajām gremdēm. Raivis Anspaks no 2.K priecēja skatītāju acis ar perfektajām gremdservēm. Savukārt Jānis Pīzelis nežēloja ceļus un elkoņus, lai palīdzētu komandai uzvarēt. No meitenēm īpaši izcēlās Karīna Boreiko, Taisīja Sosina un Alīna Baranova no 1.K trijatā uzvarot veselas trīs komandas! Un Arnita Klindžāne joprojām ir nepārspējama starp meitenēm ar gremdēm un servēm.
Starp zēnu komandām 1. vietu ieguva 3.K, 2. vieta – 3.D un 3.vietu – 2.AB, starp meiteņu komandām 1. vietu izcīnīja 2. A, 2. vietu – 3.D un 3. vietu – 2.B.
Kā labākie spēlētāji tika nosaukti:
1. kursos - Taisīja Sosina un Māris Skutelis
2. kursos - Arnita Klindžāne un Raivis Anspaks
3. kursos - Maija Boreiko un Raitis Madžulis
Volejbola turnīra fotomomenti
Aleksandrs Starovoitovs, 3.D
26.03.2006.
Sveicam Valsts matemātikas olimpiādes laureāti!
Valsts matemātikas olimpiādē atzinību izcīnīja Marina Timošenko (2.D)!
Apsveicam!
20.03.2006.
Latgales novada debašu turnīra rezultāti
20. martā Preiļu Valsts ģimnāzijā notika Latgales novada debašu turnīrs, kura tēma "Latvijas iedzīvotāju darbs ārzemēs veicina Latvijas valsts ekonomisko attīstību". Turnīrā piedalījās Jēkabpils Valsts ģimnāzijas, Preiļu Valsts ģimnāzijas un Rudzātu vidusskolas debatētāji.
Debašu turnīra uzvarētāji ir Preiļu Valsts ģimnāzijas komanda: Baiba Luriņa, Madara Ļaksa, Maira Pastare (2D). Otrie palika Rudzātu vidusskolas debatētāji: Lolita Vaivode, Asja Anfimova un Madara Bruģe. Labākās runātājas tituls piešķirts Baibai Luriņai (2D) no Preiļu Valsts ģimnāzijas.
Apsveicam!

Labākie debatētāji no katras dalībskolas dosies uz Nacionālo turnīru, kurš notiks 22. aprīlī Jelgavā.
Lai veicas!
Pasākuma fotogalerija
Valentīna Pastare, Latgales novada debašu centra "Preiļi" koordinatore
19.03.2006.
21. martā - PVĢ atvērto durvju diena!
21. martā PVĢ rīkoja atvērto durvju dienu, uz kuru tika aicināti visi tie pamatskolu absolventi, kuri domā mācīties Preiļu Valsts ģimnāzijā vai arī pagaidām vel nav izlēmuši to darīt.
Šajā dienā varēja iepazīties ar skolu, mācību programmām un iespējām, ko skola piedāvā saviem audzēkņiem. Bija iespēja tuvāk iepazīties ar Informācijas tehnoloģiju (IT) centra tehniku un iespējām.
Pasākuma fotogalerija
PVĢ administrācija
19.03.2006.
Ģimnāzijas pašdarbības kolektīvi - DO-RE-MI laureāti
16. un 17. martā Preiļu mūzikas un mākslas skolas zālē norisinājās rajona mazo muzikālo kolektīvu konkurss DO-RE-MI. Pirmajā dienā uzstājās solisti un vokālie ansambļi, bet otrajā dienā - solisti un kolektīvi, kas lieto skaņu pastiprinošas iekārtas.
PVĢ vokālais ansamblis un VIA "Green Novice" abu konkursa dienu kopvērtējumā kļuva par laureātiem un tika izvirzīti uz Latgales novada finālu. Vēlēsim veiksmes, skanīgas balsis un stipras stīgas PVĢ dziedātājiem un mūziķiem 22. aprīlī Preiļu kultūras namā, kur tiksies visu Latgales rajonu konkursu laureāti.
Fotomomenti no pasākuma
Ilze Rožinska, mūzikas skolotāja
17.03.2006.
18. martā notika Žetonu vakars 3. kursu audzēkņiem!
18.martā Preiļu Valsts ģimnāzijā uz tradicionālo Žetonu vakaru pulcējās 3.kursu audzēkņi, viņu vecāki, pedagogi. Visiem klātesošajiem 3.kursu ģimnāzisti sniedza koncertu, kurā katrs kurss gatavoja dažādus priekšnesumus. Gaisā virmoja sirsnība, prieks, lepnums un skumjas, jo šķiršanās brīdis tuvojas straujiem soļiem. Kursu audzinātājas - Aina Leikuce (3.A), Mārīte Lisova (3.B), Žanna Bogdanova (3.D), Ineta Ivanova (3.H) un Ilze Rožinska (3.K/Dat.)- saņēma piederības žetonus – gredzenus, lai nodotu tos saviem audzēkņiem. Žetonu vakars liecina, ka līdz eksāmeniem un izlaidumam ir palicis viens mazs laika sprīdis, kurš prasīs daudz enerģijas, uzņēmības un darba.
Pasākuma fotogalerija
Ingūna Patmalniece, ārpusstundu darba organizatore
15.03.2006.
Aija Ancāne - Lielā dziedātāja
14. martā Līvānos notika Dienvidlatgales tradicionālās dziedāšanas konkurss "Dziedu dziesmu, kāda bija". Konkursā piedalījās Aija Ancāne ar dziesmām "Ni dūmavu, ni gōdavu", "Aizgōja mameņa" un ieguva titulu Lielā dziedātāja. 9. aprīlī viņa Rīgas LB namā cīnīsies par Dižās dziedātājas titulu.
Konkursu vērtēja kompetenta žūrija - Māra Mellēna un Anda Beitāne, viņas ļoti atzinīgi novērtēja Aijas sniegumu.
Daži fotomomenti
Ilze Rožinska, mūzikas skolotāja
9.03.2006.
POPIELAS uzvarētāji ir noskaidroti
8.martā ģimnāzisti pulcējās uz slavenu mākslinieku parādi "Popielā". Šogad konkursā skatītāju un žūrijas vērtējumam tika piedāvāti 12 dažādi priekšnesumi. Kā jau visā Latvijā, arī pie mums ir populāra "Borowa MC", kuru atveidoja gan 1.B, gan 2.K. Ļoti atraktīvas bija "Topmodeles" no 3.D, elegantas un "nopietnas" 3.H kursa meitenes, izpildot dziesmu "Baltā saule". Ļoti aktīvi konkursā iesaistījās 1.K kurss, sagatavojot trīs priekšnesumus.
Trešo vietu izcīnīja 2.A kurss. Viņu priekšnesumā bija dziesmas no "Backstreet boys" un "Spice girls" repertuāra. Otro vietu konkursā ieguva 1.D kurss, atveidojot grupas "Rīgas Viļņi" izpildīto dziesmu "Man šodien astoņpadsmit gadu!". Par pirmās vietas ieguvējiem kļuva 3.D kurss, kurš skatītājiem bija sagatavojis grupas "Pussy cat Dolls" dziesmu "Don’t cha". Visi pirmo triju vietu ieguvēji savu prasmi varēs apliecināt rajona konkursā "Kļūsti populārs!".
Pasākuma fotogalerija
Ingūna Patmalniece, ārpusstundu darba organizatore
8.03.2006.
Gatavojamies POPIELAI ...
Jau klāt ir pavasara mēnesis marts, kurš līdzi sev atnes arī svētkus – Starptautisko sieviešu dienu, par kuras svinēšanu vai nesvinēšanu vēl joprojām daudz tiek diskutēts. Bet svētkus veidojam taču mēs paši. Tāpēc 8.martā plkst.18.00 tiksimies "Popielā", lai būtu kopā, priecātos par pavasara atnākšanu un kārtējo reizi parādīsim sevi sagatavotā priekšnesumā.
Pēc "Popielas" diskotēka, kurā ieeja ir Ls 0,20 un vēl joprojām tie, kuri ir ziedojuši, saņems ieejas kartes.
Ingūna Patmalniece, ārpusstundu darba organizatore
3.03.2006.
Preiļu RGB piedāvā jaunas grāmatas angļu valodas apguvei
Preiļu RGB piedāvā jaunas, mūsdienīgas grāmatas angļu valodas apguvei – lasāmās grāmatas dažādiem zināšanu līmeņiem, kas papildinātas ar audio kasetēm un gramatikas grāmatas ne tikai iesācējiem, bet arī valodas lietotājiem ar priekšzināšanām.
Anitra Poplavska, Preiļu RGB
2.03.2006.
Atskaņas no aizvadītās Valentīndienas ...
Ceturtdien 23. februārī PVĢ audzēkņi tika aicināti noskatīties Mīlestības spēli, kuru vadīja Agnija un Signe (3.D).
Spēlē 3 puiši (Vadims (2.H), Ervīns (2.A) un Sašiņš (3.D)) ar dejām un skaistu tērpu darināšanu centās iepatikties Indrai(3.K), kura pasākuma laikā no saldas brunetes pārtapa par kārdinošu blondīni. Pasākuma gaitā sevi pieteica arī puišu bijušās draudzenes. Viņas atklāja pāris „netīrus” noslēpumus par puišu pagātni. Visbeidzot Indras vecāki pārbaudīja dalībniekus ar melu detektoru! Pēc ilgām un smagām pārdomām Indra pieņēma lēmumu un izvēlējās Ervīnu.
Vakara turpinājumā skatītājiem bija iespēja baudīt Green Novice un viņu viesu (HVZ, Crust, Inde Indive) koncertu. Zālē bija jūtama ļoti draudzīga un jautra atmosfēra! Smiekli, dejas, aplausi... šķiet, pasākums bija izdevies!
Pasākuma fotogalerija
Agnija Svarinska
1.03.2006.
Starptautiskais masku festivāls Bulgārijā
No 25.- 27. janvārim Bulgārijas pilsētā Pernikā notika 16. Starptautiskais masku festivāls, kas aptver autentisko folkloras tradīciju Bulgārijā un Balkānos un notiek ik pēc diviem gadiem. Tā ir ļoti dzīva un unikāla tradīcija, kas saglabājusies no pagānu laikiem. Festivāls ir tikšanās vieta un cīņa starp ziņnešiem no tradīcijas, ko sauc par kukeriem vai survakariem.
Pirmo reizi festivāls notika 1966. gadā Pernikā, bet kopš 1985. gada tas ir starptautiska mēroga festivāls. Tradicionālo grupu masku parādes notiek divas dienas, kur piedalās ap 5000 cilvēku no 90 folkloras grupām - no Eiropas, Āfrikas un Āzijas valstīm, kā arī dalībnieki no katra Bulgārijas folkloras reģiona. Tie visi sanāk, lai saviļņojošā sacensībā un izdzīvotu savu sentēvu tradīciju. Pilsētas iedzīvotāji un viesi var baudīt to maģisko un saviļņojošo gaisotni.
Festivāla fotogalerija -latviešu piedzīvojumi un pārējie festivāla fotomomenti.
Ilze Rožinska, mūzikas skolotāja kā festivāla dalībniece
26.02.2006.
PVĢ audzēkņu panākumi mācību olimpiādēs
Olimpiāde Turīnā ir noslēgusies, bet mācību priekšmetu olimpiādes rit pilnā sparā.
Ir noslēgusies rajona informātikas olimpiāde, Latgales reģiona atklātā vācu valodas olimpiāde, rajona politikas zinību olimpiāde, rajona ķīmijas olimpiāde, rajona ģeogrāfijas olimpiāde, rajona krievu valodas olimpiāde, rajona vācu valodas olimpiāde, rajona angļu valodas olimpiāde, rajona bioloģijas olimpiāde, rajona biznesa ekonomisko pamatu olimpiāde, rajona fizikas olimpiāde, rajona kultūras vēstures olimpiāde un rajona konkurss vidusskolēniem "Erudīts".
Te var iepazīties ar rezultātiem.
Vēlam sekmes audzēkņiem valsts olimpiādēs!
Ineta Ivanova, direktores vietniece mācību darbā
20.02.2006.
Tuvojas Valentīndiena . . .
Koks koku balstīt var,
Kaut abi kalst!
Sirds sirdi sildīt var,
Kaut abas salst!!!
Tuvojas Valentīndiena ... 23.februārī kā parasti darbosies Amorpastiņš, neaizmirstiet nosūtīt sveicienus (to nekad nav par daudz) saviem draugiem. Vakarā, plkst. 18.00, notiks Valentīndienai veltīts pasākums, kuru organizē Agnija Svarinska un Signe Brice (3.D). Kas tur būs? Atnāksiet, redzēsiet !
Savukārt, plkst. 19.00 Valentīndienai veltīts ģimnāzijas vokāli instrumentālā ansambļa “Green Novice” koncerts, kurā uzstāsies arī viesi no Varakļāniem. Turpinājumā diskotēka (Valentīndienā ieeja par brīvu).
Ingūna Patmalniece, direktores vietniece audzināšanas darbā
14.02.2006.
Sēru vēsts
Mans dzīves stāsts ir skaists, bet īss.
Mans dzīves krasts mirdz debesīs.
Jūs vējā mani jutīsiet
Un saules starā manīsiet.
Jums mīlestību sūtīšu,
Ar ziediem zālē rakstīšu ...


Cik trausla ir robeža starp “būt” un “nebūt”, ja runājam par cilvēka dzīvi. Vēl nesen Mārtiņš bija starp mums – sirsnīgs, jautrs, mīļš, bet šodien mēs visi – ģimnāzijas audzēkņi un skolotāji atskāršam vārda “nebūt” sāpju jēgu.
Atdot zemei to, kam vēl ilgi bija jātiecas pretī saulei, kam vēl ilgi bija jāpriecē vecāku sirdis un jābūt starp mums, - tas ir bezgala sāpīgi.
Kursabiedri Mārtiņu Verzi atcerēsies šādu:
“Sapņotājs ar labu humora izjūtu. Mans draugs jau no bērnības.”
“Mārtiņš bija daļa no mūsu kursa. Viņš mūžīgi paliks mūsu atmiņās kā jautrs, draudzīgs, dzīvespriecīgs un labsirdīgs kursa biedrs.”
“Ļoti jautrs un komunikabls cilvēks ... Viss notika pārāk ātri ... Pārāk ...”
Mārtiņš – maz iepazīts, bet visnotaļ ļoti pozitīvs cilvēks ...”
“Mārtiņš, viņu atceroties, atmiņā ir palicis smaids uz lūpām, neskatoties ne uz ko ..., vienmēr viņš bija dzīvespriecīgs un labsirdīgs cilvēks, tikai žēl, ka tik īss brīdis bija dots viņu iepazīt ...“

14.02.2006.
Noslēdzies PVĢ novusa turnīrs!!!
Preiļu Valsts ģimnāzijas novusa turnīrs ir beidzies. Ir noskaidroti labākie novusa spēlētāji zēnu un meiteņu konkurencē, un zēniem tie ir: 1. vieta - Raivis Skromāns, 2. vieta - Ervīns Žikars, 3. vieta - Kristaps Ancāns, 4. vieta - Raivis Anspoks, 5. vieta - Pēteris Pastars, 6. vieta - Jānis Zarāns. Meiteņu konkurencē labākās spēlētājas ir: 1. vieta - Oļesja Staravoitova, 2. vieta - Linda Rubane, 3. vieta - Irita Volonte, 4. vieta - Ruta Mālniece, 5. vieta - Vija Jokste, 6. vieta - Skaidrīte Vulāne.
Izsakām milzīgu paldies par atbalstu Preiļu novada domes priekšsēdētājam Jānim Eglītim, A/S„Preiļu siers” priekšsēdētājam Jāzepam Šņepstam, AS „SEB Latvijas Unibankas” Preiļu filiāles pārvaldniekam Jānim Pastaram, Preiļu Valsts ģimnāzijas dirktorei Ligitai Pauniņai, kā arī projekta vadītājiem, sporta skolotājiem Ainai Leikucei un Edgaram Mukānam.
Piedāvājam apskatīt visu spēļu rezultātus un vietu sadalījumu.
Bildes no spēlēm un apbalvošanas ceremonijas.
Turnīra organizatori: Renārs Valdonis un Aldis Dzenis 3.K
9.02.2006.
Eiropas nedēļas 2006 organizatoru grupa rīko konkursu par grafiskās zīmes (logo) izstrādi
2006.gada maijā jau devīto reizi Latvijā tiek organizēta Eiropas nedēļa par godu Eiropas dienai – 9. maijam.
Lai veicinātu Eiropas nedēļas atpazīstamību šogad un arī turpmāk, Eiropas nedēļas 2006 organizatoru grupa rīko konkursu par grafiskās zīmes (logo) „Eiropas nedēļa” izstrādi.
Konkursa nolikumu un dalībnieka anketu var atrast Preiļu galvenās bibliotēkas mājas lapā www.preilubiblioteka.lv
Anitra Poplavska, Preiļu rajona galvenā bibliotēka
8.02.2006.
PVĢ novusa turnīrs!!!
Pie mums PVĢ no 1. līdz 13. februārim norisinās novusa turnīrs, kurā tika aicināti piedalīties katra kursa komandas ( 1 zēns + 1 meitene), kā arī PVĢ skolotāji un skolas darbinieki. Apbalvoti tiks labākie 6 zēni un labākas 6 novusa spēlētājas. Kursi tiek pārstāvēti pilnīgi visi, no skolas darbiniekiem atsaucība bija mazāka... Zēni un meitenes spēlē atsevišķi. Dalībnieki tika sadalīti pa 4 apakšgrupām ( 2 apakšgrupas pa 4 dalībniekiem un 2 pa 3 dalībniekiem). Līdz 7. februārim tika izspēlētas apakšgrupu spēles un tika noskaidroti finālisti, un tie ir: zēniem- Kristaps Ancāns 3 k, Raivis Skromāns 2 b, Raivis Anspoks 2 k un Ervīns Žikars 2 a, kurš aizstāj savu ievainoto cīņu biedru Rolandu Putānu, bet meitenēm iespēju spēlēt finālā ir izcīnījušas- Irita Volonte 2 d, Linda Rubane 2 a, Oļesja Staravoitova 1 d un Ruta Mālniece 2 b. Notiks arī spēles par 5.- 8., 9.- 12. un 13.-14. vietu.
Turnīra organizatori: Renārs Valdonis un Aldis Dzenis 3.k
7.02.2006.
Aicina Latvijas skolotājus un skolēnus iesaistīties Eiropas Savienības organizētā „Drošas interneta lietošanas dienā”
Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts aicina Latvijas skolotājus un skolēnus iesaistīties Eiropas Savienības organizētā „Drošas interneta lietošanas dienā” (Safer Internet Day), kas ir 24 stundu maratons. Pasākums sāksies 7.februārī ...
Ina Gudele, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta vadītāja
6.02.2006.
Letonika – skolu bibliotēkām
Sabiedrības „Tilde” radītā enciklopēdiskā datu bāze Letonika (www.letonika.lv) ir informācijas, tulkošanas un meklēšanas sistēma par Latviju. Tajā pieejami apmēram 36'000 enciklopēdiskas informācijas šķirkļu un 5'500 attēlu, vairāk nekā 145'000 terminu tulkojumu un skaidrojumu, tulkojošās un skaidrojošās vārdnīcas ar 446'727 vārdiem un izteicieniem, kā arī Latvijas interneta katalogs un meklētājs. Lai piekļūtu Letonikas resursiem, Latvijas bibliotēkām nav nepieciešams starptautiskais interneta pieslēgums. Letonikas resursus var lietot ar jebkuru interneta pārlūkprogrammu no jebkura internetam pieslēgta datora, nav nepieciešama īpaša programmatūras instalācija.
Visām skolām ir iespēja izmēģināt Letonikas piedāvātos resursus bez maksas no 2. februāra līdz 1. aprīlim!
Atverot adresi www.letonika.lv, jāievada lietotāja vārds un parole.
Lietotāja vārds: Skola2006
Parole: Letonika
Ievadot paroli pirmo reizi, atzīmējiet lodziņu „Atcerēties mani”. Tas turpmāk nodrošinās piekļuvi Letonikai bez paroles ievadīšanas.
Gunta Lūse, valsts aģentūra "Kultūras informācijas sistēmas"
27.01.2006.
PVĢ Karaoke vakars!
Pie mums PVĢ, 26. janvārī notika varen atraktīvs, skanīgs un jestrs pasākums - KARAOKE!
Pasākumu, kas notika daļēji latviskā, daļēji latgaliskā garā, vadīja ''Spycuos džārys'', kuru sastāvā bija Moņa (Inta), Miļa C (Santa), Miļa B (Kristīne), Vikteņa (Tija) un Geļa (Zaiga). Tā kā Karaoke ir dziedāšanas pasākums, tad sākumā tika iesildītas balstiņas, sākot ar zemo do līdz augstajam si un beidzot ar dziesmu "Seksuālie čiekuri". Ar dziedāšanu piepalīdzēja arī ļoti cien. un augsti godājamā žūrija - Alvis Bernāns, Vitālijs Piskunovs, Edgars Vilcāns un Juris Erts, kuru uzdevums bija vērtēt dalībnieku muzikālo izpildījumu, atraktivitāti un vizuālo tēlu.
Ģimnāzisti dziedāja daudz un dikti, skaļi un jautri, aktīvi un galvenais ar smaidu sejā. Tika izdziedātas vairāk kā 20 dziesmas gan individuālā veidā, gan visiem dalībniekiem un skatītājiem kopā! Populārākās dziesmas bija "I love you", "Mammu, es gribu", "Es šodien jūku prātā" u.c.
Visbeidzot pēc ilgas žūrijas apspriedes tika novērtēti tie skanīgākie, atraktīvākie un labākie dziedoņi.
Vērtējums:
1. vieta tika piešķirta Mārim Skutelim (1d), dziedot dziesmu "I love you" un izceļoties ar to, ka piedziedājums skanēja latgaliešu valodā "...as tevi ļūbeju, voi tu ļūbej mani..." :)
2. vieta - Irita ( 2a), "Notiksies kam jānotiek"; 3. vieta - Indra (3k), Santa, Aija (3h), "Pūga, pūga, jenga, jenga";
Kā arī atzinības par atraktivitāti tika piešķirtas Jānim Pīzelim (2b)- "Šeit, šeit"; Laurai, Elīnai (1d), Karīnai, Lailai (1a)- "Nāc dejot!"; Ilonai Bogdanovai (3d)- "Es šodien jūku prātā" un par vizuālo tēlu 3h korim- "I love you".
Jā ... dziesmas un smiekli tovakar piepildīja ģimnāziju ne pa jokam!
Pasākuma fotogalerija
Zaiga Kuzminova, pasākuma organizatre
27.01.2006.
No 25.janvāra PVĢ skatāma ceļojošā izstāde „Janvāra barikāžu vēsture un mācības”
No 25.janvāra Preiļu Valsts ģimnāzijā skatāma Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeja ceļojošā izstāde „Janvāra barikāžu vēsture un mācības”. Izstāde veidota ar 1991.gada barikāžu muzeja un 1991.gada barikāžu dalībnieku atbalsta atklātā sabiedriskā fonda atbalstu. Tā stāsta par svarīgākajiem barikāžu laika notikumiem un atmodas laika aktīvistiem Preiļu novadā. Tā ir lieliska iespēja kļūt zinošākiem par šiem svarīgajiem brīžiem Latvijas neatkarības atgūšanas ceļā.
Izstāde fotoattēlos
Natālija Pīzele, vēstures skolotāja
26.01.2006.
“Zvirbulis –2006” ir uzsācis lidojumu ...
26.janvārī notika skatuves runas konkurss “Zvirbulis – 2006’’. Šogad atsaucība no ģimnāzistu puses bija “īpaši liela”. Taču priecē tas, ka septiņi ģimnāzisti bija vēl joprojām uzticīgi šim necilajam, bet savdabīgajam lauku putnam – “Zvirbulim”.
Stundas garumā vērtēšanas komisija, kuras sastāvā bija Izglītības pārvaldes interešu izglītības un jaunatnes lietu metodiķe Aiga Budriķe, latviešu valodas un literatūras skolotāja Regīna Pastare, 2.K/dat. kursa audzēkne Līga Karčevska, varēja iepazīties ar septiņiem ļoti interesantiem un savdabīgiem uztāšanās numuriem. Ģimnāziju rajona skatuves runas konkursā “Zvirbulis –2006” pārstāvēs Laura Mazure (1.D), Līva Liepniece (2.D), Aija Spūle (2.D), Aija Ancāne (3.H) un Māris Bečs (3.D). Asveicam!!!
Lai plašs un augsts lidojums rajonā!!!
Ingūna Patmalniece, direktores vietniece audzināšanas darbā
23.01.2006.
BRĪDINĀJUMS!
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra informē, ka: nakts pirmajā pusē no 23. uz 24.01.2006. Latvijas dienvidaustrumu rajonos gaisa temperatūra pazemināsies līdz -25...-26 grādiem.
Skolēni līdz 13 gadiem uz skolu var neiet, ja no rīta gaisa temperatūra ir -20 vai zemāka, savukārt skolēni no 13 gadiem uz skolu var nedoties, ja termometra stabiņš noslīdējis zem -25 grādiem.
Jaunāko infromāciju par laika prognozēm lasiet http://www.meteo.lv
PVĢ administrācija
23.01.2006.
Virtuālās enciklopēdijas „Latviskās dzīvesziņas nesēji” skolu konkursa noslēguma pasākums
Piektdien, 20.janvārī Latviešu biedrības namā Rīgā notika Virtuālās enciklopēdijas skolu konkursa „Latviskās dzīvesziņas nesēji” noslēguma pasākums. Konkursā bija iesaistījušies ģimnāzisti Ilze Bebriša (3.H), Laura Rancāne (3.B), Atis Šņepsts un Jānis Jermolajevs (3.D). Atzinības rakstu un balvu saņēma Laura Rancāne, bet visai komandai Valsts Jaunatnes Iniciatīvu Centrs dāvāja ekskursiju uz Operas namu.
Apraksti, kuri tapuši konkursa laikā pieejami www.gramata21.lv
Natālija Pīzele, vēstures skolotāja
19.01.2006.
BRĪDINĀJUMS!
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra informē, ka: 19. janvārī naktī un no rīta Vidzemē un Latgalē gaisa temteratūra pazemināsies līdz -25...-30 grādiem.
20. - 23. janvārī gaidāma tālāka gaisa temperatūras pazemināšanās Vidzemē un Latgalē līdz -27...-32 grādiem. Zemgalē līdz -25...-27 grādiem. 18.01.2006. pl. 9.15
Skolēni līdz 13 gadiem uz skolu var neiet, ja no rīta gaisa temperatūra ir -20 vai zemāka, savukārt skolēni no 13 gadiem uz skolu var nedoties, ja termometra stabiņš noslīdējis zem -25 grādiem.
Jaunāko infromāciju par laika prognozēm lasiet http://www.meteo.lv
PVĢ administrācija
19.01.2006.
PVĢ meiteņu basketbola izlases panākumi!
PVĢ meiteņu izlase basketbolā š.g. 19. janvārī izcīnīja 2. vietu Latgales novada sacensībās "Vidusskolu kauss".
Komandā spēlēja: Karīna Boreiko, Zane Ceriņa, Alina Baranova, Laura Mazure, Elīna Poplavska, Linda Puzāka, Jolanta Rubine.
Sacensību vietu sadale:
1.v. - Daugavpils 12. vsk.
2.v. - PVĢ
3.v. - Daugavpils raj. Špoģu vsk.
4.v. - Rēzekne.
APSVEICAM!!!
Aina Leikuce, sporta skolotāja
18.01.2006.
"Pēdas" Dienā!
13. janvārī mēs, mūsu skolas avīzes ”Pēdas” redkolēģija, devāmies ekskursijā uz Rīgu, lai uzzinātu, kā top lielākais rīta laikraksts Latvijā – ”Diena”. Tur mūs sagaidīja un iepazīstināja gan ar žurnālistu ikdienu, gan arī ar laikrakstu ”Diena”, tās misiju un vīziju un AS ”Diena”. Ekskursijas turpinājumā devāmies uz tipogrāfiju ”Mūkusala”, kur guvām izsmeļošu informāciju, kā tad šis laikraksts un daudzi citi preses izdevumi tiek iespiesti. Ekskursija gan pagāja ļoti ātri un nemanāmi, bet iegūtās informācijas gan mums pietiks vēl ilgam laikam.
Daži fotomomenti
”Pēdu” redkolēģija
12.01.2006.
Jaunais gads ir klāt ...
Ceturtdien, 12.janvārī, notika jaunā gada sagaidīšanas pasākums, kuram visi kursi bija ļoti rūpīgi gatavojušies. Visiem klātesošajiem tika dota iespēja skatīt labi pazīstamas pasakas, tikai nedaudz savādākā interpretācijā. Katrs kurss pārsteidza ar savdabīgu priekšnesumu, kuros varēja ieraudzīt Princesi uz popkorna, ļauno patēvu, moderno Sarkangalvīti, dzīvē aizmaldījušos Kukulīti u.c. Jaunais gads ģimnāzijā sākās radoši, aizraujoši un interesanti.
Pasākuma fotogalerija
Ingūna Patmalniece, direktores vietniece ārpusstundu darbā
6.01.2006.
Preiļu rajona galvenā bibliotēka piedāvā bezmaksas Britannica Online datu bāzes izmeģinājumu
Preiļu rajona galvenā bibliotēka piedāvā bezmaksas Britannica Online datu bāzes izmeģinājumu (uz bibliotēkas datoriem)! Britannica Online ir 32 sējumu enciklopēdija internetā angļu valodā, kurā vairāk kā 72 000 rakstu, 10 000 ilustrāciju, ieskaitot fotogrāfijas, zīmējumus, kartes, karogus, vairāk kā 75 000 definīciju. Skatīt http://search.eb.com
Anitra Poplavska, Preiļu RGB
28.12.2005.
Aicinām pieteikties uz bezmaksas apmācībām Interneta lietošanā!
Aicinām pieteikties uz bezmaksas apmācībām Interneta lietošanā!
Nebaidies, ja Tev nav nekādas pieredzes darbā ar datoru un Internetu.
Mūsu programma ir interesanta un vienkārša!
Apmācības notiks gan latviešu, gan krievu valodā.
Mazas apmācāmo grupas (līdz 10 cilvēku grupā).
Jauki, draudzīgi un pacietīgi pasniedzēji!
Apmācību ilgums: 8 stundas (2 dienas pa 4 stundām, ar kafijas pauzi)
Kursu norises vieta: Preiļu Valsts ģimnāzija, novada domes IT centrs (Kooperatīva 6, Preiļos)
Astoņās stundās Tu iemācīsies:
• sadraudzēties ar datoru ☺,
• iepazīties ar Internetu,
• rakstīt tekstu un to saglabāt,
• sameklēt vajadzīgo informāciju internetā,
• uzrakstīt un nosūtīt elektronisko vēstuli,
• apmaksāt savus rēķinus Internetbankā.
Mērķauditorija:
•jaunieši vecumā virs 15 gadiem, kuri noformējuši „Darba
meklētāja” statusu Nodarbinātības Valsts aģentūrā Preiļos (53 24315),
• valsts, pašvaldību iestāžu un mazo, vidējo uzņēmēmumu darbinieki, kuriem nav pamatiemaņu datora lietošanā.
Pieteikties uz apmācībām Jūs varat pie Ulda Eglīša (53 22235, 53 23209, 6473033, Preiļu rajona padomē) un Jura Erta (9419475, Preiļu Valsts ģimnāzijā.
Apmācības nodrošina EQUAL projekts, Latvijas Informācijas un Komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) un Hansabanka partnerībā ar Preiļu rajona padomi.
Juris Erts, IT centra administrators
23.12.2005.
Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno 2006. gadu!
Viens zelta stars no zvaigžņu spieta
Mums katram tieši sirdī krīt.
Jo tieši sirdī ir tā vieta
Kur Ziemassvētku brīnums mīt…

Lai Ziemassvētku gaišais prieks ir piepildījums visam vecajam gadam un rosinošs sākums jaunajam!
23.12.2005.
Mācību semestris ir noslēdzies!
Ar romantiskām dzejas rindām par sveču gaismu un Ziemassvētku dziesmām ir noslēdzies mācību gada 1. semestris. Sveicam tos 18 ģimāzistus, kas 1. semestri beidza ar labām un teicamām sekmēm: Meldra Romanovska (1.D), Laura Mazure (1.D), Mārtiņš Petrāns (1.D), Jānis Raubiško (1.K), Jānis Jubels (2.D), Baiba Luriņa (2.D), Deniss Osetrovs (2.D), Aija Spūle (2.D), Marina Timošenko (2.D), Santa Valaine (2.D), Guna Logina (2.H), Edīte Šņepste (2.H), Santa Pīzele (2.K), Tatjana Parfjonova (3.B), Andrejs Sabanskis (3.D), Ilva Doļģe (3.H), Stella Stičinska (3.H), Kristīne Strode (3.H).
Piedāvājam pasākuma fotogaleriju un skatus uz brīnišķigā sarmā tērptajiem kokiem
PVĢ administrācija
21.12.2005.
2. kursu meiteņu sveicieni visiem skolotājiem un ģimnāzistiem Ziemassvētkos un Jaunajā 2006. gadā!
Šogad 2. kursu meitenes kopā ar sporta skolotāju Ainu ir sagādājušas pārsteigumu - sportisku sveicienu gadu mijā! Piedāvājam aplūkot sportiskos novēlējumus, kas ilustrēti ar piramīdām!
Sporta skolotāja Aina Leikuce un 2. kursu meitenes
21.12.2005.
Mūsējie starp 10 labākajiem simulatīvajā biržas spēlē!
13.decembrī noslēdzās Latvijas Krājbankas izsludinātā Starptautiskā simulatīvā biržas spēle, kas ir aizraujoša sacensība starp skolēniem un konsultantiem Eiropas līmenī, fikcijas un realitātes sajaukums. Spēle, lai kaut ko uzzinātu par akcijām un citiem vērtspapīriem. Spēles mērķis bija pēc iespējas vairāk palielināt konta sākotnējo stāvokli. Šajā spēlē piedalījās arī mūsu skolas komanda „Komercmeitenes”, kuras sastāvā bija Kristīne Brice, Santa Pīzele, Līga Volonte, Dace Circene, Arina Nikiforova un Sanita Klindžāne no 2.K. Komanda sīvā konkurencē ieguva 8. vietu ar rezultātu 52,970,07€. Kopumā Latvijas mērogā piedalījās ap 100 komandas.
Santa Pīzele, 2.K
20.12.2005.
PVĢ jauktais koris 16. decembrī dziedāja Rīgā
Advente. Pārdomu un svētku gaidīšanas laiks, kad sirds meklē klusumu, piedošanu un mieru. PVĢ jauktais koris un vokālais ansamblis izvēlējās to rast Ziemassvētku dziesmā. Kas meklē, tas atrod! Ne tikai atrod, bet arī priecē citu sirdis.
Pēc 9.Latvijas skolēnu dziesmu svētku virsdiriģenta Eduarda Grāvīša uzaicinājuma 16. decembrī jaunieši devās ciemoties ar dziesmu pie Rīgas draugiem, kuri pagājušā pavasarī viesojās Preiļos.
Par tikšanu līdz mērķim varētu pat uzrakstīt pasaku „Kā mēs braucām Imantas vidusskolu lūkoties”- pa ceļam nācās nomainīt drošku pret karieti, jo pārvietošanās līdzekļiem(it sevišķi autobusiem) allaž uznāk kādi stiķi un neveiksmes ar tehniskām lietām. Brauciena dalībnieki varēja priecāties gan par Vecrīgas bruģēto ieliņu viesmīlību, Ziemassvētku tirdziņu un laternu, veikalu un bodīšu izkārtņu vizēšanu vakara tumšajā blāzmā, gan par Rīgas ielu burvīgajiem sastrēgumu mirkļiem. Apmetusi dažus līkumus un lokus pa galvaspilsētas šosejām, kora kariete beidzot sasniedza Imantas vidusskolu, kur mūs jau sagaidīja pats rūķis- namatēvs Eduards Grāvītis.
Labs nāk ar gaidīšanu. Tik tiešām labs- koncertā nodziedājām tik jauki, ka pašiem prieks un līksmojām līdzi Imantas vidusskolas jauktā kora izpildījumam. Visus koncerta dalībniekus īpaši sajūsmināja tā jaunākie dalībnieki- zēnu kora „Auseklis” vitālie dziedājumi. Pēc koncerta varējām baudīt rīdzinieku organizēto balli, kur vinnējām divos konkursos- Māris izrādījās galantākais kavalieris, bet skolotāja Ilze tika ievēlēta par balles karalieni.
Ceļš uz mājām, sniega klāts un vēls, bija gaišu noskaņu un gandarījuma izjūtas pilns.
Stella Stičinska, 3.H
20.12.2005.
PVĢ koris Preiļu baznīcā
Svētdiena. Šorīt iededzām vainagā ceturto Adventes svecīti. Drīz būs ... Ziemassvētki.
Rīta agrumā PVĢ koristi devās uz Preiļu Romas katoļu baznīcu, kur Ziemassvētku gaidīšanas dziesmu skaņas kā lūgsnas cēlās baznīcas velvēs gan pašiem, gan draudzei par sirdsmiera un gaišuma vēstījumu.
Stella Stičinska, 3.H
20.12.2005.
Ir noslēdzies Preiļu Valsts ģimnāzijas basketbola turnīrs
Sīvā zēnu konkurencē 3. vietu ieņēma 2.K kurss,2. vietu – 2.AB kurss un pārliecinoši 1. vietu ieguva 3.K kurss.
Savukārt meiteņu konkurencē 3. vietu izcīnīja 2.A, 2. vietu – 1.D un godpilno 1. vietu – 1.K kursa meitenes.
Spēles tika izspēlētas divos mēnešos. Katru dienu vidēji pa četrām spēlēm. Meitenes šo turnīru spēlēja ar 76 izmēra bumbām, taču zēni – 77 izmēra bumbām.
Spēļu gaitā spēlētājiem tika piešķirtas arī dažādas nominācijas. Par perspektīvākajiem 1. kursu spēlētājiem tika atzīti Aigars Indrikovs un Zane Ceriņa, par turnīra vērtīgākajiem spēlētājiem - Nauris Lazda un Alīna Baranova, par rezultatīvākajiem spēlētājiem – Aigars Indrikovs un Elīna Poplavska, labākajiem trīspunktu metējiem – Rolands Putāns un Elīna Poplavska, labākajiem centra spēlētājiem – Jurģis Vaivods un Ineta Ivanāne, par labākajiem aizsardzības spēlētājiem – Ainārs Zeile un Laura Mazure. Notika arīdzan trīspunktu konkurss. Tajā uzvarēja Ervīns Žikars un Zane Ceriņa.
Balvu piešķiršanai, mūs finansiāli atbalstīja PVĢ un SIA „Pie torņa”.
Mūsu ieteikumi nākošajam PVĢ basketbola turnīram organizatoriem varētu būt šādi:
• vienu puslaiku spēlēt 10 min (8 min vietā);
• papildinot nominācijas, varētu pievienot nomināciju „simboliskā izlase”;
• lai tiesnešiem būtu lielāks stimuls, prieks, gribēšana tiesāt, balvas varētu piešķirt lielākas.
Turnīra organizatori: Linda Puzāka, Jolanta Rubine, Aigars Indrikovs
16.12.2005.
Tikšanās ar LR 8. Saeimas deputātu, Tautas partijas frakcijas vadītāju Jāni Lagzdiņu
Pirmdien, 19.decembrī plkst 11.00 PVĢ zālē notika rajona vēstures skolotāju tikšanās ar LR 8. Saeimas deputātu, Tautas partijas frakcijas vadītāju Jāni Lagzdiņu. Tikšanos tika aicināti apmeklēt arī ģimnāzisti, kurus interesē Saeimas darbība un deputāta skatījums uz mūsdienu Latvijas problēmām.
Natālija Pīzele, vēstures skolotāja
15.12.2005.
Ģimnāzistu veiksmīgā piedalīšanās Publiskās runas konkursā
14. decembrī notika rajona Publiskās runas konkurss ar devīzi "Es sveikšu šo dienu ar mīlestību sirdī". Konkursā pirmo vietu 10. – 11. klašu grupā ieguva Aija Spūle (2.D), 12. klašu grupā pirmo vietu izcīnīja Aija Ancāne (3.H), otrā vieta tika piešķirta Santai Lakševicai (3.D). Vēlam veiksmi meitenēm konkursa otrajā kārtā Rīgā!
Ingūna Patmalniece, direktores vietniece audzināšanas darbā
14.12.2005.
Piedāvājums PVĢ absolventiem - darba meklētājiem!
Multimediju uzņēmums RIDemo (http://www.ridemo.lv), kas specializējas elektronisko datormultimediju izgatavošanā, WEB risinājumu izveidē un prezentāciju sagatavošanā, meklē darbiniekus:
1. Web programmētājs. Nepieciešamās zināšanas: PHP, MySQL,
JavaScript, XML, HTML, CSS.
2. Maketētājs. Nepieciešamās zināšanas: HTML un CSS. Galvenie darba pienākumi: satura ievietošana, noformēšana atbilstoši izvirzītajām prasībam.
CV vai jautājumus sūtīt uz dizaineris@ri.lv
Aleksejs Tarasovs, RIDemo programmētājs, PVĢ absolvents
14.12.2005.
Folkloras kopai "Rūtoj" saspringta nedēļas nogale
Folkloras kopas „Rūtoj” dalībniekiem pagājušā nedēļas nogalē bija jāpaspēj daudz:
10.12. pagājušā mācību gada polkas sacīkstes uzvarētāji - Aija, Māra, Kristaps un Mārtiņš piedalījās EKC polkas projekta prezentācijā Rīgā. Sanita divas dienas papildināja savas zināšanas un prasmes tradicionālās muzicēšanas nometnē Līvānos, bet svētdien visi lustīgi dziedājām un dancojām un dancinājām preilēniešus pilsētas egles iedegšanas pasākumā.
Ilze Rožinska, folkloras kopas vadītāja
12.12.2005.
9.decembrī Īpašu uzdevumu ministrs elektroniskās pārvaldes lietās Jānis Reirs apmekē IT centru
9.decembrī Īpašu uzdevumu ministrs elektroniskās pārvaldes lietās Jānis Reirs un 8. Saeimas deputāte Elita Šņepste apmeklēja Preiļu novada Informācijas tehnoloģiju (IT) centru un Biznesa koordinācijas un attīstības centru Preiļu Valsts ģimnāzijas ēkā.
Preiļu novada domes priekšsēdētājs Jānis Eglītis un centra vadītājs Juris Erts pastāstīja par iespējām centrā apmācīt uzņēmējus, iestāžu darbiniekus, līdz ar to veidot uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi Preiļu novadā un ieviešot e-pārvaldes modeli iestāžu darbā.
Ministrs izteica gandarījumu par centra darbības uzsākšanu un pozitīvi novērtēja piesaistīto finanšu līdzekļu izlietojumu.
Maija Paegle, Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciālists
7.12.2005.
Rajona konkursa “Erudīts” uzvarētāji – PVĢ komanda
7. decembrī Preiļu rajona bērnu un jauniešu centrā notika rajona konkurss vidusskolēniem “Erudīts”. Konkursā piedalījās 9 komandas no Preiļu Valsts ģimnāzijas, Preiļu 2.vidusskolas, Preiļu arodvidusskolas, Līvānu 1.vidusskolas, Līvānu 2.vidusskolas, Aglonas vidusskolas, Riebiņu vidusskolas, Rudzātu vidusskolas un Aglonas internātvidusskolas.
Šogad komandas spēlēja visas kopā. Konkursā tika izspēlēti pa septiņi jautājumi katrai komandai. Pirmo vietu konkursā izcīnīja Preiļu Valsts ģimnāzijas komanda, kuras sastāvā bija Marina Timošenko (2.D),Guna Logina (2.H), Andris Gribuška (2.A), Jānis Raubiško (1.K) un Atis Šņepsts (3.D). Apsveicam!!!
Vēlēsim veiksmi, kura viņiem noteikti noderēs 17. maijā pārstāvot Preiļu rajonu Latgales novada konkursā “Erudīts” Rēzeknē.
Ingūna Patmalniece, direktores vietniece audzināšanas darbā
3.12.2005.
Basketbola turnīrs PVĢ rit pilnā sparā!
Jau vairākas nedēļas pēc kārtas ģimnāzijā starp kursiem norisinās basketbola turnīrs.
Turnīrā piedalās 11 meiteņu un 9 zēnu komandas, pa 5 cilvēki katrā, kursiem ir uzticēts aizstāvēt sava kursa godu. Zēnu cīņas spars un profesionalitāte tiešām ir apbrīnas vērta. Šajā turnīrā, jāatzīst paveicies ir augumā garākajiem spēlētājiem, jo viņiem bumbu raidīt grozā ir tīrais nieks. Pagaidām vislabāk bija veicies 3.K/Dat un 3.D, kuri bija apakšgrupu uzvarētāji. Toties rezultatīvāko spēlētāju TOP 3 šajā turnīrā ir sekojošs: Aigars Indrikovs(1.D) ar 22 punktiem vidēji vienā spēlē, Imants Petrovs(2.K/Dat) ar 20 un Nauris Lazda(3.K/Dat) ar 18 punktiem vidēji vienā spēlē. Jau ir arī noskaidroti 5. – 9. vietu ieguvēji zēniem: 5. 1.D, 6. 1.A, 7. 2.DH, 8. 1.B, 9. 1.K.
Agresīvākais spēlētājs starp zēniem ir Rolands Škesters(1A),kurš ir izpelnījies 5 piezīmes vienas spēles laikā. No zēniem neatpaliek arī meitenes, kuras ir tikpat līdzvērtīgas cīnītājas. Cīņa par uzvaru viņām nav sveša. Uz laukuma meitenes liek lietā visus savus radziņus un nadziņus uzvaras labad. Lielāko piezīmju skaiti meiteņu vidū ir saņēmusi Agnese Caica(2.A). Kā zēniem tā arī meitenēm spēles norisinās 2 apakšgrupās. 1. apakšgrupas līderes ir 1.D kursa meitenes, bet otrajā ar četrām uzvarām līderpozīcijas ir nostiprinājušas 1.K kursa meitenes. Rezultatīvākā meiteņu vidū ir Elīna Poplavska(1.D) ar 16,6 punktiem vidēji vienā spēlē, Jolanta Rubine(1.K) ar 11 un Skaidrīte Vulāne(3.KH) ar 7,5 punktiem vidēji vienā spēlē. Jau noskaidrotas 5. – 11. vietu ieguvējas: 5. 1.A, 6. 3.KH, 7. 2.D, 8. 3.AB, 9. 2.KH, 10. 3.D, 11. 1.B.
Skatītājiem un līdzjutējiem ik mirklis nav garlaikojošs, jo šis turnīrs ir sniedzis daudz aizraujošu, interesantu spēļu. Protams, kā jebkurā sporta veidā, tāpat arī basketbolā nevar iztikt bez traumām. Basketbols prasījis daudz roku traumu, proti, pirkstu, kā arī viena basketboliste, meitene no 1.A kursa komandas salauza kāju.
Finālturnīrs solās būt interesants, jo puslaiks ilgs 10 minūtes. Pēc visāmspēlēm pirms apbalvošanas notiks 3-punktu metienu konkurss. 1. – 3. vietu komandas un spēlētājus apbalvos ar diplomiem un dažādām balvām. Jānovēl visām komandām sakopot spēkus izšķirošajām finālspēlēm un sasniegt iecerētās vietas finālā.
Piedāvājam iepazīties ar basketbola turnīra nolikumu, un rezultātiem.
PVĢ parlamenta sporta darba grupa
1.12.2005.
Nacionālās programmas projekts

Nacionālās programmas projekts "Mācību satura izstrāde un skolotāju tālākizglītība dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos"
Projekta īstenošanas laiks 2005. gada augusts - 2008. gada augusts
24. novembrī ISEC projekta vadības komandas pārstāvji: ķīmijas komponenta vadītāja Velga Kakse, matemātikas komponenta konsultants Jānis Vilciņš, fizikas komponenta konsultants Uldis Dzērve un projekta vadītājas asistente Gunta Vīksna iepazinās ar mācību kabinetiem un iespējām apgūt matemātiku un dabaszinātņu priekšmetus ģimnāzijā. Viesi apmeklēja arī jauno informācijas tehnoloģiju centru. PVĢ projekta komanda : matemātikas skolotāja Anna Ļeonova, fizikas skolotājas Mārīte Lisova un Eleonora Bleive, bioloģijas skolotāja Ilga Gāga, ķīmijas un bioloģijas skolotājs Francis Livmanis, ķīmijas skolotāja Valentīna Pastare saņēma darba mapes, kurās tiks uzkrāta dažāda informācija saistībā ar projektu. Francis Livmanis demonstrēja informācijas tehnoloģiju izmantošanas iespējas bioloģijas un ķīmijas mācību stundās.
Preiļu Valsts ģimnāzija ir viena 12 pilotskolām valstī, kura ir iesaistījusies projekta pirmajā kārtā, otrajā kārtā ir iesaistītas vēl 38 pilotskolas. Projekta ietvaros plānots nodrošināt pilotskolās mācību kabinetus ar nepieciešamo aprīkojumu, lai kvalitatīvi varētu veikt modernizētā mācību satura un skolotāju atbalsta materiālu aprobāciju.
Sīkāk par projektu var lasīt mājas lapā www.isec.gov.lv
Daži fotomomenti
Valentīna Pastare, izglītības metodiķe
30.11.2005.
Noskaidroti konkursa “Erudīts” uzvarētāji!
29. novembrī ģimnāzijā notika konkurss “Erudīts”, kurā piedalījās visu kursu komandas. Konkursa nolikums tika sastādīts pamatojoties uz Preiļu rajona bērnu un jauniešu centra izstrādāto nolikumu. Šogad vienotas tēmas nebija, jauniešiem vajadzēja parādīt savu erudīciju gan vēsturē, gan ģeogrāfijā, gan mākslā utt., aptverot piecus kontinentus. Konkursā bija trīs kārtas, kopumā tika izspēlēti apmēram sešdesmit jautājumi, kuri bija ļoti dažādi. Konkurss ir arī laimes spēle, bet kopumā tomēr uzvar zinošākās un erudītākās komandas.
Par konkursa uzvarētājiem kļuva 2.H kursa komanda, kuras sastāvā spēlēja Guna Logina, Vadims Prikulis – Pastars, Maija Svile un Iveta Upeniece. Sīvāka cīņa notika par otro vietu, kuru ieguva 3.B kursa komanda, uzvarot papildspēlē. Tā kā 2.K/dat. kursa komanda un 3.H kursa komanda arī papildspēlē nopelnīja vienādu punktu skaitu, tad viņi saņēma atzinību par veiksmīgu piedalīšanos. Rajonā Preiļu Valsts ģimnāziju šogad pārstāvēs erudītākie jaunieši no dažādām komandām, kuri konkursa gaitā parādīja labas zināšanas. Vēlēsim veiksmi 7. decembrī rajona konkursā “Erudīts” Gunai Loginai (2.H), Marinai Timošenko (2.D), Andrim Gribuškam (2.A), Jānim Raubiško (1.K) un Atim Šņepstam (3.D).
Ingūna Patmalniece, direktores vietniece audzināšanas darbā
29.11.2005.
No 24.novembra līdz 24.decembrim Preiļu RGB InfoSci-Online datu bāzes 30 dienu bezmaksas izmēģinājums
No 24.novembra līdz 24.decembrim Preiļu RGB InfoSci-Online datu bāzes 30 dienu bezmaksas izmēģinājums.
www.infosci-online.com
Username: latvia
Password: latvia
InfoSci-Online ir pilnu tekstu datu bāze informācijas zinātnē, tehnoloģijās un menedžmentā. Šobrīd datu bāzē ir vairāk kā 7000 ierakstu: raksti no IGI's (Idea Group Publishing, Information Science Publishing, CyberTech Publishing) 23 žurnāliem, 4815 nodaļas no IGI's publicētajām grāmatām, Information Resources Management Association koneferenču materiāli.
Plašāka informācija par datu bāzi pieejama www.infosci-online.com
Anitra Poplavska, Preiļu RGB
28.11.2005.
Līga Karčevska - DIŽĀ STĀSTNIECE
26. novembrī Rīgas Latviešu biedrības namā notika fināls stāstnieku sacensībai „Teci, teci, valodiņa”, kur sīvā konkurencē Līga Karčevska izcīnīja titulu - Dižā stāstniece. Titulu piešķiršana ir sekojoša - Mazais, Lielais un Dižais stāstnieks. Ja konkursa dalībnieks trīs gadus pēc kārtas iegūst Dižā stāstnieka titulu, viņš var sacensties par stāstnieku Ķēniņa titulu.
Ilze Rožinska, mūzikas skolotāja
25.11.2005.
Preiļu novadā svinīgi atklāja informācijas tehnoloģiju centru

24. novembrī plkst. 15.00 Preiļu Valsts ģimnāzijas ēkā projekta "IT infrastruktūras un cilvēkresursu prasmju pilnveidošana Preiļu novada un rajona attīstībai" ietvaros svinīgi tika atklāts Informācijas tehnoloģiju (IT) centrs.
Reizē tika vērtas durvis arī biznesa koordinācijas un attīstības centram, kura pakalpojumus un konsultācijas varēs izmantot uzņēmēji, studenti un visi interesenti.
Kopējais projekta finansējums sastāda 118 331 latu, 75 % no tā ir ERAF finansējums, 25 % - pašvaldības un valsts budžeta līdzekļi.
Datortehnikas, programmatūras, telpu aprīkojuma, biroja tehnikas piegādei un interneta savienojuma uzlabošanai IT centram un Preiļu novada domei izlietoti 108579 lati. Ārpus projekta finansējuma Ls 3000 dome ir piešķīrusi mēbeļu iegādei IT centrā.
Otrajā projekta posmā tiks ieviesta elektroniskā dokumentu vadības sistēma Preiļu novada domē, kam paredzēti 10 000 lati. Projekta ietvaros plānots apmācīt 80 domes un rajona iestāžu darbiniekus.
Projekta mērķis ir veicināt Preiļu novada un rajona attīstību, nodrošinot e-pārvaldes praktisku ieviešanu Preiļu novadā un Latgales pašvaldību darbinieku kompetences paaugstināšanu šajā jomā.
IT centra atklāšanas fotomomenti
Maija Paegle, novada domes sabiedrisko attiecību speciālists
19.11.2005.
Ģimnāzijas svētki jeb 9. PVĢ absolventu salidojums - 18. novembrī
Ģimnāzijas svētki jeb absolventu salidojums notika 18. novembrī. 18.00 sākās koncerts "Neļaujiet nozagt savus sapņus!", bet turpinājumā bija tikšanās ar audzinātājiem, kursabiedriem un balle, kuras starplaikā 22.00 dejoja tautas deju kopa "Gaida" un tautas deju kolektīvs "Dancari"
Salidojuma fotogalerija
Ingūna Patmalniece, ārpusstundu darba organizatore
16.11.2005.
PVĢ audzēkņu panākumi R. Boša fonda konkursā Daugavpilī
15. novembrī 3.H kursa audzēknes Ilva Doļģe, Jeļena Sokolova, Kristīne Klibais piedalījās R.Boša fonda Daugavpils reģionālā tālākizglītības centra organizētā konkursa 2. kārtā. Meitenes bija sagatavojušas tēmu "Stereotypen und Vorurteile uber die Deutschen" (Stereotipi un aizspriedumi par vāciešiem). Ar labu vācu valodu, datorprezentāciju un atraktivitāti viņas ieguva skatītāju un žūrijas ievērību un izcīnīja 1. vietu. Konkursa 1. kārtā meitenes kopā ar PVĢ vācu valodas skolotājām meklēja atbildes uz 50 dažādiem jautājumiem par Vāciju un citām valstīm, kurās runā vācu valodā.
Mums izdevās!
Daži fotomomenti
PVĢ vācu valodas sklotāja Anita Lazdāne
15.11.2005.
Konkurss “Meklē un atrodi datu bāzē www.letonika.lv!”
No 2005. gada 17. oktobra līdz 2006. gada martam Latvijas bibliotēkās norisināsies erudīcijas konkurss “Meklē un atrodi datu bāzē www.letonika.lv!”. Galvenā balva ir dators. Konkursu organizē valsts aģentūra “Kultūras informācijas sistēmas” (tālāk – Aģentūra) un kompānija “Tilde” sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku.
Atsevišķi tiek vērtēti individuālie dalībnieki un bibliotēkas. Konkursā tiek aicināti piedalīties lasītāji no visām Latvijas bibliotēkām. Iesaistīties konkursā un izstāties no tā var jebkurā brīdī – pēc paša dalībnieka ieskatiem.
Konkurss norisināsies 10 kārtās. Jautājumi tiks publicēti internetā. Arī atbildes būs jāiesūta elektroniski.
Konkurss tiek organizēts, lai veicinātu datu bāzu izmantošanu bibliotēkās, pilnveidotu lasītāju prasmi izmantot un radīt elektroniskos uzziņu resursus un, protams, dotu lasītājiem iespēju uzzināt daudz jauna un interesanta par Latviju.
Vairāk par konkursu un tā nolikumu lasiet konkursa mājas lapā www.letonika.lv
15.11.2005.
Lielā stāstniece- Līga Karčevska
14. novembrī Līvānu Pastariņa sākumskolā notika stāstnieku konkurss "Teci, teci, valodiņa", kurā piedalījās PVĢ folkloras kopas "Rūtoj" dalībniece Līga Karčevska (2.k), izcīnot titulu Lielā stāstniece. Vēlam Līgai raitu valodu un izdošanos republikas finālā, kas notiks 26. novembrī Rīgā, Latviešu Biedrības namā.
Ilze Rožinska, mūzikas skolotāja
14.11.2005.
Sveicam valsts debašu turnīra laureātus!
12. novembrī Ziemeļvalstu ģimnāzijā notika Nacionālais debašu turnīrs, kura tēma “Latvijas jaunieši ir savas valsts patrioti”. Turnīrā piedalījās 45 komandas no visiem Latvijas novadiem. Debašu centru "Preiļi" pārstāvēja Preiļu Valsts ģimnāzijas un Jēkabpils Valsts ģimnāzijas debatētāji. Preiļu Valsts ģimnāzijas komanda: Aigars Ondzulis, Santa Lakševica, Māris Bečs (3D) finālā debatēja ar Liepājas 1. vidusskolas komandu.
Apsveicam Aigaru Ondzuli, Santu Lakševicu, Māri Beču (3D) ar iegūto 2.vietu valstī!
Valentīna Pastare, Debašu centra "Preiļi" koordinatore
14.11.2005.
Preiļu rajona galvenā bibliotēka aicina ...
Preiļu rajona galvenā bibliotēka aicina Preiļu rajona skolu audzēkņus piedalīties konkursā „Preiļu rajons un Eiropas savienība”. Iepazīsties ar sava rajona izaugsmi un iegūsti balvā labu grāmatu!
Ar konkursa nolikumu un jautājumiem var iepazīties RGB mājas lapā.
7.11.2005.
Preiļu Valsts ģimnāzijā jauni datori!

Pateicoties Preiļu novada domes un ERAF (Eiropas reģionālās attīstības fonds) finansētajam projektam Preiļu Valsts ģimnāzijas piebūvē, kur ir labiekārtots novada domes IT centrs, ir uzstādīti jauni datori 2 datorklasēs!
Jaunos datorus mācību mērķiem sekmīgi varēs izmantot gan PVĢ audzēkņi, gan arī novada un rajona iedzīvotāji, pašvaldību darbinieki. Jaunajās datorklasēs projekta ietvaros paredzēts apmācīt IT lietošanā pašvaldību darbiniekus, bezdarbiniekus, uzņēmējus un citus interesentus.
IT centra pasniedzēji ir gatavi veikt kursantu apmācību. Uzziņam zvanīt uz tālr. 5321748 vai 9419475 un/vai rakstīt uz e-pastu juris@pvg.edu.lv
Jauno datoru saņemšana ir fiksēta arī fotouzņēmumos ...
Juris Erts, IT centra administrators
7.11.2005.
Folkloras kopa „Rūtoj” gatavojas starptautiskajam folkloras festivālam Baltica-2006
5. novembrī Preiļu kultūras namā notika rajona folkloras kolektīvu skate, kas veltīta starptautiskajam folkloras festivālam Baltica-2006. Šajā skatē piedalījās PVĢ folkloras kopa „Rūtoj”. Pēc uzstāšanās atzinīgus vārdus par sniegumu teica Tautas mākslas centra vecākais speciālists folkloras jautājumos Andris Kapusts un tautas mūzikas pētniece Anda Beitāne, tautas tērpu speciāliste Ilze Ziņģīte uzteica par kopas vizuālo izskatu un tautas tērpu atbilstību novada tradīcijām.
Daži fotomomenti
Ilze Rožinska, folkloras kopas vadītāja
30.10.2005.
Pasākumu plāns
Lai labāk varētu plānot savu (un citu) laiku piedāvājam iepazīties ar pasākumu plānu šim mācību gadam /PDF formā/ (saite kreisajā pusē)!
24.10.2005.
Latgales novada debašu turnīra rezultāti
24. oktobrī Preiļu Valsts ģimnāzijā notika Latgales novada debašu turnīrs, kura tēma “Latvijas jaunieši ir savas valsts patrioti”. Turnīrā piedalījās Jēkabpils Valsts ģimnāzijas un Preiļu Valsts ģimnāzijas debatētāji. Viļānu vidusskolas skolēni piedalījās kā skatītāji.
Finālā debatēja Preiļu Valsts ģimnāzijas komanda: Santa Lakševica, Aigars Ondzulis un Māris Bečs (3D) un Ginta Kapača, Vivita Vāvere, Inga Varslavova no Jēkabpils Valsts ģimnāzijas.
Turnīra uzvarētāji - Santa Lakševica, Aigars Ondzulis un Māris Bečs (3D). Apsveicam!
Labākie debatētāji no katras dalībskolas dosies uz Nacionālo turnīru, kurš notiks 12. novembrī Rīgā. Lai veicas!
Latgales novada debašu centra "Preiļi" koordinatore Valentīna Pastare
19.10.2005.
Iepazīšanās vakars PVĢ!
20. oktobrī, ceturtdien, ģimnāzijā bija iespēja tuvāk iepazīt pirmos kursus. Jau dienā tos sagaidīja nelieli pārbaudījumi. Iesvētīšana ģimnāzistu pulkā notika pēc noteikta grafika. Pēc iesvētīšanas pirmkursniekiem bija varonīgi jāturpina mācības. Plkst.18.00 visi kopā pulcējās uz iepazīšanās vakaru - „Extrēmās pārvērtības”. Noslēgumā - diskotēka!
Pasākuma fotogalerija.
Ingūna Patmaln iece, ārpusstundu darba organizatore
11.10.2005.
Konkurss „Informācijas resursi skolēniem” Preiļu novada skolēniem
Preiļu galvenā Bibliotēka aicina piedalīties konkursā „Informācijas resursi skolēniem” visus, kam patīk Internets un kas grib iegūt savā īpašumā vērtīgu grāmatu. Konkurss notiek projekta „Jaunās informācijas tehnoloģijas bērniem – drošs ceļš uz nākotni” ietvaros.
Sīkāka informācija atrodama nolikumā Preiļu rajona galvenās bibliotēkas mājas lapā vai pie skolas bibliotekāres.
7.10.2005.
Tradicionālā skolēnu pašpārvaldes diena - 7. oktobrī!
7.oktobrī notika tradicionālā pašpārvaldes diena, kuru organizēja 3.kursi.
Diena sākās ar līniju, kurā uzstājās skolas pagaidu direktors Jānis Jermolajevs. Pēc līnijas visi skolēni devās uz stundām, taču skolotājiem bija ekskluzīva iespēja piedalīties TV šovā "Dziesmu duelis", kuru vadīja ekstravagantā Baibočka. Skolotāji dziedāja no visas sirds, jo tieši dziesmā slēpjas kopības spēks. Rezultātā noskaidrojām, ka skolotāju kolektīvs ir ļoti draudzīgs, jo zaudētāju šovā nebija.
Skolēniem notika tādas stundas kā Dziedi!, Meklē!, Domā!, Psiho!, Taisi!. Starpbrīžos norisinājās aktīvas stafetes, kā arī ekskluzīva iespēja fotografēties ar skolotājiem.
Paralēli darbojās medus māsiņas, kas rūpējās par skolēnu veselību, psihais terapeits, kas centās noskaidrot skolēnu un skolotāju līdzsvarotību, par kārtību rūpējās zemessardze un policija, slepenais dienests. Viss notika totālā kārtībā. Skolotājiem pusdienās bija tējas pauze un vēlāk ieradās Frediņš, lai novadītu raidījumu "Saulīte Nr.1"
Noslēguma līnijā skanēja sirsnīga, skolotājiem veltīta dziesma. Tā nu ar jaukām emocijām un puķu klēpi skolotāji atgriezās savās darba vietās.
Pasākuma fotogalerija.
Zaiga Kuzminova, Skolēnu parlamenta prezidente
6.10.2005.
6. oktobrī notika tradicionālā tūrisma diena
Ceturtdien, 6. oktobrī notika rudens pārgājiens, jeb Tūrisma diena 2005. PVĢ audzēkņi un skolotāji devās uz tradicionālo tūrisma dienas norises vietu, kur notika stafešu sacensības, orientēšanās, čemodāna mešana, mis Grācija, spilvenu kaujas un virves vilkšana, kas radīja vislielākās kaislības. Katrs kurss bija sagatavojis arī priekšnesumu.
---
Rīts mūs iepriecināja ar mīļiem saulesstariem, par ko mums ir jāpateicas Anticiklonam, šķita visi ārējie apstākļi ir labvēlīgi tradicionālajai un visu ilgi gaidītajai "Tūrisma dienai"!!:) Jaunas stafetes, jauni cilvēki, jaunas emocijas valdīja Tūrisma dienas atmosfērā. Īpaši dramatiskas un emocionālas ir norisinājušās Virves vilkšanas sacensības, kurās "Jaunpienācēji" sevi parādīja par gana stipriem, lai mestu izaicinājumu pat vispieredzējušākajiem - trešajiem kursiem!! MALAČI!!!
Pilnīgs un absolūts jaunums tika izsludināts ar mūsu dārgajiem informātikas skolotājiem - FOTOKONKURSS!!! Ģimnāzisti, kuri ir bildējuši interesantākos pārgājiena momentus ir pilntiesīgi piedalīties konkursā un vinnēt balvas!!! PIEDALIETIES!!!:)
Trešajiem tā bija pēdējā "Tūrisma diena", pirmajiem pirmā, nu ko lai saka - laiks izdara savu...
No sevis es novēlu, lai ikdienā mēs būtu tikpat optimistiski, radoši varbūt pat nopietni, saliedēti, dzīvespriecīgi kā šajā saulainajā "piedzīvojumā"!!!
Arina Ņiķiforova, 2.K kurss
... to visu piedāvājam apskatīt tūrisma dienas bilžu galerijā!
2.B kursa bildes
2.H kursa bildes
5.10.2005.
Draudzīgā Aicinājuma balva - 2005
Ar krāšņu apbalvošanas ceremoniju Latvijas Nacionālajā operā ir noslēdzies “Draudzīgā Aicinājuma balva - 2005” konkurss. Arī šogad mēs ļoti veiksmīgi startējām olimpiādēs un konkursos un ieguvām pilsētu skolu grupā 2. vietu un esam augstajā 6. vietā valsts skolu kopvērtējumā. Urrā mums visiem! Lai veiksmīgs un radošs darbs un panākumi arī turpmāk!
Apbalvošanas ceremonijā piedalījās 3.D kursa audzēknis Andrejs Sabanskis, 2.D kursa audzēkne Marina Timošenko, un 3.H kursa ģimnāziste Kristīne Klibais, PVĢ direktore Ligita Pauniņa un Preiļu novada domes priekšsēdētājs Jānis Eglītis.
No Preiļu rajona godalgas lauku skolu grupā saņēma arī Jaunsilavas pamatskola (5.vieta), Priekuļu pamatskola (7.vieta) un Rudzātu vidusskola (9.vieta).
Apsveicam!
Sīkāka informācija par Draudzīgā Aicinājuma balvu un rezultātiem: http://www.dacvg.lv/da_balva/da_balva.asp
Ligita Pauniņa, PVĢ direktore
3.10.2005.
PVĢ skolēnu parlamentā pienākumi ir sadalīti
Jau ir notikušas divas PVĢ Skolēnu parlamenta sēdes. Pirmajā parlamenta sēdē notika parlamenta prezidenta, vietnieka un prortokolista vēlēšanas. Slēgtā balsojumā ar 10 balsīm par Skolēnu parlamenta prezidenti tika ievēlēta 3.D kursa audzēkne Zaiga Kuzminova, viņas vietniece būs Santa Lakševica (3.D). Atklātajā balsojumā vienbalsīgi par protokolisti - sekretāri ievēlēja Jolantu Ūzuliņu (2.B).
Otrajā sēdē parlamentāriešus Zaiga Kuzminova iepazīstināja ar darba pienākumiem darba grupās. Šogad parlamentā darbosies trīs darba grupas: izglītības un informācijas darba grupa (atbildīgais - Jānis Podziņš, Jolanta Ūzuliņa, Jānis Klindžāns), kultūras darba grupa (atbildīgā – Tija Miglāne, Inta Akentjeva, Kristīne Pīzele, Jānis Koroševskis un Jānis Pīzelis), sporta darba grupa (atbildīgā – Maija Prikule, Jānis Jubels, Ervīns Žikars), iekšlietu un ārlietu darba grupa (atbildīgais-Aigars Onzulis, Santa Lakševica, Uģis Vilcāns).
Tālākajā sēdes laikā sekoja arī 2005./2006. mācību gada Skolēnu parlamenta darba plāna apspriešana. Arī šis uzdevums parlamentāriešiem bija pa spēkam.
Gaidiet, aktīvi piedalieties un baudiet to, ko sniegs katrs no piedāvātajiem pasākumiem, jo tikai kopā mēs varam veidot īpašu ģimnāzijas auru šajos pasākumos un katru dienu ...
Parlamenta sekretāre Jolanta Ūzuliņa
30.09.2005.
Latvijas Nacionālajā operā jau 8. reizi notiks Draudzīgā Aicinājuma balvas pasniegšanas ceremonija
Pirmdien, 3.oktobrī Latvijas Nacionālajā operā jau astoto reizi notiks Draudzīgā Aicinājuma balvas pasniegšanas ceremonija. Draudzīgā Aicinājuma balva tiek pasniegta skolām, kuras iepriekšējā mācību gada laikā ir uzrādījušas vislabākos rezultātus dažādās valsts olimpiādēs un konkursos. Visus gadus arī mūsu ģimnāzija ir bijusi apbalvoto skaitā. Augstākais sasniegums ir 2.vieta pilsētas skolu grupā 2004.gadā.
Pirmdien uz apbalvošanu dosies 3.D kursa audzēknis Andrejs Sabanskis, 2.D kursa audzēkne Marina Timošenko, un 3.H kursa ģimnāziste Kristīne Klibais, PVĢ direktore Ligita Pauniņa un Preiļu novada domes priekšsēdētājs Jānis Eglītis.
Sīkāka informācija par Draudzīgā Aicinājuma balvu un rezultātiem: http://www.dacvg.lv/da_balva/da_balva.asp
29.09.2005.
Rudens pārgājiens PVĢ
Ceturtdien, 29. septembrī plānotais PVĢ rudens pārgājiens nenotika sakarā ar lietaino laiku. Gaidīsim saulainākas dienas! Sekojiet informācijai mājas lapā un pie ziņojumu stenda!
28.09.2005.
Izstāde "RUDENS VELTES SKULPTŪRĀS"
Pavisam drīz, 29.septembrī, būs klāt Rudens saulgrieži – Miķeļi, kad senie latvieši pabeidza visus ražas novākšanas darbus. Šogad rudens mūs ir lutinājis – daba ir vēl visā savā krāšņumā. No 27.09. līdz 30.09. Preiļu Valsts ģimnāzijā notiek izstāde "Rudens veltes skulptūrās", kurā visi kursi gatavo savu skulptūru no dabas veltēm. Kā tas ir izdevies? Atnāciet un paskatieties!
Izstādes fotogalerija
Ingūna Patmalniece, ārpusstundu darba organizatore
28.09.2005.
Sveicam rajona rudens krosa uzvarētājus!
Preiļu rajona skolēnu sporta spēles rudens stafešu krosā, kuras notika š. g. 27. septembrī:
PVĢ 1. KOMANDA izcīnīja 1. VIETU. Komandā startēja Aija Čača, Zane Jokste, Līga Karčevska, Māris Bečs, Rolands Putāns, Raivis Anspoks.
PVĢ 2. KOMANDA izcīnīja 2. VIETU. Komandā startēja Jeļena Solovjova, Aija Trokša, Madara Mediņa, Māris Skutelis, Armands Ziemelis, Jānis Klindžāns.
APSVEICAM!
Daži fotomomenti
Aina Leikuce, sporta skolotāja
26.09.2005.
LU matemātikas profesors Agnis Andžāns vada nodarbības rajona labākajiem matemātiķiem
Sestdien, 24. septembrī uz pirmo nodarbību Preiļu Valsts ģimnāzijā pulcējās rajona labākie matemātiķi. Latvijas universitātes matemātikas profesora Agņa Andžāna vadībā viņi apguva jaunas zināšanas un rēķināja uzdevumus. Piecas stundas ļoti intensīva darba sestdienā, trīs nedēļas mājas darbam ar olimpiāžu uzdevumiem un klāt būs arī nākamā nodarbība 22.oktobrī.
Nodarbības fotomomenti
Ligita Pauniņa, matemātikas skolotāja
26.09.2005.
PVĢ folkloras kopa „Rūtoj” svin „Rudynōji-2005” Līvānos
24. septembrī PVĢ folkloras kopa „Rūtoj” piedalījās Folkloras svētkos „Rudynōji-2005” Līvānos. Diena bija gara, bet jaukiem pasākumiem piepildīta.
Dienas pirmajā pusē ar savām dziesmām mēs priecinājām Runča tirgus apmeklētājus. Pēcpusdienā koncertējām Jaunsilavu pamatskolā kopā ar Rēzeknes poļu kori, Feimaņu folkloras kopu „Olūteņš” un Turku sievām, koncerta noslēgumā ar dziesmām un laba vēlējumiem suminājām šī pasākuma vadītāju Terēziju Rubeni jubilejā. Vakarā visi svētku dalībnieki satikāmies Līvānu kultūras namā, kur dziedājām un dancojām līdz septiņiem sviedriem un pagurumam.
Foto
Ilze Rožinska, folkloras kopas vadītāja
25.09.2005.
22. septembrī notika rudens kross PVĢ audzēkņiem
Organizatori ir apkopojuši PVĢ rudens krosa rezultātus - publicējam tos rezultātus, kas ir devuši savu artavu kursa kopvērtējumam. Tāpat piedāvājam arī dažus rudens krosa fotouzņēmumus.
23.09.2005.
Andreja Sabanska atskats uz 36. starptautisko fizikas olimpiādi
No 2005. gada 3. - 12. jūlijam Salamankā, Spānijā notika 36. starptautiskā fizikas olimpiāde. Šādas olimpiādes tiek rīkotas kopš 1967. gada.
Latvijas komanda sastāvēja no 4 skolēniem un 2 vadītājiem. Pavisam bija 352 dalībnieku (22 no tiem – meitenes, t.i., tikai 6.25% no kopskaita) no 77 valstīm. Visiem bija vienādi uzdevumi, neatkarīgi no klases.
Vienā diena notika teorētiskā daļa, aiznākamajā – eksperimentālā. Risināšanas laiks bija 5 astronomiskās stundas, temperatūra bija 38C. Uzdevumi tika piedāvāti gan angļu, gan dzimtā valodā (tos no angļu valodas tulkoja vadītāji). Kamēr žūrija pārbaudīja mūsu darbus, mēs ceļojām ar komfortabliem autobusiem dažādās ekskursijās.
Katras valsts komandai bija savs gids – spānietis, ar kuru sazinājāmies angļu valodā, sanāca tīri labi. Ar pārējiem mēs sazinājāmies angļu valodā vai krieviski.
Ļoti patika Spānijas daba, muzeji, tehnoloģiskais centrs.
Katru dienu tika izdots žurnāls ar foto, intervijām, dažādu informāciju gan angļu, gan spāņu valodās.
Visiem dalībniekiem bija daudz dāvanu: Servantesa grāmata „Dons Kihots” (spāņu valodā!), ļoti mūsdienīgs kalkulators, pildspalvu komplekts, soma, cepure, T – krekls, pulkstenis – termometrs, daudz informācijas brošūru.
p.s. (red.) Andrejam līdz atzinībai pietrūka nieka 0.5 punktu :(

Dažas bildes no Andreja fotoalbuma par ceļojumu uz Spāniju
22.09.2005.
7. - 13. jūlijam PVĢ folkloras kopa „Rūtoj” un Preiļu 1. pamatskolas deju kopa „Gaida” Polijā
Pašā vasaras vidū PVĢ folkloras kopa „Rūtoj” un Preiļu 1. pamatskolas deju kopa „Gaida” devās uz Poliju, lai piedalītos ikgadējā C.I.O.F.F. (Starptautiskā folkloras festivālu un tradicionālo mākslu organizāciju padome) folkloras festivālā, kur tiekas tautas mūzikas un deju izpildītāji no dažādām pasaules valstīm.
Pēc ceļā pavadītās nakts, 7. jūlija rītā, ieradāmies Polijas pilsētā Ļubļinā, kur par mūsu mājām sešu dienu garumā kļuva studentu kopmītnes.
Pirmajā dienā gidu pavadībā iepazināmies ar Ļubļinu un tās vecpilsētu, apskatījām vecās pils pamatus un jauno pili, kas celta viduslaikos. Vakarā devāmies uz festivāla atklāšanas koncertu pilsētas parkā, kurā starp Polijas, Ukrainas, Turcijas, Ķīnas, Kipras, Somijas, Jakutijas, Francijas, Itālijas un citu festivālā pārstāvēto valstu karogiem plīvoja arī mūsu- Latvijas karogs.
Turpmāko dienu koncertos uzstājāmies kopā ar Polijas, Kipras un Francijas grupām. Baudījām citu tautu mūziku, dejas, apbrīnojām citu sniegumu un arī paši saņēmām ne vienu vien komplimentu par savu uzstāšanos.
Viena diena festivāla dalībniekiem bija veltīta ekskursijām. Mēs apmeklējām bohēmisko tūristu pilsētiņu Vislas krastā- Kazimiru. Ievērojot tradīcijas, kas vēsta, ka ierodoties Kazimirā, jāēd gaiļa gaļu, arī mēs to baudījām, sēžot Vislas krastā. Kazimira apbūra ar šaurajām ieliņām, suvenīru tirdziņiem, ielu muzikantiem, pilsdrupām. Apskatījām arī vecākās ērģeles Polijā.
Polijā pavadītajā laikā netrūka piedzīvojumu ar pazudušām atslēgām, somām, salūzušiem mūzikas instrumentiem, evakuāciju lielveikalā. Iepazinuši citu tautu mūziku, dejas, cilvēkus un guvuši spilgtus iespaidus, 13. jūlijā atgriezāmies mājās.
Kristīne Fedotova, 3.H
21.09.2005.
Ceturtdien , 22. septembrī pie Preiļu parka estrādes norosināsies Veselības skrējiens!
Sacensību programma:
Pēc 3. mācību stundas - 1. kursu meitenes (2000 m); 1. kursu zēni (3000 m);
Pēc 4. mācību stundas - 2. kursu meitenes (2000 m); 2. kursu zēni (3000 m);
Pēc 5. mācību stundas - 3. kursu meitenes (2000 m); 3. kursu zēni (3000 m).

Katram skrējējam obligāti jābūt dalībnieku kartītei (7x7cm), uz kuras jānorāda:
• vārds, uzvārds;
• kurss;
• dzimšanas gads.

Katrs skrējējs, kurš skrējienā ierindojas no 1. līdz 30. vietai, savam kursam nopelna noteiktu punktu skaitu (1.v.-36 punkti; 2.v.-33; 3.v.- 31; 4.v.-29; 5.v.-27; 6.v.-25; 7.v.-24; 8.v.-23; …; 30.v.-1).
Meitenes un zēni pa kursiem tiek vērtēti atsevišķi.
Sasummējot visus iegūtos punktus, tiks noskaidroti ātrākie kursi starp meitenēm un zēniem.
Novēlam veiksmīgus startus!!!!!!!

Projekta vadītāji: Nauris Lazda un Kristaps Ancāns
20.09.2005.
Preiļu Valsts ģimnāzijas Skolēnu parlaments ir ievēlēts
Preiļu Valsts ģimnāzijā 19.09.2005. notika Skolēnu parlamenta vēlēšanas. Tajās savas kandidatūras bija izvirzījuši 27 radoši, interesanti, aktīvi jaunieši. Balsošanā piedalījās 210 ģimnāzijas audzēkņi.
2005./2006.mācību gadā PVĢ Skolēnu parlamentā darbosies: Jānis Pīzelis 2.B, Aigars Ondzulis 3.D, Jānis Koroševskis 1.D, Santa Lakševica 3.D, Jānis Klindžāns 3.D, Zaiga Kuzminova 3.D, Uģis Vilcāns 1.D, Jolanta Ūzuliņa 2.B, Jānis Jubels 2.D, Aleksandrs Starovoitovs3.D, Ervīns Žikars 2.A, Kristīne Pīzele 1.K, Jānis Podziņš 1.K, Maija Prikule 1.K, Inta Akentjeva 2.A.
Ingūna Patmalniece, ārpusstundu darba organizatore
Vēlēšanu dienas fotomomenti
15.09.2005.
Skolas parlamenta vēlēšanas
„Neatliec no dienas uz dienu. Dari, kas jādara, kad to ir nepieciešams darīt.”
19.septembrī plkst.15.00 skolas Lielajā zālē notiks PVĢ PARLAMENTA VĒLĒŠANAS.
10.09.2005.
Skolēnu dziesmusvētki 2005. gada vasarā
Daži fotouzņēmumi no dziesmusvētkiem 2005. gada 03. jūlijā - svētku gājiens, deju koncerts Skonto stadionā un koru koncerts Mežaparka estrādē.
6.09.2005.
Tuvojas skolēnu parlamenta vēlēšanas PVĢ!
Preiļu Valsts ģimnāzijā tuvojas Skolas parlamenta vēlēšanas. Izvirziet savus pārstāvjus no partijām, interešu grupām, kursu kolektīviem! Kandidātiem jāpiesakās līdz 14. septembrim pie dir. vietnieces audzināšanas darbā Ingūnas Patmalnieces (25.kabinetā).
Priekšvēlēšanu aģitācijas notiks 15. un 16.septembrī, bet savu lēmumu varēsiet apstiprināt Skolas parlamenta vēlēšanās 19. septembrī.
31.08.2005.
Sveicam Zinību dienā!
Skolēniem labas sekmes mācībās, skolotājiem - panākumus darbā visa mācību gada laikā! Lai veicās!
Bildes no 1. septembra

  Bilžu galerija
Bilžu galerija
  Vārda dienas
Māris, Mārica, Maigurs
© Alex
Rakstīt PVG         Lietot kā sākumlapu         Saglabāt saiti
Webmaster